You are on page 1of 1

Educaţia religioasă în familie

1. Educaţia religioasă în familie: conţinut, necesitate/utilitate,

Ce înţelegeţi, în general, prin educaţie religioasă?


Cum apreciaţi rolul educaţiei religioase în formarea a valorilor familiale?

2. Experienţa personală

Cum aţi putea descrie educaţia religioasă de care aţi beneficiat?


Descrieţi situaţii în care aţi jucat un rol în formarea religioasă a celorlalţi.

3. Influenţa (rolul) părinţilor (familiei)

În opinia dvs., cum intervin părinţii în formarea religioasă a copiilor?

4. Influenţa (rolul) Bisericii

Crede-ti ca Biserica a avut vreun rol in educatia voastra religioasa?

5. Influenţa şcolii

Cum apreciaţi influenţa şcolii în educaţia voastra religioasă?

6. Rolul mass-media

Care este impactul mass-media în educaţia religioasă?

7. Receptivitate şi respingere (alternative, angajare etc.)

Ce puteţi spune despre receptivitatea voastra la conceptele religioase?

Cum influenţează educaţia religioasă deschiderea spre oamenii cu alte orientări


spirituale?

Care sunt alternativele oferite de societatea modernă?

8. Tendinţe, perspective etc.

Care este rolul educaţiei religioase într-o societate competiţională?

Cum apreciaţi influenţa evenimentelor din decembrie 1989 asupra educaţiei


religioase?