P. 1
Dimensionarea optimă a sistemului fotovoltaic de pompare cu rezervor de apă folosind conceptul LPSP

Dimensionarea optimă a sistemului fotovoltaic de pompare cu rezervor de apă folosind conceptul LPSP

|Views: 277|Likes:
Published by Marlena Vodarici

More info:

Published by: Marlena Vodarici on Jan 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2014

pdf

text

original

Dimensionarea optimă a sistemului fotovoltaic de pompare cu rezervor de apă folosind conceptul LPSP

Abstract Această lucrare recomandă un model optim de dimensionare, pentru a optimiza capacitatea de dimensionare a diferitelor componente ale sistemului fotovoltaic de pomare cu rezervor de apa. Modelul recomandat ia în considerare submodele ale sistemului de pompare şi foloseşte două criterii de optimizare, probabilitatea de pierdere a sursei de alimentare (LPSP) concept pentru fiabilitatea şi costul ciclului de viaţă (LCC) pentru evaluarea economica. Cu acest model prezentat,dimensionarea optima a sistemului fotovoltaic de pompare poate fi realizat tehnic şi economic în conformitate cu cerinţele sistemului de fiabilitate. Metodologia adoptată propune proceduri diferite bazate pe consumul de apa,profile, capacitatea totala, capacitatea rezervorului şi matrici fotvoltaice de putere maxima. Un studiu de caz este realizat pentru a analiza un sistem fotovoltaic de pompare, care este proiectat pentru alimentarea cu apă potabilă în satele îndepărtate şi împrăştiate mici, situate în Ghardaia, Algeria. Cuvinte cheie: PV pompa cu apa pentru dimensionarea sistemului; probabilitatea de pierdere a sursei de alimentare (LPSP); costul ciclului de viaţă (LCC), zone izolate; motor-pompă model. Introducere Apa este principala sursă de viaţă pentru omenire şi una din necesităţile cele mai de bază pentru dezvoltarea rurală. Cererea pentru mediul rural de apă pentru irigarea culturilor agricole şi pentru aprovizionarea cu apă pe plan intern este în creştere. În acelaşi timp, precipitaţiile sunt in scădere în multe ţări aride, astfel încât apa de suprafaţă a devenit insuficienta.Apele subterane par a fi singura alternativă la această dilemă, dar tabelul apelor subterane este, de asemenea, in scădere, ceea ce face pomparea traditionala manuala dificila.Deoarece aceste tendinţe continuă, pomparea mecanizata a apei va deveni singura alternativă fiabilă pentru ridicarea apei de la sol. Motorina, benzina, kerosen şi pompe(inclusiv morile de vânt) tradiţional au fost folosite pentru pompa cu apa. Cu toate acestea, panourile solare (fotovoltaice (PV)) şi pompe cu turbine eoliene sunt acum aparute pe piaţă şi au devenit rapid mai atractive decât

care urmează să dupa criteriile de dimensionare. este dezvoltat pe baza pierderii de putere. AcesteconsideraţiiaratăcăsistemelePVde pomparepoatefi dimensionatîntrunmodsimilardecâtsistemelePVcualte aplicaţii(Markvart şiCastaner. cu reglaj electric de surse de energie regenerabile (solară şi eoliană). sistemele fotovoltaice de pompare a apei (PWPS) sunt foarte potrivite din cauza disponibilităţii de radiaţia solară şi de apă în foaia de subteran . şi anume capacitatea de PV a sistemului şi capacitatea rezervorului de stocare a apei. sursădeapă. 2003) 3. Sistemele fotovoltaice. 2. în special in care apele subterane reprezintă principala sursă pentru de alimentare cu apă. În cazul în careşi-a exprimatînWh/zi. Aceste tehnologii. PWPS Folosind funcţia obiectiv LPSP. Există două dimensionari a parametrilor în simulare. În cele mai multe regiuni rurale din Algeria.nu adânca. este probabilitatea ca un insuficient Rezultatele alimentării cu energie atunci când nu este în măsură să satisfaca cererea de sarcină. se depun eforturi în Algeria ca precum şi în întreaga lume pentru alimentarea cu apă potabila pentru a satisface nevoia de irigare. Tehnica LPSP. probabilitate de alimentare (LPSP) şi costul ciclului de viaţă . de obicei. acestesisteme. există un potenţialul solar substantial de a utiliza surse de energie fotovoltaice pentru alimentarea sistemului de pompare a apei. 1). În ultimele decenii. unrezervor de stocarea apei. precum şi unDc pompă(a se vedea Fig. aceasta reprezintăenergianecesarăpentru apompavolumul deapă necesarcerutde cătreutilizatorînrezervorul destocare. În această lucrare.sursele tradiţionale de energie.conceptul (LCC) . sunt în mod special utile în locaţii aflate la distanţă în cazul în care o livrare constanta de combustibil este problematică şi calificarea de întreţinere e limitata. configuraţiile unui PWPS care poate satisface sistemul si cerinţele de fiabilitate obţinute. Rolul debateriiesteaicijucatdestocarea apei in rezervorşiîncărcarecererii de energieelectricăLînînlocuit de acumdecerereade apă.Descriereasistemului fotovolatic de pompare Pomparea apeipentruirigareşialimentare cuapăpentrumediul rural al comunităţilorreprezintăun domeniuimportant. constă dintr-un generator fotovoltaic. modelul optim de dimensionare a sistemul fotovolatic de pompare cu rezervor de apa. PVmodel de generator . Astfel.

este datăde(Markvart şiCastaner.006 (C). Dar aceste modele nu dau o relaţie directă între operare energiei electrică a subsistemului de pompare şi de apă a debitului pompei. vom folosi un model matematic care leaga direct rata fluxului de ieşire de apă Q faţă de puterea de intrare Pa capul total h.este coeficientul randamentuluigenerator de temperatură. motor sau pompa.Modelul subsistemelor de pompare Modelele matematice de invertor şi motorul set ului de pompe sunt descrise întrun număr mare de lucrari. b (h).este eficienţa modului de referinţă. Acest model este bazat pe analiza experimentală rezultatele a două tipuri de subsisteme de pompare. Tcref este temperatura celulei de referinţă (C)şi Tc este temperatura camerei (C) şi pot fi calculate TA temperatura mediului ambiant 4. 2003): PPV =ɳpV * APV *Gt(1) ɳPV=ɳr*ɳpc +[1-β( Tc –Tcref)] (2) undeɳr.004-0. În această lucrare. se presupune a fi o constantă şi pentru gama de siliciu β este 0. Ecuatia modelului de pomapre este data mai joc: (4) Cazul în care a (h).Aceste modele descriu caracteristica fiecărui component al subsistemului de pompare ca invertor.Puterea de ieşire pe orăageneratoruluiPVcuoZonaApv(m2) la oradiaţiesolarăpe modulul deplanînclinatGt(W/m2). c (h) şi d (h) depind de cap şi ele pot fi descrise prin următoarele ecuaţii: . ɳpc -este puterea eficienţă condiţionata care este egal cu 1 în cazul în care este folosita o putere maxima. Β.

La repetare KTH. (4)folosind metoda Newtonâ Raphson cu o constrângere de d -Pa (Q)> 0. ci şi di sunt parametrii de model şi depind numai de tipul subsistemului de pompare. instantanee Q este dat de: (9) Fig 1. bi. Calculul instantaneu al rateidebitul de apă Q în funcţie de puterea de Pa este obţinută din ecuaţia.Schema bloc a unui sistem de pompare cu apa .In cazul în care ai.

Afişaţi dicţionarul detaliat 0≤SOC(t)≤SOCmax (13) Starea maximă de încărcare a rezervorului de stocare a apeiSOCmax corespunde zilelor diferite de autonomie (Wh).respectiv. În funcţie de producţie PV şi cerinţele de sarcină.denumit în mod obişnuit ca zile de autonomie.1) sunt stări de încărcare arezervorului de stocare de apă (Wh) la timpul t şi t 1. EL (t) este energiei hidraulicei la momentul cererii t (Wh).starea de încărcare a rezervorului de stocare a apei poate fi calculatădin următoarele ecuaţii: Rezervor de apă de stocare de încărcare: Rezervor de apa de stocare la descarcare: în cazul în care SOC (t) şi SOC (t.cantitatea din rezervorul de stocare a apei este supusă la următoarele două constrângeri: Ascultaţi Citiţi fonetic Dicţionar . În scopul de a selecta o combinaţie optimăunei PWPS pentru a satisface cererea de apă de zi cu zi. Modelul rezervorului de stocare a apei Rezervorul de stocare a apei este dimensionat pentru a satisface cererea de sarcinăîn timpul perioadei de non-disponibilitatea de sursă de energie regenerabilă.5. Metodologia propusăpentru evaluarea PWPS se bazează pe următoarele douăconcepte: . Criteriile de dimensionare optimă pentru sitemul fotovoltaic de pompare cu apa În literatura de specialitate existenta. În mod normal numărul de zile de autonomie este considerat a fi 2 sau 3 zile.EPV (t) este cantitatea totală de energie generată de matrice PV dupăpierdere de energie de controlor (Wh). gconv şi gtanksunt eficienţa de conversie şi responsabil de rezervor de stocare a apei. În orice moment t. respectiv.evaluarea poate fi efectuata pe baza de fiabilitate şieconomie de alimentare cu energie. există câteva metode pentru a evalua sistemul fotovoltaic de pompare a apei (PWPS) astfel ca probabilitatea de pierdere a sarcinii (LLP) . gtank se ia egal cu 1. 6.

În acest caz. Criteriile de fiabilitate bazate pe tehnica LPSP În acest studiu. surplusul este stocat în rezervor şi noul stat de încărcare se calculează folosind ecuaţia. (11) până se obţine capacitatea deplină. 6. poatefidefinită caraţiadetoate(LPS (t)). Metodologia utilizată pot fi rezumata în următoarele etape: (a) În cazul în care cantitatea de apa pompată prin matrice PV este mai mare decât sarcina pentru o oră anume. poate fi exprimată ca: Probabilitatea de pierdere a sursei de alimentare(LPSP). rezervorul va fi utilizat pentru asigurarea cererii de apă.Tehnica LPSP este considerata a fi criteriile tehnice puse în aplicare pentru dimensionarea şi evaluarea unui sistem fotovoltaic de pompare care utilizează rezervor de stocare a apei. În cazul în care (b). (12). (b) În cazul în care necesarul de apă pe oră este mai mare decât apa pompată la dispoziţie de sistemul PV. fiabilitatea sistemului este exprimată în ceea ce priveşte probabilitatea de pierdere a sursei de alimentare (LPSP). noua stare de încărcare la t oră se calculează folosind ecuaţia.-Conceptul LPSP pentru criteriile de fiabilitate. În acest caz. în cazul în care starea de încărcare a rezervorului este gol. Configuraţia cu cel mai mic (LCC) este luată ca o optime dintr-un set de configuraţii care garantează fiabilitatea ceruta de alimentare cu energie. -LCC pentru evaluarea economică. deficitul numit de alimentare pierdere (LPS) la t oră. Acest lucrupoatefidefinitca(Rejedra şiNatarajan. care este probabilitatea ca un rezultat sa fie insuficient atunci când alimentare sistemul fotovoltaic de pompare a apei (PV matrice şi rezervorul de stocare a apei) este în măsură să îndeplinească sarcina ceruta. pentruoperioadăT considerata(1an înaceststudiu). restul de energie disponibila nu este utilizat.1. valorilepentrucareperioada de până lasumadecerereade sarcină. 2006): .

Folosindprogramul dedezvoltat. instalare şi conexiuni. costul de lucrari civile. Celoptim esteulteriorprezispebazaminimLCC. caresatisfaccerinţele desistemelorde puterefiabilitate. LPSP.2. valoareaactuală acosturilorde înlocuire(crep) şivaloareaactuală acosturilorde întreţinere(Cmain). pentruunanumitLPSPspecificat deutilizator. rezervor. Astfel. lucrarile civile şi costurile de instalare sunt luate ca 40% din preţul de generator PV pentru o parte PV şi 20% din preţul stabilit pompa cu motor pentru o parte pompa cu motor. Abordareaeconomică. 6.OLPSPde1 înseamnăcăsarcinanu va fi niciodatămulţumitaşiLPSPde0 înseamnăcăsarcinavafiîntotdeaunamulţumita. costul de capital iniţial pentru sistemul hibrid. cerinţelede apăîn cursulanuluişispecificaţiiledispozitivelor sistemului.Patrupărţiprincipalesuntluate în considerare: PVarray. potfiobţinute.2. un programestedezvoltatînMATLABcu dimensiuneacomponentelorpentrufiecareconfiguraţie. valori mediidetemperaturamediului ambiant. un setdeconfiguraţiide sistem. În conformitate cusistemul studiat. precum şiconvertor.1. LCCeste definităcacostul total alPWPSansamblu. Capitalul costului iniţial Capitalului costului iniţial al fiecărei componente Sistemul este alcătuit din preţul de componente. LCCpoatefiexprimatdupă cumurmează: 6. costul ciclului de viaţă(LCC) ia înconsiderarecostulcapitalului iniţial(ICcap). Programul stabilitde introducerea datelorconstădiniradieriisolarepe orăpe unplanînclinat. estedezvoltatpentru aficel mai bunindicatoralrentabilităţii economicede analizăcostsistemînaceststudiu. de careanalizaeconomicăar trebuisă fiefăcutîn timp ceîncercasă optimizezedimensionareadePWPSfavorizândun preţaccesibilunitatiideenergieprodusă. Yhe Apoi. în conformitatecuconceptuldecostul ciclului de viaţă(LCC). (ICcap) este dată de: . CriteriieconomicebazatepeconceptulLCC Estepertinent. Dincele de mai sussituaţiiledescrise. În acest studiu. fastulsetmotor.

2. inclusiv costul lucrărilor civile şi de instalare. Cunit.3. 1987): . Ca durata de viata a motorului set de pompe şi convertor sunt mai scurte decât sistemul PV şi rezervor. respectiv. Cmotpump. Ctank. Cunit. . 6. respectiv. Valoarea actuală a costurilor funcţionare şi întreţinere Este formă generală. rezervor sunt capacitatea totala (W) şi cost unitar (DA / W) a rezervorului.2. valoarea actuală de funcţionare şi costurile de întreţinere a sistemului de pompare Co & M este exprimat ca (Groumpos şi Papageorgiou. Având în vedere rata inflaţiei de înlocuitori componente (de) şi rata dobânzii reale (Kd). Cunit. pv sunt capacitatea totala (W) şi cost unitar (DA / W) de matrice PV respectiv. Cunit. 1988): În cazul în care Cnom este capacitatea nominală de componente de sistem de înlocuire (motor pompa stabilite în (W) şi convertor în (W)). şi Co este costul total constant. motpump sunt capacitatea totala (W) şi cost unitar (DA / W) de motor set de pompe. şi Cconv. Cunit este componenta de cost unitar (motor pompa set (DA / W) şi convertor (DA / W)) şi Nrep este numărul de înlocuitori componente în perioada de viaţă a sistemului. taiere sunt capacitatea nominală (W) şi cost unitar (DS / W) invertor.2.În cazul în care CPV. respectiv. Valoarea actualizată a costurilor de înlocuire Valoarea actuală a costurilor de înlocuire a unei componente de sistem este valoarea actualizată a tuturor costurilor de înlocuire care apar pe toată durata vieţii sistem. 6. valoarea actualizată a costurilor de înlocuire (crep) poate fi determinată după cum urmează (Soras şi Makios. costul de înlocuire a motorului set de pompe şi de conversie trebuie să fie incluse în analiză a costurilor PWPS.

set motor pompa. pentru anul 2005 sunt folosite în dimensionarea unităţii de sistem şi se presupune generaţie pentru a menţine constant fiecare interval de oră.1.În cazul în care f1 este rata inflaţiei pentru operaţiunilor. C (O & M) se exprimă ca: În acest studiu. KD este rata anuală a dobânzii reale şi Lp este perioada de viata sistemul years. Domeniilede mai suscurvesare. care este proiectat pentru alimentarea cu apă potabilă şi pentru irigaţii în Ghardaia. Rezultate şi discuţii 7. 7. în acest studiu sunt asumate ca menţionează în tabelul 1. Acesta poate fi administrat ca o fracţie "k" din costul capitalului iniţial (CI c).alone PV sistem de pompare a apei. se presupune că toate preţurile escaladeze în acelaşi ritm. Impactul fiabilitate putere pe configuraţii de sistem Fiabilitate: Fiabilităţile relaţiile dintre sistem şi configuraţii de sistem sunt studiate. curbele sunt natura hyperboliv. curbacorespunzătoaresenumeştecurbadeautonomieasistemului: fiecarepunctdinaceastăcurbăreprezintăocombinaţiecareasigurăo autonomietotalăasistemului. Studiu de caz Metodologia recomandat a fost aplicata pentru a analiza un stand . Datele orare ale iradierii solare pe plan orizontal. Algeria (32 29'N. Fiecarepunctdinelereprezintăun cuplu(numărul demodulePVşinumăruldezilede depozitare) caregaranteaza cererea de apa dorita. Încazul în careo valoarezeroaLPSP.2-4 rezultate arată a relaţiilor dintre Fiabilitate: Fiabilităţile sistem sau vaues LPSP şi configuraţii de sistem pentru capete diferite. 7. Preţul unitar următoare. Figs. rezervor de apă de depozitare şi de conversie). costurile de întreţinere şi durata de viaţă a fiecărui component (PV array. Profilul de sarcină se presupune a fi constantă cu o cerinţă zilnică totală de 6 m3 de apă.C (O & M) o este costul funcţionarea şi întreţinerea în primul an.2. Fig. de asemenea. 450 m). În această figură. precum şi temperatura ambiantă înregistrată la Ghardaia (Algeria). 2 arata relatii pentru un cap egal 6 m. 3 40'E. . Caracteristicile tehnice ale modulului PV şi motor pompa utilizate în cadrul proiectului studiate sunt enumerate în tabelele 2 şi 3.

De asemenea. 7. modululPVşinumărulderezervoarede stocare a apeisuntmaimoderate.aratăcă. . atunci cândfiabilitatea sistemuluiestemai mare. O situaţiesimilarăse întâmplăcusistemuldecapete de14mşi26m(Fig. 3 şi4). însă în comparaţie cusistemul dewhithh=6m.configuraţiicare potasigurafiabilitateaputerea necesara.3. Aceastaînseamnă căsistemulde pomparecumai multerezervoare de apă(5 zile de o capacitate de stocare) poate satisfacecerereade încărcarecuîntreruperi a aprovizionării cumai puţin. Impactulconfiguraţiide sistemînLCC Reuniunea configuraţiidiferitecerinţeledoritLPSPsubcapetediferitesuntobţinutedinrezultatele simulării. de configurare a sistemului(numărul demodulePVşinumăruldezilede depozitare) estemai marepreapentruaceeaşi capacitatearezervoruluide apă.

.

.

costul ciclului de viaţă (LCC) este utilizat ca reper economic. în diferite configuraţii. curbe dat de gol simbolurile în figurile. curbele de mai jos în simboluri solide arată rezultatele relaţiilor dintre Fiabilitate: Fiabilităţile sistem de valori sau LPSP şi configuraţii de sistem pentru diferite capete (deja prezentate în Fig. 8. deoarece numărul de module PV este mai mare. Întrucât. Evident. reprezintă costul ciclului de viaţă (LCC). un punct cu valoarea minimă LCC are loc în fiecare curbă. precum şi configuraţii de sistem sunt analizate. 0.După criteriile tehnice. 1%. 2-4). 5-8. care îndeplineşte obligaţia de realiability sistemul cu cea mai mică valoare LCC. 5-8 arată că cel mai mic LCC este găsit în cazul în care rezervorul de stocare a apei şi de numărul de module fotovoltaice sunt ambele maderate. şi relaţiile dintre LCC şi Fiabilitate: Fiabilităţile de apă. ceea ce înseamnă cea mai bună configuraţie pentru o anumită valoare LPSP pentru cap dorit. Concluzii . Rezultatele simulării sunt demonstrate. Pe de altă parte. Această configuraţie este considerată ca fiind cea optima. un examen meticulos în Fig.3% şi 0% (în cazul studiat). În fig. Este de asemeni arată că LCC pentru h = 6 m este mai mică de 14 m şi 26 m pentru LPSP dorit de 5%. 5-8.

Un studiu de caz este realizat pentru a analiza un sistem de pompare. submodeltehniceelaborateîn funcţie deprobabilitatea de pierdere asursei de alimentare(LPSP) tehnicapentruevaluareafiabilităţiisistemuluişisubmodeleconomicdezvoltatpe bazaconceptuluidecostul ciclului de viaţă(LCC). LPSP dorit. pentru anul 2005. configuraţiioptimeasistemuluide pomparesuntstabiliteîntermenidecerinţediferitede sistemdorit(LPSP) şicostulciclului de viaţă(LCC). algoritmul set de introducere a datelor constă din iradierii solare orar pe plan orizontal.Înaceststudiu. Configuraţiacucel mai micLCCdăoptimă. Unsetdeconfiguraţiicare îndeplinescLPSPdoritepotfiobţinuteprinutilizareasubmodelLPSP. 3 40'E. care este proiectat pentru alimentarea cu apă potabilă şi pentru irigaţii situate în Ghardaia. Modelulrecomandateste formatdintreipărţi principale: submodelasistemului depompare. . Algeria (32 29'N. unmodeloptimde calibrare estedezvoltatpentru aoptimizadimensiunilecapacitatea deacomponentsofdiferitede sine stătătoaresistemfotovoltaicde pomparea apeicurezervor deapă. cerinţele de încărcare de apă în cursul anului şi specificaţiile de dispozitivele de sistem Unstand-alone apăPVsistem de pompare estesimulatprinrulareaprogramului dedezvoltatşirelaţiilede puteredintrefiabilitateasistemuluişiconfiguraţiile posibile ale sistemuluiaufoststudiate. 450 m). careesteconsideratunbunindicatoralrentabilităţiieconomiceîndomeniul energiei regenerabile. precum şi temperatura ambiantă înregistrate la Unitatea de cercetare aplicată pe Energii Regenerabile (UARER) Ghardaia (Algeria).

Ascultaţi Citiţi fonetic Dicţionar .Afişaţi dicţionarul detaliat .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->