Comunicareprinarhitectura

Esteticainformationalaadmitecaoriceexpresieartisticaeste un fenomen de comunicare. Eaconsidera opera de artacafiindunmesajluatdintr-un ansamblu socio-cultural sitransmisprinintermediulunui canal, un sistem de senzatii, existent intre un individ, artistulemitatorsi un individ receptor. Arhitecturaconstituieunmijloc de comunicareatatprininfluenteleexercitate de mediulconstruitasuprautilizatorilor cat siprinputereadetinutadatoritavirtualeiinfluent ari a relatieiomului cu mediulinconjurator. Arhitecturaestesi un mediu de comunicare in masa, influenteleexercitate de arhitecturavizandtoatemodificarileintervenite in comportamentul, gandireasitrairilereceptorilor in timpulsidupaactulperceperii, in masura in care acestemodificarirezulta din contactulmediaticrespectiv. Arhitecturaconstituieprezentasimbolicaceamaiputernicasiceamaidurabila in cadrulmediuluinostru de viata.Pelangafaptulcaarhitecturareprezintaelementul de utilitatecotidianaelementara, asigurandfunctiuniprecumlocuirea, odihna, munca, etc., efectelearhitecturalesuntomniprezente, faracaomulsapoata in general opera o selectie in acestsens, respectiv el nu poatehotaracarorinfluentearhitecturalesa se expunasicarora nu. Arhitecturaeste o prezentaconstanta din celputindouapuncte de vedere. Eainfluenteaza direct, facilitandprinmasaeiconstruitaanumiteactiuni ale oamenilorsiimpiedicandu-le saulimitandu-le pealtele; eajoacaasadarun factor moderator

in calitateasa de mediu de comunicare. semne. Mesajelemijlocite de arhitectura pot. acestuia din urma ii revine o importantamultmai mare decat am puteapresupune. dar de regula nu pot antrena o modificareradicala de naturaatitudinala la nivelulprivitorului. arhitecturaactioneazasi indirect. individualesisociale ale fiecaruimediurezulta din nouadimensionare a razei de actionareindividualasisociala. samijloceascaemotionalitateaaccentuataiarinfluentaarhitecturalavapurta in consecintaaceastamarca a emotionalitatii. McLuhan consideracadoarmediulestemesajulcomunicati v. Functiacomunicativaaarhitecturiiaduce cu sine ideea de participare la procesularhitectural. Comunicarea in arhitecturavizeaza o serie de relatii fixe. ci mediul de comunicaresioamenii care ildezvoltamarcheazadeterminativ de la inceputvaloareasaulterioara. simbolurisi scheme de circulatie. Valoareaunuimediu de comunicare nu esteasadardeterminata de modulimplementarii. in cazul in care sunteficiente. Marshall McLuhan (1964) este de parereca. Insa. desi la prima vedere nu mediul de comunicarear fi hotarator in modul de influentare a receptorului ci felul in care se opereaza cu mediul de comunicare. In aceastasituatie au aparutpuncte de vedere conform caroraarhitectura nu artrebuisa se exprimemaimultprinidei. Participarea la modelareamediuluiprinarhitecturareprezinta o problemaintrucataspectulparticipativpoate intra in conflict cu exigenteleartisticesiprofesionale din acestdomeniu. Arhitecturapoate.pentrumobilitateapersoanelorsicontactullor social in mod direct. . saconsolidezeatitudini ale privitorului. definindunspatiu social in cadrulcaruia interrelatiileumanesiraportareaindivizilor la mediudobandesc o semnificatie. ceeaceinseamnacaefectelepersonale. staticesiierarhice de volumsispatiu.

din perspectivaistoricasiartistica. . saintensificemodulnostru de viatasisa-i serveascadrept fundal. Intotdeaunacladirile au avut o menire. In societateacontemporana. au constituitsireprezintasi in prezentsecvente de imagini ale vietii care s-a desfasuratintrezidurilecetatii. precumsireflectii ale credintelorpe care le nutreauoameniitimpurilor respective. pelangarelatiispatiale. bine argumentatpentruactivitatileoamenilor. ci sa fie parte integranta a mediuluiambiant.Realizarilearhitecturalesemnificative.decatprinmodulmai abstract al compozitieivolumelorsiordonariiformale a spatiilor. se apreciazaca o cladire nu trebuiesaintimideze. faptcecontribuie la imbogatireavocabularului specific arhitecturii. Arhitecturatrebuiesa fie in concordanta cu idealurilesimodul de viata al societatii. arhitectura a reflectatconvingerilesiviatacomplexa a societatii in care s-a dezvoltat. In cursulistoriei. O cladiretrebuiesaaibacapacitatea de a transmiteideisivalori.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful