P. 1
emo en az ücretler 2011

emo en az ücretler 2011

|Views: 937|Likes:
Published by Mevlüt Günaydın

More info:

Published by: Mevlüt Günaydın on Jan 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2012

pdf

text

original

Sections

  • KISIM VI- DENETİM ve ÖLÇÜM HİZMETLERİ
  • KISIM IX- ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM SANTRALLARI ELEKTRİK PROJELERİ
  • KISIM XII - DİĞER PROJE ve HİZMETLER
  • KISIM XI - AG GENERATOR UYGULAMA PROJELERİ

Solda kalacak boş sayfa

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ
• YÖNETMELİKLER • SÖZLEŞMELER • TİP ÖLÇÜM ve MUAYENE RAPORLARI • EN AZ ÜCRETLERİN BELİRLENMESİ ve UYGULAMA ESASLARI • YAPI SINIFLARI • BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI • 2011 YILI EN AZ ÜCRET TANIMLARI

Elektronik.312) 384 73 44 • Faks: (0.312) 384 73 46 e-posta: grupmatbaa@mynet.org. Kızılay-Ankara Tel: (0. Yenişehir-Ankara Tel: 0312 432 01 83-93 • Faks: 0312 432 54 22 e-posta: plarltd@gmail. 19.Ş. bs. 128 s.5cm x 27. YÖNERGE ve ÇİZELGELER ÖLÇÜM RAPORLARI EN AZ ÜCRET TANIMLARI 1.tr 620. 2010. Kitaptaki bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir plar .com © Bu eserin yayın hakkı ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI'na aittir.org. ve Tic.emo.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 1954 ELEKTRİK.tr http://www. BİLGİSAYAR ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ TİP SÖZLEŞME.. Ziraat Bankası Tesisleri İstanbul Yolu Trafo Karşısı Varlık-Yenimahalle/Ankara Tel: (0.com Baskı Ziraat Gurup Matbaacılık San. Ankara-Kasım 2010 EMO YAYIN NO: TY/2010/1 ISBN 978-605-01-0034-1 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI Ihlamur Sokak No: 10 • 06420. Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri EMO --1. Baskı. A.312) 417 38 18 e-posta: emo@emo.312) 425 32 72-73 • Faks: (0.--Ankara: EMO Yayınları. ELEKTRONİK.5cm (TY/2010/1) ISBN 978-605-01-0034-1 Mühendislikle-Mühendislik ile ilgili işler Dizgi ve Tasarım Yüksel Caddesi No: 35/12 • 06420.09561 ELE 2010 Elektrik Mühendisleri Odası Elektrik.

............................................................... 107 AYRI ÇİZİLEN KUVVETLİ AKIM PROJELERİ ve DİĞER HİZMETLER...................................................................................................................................... 111 İŞYERİ RUHSAT PROJELERİ........................118 YERLEŞİM ALANLARI AG DAĞITIM ve AYDINLATMA PROJELERİ ve DİĞER HİZMETLER............................................................................ 128 ........120 DENETİM ve ÖLÇÜM HİZMETLERİ ......................................... 115 36 kV ENERJİ NAKİL HATLARI (ENH) ve TRAFO MERKEZLERİ (TM) PROJELERİ ve DİĞER HİZMETLER............................. 126 AYRI YAPILAN ZAYIF AKIM PROJELERİ ve DİĞER HİZMETLER ........... 127 AG GENERATOR UYGULAMA PROJELERİ .128 KISIM XII DİĞER PROJE ve HİZMETLER.......................................İÇİNDEKİLER BÖLÜM -IYÖNETMELİKLER -5 BÖLÜM -IISÖZLEŞMELER -25 BÖLÜM -IIITİP ÖLÇÜM ve MUAYENE RAPORLARI -71 BÖLÜM -IVEN AZ ÜCRETLERİN BELİRLENMESİ ve UYGULAMA ESASLARI -85 BÖLÜM -VYAPI SINIFLARI -91 BÖLÜM -VIBÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI -97 BÖLÜM -VII2011 YILI EN AZ ÜCRET TANIMLARI -103 KISIM I KISIM II KISIM III KISIM IV KISIM V KISIM VI YAPI İÇİ ELEKTRİK TESİSATI ......................................124 KISIM IX KISIM X KISIM XI ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM SANTRALLARI ELEKTRİK PROJELERİ ................................................................................................................................................. 122 KISIM VIII ELEKTRİK DAĞITIM KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPTIRILAN ENH ve TM ETÜT ve PROJELERİ..121 KISIM VII ELEKTRİK DAĞITIM KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPTIRILAN PROJE ve DİĞER HİZMETLER...

.

BÖLÜM -IYÖNETMELİKLER 5 .

6 .

bilgisayar. elektrik elektronik. bu mühendislik dallarına ait hizmetlerin mesleki esaslarını. Elektronik. bu dallara ait meslek alanlarında serbest mühendislik hizmeti veren kişi ve kuruluşların kayıtlarının ve sicillerinin tutulması ile denetimlerinin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. elektronik. biyomedikal mühendisleri ile yüksek mühendislerini. ülke ve meslektaş yararları yönünde gelişmesini sağlamak. mesleki ürün ve hizmetlerin Elektrik Mühendisleri Odası tarafından belirlenen en az ücretlerinin uygulanması ve meslektaşlar arasında haksız rekabetin önlenmesi. ortak ve benzeri bir bağlantı içinde yapan elektrik. sözleşmeli. kuruluş ve işyerleri ile bunların ürettikleri elektrik.05. a) (Değişik:RG-8/1/2009-27104)(2) Serbest Müşavir Mühendis: 17/6/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun’un verdiği yetkiyle bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen elektrik.(Değişik:RG-8/1/2009-27104)(2) Bu Yönetmelik. Kapsam MADDE 2. biyomedikal mühendisliği hizmetlerini kapsar. Tanımlar Madde 4. elektrik elektronik. serbest çalışarak elektrik. 08 Ocak 2009 tarih 27104 sayılı ve 06. biyomedikal mühendisliği hizmetleri üreten kişi ve kuruluşların mesleki etkinliklerinin ve bu mühendislik dallarına ait meslek alanlarının Elektrik Mühendisleri Odası tarafından denetlenmesini. elektronik.__________________________________________________ Elektrik. elektrik elektronik. elektrik elektronik. elektronik. Hukuki Dayanak Madde 3. biyomedikal mühendisliği hizmetleri üreten mühendisler ile bir başka üretim birimleri içerisinde de yer alsa bu hizmetlerin gerçek veya tüzel kişi. bilgisayar. bilgisayar. 7 .Bu Yönetmelikte geçen.03.(Değişik:RG-8/1/2009-27104)(2) Bu Yönetmeliğin amacı. bilgisayar. elektrik elektronik. kendi hesabına ya da kamu kurum ve kuruluşları dışında bir gerçek-tüzel kişi hesabına ücretli. elektronik. biyomedikal mühendisliği hizmetlerinden birini ya da birkaçını Elektrik Mühendisleri Odası’na kayıt ve tescilini yaptırarak. 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümleri ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği hükümleri uyarınca serbest çalışan ve Odaya kayıtlı tüm mühendislik dallarına ait meslek alanlarında elektrik. Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri 18.Bu Yönetmelik 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.2004 tarihinde 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. elektronik. ücreti karşılığında.2010 tarih 27573 sayılı Resmi Gazete’de değişiklikler yayınlanmıştır TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1. bilgisayar.

c) (Değişik:RG-8/1/2009-27104)(2) EM: Elektrik. j) TUS. Serbest Müşavir Mühendisi.RG-8/1/2009-27104)(2) o) (Mülga. l) (Değişik:RG-8/1/2009-27104)(2) BMM: Biyomedikal Mühendisleri ile Yüksek Mühendislerini. g) SMM. Elektronik. sözleşmeli.TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________ b) Tescilli Büro: Serbest Müşavir Mühendislik hizmetlerini yapmak üzere Elektrik Mühendisleri Odasına kayıt ve tescil yaptıran ve bünyesinde en az bir Serbest Müşavir Mühendisi ücretli. m) (Mülga. Büro Tanıtım Belgesini. b) BTB. Büro Tescil Belgesini. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odasını. a) BT. d) (Ek:RG-8/1/2009-27104)(2) 1kV Altı Tesisler: 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği kapsamında bulunan etkin değeri 1000V ve altındaki kuvvetli ve zayıf akımlı tesisler ile asansör tesislerini. e) (Değişik:RG-8/1/2009-27104)(2) EMH: Elektrik. i) SMMHB. c) (Ek:RG-8/1/2009-27104)(2) 1kV Üstü ve 1kV Altı Tesisler: 30/1/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği kapsamındaki etkin değeri 1000V’un üstünde. Elektrik Elektronik Mühendisleri ile Lisans Diploması Yüksek Mühendis olanlar. h) SMMH. ifade eder. Teknik Uygulama Sorumlusunu.RG-8/1/2009-27104)(2) İlkeler Madde 6. d) EMO.SMM yalnızca bağlantı içinde olduğu ve tam gün çalıştığı bir tek tescilli büro adına hizmet üretebilir. Serbest Müşavir Mühendislik Hizmet Belgesini. e) (Ek:RG-8/1/2009-27104)(2) Transc ript İnceleme Komisyonu: EMO Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek komisyonu. 8 . f) (Değişik:RG-8/1/2009-27104)(2) EMP: Elektrik veya Elektronik Projelerini. 1000V ve altındaki tesisler ile Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği kapsamında bulunan etkin değeri 1000V ve altındaki kuvvetli ve zayıf akımlı tesisler ile asansör tesislerini. k) (Değişik:RG-8/1/2009-27104)(2) BM: Bilgisayar Mühendislerini. ortak ve benzeri bir bağlantı içinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşları. Elektronik.RG-8/1/2009-27104)(2) n) (Mülga. Kısaltmalar Madde 5.Bu Yönetmelikte geçen.. Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetlerini. Elektrik Elektronik Mühendisliği hizmetlerini.

-8/1/2009-27104)(2) Devreye alma. m) (Ek:RG. d) İhale Dosyası ve Keşif-Şartname Düzenleme Hizmetleri. h) (Değişik:RG. Kontrol ve Kabul Hizmetleri. l) (Ek:RG.__________________________________________________ Elektrik. Elektronik. i) İşletme ve Bakım Hizmetleri.Üretim projesi (imalat projesi). 8. b) Proje Hizmetleri.-8/1/2009-27104)(2) Yapım Hizmetleri ve/veya Sorumluluğu. d) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (b) bendine göre işlem yapılan büroya Büro Tanıtım Belgesi. f) Teknik Uygulama Sorumluluğu (fenni mesuliyet).-8/1/2009-27104) Teknik Dosya Hazırlama Hizmetleri. Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri a) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (a) bendine uygun olarak EMO’ya kayıt ve tescili yapılan SMM’e.Ön Proje (avan proje). c) Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri. b) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (a) bendine uygun olarak yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere SMM belgesi alma koşulu sağlayamayan EM’ye. düzenlenerek verilir. SMM Hizmetleri Madde 7. 6. c) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (a) bendine göre işlem yapılarak tescil edilen büroya Büro Tescil Belgesi.Değişiklik Projesi (tadilat projesi). 9 . 1.Detaylar. 3. a) Etüd ve Yapılabilirlik Hizmetleri. 5. 7. k) (Değişik:RG.Öneri Projesi. bağlantı içinde olduğu firma tarafından yapımı üstlenilen işlere ait üretilen her EMH için SMMH Belgesi.Röleve Projesi. 4.Uygulama Projesi.-8/1/2009-27104)(2) Test ve Ölçüm Hizmetleri. e) Mesleki Kontrollük Hizmetleri. SMM hizmetlerini yapmaya yetkili olduğunu belirten yıl sonuna kadar geçerli SMM Belgesi. g) Hakediş ve Kesin Hesap Hizmetleri.Son Durum Projesi. 2.(Değişik birinci fıkra:RG-8/1/2009-27104)(2) SMM Belgesi sahibi Oda üyeleri ait oldukları meslek dallarının gerektirdiği mühendislik meslek alanlarında Oda mevzuatı çerçevesinde aşağıda belirtilen hizmetleri üretebilirler. j) Danışmanlık Hizmetleri (müşavirlik hizmetleri).

TUS ile Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu ve bakım hizmetlerini üstlenmemeleri koşuluyla. çalışacağı ilin/ilçenin bağlı bulunduğu EMO birimine yazılı olarak başvurarak gerekli belgeleri verir ve her yıl Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen başvuru ücretini öder.-8/1/2009-27104)(2) Yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere SMM-BT Belgesi alma koşulunu sağlayamayan tüzel kişiliklerde ortak ya da ücretli olarak çalışmakta olan EM’lere. ortaklığın çoğunluk hissesinin EMO dışındaki TMMOB üyelerinden oluşan mühendislik ve mimarlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuş bulunan sermaye şirketlerinde ücretli olarak çalışan EM’lere. 6. 10 .(Değişik:RG.-8/1/2009-27104)(2) Kendi adına hizmet üreten EMO üyelerine. 4. Yapılan işi belgelendirme esası vardır. bağlantı içinde oldukları firma tarafından yapımı üstlenilen işlere ait her EMH için.-8/1/2009-27104)(2) SMM Belgesi verilmiş EM’lerin işletme ve bakım hizmetlerini üstlenebilmesi için 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak belge almaları zorunludur.(Değişik:RG. başvuru tarihinden itibaren bir hafta içinde belgeleri şubeler kanalı ile EMO’ya iletilir. EMO tarafından SMMH Belgesi düzenlenir.(Değişik:RG. e) (Değişik:RG. b) (Değişik:RG.(Değişik:RG.(Değişik:RG.TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________ Belge Verilmesi.-8/1/2009-27104)(2) EMO tarafından yıl sonuna kadar geçerli SMM-BT Belgesi verilmiş Tescilli Bürolarda ücretli olarak çalışan EMO üyelerine. Ancak limited şirketlerde şirket müdürlerinden en az birinin. 5. Yenilenmesi ve Geçersiz Kılınması Madde 8. EMO üyesinin hissesi %20 (yüzde yirmi)’den az olmakla birlikte.(Değişik:RG.Belge verilmesi. 1. 3.-8/1/2009-27104)(2) Ortaklığın çoğunluk hissesinin EMO üyelerinden oluşan mühendislik ve mimarlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuş bulunan sermaye şirketlerinde ortak olarak çalışan EMO üyelerine ortaklık payına bakılmaksızın ya da bu sermaye şirketlerinde ücretli olarak çalışan EMO üyelerine verilir. yenilenmesi ve geçersiz kılınması işlemleri aşağıdaki kurallara uygun olarak yürütülür: a) Yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere SMM-BT Belgesi. c) İlk kez belge almak ya da belgesini yenilemek isteyen kişi veya kuruluş. d) EMO Birimleri tarafından. 2.-8/1/2009-27104)(2) Ortakların tamamı TMMOB üyesi olan mühendislik ve mimarlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuş bulunan sermaye şirketlerinde ortak olarak çalışan ve ortaklık payı şirket sermayesinin %20 (yüzde yirmi)’sinden az olmayan EMO üyelerine. gerekli kayıt ve işlemlerin tamamlanarak. anonim şirketlerde ise Yönetim Kurulu üyelerinden en az birinin TMMOB üyesi olması şartı aranır.-8/1/2009-27104)(2) Ortaklığın çoğunluk hissesinin TMMOB üyelerinden oluşan mühendislik ve mimarlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuş bulunan sermaye şirketlerinde ortak olarak çalışan ve ortaklık payı %25 (yüzde yirmi beş)’inden az olmayan EMO üyelerine.-8/1/2009-27104)(2) TUS ile Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Hizmetlerini üstlenmemeleri koşuluyla. en yüksek hisse sahibi ile eşit olması halinde de geçerlidir.

gerçeğe aykırı beyanda bulundukları saptanan. EMO tarafından verilen SMM-BT Belgeleri iptal edilir. g) (Değişik:RG.-8/1/2009-27104)(2) EMO ve/veya TMMOB üyelerinin oluşturduğu şirket ortaklıklarında. yenilenmemesinde ve geçersiz kılınmasında yetkili son karar organıdır. c) (Değişik:RG.-8/1/2009-27104)(2) EMO üyesinin ilgili kanuni ve idari düzenlemelere uygun bir adet renkli vesikalık fotoğraf vermesi. Şubat ayı sonunu geçmemek kaydıyla yenileme süresi Şube Yönetim Kurulu önerisiyle ve Oda Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.(Değişik birinci fıkra:RG. a) EMO üyesi olması ve üyelik yükümlülüklerini yerine getirmesi. Şubat ayı sonuna kadar belgesini yenilememiş olanlara ise ilk çıkarma işlemleri uygulanır. m) Tescile esas bilgi ve belgelerin EMO’ya verilmesinde. j) Şubeler tarafından yenilenmesi uygun görülmeyen belge başvuruları. Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri f) EMO. k) EMO tarafından tescil edilmiş büro ya da şirketlerin SMM’leri dışındaki şahıslara hizmet ürettirmeleri halinde. l) EMO Yönetim Kurulu. belgeleri ilgili EMO birimi kanalıyla iletilir.-8/1/2009-27104)(2) SMM Belgesi almak isteyen EMO üyelerinin. 11 .-8/1/2009-27104)(2) Asansör firmalarında kendi adına ortak ya da ücretli olarak mühendislik hizmeti üreten EM’lere yıl sonuna kadar geçerli Asansör SMM Belgesi (Ek ibare:RG-6/5/2010-27573) ya da Asansör Ücretli SMM Belgesi. asansör firmalarına ise Asansör Büro Tescil Belgesi verilir. ortaklardan en az birinin EMO’dan ve/veya üyesi bulunduğu odasından SMM Belgesi veya serbest çalıştığını belgeleyen belge almış olması koşulu aranır. n) (Ek:RG.__________________________________________________ Elektrik. yenilenmesinde. tescile esas koşullarda meydana gelen değişiklikleri bir ay içerisinde EMO’ya bildirmeyen. Şubat ayı sonuna kadar belgelerini yenilememiş olanlara ise ilk çıkarma işlemleri uygulanır. Belgenin yenilenip yenilenmemesi konusunda son kararı EMO Yönetim Kurulu verir. gerekçeleri ile birlikte başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde EMO’ya iletilir. EMO’ya kayıt ve tescilinin yapılması aşamasında. her yıl Şubat ayı sonuna kadar büro sahiplerinin başvurusu üzerine Şubeler tarafından yenilenir. Belge verilmesi uygun görülen kişi ya da kuruluşlara. her yıl Şubat ayı sonuna kadar belge sahiplerinin başvurusu üzerine EMO tarafından yenilenir. yapılan başvuruyu inceleyip sonuçlandırır. en az ücret tanımlarına ve mesleki denetim esaslarına uymadıkları belirlenen kişi ve kuruluşlar hakkında TMMOB Disiplin Yönetmeliği uygulanır. SMM Belgesi ve SMMH Belgesi Verilmesi Madde 9. b) EMO tarafından kısıtlanmamış olması. o) (Ek:RG. h) Yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere verilen SMM-Büro Tescil Belgeleri. i) Üretilen her hizmet için düzenlenen SMMHB’nin çalıştığı büroyu tanımlayan “Büro Tanıtım Belgesi”. Tescil Belgesi üzerinde her hangi bir değişiklik yapan. Şirket merkezlerinde SMM Belgeli EM bulunmayan sermaye şirketlerinin şubelerinde çalıştıracakları EM’lere SMM belgesi düzenlenmez. Yönetmelik hükümleri gereğince SMM ve BT belgeleri verilmesinde.-8/1/2009-27104)(2) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği ve yönetmeliklerine uyacağına dair verdiği taahhütnameye aykırı davranan SMM’ler hakkında yapılacak idari soruşturma sonucuna göre SMM-BT belgelerinin iptaline EMO Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Elektronik. SMM hizmetlerini yürütürken bu Yönetmelik hükümlerine.

düzenlenir.-8/1/2009-27104)(2) Başvuru formunu doğru ve eksiksiz doldurarak. dağıtımdan biri) derslerinin tamamının veya bu derslerle aynı içerikte olup. Tescilli Büro ile bağlantısını (kendi adına.Bilgisayarla ilgili SMM hizmetlerini yürütecek BM’lere Bilgisayar SMM belgesi. “elektrik makinaları”. EMO Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen SMM eğitimine katılmış olması.TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________ d) (Değişik:RG. Sosyal Güvenlik Kurumu prim bildirgesini vermesi.-8/1/2009-27104)(2) EMO üyesinin noterden onaylı imza beyanı vermesi. ücretli). Elektrik-Elektronik mühendisleri ile yüksek mühendislerinin transc riptinde “yüksek gerilim tekniği”. Sosyal Güvenlik Kurumu işe giriş ya da prim bildirgesini ve EMO tarafından hazırlanan örnek sözleşmeye uygun işverenle yapılmış noter onaylı ücret sözleşmesini vermesi. 1. fotokopi ile çoğaltılmış sureti ise ilgili EMO 12 .Elektrik mühendisleri ile yüksek mühendislerine Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi. 7. 6. ortak.-8/1/2009-27104)(2) İlk defa belge çıkartacak EMO Üyeleri için. iletim. “elektrik tesisleri” (koruma.Asansörlerle ilgili SMM hizmetlerini yürütecek EM’lere Asansör SMM belgesi (Ek ibare:RG-6/5/ 2010-27573) ya da Asansör Ücretli SMM Belgesi. BM ve BMM’lerin diploma unvanlarına göre.-8/1/2009-27104)(2) EMO Üyeleri. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Ana Yönetmelik ve yönetmeliklerine uyacağına dair taahhütname vermesi.Kendi adına çalışanların.1kV altı tesislerle ilgili hizmetleri yürütecek EM’lere Elektrik 1kV altı tesisler SMM belgesi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim bildirgesini vermesi.-8/1/2009-27104)(2) EM. üretim. 3.Elektrik mühendisleri ile yüksek mühendisleri dışındaki EM’lere Elektrik 1kV altı tesisler SMM belgesi.1kV üstü ve 1kV altı tesislerle ilgili hizmetleri yürütecek EM’lere Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi. 1. 5. f) (Değişik:RG. Bu amaçla ilgili EMO birimi tarafından doldurulan BTB’nin aslı Oda merkezine gönderilecek. imzalaması. e) (Değişik:RG. 3.Biyomedikal ile ilgili SMM hizmetlerini yürütecek BMM’lere Biyomedikal SMM belgesi. g) (Değişik:RG. koşulları aranır. bağlı bulunduğu Oda birimine belgelemesi. farklı isimler altında olan derslerin bulunması veya bu dersleri sonradan tamamladıklarını üniversitelerden belgelemeleri durumunda Elektrik-Elektronik mühendisleri ile yüksek mühendislerine Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi.Elektrik-Elektronik mühendisleri ile yüksek mühendislerinin Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi talep etmeleri halinde.Ücretli olarak çalışanların. 2. SMM belgesinin belirlenmesi için transc ript inceleme komisyonu tarafından transc ript istenir. i) SMMHB ve BTB düzenlenirken belgelerin üzerindeki seri numaralarının farklı olmaması için bu belgelerin fotokopi ile çoğaltılarak kullanılması gerekmektedir. 8. h) (Değişik:RG.Ortak olarak çalışanların. 4. 2.

Önceki belgesi Elektronik SMM olan EM’lere Elektrik 1kV altı tesisler SMM belgesi. bağlı bulunduğu vergi dairesinden belgelenmesi. EMO’ya kayıt ve tescilinin yapılması aşamasında. imzası ve tarih bulunacaktır. üyesi oldukları Odalarından almış oldukları üyelik belgelerinin asıllarının verilmesi. belgelerle ilgili daha önce EMO’ya verdiği evraklarda bir değişiklik olmadığını belirten beyan dilekçesini vermesi. koşulları aranır.SMM Hizmetleri yapmak üzere SMM-BT Belgeleri almış ve SMMHB-Büro Tanıtım Belgesi çıkartmış olan gerçek kişi ve kuruluşlardan.-8/1/2009-27104)(2) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olanlardan emeklilik belgesi vermesi. c) Tescil edilecek ya da Tanıtım Belgesi çıkartılacak şirketin ana sözleşmesinde mühendislik faaliyetinin bulunması ve ana sözleşmenin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin bir suretinin verilmesi. 13 .-8/1/2009-27104)(2) 21/12/2005 tarihinden önce belge almış olan EM’lerden.-8/1/2009-27104)(2) Kendi adına çalışanlardan büronun mühendislik hizmetlerinden dolayı vergilendirmeye tabi olduğunun. Büro Tescil Belgesi ve Büro Tanıtım Belgesi Verilmesi Madde 10. a) (Değişik:RG. d) SMM’in. düzenlenir. bir sureti de ilgili şubeye gönderilecektir. ücretli) başvuruda belirtilmesi ve belgelenmesi. bu belgelerini yeniletmesi aşamasında. e) Büronun mühendislik hizmeti vermeye uygun olması ve bildirim adresinin kira sözleşmesi.-8/1/2009-27104)(2) Büro adına tam gün çalışan en az bir SMM ya da EMO Üyesi bulunması ile SMM belgesinin büro adına ne sıfatla tescil edileceğinin (kendi adına. b) SMM’in. Kanunda yer alan kimlik genelgesine uygun bir adet renkli vesikalık fotoğrafını vermesi. b) (Değişik:RG. ortak. 2. Elektronik. f) Başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurularak. g) (Ek:RG. a) EMO tarafından daha önce verilen SMM-BT Belgelerinin iade etmesi. SMM-BT ve SMMHB-BT Belgesi Yenilenmesi Madde 11. c) Tescilli Büronun bağlı bulunduğu vergi dairesinden alacağı ve içinde bulunulan yıla ait mühendislik hizmetlerinden dolayı vergi mükellefiyetinin devam ettiğini belirten yazının aslı ya da vergi dairesinden onaylı defter ya da son dönem vergisini yatırdığını belirten vergi dairesi makbuzunu vermesi. Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri birimi tarafından saklanacaktır. SMMHB temsilcilik tarafından düzenlenmiş ise aslı üyeye verilecek bir sureti temsilcilikte saklanacak. Bütün suretlerde düzenleyen birimin kaşesi. imza edilmesi.SMM Hizmetleri yapmak üzere BT Belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişi ve kuruluşlar ile BTB çıkartmak isteyen kuruluşların. tapu belgesi ve benzeri belgeler ile belgelendirilmesi. j) (Değişik:RG. 1.Önceki belgesi Elektrik SMM olan EM’lere Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi.__________________________________________________ Elektrik. d) TMMOB üyesi ortaklardan.

Ortak olarak çalışanlardan. ülke ve meslektaş yararları doğrultusunda. SGK prim bildirgesini.Ücretli çalışan SMM’lerin o yıl için. geçmiş yıla ait EMO tarafından belirlenen ücrete uygun aylık ücret bordroları ile SGK prim bildirgeleri ve muhtasar beyannamelerini. idare ve onay makamınca istensin istenmesin mesleki esaslar ile ülke ve meslektaş yararlarının gözetilmesi. belgelerini yenilemeyen.SMM Hizmetlerinin yürütülmesinde SMM. EMO gerekli gördüğü hallerde (f) ve (g) bendlerinde anılan belgeleri her dört ayda bir kontrol için isteyebilir. EMO tarafından belirlenen ücrete uygun olarak düzenlenmiş işverenle yapılan noter veya Oda birimlerinden onaylı sözleşmesi. bu Yönetmelik kapsamına giren tüm işlerinde ve yapacağı hizmet sözleşmelerinde mesleki esaslar. Proje sorumlularının EMO’ya kayıtlı olup olmadıklarının EMO tarafından araştırılıp belgelenebilmesi.-8/1/2009-27104)(2) Kendi adına ya da ortak olarak çalışan SMM’lerin o yıl için. olması halinde. EMO’nun gerekli denetimi yapabilmesi ile üretilen hizmetlerin bu esaslara uygunluğunu belgeleyebilmesine yardımcı olacaktır. koşulları aranır. 1. 14 .Kendi adına çalışanlardan. EMO tarafından belirlenen mühendislik hizmetleri en az ücretlerinin uygulanması ve meslektaşlar arasındaki haksız rekabetin önlenmesi amaçlarına uyacaktır. b) SMM ve Tescilli Büro.-8/1/2009-27104)(2) EMO üyesinin.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olanlardan bir kereye mahsus olmak üzere emeklilik belgesi. 3. SGK prim bildirgesini. üretilen hizmetlerin EMO standartları.Ş. c) SMM ve Tescilli Büro. Yönetmelikler ve esaslara uygunluğunun sağlanması. tip projelerine ve EMO tarafından belirlenmiş en az ücret tanımlarına uyacaktır. her yıl yapılan genel kurula ilişkin Ticaret Sicil Gazetesinin bir suretini vermesi. belgeleri EMO tarafından süreli ya da süresiz iptal edilen kişi ya da kuruluşlar SMM hizmetlerini yapamazlar. Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri ile ülkemizde geçerli diğer standartlar. 4. ilgili konularda yürürlüğe konulmuş EMO şartnamelerine. g) (Değişik:RG. f) (Değişik:RG. SMM Hizmetlerinin Denetimi Madde 12. 2. Tescilli Büro ve EMO aşağıda belirtilen koşullara uyarlar: a) SMM-BT ve SMMHB-BTB belgeleri bulunmayan. bu Yönetmelik kapsamına giren tüm işlerinde ve yapacağı mühendislik hizmetlerinde bu Yönetmeliğin 1 inci maddesindeki hüküm gereği. Tescilli Büro ile bağlantısını belgelemesi. vermesi istenir. ilgili kişi. iyi niyet kurallarına uygun davranarak. daha önce verdiği evraklarda bir değişiklik varsa (örneğin büro adresi değişmiş ise yeni büroya ait kira sözleşmesi fotokopisi ya da adres değişikliğinden dolayı vergi dairesi değişmiş ise yeni vergi kaydı ve benzeri). kendi işyerlerinde SGK adına prim yatırdıklarını belgelemeleri. geçerli kanunlar ve borçlar hukuku çerçevesinde. h) Sermaye şirketinin A.TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________ e) SMM’in. değişen evraklarını vermesi.

1. SMM Hizmetlerini denetim için bağlı bulundukları EMO birimlerine sunarken. işletme sorumluluğu. g) SMM’ler ürettikleri proje. e) (Değişik:RG. SMM ve/veya Tescilli Büro. ilgili EMO birimine vermekle yükümlü olacaklardır. 2.Verilen SMM hizmetlerine ilişkin olarak. yapılan işlemleri yerinde denetlemeye yetkilidir. SMM ve Tescilli Büro numaraları. __________________ (1) Bu değişiklikler 1/1/2008 tarihinde yürürlüğe girer. EMO durumu inceler ve tarafsız hakemlik görevini yerine getirerek kararını taraflara bildirir. şartnameler ve standartlara uygun. (2) Bu değişiklikler 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer. Oda tarafından belirlenen en az ücret tanımlamaları üzerinden düzenlenmiş. idari ve teknik denetiminin yapılması amacıyla.__________________________________________________ Elektrik. 3. Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri d) SMM ve Tescilli Bürolar. üretilen hizmetlerin üstün nitelikte. Elektronik. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.İşveren ve SMM-Tescilli Büro arasında imzalanmış.SMM hizmetini belirten ya da hizmet ürünü proje. varsa Oda tarafından hazırlanmış örneğine uygun sözleşmeyi. sözleşme ve benzeri dökümanları. EMO’nun vereceği karara uymakla yükümlüdür. Yürütme Madde 14. kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan EMO üyelerinin aylık eline geçen toplam ücret göz önüne alınarak. bu durumda. 15 . danışmanlık ve benzeri mühendislik hizmetlerini. ilgili EMO birimlerine sunmakla yükümlüdür. varsa Oda tarafından hazırlanmış örneğine uygun. büro adresi ile işverenin adı ve adresinin belirtildiği serbest meslek makbuzu ya da faturayı. TUS. EMO. hizmetin türünü gözönüne alacak ve EMO Yönetim Kurulu tarafından istenilmesi kararlaştırılan diğer belgeler ile. EMO. yapılan hizmetleri incelemeye.-8/1/2009-27104)(2) Tescilli Büroların çalıştırdıkları SMM’lere ödeyecekleri aylık net ücret. f) SMM ve/veya Tescilli Bürolarla işveren arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda. SMM hizmetlerinin yürütülmesinde meslektaşlar arasında haksız rekabeti önlemek.Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. ülke yararına olmasını sağlamak amacıyla gerekli gördüğü önlemleri alır. vergi dairesi adı ve vergi numarası. Yürürlük Madde 13.Bu Yönetmelik hükümlerini. imzası. EMO tarafından belirlenen bedelden ve SMM’e ödenen brüt ücretlerin yıllık toplamı. SMM’in yıl içinde EMO en az ücretlerine göre ürettiği hizmetlerin toplamının %20 (yüzde yirmi)’sinden aşağı olamaz. üye sicil numarası. belirtilen eksiklerin ve yanlışların düzeltilmesini istemeye. SMM üyenin kaşesi.

07. Elektronik. yapı ve tesisin ruhsat eki projelerine göre gerçekleştirilmesi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odasından: TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEKNİK UYGULAMA SORUMLULUĞU UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç. Elektronik. Dayanak MADDE 3. niteliklerinden. kullanışlı. 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. yönetmeliklere. ruhsat ve eki projelerine. Tanımlar MADDE 4. Kapsam MADDE 2. imar planına. Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. a) BT: Büro Tescil Belgesini. yapı ve tesis üretiminin sağlam.(1) Bu Yönetmelik. Elektrik Elektronik Mühendislerinin görev.(1) Bu Yönetmeliğin amacı.2010 tarihinde 27652 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kapsam. fen sanat ve sağlık kurallarına uygun olarak tamamlanmasından. yetki.(1) Bu Yönetmelik. 16 . iş güvenliği ile ilgili tüzüğe. Teknik Uygulama Sorumluluğu Hizmetleri ile bu hizmetlerin yürütülmesini üstlenen teknik uygulama sorumlusu Elektrik. tesisatın sağlamlığından. Elektrik Elektronik Mühendislerinin görev. teknik şartnamelere.TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________ 25. sorumluluk ve çalışma yöntemlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. yapı ve tesis üretimini kontrol ile görevli kamu kuruluşlarına ve ilgili idarelere yardımcı ve destek olunması için gerekli yapının denetlenmesi ile bu hizmetlerin yürütülmesini üstlenen teknik uygulama sorumlusu Elektrik. güvenilir ve ekonomik bir biçimde toplum yararına yürütülmesine katkıda bulunacak önlemlerin alınması. teknik hizmet kalitesinin yükseltilmesi.(1) Bu Yönetmelikte geçen. Türk standartlarına. yetki ve çalışma yöntemleri ve yükümlülüklerine ilişkin düzenlemeleri kapsar. usulsüz ve tekniğe aykırı yapılmasından doğacak zararlardan sorumlu olan gerçek kişiyi. ilgili diğer tüm mevzuat hükümlerine. kamu yatırım ve tesisleri ile 13/7/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamı dışında kalan yapı ve tesislere ilişkin 3194 sayılı İmar Kanununda denetime yönelik Fenni Mesuliyet Hizmetleri olarak tanımlanan. b) Elektrik Tesisatçısı: Elektrik iç tesis yapım işini üstlenen ve ilgili idarelere karşı yürürlükteki kanunlara.

f) Serbest Müşavir Mühendis: 18/3/2004 tarih ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca EMO’ya kayıt ve tescilini yaptırarak faaliyet yürüten EM’leri. ifade eder. ruhsata.__________________________________________________ Elektrik. daimî veya geçici. ortak ve benzeri bir bağlantı içinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşları. uygulama imar planına. neden olduğu mevzuata aykırılığı gidermek mecburiyetinde olan gerçek veya tüzel kişiyi veya birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan grubu. organize sanayi bölgelerinde organize sanayi bölge müdürlüklerini. Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri c) EM: Elektrik. sözleşmeli. değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve hareketli tesisleri. İmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuata. ruhsat eki etüt ve projelere. yeraltı ve yerüstü inşaatları ile bunların ilave. g) SMM: Serbest Müşavir Mühendisi. ruhsata. i) TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni. 1) TUS Yapı Denetim Takip Defteri: Teknik uygulama sorumlusunun. yapıların. d) İlgili İdare: Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip kurumları. ç) EMO: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odasını. Elektrik Elektronik Mühendislerini. yapı denetim sonuçlarını yazacağı ve Oda birimi tarafından verilen defteri. ı) Tescilli Büro: Serbest Müşavir Mühendislik hizmetlerini yapmak üzere Elektrik Mühendisleri Odasına kayıt ve tescil yaptıran ve bünyesinde en az bir Serbest Müşavir Mühendisi ücretli. o) Yapım Süresi: Yapı sahibinin yapı ruhsatını aldığı tarih ile yapı kullanma iznini aldığı tarih arasındaki dönemi. k) TUS Sicil Durum Belgesi: Teknik uygulama sorumlusu ve yapıyla ilgili bilgilerin bulunduğu. TUS hizmeti başlangıcında Oda Birimi tarafından düzenlenen belgeyi. ö) Yüklenici (Müteahhit): Yapıyı. Elektronik. standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa edilmesi için kamu adına denetleyen ve ilgili idareye karşı sorumlu olan EM’leri. ruhsat eki etüt ve projelere. e) Proje Sorumlusu: Elektrik iç tesis projelerini hazırlama yetkisine sahip gerçek kişiyi. j) TUS Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi: TUS Sicil Durum Belgesi düzenlenebilmesi için. ilgili diğer mevzuata. tesisatı ve malzemeleriyle birlikte İmar Kanununa. uygulama imar planına. belediyeler ve mücavir alan sınırları dahilinde belediyeler. bu alanlar dışında kalan alanlarda valilikler. 17 . Elektronik. m) Yapı Sahibi: Yapı üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan gerçek ve tüzel kişileri. TUS hizmetini yürütecek TUS ile yapı sahibi arasında düzenlenen sözleşmeyi. h) Teknik Uygulama Sorumlusu (TUS): Proje müellifleri kendisi olsun veya olmasın. standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa eden. tesisatı ve malzemeleri ile birlikte. n) Yapı: Karada ve suda.

Üzerinde başka bir TUS bulunmamak koşulu ile bu miktarı aşan tek ruhsata bağlı inşaatlarda bu şart aranmaz. düşen puan kadar yeni TUS hizmeti üstlenebilir. EMO’nun ve yapıya ilişkin diğer fenni mesullerin ortak yararını gözeterek. b) TUS. yapı sahibi ve kullanıcılarının. Farklı bir ilde TUS hizmeti üstlenilebilmesi için. yapı yükleniciliğini veya elektrik tesisatçılığını üstlenemez. onaylı proje ve hesaplar ile teknik şartnamelere göre inşa edilmesini denetler. Proje müellifinin kaşesi ve imzası ile İdarenin onayı olmayan çizili ve yazılı belgelere itibar etmez ve bunlara dayanarak uygulama yaptıramaz. Yetki ve Sorumlulukları Teknik Uygulama Sorumlusunun Görev. görevini yapması sırasında ruhsat ve ekleri projelere. mesleki davranış ilkelerine uygun ve eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür. ilgili EMO birimi tarafından uyarılır ve TUS puanında düşme olana kadar yeni TUS hizmeti üstlenemez. bağlı bulunduğu tescilli büro ile herhangi bir ticari ortaklığı bulunan veya ticari faaliyette bulunduğu firmaların uygulamasını üstlendiği yapılarda TUS hizmetini üstlenemez. genel anlamda toplumun. yetki ve sorumlulukları şunlardır. detaylarına göre. g) TUS puan sınırı dolan SMM.(1) Teknik uygulama sorumlusunun görev. h) TUS. d) İlgili EMO birimi sınırları içerisinde TUS görevini üstlenecek yeterli sayıda SMM yoksa bu maddenin (ç) bendine uygun olarak başka bir TUS görevlendirilir. 18 . c) TUS. uzmanlık konusuna göre üstlendiği teknik uygulama sorumluluğu hizmetlerini. boyut ve şekillerine uygun olarak eksiksiz yapılmasını uzmanlık konusuna göre denetler. imalat. işverenin. Ayrıca TUS. bu yapıya malzeme satışı yapamaz. düzenlenecek sicil durum belgesi ilgili idareye gönderilir. meslektaşlarının.TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________ İKİNCİ BÖLÜM Teknik Uygulama Esasları ile Görev. projelerine. Her türlü inşaat. Yetki ve Sorumlulukları MADDE 5. teknik uygulama sorumluluğunu üstlendiği yapının aynı anda şantiye şefliğini. yasa. teknik uygulama sorumluluğunu üstlendiği yapının yapı ruhsatı ve ekleri. yönetmelik ve standartlara aykırı iş ve uygulamaları TUS Tesis Takip defterine işleyerek kayıt altına almak ve bu durumu altı iş günü içinde ruhsatı veren ilgili idareler ve ilgili EMO birimine bildirir. ğ) Süreli olarak faaliyetleri kısıtlanan TUS hizmeti üstlenmiş SMM’lerin bu durumları ile TUS puanlama bilgileri EMO birimleri tarafından denetlenerek. a) TUS. her bir yapı için ilgili idarenin ve ilgili EMO biriminin uygun görmesi ve yapı yeri ile TUS’un işyeri arasındaki mesafenin en fazla 200 km olması gerekir. tesisat ve montajı. SMM’nin üzerindeki TUS puan sınırını aşmaması koşuluyla tek bir SMM tarafından görülebileceği gibi farklı SMM’ler tarafından da üstlenilebilir. Ancak TUS puanı düşerse. f) Bir yapı kümesi içerisindeki yapıların TUS hizmeti. ç) Teknik Uygulama Sorumlusunun yapının bulunduğu il sınırları içinde ikamet etmesi esastır. e) TUS görevi üstlenecek bütün SMM’lere 120.000 m² inşaat alanı üzerinden ilgili EMO birimince TUS puanı verilir.

m) TUS. s) TUS. yapı sahibine. yanlışları düzelttirmek ve gerekirse yasal koşulları yerine getirtmekle yükümlüdür. p) TUS SMM-BT belgelerini almış olmak ve üzerinde fenni mesullük görevi bulunduğu sürece anılan belgeleri her yıl yeniler. Elektronik. yapının ruhsatı ve ekleri ile ilgili mevzuat hükümlerine ve teknik şartnameye uygun yapıldığına ilişkin elektrik iç tesisat denetim raporu düzenleyerek durumu TUS Yapı Denetim Takip Defterine kaydeder. j) Elektrik Tesisatçısı tarafından yapılan her türlü imalatı ve kullanılan malzemeyi yerinde inceler. k) TUS.(1) Uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir.__________________________________________________ Elektrik. inşaatta gördüğü tüm aksaklıkları ve yanlışlıkları. bütün girişim ve uyarılarına rağmen projeler ve teknik şartnamelere uygun hale getirilmeyen işleri ve uygulamaları 6 işgünü içerisinde yapı ruhsatını veren ilgili idareye yazılı olarak bildirir. inşaatın bitiminde yapıyı inceleyerek. izlemek. ö) TUS. TUS Tesis Takip Defteri iş bitiminde ilgili EMO Birimine teslim edilir. görmek. TUS Tesis Takip Defterinin yapı yerinde bulunmasını şantiye şefi ile birlikte sağlar. 1) TUS görevini yasal zorunluluklar dışında devredemez. i) Yapının ilgili idare ve Oda tarafından onaylanmış projelerinin ve eklerinin. o) TUS. a) EMO birimi tarafından düzenlenen TUS Sicil Durum Belgesinin bir örneği EMO birimince saklanır. proje müellifinin ve yapı sahibinin de onaylarını aldıktan sonra TUS Yapı Denetim Takip Defterine kaydeder. Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri ı) İş Bitirme Tutanağı. Uygulama Esasları MADDE 6. inşaatta uzmanlık alanıyla ilgili her konuyu ve imalatı bilmek. diğer örneği ise ilgili idareye verilir. EMO birimi bu belgelerle birlikte düzenlenmiş olan TUS hizmetine ait serbest meslek makbuzu veya fatura fotokopisini arşivler. EMO’nun öngördüğü meslek içi eğitimleri almış olmalıdır. uygulama projesine göre uygun olup olmadığını kontrol eder. elektrik tesisatçısına ve proje müellifine bildirir. İş bitirme tutanağını yapının diğer TUS’larıyla birlikte imzalar. yapının inşaatı süresince özel durumlarda kendisine yapılan çağrıya mücbir sebepler haricinde 48 saat içinde cevap verir. Proje ve eklerinin sorumluluğu ve değişiklik yapma yetkisi elektrik proje müellifine aittir. r) TUS. düzeltilmesini talep eder. Her iş için ayrı bir TUS Sicil Durum Belgesi düzenlenir ve ilgili 19 . yapı ruhsatının. vekaleten yaptıramaz. diğer gerekli yazılı ve çizili belgelerin. Yeniden yapılmasında yarar sağlanmayan ve yapılan şekli ile kalmasında sakınca görmediği eksiklikleri. yapı sahibi ve elektrik tesisatçısını yazılı olarak uyarmışsa ve ilgili idareye bildirmiş ise bu uyarılarına uyulmamış olmasından ötürü doğacak hata ve kusurlardan sorumlu tutulamaz. projeye aykırılıkları. n) TUS. ş) TUS’a kendi mesleki sorumluluk alanı dışında ve yapı yerinde meydana gelecek işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin kaza ve hasarlardan dolayı herhangi bir sorumluluk yüklenemez. TUS Sicil Durum Belgesi.

EMO birimi tarafından düzenlenerek. TUS Yapı Denetim Takip Defterinin ilgili idare veya EMO tarafından gerekli görüldüğünde ibraz edilmesi zorunludur. aksi bir hüküm yoksa yapı ile ilgili iş bitim bildirimini imzalayıp EMO’ya onaylattıktan sonra yapı kullanma izninin alındığı tarihtir. yapının o andaki durumunu gösteren tespit tutanağı istenir. (2) TUS hizmetinin bitiş tarihi. yapı yüklenicisi olmayan yapı sahibinin ya da yapıda görev alan TUS’ların talebi ile ilgili idarenin düzenleyeceği tespit tutanağının EMO birimine iletilmesi sonrasında TUS’un görev süresi sona erer. Görevinin Sona Ermesi. Ancak yapı yüklenicisinin yapım işlerinden doğan vergi ve sigorta primi borçlarının ve diğer sorumluluklarının gereğini yerine getirmemesi sebebiyle yapı kullanım izin belgesi alınamaması durumunda. Süre tespitinde EMO tarafından hazırlanan “Yapı Süresi En Çok Süre Cetveli” örnek alınır. c) TUS Yapı Denetim Takip Defteri. inşaatın her aşamasında denetleyip. Hizmet Süresi. şantiye şefi tarafından şantiyede bulundurulup muhafaza edilmesi için TUS’un kendisine verilir. bu durumu TUS Yapı Denetim Takip Defterine kaydeder ve ilgili idareye ve EMO birimine yazılı olarak bilgi verir. b) TUS Hizmet Sözleşmesi. her denetimin sonucunu tesisatçı ya da diğer ilgililere yaptığı uyarı ve yönergeleri tarih vermek ve imzalamak koşuluyla TUS Yapı Denetim Takip Defteri’ne işler. yeni TUS tarafından düzenlenerek imzalanır. bir nüshası EMO biriminde. (4) TUS’un değişmesi durumunda. yapı ruhsatı. TUS hizmeti sözleşmesinin yenilenmesi durumunda.(1) TUS süresi. Mesleki Denetimi ve Yapım İşinin Durdurulması TUS Hizmet Süresi MADDE 7. Hizmet Bedeli. yapı sahibi veya vekili ile TUS tarafından kaşelenerek imza altına alınır. SMM Belgesi sahibi olan EM’lere Teknik Uygulama Sorumluluğu hizmetini üstlenmeleri durumunda düzenlenir. TUS. Sözleşmenin ilgili EMO Biriminde. Ancak ortaklığın çoğunluk hissesinin EMO harici TMMOB üyelerinden oluştuğu mühendislik ve mimarlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuş bulunan sermaye şirketlerinde ücretli olarak çalışanEM’ler. 20 . ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Teknik Uygulama Sorumlusunun. Zorunlu nedenler ile işe başlama gecikir ise TUS. yapı ruhsatının onaylandığı tarihten itibaren başlar.TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________ EMO Birimi tarafından onaylanır. TUS Sicil Durum Belgesi verilmesinde SMM Belgesi düzenlenmesindeki uzmanlık ayrımı kriterlerineuyulur. inşaatın proje ve teknik koşullara uygunluğunu. (3) TUS hizmet süresi sözleşmede belirtilir. bir nüshası yapı sahibinde. TUS Hizmeti üstlenemezler. TUS Sicil Durum Belgesi. bir nüshası ise TUS’un kendisinde kalmak üzere düzenlenir. yapıya ilişkin mülkiyet belgesi. yapının o andaki durumunu gösteren tespit tutanağı. TUS hizmet sözleşmesi. Yapının sözleşme süresi içerisinde bitirilememesi durumunda taraflarca bulunulan yılın EMO En Az Ücretler Tanımları üzerinden ek sözleşme yapılır. yeni TUS sözleşmesi. yapı sahibinin kendisi veya noter kanalı ile belirlediği vekili tarafından imzalanması asıldır.

durum yapı sahibi tarafından ilgili idareye ve TUS’a yazılı olarak bildirilmek zorundadır. aynı projenin aynı yerde ve aynı sözleşme dahilinde yapılması durumunda. (2) Birbirini tekrar eden yapılarda. o yılın EMO En Az Ücret Tanımları üzerinden hesaplanan toplam bedelin süreye bölünmesi ile bulunan aylık ücret. tabloda belirtilen süre içinde bitirilmediği takdirde. bir ay ilave edilir. (8) Kat alanı 1000 m²’den fazla yapılarda. asgari ücret tarifesine göre bulunan TUS denetim ücreti tüm uygulamaların %100’ü alınarak toplam yapı alanı üzerinden değerlendirilir. TUS. Elektronik. bir ay ilave edilir. 21 . kat alanının her 100 m² artması durumunda.(1) TUS’a yapılacak ödeme. Bu süreler sözleşme ile belirlenir. YAPI SÜRESİ TEKNİK UYGULAMA ENÇOK SÜRE CETVELİ Kat Adeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Normal Kat Alanı (m²) 0-100 5 ay 7 ay 8 ay 9 ay 10 ay 11 ay 12 ay 13 ay 14 ay 15 ay 16 ay 17 ay 18 ay 19 ay 101-200 6 ay 9 ay 9 ay 11 ay 12 ay 13 ay 14 ay 15 ay 16 ay 17 ay 18 ay 19 ay 20 ay 21 ay 201-300 7 ay 11 ay 11 ay 13 ay 15 ay 16 ay 17 ay 18 ay 19 ay 20 ay 21 ay 22 ay 23 ay 24 ay 301-400 9 ay 12 ay 13 ay 15 ay 17 ay 18 ay 20 ay 21 ay 22 ay 23 ay 24 ay 25 ay 26 ay 27 ay 401-500 10 ay 13 ay 14 ay 16 ay 18 ay 20 ay 22 ay 23 ay 24 ay 25 ay 26 ay 27 ay 28 ay 29 ay 501-600 11 ay 14 ay 15 ay 17 ay 19 ay 21 ay 23 ay 25 ay 26 ay 27 ay 28 ay 29 ay 30 ay 31 ay 601-700 12 ay 15 ay 16 ay 18 ay 20 ay 22 ay 24 ay 26 ay 28 ay 29 ay 30 ay 31 ay 32 ay 33 ay 701-800 13 ay 16 ay 17 ay 19 ay 21 ay 23 ay 25 ay 27 ay 29 ay 31 ay 32 ay 33 ay 34 ay 35 ay 801-900 101-1000 14 ay 15 ay 17 ay 18 ay 18 ay 19 ay 20 ay 21 ay 22 ay 23 ay 24 ay 25 ay 26 ay 27 ay 28 ay 29 ay 30 ay 31 ay 32 ay 33 ay 34 ay 35 ay 35 ay 37 ay 36 ay 37 ay 37 ay 37 ay (6) İnşaat. Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri (5) TUS hizmet süreleri iş programı ile aynı olur. yüklenicinin sözleşmesinde yazılı inşaat süresi esas alınır.__________________________________________________ Elektrik. tabloda belirtilen sürelere. Yapım İşinin Geçici Bir Süre Durdurulması MADDE 9. yapı yasağı ya da zorunlu nedenlerle geçici bir süre durdurulursa. Aşağıda yer alan tablo. (7) İnşaat ihale edilmişse. bu koşulların yerine getirilmediği durumlarda örnek alınacak süreleri gösterir. TUS Hizmet Bedeli MADDE 8. Bu durumda TUS’un hizmet süresi devam eder ancak sözleşmede aksine bir hüküm yoksa TUS’a durdurulan süreye karşılık gelen TUS hizmetleri ücreti ödenmez. (9) Kat adedi 14 kattan fazla yapılarda. 22/4/1990 tarihli ve 20500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren TMMOB Serbest Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Asgari Ücret Yönetmeliği gereği Odaca belirlenen asgari ücret ve TUS Hizmet Sözleşmesinde belirlenen biçimde yapılır. tabloda belirtilen sürelere.(1) İnşaat. iklim koşulları. inşaat süresinin uzamasından sorumlu tutulamaz. artan her kat için. uzayan sürede TUS’a aylık olarak ödenir.

yapımı geciktirmesi nedeniyle yapı sahibi ve elektrik tesisatçısını maddi kayıplara uğratması ve bu durumun ilgili EMO birimi tarafından da tespiti ve onayından sonra ilgili İdarece görevinden alınabilir. c) Mesleği uygulama yeteneklerini yitirmesi. yapı sahibinin uygunsuz inşaat ve imalatları düzelttirmemekte direnmesi. TUS’un ücreti hizmetin yapıldığı yılın En Az Ücret Tanımlarından hesaplanarak ödenir. (4) İnşaatın herhangi bir nedenle geçici bir süre durdurulması nedeniyle yapım süresinin sözleşme süresini aşması durumunda taraflar ek sözleşme yaparlar. e) Yapı sahibinin sözleşme hükümlerine aykırı davranması. (5) İnşaatın geçici olarak durdurulduğu 3 aylık sürenin sonunda inşaat yeniden başlamaz ise TUS’un sözleşmesini fesih hakkı doğar. d) Askere gitme veya seferberlik. İnşaatın geçici bir süre durdurulması durumunda.TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________ (2) İnşaat. inşaatın durdurulduğu yılın En Az Ücret Tanımlarına göre hesaplanarak bir ay içerisinde TUS’a ödenir. TUS’un İstifası ve Görevinden Alınması MADDE 11. Ayrıca sözleşmede belirtilen işin tamamına ait bedelin bu ödemeden sonraki miktarının %30’u. TUS bu durumu ilgili İdareye bu süre içinde bildirir. (4) TUS’un ilgili mevzuata uygun olarak üstlendiği TUS hizmetini sorumluluğu çerçevesinde gereğince yapmaması. (2) TUS geçerli bir gerekçe ile istifa eder ise görevin bırakıldığı tarihe kadar yapılan işlere ait sorumlulukları devam eder. Sözleşmenin feshi durumunda TUS’un yaptığı hizmetten doğan alacaklarının tamamı ödenir. (3) TUS’un istifası EMO’nun ve ilgili idarenin onayı ile yürürlüğe girer.(1) TUS geçerli bir gerekçe olmadan görevini bırakamaz ve devredemez. a) TUS hizmetini yürütemeyeceği 5 inci maddede tarif edilen uygulama alanı dışına yerleşmesi. EMO’nun da onayı ile yeni bir TUS’u 7 işgünü içinde görevlendirir. TUS’un hizmet süresi devam eder ve sözleşmede aksine bir hüküm yoksa bu süre içerisinde TUS hizmetleri ücretleri kendisine ödenir. Bildirimden sonra 7 işgünü içinde TUS’un görevi sona erer ve sözleşmesi fesih olur. (3) İnşaatın herhangi bir nedenle geçici olarak durdurulduğu önceden TUS’a ve ilgili idareye yazılı olarak bildirilmediği takdirde inşaatın geçici olarak durdurulduğu süre TUS’un hizmet süresinden sayılır. ç) Yazılı uyarılarına rağmen. TUS’un görevini bırakabilmesi için aşağıdaki gerekçelerden birinin varlığı gerekir. b) Çalışma statüsünün değişmesi. olağanüstü hal veya doğal afetler nedeniyle görevini yapamaması. Yapım İşinin Süresiz Durdurulması MADDE 10. yapıda tespit tutanağı düzenlenir ve TUS’un yaptığı hizmetten doğan alacaklarının tamamı ödenir. TUS’un yaptığı hizmetten doğan alacaklarının tamamının ödenmiş olması gerekir. Bu durumda yapı sahibi. 22 . Bu durumda. Bu sözleşmede. iklim koşulları ya da zorunlu nedenlere dayanmadan yapı sahibinin kendi isteği üzerine herhangi bir nedenle geçici olarak durdurulursa durum ilgili idareye ve TUS’a yazılı olarak bildirilmek zorundadır. (2) Bu durumda.(1) Yapı sahibi inşaatın süresiz olarak durdurulduğunu TUS’a ve ilgili idareye yazılı olarak bildirmek zorundadır.

23 . Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri (5) TUS’un yukarıdaki gerekçeler ile veya herhangi bir nedenle EMO tarafından meslekten men cezası alması halinde. onaylı proje. (6) TUS’un. TUS görevi ilgili EMO birimi kararıyla sona erdirilir ve bu karar ilgili İdareye ve ilgililere yazı ile bildirilir. (3) EMO birimleri TUS görevini üstlenen SMM’i her zaman denetlemeye yetkilidir. inşaatın o andaki durumunu belirleyen tespit tutanağı düzenler ve yapı sahibine. TUS görevini tam olarak yapmayan veya aksatan SMM hakkında 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem yapılır. elektrik tesisatçısı tarafından doldurulan ve TUS tarafından imzalanan İş Bitim Bildirimi.(1) Bu Yönetmelik hükümlerini. yapı ruhsatı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür. Bu durumda. Yürütme MADDE 14. görevinden istifa etmesi veya görevinden alınması durumunda.(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. elektrik tesisatçısı tarafından doldurulan ve TUS tarafından imzalanan İşe Başlama Bildirimi istenen diğer evraklarla birlikte verilir. TUS tarafından doldurulan Elektrik İç Tesisleri Denetim ve Muayene Uygunluk Belgesi ve ekleri yetkili Elektrik Dağıtım Şirketlerinin ilgili birimlerine verilerek tesisin enerjilendirilmesi TUS tarafından istenir ve tesis yetkili Elektrik Dağıtım Şirketlerinin ilgili birimleri tarafından enerjilendirilir.(1) Şantiye elektriği bağlantısı için yetkili Elektrik Dağıtım Şirketinin ilgili birimlerine başvuru sırasında. (2) İş bitiminde. Yürürlük MADDE 13. ilgili idareye ve EMO’nun ilgili birimine yazılı bildirimde bulunur. TUS Sicil Durum Belgesi. Elektronik. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Diğer Hükümler MADDE 12. TUS’un yaptığı hizmetten doğan alacaklarının tamamı ödenir.__________________________________________________ Elektrik.

24 .

BÖLÜM -IISÖZLEŞMELER 25 .

26 .

__________________________________________________ Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJE HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ
Madde 1: Taraflar MÜHENDİS (EM) Adı, Soyadı Tescilli Büro Adı T.C. Kimlik No Oda Sicil No Büro Tescil No Vergi D. - V. No Adres - Tel İŞVEREN Adı, Soyadı Ticari Ünvanı T.C. Kimlik No Vergi Dairesi V. Hesap No Telefon Adresi

: : : : : : :

: : : : : : :

Arasında, aşağıda yazılı hükümler dâhilinde elektrik projesi hizmet sözleşmesi yapılmıştır. Bu sözleşmede taraflar MÜHENDİS ve İŞVEREN olarak anılmıştır. İŞVEREN ve MÜHENDİS’in yukarıda belirtilen adreslerine yapılacak her türlü bildirim, taraflara yapılmış sayılır. Taraflar adres değişikliklerini engeç 7 gün içerisinde birbirlerine bildireceklerdir. Madde 2: a) Sözleşme Konusu Yapının: İli-İlçesi : Belediyesi : Mahalle : Cadde/Sokak : Pafta : Ada : Parsel : Parsel Alanı : İmar Durumu : Kullanım Amacı : Yapım Sistemi :

b) Elektrik Mühendisleri Odası Mesleki Denetim Esaslarına göre: Kat Adedi : Bağ. Bl./Blok Ad. : Toplam İnşaat Alanı : İnş. Taban Alanı : Yapı Maliyeti : Yapı Sınıfı : Mevcut Güç(kW) : İlave Güç (kW) : Toplam Güç (kW) : Asansör Tipi : Asansör Taşıma Kapasitesi/ : Motor Gücü(kW)

MADDE 3: SÖZLEŞMENİN ESASI İŞVEREN bu sözleşme ile yukarıda yazılı işe ait proje hizmetleri ile 5. Maddede taahhüt edilen ek mühendislik hizmetlerinin tamamının MÜHENDİS’in sorumluluğu ve koordinasyonu altında yapılmasını, MÜHENDİS de, bu çalışmaları eksiksiz ve kusursuz olarak süresi içinde yapmayı, karşılıklı olarak kabul ve taahhüt etmişlerdir. Taraflar, yükümlülüklerini bu Sözleşmenin doğal eki olan “TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası En Az Ücret Tanımları” hükümlerine uygun olarak yerine getireceklerdir. Sözleşme eklerinin hükümlerine ilave edilecek uygulama koşulları 6. Maddede belirlenmiştir. MADDE 4: İŞVEREN’İN SAĞLAYACAĞI BİLGİ ve BELGELER İŞVEREN, sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte ve sözleşme tarihinden itibaren en çok 7 (yedi) iş günü içersinde aşağıda yazılı belge ve bilgileri MÜHENDİS’e verecektir.

27

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________

4-1: Hukuki Belgeler :.................................................................................................................................... 4-2: İmar Belgeleri :.................................................................................................................................... 4-3: Teknik Belgeler :.................................................................................................................................... MADDE 5: MÜHENDİS TARAFINDAN YAPILACAK PROJE HİZMETLERİ, HİZMET BEDELLERİ ve İŞ SÜRELERİ Bu sözleşme uyarınca; İŞVEREN tarafından istenen ve MÜHENDİS tarafından verilecek, “TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası En Az Ücret ve Mesleki Denetim Uygulama Esasları Yönetmeliği’nde tanımlanan proje hizmetlerinden yukarıdaki özelliklere uygun ve kapsamı belirli yapının proje hizmeti ……………..………………… ……………………………………………….. iş aşamaları karşılığında aşağıda yazılı bedelleri, Mühendis’e ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. 5-1: PROJE HİZMETLERİ İŞ AŞAMALARI o ( ) Etüt Öneri Raporu o ( ) Ön Proje o ( ) Kesin Proje o ( ) Detaylar o ( ) Orijinal Teslimi o ( ) İhale Şartnamesi o ( ) …………………………………………… MÜHENDİS, Sözleşme kapsamındaki projeyi aşağıda yazılı süre içersinde tamamlamayı kabul ve taahhüt etmiştir. Bu süreler MÜHENDİS tarafından yapılan çalışmalar ile ilgili sürelerdir. İş sahibinin inceleme ve onay süreleri, mesleki denetim, ruhsat, ön izin vb. işlemlerinin, ihalenin yapılması ve diğer hizmetlere ait gerçekleşme süreleri MÜHENDİS’in çalışma sürelerine dâhil değildir. İŞVEREN’İN proje inceleme süreleri karşılığında yazılı değilse, her iş aşaması süresinin %20’sini aşamaz. Süreler “işgünü” olarak belirlenmiştir. 5-2: PROJE HİZMETLERİ BEDELİ: …………………………………………………………..TL+KDV (İşbu proje hizmeti ………………………… işgününde tamamlanacaktır.) (........................................................................................................................................................................) 5-3: İş bitim tarihi, ilgili idarenin onay tarihidir. MADDE 6: İLAVE KOŞULLAR Taraflar ayrıca aşağıda yazılı koşulları yerine getirmeyi karşılıklı olarak kabul ve taahhüt etmişlerdir. ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... MADDE 7: ÖDEME ŞEKLİ İş sahibi, 5. Maddede yazılı bedelleri MÜHENDİS’e aşağıdaki şekilde ödeyecektir. 7-1: 5-1. Maddede yazılı hizmetlerin her aşamasının bedeli o iş aşamasının tamamlanarak İŞVEREN’e teslimi veya ilgili idarenin onayı ya da İŞVEREN’in kabulünü gerektiren iş aşamalarının onaylanması ile MÜHENDİS’e ödenir.

28

__________________________________________________ Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri

7-2: 5. Maddede yazılı hizmetlerin bedellerinin ............................................................................ TL’si sözleşme sırasında, kalan hizmet bedelleri MÜHENDİS tarafından tamamlanarak İŞVEREN’e teslimi ile birlikte defaten ödenir. MADDE 8: ANLAŞMAZLIKLAR Taraflar arasında doğabilecek anlaşmazlıkların çözümü uzlaşma yoluyla sağlanamadığı takdirde, uzlaşmazlığın bütün taraflarının isteği üzerine Elektrik Mühendisleri Odası’nın hakemliğine başvurulabilinir. Anlaşmazlıkların sulh yoluyla çözümlenememesi halinde, ………………………………………………… ………..…………………………... Mahkemeleri yetkilidir. MADDE 9: SÖZLEŞMENİN FESHİ 9.1. Mühendislik hizmetleri sözleşmesinin bir ya da bir kaç maddesine İŞVEREN tarafından uyulmaması, 9.2. MÜHENDİS’in ilgili mevzuata uygun olarak üstlendiği işi mücbir sebep olmadan geciktirmesi nedeniyle İŞVEREN’i maddi kayıplara uğratması, durumlarında İŞVEREN tarafından MÜHENDİS’e 15 gün süreli ihtar çekilir. Bu sürenin sonunda düzeltme olmamışsa sözleşme fesih edilir. 9.3. MÜHENDİS’in ağır hastalık, askere gitme gibi nedenlerle işi yapamayacak duruma gelmesi durumunda ihtara gerek kalmadan sözleşme fesh edilir. 9.4. MÜHENDİS’in TMMOB Yasa ve Yönetmelikleri uyarınca sözleşme süresinin %.......sine tekabül eden sürede Oda Onur Kurulu tarafından meslek uygulamasının yasaklanması cezası alması, durumlarında taraflar işi yapmaktan vazgeçebilir, sözleşmeyi feshedebilir. MADDE 10: SÖZLEŞMEYE UYGULANACAK MEVZUAT Bu sözleşme hükümleri, 3194 sayılı İmar Kanunu, 6235Sayılı TMMOB Kanunu, 3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliği, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası En Az Ücret ve Mesleki Denetim Uygulama Esasları Yönetmeliği ve En Az Ücret Tanımları ile sözleşme konusu projenin ilgili olduğu yürürlülükte olan diğer Yasa, Yönetmelik ve Standartlara uygun olarak yorumlanarak uygulanabilir. MADDE 11: İşbu sözleşme 11 maddeden ibaret olarak düzenlenmiş ve taraflarca (…... /…... /………) tarihinde tek nüsha olarak imzalanmıştır. MÜHENDİS Adı-Soyadı-Kaşesi İŞVEREN Adı-Soyadı-Ünvanı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ŞUBESİ TEMSİLCİLİĞİ ...........no ile oda kaydına alınmıştır.

29

Ada No. SMM. No. Soyadı SORUMLUSU Oda No. Vergi D.TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________ PROJE Adı. Vergi Sicil No. Eşzamanlılık Fak. İl İlçe/Belediye Adresi Pafta No. Soyadı YAPTIRANIN Adresi: Vergi Dairesi ve No. No. BT No. (%) Eşzamanlı Güç (W) E 30 . Par. Yapının Özellikleri Yapının Sınıfı Yapım Süresi (Ay) Toplam Kat Sayısı Bağımsız Toplam Alan Bölüm Sayısı (m²) Yapının Kullanma Amacı Eski Toplam Güç (W) Yeni Eklenen Güç (W) Toplam Kurulu Güç (W) Çizen Çizim Tarihi Ölçek Proje No. Soyadı Adresi: Vergi Dairesi ve No. Arsanın Özellikleri YAPI SAHİBİNİN Adı. Sorumluluk İmzası (TUS) Teknik Uygulama Sorumlusu ELEKTRİK TESİSATI UYGULAMA PROJESİ EMO ONAY YAPACAK KURUM PROJEYİ Adı.

__________________________________________________ Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri

PROJE Adı, Soyadı SORUMLUSU

Oda No.

SMM. No.

BT No.

Vergi D.

Vergi Sicil No.

Sorumluluk İmzası

İŞLETME SORUMLUSU Adı, Soyadı PROJEYİ Adresi: YAPTIRANIN Vergi D. ve No.

ELEKTRİK YG PROJESİ
EMO ONAY YAPACAK KURUM

Projenin Adı
İl İlçe/Belediye Adresi Pafta No. Ada No. Par. No.

Paftanın Adı
Eski T. Güç (kVA) Eklenen Güç (kVA) Toplam Kurulu Güç (kVA) Proje Pafta No.

Çizen

Çizim Tarihi

Proje No.

Ölçek

ELEKTRİK

31

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________

PROJE Adı, Soyadı SORUMLUSU ELEKTRİK

Oda No.

SMM. No.

BT No.

Vergi D.

Vergi Sicil No.

Sorumluluk İmzası

PROJE SORUMLUSU MAKİNA

ASANSÖR PROJESİ
EMO ONAY YAPACAK KURUM

MMO

PROJEYİ Adı, Soyadı YAPTIRANIN Adresi: Vergi Dairesi ve No.

Arsanın Özellikleri
YAPI SAHİBİNİN Adı, Soyadı Adresi: Vergi Dairesi ve No. İl İlçe/Belediye Adresi Pafta No. Ada No. Par. No.

Asansörün Özellikleri
Proje Cinsi Avan Uygulama Taşıma Gücü Kg. Hızı m/sn Durak Adedi Kat Adedi Seyir Halat Mesafesi Tipi Q m. mm. Ray Tipi Kabin Ağırlığı Kg. Karşı Ağırlık Kg. Kabin Ölçüleri Genişlik cm. Derinlik cm.

Ölçek

Motor

Gücü W.

Voltaj (V) 380

Amper (A)

Verim

Tipi

Markası

Seri No.

Kumanda Tipi

Proje No.

32

__________________________________________________ Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ
Madde 1: Taraflar MÜHENDİS Adı, Soyadı Tescilli Büro Adı T.C. Kimlik No Oda Sicil No Büro Tescil No Vergi D. - V. No Adres - Tel İŞVEREN Adı, Soyadı Ticari Ünvanı T.C. Kimlik No Vergi Dairesi V. Hesap No Telefon Adresi

: : : : : : :

: : : : : : :

Arasında, aşağıda yazılı hükümler dâhilinde elektrik projesi hizmet sözleşmesi yapılmıştır. Bu sözleşmede taraflar MÜHENDİS ve İŞVEREN olarak anılmıştır. İŞVEREN ve MÜHENDİS’in yukarıda belirtilen adreslerine yapılacak her türlü bildirim, taraflara yapılmış sayılır. Taraflar adres değişikliklerini engeç 7 gün içerisinde birbirlerine bildireceklerdir. MADDE 2: a) Sözleşme Konusu Hizmetin Niteliği (İşin tam adı ve işin ayrıntılı açıklaması) ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... MADDE 3: SÖZLEŞMENİN ESASI İŞVEREN bu sözleşme ile yukarıda yazılı işe ait taahhüt edilen mühendislik hizmetlerinin tamamının MÜHENDİS’in sorumluluğu ve koordinasyonu altında yapılmasını, MÜHENDİS de, bu çalışmaları eksiksiz ve kusursuz olarak süresi içinde yapmayı, karşılıklı olarak kabul ve taahhüt etmişlerdir. Taraflar, yükümlülüklerini bu Sözleşmenin doğal eki olan “TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası En Az Ücret Tanımları” hükümlerine uygun olarak yerine getireceklerdir. Sözleşme eklerinin hükümlerine ilave edilecek uygulama koşulları 6. Maddede belirlenmiştir. MADDE 4: İŞVEREN’İN SAĞLAYACAĞI BİLGİ ve BELGELER İŞVEREN, sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte ve sözleşme tarihinden itibaren en çok 7 (yedi) iş günü içersinde aşağıda yazılı belge ve bilgileri MÜHENDİS’e verecektir. ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

33

................................... ilgili idarenin onay tarihidir....................... MADDE 7: ÖDEME ŞEKLİ İş sahibi.................................................................. Maddede yazılı bedelleri MÜHENDİS’e aşağıdaki şekilde ödeyecektir......................................... ........................................................... İŞVEREN tarafından istenen ve MÜHENDİS tarafından verilecek mühendislik hizmetlerinden yukarıdaki özelliklere uygun ve kapsamı belirli hizmetin ................. iş aşamaları karşılığında aşağıda yazılı bedelleri......................... ................................... her iş aşaması süresinin %20’sini aşamaz... kalan hizmet bedelleri MÜHENDİS tarafından tamamlanarak İŞVEREN’e teslimi ile birlikte defaten ödenir............ MADDE 8: ANLAŞMAZLIKLAR Taraflar arasında doğabilecek anlaşmazlıkların çözümü uzlaşma yoluyla sağlanamadığı takdirde......................................... ön izin vb................................. 5..................... HİZMET BEDELLERİ ve İŞ SÜRELERİ 5-1: Bu sözleşme uyarınca.......................................... ruhsat...................... MADDE 6: İLAVE KOŞULLAR Taraflar ayrıca aşağıda yazılı koşulları yerine getirmeyi karşılıklı olarak kabul ve taahhüt etmişlerdir. uzlaşmazlığın bütün taraflarının isteği üzerine Elektrik Mühendisleri Odası’nın hakemliğine başvurulabilinir.......... ……............... ........... İş sahibinin inceleme ve onay süreleri....) 5-3: İş bitim tarihi....................... MÜHENDİS............. Süreler “işgünü” olarak belirlenmiştir.................................. 7-1: 5-1...................................................... ihalenin yapılması ve diğer hizmetlere ait gerçekleşme süreleri MÜHENDİS’in çalışma sürelerine dâhil değildir.......................................... Mahkemeleri yetkilidir........................ TL’si sözleşme sırasında............TL+KDV (İşbu hizmet ……………………………… işgününde tamamlanacaktır.... Bu süreler MÜHENDİS tarafından yapılan çalışmalar ile ilgili sürelerdir....................... 7-2: 5....... Maddede yazılı hizmetlerin her aşamasının bedeli o iş aşamasının tamamlanarak İŞVEREN’e teslimi veya ilgili idarenin onayı ya da İŞVEREN’in kabulünü gerektiren iş aşamalarının onaylanması ile MÜHENDİS’e ödenir.................... ............ 5-2: MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ BEDELİ: ……………………………………………...................................................................................... mesleki denetim.....................………………… ………......... Sözleşme kapsamındaki hizmeti aşağıda yazılı süre içersinde tamamlamayı kabul ve taahhüt etmiştir...................................................................................................... Anlaşmazlıkların sulh yoluyla çözümlenememesi halinde... İŞVEREN’İN inceleme süreleri karşılığında yazılı değilse..................) (........... Maddede yazılı hizmetlerin bedellerinin …………………….............................. işlemlerinin............ 34 .............................. ..................... Mühendis’e ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir................................................TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________ MADDE 5: MÜHENDİS TARAFINDAN YAPILACAK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ.............………………………..………………………….....................

/. 3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun. Bu sürenin sonunda düzeltme olmamışsa sözleşme fesih edilir...2. Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri MADDE 9: SÖZLEŞMENİN FESHİ 9........ TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası En Az Ücret ve Mesleki Denetim Uygulama Esasları Yönetmeliği ve En Az Ücret Tanımları ile sözleşme konusu hizmetin ilgili olduğu yürürlülükte olan diğer Yasa. MÜHENDİS’in TMMOB Yasa ve Yönetmelikleri uyarınca sözleşme süresinin %. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliği.. 6235Sayılı TMMOB Kanunu.sine tekabül eden sürede Oda Onur Kurulu tarafından meslek uygulamasının yasaklanması cezası alması...3... MADDE 10: SÖZLEŞMEYE UYGULANACAK MEVZUAT Bu sözleşme hükümleri. MÜHENDİS’in ağır hastalık..4.) tarihinde tek nüsha olarak imzalanmıştır.... MADDE 11: İşbu sözleşme 11 maddeden ibaret olarak düzenlenmiş ve taraflarca (... 9.. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği.... /.. MÜHENDİS Adı-Soyadı-Kaşesi İŞVEREN Adı-Soyadı-Ünvanı TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ŞUBESİ TEMSİLCİLİĞİ . durumlarında taraflar işi yapmaktan vazgeçebilir.. Mühendislik hizmetleri sözleşmesinin bir ya da bir kaç maddesine İŞVEREN tarafından uyulmaması.. 3194 sayılı İmar Kanunu.no ile oda kaydına alınmıştır. Yönetmelik ve Standartlara uygun olarak yorumlanarak uygulanabilir. durumlarında İŞVEREN tarafından MÜHENDİS’e 15 gün süreli ihtar çekilir. askere gitme gibi nedenlerle işi yapamayacak duruma gelmesi durumunda ihtara gerek kalmadan sözleşme fesh edilir. 9.1.. sözleşmeyi feshedebilir. 35 . 9.__________________________________________________ Elektrik. MÜHENDİS’in ilgili mevzuata uygun olarak üstlendiği işi mücbir sebep olmadan geciktirmesi nedeniyle İŞVEREN’i maddi kayıplara uğratması. Elektronik.....

... diğer taraftan aşağıda belirtilen işletme sorumluluğu hizmetini üstlenen...b......... Madde 2) TANIMLAR: a... sigorta.... şekilde özetlenebilecek ve aşağıda ayrıntılı olarak yükümlülükleri tanımlanan hizmetlerin tamamıdır...... YG tesisleri işletme sorumluluğunun üstlenilmesi ve bu sorumluluğun gerektirdiği hizmetlerin yürütülmesinde.........TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________ EK:1 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU HİZMET SÖZLEŞMESİ Madde 1) TARAFLAR: Bir taraftan........ işletme yönünden kusur ve eksiklerin bulunup bulunmadığını belirleyecek ve durumu işverene raporlayacaktır.. kilit devreleri ve panoları kapsar.... bu sözleşmenin imzalanmasını takiben. Yüksek Gerilim (YG) Tesisleri: İşletmenin elektrik enerjisinin temininde kullanılan ve anma gerilimi 1000 V’un üzerinde olan (güç trafosu.. b) İşletme sorumlusu..... kumanda.............) teçhizat...... klemensler v...) güvenlik ve işletme topraklama elemanları.. Madde 3) İŞLETME SORUMLUSUNUN NİTELİĞİ: İşletme sorumlusunun gerçek kişi ve elektrik mühendisi olması şarttır.... İşletme sorumlusu yasa karşısındaki sorumluluk dışında... gerilim trafosu. parafudr... sorumlulukları ile ilgili konularda işletmeye gerekli raporların verilmesi v....... işverenle olan ilişkileri düzenlemek ve çalışma koşullarını belirlemek bu sözleşmenin konusunu oluşturur..... koruma.... sinyal..............b. geçit izolatörü... Kuruluşlar bu sözleşmeye taraf olamazlar. işveren adına TEDAŞ’a (veya görevli şirket) karşı da sorumlu ve bu konuda muhatap olma durumundadır... bu sözleşmenin taraflarını oluştururlar.................. tesislerin hali hazır durumda......... manevra talimatlarının hazırlanması...b....... primer ve sekonder koruma sistemi ile tesisin oluşturulmasında kullanılan tüm cihaz kaideleri............. Madde 4) SÖZLEŞMENİN KONUSU: İlgili yönetmeliklerce zorunlu tutulan.. kablolar. Sözleşmenin devam eden bölümlerinde taraflar kısaca “İŞVEREN” ve “İŞLETME SORUMLUSU” olarak anılacaktır.. İşletme Sorumluluğu: YG tesislerinin işletme sorumluluğunun Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği çerçevesinde üstlenilmesi.. b... ayırıcı...... Birden fazla elektrik mühendisi bu sözleşmeyi imzalaması durumunda müteselsilen ve müştereken sorumludur.. işletme esnasında ortaya çıkan arızalara (çağrı üzerine) müdahale edilmesi ve gerekli manevraların yapılması..... akım trafosu.. kesici...... mesnet izolatörü v..... 36 ..... Madde 5) İŞLETME SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ: a) İşletme sorumlusu bu sözleşmenin imzalanması ile işverene ait olan YG tesislerinin (üçüncü şahıslarla ortak kullanılan YG tesisleri hariç olmak üzere) her türlü işletme sorumluluğunu üstlenmiş olacaktır....... cihazlar arası bağlantı elemanları (baralar. işletme personelinin eğitimi...... güvenlik önlemlerinin alınması........ konstrüksiyonları.. mevcut YG tesislerini denetleyerek......

işveren. yeniden gerilim verilmesini talep etmek. durum işletme sorumlusu tarafından işverene raporlanacak ve yeterli duruma getirilmesine çalışılacaktır. TEDAŞ’tan (veya görevli şirketten) gerilim kesim talebinde bulunmak. Ancak işletme sorumlusu bu manevraların bir kısmını veya tamamını. teçhizattaki aşırı zorlanmalardan önceden haberdar olmak üzere uygun bulduğu değerleri. n) Aktif ve reaktif enerji tüketiminin izlenmesi ve kompanzasyon tesisinin sağlıklı çalışıp çalışmadığının denetlenmesi özel sözleşme hükümlerine tabidir. l) İşletme Sorumlusu. işletme personeline imzaları karşılığında verilmiş olacaktır. işletme yönünden işvereni TEDAŞ (veya görevli şirket) nezdinde temsil etmekle görevli ve buna yetkilidir. h) İşletme sırasında ortaya çıkacak arıza açmalarında. mevcut teçhizatın durumunu sürekli olarak izleyecek. kesinti. bakım işlerinin gün ve saatini belirlemek ve gerekli koordinasyonu sağlamakla görevlidir.b. Yapacağı değerlendirme sonucunda. Elektronik. açmanın değerlendirilerek gereken manevranın yapılması İşletme Sorumlusu tarafından gerçekleştirilecektir. işletme sorumlusunu görevin gerektirdiği ölçüde yetkili kılmak işverenin yükümlülüklerindendir. m) İşletme Sorumlusu merkezin günlük bakımının. Bu talimat yeteri boyutta bir levhaya yazılarak YG hücrelerinin yer aldığı bölüme ayrıca asılacaktır. i) İşletme Sorumlusu. müdahaleyi gerektirecek bir tespitin yapılması halinde durumu işverene yazılı olarak iletecektir. bakım ekiplerinin tesislerde yapacakları bakımlar dolayısıyla teçhizatın gerilimden izole edilmiş ve topraklanmış olarak bakım ekibine teslimini ve bakım sonrasında teçhizatın kontrol edilerek bakım ekibinden devralınmasını ve ardından gerekli manevraların yapılarak normal işletmeye geçilmesini sağlayacaktır. konularda TEDAŞ (veya görevli şirket) ile gerekli ilişkileri sürdürmek İşletme Sorumlusunun görevlerindendir. d) İşletme sorumlusu YG tesislerin tek hat şemasını hazırlayarak YG hücrelerinin yer aldığı bölüme asacaktır. Varolan güvenlik malzemelerinin bakımlarının yaptırılması ve yeterli aralıklarla kontrol ve test edilmeleri. teçhizat ile ilgili gerekli bakım ve onarım işlerini yaptırmak. e) Manevra talimatları işletme sorumlusu tarafından hazırlanarak.__________________________________________________ Elektrik. 37 . işletme sorumlusu tarafından sağlanacaktır. Talimatlar dışında yapılan manevralardan doğacak kazalardan İşletme Sorumlusu sorumlu değildir. sorumluluğu kendisine ait olmak üzere bir işletme personeline yaptırabilecektir. k) İşletme Sorumlusu. talep olunan güvenlik malzemelerini almak. f) Güvenlik malzemelerinin yetersizliği halinde. Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri c) İşletme sorumlusu. belirlenen işletme personelinin eğitimini yapacak ve herhangi bir yanlış manevraya meydan vermeyecek şekilde gerekli önlemleri alacaktır. işletme personelince yapılmasını sağlayacaktır. arıza v. j) İşletme Sorumlusu. Madde 6) İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ: İşletme sorumlusunun (görevlerini yerine getirebilmesi için) gerek duyduğu imalatların veya hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak. g) Tesislerde çeşitli nedenlerle gereken manevraların işletme sorumlusu tarafından yapılması esastır. hazırlayacağı tablolara işleyecek veya işletecektir. TEDAŞ (veya görevli şirket) ve bakım sorumlusu ile ilgili gerekli ilişkileri sürdürerek.

. Oda onay tarihinden itibaren aynı yılın sonuna kadardır......... fesih tarihinden sonraki yapılmış ödemeler işverene geri ödenecektir.. EMO bu durumu ile....... c) Özel hükümler bölümünde fesih ile ilgili hükümler bulunması halinde... Madde 9) ÖDEME: Ödemelerin her ay sonunda yapılması esastır.. Madde 11) EMO’NUN MÜDAHELE HAKKI: Bu sözleşmede tanımlanan hizmetlerin yürütümünde.... maddeye uygun durumun doğması........ Ancak sıralanan bu durumlar söz konusu olmamasına rağmen.. Sözleşmenin imzalama tarihine göre ilk aylık işletme sorumlusunun lehine olarak tam veya yarım aylığa tamamlanır.... a) İşverenin yerine getirmediği yükümlülükleri nedeni ile İşletme Sorumlusunun sorumluluk altına girmesi girmesi veya işletme sorumluluğu hizmetini yerine getirmesinin güçleşmesi. TL/Ay)’dır. EMO tarafından görevlendirilecek bir uzman....... diğer yandan üyelerin haklarının korunmasında gerekli gördüğü girişim ve müdahalelerde bulunur. g) Tarafların sözleşmenin feshi konusunda uzlaşmaları ve durumun bir protokol ile belirlenmesi..... EMO yasa ve yönetmelikler ile belirlenen görev ve yetkilerini kullanarak bir yandan hizmetin yürütülmesindeki teknik gereklilikleri ve hizmet kalitesini sağlamada.......... mahkemeleri yetkilidir.... d) İşletme Sorumlusunun yükümlülüklerini yerine getirmemesi... hizmeti yürütmede işini geciktirmesi.. sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bildirimin yapıldığı yazının tebliğ tarihini izleyen ay başı fesih tarihi olarak kabul edilir..TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________ Madde 7) SÖZLEŞMENİN SÜRESİ: Sözleşme. işletme sorumlusuna ödenecek aylık ücret Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) en az ücret yönetmeliği çerçevesinde belirlenen miktardan az olamaz İşletme Sorumluluğu Hizmet ücreti KDV hariç ..... e) İşletme Sorumlusunun... Madde 10) SÖZLEŞMENİN FESHİ: Aşağıda belirtilen durumların doğması ve karşı tarafa yazılı olarak bildirilmesi durumlarında sözleşme fesih edilmiş sayılır....... Anlaşmazlıkların EMO hakemliğinde çözülmesi halinde..... işverenin tek taraflı olarak sözleşmeyi feshi durumunda işveren bu sözleşme döneminin bitimine kadar ödeyeceği ücreti peşinen ödemek zorundadır.. Madde 12) ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ: Anlaşmazlıkların çözümünde yetkili merci esas olarak. çalışma sonuçlarını işletmeye raporlamaması ve bunda ısrarlı olması.... Yukarıda sıralanan durumların ortaya çıkması sonucu. Tarafların uzlaşması sonucu sözleşmenin feshi durumunda tanzim olunacak protokolde fesih tarihi ayrıca belirtilir. b) İşverenin ücret ödemelerini yapmaması ve/veya ödeme gecikmelerinin olması ve bunda ısrarlı olması..... Sözleşmenin tek taraflı İşletme Sorumlusu tarafından feshi durumunda... Madde 8) ÜCRET: Bu sözleşmeye konu işler karşılığında işverence........... işletmenin şartlarına uyum göstermemesi ve bunda ısrarlı olması f) İşletme Sorumlusunun............. işveren veya 38 ..... Ancak taraflardan birinin talebi ve diğer tarafın uygun görüş belirtmesi durumunda anlaşmazlıkların EMO hakemliğinde çözülmesi mümkündür..... sözleşmeye müdahil olarak taraf bulunduğu bu sözleşmenin imzalanması ile.... işveren tarafından da kabul olunmuş sayılır......

........... TEL:.................................. TEL:....................................... Hizmet yükümlüsü veya vekili anlaşmazlık konusunu inceleyip karara bağlayacak heyeti oluştururlar........... 3 örnek olarak düzenlenmiştir........................................... İŞLETME SORUMLUSU:.......................................... ...............................................................................................................................__________________________________________________ Elektrik...... imzalanmasını izleyen 10 gün içinde EMO onayına sunulması zorunludur.... Elektronik...................................../......................................... MERKEZ TİPİ : BİNA/DİREK/ŞALT KORUMA TİPİ : SEKONDER/PRİMER EMO ONAYI İŞLETME SORUMLUSU 39 ...... Madde 14) ÖZEL HÜKÜMLER: Gerekmesi halinde sözleşmeye özel hükümler ilave edilebilir................................... Madde 15) YÜRÜRLÜK: Bu Sözleşme................................................................. Madde 16) YASAL İKAMETGAH ADRESLERİ: Taraflar yasal ikametgahlarının aşağıdaki gibi olduğunu beyan etmişlerdir Bu adreslere yapılacak her türlü tebligat tarafların kendilerine yapılmış sayılır............................................................................................................................................................................................... Taraflar bu heyete birden fazla kişi ile katılabilirler ancak oy hakları değişmez ve (1)’dir................................. İŞVEREN:....................... geçerli nedenlere dayanarak.................... EMO tarafından onaylanması ile yürürlüğe girer........ Ancak bu sözleşmenin eki olarak düzenlenecek özel hükümler bu sözleşme hükümleri ile çelişemez...... ayrıca düzenlenecek devir protokolünün EMO tarafından onaylanması zorunludur............................ Madde 13) HİZMETİN DEVRİ: İşletme Sorumlusu.............................................................................................. bu sözleşmenin dönem başlangıç tarihi olup................... TRAFO GÜCÜ ABONE NO TRAFO NO İŞVEREN :. Sözleşmenin................. FAKS:...................... :........ tarihinde 1 asıl.... Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri yetkilisi..................................... TRAFO ADRESİ:......................................................................../............................................................................................................................................................................. :....... .............. Sözleşmenin imzalandığı gün.................................................................................................................................................. bu sözleşme ile yüklendiği bir başka mühendise geçici bir süre veya süresiz olarak devredebilir........................ ... FAKS:....................................... Ancak bu talebin ve yeni sorumlunun işverence kabul edilmiş olması...................................

Batarya ve redresör DC gerilimlerini ölçerek.........TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________ EK: 1-1 GÜNLÜK BAKIM YÖNERGESİ (Gerilim altında yapılan kontroller) 1. 4.... V........’e kadar düşürünüz ve bataryayı şarja bırakınız... Değerlerini kaydediniz.. Şarj sonunda.... ark sesi..b.. 7. yüzeysel deşarjı işaret eden cızırtı sesi.... 3.. ilgili forma kaydediniz... 40 ..Yüksek gerilim ve alçak gerilim tarafındaki ampermetreleri gözleyerek. önemli yağ kaçağı.. Şarj akımı .... her üç fazda da normal olup olmadığını kontrol ediniz (voltmetre ve voltmetre komitatörü ile).. normal dışı bir durumun olup olmadığını kontrol ediniz.’a ayarlayarak.’in üstünde ise .. teçhizatın durumunda normal dışı bir durumun olup olmadığını (ark ışığı... Okuduğunuz gerilim değerlerinin.. yerinden kaymış YG sigortası.. 8.....Redresör çıkış gerilimini ... A......... yönlerinden) kontrol ediniz...... aküyü şarjdan çıkarınız.Yüksek gerilim bara gerilimin. bataryayı şarja bırakınız...Bütün hücreleri (Hücre dışında) gözle kontrol ederek..Güç trafosunu dışardan (gözetleme penceresinden) gözleyerek.. olağan dışı salınım yapıp yapmadığını gözleyiniz. 6. 5. kırılmış izolatör v... A..Akü bataryası pilot elemanlarının sularını tamamlayınız... Ayrıca yağ seviyesini ve trafo sıcaklığını gözleyiniz.. gerilim (şöntlü voltmetre ile) ve bome değerlerini ölçünüz...Akünün fazla boşalmış olduğu durumlarda.... 2 saatlik aralıklarla şarjı kontrol ediniz ve bu işleme akü şarjının tamamlanmasına kadar devam ediniz... 2. yük akımının normal olup olmadığını kontrol ediniz...

.... sigorta.b............. bu sözleşmenin konusunu oluşturur...b....................... primer ve sekonder koruma sistemi ile tesisin oluşturulmasında kullanılan tüm cihaz kaideleri.. Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri EK:2 BAKIM HİZMET SÖZLEŞMESİ Madde 1) TARAFLAR: Bir taraftan . 41 ........ Sözleşmenin devam eden bölümlerinde taraflar kısaca “İŞVEREN” ve “BAKIM SORUMLUSU” olarak anılacaktır............... konstrüksiyonları.... geçit izolatörü.. hizmetin devri hükümleri uygulanır..... b.......... akım trafosu... Madde 5) BAKIM SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ: a) Bakım sorumlusu... test sonuçlarının ve tesis ile ilgili gerekli görülen hususların işletme sorumlusuna raporlanması şeklinde özetlenen ve ayrıntıları aşağıda belirtilen hizmetlerin tamamı BAKIM HİZMETLERİ olarak anılacaktır... Sözleşme bu Bakım Sorumlusu için geçerlidir... diğer taraftan aşağıda belirtilen Bakım hizmetini üstlenen......... altı aylık ve yıllık olmak üzere) periyodik bakım ve revizyonlarının yapılması......) teçhizat.. ...... Yüksek Gerilim (YG) Tesisleri: İşletmenin elektrik enerjisinin temininde kullanılan ve anma gerilimi 1000 V’un üzerinde olan (güç trafosu.. işletme esnasında ortaya çıkan cihaz arızalarına (çağrı üzerine) müdahale edilmesi ve giderilmesi........ gerilim trafosu..... ayırıcı........ AG ana dağıtım panosu ve teçhizatın oluşturduğu bölümlerdir....... işletmenin koşullarına uygun düşecek biçimde.......... kablolar.. mesnet izolatörü v... Madde 4) SÖZLEŞMENİN KONUSU: YG tesis birimlerine.......... parafudr........__________________________________________________ Elektrik... koruma... hasar gören teçhizatın onarılması veya değiştirilmesi. bu sözleşmenin taraflarını oluştururlar............... bu sözleşmenin uygulanmasında kendisini temsile yetkili bir Elektrik Mühendisini Bakım Sorumlusu olarak belirler ve Tablo ..................... klemensler v........... kilit devreleri ve panoları.............. Bakım Sorumlusunun kuruluş tarafından değiştirilmesi istenildiğinde................... gerekli testlerin yapılması.. Bakım sorumlusunun bir kuruluş adına hareket etmesi bu durumu değiştirmez....... bakım programını bir takvime bağlayarak işverene sunacaktır... Bakım Hizmetleri: İşletme sorumlusu tarafından gerilimsiz hale getirilmiş olan YG tesislerinin (üç aylık. Madde 2) TANIMLAR: a....... bu sözleşmenin ekindeki Kodlu Bakım Yönergesi uyarınca yapılacak periyodik bakımların esaslarını ve tarafların yükümlülüklerinin belirlenmesi............. Bakım Hizmetleri Yöneticisinin bir kuruluş olması durumunda. sinyal.) güvenlik ve işletme topraklama elemanları.. Madde 3) BAKIM SORUMLUSUNUN NİTELİĞİ: Bakım sorumlusunun Elektrik Mühendisi olması şarttır... bu sözleşmenin imzalanmasının ardından işveren ve işletme sorumlusunun istekleri doğrultusunda............. cihazlar arası bağlantı elemanları (baralar............................. kumanda........... kesici.......... Elektronik.....1’de belirtir.

............ işveren veya işletme sorumlusunun çağrısı üzerine...... Bakım Sorumlusu tarafından sağlanacaktır....1974 tarih ve 14765 sayılı resmi gazete).............. her periyodik bakım sonrasında bir rapor hazırlayarak işverene sunacaktır... çalıştırdığı elemanların güvenliğinden sorumlu olacaktır.................TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________ b) Bakım sorumlusu hazırlayıp işverene sunduğu bakım programının uygulanmasına geçecek... c) Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği (30... TL/Yıl (....... işletme sırasında ortaya çıkabilecek cihaz arızalanmalarında... 5. Ölçme sonuçları ve ölçmelerin kritiği..... ancak enerji kesimini gerektiren uygulamalarda.... Madde 6) İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ: İşveren.... 1....... b) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü (11.. 42 ... Bu raporda aşağıda sıralanan konulara yer verilmiş olacaktır....... Bakım sorumlusunun gerekli gördüğü malzemelerin sağlanması ile alınması öngörülen önlemlerin alınması ve ayrıca işletme sorumlusu ile eşgüdümü sağlamak ile yükümlü olacaktır.. Gerekmekle birlikte yapılmayan işler ve nedenleri.2000 tarih ve 24246 sayılı resmi gazete) ve konuya ilişkin diğer mevzuatın kendileri ile ilgili hükümlerini yerine getirmekle yükümlü olacaktır.. Yapılan işler.. c) Bakım sorumlusu. Oda onay tarihinden itibaren aynı yılın sonuna kadardır. bakım öncesinde işveren ve işletme sorumlusu ile (gün ve saat konusunda) uzlaşacaktır... Bir sonraki bakım periyodundan önce (program dışı) yapılması gereken işler ve bu işler için işverence önceden sağlanması gereken malzemeler............ mümkün olan en kısa sürede arızayı giderecek ve sonuçlarını raporlayacaktır. d) Bakım sorumlusu.. e) Bakım öncesinde teçhizatın gerilimden izole edilmiş ve topraklanmış olması ve bakım sonrasında teçhizatın servise alınması ile ilgili işlemlerin işletme sorumlusu tarafından yapılmasını sağlamak için gerekli eşgüdüm. çağrı üzerine giderilmesi ve gerekse işverenin isteği üzerine yapılacak değişiklikler veya yenilemeler bu ücretin dışında olup.. Bir sonraki bakım periyodunda yapılacak işler için önceden sağlanması gereken malzemeler ve gerekli görülen diğer bilgi ve değerler... Ancak işletme sırasında meydana gelen arızaların.... 4.......... f) Bakım Sorumlusu... 2.... Madde 7) MÜŞTEREK YÜKÜMLÜLÜKLER: Yüksek Gerilim Tesislerinin işletilmesi ve bakımı ile ilgili olarak taraflar: a) Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği (30........... Madde 8) SÖZLEŞMENİN SÜRESİ: Sözleşme...) Türk Lirasıdır............. 3. 11..... işverence ayrıca ödenecektir.... 01................ 11.....1995 tarih ve 22479 sayılı resmi gazete). yürüttüğü bakım çalışmaları süresince.. Madde 9) ÜCRET: Bu sözleşmeye konu işler karşılığında ödenecek ücret aylık..

Ancak sıralanan bu durumlar söz konusu olmamasına rağmen.. mahkemeleri yetkilidir.... yetersizliği veya yeterli çalışmayı yapmaması sonucu işletmenin maddi zarara uğraması ve bunun kanıtlanması. Sözleşmenin tek taraflı Danışman tarafından feshi durumunda.... a) İşverenin yerine getirmediği yükümlülükleri nedeni ile Bakım sorumlusunun sorumluluk altına girmesi veya Bakım sorumluluğu hizmetini yerine getirmenin güçleşmesi.. Elektronik..... EMO yasa ve yönetmelikler ile belirlenen görev ve yetkilerini kullanarak bir yandan hizmetin yürütülmesindeki teknik gereklilikleri ve hizmet kalitesini sağlamada.. e) Bakım Sorumlusunun hizmeti yürütmede işini.... maddeye uygun durumun doğması.. Bu tablolar 1 nüsha fazla hazırlanır ve sözleşmenin onay için EMO’ya sunuluşu sırasında EMO’ya verilir.. sözleşmeye müdahil olarak taraf bulunduğu bu sözleşmenin imzalanması ile. Ek’teki Tablo: 1’de belirtilmiş bulunduğu teknik personel kadrosuna ve ek’teki Tablo: 2’de belirtmiş bulunduğu cihazlara sahip bulunduğunu ve tablolarda yer alan diğer bilgilerin doğruluğunu. f) Bakım Sorumlusunun çalışma sonuçlarını işletmeye raporlamaması ve bunda ısrarlı olması. Madde 11) SÖZLEŞMENİN FESHİ: Aşağıda belirtilen durumların doğması ve karşı tarafa yazılı olarak bildirilmesi durumlarında sözleşme fesih edilmiş sayılır. Madde 13) EMO’NUN MÜDAHELE HAKKI: Bu sözleşmede tanımlanan hizmetlerin yürütümünde.. Madde 14) ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ: Anlaşmazlıkların çözümünde yetkili merci esas olarak. d) Bakım Sorumluluğu yükümlülüklerini yerine getirmemesi.. işverenin tek taraflı olarak sözleşmeyi feshi durumunda işveren bu sözleşme döneminin bitimine kadar ödeyeceği ücreti peşinen ödemek zorundadır........ sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bildirimin yapıldığı yazının tebliğ tarihini izleyen ay başı fesih tarihi olarak kabul edilir... bu sözleşmeyi ve ekindeki tabloları imzalamakla beyan etmiş sayılır. işveren tarafından da kabul olunmuş sayılır... fesih tarihinden sonraki yapılmış ödemeler işverene geri ödenecektir.. geciktirmesi.... Madde 12) TEKNİK KAPASİTE BEYANI: Bakım Sorumlusu... işletmenin şartlarına uyum göstermemesi ve bunda ısrarlı olması. c) “Özel hükümler” bölümünde fesih ile ilgili hükümler bulunması halinde..... b) İşverenin ücret ödemelerini yapmaması ve/veya ödeme gecikmelerinin olması ve bunda ısrarlı olması. Tarafların uzlaşması sonucu sözleşmenin feshi durumunda tanzim olunacak protokolde fesih tarihi ayrıca belirtilir. diğer yandan üyelerin haklarının korunmasında gerekli gördüğü girişim ve müdahalelerde bulunur.. Ancak taraflardan birinin talebi ve diğer tarafın uygun görüş belirtmesi durumunda anlaşmazlık- 43 .. h) Tarafların sözleşmenin feshi konusunda uzlaşmaları ve durumun bir protokol ile belirlenmesi.......__________________________________________________ Elektrik.... Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri Madde 10) ÖDEME: Ödemelerin her ay sonlarında ve ücretin 1/12 ile çarpımından bulunacak tutarlarda.... belge karşılığında yapılması esastır.. Yukarıda sıralanan durumların ortaya çıkması sonucu.. EMO bu durumu ile.. g) Bakım Sorumlusunun hatası......

................................... Madde 17) YÜRÜRLÜK: Bu sözleşme........... Tablo 1 d................................................................................................ Bu adreslere yapılacak her türlü tebligat tarafların kendilerine yapılmış sayılır......................... Ancak bu talebin ve yeni sorumlunun işverence kabul edilmiş olması.................................................................. imzalanmasını izleyen 10 gün içinde EMO onayına sunulması zorunludur............ bu sözleşmenin dönem başlangıç tarihi olup................................ ...... KORUMA TİPİ : SEKONDER/PRİMER İŞVEREN BAKIM SORUMLUSU EMO ONAYI 44 .................................. Özel hükümler (varsa) b........... işveren veya yetkilisi........................../....................................... bu sözleşme ile yüklendiği hizmetleri bir başka mühendise geçici bir süre veya süresiz olarak devredebilir..................................... .................................................................................................................................................. EMO tarafından onaylanması ile yürürlüğe girer Sözleşmenin............TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________ ların EMO hakemliğinde çözülmesi mümkündür..................................................................... Ancak bu sözleşmenin eki olarak düzenlenecek özel hükümler.... Madde 16) ÖZEL HÜKÜMLER: Gerekmesi halinde sözleşmeye özel hükümler ilave edilebilir.................................. Hizmet yükümlüsü veya vekili anlaşmazlık konusunu inceleyip karara bağlayacak heyeti oluştururlar............./..................................................................................... TEL:..................... TRAFO GÜCÜ :................................. .. MERKEZ TİPİ : BİNA/DİREK/ŞALT TRAFO NO :...... Tablo 2 İŞVEREN:.... Sözleşmenin imzalandığı gün................................................................................................. FAKS:............................. TEL:......................................... Taraflar bu heyete birden fazla kişi ile katılabilirler ancak oy hakları değişmez ve (1)’dir.............. DANIŞMAN:. EKLER a.............................. Kodlu Bakım Talimatı c........................... EMO tarafından görevlendirilecek bir uzman................................. FAKS:................... ABONE NO :....................... tarihinde 1 asıl......... ayrıca düzenlenecek devir protokolüne Teknik Kapasite Bildiriminin (Tablo:1 ve Tablo:2) eklenmesi ve protokolün EMO’ya onaylatılması zorunludur................................................................................................................................... bu Sözleşme hükümleri ile çelişemez.... Madde 18) YASAL İKAMETGAH ADRESLERİ: Taraflar yasal ikametgahlarının aşağıdaki gibi olduğunu beyan etmişlerdir.. Madde 15) HİZMETİN DEVRİ: Bakım Sorumlusu................................................................. TRAFO ADRESİ:....................... Anlaşmazlıkların EMO hakemliğinde çözülmesi halinde.................................. 3 örnek olarak tanzim ve imza olunmuştur... geçerli nedenlere dayanarak...................................................................................................

..02 (a. c) .....00 08....01 (a..........00 14.....................02 (a.......................... EK 2-5 TOPRAKLAMALAR.............................01 (a....... b) 03............00 16........01 (a........................02 (a...... b.................... b) 03................... b...................00 06..........03 (a.......... b.......................... i) 03............ .....00 07............... b....... c) 14........................ b.............. EK 2-6 ÇELİK YAPI .....01 (a.......... c) 04...........................01 (a...................... 08:00 09:00 10:00 11:00 ..........03 (a............. c) 13.............01 (a........... c................................ b) 06...02 (a................ 02........... Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri EK: 2-2 KODLU BAKIM YÖNERGESİ: (DİZİN) 01............. d) 01........................... b) 02................i) 06......02 (a.....00 16...00 02..... c................................ f.......04 (a............................. b.....01 (a...................................................... d...01 (a...... d) 01. 01................. Elektronik......... c) 02. EK 2-5 BARALAR ......... h................... .. EK 2-4 AKIM TRAFOLARI ..... c............................. d) 01............... EK 2-5 PARAFUDURLAR ..02 (a....... i) ................... .... b......................... ................ c) .............. 13........ b) 06.......02 (a........................ b...... EK 2-6 GÜVENLİK TEÇHİZATI......02 13................................01 (a......................... ..................00 10..... 6 AYLIK BAKIMLAR .... d...................................00 GÜÇ TRAFOLARI .. 06..................02 (b....................02 (a............03 (a..... b.....03 07.03 05... b...... ............. 05... d............. b........02 (a.........01 (a..... b) 06........................................ g............................. .. c) 15...01 (a..... EK 2-6 KODLU BAKIM PROGRAMI (ANAHTAR PROGRAM) KOD NO: 01:00 3 AYLIK BAKIMLAR . c) 14.................. b) 04.........00 11.................02 (a.. ....................................................02 (a....00 12... i) ................................................ ................. b.......................02 (a..........02 (a................................................... b........ c.....................................01 (a..................... e) 02................... b.........01 (a................ b) 04...............02 (a.........01 (a..................00 09............................... c) 13...............02 (a.................................. 06.................................. f.......................... 05.. b) 04.. ..................................03 (a.......................... EK 2-5 AYIRICILAR (SEKSİYONERLER) ......... c) 14.... h) .......... c................. ........................................................ ............................... EK 2-6 GEÇİT İZOLATÖRLERİ. YILLIK BAKIMLAR 01................. b............. b) 01............04 (a..... 01............ 02... ................02 (c........02 (b......... b) .. b........................... b........... c) 05.. EK 2-6 KABLO BAŞLIĞI...01 (a.....................................00 03.................... d) 03....................... b) 04..__________________________________________________ Elektrik...02 (a.....................02 (a........ b) 06............... EK 2-4 KESİCİLER ..01 (a......i) 01.................. g.......... e) 02............ b............. d.. EK 2-6 PANOLAR ...00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 45 ...........g) 02.. h......... b) .............00 15..................... b..............01 (a........................... 03.............................................. b) 02... c) 14........... 08:00 09:00 10:00 11:00 .............. b) 08:00 09:00 10:00 11:00 12....... e....... .......... b........... b) 04............................................................03 (a....... c) ............................................ ................g) 07..... EK 2-6 AKÜ ve REDRESÖR .............. b.... c) 14....... b) 05.... EK 2-6 YERALTI KABLOLARI ve KABLO KANALLARI . 03. b........................................................02 (b) ........01 (a............ EK 2-6 MESNET İZOLATÖRLERİ.......... c) ........ b) 03.... c..01 (a......00 05.............01 (a....................................... b......... c) 13..................................................................... ........01 (a................. b....03 (a........................02 (a...........................02 (a........00 13................01 (a............ b) ...........03 (d) ............................................03 04..................................... 13.................................................. b.... b........... g.. EK 2-5 GERİLİM TRAFOLARI . c) 14............. g........ c) 12...............................00 04.......................................................................................................

...................... 46 ............. ÜÇ AYLIK BAKIM TARİHİ YILLIK BAKIM TARİHİ NOT: Birden fazla merkez olması durumunda.... ....................................../20........................ her merkez için ayrı program yapılabilir.................. ................................................................../20......../20...........TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________ PERİYODİK KODLU BAKIM PROGRAMI: 1....... .... .................. ÜÇ AYLIK BAKIMA BAŞLAMA TARİHİ ALTI AYLIK BAKIM TARİHİ 2................../20..................

4. a) Temelleri çatlak ve çökme yönünden kontrol ediniz. a) Trafo bölümünün temizliğini yapınız. d) Bütün elektriki ve mekaniki bağlantıları.Kontrol ve İncelemeler. tamamen önler durumda olmalıdır). b) Yağ kaçağı yönünden bütün bağlantıları kontrol ediniz. 47 .GÜÇ TRAFOLARI: 1.__________________________________________________ Elektrik. PE-SÇ).Testler. fonksiyon testini yapınız. Toz temizliğini takiben yağların temizliğini yapınız. b) Yağın dielektrik dayanım testi. buşinglerin yatay yönde zorlanması halinde durumu onarınız. 1. i) Ark boynuzlarını kontrol ediniz ve gerekiyorsa ayarlayınız.Temizlik. radyatörlerin ve bu bölümde varolan tüm yapıların temizliğini yapınız. Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri EK: 2 /3-4-5 KODLU BAKIM YÖNERGESİ 1. AG/Tank yalıtım testleri (yalıtım seviyesi. Elektronik. c) Yağ nem miktarı (çıtırtı deneyi). nem. g) Termostat ve Bucholz rölesinin. b) Trafo tankının. çatlak. 1.1. Karbon-Tetra-Klorid kullanınız.2. e) Bütün elektrik bağlantılarını. b) Duvarları. a) YG/AG. Gerekiyorsa silikagel (hidroskopik madde) kurutması yapınız (filitre yağını tamamlayınız). c) Yer ve metal aksam temizliğinden sonra yalıtım sağlayan elemanların temizliğini yapınız. Gerektiğinde yüzey temizliği yapınız (trafo buşing bağlantıları hariç). elektrik kontak teması yönünden kontrol ediniz.3. YG/Tank. Aşağıdaki testleri yaparak değerlendirme sonuçlarına göre periyod öncesi testlerin gerekip gerekmediğini. c) Bütün metal aksamı boya ihtiyacı yönünden kontrol ediniz. ölçme sonuçlarını ve varsa alınması gerekli önlemleri raporlayınız. a) Trafo tekerleklerinin kilit durumlarını kontrol ediniz (kilitler trafonun ray doğrultusundaki hareketini. Çıkmayan kirlerin temizliği için.Temeller-Duvarlar. sıva ve badana yönünden kontrol ediniz. f) Baraların buşinglere bağlantısında. Trafo sıcaklığının dış ortama verilmesinde büyük önem taşıyan radyatörlerin toz ve yağının temizlenmesini en sona bırakınız ve ayrı bir özenle temizleyiniz. 1. d) Trafo buşinglerini en son temizleyiniz. h) Teneffüs cihazını kontrol ediniz. gevşeklik yönünden kontrol ediniz.

g) Sarım oran testi (Yukarıdaki test sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu. varsa ark çapaklarını ince bir eğe ile alınız.3. b) Yağını temiz bir kaba alarak kesiciyi sökünüz. yalıtım tüpünü temizleyiniz. e) Yıldız noktası yüklenmesinin ölçülmesi. Yağını doldurunuz. gerek görülmesi halinde yapılır.Temizlik. test bütün gerilim kademeleri için ayrı ayrı yapılmalıdır). elemanların aşınması.Kontrol ve İncelemeler. kaçağın meydana geldiği noktayı tesbit ediniz. Gerekiyorsa. Bu durumda. a) Mekanizmayı. 2. a) Kesicinin çelik yapısını oturma ve yerinden oynama yönünden kontrol ediniz.1. basınçlı hava yardımı ile temizliği yapınız. d) Yağın rengini kontrol ediniz. c) Mekanizma bölümünü açarak. f) İşletme topraklama direncinin ölçülmesi. 2. kontak yüzeylerini vazelinleyiniz.2. b) Elektrik bağlantı yüzeylerini kontrol ediniz ve gerekiyorsa yüzey temizliği yapınız. 48 . b) Çelik yapının ve ardından kesici kutupların temizliğini yapınız. e) Kesici yağının rengini ve renk kodu yönünden uygunsa dielektrik dayanımını ölçünüz. gerekiyorsa ark izlerini (malzemesine uygun bir yöntemle) temizleyiniz. c) Sabit ve hareketli kontakları kontrol ederek.4. Gereken yerleri boyayınız. Kontakları. yeni yağ hazırlayınız. c) Yağ seviye göstergelerini ve yağ seviyesini kontrol ediniz. yayların durumu.Çelik Yapı. Yağ kaçağı varsa.TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________ d) Yağ renk kodu testi.Düzeltme. a) Giriş ve çıkışlardaki baraların kesiciye bağlantılarını kontrol ediniz ve baralardan kesiciye mekanik yük gelmemesini sağlayınız. a) Hücrenin temizliğini yapınız. 2. İnce bir zımpara kullanarak. kırık ve çatlakların varlığı. bağlantı noktalarını kontrol ediniz. İnce bir zar oluşturacak şekilde. Gevşek bağlantıları sıkınız ve kesicinin bu nedenle kasıntılı çalışmasını önleyiniz.KESİCİLER (DİSJONKTÖRLER): 2. Gerekiyorsa değiştiriniz. yüzey düzgünlüğünü sağlayınız. f) Kesici montajını ve ayarlarını yapınız. kesme hücresini. d) Kesme hücresi elemanlarını kontrol ederek. Gerekiyorsa yağ ilavesi yapınız. Gerekiyorsa mekanizmayı sökerek. e) Yağ kaçağı yönünden. belirlenen aksaklıkları gideriniz. 2. ayar kaçıklıkları yönünden kontrol ediniz. b) Metal yapıları boya ihtiyacı yönünden kontrol ediniz.

3.AKIM TRAFOLARI: 3. Çıkmayan kirlenmeler varsa. a) Y.1.G. i) Sekonder devre ile ilgili bağlantıları kontrol ediniz (fonksiyon testleri yaparak). c) Bütün bağlantıları kontrol ediniz. Sonucu raporlayınız. Elektronik. Gerekiyorsa kontak yüzeylerini temizleyiniz.3.3. a) Çelik yapı temizliğini yapınız. a) Çelik yapı temizliğini yapınız. Yalıtım testini yapınız. Tarafı bağlantılarını kontrol ediniz. 5. Sonucu raporlayınız.1. 4. Gerekiyorsa kontak yüzeylerini temizleyiniz.Temizlik. b) Bütün bağlantılarını kontrol ediniz.GERİLİM TRAFOLARI: 4. 4. 5. c) Sekonder uç bağlantılarını kontrol ediniz.2. b) Yalıtılmış bölümlerin temizliğini yapınız. 49 .Kontrol ve İncelemeler.__________________________________________________ Elektrik.2.PARAFUDRLAR: 5.1. 4. h) Hareket sonu kontaklarında kayma olup olmadığını ve kesici konumları ile tam çakışıp çakışmadığını kontrol ediniz. b) Yalıtım bölümlerinin temizliğini yapınız.Testler. b) Toprak iletkeni ile olan bağlantıları kontrol ediniz.Temizlik. karbon-Tetra-Klorid kullanınız.Kontrol ve/veya İncelemeler. Gerekiyorsa kontak yüzeylerini temizleyiniz. Kontakların senkron hareketlerini izleyiniz.2. Yalıtım testini yapınız.Temizlik. Gerekiyorsa ayarlayınız. Gerekiyorsa kontak yüzeylerini temizleyiniz. Gerekiyorsa sıkınız. Gerekenleri sıkınız. 3. Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri g) Açma ve kapama işlemlerini yaparak kontak hareketlerini kontrol ediniz.Testler. c) Sekonder uç bağlantılarını kontrol ediniz. a) Primer bağlantıları kontrol ediniz. Gerekenleri sıkınız.Kontrol ve İncelemeler. b) Yalıtılmış bölümlerinin temizliğini yapınız. a) Primer bağlantılarını kontrol ediniz. a) Çelik yapı temizliğini yapınız. 3. b) Bütün bağlantıları kontrol ediniz.

c) Topraklama barası üzerindeki bütün bağlantılar için de aynı işlemi tekrarlayınız. 7. Gerekiyorsa kontak yüzeylerini temizleyiniz.3. temas yüzeylerini temizleyiniz. akım trafosu. Gerekirse alüminyum boya ile boyayınız. yalıtım testi yapınız.1. Ek noktalarındaki bağlantıları sökerek.Kontrol ve İncelemeler.TOPRAKLAMALAR: 7. topraklama bağlantılarını açınız ve aynı işlemi tekrarlayınız. 6. 6. vb. b) Topraklama direnç değerini ölçünüz. ayırıcı. a) Bütün cihazların (güç trafosu. b) Yalıtma bölümlerinin temizliğini yapınız. b) Bütün bağlantıları kontrol ederek gerekenleri sıkınız (kumanda mekanizması dahil).1. kablo başlığı vb. Gerekiyorsa ayarlayınız. a) Elektrikli bağlantıları kontrol ediniz. Gerekiyorsa ark çapaklarına ince eğe ve zımpara uygulayarak düzgün yüzey sağlayınız.Kontrol ve Bakımlar.2. e) Kontak basma durumunu kontrol ediniz. b) Bu bağlantılardan başlayarak. c) Bara bağlantılarındaki kasılmalar yüzünden. Gerekiyorsa alüminyum boya ile boyayarak bağlantıyı yenileyiniz. çatlak.) gövdelerindeki ve bağlı oldukları çelik yapıdaki topraklama bağlantılarını sökerek.Temizlik. d) Birbirlerine cıvata ile bağlı bütün metal aksamı ayrı bir birim kabul ederek. Gerekiyorsa değiştiriniz. a) Çelik yapı temizliğini yapınız. a) Yalıtım testini yapınız.TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________ 5.3. Gerekiyorsa kontak basma yay ayarlarını değiştirerek eksik veya fazla basmaları düzeltiniz. topraklama barasına kadar olan topraklama iletkenlerini kontrol ediniz. e) Hücre kapılarının flex. Kontakları (ince) vazelinleyiniz.AYIRICILAR: 6. gerilim trafosu. 6. d) Hareketli ve sabit kontakları kontrol ediniz.Testler. 50 . h) Kumanda mekanizmasını. f) Üç faza ait hareketli kontakların senkron hareket yönünden kontrollerini yapınız. yönünden kontrol ediniz. mesnet izolatörlerine mekanik yük gelmediğini kontrol ediniz. İzolatörlerin durumundan şüphe duyulduğu durumlarda. g) Mesnet ve itici izolatörleri kırık.Testler. kumanda boru ve mafsallarını kontrol ederek normal olduklarını ve normal çalıştıklarına bakınız. temas yüzeylerini temizleyiniz. parafudr. her birinin topraklama barasına bağlantı yolu üzerindeki bağlantılar için aynı işlemi tekrarlayınız. kesici.

12. a) Kablonun hariçte kalan bölümleri kanal içinde ise. ara bağlantılarda kötü temas olduğu belirleneceğinden. Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri f) Topraklanmamış birimler var ise.BARALAR: Bara temizliklerini yapınız. Tij ve iletken bağlantılarını kontrol ediniz. 7. Gerekiyorsa kanalı temizleyiniz.1. kablo izolasyonunu zedeleyip zedelemediğini kontrol ediniz. Gerekenleri sıkınız. 8. Baraların izolatör bağlantılarını kontrol ediniz. Gerekiyorsa temas yüzeylerini temizleyiniz. 51 .YERALTI KABLOLARI ve KABLO KANALLARI: 12. Bütün bara bağlantılarını kontrol ediniz. topraklamanın yer altındaki kısmına ait topraklama direnç değeri ile aynı olmalıdır. Bağlantı gevşekliklerini kontrol ediniz. topraklama elekdroduna yer altından bağlantısını sağlayan bölümün en az 50 cm. 10. g) Topraklama barasının. geçit izolatörlerinin temizliklerini yapınız. Gerekirse temas yüzeylerini temizleyiniz. 11. Elektronik. Gerekiyorsa yüzey temizliğini yapınız ve sıkınız. Bu değerler. 9. c) Kablonun mekaniki bağlantısını sağlayan elemanların (kelepçe v.__________________________________________________ Elektrik. toprak üstünde kalan bölümlerini ve mekanik bağlantılarını kontrol ediniz.2.Kontrol. insanların en çok temas ettikleri noktaların seçilmesi uygun olur). Kasıntılı çalışma yönünden durumu kontrol ediniz. Daha büyük değerlerin ölçülmesi durumunda. Gerekiyorsa baraları boyayınız. topraklama elektrodunun topraklama direncini ölçünüz (bu ölçme.MESNET İZOLATÖRLERİ: İzolatör temizliklerini yapınız. topraklama yönünden elektrikli bir bağlantı sayılmaz). kanalları açarak kabloyu kontrol ediniz. b) Ayrılan bağlantıyı normale getirerek. Kırılmış veya çatlamış izolatörleri değiştiriniz. topraklama barasına bağlantılarını yapınız (birbirlerine cıvata ile bağlı birimlerin bu bağlantıları. topraklama iletkeninin yer altındaki bölümüne ve elektroda koşut bağlanan ikinci bir topraklama kurunuz.b. b) Kablonun hariçte ve dahilde. toprak altında kalan kısmın topraklama direncini verir). Bulunan değerin doğruluğunu kontrol ediniz. hatalı bağlantıyı bularak onarınız (ölçme için. Aşırı derecede korozyona uğradığı belirlenirse.GEÇİT İZOLATÖRLERİ: Dahilden dahile (D/D) ve dahilden harice (D/H).’lik kısmını açarak korozyon yönünden kontrol ediniz.KABLO BAŞLIĞI: Harici ve dahili tip kablo başlıklarının temizliklerini yapınız.Ölçme. topraklama direncini topraklama elektroduna en uzak bulunan 3 veya 4 noktadan tekrar ölçünüz. a) Topraklama barasını. topraklama elektroduna en yakın bağlantısından ayırarak.).

b) Akü bataryasına suni yük bağlayarak deşarj ve takiben şarj ediniz.AKÜ ve REDRESÖR: 13. 14. b) Röle.Test Kablonun her iki ucundan elektriki bağlantılarını çözerek. teçhizatın normal çalıştıklarını görünüz. c) Elektriki bağlantıları kontrol ediniz.1. yalıtım testini yapınız. şalter ölçü aleti v. Gerekenleri sıkınız. Boya ihtiyaçlarını kontrol ediniz ve gerekiyorsa boyayınız. 14. basınçlı havadan da yararlanarak yapınız.AG Ana Dağıtım Panoları. a) Panoların dış ve iç temizliğini.b.b.2.PANOLAR: 14. Elemanların bome ve gerilim değerlerini okuyunuz. 16. hücre kapıları v.2. c) AC ve DC bağlantıları kontrol ediniz. Güvenilir olmayanları servisten kaldırınız. Rölelerin fonksiyon testlerini yapınız. Bu işi 2 veya gerekiyorsa 3 defa tekrarlayarak ölçmeleri yenileyiniz. Gerekiyorsa test ediniz. sigortalar.TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________ 12. tüm çelik yapının temizliğini yapınız. basınçlı havadan da yararlanarak yapınız. c) Bütün elektriki bağlantıları kontrol ediniz. okunan değerleri kaydediniz.Redresör. elemanların normal çalıştıklarını denetleyiniz. doğrultucu elemanlar. Sağlam ve güvenilir olduklarını denetleyiniz. b) Pano teçhizatının normal durumda olduğunu denetleyiniz.1. Gerekenleri sıkınız. sesli ve ışıklı sinyal. 13. a) Panoların iç ve dış temizliklerini. c) Son şarjı takiben su tamamlama işlemlerini yaparak bataryayı tampon şarja alınız. b) Ölçü aletleri.ÇELİK YAPI: Cihaz montajlarında kullanılan kaideler. a) Redresör panosunun dış ve iç (hava ile) temizliğini yapınız. a) Akü bataryası su seviyelerini kontrol ediniz. 13. sinyal tertipleri v. 52 . şalterler.Akü bataryası. hücre bölmeleri. 15. yardımcı röle. Bulunan değerleri raporlayınız.b.Kumanda-Sinyal-Koruma Panoları. Gerekenleri tamamlayınız.2.GÜVENLİK TEÇHİZATI: Tüm güvenlik teçhizatını temizleyiniz.

Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri EK: 2-6 TABLO: 1 ELEKTRİK YG TESİSLERİ BAKIM HİZMETLERİ TEKNİK PERSONEL BİLDİRİMİ ADI SOYADI S B A K I M O R U M L U S U Bitirdiği Okul ve Yılı Deneyimini Oluşturan Hizmetleri B A K I M P E R S O N E L İ Yukarıda belirtilen bilgilerin doğruluğunu beyan eder ve onaylarım. 53 .__________________________________________________ Elektrik. Elektronik.

54 .TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________ EK: 2-7 TABLO: 2 ELEKTRİK YG TESİSLERİ BAKIM HİZMETLERİ TAKIM ve TEÇHİZAT BİLDİRİMİ Takım veya Teçhizatın Adı Özellikleri Değeri (TL.) Alış Taihi Yukarıda belirtilen bilgilerin doğruluğunu beyan eder ve onaylarım.

.. sinyal...) güvenlik ve işletme topraklama elemanları.. kablolar... uzmanlık alanı içinde kalan konularda işverene sunacağı hizmetlerin esaslarını ve tarafların konuya ilişkin yükümlülüklerini düzenlemek bu sözleşmenin konusunu oluşturur.................. üretim sürecinin gerçekleşmesinde yer alan. koruma........... b. b) Danışman ayrıca. klemensler v... tüm bağlantı elemanlarından oluşan......... AG ana dağıtım panosu ve teçhizatın oluşturduğu bölümlerdir..... diğer taraftan aşağıda belirtilen işletme sorumluluğu hizmetini üstlenen. Sistemin ana dağıtım panosundan sonraki bölümlerinin tümüdür..... ayırıcı... kumanda..... Madde 3) DANIŞMANIN NİTELİĞİ: Danışmanın gerçek kişi ve elektrik mühendisi olması şarttır.... kesici...... 55 .. gerilim trafosu........ sigorta..... işverenin kendisine verdiği yetki çerçevesinde TEDAŞ ve diğer kuruluşlar ile ilişkilerde bulunmak. işvereni temsil etmek gibi görevler de üstlenir..b........... enerji tüketimi. Birden fazla elektrik mühendisi bu sözleşmeyi imzalaması durumunda müteselsilen ve müştereken sorumludur..............) teçhizat... mesnet izolatörü v.. Madde 4) SÖZLEŞMENİN KONUSU: Danışmanın...................... parafudr... Madde 2) TANIMLAR: a. geçit izolatörü........ cihazlar arası bağlantı elemanları (baralar....... idari bilgilerini vermek. Elektronik.. Madde 6) İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ: Danışmanın işletmeyle ilgili gerek duyduğu teknik. konstrüksiyonları..... Sözleşmenin devam eden bölümlerinde taraflar kısaca “İŞVEREN” ve “DANIŞMAN” olarak anılacaktır.. kilit devreleri ve panoları..... akım trafosu.......... tarife seçimi... Yüksek Gerilim (YG) Tesisleri: İşletmenin elektrik enerjisinin temininde kullanılan ve anma gerilimi 1000 V’un üzerinde olan (güç trafosu.. Kuruluşlar bu sözleşmeye taraf olamazlar... primer ve sekonder koruma sistemi ile tesisin oluşturulmasında kullanılan tüm cihaz kaideleri.b...__________________________________________________ Elektrik........ yazışma yapmak. Madde 5) DANIŞMANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ: a) YG ve AG tesislerinin durumu. bu sözleşmenin taraflarını oluştururlar.. güç analizi...... Alçak Gerilim (AG) Tesisleri: İşletmede.... tevsi ve yenileme ihtiyaçları... arızaların değerlendirilmesi ve işletme içinde ortaya çıkabilecek tüm sorunların değerlendirilerek çözümlenmesi ve işverence talep olunan diğer konularda araştırma yapmak ve öneri geliştirmek Danışman’ın başlıca görevidir..... anma gerilimi (1000 V’a kadar olan) ve elektrik enerjisi ile çalışan tüm temel ve yardımcı cihazlar ile............ Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri EK: 3 DANIŞMANLIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Madde 1) TARAFLAR: Bir taraftan ....

................. EMO yasa ve yönetmelikler ile belirlenen görev ve yetkilerini kullanarak bir yandan hizmetin yürütülmesindeki teknik gereklilikleri ve hizmet kalitesini sağlamada. Danışman’ın lehine olarak tam veya yarım aylığa tamamlanır.... Madde 9) ÖDEME: Ödemelerin her ay sonunda yapılması esastır..... Sözleşmenin tek taraflı Danışman tarafından feshi durumunda......... g) Tarafların sözleşmenin feshi konusunda uzlaşmaları ve durumun bir protokol ile belirlenmesi.. işveren tarafından da kabul olunmuş sayılır. EMO bu durumu ile. mahkemeleri yetkilidir.................... b) İşverenin ücret ödemelerini yapmaması ve/veya ödeme gecikmelerinin olması ve bunda ısrarlı olması.. Madde 12) ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ: Anlaşmazlıkların çözümünde yetkili merci esas olarak . Madde 11) EMO’NUN MÜDAHALE HAKKI: Bu sözleşmede tanımlanan hizmetlerin yürütümünde. fesih tarihinden sonraki yapılmış ödemeler işverene geri ödenecektir... TL/Ay)’dır................ Yukarıda sıralanan durumların ortaya çıkması sonucu.. d) Danışmanın yükümlülüklerini yerine getirmemesi e) Danışmanın hizmeti yürütmede işini geciktirmesi...... işverenin tek taraflı olarak sözleşmeyi feshi durumunda işveren bu sözleşme döneminin bitimine kadar ödeyeceği ücreti peşinen ödemek zorundadır......... Sözleşmenin imzalama tarihine göre ilk aylık...... Oda onay tarihinden itibaren aynı yılın sonuna kadardır.. ..... maddeye uygun durumun doğması........ sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bildirimin yapıldığı yazının tebliğ tarihini izleyen ay başı fesih tarihi olarak kabul edilir......................... Tarafların uzlaşması sonucu sözleşmenin feshi durumunda tanzim olunacak protokolde fesih tarihi ayrıca belirtilir............ işletmenin şartlarına uyum göstermemesi ve bunda ısrarlı olması...... Ancak sıralanan bu durumlar söz konusu olmamasına rağmen.... Madde 10) SÖZLEŞMENİN FESHİ: Aşağıda belirtilen durumların doğması ve karşı tarafa yazılı olarak bildirilmesi durumlarında sözleşme fesih edilmiş sayılır... diğer yandan üyelerin haklarının korunmasında gerekli gördüğü girişim ve müdahalelerde bulunur........ c) Özel hükümler bölümünde fesih ile ilgili hükümler bulunması halinde..... Madde 8) ÜCRET: Bu sözleşmeye konu işler karşılığında iş verence.. sözleşmeye müdahil olarak taraf bulunduğu bu sözleşmenin imzalanması ile....... a) İşverenin yerine getirmediği yükümlülükleri nedeni ile danışmanın sorumluluk altına girmesi veya danışmanlık hizmetini yerine getirmesinin güçleşmesi...... f) Danışmanın çalışma sonuçlarını işletmeye raporlamaması ve bunda ısrarlı olması... danışmana ödenecek aylık ücret ......TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________ Madde 7) SÖZLEŞMENİN SÜRESİ: Sözleşme.......... Ancak taraflardan birinin talebi ve diğer tarafın uygun görüş belirtmesi durumunda anlaşmazlık- 56 ...

................................................................................................. Taraflar bu heyete birden fazla kişi ile katılabilirler ancak oy hakları değişmez ve (1)’dir..........................................__________________________________________________ Elektrik............................. :. ayrıca düzenlenecek devir protokolünün EMO tarafından onaylanması zorunludur............................................... TRAFO ADRESİ:.. EMO tarafından görevlendirilecek bir uzman....... tarihinde 1 asıl............ Madde 16) YASAL İKAMETGAH ADRESLERİ: Taraflar yasal ikametgahlarının aşağıdaki gibi olduğunu beyan etmişlerdir........................... bu sözleşmenin dönem başlangıç tarihi olup........... bu sözleşme ile yüklendiği hizmetleri bir başka mühendise geçici bir süre veya süresiz olarak devredebilir.................................. ABONE NO TRAFO NO İŞVEREN :................................ DANIŞMAN:......... İŞVEREN:........... TEL:... Madde 14) ÖZEL HÜKÜMLER: Gerekmesi halinde sözleşmeye özel hükümler ilave edilebilir....................................................................................................................................... Ancak bu talebin ve yeni sorumlunun işverence kabul edilmiş olması.......... bu Sözleşme hükümleri ile çelişemez........./........................................................................... EMO tarafından onaylanması ile yürürlüğe girer.......................... Madde 13) HİZMETİN DEVRİ: Danışman.................................................... ................................................. Anlaşmazlıkların EMO hakemliğinde çözülmesi halinde...................................................................................................................................... FAKS:............................................................ DANIŞMAN MERKEZ TİPİ : BİNA/DİREK/ŞALT KORUMA TİPİ : SEKONDER/PRİMER EMO ONAYI 57 ....................................... işveren veya yetkilisi..................................... ............................... Madde 15) YÜRÜRLÜK: Bu sözleşme....... Bu adreslere yapılacak her türlü tebligat tarafların kendilerine yapılmış sayılır........ imzalanmasını izleyen 10 gün içinde EMO onayına sunulması zorunludur................. ......... TRAFO GÜCÜ :............................./......... Sözleşmenin............................. TEL:.................. geçerli nedenlere dayanarak......... Sözleşmenin imzalandığı gün.......................................................................................................................................................... Elektronik................................................ 3 örnek olarak tanzim ve imza olunmuştur.................................. Hizmet yükümlüsü veya vekili anlaşmazlık konusunu inceleyip karara bağlayacak heyeti oluştururlar............... Ancak bu sözleşmenin eki olarak düzenlenecek özel hükümler... FAKS:........................................................................................... Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri ların EMO hakemliğinde çözülmesi mümkündür.......................................

..C. No : Adres .C... Hesap No Adres . TUS ve İŞVEREN olarak anılmıştır./20 Bu sözleşmede taraflar. Soyadı : Tescilli Büro Adı : T.Tel : : : : : : B) YUKARIDA BELİRTİLEN ARSA ÜZERİNE YAPILACAK OLAN YAPININ ÖZELLİKLERİ: Yapının Sahibinin Adı Kullanma Amacı Kat Adedi Toplam İnşaat Alanı Taban Alanı Top. İnşaat Azami Yapının (kW) Maliyeti İnşaat Süresi Kurulu Güç: İlave Güç: Toplam Güç: Talep Gücü: Asansör Cinsi: Asansör Sayısı: Taşıma Kapasitesi: Durak Sayısı: Motor Gücü: 58 . ./. Kimlik No : Oda Sicil No : SMM/B.....V. MADDE 2: İŞİN KONUSU Yukarıda tarafları belirtilen işbu sözleşme aşağıdaki yazılı koşullarla taraflarca ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK UYGULAMA SORUMLULUĞU HİZMET SÖZLEŞMESİ olarak düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır. Kimlik No Vergi Dairesi V..Tel : TUS BAŞLAMA TARİHİ: .TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________ TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK UYGULAMA SORUMLULUĞU (FENNİ MESULİYET) HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR TEKNİK UYGULAMA SORUMLUSU (TUS) Adı. A) SÖZLEŞMENİN KONUSU YAPININ: İli İlçesi Mahalle veya Semt Belediyesi İmar Durumu Tarihi Pafta Ada Parsel İŞVEREN Adı.. Tescil No : Vergi D.. Soyadı Ticari Ünvanı T..

............... TEKNİK UYGULAMA SORUMLULUĞU GÖREV...... a) Bu bedelin %20’si sözleşme ile birlikte.. MADDE 5.. imalat... yapı yükleniciliğini veya elektrik tesisatçılığını üstlenemez.......... tesisat ve montajı....... TUS’a yukarıdaki özelliklere sahip yapının TEKNİK UYGULAMA SORUMLULUĞU HİZMETLERİ karşılığı olarak TOPLAM ..... yapı sahibi ve kullanıcılarının.. Her türlü inşaat.... Proje müellifinin kaşesi ve imzası olmayan çizili ve yazılı belgelere itibar etmez ve bunlara dayanarak uygulama yaptıramaz.. teknik uygulama sorumluluğunu üstlendiği yapının aynı anda şantiye şefliğini......... c) İnşaatın süresinden önce bitirilmesi halinde TUS’a sözleşmede belirtilen ücretin tamamı ödenecektir................. YETKİ ve SORUMLULUKLARI a) TUS.......... d) Yapım süresinin her hangi bir nedenle bu sözleşmedeki TUS hizmeti süresini aşması durumunda taraflar ek sözleşme yapmak zorundadırlar. EMO’nun ve yapıya ilişkin diğer fenni mesullerin ortak yararını gözeterek. mesleki davranış ilkelerine uygun ve eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür.......... detaylarına göre.......................... boyut ve şekillerine uygun olarak eksiksiz yapılmasını uzmanlık konusuna göre denetler... Soyadı T...........TL+KDV bedeli......... yukarıda bilgileri yer alan yapının .... Birbirini tekrar eden yapılarda. MADDE 4: TUS HİZMETİ BEDELİ ve ÖDEMELER İŞVEREN. uzmanlık konusuna göre üstlendiği teknik uygulama sorumluluğu hizmetlerini. meslektaşlarının........... EMO En Az Ücret Tanımları esasları çerçevesinde olacaktır......................... işverenin. c) TUS................ projelerine................ MADDE 3: TUS HİZMETİ SÜRESİ (YAPIM SÜRESİ) Bu sözleşme..............__________________________________________________ Elektrik... b) TUS.... bu yapıya malzeme satışı yapamaz..... b) TUS’a yapılacak ödeme tutarı...... kalanı inşaat süresince net asgari ücretin yarısından az olmayan aylık eşit taksitler halinde ödenmek üzere sözleşme anında çek/senet şeklinde TUS’a ödenecektir....... :.. Elektronik.... seviye tespit tutanağına göre kalan işin yüzdesi üzerinden ait olduğu yılın asgari ücret tarifesinden hesaplanır.. aynı projenin aynı yerde ve aynı sözleşme dahilinde yapılması durumunda... (yazı ile .....C............ Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri C) YAPININ PROJE MÜELLİFİNİN Adı.... TUS hizmetinin bedeli ve süresi. :... Ek sözleşmede. bağlı bu- 59 .. e) Damga Vergisi ile ilgili yükümlülük İŞVEREN tarafından üstlenilecektir............... teknik uygulama sorumluluğunu üstlendiği yapının yapı ruhsatı ve ekleri......... EMO En Az Ücret Tanımlarına göre bulunan TUS ücreti tüm uygulamaların %100’ü alınarak toplam yapı alanı üzerinden değerlendirilir................ onaylı proje ve hesaplar ile teknik şartnamelerine göre inşa edilmesini sağlar..... ay süre ile Elektrik Tesisatı Teknik Uygulama Sorumluluğu Hizmeti için geçerlidir..TL+ KDV) TUS bedeli olarak ödeyecektir. Kimlik No Oda Sicil No :........ genel anlamda toplumun...... Ayrıca TUS........................

f) Bir yapı kümesi içerisindeki yapıların TUS hizmeti. ç) Teknik Uygulama Sorumlusunun yapının bulunduğu il sınırları içinde ikamet etmesi esastır. g) TUS puan sınırı dolan SMM. Farklı bir ilde TUS hizmeti üstlenilebilmesi için. yerinde yapılan inceleme sonucu yapının ruhsatına esas. inşaatın bitiminde yapıyı inceler. ı) TUS. TUS Tesis Takip Defterinin yapı yerinde bulunmasını şantiye şefi ile birlikte sağlar. j) TUS. e) TUS görevi üstlenecek bütün SMM’lere 120. Proje ve eklerinin sorumluluğu ve değişiklik yapma yetkisi elektrik proje müellifine aittir. EMO birimi bu belgelerle birlikte düzenlenmiş olan TUS hizmetine ait serbest meslek makbuzlarının veya faturaların fotokopilerini arşivler. Ancak bu durumda farklı TUS’lara ait projeler ayrı olarak hazırlanır. d) İlgili EMO birimi sınırları içerisinde TUS görevini üstlenecek yeterli sayıda SMM yoksa 5 nci maddenin ç bendine uygun olarak başka bir TUS görevlendirilir. teknik şartnameler. yürürlükteki kanun. Ancak TUS puanı düşerse. ilgili yönetmelik hükümleri. ğ) Süreli olarak faaliyetleri kısıtlanan TUS hizmeti üstlenmiş SMM’lerin bu durumları ile TUS puanlama bilgileri EMO birimleri tarafından denetlenerek. elektrik tesisatçısı tarafından yapılan her türlü imalatı ve kullanılan malzemeyi yerinde inceler. yapı ruhsatının. i) İş Bitirme Tutanağı. Yeniden yapılmasında yarar sağlanmayan ve yapılan şekli ile kalmasında sakınca görmediği eksiklikleri.TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________ lunduğu tescilli büro ile herhangi bir ticari ortaklığı bulunan veya ticari faaliyette bulunduğu firmaların uygulamasını üstlendiği yapılarda TUS hizmetini üstlenemez. k) TUS. sanat ve sağlık kurallarına ve tüm mevzuat hükümlerine uygun yapıldığı belirlenirse TUS Tesis Takip Defterine durumu kaydederek iş bitirme tutanağını diğer TUS’larla birlikte imzalar. her bir yapı için ilgili idarenin ve ilgili EMO biriminin uygun görmesi ve yapı yeri ile TUS’un işyeri arasındaki mesafenin en fazla 200 km olması gerekir. yapının ilgili idare ve Oda tarafından onaylanmış projelerinin ve eklerinin. h) TUS. TUS Tesis Takip Defteri iş bitiminde ilgili EMO Birimine teslim edilir. SMM’nin üzerindeki TUS puan sınırını aşmaması koşuluyla tek bir SMM tarafından görülebileceği gibi farklı SMM’ler tarafından da üstlenilebilir. bilimsel kurallar. düzenlenecek sicil durum belgesi ilgili idareye gönderilir. görevini yapması sırasında ruhsat ve ekleri projelere. Türk standartları. 60 . uygulama projesine göre uygun olup olmadığını kontrol eder. diğer gerekli yazılı ve çizili belgelerin. düşen puan kadar yeni TUS hizmeti üstlenebilir. değişiklik projesi hazırlanması gerekiyorsa proje sorumlusundan bu projenin hazırlanarak onay işlemlerinin tamamlanmasını ister. Onaylı projesi olmayan hiçbir işe izin verilmez. Üzerinde başka bir TUS bulunmamak koşulu ile bu miktarı aşan tek ruhsata bağlı inşaatlarda bu şart aranmaz. TUS Sicil Durum Belgesi. imar planı.000 m� inşaat alanı üzerinden ilgili EMO birimince TUS puanı verilir. l)TUS. yasa. Uygun olmayan durumlarda uygun hale getirir. yönetmelik ve standartlara aykırı iş ve uygulamaları TUS Tesis Takip defterine işleyerek kayıt altına almak ve bu durumu altı iş günü içinde ruhsatı veren ilgili idareler ve ilgili EMO birimine bildirmek zorundadır. fen. ilgili EMO birimi tarafından uyarılır ve TUS puanında düşme olana kadar yeni TUS hizmeti üstlenemez. proje müellifinin ve yapı sahibinin de onaylarını aldıktan sonra TUS Tesis Takip Defterine kaydeder.

s) TUS. Aksi durumda TUS görevi sona erdirilir ve ilgili idarelere ve İŞVEREN’e yazılı olarak bildirilir. vekâleten yaptıramaz. yapı sahibi ve elektrik tesisatçısını yazılı olarak uyarmışsa ve ilgili idareye bildirmiş ise bu uyarılarına uyulmamış olmasından ötürü doğacak hata ve kusurlardan sorumlu tutulamaz. Madde 6: TUS HİZMETİNİN AŞAMALARI TUS’ların inşaat süresince şu aşamalarda kontrol yapması zorunludur. yürürlülükteki şartnamelere ve projeye uygunluğu kontrol edilecektir. elektrik tesisatçısına ve şantiye şefine aittir. elektrik tesisatçısına ve proje müellifine bildirir. yapı sahibine. görmek. a) Temel atılma aşamasında. İnşaatın tesisatının yetkili firmalar tarafından yapılmasının denetimi TUS’un görevidir. İşveren TUS’un İş Başlama bildirimi verebilmesi için tesisat ile ilgili yapımcı firmayı TUS’a bildirecektir. düzeltilmesini talep eder. projeye aykırılıkları. Temel atılırken yapılması gerekli topraklama sisteminin proje ve tekniğe uygunluğunu kontrol edecektir. kabloların cins. izlemek. Bu sorumluluk yapı sahibine. o) TUS. 61 . döşenen asma tavan içindeki. Bu nedenle. kamu kuruluşlarına ve inşaat izni veren ilgili idareye karşı yapı yerinde meydana gelen ve işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin kaza ve hasarlardan dolayı herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz ve sorumluluk üstlenemez. Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri m) TUS görevini yasal zorunluluklar dışında devredemez. üçüncü şahıslara. ö) TUS. yanlışları düzelttirmek ve gerekirse yasal koşulları yerine getirtmekle yükümlüdür. c) Kablo çekimi aşamasında. ş) TUS. yapının inşaatı süresince özel durumlarda kendisine yapılan çağrıya mücbir sebepler haricinde 48 saat içinde cevap vermek zorundadır. İşveren tesisata başlamadan önce ve her aşamada TUS’a haber verecektir. inşaatta gördüğü tüm aksaklıkları ve yanlışlıkları. t) TUS’un esas görevi elektrik mühendisliği hizmetleri yönünden inşaatı yapı ruhsatı ve eklerine uygun olarak yapılmasını denetlemektir. Tüm yapıda duvarda. yapı sahibine. p) TUS. renk ve kesit kontrolleri yapılacak.__________________________________________________ Elektrik. tesisatı kontrol edecektir. bütün girişim ve uyarılarına rağmen projeler ve teknik şartnamelere uygun hale getirilmeyen işleri ve uygulamaları 6 (altı) işgünü içerisinde yapı ruhsatını veren ilgili idareye yazılı olarak bildirmek zorundadır. r) TUS SMM-BT belgelerini almış olmak ve üzerinde fenni mesullük görevi bulunduğu sürece anılan belgeleri her yıl yenilemek zorundadır. EMO’nun öngördüğü meslek içi eğitimleri almış olmalıdır. b) Sıva altı boru ve kanalların döşenmesi aşamasında. ara döşemelerde. Döşenen tesisatın malzemesinin standartlara uygunluğunu kontrol edecektir. inşaatta uzmanlık alanıyla ilgili her konuyu ve imalatı bilmek. n) TUS. TUS yapımcının da imzası olan İş Başlama bildirimini hazırlayarak ilgili kurumlara ve EMO’ya verecektir. Sıvadan sonraki montaj işlemlerinde de gerekli kontrolleri yapacaktır. çalışanlara. Elektronik.

borulara vb. uzayan sürede TUS’a aylık olarak ödenir. e) TUS’un değişmesi durumunda. 1 ay ilave edilir. Süre tespitinde EMO tarafından hazırlanan ve TUS Uygulama Esasları Yönetmeliğinde belirtilen “Yapı Süresi En Çok Süre Cetveli” örnek alınır. 62 . 1 ay ilave edilir. Zorunlu nedenler ile işe başlama gecikir ise TUS. yapı ruhsatı.TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________ ç) Sıva üstü montaj aşamasında. b) TUS hizmetinin bitiş tarihi. TUS. MADDE 7: TUS HİZMETİNİN SÜRESİ a) TUS süresi sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. o yılın EMO En Az Ücret Tanımları üzerinden hesaplanan toplam bedelin süreye bölünmesi ile bulunan aylık ücret. f) TUS hizmet süreleri iş programı ile aynı olmalıdır. i) Kat adedi 14 kattan fazla yapılarda. tabloda belirtilen süre içinde bitirilmediği takdirde.d’ye göre işlem yapılır. standartlara. c) TUS hizmet süresi sözleşmede belirtildiği gibidir. tabloda belirtilen sürelere. e) TUS. artan her kat için. EMO tarafından düzenlenen tespit tutanağı. asma tavana. yüklenicinin sözleşmesinde yazılı inşaat süresi esas alınır. Her türlü tesisat cihazının tabana. g) İnşaat. yapı yüklenicisi olmayan yapı sahibinin ya da yapıda görev alan TUS’ların talebi ile ilgili idarenin düzenleyeceği tespit tutanağının EMO birimine iletilmesi sonrasında TUS’un görev süresi sona erer. şartnamelere ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını denetleyecektir. montajının projeye uygunluk ve işçilik açısından kontrollerini yapacaktır. TUS. yeni ve eski TUS’lar tarafından düzenlenerek imzalanması gereklidir. kat alanının her 100 m² artması durumunda. ı) Kat alanı 1000 m²’den fazla yapılarda. inşaat süresinin uzamasından sorumlu tutulamaz. Ancak yapı yüklenicisinin yapım işlerinden doğan vergi ve sigorta primi borçlarının ve diğer sorumluluklarının gereğini yerine getirmemesi sebebiyle yapı kullanım izin belgesi alınamaması durumunda. yapının o andaki durumunu gösteren tespit tutanağı EMO tarafından düzenlenir. f) TUS. yapıya ilişkin mülkiyet belgesi. duvarlara. aksi bir hüküm yoksa yapı ile ilgili iş bitim bildirimini imzalayıp EMO’ya onaylattıktan sonra yapı kullanma izninin alındığı tarihtir. d) TUS hizmeti sözleşmenin yenilenmesi durumunda. tekniğe. bu koşulların yerine getirilmediği durumlarda örnek alınacak süreleri gösterir. h) İnşaat ihale edilmişse. tabloda belirtilen sürelere. Yapının sözleşme süresi içerisinde bitirilememesi durumunda Madde 4. yaptığı denetimi her aşamasında rapor halinde TUS Tesis Takip Defteri’ne işleyecektir. Yönetmelikte yer alan tablo. elektrik tesisatı ile ilgili olarak binada kaliteli malzeme kullanımı işçilik ve montajı tek tek kontrol ederek projeye. İŞVEREN’i yukarıda belirtilen kontrol aşamalarında kendisine haber vermesi konusunda uyaracaktır. bu durumu TUS Tesis Takip Defterine kaydeder ve ilgili idareye ve EMO birimine yazılı olarak bilgi verir. yapının o andaki durumunu gösteren. Bu süreler sözleşme ile belirlenir. yeni TUS sözleşmesi. d) Genel Kontrol.

d) Yazılı uyarılarına rağmen. Geçerli gerekçe ile TUS’un. e) Askere gitme veya seferberlik. TUS’un yukarıdaki gerekçeler ile veya herhangi bir nedenle EMO tarafından meslekten men cezası alması halinde. TUS görevi ilgili EMO birimi kararıyla sona erdirilir ve bu durum ilgililere yazı ile bildirilir. İnşaatın geçici bir süre durdurulması durumunda. yapı sahibi. iklim koşulları ya da zorunlu nedenlere dayanmadan yapı sahibinin kendi isteği üzerine herhangi bir nedenle geçici olarak durdurulursa durum ilgili idareye ve TUS’a yazılı olarak bildirilmek zorundadır. TUS’un yaptığı hizmetten doğan alacaklarının tamamının ödenmiş olması gerekir. Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri MADDE 8: TUS’un İSTİFASI TUS geçerli bir gerekçe olmadan görevini bırakamaz ve devredemez. İnşaatın herhangi bir nedenle geçici olarak durdurulduğu önceden TUS’a ve ilgili idareye yazılı olarak bildirilmediği takdirde inşaatın geçici olarak durdurulduğu süre TUS’un hizmet süresinden sayılır. TUS’un istifası EMO’nun ve ilgili idarenin onayı ile yürürlüğe girer. TUS’un ilgili mevzuata uygun olarak üstlendiği TUS hizmetini gereğince yapmaması. görevinden istifa etmesi durumunda. MADDE 9: TUS’un GÖREVDEN ALINMASI TUS’un denetiminde ilgili EMO birimi görevli ve yetkilidir. Bu durumda. iklim koşulları. TUS’un yaptığı hizmetten doğan alacaklarının tamamının ödenmiş olması gerekir. İnşaat. durum yapı sahibi tarafından ilgili idareye ve TUS’a yazılı olarak bildirilmek zorundadır. yapı sahibinin uygunsuz inşaat ve imalatları düzelttirmemekte direnmesi. TUS’un hizmet süresi devam eder ve bu süre içerisinde TUS hizmetleri ücretleri kendisine ödenir. 63 . Yapım İşinin Geçici Bir Süre Durdurulması MADDE 10: İnşaat. f) Yapı sahibinin sözleşme hükümlerine aykırı davranması anlaşılmalıdır. ilgili idareye ve EMO’nun ilgili birimine yazılı bildirimde bulunması zorunludur. EMO’nun da onayı ile yeni bir TUS’u 7 (yedi) işgünü içinde görevlendirir.__________________________________________________ Elektrik. Elektronik. yapı yasağı ya da zorunlu nedenlerle geçici bir süre durdurulursa. Bu durumda TUS’un hizmet süresi devam eder ancak TUS’a durdurulan süreye karşılık gelen TUS hizmetleri ücreti ödenmez. yapımı geciktirmesi nedeniyle yapı sahibi ve elektrik tesisatçısını maddi kayıplara uğratması ve bu durumun ilgili EMO birimi tarafından da tespiti ve onayından sonra ilgili idarenin kabulü ile TUS yapı sahibi tarafından görevinden alınabilir. Bu durumda. TUS’un. inşaatın o andaki durumunu belirleyen tespit tutanağı düzenlemesi ve yapı sahibine. Bu durumda. c) Mesleği uygulama yeteneklerini yitirmesi. a) TUS hizmetini yürütemeyeceği 5 inci maddede tarif edilen uygulama alanı dışına yerleşmesi. b) Çalışma statüsünün değişmesi. TUS geçerli bir gerekçe ile istifa eder ise görevin bırakıldığı tarihe kadar yapılan işlere ait sorumlulukları devam eder. olağanüstü hal veya doğal afetler nedeniyle görevini yapamaması.

. d) Bu sözleşme. MADDE 13: SÖZLEŞMENİN DOĞAL EKLERİ 3194 sayılı İmar Kanunu.. TUS’un yaptığı hizmetten doğan alacaklarının tamamının ödenmiş olması gerekir. 64 . Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve diğer yürürlülükte olan ilgili Yasa.. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili yönetmelikler. Mahkemeleri yetkilidir. İnşaatın geçici olarak durdurulduğu 3 (üç) aylık sürenin sonunda inşaat yeniden başlamaz ise TUS’un sözleşmesini fesih hakkı doğar. Yapım İşinin Süresiz Durdurulması MADDE 11: Yapı sahibi inşaatın süresiz olarak durdurulduğunu TUS’a ve ilgili idareye yazılı olarak bildirmek zorundadır. tarafların hazır bulunduğu ilgili EMO biriminde imzalanacaktır.. Şartnameler bu sözleşmenin ekidir. Bildirimden sonra 7 (yedi) işgünü içinde TUS’un görevi sona erer ve sözleşmesi fesih olur. MADDE 14: DİĞER HÜKÜMLER a) Taraflar ilgili yasalar. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu.……………………. EMO Teknik Uygulama Sorumluluğu Uygulama Esasları Yönetmeliği. inşaatın durdurulduğu yılın En Az Ücret Tanımlarına göre hesaplanarak 1 (bir) ay içerisinde TUS’a ödenir. 6235-7303 Sayılı TMMOB Kanunu. Sözleşmenin feshi durumunda TUS’un yaptığı hizmetten doğan alacaklarının tamamı ödenir. Enaz Ücret Tanımları. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliği.. Anlaşmazlıkların sulh yoluyla çözümlenememesi halinde. 5272 Sayılı Belediye Kanunu. Bu adreslere yapılacak her türlü bildirim kendilerine yapılmış sayılacaktır. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği. ……………………. 3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun.TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________ İnşaatın herhangi bir nedenle geçici bir süre durdurulması nedeniyle yapım süresinin sözleşme süresini aşması durumunda taraflar ek sözleşme yaparlar. Yönetmelik.. yönetmelikler ve şartnameler gereği yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmek zorundadır.……... bu durum sözleşme ihlali yapan tarafa yazılı olarak bildirilecektir. TUS’un ücreti hizmetin yapıldığı yılın En Az Ücret Tanımlarından hesaplanarak ödenir. uzlaşmazlığın bütün taraflarının isteği üzerine EMO’nun hakemliğine başvurulabilir. MADDE 12: ANLAŞMAZLIKLAR Taraflar arasında doğabilecek anlaşmazlıkların çözümü uzlaşma yoluyla sağlanamadığı takdirde. b) Taraflardan herhangi birinin sözleşmeye aykırı davranması halinde. Bu durumda. Taraflar adres değişikliklerini en geç 7 işgünü içinde birbirlerine. Bu sözleşmede.. c) Sözleşmedeki adresler tarafların yasal adresleridir. Ayrıca sözleşmede belirtilen işin tamamına ait bedelin bu ödemeden sonraki miktarının %30’u. ilgili idareye ve ODA’ya bildirecektir.

.__________________________________________________ Elektrik.......................................... Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri MADDE 15: ÖZEL ŞARTLAR Sözleşmede yazılı olmayan hususlarda aşağıda yazılı mevzuat hükümleri uygulanacaktır. ........................... ............................... Bu sözleşme tek nüsha olarak düzenlenmiştir........................................................./................... TUS Adı-Soyadı-Kaşesi İŞVEREN Adı-Soyadı-Ünvanı-Kaşesi TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ŞUBESİ TEMSİLCİLİĞİ .......... sayfa 16 maddeden ibaret olarak düzenlenmiş ve taraflarca (....... 65 ........................................................................................................ Elektronik.....) tarihinde imzalanmıştır........................................................................................................../.......... a) b) c) ....................... MADDE 16: İşbu sözleşme .......no ile oda kaydına alınmıştır..............................................................................

...9..10.. Enerji Yöneticisi: Binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu ve enerji yöneticisi veya eğitim-etüt-proje sertifikasına sahip kişiyi..6....3...1..................13..... enerji etüdü............... Bina sahibi: Bina üzerinde mülkiyet hakkına sahip binanın maliki....... danışmanlık.. Genel Müdürlük: Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünü... Enerji Etüdü: Enerji verimliliğinin artırılmasına.... 2... 2.. 2...... Enerji Yöneticisi Sertifikası: Genel Müdürlük.... varsa intifa hakkı sahibi.... ölçüm..............11........ ölçüm.. 2....... ve verimlilik artırıcı proje hazırlanması gibi hizmetleri yürütebilmeleri için Genel Müdürlük veya yetkilendirilmiş kurumlar tarafından verilen belgeyi.. TEP: Ton Eşdeğer Petrolü. 66 .. Bina yönetimi: Binanın işletmesinden ve/veya yönetiminden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi... 2.. bu sözleşmenin başlangıç tarihi olup..../.......... yönelik bilgi toplama... Enerji Yönetimi: Enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak üzere yürütülen enerji./.. hizmet ve ticarî amaçlı kullanıma yarayan yapı veya yapı topluluğunu.. yetkilendirilmiş kurumlar veya enerji verimliliği danışmanlık şirketleri tarafından enerji yöneticileri için düzenlenen belgeyi 2....... Eğitim-Etüt-Proje Sertifikası: Bina.....TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________ TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ YÖNETİCİSİ HİZMET SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ (Bina) MADDE 1: TARAFLAR Bir taraftan.. ısı-mekanik ve/veya elektrik kategorilerinde eğitim....... planlama ve uygulama faaliyetlerini........(İŞVEREN)... Sözleşmenin devam eden bölümlerinde taraflar kısaca “İŞVEREN” ve “ENERJİ YÖNETİCİSİ” olarak anılacaktır... 2... 2.....8........ Sözleşmenin imzalandığı gün.. 2....... izleme... VAP: Enerji etüt çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması için hazırlanan verimlilik artırıcı projeyi. Kanun: 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nu.... 2. 2......7... Sözleşmenin.... tarihinde 1 asıl. Bina: Konut....2.. enerji etüdü........ ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf eden gerçek veya tüzel kişiyi... EMO tarafından onaylanması ile yürürlüğe girer. 3 örnek olarak düzenlenmiştir.. diğer taraftan aşağıda belirtilen Enerji Yöneticiliği hizmetini üstlenen. imzalanmasını izleyen 10 gün içinde EMO onayına sunulması zorunludur.. bu sözleşmenin taraflarını oluştururlar. değerlendirme ve raporlama aşamalarından oluşan çalışmaları.....12.. MADDE 2: TANIMLAR 2.... Bu Sözleşme ...... Enerji Verimliliği: Binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin düşüşüne yol açmadan birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılması......... enerji yöneticiliği. sanayi.. 2........4.5.

.1..1. 5.1. bakım ve kalibrasyonlarının zamanında yapılmasını koordine etmek.. 5. Enerji ihtiyaçlarının ve verimlilik artırıcı uygulamaların planlarını. Enerji tüketen ekipmanların verimliliklerini izlemek.. 5... 5...7. talep olunan ölçüm gereçlerini almak. Bina’da aşağıdaki faaliyetleri yürütecektir: 5. Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri MADDE 3: ENERJİ YÖNETİCİSİNİN NİTELİĞİ Enerji Yöneticisinin gerçek kişi ve Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisi olması şarttır.. değerlendirmek ve periyodik raporlar üretmek. Enerji ikmal kesintisi durumunda uygulanmak üzere ve Genel Müdürlük tarafından istenmesi halinde petrol ve doğal gaz kullanımını azaltmak amacıyla alternatif planlar hazırlamak. tarafından ENERJİ YÖNETİCİSİ olarak görevlendirilmesidir.. 5.. Enerji tüketimini ve maliyetlerini izlemek..8. tanıtımını yapmak ve gerektiğinde eğitim programları düzenlemek. Enerji tüketen sistemler.9.4...5. süreçler veya ekipmanlar üzerinde yapılabilecek tadilatları belirlemek ve uygulanmasını koordine etmek.1. ..1. ENERJİ YÖNETİCİSİ. Birden fazla enerji yöneticisinin bu sözleşmeyi imzalaması durumunda müteselsilen ve müştereken sorumludur MADDE 4: SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşmenin konusu. 5........ Enerji tüketimlerini izlemek için ihtiyaç duyulan sayaç ve ölçüm cihazlarının temin edilmesini ve montajını sağlamak üzere girişimlerde bulunmak... Kuruluşlar bu sözleşmeye taraf olamazlar.. çevrenin korunmasına... Enerji etüdlerinin ve VAP’ların hazırlanması ve uygulanması ile ilgili pazar araştırmaları yapmak..3. Kanun ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca ....... Kanun kapsamında her yıl mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe verilmesi gerekli bilgileri hazırlamak ve Genel Müdürlüğe gönderilmek üzere yönetime sunmak MADDE 6: İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Enerji Yöneticisinin (görevlerini yerine getirebilmesi için) gerek duyduğu imalatların veya hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak. enerji yöneticisini görevin gerektirdiği ölçüde yetkili kılmak işverenin yükümlülüklerindendir. MADDE 5: ENERJİ YÖNETİCİSİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 5.. Elektronik.1.6. 5....1..1. Enerji yönetimi kapsamında... anlaşmaları hazırlamak ve uygulamayı kontrol etmek. 5.10. bütçe ihtiyaçlarını. teçhizat ile ilgili gerekli bakım ve onarım işlerini yaptırmak..1.... Enerji kompozisyonunun değerlendirilmesi ve alternatif yakıt kullanımı ile ilgili imkânları araştırmak. Tüketim alışkanlıklarının iyileştirilmesine ve israfın önlenmesine yönelik önlemleri ve prosedürleri belirlemek.__________________________________________________ Elektrik.....1....1. emisyonların azaltılmasına ve sınır değerlerinin aşılmamasına yönelik önlemleri hazırlayarak bunların uygulanmasını koordine etmek... 5. 67 .1..2. fayda ve maliyet analizlerini hazırlamak ve üst yönetime sunmak.

... MADDE 9: ÖDEME Ödemelerin her ay sonunda yapılması esastır............ işletmenin şartlarına uyum göstermemesi ve bunda ısrarlı olması......... Ancak sıralanan bu durumlar söz konusu olmamasına rağmen. c) Özel hükümler bölümünde fesih ile ilgili hükümler bulunması halinde.... b) İşverenin ücret ödemelerini yapmaması ve/veya ödeme gecikmelerinin olması ve bunda ısrarlı olması. Sözleşmenin imzalama tarihine göre ilk aylık Enerji Yöneticisinin lehine olarak tam veya yarım aylığa tamamlanır.... g) Tarafların sözleşmenin feshi konusunda uzlaşmaları ve durumun bir protokol ile belirlenmesi Yukarıda sıralanan durumların ortaya çıkması sonucu. d) Enerji Yöneticisinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi... işverenin tek taralı olarak sözleşmeyi feshi durumunda işveren bu sözleşme döneminin bitimine kadar ödeyeceği ücreti peşinen ödemek zorundadır..... MADDE 11: EMO’NUN MÜDAHELE HAKKI Bu sözleşmede tanımlanan hizmetlerin yürütümünde.. Oda onay tarihinden itibaren tarafların biri veya her ikisi tarafından fesih olana kadardır. çalışma sonuçlarını işletmeye raporlamaması ve bunda ısrarlı olması.. f) Enerji Yöneticisinin. fesih tarihinden sonraki yapılmış ödemeler işverene geri ödenecektir............ Enerji Yöneticisine ödenecek aylık ücret Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) en az ücret yönetmeliği çerçevesinde belirlenen miktardan az olamaz..... hizmeti yürütmede işini geciktirmesi. EMO yasa ve yönetmelikler ile belirlenen görev ve yetkilerini kullanarak bir yandan hizmetin yürütülmesindeki teknik gereklilikleri ve hizmet kalitesini sağ- 68 .. sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bildirimin yapıldığı yazının tebliğ tarihini izleyen aybaşı fesih tarihi olarak kabul edilir... MADDE 8: ÜCRET Bu sözleşmeye konu işler karşılığında işverence... e) Enerji Yöneticisinin.... TL/Ay)’dır. Ancak oda tarafından her yıl belirlenen en az ücretler değiştiğinde Enerji Yöneticisine ödenen ücret bu değerle güncellenir..... Enerji Yöneticisi Hizmet ücreti KDV hariç .. a) İşverenin yerine getirmediği yükümlülükleri nedeni ile İşletme Sorumlusunun sorumluluk altına girmesi veya Enerji Yöneticiliği hizmetini yerine getirmesinin güçleşmesi...TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________ MADDE 7: SÖZLEŞMENİN SÜRESİ Sözleşmenin sona erme süresi.. MADDE 10: SÖZLEŞMENİN FESHİ Aşağıda belirtilen durumların doğması ve karşı tarafa yazılı olarak bildirilmesi durumlarında sözleşme fesih edilmiş sayılır.. Sözleşmenin tek taraflı İşletme Sorumlusu tarafından feshi durumunda... maddeye uygun durumun doğması.... Tarafların uzlaşması sonucu sözleşmenin feshi durumunda tanzim olunacak protokolde fesih tarihi ayrıca belirtilir..

.............. FAKS:................................................ ............ Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri lamada............................................................................................. BİNANIN TEP DEĞERİ :.............................................................................................................................................. .................................................... işveren veya yetkilisi. TEL:................. FAKS:................................................ Elektronik............................... MADDE 13: HİZMETİN DEVRİ Enerji Yöneticisi................. Ancak taraflardan birinin talebi ve diğer tarafın uygun görüş belirtmesi durumunda anlaşmazlıkların EMO hakemliğinde çözülmesi mümkündür....................................................................................................... Ancak bu talebin ve yeni yöneticinin işverence kabul edilmiş olması.................................................................. diğer yandan üyelerin haklarının korunmasında gerekli gördüğü girişim ve müdahalelerde bulunur...................... Taraflar bu heyete birden fazla kişi ile katılabilirler ancak oy hakları değişmez ve (1)’dir....................................................................... Ancak bu sözleşmenin eki olarak düzenlenecek özel hükümler bu sözleşme hükümleri ile çelişemez......... MADDE 15: YASAL İKAMETGÂH ADRESLERİ Taraflar yasal ikametgâhlarının aşağıdaki gibi olduğunu beyan etmişlerdir Bu adreslere yapılacak her türlü tebligat tarafların kendilerine yapılmış sayılır................. Hizmet yükümlüsü veya vekili anlaşmazlık konusunu inceleyip karara bağlayacak heyeti oluştururlar...................... ENERJİ YÖNETİCİSİ:... TEL:.................................................. ODA SİCİL NO............................................... bu sözleşme ile yüklendiği bir başka mühendise geçici bir süre veya süresiz olarak devredebilir.......... geçerli nedenlere dayanarak........... İŞVEREN:..... EMO tarafından görevlendirilecek bir uzman..................... İŞVEREN KAŞESİ ENERJİ YÖNETİCİSİ KAŞESİ EMO ONAYI 69 ................................................................................. Mahkemeleri yetkilidir........ BİNANIN ALANI (m²) :....................... SERTİFİKA NO................... ayrıca düzenlenecek devir protokolünün EMO tarafından onaylanması zorunludur............................ Anlaşmazlıkların EMO hakemliğinde çözülmesi halinde.........................................................................................................................................................................................__________________________________________________ Elektrik........................ BİNANIN ADRESİ:......... MADDE 14: ÖZEL HÜKÜMLER Gerekmesi halinde sözleşmeye özel hükümler ilave edilebilir............................................................... EMO bu durumu ile sözleşmeye müdahil olarak taraf bulunduğu bu sözleşmenin imzalanması ile işveren tarafından da kabul olunmuş sayılır.......... MADDE 12: ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ Anlaşmazlıkların çözümünde yetkili merci esas olarak .......................................

70 .

BÖLÜM -IIITİP ÖLÇÜM ve MUAYENE RAPORLARI 71 .

72 .

Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri TOPRAK ÖZGÜL DİRENCİ ÖLÇÜM RAPORU A.ÖLÇÜM BİLGİLERİ ÖLÇÜM CİHAZI MARKA-MODEL SERİ NO HATA SINIFI ÖLÇÜM CİHAZININ KALİBRASYON BİLGİLERİ KALİBRASYON YAPAN KURUM KALİBRASYON ONAY TARİH ve SAYISI GEÇERLİLİK SÜRESİ C.ÖLÇÜM SONUÇLARI SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ÖLÇÜLEN NOKTA ÖLÇÜM ve KARŞILAŞTIRMA TABLOSU a (m) 2.__________________________________________________ Elektrik.π.GENEL BİLGİLER ÖLÇÜMÜ TALEP EDEN İLGİLİ KİŞİ ÖLÇÜM YAPILAN YERİN ADRESİ ÖLÇÜM TARİHİ HAVA DURUMU TOPRAK DURUMU Açık Islak Kapalı Nemli Yağışlı Kuru B.a R ÖLÇÜLEN(Ω) ρ (Ω. Elektronik.m) 73 .

ñ: Hesaplanan zemin toprak özgül direnci. ÖLÇÜMÜ YAPAN ADI SOYADI ÜNVANI ODA SİCİL NO İMZA ADI SOYADI ÜNVANI ODA SİCİL NO İMZA 74 . Ayrıca 21. Ayrıca 21.İLGİLİ YASA ve YÖNETMELİKLER İş Güvenliği Tüzüğünün 270. R: ölçülen zemin toprak direnci.-354. maddeleri gereği elektrik tesislerinde topraklama yapılması gereklidir.TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________ 13 14 15 16 17 18 19 20 Ortalama AÇIKLAMALAR a: Ölçüm kazıkları arası mesafe.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinin 7.08. ve 10. maddeleri gereğince topraklama zorunlu hale getirilmiştir.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinin Ek-P bölümü gereği tesislerin periyodik kontrolü yapılacaktır.08. D.

GENEL BİLGİLER ÖLÇÜMÜ TALEP EDEN KURUM İLGİLİ KİŞİ ÖLÇÜM YAPILAN YERİN ADRESİ ÖLÇÜM TARİHİ HAVA DURUMU TOPRAK DURUMU KONTROL NEDENİ Açık Islak Periyodik Kapalı Nemli Düzeltme Yağışlı Kuru Yeni tesis B.ÖLÇÜM BİLGİLERİ ÖLÇÜM CİHAZI MARKA-MODEL SERİ NO HATA SINIFI ÖLÇÜM YÖNTEMİ ÖLÇÜM CİHAZININ KALİBRASYON BİLGİLERİ KALİBRASYON YAPAN KURUM KALİBRASYON ONAY TARİH ve SAYISI GEÇERLİLİK SÜRESİ D.TESİS BİLGİLERİ TESİSE AİT TOPRAKLAMA PROJESİ VAR MI? YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSAT TİPİ TESİSE AİT YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSAT PROJESİ VAR MI? TEST ROGARI VARMI? TOPRAKLAYICI TESİS ŞEKLİ Var Aktif Paratoner Var Var Ring Temel Yok Radyoaktif Paratoner Yok Yok Yüzeysel Derin Faraday Kafesi C.__________________________________________________ Elektrik. Elektronik. Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSAT MUAYENE RAPORU A. KORUMA BORUSU Koruma Borusu Tesis Edilmiş midir? Koruma Borusu Galvaniz mi? Koruma Borusunda Oksitlenme Var mı? Koruma Borusu Çapı Uygun mudur? Koruma Borusu Duvara Kelepçelerle Tutturulmuş mudur? Koruma Borusu Ağzı Yalıtkan Bir Madde İle Kaplanmış mıdır? Koruma Borusu İçindeki İletkenler PVC Hortum İçinde midir? Koruma Borusu 250 cm’midir? 75 .ÖLÇÜM ve MUAYENE SONUÇLARI A.

F.TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________ B. TOPRAKLAMA TESİSİ İndirme İletkenleri Topraklama Elektodlarına Uygun Bir Şekilde tutturulmuş mudur? İndirme İletkenleri Koruma Borusundan Sonra Zemin Üzerinde midir? Topraklama Hattı Tesis Edilmiş midir? Topraklama Tesisi Direnci Kaç Ohm’dur? E. MUAYENE KLEMENSİ Muayene Klemensi Bulunmakta mıdır? Muayene Klemensi Oksitlenmeye Karşı Korumaya Alınmış mıdır? Muayene Klemensi Zeminden 270 cm Yukarıda mıdır? Muayene Klemensi İle Koruma Borusu Arası Mesafe 20 cm’midir? D.SONUÇ ve ÖNERİLER Kullanılan paratoner başlığının TSE uygunluk belgesi yoktur.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinin Ek-P bölümü gereği tesislerin periyodik kontrolü yapılacaktır.08. Ayrıca 21.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinin 7. ÇATI ÜSTÜ Çatı Direği Boyu Nedir? Çatı Direği Üzerinde Direk Bağlantı Klemensi Bulunmakta mıdır? Çatı Direği Çatı Üzerine Sağlam Tutturulmuş mudur? İniş İletkenleri Çatı Direğine Uygun Olarak İrtibatlandırılmış mıdır? E. ve 10. maddeleri gereğince topraklama zorunlu hale getirilmiştir. İNDİRME İLETKENLERİ İndirme İletkenleri 2x50 mm²’midir? İndirme İletkenleri Som Bakır mıdır? İndirme İletkenleri Tespit Kroşeleri Kızıl Döküm veya Paslanmaz Krom mudur? İndirme İletkenleri Tespit Kroşelerinde Oksitlenme Var mıdır? İndirme İletkenleri Köşe veya “S” Yapmakta mıdır? İndirme İletkenleri Tespit Kroşeleri Arası Mesafe Ortalama Ne Kadardır? C. maddeleri gereği elektrik tesislerinde topraklama yapılması gereklidir. ÖLÇÜMÜ YAPAN ADI SOYADI ÜNVANI ODA SİCİL NO İMZA ADI SOYADI ÜNVANI ODA SİCİL NO İMZA 76 .08.İLGİLİ YASA ve YÖNETMELİKLER İş Güvenliği Tüzüğünün 270. Ayrıca 21.-354.

__________________________________________________ Elektrik. Elektronik.ÖLÇÜM SONUÇLARI ÖLÇÜM ve KARŞILAŞTIRMA TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 ÖLÇÜLEN NOKTA E(lux) 77 .ÖLÇÜM BİLGİLERİ ÖLÇÜM CİHAZI MARKA-MODEL SERİ NO HATA SINIFI ÖLÇÜM YÖNTEMİ ÖLÇÜM CİHAZININ KALİBRASYON BİLGİLERİ KALİBRASYON YAPAN KURUM KALİBRASYON ONAY TARİH ve SAYISI GEÇERLİLİK SÜRESİ D. Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri AYDINLIK SEVİYESİ ÖLÇÜM RAPORU A.TESİS BİLGİLERİ TESİSE AİT AYDINLATMA PROJESİ VAR MI? PROJEYİ ONAYLAYAN KURULUŞ PROJE ONAY SAYI ve TARİH Var Yok C.GENEL BİLGİLER ÖLÇÜMÜ TALEP EDEN İLGİLİ KİŞİ ÖLÇÜM YAPILAN YERİN ADRESİ ÖLÇÜM TARİHİ B.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________ 8 9 10 11 12 13 14 15 Eort Mekan Tipi Olması Gereken Aydınlık Şiddeti Sonuç 16 17 Eort Mekan Tipi Olması Gereken Aydınlık Şiddeti Sonuç Uygun Uygun Değil Uygun Uygun Değil AÇIKLAMALAR 1.Eort değeri ölçüm yerindeki ortalama aydınlık şiddeti değerini vermektedir.Ölçüm alınan noktalarda ölçüm sıklığına.SONUÇ ve ÖNERİLER ÖLÇÜMÜ YAPAN ADI SOYADI ÜNVANI ODA SİCİL NO İMZA ADI SOYADI ÜNVANI ODA SİCİL NO İMZA 78 . o mekanın yüzölçümüne ve çalışan sayısının yoğunluğuna göre karar verilmiştir. E. 2.

GENEL BİLGİLER ÖLÇÜMÜ TALEP EDEN İLGİLİ KİŞİ ÖLÇÜM YAPILAN YERİN ADRESİ ÖLÇÜM TARİHİ HAVA DURUMU TOPRAK DURUMU ENERJİ SAĞLAYAN KURULUŞUN ADI ŞEBEKE TİPİ KONTROL NEDENİ TT Periyodik Tekrar TN Yeni tesis Tadilat Açık Islak Kapalı Nemli Yağışlı Kuru B. Elektronik.__________________________________________________ Elektrik.TESİS BİLGİLERİ TESİSE AİT PROJE VAR MI? ANA EŞPOTANSİYEL BARA TOPRAKLAMA İLETKEN KESİTLERİ UYGUNMU? TOPRAKLAYICI TESİS ŞEKLİ TESİSİN KULLANIM AMACI Var Var Uygun Ring Yok Yok Uygun Değil Temel Yüzeysel Derin Belirsiz C.ÖLÇÜM BİLGİLERİ ÖLÇÜM CİHAZI MARKA-MODEL SERİ NO HATA SINIFI ÖLÇÜM YÖNTEMİ ÖLÇÜM CİHAZININ KALİBRASYON BİLGİLERİ KALİBRASYON YAPAN KURUM KALİBRASYON ONAY TARİH ve SAYISI GEÇERLİLİK SÜRESİ 79 . Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri AG TOPRAKLAMA GEÇİŞ DİRENCİ/ ÇEVRİM EMPEDANSI ÖLÇÜM RAPORU A.

ÖLÇÜM SONUÇLARI ÖLÇÜM ve KARŞILAŞTIRMA TABLOSU TT SİSTEMLER İÇİN SİGORTA KORUMA. SIRA NO ÖLÇÜLEN NOKTA İLETKEN KESİTİ Ana/Koruma (mm²) In (A) AÇMA EĞRİSİ TİPİ Ia (A) Zx ÖLÇÜLEN (Ω) Zs SINIR (Ω) SONUÇ Zx ≤ ZS 80 . SIRA NO ÖLÇÜLEN NOKTA İLETKEN KESİTİ Ana/Koruma (mm²) In (A) AÇMA EĞRİSİ TİPİ Ia (A) RX (Ω) AÇMA AKIMI (mA) AÇMA ZAMANI (ms) SONUÇ R < 50V/Ia TN SİSTEMLER İÇİN SİGORTA KORUMA.TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________ D. SIRA NO ÖLÇÜLEN NOKTA İLETKEN KESİTİ Ana/Koruma (mm²) In (A) AÇMA EĞRİSİ TİPİ Ia (A) Rx ÖLÇÜLEN (Ω) RA SINIR (Ω) SONUÇ Rx ≤ RA TT SİSTEMLER İÇİN ARTIK AKIM AYGITI (AAA) KORUMA.

2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinin Ek-P bölümü gereği tesislerin periyodik kontrolü yapılacaktır.08. C: 10 In. Elektronik.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinin 7.SONUÇ ve ÖNERİLER F.-354.08. Ayrıca 21.İLGİLİ YASA ve YÖNETMELİKLER İş Güvenliği Tüzüğünün 270. maddeleri gereğince topraklama zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca 21.__________________________________________________ Elektrik. 81 . ve 10. D: 15 In) Rx: Ölçülen topraklama yayılım direnci RA: Hesaplanan sınır topraklama direnci (TT şebeke için RA = 50 V / Ia) Zx: Ölçülen Çevrim empedansı Zs: Hesaplanan sınır çevrim empedansı (TN şebeke için Zs= 230 V / Ia) E. Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri TN SİSTEMLER İÇİN ARTIK AKIM AYGITI (AAA) KORUMA. maddeleri gereği elektrik tesislerinde topraklama yapılması gereklidir. SIRA NO ÖLÇÜLEN NOKTA İLETKEN KESİTİ Ana/Koruma (mm²) In (A) AÇMA EĞRİSİ TİPİ Ia (A) Zs (Ω) AÇMA AKIMI (mA) AÇMA ZAMANI (ms) SONUÇ Zs < 230V / Ia AÇIKLAMALAR In: Koruma elemanının anma akımı Ia: Koruma elemanının açma akımı (B: 5 In.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________ YG TOPRAKLAMA GEÇİŞ DİRENCİ ÖLÇÜM RAPORU A.TESİS BİLGİLERİ TESİSE AİT PROJE VAR MI? ANA EŞPOTANSİYEL BARA TOPRAKLAMA İLETKEN KESİTLERİ UYGUNMU? TOPRAKLAYICI TESİS ŞEKLİ TESİSİN KULLANIM AMACI Var Var Uygun Ring Yok Yok Uygun Değil Temel Yüzeysel Derin Belirsiz C.ÖLÇÜM BİLGİLERİ ÖLÇÜM CİHAZI MARKA-MODEL SERİ NO HATA SINIFI ÖLÇÜM YÖNTEMİ ÖLÇÜM CİHAZININ KALİBRASYON BİLGİLERİ KALİBRASYON YAPAN KURUM KALİBRASYON ONAY TARİH ve SAYISI GEÇERLİLİK SÜRESİ 82 .GENEL BİLGİLER ÖLÇÜMÜ TALEP EDEN İLGİLİ KİŞİ ÖLÇÜM YAPILAN YERİN ADRESİ ÖLÇÜM TARİHİ HAVA DURUMU TOPRAK DURUMU ENERJİ SAĞLAYAN KURULUŞUN ADI KONTROL NEDENİ Periyodik Tekrar Yeni tesis Tadilat Açık Islak Kapalı Nemli Yağışlı Kuru B.

UTP ise Topraklama Yönetmeliğinde belirtilen M önlemleri kontrol edilir. ve 10. Elektronik.-354.__________________________________________________ Elektrik.ÖLÇÜM SONUÇLARI ÖLÇÜM ve KARŞILAŞTIRMA TABLOSU Trafo İşletme Topraklamasının Trafo Koruma Topraklanmasından en az 20m uzakta Topraklanması Durumu 1 Trafo Koruma Tropraklaması (RE) Trafo Koruma İşletme (RN) 2 Trafo İşletme Topraklamasının Trafo Koruma Topraklanması ile Birlikte Topraklanması Durumu Trafo Eşpotansiyel Tropraklaması (RE) Trafo Koruma Topraklamasının Etkinliği (ETTY): AÇIKLAMALAR .SONUÇ ve ÖNERİLER F. Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri D.08.UE < 2. maddeleri gereği elektrik tesislerinde topraklama yapılması gereklidir.İLGİLİ YASA ve YÖNETMELİKLER İş Güvenliği Tüzüğünün 270.UTP ise kesici açma zamanına bağlı olarak kontrol edilir.UE = IE. E. Ayrıca 21.08. . Ayrıca 21.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinin Ek-P bölümü gereği tesislerin periyodik kontrolü yapılacaktır. maddeleri gereğince topraklama zorunlu hale getirilmiştir.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinin 7.UE < 4.RE . ÖLÇÜMÜ YAPAN ADI SOYADI ÜNVANI ODA SİCİL NO İMZA ÖLÇÜMÜ YAPAN ADI SOYADI ÜNVANI ODA SİCİL NO İMZA ADI SOYADI ÜNVANI ODA SİCİL NO İMZA ADI SOYADI ÜNVANI ODA SİCİL NO İMZA 83 .

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________ YALITIM DİRENCİ ÖLÇÜM RAPORU A.ÖLÇÜM SONUÇLARI SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ÖLÇÜLEN NOKTA Deney Gerilimi ÖLÇÜM ve KARŞILAŞTIRMA TABLOSU L1-N (MΩ) L2-N (MΩ) L3-N (MΩ) L1-2 (MΩ) L1-3 (MΩ) L-23 (MΩ) L1-PE (MΩ) L2-PE (MΩ) Yalıtım Direnci SONUÇ (MΩ) (MΩ) (MΩ) L3-PE PE-N E.TESİS BİLGİLERİ ÖLÇÜM YAPILAN YER İç Tesis Dış Tesis C.ÖLÇÜM BİLGİLERİ ÖLÇÜM CİHAZI MARKA-MODEL SERİ NO HATA SINIFI ÖLÇÜM YÖNTEMİ ÖLÇÜM CİHAZININ KALİBRASYON BİLGİLERİ KALİBRASYON YAPAN KURUM KALİBRASYON ONAY TARİH ve SAYISI GEÇERLİLİK SÜRESİ D.SONUÇ ve ÖNERİLER ÖLÇÜMÜ YAPAN ADI SOYADI ÜNVANI ODA SİCİL NO İMZA ADI SOYADI ÜNVANI ODA SİCİL NO İMZA 84 .GENEL BİLGİLER ÖLÇÜMÜ TALEP EDEN İLGİLİ KİŞİ ÖLÇÜM YAPILAN YERİN ADRESİ ÖLÇÜM TARİHİ HAVA DURUMU Açık Kapalı Yağışlı B.

BÖLÜM -IVEN AZ ÜCRETLERİN BELİRLENMESİ ve UYGULAMA ESASLARI 85 .

86 .

01. c) YG tesisi içermeyen yapı projeleri için en az ücret bedelinin hesabında aşağıdaki formül kullanılır. En az ücretlerin uygulanmasından EMO Yönetim Kurulu sorumludur.05. birim ölçüsünün (binalarda birim alanının). Elektronik.2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.11. test. işletme sorumluluğu. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mühendislik Mimarlık Hizmetleri Şartnamesindeki Proje İhale Dosyası (PİD) katsayısına karşılık gelir.). Hakemlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. oturma veya kullanma alanı ile kat adedinin çarpımından bulunan alan ile mühendislik hizmeti gerektiren açık ve kapalı çıkma alanları toplamıdır. • Yapı Yaklaşık Alanı (YYA): Bina veya tesislerin. birim maliyetle çarpılması sonucu bulunan değeri (Birimi TL olarak hesaplanır). b) En Az Ücret Tanımlarında belirtilen ücretler. Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri EN AZ ÜCRETLERİN BELİRLENMESİ ve UYGULAMA ESASLARI a) 2011 yılı En Az Ücretleri ile ilgili genel kurallar 26-27-28 Mart 2010 tarihli Elektrik Mühendisleri Odası 42. Resmi ihaleli işlerde denetim ihale bedeli üzerinden yapılır. Bina ve tesisin mimari projesinden bulunur veya alınır. • MMHK: Mimarlık Mühendislik Hizmetleri Katsayısı yapı yaklaşık alanı ile yapı sınıflarına bağlı olarak hizmet sınıflarının düzenleme katsayısıdır. ölçüm. denetim. • PİD: Proje ve ihale dosyasını.__________________________________________________ Elektrik. KDV tutarı fatura veya serbest meslek makbuzunda belirtilerek ayrıca tahsil edilir. hizmeti yürütecek Oda üyesinin mühendislik ücreti ve genel giderlerinin karşılığıdır. TMMOB tarafından her yıl yayımlanan TMMOB Bilirkişilik Eksperlik.2010 tarih ve 42/21 sayılı toplantısında kabul edilmiş ve 01. ç) Bilirkişilik.2005 gün ve 25806 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren TMMOB Bilirkişilik Yönetmeliği. En az ücretlere KDV dâhil değildir. Olağan Genel Kurulu’nun verdiği yetki ile EMO Yönetim Kurulu’nun 27. Oda Yönetim Kurulunun kararı ile o bölgeye özel en az ücretlerden yapılacak indirimi tanımlayan katsayıyı. Proje Asgari Ücreti (PAÜ) = YYA x BM x MMHK x HDO x HBO x BK x OK • Birim Maliyet (BM): Yapının. Bu hizmetler bu tarifedeki ücretlerin altında yapılamaz. • Yapı Yaklaşık Maliyeti (YYM): Mimarlık ve mühendislik hizmetleri ücretlerinin hesabına temel olan bedeldir. 05. Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca her yıl mimarlık hizmetlerine esas olan sınıflar için ayrı ayrı tespit edilerek ilan edilen maliyetleri (Birimi TL/m²’dir. Bilirkişilik. Yapı yaklaşık alanının. • HDO: Yapıların ve tesislerin mimarlık ve mühendislik hizmetleri içinde elektrik mühendisliği hizmet oranıdır. yapı denetimi gibi hizmetlerin gerçekleştirilmesinde 87 . En az ücret tanımlarında belirtilmeyen hizmetlerin bedellerinin belirlenmesinde Oda Yönetim Kurulu yetkilidir. • Bölge Katsayısı (BK): Bölgenin şart ve özelliklerine göre. • Hizmet Bölümü Oranı (HBO): Proje hizmetlerinin kendi içindeki hizmet oranlarını. hakemlik ve eksperlik hizmetleri. Enaz ücret tanımlarındaki ara değerler enterpolasyon ile hesaplanır. En az ücret tanımları her yıl Oda Sürekli SMM Komisyonu tarafından belirlenir ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile son şekli verilerek “En Az Ücret Tanımları” olarak yayımlanır.

88 . Proje bedeli belirtilen bir hizmette PİD kapsamındaki hizmetler isteniyorsa bu bedeller aşağıdaki şekilde belirlenir. 3) Yapıda kullanım amacı değişmeden tamamını etkileyen değişikliklerde bulunan proje bedelinden %50 indirim yapılır. alan ilavesi şeklinde yapılan değişikliklerde. yapılar için yapı kesin proje bedelinin %50’si. İşin uzaması durumunda belirlenen aylık ücret uzayan sürede de ödenir. 1) Yapının tamamında kullanım amacı değişikliği olması halinde proje bedelinin %100’ü alınır. Rapordaki eksiklerin giderilmesine yönelik verilecek ek rapor için ayrıca ücret ödenmez. PİD bedelinin dur.TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________ hizmeti gerçekleştiren elektrik. diğer projeler için kesin proje bedelinin %30’u alınır. ğ) Değişiklik ve son durum projelerinin hizmet bedeli için. elektrik-elektronik. d) En az ücret tanımlarında belirtilen herhangi bir hizmet için danışmanlık istenmesi durumunda. • Etüt-Öneri raporu. PİD bedelinin • Detaylar. f) Herhangi bir mühendislik hizmeti için en az ücret tanımlarında proje bedeli belirtilmişse bu bedel kesin proje bedelidir. kesin proje bedelinin • Ön Proje. PİD bedelinin • Kesin Proje. Aynı yıl içinde tamamlanmayan hizmetlerde takip eden yıllardaki o hizmet için tanımlanan en az ücret artış oranı aylık bedele yansıtılır. Bu bedel iş süresine bölünerek aylık olarak ödenir. Ancak ek rapor düzenlenmesine yönelik olarak görev bölgesine gidilmesi halinde tekrar ölçümler için belirlenen en az ücretlerin yarısı uygulanır. En az ücret tanımlarında yer almayan hizmetler için danışmanlık istenmesi durumunda danışmanlık hizmetleri karşılığında ödenecek ücretler. kesin proje bedelinin %14’ü %40’ı %16’sı %10’u %20’si %7’si %20’si %50’si %8’i %5’si %10’u g) Endüstriyel tesisler kuvvet projeleri en az ücretlerinin belirlenmesinde kurulu güç esas alınır. kesin proje bedelinin • Detaylar. kesin proje bedelinin • Orijinal teslimi. e) Herhangi bir mühendislik hizmeti için en az ücret tanımlarında Proje İhale Dosyası (PİD) bedeli belirtilmişse bu bedelin açılımı aşağıdaki şekildedir. ilave edilen alanın. 4) Kurulu gücü 50 kW’a kadar olan iç tesisat projelerinde en az ücret bedeli üzerinden %50 indirim yapılabilir. değişikliğe uğrayan bölümün alanı. yapı sınıfı olarak da değişiklik yapılan bölüme ait yapı sınıfı dikkate alınarak bulunacak proje bedelinin %100’ü alınır. PİD bedelinin • İhale şartnamesi. Oda üyesi ile işveren/iş sahibi arasında yapılacak özel sözleşme hükümlerine göre belirlenir. Danışmanın ulaşım ve konaklama bedeli hizmeti isteyen kişi veya kuruluşa aittir. bilgisayar ve biyomedikal mühendisinin iaşe. ibate ve yol bedeli hizmeti isteyen kişi veya kuruluşa aittir. Yapı projelerinde. 2) Yapıda kısmi yapılan değişikliklerde. elektronik. • Etüt-Proje raporu. PİD bedelinin • Ön Proje. kesin proje bedelinin • İhale şartnamesi. PİD bedelinin • Orijinal teslimi.

her yapının kendi yaklaşık maliyeti ve kendi yapı sınıfı üzerinden değerlendirilir. 3) Kat planı aynı. tek bir zayıf akım sisteminin ayrıca projelendirilmesi halinde ise kesin proje en az ücretinin %10’u proje bedeli olarak değerlendirilir. site içi yangın ihbar ve uyarı sistem projeleri. tip proje uygulaması aşağıda belirtilen koşullarda olabilir. kapalı devre TV sistemleri. laboratuar. zemin katları farklı olan yapılar. lojman ve reviri ile sanayi tesisleri. dördüncü ve daha fazlası için %15 uygulanacaktır. h) Röleve proje bedeli. ı) Şantiye elektrik projesi bedeli en az ücret tanımlarına göre ayrıca değerlendirilir.__________________________________________________ Elektrik. l) Fonksiyonları bakımından birbirlerinden ayrılmaları ve böylece ayrı yapılar halinde projelendirilmesi gereken veya işveren tarafından böyle projelendirilmesi istenen yapı gruplarındaki EMH ücretleri. yangın ihbar ve uyarı sistemleri. 2) Simetrik yapılar. telefon. telefon. kapasite vb) asansörler. i) Bir yapı kümesine ait AG dağıtımı. hasta odası. Elektronik. yurt. yurtlar. Çeşitli fakülteler. __________________ * Mesleki Denetim bedelleri maktu olup. o) Aynı parsel ya da parsellerde bulunan ve aynı projede yer alan benzer proje kapsamında olmayan iki veya daha fazla sayıdaki yapının proje bedeli toplam inşaat alanı üzerinden hesap edilir. revir ve lojmanlardan oluşan yurt binaları. Derslik. TUS ücreti. idare odaları. 89 . çevre aydınlatma projeleri (alt yapı projeleri) yapı projesi bedeline dâhil değildir. ambar. 4) Yapı sahibinin aynı kişi ya da kuruluş olması şartı ile farklı parsellerde bulunsa bile aynı veya komşu adalarda aynı zamanlarda yapılan yapı kümeleri. gerek inşaat alanındaki değişiklikler %10’u geçmeyen yapılar. TV dağıtım. bölgesel azaltma katsayısı uygulanmaz. ancak kat adetleri farklı olan yapılarda gerek kurulu güç. İdare. yapısal kablolama. lojmanlar ve diğer yardımcı tesisleri ile üniversite yerleşkeleri. enerji santralı ve atölye gibi parçalardan oluşan yatılı okullar. imalathane. En Az Ücret Tanımlarında yer aldığı şekliyle toplam yapı alanı üzerinden hesaplanacaktır. m) Aynı binada farklı sınıflara ait bölümler varsa bu bölümler kendi sınıflarına göre değerlendirilir. 1) Normal katları aynı. poliklinik gibi parçalardan oluşan hastane binaları. aynı yapıya ait kesin proje bedelinin en az %50’dir. Yapılacak değişikliklerde En Az Ücret bedeli üzerinden %50 indirim yapılır. 5) Aynı yapı ya da yapı kümesinde bulunan aynı tip (durak sayısı. kartlı giriş sistemleri. üçüncü için %25. k) Fonksiyonları bakımından birbirlerinden ayrılması uygun olmayan ve aynı ihtiyaç programı içerisinde gösterilen ayrı yapılara ait proje bedelleri tek maliyet olarak kabul edilir ve ücretler bu toplam maliyet üzerinden hesap edilir. okul. güvenlik sistemleri vb. n) Aynı projenin birden fazla yapıda uygulanması durumunda proje ücreti birinci için %100. Bloklar için. yatakhane. zayıf akım projelerinin tamamının sonradan veya farklı bir SMM tarafından yapılması halinde o yapı sınıfına ait kesin proje en az ücretinin %30’u. lojmanlar. seslendirme sistemleri. toplantı ve jimnastik salonundan oluşan okul binaları. Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri Diğer projelerde. TV/R dağıtımı. ameliyathane. güvenlik kamera sistemleri. ikinci için %50. farklı yapı sınıf ve tiplerinden oluşan kooperatif alanları. j) İç tesisat projelerinde.

90 .

BÖLÜM -VYAPI SINIFLARI 91 .

92 .

........ patates depoları • Tesisat ağırlıklı seralar • Tesisat ağırlıklı sığınaklar 93 ........... kafeterya ve yemekhaneler • Tesisat ağırlıklı ağıllar................................................................... oyun gösteri alanları I.......... büyük ve küçük baş hayvan ağılları • Su depoları • Basit iş yeri depoları II............ voleybol............... tenis sahaları • Tarım........... küçük semt parkları...........00 • Cam örtülü seralar • Basit padok.............................. bodrum ve asma katı da olabilen prefabrik beton ve çelik depo ve atölyeler) • Yat bakım ve onarım atölyeleri.......00 • Pnömatik ve şişirme yapılar • Hangar yapıları (uçak bakım ve onarım amaçlı) • 200 m²’ye kadar tek katlı ofisler............................. A GRUBU YAPILAR.... 73........................................... SINIF YAPILAR I.. Elektronik.......__________________________________________________ Elektrik................... endüstri ve sanayi yapıları (tek katlı........................................ tahıl depoları..........00 • Basit kümes ve basit tarım yapıları • Plastik örtülü seralar • Baraka veya geçici kullanımı olan küçük yapılar • Yardımcı yapılar (müştemilat) • Gölgelikler-çardaklar • Üstü kapalı yanları açık teneffüs.. B GRUBU YAPILAR ......................... Aktarıcı binalar II............. dükkan ve basit atölyeler • Semt sahaları....... çekek yerleri • Mezbahalar • 200 m²’ye kadar lokantalar.... ELEKTRONİK.. A GRUBU YAPILAR ....00 • Kayıkhane • Açık otoparklar • İbadethaneler (100 kişiye kadar) • Verici............... Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK........... kümesler...................... çocuk oyun alanları ve müştemilatları • Halı sahalar............... 201.......... 127....... BİLGİSAYAR ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI: Yapının Birim Maliyeti (BM) TL/M² SINIFLAR I... SINIF YAPILAR II. açık alan basketbol................... B GRUBU YAPILAR. 276.......

..... vergi daireleri) • Gençlik merkezleri • Belediyeler ve çeşitli amaçlı kamu binaları • 200 m² üzeri lokanta....... matbaalar 94 ........... dükkan.. sağlık evleri........ jimnastik salonları...... sağlık merkezleri) • Ticari bürolar (kaloriferli veya asansörlü) • Halk evleri • Pansiyonlar • 150 kişiye kadar cezaevleri • Fuarlar • Sergi salonları • Konutlar (asansörlü veya kaloriferli)-mimari • Marinalar • Gece kulübü......asansörsüz ve kalorifersiz) • Akaryakıt ve gaz istasyonları (kanopi alanı dahil) • Kampingler • Küçük sanayi tesisleri (donanımlı atölyeler.......TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________ III............. küçük ve büyük hal binaları.... imalathane............ matbaalar • Soğuk hava depoları • Konutlar (dört kata kadar -dört kat dahil.....................asansörsüz ve kalorifersiz) • 200 m² üzeri alışveriş merkezleri (semt pazarları.........) • 500 m²’ye kadar basımevleri...... kamu sağlık dispanserleri.... SINIF YAPILAR III.b........ 448...........................00 • Kreş-gündüz bakımevleri • Entegre tarımsal endüstri yapıları • İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları............ kafeterya ve yemekhaneler • Temel eğitim okulları • Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri • Jandarma ve emniyet karakol binaları • Sağlık tesisleri (sağlık ocakları..................... B GRUBU YAPILAR ........ dökümhane) • Semt postaneleri • Arıtma tesisleri ve pompa istasyonları • Hamamlar III....... A GRUBU YAPILAR ... ticarethane... semt salonları) • Katlı garajlar • Hobi ve oyun salonları • Ticari bürolar (üç kata kadar -üç kat dahil....00 • Okul ve mahalle spor tesisleri (temel eğitim okullarının veya işletme ve tesislerin spor salonları.. diskotekler • İtfaiye kurtarma istasyonları • Misafirhaneler • Büyük çiftlik yapıları • 500 m² üzeri basımevleri..................... marketler v....... 511...........

..... kimsesiz çocuk yuvaları....... C GRUBU YAPILAR ................ teras evleri............ 640... 577....... asansörlü ve kaloriferli)-mimari • Oteller (1 ve 2 yıldızlı) IV..................50 m’yi aşan........ eğlence ve düğün salonları) • Banka binaları • Normal radyo ve televizyon binaları • Özelliği olan genel sığınaklar • Özellikli müstakil konutlar (villalar........ şifa evleri vb... Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri IV................ 100-1000 kişi arası) • Entegre sanayi tesisleri • Aqua parklar • Müstakil spor köyleri (yüzme havuzları.................................. spor salonları ve yüzme havuzları • Büyük postaneler (merkez postaneleri) • Otobüs terminalleri • Satış ve sergi binaları (showroomlar) • Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı........00 • Özelliği olan büyük okul yapıları (spor salonu......... konferans salonu ve ek tesisleri olan eğitim yapıları) • Poliklinikler ve benzeri sağlık yapıları (hastaneler hariç) • Liman binaları • İl tipi hükümet konakları (büyük idare ve büyükşehir belediye binaları) • 150 kişiyi geçen cezaevleri • Kaplıcalar....................... SINIF YAPILAR IV.... yetiştirme yurtları • Büyük alışveriş merkezleri • Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri • Apartman tipi konutlar (bina yüksekliği 21......... 761.. termal tesisleri • İbadethaneler (dini yapılar..00 • Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları • Bakanlık binaları • Yüksek öğrenim yurtları • Arşiv binaları • Büyük adliye sarayları • Otel (3 yıldızlı) ve moteller • Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri 95 ........................ dağ evleri.... B GRUBU YAPILAR.......... Elektronik.........................................00 • İş merkezleri • Araştırma binaları ve laboratuvarlar • Metro istasyonları • Stadyum. A GRUBU YAPILAR ...................................__________________________________________________ Elektrik................................. spor salonları ve stadları bulunan) • Yaşlılar huzurevi............... kaymakam evi) IV.............

................TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________ V......00 • Üst donanımlı kompleks oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı) • Büyük radyo ve televizyon binaları (Medya Merkezleri) V............... 1. tiyatro...... C GRUBU YAPILAR ....... 96 ......................559..................... B GRUBU YAPILAR ........................................... AR-GE binaları • Hastaneler • Havaalanları • İbadethaneler (Dini yapılar......... tiyatro bale yapıları..................... D GRUBU YAPILAR ..................... yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar. 1................................... sergi salonu...144............................ 1000 kişinin üzerinde) • Oteller (4 yıldızlı) V..b.. kafe................ bulunan) V..................................00 • Opera... 945........... A GRUBU YAPILAR .......................... sergi kütüphane kompleksleri • Olimpik spor tesisleri-hipodromlar • Bilimsel araştırma merkezleri..00 • Kongre merkezleri • Müze................... 1.. restoran... sınıfta belirtilmeyen teknik ve ekonomi yönünden etüt araştırma gerektiren tesisat çeşitleriyle donatılan yapılar • Radyo-Tv İstasyonları • Özelliği olan askeri yapılar ve orduevi • Büyükelçilik yapıları................... SINIF YAPILAR V..... konser salonları ve kompleksleri • Restore edilecek yapılar ve tarihi ve eski eser niteliğinde olup..00 • 4................. 50 m’yi aşan yapılar • Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema................ market v................279..... vali konakları ve 600 m² üzerindeki özel konutlar • Borsa binaları • Üniversite kampüsleri • Yüksekliği 50..................................

BÖLÜM -VIBÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) 97 .

98 .

• Her hangi bir hizmetin en az ücreti belirlenirken yapının bulunduğu bölgedeki azaltma katsayısı esas alınır. Elektronik.75 EMO ANKARA ŞUBESİ Sınırları içindeki azaltma katsayıları • Şube Merkezinde • Afyon İl Temsilciliği sınırlarında • Aksaray İl Temsilciliği sınırlarında • Akşehir İlçe Temsilciliği sınırlarında • Çankırı İl Temsilciliği sınırlarında • Ereğli İlçe Temsilciliği sınırlarında • Erzincan İl Temsilciliği sınırlarında • Erzurum İl Temsilciliği sınırlarında • Kastamonu İl Temsilciliği sınırlarında • Kayseri İl Temsilciliği sınırlarında • Kırıkkale İl Temsilciliği sınırlarında • Kırşehir İl Temsilciliği sınırlarında • Konya İl Temsilciliği sınırlarında • Nevşehir İl Temsilciliği sınırlarında • Polatlı İlçe Temsilciliği sınırlarında • Sivas İl Temsilciliği sınırlarında • Şereflikoçhisar İlçe Temsilciliği sınırlarında • Tokat İl Temsilciliği sınırlarında • Yozgat İl Temsilciliği sınırlarında : 1.00 : 0. EMO ADANA ŞUBESİ Sınırları içindeki azaltma katsayıları • Şube Merkezinde • Antakya İl Temsilciliği sınırlarında • İskenderun İlçe Temsilciliği sınırlarında • Osmaniye İl Temsilciliği ile diğer tüm ilçe sınırlarında : 1.75 : 1.00 99 .50 : 0.50 : 1.00 : 1.00 : 0.50 : 0. Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) • 2011 yılı içinde uygulanacak olan tüm en az ücretlerde bölgelere göre aşağıdaki azaltma katsayıları uygulanır.75 : 0.00 : 1.75 : 0.50 : 0.50 : 0.60 EMO ANTALYA ŞUBESİ Sınırları içindeki azaltma katsayıları • Şube Merkezinde • Alanya İlçe Temsilciliği sınırlarında • Finike İlçe Temsilciliği sınırlarında • Burdur İl Temsilciliği sınırlarında • Isparta İl Temsilciliği sınırlarında • Manavgat İlçe Temsilciliği sınırlarında : 1. • Bu katsayıların belirlenmesinde bölgesel gelir düzeyleri ve geçim endeksleri esas alınmıştır.00 : 0.60 : 0.__________________________________________________ Elektrik.00 : 1.75 : 0.50 : 0.75 : 1.00 : 0.00 : 1.75 : 0.50 : 0.75 : 0.00 : 0.75 : 0.00 : 1.

00 : 0.75 : 0.60 : 0.00 : 1.60 : 0.80 : 0.60 : 0.60 : 0.75 : 0.80 100 .00 : 0.75 EMO DİYARBAKIR ŞUBESİ Sınırları içindeki azaltma katsayıları • Şube Merkezinde • Ağrı İl Temsilciliği sınırlarında • Batman İl Temsilciliği sınırlarında • Bitlis İl sınırlarında • Elazığ İl Temsilciliği sınırlarında • Hakkari İl Temsilciliği sınırlarında • Malatya İl Temsilciliği sınırlarında • Mardin İl Temsilciliği sınırlarında • Muş İl Temsilciliği sınırlarında • Şanlıurfa İl Temsilciliği sınırlarında • Şırnak İl Temsilciliği sınırlarında • Tunceli İl Temsilciliği sınırlarında • Van İl Temsilciliği sınırlarında : 1.75 : 0.75 : 0.60 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.00 : 0.75 : 0.75 : 0.60 : 0.75 : 0.TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________ EMO BURSA ŞUBESİ Sınırları içindeki azaltma katsayıları • Şube Merkezinde • Gemlik İlçe Temsilciliği sınırlarında • İnegöl İlçe Temsilciliği sınırlarında • Mustafakemalpaşa İlçe Temsilciliği sınırlarında • Balıkesir İl Temsilciliği sınırlarında • Ayvalık İlçe Temsilciliği sınırlarında • Bandırma İlçe Temsilciliği sınırlarında • Edremit İlçe Temsilciliği sınırlarında • Çanakkale İl Temsilciliği sınırlarında • Biga İlçe Temsilciliği sınırlarında • Yalova İl Temsilciliği sınırlarında : 1.75 : 0.00 : 0.00 : 1.75 : 0.75 EMO ESKİŞEHİR ŞUBESİ Sınırları içindeki azaltma katsayıları • Şube Merkezinde • Bilecik İl Temsilciliği sınırlarında • Kütahya İl Temsilciliği sınırlarında : 1.75 EMO DENİZLİ ŞUBESİ Sınırları içindeki azaltma katsayıları • Şube Merkezinde • Denizli İline bağlı ilçe sınırlarında • Muğla İl Temsilciliği ve İlçelerde • Uşak İl Temsilciliği sınırlarında • Uşak İl Temsilciliği ilçe sınırlarında : 1.60 : 0.00 : 1.

Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri EMO GAZİANTEP ŞUBESİ Sınırları içindeki azaltma katsayıları • Şube Merkezinde • Adıyaman İl Temsilciliği sınırlarında • K.60 EMO İSTANBUL ŞUBESİ Sınırları içindeki azaltma katsayıları • Şube Merkezinde • Bakırköy İlçe Temsilciliği sınırlarında • Kadıköy İlçe Temsilciliği sınırlarında • Kartal İlçe Temsilciliği sınırlarında • Şişli İlçe Temsilciliği sınırlarında • Edirne İl Temsilciliği sınırlarında • Kırklareli İl Temsilciliği sınırlarında • Tekirdağ İl Temsilciliği sınırlarında • Çerkezköy İlçe Temsilciliği sınırlarında • Çorlu İlçe Temsilciliği sınırlarında • Lüleburgaz İlçe Temsilciliği sınırlarında • Keşan İlçe Temsilciliği sınırlarında : 0.75 : 0.75 : 0.Maraş İl Temsilciliği sınırlarında • Kilis İl Temsilciliği sınırlarında : 1.75 : 0.65 : 0.75 : 0.00 : 0.60 : 0.00 : 1. Elektronik.75 : 0.65 : 0.00 : 0.75 : 0.60 : 1.60 : 0.65 : 0.65 : 0.75 : 1.75 : 1.75 : 0.__________________________________________________ Elektrik.00 : 0.00 : 0.65 : 0.75 : 0.75 101 .65 : 0.65 EMO İZMİR ŞUBESİ Sınırları içindeki azaltma katsayıları • Şube Merkezinde • Aliağa İlçe Temsilciliği sınırlarında • Ödemiş İlçe Temsilciliği sınırlarında • Torbalı İlçe Temsilciliği sınırlarında • Tire İlçe Temsilciliği sınırlarında • Bergama İlçe Temsilciliği sınırlarında • Aydın İl Temsilciliği sınırlarında • Didim İlçe Temsilciliği sınırlarında • Kuşadası İlçe Temsilciliği sınırlarında • Nazilli İlçe Temsilciliği sınırlarında • Söke İlçe Temsilciliği sınırlarında • Manisa İl Temsilciliği sınırlarında • Akhisar İlçe Temsilciliği sınırlarında • Alaşehir İlçe Temsilciliği sınırlarında • Salihli İlçe Temsilciliği sınırlarında • Turgutlu İlçe Temsilciliği sınırlarında : 0.00 : 0.75 : 0.75 : 0.60 : 1.75 : 0.

60 : 0.50 : 0.60 : 0.60 : 0.50 EMO TRABZON ŞUBESİ Sınırları içindeki azaltma katsayıları • Şube Merkezinde • Trabzon İline bağlı İlçe sınırlarında • Artvin İl Temsilciliği sınırlarında • Artvin İline bağlı İlçe sınırlarında • Bayburt İl Temsilciliği sınırlarında • Bayburt İline bağlı İlçe sınırlarında • Giresun İl Temsilciliği sınırlarında • Giresun İline bağlı İlçe sınırlarında • Gümüşhane İl Temsilciliği sınırlarında • Gümüşhane İline bağlı İlçe sınırlarında • Iğdır İl Temsilciliği sınırlarında • Iğdır İline bağlı İlçe sınırlarında • Rize İl Temsilciliği sınırlarında • Rize İline bağlı İlçe sınırlarında : 1.60 EMO MERSİN ŞUBESİ Sınırları içindeki azaltma katsayıları • Şube Merkezinde • Anamur İlçe Temsilciliği sınırlarında • Tarsus İlçe Temsilciliği sınırlarında • Silifke İlçe Temsilciliği sınırlarında • Karaman İl Temsilciliği sınırlarında • Niğde İl Temsilciliği sınırlarında : 1.50 : 0.60 : 0.00 : 0.50 : 0.50 : 0.60 : 0.50 : 0.60 : 0.60 : 0.00 : 0.50 : 0.TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________ EMO KOCAELİ ŞUBESİ Sınırları içindeki azaltma katsayıları • Şube Merkezi • Gebze İlçe Temsilciliği sınırlarında • Gölcük İlçe Temsilciliği sınırlarında • Bartın İl Temsilciliği sınırlarında • Bolu İl Temsilciliği sınırlarında • Düzce İl Temsilciliği sınırlarında • Karabük İl Temsilciliği sınırlarında • Sakarya İl Temsilciliği sınırlarında • Zonguldak İl Temsilciliği sınırlarında • Kdz.60 : 0.75 EMO SAMSUN ŞUBESİ Sınırları içindeki azaltma katsayıları • Şube Merkezinde • Amasya İl Temsilciliği sınırlarında • Çorum İl Temsilciliği sınırlarında • Ordu İl Temsilciliği sınırlarında • Sinop İl Temsilciliği sınırlarında : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.75 : 0.60 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.00 : 0.50 102 .60 : 0. Ereğli İlçe Temsilciliği sınırlarında : 0.75 : 0.75 : 0.50 : 0.00 : 1.75 : 1.

BÖLÜM -VII2011 YILI EN AZ ÜCRET TANIMLARI 103 .

104 .

01.11. Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri 2011 YILI EN AZ ÜCRET TANIMLARI 2011 yılı En Az Ücretleri ile ilgili genel kurallar 26-27-28 Mart 2010 tarihli Elektrik Mühendisleri Odası 42. En az ücretlerin uygulanmasından EMO Yönetim Kurulu sorumludur.__________________________________________________ Elektrik. Elektronik. 105 .2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Olağan Genel Kurulu’nun verdiği yetki ile EMO Yönetim Kurulu’nun 27.2010 tarih ve 42/21 sayılı toplantısında kabul edilmiş ve 01.

106 .

Yapı yaklaşık alanının. Yapı Yaklaşık Alanı (YYA): Bina veya tesislerin.00 TL/m² 0K=0.66 TL 3B SINIF 511.00 TL/m² OK=1. HDO: Yapıların ve tesislerin mimarlık ve mühendislik hizmetleri içinde elektrik mühendisliği hizmet oranıdır.00 TL/m² 0K=0.66 TL 0K=0.00 TL/m² 0K=1 TL 3A SINIF 448.00 TL/m² 0K=0.66 TL 0K=0. Bina ve tesisin mimari projesinden bulunur veya alınır.).00 TL/m² 1. oturma veya kullanma alanı ile kat adedinin çarpımından bulunan alan ile mühendislik hizmeti gerektiren açık ve kapalı çıkma alanları toplamıdır. OK: Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen katsayıdır.66 TL 4C SINIF 761.1 TL 2B SINIF 276.66 TL 5A SINIF 945.00 TL/m² 0K=0.).1 m² TL 1B SINIF 127.66 TL 4A SINIF 577. birim maliyetle çarpılması sonucu bulunan değeri (Birimi TL olarak hesaplanır.66 TL 5B SINIF 5C SINIF 5D SINIF 1.144. birim ölçüsünün (binalarda birim alanının). Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca her yıl mimarlık hizmetlerine esas olan sınıflar için ayrı ayrı tespit edilerek ilan edilen maliyetleri (Birimi TL/m²’dir.00 TL/m² 0K=0.00 TL/m² 0K=0.00 TL/m² 0K=0.__________________________________________________ Elektrik.66 TL 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 6000 7000 8000 9000 10000 12500 15000 17500 20000 22500 25000 27500 30000 35000 40000 45000 50000 55000 60000 70000 80000 90000 100000 140 280 400 510 610 690 770 840 890 930 1010 1090 1170 1240 1310 1380 1440 1500 1560 1620 1730 1830 1930 2050 2160 2280 2380 2480 2580 2670 2770 2870 2940 3030 3090 3560 3980 4380 4810 5220 6070 6910 7630 8290 8900 9430 9860 10200 10930 11750 12380 13140 13770 14280 15580 16570 18640 20710 250 480 690 880 1050 1210 1340 1450 1550 1620 1760 1900 2030 2150 2280 2390 2510 2610 2720 2820 3020 3180 3360 3570 3760 3960 4130 4320 4500 4650 4810 4990 5120 5270 5380 6200 6930 7620 8370 9090 10560 12020 13270 14410 15490 16400 17160 17750 19010 20440 21540 22860 23960 24850 27110 28830 32430 36040 440 850 1240 1590 1910 2200 2450 2680 2900 3050 3310 3560 3810 4040 4260 4480 4690 4890 5080 5260 5600 5900 6240 6630 7000 7350 7670 8000 8310 8610 8870 9140 9400 9640 9830 11290 12570 13820 15090 16260 19050 21450 23540 25710 27390 28730 30200 31160 33960 36430 38690 40860 42600 44430 48270 51070 57460 63840 550 1070 1540 1980 2380 2740 3060 3350 3610 3800 4140 4450 4750 5040 5320 5590 5850 6100 6340 6570 6990 7370 7790 8270 8730 9180 9570 9980 10380 10750 11070 11410 11730 12040 12270 14090 15690 17260 18840 20300 23780 26780 29380 32090 34190 35860 37700 38890 42400 45480 48300 51000 53180 55470 60250 63760 71730 79700 660 1270 1840 2380 2870 3320 3730 4100 4430 4710 5110 5490 5860 6220 6570 6900 7220 7520 7810 8110 8620 9070 9620 10200 10720 11260 11770 12250 12720 13110 13530 13920 14300 14640 14910 17080 18970 20760 22640 24470 28460 31930 35060 38020 40210 42690 44450 46100 50200 53730 56860 59760 62610 65570 70920 75590 85040 94480 750 1450 2100 2710 3270 3790 4250 4670 5050 5380 5830 6260 6680 7090 7500 7870 8230 8580 8910 9240 9830 10350 10970 11630 12230 12840 13420 13980 14510 14960 15430 15880 16310 16700 17010 19480 21630 23680 25830 27920 32460 36420 39990 43370 45870 48690 50700 52590 57260 61290 64860 68170 71410 74790 80890 86220 96990 107770 930 1800 2620 3390 4110 4770 5380 5940 6440 6890 7470 8020 8580 9090 9610 10110 10570 11000 11450 11850 12610 13270 13990 14820 15610 16370 17100 17790 18390 19000 19580 20130 20640 21110 21480 24540 27200 29790 32460 34890 40500 45520 49780 53950 57070 60110 62490 64660 71330 76240 81150 85040 89510 93250 100580 107910 121400 134890 1030 2000 2910 3760 4550 5290 5970 6580 7140 7640 8280 8900 9510 10090 10660 11210 11720 12210 12700 13140 13990 14710 15520 16440 17320 18160 18970 19730 20390 21080 21720 22330 22890 23420 23820 27220 30170 33050 36000 38700 44920 50490 55210 59850 63300 66680 69320 71720 79120 84560 90010 94320 99280 103430 111560 119690 134650 149610 1220 2370 3460 4470 5410 6290 7090 7830 8490 9090 9850 10580 11310 11990 12680 13330 13940 14510 15100 15620 16630 17500 18450 19550 20590 21600 22550 23460 24250 25060 25830 26550 27220 27850 28330 32370 35870 39290 42810 46020 53420 60040 65650 71160 75270 79280 82420 85280 94070 100550 107030 112150 118050 122980 132650 142320 160110 177900 1650 3220 4700 6090 7400 8620 9750 10800 11760 12630 13680 14700 15730 16670 17580 18480 19310 20140 20900 21610 22980 24200 25530 27030 28450 29810 31110 32330 33490 34580 35600 36560 37450 38270 38900 44380 49080 53600 58350 62670 72640 81760 89090 96050 101570 107460 110940 115980 126910 135430 143710 153680 158480 165690 179850 192100 216110 240120 2000 3900 5690 7370 8950 10430 11800 13070 14230 15290 16560 17790 19050 20190 21280 22370 23370 24380 25300 26160 27820 29300 30910 32720 34450 36090 37660 39140 40540 41860 43100 44250 45330 46320 47090 53720 59420 64880 70640 75870 87930 98980 107850 116280 122960 130080 134300 140400 153630 163950 173980 186040 191860 200580 217730 232550 261620 290690 2240 4350 6360 8240 10010 11660 13190 14610 15910 17090 18520 19890 21290 22570 23790 25010 26130 27260 28280 29250 31100 32760 34560 36580 38510 40350 42100 43760 45320 46800 48180 49480 50680 51790 52650 60060 66430 72540 78970 84820 98310 110660 120570 130000 137470 145430 150150 156970 171760 183300 194510 208000 214500 224250 243420 260000 292490 324990 2730 5310 7750 10050 12200 14210 16080 17810 19400 20840 22570 24240 25960 27510 29000 30490 31850 33230 34470 35650 37910 39930 42130 44590 46940 49180 51320 53340 55250 57040 58730 60310 61770 63130 64170 73210 80970 88420 96260 103390 119830 134890 146970 158460 167570 177270 183020 191340 209360 223420 237090 253530 261450 273340 296710 316910 356530 396140 Hesaplama Formülü: Proje Asgari Ücreti (PAÜ) = YYA x BM x MMHK x HDO x HBO x BK x OK Birim Maliyet (BM): Yapının. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mühendislik Mimarlık Hizmetleri Şartnamesindeki proje ihale dosyası (PİD) katsayısına karşılık gelir.00 TL/m² OK=1.559. 107 . Elektronik. Hizmet Bölümü Oranı (HBO): Proje hizmetlerinin kendi içindeki hizmet oranlarını MMHK = Mimarlık mühendislik hizmetleri katsayısı yapı yaklaşık alanı ile yapı sınıflarına bağlı olarak hizmet sınıflarının düzenleme katsayısıdır.66 TL 4B SINIF 640.1 TL 2A SINIF 201. Yapı Yaklaşık Maliyeti (YYM): Mimarlık ve mühendislik hizmetleri ücretlerinin hesabına temel olan bedeldir.5’dir.00 TL/m² 1.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI İÇİ ELEKTRİK TESİSATI MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ ve ASGARİ ÜCRETLERİ PROJE İHALE DOSYASI (PİD) BEDELLERİ YAPI ALANI 1A SINIF 73 TL/m² OK=1. Bu oran %38.279. Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri KISIM I.

). birim maliyetle çarpılması sonucu bulunan değeri (Birimi TL olarak hesaplanır. Bina ve tesisin mimari projesinden bulunur veya alınır.5’dir. Yapı Yaklaşık Maliyeti (YYM): Mimarlık ve mühendislik hizmetleri ücretlerinin hesabına temel olan bedeldir.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI İÇİ ELEKTRİK TESİSATI MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ ve ASGARİ ÜCRETLERİ PROJE İHALE DOSYASI (PİD) MESLEKİ DENETİM MAKTU BEDELLERİ YAPI ALANI 1A SINIF TL/m² m² TL 1B SINIF TL/m² TL 2A SINIF TL/m² TL 2B SINIF TL/m² TL 3A SINIF TL/m² TL 3B SINIF TL/m² TL 4A SINIF TL/m² TL 4B SINIF TL/m² TL 4C SINIF TL/m² TL 5A SINIF TL/m² TL 5B SINIF TL/m² TL 5C SINIF TL/m² TL 5D SINIF TL/m² TL 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 6000 7000 8000 9000 10000 12500 15000 17500 20000 22500 25000 27500 30000 35000 40000 45000 50000 55000 60000 70000 80000 90000 100000 6 11 16 20 24 28 31 34 36 37 40 44 47 50 52 55 58 60 62 65 69 73 77 82 86 91 95 99 103 107 111 115 118 121 124 142 159 175 192 209 243 276 305 332 356 377 394 408 437 470 495 526 551 571 623 663 746 828 10 19 28 35 42 48 54 58 62 65 70 76 81 86 91 96 100 104 109 113 121 127 134 143 150 158 165 173 180 186 192 200 205 211 215 248 277 305 335 364 422 481 531 576 620 656 686 710 760 818 862 914 958 994 1084 1153 1297 1442 18 34 50 64 76 88 98 107 116 122 132 142 152 162 170 179 188 196 203 210 224 236 250 265 280 294 307 320 332 344 355 366 376 386 393 452 503 553 604 650 762 858 942 1028 1096 1149 1208 1246 1358 1457 1548 1634 1704 1777 1931 2043 2298 2554 22 43 62 79 95 110 122 134 144 152 166 178 190 202 213 224 234 244 254 263 280 295 312 331 349 367 383 399 415 430 443 456 469 482 491 564 628 690 754 812 951 1071 1175 1284 1368 1434 1508 1556 1696 1819 1932 2040 2127 2219 2410 2550 2869 3188 26 51 74 95 115 133 149 164 177 188 204 220 234 249 263 276 289 301 312 324 345 363 385 408 429 450 471 490 509 524 541 557 572 586 596 683 759 830 906 979 1138 1277 1402 1521 1608 1708 1778 1844 2008 2149 2274 2390 2504 2623 2837 3024 3402 3779 30 58 84 108 131 152 170 187 202 215 233 250 267 284 300 315 329 343 356 370 393 414 439 465 489 514 537 559 580 598 617 635 652 668 680 779 865 947 1033 1117 1298 1457 1600 1735 1835 1948 2028 2104 2290 2452 2594 2727 2856 2992 3236 3449 3880 4311 37 72 105 136 164 191 215 238 258 276 299 321 343 364 384 404 423 440 458 474 504 531 560 593 624 655 684 712 736 760 783 805 826 844 859 982 1088 1192 1298 1396 1620 1821 1991 2158 2283 2404 2500 2586 2853 3050 3246 3402 3580 3730 4023 4316 4856 5396 41 80 116 150 182 212 239 263 286 306 331 356 380 404 426 448 469 488 508 526 560 588 621 658 693 726 759 789 816 843 869 893 916 937 953 1089 1207 1322 1440 1548 1797 2020 2208 2394 2532 2667 2773 2869 3165 3382 3600 3773 3971 4137 4462 4788 5386 5984 49 95 138 179 216 252 284 313 340 364 394 423 452 480 507 533 558 580 604 625 665 700 738 782 824 864 902 938 970 1002 1033 1062 1089 1114 1133 1295 1435 1572 1712 1841 2137 2402 2626 2846 3011 3171 3297 3411 3763 4022 4281 4486 4722 4919 5306 5693 6404 7116 66 129 188 244 296 345 390 432 470 505 547 588 629 667 703 739 772 806 836 864 919 968 1021 1081 1138 1192 1244 1293 1340 1383 1424 1462 1498 1531 1556 1775 1963 2144 2334 2507 2906 3270 3564 3842 4063 4298 4438 4639 5076 5417 5748 6147 6339 6628 7194 7684 8644 9605 80 156 228 295 358 417 472 523 569 612 662 712 762 808 851 895 935 975 1012 1046 1113 1172 1236 1309 1378 1444 1506 1566 1622 1674 1724 1770 1813 1853 1884 2149 2377 2595 2826 3035 3517 3959 4314 4651 4918 5203 5372 5616 6145 6558 6959 7442 7674 8023 8709 9302 10465 11628 90 174 254 330 400 466 528 584 636 684 741 796 852 903 952 1000 1045 1090 1131 1170 1244 1310 1382 1463 1540 1614 1684 1750 1813 1872 1927 1979 2027 2072 2106 2402 2657 2902 3159 3393 3932 4426 4823 5200 5499 5817 6006 6279 6870 7332 7780 8320 8580 8970 9737 10400 11700 13000 109 212 310 402 488 568 643 712 776 834 903 970 1038 1100 1160 1220 1274 1329 1379 1426 1516 1597 1685 1784 1878 1967 2053 2134 2210 2282 2349 2412 2471 2525 2567 2928 3239 3537 3850 4136 4793 5396 5879 6338 6703 7091 7321 7654 8374 8937 9484 10141 10458 10934 11868 12676 14261 15846 Hesaplama Formülü: Proje Asgari Ücreti (PAÜ) = YYA x BM x MMHK x HDO x HBO x BK x OK Birim Maliyet (BM): Yapının. Yapı yaklaşık alanının. Bu oran %38. birim ölçüsünün (binalarda birim alanının). Hizmet Bölümü Oranı (HBO): Proje hizmetlerinin kendi içindeki hizmet oranlarını MMHK = Mimarlık mühendislik hizmetleri katsayısı yapı yaklaşık alanı ile yapı sınıflarına bağlı olarak hizmet sınıflarının düzenleme katsayısıdır. OK: Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen katsayıdır 108 .). Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca her yıl mimarlık hizmetlerine esas olan sınıflar için ayrı ayrı tespit edilerek ilan edilen maliyetleri (Birimi TL/m²’dir.TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________ KISIM I. HDO: Yapıların ve tesislerin mimarlık ve mühendislik hizmetleri içinde elektrik mühendisliği hizmet oranıdır. oturma veya kullanma alanı ile kat adedinin çarpımından bulunan alan ile mühendislik hizmeti gerektiren açık ve kapalı çıkma alanları toplamıdır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mühendislik Mimarlık Hizmetleri Şartnamesindeki proje ihale dosyası (PİD) katsayısına karşılık gelir. Yapı Yaklaşık Alanı (YYA): Bina veya tesislerin.

oturma veya kullanma alanı ile kat adedinin çarpımından bulunan alan ile mühendislik hizmeti gerektiren açık ve kapalı çıkma alanları toplamıdır. Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri KISIM I. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mühendislik Mimarlık Hizmetleri Şartnamesindeki proje ihale dosyası (PİD) katsayısına karşılık gelir. Bu oran %38.). Hizmet Bölümü Oranı (HBO): Proje hizmetlerinin kendi içindeki hizmet oranlarını MMHK = Mimarlık mühendislik hizmetleri katsayısı yapı yaklaşık alanı ile yapı sınıflarına bağlı olarak hizmet sınıflarının düzenleme katsayısıdır.). Yapı Yaklaşık Maliyeti (YYM): Mimarlık ve mühendislik hizmetleri ücretlerinin hesabına temel olan bedeldir. HDO: Yapıların ve tesislerin mimarlık ve mühendislik hizmetleri içinde elektrik mühendisliği hizmet oranıdır.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI İÇİ ELEKTRİK TESİSATI MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ ve ASGARİ ÜCRETLERİ TEKNİK UYGULAMA SORUMLULUĞU (TUS) BEDELLERİ YAPI ALANI 1A SINIF TL/m² m² TL 1B SINIF TL/m² TL 2A SINIF TL/m² TL 2B SINIF TL/m² TL 3A SINIF TL/m² TL 3B SINIF TL/m² TL 4A SINIF TL/m² TL 4B SINIF TL/m² TL 4C SINIF TL/m² TL 5A SINIF TL/m² TL 5B SINIF TL/m² TL 5C SINIF TL/m² TL 5D SINIF TL/m² TL 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 6000 7000 8000 9000 10000 12500 15000 17500 20000 22500 25000 27500 30000 35000 40000 45000 50000 55000 60000 70000 80000 90000 100000 80 170 240 310 370 410 460 500 530 560 610 650 700 740 790 830 860 900 940 970 1040 1100 1160 1230 1300 1370 1430 1490 1550 1600 1660 1720 1760 1820 1850 2140 2390 2630 2890 3130 3640 4150 4580 4970 5340 5660 5920 6120 6560 7050 7430 7880 8260 8570 9350 9940 11180 12430 150 290 410 530 630 730 800 870 930 970 1060 1140 1220 1290 1370 1430 1510 1570 1630 1690 1810 1910 2020 2140 2260 2380 2480 2590 2700 2790 2890 2990 3070 3160 3230 3720 4160 4570 5020 5450 6340 7210 7960 8650 9290 9840 10300 10650 11410 12260 12920 13720 14380 14910 16270 17300 19460 21620 260 510 740 950 1150 1320 1470 1610 1740 1830 1990 2140 2290 2420 2560 2690 2810 2930 3050 3160 3360 3540 3740 3980 4200 4410 4600 4800 4990 5170 5320 5480 5640 5780 5900 6770 7540 8290 9050 9760 11430 12870 14120 15430 16430 17240 18120 18700 20380 21860 23210 24520 25560 26660 28960 30640 34480 38300 330 640 920 1190 1430 1640 1840 2010 2170 2280 2480 2670 2850 3020 3190 3350 3510 3660 3800 3940 4190 4420 4670 4960 5240 5510 5740 5990 6230 6450 6640 6850 7040 7220 7360 8450 9410 10360 11300 12180 14270 16070 17630 19250 20510 21520 22620 23330 25440 27290 28980 30600 31910 33280 36150 38260 43040 47820 400 760 1100 1430 1720 1990 2240 2460 2660 2830 3070 3290 3520 3730 3940 4140 4330 4510 4690 4870 5170 5440 5770 6120 6430 6760 7060 7350 7630 7870 8120 8350 8580 8780 8950 10250 11380 12460 13580 14680 17080 19160 21040 22810 24130 25610 26670 27660 30120 32240 34120 35860 37570 39340 42550 45350 51020 56690 450 870 1260 1630 1960 2270 2550 2800 3030 3230 3500 3760 4010 4250 4500 4720 4940 5150 5350 5540 5900 6210 6580 6980 7340 7700 8050 8390 8710 8980 9260 9530 9790 10020 10210 11690 12980 14210 15500 16750 19480 21850 23990 26020 27520 29210 30420 31550 34360 36770 38920 40900 42850 44870 48530 51730 58190 64660 560 1080 1570 2030 2470 2860 3230 3560 3860 4130 4480 4810 5150 5450 5770 6070 6340 6600 6870 7110 7570 7960 8390 8890 9370 9820 10260 10670 11030 11400 11750 12080 12380 12670 12890 14720 16320 17870 19480 20930 24300 27310 29870 32370 34240 36070 37490 38800 42800 45740 48690 51020 53710 55950 60350 64750 72840 80930 620 1200 1750 2260 2730 3170 3580 3950 4280 4580 4970 5340 5710 6050 6400 6730 7030 7330 7620 7880 8390 8830 9310 9860 10390 10900 11380 11840 12230 12650 13030 13400 13730 14050 14290 16330 18100 19830 21600 23220 26950 30290 33130 35910 37980 40010 41590 43030 47470 50740 54010 56590 59570 62060 66940 71810 80790 89770 730 1420 2080 2680 3250 3770 4250 4700 5090 5450 5910 6350 6790 7190 7610 8000 8360 8710 9060 9370 9980 10500 11070 11730 12350 12960 13530 14080 14550 15040 15500 15930 16330 16710 17000 19420 21520 23570 25690 27610 32050 36020 39390 42700 45160 47570 49450 51170 56440 60330 64220 67290 70830 73790 79590 85390 96070 106740 990 1930 2820 3650 4440 5170 5850 6480 7060 7580 8210 8820 9440 10000 10550 11090 11590 12080 12540 12970 13790 14520 15320 16220 17070 17890 18670 19400 20090 20750 21360 21940 22470 22960 23340 26630 29450 32160 35010 37600 43580 49060 53450 57630 60940 64480 66560 69590 76150 81260 86230 92210 95090 99410 107910 115260 129670 144070 1200 2340 3410 4420 5370 6260 7080 7840 8540 9170 9940 10670 11430 12110 12770 13420 14020 14630 15180 15700 16690 17580 18550 19630 20670 21650 22600 23480 24320 25120 25860 26550 27200 27790 28250 32230 35650 38930 42380 45520 52760 59390 64710 69770 73780 78050 80580 84240 92180 98370 104390 111620 115120 120350 130640 139530 156970 174410 1340 2610 3820 4940 6010 7000 7910 8770 9550 10250 11110 11930 12770 13540 14270 15010 15680 16360 16970 17550 18660 19660 20740 21950 23110 24210 25260 26260 27190 28080 28910 29690 30410 31070 31590 36040 39860 43520 47380 50890 58990 66400 72340 78000 82480 87260 90090 94180 103060 109980 116710 124800 128700 134550 146050 156000 175490 194990 1640 3190 4650 6030 7320 8530 9650 10690 11640 12500 13540 14540 15580 16510 17400 18290 19110 19940 20680 21390 22750 23960 25280 26750 28160 29510 30790 32000 33150 34220 35240 36190 37060 37880 38500 43930 48580 53050 57760 62030 71900 80930 88180 95080 100540 106360 109810 114800 125620 134050 142250 152120 156870 164000 178030 190150 213920 237680 Hesaplama Formülü: Proje Asgari Ücreti (PAÜ) = YYA x BM x MMHK x HDO x HBO x BK x OK Birim Maliyet (BM): Yapının. OK: Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen katsayıdır 109 . Elektronik. birim maliyetle çarpılması sonucu bulunan değeri (Birimi TL olarak hesaplanır. Bina ve tesisin mimari projesinden bulunur veya alınır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca her yıl mimarlık hizmetlerine esas olan sınıflar için ayrı ayrı tespit edilerek ilan edilen maliyetleri (Birimi TL/m²’dir. Yapı Yaklaşık Alanı (YYA): Bina veya tesislerin.__________________________________________________ Elektrik. Yapı yaklaşık alanının.5’dir. birim ölçüsünün (binalarda birim alanının).

OK: Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen katsayıdır 110 . Bu oran %38. HDO: Yapıların ve tesislerin mimarlık ve mühendislik hizmetleri içinde elektrik mühendisliği hizmet oranıdır. Hizmet Bölümü Oranı (HBO): Proje hizmetlerinin kendi içindeki hizmet oranlarını MMHK = Mimarlık mühendislik hizmetleri katsayısı yapı yaklaşık alanı ile yapı sınıflarına bağlı olarak hizmet sınıflarının düzenleme katsayısıdır. birim maliyetle çarpılması sonucu bulunan değeri (Birimi TL olarak hesaplanır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mühendislik Mimarlık Hizmetleri Şartnamesindeki proje ihale dosyası (PİD) katsayısına karşılık gelir.).5’dir. birim ölçüsünün (binalarda birim alanının). Yapı yaklaşık alanının. Yapı Yaklaşık Maliyeti (YYM): Mimarlık ve mühendislik hizmetleri ücretlerinin hesabına temel olan bedeldir.TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI İÇİ ELEKTRİK TESİSATI MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ ve ASGARİ ÜCRETLERİ TEKNİK UYGULAMA SORUMLULUĞU (TUS) MESLEKİ DENETİM MAKTU BEDELLERİ YAPI ALANI 1A SINIF TL/m² m² TL 1B SINIF TL/m² TL 2A SINIF TL/m² TL 2B SINIF TL/m² TL 3A SINIF TL/m² TL 3B SINIF TL/m² TL 4A SINIF TL/m² TL 4B SINIF TL/m² TL 4C SINIF TL/m² TL 5A SINIF TL/m² TL 5B SINIF TL/m² TL 5C SINIF TL/m² TL 5D SINIF TL/m² TL 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 6000 7000 8000 9000 10000 12500 15000 17500 20000 22500 25000 27500 30000 35000 40000 45000 50000 55000 60000 70000 80000 90000 100000 5 7 10 12 15 17 18 20 21 22 24 26 28 30 31 33 35 36 37 39 42 44 46 49 52 55 57 60 62 64 66 69 71 73 74 85 96 105 115 125 146 166 183 199 214 226 237 245 262 282 297 315 330 343 374 398 447 497 6 12 17 21 25 29 32 35 37 39 42 46 49 52 55 57 60 63 65 68 72 76 81 86 90 95 99 104 108 112 115 120 123 126 129 149 166 183 201 218 253 288 318 346 372 394 412 426 456 491 517 549 575 596 651 692 778 865 11 20 30 38 46 53 59 64 70 73 79 85 91 97 102 108 113 117 122 126 134 142 150 159 168 176 184 192 199 207 213 219 226 231 236 271 302 332 362 390 457 515 565 617 657 690 725 748 815 874 929 981 1022 1066 1158 1226 1379 1532 13 26 37 48 57 66 73 80 87 91 99 107 114 121 128 134 140 146 152 158 168 177 187 198 210 220 230 240 249 258 266 274 282 289 294 338 377 414 452 487 571 643 705 770 821 861 905 933 1018 1092 1159 1224 1276 1331 1446 1530 1722 1913 16 30 44 57 69 80 90 98 106 113 123 132 141 149 158 166 173 180 187 195 207 218 231 245 257 270 282 294 305 315 325 334 343 351 358 410 455 498 543 587 683 766 841 912 965 1025 1067 1106 1205 1290 1365 1434 1503 1574 1702 1814 2041 2268 18 35 50 65 78 91 102 112 121 129 140 150 160 170 180 189 198 206 214 222 236 248 263 279 294 308 322 336 348 359 370 381 391 401 408 468 519 568 620 670 779 874 960 1041 1101 1169 1217 1262 1374 1471 1557 1636 1714 1795 1941 2069 2328 2586 22 43 63 81 99 114 129 143 155 165 179 192 206 218 231 243 254 264 275 284 303 318 336 356 375 393 410 427 441 456 470 483 495 507 516 589 653 715 779 837 972 1092 1195 1295 1370 1443 1500 1552 1712 1830 1948 2041 2148 2238 2414 2590 2914 3237 25 48 70 90 109 127 143 158 171 183 199 214 228 242 256 269 281 293 305 315 336 353 372 395 416 436 455 474 489 506 521 536 549 562 572 653 724 793 864 929 1078 1212 1325 1436 1519 1600 1664 1721 1899 2029 2160 2264 2383 2482 2677 2873 3232 3591 29 57 83 107 130 151 170 188 204 218 236 254 271 288 304 320 335 348 362 375 399 420 443 469 494 518 541 563 582 601 620 637 653 668 680 777 861 943 1027 1104 1282 1441 1576 1708 1806 1903 1978 2047 2258 2413 2569 2692 2833 2952 3184 3416 3843 4270 40 77 113 146 178 207 234 259 282 303 328 353 378 400 422 444 463 483 502 519 552 581 613 649 683 715 747 776 804 830 854 877 899 918 934 1065 1178 1286 1400 1504 1743 1962 2138 2305 2438 2579 2663 2784 3046 3250 3449 3688 3804 3977 4316 4610 5187 5763 48 94 137 177 215 250 283 314 342 367 397 427 457 485 511 537 561 585 607 628 668 703 742 785 827 866 904 939 973 1005 1034 1062 1088 1112 1130 1289 1426 1557 1695 1821 2110 2376 2588 2791 2951 3122 3223 3370 3687 3935 4176 4465 4605 4814 5226 5581 6279 6977 54 104 153 198 240 280 317 351 382 410 444 477 511 542 571 600 627 654 679 702 746 786 829 878 924 968 1010 1050 1088 1123 1156 1188 1216 1243 1264 1441 1594 1741 1895 2036 2359 2656 2894 3120 3299 3490 3604 3767 4122 4399 4668 4992 5148 5382 5842 6240 7020 7800 66 127 186 241 293 341 386 427 466 500 542 582 623 660 696 732 764 798 827 856 910 958 1011 1070 1127 1180 1232 1280 1326 1369 1410 1447 1482 1515 1540 1757 1943 2122 2310 2481 2876 3237 3527 3803 4022 4254 4392 4592 5025 5362 5690 6085 6275 6560 7121 7606 8557 9507 Hesaplama Formülü: Proje Asgari Ücreti (PAÜ) = YYA x BM x MMHK x HDO x HBO x BK x OK Birim Maliyet (BM): Yapının.).TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________ KISIM I. Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca her yıl mimarlık hizmetlerine esas olan sınıflar için ayrı ayrı tespit edilerek ilan edilen maliyetleri (Birimi TL/m²’dir. Bina ve tesisin mimari projesinden bulunur veya alınır. Yapı Yaklaşık Alanı (YYA): Bina veya tesislerin. oturma veya kullanma alanı ile kat adedinin çarpımından bulunan alan ile mühendislik hizmeti gerektiren açık ve kapalı çıkma alanları toplamıdır.

914 12 3.077 290 9.2 Yer altı kablosu ile yapılan hatlar 500 m’ye kadar sabit bedel Artan her m için 2.3 YG/AG ortak direkli hatlar projeleri bedelleri 500 m’ye kadar sabit bedel Artan her m için 3 Sulama amaçlı motor ve şantiye projeleri (ENH hariç) bedelleri 10 kW’a kadar 10 kW’tan sonra artan her kW için 4 Otoyol ve köprü aydınlatma projeleri bedelleri Bir Harici Tip Panoya Kadar Sabit Bedel Artan Her Harici Tip Panoya İçin m başına 5 Tünel aydınlatma projeleri bedelleri Bir Harici Tip Panoya Kadar Sabit Bedel Artan Her Harici Tip Panoya İçin m başına 6 Cadde aydınlatma projeleri bedelleri Bir Harici Tip Panoya Kadar Sabit Bedel Artan Her Harici Tip Panoya İçin m başına 7 Sokak aydınlatma projeleri bedelleri Bir Harici Tip Panoya Kadar Sabit Bedel Artan Her Harici Tip Panoya İçin m başına 8 9 Stadyum aydınlatma projeleri bedelleri Sabit bedel Katodik koruma projeleri bedelleri Katodik koruma redresörü Boru hatları katodik koruma m başına Tank başına katodik koruma 730 1.044 290 88 1.022 360 20.__________________________________________________ Elektrik.2 Topraklama projesi yapılması bedelleri Kapalı alanı 1000 m²’ye kadar ve 5 kata olan yapılar 1.022 290 88 1.528 530 23.1 YG/AG Dağıtım Hattı proje bedelleri AG Direkli Hatlar 500 m’ye kadar sabit bedel Artan her m için 2.869 44 0.924 0.531 0.55 12 3.1 20 0.914 730 30 0. Franklin çubuğu yapılması projeleri bedelleri Dıştandışa yapı çevresi 400 m’ye ve 10 kata kadar olan yapılar Yapı çevresinin artan 100 m’si için Yapıda artan her kat için 1.AYRI ÇİZİLEN KUVVETLİ AKIM PROJELERİ ve DİĞER HİZMETLER SIRA NO 1 1.914 12 3.531 0.1 12.825 0.000 m²’den sonra artan her 100 m² için Beş kattan sonra artan her kat için 2 2.7 52 2 290 88 0.572 30 0. Elektronik.077 29.385 1080 0.033 730 0.1 YAPILACAK HİZMETİN ADI Yıldırımdan Korunma (TS EN 62305) ve Topraklama projeleri Faraday kafesi.484 BEDELİ TL DENETİM BEDELİ TL 111 .2 21 0.68 12 0. Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri KISIM II.089 12 3.077 290 88 1.022 730 0.9 13.572 30 0.531 0.531 0.

AYRI ÇİZİLEN KUVVETLİ AKIM PROJELERİ ve DİĞER HİZMETLER SIRA NO 10 YAPILACAK HİZMETİN ADI Asansör ve yürüyen merdiven projeleri (PİD) bedelleri Yemek asansörleri Küçük boy insan asansörleri (320-630 kg arası) Orta boy insan asansörleri (631-1600 kg arası) Büyük boy insan asansörleri (1600 kg üzeri) Hasta asansörleri Yük asansörleri Fiziksel engelli asansörleri Özel hesap gerektiren asansörler Yürüyen merdiven (her bağımsız ünite için) 11 YG pompa istasyonları projeleri bedelleri 200 kW’a kadar 400 kW 600 kW 800 kW 1.000 kW 3.000 kW Notlar: * Yapı içi aydınlatma proje ve TUS bedelleri ilgili yapı sınıfından ayrıca alınır * Yapı içi projeleri ve kuvvet projeleri birlikte çizilirse toplam bedelden %20 indirim yapılır * Kuvvet proje bedelinin hesaplanmasında azaltma katsayıları uygulanır * Uygulama.000 kW 12 Endüstriyel Yapılar (Kuvvet proje bedelleri) 5 kW’a kadar 10 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 100 kW 200 kW 300 kW 400 kW 500 kW 1.TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________ KISIM II. BEDELİ TL 890 1760 2210 2640 3080 3080 3520 5280 3080 3620 4520 5420 6340 7230 9030 13550 220 290 530 750 950 1110 2040 3590 4550 5640 6490 9100 16900 22110 DENETİM BEDELİ TL 36 72 89 107 123 123 142 211 123 145 180 217 253 289 361 542 9 11 21 30 39 44 81 143 177 226 315 364 677 884 112 . toplam motor gücünün toplam motor sayısına bölümünden elde edilen azaltma katsayısının kuvvet proje bedeli ile çarpımından elde edilen değerdir.000 kW 1.000 kW 2. * Yukarıdaki bedellere kompanzasyon proje ücretleri dahildir.500 kW 2.

500 birim 2.8 0.000 m² 2.9 0.AYRI ÇİZİLEN KUVVETLİ AKIM PROJELERİ ve DİĞER HİZMETLER SIRA NO 12.6 0.1 Motor Güçleri 0 .000 m² 10.15 kW’a kadar motor gücü için 15 .000 m² 3.000 birim 1.1 20 30 36 44 52 63 73 18 23 41 53 80 111 145 289 475 15 113 .7 0. 14 480 730 910 1080 1280 1540 1800 420 580 1000 1300 1990 2750 3620 7230 12200 0.50 kW’a kadar motor gücü için 50 kW üzeri motorlar için Küçük sanayi siteleri projeleri Küçük sanayi siteleri AG dağıtım projeleri bedelleri 30 birim’e kadar 50 birim 100 birim 150 birim 200 birim 300 birim 500 birim 1. park.000 birim 1. açıkalan vb aydınlatma projeleri bedelleri 500 m²’ye kadar 1.000 birim Küçük sanayi siteleri AG dağıtım TUS bedelleri 30 birim’e kadar 50 birim 100 birim 150 birim 200 birim 300 birim 500 birim 1.1 1430 2090 2860 4420 5860 7810 12500 23420 33830 42920 1730 2500 3430 5290 7020 9370 14980 28110 40590 51500 57 84 114 177 235 312 501 937 1317 1717 69 100 138 212 282 375 600 1124 1580 2060 13. bahçe.000 m² 20. Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri KISIM II.5 0.2 Not: İç tesisat proje bedelleri ait olduğu yapı sınıfı üzerinden ayrıca alınır.__________________________________________________ Elektrik.4 DENETİM BEDELİ TL 13 13.500 birim 2.10 kW’a kadar motor gücü için 10 .000 m² 50.20 kW’a kadar motor gücü için 20 .000 birim Işıklı reklam panoları projeleri 5 m²’ye kadar 10 m² 15 m² 20 m² 30 m² 40 m² 50 m² Çevre aydınlatma.30 kW’a kadar motor gücü için 30 .000 m² 100.000 m²’den sonraki artan her m² için YAPILACAK HİZMETİN ADI BEDELİ TL Azaltma Katsayıları 1 0.000 m² 100. Elektronik.000 m² 5.5 kW’a kadar motor gücü için 5 .

49 50580 1.000 m²’ye kadar Artan her m² için 20 Kompanzasyon projeleri 25 kVAr’a kadar 50 kVAr 75 kVAr 100 kVAr 150 kVAr 200 kVAr 300 kVAr 400 kVAr 500 kVAr 600 kVAr 800 kVAr 1.10 2 0. apartman.000 m²’ye kadar Artan her m² için 19 Havaalanları apron aydınlatma projeleri bedelleri 5. * Kondansatör basamaklarının seçimi projede belirtilecektir.276 12650 0.02 11 17 22 28 39 48 58 69 78 90 101 111 114 .000 kVAr Notlar: * Etüt ve gerekçe raporu belirtilen ücrete dahil değildir. BEDELİ TL 360 670 1630 760 2.TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________ KISIM II.04 506 0. * Bağlantı şeması ve tekhat şeması belirtilecektir.638 260 400 530 670 940 1200 1460 1730 2000 2260 2530 2780 DENETİM BEDELİ TL 15 28 66 31 0. işmerkezi çevre/cephe aydınlatma projeleri bedelleri Direk veya yer lambası ile 10 noktaya kadar Direk veya yer lambası ile 20 noktaya kadar Direk veya yer lambası ile 50 noktaya kadar 17 Havuz elektrik projeleri bedelleri 100 m²’ye kadar Artan her m² için 18 Havaalanları pist ve taxiway aydınlatma projeleri bedelleri 10. * Keşif özeti belirtilecektir. * Gerekli hesaplarda tesiste yapılan ölçümler belirtilecektir. * Malzeme seçim tablosu belirtilecektir. * Kumanda panosu tekhat şeması belirtilecektir.AYRI ÇİZİLEN KUVVETLİ AKIM PROJELERİ ve DİĞER HİZMETLER SIRA NO 16 YAPILACAK HİZMETİN ADI Bina.

000 HP olan işyerleri 2870 3880 4910 6170 7780 9800 12670 16060 20110 24420 2020 2780 4310 6340 8620 11150 14030 16900 20280 24420 114 155 196 246 311 392 507 642 804 977 81 111 173 253 345 447 561 675 812 977 1.000 m² arası ve kurulu gücü 300 HP olan işyerleri Yapı alanı 3. Suni Elyaf.000 m² arası ve kurulu gücü 150 HP olan işyerleri Yapı alanı 1.3 Kimyevi Madde. daha çok Kimyasal Madde Bulunan İşyerleri. Reçine.000 m² arası ve kurulu gücü 150 HP olan işyerleri Yapı alanı 1. Çamaşır Tozları ve Deterjan Üretimi.000 m² arası ve kurulu gücü 700 HP olan işyerleri Yapı alanı 7. Yağlı ve Reçineli Boya Fabrikaları. Basma. Karbondioksit. Duvar Kağıdı.000 m² arası ve kurulu gücü 400 HP olan işyerleri 1. Lastik. Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri KISIM III.000 m² arası ve kurulu gücü 1. Gıda Üretim Fabrikaları Ruhsat Projeleri Yapı alanı 250 m² ve kurulu gücü 50 HP’ye kadar olan işyerleri Yapı alanı 500 m² arası ve kurulu gücü 75 HP olan işyerleri Yapı alanı 750 m² arası ve kurulu gücü100 HP olan işyerleri Yapı alanı 1. Demir Dövme.000 m² arası ve kurulu gücü 300 HP olan işyerleri Yapı alanı 3. Elektronik.2 4060 4910 5740 7350 9210 11500 15550 163 196 230 294 369 460 623 BEDELİ TL DENETİM BEDELİ TL Dokuma. Sentez. Ancak yapı alanı veya HP olarak kurulu güçten hangisi büyükse en az ücret büyük olan değer esas alınarak belirlenecektir.000 m² arası ve kurulu gücü 400 HP olan işyerleri Yapı alanı 4.000 m² arası ve kurulu gücü 700 HP olan işyerleri Yapı alanı 7.000 m² arası ve kurulu gücü 150 HP olan işyerleri Yapı alanı 1. Suni Pres.4 Az motorlu. Oksijen. Tiner ve Reçine Üreticileri Ruhsat Projeleri Yapı alanı 250 m² ve kurulu gücü 50 HP’ye kadar olan işyerleri Yapı alanı 500 m² arası ve kurulu gücü 75 HP olan işyerleri Yapı alanı 750 m² arası ve kurulu gücü100 HP olan işyerleri Yapı alanı 1.__________________________________________________ Elektrik.000 m² arası ve kurulu gücü 400 HP olan işyerleri Yapı alanı 4. Formaldehit.500 m² arası ve kurulu gücü 200 HP olan işyerleri Yapı alanı 2. Sunta. Mermer ve Kablo Fabrikaları Ruhsat Projeleri Yapı alanı 250 m² ve kurulu gücü 50 HP’ye kadar olan işyerleri Yapı alanı 500 m² arası ve kurulu gücü 75 HP olan işyerleri Yapı alanı 750 m² arası ve kurulu gücü100 HP olan işyerleri Yapı alanı 1.000 m² arası ve kurulu gücü 400 HP olan işyerleri Yapı alanı 4. Plastik Kağıt.000 m² arası ve kurulu gücü 500 HP olan işyerleri Yapı alanı 5.000 m² arası ve kurulu gücü 700 HP olan işyerleri Yapı alanı 7. Demir Çekme.000 m² arası ve kurulu gücü 1. Pres Basma Atölye ve Fabrikaları Ruhsat Projeleri Yapı alanı 250 m² ve kurulu gücü 50 HP’ye kadar olan işyerleri Yapı alanı 500 m² arası ve kurulu gücü 75 HP olan işyerleri Yapı alanı 750 m² arası ve kurulu gücü 100 HP olan işyerleri Yapı alanı 1. SIRA NO 1 1. Suni İplik.1 YAPILACAK HİZMETİN ADI 10 HP ve üzerindeki İş yerleri Ruhsat Projeleri Çelik eşya.000 m² arası ve kurulu gücü 150 HP olan işyerleri Yapı alanı 1. İplik Büküm.000 m² arası ve kurulu gücü 300 HP olan işyerleri Yapı alanı 3.000 m² arası ve kurulu gücü 1000 HP olan işyerleri 4910 6340 7780 9800 11830 13890 18830 22570 28340 33640 196 253 311 392 473 556 754 903 1133 1345 1.000 HP olan işyerleri 115 . Kontraplak. Yapağı Yıkama.500 m² arası ve kurulu gücü 200 HP olan işyerleri Yapı alanı 2. Plastiliyen Asit Yağ Takdir ve Tashihhaneleri.000 m² arası ve kurulu gücü 500 HP olan işyerleri Yapı alanı 5. Formika.000 m² arası ve kurulu gücü 300 HP olan işyerleri Yapı alanı 3.000 m² arası ve kurulu gücü 500 HP olan işyerleri Yapı alanı 5.500 m² arası ve kurulu gücü 200 HP olan işyerleri Yapı alanı 2. Tiner ve Solvent.İŞYERİ RUHSAT PROJELERİ İşyeri ruhsat projelerinin en az üçreti belirlenirken metre kare olarak yapı alanı veya HP olarak kurulu güç esas alınacaktır.500 m² arası ve kurulu gücü 200 HP olan işyerleri Yapı alanı 2.

2 Lift ve kurulu gücü 15HP’ye kadar olan 1580 64 6 Pompa.20 İşin Cinsine Göre Özellik Taşıyan İşyerleri Benzin İstasyonları Ruhsat Projeleri 3 Pompa.000 m² arası ve kurulu gücü 1. Presçi.000 kişilik 1830 73 1. Yanıcı/Patlayıcı Madde Yapımına Giren Malzeme Üreten ve İnşaat Alanı 50’ye Bölündüğünde Elde Edilen Değer Fabrikadaki Motor Sayısından Küçük Olan İşyerleri Ruhsat Projeleri Yapı alanı 250 m² ve kurulu gücü 50 HP’ye kadar olan işyerleri 4310 173 Yapı alanı 500 m² arası ve kurulu gücü 75 HP olan işyerleri 5740 230 Yapı alanı 750 m² arası ve kurulu gücü100 HP olan işyerleri 7780 311 Yapı alanı 1. Tornacı. 3 Lift ve kurulu gücü 15HP’ye kadar olan 2120 85 Sinema ve Tiyatroların Ruhsat Projeleri Açık Hava Sinema ve Tiyatroların Ruhsat Projeleri 500 kişiye kadar 1420 57 1.TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________ KISIM III.000 HP olan işyerleri 24420 977 Tekstil ve Konfeksiyon Atölyeleri Ruhsat Projeleri Yapı alanı 250 m² ve kurulu gücü 50 HP’ye kadar olan işyerleri 3880 155 Yapı alanı 500 m² arası ve kurulu gücü 75 HP olan işyerleri 4910 196 Yapı alanı 750 m² arası ve kurulu gücü100 HP olan işyerleri 6340 253 Yapı alanı 1. 1 Lift ve kurulu gücü 10HP’ye kadar olan 1250 51 4 Pompa.000 m² arası ve kurulu gücü 500 HP olan işyerleri 17580 703 Yapı alanı 5.500 m² arası ve kurulu gücü 200 HP olan işyerleri 12250 491 Yapı alanı 2.000 m² arası ve kurulu gücü 400 HP olan işyerleri 17580 703 Yapı alanı 4.000 m² arası ve kurulu gücü 1. Dükkanlar.5 DENETİM BEDELİ TL 1. Reklam/Dekorasyon Atölyeleri ve Üçüncü Sınıf İşyerleri Ruhsat Projeleri Yapı alanı 30 m² ve kurulu gücü 5 HP’ye kadar olan işyerleri 700 29 Yapı alanı 50 m² arası ve kurulu gücü 5 HP olan işyerleri 880 35 Yapı alanı 100 m² arası ve kurulu gücü 10 HP olan işyerleri 1080 43 Yapı alanı 150 m² arası ve kurulu gücü 10 HP olan işyerleri 1250 51 Yapı alanı 250 m² arası ve kurulu gücü 10 HP olan işyerleri 1550 62 250 m²’den sonra artan her metrekare için 4840 0.2.000 m² arası ve kurulu gücü 150 HP olan işyerleri 9800 392 Yapı alanı 1.000 m² arası ve kurulu gücü 150 HP olan işyerleri 7250 290 Yapı alanı 1. Sıvama Atölyeleri. Süpermarketler.7 2 3 3.000 m² arası ve kurulu gücü 400 HP olan işyerleri 14710 589 Küçük İşyeri Ruhsat Projeleri 10 HP Kurulu Güce Kadar Çalışan İşyeri/Atölyeler.500 m² arası ve kurulu gücü 200 HP olan işyerleri 10310 413 Yapı alanı 2.000 m² arası ve kurulu gücü 700 HP olan işyerleri 20980 839 Yapı alanı 7.000 m² arası ve kurulu gücü 300 HP olan işyerleri 14710 589 Yapı alanı 3.000 m² arası ve kurulu gücü 300 HP olan işyerleri 12250 491 Yapı alanı 3.000 HP olan işyerleri 24460 979 Madeni Eşya Fabrikaları Ruhsat Projeleri Yapı alanı 250 m² ve kurulu gücü 50 HP’ye kadar olan işyerleri 3380 135 Yapı alanı 500 m² arası ve kurulu gücü 75 HP olan işyerleri 4310 173 Yapı alanı 750 m² arası ve kurulu gücü100 HP olan işyerleri 5740 230 Yapı alanı 1.500 kişiden sonra artan her 100 kişi için 110 4 116 .1 Tehlikeli Kimyasal Madde.500 m² arası ve kurulu gücü 200 HP olan işyerleri 9800 392 Yapı alanı 2.500 kişilik 2120 85 1. Büfe. Marangoz.1 3.000 m² arası ve kurulu gücü 400 HP olan işyerleri 14710 589 Yapı alanı 4.İŞYERİ RUHSAT PROJELERİ SIRA NO YAPILACAK HİZMETİN ADI BEDELİ TL 1.000 m² arası ve kurulu gücü 300 HP olan işyerleri 12250 491 Yapı alanı 3.2 3.000 m² arası ve kurulu gücü 150 HP olan işyerleri 9160 366 Yapı alanı 1.6 1.000 m² arası ve kurulu gücü 700 HP olan işyerleri 21460 858 Yapı alanı 7. 3 Lift ve kurulu gücü 15HP’ye kadar olan 1830 73 7 Pompa.000 m² arası ve kurulu gücü 500 HP olan işyerleri 20980 839 Yapı alanı 5.

3 3.39 Otopark.3 3.1 3.84 0. Toz ve Kimyevi Madde İmalathaneleri ve Atölyeleri Ruhsat Projeleri 50 m²’ye kadar 1045 42 75 m² 1320 53 100 m² 1420 57 150 m² 1660 66 200 m² 1860 75 300 m² 2060 83 500 m² 2200 88 500 m² üzeri artan her metrekare için 4.2 3.2.__________________________________________________ Elektrik.4. Duman ve Kimyasal Maddelerle Çalışan Yerlerin Ruhsat Projeleri Elbise Temizleyicileri ve Buharla Çalışan Ütücülerin Ruhsat Projeleri 50 m² ve kurulu gücü 5 HP’ye kadar olan 6770 271 75 m² ve kurulu gücü 7.İŞYERİ RUHSAT PROJELERİ SIRA NO 3.20 Değirmenlerin Ruhsat Projeleri 25 HP’ye kadar 1490 59 50 HP 1660 66 75 HP 2060 83 100 HP 2400 96 150 HP 3000 120 200 HP 3780 152 200 HP üzeri artan her HP için 9. Börekçi Fırınları ve Pastacılar Ruhsat projeleri 100 m²’ye kadar 1040 42 150 m² 1250 51 150 m² üzeri artan her metrekare için 4.39 Polisajcılar ve Galvane.20 117 .68 0.5 HP olan 8380 336 100 m² ve kurulu gücü 10HP olan 10010 400 200 m² ve kurulu gücü 10HP olan 12340 494 400 m² ve kurulu gücü 10HP olan 13730 549 400 m² üzeri artan her metrekare için 4. Toz.84 0. Elektronik.2.84 0.5 Kapalı Sinema ve Tiyatroların Ruhsat Projeleri 250 kişiye kadar 1420 57 400 kişilik 1580 64 550 kişilik 1660 66 750 kişilik 1690 68 1.2 3.20 10 HP’den sonra artan her HP için 9. Plastik Atölyeleri.4 3.68 0.000 kişiden sonra artan her 100 kişi için 130 6 Sauna.1 3.000 kişilik 1890 76 1.1 3. Fizik Tedavi Merkezleri.20 Koku.84 0.84 0.84 0. Açık ve Kapalı Garajlar Ruhsat Projeleri 100 m²’ye kadar 10960 438 150 m² 12850 514 250 m² 14270 571 250 m² üzeri artan her metrekare için 4.3 3.4. Hamam.4.2 YAPILACAK HİZMETİN ADI BEDELİ TL DENETİM BEDELİ TL 3.4. Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri KISIM III.20 Simitçi.3. Güzelleştirme Salonları Ruhsat Projeleri 100 m²’ye kadar 1420 57 150 m² 1580 64 150 m² üzeri artan her metrekare için 4. Mineral.3.20 Unlu Madde İmalathaneleri ve Fabrikaları Ruhsat Projeleri Ekmek Fabrikaları Ruhsat Projeleri Tam ve Yarı Otomatik Ekmek Fabrikaları Ruhsat projeleri 250 m²’ye kadar 2080 84 250 m² üzeri artan her metrekare için 4.

03 Notlar: * Değişiklik projelerinde %50’ye kadar indirim yapılır. özel istekler ayrıca fiyatlandırılır.25 1. * Kablo uzunluğu 80 m.36 kV ENERJİ NAKİL HATLARI (ENH) ve TRAFO MERKEZLERİ (TM) PROJELERİ ve DİĞER HİZMETLER SIRA NO 1 1.13 0.1 2. 2 2.16 3. nin altında olması durumunda bedeli dikkate alınmaz. resimler. biri 3 hücreli 400 kVA ve diğeri de 2 hücreli 400 kVA olmak üzere bina tipi 3 trafo merkezi bulunan bir tesisin proje ücreti aşağıdaki gibi hesaplanır.08 0. YG enerji kayıp hesapları belirtilen ücrete dahildir. * Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veya yetkili kıldığı idarelerce istenen hesap.17 0. Toplam kVA = 630+400+400 = 1.82 2.07 0. çıkış kablolarının kesit ve uzunluklarının gösterilmesi ve her çıkışın nereyi beslediğinin belirtilmesi) ile sona erecektir.12 15 25 0.15 4. * Sekonder koruma yapılmıyorsa ücret alınmayacaktır. AG dağıtım (ana pano) çıkışlarının gösterilmesi (buna çıkış şalterinin ve/veya çıkış sigortalarının. AG ve YG gerilim düşümü hesapları. değişiklik projesi kapsamına girmez * Projede birden fazla trafo merkezi olması halinde toplam güç esas alınır * Trafo binaları projeleri yapımında ilgili oda birim fiyatları esas alınır * KÖK ve DM projelerinde değişen değerler için “artan her hücre” kısmındaki bedellerin iki katı alınır * Harici sistemlerde çelik yapı projesi ilgili oda birim fiyatından ayrıca hesaplanır.8 MCM ile HAWK 477 MCM ile Yüksek Gerilim yeraltı kablosu ile 500 m’yi aşan her metre için 16 mm² bakır veya SWALLOW 3 AWG ile 25 mm² bakır veya RAVEN 1/0 AWG ile 35 mm² bakır veya PIGEON 3/0 AWG ile PATRIDGE 266.2 Notlar: * Yukarıdaki ücretlere topoğrafik hizmetler dahil değildir.15 0.78 90.TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________ KISIM IV. * Trafo direği tepe kuvvet hesabı tanımlanan ücrete dahildir.01 1. * Tabloda belirtilen sekonder koruma projesi.8 MCM ile HAWK 477 MCM ile Yüksek Gerilim yeraltı kablosu ile BEDELİ TL DENETİM BEDELİ TL 2260 2640 3010 4140 4890 610 1. * Gerekli her türlü kısa devre. * Yukarıdaki ücretlere kompanzasyon uygulama projesi dahildir.3 91 106 122 166 195 24 0. * Generator grupları arasında senkronizasyon istenmesi durumunda ücretler %50 artırılarak uygulanır.3 139 193 0. piyasa etüdü vb.430 kVA Toplam hücre sayısı = 4+3+2 = 9 İlk 400 kVA için 4830 Kalan 1030 kVA için 1545 Artan hücre sayısı karşılığı = (9-2) = 7 hücre için 2660 Sekonder koruma için 630 Toplam proje bedeli 9665 118 . * YG Generator merkezleri uygulama projeleri tıpkı bina tipi TM gibi hesaplanır.05 0.5 380 630 0.1 YAPILACAK HİZMETİN ADI ENH etüt ve uygulama projeleri bedelleri 500 m’ye kadar sabit bedel 16 mm² bakır veya SWALLOW 3 AWG ile 25 mm² bakır veya RAVEN 1/0 AWG ile 35 mm² bakır veya PIGEON 3/0 AWG ile PATRIDGE 266. * Artan her devre için yukarıdaki ücretlere %20 ilave edilir. * Branşman direği ile seksiyoner direği arasının en fazla 30 m ve seksiyoner ile trafo direği veya trafo binasının ise en fazla 50 m olduğu ve arazi yapısının herhangi bir topoğrafik çalışma gerektirmediği hallerde ENH proje ücreti alınmaz. * Hücrelerin metal muhafazalı modüler YG hücreleri olması durumunda artan her hücre için enaz ücretin yarısı uygulanır. malzeme özellik listeleri. * Trafo merkezi projesi. * Tarımsal sulama amaçlı ENH projelerinde %50 indirim yapılır. direk tipi TM’den bina tipi TM’ye dönüşüm projeleri. Örnek: Biri 4 hücreli sekonder korumalı 630 kVA.2 Trafo Merkezleri uygulama projeleri bedelleri Direk tipi trafolar Bina tipi iki hücreli trafo merkezleri 160 kVA’ya kadar 400 kVA 400 kVA’dan sonra artan her kVA için Artan her hücre için Sekonder korumalı fider başına Gücün 5 MVA’yı aşması halinde 5 MVA’yı aşan her kVA için 2240 3450 4830 1. her türlü röle bağlantılarını gösteren tipte ve klemens bağlama planı dahil olmak üzere hazırlanacaktır.

__________________________________________________ Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri

KISIM IV- 36 kV ENERJİ NAKİL HATLARI (ENH) ve TRAFO MERKEZLERİ (TM) PROJELERİ ve DİĞER HİZMETLER (İŞLETME SORUMLULUĞU-BAKIM HİZMETLERİ)
SIRA NO 3 3,1 YAPILACAK HİZMETİN ADI YG tesisleri Mühendislik Hizmetleri Direk tipi trafolar için Aylık bakım hizmeti Aylık danışmanlık hizmeti 0 - 50 kVA’ya kadar aylık işletme sorumluluğu 51 - 160 kVA arası aylık işletme sorumluluğu 161 - 400 kVA arası işletme sorumluluğu 3,2 Bina tipi trafo merkezleri için 400 kVA ve 2 hücre aylık bakım hizmeti 400 kVA ve 2 hücre aylık işletme sorumluluğu 400 kVA ve 2 hücre aylık danışmanlık hizmetleri Artan her kVA için aylık bakım hizmeti Artan her kVA için aylık işletme sorumluluğu Artan her KVA için aylık danışmanlık hizmetleri Artan kesicili her fider için aylık bakım hizmeti Artan kesicili her fider için aylık işletme sorumluluğu Artan kesicili her fider için aylık danışmanlık hizmeti Artan sekonder korumalı her fider için aylık bakım hizmeti Artan sekonder korumalı her fider için aylık işletme sorumluluğu Artan sekonder korumalı her fider için aylık danışmanlık hizmeti
Notlar: * Merkezden gidiş dönüş olarak 10 km’den fazla uzaklaşılması durumunda km başına 0.3 lt süper benzin ücreti ödenir. * İki hizmetin aynı kişi tarafından yapılması durumunda toplam bedelden %10 indirim yapılır. * Sözleşmelerde oda tarafından verilecek matbu evraklar kullanılır. * Aynı tesis içerisinde birden fazla TM bulunması durumunda toplam güç üzerinden işlem yapılır. * TM’lerin tümünün direk tipi olması durumunda ikinci ve diğer TM’lere artan güç üzerinden işlem yapılır. * Aynı ENH’den beslenmek koşuluyla TM’lerin bina ve direk tipi olması durumunda direk tiplerinde artan güç üzerinden işlem yapılır. * Toplam denetim bedelinin 5.00 TL’nin altında olması durumunda denetim bedeli olarak 5.00 TL alınır. * 400 kVA’ya kadar olan bina tipi TM’ler, direk tipi TM’ler gibi kademelendirilerek değerlendirilir.

BEDELİ TL

DENETİM BEDELİ TL

120 120 100 130 190 190 260 190 0,15 0,18 0,18 14 37 20 10 37 20

1,18 1,18 0,95 1,30 1,88 1,88 2,59 1,88

0,14 0,37 0,20 0,10 0,37 0,20

4 4,1

Enerji Yöneticiliği Hizmetleri 250 TEP için aylık enerji yöneticiliği hizmeti Artan her TEP için enerji yöneticiliği hizmeti 10000 m² yapı alanı için enerji yöneticiliği hizmeti Artan her m² için enerji yöneticiliği hizmeti 660 1,1 660 0,03 7 0,01 7 0,0003

* Binanın yıllık enerji tüketimi değeri yoksa Yapı Alanı kullanılır. Enerji tüketim değeri varsa yapı alanı dikkate alınmaz. İki değer de bulunuyorsa TEP değeri esas alınır. TEP (Ton Eşdeğer Petrol)

119

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________

KISIM V- YERLEŞİM ALANLARI AG DAĞITIM ve AYDINLATMA PROJELERİ ve DİĞER HİZMETLER
SIRA NO YAPILACAK HİZMETİN ADI BEDELİ TL 1 DENETİM BEDELİ TL

Özel besleme hatları dahil yerleşim alanları, tatil siteleri için AG dağıtım ve çevre aydınlatma uygulama projeleri bedelleri 10 bağımsız birim 20 bağımsız birim 30 bağımsız birim 60 bağımsız birim 90 bağımsız birim 150 bağımsız birim 300 bağımsız birim 600 bağımsız birim 900 bağımsız birim 1.500 bağımsız birim 3.000 bağımsız birim 6.000 bağımsız birim Yapı İçindeki Birim Sayısı 2 - 5 birim için 6 - 9 birim için 10 - 30 birim için 31 - 50 birim için 51 birim ve üzeri için 880 1760 2630 3440 4930 6570 13130 19700 35310 49270 78830 118240 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 35 70 106 138 197 263 526 788 1412 1971 3153 4730

Azaltma Katsayısı

Notlar: * Fiyatlar tek birimli konutlar için verilmiştir. Çok birimlilerde azaltma katsayısı uygulanır * Site içi aydınlatma projesi en az ücretleri yukardaki bedellere dahildir. * Ön proje niteliğinde Etüt Gerekçe Raporu hazırlandığında; hesaplanan değerlerin %30’u istenecektir. Geri kalan %70’i ise şebeke projesi tamamlanınca ödenir.

2

Organize sanayi siteleri YG dağıtım ve site içi aydınlatma uygulama projeleri bedelleri 1000 kVA kurulu güç için etüt, yapılabilirlik ve proje için sabit bedel Artan her kVA için Her direk için Büyük aralıklı hava hattı her m için YG yer altı kabloları her m için 2 hücreli trafo binası için Direk tipi trafo için AG saha dağıtım kutusu adedi için Trafo merkezi artan hücre adedi için AG birim bağlantısı/sokak aydınlatması her m için 3360 3,15 7,812 1,0815 0,147 378 189 84 84 0,105 15 7 3 3 135 0,13 0,31 0,04

120

__________________________________________________ Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri

KISIM VI- DENETİM ve ÖLÇÜM HİZMETLERİ
SIRA NO 1 YAPILACAK HİZMETİN ADI Tesisat denetim hizmet bedelleri 1. Sınıf yapılar tesisat denetim bir kişi bir gün için 2. Sınıf yapılar tesisat denetim bir kişi bir gün için 3. Sınıf yapılar tesisat denetim bir kişi bir gün için 4. Sınıf yapılar tesisat denetim bir kişi bir gün için 5. Sınıf yapılar tesisat denetim bir kişi bir gün için Topraklama ölçüm bedelleri YG Tesislerinde üç ölçüme kadar sabit bedel Artan her ölçüm için AG Tesislerinde üç ölçüme kadar sabit bedel Artan her ölçüm için Röle testi bedelleri Bir ölçüm için sabit bedel Artan her ölçüm için Yağ delinme testi Numunenin alınması halinde 1 ölçüm için sabit bedel Numunenin getirilmesi halinde 1 ölçüm için sabit bedel Artan her ölçüm için AG tesisleri mühendislik hizmetleri 50 kVA’ya kadar AG tesisleri aylık bakım hizmeti 50 kVA’ya kadar AG tesisleri aylık işletme sorumluluğu 50 kVA’ya kadar AG tesisleri aylık danışmanlık hizmetleri Artan her kVA için aylık bakım hizmeti Artan her kVA için aylık işletme sorumluluğu Artan her kVA için aylık danışmanlık hizmetleri Enerji Analizi (Harmonik) Ölçüm Bedelleri Bir Transformatörlü bir merkez için sabit bedel Artan her ölçüm için Yalıtım (İzolasyon) Direnci Ölçüm Bedelleri Üç ölçüme kadar sabit bedel Artan her ölçüm için Katodik Koruma Ölçüm Bedelleri Bir anot yatağı/ tank için sabit bedel Artan her anot yatağı/tank için BEDELİ TL 120 200 280 400 470 300 20 200 17 DENETİM BEDELİ TL

2

Not: Ölçümü yapan kişinin yol, iaşe ve ibate bedeli denetim isteyen kuruluşa aittir.

3

660 190 140 60 60 190 290 190 0,18 0,26 0,18 1050 530 280 17 300 17

4

5

6

7

8

Notlar: * Tekrarlanan ölçüm ve denetim hizmetlerinde enaz ücretlerin %50’si uygulanır. * Ölçümü yapan kişinin yol, iaşe ve ibate bedelleri ölçümü isteyen kişi veya kuruluşa aittir.

9

10

11

12 13

Toprak Özgül Direnci Ölçüm Bedelleri Üç ölçüme kadar sabit bedel Artan her ölçüm için Artık Akım Anahtarı Test Bedelleri Bir ölçüm için sabit bedel Artan her ölçüm için Aydınlatma Şiddeti Ölçüm Bedeli Üç ölçüme kadar sabit bedel Artan her ölçüm için Yıldırımdan Korunma Tesisat Kontrol Bedeli Gürültü Seviyesi Ölçüm Bedeli Üç ölçüme kadar sabit bedel Artan her ölçüm için

300 17 180 33 200 6 290 200 6

121

2 Yalnız YG Şebekesi uygulama projeleri bedelleri Nüfusa bakılmaksızın bütün köylerde 10.000 nüfustan sonra artan her 30.000 nüfuslu şehir ve kasabalar 150.2 3.8 390 1070 1550 2230 3430 4470 5850 12510 4430 16 43 62 89 138 179 234 500 177 550 1520 2230 3180 4900 6390 8360 11300 17860 6330 22 61 89 127 196 256 334 452 714 253 670 1050 1560 2160 3750 6510 9280 14740 22310 36780 5470 27 42 63 86 150 260 372 590 893 1471 218 BEDELİ TL DENETİM BEDELİ TL 122 .465 94.14 3.000 nüfuslu şehir ve kasabalarda 30.000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda 30.001-100.001-100.000 nüfuslu şehir ve kasabalarda 100.000 nüfuslu şehir ve kasabalarda 50.ELEKTRİK DAĞITIM KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPTIRILAN PROJE ve DİĞER HİZMETLER SIRA NO 1 1.001-100.000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda 20.1 0.4 Proje Düzenlemede Değişken Bedeller Proje sonucu gerekli olan her direk için (yeri değişenler dahil) Aydınlatma direkleri (adet) Alçak Gerilim Dağıtım kutuları (SDK) (adet) AG Şebekesinin yer altı kablosu ile beslenen kısımlarında her km’si için 3.000 nüfustan sonra her 50.000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda 50.000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda 20.14 0.000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda 60.465 2.000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda 75.001-75.000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda 60.1 3.TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________ KISIM VII.000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda 75.000 nüfuslu şehir ve kasabalarda 100.000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda 30.001-30.000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda 40.000 nüfuslu şehir ve kasabalarda 15.000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda 50.000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda 75.000 nüfus için ek bedel 2.001-50.000 nüfustan sonra her 50.3 3.000 nüfus için ek bedel 3 3.1 Proje Düzenlemede Sabit Bedeller YG-AG Şebekesi uygulama projeleri bedelleri Nüfusa bakılmaksızın bütün köylerde 10.000 nüfus için ek bedel 2 2.31 3.000 nüfuslu şehir ve kasabalarda 75.1 YAPILACAK HİZMETİN ADI Şehir Şebekeleri Etüt Raporu Hazırlama Sabit Bedeller YG-AG şebekesi veya yalnız YG şebekesi bedelleri 1000 nüfusa kadar olan köylerde 1000 nüfusdan fazla olan köylerde 3000 nüfusa kadar olan kasabalarda 3001-5000 nüfuslu şehir ve kasabalarda 5001-15.001-150.000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda 40.5 0.000 nüfuslu şehir ve kasabalarda 100.

5-6.2 Proje Yapımı Otomatik kompanzasyon için her değişik pano tipi bedeli Otomatik kompanzasyon panosu için gruptaki her trafo için proje bedeli Sabit kompanzasyon panosu için her değişik pano tipi bedeli Sabit kompanzasyon için gruptaki her trafo için proje bedeli 8 8.__________________________________________________ Elektrik.2 Notlar: * Yukarıdaki bedeller.5 14 0.55 7. Eğer %20’den fazla ise sadece fazla olan kısmı için bedel alınır. elektrik projesi yapılacak yörenin varolan haritasının %20’sinden az ise bedel alınmaz.1 5.1 YG DAĞITIM HATLARI PROJE İŞLERİ YG dağıtım hattı etüdü a) Düz arazi etüt bedeli (km) b) Engebeli arazi etüt bedeli (km) 720 1260 180 450 29 50 7 18 8.3 6 6. YAPILACAK HİZMETİN ADI BEDELİ TL 47. Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri KISIM VII. elektrik projesi yapılmasına yetecek kadar çıkarılan haritalardaki şebekenin her km’si içindir.2 YG Dağıtım hattı proje yapım bedeli (km) YG Dağıtım hattı direk aplikasyon yapım bedeli (km) 123 .26 10 0.25 450 280 110 140 50 1.2 5. Elektronik.ELEKTRİK DAĞITIM KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPTIRILAN PROJE ve DİĞER HİZMETLER SIRA NO 3.3 kV indirici merkez için g) Her Dağıtım Merkezi için 4 Tip dışında kalan santral ve trafo proje bedelleri Yeni ve değişiklik projesi yapılacak olan kabine ait şartnameleriyle birlikte komple proje keşfinin %7’si. * Çıkartılan haritalar.84 10 0.65 17 1. 5 5.386 690 DENETİM BEDELİ TL 1.9 18 12 4 5 2 56 27 Özel tip demir direkler Yeni her tip YG direği Onaylı her tip direkte yapılan değişiklik Özel temel hesabı (Her tip için) Harita hizmetleri bedelleri Takeometrik harita çıkarılarak takeometre defterinde verilmesi Plancote veya teodolitle kotsuz ve engelsiz harita çıkarılması 130 80 5 3 720 160 160 29 6 6 7 7.5 3.1 6.1 Kompanzasyon projeleri bedelleri Etüt yapımı Etüt için sabit bedel Her trafo için ölçüm bedeli Etüt raporu için sabit bedel Her trafo etüt raporu için değişken bedel 410 30 250 11.6 YG Yer altı kabloları Trafolar arasında döşenen YG kabloların her km’si için Trafo merkezleri (TM) proje bedelleri (Yerinde kalan trafolar dahil) a) Her elektrik santrali için b) Her kabin tipi trafo postası için c) Her kabin tipi özel trafo postası için d) Her direk tipi trafo postası için e) Her direk tipi özel trafo postası için f) Her 30/15-10.55 340 20 260 13.

795 MCM.272 MCM AC yapılan 154 kV ENH’ler için km başına proje bedeli 1x1272 MCM 154 kV ENH’ler için km başına proje bedeli 1000 40 1100 44 2250 90 2 954 MCM.8-6.5 . 1.8-6.272 MCM ve 2.8 150 MVA güç trafo için projesi için sabit 30/15.16 0. 795 MCM. 1.15.8 kV güç trafosu 150 MVA’dan sonra artan her MVA için proje bedeli 30/15.5 .3 kV 150 MVA’dan sonraki artan her MVA için proje bedeli 154 kV transfer fideri için sabit proje bedeli 154 kV kuplaj fideri sabit proje bedeli 154 kV transferli trafo fideri sabit proje bedeli 154 kV transferli çıkış fideri sabit proje bedeli 154 kV transferli reaktör ve fideri sabit proje bedeli 2420 2420 15.3 kV 150 MVA güç trafosu projesi için sabit bedel 154/35. 2x477 MCM.15. 2x1.026 mm² ACSR iletken ile yapılan 380 kV ENH’ler için km başına proje bedeli 1450 58 2870 114 3 Yeraltı kablosu ile yapılan ENH’ler 154 kV 3x1.18 0.8 kV güç trafosu için etüt raporu bedeli 30/15. 1.75 1240 1240 1240 49 49 0.3 kV çıkış fideri projesi sabit bedel 1240 1240 15. 954 MCM.TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________ KISIM VIII.8-6. 2x795 MCM.18 0. 2x1272 MCM ACSR ile yaptırılan 154 kV ENH’lerin uygulama proje bedelleri 477 MCM.5 .3 kV güç trafosu etüt raporu bedeli 154/35.272 MCM ACSR ile yapılan 154 kV ENH’ler için km başına etüt raporu bedeli 795 MCM.63 49 49 49 5 154 kV’luk TM’ler 154/35. 2x795 MCM.000 mm² XLPE kablo ile yapılan ENH’ler m başına etüt bedeli 154 kV 3x630 mm² XLPE kablo ile yapılan ENH’ler m başına etüt bedeli 154 kV 3x1.8 kV transfer fideri projesi için sabit bedel 30/15.75 1550 1550 1550 1550 1550 97 97 0.8 kV transferli trafo fideri projesi için sabit bedel 30/15.16 4 30 kV ve aşağısı TM’ler 30/15.ELEKTRİK DAĞITIM KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPTIRILAN ENH ve TM ETÜT PROJELERİ SIRA NO YAPILACAK HİZMETİN ADI BEDELİ TL 1 DENETİM BEDELİ TL 477 MCM.000 mm² XLPE kablo ile yapılan ENH’ler m başına proje bedeli 154 kV 3x630 mm² XLPE kablo ile yapılan ENH’ler m başına proje bedeli 0.272 MCM ve 2026 mm² ACSR iletken ile yapılan 380 kV ENH’ler 954 MCM. 954 MCM. 2x1. 2x795 MCM.63 62 62 62 62 62 124 .026 mm² ACSR iletken ile yapılan 380 kV ENH’ler için km başına etüt raporu bedeli 954 MCM. 954 MCM.272 MCM ve 2. 2x477 MCM.15.8-6.

30/0. Elektronik.30/0.01 49 49 5180 5180 16 5180 5180 5180 5180 5180 5180 5180 5180 5180 207 207 0.4 kV YST 500 kVA’dan sonra artan her KVA için proje bedeli 8 Gaz izole trafo merkezleri (GIS) 154 kV GIS TM etüt raporu bedeli 154 kV 50 MVA GIS TM için sabit proje bedeli 154 kV GIS TM’lerde 50 MVA’dan sonra artan her kVA için proje bedeli GIS TM’lerde trafo fideri sabit proje bedeli GIS TM’lerde hat fideri sabit proje bedeli GIS TM’lerde kuplaj fideri sabit proje bedeli 15 kV GIS TM’lerde metalclad fider sabit proje bedeli 1240 1240 0.ELEKTRİK DAĞITIM KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPTIRILAN ENH ve TM ETÜT PROJELERİ SIRA NO YAPILACAK HİZMETİN ADI BEDELİ TL 6 380 kV’luk TM’ler 380/154 kV güç trafosu etüt raporu bedeli 380/154 kV 250 MVA güç trafosu sabit proje bedeli 250 MVA’dan sonraki artan her MVA için proje bedeli 380 kV 2 ana bara + transfer baralı çıkış fideri sabit proje bedeli 380 kV 2 ana bara + transfer baralı transfer fideri sabit proje bedeli 380 kV kuplaj fideri sabit proje bedeli 380 kV transfer + kuplaj fideri sabit proje bedeli 380 kV ana bara ve transfer baralı trafo fideri sabit proje bedeli 380 kV transferli çıkış fideri sabit proje bedeli 380 kV transferli trafo fideri sabit proje bedeli 380 kV şönt reaktör ve fideri sabit proje bedeli 380 kV seri kapasitör ve fideri sabit proje bedeli 7 Yardımcı servis trafosu (YST) 15 .4 kV 500 kVA YST sabit proje bedeli 15 .01 1550 1550 1550 1550 62 62 62 62 49 49 1240 1240 0.30/0.63 207 207 207 207 207 207 207 207 207 DENETİM BEDELİ TL 125 . Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri KISIM VIII.__________________________________________________ Elektrik.4 kV YST etüt raporu bedeli 15 .

3 141 743 3485 5576 7667 10454 13242 16379 0.3 831 1245 1868 2877 4204 0.5 MVA’ya kadar sabit bedel 2 MVA 10 MVA 20 MVA 40 MVA 60 MVA 80 MVA 100 MVA 100 MVA’dan sonra artan her kVA için 3 Rüzgar. jeotermal santralı elektrik uygulama projeleri 2 MVA’ya kadar sabit bedel 2 MVA’dan sonra artan her kVA için 14780 3.ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM SANTRALLARI ELEKTRİK PROJELERİ SIRA NO YAPILACAK HİZMETİN ADI BEDELİ TL 1 Termik santral elektrik uygulama projeleri 2 MVA’ya kadar sabit bedel 5 MVA otoprodüktör 10 MVA otoprodüktör 15 MVA otoprodüktör 25 MVA otoprodüktör 25 MVA’dan sonra artan her kVA için proje bedeli 2 Hidroelektrik santral elektrik uygulama projeleri 0.3 592 0.13 DENETİM BEDELİ TL 126 .13 3520 18560 87120 139390 191660 261360 331060 409460 3. biyoenerji.13 20760 31140 46710 71910 105090 3. güneş.TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________ KISIM IX.

17 2200 87 43 0.14 4 Otoyol giriş/çıkış kontrol ve ücretlendirme sistemi uygulama projeleri bedelleri Her giriş/çıkış izleme ve kontrol merkezi için sabit bedel Otoyolun her m’si için değişken bedel 5 Kavşak sinyalizasyon ve merkezi izleme/kontrol sistemleri uygulama projeleri bedelleri Merkezi izleme birimi için sabit bedel Her kavşak için İzleme için gerekli yer altı kablo projesi her m’si için 6 Not: Çevre güvenlik ve kapalı devre televizyon sistemleri uygulama projeleri bedelleri Merkezi izleme birimi * Çevre güvenlik dağıtım sistemleri. kapsamı aynı kalmak eşiti AG dağıtım proje bedelinin %40’ı uygulanır.__________________________________________________ Elektrik. kapsamı aynı kalmak kaydıyla eşiti AG dağıtım proje bedelinin %20’si uygulanır.000 m²’ye kadar alan 1.AYRI YAPILAN ZAYIF AKIM PROJELERİ ve DİĞER HİZMETLER SIRA NO 1 YAPILACAK HİZMETİN ADI Telefon ve kablo TV/R dağıtım merkezleri uygulama projeleri Sabit yerel telefon santralı ve dağıtım merkezi Sabit kablo TV/R dağıtım merkezi 10 kanala kadar uydu ve yerel yayın alabilen merkez Artan her kanal için Notlar: * Kentiçi telefon dağıtım projeleri ve siteiçi telefon dağıtım projeleri. Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri KISIM X.9 250 3.04 43 0. BEDELİ TL 1080 1080 1080 22 DENETİM BEDELİ TL 43 43 43 0.3 40 36 0.022 980 900 0. Elektronik.000 m²’den sonra artan her m² için 127 . kapsamı aynı kalmak kaydıyla eşiti AG dağıtım proje bedelinin %20’si uygulanır. * Kentiçi kablo TV/R ve uydu/yerel yayın dağıtım ve siteiçi kablo TV/R dağıtım: kapsamı aynı kalmak kaydıyla eşiti AG dağıtım proje bedelinin %20’si uygulanır. 3 Tünel izleme/kontrol uygulama projeleri Her giriş/çıkış izleme ve kontrol merkezi için sabit bedel Tünelin her m’si için değişken bedel 1080 1 1080 0. 7 Uydu haberleşme sistemleri uygulama projeleri bedelleri 10 kanala kadar sabit merkez Artan her kanal için 3600 44 3600 44 3600 450 900 130 130 0.01 144 2 144 2 144 18 36 6 6 8 Radar merkezleri uygulama projeleri bedelleri 10 kanala kadar sabit bedel Artan her kanal için 9 TV/R verici ve aktarıcıları uygulama projeleri bedelleri Sabit merkez Her aktarıcı merkez için 10 ENH ve trafo merkezleri SCADA sistemleri uygulama projeleri bedelleri Sabit merkez Her trafo için Her indirici merkez için İzlenen hattın her m’si için 11 Açıkalan seslendirmesi uygulama projeleri bedelleri Sabit merkez 1.03 10 0.6 0.9 2 Not: Siteiçi yangın ihbar ve uyarı sistemleri uygulama projeleri Merkezi izleme/uyarı birimi 1080 43 * Siteiçi yangın ihbar ve uyarı sistemleri.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ___________________________________________________________________ KISIM X. * Birden fazla D/G arasında senkronizasyon istenmesi durumunda en az ücretler %50 artırılarak uygulanır.6 DENETİM BEDELİ TL 11 44 83 94 132 0.DİĞER PROJE ve HİZMETLER En az ücret tanımlarında belirtilmeyen proje ve hizmetlerin en az ücretlerinin belirlenmesinde EMO Yönetim Kurulu yetkilidir.32 0.02 KISIM XII .AG GENERATOR UYGULAMA PROJELERİ SIRA NO YAPILACAK HİZMETİN ADI 10 kVA kadar sabit bedel 50 kVA D/G uygulama projeleri 100 kVA D/G uygulama projeleri 200 kVA D/G uygulama projeleri 400 kVA D/G uygulama projeleri 400 kVA’dan sonra artan her kVA için Gücün 5 MVA’yı geçmesi durumunda artan her kVA için Notlar: * Tesiste birden fazla D/G bulunması durumunda toplam güç esas alınır.14 57 730 290 29 11 9760 390 BEDELİ TL DENETİM BEDELİ TL KISIM XI . 128 . BEDELİ TL 290 1110 2040 2330 3290 2.AYRI YAPILAN ZAYIF AKIM PROJELERİ ve DİĞER HİZMETLER SIRA NO 12 13 YAPILACAK HİZMETİN ADI Stadyum seslendirmesi uygulama projeleri bedelleri Stadyum seslendirmesi Otopark giriş kontrol ve ücretlendirme uygulama projeleri bedelleri Ana Merkez Artan her tali giriş/çıkış merkezi için 14 Kentlerarası yeraltı telefon şebekesi uygulama projeleri bedelleri Sabit bedel Hat boyunun her m’si için 15 Data dağıtım ve yapısal kablolama uygulama projeleri bedelleri 100 data noktasına kadar sabit bedel 100 birleşik data/telefon noktasına kadar sabit bedel Artan her 8 nokta için 1270 2090 10 51 84 0. * Otomatik transfer panosu projelendirilmesi en az ücretlere dahildir.09 0.4 1440 0.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->