Anexa_1_CALENDARUL_bac_2011

Anexa 1 la ordinul MECTS. nr.4799/31.08.

2010, privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat -2011

CALENDARUL examenului de bacalaureat – 2011
Sesiunea iunie-iulie 2011 23 – 27 mai 2011 27 mai 2011 6 - 8 iunie 2011 8 - 10 iunie 2011 13 – 17 iunie 2011 20 - 23 iunie 2011 27 iunie 2011 28 iunie 2011 29 iunie 2011 1 iulie 2011 3 4 5 8 iulie 2011 iulie 2011 - 7 iulie 2011 iulie 2011 Înscrierea candida ilor la prima sesiune de examen Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a Evaluarea competen elor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A Evaluarea competen elor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B Evaluarea competen elor digitale – proba D Evaluarea competen elor lingvistice într-o limbă de circula ie interna ională – proba C Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă Afişarea rezultatelor Depunerea contesta iilor (orele 08:00 – 12:00) Rezolvarea contesta iilor Afişarea rezultatelor finale Sesiunea august-septembrie 2011 11 – 15 iulie 2011 22-23 august 2011 22-24 august 2011 23 -24 august 2011 25 - 26 august 2011 29 august 2011 30 august 2011 31 august 2011 2 septembrie 2011 4 septembrie 2011 5-6 septembrie 2011 7 septembrie 2011 Înscrierea candida ilor la a doua sesiune de examen Evaluarea competen elor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A Evaluarea competen elor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B Evaluarea competen elor lingvistice într-o limbă de circula ie interna ională – proba C Evaluarea competen elor digitale – proba D Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă Afişarea rezultatelor (până la orele 16:00) şi depunerea contesta iilor (orele 16:00 – 20:00) Rezolvarea contesta iilor Afişarea rezultatelor finale

_________________________________________________________________________________________________________________ Calendarul examenului de bacalaureat – 2011

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful