introduktion till kreativa och intuitiva arbetsformer från omställningsrörelsens verktygslåda t.ex.

: Öppet forum, inre omställning, grupplanering, visionsframställning.

Välkommen till en workshop med OMSTÄLLNING TRANÅS –

VAD GÖR VI FÖR ATT STÄLLA OM TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE?

Organisationen vill visa att alternativ finns för att möta framtidens utmaningar Vi vill inspirera och bygga nätverk för lokala utvecklingsgrupper som funderar på alternativ Omställning
Föreläsare: Stephen Hinton (en av grundarna till Omställning Sverige) Datum: Söndag den 27 Februari Tid: 10-15 Plats: Kraftverket, Tranås Dagen är kostnadsfri. Ta med mat till ett knytkalas.

ANMÄLAN SENAST: MÅNDAG 21 Februari
0705804663 Colm (0708780499 Britta) E-post: info@omstallningtranas.se Omställning Tranås är den lokala delen av det nationella nätverket Omställning Sverige och det internationella nätverket Transition Network. Se även www.omstallningtranas.se eller www.transitionsweden.se för mer fakta. Tillsammans arbetar vi för en hållbar utveckling och ett bättre samhälle!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful