MGA SALIK SA PAGSILANG NG NASYONALISMONG PILIPINO 1. Pagbubukas ng Pilipinas sa pandaigdigang pamilihan; 2.

Paglitaw ng bagong panggitnang uri ng mamamayan o mga ilustrado; 3. Paglaganap ng kaisipang liberal; at 4. Pagkakatatag sa kilusang sekularisasyon 1. pagbubukas ng Kanal Suez =============================================================== 2. pagbubukas ng pilipinas sa pandaigdigang kalakalan 3. pagdating ng liberal na kaisipan mula sa Europa 4. pagsikat ng bagong gitnang uri 5. liberal na pamamalakad ni gobernador-heneral carlos maria dela torre y nava cerrada 6. kilusang sekularisasyon 7. pag-aalsa sa Cavite 8. pagpatay sa tatlong pari 9. pang-aabuso at pagmamalabis ng mga kastila ====================================================Browse: Home / Talumpati / Ang Moralidad ng Nasyonalismong Pilipino

Ang Moralidad ng Nasyonalismong Pilipino
By on 6/13/2009 Talumpati ni Punong Mahistrado Reynato S. Puno Isang mainit na pagbati sa ating lahat.

pagtotroso. Mayroon ding kalakalan sa mga komersiyante ng China. Masama ang diskriminasyon. Ang mga naunang Pilipino ay malaya at maunlad. Apolinario Mabini at marami pang iba. Iwinagayway nila ang bandilang nasyonalismo upang pag-isahin ang ating bayan. ano po ang turo ng ating mga bayani? Ito po ang mga sumusunod: Masama ang pananakop. mabuti ang demokrasya. at noong 1564 ay sinimulan ni Legazpi ang tahasang kolonisasyon ng Pilipinas para sa Espanya. Masigla ang kalakalan sa loob ng mga isla. Maunlad ang agrikultura at pangingisda. mabuti ang kasarinlan. Ang paalala nga ni Gat Emilio Jacinto sa mga Pilipino na inaapi ng mga Kastila ay ito: . Mayroon nang mga industriya tulad ng mga bakahan. mabuti ang pantaypantay. kalakalan at kayamanan ay inilunsad ang kolonialismo sa Asia. paghahabi at pag-gawa ng barko. Bago dumating ang mga Kastila ay napakasagana ng Pilipinas sa likas na kayamanan. Ang mga Pilipino ay napailalim sa walang-lubay na paniniil at pagsasamantala sa higit na tatlong daang taon. mabuti ang kalayaan. mabuti ang matulungin sa kapwa. at iba pang panig ng daigdig. Ika-labindalawa ng Hunyo. Cavite. sa bayan ng Kawit. Borneo. Masama ang mapangsarili at mapagsamantala. Dumating si Magellan sa Pilipinas noong 1521. Masama ang despotismo. Kaya sa pagkakataon na ito. Masama ang kaalipinan. Jose Rizal. at iba pang dayuhan. Ngunit lahat ng kasamaan ay may katapusan. Hindi naging madali ang ating naging landas patungo sa kalayaan. minahan. manukan. ano po ang mensahe. Ang Pilipinas ang isa sa mga naging biktima ng patakarang kolonialismo. mabuti ang nagmamahal sa Inang Bayan. Masama ang nagtataksil sa bansa. unang itinaas at namayagpag ang bandilang Pilipino. Emilio Jacinto. Dinurog ang kalayaan ng mga Pilipino at nagpasasa ang mga Kastila sa kayamanan ng ating bayan. isang libo walong daan at siyam napu’t walo. Nag-alsa ang mga Pilipino sa pangunguna nila Gat Andres Bonifacio. muli nating bigyan ng balik tanaw ang naging hirap ng ating mga bayani upang mapalaya ang ating bayan sa kulo ng mga mang-aapi at magpasamantala. Ano po ang moralidad.Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang ika-isandaan at labin-isang taon ng ating kalayaan. Sa kasamaang-palad ang mga malalaking bansa sa Europa na mga ganid sa kapangyarihan. Japan.

tulad ng mga Kastila at ibang makapangyarihang Europeano. Mga animnapu’t tatlong taon. ay pinag-iimbutan ang pinakamagandang perlas ng Karagatang Oryente. Halimbawa. Tunay na ang mga Amerikano ay unti-unting ihinanda ang kalayaan ng mga Pilipino. Nagkaroon ng lehislatura ang Pilipino. Nang sumampa sa kapangyarihan ang Democratic Party sa America (1912). mabuti ang nagpapakalisto. kundi dahil napakaraming dugo na ang dumanak sa atin para dito”. sinaklawan ng Estados Unidos ng Amerika ang ating bansa. Ngunit kahit ginawa nila ito ay tiniyak naman nila na ang mga industriyalistang Amerikano ay makikinabang sa pananakop ng Pilipinas. Tayo ay ipinagbili ng mga Kastila at ang bumili sa atin ay ang mga Amerikano. Kaya’t nagbabala si Gat Artemio Ricarte kay Gat Aguinaldo na “magingat. masama ang nagpapakatanga. lalung-lalo na ukol sa magkasalungat na interes at kapakanan ng bansang Pilipino at mga ganid na banyaga. na hindi nang-aapi at hindi tumutulong sa nang-aapi. Ngunit. Pinangibabaw ang kulturang Amerikano. nagkaroon naman ng puspusang “Filipinization” sa pangasiwaan.“Ang kadakilaan ng isang tao ay hindi nakikita sa pagiging hari. o sa mataas na posisiyon sa daigdig. Limitado naman ang . at ang kaunaunahang Pilipinong Chief Justice ay si Hon. kapos-palad ang mga Bayaning Pilipino sapagkat dumating ang puwersa ng bansang Amerika na may hangarin ding imperyo. na tapat ang pananalita. Sa madaling sabi. Gayon din. sa mensahe. walang limitasyon ang pagpasok sa Pilipinas ng anumang produkto ng Amerika. itinali ang ating ekonomiya sa kanilang ekonomiya sa isang sistemang napakalugi natin. ngunit dalisay at totoong dakila ang tao na mayroong matuwid na pagkatao kahit na siya’y taga-gubat. na may Senado at House of Representatives. Noon pa man mayroon nang mga Pilipinong nagduda sa mga pakay ng Amerikano. nagbigaypayo si Gat Apolinario Mabini sa mga lider ng himagsikan ng sumusunod: “At huwag ninyong lilinlangin ang inyong sarili. Dumami ang mga Pilipinong Mahistrado sa Supreme Court. dahil mukhang gusto tayong lokohin ng mga Amerikano”. Sa pamamagitan ng batas (Payne-Aldrich Law) na ipinasa ng Kongresong Amerikano. o sa tangos ng ilong o puti ng balat. lalo na sa mga elitistang Pilipino. Kaya’t idagdag natin sa moralidad. 1898. Ingles ang naging dominanteng lengguwahe. na marunong kung paano niya mamahalin at pangangalagaan ang lupa ng kanyang kapanganakan. Nagkunwang kaalyado ang Pilipino laban sa mga Kastila. At nagkatotoo ang kanilang mga pangamba.” Kahit napakalakas ng puwersa ng mga kolonialistang Kastila. Pinalaganap nila ang edukasyon na estilong Amerikano. na mayroong dignidad at honor. Ngunit mas minamahal natin ang pag-aaring ito. nagawang i-proklama ni Gat Emilio Aguinaldo ang independensya ng Pilipinas noong Hunyo 12. tulad ng mga yaring (finished) produkto ng mga industriyang Amerikano. hindi lang dahil ipinagkaloob sa atin ng Diyos. mabuti ang bukas ang kaisipan sa tunay na pangangailangan ng mga Pilipino na salungat sa hangarin ng mga sakim na banyaga. o sa pagiging pareng kinatawanan ang Diyos. para sa kapakanan ng Pilipino. Ang mga Norte Amerikano. Cayetano Arellano (1901). sa turo ng nasyonalismong Pilipino ang mga ito: masama ang nililinlang ng sarili o ng iba.

Nasangkot ang Pilipinas sa pakikipaglaban sa Pasismo na binuo ng mga imperyalistang Alemanya. ipagtanggol ang demokrasiyang Pilipino. Maraming matinding tumutol sa maling sistema ng ating ekonomiya. Philippine Patriotic Movement (PPM). Rafael R. Noong 1934. Roberto Concepcion (naging Punong Mahistrado ng Korte Suprema).. Amando G. Sr. at ito ay isang diktasyon na hindi natanggihan ng mga lider ng ating bansa noong panahon na iyon. labanan ang panghuhuthot sa tao. Roces. Nationalist Lawyers League (NLL). Ang biktima ay ang “common tao”. tulad nina Gat Antonio M. Enrique Fernando (naging Punong Mahistrado ng Korte Suprema). at sikaping maganap ang makatarungang pagbabahabahagi ng kayamanan. higit na lumakas ang kontrol ng Amerika sa Pilipinas sapagkat ang kayamanan ay nagbubunga ng higit na kapangyarihan. Nang mapasok na ng Hapones ang Maynila. J. Bumalik ang mga Amerikano sa Pilipinas at ipinagkaloob sa atin ang ating independensya noong Hulyo 4. Dayrit. Ngunit ang pakikibaka ng ating kilusang makabansa para sa ating kalayaan ay hindi pa rin nagtapos. naging malakas ang kilusan para sa independensiyang politikal ng Pilipinas na pinamunuan nina Gat Manuel L. sa pamagitan ng Tydings-Mcduffie Act. J. dahil sa imposisyon ng kota (quota). Ang ilan sa mga layunin ng CLU ay ang tulungan ang Pilipino na makamtan ang lubusang kontrol at pakinabang ng likas na kayamanan ng Pilipinas. Tañada (naging Senador). Lorenzo M. Gayun pa man. Ramon de Santos. Antonio Araneta. Italya at Hapon. National Progress Movement (NPM).. Jesus Barrera (naging Mahistrado ng Korte Suprema). ay ang Civil Liberties Union (CLU). kontrahin ang diktadorya. Inilunsad ng CLU ang kilosboykoteo laban sa mga produkto ng Hapon.L. Ngunit nanatili ang kanilang control sa ating ekonomiya. Sr. Quezon at Sergio Osmeña. pormal na inaprobahan ng Amerika. Ang isa sa mga malalakas na samahang nationalista laban sa Pasista at laban sa Hapones. Jose Apacible. Ang Pilipinas ay naging mahalagang bahagi ng plano ng mga Hapones na palawakin ang kanilang sariling Imperyo. tulad ng Democratic Alliance (DA). Dahil dito. Ang mga bumuo ng CLU ay mararangal at matatapang na bagong bayaning Pilipino. Reyes (naging Pansamantalang Punong Mahistrado ng Korte Suprema). Arsenio Dizon (naging Mahistrado ng Korte Suprema).. Anselmo Claudio. ipagtanggol ang mga karapatan na ginagarantiya ng Saligang Batas. Jr. Kanilang ipinagpatuloy ang sistemang “Free Trade” kung saan napaka-agrabiyado natin sa kalakalan. ang CLU ay naging Free Philippines laban sa mga Hapones. Kaya iyong tinawag na “free trade” natin sa kanila ay isang panlilinlang sapagkat ito ay hindi malaya at hindi patas. Movement for the Advancement of Nationalism (MAN). at Manuel Crudo (naging Grand Master ng mga Mason). ang independensiya ng Pilipinas pagkaraan ng sampung (10) taon. Ang kayamanan ng Amerikano at kayamanan ng oligarkong Pilipino ang nagsama at naghari sa ating bansa.B.pagpasok ng mga hilaw na produkto ng Pilipinas sa Amerika. at iba pa. Francisco Lava. Bautista. 1946. Hindi nagwagi ang imperyalista at pasistang Hapones sa Pilipinas. .

at alam natin na ang masa ang nakararami sa ating bansa. Recto. na pulos nananawagan para sa makabansa at demokratikong industriyalisasyon bilang susi sa kaunlaran ng Pilipinas. Humina at nagkawatakwatak ang mga kilusang makabayan. mabuti ang matiyagang ibukas ang isip ng masang Pilipino. patuloy na naging agrikultural ang ating bansa. Recto sa mga Pilipino: “Sa anumang ugnayan ng dalawa. ang masa ay dapat igalang ng lahat. Kung minsa’y mayroon tayong maririnig na paratang na ang masang Pilipino di-umano’y mangmang at di dapat bigyan ng halaga. Sa aking abang opiniyon. patuloy na naging tambakan tayo ng mga yaring produkto ng ibang bansa. ang pagka- . Lorenzo M. At hindi tayo maaring magkaroon ng industriyalisadong ekonomiya na kontrolado at pinaaandar ng mga Pilipino kung wala tayong pasulong na puwersa ng malalim at matatag na nasyonalismo”. Ang mismong Saligang Batas natin ang nagsasabi na ang kataastaasang kapangyarihan ay nakalagay sa taong-bayan. At pumaimbabaw ang mga lider politikal na hindi isinulong ang programang magkaroon tayo ng industrilisadong ekonomiya na siyang susi sa ating pag-unlad. Muli nating itatanong: dahil sa mga pangyayaring ito. na ang ating pangkabuhayang interes ang nag-uutos na magindustriyalisa tayo…. Sa katunayan. Dahil dito. patakaran. iyan ay isang malaking kamalian. Alejandro Lichauco (na pawang naging kasapi ng CLU). ang bansang agrikultural ang natatalo… iniluluwas natin ang ating mga hilaw na materyales sa mababang halaga… at inaangkat natin ang mga yaring produkto sa matataas na presyo… Tiyak. Nakalulungkot na hindi natin dininig ang panawagan ni Recto. Tañada. hindi kagustuhan ng sinoman sa masa ang maging ignorante. Amado Inciong. Rey Fajardo at Emmanuel Yap. plano at gawain para sa ikatatagumpay ng bansang Pilipino. Kahit iyong mga ganid na bansa na nagsulong niyan ay naging biktima ng kanilang pagkaganid. Alam po natin na iyang globalization ay siyang nagdala ng pinakamalagim na kapahamakan sa ekonomiya ng buong mundo. Samakatwid. At higit na aabusuhin nila ang mga mahihinang bansa gaya ng Pilipinas na mayroon pang natitirang likas na kayamanan. Salvador Araneta. masama ang ipagkait ang karunungang makabansa sa masang Pilipino. ang bansang industriyal ang lumalamang. at ito ay napakaliwanag: masama ang kaniya-kaniyang pagtaya ng ano ang dapat gawin. mabuti ang nagkakasama-samang bumubuo ng layunin. mayroon bang moralidad. sa pamagitan ng paliwanag na madali nilang maiintindihan. mensahe o tinuturo ang kilusang makabayan para sa mga Pilipino ngayon? Mayroon po. susi sana na magsasama sa Pilipinas sa hanay ng tinatawag nating First World countries. patuloy na pinagsasamantalahan ng mga mayayamang bansa dahil sa kahinaan ng ating ekonomiya. Itinulak nila ang patakarang Globalization na ang puso’t diwa ay free market at free trade. Ito ang paulit-ulit na ipinaliwanag ni Gat Claro M.Walang lubay ang tinig nina Gat Claro M. Renato Constantino. samakatuwid. Kaya’t maaasahan natin na ang mga bansang ito ay magbabalangkas ng ibang pamamaraan upang makabawi sa kanilang krisis sa pananalapi. At ang lahat ng ito ay higit na lumala nang ang mga kapitalistang bansa ay lubos na naghari pagkatapos ng Cold War.

ay dapat magsama-sama upang mabago ang direksyon ng ating bayan na papunta sa tiyak na kapahamakan. ano ang larawan ng ating bansa? • • • • • • • • • • isang bansa na balot ng napakaraming problemang sosyal. ang mga ganid na banyagang multi-national. at hindi nating maaring gamitin ang kayamanan ng daigdig na walang pagsasaalang-alang sa epekto nito…” Kaya sa muli. isang bansa na walang lakas labanan ang mga ganid na oligarko. isang bansa na sirang-sira ang moralidad dahil sa corruption.mangmang ng maraming maralita ay bunga ng matagalang kapabayaan ng mga makapangyarihang nagpapatakbo ng ating lipunan. Pagkatapos po ng 111 taon. isang bansa na nagkukunwaring demokrasya samantalang ang kapangyarihan ay wala sa kamay ng nakararaming masa. ano ang mensahe ng kilusang makabansa sa atin? Masama ang sumunod tayo sa mga ekonomikong ideyang lipas na. isang bansa na may bulok na halalan kung saan ang kapangyarihan ng salapi ang naglukluk sa pamahalaan. lahat ay malaya”… “ang isang bansa ay hindi maaring sumagana kung pinapaboran lamang ang masagana”… “hindi na natin magagawa ang pagwawalangbahala sa pagdurusa sa labas ng ating bayan. mabuti ang ipaglaban ang kanilang karapatan. sa pangunguna ng mga makabayan. masama ang humalukipkip at magsawalang-kibo na lamang. Tila marami nang may kapangyarihan sa daigdig ang gustong pigilan ang kasakiman ng tinatawag na “corporatocracy”. politikal. sinabi ni Barack Obama. isang bansa na patuloy na pinagsasamantalahan ng mga dayuhan ang kanyang likas na yaman. at mga mapanikil na banyagang bansa. At nang siya ay naging Pangulo na. masamang pabayaan ang kinabukasan sapagkat iyan ay nakalaan sa kabataang Pilipino. mabuti ang makiisa sa lahat ng agrabyadong sektor ng ating lipunan. Sa katunayan. sinabi niya sa kaniyang Inaugural Address ang mga sumusunod: “… lahat ay pantay. At kinakailangan gawin natin ang mga sumusunod: . isang bansa na gaya ng isang bulkan ay handa nang sumabog. Ano po ang mensahe ng kilusang makabansa sa atin? Masama ang apihin ang ating masa. Europa at Asya. na kailangang “ikalat ang kayamanan”. marami na ang nagbabago sa pananaw ng mismong mga industriyalisadong bansa sa Amerika. mabuti ang sumunod tayo sa mga bagong ideya na angkop sa malaking ipinagbabago ng buong mundo at angkop sa ating sariling interes. isang bansa na hindi ginagalang. isang bansa na hindi sinusunod ang batas. nang siya ay kumakampanya para maging Pangulo ng Estados Unidos ng Amerika. Halimbawa. isang bansa na ang karamihan ay lugmok sa kahirapan ng buhay at ang iilan ay may monopolyo sa kayamanan. At tandaan natin na ang mahina ngayon pag nagkasama-sama ay magwawagi sa tamang takda ng panahon. at ekonomikal. dala ng napakagrabeng krisis sa ekonomiya na nangyayari sa buong daigdig. Tayong mga mamamayan. Wala po tayong katuwirang magdiwang ng ating kalayaan kung ganito ang kalagayan ng ating inang bayan.

na ipasailalalim ang Pilipinas sa pamamahala ng Espanya. itigil ang napinintong pagsabog at pagkakawatak-watak ng ating bayan. ang pagtatapon ng putik sa pagkatao ng bawa’t isa. sinakop ng Espanya ang arkipelago. at walang pakundangang pandaraya. itigil ang paglapastangan sa ating eleksiyon sa pamamagitan ng paggamit ng salapi. Sumo dang ekspidisyon nila Loaisa. itigil ang pag-sisiraan. Cabot. Naganap ang Battle of Mactan noong April 27. ang pagbabastusan. itigil ang kriminalidad. itigil ang pagkakanulo ng interes ng ating bayan sa mga banyaga. itigil ang ating pagkakawatak-watak. itigil ang paglabag at pangbabaluktot ng ating mga batas. Saavedra. itigil ang pang-aapi sa ating masa at ibalik sa kanila ang tunay na kapangyarihan.• • • • • • • • • • • • • hilumin ang mga sugat ng ating hindi pagkakaisa. Ilang halimbawa dito: • Polo y Servicio o Sapilitang pagtatarabaho ng mga lalaking may edad na 18-20 taon • Bandala . marami ang nabinyagan bilang Katoliko. Crus at espada. marami silang ginawang mga batas at polisiya na hindi makatarungan. Sa iba naman na tutol at sumusuway pa rin sa utos ng espanya. itigil ang paglalaitan. ang hari ng Mactan noong panahon na iyon ay tutol kay Magellan. ay nakarating sa Samar. itigil ang kalaswaan sa ating kultura na dala ng laganap na sex video at mga sugalan. Pinangalanan niya ang lugar bilang Islas de San Lazaro. Nakipagkaibigan si Magellan kay Humabon. ang paggamit ng malalaswang salita laban sa isa’t isa. ang hari ng Cebu. ========nasyonalismong Pilipino Noong taong 1521. Namalagi ng 333 taon ang mga Espanyol dito sa Pilipinas at sa mga taong nandito sila. itigil ang pagdurog sa ating moralidad. Villalobos at Legazpi. Ginamit ng Espanya ang relihiyong Katoliko upang mas madaling mapasailalim ang taum-bayan. Si Lapu-lapu. gagamitan sila ng dahas mapasunod. si Ferdinand Magellan. ito ang symbolo ng Espanya. anak ni Humabon. isang manlalakabay na Portuguese . itigil ang corruption. Sa taong 1565. at dahil dito. Napilitang makipagkasundo si Tupas. 1521 at dito napatay si Magellan. ang pagwawasakan. Hindi dito nagtapos ang ekspidisyon ng Espanaya.

Ginagamit nila ang pananampalataya upang magkapera. Tinatakot din nila ang taum-bayan. Gomez at Zamorra ay napagbintangan na namuno sa Cavite Mutiny. Ilan pa sa mga dahilan kung bakit umusbong ang nasyonalismo ng Pilipino ay ang mga sumusunod: • Gomburza Execution o Nagalit ang maraming Pilipino dahil sa di-makatarungnang pag-patay sa kanila. naibalik sa kanila ang kanilang parokya. ay hindi sumang-ayon dito ngunit wala silang nagawa. Sina Father Burgos. Ang mga regular. dahil sa pagpupumilit. Sa huli. Ang mga secular na pari ay ang mga paring Pilipino na nagpapatakbo sa maliliit na parokya sa Pilipinas na sumasailalim sa Obispo. ipinatupad ang pagbisita ng Obispo sa iba’t-ibang parokya. Naisip ng mga Pilipino na kayang pabagsakin kahit na ang akalang malakas na Espanya. Ang mga secular na pari ang pumalit sa pwesto ng mga regular na prayle. Noong 1774. Kilala ang Gomburza bilang mga secular na pari. Sila ay natuto ng konsepto ng liberalismo. Umusbong ang Nasyonalismo dahil sag alit sa mga prayle at sa Espanya. Sila ay ipinapatay sa pamamagitan ng garotte noong February 17. at diskriminasyon ng mga regular na pari. • Pagbubukas ng Suez Canal • Ilustrado Class o Ang mga may kayang Pilipino ay nagkaroon ng pagkakataon upang mag aral sa ibang bansa. Bumagsak sa Britanya ang Maynilang hawak ng mga Espanyol. Dahil dito. Noong panahong iyon. pagdadahilan na ang mga Pilipino ay hindi nararapat. napakataas ng posisyon ng prayle sa gobyerno kaya’t marami silang naipakulong at napapatay.o Pagkakaroon ng kota ng mga magsasaka Ang karamihan naman sa prayle na naipadala dito sa Pilipinas ay manloloko at maaabuso. mga prayleng Espanyol. De la Torre • Secularization Movement . • Liberal na pamumuno ni Carlos Ma. Isa na rito ang Gomburza. • British invasion of Manila o Nang dahil sa Seven Years War. 1872. maraming regular ang napilitang umalis sa kanikanilang parokya. sinugod ng Britanya ang Maynila. Ang pagpatay sa Gomburza ang sinasabing nagpausbong sa Nasyonalismo ng marami sa mga Pilipino.

para sa akin. Iba’tiba ang pakahulugan ng mga tao sa salitang nasyonalismo. at ito ang nasyonalismo. umusobong ang nasyonalismo ng Pilipino. Hindi lang dahil sa napipilitan kang gumawa ng mabuti kaya’t gagawa ka ng mabuti. Nabuhay ang nasyonalismo ng mga Pilipino dahil nalaman nilang kaya natin magsarili at magpatakbo ng sarili nating Simbahan. Ito ang natutunan ko sa ikatlong modyul. De Vera . Dahil mahal mo ang iyong bansa kaya gagawa ka ng mabuti. Ngayon ay nadagdagan pa.Earl Dominic P.o Ang mga Pilipinong pari ang mamumuno sa mga simbahan dito sa Pilipinas. Ang nasyonalismong ito ay may isang layunin lamang. Ang nasyonalismo ay pagmamahal sa bansa. at ito ang gawing mabuti ang kalagayan n gating bansa at ng mga taon nakatira dito. Noon ang pakahulugan ko sa nasyonalismo ay paggawa ng mabuti para sa bayan. Gusto nilang lahat na paalisin na ang mga ito. ang pinupunto ng ikatlong modyul. • Frailocracy o Ang mga pryleng mapangabuso ay nagkaroon ng posisyon sa gobyerno. . Ito ay dahil sa sobrang pagmamalupit at pangaabuso ng mga Espanyol. Reflection: Isa lang. Maging isang Pilipinong may nasyonalismo. Sa sobrang pagmamalupit nila. Isa lang ang puno’t-dulo kung bakit umusbong ang nasyonalismong Pilipino. Naging dahilan ang galit at lungkot upang magkaisa ang lahat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful