Dreptul administrativ al bunurilor Anul III AP MULTIPLE CHOICE 1.

Carei ramuri de drept apartine dreptul administrativ, alaturi de alte ramuri ale dreptului, cum ar fi dreptul constitutional? a. Dreptul administrativ este o ramura a dreptului public roman. b. Dreptul administrativ este o ramura a dreptului privat roman. c. Dreptul administrativ este o ramura a dreptului international. 2. Ce reglementeaza normele juridice ce formeaza ramura dreptului administrativ al bunurilor? a. Aceste norme juridice reglementeaza numai situatia bunurilor administratiei publice. b. Aceste norme juridice reglementeaza numai regimul juridic domenial aplicabil bunurilor administratiei publice. c. Aceste norme juridice reglementeaza numai situatia bunurilor administratiei publice si regimul juridic domenial aplicabil acestora. 3. In ce fel de sfera se nasc si se modifica relatiile sociale din cadrul dreptului administrativ, ca ramura a dreptului public roman? a. Relatiile sociale din cadrul dreptului administrativ se nasc si se modifica in sfera dreptului financiar. b. Relatiile sociale din cadrul dreptului administrativ se nasc si se modifica in sfera puterii politico-executive. c. Relatiile sociale din cadrul dreptului administrativ se nasc si se modifica in sfera administratiei publice. 4. Aratati a cui subramura este ramura dreptului administrativ al bunurilor. a. Dreptul administrativ al bunurilor este o subramura a dreptului comercial. b. Dreptul administrativ al bunurilor este o subramura a dreptului administrativ. c. Dreptul administrativ al bunurilor este o subramura a dreptului valorilor imobiliare. 5. Cum clasifica doctrina franceza domeniul public, pe baza criteriului „dupa modul de incorporare in domeniul public”? a. Dupa acest criteriu este domeniul public al statului si al judetului. b. Dupa acest criteriu este domeniul public natural si artificial. c. Dupa acest criteriu este domeniul public aerian si terestru. 6. Cum clasifica doctrina franceza domeniul public, pe baza criteriului „dupa persoana administrativa”? a. Dupa acest criteriu este domeniul public al statului,al judetului si al comunei. b. Dupa acest criteriu este domeniul public aerian, maritim si terestru. c. Dupa acest criteriu este domeniul public natural si artificial. 7. Care au fost in tara noastra, primele acte cu caracter constitutional ce se refera la bunurile publice? a. Primele acte au fost Regulamentele Organice. b. Primul act a fost Letopisetul Moldovei. c. Primul act a fost Constitutia din 1866.

8. La ce se refera Codul Civil roman din 1864, atunci cand vorbeste despre domeniul statului? a. Acesta se refera la domeniul public al statului. b. Acesta se refera la bunurile ce nu apartin statului. c. Acesta se refera la domeniul lucrurilor care pot fi proprietate privata. 9. Care constitutii au eliminat din sistemul proprietatii, notiunile de domeniu public, proprietate publica si proprietate privata, acestea fiind inlocuite cu notiunile de proprietate socialista de stat, proprietate socialista cooperatista si, respectiv, proprietate personala? a. Constitutiile comuniste din 1948, 1952 si 1965. b. Constitutiile din 1866 si 1923. c. Constitutiile din 1923 si 1938. 10. Care constitutie consfinteste cele 2 forme ale proprietatii – proprietatea publica si proprietatea privata? a. Constitutia din 1952. b. Constitutia din 1965. c. Constituia din 1991. 11. Ce au facut Constitutiile comuuniste din 1948, 1952 si 1965? a. Aceste constitutii au utilizat notiunile de domeniu public, proprietate publica si proprietate privata, dar numai pentru a desemna proprietatea socialista. b. Aceste constitutii au eliminat din sistemul proprietatii, notiunile de domeniu public, proprietate publica si proprietate privata. c. Aceste constitutii nu au folosit notiunile notiunile de proprietate socialista de stat, proprietate socialista cooperatista si proprietate personala. 12. Potrivit definitiei legale precizati din ce este alcatuit domeniul public. a. Domeniul public este alcatuit din bunurile prevazute la art.136 alin.4 din Constitutia Romaniei, republicata. b. Domeniul public este alcatuit din bunurile prevazute in anexa la Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica. c. Domeniul public este alcatuit din bunurile care sunt de uz sau de interes public si sunt dobandite de stat sau de unitatile administrativ teritoriale prin nationalizare. 13. Prin ce lege este reglementata proprietatea publica, dar si regimul juridic al acesteia? a. Prin Legea nr.33/1994. b. Prin Legea nr.213/1998. c. Prin O.U.G. nr.54/2006. 14. Cum trebuie sa fie bunurile care apartin domeniului public, prin destinatia expresa a legii sau prin natura lor? a. Trebuie sa fie de uz sau de interes public. b. Trebuie sa fie folosite de catre toata lumea. c. Trebuie sa fie supuse unui anume regim juridic administrativ. 15. In proprietatea cui sunt bunurile apartinand domeniului public? a. Bunurile apartinand domeniului public sunt in proprietatea persoanelor juridice de drept privat. b. Bunurile apartinand domeniului public sunt in proprietatea persoanelor juridice de drept public.

c. Bunurile apartinand domeniului public sunt in proprietatea persoanelor fizice de drept public. 16. Care este scopul patrimoniului, in cazul persoanelor fizice, asa cum rezulta el din definitie? a. In cazul persoanelor fizice, scopul patrimoniului consta in satisfacerea nevoilor. b. In cazul persoanelor fizice, scopul patrimoniului consta in realizarea sarcinilor pentru care au fost infiintate. c. In cazul persoanelor fizice, scopul patrimoniului consta in satisfacerea partiala a nevoilor acestora. 17. Care este scopul patrimoniului, in cazul persoanelor juridice, asa cum rezulta el din definitie? a. In cazul persoanelor juridice, scopul patrimoniului este satisfacerea nevoilor acestora. b. In cazul persoanelor juridice, scopul patrimoniului este nesatisfacerea nevoilor acestora. c. In cazul persoanelor juridice, scopul patrimoniului este realizarea sarcinilor pentru care au fost infiintate. 18. Precizati cui sunt destinate bunurile apartinand domeniului public. a. Bunurile apartinand domeniului public sunt destinate numai persoanelor fizice. b. Bunurile apartinand domeniului public sunt destinate uzului general. c. Bunurile apartinand domeniului public sunt destinate tuturor astfel ca toata lumea trebuie sa se foloseasca de ele in mod direct. 19. Carui regim juridic pot fi supuse bunurile apartinand domeniului public? a. Aceste bunuri pot fi supuse unui regim juridic mixt, de drept public si de drept privat, dar si unui regim de drept administrativ. b. Aceste bunuri nu sunt supuse unui regim juridic de drept public. c. Aceste bunuri nu pot fi supuse unui regim juridic de drept administrativ. 20. Precizati in proprietatea cui pot fi bunurile apartinand domeniului public. a. Bunurile apartinand domeniului public pot sa fie in proprietatea persoanelor juridice de drept public, in proprietatea comunei si a municipiului. b. Aceste bunuri pot sa fie numai in proprietatea comunei. c. Aceste bunuri pot sa fie numai in proprietatea municipiului. 21. Precizati ce fel de persoana este comuna. a. Comuna este persoana juridica de drept public care are capacitate juridica deplina. b. Comuna este persoana juridica de drept privat care nu are capacitate juridica deplina, ci numai un patrimoniu propriu. c. Comuna este persoana juridica de drept public care are capacitate juridica deplina si patrimoniu propriu. 22. Ce fel de patrimoniu au statul si unitatile administrativ teritoriale? a. Statul si unitatile administartiv teritoriale au un patrimoniu compus dintr-o masa de bunuri ce formeaza domeniul public si dintr-o masa de bunuri ce formeaza domeniul privat, fiecare avand regimuri juridice distincte, un regim juridic de drept administrativ in cazul bunurilor apartinand domeniului public si un regim juridic de drept civil in cazul bunurilor care formeaza domeniul privat. b. Statul si unitatile administrativ teritoriale au un patrimoniu ca si persoanele juridice de

Ce fel de drepturi sunt drepturile domeniale? a. folosinta si dispozitia asupra bunurilor pe care le detine in proprietate. Patrimoniul unei persoane este format numai din bunurile ce apartin persoanei respective. 26. b. fara a mai fi necesara interventia unei alte persoane. municipiului. Drepturile patrimoniale se clasifica in drepturi cu caracter personal si drepturi cu caracter impersonal. Precizati ce este dreptul real. orasului si comunei si totalitatea normelor juridice speciale aplicabile relatiilor sociale nascute in legatura cu utilizarea acestor bunuri. b. Se intelege totalitatea bunurilor apartinand persoanelor juridice de drept public. orasul. Statul si unitatile administartiv teritoriale au un patrimoniu ca si persoanele juridice de drept public. c. Ce fel de drepturi sunt drepturile patrimoniale? a. b. adica sunt neevaluabile in bani. Se intelege totalitatea bunurilor apartinand statului. Acestea sunt drepturi supuse unui regim mixt. Dreptul real este dreptul de creanta in virtutea caruia titularul sau poate sa exercite posesia. Dreptul real este dreptul personal nepatrimonial in virtutea caruia titularul sau poate sa exercite atributele asupra unui lucru determinat sau nedeterminat. Drepturile patrimoniale sunt drepturile care nu au un continut economic. Titularii domeniului public sunt numai statul si unitatile administrativ teritoriale. Patrimoniul unei persoane este format din totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica si a bunurilor la care se refera aceste drepturi. c. b. 27. b. Drepturile patrimoniale sunt drepturile care au un continut economic. 29. Drepturile patrimoniale se clasifica in drepturi reale si drepturi de creanta. orasului sau comunei. . judetul. Ce se intelege prin regim domenial? a. Cum se clasifica drepturile patrimoniale? a. b. judetului. judetului.drept privat. Patrimoniul unei persoane este format exclusiv din drepturile si obligatiile cu valoare economica. fara a mai fi necesara interventia unei alte persoane. c. Drepturile patrimoniale sunt drepturi personale nepatrimoniale. b. Din ce este format patrimoniul unei persoane? a. dominat de normele de drept public. a. Se intelege totalitatea normelor juridice speciale aplicabile bunurilor apartinand persoanelor juridice de drept public si relatiilor sociale nascute in legatura cu utilizarea acestor bunuri care formeaza domeniul statului. municipiului. 25. c. in mod direct. unitatile administrativ teritoriale. Cine sunt titularii domeniului public? a. c. Drepturile patrimoniale se clasifica in drepturi patrimoniale si drepturi nepatrimoniale. in mod direct si nemijlocit. 28. 24. Dreptul real este dreptul subiectiv in virtutea caruia titularul sau poate sa-si exercite atributele asupra unui lucru determinat. 23. c. c. Titularii domeniului public sunt statul. Acestea sunt drepturi reglementate de normele de drept privat. Acestea sunt drepturi personale nepatrimoniale.

30. Dreptul de proprietate publica poate fi dobandit prin nationalizare. ca si dreptul de proprietate privata? a. a. nici prin vointa titularului dreptului de proprietate si nici prin vointa celui care le detine. intrucat bunurile proprietate publica sunt inalienabile. 32. b. Faptul ca este o institutie juridica. Precizati ce contine dreptul de proprietate publica. Titularii domeniului public sunt numai orasul si judetul. b. Acest caracter nu permite constituirea de drepturi reale asupra acestor bunuri. c. Prin ce modalitate poate fi dobandit dreptul de proprietate publica? a. b. Acesta este un drept real absolut. Ce fel de drept este dreptul de proprietate publica.comuna. folosinta si dispozitia. Ce fel de sanctiune se aplica actelor juridice de drept privat prin care sunt instrainate bunuri apartinand domeniului public? a. b. Acest lucru se poate face numai prin hotarare a consiliului local. c. Nu se aplica nici un fel de sanctiune. Se aplica sanctiunea nulitatii relative. jus utendi si jus fruendi. respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local. 36. 35. Faptul ca se suprapune cu domeniul public. Dreptul de proprietate publica contine aceleasi atribute ca si dreptul de proprietate privata. b. Ce se intelege prin proprietate publica? a. c. cuprinde trei atribute: jus possidendi. Se aplica sanctiunea nulitatii absolute. cuprinde trei prerogative: posesia. b. Faptul ca reprezinta un ansamblu de bunuri. . 34. c. exclusiv si perpetuu. cu exceptia dreptului de dispozitie. b. Dreptul de proprietate este inalienabil. c. b. c. Ce face caracterul inalienabil al bunurilor din domeniul public? a. Dreptul de proprietate publica poate fi dobandit pe cale naturala. la fel ca si dreptul de proprietate. Acest caracter permite darea bunurilor in administrare. Dreptul de proprietate nu poate fi transmis prin acte juridice de drept privat. 31. ele sunt valabile cu conditia confirmarii operatiunii prin act al autoritatii competente. Acest caracter nu permite darea lor in concesiune. Cum este dreptul de proprietate publica? a. 37. c. Acesta este un drept personal nepatrimonial. Dreptul de proprietate este imprescriptibil si insesizabil. c. Prin ce fel de act se poate face trecerea unui bun din domeniul public al statului in domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale? a. 33. Acest lucru se poate face prin hotarare a Guvernului. Acesta este un drept de creanta asupra bunului aflat in proprietatea titularului sau. Acest lucru se poate face prin hotarare a consiliului judetean.

Dreptul de proprietate publica poate fi dobandit prin acte de donatie sau legate acceptate de Parlament. Dreptul de proprietate publica poate fi dobandit prin nationalizare. Dreptul de proprietate publica poate fi dobandit prin concesiune publica. Ce fel de bunuri pot face obiect al exproprierii pentru cauza de utilitate publica? a. b. exproprierea pentru cauza de utilitate publica reprezinta. 40. din punct de vedere al dreptului administrativ? a. c. c. Exproprierea pentru cauza de utilitate publica reprezinta o operatiune juridica de drept privat prin care titularii dreptului de proprietate privata doneaza bunurile ce le apartin in vederea satisfacerii interesului general. b. Bunurile care pot face obiect al exproprierii pentru cauza de utilitate publica sunt bunurile imobile si bunurile imobile. Cum poate fi dobandit dreptul de proprietate publica? a.18/1991. Care este conditia principala a declansarii procedurii exproprierii pentru cauza de utilitate publica? a. in scopul satisfacerii interesului general prin executarea unor lucrari de utilitate publica. Exproprierea pentru cauza de utilitate publica reprezinta un mod de dobandire a dreptului de proprietate publica. 39.c. De catre ce lege este reprezentat cadrul legal de reglementare a exproprierii pentru cauza de utilitate publica? a. Exproprierea pentru cauza de utilitate publica reprezinta o restrictie a exercitarii dreptului de proprietate privata. c. c. 38. Dreptul de proprietate publica poate fi dobandit prin expropriere pentru cauza de utilitate publica. b. Exproprierea pentru cauza de utilitate publica reprezinta o operatiune juridica de nationalizare avand ca obiect trecerea unor bunuri din domeniul privat al statului in domeniul public al acestuia. adica prin trecerea unor unuri din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale in domeniul public al acestora. De Legea nr. 41. Ce este potrivit legii. Exproprierea pentru cauza de utilitate publica reprezinta o limitare a exercitarii dreptului de proprietate privata. 42. c. pentru cauza de utilitate publica. b. Ce reprezinta exproprierea pentru cauza de utilitate publica? a. b. Conditia principala este justa despagubire. b. Conditia principala este vointa statului. Exproprierea pentru cauza de utilitate publica reprezinta o operatiune juridica de drept public avand ca principal efect constituirea domeniului public prin dobandirea dreptului de proprietate publica asupra unor bunuri proprietate privata. . De Legea nr. De Legea nr.213/1998.33/1994. pe baza unei juste si prealabile despagubiri. potrivit legii. Bunurile care pot face obiect al exproprierii pentru cauza de utilitate publica sunt bunurile imobile. Bunurile care pot face obiect al exproprierii pentru cauza de utilitate publica sunt bunurile mobile. 43.

b. c. Exproprierea pentru cauza de utilitate publica se poate realiza numai dupa o dreapta si prealabila despagubire. 48. 45. c. in caz de mobilizare sau de razboi. 44. in materia achizitiilor publice? a. potrivit legii. Rechizitionarea bunurilor se face de catre centrele militare. Exproprierea pentru cauza de utilitate publica se poate realiza in lipsa declararii utilitatii publice. Aceasta procedura se initiaza de catre expropriator. 49. Aceasta procedura se initiaza prin acordul de vointa al expropriatorului si expropriatului. Faza administrativa a procedurii exproprierii cuprinde patru etape: etapa declararii utilitatii publice. b. etapa masurilor premergatoare exproprierii. Faza administrativa a procedurii exproprierii cuprinde doua etape: etapa declararii utilitatii publice si etapa masurilor premergatoare exproprierii. c. Se face cu respectarea principiului disponibilitatii. c. Cate etape cuprinde faza administrativa a procedurii exproprierii? a. b. Se face cu respectarea principiului pretului corect. b. 46. 47. rechizitionarea bunurilor? a. De catre cine se face. pentru prevenirea. in toate situatiile. De catre cine se initiaza procedura de declarare a utilitatii in vederea exproprierii pentru cauza de utilitate publica? a. Rechizitionarea bunurilor se face de catre Guvern. etapa masurilor premergatoare exproprierii si etapa judiciara.c. Ce impune principiul transparentei. Cum se poate realiza exproprierea pentru cauza de utilitate publica? a. In materia achizitiilor publice principiul transparente impune ca orice participant la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica sa participe la procedura de declarare a castigatorului licitatiei pentru a se convinge ca a fost respectat principiul tratamentului egal. etapa judiciara si etapa platii efective a despagubirii si preluarii imobilului expropriat. b. Se face cu respectarea principiului nediscriminarii. Rechizitionarea bunurilor se face de catre Ministrul Internelor impreuna cu prefectii. Cu respectarea carui principiu se face atribuirea contractelor de achizitie publica? a. daca ordinea publica si siguranta nationala o cer. b. Exproprierea pentru cauza de utilitate publica se poate realiza numai in privinaa bunurilor mobile. c. c. In materia achizitiilor publice principiul transparente impune publicarea tuturor informatiilor relevante care sa poata permite oricarui potential participant la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica sa fie informat pe deplin atunci cand decide in legatura cu participarea sau neparticiparea sa la procedura respectiva. In materia achizitiilor publice principiul transparente impune atat informatiile relevante cat si ofertele depuse de participanti sa fie publicate pe pagina de internet a autoritatii contractant . localizarea si inlaturarea urmarilor unor dezastre. Aceasta procedura se initiaza de catre expropriat. Conditia principala este declararea utilitatii publice. Faza administrativa a procedurii exproprierii cuprinde trei etape: etapa declararii utilitatii publice.

procedura de atribuire a contractului de achizitie publica este negocierea cu o singura sursa. Dreptul de administrare asupra bunurilor proprietate publica este un drept de creanta. O alta procedura de atribuire a contractului de achizitie publica este licitatia inchisa. Ce este negocierea.50. cu unul sau mai multi dintre acestia. Dreptul de administrare asupra bunurilor proprietate publica este un drept real. b. Negocierea este procedura prin care autoritatea contractanta deruleaza consultari cu candidatii selectati si negociaza clauzele contractuale. Ce fel de contract este contractul de achizitie publica? a. c. b. b. b. Contractul de achizitie publica este un contract administrativ. ca procedura de atribuire a contractului de achizitie publica? a. Ce fel de contract este contractul de achizitie publica? a. b. Ce fel de drept este dreptul de administrare asupra bunurilor proprietate publica? a. Contractul de achizitie publica este un contract unilateral. Contractul de achizitie publica este un contract cu titlu gratuit. 53. In cadrul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica ce reprezinta oferta? a. 52. Contractul de achizitie publica este un contract sinalagmatic. procedura de atribuire a contractului de achizitie publica este licitatia deschisa. Oferta reprezinta anuntul prin care operatorul economic isi manifesta intentia de a oferi autoritatii publice anumite produse si servicii. O alta procedura de atribuire a contractului de achizitie publica este dialogul competitiv. Dreptul de administrare asupra bunurilor peoprietate publica este un drept real care nu are o durata maxima de existenta. Negocierea este procedura in cadrul careia autoritatea contractanta negociaza clauzele contractuale cu candidatii selectati in urma licitatiei inchise. Care este procedura de atribuire a contractului de achizitie publica? a. Contractul de achizitie publica este un contract cu titlu gratuit. Oferta reprezinta anuntul privind intentia autoritatii contractante de a incheia un contract de achizitie publica. Oferta reprezinta actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie publica. 54. c. Contractul de achizitie publica este un contract de drept privat. inclusiv pretul. c. procedura de atribuire a contractului de achizitie publica este licitatia inchisa. b. Care este o alta procedura de atribuire a contractului de achizitie publica? a. incluzand propunerea financiara si propunerea tehnica. c. c. b. c. O alta procedura de atribuire a contractului de achizitie publica este negocierea cu o singura sursa. . 56. 55. 51. c. Negocierea este procedura prin care autoritatea contractanta negociaza cu oricare dintre operatorii economici interesati.

c. Lucrari publice. Statul este persoana fizica de drept privat. b. b. Bunurile din domeniului privat administrativ pot fi date in administrare. b. c. c. 59. nr. Unitatile administrativ teritoriale sunt persoane fizice de drept public si privat.31/1954? a. 64. formand un tot unitar. potrivit art. Principiul ce sta la baza atribuirii contractului de concesiune este principiul transparentei. Principiul ce sta la baza atribuirii contractului de concesiune este principiul disponibilitatii. a. Ce fel de bunuri poate avea ca obiect contractul de concesiune. Drepturile si obligatiile care alcatuiesc patrimoniul apartinand unei persoane fizice sunt legate intre ele. . Servicii publice. cu capacitate juridica deplina si patrimoniu propriu. a. Bunurile din domeniului privat administrativ sunt insesizabile.G. Statul este persoana fizica. 63. Aratati daca patrimoniul fiecarei persoane este divizibil. Bunuri proprietate publica. 61. Principiul ce sta la baza atribuirii contractului de concesiune este principiul inalienabilitatii bunurilor proprietate publica.25 din Decretul nr. Precizati cum sunt drepturile si obligatiile care alcatuiesc patrimoniul apartinand unei persoane fizice. Precizati cate patrimonii poate sa aiba orice persoana fizica sau juridica. Care este principiul ce sta la baza atribuirii contractului de concesiune? a. 60. c. b. Orice persoana fizica sau juridica are o universalitate de patrimonii. Drepturile si obligatiile care alcatuiesc patrimoniul apartinand unei persoane fizice nu sunt cu continut economic. Ce fel de persoana este statul.54/2006? a. b. 58. Bunurile din domeniului privat administrativ sunt inalienabile. Unitatile administrativ teritoriale sunt persoane juridice de drept privat.U. Statul este persoana juridica. Drepturile si obligatiile care alcatuiesc patrimoniul apartinand unei persoane fizice nu sunt legate intre ele.19 din Legea nr.57. c.215/2001 a administratiei publice locale? a. b. Orice persoana fizica sau juridica are un singur patrimoniu. b. Patrimoniul fiecarei persoane este divizibil in mai multe mase de bunuri. 62. Orice persoana fizica sau juridica are doua sau mai multe patrimonii. potrivit art. in reglementarea O. Ce fel de persoane sunt unitatile administrativ teritoriale. c. a. Unitatile administrativ teritoriale sunt persoane juridice de drept public. c. Cum pot fi bunurile din domeniului privat administrativ? a.

c. Codul Civil si Legea nr. c. 66. numit debitor. Notiunea de domeniu are legatura atat cu activul. 68. nr. 67. republicata. dar numai cu respectarea anumitor conditii prevazute de lege. Care dintre componentele patrimoniului public are legatura cu notiunea de domeniu? a. c. legea fondului funciar. Codul de Procedura Civila si Legea nr. Dreptul de creanta este dreptul subiectiv in temeiul caruia subiectul activ numit creditor. 71. sa faca sau sa nu faca ceva. Locatiunile domeniale sunt drepturi reale constituite pe baza dreptului de proprietate publica.213/1998. Care legi contin dispozitii referitoare la bunurile care apartin domeniului public? a. c. Notiunea de domeniu are legatura cu pasivul patrimonial.54/2006 si H. Patrimoniul public este format din trei componente: una activa si doua pasive. Permisiunile domeniale sunt drepturi reale principale. b. sa dea. Drepturile patrimoniale sunt acele drepturi subiective care au un continut ce nu poate fi evaluat in bani. in mod direct si nemijlocit. b. b. Permisiunile domeniale sunt drepturi de creanta. O. Notiunea de domeniu are legatura cu activul patrimonial. b. poate pretinde unui subiect pasiv determinat. Ce fel de drepturi sunt locatiunile domeniale? a.168/2007 . nr. 69. b. Ce fel de drepturi sunt drepturile patrimoniale? a. Drepturile patrimoniale sunt acele drepturi subiective care au un continut economic.U. Locatiunile domeniale sunt drepturi de creanta. fara a mai fi necesara interventia unei alte persoane. Dreptul de creanta este acel drept subiectiv in virtutea caruia titularul sau poate sa-si exercite atributele asupra unui lucru determinat. 65. Patrimoniul fiecarei persoane nu este divizibil in mai multe mase de bunuri.18/1991. Drepturile patrimoniale sunt drepturi personale. c.G. c. Din cate componente este format patrimoniul public? a. 70. Patrimoniul fiecarei persoane este divizibil in mai multe mase de bunuri. Ce este dreptul de creanta? a. Patrimoniul public este format din patru componente: doua active si doua pasive. b. fiind evaluabile in bani. Permisiunile domeniale sunt drepturi reale.b. cat si cu pasivul patrimonial. Locatiunile domeniale sunt drepturi reale principale. Ce fel de drepturi sunt permisiunile domeniale? a. Dreptul de creanta este dreptul personal nepatrimonial in virtutea caruia titularul sau poate sa-si exercite toate prerogativele de care dispune. c. c. b.G. Patrimoniul public este format din doua componente: una activa si una pasiva.

Ce cuprinde domeniul public aerian? a. Cuprinde ulite. Cuprinde spatiul atmosferic marginit intre granitele statului. Cuprinde cursurile de apa navigabile si flotabile. Clasarea domeniala este o operatiune legala sau administrativa. Cuprinde sosele. b. soselele si padurile. b. c. Strazile fac parte din categoria bunurilor destinate uzului direct si colectiv. Strazile fac parte din categoria bunurilor destinate uzului direct. Ce se intelege prin clasare domeniala? a. c. drumuri. Ce se intampla in situatia in care are loc declararea unui bun ca apartinand domeniului public? a. Cuprinde spatiul de aer de deasupra teritorului statului. sosele. . Declararea unui bun ca apartinand domeniului public scuteste pe titularul domeniului respectiv sa faca dovada ca bunul a intrat in proprietatea sa in mod legal. Cuprinde ulitele. drumuri.72. ANS: A 74. b. Din ce categorie a bunurilor domeniului public fac parte strazile? a. Clasarea domeniala este o situatie juridica sau un fapt administrativ. b. Cuprinde soselele si caile ferate. Ce cuprinde domeniul sacru? a. Cuprinde spatiul atmosferic marginit intre granitele statului. Ce cuprinde domeniul public maritim? a. c. paduri. tarmurile marii si porturile maritime. Cuprinde obiectele afectate cultului. ANS: A 78. Cuprinde tarmurile marii si porturile maritime. c. Ce cuprinde domeniul public terestru? a. b. ANS: A 76. Cuprinde litoralul marii si lacurile sarate care au facut parte din mare. Declararea unui bun ca apartinand domeniului public nu scuteste pe titularul domeniului respectiv sa faca dovada ca bunul a intrat in proprietatea sa in mod legal. c. drumurile. Declararea unui bun ca apartinand domeniului public nu conditioneaza sa se faca dovada ca bunul a intrat in proprietatea titularului domeniului in mod legal. b. Clasarea domeniala este o modalitate juridica folosita in dreptul administrativ. b. c. ANS: C 77. ulite. ANS: A 73. ANS: C 75. Cuprinde marea teritoriala.

Dreptul de proprietate publica reprezinta o limitare a dreptului de proprietate privata numai in anumite conditii.c. In functie de caracteristicile esentiale ale acestui drept. Dreptul de proprietate este un drept de creanta. b. b. Precizati ce fel de drept este dreptul de proprietate privata. Dreptul de proprietate publica nu reprezinta o limitare a dreptului de proprietate publica. ANS: B 83. Dreptul de proprietate privata este o forma a dreptului personal nepatrimonial. a. a. Pietele publice fac parte din categoria bunurilor domeniului public nominalizate de autoritatile administratiei publice. c. Dreptul de proprietate este un drept personal. c. b. a. c. ANS: B 79. Dreptul de proprietate privata este o forma a dreptului de creanta. In functie de anumite modalitati juridice prin care se dobandeste acest drept. c. c. A cui forma este dreptul de proprietate privata. Strazile fac parte din categoria bunurilor domeniului public nominalizate de legi. Strazile fac parte din categoria bunurilor destinate uzului direct si colectiv. Precizati ce fel de drept este dreptul de proprietate. In functie de atributele juridice care formeaza continutul acestui drept. ANS: A . Precizati in functie de ce a definit Codul civil. ANS: C 80. expres prevazute de lege. Dreptul de proprietate privata este un drept personal. Dreptul de proprietate este un drept real. b. dreptul de proprietate. Dreptul de proprietate privata este o forma a dreptului de proprietate. ANS: A 81. Aratati daca dreptul de proprietate publica reprezinta o limitare a dreptului de proprietate privata. Dreptul de proprietate privata este un drept de creanta. Dreptul de proprietate privata este un drept real principal. a. Pietele publice fac parte din categoria bunurilor domeniului public nominalizate de legi. ANS: A 82. ANS: A 84. Din ce categorie a bunurilor domeniului public fac parte pietele publice? a. b. b. a. c. Dreptul de proprietate publica reprezinta o limitare a dreptului de proprietate privata.

Insusirea de a fi opozabil tuturor. c. Insusirea de a dura in mod nelimitat. ANS: A 87. Care sunt atributele dreptului de proprietate? a. Insusirea de a fi deplin. ANS: C 88. Insusirea de a fi deplin. folosinta si dispozitia. a. a. b. c. b. ANS: A 90. ANS: A . Insusirea de a fi opozabil tuturor. Insusirea de a dura in mod nelimitat. folosinta si dispozitia. ANS: C 86. in sensul ca titularul sau are toate cele 3 atribute: posesia. Ce se intelege prin caracterul absolut al dreptului de proprietate? a. Precizati cum este format domeniul public natural. Insusirea de a fi deplin. ANS: A 89. Insusirea de a fi opozabil tuturor. b. in sensul ca titularul sau are toate cele 3 atribute: posesia. deoarece aceasta actiune este imprescriptibila. Domeniul public natural este domeniul public format din bunurile care au fost realizate in urma unor activitati omenesti. Ce se intelege prin caracterul perpetuu al dreptului de proprietate? a. Actiunea in revendicarea dreptului de proprietate poate fi introdusa in termen de 1 an. c. Actiunea in revendicarea dreptului de proprietate poate fi introdusa oricand. c. folosinta si dispozitia. folosinta si dispozitia. Precizati cand poate fi introdusa actiunea in revendicarea dreptului de proprietate. Atributele dreptului de proprietate sunt: posesia. c.85. b. b. constatat ca atare de organele executiv-administrative. b. Domeniul public natural este domeniul public format in urma achizitionarii unor bunuri. Atributele dreptului de proprietate sunt: folosinta si dispozitia. Insusirea de a dura in mod nelimitat. Domeniul public natural este domeniul public format printr-un fapt natural. Actiunea in revendicarea dreptului de proprietate poate fi introdusa in termen de 6 luni. c. in sensul ca titularul sau are toate cele 3 atribute: posesia. Atributele dreptului de proprietate sunt:posesia si folosinta. Ce se intelege prin caracterul exclusiv al dreptului de proprietate? a.

ANS: A 93. b. Ce reprezinta exproprierea? a. Dreptul de proprietate inceteaza. Legea nr. c. Dreptul de proprietate se suspenda de drept. Dreptul de proprietate suporta unele modificari importante. Domeniul public artificial este domeniul public format din bunurile care au fost realizate in urma unor activitati omenesti. Dreptul de proprietate publica se intrerupe temporar. ANS: B 96. b. Precizati cum este format domeniul public artificial.18/1991. a. republicata – legea fondului funciar. Care este efectul principal al exproprierii? . La instanta de drept civil si administrativ din raza teritoriala unde se afla bunul respectiv. ANS: A 92. Constitutia Romaniei. La instanta de contencios administrativ si fiscal in a carui raza teritoriala se afla bunul. c. constatat ca atare de organele executiv-administrative. Exproprierea reprezinta o operatiune juridica de drept public. ANS: C 95. Domeniul public artificial este domeniul public format printr-un fapt natural.554/2004 privind contenciosul administrativ roman. b. Dreptul de proprietate publica inceteaza. ANS: A 94. Ce se intampla cu dreptul de proprietate publica in situatia in care bunul a fost trecut in domeniul public? a. La instanta de drept comun din raza teritoriala unde se afla bunul. La care instanta poate fi atacata hotararea adoptata pentru trecerea unui bun din domeniul public al statului sau unitatilor administrativ-teritoiriale in domeniul privat? a. c. Ce reglementare nu contine nicio dispozitie referitoare la trecerea bunurilor din domeniul public in domeniul privat? a. Dreptul de proprietate publica se suspenda de drept. c.91. c. Exproprierea reprezinta o modalitate de reconstituire a dreptului de proprietate publica. Ce se intampla cu dreptul de proprietate publica in situatia in care bunul a pierit? a. Exproprierea reprezinta un instrument juridic prin care se reconstituie dreptul de proprietate publica. b. Legea nr. ANS: A 97. b. Domeniul public artificial este domeniul public format in urma achizitionarii unor bunuri. c. b.

Faza administrativa si faza judiciara. b. b. predominant de drept public. Pot face obiectul exproprierii numai bunurile imobile. prin plata unei despagubiri drepte. cat si pe ceilalti titulari de drepturi reale asupra bunului expropriat. Exproprierea nu produce nici un fel de efect. Pot face obiectul exproprierii atat bunurile mobile. Prin hotarare a consiliului judetean. b. Prin lege. c. Un regim juridic mixt. Ce fel de bunuri pot face obiectul exproprierii? a. in situatii exceptionale? a. Prin hotarare a consiliului local. Obligatia de a-l compensa numai pe proprietarul imobilului. nu si pe proprietarul imobilului.a. ANS: C 102. in functie de natura bunului care poate face obiectul ei. Precizati care sunt fazele procedurii exproprierii. Prin hotarare a Guvernului. Cum se poate declara utilitatea publica. . Obligatia de a-l compensa pe proprietarul imobilului. Efectul exproprierii poate fi diferit. b. ANS: A 103. Ce obligatie impune expropriatorului. b. c. c. Un regim juridic numai de drept privat. c. ANS: A 101. ANS: A 98. c. Faza comuna si faza administrativa. Obligatia de a-i compensa numai pe titularii de drepturi reale. c. Cum se declara utilitatea publica. b. a. fara a fi obligat sa-i compenseze si pe ceilalti titulari de drepturi reale asupra bunului expropriat. cat si cele imobile. Un regim juridic numai de drept public. pentru fiecare caz in parte? a. Efectul principal al exproprierii il reprezinta constituirea domeniului public prin dobandirea dreptului de proprietate publica asupra unor bunuri proprietate privata. ANS: B 99. Ce fel de regim juridic se aplica exproprierii? a. Prin ordin al ministrului. principiul conform caruia exproprierea se poate realiza numai dupa o dreapta si prealabila despagubire? a. b. ANS: A 100. Pot face obiectul exproprierii numai bunurile mobile. Prin lege.

Comisiile sunt numite Presedintele tarii. Care este termenul prevazut de lege pentru care proprietarii si titularii altor drepturi reale asupra imobilelor expropriate pot face intampinare cu privire la propunerile de expropriere? a.c.33/1994? a. ANS: C 105. Comisiile sunt numite de Parlamentul tarii. b. In faza administrativa a procedurii exproprierii. ANS: A 107. potrivit art.7 din Legea nr. Termenul este de 30 zile de la primirea notificarii. c. De catre Guvern. In faza judiciara a procedurii exproprierii. c. De catre Presedintele tarii. De catre Parlament. Comisiile sunt numite de Guvern. ANS: A 109. Aceasta face parte din etapa declararii utilitatii publice. b. De catre cine se declara utilitatea publica pentru lucrarile de interes local. De catre cine se declara utilitatea publica pentru lucrarile de interes national. ANS: A 104. De catre Parlamentul tarii. b. Faza judiciara si faza comuna. De catre cine sunt numite comisiile care efectueaza cercetarea prealabila a declararii utilitatii publice? a. De catre consiliile judetene si Consiliul Local al Municipiului Bucuresti. In ce faza a procedurii exproprierii se incadreaza etapa masurilor premergatoare acesteia? a. Termenul este de 45 zile de la primirea notificarii. Din ce etapa a procedurii exproprierii face parte initierea declararii utilitatii publice? a. . b. In faza administrativa si judiciara a procedurii exproprierii. c. b. c. c. potrivit art. ANS: C 108. De catre Guvern.7 din Legea nr. Aceasta face parte din etapa declararii propriu-zise a utilitatii publice. c. b.33/1994? a. Termenul este de 25 zile de la primirea notificarii. ANS: B 106. Aceasta face parte din etapa masurilor premergatoare exproprierii.

In conditiile legii nr. in cazul exproprierii. b. Ce fel de raport este raportul juridic de rechizitie? a. Precizati din ce se compune despagubirea. Care este termenul in care trebuie facuta notificarea de la publicarea actului de declarare a utilitatii publice? a. In conditiile legii nr.33/1994. Cine sunt subiectele active ale raportului juridic de rechizitie? a. Subiectele active ale acestui raport sunt fortele destinate apararii nationale sau autoritatile publice.18/1991. Despagubirea se compune din valoarea reala a imobilului si din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane indreptatite. Despagubirea se compune numai din valoarea reala a imobilului. Despagubirea se compune numai din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane indreptatite. Este un raport juridic de drept fiscal. In conditiile legii nr. c.554/2004. b. O masura cu caracter exceptional. Subiectele active ale acestui raport sunt agentii economici. ANS: C 112. b. c. 30 zile. ANS: A 111. c. c. O metoda juridica cu caracter exceptional. ANS: B 114. c. c. ANS: B 113. Un instrument juridic cu caracter exceptional.ANS: B 110. actul administrativ de retrocedare va putea fi contestat de catre cei interesati? a. Este un raport juridic de drept administrativ. Ce reprezinta rechizitia? a. b. In conditiile carei legi. Este un raport juridic de drept civil. Subiectele active ale acestui raport sunt persoanele juridice si persoanele fizice care sunt proprietarii sau detinatorii legali ai bunurilor ce fac obiectul rechizitiei. a. b. b. ANS: B 115. 15 zile. . republicata. 20 zile.

Subiectele pasive ale acestui raport sunt persoanele juridice si persoanele fizice care nu sunt proprietarii sau detinatorii legali ai bunurilor ce fac obiectul rechizitiei. c. in calitatea sa de presedinte al Consiliului Suprem de Aparare a Tarii. b.ANS: A 116. Acest act se numeste hotarare.31 din Legea nr. Pot fi rechizitionate mijloacele de transport cu tractiune animala. aeriene si navale. Cum se cheama actul ce se incheie la predarea bunurilor rechizitionate? a. Care bunuri pot fi rechizitionate. b. Pot fi rechizitionate obiectele de uz personal si de gospodarie casnica. ANS: C 118. ANS: A . Este comisie aflata in subordinea Guvernului. potrivit dispozitiilor art. Este comisie aflata in subordinea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii. b. ANS: A 119. Nu pot fi rechizitionate alimentele si materialele pentru preparat. Prin ce fel de acte se dispune rechizitionarea? a.5 din Legea nr. Acest act se numeste dispozitie.132/1997? a. Acest act se numeste proces-verbal. c. In subordinea cui se afla Comisia Centrala de Rechizitii. auto. c. feroviare. ANS: B 120. Subiectele pasive ale acestui raport sunt institutiile publice. Nu pot fi rechizitionate bunurile din patrimoniul cultural-national sau international. Pot fi rechizitionate partile din imobilele strict necesare ocupantilor. Care bunuri nu pot fi rechizitionate. Prin decrete emise de Presedintele tarii. Nu pot fi rechizitionate sursele de alimentare energetice. servit. Prin decizii ale primarilor. Subiectele pasive ale acestui raport sunt fortele destinate apararii nationale sau autoritatile publice. Este comisie aflata in subordinea Presedintelui Romaniei. c. b. potrivit dispozitiilor art. c. Cine sunt subiectele pasive ale raportului juridic de rechizitie? a. ca organ de pregatire si executare a rechizitiilor? a.132/1997? a. ANS: B 117. ANS: A 121. b. c. b. Prin ordine ale ministrilor. distribuit si transportat hrana.

nr. respectiv raspunderea pentru deciziile luate. Aceste bunuri pot sa fie supuse rechizitionarii. a. Prin achizitii publice. ANS: C 123. Rechizitionarea de bunuri se dispune atat la instituirea starii de asediu sau de urgenta. ANS: A 126. . Precizati instrumentele juridice folosite pentru constituirea si sporirea domeniului public prin achizitionarea de bunuri.34/2006. a. Contractele de concesiune de servicii. precum si a starii de razboi.U. b. b. Aceste bunuri nu pot sa fie supuse rechizitionarii. b. Precizati modalitatile prin care autoritatile si institutiile publice dobandesc bunuri aflate in circuitul civil. c. a. Legiuitorul a urmarit delegarea atributiilor privitoare la incheierea contractelor. Prin orice inscris care sa reflecte consimtamantul partilor aflate in respectivul raport juridic. b. c. Aceste bunuri pot sa fie supuse rechizitionarii. b. c. avand in vedere exigentele organismelor europene si minusurile constate pe plan intern in domeniul achizitiilor publice. ANS: B 125. Rechizitionarea de bunuri se dispune numai la instituirea starii de asediu sau de urgenta. expres prevazute de lege. Legiuitorul a urmarit tratarea in mod diferentiat.122. cat si la declararea mobilizarii partiale sau totale. Precizati daca bunurile care apartin bisericilor pot fi supuse rechizitionarii. a. Aceste bunuri pot sa fie supuse rechizitionarii numai in anumite conditii. In ce situatii se dispune rechizitionarea de bunuri? a. Contractele de concesiune de lucrari publice. ANS: A 127. precum si a starii de razboi. expres prevazute de lege. Ce a urmarit legiuitorul prin reglementarea O. c.G. Legiuitorul a urmarit sa incurajeze concurenta intre operatorii economici. a. c. Prin contract de vanzare-cumparare autentificat in fata unui notar. Rechizitionarea de bunuri se dispune numai la declararea mobilizarii partiale sau totale. vaduvelor de razboi si orfanilor minori pot fi supuse rechizitionarii. Aceste bunuri pot sa fie supuse rechizitionarii numai in anumite conditii. in functie de partiularitatile obiectului contractului. ANS: B 124. b. Precizati daca vehiculele cu tractiune animala sau mecanica apartinand invalizilor. Aceste bunuri nu pot sa fie supuse rechizitionarii.

deoarece acestea au calitati contractuale diferite.(Sistemul electronic de achizitii publice). Valoare cel putin egala cu valoarea de 100. Valoare mai mare decat pragurile valorice de 100. c. Contracte de vanzare-cumparare de bunuri imobile.34/2006. aceste decizii fiind luate dupa o prealabila verificare. nr. b. intelegand prin acestea etapele ce trebuie parcurse de catre autoritatea contractanta si de catre ofertanti. ANS: B 130. a.G. Aratati termenul indicat de la data primirii anuntului in SEAP (Sistem electronic pentru achizitii publice). c. a.c. Procedurile sunt relative.A. ANS: A 129.000 euro.E. b. In 7 zile de la data inregistrarii solicitarii de publicitate. Contracte de lucrari. nr. a. Contractele de leasing sau de inchiriere cu sau fara optiune de cumparare. Procedurile sunt limitative si imperative. Aratati care din urmatoarele categorii de contracte sunt contracte de achizitie publica potrivit reglementarilor O. Precizati cum sunt procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica. ANS: B 132. Contractele de furnizare de bunuri.G. incalcarea lor putand atrage vicierea intregii proceduri cu consecinta angajarii raspunderii autoritatii contractante. ANS: C 128.000 euro. Persoanele fizice/juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a . Precizati pragurile valorice estimate pentru care Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice verifica fiecare anunt transmis de catre autoritatea contractanta pentru publicare si SEAP (Sistem electronic pentru achizitii publice).18 O. contracte de servicii.P.000 euro. c.U. contracte de furnizare. Imediat. dupa o analiza minutioasa a modului de indeplinire a conditiilor. in functie de obiectul acestuia. in masura in care anuntul respectiv este in legatura cu aplicarea procedurii de atribuire a unui contract. avand in vedere dispozitiile art. in sensul ca pot fi aduse modificari de catre partile contractului. Precizati conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor.U. respectiv de autoritate contractanta si de operator economic. b. iar ANRMAP (Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice) are obligatia sa emita catre SEAP acceptul sau refuzul de publicitate pentru anuntul respectiv. Procedurile nu trebuie parcurse in aceeasi masura de catre ambele parti contractante. a. Valoare mai mare decat pragurile valorice de 75. b.34/2006. respectand conditiile de validitate. a. ANS: B 131. c. In 2 zile lucratoare de la data primirii anuntului in S.

indiferent de criteriile de atribuire. Licitatia restransa consta in faptul ca operatorii economici isi depun candidaturile. Indicati termenul pe care orice candidat selectat are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de atribuire. b. iar autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde. ofertant. Persoanele fizice/juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor pot avea calitatea de asociat in cadrul persoanei juridice participanta la ea.candidaturilor/ofertelor nu au dreptul de a fi candidat. Licitatia deschisa se initiaza prin transmiterea unei invitatii scrise transmise potentialilor operator. . 3 zile lucratoare de la primirea solicitarii. Este numai procedura licitatiei deschise. b. ANS: C 134. a. urmand ca ofertele sa fie depuse numai de catre candidatii selectati. complet si fara ambiguitati. c. ANS: A 135. ANS: A 133. Este termenul ce nu trebuie sa depaseasca data limita stabilita pentru deschiderea ofertelor. Licitatia deschisa se initiaza prin transmiterea unei documentatii care sa fie completata de catre eventualii operatori. Precizati care sunt procedurile de atribuire ale contractului de achizitie publica. b. a. Aratati modalitatea prin care se initiaza licitatia deschisa. Termenul este cel ce nu trebuie sa depaseasca de regula. Licitatia restransa constituie procedura la care orice operator economic are dreptul sa-si depuna candidatura. ANS: A 136. a. ofertant asociat sau subcontractant. Licitatia restransa consta in faptul ca operatorii economici isi depun candidaturile la data indicata in anunt. Au dreptul sa participe persoane despre care se constata ca pot avea un interes de natura sa le afecteze impartialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor. Termenul este de o saptamana cu raspunsurile corespunzatoare pentru fiecare solicitare in parte. Precizati in ce consta licitatia restransa. Aceste proceduri sunt: licitatia deschisa. c. Este numai procedura licitatiei restranse. b. a. b. Licitatia deschisa se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de participare prin care autoritatea contractanta solicita operatorilor interesati sa depuna oferte in termenele prevazute de lege. dialogul competitiv si negocierea. c. c. in mod clar. c. licitatia restransa.

Are un interes rezultat din nevoia incheierii contractului de achizitie.U. b. Aceasta negociere se poate face numai printr-o modalitate si anume: prin cererea de oferte. negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare. Aratati ce presupune a face operatorul economic cu privire la oferta definita de art. a. Sunt doua conditii si anume: contractul in cauza este considerat a fi de complexitate deosebita si aplicarea procedurii de licitatie deschisa sau restransa nu ar permite atribuirea contractului de achizitie publica in cauza. nr. b. ANS: A 139. Modalitatile sunt: cererea de oferte.3 lit. Risca sa sufere un prejudiciu. a.U.G. Acest lucru inseamna ca operatorul economic sa specifice conditiile tehnice pe care le poate indeplini in functie de obiectul contractului. Aratati ce conditii trebuie indeplinite de procedura de atribuire a dialogului competitiv care poate fi aplicata de autoritatea contractanta. b. c. Acest lucru inseamna ca operatorul economic sa aiba posibilitati financiare pentru a putea sa aiba loc incheierea contractului. negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare. a. Este o singura conditie si anume: aplicarea procedurii de licitatie deschisa sau restransa ar permite atribuirea contractului de achizitie publica in cauza. ANS: C 141. c. a.34/2006. Aceasta negociere se poate face numai printr-o modalitate si anume: prin publicarea prealabila a unui anunt de participare. b. c. nr.ANS: B 137. Potentialul tehnic si financiar al ofertantilor. Este o singura conditie si anume: contractul nu este considerat ca fiind de o complexitate deosebita.G. incluzand propunerea financiara si propunerea tehnica. ANS: C 138. precizate de O. b. Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic. Precizati care este criteriul de atribuire utilizat in cazul contractului de achizitii publice ce se realizeaza prin aplicarea procedurii de dialog competitiv. Acest lucru inseamna ca operatorul economic sa-si manifeste vointa de a se angaja din punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie publica. Indicati ce conditii trebuie sa indeplineasca conform noilor reglementari “persoana care se considera vatamata intr-un interes legitim”. c. Precizati modalitatile negocierii in cazul contractului de achizitie de furnizare de produse (de bunuri). Are un interes legitim in legatura cu un anumit contract de achizitie publica si a suferit un prejudiciu ca urmare a unui act al autoritatii contractante.34/2006 si care reprezinta actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta dorinta. ca o consecinta a incheierii unui contract de achizit .a din O. a. ANS: B 140. Pretul scazut al unor bunuri ce fac obiectul contractului. c.

c. Ele fac parte din categoria contractelor de achizitie publica. ca principiu fundamental ce sta la baza atribuirii contractului de achizitie publica. 147. 143. Ele fac parte din categoria contractelor de concesiune de lucrari. Principiul nerecunoasterii reciproce. a. Va anula in parte sau in tot actul atacat. a. Ele fac parte din categoria contractelor de prestari de servicii. Consiliul nu are atributii in vederea rezolvarii contestatiilor. potrivit art. Principiul eficientei utilizarii fondurilor publice. c. 148. Potrivit reglementarilor in vigoare aratati din ce categorie fac parte contractele de lucrari. in cazul contractului de furnizare si contractului de servicii. c. b.142. a. Prin inchirieri. Termenul este de 30 zile de la data comunicarii actului constatator. b.226 alin. Prin achizitii publice. a. b. Precizati care dintre principiile urmatoare stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica. Consiliul nu are posibilitatea de a dispune masuri necesare pentru remedierea actelor. b.G. dupa cum valoarea contractului este mai mare sau mai mica de 40.5 din O. b. In termen de 10 zile de la comunicare. Precizati modalitatile prin care. 144. a. Termenul este de 10 zile sau de 5 zile. b. nr. 146. Precizati termenul de depunere a contestatiei de la data cand contestatorul a luat cunostinta de actul respectiv. a. 145.U. Principiul transparentei impune publicarea tuturor informatiilor relevante de natura sa poata permite oricarui potential participant la procedura de atribuire a contractului de achizitie . Enumerati posibilele solutii pe care le poate adopta Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor in cazul admiterii contestatiei. Precizati termenul in care. In termen de 7 zile lucratoare de la comunicare. c. Prin vanzari. c. c.000 euro. in cazul autoritatilor si institutiilor publice. Aratati in ce consta principiul transparentei. in general se dobandesc bunurile aflate in circuitul civil. Principiul discriminarii. In termen de 30 zile de la comunicare. a. va dispune masuri necesare remedierii actelor.34/2006 deciziile Consiliului privind solutionarea contestatiei pot fi atacate cu plangere. Termenul este de o saptamana de la data primirii actului constatator.

Prin aceasta procedura se inteleg regulile de publicitate ce trebuie parcurse in procedura de atribuire a contractului de achizitie publica. Obiectul acestui contract consta in furnizarea unuia sau a mai multor servicii. c. Partile in acest tip de contract sunt pe de o parte. c. a. b. Obiectul acestui contract consta in furnizarea unuia sau mai multor lucrari. c. c. pe de o parte si. b. autoritatea contractanta/autoritatile contractante. Obiectul acestui contract consta in furnizarea unuia sau a mai multor produse. b. ANS: A 152.12/1993. Aratati cine poate sa aiba calitatea de operator economic. Aceasta calitate o poate avea oricare furnizor de produse. b. Ordonanta actuala este O.G. c.U. Principiul transparentei impune realizarea unui raport optim intre bunurile si serviciile achizitionate.34/2006. Partile in acest tip de contract sunt numai autoritatile contractante.publica sa fie pe deplin atunci cand decide in legatura cu participarea sau neparticiparea sa la procedura respectiva. pe de alta parte. operatorul economic/operatorii economici. Indicati in ce consta obiectul contractului de achizitie publica de furnizare de bunuri. b. nr. Prin aceasta procedura se inteleg etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti pentru ca acordul partilor privind angajarea in contractul de achizitie publica sa fie considerat valabil. c.G. a. ANS: A 153. a. a. fondurile publice cheltuite.60/2001. b. Aceasta calitate n-o poate avea orice executant de lucrari. nr. iar pe de alta parte. nr. Aceasta calitate n-o poate avea orice prestator de servicii. potrivit reglementarii actuale. . Ordonanta actuala este O. Precizati care sunt partile contractului de achizitie publica. prestator de servicii ori executant de lucrari. Partile in acest tip de contract sunt numai operatorii economici. Principiul transparentei impune ca fiecare potential participant la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica sa cunoasca in prealabil regulile si conditiile carora va trebui sa se conformeze si sa aiba garantia ca orice alt participant concureaza in aceleasi conditii si dupa aceleasi regul1 149. a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Precizati ce se intelege prin procedura de atribuire a contractului de achizitie publica. a. Prin aceasta procedura se inteleg modalitatile ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti pentru ca acordul partilor privind angajarea in contractul de achizitie publica sa fie considerat valabil. Aratati care este ordonanta actuala prin care se reglementeaza atribuirea contractelor de achizitie publica.G. ANS: B 151. Ordonanta actuala este O. 150.

b. a. Toate acestea reprezinta reguli de publicitate in procedura de atribuire a contractului de achizitie. Contestatia se formuleaza in scris si trebuie sa contina unele elemente obligatorii. Prin act al autoritatii contractante se intelege orice act administrativ. a. Aratati din cati membri este format completul ce solutioneaza contestatia impotriva actelor emise in materia achizitiilor publice. Toate acestea reprezinta reguli de elaborare a documentatiei de atribuire a contractului de achizitie. a. Aratati in ce consta principiul aplicarii tratamentului egal. Precizati ce se intelege prin act al autoritatii contractante. ANS: A 155. Toate acestea reprezinta reguli de participare la procedura de atribuire a contractului de achizitie. b. ca principiu fundamental ce sta la baza atribuirii contractului de achizitie publica. Principiul aplicarii tratamentului egal impune realizarea unui raport optim intre bunurile si serviciile achizitionate. c. fondurile publice cheltuite. Completul este format din 5 consilieri. pe de alta parte. Precizati ce reprezinta anuntul de intentie. pe de o parte si. anuntul de participare si anuntul de atribuire. c. Contestatia poate fi formulata numai oral. Contestatia poate fi formulata atat in scris. in faaa unei comisii formata din 3 consilieri. Principiul aplicarii tratamentului egal impune publicarea tuturor informatiilor relevante de natura sa poata permite oricarui potential participant la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica sa fie pe deplin atunci cand decide in legatura cu participarea sau neparticiparea sa la procedura respectiva. a. dintre care unul are calitatea de presedinte. cat si oral. ANS: C 156. a. b. Principiul aplicarii tratamentului egal impune ca fiecare potential participant la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica sa cunoasca in prealabil regulile si conditiile carora va trebui sa se conformeze si sa aiba garantia ca orice alt participant concureaza in aceleasi conditii si dupa aceleasi reguli.ANS: A 154. b. c. Precizati cum se formuleaza contestatia impotriva actelor emise in materia achizitiilor publice. Completul este format din 7 consilieri. b. c. . dintre care unul are calitatea de presedinte. ANS: A 158. Prin act al autoritatii contractante se intelege orice act civil si administrativ care pot produce efecte juridice. Completul este format din 3 consilieri. Prin act al autoritatii contractante se intelege orice act juridic civil ce produce efecte juridice. dintre care unul are calitatea de presedinte. c. ANS: B 157.

contracdictorialitatii si a respectarii dreptului la aparare. b. dupa criteriul „modul de implicare a titularului domeniului public”? a. ANS: A 162. a. a. Utilizarile domeniale care cer utilizatorului o anumita calificare juridica. Precizati momentul cand poate fi depusa contestatia impotriva actelor emise in materia achizitiilor publice. Contestatia poate fi depusa numai in ultima faza a procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica. Procedura de solutionare a contestatiilor impotriva actelor emise in materia achizitiilor publice se desfasoara conform legii.ANS: A 159. Utilizarile domeniale permise oricarei persoane juridica sau fizice. Care sunt modalitatile de utilizare a bunurilor domeniului public. a. b. ANS: A 160. c. ANS: C 161. Utilizarea indirecta a bunurilor si exercitarea prin intermediar a dreptului de proprietate publica. c. c. Efectul cel mai important al sesizarii Consiliului consta in faptul ca depunerea contestatiei suspenda de drept procedura de atribuire pana la data solutionarii contestatiei. dupa criteriul „ persoanei utilizatorului”? a. celeritatii. Utilizarea directa a bunurilor si exercitarea nemijlocita a atributelor dreptului de . ANS: A 163. Aratati in ce consta efectul cel mai important al sesizarii Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor. c. b. Contestatia poate fi depusa in toate fazele procedurii de atribuirea contractului de achizitie publica. Precizati cum se desfasoara procedura de solutionare a contestatiilor impotriva actelor emise in materia achizitiilor publice. Care sun modalitatiule de utilizare a bunurilor domeniului public. b. Efectul cel mai important al sesizarii Consiliului consta in faptul ca depunerea contestatiei suspenda in mod definitiv procedura de atribuire pana la data solutionarii contestatiei. b. Procedura de solutionare a contestatiilor impotriva actelor emise in materia achizitiilor publice se desfasoara numai pe baza respectarii principiului legalitatii. Procedura de solutionare a contestatiilor impotriva actelor emise in materia achizitiilor publice se desfasoara pe baza si cu respectarea principiilor legalitatii. Efectul cel mai important al sesizarii Consiliului consta in faptul ca depunerea contestatiei intrerupe definitiv procedura de atribuire pana la data solutionarii contestatiei. Contestatia poate fi depusa numai in prima faza a procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica. Utilizarea directa a bunurilor si exercitarea nemijlocita a atributelor dreptului de proprietate publica.

Aceasta mai poate fi realizata de catre unitatile administrativ-teritoriale. Cui revine. prin intermediul statului. prin intermediul Presedintelui Romaniei. c. Aceasta calitate ii revine Parlamentului tarii. c. prin intermediul Parlamentului. Utilizarile domeniale care cer utilizatorului o anumita calificare juridica. ANS: A 165. Aceasta mai poate fi realizata de catre unitatile administrativ-teritoriale. potrivit dispozitiilor art. prin intermediul primariilor si prefecturilor. calitatea de administrator general al domeniului administrativ al statului? a. c. ANS: B 166. Aceasta este realizata de catre stat. Acestea vor urmari numai consevarea dreptului de proprietate publica asupra bunurilor domeniului public. prin intermediul Guvernului. Aratati de catre cine mai poate fi realizata administrarea generala a bunurilor domeniului public. Aceasta calitate ii revine consiliilor locale si judetene. cat si punerea in valoare a acestora. Acestea vor urmari numai ocrotirea dreptului de proprietate publica asupra bunurilor domeniului public. Ele pot fi date numai institutiilor publice. Ce urmaresc organele administratiei publice prin administrarea generala a bunurilor domeniale? a. prin intermediul consiliilor judetene sau a consiliilor locale. prin exploatarea. b.proprietate publica. c.4 din Constitutia Romaniei. Ele pot fi date regiilor autonome sau institutiilor publice. b. c. republicata? a. Acestea vor urmari atat ocrotirea si conservarea dreptului de proprietate publica asupra bunurilor domeniului public. c. ANS: A 168. b. b.136 alin. Aceasta este realizata de catre stat. De catre cine este realizata administrarea generala a bunurilor domeniului public? a. ANS: C 167. potrivit legii. b. utilizarea si valorificarea lor. . Aceasta mai poate fi realizata de catre unitatile administrativ-teritoriale. Ele pot fi date in administrare numai regiilor autonome si societatilor comerciale. ANS: C 164. Aceasta calitate ii revine Guvernului Romaniei. a. Aceasta este realizata de catre stat. Cui pot fi date bunurile proprietate publica in administrare.

Atat prin hotarare a Guvernului. Numai prin hotarare a consiliului judetean. cat si prin hotarare a consiliului judetean. c. in regim de drept administrativ. in regim de drept administrativ. Prin hotarare a Guvernului si hotarare a organelor judetene si municipale. c. Prin ordin al ministrului. Ce sunt institutiile publice? a. b. Constituirea dreptului de administrare se realizeaza printr-un act juridic de drept public si privat adoptat de catre titularul domeniului public. In ce act se va stabili obiectul de activitate a regiei autonome? a. ANS: A 172. Numai autoritatile administratiei publice centrale si locale. b. Prin decret presedential. ANS: A 174. Numai prin hotarare a Guvernului. Prin ce se realizeaza constituirea dreptului de administrare? a. c. Prefecturile si autoritatile administratiei publice centrale si locale. ANS: A 170. b. Ele sunt subiecte de drept privat infiintate prin Constitutie si prin legi sau prin acte administrative ale statului sau ale colectivitatilor locale. c. Prin ce fel de act se pot infiinta regiile autonome? a. In regulamentul de functionare a regiei autonome. ANS: C . Cine pot fi titulari ai dreptului de administrare? a. ori a consiliului local.ANS: C 169. ANS: A 171. Constituirea dreptului de administrare se realizeaza printr-un act juridic de drept public. Numai prefecturile. in regim de drept administrativ. Ele sunt subiecte de drept public infiintate prin Constitutie si prin legi sau prin acte administrative ale statului sau ale colectivitatilor locale. b. In statutul intocmit. b. Constituirea dreptului de administrare se realizeaza printr-un act juridic de drept privat. adoptat de catre titularul domeniului public. Prin ce fel de act se constituie dreptul de administrare? a. ori a consiliului local. In actul de infiintare. b. c. adoptat de catre titularul domeniului public. Ele sunt persoane fizice de drept privat. ANS: A 173. c.

cu unele deosebiri. c. Bunurile proprietate publica pe care regia le are in administrare sunt inalienabile. in cazul dreptului de administrare? a. din punctul de vedere al bunurilor aflate in administrare. ANS: A 180. Dreptul de administrare este sesizabil. Reprezinta expresia insusirii bunului. Cum este dreptul de administrare? a. Reprezinta expresia de insusire a bunului respectiv. ca si in cazul dreptului de proprietate. c. Cum sunt bunurile proprietate publica pe care regia le are in administrare? a. b. Acestea sunt: posesia si dispozitia. Reprezinta insusirea in baza caruia titularul va putea utiliza bunurile care i-au fost atribuite in administrare. Care sunt atributele ce formeaza continutul juridic al dreptului de administrare? a. c. b. Bunurile proprietate publica pe care regia le are in administrare sunt sesizabile. Dreptul de administrare este inalienabil. c. Despre ce fel de dispozitie se poate vorbi in cazul dreptului de administrare? a. Acestea sunt la fel ca la dreptul de proprietate: posesia. c. El este considerat un drept de creanta ce are la baza dreptul de proprietate publica. Reprezinta expresia stapanirii bunului. Reprezinta expresiei aproprierii bunului. b.175. Ce reprezinta posesia. Dreptul de administrare este prescriptibil. ANS: A 176. ANS: A 181. in cazul dreptului de administrare? a. Nu se poate vorbi despre o dispozitie. ANS: C 179. b. b. ANS: B 177. Acestea sunt: folosinta si dispozitia. . c. Ce fel de drept este considerat dreptul de administrare? a. ANS: C 178. Despre o dispozitie care nu poate fi considerata juridica. in cazul dreptului de administrare. b. insesizabil si imprescriptibil. Despre dispozitia materiala asupra bunurilor ce constituie obiect al dreptului de administrare. b. Reprezinta acelasi atribut. folosinta si diapozitia. Bunurile proprietate publica pe care regia le are in administrare sunt prescriptibile. El este considerat un drept real ce are la baza dreptul de proprietate publica. Ce reprezinta folosinta.

Este un contract nenumit. Bunuri proprietate publica. ANS: B 185. El are o durata minima. c. Pe o perioada nedeterminata in timp. c. El are o durata nedeterminata in timp. c. Cedentul si cesionarul. El are o durata maxima. Bunuri proprietate privata. ANS: B 182. Ce fel de durata are dreptul de administrare? a. in functie de existenta dreptului de proprietate publica.c. Este un contract cu titlu oneros. Ce fel de bunuri poate avea ca obiect contractul de concesiune? a. ANS: A 184. Pe o perioada determinata ce nu va putea depasi 39 de ani. ANS: B 187. Beneficiarul si cedentul. Pe ce perioada se incheie contractul de concesiune? a. Pe o perioada determinata ce nu va putea depasi 49 de ani. El este considerat un drept personal al regiilor autonome si institutiilor publice. b. b. ANS: A 186. b. Concedentul si conce sionarul. c. Prin ce metoda inceteaza dreptul de administrare? a. Care sunt partile contractului de concesiune? a. Prin irevocabilitatea sa de catre autoritatea care l-a constituit. ANS: B 183. Prin revocarea sa de catre autoritatea care l-a constituit. Prin suspendarea sa de catre autoritatea care l-a constituit. b. c. Cum se va incheia contractul de concesiune? . ANS: A 188. Bunuri proprietate publica si privata. in functie de existenta dreptului de proprietate publica. Ce fel de contract este contractul de concesiune? a. Este un contract cu titlu gratuit. b. b. c.

in cazul contractului de concesiune? a. ca procedura de atribuire a contractului de concesiune? a. pe riscul si pe raspunderea sa. ANS: A 191. Cine are dreptul de a exploata in mod direct. b. inclusiv redeventa. in cazul contractului de concesiune? a. Reprezinta procedura prin care concedentul negociaza clauzele contractuale. inclusiv redeventa. Aceasta calitate o poate avea numai consiliile judetene si consiliile locale. romana sau straina. consiliile judetene. c. Reprezinta procedura la care persoana fizica sau juridica interesata are dreptul de a depune oferta. Aceasta calitate o pot avea numai ministerele si institutiile publice. b. un contract de concesiune. Orice persoana fizica. c. Reprezinta procedura prin care concedentul negociaza clauzele contractuale. Cine are calitatea de concesionar. Doar uneori. Ministerele. ANS: B 190. b. b. c. Ce reprezinta licitatia. Cine are calitatea de concedent. Licitatia si negocierea indirecta. c. Licitatia si negocierea directa. ca procedura de atribuire a contractului de concesiune? a. c. ANS: B 194. Dialogul competitiv si negocierea indirecta. Care sunt procedurile legale de atribuire ale contractului de concesiune? a. Ce reprezinta negocierea directa. aceasta este ceruta ad validitatem. ANS: B 192. Orice persoana juridica. aceasta este ceruta ad probationem. b. ANS: A 189. Reprezinta instrumentul juridic prin intermediul caruia i se atribuie unei persoane fizica sau juridice.a. Intotdeauna in forma scrisa. b. romana sau straina. c. ANS: A 193. bunurile proprietate publica ce fac obiectul contractului de concesiune? . un contract de concesiune. Reprezinta instrumentul juridic prin intermediul caruia i se atribuie unei persoane fizica sau juridice. Intotdeauna in forma scrisa. Reprezinta procedura la care persoana fizica sau juridica interesata are dreptul de a depune oferta. romana sau straina. Orice persoana fizica sau juridica. se cere in forma scrisa incheiea acestui tip de contract. consiliile locale.

ANS: C 197. b. Cum se cheama suma de bani datorata drept contraprestatie. Concedentul. ca parte a contractului de concesiune. In situatia in care locatarul si-a respectat obligatiile stabilite prin contract. daca locatorul si locatarul nu au decis prelungirea acestuia. In cazul respectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar.a. Chirie. Care sunt partile in contractul de inchiriere a bunurilor proprietate publica? a. La expirarea termenului pentru care s-a incheiat. ANS: A 200. Imprumut. Locatorul si locatarul. verificand respectarea obligatiilor asumate in contract? a. c. ca parte a contractului de concesiune. Cine are dreptul sa inspecteze bunurile concesionate. c. In situatia in care locatorul si-a respectat obligatiile stabilite prin contract. ca parte a contractului de concesiune. ca parte a contractului de concesiune. . ca parte a contractului de concesiune. In ce situatie inceteaza contractul de concesiune? a. c. In ce situatie inceteaza contractul de inchiriere a bunurilor proprietate publica? a. ca parte a contractului de concesiune. Beneficiarul. ca parte a contractului de concesiune. b. Concedentul. ca parte a contractului de concesiune. ANS: B 196. c. Concesionarul. ANS: A 199. b. potrivit naturii bunului si obiectivelor stabilite de parti. c. de catre locatar. in contractul de inchiriere a bunurilor proprietate publica? a. Beneficiarul. c. Beneficiarul. ca parte a contractului de concesiune. Concesionarul. Concesionarul. Beneficiarul si cesionarul. c. b. ANS: A 198. Concedentul si concesionarul. Redeventa. b. Concedentul. In cazul respectarii obligatiilor contractuale de catre concedent. La expirarea duratei stabilite in contractul de concesiune. b. prin contractul de concesiune? a. ANS: B 195. Cine are dreptul de a folosi si de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii. b.

ANS: C .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful