Gu

ma

ga

la,

.

tay

ay

wa

Ang
Hm

ta

wit

u

ma

a

nay

ay

Ang

na

Copyright © Sanny N. Tendilla @ http://filipinofolksongsatbp.blogspot.com

.
.
:
:
:

.
na

6
S 1
S 2
Gtr.
Bass
Perc.
Percussion

.

Electric Bass

.
: Guitar

.
: Soprano 2
tu log

nak

ma

Hm
A

.
: Soprano 1
KatutubongAwit ng Central Luzon
Daniw
Nang
Hm

ga

mit;

gi

na

kid

ay

Perc.
Bass

Gtr.

Hm
A

kid;

sa

bu

bung

kal

rong

pam

Copyright © Sanny N. Tendilla @ http://filipinofolksongsatbp.blogspot.com
ra

:
:
:

.
13
2
S 1
S 2
Gtr.
Bass
Perc.

.
Perc.

Bass

: Gtr.
: S 2
bu sa

pa

wa

: S 1
KatutubongAwit ng Central Luzon
11
3
Copyright © Sanny N. Tendilla @ http://filipinofolksongsatbp.blogspot.com

2

1

2

1

.
Perc.

Bass

2

1

2

1

Hm

mit.

ma ka

2 1
ha

wa'y

ki, gin

pag la sa' yong

: Gtr.

S 2 :
u

pang

: S 1
17

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful