Albert Einstein

Gânduri

i vorbe

´Când stai lâng o fat dr gu dou ore, ele par dou minute. Când stai pe o plit încins dou minute , ele par s fie dou ore . Aceasta este relativitatea.µ

Cu Charlie Chaplin.

la vârsta vâ de 7 ani . a fi fost un l c tu . .´Dac chiar a fi tiut .µ ´Gravita ia nu poate fi f cut responsabil pentru oamenii care se îndr gostesc.µ Cea mai veche fotografie.

.´Educa ia este ceea ce r mâne dup ce cineva a uitat tot ce a înv at la coal .µ La 14 ani . iar despre primul nu sunt sigur .µ ´Numai dou lucruri sunt infinite: universul i prostia uman .

.Diploma de absolvire liceu .5 ani. în 1896 la 17.

depind de munca altor oameni. . trebuie s m str duiesc s dau în aceea i masur în care i primesc .´ Imi reamintesc de o sut de ori în fiecare zi c via a mea interioar i exterioar . i. în 1903 la 24 ani .vii sau mor i. de aceea .µ Nunta cu Mileva.

. Germania va spune c sunt german . Fran a va afirma c sunt german.´Dac teoria mea a relativit ii se dovede te de succes . la 26 ani .µ In 1905. iar Germania va declara c sunt un evreu . iar Fran a va declara c sunt cet ean al lumii . Dac teoria mea se va dovedi neadevarat . 1905.

Efectul Fotoelectric. folosind ipoteza cuantelor a lui Plank. 3. . la 26 ani : 1905. Teoria Special a Relativit ii. 1. 2. Echivalen a Masei cu Energia.´ANUL MIRACOLµ EINSTEIN Lucrare publicat în 1905.

1916. trimise pentru publicare în martie 1916. Einstein. din cele patru pagini ale Teoriei Prima. .Prima. Generale a Relativit ii a lui Einstein. la 37 ani.

1920. la 41 ani. înainte de ale g si pe acestea în lucruri . .µ ´Mintea uman trebuie s construiasc mai întâi forme . nu o mai în eleg nici eu. independent . în 1920.´De când matematicienii au invadat teoria relativit ii.cea de a doua so ie.µ Cu Elsa.

Religia f r tiin este oarb . Vine un gînd .µ ´Aceste gânduri nu îmi vin în nici o formulare verbal . Premiul Nobel pentru 1921. Rar de tot gândesc în cuvinte. la 42 de ani . lucrarea sa din 1905 despre Efectul Fotoelectric ´ tiin a f r religie este chioap .µ . i eu încerc s îl exprim în vorbe .In 1921.

cel lalt este s crezi c totul este un miracol .´Fiecare dintre noi viziteaz P mântul involuntar i f r invita ie.µ In 1921 .µ ´ Sunt dou feluri de a. Pentru mine este suficient s m mir de misterele sale .i tr i via a: unul este s crezi c nimic nu este miracol.

µ ´Cel mai neinteligibil lucru despre lume este acela c ea este cu totul inteligibil .µ In 1927 . Te asigur c ale mele sunt mai mari .´Nu te îngrijora de dificult ile tale la matematic .

µ In 1928 .dar nu ar avea vreun sens . ar fi f r în eles . ca i varia ia presiunii unei unde .´ Ar fi posibil s descrii totul tiintific. ca i cum ai descrie o simfonie a lui Beethoven.

este c legile ei sunt absolut sigure i indiscutabile. în timp ce cele ale altor tiin e sunt într-o m sur supuse disputelor i în pericol constant de a fi modificate de c tre noi descoperiri . . cu Max Planck.´Un motiv pentru care matematica este mai stimat . autoul Ipotezei Cuantelor.µ In 1929. considerat deasupra tuturor tiintelor .

µ In 1930 .´Imagina ia este mai important decât cunoa terea . poetul Indiei moderne . Laureat Nobel pentru literatur . . cu Rabindranath Tagore.

las elegan a croitorului . laureat Nobel pentru literatur . . cu Thomas Mann. democrat german i novelist.´Dac nu tii descrie adev rul .µ In 1931.

noi suntem la fel de în elep i ² la fel de nebuni .´In fa a lui Dumnezeu .µ In 1932 .µ ´ Cel mai frumos lucru pe care îl putem experimenta este misterul . El este sursa artei i tiintei adev rate .

sa) .´Uneori unii pl tesc cel mai mult pentru lucruri pe care al ii le primesc pe nimica .µ Devenind cet ean american în 1940 la 61 ani (cu secretara sa i fiica vitreg a sa) .

µ . ´ Nu tiu cu ce arme se vor lupta în al treilea R zboi mondial . în crearea bombei atomice . Robbert Oppenheimer.In 1942. dar în al patrulea R zboi mondial se vor bate cu be e i cu pietre . cu omul de tiin .

Ultimii nu pot s în eleag când cineva nu se aliniaz f r a se gândi la prejudec ile ereditare .´Marile spirite întotdeauna au întâmpinat opozi ii violente din partea mediocrit ii .µ In 1950 . ci în mod onest i curajos î i folose te inteligen a .

Wurttemberg. Einstein a fost încinerat în Trenton. Mort în 18 April 1955. New Jersey. USA. New Jersey. Cenu a lui a fost împr tiat într-un loc secret . la 76 ani. .Albert Einstein N scut la 14 Martie1879 la Ulm. A murit de insuficien cardiac . Germania. Princeton.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful