Comunicarea verbală şi nonverbală

..................................................3 COMUNICAREA VERBALĂ.......................6 COMUNICAREA VERBALA ŞI NONVERBALĂ 2 .....................................4 2.........................................................1 Caracteristicile comunicării nonverbale............................................................4 CAPITOLUL II.................................................................................................................................................................2 Tipuri de comunicare nonverbala ........5 2.........................................4 COMUNICAREA NONVERBALĂ......................................1 Elementele de bază ale comunicării..........................CUPRINS INTRODUCERE......................3 CAPITOLUL I....................................................................3 1........................................................................................................................................................

La rândul său comunicarea verbală poate fi orală şi scrisă. sculpturale. Prin medierea vieţii sociale s-au desprins şi alte tipuri de instrumente de comunicare: limbajul imagistic al artelor picturale arhitecturale. cinematografice. părerile.205).INTRODUCERE Din punct de vedere cronologic. limbajul simbolic abstract al matematicii şi logicii. a înfiinţa. comunicarea este primul instrument spiritual al omului în procesul socializării sale. Cuvântul de origine latină “comunicare” înseamnă “ face comun”. coregrafice. a da de ştire. limbajul figural – simbolic al muzicii. CAPITOLUL I COMUNICAREA VERBALĂ Comunicarea verbală este supusă unor reguli sociale. pentru a ne socializa. sentimentele . mişcările corpului şi folosirea spaţiului. reprezentată de paralimbaj. De altfel procesul de comunicare solicită o transformare a ceea ce este dat printr-o situaţie şi coordonatele ei în mod concomitant într-o succesiune temporală care-şi permite înţelegerea. Comunicarea umană se ocupă de sensul informaţiei verbale. prezentată în formă oral sau scrisă şi de cel al informaţiei nonverbale. pentru a influenţa.limbajele ştiinţei şi limbajele de programare. 3 . Dicţionarul explicativ al limbii române oferă urmatoarea definiţie: a comunica=a face cunoscut. pentru a ne corela între noi rezultatele muncii. Comunicarea poate fi verbală şi nonverbala. a spune (p. a informa. emoţiile. Comunicăm pentru a ne transmite ideiile. Nu se poate comunica tot şi orice.

1 Elementele de bază ale comunicării. 1. ticurile verbale. transmite mesajul) şi receptorul sau destinaţia (persoana care primeşte mesajul). un mijloc de comunicare cunoscut de amândoi şi nu în ultimul rând un lucru despre care se vorbeşte.Prin comunicare se operează schimburi de semnificaţii. Între cele douş puncte ale comunicşrii se aflşa mesajul (informaţia) care se codifică într-un semnal. presupune un vorbitor şi un ascultător. În urma unui studiu. Aceste semnale pot repeta. pauzele dintre cuvinte. etc). în timp ce 38% este transmis pe cale vocală şi 55% prin limbajul corpului. CAPITOLUL II COMUNICAREA NONVERBALĂ Comunicarea nonverbală este cumulul de mesaje. Mesajele se pot transmite prin intermediul limbajului verbal (cu ajutorul cuvintelor). modul de accentuare al cuvintelor. 4 . numit şi “drumul” ipotetic sau “calea” urmată de mesaj. Canalul reprezintă mijlocul fizic de transmitere a mesajului. care nu sunt exprimate prin cuvinte. al spaţiului. ritmul de vorbire. Transmiţătorul sau sursa (persoana care iniţiază comunicarea. creând înţelesuri. al lucrurilor) şi al limbajului paraverbal. acesta a ajuns la concluzia că numai 5% din mesaj este transmis prin comunicare verbală. al timpului. completa sau accentua mesajul transmis prin cuvinte. dar care pot fi decodificate. contrazice. înlocui. care este o formă vocalaă de limbaj neverbal (de exemplu tonalitatea şi inflexiunile vocii. al limbajelor neverbale (cu ajutorul limbajului corpului. Între transmiţător şi receptor se realizează astfel schimb de informaţii. respectiv comunicări sau mesaje. Importanţa comunicării nonverbale a fost demonstrată în 1967 de către Albert Mehrabian.

privire. ritmul şi volumul vocii pot fi folosite în aşa fel încât să îi atragă şi să îi convingă pe cei care ascultă un discurs. gestică şi prin elementele de paralimbaj. 2.1 Caracteristicile comunicării nonverbale Comunicarea nonverbală este neintenţionată. construiesc relaţii bune cu semenii lor şi au un statut social mai bun . ea ne trădează emoţiile sau atitudinea chiar dacă nu dorim acest lucru. mimica nu trebuie să intre în contradicţie cu cele spuse. Mesajele transmise prin comunicarea non verbale ne furnizează informaţii despre problemele personale sau de relaţionarea la alţi indivizi. Comunicarea nonverbala este alcătuită dintr-un număr de coduri separate pe care trebuie sa învăţăm sa le folosim. stăpânesc în aceeaşi măsură şi codurile non verbale şi de obicei sunt acei care reuşesc mai bine în societate. În timpul unui discurs. fiind înţelese la fel în culturi diferite. pentru a ajuta la caştigarea încrederii publicului. despre care am fi jenaţi sa discutam. deci trebuie sa fim conştienţi ca mesajele non verbale uneori pot contrazice ceea ce afirmam. cu experienţa Cei care comunica bine non verbal. 5 . Ele presupun utilizarea modalităţilor de exprimare vocală pentru a da anumite înţelesuri cuvintelor din discurs. Faptul că privirea nu este îndreptată spre public induce sentimentul de nesiguranţă şi de ascundere a adevărului. Tonul. Mimica reprezintă modul în care trăsăturile feţei redau trăirile unei persoane.Mesajele comunicării nonverbale sunt transmise prin mimică. Abilitatea de comunicare nonverbala creste odată cu vârsta. Privirea este un factor important al limbajului nonverbal. Elementele de paralimbaj constituie o altă componentă de bază a limbajului nonverbal. Anumite coduri non verbale sunt universale. ea fiind şi modalitatea prin care se păstrează legătura dintre vorbitor şi public.

etc) Concluzie Toate formele de comunicare sunt importante şi se condiţionează reciproc. auzului. titulatura. Comunicarea nonverbala bazată pe folosirea însemnelor (steaguri.2 Tipuri de comunicare nonverbala Există un tip de comunicare nonverbală numit sezonier. muzica.2. insigne. imagine. tactil şi gustativ . mirosului. Pentru o comunicare eficientă şi completă sunt necesare atât mijloace de comunicare verbale cât şi nonverbale 6 . decoraţiile. Un alt tip de comunicare nonverbală este şi ceea ce se numeşte comunicarea nonverbala estetica (pictura. cele legate de religie (cruce. ca de exemplu. etc) sau statut social (gradele la ofiţeri. altar. care se bazează la mesajele recepţionate cu ajutorul simţurilor văzului. uniforme. dans. etc) şi a simbolurilor specifice. icoane. etc) care are loc prin intermediul diferitelor forme de exprimare artistica şi comunica diferite emoţii artistice .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful