Esej: Govor na kraju skolske godine

Ova je vada
Beleska uz prevod
Postoji obieaj, u anglosaksonskom svijetu, da se maturantima mdiplomcima gimnazije, koledia ili fakultela, na ceremoniji dodjele diploma prigodnim govorom obrati neki pisac i1i druga pozvana 513m3 licnost. Taj tzv. commencement speech najcesce, naravno, nije literama i1i hlol0fski iH Cak retoricki iDle vrijedan tekst. Postoje, medutim. izuzed. Jedan je zasigurno gavor koji je maturantima Vilijems koledia 1984. godine odriao Josif Brodski. (Objavljen ; kod nas u knjizi UdovoIjiti send, u izdanju DeCijih novina iz Gomjeg Milanovca 1991. godine, pod na' slovom GaVOt no kraju slto/slte godine, u prevodu Jasmine TeSanovic.) Dvadeset i jednu godinu "akan StD je Brodski govorio maturantima Vilijems koledia, 2005, dakle, svoj gavot no kraju sko/ske godine, maturantima Kenjon koledia odriao je Dejvid Foster Volas (1962-2008). Mama i najdarovitiji americki pisac roden u drugoj polavini dvadesetog vijeka umro je, naialost, prerano; izvrsio je samoubistvo 12. septembra 2008. godine. Nema ovdje prostora da se portretisu Volas i njegov opus, pa (emo to ostaviti la drugu priliku. Vrijedi ipak barem kazati nesto 0 dosadaSnjoj Volasovoj recepciji u Srbjji. Njegovu, ispostavilo se, posljednju knjigu prica, u originalu objavIjenu 2004, vet dvije godine kasnije objavio je Rad, u kultnoj biblioteci Ree i misao, u prevodu Aleksandre ManCie-Milie. To je prva (i dosad jedina) Volasova knjiga objavljena u Srbiji. Kad je 0 periodid rijec, jos 2003. godine, pisac Vladimir Tasie preveo je, a "Zlatna greda" objavila, odlomak iz Volasove knjige KratId ;ntervju; sa ogavn;m muskarcima. Napokon, ove su godine novosadska "Polja" objavila dvije VoJasove prOle: u broju 462 Sve to u prevodu Igora Cvijanoviea te u (posljednjem) 466. broju naslovni esej ;l Volasove knjige Pogledojte jastogo u prevodu Anjane Boiovit. Nije, dakle, da je Volas ovdaSnjim Citaocima potpuno nepoznat, ali je, imajuc; u vidu njegov kvalitet i renome, prevoda jos uvijek malo. Volasov govor maturantima Kenjon koIedia objavljen je 2009. godine u formi knjige, u izdanju Uttle, Brown and Company, pod naslovom This Is Water. Relativno kratak tekst prelomljen je na skoro 140 stranica; to je bOo mogule jer je prelomijen skoro kao pjesma, odnosno jer ima stranica na kojima se, poput stiha, nalazi tek jedna jedina relenica. Makar 50 mnogi, poput recimo Zejdi Smit, kritikovaH nalin na koji je tekst prelom1jen, treba vjerovati Tomu Biselu kad kale da bi samo sitne duSe mogle vidjeti neki neCist motiv u objavljivanju ovog govora u form; knjige. eim sam, u novembru 2010, U Be(u, uz katu i cigarete, proeitao This Is Water, poielio sam to prevesti. Vrijedilo bi napisati zaseban esej u kojem bi se usporedili govori no kroju skolske godine Brodskog i Volasa, vrijed1lo bi takoder kontekstualizirati mjesto koje ima This Is Water u cjelini Volasovog opusa, ali i to valja ostaviti za drugu priliku. Makar namijenjen maturantima, Volasov govor mnogo toga porutuje i onim starijim, koji su nekad bili maturanti, narotito ako nisu posve zaboravili kako su nekot gledali na odrasli iivot pred njima. Ipak, ako svaki tekst mora imati (makar zamiSljenog) pravog adresata, originalnom Volasovom govoru to su bili maturanti Kenjon koledia il skolske 2004/2005. godine, na tom fonu, ovaj prevod posvetujem NatilSi, Mirni, Aleksandru, Dunji, Jeleni, Jovani, Damjanu, leni i ostalim maturantima Karlovacke gimanlije il skolske 2010/2011. godine.
Muharem Bazdulj

Nista od ovoga se ne tiee ni morala, ni religije, ni dogme ni velikih populamih pitanja 0 zivotu posle smrti. Istina sa velikim poeetnim "I" tiee se zivota pre smrti. Tiee se toga do dodete do tridesete, ili eak pedesete godine zivota, a da se ne pozelite upucati u glavu. To je prava vrednost pravog obrazovanja, sto nema nikakve veze sa ocenama i titulama, a ima mnogo veze sa jednostavnom svescu - svescu da postoji ono sto je stvamo i sustinsko, sto je skriveno, a sve vreme nam je pred oeima
piSe: Dejuid Foster Volas
vije mlade ribe plivaju i susTeeu jednu stariju, a ova mimoilazeci se s njima, klimne glavom i kaze im: "Dobro jutro, omladino. Kakva je voda?"· I ovedvije mIade ribe nastavljaju plivati dok se napokon jedna ne okrene prema drugoj pa kaZe: "Sta je, dovraga, voda?" Ovo je standardna caka kod ameriCkih govora na kraju 51<01ske godine, mislim na upatrebu didaktickih pricica u registru parabole. Ova prica je zapravo jedna od boljih u tom ianru. iedna od onib kojei nisu toliko sranje, noako misliteda= jaO\ujeda bih se predstavio kao mudrastara riba koja to \'a:ila mIadim ribarna, objasniti sta je voda, varate se. Ja nisam mudra stara riba. Direktna poenta price 0 ribarna je jednosta\= najOOglednije, najsire rasprostranjene cinjenice su Cesn CJr"Je koje je najteie vidjeti i 0 njima govoriti. Kad se ovo fonnuliSe kao reCenica - . "2ra..-.10, biva tek banaIna otrcana fraza - all Cinjenica '" da:.: zranSejama svakodnevnog Zivota odraslih osoba. banal:ne orrcane fraze mogu ima· ti vainost zivota i smrti. IIi Yam bar to ieIim sugerisan CMJ '.-edro i Iijepo jutro. KAKO M1SUTI: .. a. ...'IJJ_ - - . S2Slojak ovakvih govora je . to sto bih ja l1'ebao gmuru:t 0 - - \-a5eg hurnanistickog obrakoju cete dobiti irna neko zovanja. cia objasnim • c.. s(vamo ljudsko znaCB:je. a :le samo materijalnu vrijednost.

D

so

VREME· 13/01/2011

/

Dejvid

Foster
Volas

Hajde onda da pricamo 0 najrasprostranjenijem kliseu iz ovakvih govora, a taj je da humanisticko obrazovanje ne treba toliko da vas opskrbi znanjem koliko treba da vas "nauci kako da mislite". Aka imalo Utite na mene u vrijeme kad sarn bio student, to je nesto st~ nikad ne volite (uti, i cak se asjetate pomalo uvrijedenim zbog tvrctnje da vas neko treba nauciti kako da rnislite, jer vet i cinjenica da ste se upisali na ovako dobar koledZ djeluje kao dokaz da vec lOate mislitl. Ali ja CU ovdje ustvrditi da se naposljetku pokazuje kako taj klis. uopfite nije uvredljiv, jer zaista uciti nekog 0 razmiSljanju. st~ bi se trebalo deSavati na ovakvirn mjestima. ne znaCi poduciti ga kaka da misli, nego 0 iz· born 0 (emu da misli. Aka vam se tema potpune slobode izbora kad je rijec 0 tome 0 (emu misliti rini previse banalnom i ociglednom da na nju tracite vrijeme. pozivam vas da razmislite 0 ribama i vodi i da, harem ne nekoliko minuta, svoj skepticizam 0 vrijednosti posve ociglednog stavite u zagrade. Evo jOg jedne didakticke pricice. Dva tipa sjede zajedno u kafani usred neke divljine na Aljasci. Jedan od njih vjeruje u Boga, drugi je ateista i oni sad raspravljaju 0 postojanju Boga sa onim posebnim intenzitetom kakav se javlja poslije otprilike cetvrte pive. Ionda ateista kaie: "Gledaj, nije da ja nemam razloge da ne vjerujem u Boga. Nije da i ja nisarn eksperimentisao sa Bogom i molitvarna. BaS proSlog mjeseca sam se izgubio u uZasnoj mecavi podaleko od kampa, nisam vidio prst pred nosom, bilo je minus pedeset i pojrna nisam imao gdje sam uopste, i onda sam to napravio, pao sam na koljena, u snijeg, i zavapio: Boze, ako postojiS, izgubio sam se u meeavi i umrijecu ako mi ne pomogneS." I sad, u kafani, religiozni tip gleda u ateistu say zbunjen i kaze:
VREME· 13/01/2011

"Dobro, znaei, sad si i ti vjernik, jer napokon ovdje si, ziv i zdrav." Ateista prevrne ocima kao da misli da je religiozni tip totalna budala: "Ma ne, eovjeee, ono st~ se desilo jest da su pojavila dvojica Eskima koji su, eto, tuda prolazili pa su mi oni pokazali kako da se vratim do kampa." Lako je propustiti ovu pricicu kroz filter standardne humanistieke anaIize: Potpuno jednako iskustvo moze predstavljati dvije potpuno.razlieite stvari dvjema razlieitim osobama, a u zavisnosti od njihovih naCina misljenja odnosno naCinima na koje kreiraju smisao svojih iskustava. Posto mi cijenimo toleranciju i razlieitost miSljenja, mi u nasoj humanistickoj analizi nigdje ne zelimo ustvrditi da je jedan tip u pravu, a da onaj drugi grijesi. To je u redu, osim st~ zbog toga nikad ne raspravljamo ni 0 tome odakle dolaze njihovi svjetonazori i uvjerenja, mislim, odakle unutar dvojice tipova. Kao da je najbazicnija orijentacija prema svijetu i smislu iskustva svake osobe dio njenog automatskog hardvera, kao visina Hi brej cipela, Hi je apsorbovana iz kulture, poput jezika. Kao da stvaranje srnisla iz iskustva nije zapravo stvar namjeme liene odluke, svjesnog izbora. Takoder, tu je i arogancija. Ateista je totalno i iritantno uvjeren u svoje odbacivanje mogucnosti da su Eskimi irnali ikakve veze s njegovom molitvom. Istina je takoder da postoji masa religioznih Ijudi koji su iritantno sigurni u vlastite interpretacije. Oni su vjerovatno jos odvratniji od ateista, harem veCini nas ovdje, no istina je da je problem dogmatskl religioznih Ijudi jednak problemu ateiste iz naSe prieice: arogancija, slijepa sigumost, zatvorenost uma koja je toliko nalik na robiju tako savrsenu da robijas ustvari i nije svjestan da je zatoeen. ...
SI

Hoeu da kaiem kako mislim da je ovo jedan dio onoga sta humanisticka mantra 0 "ueenju kako da se misli" treba da poruci: da se bude samo malo manje arogantan, da se ima makar malo "kritickog opreza" spram samog sebe i stvari u koje smo sigurni... jer veliki procenat stvarl 0 kojima smo skloni misliti da su automatski ispravne, zapravo su, kako ce se ispostaviti, totalne greSke i zablude. Ja sam to naucio na teiak nacin, pa pretpostavljam da ce te i vi, diplomci, to takoder morati nauciti tako. CENTAR SVETA: Evo jednog prirnjera potpune pogreSnosti onoga 0 cemu sarn skIon misliti da je apsolutno sigumo da je to tako. Svaki djelic mog neposrednog iskustva podriava moje duboko uvjerenje da sam ja apsolutni centar svemira, najstvarnija, najZivlja i najvainija osoba koja postoji. Rijetko razmisljamo 0 ovoj vrsti prirodne baziene usredotoeenosti na sebe same, jer je ona toliko socijalno odbojna, no ona svejedno pestoji manjeviSe podjednako za sve nas, negdje duboko u nama. Take sme podeseni po difoltu, u nasem hardveru, cim se rodimo. Razmislite 0 tome: Nema nijednog iskustva koje ste dozivjeli, a da vi niste bili u njegovom centru. Svijet koji doiivljavate je ispred vas, Hi iza vas, lijevo Hi desno od vas, na TV ekranu, na monitoru ill bilo gdje. Misli i osjeeanja drugih osoba moraju vam nekako biti dojavljeni, a vasi vlastiti su tako direktni, urgentni, stvami. Shvatate na sta mislim. All, molim vas, ne brinite, nemam namjeru da vam propovijedam 0 suosjecanju, usmjerenosti na druge Hi svih takozvanim "vrlinama". To nije stvar vrlina - radi se 0 mom vlastitom izhoru da eventualno nekako promijenim ill se oslobodim svog prirodnog po difoltu podeSenog hardvera, koji je duboko i bukvalno usmjeren isk1jueivo na sebe i koji na sve gleda samo kroz sopstvene naocari. Ljudi ,koji mogu ovakcJ podesiti svoje zadate parametre jesu oni za koje se obieno We da su, citiram, "dobro prilagodeni", a ovaj termin, sugerisem vam, nije slucajan. lrnajuCi u vidu akademski kontekst ovdje, postavlja se pitanje: koliko je ova podesavanje uslovljeno stvamim znanjem Hi intelektom. Odgovor, st~ ne iznenaduje. glasi da to zaVlsi od vrste znanja 0 kojoj govorimo. Vjerovatno najveea opasnost akademskog obrazovanja, harem u mom vlastitom slucaju, jest da ono podupire tendenciju da iivotu prilazim preintelektualno, da se izgubim u apstraktnom razmisljanju umjesto da jednostavno obratim painju na ono st~ mi se deSava pred ocima. Umjesto da stalno obracam painju na ono st~ se desava unutar mene. Siguran sam da svi vi vet i sami znate koliko je teSko ostati pailjiv i prijemciv na okolni svijet, a ne biti stalno hipnotiziran konstantnim monologom u svojoj glavi. Ono st~ jos ne znate jest koliki je ulog u toj borbi. Uovih dvadeset godina koliko je proslo otkad sam ja diplomirao, postepeno sam uspio shvatiti koliki je ulogu pitanju i razumjeti kako je humanisticki kliSe 0 "ucenju kako da se misli" zapravo skracenica za vrlo duboku i vainu istinu. "Nauciti kako misliti" zapravo znaCi nauciti kako imati neku vrstu kontrole nad time kako mislimo i 0 cemu mislimo. To znaci biti dovoljno svjestan i dovoljno savjestan da izaberes na sta obracas painju i da izaberes kako stvaras smisao iz iskustva. Jer ako ne rnoiete ili ne ielite napraviti takav izbor u svom odraslom ii· votu, bicete totalno sjebani.

Razmislite 0 starom kliSeu 0 razumu kao "odlicnorn slugi, ali zlom gospodaru". Ovaj, kao i mnogi k1iSei, povrsno gledajuCi zvuci glupo i banalno, ali za· pravo izraiava veliku i straSnu istinu. Uopste nije slucajnost da odrasle osobe koje se ubiju iz vatrenog oruzja skoro uvijek pucaju sebi u... glavu. I istina je da je veCina ovih samoubica zapravo bila mrtva jos mnogo prije nego su povukli obarac. I kaZem yam sta bi, bez kenjanja, trebala biti stvama vrijednost vaSeg humanistickog obrazovanja: da vas sprijeei da idete kroz svoj ugodni, prosperitetni, ugledni odrasli iivot mrM i nesvjesni, kao robovi svojih glava i one urodene podesenosti da budete jedinstveno, potpuno, imperijalno sami, dan za danom. Ovo moze zvucati kao hiperbola ill apstraktna glupost.

Hajde, onda, da budemo konkretni. Jasna je cinjenica da vi, kao upravo diplomirani srudenti, nemate pojma sta zapravo znaci iivjeti dan za danom. Postoje znacajni dijelovi zivota odraslih osoba u AmeI:ici 0 kojima se u ovakvim govorima nikad ne prica. Tu spadaju dosada, rutina i sitne frustradje. VaSi roditelji i drugi stariji ovdje prisutni doom znaju 0 (emu govorlm. Primjera radi, uzmimo jedan prosjec.an dan odrasle osobe, kad ujutro ustajete. odlazite na svoj izazovni kancelarijski pasao za koji je potrebna fakultetska diploma i tamo udarnii'ki radite d",-et iIi deset sati i na kraju dana ste umomi i neIVozni i samo i.elite doCi kuCi, lijepo vecerati, moida se opustiti na nekoliko sati te rano leCi spavati jer sutra valja opet ustati rano i krenuti sve to iznova. Ali onda se sjetite da kod kuce nemate hrane - niste imali vremena za kupovinu tokom sedmice zbog vaseg izazovnog posla - i zato nakoD posla sjedate u kola i vozite se prema supermarketu.
VREME • 13/01/2011

"

DOSADA IRUTlNA: Kraj ie radnog dana i saobrataj je jako gust te vam do Svako od vas je sve to vet radio, razumije se, all to joS nije postalo dio procl.avnice treba viSe vremena nego inace. a kad napokon stignete tama, u vaSe diplomirane stvamozivotne rotine, dan za dan, sedmicu za sedmicu, supermarketu je stra.sna guiva, jer, naravno. to je onaj diD dana kad i ostali mjesec za mjesecom, godinu za godinom. zaposleni Ijudi dolaze da kupe kutne potrepStine i cijela se radnja presijaAll bite, i bite i joS mnogo dosadnih, iritantnih, naoko besmislenih ii· va u aoom grozomomom fluorescentnom svjetlu i cx:tjekuje Muzak tooo- votnih rutina. vima st~ ubijaju dusu ill pak korporativnom pop-muzikom i to je zapravo Samo sto stvar nije u tome. posliednje miesto na svijetu na kojem biste ieljeli biti, ali ie jednostavno Stvar je u tome da haS takva mala frustrirajuea srania trebaiu biti situanemoguce da brzinski udete i izidete. cije u kojima na scenu stupa mogucnost izbora. I morate da lutate kroz tu ogromnu prejako osvijetljenu prodavni· Zbog toga sto mi zastoji u saobracaju i guZve medu policama i dugi reell, obilazite pretrpane police da nadete ono st~ yam treba, i morale dovi pred blagajnama daju vremena da razmiSljam, i ako ne budem donio da manevrisete onim ruinim kolicima medu svim ostalim umornim, svjesnu odluku 0 cemu da mislim ina 513 da obracam painju, bicu iznerviuzurbanirn ljudima 5 kolicima, a medu njima, naravno, ima i gleeerski ran i jadan svaki put kad budem iSao kupovati hranu, ier sam prirodno po sporih staraca i krupnih osoba i hiperaktivne djece, a svi ani blokira- difoltu pod.sen da mislim kako se ovakve situacije tieu samo mene, moie ju police, i morale skrgutati zubima i truditi se da budete ljubazni kad gladi i mog umora i moje ielje da samo dodem kuti, icinice mi se da je ciieli svijet, da su svi drugi tu tek da bi meni bili no putu, i ko su do vraga svi ti Ijudi OOji su meni na putu. I kad pogledaS kako je odvratna veeina njih, kako su glupi, poput krava, kako imaju mrtve oci i kaOO neljudski izgledaju u redu pred kasom, i kako nerviraju i kako je nepristojno to sto vicu prieajuci na mobitel usred reda i koliko je to nepravedno: Radio sam napomo cijeli dan, erkavam od gladi i umoran sam, a opet ne mogu doti kuci da jedem i da se opustim zbog svih lib glupih proklelib ljudi. Ili, naravno, ako sa.m trenutno u socijalno osvijeStenom, humanistieki obrazovanom modusu svoje difolt-podesenosti, mbgu provesti zastoj u saobracaju na kraju dana pun liutnie i gadenia na sve te goleme glupe diipove koji blokiraju eijele !rake auto-puta i kamionete koii sagorijevaju rasipno i sebicno po cetrdeset galona goriva, i mogu razmotriti cinjenicu da se patriotske ill vjernieke naljepniee uvijek nalaze na najveeirn i najgadnije sebienim vozilima, kojima upravljaju najruZniji, najbezobzirniji i najagresivniji vozaei, koji obieno pricaju na mobite! dok se preko reda ubacuju ispred drugih auta samo da bi se pomakli za glupih sest metara napriied u saobracajnoj guZvi, i mogu razmiSljati kako re nas prezirati djeca naSe djece jer smo potroSill sve gorivo za budutnost i vjerovatno sjebali k1imu, i kako smo razmazeni, glupi, sebiCni i odvratni svi mi, i kako je sve to puliiono, i tako dalje, i tako dalje... Gledajte, ako izaberem da ovako razmiSljam, to je u redu, mnogo nas tako eini - samo st~ avaj naein razmisljanja cesto biva previSe lagan i automatski, tako da uOpSte i ne mora biti stvar izbora. Misliti na taj naein je ono na sta sam po difoltu pod.sen. ih zamolite da vas puste da prodete, i tako, napokon. imate u kolici· To je automatski nesvjestan naCin na koji se nosim sa iskustvom dosadma sve sta yam treba za v&eru, ali sada nije otvoreno dovoljno kasa, nih i frustrirajucih aspekata odraslog mota kad funkcioni5em u skladu sa iako je u toku standardna-guzva-na-kraju-radnog-dana, i red pred ka· automatskim nesvjesnim uyjerenjem da sam ja centar svije13 i da su moje som je nevjerovatno dug. trenutne potrebe i osjeeanja ono st~ treba odrediti prioritetecijelog sviieta. To je glupo i od tog biesnite, ali ne moiete svoi bijes usmieriti na gospoPostoje, medutim, oeigledno drukeiji nacini razmisljanja U ovakvim du koja radi na kasi, koja irna previSe pasla na radnom mjestu Cija svakod- situacijama. Usaobratainoj guivi, kad sva ta vozila stoje i blokiraju mi put: Nije nenevna dosada i besmislenost prevazilazi maStu svakog od nas s nekog prestiinog koledia.. .i dobro, napokon ste na kasi, platite svoju hranu, cekate mogute da su neki od Ijudi u tim diipovima u proslosti doiivjeli strasne da yam masina potvrdi cek ill kartieu i docekate da yam se kale: "Ugodan saobracajne nesreee te im je voinja sada traumaticna i terapeut im je pre· dan" glasom koji je apsolutni glas smrti. porueio da nabave diip da bi se osjeeali dovoljno sigumo da voze; Hi da ie Ionda morate ruine sustave plasticne kese pune svojih namimica u ko- 1.3 volanom Hamera koji me je upravo nepropisno pretekao zapravo otae lieirna ciji jedan tocak sve vrijeme ludacki vuee ulijevo progurati nekako Cije malo diiete, bolesno Hi povrijedeno,leii na sjediStu do njega, i on hita kroz kvrgavo parkiraliste puna liudi i smeta i pokuSati utovariti kese u auto prema balnid te je, na neki nacin, u veCoj i legitimnijoj furbi nego ja, da tako da po mogutnosti sve ne ispadne i raspe se po prtIjainiku tokom vo- sam u stvarija neko ko njemu stoji na putu. znje do kute i onda morate voziti do kute, spore, kroz gust promet sa in· III mogu izabrati da se natjeram da razmotrim mogucnost dasu i svi ostatenzivnom frekveneijom diipova, i tako dalje, i tako dalje. Ii u redu pred kasom u supermarketujednako umorni i frustrirani kao i ja •
VREME· 13/01/2011

53

I

._---------------------

te da neki od njih sigumo imaju mnogo napornije, mnogo dosadnije i 001· nije iivote od mog. I tako dalje. Ponovo vas molim da ne mislite kako vam dajem moralnu lekciju, ili da vam govorim kako bi "trebalo" misliti na taj naCin ill da neko oeekuje od vas da to automatski radite, zata jer je to teSko, jer traii volju i mentalni napor, jer ako sle slieni meni, bice dana kad to jednoslavno netete moo, ill to svjesno netete ieljeti. AIi u vetini dana, ako ste dovoljno pailjivi i date si mogutnost izOOra, moiete odIuCiti da druI<Cije gledate ria tu debeIu pren.sminkanu gospcx1u mrtvih otiju koja je u redu pred kasom upravo vikaIa na svoje malo dije' te - moida obieno nije takva, moida tri noti nije oka skIopila jer je bdjela uz uzglavlje svog muia koji urnire od raka kostiju ill je moida upravo ona loSe placena sluibenica u prodavnici molomih vozila koja je haS juee pomogla v.sem muiu ill ieni da rijeiii neki problem s papirologijom malirn Cinom birokratske Ijubaznosti. Naravno, niSta od ovoga nije vjerovatno. all isto take nije ni nemogute - sve zavisi same od toga 0 cemu ste spremni misliti. Aka ste automatski sigurni da znate sta je stvarnost te ko je i sta je zaista vaino - ako, dakIe, radite u skIadu sa prirodnom difolt podeiienoStu - tada i vi, poput mene. oeeete razmatrati mogucnosti koje nisu besmi·
slene i frustrirajuce.

Ako zaista naueite kako da razmisljate, kako da obracate painju, onda cete znati da imate i druge opcije. Bicete U stanju da iskusite situaciju koja se sastoji od vreline, guzve,
sporosti, cijeli taj mali konzumeristicki pakao, kao oeSto ne samo smisleno, nego i neSta sveto, fieSta st~ gori istim plamenom i istom snagom kao

zvijezde - kao Ijubav, saosjetanje, ispodpominsko jedinstvo svih stvari. SLOBODA: Sva ta mistiena priea nije nuino istinita, jedina stvar koja je Istinita sa velikim poeetnim "I" je da trebate od/utili kako da pokuSate da to vidite. To je, tvrdim, sloboda pravog obrazovanja, ueenja kako biti dobro prila·
goden. Morate svjesno odluciti sta ima smisao, a sta nema.

Morate odIueiti sla da oOOiavate... Jer evo joS jedne istine. Urovovima iivota oorasle osobe, dan za danom, zapravo i ne postoji neSto kao ateizam. Ne postoji neoOOiavanje. Svi oOOiavaju. jedini izOOr je sla oboiavati. Aizvrstan razIog da odaberete nekog boga ill neki spiritualni tip oboia· vanja - bio to I.H. ill Aliah, jahve ill vjeiitiCija boginja-majka ill Celiri Pie· menite Istine ill neki nesalomijivi zbir etiCkib principa - je da ce vas ma· nje·viSe sve drugo st~ odaberete da oOOiavate live pojesti.
Aka oboZavate novae i materijalne stvari - aka misliteda je tu pravi smi·

sao iivola - nikad vam nete biti dosta. Nikad netete osjetati da imate dovoljno. To je istina. OOOiavajte vlastito tijelo i Ijepotu i seksualnu privlaenost, pa cete se uvijek osjetati minim, a kad se odmakIa dob i slarost ukaiu, umrijetcete mi· lion puta prije nego st~ stvamo umrete. Na jednom nivou vi to vet znate - to su stvari sifrovane u mitovima, poslovicama, kliseima, frazama, epigramima, parabolarna; one su kostur svake velike price. Tajna je u tome da nam istina svakodnevno bude vidljiva u svijesti.

OOOiavajte mat - osjetacete se slaOO i uplaSeno, te nikad netete imati dovoljno mati da odagnate strah. OOOiavajtevlastiti intelekt, osjetanje da ste pametni - i stalno cete ima· ti dojam da ste glupan, prevarant, uvijek u opasnosti da vas razotkriju. ltako dalje. Gledajte, stetna stvar u vezi 5 ovim oblicima oboiavanja nije to da su oni zli ill greSni sami po sebi; steta je u tome st~ su nesvjesni. Oni su ono za sla smo po difoltu podeiieni. Oni su oblici oboiavanja kojirna se jednostavno postepeno prepustimo, dan za danom, bivajuti sve seIektivniji u onome sla vidimo i sla smatramo vrijednirn, a da nikad nismo do kraja svjesni sla radimo. A takozvani "stvarni svijet" nete vas obesbrabriti da funkcioniSete na naein na koji ste po difoltu podeSeni, jer se takozvani "stvarni svijet" Ijurn, novca i moci sasvim regularno napaja gorivom straha, prezira. frustracije, pohlepe i oOOiavanja vlastite litnosti. NaSa savremena kultura je iskoristila sve to u svrhu dobivanja ogromnog bogatstva, komfora i liene slobode. Slobode svih nas da budemo bogovi svojih sopstvenih malih kraljevslava omedenih na.sim vlastitim lobanjama, sarnih u centru svega stvorenog. Ima dosla razloga da se preporuei ova vrsta slobode. AB, naravno, ima i drukcijih sloboda, a 0 onoj vrsti koja je najdragocje· nija netete bas mnogo euti u ovom svijetu pobjeda, uspjeha i foliranja. Zaista vaina VISta slobode sastoji se 'od paznje, svjesnosti, discipline, truda, sposobnosti da se zbilja brinemo za druge Ijude i irtvujemo se za njih, iznova i iznova, na milijardu neupadljivih, malih, ne-seksi nacina, svakidan. To je prava sloboda. Tako se uei kako se misli. A1temativa je nesvjesnosl, podeiienost po difoltu, OOrba za opstanak stalno izjedajuce osjetanje da smo imali pa izgubili neiito beskrajno. Znam da ovo vjerovatno ne zvuci zabavno, zaigrano Hi velicanstveno inspirativno na naCin na koji glavni dio govora na kraju skolske godine treba ZVlleati. Ovo je ipak, kolika ja mogu vidjeti, istina, sparena usput s rnasom retorickog sranja. OCito je, 0 svemu ovom moiete misUti sta gcxi hocete. Saroo vas molim da ovo ne odbacite kao neku propovijed dr Laure pracenu prijetetim mabanjem kaiiprsta. NiSta od ovoga se ne tice ni morala, ni religije, ni dogroe ni velikih popuIamih pitanja 0 iivotu poslije smrti. Istina sa velikim poeetnim "I" tiee se iivota prije smrti. TIee se toga do dodete do tridesete, ill Ca!< pedesete godine iivota, a da se ne poielite upucati u gIavu. To je prava vrijednost pravog obrazovanja, st~ nema nikakve veze sa ocje' nama i titulama, a ima mnogo veze sa jednostavnom svije5tu - svijeSCu da postoji ono sto je stvamo i suStinsko, sto je skriveno, a sve vrijeme nam je pred atima, i zbog eega moramo sami sebe podsjetati iznova i iznova: "Ovo je voda." "Ova je voda." "Oni Eskimi moida su bill neiito viSe nego st~ se na prvi pogled eini." To je zapravo nezamislivo tesko - iivjeti svjesno, odraslo, dan za danom. A to znaci da je jos jedan klise istinit: Vase obrazovanje zbilja jest posao koji traje cijelog iivota, i ono poeinje - sada. Zelim vam mnogo vise od sreee. -:

(sa engleskog preveo i priredio Muharem Bazdulj)
VREME
~

'4

13/01/2011

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful