P. 1
curs

curs

|Views: 444|Likes:
Published by 8noiembrie

More info:

Published by: 8noiembrie on Jan 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2014

pdf

text

original

Curs Scari

http://www.scribd.com/doc/23777531/Curs-Scari

Scribd Upload a Document
Search Books, Presentat Search Documents

Explore

Documents
Books - Fiction Books - Non-fiction Health & Medicine Brochures/Catalogs Government Docs How-To Guides/Manuals Magazines/Newspapers Recipes/Menus School Work + all categories Featured Recent

People
Authors Students Researchers Publishers Government & Nonprofits Businesses Musicians Artists & Designers Teachers + all categories Most Followed Popular / 54 8noiembrie

Account
l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading. Select the sites below and Home My Documents My Collections My Shelf View Public Profile Messages Notifications Settings Help Log edit preferences Out nt for Free
1 din 57 26.01.2011 13:16

Curs Scari

http://www.scribd.com/doc/23777531/Curs-Scari

Noţiuni de proiectare a scărilor şi rampelor, la clădiri cu funcţiuni civile

Elemente de curs pentru anul III

/ 54
Conf. dr. arh. Ana-Maria Dabija
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” Catedra de Ştiinţe Tehnice

l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading. Select the sites below and

edit preferences nt for Free
2 din 57 26.01.2011 13:16

Curs Scari

http://www.scribd.com/doc/23777531/Curs-Scari

Noţiuni de proiectare a scărilor şi rampelor, la clădiri cu funcţiuni civile

Elemente de curs pentru anul III

Conf. dr. arh. Ana-Maria Dabija
consultant

prof. arh. Alexandru Stan

/ 54
desene realizate de

Lect. dr. arh. Doina Niculae
şi studenţii din Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”

l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading. Select the sites below and

edit preferences nt for Free
3 din 57 26.01.2011 13:16

Curs Scari

http://www.scribd.com/doc/23777531/Curs-Scari

Noţiuni de proiectare a scărilor şi rampelor, la clădiri cu funcţiuni civile

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI DE PROIECTARE A SCĂRILOR ŞI RAMPELOR, LA CLĂDIRI CU FUNCŢIUN
Terminologie În concepţia acestui curs, termenii de mai jos, prezentaţi în ordine alfabetică, au următoarea 1 caz particular de parapet alcătuit în general din elemente balustradă verticale (baluştri) şi/sau orizontale, la care predomină “golul” (în relaţia plin-gol) 2 Spaţiul delimitat de pereţi în care este închisă scara casa scării 3 ciubuc parte frontală a treptei, ieşită din planul contratreptei, cu rol decorativ 4 suprafaţă verticală, care face legătura între două trepte contratreaptă Observaţie: se pot realiza scări cu trepte, fără contratrepte 5 partea de dedesubt a rampei, care se vede de pe podestul intrados (al scării) sau de pe rampa aflată la o cotă inferioară. Poate fi neted sau cutat. Observaţie: se poate utiliza, cu aceeaşi semnificaţie, şi termenul de extrados al scării 6 spaţiul de circulaţie cuprins între limitele finite a două rampe înălţime liberă (13) suprapuse sau o rampă şi elementele planşeului (respectiv pardoselii), măsurat pe perpendiculara la linia pasului, de la buza treptei finite (respectiv faţa pardoselii podestelor), până la faţa finită a intradosului rampei sau a grinzilor de podest (fig. 1.) 7 spaţiul de circulaţie, cuprins între suprafeţele finite ale lăţime liberă elementelor ce limitează scara către rampă (13) (între perete şi balustradă, între doi pereţi, între perete şi vangul lateral, între două balustrade sau două vanguri ale aceleiaşi rampe – măsurat cu sau fără trepte- sau aceluiaşi podest)(fig. 2) 8 linia pasului linia pe care se măsoară în proiecţie orizontală lăţimea treptelor (l) şi care indică grafic sensul de urcare. În cazul scărilor curbe sau balansate, linia pasului se consideră la 50 cm de la mâna curentă, dinspre arcul mic al curbei, pentru rampe cu lăţimea până la 1,00 m şi la 60 cm pentru rampe cu lăţimea mai mare de 1,00. 9 element constructiv prevăzut la partea superioară a mână curentă parapetului/balustradei sau pe peretele adiacent unei scări sau unei rampe, având rolul de sprijin pentru persoanele ce utilizează scara sau rampa muchia care reprezintă intersecţia dintre planul orizontal şi 10 muchie de treaptă planul vertical al treptei (fig.3) . 11 parapet element constructiv vertical, plin sau cu goluri, care asigură protecţia persoanelor care circulă sau staţionează pe traseul scării sau rampei (inclusiv al podestului) 12 podest element constructiv orizontal (de plecare, sosire şi/sau

/ 54

l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading. Select the sites below and

edit preferences nt for Free
4 din 57 26.01.2011 13:16

Curs Scari

http://www.scribd.com/doc/23777531/Curs-Scari

Noţiuni de proiectare a scărilor şi rampelor, la clădiri cu funcţiuni civile

13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

/ 54

26

27

intermediar) prevăzut pentru legătura cu etajul şi respectiv pentru odihna persoanelor care circulă pe scară sau rampă rampă element constructiv de circulaţie, înclinat, prevăzut cu/fără trepte, ce face legătura între niveluri, respectiv între elementele orizontale (podeste) ale diverselor niveluri. NOTĂ: “Rampele” ce fac obiectul prezentului normativ sunt rampele fără trepte. Rampele cu trepte fac parte integrantă din subansamblul “scară” (14). În acest caz termenul “rampă” se poate folosi fără precizarea “de scară”, dacă din context se înţelege că este vorba de rampe cu trepte, deci de “rampe de scară”. subansamblu constructiv care serveşte la circulaţia pietonală scară între două sau mai multe niveluri şi care este alcatuită din rampe cu trepte şi eventual podeste scară exterioară deschisă scară amplasată în exteriorul construcţiei, independen alipită acesteia pe maximum trei laturi scar scară interioară deschisă ă amplasată în interiorul construcţiei, în holuri, vestibuluri atriumuri etc. fără a fi într-o casă proprie a scării scară amplasată în casă proprie, astfel conformată încât să scară interioară închisă răspundă condiţiilor de izolare şi protecţie în caz de incendiu. caz particular de scară cu mai multe rampe drepte, în care scarăcu întoarcere acestea sunt orientate unele faţă de altele la un unghi oarecare (cel mai frecvent întoarceri la 1800, sau la 900) scară monumentală scară care urmăreşte realizarea unui efect arhitectural deosebit, astfel alcătuită încât să asigure (dacă este cazul) şi evacuarea în caz de pericol scară ce poate asigura circulaţia funcţională din clădire. scară principală scară cu rampe curbe scară ce are rampele curbe (de diverse forme) continue sau întrerupte cu podeste şi la care treptele converg la unul sau mai multe centre de curbură. scară cu rampe drepte scară ce are una sau mai multe rampe drepte, continue sau întrerupte cu podeste caz particular de scară cu rampe drepte, unde rampele şi scară dreaptă podestele sunt în prelungire, pe aceeaşi direcţie scară pentru circulaţia secundară, servind toate nivelurile sau scară secundară numai o parte dintre ele şi care poate asigura şi evacuarea, dacă este alcătuită şi dimensionată corespunzător scar scară abruptă cu trepte ă cu trepte ce au înălţimea cuprinsă între 22,6 şi foarte înalte 30,0 cm scară cu una sau mai multe rampe drepte, la care anumite scară balansată porţiuni din rampă sunt curbe (pe zona de schimbare a direcţiei), sau scară alcătuită dintr-o rampă dreaptă şi una curbă, cu sau fără podest intermediar. Scară cu trepte balansate (31). scară cu trepte înalte scară cu trepte ce au înălţimea cuprinsă între 17,6 şi 22,5 cm

l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading. Select the sites below and

edit preferences nt for Free
5 din 57 26.01.2011 13:16

fără a se schimba înţelesul din Normativ. cu muchii de treaptă care converg în centrue de curbură diferite. situată pe verticală 30 treaptă la distanţă egală faţă de celelalte trepte. la clădiri cu funcţiuni civile 28 scară cu trepte joase scară cu trepte ce au înălţimea mai mică de 16. imi libere de scară / 54 cu muchie întărită l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading.5 cm suprafaţă orizontală. cu lăţime relativ mică.com/doc/23777531/Curs-Scari Noţiuni de proiectare a scărilor şi rampelor.01. pe care descarcă rampa scării Observaţie: o parte din aceşti termeni se regăsesc aidoma şi în Normativ privind criterii de perf specifice rampelor şi scărilor pentru circulaţia pietonală în construcţii. către interiorul ei 32 ochiul scării 33 vang grindă laterală sau centrală.Curs Scari http://www.6 şi 17. în lungul rampei. Select the sites below and edit preferences nt for Free 6 din 57 26.5 cm scar 29 scară cu trepte obişnuite ă cu trepte ce au înălţimea cuprinsă între 16.scribd. Forma în plan diferă de la o treaptă la alta.2011 13:16 . 31 trepte balansate trepte ce urmăresc un traseu curb. spaţiul (liber) cuprins între rampele scării. pentru alţii s-au adus prin pre suplimentare.

scribd.2011 13:16 .Curs Scari http://www. Select the sites below and edit preferences nt for Free 7 din 57 26.01.com/doc/23777531/Curs-Scari / 54 l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading.

com/doc/23777531/Curs-Scari / 54 l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading.scribd.Curs Scari http://www.2011 13:16 . Select the sites below and edit preferences nt for Free 8 din 57 26.01.

01. Select the sites below and edit preferences nt for Free 9 din 57 26.Curs Scari http://www.2011 13:16 .scribd.com/doc/23777531/Curs-Scari / 54 l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading.

Select the sites below and edit preferences nt for Free 10 din 57 26.01.2011 13:16 .com/doc/23777531/Curs-Scari / 54 l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading.Curs Scari http://www.scribd.

Select the sites below and edit preferences nt for Free 11 din 57 26.Curs Scari http://www.scribd.01.2011 13:16 .com/doc/23777531/Curs-Scari / 54 l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading.

2011 13:16 .Curs Scari http://www.01.com/doc/23777531/Curs-Scari / 54 l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading.scribd. Select the sites below and edit preferences nt for Free 12 din 57 26.

com/doc/23777531/Curs-Scari / 54 l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading.scribd.Curs Scari http://www. Select the sites below and edit preferences nt for Free 13 din 57 26.01.2011 13:16 .

com/doc/23777531/Curs-Scari / 54 l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading.01.2011 13:16 .scribd. Select the sites below and edit preferences nt for Free 14 din 57 26.Curs Scari http://www.

2011 13:16 .scribd.com/doc/23777531/Curs-Scari / 54 l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading. Select the sites below and edit preferences nt for Free 15 din 57 26.01.Curs Scari http://www.

com/doc/23777531/Curs-Scari / 54 l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading.Curs Scari http://www. Select the sites below and edit preferences nt for Free 16 din 57 26.2011 13:16 .scribd.01.

scribd.Curs Scari http://www.01.com/doc/23777531/Curs-Scari / 54 l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading.2011 13:16 . Select the sites below and edit preferences nt for Free 17 din 57 26.

Curs Scari http://www. Select the sites below and edit preferences nt for Free 18 din 57 26.scribd.2011 13:16 .com/doc/23777531/Curs-Scari / 54 l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading.01.

Curs Scari http://www.2011 13:16 .01.com/doc/23777531/Curs-Scari / 54 l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading. Select the sites below and edit preferences nt for Free 19 din 57 26.scribd.

Select the sites below and edit preferences nt for Free 20 din 57 26.01.com/doc/23777531/Curs-Scari / 54 l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading.scribd.2011 13:16 .Curs Scari http://www.

Curs Scari http://www.scribd.2011 13:16 .com/doc/23777531/Curs-Scari / 54 l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading.01. Select the sites below and edit preferences nt for Free 21 din 57 26.

01.2011 13:16 .Curs Scari http://www. Select the sites below and edit preferences nt for Free 22 din 57 26.scribd.com/doc/23777531/Curs-Scari / 54 l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading.

2011 13:16 . Select the sites below and edit preferences nt for Free 23 din 57 26.scribd.com/doc/23777531/Curs-Scari / 54 l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading.01.Curs Scari http://www.

2011 13:16 .scribd. Select the sites below and edit preferences nt for Free 24 din 57 26.01.com/doc/23777531/Curs-Scari / 54 l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading.Curs Scari http://www.

Select the sites below and edit preferences nt for Free 25 din 57 26.scribd.Curs Scari http://www.2011 13:16 .01.com/doc/23777531/Curs-Scari / 54 l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading.

01.scribd.2011 13:16 . Select the sites below and edit preferences nt for Free 26 din 57 26.Curs Scari http://www.com/doc/23777531/Curs-Scari / 54 l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading.

com/doc/23777531/Curs-Scari / 54 l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading.2011 13:16 .01. Select the sites below and edit preferences nt for Free 27 din 57 26.scribd.Curs Scari http://www.

01.com/doc/23777531/Curs-Scari / 54 l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading.2011 13:16 .scribd.Curs Scari http://www. Select the sites below and edit preferences nt for Free 28 din 57 26.

com/doc/23777531/Curs-Scari / 54 l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading.01.2011 13:16 . Select the sites below and edit preferences nt for Free 29 din 57 26.scribd.Curs Scari http://www.

com/doc/23777531/Curs-Scari / 54 l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading.scribd.Curs Scari http://www.01.2011 13:16 . Select the sites below and edit preferences nt for Free 30 din 57 26.

scribd.2011 13:16 .com/doc/23777531/Curs-Scari / 54 l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading.Curs Scari http://www. Select the sites below and edit preferences nt for Free 31 din 57 26.01.

01. Select the sites below and edit preferences nt for Free 32 din 57 26.Curs Scari http://www.scribd.com/doc/23777531/Curs-Scari / 54 l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading.2011 13:16 .

scribd.2011 13:16 .com/doc/23777531/Curs-Scari / 54 l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading. Select the sites below and edit preferences nt for Free 33 din 57 26.01.Curs Scari http://www.

scribd.01. Select the sites below and edit preferences nt for Free 34 din 57 26.Curs Scari http://www.2011 13:16 .com/doc/23777531/Curs-Scari / 54 l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading.

2011 13:16 .scribd.com/doc/23777531/Curs-Scari / 54 l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading. Select the sites below and edit preferences nt for Free 35 din 57 26.Curs Scari http://www.01.

scribd.2011 13:16 . Select the sites below and edit preferences nt for Free 36 din 57 26.com/doc/23777531/Curs-Scari / 54 l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading.01.Curs Scari http://www.

2011 13:16 .01.scribd.com/doc/23777531/Curs-Scari / 54 l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading.Curs Scari http://www. Select the sites below and edit preferences nt for Free 37 din 57 26.

Select the sites below and edit preferences nt for Free 38 din 57 26.2011 13:16 .scribd.01.com/doc/23777531/Curs-Scari / 54 l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading.Curs Scari http://www.

2011 13:16 .01.scribd. Select the sites below and edit preferences nt for Free 39 din 57 26.com/doc/23777531/Curs-Scari / 54 l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading.Curs Scari http://www.

com/doc/23777531/Curs-Scari / 54 l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading. Select the sites below and edit preferences nt for Free 40 din 57 26.2011 13:16 .01.scribd.Curs Scari http://www.

com/doc/23777531/Curs-Scari / 54 l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading.01.scribd. Select the sites below and edit preferences nt for Free 41 din 57 26.2011 13:16 .Curs Scari http://www.

Curs Scari http://www.01.scribd.2011 13:16 .com/doc/23777531/Curs-Scari / 54 l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading. Select the sites below and edit preferences nt for Free 42 din 57 26.

Select the sites below and edit preferences nt for Free 43 din 57 26.Curs Scari http://www.01.2011 13:16 .com/doc/23777531/Curs-Scari / 54 l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading.scribd.

Select the sites below and edit preferences nt for Free 44 din 57 26.2011 13:16 .scribd.com/doc/23777531/Curs-Scari / 54 l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading.Curs Scari http://www.01.

2011 13:16 .scribd. Select the sites below and edit preferences nt for Free 45 din 57 26.Curs Scari http://www.01.com/doc/23777531/Curs-Scari / 54 l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading.

Curs Scari http://www.scribd.2011 13:16 .com/doc/23777531/Curs-Scari / 54 l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading.01. Select the sites below and edit preferences nt for Free 46 din 57 26.

Curs Scari http://www.com/doc/23777531/Curs-Scari / 54 l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading.01. Select the sites below and edit preferences nt for Free 47 din 57 26.scribd.2011 13:16 .

01.2011 13:16 .com/doc/23777531/Curs-Scari / 54 l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading.Curs Scari http://www. Select the sites below and edit preferences nt for Free 48 din 57 26.scribd.

com/doc/23777531/Curs-Scari / 54 l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading.scribd. Info and Rating Architecture stairs dabija scarilor torsionata edit preferences formula calcul nt for Free 49 din 57 26. Select the sites below and Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document This is a private document.2011 13:16 .01.Curs Scari http://www.

info Share & Embed Related Documents PreviousNext 1. edit preferences nt for Free 50 din 57 26.Bucuresti Si Jud. p.Limitrofe Tel 0734.Curs Scari http://www.Balustrade. granit.arts.Marmura Product. Select the sites below and p.limba-germana.marmuraproduct.2011 13:16 .297.com/doc/23777531/Curs-Scari cu intoarcere dimensiunea gradinite (more tags) alexxa_popescu Ads by Google Porti Garduri Fier Forjat www. Doar acum.Balcoane.ro www.ro Scari. 2. aici Vrei să Vorbeşti Germana? www. l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading.584. Marmura.fierforjat. / 54 p.01. p. travertin Cele mai bune preturi ! Vorbeşti fluent & scri corect limba germana în 24 zile.scribd.ro www. onix.

l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading. p. p. / 54 p. 4. p.com/doc/23777531/Curs-Scari p. edit preferences nt for Free 51 din 57 26.2011 13:16 . p. p.01.Curs Scari http://www.scribd. Select the sites below and p. 3.

p. edit preferences nt for Free 52 din 57 26. p.com/doc/23777531/Curs-Scari 5.Curs Scari http://www. p. p.01.2011 13:16 . Select the sites below and 7.scribd. p. p. l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading. / 54 p. 6. p.

p. p.Curs Scari http://www. / 54 p. 10. l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading.com/doc/23777531/Curs-Scari p. p. 9. 8.scribd. p.01. Select the sites below and p. p.2011 13:16 . edit preferences nt for Free 53 din 57 26.

11. edit preferences nt for Free 54 din 57 26. p. 12. p.scribd. p. p.01. p. Select the sites below and p. / 54 p. l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading.com/doc/23777531/Curs-Scari p.2011 13:16 .Curs Scari http://www.

p. l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading. p. 14. More from this user PreviousNext edit preferences nt for Free 55 din 57 26. Select the sites below and 15. p. p.Curs Scari http://www. p.01.com/doc/23777531/Curs-Scari 13.scribd. p. / 54 p.2011 13:16 .

l! Post a message on your social networks to let others know what you're reading. 54 p. 104 p.2011 13:16 . 12 p. / 54 200 p. 54 p. 132 p. Recent Readcasters Add a Comment edit preferences nt for Free 56 din 57 26. Select the sites below and 3.Curs Scari http://www. 201 p.01. 2.com/doc/23777531/Curs-Scari 1.scribd.

com/scribd / 54 facebook.. Recomand sa-si ia oricine e interesat copia fizica de la UAIM inca e 5 ron (dna profesoara dorea ca aceasta carte sa coste cat un pachet de tigari.com/scribd About Press Blog l! Post Partners on your social networks to let others know what you're reading.2011 13:16 ..com/doc/23777531/Curs-Scari Characters: 400 luis20010 left a comment Multumesc mult aveam nevoie de functia search pentru aceasta carte!! p..s..com/scribd twitter.Curs Scari http://www.. Select the sites below and a message Scribd 101 Web Stuff Scribd Store Support FAQ Developers / API Jobs Terms Copyright Privacy edit preferences nt for Free 57 din 57 26. ca s-a dublat pretul la tabac. Presentat Search Documents Follow Us! scribd..) 06 / 24 / 2010 Reply This document has made it onto the Rising list! 02 / 11 / 2010 Upload a Document Search Books.01.scribd. anul asta nu a mai reusit.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->