TEKNIK MENGURUS KELEMAHAN

Berdasarkan survey yang telah dijalankan, didapati sampel yang dipilih mempunyai dua kelemahan iaitu sampel tidak mampu menjadi model perubahan kepada rakan-rakan sekelasnya. Dalam erti kata lain, sampel masih belum boleh menjadi role-model kepada rakan-rakan sekelasnya. Selain itu, sampel yang dipilih juga kurang peka dengan emosi rakan-rakan sekelasnya dan tidak mampu menjadi pendengar yang bagus terhadap masalah yang mereka hadapi. Walaubagaimanapun, terdapat pelbagai teknik dan cara yang boleh dipelajari dan dipraktikkan oleh sampel untuk mengatasi kelemahan dirinya itu. Dalam usaha bagi sampel untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya itu, pertama sekali sampel haruslah bijak menguruskan emosi dan tingkah lakunya. Hal ini adalah kerana riak wajah, emosi dan perlakuan seseorang mampu mempengaruhi orang lain disekitarnya. Namun, bagi menguruskan emosi seseorang itu haruslah mengenalpasti emosi sendiri (to know your own emotion). Ini meliputi kemampuan diri untuk mengenalpasti apa yang dirinya rasakan. Setiap kali suatu emosi tertentu muncul dalam fikiran, kita sendiri harus dapat menangkap apa pesanan yang ingin disampaikan. Contoh pesanan dari emosi ialah takut, sakit hati, marah, frustasi, kecewa, rasa bersalah dan kesepian. Penguasaan seseorang dalam hal ini akan menjadikan dirinya peka dalam mengambil sesuatu keputusan bagi setiap masalah peribadi yang dihadapi. Apabila seseorang itu mampu menguruskan emosinya, keseimbangan dalam dirinya mampu dicapai dan sekaligus akan terpapar melalui pergerakan dan tingkah lakunya. Emosi seseorang juga boleh dikelolakan dengan menghiburkan diri sendiri, melepaskan kecemasan, dan kemurungan. Disamping itu, sampel juga haruslah belajar untuk memotivasikan dirinya sendiri. Memotivasi diri sendiri ialah kebolehan untuk mengawal dan mengimbang tenaga, pendirian, desakan dan kepuasan diri bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. Aspek self-motivation ini sangat penting kepada semua orang lebih-lebih lagi pelajar kerana dengan mempunyai kebolehan EQ ini mereka akan dapat mengawal

" serta "Alang-alang menyeluk pekasam. wawasan. biasanya akan kalah sebelumpun melakukan apa yang patut dilakukannya untuk mencapai kejayaan." haruslah menjadi pegangan kita. Dengan yang demikian. untuk mencapai kejayaan.. hasrat atau cita-cita kita. binalah matlamat atau apa juga yang anda ingin sekali capai atau miliki dalam kehidupan anda. Salah satu sebab utama kenapa motivasi seseorang menjadi lemah ialah apabila timbulnya ketidakyakinan pada diri sendiri. tidak dapat kita tolak bahawa kunci utama yang memotivasikan diri kita dalam apa keadaan sekali pun adalah tujuan atau motif kita. Perkataan motivasi berasal daripada perkataan Bahasa Inggeris "motivation" yang mana perkataan asalnya ialah "motive" yang juga telah dipinjam oleh Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia kepada motif. seseorang itu harus tahu bagaimana caranya untuk memotivasikan dirinya sendiri iaitu dengan membina matlamat yang jelas dan fokus terhadap usaha untuk mencapainya. Oleh itu. wawasan. Namun. pada masa yang sama tidak melakukan perkara-perkara yang tidak patut dilakukan. aspirasi. Pepatah positif seperti "Berani kerana benar. dengan jelas. Bagi menjadi role model atau model perubahan kepada orang di sekeliling kita. Atau. Matlamat anda itu akan menjadi kompas dan pendorong kehidupan anda. biarlah sampai ke pangkal lengan serta. hasrat atau cita-cita anda itu. Kita mestilah mempunyai sikap berani melakukan apa sahaja yang patut kita lakukan untuk mencapai kejayaan. yakni bermaksud tujuan. anda mestilah benar- . Ini bererti. anda dengan sendirinya sudah mempunyai pendorong yang menggerakkan serta mengarah tuju anda untuk bertindak ke arah mencapai matlamat-matlamat anda. agar anda lebih yakin dan berani. untuk memantapkan lagi motivasi diri. jika anda sudah mempunyai matlamat atau tujuan-tujuan yang jelas dalam kehidupan anda.diri dan menetapkan pendirian sendiri walaupun menghadapi cabaran yang besar dan hebat daripada luar. dalam kata-kata yang lebih mantap. Oleh kerana itu. seseorang itu mestilah berani. Oleh kerana itu. Seseorang yang tidak yakin. tenaga dan usaha anda ke arah mencapai matlamat. matlamat. takut kerana salah. Seterusnya. akan seolah-seolah meniti kehidupannya dalam keadaan gelap yang tidak pasti akan ke mana sampainya. kita mestilah membina keberanian positif pada diri kita. aspirasi. seseorang yang tidak mempunyai matlamat hidup yang jelas. Jadi. fokuskanlah segala perhatian. Oleh itu.

Mengenali emosi orang lain bererti kita memiliki empati terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. anda hendaklah mempunyai matlamat . Empati dibangunkan berdasarkan pada kesedaran diri. Pelan tindakan ini bertindak sebagai rangka panduan. Khairul ummah et al (2003) menggambarkan sifat empati dengan istilah ³peka. sampel juga haruslah mengenali emosi orang lain ataupun yang lebih dikenali sebagai empati. positif. sebagaimana orang tersebut merasakan dan memikirkannya. serta memahami latarbelakang perasaan serta fikiran orang lain. peduli serta memperlihatkan keinginan dan perhatian yang tinggi terhadap orang terebut. bagaimana. memahami dan menghargai perasaan serta fikiran orang lain dalam laras bahasa yang agak berbeza beliau juga mengemukakan. Ini bererti. Penguasaan ini membuat kita lebih efektif dalam berkomunikasi dengan orang lain. Stein dan Book dalam bukunya Emotional Intelligence and Your Success (2000) memberikan pandangan tentang empati iaitu kemampuan untuk menyedari. terutama dalam proses membantu seseorang. Rogers dalam Corey. perancangan dan pelan tindakan mantap. Seterusnya. dalam usaha untuk menjadikan sampel sebagai seorang yang lebih peka terhadap emosi orang lain dan bersedia menjadi pendengar terhadap masalah orang di sekelilingnya. penguat fikiran serta tindakan anda dalam menangani apa juga cabaran yang anda hadapi dalam mencapai kejayaan (di dunia serta akhirat).benar tahu apa yang anda harus lakukan untuk mencapai kejayaan. Sifat peka. peduli. Menurut beliau individu yang mempunyai sifat empati yang tinggi mampu memahami orang lain daripada persepektif individu itu. Jika seseorang terbuka pada emosi sendiri. Seseorang yang memiliki kepekaan yang tinggi dapat . peduli dan partisipatif menggambarkan tentang perhatian seseorang terhadap perubahan dan keadaan emosi orang lain. dan partisipatif´. empati adalah ³menyelaraskan diri´ prihatin terhadap apa. maka dapat dipastikan bahawa dia akan terampil dalam membaca perasaan orang lain. Corey dan Corey (1997) menyatakan bahawa individu yang memiliki sifat empati mampu menyelami perasaan seseorang dan mampu melihat dunia orang lain dari perspektif mereka. Corey & Callahan (1998) juga menyatakan seseorang yang menunjukkan sifat empati lebih mudah berinteraksi dengan orang lain.

melakukan aktiviti yang digemari bersama dan sebagainya. seolah-olah dia sendiri yang merasakanya. Kedua belah pihak yang ingin mencipta peluang bekerjasama atau yang sudah bekerjasama sebaiknya saling mengenali antara satu sama lain.dan teguran daripada masyarakat sekeliling.merasakan kesulitan orang lain. Dalam membuat perjanjian kerjasama juga kata sepakat haruslah dicapai bersama agar tidak timbul sebarang masalah yang boleh menjejaskan perhubungan antara individu yang terbabit. Bukan bekerja secara terpisah atau saling bersaing. Dengan cara ini. Dalam peluang bekerjasama sebaiknya-baiknya kedua-dua belah pihak harus mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing agar proses komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Kompetensi kerjasama menekankan peranan sebagai anggota kelompok. Antara cara kita boleh menghormati pendapat orang lain ialah dengan bersikap positif dalam menerima pandangan. Kerjasama yang baik haruslah didasari dengan pendirian yang utuh antara kedua-dua belah pihak. ialah sekelompok individu yang menyelesaikan suatu tugas atau proses bersama. Teknik seterusnya bagi mengatasi kelemahan diri sampel ialah memastikan sampel membina hubungan atau bekerjasama dengan orang disekelilingnya. Lebihlebih mereka lagi mereka yang memiliki pandangan yang berbeza daripadanya. kritikan. sedangkan sifat positif menggambarkan tentang kemampuan seseorang untuk selalu berusaha berbinncang secara positif dan menghindari laras bahasa yang negatif. Kedua-dua belah pihak juga harus jujur antara satu sama lain agar peluang kerjasama yang diinginkan dapat dilaksanakan seperti yang telah dirancang dan mendatangkan hasil yang bermutu dimana kedua-dua belah pihak boleh berbangga dengannya. Peluang bekerjasama dapat dicipta melalui kegiatan-kegiatan seperti gathering. kita dapat mengeratkan hubungan dan mewujudkan suasana yang . Kerjasama (team work) adalah keinginan untuk bekerja sama dengan orang lain secara kooperatif dan menjadi sebahagian dari kelompok. makan malam bersama. dan bukan sebagai pemimpin. Akhir sekali. Kelompok disini dalam erti kata yang luas. Individu tersebut mampu memberikan jalan penyelesaian yang terbaik kepada orang yang menghadapi masalah tersebut. sampel juga mestilah belajar menghormati orang lain.

Bagi menjadi pendengar yang baik pula. sampel harus lebih bersabar dalam menangani kerenah rakan-rakannya. Mugkin juga sampel selama ini merasakan bahawa dia tidak mampu membantu rakan-rakannya yang berada dalam kesusahan kerana kurang keyakinan diri. Selain itu. namun dengan hanya mendengar luahan terhadap kekangan yang dia hadapi mampu melegakan perasaannya. Jadi sampel haruslah tampil dengan lebih berani untuk menjadi pendengar yang setia terhadap masalah yang timbul dengan sebaik mungkin. kita haruslah menyatakan perasaan kita supaya rakan-rakan dapat menerimanya dengan hati yang terbuka. buli.Hal ini dapat mengelakkan perselisihan faham. Walaupun kadangkala kita tidak mampu untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh seseorang. dengki. tetapi percayalah bahawa sesiapa sahaja yang berada dalam kesusahan pasti memerlukan seseorang disisinya untuk meleraikan kekusutan yang sedang melanda dirinya. Inidvidu tersebut pasti akan berterima kasih kepada anda kerana telah memberi ruang kepadanya untuk menceritakan perkara yang selama ini ditanggungnya sendirian. . pergaduhan. Jika pendapat itu tidak sesuai. cemburu. kita juga perlu berfikir sama ada pendapat rakan kita itu berguna ataupun sebaliknya.harmoni dan sekaligus memudahkan orang lain untuk berurusan mahupun berkomunikasi dengan kita. dan perasaan tidak puas hati.

Saya amat berterima kasih kepada mereka kerana secara tidak langsung melalui pelaksanaan kerja kursus ini saya dapat mengetahui kelemahan yang ada pada diri saya dan sekaligus memberi peluang kepada saya untuk mempelajari teknik-teknik menguruskan kelemahan yang ada pada diri saya. Mungkin sahaja saya pernah melukakan hati dan perasaan beberapa rakan tanpa saya sedari dan mugkin saya tidak mampu mendengar masalah yang mereka hadapi ekoran daripada kekangan masa dan .soalan survey yang telah disediakan berkenaan kompetensi sosial diedar kepada rakan-rakan sekelas untuk menganalisa diri saya supaya mereka boleh memberi maklum balas mengenai kelemahan dan kekuatan yang ada pada diri saya.malah saya turut meminta pandangan beberapa rakan mengenai hal tersebut. Tugasan ini perlu dilakukan secara berpasangan dan saya telah melaksanakannya bersama Zulaikha Bt Abd Rahman. Setelah analisa dilakukan. Setelah berbincang saya bersetuju untuk menjadi sampel bagi kerja kursus ini. namun saya mengambilnya secara positif.REFLEKSI Pada semester kali ini. didapati kkelemahan saya dalam kompetensi sosial ialah saya tidak mampu menjadi model perubahan kepada rakan-rakan saya atau dalam erti kata lain mereka tidak melihat diri saya sebagai role model untuk dijadikan contoh dan teladan.Soalan. Saya juga mendapati bahawa selama ini saya kurang peka terhadap emosi dan tidak bersedia untuk menjadi pendengar terhadap masalah yang dihadapi oleh rakan-rakan. Tugasan pada kali ini pula meminta kami untuk mengenalpasti kelemahan dan kekuatan yang ada dalam diri masing-masing dari segi penguasaan kompetensi sosial. kami diperkenalkan dengan satu subjek baharu iaitu Kompetensi Kecerdasan Emosi atau lebih dikenali sebagai EIC. Saya bukan sahaja mencari maklumat mengenai teknik-teknik mengurus kelemahan diri di laman sesawang. Tidak dinafikan saya sedikit terkejut apabila analisa yang dilakukan menunjukkan bahawa saya seorang yang tidak peka terhadap emosi rakan-rakan sekelas.

secara mudah. saya mendapati bahawa kerja kursus kali ini banyak membantu saya untuk menyedari siapa diri saya sebenarnya dalam kaca mata rakan-rakan sekelas yang merupakan kelompok paling hampir dengan saya selama ini. Kadangkala saya juga kurang keyakinan diri untuk mendekati mereka memandangkan ada dalam kalangan mereka yang lebih senang menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan orang lain yang lebih rapat dengan mereka ataupun meyelesaikannya secara bersendirian. Kecerdikan emosi dilihatkan sebagai salah satu elemen yang penting dalam kehidupan individu. Manakala pemikiran IQ yang menggunakan otak kiri sebenarnya lebih terhad kepada analisa logikal yang memerlukan langkah demi langkah dan berturutan. bebas dan bersahaja ke arah penyelesaian masaalah. Secara keseluruhannya. Nama: Suriati Binti Johari No Kad Pengenalan: 900618-06-5310 Kumpulan: PPISMP Sains Ambilan Julai 2009 . Namun saya masih perlu memperbaiki diri saya sendiri supaya dapat memastikan hubungan persahabatan yang trejalin antara kami semua kekal utuh selamanya. Saya juga menyedari bahawa EQ menjana pemikiran otak kanan yang menghasilkan pertimbangan yang wajar. Hal ini sekaligus meningkatkan keyakinan saya untuk menjadi seorang guru yang berjaya pada masa akan datang. Individu yang mempunyai pencapaian tinggi dalam akademik atau IQ tidak semestinya mempunyai EQ yang tingginya. Tidak dilupakan saya agak berbangga apabila kesemua rakan bersetuju bahawa saya mampu memberikan tunjuk ajar kepada mereka denagn cara yang mudah lagi efektif. Ternyata tidak sia-sia saya memilih profesion perguruan dan saya tidak sabar untuk mencurahkan bakti kepada anak-anak bangsa tercinta.tuntutan tugas seharian.

Tahap EQ seseorang bergantung kepada dua faktor iaitu faktor internal (dalaman) dan faktor external (luaran). kaum.RUMUSAN Secara keseluruhannya. Dan kita semua sedia maklum bahawa individu yang memliki EQ yang tinggi lebih berjaya berbanding mereka yang memliki IQ yang tinggi. empatik. dan santun sesama masyarakat tidak kira sama ada yang muda mahupun yang muda. Dari segi psikologi pula ianya merangkumi pengalaman. Faktor external adalah stimulus dan lingkungan dimana kecerdasan emosi berlangsung. warna kulit. rupa paras. . Faktor external meliputi stimulus itu sendiri dan daripada persekitaran luar seperti perlakuan seseorang. Dari segi jasmani adalah faktor fizikal dan kesihatan individu. Kompetensi sosial juga dikaitkan dengan pengurusan EQ. kemampuan berfikir dan motivasi. agama. dan status sosial ekonomi. Apabila fizikal dan kesihatan seseorang diganggu ianya mungkin mempengaruhi proses kecerdasan emosinya. Faktor internal ini memiliki dua sumber iaitu dari segi jasmani dan segi psikologi. latar belakang keluarga.Kompetensi sosial juga meliputi cara berrkomunikasi secara efektif. kompetensi sosial meliputi aspek bersikap inklusif. perasaan. bertindak objektif. serta tidak diskriminatif (tidak megira jantina.

Admin Blog.html Kamus Kompetensi : Kerjasama (Team Work ). Saturday. .com/2008/11/19/definisi-kompetensi-sosial/ Pembinaan Sifat Empati.com/2010/04/pembinaan-sifat-empati. November. Syafrimen.com/kamus-kompetensi-kerjasama-team-work Adakah EQ boleh dipelajari? Neo. Ed. http://indosdm.net/mandalina/meningkatkan-kecerdikan-emosi . http://syafrimen. http://www. April.BIBLIOGRAFI 1) Rujukan daripada internet Definisi Kompetensi Sosial. M. 4th 2008.blogspot. November 19th. 2008. 10 2010. http://duniapsikologi.dagdigdug.slideshare. Dr.