AUCTORITATUM

AUCTORUM

ET

OPERUM

INDEX PRIMUS

AUCTORITATES CITATAE AS IPSO S. THOMA

ANONYMA, HISTORICA, LlTUROICA

Horum auctor aut editio aut fons plerumque adnotantur in margine ad loca citata.

Libri A pocr·yphi S. ScriPturae

De ortu Salvatoris seu Protoevang. lac. Cap. 19, 2.0 111" 35 6 argo 3 De infantia Salvo III" 36 4 argo 3

• 43 3 argo 1

Symbola seu Credo

Symb. Apoet, Ill"

31 2. co. 50 3 co.

69 5 argo 2.

»

Suppl.

• 71 1 co.

78 1 argo 1

App. S. I 2 sed C. 2.

Nicaen. d. sub Cone. Nicaen. Constantinop, d. sub Cone. Const, I Quicumque d. sub Athanasio

Canones A postolorum

Can. 41, 42. n" II-" 150

49 III" 66

2. sed c. 8 co.

Concilia d. infra pag. 207

Ills canonicum d. infra pag. 22.0 Ius civile d. infra pag. 22.2.

Glossae in S. Script. d. infra pag. 2.19

Contra errores Graecorum (d. Praef. 1. e.)

Dist. III III" 74 4 co.

Gent. IV 69

Contra Graecas Pars. II

IV

(d. Praef. 1. c.).

Suppl. 40 6 sed c. I, 2.

App, S. I sed c., co.

De causis proprietatum elementorum (in ed.

Ven. IS62 Arist.-Averrois, vol. VII f. 204 v), Suppl. 86 3 ad 3

Libel' De causis (ih. f. 211 v; in comm. S. Thomac et vulgo dividitur in 32 propositionesj alibi unitis '1;" et 5· in 31; d. ed. Friburg. 1882. p. 161).

Prop.

»

,. III"

2 6 argo 2. 67 5 argo 1 6 4 argo 3 sad 1

»

,.

7.S 83

3 co.

2 argo 2 3 argo 2. 2 argo 2

61

5 co.

2. sed c. 4-arg.l

»

Suppl.

I"

10

:l »

.. 57 » 61

Gent. III I" 4-.S I" .S ,. 4-S

»

3 4-

»

II" 11·· S2. 2. arg, 2.

Gent. II 98 I"S6 2. argo 2 " .S8 I argo 3

I" II'" s s co.

» so 6 co.

Gent. III 61

I" 4-5 S co.

Gent. I 2.6 - n 98 bis Ia H 3 sed c.

• 84- 'l argo 1 II" II'" 4-.S 3 ad I

,. .S2 2. argo 2

7

» 8

9

» 10 »

~

" »

S. THOMAE ED. LEON. TOM. XVI

Prop. 11

') 12

II. .S6 II" nae 2.3 I" 94- lana. 50

1& 14- 1",0 II" II·· 17

» 45

» 52

I" 3 Gent. III I" 5

2 sed c. 6 ad 1

2 argo 3 6 co.

2 argo 1 2 ad 4- 2 ad 3

3 ad ~

2 argo 2 8 sed e.

66

1 argo 2

11

» »

15 16 17

»

2.0 2.1

2.1, 2.2

Ex Vitis Patrum

sine ult. indo Suppl,

III num. 12 Suppl,

192. Suppl.

IV cap. 49 Suppl.

V lib. 5 n. 27 Suppl,

P.L. LXXIII, LXXIV 16 2. sed C. 2

2.8 1 ad 1

71 5 argo 4

36 2 sed C. 2

13 2 co.

28 1 ad 1

187 5 co. 189 3 ad 3 71 5 argo 4

»

»

» »6 n. 3 VI lib. 1 n. 9 » 3 n. 16 VIII cap. 19,

n"Il'" 11"11'" Suppl.

20, 89 Suppl. 11"11'"

36 2 sed c. 2. 168 3 argo 3

Ex A ctis, Le!(enais, Vitis

S. Agatha II" U'" 97 1 argo 3

S. Agnes II" 11M 124- 4 argo 2-

» Suppl. 73 3 ad 2

,. ,. 96 6 ad 9

S. Alexius II" II'" 187 5 co.

S. Ambrosius II" II'" 10 12 co.

S. Andreas Ap, (d. P. Gr. II 1217)

1& 36 2. argo 4 S. Anton. Abb. I· II'" 63 1 argo 1

II"Il'" 188 6 co., ad 'H 7 ad 2; 8 co.

» III" 30 3 ad 3

» Suppl, 72. 2 ad 2

S. Augustinus II& II'" 113 2 ad 2 S. Bartholom. Ap, IU" 54 1 ad 2.

S. Benedictus II" II'" 180 5 argo 3, ad 3

» ,. 187 4 sed c.

» »188 8 co.

(cf. etiam sub Gregorio Magno Dialog.)

S. Caecilia Suppl. 96 6 ad 7

S. Genovefa Suppl. 3 1 1 argo 2

S. Hilario Suppl, 31 1 argo 2

S. lacob. Maior U" II'" 90 :& co.

S. Laurentius Ill" 46 6 argo 1

» 66 7 co.

» J) 61 1 argo 3

» I) 82. 3 argo 1

Suppl. 31 2 argo 2

S. Lucia II" II'" 32 8 ad 2

» I) 12.4

» Suppl, 96

S. Marcell. PP. II" II'" 124

» Suppl. 96

S. Nicolaus U"U"· 1 07

S. Sebastianus II" II'· 10

S. Sylvester II" II'" 10

S. Tiburtius 1& II'" 38

» II· II"· 121

S. Thorn, Cant. 1I"1I&e 43 S. Vincentius UI& 46

4 argo 2 .S ad 4 4 argo 3 6 ad .;

3 ad 4

10 ad 2 12 co.

4- co.\ S co.

S sed c. 6 argo 1

1& IllIG 66 2. argo 2

Ill" 66 5 ad 3 II" U'" 8 3 I 7 co. Suppl, 96 5 argo 2 Hymn. Gloria I" 31 4 argo 4 Coll, f.5 D. IV Q. U"U"· 82 4- sed C.

»Trinit. II" U"· 83

Dom. X p, Pent. 1& »» »1& lIas

I) IV T. Sept. II" II'" " Ann. B. M. V. Ill"

Ep.Comm.Mart. II" n= Sequentia Pent. II" U'" Secr. D. IX p. Pent. Ill" Praef. Nat. D.ni II" II'"

» Gent.

»Trinit. I"

Canon Missae IlIa

Postcom. S.Andr. Suppl.

» Conf. II& II'" vivo et df. III&

Ex Breviario Circums. D.ni Dom. Pass.

Purif. B. M. V. Annunt, B. M. V. Officium B. M. V. Completorium

»

ntIlia III" III" Ill"

I" II" II"·

Ex MissaU (sine uIt. ind.) Bened. Aquae Litaniae Sanct.

»

II

2 5 sed C. 25 4 sed C. 30 2 argo 4 30 3 argo 3

2 11 argo 3 52 1 sed C. 154 5 co.

31

17 co.

3 argo 3 9 sed C. 17 co.

5 argo 1

I)

124 2 co. 176 2 argo 1

83 1 co., 2. argo 5 82 3 ad 2.

IV 54

28 2 sed C. 73 5 ad 3 71 8 argo 1 83 17 co.

n 1 sed C.;2 arg.l 79 3 argo 1

Aegyptii

HAERETICI, SECTAE, SCHOLAE

1& 116 3 co.

Gent. III 96 bis

I" 3 8 co.

U&U'" 188 5 co.

Gent. I 20

Ill" 2. 6 co.

l) .S 3 co.j 4 co.

Gent. II 86, 88 - IV 37, 41

II" II'" 66 2 sed C.

IU" 74 1 co.

Ia 27 1 co. » 31 2 co.

I) 3:& 1 ad 1

,. 39 :& sed c. 41 2 co.

I) 4:& lad2 (cf. P.L. Vlll 1013)

Ia 42 :& argo 1, ad 4

II" n"· 8 ad 3

» 10 6 argo :&

IIl& .~ 3 co~; 4 co. .

8:& 7 arg.:&;9 sed c.

Suppl. 2. 4- argo 2.

» 72. 2 ad 1

Gent. I 4-2 - IV 6-11, 16,

3:&, 34, 37, 41

Artotyrithae Ill" 74- 1 co.

Bactroperitae U" II'" 188 7 argo 5

Beringarius Ill" 75 1 co.

» Gent. IV 62

Cathaphrygiae Ill" 74 1 co.

Cerdoniani Gent. II 41 . ,

Cerinthus, Cerinth. G. III 2.7 - IV 4> 'zS, '14-

Chiliastae Suppl, '17 1 ad 4

» »81 4 ad 4-

» Gent. III :&7 . IV 83

»

Almariani Antropomorph.

Apollinaris II

»

Apostolici Aquarii Arius, Ariani

»

»

»

»

»

»

»

AUcrORUM ET OPERUM INDEX PRIMUS

178

---------------------------

cap. COmfllflit nos, Qui clerici vel vov.

4 IV 6 Suppl. .s 3 1 sed c. .

(nom. PP. Clementls)

cap. Cum ChristflS, De haereticis.

7V7 III· 26sedc.

Peripatetici II· II"" I.~ 8 I ad 1

• Gent. III 96

Pharilaei ('Xh"fI S. SeNtI.) Gent. III 8 s

Photinlll, Photiniani

• IlIa 2 I I CO.

• Gent. IV 4, 6, 7, 9, 28, 34

Pritcilla, prilc:illianistae

I. II·' 106 4 ad 2

II· II"" 171 1 ad 4

Gent. III 85, 154 Rebaptizantes cfr. Donatiatas Sabelliua, Sabelliani I" 27 » 28

DoD&tiltae Gent. IV 59

DiOlCOJ'UI III· 2 6 co.

EbiOD, EbioDitae Gent. IV 4, as, 34, 57

Epicarei I· u a co.

» I· II" 34 a CO.I 3 CO.

• Gent. III :&7, 96

Eunomilll I· 42 I ad s

» Gent. IV 6

Eutycha II. ll" 64 4 arl· 3

• Ill· a 6 co.

• Gent. IV lS-37, 41, 84

Eutyehilll Suppl. 83 6 sed c. a

Gaianlll, Gaianitae IlIa 50 5 co. Gentiles ('X Summa T"'ol. non nOlfl1ll#l)

» Gent. I 2, ao, a7 - II

3a, 90 - III 154 - IV Is

• in e~licil operil, cf.

Tom. XIII p. XII b 43-45

Giezitae II· II"" I 00 I ad 4

Graeci Gent. I 44 - IV 42,69,91

Helcaaitae II· II"" 94 a co.

lovinianua II· II"" 186 4 co.

• Gent. III 137

ludaei (Talmut) Suppl. h 4 ad 4

» Gent. I 2, so, 9.5 - III

a7 - IV 57, a3 95

36

ALEXANDER APHRODISIUS

88 92 50

I co. I co. I co.

sine ult. indo u.

(ex Simplicio)

ed. Ven. 1502 II 62, 63. 68 - III 42, 43.44,48

II 76, So. 83

I co.

I sed C. 2 co. bis

De anima

De into pro et sp. Gent.

• 31

• Gent. IV 5-10, 24

Sadducaei (Ixtrfl S. ScN1I.)

I· 50 I co.

• Gent. II 91

Saraceni Suppl. 81 4 ad ""

» Gent. III 27 - IV 83

Seleuciani II. 90 3 co.

Simon Magill, Simoniaci

» II· II" I 00 passim.

Gent. II 42

I· 31 3 ad 3

» 39 4 argo 1; 5 ad 5 Luciferianos

I· II" 24 2 co.j 3 co.

• 34

Gent.

De into ago

ALOAZEL

II 81

Gent.

sine ult, indo Philosophia I I I I

I· 7 4 co.

» 46 2 ad 8 Gent. III 145

» » »

II _~ .s

Sophistae

» Stadinei, cfr. Stoici

ALPHARABIUS

Luciferiani Gent. I

Macarius Antioch. G. IV Macedonilll, Macedoniani

11·11""

Suppl, Suppl. 92

Ethica

De intellectfl

1 co. I co.

2 co.j 3 co. ~2 I co.

,9 2 co., ad 1; 1 co • 66

»

» • •

8 ad 3

1 argo 1 16, 18

1

• • 100

• Gent. IV

Mahumet, Mahumetistae Gent. I Manichaelll, Manichaei II.

S. AMBROSIUS

1 co. n 2 co.

II" II" 123 10 co.

» 1.~8 I ad 1 III· 15 4 ad 2 » 46 ad 2

Gent. III 73, 84, 85, 86

Theodorus Mops. IlIa 2 6 co.

» Gent. IV 34

Vadiani Gent. I 20

Valentinus II. 14 , ad 2

» ) Gent. III 140 - IV 10, 14

Vigilantius U"II18 83 II co.

• »86 3 ad 6; 4 co.

Zabii (Sabaej) IlIa 2~ 6 ad I

II Gent. I 27

II

OPERA CITATA

MigneP.L.

Hexaemeron XIV 134

De Paradiso » 291

De Abraham (cit. tit. De Patriarchis)>> 441

De Elia tit inflmo » 7 .11

Expositio in Ps, 1I8 XV 1261

Expositio in Eo, sec. Lflcam 1607

De officiis ministrorum XVI 25

De virginibus ad Marc. sororem

suam (cit. tit. De virginitate)

De mysteriis De Sacramentis De poenitentia

De fide ad Gratianum De Spiritu Sancto

De Incarnation;s Dominicae sacramento

De ohitu Valentiniani consolatio Hymn;

Opera supposititia

C omm. (Hilarii Diaconi 1) in 13

Epist. B. Pauli XVII

Comm. in Ep. B. Pauli fit/. Hebr,

ed. Rom. 1.579. Tom. III; deest

in P.L., cf. admon. XVII 47

Sermones

II

:I, 6

»

8 63 5 co. 66 3 co .

1 co.

»

90 I co.

I.IIool064ad2.

II·II" 10 6 co.

• 2.5 5 co.

• 94 3 argo 4, ad 4

• 147.S ad 3

• 148 I co.

Suppl. 41 3 co. • H I CQ.

Gent. : 3, 20,4:1 - II 41,

44. 83, 85 - III

» » » »

• • »

» »

197 405 435 485 549

»

731

AOATHO PAPA (ex Conc. Const. III) Ep. ad Imperatores III"

7, l.S, 71, 107. 154 - IV a9. 10,

M h• .14,15. U

arc 1111, March. G. II 41

Marchianistae Gent. II 41

Mardon Gent. III 140

Mauri 1111 Loquentes in lege Maurorum

• Gent. III 65, 69. 97

Millenarii cfr. Chiliastas

MontanUi I" II" 106 4 ad 2

» 11"11" 173 :1 ad 4

• Gent. III 154

Naturales antiqui 1·:&2 2 ad 3

• • 47 I co.

• 66 2 CO. 90 I co.

• liS 3 ad 2.

Gent. I 20 - II 15, 16, 37, I 19. 49, 91 - III

2., 64, 84, 85

.s?

2 ad 3 4 argo 3 6 arll'. 2 6 co.

1417 1473

Mansi XI 234 11 4 ad 1

18

»

I co.

47

ALBUMASAR

Inlf. ad ar!em Astron. ed. AuA'. Vind. 1489

(~me ult. lnd.) I· 91 2 argo 2

LIb. I Gent. III 86, 87

ALCUINUS

(sine ult. ind.) I" 1118 (ex 11'1. Lomb.) IIa II&e

Hexaemeron

I cap. 7, 8

» 9 V cap. 2.0

I ad 2 8. sed c.

70 23

Int, et Resp. in Genesim P.L. C 515

Interrog. 79 U"U" 164 2 ad I

66 I co.

5 5 argo 5 30 4 ad 3

ALEXANDER PAPA

Nuaraei Gent. IV

Nestorilll, Neltoriani I· 36 I· II" 64

naU" 10 111" a

• 16

(ex iure canonico)

can. In Sacramentorum I II de cons. IlIa

De Paradiso Cap. 8

»

I" II"· •

II" na• D

»

,.

»

»

I" II"

1 argo 1

2 sed c.; 5 argo 1 39 1 argo 2

44 6 argo 2

79 2. argo I

2 argo

1 argo

2 argo 2

73

74 1 seci c.; 6 sed

100

»

c., co.

can. Nihil in sacri/iciis

8 II de cons. III· 73

ia. » 79

» »

" »

4 co.

• Suppl. 71. 2 ad 3

NI'cola » Di GeGent. III V 34. 37, 38, 41

III ac, nt. I 124

Nominales antiqui I" 14 I ~ ad 3

Novatiani I1aII"" 20 .~ arg; 3

D •• •• Gent. 111156 - IV 71

raUlp&lllant Gent. IV 5

Paulaa Samotet. Gent IV . 28

Pelagilll, Pelagiani' 4.

• 1.1118 81 I co.

: ,. 100 10 argo 3, ad 3

» 109 4 argo 1., sed c ..

ad 21 .S co.

II· II" 6 1 co.

Suppl. 42 3 argo 2

Gent. III 147. 149, 152.155.

1.57 - IV 50, 52· 1 CO.

.S co.

a co.

2 co.

10 co.

.s co.

5 argo 2

»

104 105 162

88

ALEXANDER PAPA II (ex i ure canonico)

can. Suflicit laceraot;

53 I de cons. m-

14

De Abraham I cap. 3

» » 4

» ) »

2 co.

(cit. titulo De Patriarchis)

IIa I1a. 66 8 argo 1

lIa II" 154 6 argo 2 Suppl. 65 5 sed c 2

IIa II"" 150 2 co. . naIla. 111 I argo I, ad I

2 ad,

ALEXANDER PAPA III

» » 6 8

» »

(ex iure canonico)

cap. Si qui, De clericis coniug.

I III 3 • Suppl. 51 3 argo 5 cap. SCNpturae, De voto .

4 III ~4. n"I1&e 189 3 ad 3

cap. S, qUII Pfltlf'Um, De bapt,

I III 42 III· 66 5 d

cap. De qflibus, De bapt, a 2

2 III 42 IlIa 66 d

cap. At/. atdientiam, De spons.ge: m:tr.

4 IV I Suppl. H 4 sed c.

De EUa et ieiflmo

Cap. 5 I1a II"" 150 3

argo 3

,.

Expositio in Ps. II8 Sermo VIII n. 26 IlIa

PepuzIani Peripatetlci

84 10 argo 6

(nom. Gregorii) 86 3 argo :1

15 2 sed C. 2

67 2 sed C.

(nom. Auguatini)

XVIII n. 2 lIla

» » Suppl,

XX n.36 IIaIl"

» » »

AUCTORITATES CITATAE A S. THOMA

179

---_. __ ._----_----_ .. _-------------------------_._-----_.

Expos;t;o ;n Lucam

Prolog. I" 11&·

» »

Lib. I ad I 8 sq. II" na•

I ad I 11 Ilia

» » Suppl.

» 15 11"11&0

» » lIla

11 ad I ~6, ~7 IlIa

»

» ~7 » ~8 » 34 11 2.3 » 2.S »B

11121 III ad 11123

» 2.3 sq.

IV ad IV 1

»

» 13

V 3 V ad V ~7 VI 12

» ao sq. •

»

3

»

III" IlIa

111" IlIa

III" Ill" 111& IlIa 111" m-

11"11"" Ilia

»

mla

III" 11a11"" 11"11&8 11"11""

lIla

• I" II"

"

5

"

» •

» 2.2 Ia II""

VII 1 9 U" It"

VI ad IX 3 II" 11&6

VII ad IX 5 3sq. n- U"

XII 1 0 II" 11"

» 13, 14 UI" »52. IIa U&8 XV u III" XVI 9 n-n= VlIl ad XVII 6 n- 11""

X XXII 33 m-

42 111"

XXIII 46 lIla .so XXIV 1-4 sq. lIla H 49, in fine IlIa .s.s

De ofJiciis ministrorum

I cap. 7 II" II"c 2.6

9 I" 5

1 8 11"11"· 168

19 »

~o 2.3 2.4

»

»

2.7 2.S

»

2.9 30

»

»

II cap.

.~o 6

» »

»

2.8

»

»

IIa n·· 168

" 169

n- II'" 168

·n" IIa• 168 1& 11" 61 n- II" 47

It .~7

" .S8

n"I1&O 1 88

n"l1ae 117

» »

»

» »

"

• IS5

" 186

" 187

11& n"" 1 ~3

»

I" n= II" n= n-n= 11" Ua• l1"II&O

»

»

"

"

3 co.

14 1 argo 1 95 S co.

30 3 ad 3

9~ 2. sed c. 1

189 1 ad 4

2.7 ~ argo 1

~9 1 co. (quinqujes), ad ~, 3

2. co.

3 ad ~ 3 ad 3 4 ad 2

2. argo 1 3 ad s 4 ad 2.

1 co. bis·; 2. ad 1 1 co.

2. ad 3; 3 ad 2., S 2. co., ad 2.

1 argo 2.

1 ad 1

(nom. Gregorii) 1 ad 2.

4 ad 3

.5 co. 3ad3;4ad4 4 argo 5

3 ad I

. s co.

ad I 1 ad 3

I sed C. 1 sed C.

I argo 1; 2. co.; 3ad6;4ad2 19 12 co.

U3 11 sed c. 69 3 ad 3

2. 7 ad 2.

97 1 argo 1 8~ 3 co.

14 1 co.

. S9 4 ad 1

101 4 co.

89 1 sed C. 32. 7 ad 1

17 8 argo 1, co. 46 11 argo ~

18 1 sed C.

21 4 ad 1

44 41

2.1

40 61 6S 69

2 argo 1

1 ad 3 3ad4bis

40 32.

8 argo 2. 6 sed C.

1 argo 4, ad 1,

2.,3,4

1 sed c., co. 1 sed C.

2. co.

2. argo 1 4 argo 2. ~ argo 2 4 argo 1

11 sed C. 3 ad 1

5 sed c.; 6 argo a, sed C.

3 co.

9 ad ~; 10 argo 1,2., ad ~, 3

1 sed c., ad 1, ~,

3 bis

7 ad 2. 3 ad 1

5 argo 4

.s argo 2; r z argo

1, ad 1, 3 4 argo 2 6 ad 2.

9 argo 2 2. argo 2

~ argo 2; 3 argo

3; 8 argo 1

1 argo 3; 4 ad ,~ 4 sed c.

2. argo 3

2 argo 1

7 ad 2

3 argo 1

3 argo 3

4 argo 2.

7 ad 3

117

61 60 U3 1Z.1 141

144 14.5 180 ISS

89 58

145 100 185

Lib.

III cap. 10 » 11

II" 11&0 77

11& 11&0 77

De wginitate I cap. 3 »5

» 7

11& 11&0 1 52 11& 11&0 15~ IIaIl" 152.

De mysteriis Cap. 9 n, 53

n, 54

De Sacramentis I cap. 2.

III cap.

IV cap. 4 n. 14

»

»

»

»

» 6 n. 2.8

V cap.

»

4

» »

'0'1 cap.

De poenitentia

I cap. z n. 7 Suppl . II cap. 7 n. 58 Suppl. » 10 n. 9S IlIa

3 sed c. 2 sed c.

3 sed c. 1 co.

5 co.

III" 75 4 co.

(tit. De Sacram.) Ill" 74 8 co.

(tit. De officiis) IlIa 75 3 argo ~

66 10 ad 2. 66 10 ad 2.

7arg. 3; 8sedc. 1 sed c., ad 4; 2 argo 2.; 4 sed C. 4 argo 1

»

83

80 10 co. 74 6 co., ad 1 77 6 argo 1 79 H

Ilia

1 CO., 4 co. 1 sed C.

~9 3 sedc. 1 4 1 argo 1 84 10 argo 2.

I cap.

De fide ad Gratianum (cit. etiam tit. De Trinitate)

2

»

10 13 16

II Prolog .

»

» cap. »

6 7

»

» 8

De Spiritu Sancto

I cap. 3 m-

» »

»

»

7

» »

» 16 II cap. s

1& 11M m-

De lncarnationis Cap. 6 n. 54

» »

Cap. 7 n. 71

» »n. 72.

Cap. 8 n. 87

»

13 7 argo 1; 8 sed C. 66 1 argo 3

30 3 sed C.

31 2 argo 2, co., bis 55 5 argo 1

32 1 sed C.

1 8 argo 1 16 8 sed C. 13 3 sed C.

67 1 sed c., co. 19 10 sed C.

15 6 sed C.

18 I. sed c., 2. sed C. 19 1 sed C.

»

»

III"

I"

38 6 argo 4- 66 6 argo 2

8 4 sed C.

so I argo 3, ad .1 68 6 sed c., co. p zadl

»

Dominicae sacramento lIla 31 4 co.

U 4 co.

In"' 9 1 sed C.

t:l. 2 sed C.

III" 2.3 4 sed C.

De obitu Valentiniani consolatio

Num. 29, 30 III" 6& 2. co.

Hymn;

II Deus creator omnium

IV Veni redemptor gentium

Comm. in q Ep. B. Pauli

Rom. XI 29 m- 68

»

»

" 11& II"·

lI"U"· Suppl. 11"11&0

I Cor. V 2.

» XII 3

»

I Tim. IV 8

Comm. Hebr. X

I" n= 38 5 sed c.

III" 2.8 2 ad 2.

5 sed c.; 6 sed c., ad 1

69 :1. sed C.

67 :I sed C.

172 6 argo 1 96 6 argo 10 32. 8 argo 1

. (d. gloss. hoc loco) 83 1 co., ad 1

Sermones

10 (al, 15) Epiph, III 5 III")9 4 Aad. 3 .. )

. (nom. ugustim

30 (al. 45) Quadrag. 14 II&~I~ 184. ~ argo 2. 64 ed, Rom. (al. 81), ex Basilio, d. ibi,

ANACLETUS PAPA I

(ex iure canonico) can. Episcopus Deo

59 I de cons. 111& 80 10 ad 5

De divinitatis essentia M 011010-

gium CLVIII

Proslogion seu Alloquium de Dei exist entia

De processione Spiritus Sancti

contra Graecos

De casu diaboU Cur Deus Homo

De concept« virginali et originali peccato

Dialogus de veritate

De concordia praescientiae et praedestinationis necnon gratiae Dei cum libero arbitrio

Liber meditationum et orationum

can. Peracta 10 II de cons.

(ex Augustino) (sine ult, ind.)

»

» D » » »

De afJectibus »

»

»

»

»

»

» »

» » » »

III& So 10 ad

ANAXAOORAS

10. 70 3 co.

1& 46 1 co.,ad 5;2 ad 3 47 1 co.

66 1 ad 2. in contr, 63 1 co.

15 :I co.

74 2 argo 3

I 20, 43, 50 - II 40

»

»

I" II&O U& Ua•

Suppl.

Gent.

ANDRONICUS RHODIUS

ed, Hoeschel Ua URe So 1 argo 4, ad 4

» 81 S argo 1

» 123 4- sed c. 12.8 1 argo 6 12.9 5 sed C.

» 134 4 sed c.

» 137 1 sed c., 3 sed c.

D 143 1 argo 4, co.

" 155 1 sed c.; 3 argo

2; 4 sed C.

It 160 2. co.

» 161:1. argo 4

» 168 1 co.j 4 argo 3

D 169 1 co.

S. ANSELMUS

OPERA CITATA

Mign.e

P.L.

»

»

2.85 32.5 359

»

»

Opera supposititia Liber (Eadmeri) de S. Anselmi

simiUtudinibus CLIX 606

De divinitatis essentia Monologium

Cap. 62 (al, 60) 10. 34 1 argo 3

»63 1& 34 1 arg 2.,. 3

Proslogion seu A lloquium de Dei existentia

Cap. 10 I" 21 1 ad .,

» Suppl. 14 4 co.

De processione Spiritus Sancti contra GrMCOS

Cap. 4 It. 36 2 argo 7

De casu diaboli

Cap. 3 » 6

De conceptu 'lJirg;naU et originali peccato Cap. 2. (al. 1) l"ua• h 1 argo 1

» 1aua• 82 1 argo 1

» »83 3 sed c.

10 la 100 1 sed c.

17 (al, 26) I" Ua" Sa 1 argo 1 18 111& 27 2 a.rg. 2

Cur Deus Homo I cap. 11

» » » 18 Il cap. 4

» » 9

» D 11

»

»

»

Dialogus de verltate Cap. 8, 11

" 12

IaU" I"

:I argo z :I co.

»» "

» 43,45,46 U"na" D 46 no. Ua" no. n·· nail"

» Ual1&O

Suppl.

2 sed c. 11 3 argo 5, co.

1 argo 3

2. argo 2, ad 3 2 argo .1

6 co.

1 ad 1

12.

D

15 100 99 3 82.

1a Suppl.

III" Suppl,

In. I"

16 16

8 argo 3 1 co.

AUcrORUM ET OPERUM INDEX i PRIMUS

180

---_ .•. __ ._-----------------_ ..•. -.-

Pag.

75 a If8 76 b 23 81 a 38

Cap. 7

10 7 18

Pa,r.

6 a 36 " a 37 7 b 15 » b 1.7

Ill" H I" 1. I" 78 Gent. I I1aua• 13 I"

Cap.

S 1, a 7 »

1 arr. 1.1 4 ted c. 2 argo 1

6 atlt. 1.

5 co.

1 sed C. 4,arg.4-

12

1 ad 3

3 argo 1 (corr. L.) 6 co.

4- arg.1 2. co. 9 ad 2.

5 argo 4- 4- argo 1 I co.

4 co.

4- ad I

Cap. U

» 13

• 14

D. coneortlM ,ruscm,,;. ~, ~~onis tuenOn X"tllUu Dft c.. libwo .. bilno

III 7 (al. 17) I"U" 89 ~ argo a, 3

Gent. II u II" II" IH 1 co.

Gent. I 79

I" 13 7 argo 6 Gent. I 66 - III 44- n" II" 134 :I ad 4

I" 28 2. argo 3

Suppl. 44 3 ad 1

I" II"· 49 '2 sed c.,

:u 16

» 2. " 16 » 18

l> »

»

» »

l>

8 a a8 » a 35 8 b 2.~ » b 2.6

» a2 " 24 6

Ill" II I" 8

» 46

II" II"" 2 na II"·

II" II" 49 II" II·· 48

» 4-9

II" 11M 49

»

» b 28 » »

» » 31'

» »

8

»

Libw _JiI4,i01JUm et or.hOfHlm

Oraoo 33 III· h 10 led c. ..

(_. Ambro.u)

» sa (a1.S1) Suppl. 3 1. arll'. 1

Libw uS. Ans,lmi nm;li'~

Cap. a I" Sa 4 co.

S U"U" 88 6 CO.

a2 aq. U" n'· 16:& 4 arR'. 4

»48 Suppl. 9,~ ~ arll'. _~

101 aq. n·ll" 161 6 argo 1

J

co.

89 a 4 » a 23 89 b 10

33 2 » 6

34

49 1 argo 2 I" 89 5 argo 4 I" II" 4-9 1 sed c., 2 argo 2., 3, ad

,.

II b 2.7 II

»aq •• » 4

. " "

» "

»

»

» b 11

»

I, 3

so 1 sed c., co.

U i sed c. 67 2. argo 2. 68 1 argo 1 47 4arg.1 89 .S argo 4 49 I sed c.; 2

argo 3, ad 3 1& II"· 49 1 argo 1

Y" 11&0 .S2.

I"Il'" P

1& 48 Ia 11 1& 48

I" II'" 18 J& 48 III" 86 I" II" 11 11'111'" 47 89

»

" »

Liber II

» ,.

» ,.

" "

» »

» "

l> »

» » » » »

III ,0 I 3 I

S8 84 3

Gent. Gent. Gent.

I"

89 b 23 90 b 24 93 b 29 99 b 32

3 9

12

naIl'" I" I'II"·

9

3 argo :I 6 sed C. 6 co.

APULEIUS

15 5 19 » » ») » » »

» »

» »

9 a 4 »

.~

»

»

» »

I" II'·

»

» »

(ex Aurllltino) I" 115 5 co.

D. D.o Socrtllis (ed, Lugd. Bat. Ih3)

PaR" 147, 148 Gent. II 90 - III 109 b;s

51 1 co.

Gent. II 76, 78 - III

6 l>

» a 10 10 b 29 11 11 5 12 a 20 » a 29 " b 2.6

»

1 co.

l>

» :12 » 1.3

8 7 10 9 » 16

41

1 co.

1 argo 3 2 ad 1

1 argo 3 8 argo 1 1 argo :I ~ ad 3

8 argo 1 9 argo ~ 7 argo 2 4CO.

8 argo I 1 argo 1 8

2 argo 1 1 argo I 2arg.l 1 CO.

2. co.

In n'· 5 1 1 CO.

Gent. III 41

I" II" S I 1 co.

» 6 »

100 a 10

» »

ARATUS

»

»

» a 14

7

(ex Act. Ap.)

8 ad :&

1&

» » » 17

» »

» 22 11 » " » »

» »

" "

13 a 18

Lib,r I 547

» "

ARISTOTELES

IS. 68 Suppl. 97 1° 46 I' n= H n- IIac 180 IUa 46 Suppl. 70

103 a 16

3 argo 1 6 sed C. 1 1 co.

S co.

8 co. 7arg.4- 3 argo .~ 1 sed C •. 1

" "

»

104 b u 106 a 36

» "

" » 14- a I » a 19

9 3 11 13 5 15

» » »

»

»

» » »

OPERA CITATA C4legorU' 1el,1 J. PriUJktHMfltis. PeNH~.

AnalyticIJ PNorllo

A,NIly,kIJ POluNora.

To,kIJ.

De Sophisticis Elmehis. PhynC4.

De Ctulo " Mundo.

D, Gen,rtUion. It Corrupdo,... M ,',orologica.

D, Anima.

D, S_ It Senstlto.

DI M ,mmIJ " R",.;,.;"mtia. D, Somno " Vigilitl.

D. 1",0""';;1.

DtI DWitlation. ," lomnium.

DtI LOflgitflfli,.. e~ B,.IfJiIaI' V;,.,. D, A~m Historia.

De Par,ibus Animalium.

D, Animtmum Motio,...

D, A nimaJium a_tlt;on'. D, PltmtiI.

ProblmMJa.

M llapltynca.

Ethica Nic01lMclua.

M.gna Mor.u..

EIMca EuJ#.mica.

D, Virh4tibru " Viti;s.

DI An. riuloNca. Rlulorica fki A 1,xanJrufI1. Pomea.

101 1& II'" 31 1& 48 Gent. III 1'1 n" 29

L 61

I"' II·' 29 1& II'" 49 lI"II" 118

» 2] " "7 " "

»

» »

» »

» »

l) »

14 b 15

10 3 13

» )OJ

90

8 » 106 b 13 Uan·· 92. 2a1'g.l

" ,.

15 a 8 15 b 17

» »

»

us» 11

5 3 3 6 »

7

»

15 »

»

Gent.

It n= 26 10. 63 10. 116 III' 76

III. nne 23

26

109 a 27 110 b 16 lIZ b 1 113 a 24

1

4- sed C. 9 argo 1 3 argo 2 6 argo 1 1 argo 2 1 sed C.

PERI HERMENEIAS

Didot Bekker

r.........._....~.......---_

Cap. n. pag.linea

2 16 11 3

»

» a 33 » »

4

» »

If.

11 i co.] 6 argo 1,

34 1 co.

S; 2 argo 3; $ sed C.

7 1 co.

25 2. ad 1

77 2 argo .5 78 5 co.

13 1 CO.1 10 sed C. 1

60 7 argo 1 8_5 1 argo 3 39 4 ad 5 1413adz 60 8 ad 3 64 3 ad 3

17 4 sed c., ad 1

77 2; argo 3 H 1 co.

77 2 arg.s

ANALYTICA PRIORA

IIa nIa » » »

Ia IIa,

Suppl.

IlIa

» »

24 I argo 1 12 10 argo 1 14 7 argo 1 _,8 2 argo 1 8.; 4 sed c. 12 3 argo 3 87 3 argo 2- _;0; co.

114 b 25

10 »

» " » »

» II » »

»

»

»

»

» »

» »

l> "

»

» »

115 b 11

»

mIa

11 4

» »»

3 16 a 5

us» III

u6 b 13

II' n"· 176

» 182

In II"', 8

» 17

II'" n'· 47 Ia. IIa• 39

IIa.Uao 32. 182 I"' 48

IlIa II"' II"· Ia.

I· III"' Ia II'.

I"

1 12 » »

» »

2; argo 1 I argo I 3 argo 1 4 sed C.

14arg'1 3 argo 2. 3 co.

1 co.

2 argo 3

» »

2. 1 16 a 27

6 3 17 a 26

117 a 16

2; 2 »

" »

9 11 10 13 14

)) 10

19 a 23 20 b

23 a 27 » b 32

» 5 » 16 » :u » »

» a 26 » b 30 118 a 6 J) »

NorA. ,- CittU.ones A r;stoteUs in nostr« ,J;,ion. nottllae IU'" lIeuntlum d;.,m;onem in caplJa It mmuros eIlilio,," Didot. Cum tahulas istaI commodiori uni'llersalioNqfle usui quam ~ accommodare cupiamUl, notation; capitum It numerorum Didot adJidimus "orum concortlantias fki illam nunc 'lIulgat;orem nolat;onem IlCundum pa,pttallt lineas ,Jitionis Bekkerianae. In pauc;oribru tantum lihris dig"..,.,;. a,t;"git ,_ tli'lliti_ ,t tHImerum capitumj quod Ii ",cUm. "triusqIU eIlit;onis capita separatim inJicM1imIu.

5 10

l19 a 27

24 b

Liber IV

»

121 b 2.4 125 a 14

I" II'· Ia I' n= la II". la.

I" II'"

2 4

»

1 :t »

57 -s 68 .S9 2.~ 54

1 argo 3 2. co.

1 argo J 2 argo 1 3 ad 2

3 argo 2

Lib,r Il

2 2 2 2.9 1 27

125 b 20 126 a 30 127 11 2.6

5

»

2 7 2.

51 b 7 70 a 3

Gent. IV 7

Ilia 60 4 argo I

6

Liber V 5 11

ANALYTICA POSTERIORA

1° 67 2 argo 2

Liblr 1 1

» 4

CATl!OOIlIAE leU DE PRAEDICAMENTJ8

Liber VI 4 2.

6 2.1

» »

I" 117 1 CO.

I" 1 7arg.1

Gent. III 56 la IIa,

I'

I" II'· II" IIa• Gent.

I" II" U"C Gent. I" II"O I" I"' n-n=

71 a

71 a 11

141 a 26 145 a 3

»

I' 85 I'IIac 22.

Suppl. 86

Didot Bekker

---

Cap. n. cap. pag. linea

g argo 2 1 argo 3 3 argo 1

»

"

» a 17 71 b 17

77 117 .S4 9 II

2 argo 4 1 co.

2 ad 2 1 argo 1

73, 75

1 alIa 13 10 ad 4

J b 16 nan" 183 4arg.1

:t a 11 Gent. IV 38

"" I· 29 1 ad 1

» lIla 75 4 argo 1

»» Gent. IV 49

3 a 7 IlIa 75 4arg.1

4a21 la 1415ad3

»» ,. 16 1 argo 3

Gent. II 12

.~ a 1 ~ IlIa 76 3 argo 3

I

1. 4 3

3 5

» ,.

• » » " 1,2 • » 1:1 "22 »

»

»

» »

DE SOPHISTICIS ELENCHIS

» » » 15

» •

» "

161 a 38 178 a 36

2 22 4

3 co.

3 argo 1

16 1 argo 3 98 3 co. m 39

1 4 ad 2 2 1 argo 2 141311rg.2 171 6arg.3

» »

» 17

72 a 17 72 b 7 » b 18

75 a

» »

PHYSICA

Liber I

» 4 6 8

94 4 co.

8_S 8 argo J ad 1

»

184 a 10

4- 8 6

AUCTOR ITA TES CITATAE A S. THOMA

181

Cap.

Pag.

184 a 16

» sq. 3

4

S

II

»

» a 2.1 » a 2.;'1 » a 2.6

2. 10

»

» » » »

)) 13

" b 16

1

" 6, 9 1 86 b 4, 33

.~ 2. 187 a 26

»

1 4

» a 31 » b 7

6

» b 22

2Sq.188 a 26

3 » a 30

(j » b IS

9 » b 16

"

r, 2 189 a 20

7 6, 954. 190 a 15, b 1

.. 13 190 b 23

"16 191 a 7

8 S »b13

6 » b 17

9

192 a 16 »

3

4

" a 25 »

Liber 11

192 b 8 » b 16

4 . S

" 10Sq. '91 a 26 u 12, '1 »b 3

» 14 » b 12

2. 2 193 b 25

» b 31 »

.S 194 a 7

., » a 18

9 » a 33

" 10 » a 36

»

u II » b 8 " "

»

3

»

» »

194 b 23 » b 29

2

3

4 19S a 3

5 » a I.S

» »

»

»

II II. » b 2,1

4 2 '95 b 36

(,54. 196 a 24 2 196 b 17

»

»

» "

»

» b 2.4 » sq. »b 2.4 »

197 a 5 » a 18 » a 2.5

» "

» »

»» »»

»» »:0

.S 8

»

9

» 10 » a 32.

6 3 197 b 6

»

" " »

»

»

1" Ia Gent.

Suppl.

Ill' III·

II' IIa• Ia »

"

II' n"· Ill" I· Ia I"

lana. 10 I" 29 1" 11'" .S8 III" 2 l'IIse 46

I' I1a• 31 46

Suppl, I" lIS.

Suppl.

Ina.

Ia naa I" 1& II""

n- 11&" Gent . I'll'le I" II"·

IlIa Suppl.

I"

»

1& n= I" l" II'· I' '1' II"e

I' I" II'· II" n= mSuppl.

1&

Gent. Gent. Gent.

I" Ia IIa• D

»

,. 30

Gent. 1lI Gent. III Ia. lIM 71

n- n= n- na• I"II"·

II" II'· Suppl.

»

U" II"· II" n=

I' »

"

IUa.

Gent.

Ill" Gent.

Ia 18

Gent.

1& 16

Gent. II m- n Gent. I

In Gent.

9 12 29 ',6

91 » liS Gent. III

»

S7 14 8S 8S 85 8S

7 14 50 77

I

2 CO. 6 co. 3 co.

1 sed c. 3 argo , 3 co.

1 argo 2 12 ad I

2 co.

2. co.

69

2 co.

6S

6 argo 1 2 argo 1 4 co.

2 argo 1 2 sed C.

63, 69

3 argo 1 4 argo 3 8 argo I 2 ad 2 4 argo 1 2 argo 1 1 sed C. 1 argo 1 4 argo 3 2. argo J sad 2

1 CO.

21

8 ad 2 :u

77 IV

3 45 76 45 86

I

86 7.S 7S 96 16

57 86

47 7.S 44 45 S7

n

4CO.

50 - III 69, 97

46 I argo 3 II 81

I argo 1 I argo 4 1 ad j

1 CO.

. 5 co.

7 co •

5 cu.

3 co.

10 1 co.

79 2 argo 4, ad 2

H I co.

.S4 2. argo 2 7 3 argo I

H 9 II

2 argo 2 2 ad J 92

8 co.

I co. a ad :1.

6 argo 2. 1 ad 1

2. ad 2. 3 ad 2

69

7 ad :\

18 46 13 49 33

5 8

98 90 79 76

II 21 III 86 III

2. argo 7

4arg.l 2. argo 3 4 ad a 4 sed C.

1 co.

1 ad 2

1 co.

, argo 2 2 sed C.

19

90 4Co.

2. sed C. 2 ad 3

3 argo 3 85

72 43 .P 6.S

10.S 62

41 84 51 2.5

92

5 co. S co.

~ ad 3 4 argo 3 1 ad 1

3 ads

2 argo 4 2 ad 7

, ad 1

4 argo 1 3 co.

Cap. 6 5

» 10

S Liber III

»

4 sq. 4

7 3

" »

Pag.

197 b 18 198 a .5 198 a 22

»

»

» b 3

»

7

»

»

8

198 b 10

»

4

»

199 a 8

5 8

199 a 15 199 a 33

» 10

199 b 13 » b 14 200 a 5 »

» a 15 »

»

»

9

2 »

3

»

»

» »

»

»

» »

»

» a 32

6

200 b 12 201 a 9

» »

»

2

8 4

»

» a 19 :1.01 b 31

» »

3

202 a 13 »

» »

» »

»

» »

»

»

»

»

2 »

5

»

» b 19

»

» b 30

»

2. 5 7

» »

» b 36 203 a 23 » b 4

9

)) 11

» b 22

5

204 a :1.04 a

» a 20

» 1 3 sq. 20 S a 4 6 2,3 206 a 18

»

4 5

8

»b 3 » b 16

6

207 a

»

»

»

9

» a 13 »

» lO »

» a 18 »

» a 26 207 b 34

» 11

7 6

3

4

n- II"" 64 Ia. 49 I" 4.4 1& II"" 74 lI& IIa. 23

Gent. I

I" 91 Ia uaa 49 Ie. 19 Ia IIa. 12

Gent. I

I" 60 1& uae 109 1& U"" 21 I" Uae 21

»

»

Ia 19 Gent. I

Ia IIa. 9.S

8 co. ~ co.

4 argo 2 1 argo 3 8 arg.,

17

3 co. 2 co. 4 co.

5 argo I

17

-' co. 3 co.

1 argo 1

I argo 1,

2.; 2 argo I, 2 71 4 argo. :; bis

8 argo 2 17 - II 92

3 co.

» 102 I co.

Ia 60 :I. co.

" 82 1 co.

Ia IIa. 1 sed C.

13 1 co. \,4 2 ad 3

1& 7 II< S8 nr- 7.S Gent. I IIa n= 59 Ia I"l Suppl. 84 Ia. 103 Ia n= 12

» 13

17

» 20

»

»

»

Liber IV

6 :1.08 b 25

8 209 a 2 210 a 14

» 2 sq. » a 25

210 b 32

110 z cc, IIla 17 larg.6

,. a 21 'I" Hae 22 1 argo 2

»» »23 2 co.

» a2.1,bl9IaUao 31 larg.2

» b 5 Gent. II 78

» b 10 I" 28 3 ad 1 I 4

sed C.

I" 28 3 ad I 45 2. ad 2. 17 4ad 1 I 69

I 20

»

»

»

1& n= Gent. Gent.

1& 1& Ia

1 8

Ia Ia Gent. inGent.

Ia mIa. nII" n= Gent.

I'

7

»

2\, 86 Ia II'" 30 II" II"" '~4 171

» 184

»

»

lIla. 10 27 1& 25 II& II"" 44

» 184

10. :1..1"

lIla 1 0

Ia 7

Suppl. 92

lit Suppl.

I" Ia m-

90 113 8, 27

1 CO. 8 ad 3 6 ad 2 6 co.

3 argo 3 1 argo 1 4 argo 1

13

3 co.

1 argo 2 2 argo 1 sad 2 4ad 3

2 ad 3 4 ad 1

6 argo 2

74 1 co •

7 1 CO. 46 2 ad 3

7 1 co., 2 sed C.

36 2. argo 7 14 12 argo 2 I 20 - II 49 10 3 ad 3

II 81

86 2 CO. 10 3 ad 1 8S 2 CO.

24 7 argo. 3 II 16, 36 14 12 argo 1

2 argo 1 2 co.

4 ad 1

4 argo. 2 4 argo 2

2 argo 2,

co.

3 argo 1 S argo 2 2 argo 1 4 argo 3 3 co.

2 argo 1 3 ad 1

1 argo I 1 ad 12

46 1 ad 4 83 z co.bis 42 .5 argo 1 40 1 argo 2. 76 ~ sed C.

Cap. 4

Pag.

:1.10 b 32 211 a 29

5

»12212a21

.S 3 212 b 17

4 » b u

»

6 213 a

6 2 213 a 19

» »

4 7 sq.

»

"b 2 213 b 30

» »

»

" 214 a 6

4 » a 16

7 » a 32

8 4- 215 a 1

» 8 » a 24

» 13 216 a 26

9 6 217 a 21

»

» »

6,7 ))

II 3 219 a 10

4 » a 18

S » a 30

» »)»

8 12 3 8

» b 12 :1.20 b 5 221 a 7 221 a 26

»

» 10

» »»

» 13 » b 23

» »

»

8

222. a 10 » b 16

I~ 4

223 a 29

Liber V

2:1.4 a 21

3 8

» a 34 225 a 20 225 b 10 226 a 2,\

» b »

2

) 10 ) 11

»

3 2 226 b 10

»

3 sq. » b :1.7

4 9 2:1.8 a 20 .S 3 sq. 229 a 20

6 » b 10

7 » b 14

6 8 230 b 15

» 12 2.11 a 8

Libtr VI

2 231 a 29

» »

»

3 231 b 10

2 8 sq. 233 a 17

3 2.33 b 33

4 234 b 10

»

» »

» »

» »

» 6 235 a 13

»

» sq.

8 » a 34

5 23.S b 6

6 236 b 19

»

» 10 237 b 9

» »»

7 237 b 23

Suppl, inIU" rn-

I" Suppl. 1&

IU" Ia »

Suppl. Suppl. 1&

I" I"

Suppl,

Ia Ia II'. Ia no.

Suppl. Suppl.

u"uae IUa 1&

Ia 1&

Gent.

I" I" Ia Ia »

Ia UM Ia

Gent.

In.

I" II"· Suppl.

Ia

Gent.

Ia Ia U··

1&

Gent. I&na•

I' II'c

n- IIa"

Ia Gent. 1& Ila• 13 lIM I" II'·

m-

»

Suppl. Ia IIa•

»

Ill"

Ia.

I" IIa" Gent. Gent. Gent.

I" Jl

IlIa.

Gent. lIla Gent. mSuppl.

III" Suppl. Suppl.

»

8 3 .S sed C. I 81 1 argo 2 62 3 argo 1 n 4CO.

52 1 argo 1 83 2 ad, .)2 1 argo , 57 4 co.

50 1 co.

.P 3 argo I 83 2 co.

S, .S argo 2 52 3 argo 2 .SO .>2 83 46 S2 72 84 8,

1 co.

J argo I 2. co.

1 ad a 2 ad 1

6 argo :\ 3 argo 2

2. co. bis , sed C. 2

3 ad I

2. sed c ..

52 ad I 24 sad 1

77 2 argo ,

7 3 argo 4 B 1 co., co., 3 co.

46 I ad 7

10 6 co.

I 1, - II 36 10 4 argo 2 10 > CO.

P I argo 3 10 ., CO.

5:1. 1 argo 3 .>3 3 ad:;

10 1 co.j 4 C'o.

86 3 argo 2 III 62

10 4 argo 2 B 3 ad 3 98 7 argo 1 10 4arg.3

»

U 76 72

76 IT

P 67 184

B

n 2.3 20 23 18 35 98 . 52 31

2

7.5 :I argo 5 .11 8 ad 2

.H

4 argo 2

49

1 argo 1 3 co.

4 argo 2

2 co.

I" I'II"" I" II""

20

2 argo 2 6 argo 1 2 co.

6 argo 1 2 co.

I argo 1 3 co .

8 co., at!

»

53 2 co.

63 6 ad 4 113 7 argo s, ad .5

7.'i 7 ad 1 .0 2 co. 113 7 ads I 20

I 20 - II 19 I 1:1 ter

.,0 1 argo 2 H I argo I S 2 1 argo 3

II B -1II 84 ;7 3 ad 3

II 19

33 I arg.2 84 3 sed c. 1 n 3ad3

84 3 co.

S3 2 argo ~ 84 3 sed c, 2 46 3 arg .2

H 19

14 1Z arf!.:

I' II""

»

182

Cap. 7

Par.

337 b 33 IIq.340 b 8

» »»

31C1. »b 30

10

,. ,.

Lall'VII

1.3 1

» ,.

» 3

»

141 b 14

» ,.

» »

» b 33

» »

AUCTORUM ET OPERUM INDEX PRIMUS

Gent. I 1· 53 1II·~1 Gent. I

Gent. I

.. 77 Ia II" 51 I- 77 Ia II·' 51

13. se

1 arr. 1 1 arr. 3 11

13111'

6 arlr. 3 a arlr. a 6 arlr· 3 a arlr. a

I,. ~bus cII';1ibus $,cutJtJo " ","0 (243 II 3 - • 4 8 II 9) i,. COJicibfU """,,"m'P"' II llliIionibus J_ awII'sfU 1:tIImI rlemn_s: """ lotIxior qui lsI I,:rltu ,a;liOflllm Didol " B,U"., alIII'. brmor die,. -para#wasis TIu","Ii; " i,. calc, -pagma. lIIlJi,. II BIIUII', qui lSI II:IIfU rpum com1lJll1ltaltu III S. Tn0m4S. No"". ,1I;lio L,OfIina (Tom. II, lib. VII Ucl. 3-6, 'Pilg. 329-34:1) grillell utratnqlll rec",,;o"'"' "nib", iUam " Ditlol, hanc II:t ,1I;1i_ Prllflll, L;-pna, ,879.

a a43 a 3

»

»

1 »»

» 4 :l44 b 10 Z4.S b 3

4 a46 a 10

,. ,.»

» »»

» »

» »»

» ,.

» ,.

» ,.»

,. ,.

» »,.

» »»

» »»

» »»

» 4.5 » ,.

» »

• 41q· » »

5 a46b30

» »,.

» ,.»

» ,.»

»» ••

»» ».

» 6 147 a 6

»» »»

»7 ,. b 1

». »»

.» »

4 4 a48 b 4

Lib". VIII

aso b 11

» »»

:I» ».

»a » b a3

• 4 sq. aSI a 8

7 sq, - a ao

• » »

»8 -aaS

• » »

» » »

• re sq, »b 11

» II » b 19

"" ».

• IS 1 a

» .~ 1 4 4

»

asa a 10 » b u a~.1 a , » b 11 aS4 b 7

• »

• » »

»

» »

• a

• 3 » »

» 4 » »

»

» b 24 ass a 4

» »

» a 12

» 6

» a 30

» •

• •

» •

» ,.»

»

» »

I- 8 I co.

• IDS a arlr. 1

Gent. II ao - III 65 68,87 - IVai 76 a co.

,8 3 ad 1

110 3 arlr. 3 31 1 arlr. 3 49 a co. I 4 sed c.

~o 1 co. 55 2 &rJr. 1

62 1 arlr. 1 66 5 argo a

1 eo., ad 3 3 co.

1 arlr. 1 7 co.

1 co.

1 arg.4 37

Suppl. 1- I-n" I&n"

»

»

»

»

» 110

II-II" 17 a3 145

» 161

Gent. I I· II" sa

»

»

»

»

»

Gent.

I- 18

Suppl. 78 I- 46 I- 46 I- 46

Suppl. 6 I-II'" 3a n-II'" 16a

Gent. III Gent. I I· 46 Supp!. 91

I- 44- t- tI.. 2

I- II'" 6

I- II'" 3a

I- 19 Gent. I IIa II'"

»

• lall-'

I· IlIa la lIP I»

1 argo 2,

13 bis

I arlr. I I co.

I co., ad .5 I co.

I ad 5

5 co.

4ad I

5 ad 1

10 I.S

I ad 7

a argo 9 I ad a

8 argo a 1 arlr. a aarg.l I arg'3

13

70 1 ad .~

6 5 ad 3 H lCo.

76 I co.

.~I aada 70 3 arg •. ~ 3a 4 co.

70 3 &til' •. 5 3a 4 co.

19 i s ec,

58 1 co.

J co.

1 argo a 1 co.

Cap. 4 6

Pag.

2S.S a 30 »

»

»

»

»» »»

»

7

» b 31

» »

»» »»

» »»

5 a56 a 4

a » a 13

»sq. »

7 a57 a as

» »»

»J) »»

8 » a 31

» »

»

» »

9 » b 13

» 10 » b a6

»11 a58 a .5

» la » a a7

6 as8 b 10

» »

3 sq. a58 b 16

»» »»

» . 4 a59 a 6

'1 »b 6

»

8 » b ao

»9 » b 3a

» » »

7 260 a zo

7 sq. »»

»1-8 »

a sq. »a a6

» »»

» »»

5 261 a 13

» »»

»6 » a 20

»» »»

8 sq, »a 2'1

8 261 b 27

»

1-3 »

6 2.63 b 9

2 265 a 27

3 » b 17

266 a 10

I »»

2 » a a4

9

10 » »

» »

»

»sq. »

6 267 a 2.1

7 »b 6

» »»

8 » b 9

9 » b 17

» »»

»

Ia II" 85 5 co. na na• 3 1 ad 2 4- 7 co.

IlIa 32 4 co.

Gent. ,U '13. 74 1& 18 1 ad 2

Ia n·· 9 6 co. 17 9 ad 2.

Gent. III 23

1& 19 1 argo 3

Gent. I 13 - II 4-9, 70 Ia II" 1 4- CO.

1& 70 3 argo J IlIa 19 3 co.

» 36 4-arg.1

Gent. II 47

Ia 70 3 co..

» 76 4arg.2

Ia III.· .s 1 2 ad 2.

IIa II" .~9 3 co.

Gent. I 13 - II 60, 65 Iall" 9 2arg·3 IaII" .SI s ad s

Ia 70 3 co.

Gent. I 13

Ia 19 1 argo 3 Gent. I 13

Gent. I I.S

Gent. III 155

II. 103 6 argo 2

IaU·· 6 1 arg, 2

Gent. II 97

I" 75 I ad 1

Ia 75 1 argo 1, ad 1

Gent. III 84

II. 67 ·2 ad 3 Gent. I 20

Ia 110 3 argo 2 II. 18

78 IIa II'" 180 ..

I argo 2 :I co.

6 co.

1:10 3 co.

Gent. n 43

Ia 110 3 co.

Suppl, 84 2 ad I Gent. II 89 - III 82 Ia II" 31 8 sed C. Gent. III Sa

IUa 75 7 ad 1 Ia II" 9 ; argo 1 Suppl, 93 2 co.

la 10.; a ad j 1& 104 4 argo 2.

Ia 25 z argo 3, ad 3

» 10.5 2 argo 3 Gent. II ao

Gent. II ;9

Ia H 1 argo 1 Ia .;1 3ad3

» 52 2 co.

la 75 1 argo 1 1& 25 2 ad 3 » 105 2 ad 3

us» I :I.

DE CAELO ET MUNDO

» » » »

» » » » » »

»

3 » a ao

»4 » a a8

:& 4 sq. 268 b a6 5 sq, a69 a a » 12 'b 2

»

» »

» b 13 269 b 18 270 a 12

• 13

3

» 4

» » »

»

» »

»

» 4sq· » 5

» a 22 »

» »

» 6 4 8

»b 1 271 a a7

»

III"

Suppl.

Ia

Ia Ia Ia

Suppl,

2 co. 2 co. 4 CO.

1 co.

4 arg'3 3 arg·4

» » » »

70 66 2 co. 91 1 argo 4,

2. ad 6

99 1 argo 5 Ia 68 1 co. Ia 88 2 ad 2

1& 46 I argo 1; 2 argo 2

66 2 co.

68 1 co.

m- 5 Gent. I lIla 44 m- 5 Gent. IV 1& 66 IlIa;

»

»

»

2 CO. 20

2 argo I 2 CO. 84

3 co.

3 argo 2

5 sq. 271 b 1

7 3 274 b 8-18

»5 » b 19

8 13 277 a 27

9 7 sq. 278 b 21 »10 279 a 14

10 2,4 279 b 12, 32

»10 280 a 28

II 6 sq. 281 a

»'1 »a 7

Cap.

4- 8

Pag.

»

»

»

»

» » »

" »

» » »

12 »

" »

» »

» »

» » » » »

» »

» »

» »

» a 19

8

»

" »

» »

» »

281 a 28

»

3

» b 18 »

Liber II

3 sq. 284 a 13

2 6 285 a 29

"9 » b 16

» 10 " b 22

3 286 a 3

» ,,»

» »

»

» »

» »

.2 » a 20

4 286 b 10

9 287 a 30

» »

» 10 »b 4

5 2 287 b 28

8

6 3 288 b 6

12

8

2.89 b 1 290 a 30 291 b 24

co.

J9 2arg.2. .sa 1 argo 3 4- 5 ad 3 34 5 ad I 51 1 arg.2. 117 4 co. t:l9 2 co.

I" II" 1~! ~:. 3

Gent. IV 32

.. II'" II 3 arlr. 1

» .S2 1 ad 3

Gent. I 4 - II 55,

60 - III 84

1& II'" 73 3 argo 3

» »

» )l»

3 292. a 22

»sq. » »

" 4 sq. 5

» »»

" a 28 »·b 7

»» »»

» »»

»6 » b 15

13 2 293 a 27

»3 »b 6

"19,2329; b 10,

us» III

2 ~ 300 a 20

7 6 306 a

Liber IV

:I. 2 sq. 308 b 3

III"

» »

9 4 co.

» 2.7 5 argo ~

» 36 4 argo :I.

» 39 7 argo :I.

Gent. I 20 bis - II 8 I I" IIa• 14 6 sed C. 111& 10 3 ad :;

Gent. III 2.5

Ia 68 4arg.2 1& 10 2 ad :I. Ia 46 1 CO. Ia 46 1 co.

Gent. I la IIa•

74

» »

.H 1 argo 1;

:I CO.

;6 I sed C.

64 1 argo. 1 66

I argo. 2 3 argo. 2 2 ad I

» »

129 2 CO. 134 I co.

.H 1 argo I;

:I CO.

.;6 1 sed c. 64 I argo 1 66 1 argo 2 46 1 CO. U 2 argo 2 46 I ad 2

I 20

I"' 1& IIa.

la Gent.

Suppl.

Gent.

Ia II. II"'.

Ia II'"

91 II

2 argo 6

70

I co. a ad 6 2 CO.

1 argo 1

1 co., 4

102 102 3 19 9

»

m-

"

CO.

la 4 co.

34 .1 ad 1 .~6 3 argo 2 Ia 49 3 argo 2 Gent. IV 84

Ia 68 2 ad 1 IlIa ;7 4 CO.

Ia 68 2 ad I la IIa. 40; arg. :; Gent. III 44

Ia II"· 85 6 co. Suppl. .; 2 1 ad 2

IS 70 1 ad :I Gent. II 60

I· II·· 66 ; ad 3

Gent. I 5

IS na• 5 7 co.

Ia 77 2 CO.

Ian·· 5 .~ ad 2 nIa n' 1 argo 1 I" II·· 109 .5 ad :I Suppl, 84 2 arg, 3

» 91 2. argo 4

I"II"" 109 .;ad3 Suppl, 97 7 co. lIla 57 4 co.

25 I" II" I 3 6 arg, 1

»

»

»

IlIa 46 3 argo 2 Ia 84 8 co.

DE GENERATIONE ET C ORRUPTIONE

us» I 3 7

9 5 7

» »

» 10 » 11

» 14,15

» 16 » 18 » »

6 3

9

7 4 S.6

318 a 13 » a 31 320 b 25

321 a 18 » a a9 » b 16

» »

322 a 4 » a 28

» »

» »

322 b 12 323 a 22. 323 b 22

» b 29

»

nr I" nI" II" IIaII'" I" m" I"

77 5 co. 22 1 CO.

~2 2 argo. ) 2.4 ; argo 1

118 1 ad a 77 8 co.

119 I argo. 2, ad 2.

80 -; sed C. r , ad 2 1& 119

I" 97

Suppl,

» 119 Suppl, 80

I· 66 Suppl. 70 Suppl. 82 Suppl, Sa

I ad 2, 4co.

I ad 4 4 co.

2 sed C. 3 ad 7

1 argo 2. I argo 3

AUCTORITATES CITATAE A S.THOMA

183

Cap. 7 11 8

9

10 2.

5 8

9

Liber II 2. 5

8 4

»

10 »

»

» »

»

1 1 » »

Liber I 3 4 12. 17

» 18

13 2.1 14 19

Pag,

32.4 a 32. 32.4 b 2.5

1, 2.

» »

32.6 b 2.9 32.7 a 35 » b 19 32.8 a 17 » a 2.3

32.9 b 34 335 a 9

» »

1

» sq. 2. sq. 5

6

7

» »

» a 2.3 »b 9 » b 15 » b 2.5

»

» »

338 b 11

9

"

» ,.

,.

» »

339 b 2.1 348 b 2.9 » b 32. 350 b 10 352. a 2.5

Liber II

3 2.4 sq. 158 a 14 5 13 sq. 362. b 12.

Liber IV 1 9

2.

1

379 a 12. 379 b 10 380 a 11

» •

»» »»

»» .»

»» »»

9 11 386 a 12.

» 12. ,. a 14

12. 3 sq. 389 b 2.9

» »

» »

»

»

»

»

2 ~ 8

402. a 1 » a 10 »b 5 » b 16

9

»

»

,.

» »

4

» 10 » a to

» »»

»» »»

2 2 403 b 2.5

6 404 b 7

» losq.405 a 2.

3 405 b 31

» 3 sq. 406 a 12.

7)8406 b 5 »22.)2.3407 b 13

» 23 » b 20

»» »»

» »»

4 407 b 2.7

» 10 408 a 34

» »sq. l) a 34

» 11 l) b 5

» sq. » »

»12 »btl

»}) » J)

»» »»

» »sq.

» 13

»» »»

» »

» b 18

»» »»

»» »»

»» »»

» 14 » b 2.4

»» »»

5

»

»» »»

5,6409 b 23 9 410 a 2.7

1& 66 1& It5 la 84 la It.S

Ilia 77 1& 76 Suppl. 70 Suppl. 81

Suppl.

III&

»

Suppl.

Ia Suppl. Suppl.

Gent.

I· Suppl.

Gent.

Suppl.

»

91 Gent. IV

METEOR.OLOGICA

Ia 66 Ia II"" 87 Ia IIa• H

Ia 102 I· 46

2. sed c. 1 CO.

6 co.

1 co.

8 argo 4 4ad4

3 argo 3 1 argo 3

83 73 77 91

1 co.

5 argo 1

6 argo 2 5sedc.;I. 3 ad 2

2. sed c. 3

115 91 77 2. argo 1 III 76

65 3 argo 2 91 5 argo .~ III 62 - IV 82.

79

2 argo 1 1 ad 1 B2.

3 co. 1 co.

6 argo 2. 1 argo 2. 2 ad a

III& 66 .p.rg. 1 Ia 10:: 2 ad 4.

Suppl. mI· »

» 90

I· II"" 75 Gent. I Suppl. I m- 77 Ia 76

DE ANIMA

3

,.

» » »

Gent.

Ia Suppl.

97 74 S H

6 co.

s ad 3 4co. ;Ilrg.l 3 argo 3 4 argo 2

37 - II 6 1 co.

7 argo 1 8 co.

Cap.

S 10

Pag,

410 b 2

» »

» 16 411 a 2.

»» »»

» 24 » b S

» 25 » b IS

us» II

2. 412 a 3

»2. » a 6

»

»

»

»

» a 16 » a :1.1 »

»

4 5

» » »

»

»» '»»

»» »»

» »

» »

» 5,6 »

»

» »

»b 6 »b 9

»

»

7 8

»» »

9 » b 17

» »»

» »

» »

»» »

» »»

» »

» 10 » b 25

» 11 » b 27

»12 413 a 6

2 2. 413 a 20

» »

»

» »,.

» » »

»

3 4

» :Ii 2.5 » a .31

» »»

» 5 »b 4

» »»

» »»

7,8,9 » b 13 9 » b 24

9,10

» 12 414 a

»

»» »»

» » »

3 414 a 29

,. ,.,.

»» »»

»» »»

» 2

» a 32 » b 6

3

4 » b 16

»5 » b 20

6 » b 28

»

7 415 a 8

4 415 a 14

»» »»

»» »»

»» »»

»2 » a 22

»» »lD

» »»

» »

»» »»

» II

3

»b 7

»» »»

» sq. » 4

»b 8 » b 12.

»

I· 14: 1 co. » n 2. co.

Gent. I .SO, 6s

Ia II"" 100 6 ad 2.

II· lIM 9 4 argo 1 1& 76 3 co.

Gent. II 69

Gent. Ia II".

IIa IIa• Gent. Gent. 1& 1& II"· I)

73 (cf.61)

31 1 ad 1 180 3ad6 III 64

IV 81

76 . 4arg. 1

:I 31

2 co. 1 ad I :I ad 1 2 co.

6 argo 2. 1 co.

60

.~ sed c. 61, 62., 73 7 sed c.

8 co.

61

8 arg •. 3,

»

49 III& 34

)Ii 7.~

Suppl. 79 Gent. II Ia 76 Gent. II I" 76 Ia 76 Gent. II 1& 76

l) l)

co.

ua lIM 65 1 argo 2.

IU" 5 3 co.

• 50 5 argo 2

Suppl. . 70 1 argo 6

» 79 1 ad 4; 3

arg.l

» 80 1 ad 1

Gent. II 89

It. 76 8 argo :I Gent. II 61

Ia 18 2.arg.l » 51 3arg.3 . ~4 2. argo 1 ,. 77 2. sed C.

» 78 1 argo 2.

Gent. I 98 - II 60 Ia 78 a sed c.

Suppl, 79 2 argo 3 Gent. II 73

It. 78 s sed C.

Suppl, 79 2. argo 3

» B2 4arg.l

Ia 76 3 co.

Gent. II 61 his, 69, 82, 84

Suppl. 70 1 sed C. :I la 76 1 co.j 2. co.

» 77 1 argo 4; S argo 2.

Suppl, 75 1 co. 79 1 ad 4

Gent. II 59, 76 It. 76 2. co.

• 77 a sed c,

,. 78 i sed c.

» 79 1 argo 2.;

sed c.; 11 argo 1

» 80 1 sed C. II 61

78 1 co.

141 5 argo 2, ad 1

I" UM 9 1 argo 2

Gent. 11 70

1& 77 4 sed c. I· 76 3 co.

" 77 4sedc.

Gent. II 70

I· 77 3 sed c.

» 7910arg·3

» 87 2 sed c.;

»

4

»

» »

Gent.

I· naU&O

»

»

»

Suppl, I· »

"

1& lIM

3 co.

17 2 co. 45 5 argo 1 78 2 sed C. 97 3 co.

1 8 co.

tit. Metaph. V

II" lIM 179 1 argo 2 I· II&O 1 8 co.

tit. Metaph. V I· 18 3 arg. 2 Gent. II 88

Suppl. 80 1 co.

I· 18 s sed c.

Cap.

4 4

Pag, ,. 415 b 12.

» »

»» »

» »»

» b 15

» I> l>

5

»

»

7 S

» P 28 416 a 9

» »»

»» »

»» »»

» »

» 10 » a :1.9

»12 »b 9

» 13 » b 11

»» »

» »»

» 15 » b :1.3

»» »»

»» »»

»» »

»

» 16 416 b 25

» »

»» »»

» »

.~ 416b32.

»» »

5 417 b 2

»6 » b 16

»» »»

6 418 a 7

»

:1.,3 » a II

2 418 b 4

.5,6419 a 7 6 »a1.S

7

»

9 » a 32

8 1,:1. 419 b 4

»10 420 b 13

»» »»

» 11 » b 22.

»» »»

9 2 42.1 a 13

»» »»

» »

»» »»

» »»

»

»

» b 8 422 b 17 » b 23

423 a 6 » a 17 » b 27 » b 30

424 a 17

»

. ~

11

2 4- 5

» 1 0, 11 » 11

12

»» »

»» »»

» » »

2 4

I>

» a 24 I> a 32

• »

Liber III

424 b 22

2 4:1.5 b 12

»» »

»

4

» b 25 426 b u 4:1.7 a 17

» 1 2

3

» »»

»» »»

»» »»

»» »»

» »

»2 » a 26

»» »»

» »»

»

3

I> b 6 428 b 25

» 13 » »

,. »

»» »»

»» »»

»» »»

4 429 a 10

» »

» 2 I> a 13

»» »»

» »

3 » a 15

»» ».

»» »»

»» »»

» »»

I· 54 1 argo 2; 2 argo 1

II" IIa• 179 I argo 1

Iua 2 .S ad 3

Gent. I 98 - III 104 Ia 26 3 ad 2.

Suppl, 82 1 ad 3 I" II"· 84 3 argo 1 IS. 118 Jad.1

Ill" 7 12 ad 1

» 74 :I. argo 1

Suppl. 81 2 argo 2

Gent. 11 62, 83

Ill" 77 6 co. Ill" 77 6 co.

Ia 78 2 argo 4

»

113 I" 78 » 118 Iall" 44

I> 85

Suppl, 82 Gent. II I" Uae 31 Ia 14 Gent. II Ia 78 III· 77 Suppl, 91 III" 54 nr- 77 Suppl, h m- 77 IlL 51 Ia II"· 12 I" 34

»

I" » »

Ia lIM 50 Suppl, 82 Gent. II Suppl. h

IlL 78

I· 8t Gent. IV I· 78 II· IIae 164 Suppl. h III· 77

Suppl. 8:z Gent. II Gent. II

1& 14-

• 84

1 co.

6 argo 3 :I. ad 2

2 co.

2 co.

2 argo 1 1 argo 2 1 co.

1 ad 3 :I co.

6 argo 3 3 co.

57

1 arg.3 11 argo 1 57

3 arg.:I. 7 co. 4CO.

1 ad 2 3 sed C. 4 co •.

7 argo 2 3 arg'4 3 sed c. 1 co •

3 argo 4 5 co.

3 ad4 7 co. 4arg·3 4CO.

n - III 84

IlL nM 66 S ad 3 IlL 20 1 ad 2 Ia 85 3 ad 1 Suppl. 79 :I. ad 1 Gent. III 56

I" 7.~ 6 argo 1

» 84 6 ad 2

IlL IIae .~o 4 ad 1 IlL IIae .~o 4 argo 1 I· 3 2 argo :I.

IlL 89 1 sed C.

IlL 11M 53 2 argo 2. Gent. II 60

Suppl, B2 3 sed c. 2 Gent. II 8.S

Ia 90 1 co.

Suppl. 70 2 co. I· lIM U 1 argo :I. IILIIM :z:z 1 ad 2

Ia 117 4 sed C.

Suppl. 77 1 co.

• 97 5 co.

Gent. II 73 Gent. II 64

P 7.5 2 ad 2 I· 77 6 argo 3 I· 89 1 ad 1

Suppl, H 1 ad 3

IlL 75 2arg.2 I· lIM .50 4 ad 1 Gent. II 73

Ia 11M .~o 4 argo 1 I" 77 8 argo 3

» 79 1 ad 1

I· IIae 53 1 argo 2 Suppl. 70 1 argo 7, ad 7

Gent. II 79 bu, 81 I· 89 1 argo 1; 6 argo 1 Suppl, 70 2 sed C. 2, ad 4

II 80, 81 84 2 co.

80 2 argo 1

4co •

3 ad 3 :I. argo 1

84

3 ad4 . 1 ad 1

3 argo 1 3 sed C. 3 co.

62 69

1 co. 2 co.

I· 78 3 sed C. IlL 87 3 arg'.1 Gent. II 66

Gent. II 78

Ia 85 4 argo 4 Suppl. 79 1 co.

P 84 6 co.

I· lIM 9 5 co.

• 34 1 co.

II" I1ae 95 5 co.

Gent. III 84 bis, 85 Ia 84 6 co. his II· IIae 95 5 co.

Gent. III 84 his I· 84 6 co.

1· 12 3 argo 3

» 846ad2.

» 111 3arg.1 Suppl. 32 6 ad 1

. Gent. II 59, 67, 73 Gent. II 59 ter, 60 bis, 62, 73 - III 46 Gent. II 61, 62. ter, 73bis

I" 56 1 argo 3 II" lIM 171 2 ad 1

Gent. II 60 bis, 73 I· 54 4arg.2 » 56.2 argo 1

» 79 2 ad 2.

• 85 8 argo 1

II" II'" 95 5 co,

184

AUcrORUM ET OPERUM INDEX PRIMUS

Cap. 4 1

.. " »

,. "

» » »

» »

"

»

» »

»

»

» 11

» .. »

5

»

" »

» " •

,.

" ~

"

6

" "

" "

"III· 4-

»

• a 24 » 1I

»

» a 29 »

6

• b

7

» b 10

»

» b 18

9

II b u

» b 29

» U

430 a

»

»

410 a 10

»

» a 18

" "

• •

430 a a6

" 1,2

3

"

" "b 6

Gent. 1160, 61, 62 bir, 73 bir, 781 98

(corr. t.) 1& 14 I co •

la 75 3 co.

• 76 I arg. I, ee., ad 1

• 79 6 ad I j 7

sed c.

84 6 co.

• 89 .5 co.

Ia It"" .~o 4 argo I

IIa n·· 9 ~ .~ co.

lIla ~ 4 argo .1

46 7 argo I Gent. II 67, 73, 74 his • III 120 • IV 41

Ia 12 8 argo 3

» 7.~ 3 co. ,6 I arR'. I

» 84 6 co.

88 I arg.3 IlIa 46 I argo I Suppl. 92 3 argo 3 Gent. I 69 • II 78 his - III .S9

Ia .S8 I co.

79 6 co. lau"" 49 3 argo I .~o 4 co. 67 2 co. Gent. II 74

n" II·· 47 3 ad I 49 2 argo 1

III 56

85 r sed C. 49 :I argo 3 14 2 argo 2,

ad 2

18 I co.

• 79 2 sed C. » 85 8 argo 3 I" II'· 22 I ad I 109 I co.

Ia 79 2 co.

» 84 l sed c.,

»

»

)'

»

Gent.

I" na n·· Ia

2

co.

94 3 argo I » 101 I sed C. 117 I co.

Gent. II 78 ter la

»

!.~ a argo 3 H I argo 2 87 I argo 3,

sed C.

Suppl. 92 I argo i o, ad 10

Gent. II 78 bis, 82,

Gent. IV98!i: - III 46 I" H I argo I; 4 argo I, sed C.

" 76 I co.

• 79 .3 sed c.,

ad 2; 4 argo 4, sed c., co.j S arg.I,sed C.

» 8J 1 arg.4 .. 88 I co.

IAn" 56 .sadl

lIla 9 I co.j 4

» »

,.

» ,.

» »

» "

co.

• 12 I CO.

Suppl, 92 3 a.rg. S

Gent. II 47, .S9,· 60, 76 ter, 77 bis, 78, 96 • III 43 ter, 45, 53

Ia 79 2 argo 2, 31 4 argo 2; 5 ad I

" h 84

.SI 8

" "

4arg.1

6 co.,ad 2 3 co.

.S co.

15 4arg. I Gent. II 73 78 qua.

ter, 79, 80bis, 83, 98

Gent. I H

1& 17 3 sed C.

» 58 4 argo I

sed C.

79 10 sed c. 83 I argo 3 58 a co.

• " »

"

»

"

• IIaII"

I"

Cap. Pall'.

6 3111. 430 b " »5 » b ao

» »

» »

,. »

» b 26

. S,6 7

»

,. »

»

» »

»

» II »

7

»

431 a »

,.

" " »

» » »

» » »

.. ,.

» »

II

» » »

» »

» a

»

» » »

» »

» a 14

,> •

»

))

»

»

» » » »

» » »

)) )) »

»

»

»

»

)) b »

»

))

8

431 b ~o

»

2

» b 24

»

))

» »

»

))

)) »

»: 9

432 a »

9

432 a ~I

» »

» » »

»

»

» » »

»

" »

» »

" »

» »

»

» »

»

• IaU&O

II' U'· IUa

,.

»

109 UaII'· 179 180

8

» Gent.

I" 1& II'· nan'"

»

II" II'·

2.

3

» »

»

» »

,.

II" II" "

,.

»

8 co.

,.

Gent.

Ia

14 10 argo 1, ad I

85 . Bsedc.

I 71

i 6 z argo 1 57 1 ad 2

58 5 sed c.,

»

co.

» 67 3 co. 85 6 co. 3 8 co. 8 1 co. 10 3 ad 2 75 5 ad 2

76 7 co.

Gent. I 59

Gent. II 60, 74

1& 14 2 argo 2, ad 1

» 18 I co.; 3

ad I

58 I ad 1

• .S9 t ad 1

»

» lOS l'U&O 31

3 argo 2 2 ad 1

I co.

I ad 3

6 co.

I ad 3

»

21

34 2 co.

I 13· II 82 3 argo 1.

I co.

1 ad 3

6 co,

8z

IDS 109 179

» 180

Gent. II

12 12 argo 2 .S4 4 sed C. 76 I co.

84 7 sed C. 85 I argo 3 88 1 co.

3 3 argo 1 .so 4 ad I .S.6 5 ad 1 67 2 argo 1 80 1 argo 2.

8 4 co . 180 .5 ad 2.

Gent.

II I argo 2; 2 argo 1

II 60, 67, 73,

80

8; I argo .'i 86 I co.

88 1 co.

.> 1 argo 2

I· » »

1" II" IS.

14

co. 16 H 84

9 14

ad H S8 76 85

I co.j 2

3 co. I ad 2.

2. argo 2 3 co.

2 co., 2.

1 ad 2

6 argo 3 z ad 4

»

»

III" 1&

» » D »

2 co.

» 91 3ad2

III" 9 3 co.

D 83 5 ad I

Gent. IV II

I· 76 2 ad 4 Gent. II 73, 74

1& 59 I argo I,

2; 4 sed C. 79 1 ad 2 80 2 sed C. 82 1 argo 2;

5 sed c. 87 4 co.

II " »

» » It »

I 6 8 9

10 15 S6 77 86

8 24 95 129

2 argo 3 2 argo I 1 arg.2 5 co.

2 sed C. I ad 1

6 argo 1 1 argo 3 1 argo 2. I argo 3 I ad 2

5 co.

I argo I

Cap. 9 1

10 »

II

Pag.

432 a 31

»

» »

»b 7 » b 13 II b 26

Suppl.

Gent • I" III" I" II" n° II··

97 q

9 4

» 9

I" II" 28 Gent. II 1° 78 I" I1.e 58 IlIa 13 Gent. II I" 14 79

» »

I" II'· II. n=

18 I co.; 2. argo 1, co. 70 2 argo S

II 60 - III 85 3 co .

I ad J

1 ad a

2 argo 3 4 argo 3 6 argo 2.

6-II18; I argo 4

3 co.

3 ad, H

16 co.

11 sed c.,

co.

9 1 ad 2 4 :I ad 3

» 179 1 argo 2.

Gent. II 73

Ia ,9 I argo 2

» 80 2 sed C.

II" II'· S 1 argo. 3,

I"

~ Ia. n= II"II"

»

95 175

IU" 8

»

»

2., 83

» 8, Suppl. 70 Gent. 11 Ia II' •

»

4 5 7

»

»

1· » »

I"n·· n- IIa•

I" I" n&o

»

I"

» »

10 ,0

77

I" II'· 26 1° 80 81 )) 106

,~ co.

17 3 argo 2 ,~ ssedc. 8, 6 sed C.

8 argo 1

4 co.

So 2 co.

, 8 argo. I 6 I argo I

9 I sed C.

10 2. argo 1

19 I argo 3; z argo 2

H 1 argo 3 80 2 co.

6 4 argo. ;1 9 I sed C. 2 argo 1 .5 ad 2

I argo 1 2. co.

1. sed C.

'\ co.

2 argo '\ 'I ad 'I

I argo. 2 s CO.

I ad I i ad '\

I ad 1.

1 argo 2 3 argo 3 4 argo 2 2 co.

60

DE SENSU ET SENSILI seu DE SENSU ET SENSATO

449 b 4

»

»_ »

)) » » » ))

» »

»

4.S1 a 18

» »

»

» »

I" n= » IIa II,e

I"

»

,0 77 9, 20

80 86 " 105 IlL II"

» »

433 a 9

» »

»

» »

»

»

IIa 11"" 20 Gent. II

Suppl. 82 1° 11, Suppl. 85 Suppl, 77

4 argo 4· 5 ad 1

1 argo 3 4 argo 4

DE MEMORIA ET REMINISCENTIA

», a 14 » »

» » » »

» »

» a 20

4

433 a 2.6

» »

» »)

6

)) b 5

» »

» »

»

7

• b 13

»

» »

)) »

»

»

)) b 21 434 a 12 »

»

))

4

»

)) a 16

»

»

2 3 6

436 a 437 a 19 439 a 6 445 b 3

1 argo 2. 4 argo 1 3 ad 3

3 co.

6 ad 5

4 argo 3 2 argo 4

60, 74 3 ad 3 .S co.

I ad 2 bis

» 123 10 argo t

Gent. II· 81

»

»

453 b 11

»

DE SOMNO ET V IG II. I A

» »

»

» »

Suppl,

77 8 argo 4 78 4 argo 3 51 3 co.

49 I 'arg, I, ad 2

.,0 ,6 49

:; co.

.5 sed c .•

co.

84 8 argo 2. 19 4sedc.

Cap.

Pag.

453 b 11

AUCTORITATES CITATAE A S. THOMA

»

Suppl, 39 2 argo 3

70 1 CO. 1& .84 8 ad 2 » 115 5adl

NOTA. - Etiam sequentia duo opuscula a

S. Thoma citantur sub titulo De Somno et Vigilia.

II »

3

456 a 30 » II

DE INSOMNIIS

I" 117 3ad 2

I" U&O 80 2 CO.

I" 111 3 CO.

I" 11&0 80 2 CO.

IIalI&e 172.

I" 84 II 86 » 11~

DE DIVINATIONE PER SOMNIUM

4 argo 4 6 co.

4 ad 2, 6 sed C.

lI&II&e 172 1 arg. 2 Gent. III 86

Suppl. 1& l"U&e

II

»

II

»

2.

459 a 23

DE LONGITUDlNE ET BREVlTATE VITAE

» »

460 b 28

»

2

II ,.

» » » » II »

2

32 2 sed C.

89 5 co. bis H 1 sed c.,

co.j 3 sed C.

DE ANIMALIBUS HISTORTAE

Lib. I Ul V

Pag.

4 1 489 a 26

1935Q.52.1 a 2 8 542 a 18 14 2. 544 b 2.2 19 2. 573 b 29

1 581 a 9

VI VII

»

»

VIII

IX

»

X

633 b 12.

»

DE PARTIBUS ANIMALIUM

»

»

» »

647 b 10 652 a 24 665 a 27

II 1lI

2 7 4

»

I" 1 1" II" 66 11" II" 180 Gent. 1 III" 76 I" 115 1& II" 45

5 ad 1 5 ad 3 7 ad 3 5

2 argo 2.

5 ad I

3 co.

10 II II

703 a

DE ANIMALIUM MOTIONE

11 »

» »

703 b

» »

» »

4 I" 76

» 76 Gent. 11

3 I" II" 17

» 38

7 ad I

8 argo I 72

9 ad 3 5 ad 3

2 716 a

DE ANIMALIUM GENEIlATIONE

Ill" . 2.8 1 ad 5

»

II

18

722 a

II II II

II "

» »»

II II»

» II»

72.6 a 28

»

» II»

» »»

19 sq. 726 a 28 20 7a7 b 33

»

II 2.0,:u

»

II

21 3

72.9 a 34 736 a 24

»

»

» II »

II » ,. II » »

II »

» 31 Suppl. 5a 1& 119

5 co. 4arg. a

2 sed c.,

co.

llaIl" 153 3 argo 1, ad 1

Suppl. 54 1 argo 3

II 80 4 argo 4

Gent. IV 83

Ill" 31 5 co., ad 1

" 80 7 co.

Suppl, .S4 1 ad 4 m- 31 5 ad 3 n-n= a6 10 argo 1 IlIa a8 1 ad 5

. S co.

3 argo 1

45

1 arg •. ~ 4 co.

3 argo 3 3 ad 1

1 argo 1 a argo 1

S. THOMAE ED. LEON. TOM. XVI

»

» II

II » » II » »

» 31 lII~ 3a Gent. IV Suppl. 65 I" 67 » 76 » 85 » 9a » 99

»

--------------------

Lib. II

Pag.

3 736 a 24

la 118 1 ad 4; a

argo 2., co.; ad 2

»)' IUa 33 2 argo 3

II »11 34 2 ad 3

» »Suppl. 5 2 1 ad 2.

II » 81 3 argo 3

» »)) Gent. II 2.1, 88, 89

» 4 737 b 8 1" 118 1 ad 4

» I" n&8 81 .S argo 2

) »»» III" a8 I ad 5

)) »» II 31 .~ co.

»

»

» II »

» » » » » »

763 b 20

))

»

IV

) » »

II )

» »

32 'Suppl. .S2

II 80

Gent. IV IlIa 2.8

»

»

»

» »

SuppI.

II

a 766 b 27 I" 92. 3 767 a 36 Suppl, 54 6 774 b 5 Suppl, .58

I

815 a 10

III 2.

871 a 8 875 a 2.9 931 a 6 947 b 1Z

» b 2.3

XXII 11 XXVII

3

))

DE PLANTIS

I" 18 1 co.

PROBLEMATA

II

I" n"o 46 Ian"" 46 IB 111'0 44 I" n= 44 1& n"o 44

45 4S

»

4

6,7 9 XXVlII 3

» »

» a 35 1& 11M 44 » b 20 I" 11'" 44 949 b 13 11'11"· 46

»» » 48

us» 1 Cap.

Pag.

980 a 2.1 »

))

»

» » » »

»» »»

2.

» a 2.7

»

4

» b 28

» »»

»

»» »»

))

» »»

»

» »

» »

981 a

.~ 6

)) a 12.

»

9

»b 7 » b 2.5

» 12

»» »»

" »»

»» »»

2. 2 sq. 982 a 8

3 » a 14

»

» »

» »»

»» »"

» »»

) sq. 7

) b 8 »

)

» »»

» »

8 )) b 11

·n »»

» » »

»» )»

» »

» »

» »

n b 21

9

METAPHYSICA

I· lIRe »

»

,.

"

no. IIa"

»

»

»

.~

»

))

»

» »

)

» »

3 argo 1 4arg.2. 1 co. 4.~

1 ads

5 co. 4arg.2 1 argo 6 1 ad 1

1 ad 2.

5 ad 1

a ad 3 4ad 3

3 ad 1

1 ad 2

1 ad I 4 argo 1

3 argo 1,

co.

1 ad 2. 1 ad 2. 4ad 1

3 argo 1

3

6 argo 2 .S argo 2

6 co., ad :;: .S ad 3

4 f1rg. 3

2. argo 2.

29 31 77 83

163 166

185

Cap.

2. 9

Pag.

982. b al

»

I" 96 Ia 11"8 66

»

» »

108

4 co. 5 ad 3 1 ad 2

» II

II »

» 9,10 »

» » »

» 11 983 a 10

» »»

» »

985 b 2.3

4 984 b 2.3

3 98.~ a 4

5 985 b 23

9 990 a 33

)) »

)) a 33

5 ) b 34

8 991 a 19

II" 11M 19 4 co.

Gent. I 88

IIa n"130 1 argo 2.

Gent. I 94

Ia II" 3 8 co.

III" 15 8 argo 1 Suppl. 73 3 argo 2 Gent. 89 4 co. Gent. IV 2.0

Gent. II 41

Gent. II 41

I" 6 4 co.

Gent. II 74,76 - 11141 I" 50 3 co.

Ia. 50 3 co.

Ia 15 1 ad 1

Liber 10. (II apud s. Th.)

993 a 30 II" II&e 7 argo 2.

» »Gent. III 48

2. » b 5 II' 1 5 ad 1

»» »» Gent. I 3, 11 - II 60

- III 45, 54

3 4

» b 11 » b 19

I" 44 Ia 5 UIa 76 Suppl, 83 1" 3 5 co ..

IaU"· 18 5 argo 2 Gent. I 2.5

I" 50 4sedc. Ia. 79 3 co.

I" 97 4 argo 3 I"

»

U"U&e I" lI"U&e

Gent.

I" l)

»

4 B b 11 Suppl,

.S 2, :\ 585 a 3 Suppl, I 1, a 588 a 16 U"U»4 "b 23 I"

47 630 b 31 lI"U-

Suppl, 1& II"

III" 76 a argo 2. Ula 76 a argo a Gent. III 85 Suppl, 41 a ad 3 I" 99 2. ad 2.

Suppl. 43 2. ad 3

58 5 sed C. I 96 5 argo 1 65 1 ad 7

47 15 argo 3 81 a co.

154 9ad3 54 3 ad 3 49 3 ad 3 77 3 co.

2 co. Suppl. 90 3 sed C. 2. 97 4 co.

I" 84 6 sed C.

I" 11"" 13 2. argo 3 Gent. III 3.~

I" ~4~ argo 2. » .58 3 argo 3 » 84 6 sed C. » 94 :\ arz, 1

I" lIa• 3 6 co.

na II"" 47 16 argo 2.

» 49 1 co.

» 95 5 argo 2.

Gent. III 76 Ia~8 3 argo 3 » 94 3 argo 1 IUa 19 1 argo 3

» 2.0 1 ad 2

II" 11"0 181 3 argo 2.

Ia 14 16sedc.

I" 11·· 57 2 co.

l) 66 5 co.

Gent. I I - III 44

II" II·· 45 1 co.

I" 1 6 arg .• 1 » 65 3 argo 1

» 79 10 ad 3

I" UM 102. 1 co.

II" II&e 4.~ S argo 2.

II 45 6 co.

Gent. I 1 - II 24

II. U&O 6 argo 2

I" U"o 3 6 argo 2

II 57 2. co.

II 66 5 co.

Gent. I 1, 94

I" 105 7 co.

la 11"0 3 8 co.

II 32 8 argo a

l) 41 4arg.5

Ill" 5 4 co.

» 15 8 argo 1

Suppl. 73 3 argo 2.

I" 8, 1 argo :1

))

»

)) b 2.4

»

» 119 IS n= 3

II 2.a

Uall·· 163 Suppl. 76

» 80

Gent. I Gent. I Gent. III

I" 46 Gent. II IIILU&e 19 I" II'"

»

»

30 U" II"· 2.4

II 106

Suppl. 91 Gent. III I" 9

5

»

»

» »

»

»

b a6

»

Gent.

UIa Gent.

III" Ia

II

))

» » ) »

Liber III (IV apud s, Th.)

2. 5 1003 b 2.2 I"

»

» » » »

" »

994 a

»

1-2. 2. sq. 4

6

9

»

»a 8 » a 18 » a 2.5 » b 9

))

))

» 10 » 12

»

» b 16 » b 2.6

Liber II (III apud s. Th.)

2. 996 a 18

2. » a 2.9

» 21, 2.2 998 a 7

» 22. » a 13

3 8 998 b :u

»

»

»

»

»

»11 999 a 6 4 1-8 999 a 24 » 12.-13 1000 a 9 » I.S » b 3

»

»

»

.~

1001 »

» 10

6

1002. a 34 100a b 12.

»

» »

»)) »»

» sq. » »

8 1004 a 9

»» »»

» »»

»» »»

3 4- 7 9

1005 a 33 ») b 11

» b 2.6

» »

4 2.7-a8 1008b 31 5 1009 a 6 » b 12.

7

» 12. 1010 a 7

» 17 » b

II »

6 1011 a 3

7 1011 b 2.3

9 1012. a al

"

» III" Gent.

I"

1 180 I

7 argo 2 4 argo 1 1 argo 1 1

3 co.

3 sed C.

1 co. 1 co. 7 co.

2 argo 1 3 argo 3

1 sed C. 1 4 co.

1, 13, 62.

13 2.

2. argo 7 16

8 ad 3 4 sedc. 4 argo 1 7 argo 1 6arg.2.

2. sed C. 4 2

2. argo 1

2. 16 44

1 argo 3 3 argo 4 4arg.2. 2. co.

14 11 co.

.S7 2 CO.

I 50, 65

77 1

2.2. co. 20

4 CO. 4co.

77 6

6 3 arlf. 1 11 4 argo 3 33 35

I

1 arg, 1 5 ad 3 50

~ ad 1

11

» 17 4 co.

• 483ad2

Gent. I .71

Gent. I 12

Ia 2. i sed c.

1& II" 94 2. co.

U& n- 7 co.

Gent. I 13

1& 16 1 ad 2.

Gent. III 84

I" 84 1 co •

I" 17 2 argo 2.

II"' nae 11 1 ad 3 1" 16 1 ad 2. I" 17 4 co. y» 13 6 co.

.. 13 s ad s a9 4 argo 1

186

AUcrORUM ET OPERUM INDEX PRIMUS

Cap. 6 9

• •

Pai.

101:1 • II

• •

• •

m- 37

• 77

Suppl. 44

Gent. I

Lib". IV (V apud s. Th.)

a u 1014 a 15 IlIa

.» »

4

1014 b 16

»

• • •

» b 15 1015 a 30

• »

• • •

»

• I, a,3 a

• a :&6 »

»

» »

• a 33 »b 6

3 sq. 5

»

»

6

»

» b II

1015 b 16 7 1016 a 34

9 • b I

• IS » b 31

7 4 1017.:aa

4-5 »

5 » • 31

8 5 1017 b a3

6

»

11 1:1 » » »

1018 b

1019 a 15

» »

» •

» »

• • »

»

:I

7 sq. 8

9

»

» a 18 » b 19 » b :13 » b 30

• » »

» b 34

»

» 10 »

»

» 10, 11 »

14 10ao a 33

15 10ao b 36

4 10:11 a 8

» •

h

• »

»

» a 14 » a a6

• »

I, »

IOU b 12 » »

» b 33 Ion a 14 IOU b

» »

IOU b 14 » b 10

a 18 1,5 :9

~

ao

1 a

»

»

5

loa3 b u 1034 b 10 1034 b 17

5

10:15 a

Lib". V (VI apud s. Th.) I 7 loa6 a 18

a 1 sq. 10:16 a 3.1

» »»

loa7 a a9

» »

»

»

4

loa7 b 17 •

»

• • »

»

» » » • •

»

»

m· IUa nr-

IaU" naIl"

»

»

9

» • »

• »

»

a CO.

I ari. a a arJr. a

u

19 :&0 10 39

115

I arJr. 1 I CO.

I CO. tad4

a co.

la

3 ad I I ad I

17

I CO.

1 arlr. 20 7 a arK. 20 18 3arg.2o I" u 4 arg, I » 115 6 co,

Ia II" 75 I ad 2.

I1a II" 9.~ ~ co.

Gent. III 86, 94 I· 10 1 ad 3

16 I sed c., z sed c.

»

»

»

»

• • I·U" It

»

:u Sa 85 18 20a

a argo. I 3 co.

6 argo. I 3 argo I 20 co.

Cap. 4

PaK· loa7 b 17

»

Lib". VI (VII apud s, Th.)

3 10:&8 a 18 1°

»

»

»

»

»

»

I" II"·

Gent.

4.; SO 90 laII"" 110 1° 76 in- 75

1° 77 Gent. II Gent. II IaU" 0 Gent. II

1& 6.;

»

6 argo 3 3 argo 2 20 arlr. 1

.;9, 60, 77

»

110 sa 91 65

4co.

a ad 3 2. co.

s ad 3 6 sed c. 5 argo 1 6 sed c.

37 76

I argo 20

76

4 co. 2. co. a co. a co. 4 co.

»

»

» 110 a co.

Ia II" .sa 1. co. la 10.S 1 arg. I Gent. III 1 03

Gent. II 16, 200, 43

111& 77 3 argo 1

1& 105 1 argo 1 Gent. II 76 bis Gent. II 75

1& 65' 4 co.

»

9 7

»

»

»

»

II- II"· Supp!. n-n=

I" Gent.

Ia » Ilia

» »

» a 31

6

»

»

Liber VII (VIII apud s, Th.)

2 6 1043 a 1. IaIIa•

6,7 »a 12. ' I"

1029 b z8 103a a 20 » a 28 » a 31.

4 7

6 3 4 5

»

»

1033 b 3

8

3

"

»

»

» »

»

»

»

»

us» VIII (IX apud S. Th.)

1 6 1046 a 19 Suppl,

2 2 1046 b 4 Ia

3 sq. 4

»b 3 » b 16

»

»

S

1033 b 20

5-6 5 sq. 6

7-8

»

» b z6 »

9

1034 a 1034 b

7 »

» »

10

» 11 » » »

1034 b 20 1035 b 2l »

» 13 II 2,6 12 4 » 5

1036 a 6 1036 a 31 1038 a 5

»a 9

»

» »

»

7

1038 a 18 1038 b

1039 a 24

15 2 sq. 1039 b 27

»

»

3 5 sq. 1043 b 14

7 » b 28

8 » b 3Z

»

» » »

»

»

» » » » »

»

»

» »

8 sq.

» 10 1044 a 6 4 6 1044 b 6 5 3,4 1044 b 34 6 1. 1045 a 12 » S, 6 »a 33

»

8

» b 17

» »

» »

»

»

»

5

» » » »

» »

1047 b H

»

»

» » »

»

»

» I" II"" Gent.

Ia »

III"

»

III" III" 1°11&8 I" II·· »

1&

Ia II"" Ia » »

" »

Ia 110•

m» » Gent.

I" II" Ion"" Gent.

m" I" I"

74 76 61

» 75 I" 75 76 Gent. II

I" II'· »

91 110

1. co.

2. co.

.~z 2 CO.

I 65

33 85 5 .;0 77

.; H 18 1.0 49 110

81.

Z co.

1 ad 2 3 co.

5 argo. Z 2 ad a

2 co.

8 co.

7 co.

2 argo 3 Z argo 1 1. argo 1 1 ad 1

110 8.; I

Z argo 1 3 ad 4

6.;

4 co. 4CO. 4 co.

35 4 ad 1.

50 2 argo 1 76 1 sed c.,

3 argo 4 79 3 co. 35 8 co.

s .~ co. 25 6 co. 47 2 co. 50 2 ad 1

76 3 co., 4 ad 4

35 8 co.

52

I co.

1. 60 61.

I

1 co.

8 argo 2. 1. argo 3

54 - II 44, 9.S - III 97 - IV H

85 4 co.

51.

I

1 co.

20

5 ad 2 3 co.

I argo 2 5 argo 3 5 ad 3 7 co.

71

75 3 co. 62 8 argo 2 79 12 sed C. 82

8 10 13 95 61.

1 argo 2 1 argo 2 2 sed C. 6 sed C.

1 co.

S argo 2

-----_._--------------------_.

Cap. 5

Pag. 1047 b 35 1048 a 10

:a taCO.

H I argo 2

2 uCO.

68 a arlr. 3 46 I co.

31 7arJr.2 88 6 argo 2,

ad 2

I· 46 1 co.

Ia 44 I ad:l Ia II" 93 4 ad 4 Ia 19 3 arJr. 3 Gent. I 19

IlIa 73 a eo,

I" 66 :I argo 2 Suppl, 83 .1 ad 4 IlIa .;0 5 argo 2 Ia 48 :I ad 2 Gent. III 9

Ia 48 a ad 2

Ia :19 2 co.

IlIa :I 6 ad 3

• 171ad7

lIa II" a6 1 co.

Ia_IIa• a 4 co. 49 3 arg.:I 1Il" 63 2 argo 4 Ia 1.5 1 co.

• 41 5 arJr. I

U" II" ta3 2 ad I Gent. II 10

I" 2.S I co.

Gent. 1 8z

Ia 46 I ad 1 la 25 3 co.

• 46 I ad I

IalIM 40 3 ad 2

Ia 2,; 3 co.

Gent. II 37 Gent. II 10

Ia 11" 49 2 co,

I" 28 4 co. Ia 42 I argo 1

• 47 z argo 2

• 93 9 co.

Gent. I 62 Suppl. H a co.

Ia 11 7 co., ad 4

m- 15 5 ad 3 Gent. II IaII" H II" II" 45 IIa II" 14 4 arg 1 IlIa 16 10 argo 1

Ia IIa 49 I argo 3 ~o 6 argo 3 49 I co. bis 49 I CO'1 1.

co., ad 31 3 COol 4 co.

.;0 4 argo .1i

6 argo 3 90 2 CO. 54 I ad I

17 1 co. bis, 2 ad 2

3

»

»

3,4 8 1-6 1049 b 4 3 4 b 17 9 1050 a 1.3

»

»

»

»

» » » »

" »

» »

»

» » 14 9

» b 1.8

» » »

1.

» a 10 »

»

» a l~

»

4

; »sq.

6

» a 19 » a 21 »

» a 29 »

10

»

» »

10S1 b 17 4,5 »b 26

»

Liber IX (X apud S. Th.) 7 1052 b 15

»

7.-8

»

» b 24

»

9

1052 b 31

»

9,13

»

» 10

1053 a »

» 13

» a Z4

» »

»

» 14

» a 31

»

»

»

4 6

1054 b 3 » b 18

»

» »

» b 32

7

4

1055 a

»

»

4

» »

» »

»

» a 19

»

.;

» a 23

»

6

» a 33

»

»

»

9

» b 17 1055 b 30

5

»

1 6

1056 a 2Z

»

6

1056 b 10.S7 a

g

»

7 3 sq. 1057 a 30 8 10.S7 b 35

»

10

2,3 1058 a 5 1058 b 26

»

»

» 1,3

»

»

» »

»

Hall" I" I" 11"0 I" II·· mI"

»

»

»

» lOS Ia II" 3

» 'i7

II" n"· S8

» 183

Gent. II II" II"" 9,; Gent. I

I" 2~ 1& II"" 18

» »

4

» » »

»

I" I" II'" I" Suppl. Ia II" I" »

»

» ma I1a II"c

I" •

» »

1 co. 8 CO. 3 ad I 2 ad 3

3 argo 3 1 ad I

1. co.

1. co.

3 co.

3 argo 1 2 ad 3 4-Co.

3 argo 1 1 ad 2

I, 23, 73 1 CO.

3?

1 argo 2 1 argo 2 3 co.

I argo 2 I argo 1. 3 co.

I argo I 3 co.

I argo I I co.

1 argo 1. 1. co.

1 co.

1. co.

I co.

3 co.

1. ad 3

5 co.

6 co.

la 11 1. co.

» 85 8 CO.

1& 11"8 96 1 ad 2 1"11"" 34 4 argo 1 Gent. I 62

I" II" 91 3 argo 3 96 I argo 3

Ia 10 6 co.

»

S

Ia Ia U&8 la r-n=

»

Suppl, 10.

3

" 90

Gent. I Ia

n- II·· Ia lana.

» »

»

»

»

»

»

Gent. Ia IIa• la II""

n-nIa IIa.

I' n- nIR n"' la

»

»

»

11 » 8; 1'11'· 64

n- lIM 111 Gent. I IaU" Suppl,

Ia

»

» »

»

»

»

»

» 97 1& II'· 8$ Gent. U It. 76

II 10

2 co. 6 co.

4arg.2 5 argo 3 4 argo 2 2 co.

8 argo 1 3 co.

3 argo 2

8 sed C. I 8 ad 3

1 ad 3

17

90 I ad 3 111 3 co. 67 2 ad 3

7 1 co.

31 8 argo J H 4Co.

45 I co.

72 8 sed C. 79 4 co.

31 8arg.z 71 I argo I

31 8 argo 3, sed C.

35 3 co.j 4

34 13 19 96 14 64

91 96 3

co.

72 48 7;

I

8 sed C. 1 ad 1

7 co. 71

1 ad 2

I argo I 1 argo 2 4 argo 1

41. 1 co. 58 10 co.

23 97 66

I argo 1 2 co.

g argo z 3 arlr',3 3 co.

71

4 argo 2 6 argo 3 2 ad 1.

1 argo 2 6 argo 1

89

3 argo 2

AUCTORIT ATES CITAT AE A S. THOMA

181

Cap. Pag.

Liber XI

Z 4 1069 b 24 1 .~ 1070 a 21

»» »»

6 I 0, I I 107 Z a 7

7 107z a 19

Z » a z6

» sq.

»

7 » b 24

»

9 » b 30

» »»

8 1073 a 14

2, 3 »a 2Z »

2 sq.

»

» b 8 » 10 1074 a 14

» »

9 1074 b 1.~

» »

2, :\ » b 2Z

J » b z8

» b 38

» "

'0 1075 a 10

" II

»

» »

»

»

»

» ,.

» 14 » b 37

» ,.

» II

»

I" 66 Suppl. 70 Gent. II I" 104

Gent. I

I" 80 I" I"

Z co.

I sed c. 2 79, 84

Z co.

13 - II 70 . 2 co.

70 :\ argo 4 18 3 co.

» 54 1 argo 2 I" 4 1 co.

• 44 2 ad 2

Gent. II 92

I" 50 3 co.ad 3 " 110 i ad a Gent. II 91

Gent. III 44-

1& 50 3 eo.,ad :\ Gent. n 92

III· 91adl

I" 14 4CO.

Gent. I 70

I" 22. 2 argo 3 I"n&e 35 .~ argo 3 I" 55 1 argo Z

Gent. n 98

I" 47 3 ad 1 I" 15 2 co. • 103 2 ad 3 » 108 6 co.

I" II&e 5 6 argo I

• 1115adl

Gent. I 70, 78, 85 - II 23 - III 64 I" 103 3 co.

• 108 1 argo I

II" I1ae 8 argo 1

" ,.

" •

Liber I

ETHICA NICOMACHEA

I 1094 a

II

,.

"

»

» a

» a

»

»

»

6

» 1094 a :1.8

"

» 6,7» ,.

8 »1094 b

"

»

»

»

D »

»

»

» »

"

"

»

» »

"

» 1094 b 11

» »

,.

4

»

»

" »

5

»

»

»

»

»

»

4

7

2 1095 b

»

»

» »

2 3 4

3 1095 b 16

» ,. b 19

» » b 22

»

»

» b 26

» "

3

»

"

,.

9 u"nae Suppl. I"nae Suppl. Suppl, I"Uae

7

,.

»

"

"

"

»

»

1 Suppl. I" II" nallat

»

"

II

"

»

»

,.

6

IlIa Suppl. n"nat n"Il"

I"I1" n"Ilat n" II··

»

»

6

2 »

» 1096 a 5 Ia U" » »» na IIat

41096&17 I"

8

»

» "

» »

» » » »

3

» a 23

» »

»b 3 » b 1]

»

6 9

Ia IIat » Iauat IaUat

5 1 co.

6 2 argo 2

80 8 23 34 I

103

1 argo 1 1 co.

2 argo 3 2 arg.]

37

"

co.

84 118

5 60

7 8 42 34

1 argo 2 7 argo 2 6 argo 1 3 co.

2 ad 1

2 argo 2 6 argo ~ 2 argo 2

Cap. Pall'.

7 3sq. 5 1097 a 25

» a 30 » a 30 »b 6 » b 11

»

» ))

»

7

» 7,8 »

» 12 6 1097 b 33

) »sq.» '» »

» 15 » 1098 a 14.

» »

»

» 16» » a 18 » 18 7 1098 a z6

8 z 8 1098 b 12

» »»

3 » b 18

9 9 1098 b 31

» »

» »» »

» 10 »1099 a 10

» »

»

»

» a 11 » a 15 »

»

» a 21 »

») 11 ) 12.

» » 13

» 13,14» » l~

»sq.»

» a 31 »

»

»

» 16

» a 33

»

» »

9 3 10 1099 b 13

» »»

» »»)

» »

» »

»

)sq.» 4

» b 18

7

»

» b 2.5

» b 32. » 1100 a

11 1100 b

9 » 10 .0 8 9 » 10

» 15

»

» b 11 » 1101 a 14 »

»

»

»

»

11 .~,6 » 1101 a 34

12. 1Z 1101 b 10

2 » b u

»

» b Z1 »

4 »

»

»

»

6

»

» »

»

I 1.1 110Z a

»

»

» 12. » 13 »

»

»

» b

" b

» 15 »

» b 13

»sq.» »

» » »

»

). 17 »

» »)J

» 1102 b 25

» »»

» »»

»

II

IaU" "

1& U"·

II"Uat IaU" 10. IIat

Suppl. Gent. Gent. 10. Uat Suppl.

I&U" I1aIl" Suppl. 110. II"

Suppl, Iaua•

11& Ua• II

II Ua U·· I" n= no. n= mII" 110.· II"I1at

III" U"U&8 Suppl. n"I1at

»

»

III" Suppl.

Gent.

I" • I" IIa.

D

»

5

Suppl.

Gent.

Suppl. 7 naIl&8

2

»

n- n= I"nM III"

»

1"11&8

3 3 34-

145 1. 2 4

95 II 11 ~1 81

9.~ .51 70 65

15z ,86

34

Z ad 2

3 argo 3 2 argo 2- I ad 1

4 co. 4CO.

1 argo 2. 5 ad 7

60 73

3 sed C. 4 argo 3 5 co.

3 sed c.

Z co.

Z co.

Z co.

7 co.

3 ad 2 (corr. L.)

1&

.~8 1 co.

62 7 argo 3 93 3 argo 3 31 6 argo 2- 84 4 co.

139 zarg.3 14,5 3 co. 148 5 co. 136 1 ad 1

~9 5sedc. .~8 9 ad 1 89 1 argo 3

136 i ad j 144 2. argo 3 15 10ad2. 83 6 co.

96 1 ad 1

117 I argo 2 186 3 argo 4, ad 4

15 10 ad Z 93 1 ad 3 III 2.6

26 I argo 2 62. 4 co •

2 z argo 1 4 1 argo 1

5 z argo 1 j 7 co.

»

10. 11M

»

»

»

»

19 79 17 93

z co.

2 ad z

6 argo 2. 5 argo 2

Cap. Pall'.

13 17sq.13 110Z b 25

»» »

» »

). 18 »

» b z8

» »

» »

» »

» » »

»

» »

»

»»

» »sq.» »

l. 19 » 1103 a

» » »

» » »

»» »

» »

» 20 »

»a 3

» »») »

» »

Liber II

»

» »

»

2 argo z

1 1 arg.2 14 2 argo z »a 6 n"Il" 50 ] argo 1, ad 1

2.3 4-adz

40 6 co.

66 5 argo I 38 1 co.

40 6 co.

97 4- argo 1 111 sarg.l 113 9 argo 2 11- Uat 39 2 argo 2 99 1 ad 1 124 3 argo 3; 5 argo 3

141 8 co.

152 4 argo 3

1 4 co.

65 3 argo 1 41 2 argo 3 96 1 ad ~

47 9 ad z

70 2 co. »b19 IalI" 47 9adz Suppl, 6.5 2 co.

Gent. I 3

» b 28 I"Uat 93 2 argo 3 II" IIat H 1 ad 2

60 1 argo 1 77 3adl

9 4ad 1

4-3 2 co.

179 z argo 1 179 a ad r

z z sed c.

99 1 ad 3

63 3 argo 1 103 I argo 1,

II" U"· 2 10 argo 2

» 145 1 argo 1

I"' uat .'i7 1 argo 2.

1° 88 1 co.

Gent. III 44- Suppl. 93 1 ad ~ Gent. III z6 Gent. UI 35 Ian" 69 1 co. Gent. III 4-8

Suppl. 98 6 co.

I" II"" 53 I argo 3 1& 88 1 co.

~ 51 3 sed e.

1& nat 3 z ad 4

» 5 4co.

Gent. III 48

Suppl, 71 2 argo 4 IIo. I1at 103 1 ad 3 II" lIM 144- 1 argo 5 Suppl. 71 1 ad 3 uILnM 91 I argo 1

103 z sed C.

Gent III Z9

II" I1at 131 1 argo 2. 144 1 argo .> 145 1 argo 2

3 z sed c., ad 2; 6 a.rg. I 46co.,7 co.

.~ 1 3 sed C. 81 4 argoJ III 44

8z 3 co.

16 2 ad 4 154 5 co. 166 2arg.l 10. IIat 24 1 ad 2

77 3 co. 83 1 co. .50 4- co. 1; 2 ad 1

18 2 co.

1 1103 a 14

» »

»

» ,>

»

» »

» »

» »

»

» »»

Z » »

» a 18 » II

» »

» »

»

»

»sq.» »

3

»

»

» »

» a 23 »

»

»

»

»

4 »sq.»

5

» a z6 »

» b z »

17 1 sed c. 50 3 ad 1 95 5 co. st 4ad 3 79 2 ad 2 56 6 ad 2 60 1 co.

83 4arg.2 93 5 argo 2 .~8 4- ad 3 58 4arg·3 17 6arg.2 20 3 argo 2 55 4ad] S9 4arg.1. 66 3 sed c,

157 z co.

50 2 sed e.

56 6 argo 2 58 1 sed c., z

sed c.

I1a II·· 144 1 arg. .~ Gent. III 44

II II" II"· III" 1"11" I" n-

»

1& u»

IIILII&·

Gent. I"Uat ,.

» ..

U" II"·

»

Ia nII IIaUat IlL n= IIa na• I" IIat

IIaIIat ,.

»

»

»

Suppl. 1&

I" I1at I" IIat »

» »

» »

1 II" IIa•

B» ,.

6

»

» »» IlIa

»b 6 I" 11&8 Suppl,

» » b 12 Ia

»

7

»

» »

»

»

» "

II

» » "

» » U"no.·

2 1103 b 26 IIo. II&·

» »» •

» » a 13 I- nat

» » »

» » •

» 1 1 04 b 4 I" 11M

,,11 •

2 » » » » »

» »»

» »

6

» 1104 a 11 » »

» a 18 » »

» a 27

7

»

8

»

»

» »

»

9

»

»

3

»

»

» »

»

»

» »

» »

» »

» » »

» » » II

» b 11 » b 1:1

»

»

..

I· IIa• I" II·· II·IIat U"Uat »

I" IIa.

»

IIo.nat It

I. nat I"U" n"na• »

» It

»

»

»

"

..

»

»

51 a sed e. 65 1 argo 11

:I argo :& ISz 4ad2. 186 5 ad 2

II 73-1II85 40 5arg. 1 56 .~ sed c.;

6 argo 2

58 3 sedc. 97 2 argo ~ 47 14 ad 3;

15 sed C. 49 1 co. 51 2. co.

71 :& argo 2 t_p 3 argo 1 63 1 co.

108 2 co. 93 6 co.

.~1 ]arg.1 8t 2 argo 3

141 1 argo 1 1.~2 3 argo 1 168 1 argo 2 169 1 argo 1

7 z argo 1 86 2 co.

88 3 argo 2. 90 3 argo z 92 1 sed c.,

ad 1 (t;t. Politic.)

100 9 argo 2 31 4arg·4 U2 1 argo 1

(COfT. L.) 85 r sed c, 53 1 sed c.

5 1 sed C. 2 89 5 co.; 6 arg·l

18 5 sed c.; 9 argo 2

';0 leo.

51 4arg.3 ~z 3 co.

B 1 sede.

144 1 argo 5 182 4-ad 2 186 sad2

69 3 ad 2 52 3 sed c. 153 2. argo 2 1.~Z 2 argo 2 153 2 argo 2.

5Z 3arg.2. 73 7 co.

78 2. argo z 5:& 3 argo z 73 7 co.

78 :& arg 2. 32 sarII'. 3 59 4arg.l 65 3 argo z

100 9 ad 3 58 9 argo 1 141 1 argo 1 11 4-sedc. 59 4 ad 1 118 6 co. 157 1 co.

I-Uat

"

»

"

188

Cap. 1 3 » 4- ..

Pair.

I 1104 b 1.1 II· II"

» » b 16 I- II""

» ,.

» ,.

» Suppl.

» »

,. »

» »

» »»

» »

» » b 18

» »

5

» II

»

»

» b "7

» »

» » b "9

» 1105 a 7

6

»

»

7

» 10 » »

»

» » » » » » »

» II »

» »

» ~ » » » »

» »

»

,. »

» »

» » » » »

» »

» »

» a 14

» 11

4

110S a 17

1 »

» »

» a 26 »

»

»

» » »

»

»

» » »

,. »

» »

" »

» »

» »

» »

5

4 110.< b 19

» »

» b 21

»

»

»» »

» »

3 -b"s

» »

» »,.

» 10 » »

»

4 »1106 a " »

,.

6 5 1106 a 14

» »»

»1 »

" » a 1.S

»» »

- »»

l> »

» ,.

,,» »

,. » » » ,. »

10 ,.

,. »

,. »»

» • -» •

"" ,,»

3 » a 21

» ,.»

» .» ».

»" »»

7 » » »

» a 36

» ,.

,. b 8

,. I>

» »

» b 16

»» »

»

III& II- II" II-II" Ia

1& II··

»

11& II··

»

,.

» » » » »

Iall" 11& U·· I. IIae I1aII" I" II" ,.

» »

» 100

IIa 11M 58

» 88

» » II » ,.

»

Suppl. Ia II'.

II" II·· 1- I"Il" ,.

»

co.

49· II& Il"· 148

III" 63

1& II"" 24 41 ,9 H

» ,.

»

» II& II'·

»

Suppl. 1&11" IIAn"

II& II'· Suppl. IP II""

1&11"

AUcrORUM ET OPERUM INDEX PRIMUS

- - ------~.-------.--------- .. ---------.----

»

• IaII"

161 I arg·.s 38 I argo I 87 3 argo 21 6 argo 3

I" 3 co.

IS I sed C. 2,

CO.

"1 3 co.,ad 2 99 I arg., 18 1 sed C. 59 2 co.,ad I 64 6co.

9, 4arg.2 60 2 argo 1

14., 3 co.

9.S 4 argo 2 34 I arg., H 6 argo 1 60 5 co.

7.1 4arg.2 27 8 argo 1 ,812arg·l

12.1 6 argo 1

»

129 137 142 162 184

53 47 100 182 S6

61

" co. I CO.

3 argo 2 6 ad I

8 argo 6 I sed c

16 argo 2 9 sed C. 4 ad 2

2 argo 2 4 argo 3 9 co.

I co.

6 co.

• »

104 2 argo 3 123 2 argo 3,

co.j II co. 129 5 co. 137 larg·3 168 2 argo 3 180 2 co. 181 1 co. 183 larg.2

9 4 co. 94 1 argo I

171 :targ.1 83 2 co.

23 I argo 1 25 3 co., 4

»

:a co. 6 co.

2 sed c. 1 argo 3 1 argo 1 1 sed C. 1 argo 1 1 argo 1

2 argo 1, 1

2a/g.l

1 argo I

3 argo 1

1 ad 2

6 argo 1

»

» »

125 158 ad

»

1 41 30 161 81 4

» »

2 co. 123 1 co.

20 .1 argo 2; argo 1

21 2 sed C.

H 2 sed c., 3 sed c.

.,6 1 argo 2; 3 argo 1, co. 6~ 4- co.

»

»

1 argo I 5arg.l 1 co.

1 co.

2 co.

2 sed c. 6 ad 1

17

»

»

» III&

Ia IJ&8

1 argo 21 .1 argo .1, co. 4 5 argo 1 1,7 s sed c.

III· 7 6 ad 1

11& II" ,8 10 argo 1

1:11" 14.647 7 argo 3 . 1 sed C. IlIa 46 6 argo 2

~ 84 9 ad 3

Ia II" .,9 3 co.

IlIa 64- 6 co.

Cap.

6 14- » » »

Pag.

5 1106 b 2&

»

» 15

» »»

6 » b 36

» »

» ,,»

» »

»

» »

» »

»

»

» »

»

» »

»

» R

»

»

»

»

»

»

»

»

»

» 17 )) 18

» 1107 a

» a

»

»

»

»

»sq.) »

»zo» » a 12

7 7 1107 a 28

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

3

»

»

4-

» b

6

»

»

7

» 12

» a 19

»

» 13

» a 23

»

»

» 14

» a 30

» 15

» b

8 1108 b 11

8

»sq.»

» 4,5» » b 26

» 6, 7» » b 35

8 »1109 a 11 9 2 9 1109 a 24

» 4,5» » a 35

6 »b 7

8

» b 12 »

»

Liber III

1 1109 b 30

3

» 1110 a

"

» »»

» »»

» »

4SQ.» 6 »

»a 4 » a 11

»

» » »

»

» ,.

»

1& n- u&" Suppl. 1&11"

» II" II"·

»

»

3 8

In" Suppl, I&U" I1&II"

»

»

Hall" II. II"· l&lIa•

I1AlI"

»

»

»

»

la II •• n- rrIan" II" n=

»

»

»

» »

19 12 argo 4 10 .pedc. 69 7 ad 1

58 1 argo 2; ::.arg·4

.~9 1 co.

64- 1 sed c.i 2 sed c.; arg.2

66 3 ad 3 78 1 ad 3

»

»

»

»

»

»

» »

»

3 argo 2. 1 sed C. 1 argo 3 1 sed C. 3 co.

1 argo 1 ,

2 ad 3

1 argo 3 1 argo 3 I co.

::. co.

4 argo 2

Gent. IV 70

Ia U" 6 5 sed c., 8 sed C.

II" II"·; 8 1 co. 66 4 co.

» »

II" II'c »

»

»

175 Suppl. 47

I co.

I argo 2,

co.

10. 113 I· n" 6

7 co •

6 sed c.,

co. 106 125 142

2 co. 4- co. 3 co.

Cap.

6

Pag.

1 111 0 a 11 Suppl,

8

» » » 10

» » a 26 II" II··

» »» Suppl.

» » b lau"

»

»

»

»

23 3 co.; 4 ad 1

47 .~ argo I 58 8 co.j 10 arg.l

114 1 argo 3 144 1 argo 1, ad 1

146 1 argo 3 147 1 ad 2 151 1 argo 2 152 2 ad 2

186 3 argo 3, ad 3

85 1 co. 12 2 ad 3 64 1 ad 1 H 2 co.

64 2 argo 3 66 7 argo 2 158 1 co. 167 1 arg .. l .~8 10 arg, 2 60 5 co.

30 3 argo 4

» 161 1 argo .5

» 169 1 argo 3

» a 33 I" II" 60 2 sed C.

I1a II"· 123 3 sed C. 125 2 sed C.

» 127 2 sed c.

»» » 129 5 ad 1

» b 4 la II" 60 2 sed c. I1a II·· 141 2 sed c.

» 142 1 sed C.

U" U"· 118 3 argo 3, ad 1

»» ,. 119 1 sed C. » b 16 II" II" 134 2 sed c.

» »135 1 sed c.j

2 sed C.

Suppl, 7 3 co.

» b 21 II" II"" 129 4 sed c., ., ad 1

» »» » 130 2 sed C.

8 » b 24 I1a II" 129 2 sed c.

» 11,U» 1108 a 9 IIaU" 109 1 sed c., 2 sed c. 60, co.

112 1 sed c.

60 5 co. bis 160 2 co.

168 2 sed c., co.j a sed c. 24 4 sed C.

144 1 argo 1, sed C.

naIl" 30 1& II" 73 II· II" 162 1& 11" 73 I1a II"" 21 n&lI&8 141 Gent. III II" lIa• 166 lIS II'· 114

» 142

I· lIB. 66 IIa lIB. 33 .,9

»12 » »13 " » »SQ.»

» b 15 » b 18 »

»

» b 24

»

»

» 14-

»

» »

»

» » » » » »

»

» » 15

» b 30

» »

»

» » »

»»sq.» »

»16 » 1111 a

» a 15

» 18 » » 20

» » »

»

»a 19

» »»

» »

» » » » 25

3 » a 32

2 2 7

4- r r i i b 6 » b 19

»

» »

»

»

8 9

» b 23 » b 26

»

» »,J)

»

» »»

» » » »

» »

»16,17» 1112 a 13

» »

»» »»

» »»

» 17 » »

» a 1-'

» »

» »»

3 3sQ. 5 1112 a 21 » 8 » a 34-

»

» »

~ » »

» » » »

» »

» b 6. »b 8

»sq.» 9 » » 10

»» »»

» ».»

» »

» 11 »

» b 11

» 12 » b 21

» '» »»

» »

» »

» b 24

»13 »

»

»

» »

» l)>>

» »»

»

» »

»

»

» »

))

» 15 » b 31

19 » 1113 a 9

» »

» »

» »

» 20 » a 11

4 5 6 1113 a 31

» »»

6 »»

.; I 7 » 2Sq. » » 6 »

» »

1113 b 3 » b 6 » b 19

8

» b 30

»

» »

15 » 1114 a 15

» »

co.

» 39 1 co.

Gent. III 88

I· II"· 76 3 co.

I" II" 6 8 co. Suppl. ~ 1 1 argo 1 1&11·· 76 I co.j 4

argo I

78 1 argo 1 Gent. IV 92

r&n&8 7 i sed c.

13 1 argo 3 73 7Sedc• .~9 4 ad 1

2 3 argo 3

7 -' argo 1 sed c., co. IaUa• 7 4 argo 1 Suppl. SI 2 argo 3

Iall" 6 1 argo 1, co.

l> 7 1 sed C.

Suppl, 51 1 sed C. 2

Ia II&O 6 5 argo 2

(corr. L.)

1& 11&· 6 2 sed C.

Ia II&8 1 3 ., argo 1, sed c.

App. S. U 2 ad 2

Gent. II 47

I" II'" 13 4 sed C.

I" 83 4arg.2 1& II·· 8 2 argo 1

14 4 co. 44 2 co. 68 7 ad 3 nau·· 189 lOCO.

lau" 14 4 argo 3; ., sed C.

1& 59 3 argo 1

» 60 2 argo 1

1& U·· s 5 ad 1

Suppl, 6 1 ad 3

1& II" 14 -' argo 3

40 4 co.

• 44 2 ad 3

• 109 4 ad 2

II· uae 17 1 co.

» 130 1 ad 3

» 156 s ad r Gent. III 134

la II" 14-, argo 3

la 83 3 sed c., co., ad 2

I" II"· 13 1 sed C.

IUa 18 4 ad 2 Suppl, 2 I" II" 13 II"'U" 60

»

» »

»

»

»

»

II. II·· Suppl. 3 1&11&8

»

»

n- II&· IU" Suppl, Gent. I 1& II" II" IIa•

30 47 34. la 59

60 18

III'"

»

nr-

10. IIa• 42 la II&8 57 IIaII" 47

»

»

»

Suppl. 1& I· Gent. I· II'" Gent. I"'U"

II'" II"· Suppl, Ia II"

»

47 1 co.; 3 arg.2

19 3 ad 3 4-7 2 ad 2

6 6 sed c.,

13 2 argo 1; 3 sed C.

24 1 ad 3

18 4 co.

2 4-arg.1 88

49 52 47 82

1 co.

3 argo 1 1 ad 2

2 argo 2 3 argo 1 2 argo 1 4 argo 2 2 argo 1 4 argo 3 4- ad 2 ,ad 2

3 argo 2 2 ad 3

1 ad 3

47 109 82 III 71 I

4 argo 1

2 argo 1

1 argo 3 (corr. L.) -' co.

4ad 3

1 ad 3

5

.~ ad a

88

4 argo 4 4 argo 1 6 argo , 2 argo 1

I argo .5,

co.

Car.

5 17

Pag, 1114 a 31 »

» »

» »

..

AUcrORITATES

1 argo , 2 CO.

J argo 2 , CO.

6

II' Il"e 24 1 1 co.

Gent. IV 9, I" n- ,9 60

4 argo 'l 4- sed C. 4 argo 3 2 sed C.

»

»

»

»

4 6

9 1 1 1 5 a 17 Il" n'·

" a 24 P lIM » II"Il"" »

»

»

»

»

»

»

»

)1 10

7

2 10

1115 b 10 » b 15 I) b 20 I) b 24

Suppl, Suppl, I" II"O

U" lIa• IaU"· n-n=

4 6

7

»

"

I) b 29 1I& II"·

"sq." » I" II'·

" I I 16 a 2 Il" II'" "a 4 Iaua• IlA II"·

II 12

)I 1 1

10

I) a n b » b 21

'. 11

n 1 ';

»

H 14

>, I,

» a " a

))S'1,"

n

IP II"· In" JI' n= Ia l' lID.

10

4- 5

1 I.!

I) b 7 n b 15 1117 b 21

»

»

»

» »

»

»

»

7

"1l18a16

lIa lIae la IIac Ia IIa• Ia IIa•

lIauae I" n= n- IIa"

" a 23

»

9

» a 26

»

»

10

I q 1117 b 21

Ia naII&O

I" nae Ia II"

»

» It

»

» b 1118 b

3 8

t 1 1,2 »

3

» »

12 »

2

»

12 argo .1 5 ad 3

2 ad 1

4 argo 3

128 I argo 7

»

»

»

»

31 35 73

6 co. 2 ad 3 5 ad 3

»

CITATAE A S.

189

Cap. Pag,

12 5 15 1119 a 34 lIB nac 142 2. sed c.,

»

8 » 9

us» IV

125 2 co. 126 larg.2 Suppl. 4-7 2 argo 2 86 2 argo 3

<)6 6 ad 8

» a 32 Ll" II'· 12.1 .5 sed c.,

9 sed C.

47 2. arg. 2 47 2 ad I 72 9 sed C.

1237sedc.

45 2 argo 1 125 1 argo 'l 126 I co., 2. sed C.

127 z sed c. 162 7 arg.5 21 z sed c. 123 9 arg·l 4.5 4 sed C. 123 6 ad 1 125 2 sed C.

127 2. sed c., i ad 3

I 1 I I 16 a 10 II" II·' 645 ad,

» 1 2, 2. ad 2

), 1116 a 16 II" II·· 123 1 argo 2, ad 2

)) 5,6 » » 5sq. » 7

co. 151 151 73 186

1 co.

.1 argo 2 5 ad 2. 4 co.

3 argo 4 2. co.

2 ad 3

lIB II'. nan"

I" U"" lIan"

Suppl, 42 IIan"

I"

)) b 7

»

» b 12 )) b 1.S

))

1 1 119 b 21 I" U" 7 2 9 sed C.

» b 21 ua na• 117 2 sed C. 118 3 argo 3, ad 3

)) b 26 n" n·· 78 2 co.

»

2.

» II

))

100 2 co. 1172ad2

118 3 argo 3, ad 3

119 1 sed c.;

1 argo i

» b 32 I' II'· 78 1 ad 3 » » II" II"" 119 3 ad 2

» b 34 II" no. 119 ~ argo 1 »» »186 3 argo 2

» 1 120 a 4 1& II" 78 1 ad ~

» IIo. II"" 11 7 3 sed C.

» a 8 Ia I1a• 78 ; ad 3 11" II'· I 1 7 3 ad 1

» a 21 II&I1&" 117 6 argo 3 2 1120 a 23 II" IIae 32 1 argo 4- Gent. I 93

"a 27 II" IIo• 92 1 CO.

I) a B IIaIl" 117 4arg.3

» a .14 II'" II" 1 I 7 1 ad 2; 4 arg.2

I) b 4 IIn 11"'11 7 1 argo !

» » 1 17 4 sed C.

"b 7 II" 11&" 11., 1 ad 3

" b 11 II" Il/" 117 1 argo 2; 2 co., 4 argo

1, ad 1

117 4 argo 2 u8 ! argo ~ 119 1 sed c.

12 6 anr. 2. 48 1 ad 3 18 9 argo 2

1187adl

119 3 argo 3, sed C.

':)

»

» »

4

6

7

) 11 » 12

» 14 » 16 )) 17

)) 18

I) 19 ) 2.0

)) 25 » 27 )) 29 )) 30 )) 31

» 1121 a 1 II" II"

» a 11& IIa•

1121 a Yo n" II" » a 1.5 II" II"c 10 I" nae II" II··

» a 19

» ;2 I) ;,

11& II"· 92 1 co.

)l a 27 naIl·· 119 JCo. )) b 3 II" IIac 1 17 1 ad 3

»» f' I I 9 I ad ;; 2

ad 2

3:>' 6 argo 2 118 5 argo 3 119 1 ad 1 1188arg·4 ! 19 1 ad I

» b 31 II"II" 118 8 argo 4,

ad 4

» 112:>. a 3 IIanae 118 8 arg.; » a 7 naIl" 12 7 argo 2 118 8 argo 4

64 1 argo 2 128 1 co.

I .14 2 sed c., i sed C.

Suppl. 7 3 co.

» a 27 II" IIO' 134 1 argo 1 I 3 argo 2

7 3 co.

»sq.»

»

»

I) 37

» b II

I" II"· 11& II"· II" II·· nan"

»

»

» b 16 » b 21

»

» 40

»

» 42 » 41

»

2

»

4 1122 a 18 r"I1a• naIl"

»

3

»

»

Suppl. nan"

4

92 1 co.

135 I sed c.; 2 sed c., co. 134 4 argo 3

87 2 ad 3

135 1 argo 2 128 1 argo 1 134 3 argo 2,

co.

» » 1 3.; 1 co.

I 122 b 19 II· II"· 134 2 ad 3

» b 26 I" II'" 6.; I argo 2

» b 33 n° Tl'" 134 1 argo 3, ad3;2adji 3 ad 3

» 1123 a 6 no. II"· 134 1 ad 3

6 1123 a 19 non" 9:>' 1 co. »» » 135 2. arg.2,3 » a 27 nan" 135 1 argo 3,

» a 30

»

»

» a 35 n- II" "b 7 II" II'·

»

»

»

» 10 »

» b 10

»

» » 11 » 13 » 15

» 16 » 20

» 21

co.

» .22

» a 31 7 1123 a 34

I ad i

I argo 2

THOMA

Cap. 3

» 16

7 1123 a 34 II" IIR• 129 Introd.

» » b 1 II" n"· 1:>.9 3 argo 4-

» »» In· 8; 1 argo 3

» b I"Il" 65 1 argo 2

» II" IIo• 129 3 argo 2

» » 141 4 argo 2

» »161 4 co.

» b 9 II" n'· 133 1 arg.2,4

» b IJ 1& II·· 64 1 ad 2 II" IIae 92 I co. 129 ;adl I52 2 ad 2 129 3 argo 1

»

»

»

» »

9 » 10

» 13 » 14·

»

» 15

» 17 »

» 18 ))

» 19

» 20 » »

» I) 2.1 » 2.1

I) 24 » 2; » 26

)) 27

» 28 » »

» 29 » 30 )) 31 » ,2

» 33 » 34

»

» B »

4 I 10 »sq.»

I 11 »

» 1,2. »

3

Pag,

3

4

»

7 8

»

»

»

»

»

»

»

»

» b » b » b )) b

15 II" II'· 17 IlL n·· 25 II" IIa• 26 I'" II"·

»

» »

"

" b 31 »

»

» »

"

» »

II" nRe 129 4 argo 1

» 134 2 ad 2

»

:I. 92 61 66

2 argo 2 I co.

3 argo 1 4 argo 3

129 'l argo 4, arsr. 5; + argo z 132. 2 ad 1

129 larg·S

I5 8 argo 2 132 s ad i

129 4arg.2 129 3 arg.; 129 3 arg·.1 1322ad3 130 :l sed C. 133 1 argo 1;

2 argo 1, 2, ad 1,4

1125 b 1 II'I1"· 12.8 I co.

» n" II'" 127 1 ad: 1

1125 b 26 IOU'· 23 3sedc.

l) 60 2 sed c.; 4

sed C.

IIan·e 157 1 argo 1; 2 ad 2-

nI" 15 9 argo 1

» b 31 Il" II"" 1.57 I argo 1;

ml' n"· II"' U"·

U" II"" 131 1 argo 3, ad 1

27 II" n'· I 3 I 1 ad :;

U" nB• ;0 4 argo I I" HOO 45 1 argo 3

» 47 2 argo 2

l) b .1 I" I1"n H :; argo .1 n"nae 123 10 argo 3. sed C.

'. I z "1 1 I 7 a 2 II· II'" I 23 load 'l » a 9 1& II·· 40 5 sed c.

" 4·, 2 sed C.

» a I 4 I" U" 40 6 sed C. l) a 17 laU&O 109 8 co.

Ua II" 1:1. 3 9 co.

» 16 I) a 22 Ian" 42 .5 arg.:;

9 1 1 2 I I I 7 a 29 II· U"· 12 'l 3 sed c., 6

CO.

32 lID n·· 123 6 sed c.

1; n" n"C 123 8 sed c., ad 3

123 8 co. 46 6 ad 4

12; 8ad2 21 1 ad I ;0 :; sed C. H 4 argo J S6 4 sed C. ;9 4. argo '! 60 4 sed C. 67 1 argo 3 74 4arg.2

141 2. sed C.

129 4 arg.'!,

ad 3

» a 4 I'" II·c 2 2 ad 1

na no< 80 1 co. 103 1 ad 2. 129 1 sed C. 1311ad2

') 144 2 ad 1

"a12 I"n"105 i ad a IIo. 11,e 129 8 argo :;

132. z ad r 8 1124 a 20 II" II"" 129 8 sed C.

»» » 145 1 ad 2

)) 186 7ad4

» a 25 na n" 130 2 ad;

»» »133 I argo 2

» »145 I ad 2

186 7 ad 4

" a 29 n" n80 J 30 2 argo 3 »b 6 II" n·· 129; argo 2)

ad 2

»b 9 II" n'c 129 4 argo 2. » b 12 II" II·" 129 3 argo .;

» b 17 II" nM 129 3 ad .;; ,t argo :I.; 6 ad I

» b 23 nan·' 47 9 arg.:; 129 3 argo S » b 26 I" uae 48 3 ad 2 II" n= 5.; 8 ad 2

» 1124 a »

»

»

»

»

»

»

»

»

))

»

»

»

»

»

»

»

»

»

» b 31 II' n"

» 11 2 5 a 2 In"

» a 5 URn'· » a 9 II" II'" » a 11 II" II" » a 12 II" IIRC

» »

»

8 » a q

III'

I' I" n"C Suppl. U"U"

1& n= U"U"" naIl'" I"U"

»

7 »1126 a 8

» »

» »

» »sq.»

9

» 10

» »

)) »

»

» »

» a 18 » a 19

141 7 argo 1

31 6 sed c. 141 4 sed c.; , sed C.

1;1 'lad 1

73 5 ad 3

142 4 sed c. 735 ad 3

30 3 sed c., co. bis

» b 15 nause 142 2 argo 2, ad 2

5)) » b 29 Ian" 35 6 ad 3

7 14 1119 a 5 II" II" 142 1 sed C.

»» "" II I;O 1 ad 1

8» »» 11& II"· 141 6 ad 2, 3

1 15 1119 a 2.1 11- II"· 142 3 sed c.

» a 21 Il"Ilae 151 4arg·3

)) 11 » a 26 nana•

»

» 12 » a 29 I" U"·

6 12 1 126 b I I II" U"

» »

» »

» »

» "

2 103 u9 25 66 58

2 argo 1 I argo 2. 4 argo 2 I argo 2 4 ad 3

12 argo 2

»

»

»

»

» »

2 co.

15 9arg.2 49 'l co.

73 2 co.

86 I ad 2.

t.;8 5 sed C.

46 8 co.

158 S argo I 1.;8 5 sed C.

2; larg'3 43 1 argo 2 1.58 5 argo I,

sed C.

158 .; argo 2, sed C.

46 .5 co.

80 1 ad 2 114 1 ad 1

168 1 ad 1

190

AUcrORUM ET OPERUM INDEX PRIMUS

Cap. Par·

6 ~ u 11~6 b 14 IIa II" 116

,

1 sed

» »

co.

• b 19 naIl" 168 4ad 3

» b 22 naIl" 114 1 argo ., 2 argo 3, ad 3 » b 30 IIa II'" 114 I ad Jj 2 arg.2

» b 36 lIa II" 114- 1 argo 3 • 11 21 a 1 lIa II" 1 I.~ 1 co. 131127 a 13 lIan" 168 lad3

» a:ll IIa II'" 110 2 argo 3, co.

» » lIa II" 1 12 Introd.

» IIa II'" 1 U 1 sed e.

» a:u lIa 11&0 110 2 argo 3,

»

7

»

8 9

1

»~,3,4- » » 2,4 »

3

co.

... » a 23 II" 11&0 109 1 ,\rg. 2.;

3 ad 3

»

»

»

»

110 1 argo 2. 111 3 co.

• 169 1 ad 3

Gent. 91

» a 28 lIalI'" 109 1 sed c., 4 arg.·:

» » » »

»

»

6

» »

»

110 2 argo 3, co.j 3 co.

113 2 co.

16 4arg.3 2 argo 2. 3 ad 3

I ad.1

3 co.

93

4 sed c.,

»

»aq •• 1

»

21 109 169

1

» a 31

»

» » »

»

»

9

» b

Suppl.

Gent. I 7 na II" 109

co.

»10 •

»b 9 nail" 111 3 ad 11 4CO.

»

» 11

112 2 argo 3, ad 3

• b 11 naII&O 112 2 argo 3,

co.

» » 132. 5adl

»b14 11&11"110 2 co.

» b 17 naIl" 112 1 ad 3

» » 132. 5 ad 1

» b 22 I1aII" 113 1 argo 3; 2 sed c.

• b 26 I1alI&O 113 2 argo 2.,

ad 2.

169 1 co. 113 2 co. 168 2 co.

72. 2 ad I

138 larg·3 168 2. sed c., co. bis, 4 co. • a 31 I1a II" '72 2 argo 1

»» " 168 4 sed C.

• b lIalIae 168 2 co., 4 sed C.

»b 5 I1a II'" 138 I argo 3 15 1138 b 10 IIa II" 66 9 argo 2

» » » 116 2 argo 3

» II" II'" 144 I argo 2,

sed c.j 2 argo I m- 8S larg.2 IaU" 44 1 argo 3, ad 3

IlIa 72 9 co.

I1a II" 144 4 sed c IIalI" 144 4ad 2'

Gent. III 132

» ~ 29 1& I" 95 3 co.

» II&e 39 1 co.

» II· 11M 144 4 co.

» b 3l IIa II" 131 I argo I

,. » 155 I co.

» 12 » 13

II

• 14

» 1 S

» II

»1' »b31

1 14 1131 b 14 3 »1128 a 4

» IIaII" I1"II'" IIalI'"

8

»

»

»

II

»

»

»

»

» 10

»

»

»

» 11

» U 9

»

»

» » ... ,

»

.. »

» b 21 » b 23

»

» »

»

» »

7

»

» 8

»

»

Lib".Y

» »

~ lI2! a».1 Ia II" 59 4 sed C.

» 602sedc.

II" 11&0 118 3 argo 1 II· n" 58 9 sed C.

» 117 2 argo 1

Suppl. 12 2 argo 2 »a 6 Ia II" 19 1 sed C.

» » JO S sed C.

» lIa 11&0 n 1 sed C.

.» . ,. 58 1 argo 1;

4 co.

• h 2 co. ! lU9 a 31 Iall" 113 1 co.

, :b 1 naIl" 5810arg.2

,. • b" 1:11" 118 3 argo .1

» ,..S 8 i ad j

» »» lIa .II'" 118 3 argo 3

la9 sad 1

»

»

»

»

»

3

»

" »

»

»

»

» »

"

"

8 9

• 10 »

,. »

I c., I

I

I I

I i

Cap. Pag.

I 10 2 1129 b 5 »12 3 1129 b 11

"sq.· »

» 11 • b 14

»» »

II

» 14 » b 25

» »

» »

» »

»» »»

» II»

»15 "b2,

»

» »

» »

» II

• »

• ». »

·sq.» »

» »

» 11 » 1130 a

» »»

» 19

• »

»a 9 II "

» 20 » a 11

»» »

»

4 1130 & 14

3 co.

4 argo 2 2 CO.

S argo 4 2 co.

10 argo 1 .~ ad 4 3 sed c. 2 co.

1 sed c.

10 ad 3 9 ad 3

1 argo 1 2. ad 1

4 sed c.,

»

90 47 61 6S 92 96 47 . S8

122

139 66

co.

»

100 12 co. 1115arg.2 II· II", 8 6 sed C. .S8 u co. 101 3 argo 1

» 161 5arg.1

Gent. II 28

II· II·· 18 1 I ad 1 III· 85 1 ad I Ia II" 100 2. argo 3 II· II" 58 u co. II' II'· 4 5 sed C.

» .S8 5 sed c.,

6 argo 2

101 3 argo 3

Ia II" 1\0 3 argo 2 IIa II&8 58 6 argo 1,

co.

Gent. II 28

Ia IIa" 59 4 sed C.

» 60 2 sed C.

IIa IIa• 99 2 argo 3 118 3arg.1 43 3 argo 2 18 6 co.

11 I argo 2 181 2. co.

88 4 co.

65 3sedc.

101 3 argo 3 60 3 argo 3 .S8 8sedc.

61 1 sed c., 3 argo 2, 3,

sed c.

85 3 arg. 3 60 3 argo 3 66 4 sed c.

61 2 sed c.,

»

2 4

» a 16 II· na" » 1130 a 24 I· nat II. IIa"

»

» » » 10 » » » 12

»

5 1130 b 18

»

» b 30

»

»

» » 13

»

» 1131 a

6 1131 a

» »

4

» a 12. 1131 b 9 » b 15 » b 20 » 1131 b 2.,

3 »12,137 » 14

» 15

»

I »

2» » b 26

» 3sq.» »b 32

7 »1132&19 »

» »

8 "sq."

» a 24 »

9

»

» 13

»

"

»

»

»

» »

ml' n= nan" I" IIa" IIaU"

»

»

»

IlIa IaU" IIaII" 9 nan"

»

Suppl. Ia n·· I· nIaU"

n- Ua•

II" II'" Suppl,

Ia nau" n'u" r rrII. IIa" »

» I'U"

lIa n'·

» »

co.

12 2 co. 114 1 co. 64 2 argo 3 70 3 co. 129 5 ad 1 104 2. ad 2 12 2 co.

21 1 co.

61 1 arg.4 58 10 sed c. 95 1 argo 2 58 1 ad 5 60 1 co.

67 3 co.

64 2 argo 3

61 2 sed c.,

1 co.

1 arg.2 1 argo 2 7 co.

3 argo 1 4 argo 2 s ad 2.

Cap. Pag.

6 4 10 1134 a 25

» »»

» » »

» a 35

» »

» »

5

»

»

» 8 »

»b 9

»» »

» • »

» »

»» »

9 » b 12

»» )'

»» »

»» »»

7 » 1134 b 18

» ...» »

» .»

.» »

»» »

»» »»

» 2Sq. » 4 »

» b 24 » b 30

»» »»

5 » b 35

» »

8 »1135a16

» »

» 9, 11» 113.5 a 24 » 12 »1136 a 5 9 ISq.11 1136 a 10

» 3» » a 23

6 » b .,

» 14 13 1137 a S

» 14,16» I»)

» 16» » a 17

10 2, 6 14 1 13 7 b

I) b 11 » b 13 » b » b

3

» 4,6 »

» .;

» 8 » »

»

» »

»

I I »

"

» »

»

»

»

» a 28 » b 6

»

'7 9

»

» » » » » »

»

»

»

»

»

Liber VI

.'i 2. 1139 a 3

» "

»

»

» »

»)sq) »

6 » a 1.5

2. "1139aI7

2 » a 18

»

» .»

» »

»

»

»

3 » a 27

» »

» »

»

»

»

»

» »

4 5

» a 31 » a 35

»

»

6

» »

» b 6

» »

»

I) "

Ia IIa" IIalI&e

mIIa IIa" »

Ia II"e IIaIl&e » IlIa I" II·· n- II""

Suppl. IaII" IS. II·· SuppI. Iall"

IIaIIa" 1"11"

IS. I1&e II"' II·· nail" mmlaII"

II"U" II" II"

»

114 57 85 50 58 46 .S7 58 85 46 .,7

co •

58 85 95

I co. 4Co• 3 co.

1 argo 1 1 ad 5

7 argo 2 4 sed c. 1 ad 3

3 co.

7 argo 2

4 sed c.,

7 ad 3 3 co.

2 argo 1,

2,3

96 1 argo I, ad 1

99 5 co.

57 2 sed c., ad 2

65 2 ar~ I

100 8 argo 1 94 4 argo 2. 65 2 ad I 94 4 argo 2. 17 2. argo 2 28 6 argo I

100 9 sed c. 41 2 co. 59 4 argo I 66 4 co.

41 6 argo 3 41 6 argo 3

101 4 co.

14 4arg.2. .59 2 argo 2, ad 2

19 33 »

n"I1" II" II" II"' II"" IIan"

II& II"· 1 20 2 sed c., ad 2

120 2 sed c . 60 5 argo 2

»

»

"

» » »

» »

IIan" 1& IIaP.

I"' 1& IIa" IlIa

109 II" II'·

»

»

»

"

IS. 19

1& IIa• 8

»

»

»

» Gent. Ia II'. 10.

I"' II"" »

» »

120 67 80

1 argo 1 4ad 1

co.

I) a 29 1& II" 64 2 argo 3 »b II II&II&8 581lad3

» 62 4 CO.

rsq, 8 1132 b 21 II&IIa" 61 4sedc.

4 » b 28 Su 1

6» » b 30 IIa ~ia; 99 1 sed C.

» 6, 7 » 68 4 ad 1

IIa II" 106

)) 6sq. » » IlIa 88 1 argo :1.

4 argo 1

~ » 113; a 2 IIaII·· '18 2 argo 2

» 106 6sed

» losq.» » a 19 lIB II" 78 C.

» »» Suppl, 51 ~ ~d' 7

» 11 » a 25 II" na" 17

»14" » b 10 10. IIa• 2

»

» » 97

nan" 118

» 17 9 b a

»1133 29 II II" .58 1 CO.

"" » 78 4 sed c.

» IlIa 8.5 3ad2

" Suppl, 12 2 CO.

6 1 10 1134 a 17 II" IIa" 59 2 sed C.

I, 2 " »» 1& II&e 78

"" ». II"' II" 14

» »» »,. II .S9

1 arg .. 5 120 1 sed c., 2 co.

157 3 argo 1 1.S1138a 4. I"'II" 73 9arg.2

» »» II" II" 645 argo 1

"» Gent. II 2.8

» all n"'n"

.S9 3 argo 2 64 J co.

47 6 argo 3, ad 3

78 4 sed C. 46 7 ad 2 100 2. ad 2 113 1 co. 30 1 ad 2

58 2 co. 106 3 ad 1 20 2 ad 3

.,4 41 st 79 .56 35 41 42 61

9 argo 3 2 argo 2 I ad 1

2. argo 3 1 sed C. 9 argo 3 5 sed c. 4 co.

2 argo 2 I co.

2 argo 2 1 co.

2 argo 1 4 co.

4 co.

3 argo 2. sad 3

3 co.

2 argo .1 3 sed c.

20

94

,

19 n 64

20 60 I

I co. 4 ad 2 .59, 60

2 sed c. 3 co.

1 co.

I ad I 4CO.

4 sed c.,

1 co.

1 co. bis

Cap.

Z 6

» »

Pag, 2 1139 b

» »

»

» »

» »»

» »»

3 sq.

»

3 1139 b 14

» »»

»

» »

» »)t

~ »»

» »

3

»

»

»

» »»

» »»

»

»

»

»

»

»

» »

» »»

» »

» »»

» »»

» b 18 4 1140 a »a Z

» »a 6

» a 16 » a ao 5 1140 a Z4

»

»

»

4

Z ,

.~ 6

»

» »

II

» »

» II

»

II

»

Z

»

» »

3

»

4

»

l)

»

.~ 6

» » » »

»

»

»

» »»

» »

»

»

»

l)

7

»

»

»

»

" »

» 8 »

» »

» »

6 6 1140 b 31

»

» »

»

»

»

»

»

» 1141 a 3

»

Z

» »

» »

7 z-5 7 1141 a 12

3» » a 18

» » » » » »

» »

»

»

» a z8

» »

» a 31

»b 4

» »

» »

»

»b 7 » b lZ

» »

»

»

» b :u »

» »

» »

» »

» "

II »

» b 25

»

II

» )l

» })

» )l

»

» II

» »

AUCTOR IT A TES CITATAE A S. THOMA

191

6

3 sed c. 3 sed c.

»

»

4- .S arg, Z;

8 co.

z3 7 arg, 3 49 1 ar~. 3

3 6 arg, 1 .So 4 sed c.

co.

~7 z sed c. la 11" 53 1 co.

56 3 co. b;l 57 Zad3;

sed c.

58 3 argo 1 6z 2 ad Z 64 3 sed C.

Ha H&e 4 5 argo Z; 8 co.

z3 7 arg, 3

49 2 argo 1 50 4arg.l 60 3 argo 1 m- 7 5 arg, 3

la II&e 57 1 co. Gent. I 93 bis

Ha II&e 134 1 argo 4 Gent. H z4

I" II'" 68 4 ad 1 Gent. II z4

la 22 1 argo 1·; 2 argo 3

I" II" 57 4 argo li

5 argo 2; 6 argo 1

58 5 argo 3 II" II'" 33 1 argo 2 47 1 ad z, Z

co; 8 arg. 2; 1zarg.2

49 4 argo 2 50 3 argo 1

»

»

10. II'"

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

HaIl" II

51 33 47 n 50

2 arg. 1 1 argo 2 2 ad 1

4 sed C. 4arg.1

»

19 1 ar~. 2; 56 Z argo 3; .H .5 argo 1 47 s sed c., .~ ar~. 3

.. 181 2 co.

Gent. I 93

10. Z2 1 co.

10. II&e 4 1 argo 3

6 7 arg.:l 33 3 sed c.,

co.

56 2 argo 3 57 5 argo 1 59 2 argo 3 47 16 co.

53 6 co.

153 5 ad 1 Zl 2 ad z

57 3 argo 2; 4 sed c.

58 3 argo 1; 5 sed c.

47 1 argo 3; 4 argo 2; 8 co.

50 4 argo 1 53 1 ad 1 134 1 ad4

79 9 argo 3 53 1 co.

58 3 argo 1 47 1 ad 3,

16 sed C.

49 1 argo 1) 5 argo 1

86 3 argo 1 1 sed c.

I1an&e

..

»

..

»

I1au'"

»

»

»

»

..

»

»

»

I1a 11a•

»

»

10.

Ia 11&e IIaII'" 1&11'" I1all'"

»

57 8 1 argo 1

57 4arg. z

8 3 argo 2 47 z argo 3 1& 79 1Z co.

10. II" 51 1 sed C. Gent. III 43

10. II'" 57 2 argo 1

10. 1 6 argo z

,. 88 1 co.

I"U'" 66 5 sed c., ad 1

»

Cap.

7 3 6

Pag,

7 1141 a 18 8 1141 b 8

» »

»

» »»

» »»

» »»

II

7

» »

»» "

»

» »

8

»

»

»

»

»

3 4 9

9

II sq.

»

II

Z II

II

»

»

»

II

II »

» b

II

3

II

II II

4

II

» » »

»

» b 16

II 4,5 II 6 »

7

» b 26 II b z8

»

»

»

»

II

»

»

II

»

»

»

»

»

»

»

10 »

»

2 »

» 1143 a

II

»

»

11

» 1143 a 19

Z 1Z 1143 a Z5 4- II a 35

» II

»

»

II

»

5

II

»

»

II

»

»

»

»

»

II

»

6

»

II b

II

»

3 ». 6 » »

13 1143 b 18 .ll b 33 » 1144 a 6

»

» )) II

» »

II » » II »

D

8 9

II a 20 » a Z3

»

» 10

II a 28

» II

» 1144 b

13

II II

3 4

» b 17 » b ZI

» »

» »b H

.,

II

»

» »

»

»

»

»

»

»

»

» »

I" n= U&U'" »

1& U'" U"Uae n- II". U&U&e

I"

» »

»

II

»

8

II

n- U .... U& I1&.

IS. llaU'"

»

»

»

»

»

»

»

Suppl. 1& II" U&I1&e

laU" r-n=

Ia

7

II

»

» »

» » ,.

U&IIae

» II II

la U'" U&Ua• »

Ia IIa" Uall'"

1& U" II" 11&· 10. II'" 1& IIa•

U" II" 47 Ia I1a• .,8

4; II"' II'" 23

»

»

»

»

»

»

»

U7 57 48 49 57 51 51 53

1 argo 2 6 argo 1 1 co.

4 argo 3 6 argo 1 1 sed C. 1 ad 1

3 argo 3

»

»

»

II

»

»

»

,.

»

»

20 .56 66

33 47

1 co.

1 ad Z

2 argo 1 3 ad Z 4ad4

3 argo 3 1 ad Z

6 sed C.

II

13 3 argo 1 47 13 ad 3 55 3ad1 56 Z argo 1 4713sedc. 6, 1 co.

166 a ad i 58 2 co.

58 2 arg.3,4 66 1 ad 3

., argo 1

2 argo 3, 4 ad 3 4ad 1

Cap. Pag.

13 6131144 b 30 Ia 22 r ad j

» 7 »11H a Z U"'IIa• 47 5 argo 2

»ll» Gent. UI H

II 8 »a 6 Ia II&e 66 5 ad 1

Liber VII

1 1145 a 1.5

» II » » »

» »

»

»

»1141 b Z3 IaU&e 66 5arg.1 » »Ua U&e 47 11 argo 1

II b Z4 II& II" 47 12 sed c., co.

,0 1 argo 3; 2 sed C.

57 1 argo Z

» II b 29 IIa U&e50 .3 sed C.

9 1141 ·b 33 II& II"· 47 10 co.

» 114Z a 2., I1aIl"" 47 3ad3 10 114Z a 31 U" U&O 48 1 argo 1 Ia U'" 57 6 sed C.

Gent. I 93

II a 34 Il" II" 47 9 co.

II 49 4 argo 2,

ad 2

H 3ad3

Gent. III 44 bis

IS. 11&0 n 5 argo 2; 6 argo 1

58 5 argo 3 47 1 ad 2; 8 argo 2; 12 argo 2; 13 arg·3

49 1 argo 3; 2 argo 3; 4

argo 2; 5 co. 51 2 argo 1 47 3 sed c,

49 Z argo 3 11 i ad j (CO". L.)

II

»» »

»

2 »

II » » II

»:

II »

»

3 4

»

» a Z7 » a 33

» »

»

II

» a z4

» »

Ia II" .,4 3 argo 3

» 68 1 ad 1

» mIan" Ill" I" U" I"I1" lIaU"

143 155 159

7 68

7 68 .58 143 15.) 155

77 156

1 argo 1 1 argo 1 2 ad 1

2 argo Z 1 ad 1

2 argo 2 1 ad 1

3 ad Z

1 argo 1 1 argo 1 1 co.

2 co.

1 sed c.;

»

6 1 Z

2 1145 b 8 UaII&e 3 1145 b 21 10. II" 4 1146 b 14 II& IIa•

4 co.

» II II& II" 156 4 co.

»b 4 I"'IIae 46 5 sed c., co.

II b 13 1&11" 48 3 arl{. 2 U& II'" 5S 8 argo 1,

ad 1

» 116 Z argo 2

» b 20 1& II&e 46 2 argo 3

» 48 1. argo 1

U"II" 158 2arg.3 » b 26 1& II" 31 7 sed C. II& II" 142 4 argo 3 Suppl. 81 4 ad 4

II 1150 a 1 Uo. II'" 64 2 ad 3

8 1150 a 9 11& 1I&e 1372 ad 2

1& II"· 109 10 argo 1,

co.

II" II" 53 5 argo 3 137 2 argo 1 141 5 argo 3

» a 25 II" IIa• 156 3 co.,ad 3 »·a 32 lIa II'" 137 1 argo 1 138 1 sed C. U" II'" 5 3 .5 argo 3 138 1 argo 2,

» 5,6,7.5 1146 b 31 6» » b 35 7 »1147 a 10

» »

»

» »

» »

22 1 arg, 1, ad 1; 2 argo 3 I"Ua• 57 5 arg, Z; 6 argo 1

.58 5 argo 3 U" U" 33 1 argo 2 47 1 ad Z; 8

arg, z; U arg.2

49 4 argo 2 51 2arg.1,2 11 1142 b 34 U&U&· 48 1 argo 1

»» I" 2Z 1 ad 1; Z

arg·3

10. Z2 1 ad 1 U" II'" 47 8 sed C.

» 512sedc.;

3 argo Z

48 1 argo 1 .51 4 sed C. ZZ 2 argo 3 15 2 co. 47 15ad 1

4;9 2 ad 1 bis » b 5 I1a II" q 2 co.

47 15 argo 1 48 1 co.

49 2 ad .3

.51 3 argo 1 70 1 ad 2

95 2 ad 4

49 3 co.

65 1 co.

66 5 ad 1

8» a a 18

9 II a 24

» »» »

» »»

» »»

II 10 II a 31

»» »»

» 11» »b Z 4 6 1147 b 20

» »

Z »

II II

» b 23 II

4 » 1148 a 11 6 » b 5

. 5 » 1148 b 1.5

2» » b 19

3 » b 24

»

»

II » 3,5 II » 4 » »

» »

» b 31 »

» »» »

» .5,7 » 8 »

6 7 1149 a Z4

»

»» »»

»» })>>

» »»

»» »»

II »

'» » »

» » »

» »sq,» 2 »

»

3

II

»

»

II

4

»

II

»

II

II

»

6

»

»

II »

»

»

7

7

))

II

II »

»

»

»

»

»

3 4

II

"

II

))

5 »

»

»

»

»

»

6

»

» b 34 II a 16

" »

" II

»

»

»

» b

»

» »

» b

» »

.3 ar~. 1

10. IIae '77 2 co. Gent. U 60 - III 85 1& IIa. 31 5 argo Z

» 37 4arg·3

» 77 2 CO.

U&Uae 150 4 argo 3 1& U" 77 :I ad 5 10. 86 1 ad Z Iall" 13 1 argo 2

II 90 1 ad Z

Gent. II 60

1& U" 77 2 ad 4

» 90 1 ad 2

Suppl. 62 4 sed C. I lIo. U'" 137 2 ad 2

IIa U'" 141 5 argo 3 n"u'" 155 2 ad 1

» 156 a co,

U& U" 141 5 argo .3 U" II'" 155 Z sed c., ad a,

1& II'" 31 7 sed C • IIo. II" 142 4 argo 3

1& II&e 31 7 sed C.

IIa II'" 142 4 argo 3 Suppl. 81 4 ad 4 lIo. II'" 154 11 argo Z n- II" 155 2 argo 5

" 156 1 argo 1,

ad 1

62 4 sed C. 1 155 a ad j

159 2 co.

46 4 sed c., co., ad 3; 5 argo 2, ad 1 48 3 argo 1 66 1 co.

73 5 argo 3 II" IIa• 53 6 ad 1 72 4 ad Z

Suppl.

II&I1'" 11& IIa.

1& II'"

»

II

,.

»

» »

142 2 co.

156 4 argo 2, sed C.

158 1 argo Z;

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

II

»

II

»

»

co.

» 169

5 IIo. 11" 138

» 142

1 argo 2

1 co.,ad 1 3 ar~. Z

192

AUcrORUM ET OPERUM INDEX PRIMUS

,------ .. _--_. __ ._----_._---

Cap. 7 6 7 » I

8

»

4 » »

»

» » »

" »

"

» »

» "

»

» a ~o 1151 a a9 »b 4 » b sa

9

s

I 10 :&

3

" 72

» 78

" 90

III n'· 156 1"11". 19 11"110• 118 11& 11"0 138

... arg. I I arg. 3

I arg. z,

4CO.

l ted c., I

a co.

6 arjf. I aad3 4CO.

S co. 4arg. I I co.

3 ad I

5 co.

a co.

2 argo 2,

» ssq· »

co,

» b:l3 n· n°· 14.1 I arll'. I

» I H I argo I,

» »

6111151b33

» "

" »"

10 II » A

4 »1152 a 2S » 1152 a 36

»» •

4 12 1152 b sa

»

» »"

» »

.'

»

»

n- n= ma Iallo•

l"n" 110 n"· Ia II" »

co.

Ia 110• 58

,.

3 ad 2

10 argo I 1 sed c. 2 ad 1

1 ad 1 4 sed c. 9 ad 1

I argo I 1 ad 2

I argo 2 z argo 2 3 argo 6 1 co.

1 co.

uau·· Supp!. 41 49 96

109 IH

7 B 14 ~8 14 17 19

133

1Z 3 13 11.0 a 7 Ian"' 31 1 argo 1,

»

CO.

32 1 sed c.; 2 argo Ii 8 arK. 2

1.' 4 arK· 2 H S argo 4

121 8 arK. 1 :l4 lad, 59 1 argo 2 14 6 co.

I~ 6arg.3 4 1 argo 2

4 J argo. 3; , arg: 4-

.S S arK· 1 32 8 arg, 1

3S .S argo .1- 2. 6 co.

4 2 argo 2 32 7 argo 2 48 I co .

81 4- ad 4

32 7 argo 2, ad 2

35 4 argo 2 37 I argo 2;

3 argo 2

38 I sed C. 46 8 argo 2 81 .;. ad 4 32 6 argo 2 81 4 ad 4 20 I ad I 31 4 ad 2

32 2 CO.

41 I ad 3 70 2 adj 81 4 ad 4

I 91. II 8,

» »

» »"

» »»

»

6 • a 23

I 14 1151 b

» »

» »

» • "

»

2 »lIn b 7 »

»

»

»

D

D

6 » b 29 2 »1154 a 10 4 15 1I.~4 a 26

»» »

6 »b 9

»

»

)Ii» )S.

» »

» »

»

1

»

» b I,;

» » »

I » b II

»

»

• ' '. »

»» ,,»

» »

" "

,. »

"

us» Y1l1

IIH a »

"

n- II·e Ia rr= Ia l1a•

uanae III" Supp!. I" II··

I n-n= 80

» »

I" II"" Suppl, I" II'"

Supp!. Ian"

" »

» IlIa Supp!. 1m n= Suppl.

Ia Ia n"·

" Suppl •

" Gent.

»

I ad z I ad I

1 argo 1, I

2 co. .1 ad 1

3 argo I,

"

114 IIalI·· 23 ad 74 • a 16 IIa lIae I ~7

a 1155 a 3Z Ia II" 27

"

»

l 6

,

, 3

"b 9 • liB b 27

:&

"

» »

»

» "

»

1

.1 II S6 a

"

»

"

Cap. 1

Pag.

3 1156 a 6

27 4arg. I 23 I arg, 1; 5 ar~. 3

II· II" 114 I argo I

I· 11&6 2.~ 2 argo 3 U& 11ae :13 1& 11"· 48

53

»

I arg'.1 lad 2

3 sed C.

» llalI" 24 I a co.

» b 14 II· II·· H 4 ad 2 » »114 2 ad I

» b 17 llaIIa• 23 I arg.l 25 3 co., 6 argo 5; 10

argo 1

S 7 11.57 b 28 Ianac 26 2 sed c., 3 co.r 4 ar~. 1 Gent. It 81

6 z »1158 a 10 Gent. III 124

4 » a 18 n"lI" 35 4 ad 2

7 3,4 9 uS8 b 29 II" II" 25 4 argo 2

4 » b 33 U- 11"· 2.6 lOCO.

»1159 a 13 IIaU&6 2.5 larg.2 27 I argo 2 81 4arg·3 103 3 argo 2 » a I 7 IIa 11·· '74 2 co.

I) »»

4

6 4 1156 b 7 5 1156 b 33 2 »IIS7 a sa 6 1157 b 6

» "

»

2

»

»

3

103 27

I co.

I sed c ..

»

»

»

3

»

I)

co.

5 10 1159 b I Suppl, 98 4ad2 9sq. 11 1159 b 2,~ IIa II·· 101 I argo 1 10 212 1160 a 15 I"une .19 4 arK· I

» 73 4 sed c.

»

8

»

»

»

»

»

» »

3 4 r; 6

» b 10 » b 2Z » b 3"

» 1161 a 3 13 1161 a 10 II a l~

11 »

s 6

» a 2\ » a 30 »

14 1161 b 11

12

» b 16

» b ~7

4 ,

» b 33 » 1162 a 4 »

7

» a I.~

»

1~ 1162 a 34

~ » b 21

»sq.-

» 6, 7» » b 2.~ »11 »1163 a 16

»

»

» »

»

2161t6Jb

3 4

»b ~ » b 1.~

»

»

Supp!. n-rrn- n- 50 Suppl, 19 Supp1. 19 IIa II"" 23 Suppl, .S6

57

Suppl.

I" SuppJ. Ilall" Suppl.

II. II·· Suppl. Ia lIM

n- II'·

Suppl,

-

"

"

»

II" IIa• n"n" URn"

n- II'·

Ia II'. naIl"

23 56 77

106

14.~ Suppl, 12

I IIa II" 106

»

131 Suppl, 13 IaIl" 100

14 39 42 so 55 79 94

162

37 39

3 argo 2 2 sed c. 2 argo 3 2 ad 3

1 ad a

:& argo 3 4 argo 2 3 argo I 6 argo 2 1 argo ,1 2 argo .1 3 ad j

3 ad 4

3 ad ,1

5 argo 3 2 ad 9

2 argo 3 3 ad 3

2 argo J I co.

5 argo 1 l co.

1 CO.

5 co.

I co.

~ ad 4

9 argo 2,

19 20 18 23 54 H 23 54

100 26

1 co. 2 co.

CO.

64 6.; 106 23 80

I arg.4

I co. his I argo 3

3 ad I

1 co.

lad 1 4arg. 4

I argo 3

5 co.

I argo 3 I argo 3 3 ad 5

1 argo 2 I co.

7 ad 1

Cap. Pall'.

14 4 16 1163 b l5 IaII" 114

» IIa 11&0 31

» » 62

»

Liber IX

» !Sq .. 1

2 2 2 1164 b 27 » ~~ - 1165'01. 16

» 7sq. " , »

3 3 3 1165 b 13

» » »

III" Suppl.

»

Par·

a 1150 b 5 n"I1" 156

» "b 16 nan" 138 »b 19 nalI" 156

co.

9 11 So b 29 Ia IIae 78

" naIl'· 156

ad

» lI51 a II IaU" 8

» »" " 13

»" » ~4

»» » .;7

nallae II' II" Suppl. II& II'· IIaII" 11a I1a" IIan"

»

4 » b 23 I·Ua•

s» » b 31 II· 11&8

4 4 I 166 a 1 IIa I1a•

l> I"

»

))

» » » »

»

»

» »

co.

72 8 ad I 20 ~ argo 3 26 4sedC. 6.~ .~ co.

23 I argo 2, co.

25 2 argo l; 4 argo 2 Suppl, 47 4 ad I

6 Ia II·' 2.; 2 argo 3 Ia II" 26 4 argo 3

co.

.>? 4 co.

54 2 co., 4 ad 7

56 ,5 co. n- n= 101 Suppl, 54 II" n'· 101 I co.

Ina 67 8 argo 2

Suppl, 41 I co.

.;6 2 ad 9 ,~7 2 argo 3 65 3 co.

10. 92 2 co.

n- IIae '2.6 11 argo 1 Suppl, 41 1 sed C. 2, co., ad 1 bis

49 I argo 2; 2 argo I

55 I CO'1 .3

»

»

» Z,:l »

3 5

» »

» a 10 I> a 13 I> II 21

))

9

» 10

» b 13 )) b 13 »

»

»

»

, "

»

.1 » It 67 a .1

}) »»

»» »

6 1,2 6 1167 a 22 7 7tl67b17

7 )) 1168 a 21 8 2 8 1168 a 35

:; )) b 28

»

»

»

»

1>10,11 I> 1169 a 29 9 9 1169 b 16 )) 4sq. » I> b 23

7 » 1170 a II )) 7,8,9 » 8

10 11

9

2 10 2 11

» a 22. )) a 2.5 1 t 70 b 2,~ 1171 a 27

12

1 » a 34 1 12 1171 b ~9

» »

2. )) 1172 a

))

Liber X

2 2 1172 b 9

» »

2" » b 18

) »

))

»

» »

» b 26

» 3sq. ))

.1 6

» 1173 a IJ )) » a 23 »b 7 » b 1.5 » b 28

)) 1.0

"

4

1174 a 13 » a 19 » a 19 " b 14

2 .1 S

»

»

»

I"' 11&·

I1a II"· »

»

»

»

»

»

III" II" n= IlIa

I"n" 42. n-n= I. n·· I" II··

IlIa Suppl.

»

))

I1a I1a• I1a 11'" n- n= n- na• n-un-n-

»

I" I" n·· »

» nan" n-n= Supp!. ra n=

10.

Suppl, Suppl, Ia IIaIl"" Ia nne

Ia II·e ra II ae IIa hoe mII" II"" Ina

Ian·· II"n'" Ia IIa" II" II··

»

»

»

Ian"·

80

106 85 13 14

I argo I 3 ad a 2 ad 1

I co.

6 argo 1 3 ad 2 I co.

4 ad I

80

106 14 31 26

101 25 106 28 106 2.5 60

1 ad 2

I argo 3 2 co. lad 3

8 co. 4arg. I 6 ad 2.

3 ad~ 1 co.

3 ads

7 co.

3 sed c.;

4 argo 2.

99 I ad 3 25 4 co.

2.6 3 argo 1 27 2 argo .1 2.9 3 co.

2 co.

1 sed c. 7 argo 2 2. arg • .1 5 argo 2 2 argo I 4 argo 2. :I arK· 3 2 ad 3

2 ad 2

3 argo 1 I argo 2 2 ad 2.

2 argo 3 9 argo 2. 1 argo 2

2. sed c. 2. 2 sed c.,

30 31 44 64 18

166

50

co.

27 2 co.

67 6 ad 3

26 2 argo 1 29 3 ad 2

26 12 co.

26 12 sed C. 2610arg.2 ~9 3 sed C. 2

25 26

44 n

3 74 106 26 166 41

4 18 86 98 18

168 38

4 co.

3 argo I 7 argo 2 4 ad 1

5 co.

1 argo .1 I co. ,ad 1

2 argo I I sed c. 8 co.

2 co.

2 ad 3

.1 ad 1

2 ad I 4co.

3 sed c.,

co.

38 3 sed C. 27 2 co. 26 2 argo 1 75 I co.

179 I co. 75 I co.

31 34 2

34

5 argo I 6 co.

6 argo 1 6 co.

3 argo 1 1 co.

I co.

I co.

1 argo I 5 co.

6 co.

2 sed C. 7 co.

J ad 2 4 ad I

Cap. 4 .~

Pag. 31174-b14

»

»

» )

»

» »

» »»

» »

»

»

8

»

» b 31

»

» »

»

»

» »

»

9

» 1175 a

» »

i) 10 » a 10

»11 1175 a 18

» 1175 a z t

2 » a 26 »

» »

»b 6 » b 13

»

» »

»

» »

» »

» »

»

6 p b 24

» »

» »

»

» »

» 9sq. n 1176 a 10 0) 10 » a 1.~ »

»» »»

6 3 6 1176 b 6

4 » b 17

6 » b 27

7 7 1177 a 12

»

» »

» »

»

»

» a 22

3

» »

»

» »

»

» »

» »

» a 27 » b 26

»

4 8

» »

» »

»

»

» »

»

» »

»

»

» »

» 1178 a

9

»

8

8 1178 a

» »

»

»

» ISq. »

»

»

»

» »

» 2. »

»

» lI"II&e Gent. I" II'" »

I" lIM

»

»

»

»

l"U&e 31 la II"" 4

II" lIM 151 Ia II&e 31 Suppl. 1 IIa n"" 15

l"na• 31

l"U"" 33

AUCTORITA TES CITATAE A S. THOMA

3 co.

2 argo 1

4 sed c.,

co.

37 3sedc. 180 7 argo 3 1 90 - II 82 4 1 ad 3 31 larg.]

4- 2 argo 1, ad 1

.~ argo 1 2. CO.

3 co.

1 argo 3 1 ad 'I

] co.

8 sed C.

3 co., 4

co.

3S 4- arg'3 37 3 sed c,

» 39 1 argo 3

.~9 3 argo 2 Suppl. 4 2 argo 2

» 81 4ad4

I" II"" 31 33 34- 74-

100 Suppl. 81 I"'

» 109

1& IIa• 34-

n- U"" 168 II"Il'" 35 U& U"" 168

Ia 11&· 3

U& U'" 2.3

Gent. I"U""

»

»

»

»

IIa II&" Gent.

Suppl. Ian"" U& IIa•

1 argo 1 4- arg.:I 4- argo 3 8 arg.l 4 ad 3 4ad4 6 ad 3 4- ad 3

1 argo 2 2 argo 'I 4- ad a 4CO.

5 co. 6adl

» 51 1 co.

» 130 1 argo 2

» 180 8 argo 3,

ad 3 Suppl, 81 4- ad 3

Gent. 1 5

I" II"" 3 .~ co. naIl"" 167 r ad i (corr. L.)

» » »

»

»

» » » »

11& II"" 180

» 181

» 182.

U& IIa• 181

» » »

»

» a 34 l"U""

» U" II··

» »

» ~, 6 »

»

3 23 186

5 co. 6 ad 1 3 ad 4 2 co.

1 co.

1 co.

20 sed c.,

co.

4- 186 188

S. THOMAE ED. LEON. TOM. XVI

193

Cap. 8 7

Pag.

8 1178 b 7 »

» II

I" 201 1 ad 1

» 62 1 co.

la U"· 61 5 argo 1

» 67 1 argo 1

II" 11"· 167 1 ad 1 Gent. I 100

la 620 1 co. uana• 167 1 ad 1 Suppl. 95 5 ad 7 la 88 1 co.

Gent. III 44, 90

I" 11"" 87 20 argo 1 100 7 ad 4 11" 11a• 67 1 co.

I" n&6 90 3 ad 2

» IDS 4 ad 5

uan"" 65 20 argo 2

» 67 1 co.

I" n= 100 9 co.

U" II"· 6, 20 arg, 2

la II'" 3Z 1 sed c.,

6 argo 2

» 3.S.~ argo 4

11" U"" 123 8 argo 1 Suppl, 93 1 ad 4

» 94 1 argo 2.

» 5sq. 4 1174 b 14 l1&U&· 151

6 » b 21 P'U&e 4

» »» 33

»

»

8 » b 24

» qsq, »

» b 204

»

MAGNA MORALIA

Liber II

8 8 8 1207 a 35 Gent. III 920

»13 9 1179 a 201

9 9,10 10 1180 a

» 11 »

» 12. »

»

» a 14 » a 18

» »

» »

» "

» 14 • a 29

» »

ETHICA EUDEMICA

Liber I

6 6 6 12017 a 10 14 200 14 12.48 a 1,

»sq.» » »

» » »

» » »

» » »

» 2.2. »

» a 2.7

DE VIRTUTlBUS ET vrrns

Gent. IV 7

laU"" 80 1 argo 3 I" 820 4ad1 la U"· 9 4 co.

» 68 1 co.

» 109 2. ad 1

Gent. m 89

I" II"· 68 1 co.

2 1 l2.49 a 2.8 I" lIa• z r 2. sed C.

Liber I

1 1ZS2 a

»

S 6 8

2 12.~2 a. 34 l) b 9 » b 27

» »

»sq.»

9 » 1ZS] a

»sq.·

»

» 10 » 12 » »

»

»

»

4

»

» » »

»

6

»

7

»sq.·

9 5 1254 a 28

» 11 »b 2

» » » » » »

» 12.

»

»

»

»

»

»

»

»

» 1 3sq. » » b 16 • 20 6 12.5. b 6 .1 6sq. 8 1Z56 b 7

» 7 » b IS

• 7,8» » »

» 8» » b 23

» 9» » b 30

»

»

"

POLITlCA

»

»

»

»

»

»

»

II

9 12056 b 40 I"II~ 2

» » III'II"" 77

»» »188

» n- nRe 77

l2.57 a 17 I" lIRe 105 » a 28 II" II"" 78 »b 8 n" U"" 11 7 » b 17 l"U"· 30

»» 11 46

» 10

»sq.»

» i rsq, » »12 » • 13,14» » 16 »

» 17

1 co.

4 co. bis 7 ad s

1 co.

20 argo 3 1 co.

2 argo 2 4 CO.

6 ad 1

Cap.

3 17

r-nII" II""

11 »

I" II" la II"" »

Il"Il"" I"Il"" IIall"" la U"" u"n""

Liber II

1 15 4 12620 a 32 II" II"" »16 »b 3 l"n""

"

I"n'" 100

» 104

I" 108

3 argo 2. 6 co.

117 2 argo 2 118 1 co. 184 3 co.

,0 4 co.

20 1 ad 3 30 4 sed c. 78 1 ad 3

105 4 argo 4 47 12 argo 20 920 1 co.

57 4 co.

154 9 co. 26 2 ad 2 28 1 ad 2 28 1 ad 2 98 1 ad ~ 57 3 co.

105 2 co.

32. 1 ad 1; 6 sed c.

66 4 ad 1 105 a ad j 97 2 ad 1

105 2. argo 2,

co. 105 105

99 76 150

3 ad 2 1 co.

6 argo 1 4 ad;. 4 ad'

15 4arg.l 31 4 argo 3, sed c., co. n"11"" 180 7 argo 3

App. S. 2. 1 sed C. 20

Gent. I 90 - III 26 bis 1"11"" 32 8 ad 3

11 74 8 co.

I" II"" 90 2 CO.; 3 ad 3

IIa U"" 5 8 7 ad 2. II" II"· 40 2 co. IaIl"· 105 4 co.

I" n&e 95 4 co.

la II&e 72 4 co.

I" n"e 9S 4 co. Uana·188 8arg·5 » a'7 I" 11"· 35 8 co.

» a 25 IIa II"" 64 2. ad 3

» 1888ad5

III" 40 1 argo 1

3 12.53 b 1 II" II"· 57 4 argo 2,

2 1275 b 21 I"n"" 10.5 4 12.76 b 27 1" 11"" 63 » 12.77 a 12 n"I1"" 47 » a 20 I" II"" 92.

n- U&O 47

»» » 58

»b 3 I"U"" 98 » b 13 II"U"" 47 » b 2S II" 11&6 47

»

Pag;

9 u.~7 b 17

» »

» ».

» 1"11"" Ia

na.u"" I" II"" Ia II""

I" II"· 1& II"" I" 11&6 l"U&6

Ian&6 Ia IIae 1"11&6 I" n""

II"U&e

l>

I" n"· I" U"" I" II"" I" II80

l1"n'" la1180

»4 » b 4 n" II&e »10 9 1280 a 205 I" II"" 6 13 11 12.82 a 41 IaU""

50 105 105 105

98 .• 0 9~

10~ 42. 98 92

3 co. 4 co.

11 argo 20 1 ad 3 11 argo '1. 6 sed C. 6 ad 2. 11 ad 2 12arg.l 1 sed C.

3 ad 2

1 argo 1 4arg·4 6 ad 20

1 argo 2 4 co.

1 co.

20 ad 3 6 ad 2

1 arg.4

»» » 152. 2 co.

»,. » 182. 1 CO.

.» » 186 3 ad 4

» Gent. nl 44, 48

l)>> I" 62 1 co.

l) » 76 1 co.

• I" II"" 820 3 argo 3 Suppl. 8 1 4 co.

»» Gent. I 100

» a 18 I" 62 1 co.

» 82 3 sed c,

l)>> I" U"·82 3 argo 3

l) nan"· 180 4 co., 8 co.

m 25

31 .~ sed C. 32. 8 argo 2 84 4 co.

148 5 co.

n 81 - m 83 9. .~ ad 7

61 5 co.

47 15 co.

co.

» »» » 58 7 ad 3

4 u53 b 25 II"' II"· 10 10 argo 3

»» » 57 4 co.

»» » 188 4 ad 1

» III" 18 1 ad 2

»» »63 2 CO.

»» Gent. III 79

» 1254 a .• Ian"" 104 1 ad 3

»» » 1054arg.1

» a 1 3 n" Il&e 57 4- CO. U" II"" 57 3 argo 2 1& 96 4 co.

1& 81 3ad2.

1" II"· 9 2 ad 3

» 17 2 argo 2;

l> 7 co.

l> 56 4 ad 1 his

» 58' 2 co. bis

» 74 20 ad 3

»b 10 I"U&e 95 1 co.

Gent. III 22

Gent. Ul 81 II"U8O 57 3 ad 2 II" U"" 66 1 co. na u"" 47 6 argo 2 U" U"" 64 1 co.

I" 96 1 co. uan"· 50 3 ad 1

» 117 2arg.2

»

» »

» 18 » » 19

» b 10 » b 40

2 co. lad 2

1 argo 1

us» V

2. 12 3 1303 b 7 II"II"" 183 2 argo 3

» »

» 23 10 12.58 a 38 5 1 12 12i9 a 37 » 6 13 126Q a 7

» 8,9» » a 2.0

» 11,12» »b 3

» »

»17» » b 14 2. , 1262 b 37

» »

» 4,5 » 1263 a 22.

6 » a 40

» 7

» »b 7 7 1266 b 14 8 l2.69 a 19 9 12.70 a 2.3

4 4 ~ 14 6 11

» 13 » 15

»

» a 39 » b 17 »21 »12071 a 2.6 9 12 1274 b 15

9

»)» »

Liber III

1 2 »

9 2

.s 6

»

»

»

» »

»

»

9

» 10 » 11

»

» »») »»

3 2. i 1277 b 39 4 6 12078 b 6 » 4, ~)' » b 30

7 » 1279 a 17 i 2 7 1279 a 32.

) 2,4 »

» »

»

»

Llber IV

1 S, 6 1 1289 a 10

»» »»

us» VIlI

5

6 .~

~ 1339 b 11 II" lIM 91 6 1341 a 17 lIalI&e 91

DE ARm RHETOlllCA

us» I

7 8 6

~

» »

1354 a 31 » b 11 1366 b 3

1

8 9

»

»

» »

»

»

» »

»

»

11

3 4 5

1370 a 3 »a 9. » a 16

6 » a 27

» 10 » b 14

» 11 » b 19

» 13, 14 »b 29 »19 1371 a 24

» 20 » a 25

» 21 » a 31

»

I" II"" 1&11"" lall""

Il&ll&e »

»

I&U"

1"11"" I" U"· laU""

la II"" 32 1& II"" 36 1& U"" 31 I" II"" 32 I" 11&e 32 1& 11" 32 I"U"" 32

»

20 co.

2 ad4

95 1 ad 2 95 1 ad 3 66 4 CO. 58 12 co.

1176sedc.

12 3 used c. 2, ad S

141 8 sed c. 14.; 4arg.3 31 1 co.; 2. argo 1; 4 argo 11 7 argo ~ 32. 2 argo 3

32 1 argo 3 30 1 co., 2

argo 1; 3 sed c., co., ad 2

bis

1 argo 1 2 argo 3 6 argo 2 6 argo 3 2 argo 3 2 co.

8 sed C.

25

AUcrORUM ET OPERUM INDEX PRIMUS _

194 -~~~~_:_:_~=----------

Cap. II a4 " a7

Pal'. 1:171 b 10 " b a6

LillII'll

a 1:178 a 31

» »"

». .»

» » "

» "

» a 33

a

" »

» » »

» b II

»

7 • b 34

» 9, I 0 1:1 7 9 a 9

»9sq· »»

» q • a 3:1

» 14 » a 36

» 16 • b 4

1 1380 a 5

. "

». ••

» .~, Ii 6

» II

» a 13 » a :II

• a 34 » b

)) 12

»

» 13 » I~

» 16 4 a

»b 6 » b 16 »

» b :10 1380 b 35

3 7 8

1381 a 3 » a 16 » a :10

» »

» 26 » b a4

» a7 » b a8

» »

»11 13h a :I »

»

»

»

» lsq· • 9

» 11

» Il

- 13

»

» a 3a » b 13 » b 17 » b aa » b 29 »

» 14

» b rs

» »

» »»

- ,. » »

» » » III

» 18 » 10 » al

» a 1.S » a .14 »b .S

1384 a 9 » a 34 »b I »b .S

6 u » 18 » 19 I' ao

» at

» b 17

»

» 14 » b 27 8 1 1385 b 13

• »sq.

3 • b 19

• 6 » b 19

• 8, 10 1386 a 4

» u " a 17

» IG • b 2

31 8 co.

3a 6 argo 3; 7 argo I

I'll" 46 7 eed c. I'll" 46 I argo 3

" 47 s sed c.

II" IIu 55 Sad 3

" 73 3 ad 3

I' lIM 46 I argo 3, CO", a sed c. II 48 I sed c.

20 4 ad II

46 3 co.

47 a co, bis 47 4 sed c. 47 3 arg'. 1 47 1 arg'. 3 47 I argo 3 47 3 argo 1 48 3 argo 3 46 7 sed C.

a,3 .3 co.

46 5 arg'. 1 47 4arg.1 55 Sad,

47 1 co.

47 3 argo 3 48 1 arg .3;

a argo a

48 1 argo 3 47 2. co. 65 2 ad 1 46 7 ad 1 16 4CO.

27 1 argo 1 a8 1 co.

:16 6 arg'. 3

2.7 3 arg'. 4

H 6 arg'.l In II" :17 3 argo 4

Ia II'· :17 1 arjf. 1

» 29 5 argo 1

I" 80 :I ad 2

I" nM :&9 6 sed c.,

10 II··

10 U'· IOU" In II" I'll" I" IIo• IOU" I" II""

• I"U" n- II'· I'U" I"U"

"

I" UO• Ia II" II"n" 10 n" I" U'· II"n"

Ian"

Il"I1'" Ia II'·

"

co.

46 6 argo :I, ad 1, 1, 1; 7 argo 3, ad 1

» 47 I sed C.

II" 110• 71 4 ad .3 Gent. II 60 - III 8.s 10 II'· 41 2 argo 3, ad 31 3 co.j 4 argo I

4:1 2 co. ter ,

3 sed c.; 6 arg'. 2

144 1 co.

4:1 I argo 2

4.3 .3 argo .3

42 .S argo :I 41 6 sed C. 43 1 argo :I 19 1 argo 3 IS 7 co.

41 ':1 argo 1, Co.

43 2 argo 1 44 2 sed c., ad .3

» 45 a arg.2

II" II" 129 7 co.

• 135 lada

I" U·· 4.S I sed c.;

.1 sed C.

45 .3 arg.:I 43 2 sed C.

45 .1 co., ad 31 4 argo .3 144 :I co.,ad 1 144 3 sed C. 144 3 arK.:I 144 3 arK· 3 -. 144 3 argo 4 II" n" 144 4 argo 2

"

»

n- 110• 1& n"· 1&11" II II" 1'11" I" II"

II" II·· m' I" II··

"

"

Ia IIa• Ia II.· Ia II"

naIl" n- n= n·II·· II" II'·

II" II"· Il"Il" n"Il" I1'Il·· U"lI" u'n" II'II" II" II"

lSI 4 co. 144 J arK. 1 30 I co. 10 1 co. 30 2 arg'. :I 30 a argo 3 30 I co.

30 I argo :I 30 I argo 3,

co.

Cap. 9

Pal'. 1186 b 9

I" II" 35 8 argo 2 1& II" 47 3 sed c.

II" II" 30 .1 argo 1, ad 2, 4

36 2 co. n'II'· 36 3 argo 1,

ad .1

36 1 co.

36 3 ad 3

36 2. co.

36 :I co.

47 :pedc. 14 6 argo 2 36 1 ar!!". 2 .14 6 arg.:I 36 1 al'g . .3 36 4 argo I 36 1 co.

34 6 arg, 2 36 I argo 4,

ad 4

I' II" H 8 argo z II" II" 36 2 co. bis

I' n"' 40 6 sed c., co.

n" IIa• 20 4 ad 2 II" II" 60 1 co.

I" II·· 40 ~ arg. 2, ad :I

»

»" »

It

" » » »

»

» 1,3

»» »

5 » b 33

7 1.187 a 8 8 » a II

» l:I,I3 »b 4 10 I 1387 b 2.1

IIa IIa. U" II"· II'II""

I' II" II" II·· UaII" II" II&<' IIalI" II" II" II" II" II· II·· nan""

» »

» 1,2 a » 2,3 1 » 4

.~ 9

» b :15

»

» b 2.9 » b 34 1388 a 5 » a 20

II

1388 a 29

» ,.

I Il 8

1389 a 19

» »

13 3 1389 b 19

»11 1390 a 4

POETICA

IIa n·· 94 I' II'· 12 II" II" 167

4 2. 1448 b » »sq.

» »

4CO. 8 co.

2 argo 2. (carr. L.)

5

S. ATHANASIUS

OPERA CITATA

MigneP. Gr.

Oratio de kumana natura a Verba assumpta et de eius per cof'pus ad nos adventu

Epistolae ad Serapionem Ep.

De incarnatione Dei Verbi et contra A Nanos

Epistola ad Epictetum Ep. Cor. Sermones sive commentaria in Mattkaeum

Commentaria in Lucam

XXV 95

XXVI 525

Opera supposititia

Symbolum Quicumque XXVIII 158 I

Oratio de humana natura a Verbo assum-pta (cit. nomine Chrysostomi)

Num. 22, :13 IlIa 46 3 ad z

» » »50 1 argo 2

»25 IlIa 46 4 co. bis, ad 1

Epistolae ad Serapionem Ep.

Ep. IV II" II"· 14 3 co.

De incarnatione De; Vsrbj et contra Arianas

Num. 21 Ill" 18 6 argo 1

Epist. ad Epictetum Ep. Cor. contra kaereticos

Num. 5 III' 50 5 sed c., co.

»" »sa 2 argo 3

»6 III' 46 12 sed C.

»8 III" 16 6 sed C.

Sermones live commentaria in Mattnaeum

Ad XII 32 nalI"" 14 I co.

Commentaf'ia. in Lucam

Ad IV 33, 34 II" II" 9.~

III" 44

4 co.

1 ad .1

Symbolum Quicumque

»» r& 10 2 sed C.

27 4 sed C.

» :19 3 sed C.

30 ised c.; 2. argo 5 31 1 sed C.

.13 1 argo 3

» 36 2 sed C.

39 3 co.

» 41 6 co.

» 42 I sed c., 2 sed c., .3 argo :I, sed c., 4 ad I I 10 argo 3

2 1 argo 1

16 1 argo .1 20 :I argo 3

" 26 1 ad 1

Gent. IV 24, 41

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

It

»

S. AUOUSTINUS

OPERA CITATA

MigneP.L.

XXXII 583

II 659

» 869

» 977

» 1035

1081

Retractationes Confesnones Soliloqma

De Oraine

De quantitate animae De musica

De libero arbitrio

De moribus ecclesiae catkolicae et

de moribus Manicnaeorum Regula

Epistolae

De doctrina christiana De vera religione .

De Genes; contra Mamckaeos

De Genes; ad Utteram

Quaestiones in Heptateuckum

De consensu Evangelistarum

De sermone Domini in monte Quaestiones Evangelio1'Um Quaestiones XVII in Evang. sec.

Mattkaeum f

In Ioannis Evangelium

In Epistolam Ioannis ad Parthos (citatur sub tit. Super I Ca-

nonicam Ioannis) 1977

Expontio Epistolae ad Galatas »2105

Enarrationes in Psalmos XXXVI-XXXVII

Sermones ad populum XXXVIII-XXXIX

Liber LXXXIII quaestionum XL 11 De diverm quaestionibus ad 8im-

plicianum . ... ..

De VIII Dulcie" quaest10mbus De fide et operibus Enckiridion sive De fide, spe et

caritale

De agone christiano

De catecmzandis rudibus De bono coniugali

De sancta virginitate

De bono viduitatis

De coniugiis adulterinis ad Polientium

De mendacio (citatur etiam sub tit. Contra Mendacium}

Contra mendacium ad Consen-

tium

De opere monackorum

De divinatione daemonum

De cur« pro mortuis gsrenia ad

Paulinum

De patientia

De Symbolo ad Catechumenos De disciplina clzristiana (citatur

sub tit. De doctrina ckristiana)

De Civitate Dei XLI De Hasresibus ad Quod'llUltdeum XLII De utilitate credendi ad Honoratum

De duabus animabus contra M a-

nicnaeos

Contra Adimantum Manichaei discipulum

Contra Bpistolam MatHcnaej

quam oocant F undamenti Contra Faustum Manickaeum

De natura boni contra M anichaeos Contra adversarium Legis et

Prophetarum

Contra Maxi-minum Haeretlcum De Trinitate

Contra epistolam Parmeniani

De Baptismo contra Donatlstas Contra litteras Petiliani Donatistae De unlco Baptismo contra Peti-

lianum

De peccato1'Um meritis et remissio-

ne et de Baptismo par'llUlorum XLIV

De spiritu et littera

De natura et Kt'atia

De perfect jane iustitiae kominis De nuptiis et concupiscentia

De anima et eius origine

Contra duas epistolas Pelagiano-

rum ad Bonifacium Contra Iulianum

De gratia et libero arb/trio De corr8ptione et gratia

De praedestinatione sanctorum. De dono persevsrantiae

XXXIII XXXIV

XXXV 1321

XLIII

Opera supposititia Quaestiones Vet. et Novi Tlstam. XXXV Sermonei supposititil XXXIX Libsr XXI Sententiarum (cit.

sub tit. Lib. 83 Quaestionum) XL

»

1:121

»

1309 1377

15

»

121

»

173 245 547

»

1041 1229

»

1365 1379

»

101 147 197

»

»

»

»

451

»

»

»

»

591 611 6:17

669

13

173

207 551

»

603 743 819

33

»

»

107 245

»

.S95

»

109 199 247

:191 415 475

»

549 641 881

»

»

915 959 993

»

XLV

Dialogus quaestionum LXV (cit.

sub tit. Ad Orosium)

De fide ad Petrum (Fulgentii) De spiritu et anima

De contritione cordis

De salutaribus documentis (Paulini Foroiul.; cit. sub tit. Ep. ad lulianum Comitem)

De 'Vera et falsa poenitentia (cit. etiam tit. De Poenitentia)

De Assumptione B. Mar. V. Sermones ad Neophytos (cit. tit.

De Symbolo ad Baptizatos)

A d'Versus quinque H aereses Sermo contra Iudaeos, Paganos et Arionos

Contra Felicianum Arianum de fide Trinitatis (Vig-ilii Taps.)

De ecclesiasticis do gmatibus

( Gennadii , habetur etiam P .L. LVIII 979)

Hv pomnesticon contra Pelagianos et Caelestinos (cit. sub tit. Liber Hypognosticon) Responsiones Prosperi Aquitani ad capitllla caltlmniantium Gallorum

Sententiae Prosperi Aquitani ex A u!{1IStino delibatae

sine ult. indo I" II"

id. Suppl,

(ex iure can.) II"' II" (ex Mag. Sent.) I"

Retractatlones I cap. 4

»

»

» II" IIa• Ia " I" II··

9

»

»

» It

" »

»

..

It

It

» ..

» »

1 ~ I" II&<! 19 III" 2.1 II" 11&8 2.,\ I" II&<!

»

» »

2._~ I" II&<! 2.6 I" » Ia II"" " II" 11&8

» III"

7 III"

2.4 I"

» Suppl.

10 I"

" ,.

~ » »

II

cap.

» » »

Confesnones

I cap. II" II&<! I 7_~

7 n- II&<! 36

12. I" IIa• 69 " » 87 " Suppl. 97

cap. 4 I" IIa• 94 6 I" II"· 42.

" .. 4_~

» » 46

» naII&8 153 » .. 162. 7 II" II~· 106 " III" 88

III cap. 2 I" II"· H 7 I" 14- 8 I" 1I"" 92 » ll" II"· 47

» » 1_~4-

» » 169

IV cap. 3 II" II"· 9 ~ 4 I"lI"· 113 .. Ill" 68

~ I" 1I'" H 6 I" II"· 28 7 I" II'" 38 8 I" 1I'" 38 9 I" II"· 38 » 11 I"'II"e 12.

» » 33

» 14 I" II'" 2.7

cap. 4 I" 12

» J) 26

" I" II"" _~ » II" II'" 173 » Suppl. 92.

..

»

»

»

»

II

»

»

»

»

»

»

..

»

"

»

»

II

»

»

»

"

»

J)

»

»

»

»

»

»

»

»

»

V

»

»

»

»

»

I)

"

AUcrORITATES CITATAE A S. THOMA

195

XL 733 753 779 943

»

»

XLII

I)

XLV 1611

114 7 argo 1

14 4 sed c.i ;cf.Prad. 64 1 sed c.

13 11 co.

12.12ad3 4- 4 argo 1

109 I sed C.

l~ 3 argo 1 8z 2. sed C.

9 6 argo 3

20 I sed c.; 2. argo 2

74- 1 sed C.

87 7 sed C.

107 IJ6 82. 16 164

74 114- 110 37 83 164-

1 11 77 97 ~7

1 argo 2. 3 co.

3 sed C.

3 sed c., ad 1 1 ad~

4- sed C.

_~ ad 1

1 ad 3 2. co.

1 ad 1 1 ad _~ 6 ad 1 :I ad 2. 8 ad 6 7 co.

4 co.

1 argo 1 3 argo 2. 2. ad 2.

1 argo '\ 7 ad 4 6 sed C. ~ sed C. 1 argo :I

2. sed C. 1 1 argo 1

1 argo 2.

2. argo 2., 3 2. argo :I

:I argo 2.

10 argo 1 1 ad :I

10 ad 2.

2. ad 2.; l2.ad I 1 co.

~ sed C.

:I argo I, ad I 1~ sed c., ad 3

1 argo 2.

co.

argo 3; 2. sed c. 1 ad :I

:I argo 2.

2. co.

2. co.

:I argo 2 8 ad 4

, co.

2. ad 3 1 co.

:I ad ~

104-7

1113 114-1

u09 1101

1117

1157

1213

1833 18.59

167 2. argo 2. 171 5 argo 1

32. 1 argo 1

73 3 ad 2. 90 3 argo _~

32. 2. sed c., 4- co. 180 7 ad 2.

38 , argo 1

71 13 co. 142. 2. co.

17 .~ argo. 1, ad 1; 9 sed c.

11 naua• 189 10 ad :l

3 Suppl. 69 4 argo 2. 6 lIa.u"e 91 2. co.

7 II" II'" 91 2. sed C.

12. Ie. lIRe 3 8 ~ sed C. 11 II& uae 146 1 argo 2. 17 lit 87 4 argo 3

2.3 III Ua" 3 4- co.

D II 4 1 sed C.

II II 2.9 5 co., ad 2

II II" 11M 15 1 argo 3

2.8 II"' lIa• 34 2. ad 3 29 II" II'· 2.4- 10 argo 2.

II D 186 3 co.

31 II" II"· 14-8 1 argo 2.

II » 150 2. ad 2.

31 1I&lIa• 91 2. co., ad 2.,~ H I" II'· 77 5 co.

" II" lIa• 167 2. co., ad 1 4-0 II" 11&· 180 8 argo 2.

XII cap. 7 I" 4-4 2. sed C.

.~4- 3 argo 3

I' 66 1 argo 1; 2 argo 1 j 4 argo 1, co.

I" 74 1 ad 1 I"

Lib.

VI cap.

II »

VII cap.

I) »

II II

VIII cap.

)I II

II II

»

II »

II »

II II

IX cap.

II I)

I)

II

X cap.

I) II

»

» »

II »

II

»

II II

II »

» »

II »

» »

I)

» »

»

I) -')) II

» » 31 XIII cap. 2.6

Soliloqu;a

I cap.

II

D

II

II D

11

J)

II

8 II" U'" 13 11&11'·

9 Ia

10 III"

16 Suppl, 3 I" II&<! 10 II" II'" 4' Iall&<!

II Suppl. _~ I1a IIa. 9 1& 110•

I)

12.

~9 II

Ia » 1l"1I&e 6 1&11&8

» »

» I)

8 I"

» Gent.

10 II" 1I&e

» II II » » »

» »

"

»

,.

r-rrII

» Gent.

I· I"

12 II »

cap.

15 4 .~

I)

»

II II

19 I"

II Gent.

»

II

I)

II 17 II" 11&8

De libero arbitrio

I cap. 1 II" n"

» II 4 I"n"·

» »» »

» II

»

.5 I" II··

II »

II

II » »

»

II

II ))

II II" lIa• 6 II. n0.

»

I)

Gent.

I"

12. 11 argo 3 84- 5 sed C.

III 47 sed c. 66 1 co.

67 4 ad 4 1 10 co.

19 7 sed c.

»

Ia I" II"

"

l2. 12. ad 3 15 3 argo 1 58 2. argo 3

109 1 argo 2.

12 11 ad 3 III 4-7 co. 151 3 ad 2. 153 2. argo 1 180 2. ad 3 186 4 co.

37 1 sed c. 38 4 sed c. 39 4 argo 3

III 47

84- 1 argo 16 1 argo 17 4 argo 1

17 1 co., 2. sed c. 17 1 argo 1

17 1 co., ad 1 j 4 arg.2.

61 2. argo III 4-7'

II

9 co.

2. argo 6

II

168 14-2. l2.3 12.4 14-1 188

2. sed C. 2 co.

4 argo 1 4- argo 3 1 sed C. _~ ad 3

»

I)

95 88 100 88 91 93 95 96

1 argo 2. 6 ad 3

8 ad 3

6 ad 3

4 co.

3 argo 3 2. co.

2. sed c., ad 3; 4

co.

64 7 argo 2. bis, ad 1 91 1 sed c., 2. argo 1; 1 argo 1, sed c.

93 1 sed c.; 2. argo 2., sed c., 3 argo 2., co., 6 argo 3

Lib. I

I) I) » » »

II

I)

II

D

» »

»

~

» J) I) II II » II » » » » » » »

II II »

III

»

I) II

I) I) II » »

II II II II II II I) II I)

cap.

6 Ia II" 11 1& II'"

1 sed c., co. 6 argo 3

1 sed C.

4- arg, 1

3 sed C.

6 co.

97 71 80 4-7 91 93 2.0 16 79 i z argo. 3 16 8 argo 1 57 ~ argo 1 65 2. sed C. 66 68 17 2.0 .'i 1

IH 16

4 H 56 H 6.~ 68

1 argo 1 7 argo 1

1 argo 2. 8 argo 3

1 argo 1 1 ad 2

1 argo 1 1 argo 2. 4- argo 1 7 argo 2.

argo 2.; 4 sed c. argo. 1

3 argo 1 2. sed C. 8 argo 2.

17 2.0 4~ 49

1 argo 1 1 ad 2

1 argo 1 8 argo 1 1 argo 1 1 co.

4 ad 3

1 argo 2. 1 argo 2. 4 argo 3 4 argo 3 1 sed C. 4- sed c. 2 argo 1 1 argo 1 :I argo 2. 2. sed c.

1 co., 2. co. 8 sed c.

2. ad 4

1 argo 3 2. sed C. 4 sed c.

2. argo 1, co. 4 sed C.

_5 argo 2.

2. argo 3; 3 argo 2. 3 sed c.

8 argo 1

1 argo 2.

4 sed C.

2. argo 1

2. argo 3

1 argo 3

3 sed c,

I) I)

» II

13 II" II" 15 I" 110•

117 12. .~ 137 IH

60 80 80

108 67 98 98 71 71 73 71 74 H

108 118 94 71 74 76

109 107 108 156 158

4-7 36

De moribus ecclesia« catholicae et de moribus M anichaeorum

cap. 5 I"U'" 6 1"'11"·

I

I)

I) » » II

" II

» II » II II » II

II »

» II II II » I)

II

I) I)

»

16 II" 11&8

8 I"

10 II.

12 I"

181&11&8

» II I) II I)

I) II" n·· I)

»

II II

_~6 4- argo 3 55 3 sed c,' _~9 5 argo 3 61 5 co.

2.7 6 argo 2., ad 2. 59 5 argo 3

2. 3 3 sed c., co. 59 5 argo 3

55 1 argo 4

56 3arg. 1

61 4 sed c.

62. 2. argo 3

47 1 arg. 1, ad 57 1 argo 3

58 1 argo 6s 2. argo 2. 123 1 sed c., 4 argo 11 7 argo 31 11 sed c. 136 2. sed c.

2. argo 1 4 argo 1

6 sed c., ad 3 2. sed C.

1 co.

4- co.

9 co •

g ad 4

2. argo 3 3 sed C.

Regula, vide infra epist, 2.11 Epistolae

Ep, 21 (al, 14-8) ad Valerianum Ep.

II" II"" 184- 8 argo 2.

Ep. 2.2. (al. 64-) ad Aurelianum Ep.

cap. 1 II" II" 150 1 ad 4-

cap.

II

I) » » I) II »

II I)

I) II

19 I·

I·n··

I) »

» II II

»

I)

» II· IIo• I)

» )

II

I) II

I) •

» »

De Ordine

II cap. 4- II" 11&8 10 11 co.

De quantitate an;mae

cap. 2. I"

32. I"

De musica

II cap. 15 II" 110• VI cap. 11 II" 11"

I) 15 II" 11&8

)1 I) I) II

I) » I) »

» II

I) » »

I) III"

I) »

Ian"· » II'IIa•

I"' s

7 Suppl, 8 SuppI.

13 Ia II··

14 1& IIa•

cap.

»

I)

I)

»

» II

l~ 1° II"· 17 Ia I1a•

I) I)

I) 11& II"·

» » » II » II I) »

» II

18 I"'

I) I" 110• » »

» II

" »

)1 II"' II"·

» »

II

» »

Suppl, 2.3 I" II'"

» » »

» » » II II » J)

» II »

»

» »

8 11& II"· 11 II. II"· » 11"11'" 13 1& 11&8 15 I" II"·

»

»

» »

» II" 11"6 »

»

» »

»

II

» » II 14-1 » 19 II" II'" 141 I) 2.1 II· II" 141

II II » 166

II » 167

22. II" II" 123 2.4- II" 110• 4-7 » 31 II" II" 188 cap. 3-14- I"' II" 55 13 I· lIM

196

AUcrORUM ET OPERUM INDEX PRIMUS

Epiat. .

Ep a8 (al, 8) ad Hluonymum

ca~. 3 11& II" 43 6 ad 2

,,» 111& H 4 arg. 3

•• Suppl. 15 2 CO. •

Ep. ]1 (aI. 34) ad Paulinum et Theraslam

cap. 1 Gent. III 96 (corr. L.)

»5 II'" II" .86 3 co.

Ep. 16 (al, 86) ad Casulanum

I'" II" 97 3 sed c. 11& II" 79 2 ad :I

• 93 2 co.

• 147 5 ad 3

Ep, 40 (al, 9) ad Hieronymum cap. 3, t 11& II" 4.3 6 ad 2 Ep. 43 (al, 162) ad Glonum etc.

cap 1 11& II" 11 2 ad 3

Ep: 47 (al, 154) ad Publicolam

" II- II" 64 7 argo 11 8 sed c.

" • 78 4 co.

• • 89 10 ad 2

" • 98 4 eed c., ad :I, 4

Ep. 48 (al, 81) ad Eudoxium

II& II" 18~ :I sed c., ad 1

Ep. S4-H (al. 118-119)~ ad inquiaitiones Ianuarii cap. 3 » 6

III- 80 10 ad 3 III- 73 S co.

80 8 sed c., co., ad 1,

:1, .S

II cap. 19 1& II" 107 4 co.

• »» II- II" 147 3 arg. 3, ad :1

» »20 II'" II" 9S 8 co.

Ep. 60 (al. 76) ad Aurelium

11& II" 184 8 argo 3

Ep, 78 (al, 137) ad clerum et plebem Hippen.

II'" II" 33 7 CO.

• 186 10 ad :1

Ep Sa (al, 19) ad Hieronymum.

cap. 1 1& 1 8 ad 2

»2 I&I1" 103 4 ad 1, z

.» 11'"11"" 43 6 ad 2

.» »88 3co.

l>>> "93 1 sed c.

Ep, 91 (al, 48) ad Vincentium

cap..s II· II'"' 10 8 ad 1

»8 Ia 1 10 ad 1

"12 II'" 11" 66 8 argo z

Ep. 98 (al, 21) ad Bonifacium Ep. •

111'" 68 9 ad 1 bis

t 69 6 argo 1, adi (tit.

de bapt, parvul.), ad 4 » 8) 1 sed c.

{tit. Sentent. Prosperi) Ep. loa (al. 49) ad Deogratias seu De VI quaest. paganorum

Ouaest. 1 Suppl.

I

"

»

"

84 :1 arg. 4

(/;1. Ouaest. de Resurr.)

"3 Ilia 1 .sad2

Ep. 118 4tI. ,,6} ad Dioeeorum

cap. 3 I· 97 1 co.

• t I" II" 3 :1 co.

.» » 4 6 co.

.» n· II" 25 .s ad 2

»» 111& 14 1 argo a

.» "1.S 10 argo 3

»» • 19 3 arg.·3

t It I) 4.S a co.

I)>> »49 6 arg. 3

» ' » • 54 2 ad 1, a

» » S1 3 co.

.... Ia 84 6 co.

Ep, la1 (a1. 45) ad Armentarium et Paulinam

· 11& II" 88 4 argo 3, co. bis,

ad 1, 21 6 ad 2

185 6 co.

186 6 ad 3

» 189 a ad a

Ep. 1]0 (al, 121) ad Probam

cap. 6, 1 11&11" 83 6 co.

• 9 11&11" 83 12 co.j 14 co. bis,

ad 1

171 2 ad 2

(I;t. De orando Deum) II'" 11&' 83 14 co.

11& 11" 8] 9 co., ad 1 II'" na• 83 6 cO.1 9 co. Ep. 1 H (a1. 2) Volllliani

III· 1 1 argo 4 Ep. 137 (a1. 3) ad Volusianum

cap. a I· 8 4 argo 6

». » 105 8 argo I

»» Ill" lad4

»» »3 6ad4

» »4 1 argo 1

». • 6' 1 sed C'I .S co.

• 10 I ad 2

t 29 1 argo 3

t

10

11

13

Epist.

Ill· 31 4 ad 2

C~P. ; 111& 31 4 co.

.» • 36 1 co.

• 4 IlIa 43 4 ad I

Ep. 138 (aI.S) ad Matcellinum

II'" II" 40 1 sed c.

cap. 2 (tit. De puero Centur.)

.» »136 4 ad 3 .

( I . ) ad Honoratum leu De gratIa Ep, 140 a. 120

Nov. Test.

cap. z Ill'" 69 :z. argo 1

.6 III· SO aadl

10 Ill'" 47 3 co.

• 18 II-II" 45 2 argo 1

» a6 III'" 46 4 co. .

Ep. 147 (al, 11 2) ad Paulinam seu De videndo Deo

cap. 5

» 6 sq.

• 7, 8

• 9 »

Suppl. Suppl. Suppl.

I'

92 1 co. 9a 1 ad 1

92 1 arj{. 13

u 7 argo 2, ad a 14 3 ad 1

u 3 sed c.

92 a sed C. 4

U 11 ad a

175 1 sed c., co.j 5 sed c.

»15 Suppl. 92 1 argo 13, ad 13 Suppl. 9a 2 sed c. :; (nom.

23 Hieronymi)

Ep 149 (al, S9) ad Paulinum

cap. 2 '11'" II" 161 I. ad 1

Ep, In (al, 54) ad Maeedonium ( L)

cap. 6 II'" II" 62 a sed C. carr. .

» » 71 4 argo. 3, sed c., co.

E 164 (al. 99) ad Evodium

p, III· ;2 I arg.l (cort'.L.);

cap. :; . 2 argo 4; 5 argo

i; 8 argo 1

»» »H :; ad "

» 3 4 IlIa 52 2 ad 3

Ep. 16; (al, 29) ad Hieronymum seu De sententia Iacobi

cap.:; 1& II" 6; 3 sed c.

» 4. S IIa II·· 23 4 argo. I

Ep. 17~' (al, 66) ad Maximum

I" 39 4 ad 4

Ep, 18; (al. ,0) ad Bonifacium comitem

cap. 6 'II'" II" 10 8 ad 3

»8 II" II" 10 8 ad 4

»9 II'IIM 13.; 7 co.

D 10 IlIa 89 3 ad 2

Ep. 186 (al, 106) Alyp. et Aug. ad Paulinum I'" II'· 113 lOCO.

» 114 5 argo 1; 8 sed c.

(tit. in Ep, Ioann.)

»D II' lIM 24 4 sed c.

Ep. 18, (al, 57) ad Dardanum

cap. 7 lIla 27 6 co.

»» »69 6 ad 2

D 9 III" 68 11 sed c.

10 III" 27 1 argo 2

12 III" 7 7 sed c.

Ep. 189 (al, 20;) ad Bonifacium comitem II'II" 40 1 ad 3; 3 argo 2

» 188 3 sed c.

Ep. 190 (al. 1 n) ad Optatum (tit. De corrept. et gratia)

cap. 2 IIa II'· 2. 7 sed c.

»1 II" lIM 2 5 ad 1

Ep. 199 (al, 80) ad Hesychium

cap. 1 Suppl, 88 3 argo 4

»6 Suppl, 88 3 ad 2

» 9, 10 Snppl, 73 1 co.

»sq. Suppl, 88 3 ad 2

• 11 Suppl. 73 1 co., ad 1

»u I'IlM 106 4ad4

Ep. 205 (al, 146) ad Consentium

cap. III" 54 3 ad 2; 4 ad 1

»» Suppl. Sa I ad 4

»2 III" 54 3 ad 1

»» Suppl, 80 3 ad 1

Ep, all (al. 109), seu REGULA, ad Sanctimoniales (formam mase. vide P. L. XXXII I377) Ia II" 46 3 argo 2; 6 sed c.

» H 4 argo 5

,. 88:; argo 3

II" II"" 2.0 1 ad a

» 26 4 ad 3

" 33 4 sed c., ad 3 j 8

argo 4, ad 1, ad 3 34 6 argo 3

83 13 ad 3

IS7 1 argo 2

158 4 sed c., 7 arg .a 161 3 argo 3, ad:l

162 6 argo 1

11

» l' Suppl.

J'" II"UM

»

»

13 »

cap.

»

II

"

»

»

Epist.

11'11&8 168 1 ad 3

» 170 2 argo 2 Ilia 41 4 argo 5

Ep. 2.17 [al, .'.07) ad Vital em (tit. De per-

fectione iustltlae) d

I" IIae 106 3 a I

cap. .S E

E • 22.8 (al. 180) ad Honoratum p,

p 11& lIM 95 8 co.

» 185 5 co.

Ep. 243 (al, 38) ad Laetum

11&11&8 189 10 argo 1

Ep, 24, (al. 73) ad Possidium

11& II'· 169 2 co., ad 2

E • 2;0 (al. H) ad Auxilium (tit. ad Avitum)

P. I'" II'· 8 1 2 ad 1

,. 87 8 co.

Ep, 26.; (al. 108) ad Seleucianam

Ilia 38 6 ad 2

» 72 6 ad 2

» 847ad4

II 87 1 sed c.; 3 sed C.

(tit. De poenit.)

De doctrina christiana cap., Iall"· 3,4 I" II"· 4 I"' II"·

»

»

» »

» II& II"" » IlIa II Suppl.

I"'

»

» » » »

» » » I" IIa•

» »

» II" IIa•

l) Ilia

10 III"

22 Ia II"'"

II

»

» »

» »

» 11'11"·

»

» » » J)

» »

» 111&

23 II" II"e

II »

26 11& II"" 27 II'IIac

»

» »

» »

» »

»

II »

»

28 II" II"·

" »

» D

» »

»

» "

II

» »

" »

30 II" II""

»

»

»

»

»

JZ »

» »

»

"

» »104 " II" II"· 26

» Gent. II

33 I"II&e 11 36 II" II"" 110 37 1'11&0 62 III' 60

» 63

3 1° II"· 99 » I1'IIae B

II

cap.

»

»

» »

»

» »

» II

l) III"

7 IIo II"·

»

»

» »

»

» »

» » » 170

16 IIall" 147 18 II' n&e 93

» ao II" II"· 92

" II 94

» » 96

"sq. 11°11". 92.

» 20,23 II"na• 9.~ :1] n- II"· 9 6 » 23,24 naIl'" 95 "40 Ia 84 " I1"nae 167

»

»

»

»

»

"

3 88 11 .6 27 46 9.> 39

I sed c. argo 3

sed c., 4 sed C. 1 argo 1

3 sed C.

8 argo 3

., argo 3

3 argo 3, ad 1; 8

argo. 2, co. 47 2 ad a

8 argo 2

3 1 argo 3 27 3 sed c. .,8 2 ad 3 46 8 argo 3

8 argo a 27sedc. 1 argo 3

II 1 argo. 1

26 2. argo 3;1 sed c.;

6 argo 2.

44 2 argo 2; .~ co. 46 8 argo 3

2..> ; sed c., 12 sed c. 44 3 ad 1

2.; ,sed c.j 10 arg, 1 2.6 2 argo 3;> sed c.j

6 argo 2

44 2 argo 2 60 4 argo 2 26 6 argo 1

2 argo I; 3 sed c. 9 co.

a ad 4

31 :p 13 71 9; 2.,

1 co. 8 co.

6 sed c.; 10 sed c.,

II argo 3 101 1 argo 2.

1 sed c., 4 argo ,

2 co.

19 4 argo 62. . 9 argo 2. 3 argo 2 9 ad 3 28

1 ad 1

4 argo 3 4 argo 2 1 argo 2.; 1 argo. 2. 3 argo 3 4 ad 2

1 co.

1 argo 3 1 ad 2.

6 co.

1 ad 1

13

4 ad 1

72 8;

110 60

121

139 1 argo 3 1>7 4 ad 1

2 argo 2 5 co.

2 sed C. 2 co.

1 co.

2 sed c., 3 sed c. 2 sed C.

2 sed C.

1 co., 3 ad 2 2 argo 1

.~ co.

I argo 1

Lib. III

cap. 10 1& IIae

• »ll" II"" 1 2 I" IIae

• • II· II'"

AUCTORITATES CITATAE A S. THOMA

197

» Ill"

»

70 1 ad 3 23 2 sed c • 18 2 argo 1

169 1 argo 1, co., ad

2 bis

187 6 co. 40 2 ad 1 ~1 2. ad 2 l~ 1 ad 1

9~ argo 1

101 2 argo 1

177 1 argo 1, co.

..

II

• • »

• »

"

93 2 co.

lSZ 2 argo 3, ad 3 153 1 sed c.

167 1 co.

94 2. co.

B 1 argo 1 39 4 sed C. 84 2 argo 4

163 2 co.

6 8 argo 2 71 5 argo 2 74 2 argo 3 76 3 argo 1 IS 1 argo 3 46 2. argo 1 n 1 argo I 64 8 co.

108 4 sed C.

161 .~ argo 4

I 2. co. 147 3 argo 1 18 4 argo 1 70 3 argo 2 167 1 co.

180 4 co.

12 11 argo 1 91 1 argo 1 12 II argo 1 88 3 argo I

91 l argo 3, CO'1 4 ad 2.

96 6 argo 1 60 .~ sed c.

Il0 I argo l

~9 I co., 2 argo 1 j 6 ad 2-

III 47

IV

»31 III" » II Suppl, cap. 8, 10 I" II'" 12 II" II'"

II

"

17 17 16 17 39

167 119 26 148 81 186 n

2. argo I I sed C.

I co., .~ argo 2- I argo 2

8 argo .~, co 2 sed C.

I sed c.

13 argo I ~ ad 1 I co.

I argo 1 argo 2.

De vera reli/{ione

Cap. 1 II" II"

" "

• »

De Genesi contra M anichaeos

I cap. I U" II·· II 3 ad 2

»7 I" 66 1 ad I

»11 68 2 co.

»" • 69 1 co., ad

»" • 74 3 ad 4

» 8 Ill" I s 8 co.

12 I" 69 I ad 2, .~

16 I" 72 I ad 6

» 21 Ill" I 6 ad I

cap. 17 I" 64 1 argo 1

17,18 II·IlR• 16~ 2 ad 4

4 II" II"

~ II" II"

12 I" II""

• •

» »

Suppl. n"II""

I"II" •

"

II" IIa•

»

"

II" n= Ill" II" n= I" »

II" II'"

» » » I·

I" 1· I· I" I" .. .. It It

Gent.

I" Ill"

66 67 68 69 74 74 74 74 70 69 62 63 66 67 69

IV 67 89

4 sed C. 4 co.

1 ad 1 1 CO.

J ad 1

1 ad 1, 2 1 ad 4 1·ad 1

I ad 2

I ad 2.

!..arg. 2.; 3 ad I 5 argo 2

1 CO.

4 ad 4

1 CO.

2.0

4 ad 3 2 argo 1

(nom. Glossae)

,.

j) »

» • 16 ,.

" » 18, 19, 2.1 I" 68 1 co.

»

17 29 II

»

"

,.

10 I"

I" II"·

11 I"

» »

"

» » ,.

• ,.

»

Gent.

I" I" Ia ,.

,.

U" II"·

I" II" II'" n"n" II"n"

It

m-

»

»

31 34 16

,.

»

• •

» »

" •

»

»

»

»

»

11

»

De Genesi ad litteram I cap. I" I"

).

» » »

»

4 7 8 9

12

1~ .. .. .. ..

"

» »

" »

» » ,.

» »

» ,. ,.

» » » »

16 17

Lib. II

II »

»

» » II » » »

» » » »

»

»

» » »

» »

III cap.

» »

» » »

IV cap.

» »

» »

»

»

» »

»

» » »

V

» »

»

» »

»

»

VI

»

VII

» »

51 1 argo 1 61 4 argo 2

» 64 4 sed c.

1 8 II" II"· 164 2. ad I 1& 79 8 sed C. I" 93 4 ad 1

IlL .~ .~ argo I, .~

I" II"· 49 z co.

» II· II"· 27 6 argo 3, co.

12 IS. 9 2 co.

» »104 1 co.

Gent, III 6S

IS. 73 2 co. 74 I ad 5

1& 58 6 sed c., co., 7 . argo 1, co., ad 2

62 I argo 3

» 64 1 argo 3

III" 9 3 co.

Ia 74 3 ad 6

Ia .~ 8 6 ad 1; 7 sed c.,

cap.

»

»

» »

3 IS.

4 1&

.~ 1&

8 IS.

» »

» »

II »

» »

» I>

» »

» 11" II""

» 111·

» »

» Gent.

II I·

» »

» »

»

» » » »

»

» » » »

»

» »

»

13 . IS.

q I" 17 1& IIae

I> II" U··

» »

»

»

»

18

7 8

10

20

22

»

»

»

»

»

» sq. 23

»

26 1"

26, 33 I" 28 I"

»

» » »

I" Ia I" Ia Suppl,

I"

29 sq. 30

32

33

»

34

» » »

» »

»

cap.

:H :I 4

Supp!.

Is.

I" Ia

»

10:& » 4, 5, 23 IS. 62.

4, 2..1 1& 62.

»~ IS. 6:&

» 68

» 69

» "

»

»

» » » » »

1 1 19 »

» II" U"·

2

P I" H 1& 11.~ 1& 14

91

» 93

cap. 7, 8, 9 I" 75 »19 I· 76

»24 1& 90

»

20 cap. 10

» »

12. » »

»

»

»

»

I"

Gent. 1& II. I"

»

70 71 72. 74

1& 45 I·~7 » 64

117

»

67 4 ad 3 68 2 ad 76 5 ad 74 1 ad 2

68 1 co., ad 11 2 co. 68 2 co., ad 3

H 2 co., ad 1

.;6 1 sed c.; 2 co.

58 1 sed c.; 6 argo 3 62 3 argo 1

63 .; argo 2.

74 3 ads

89 3 co.

S 1 argo I 9 3 co.

12. 4 co.

III~9

66 1 argo 1

69 ad 1, 2

70 co.

74 1 ad 1 74 1 ad 2 70 2 ad .'i

9 ~ ad 3

9.5 I; ad 2 96 1 argo 3

171 70 1

s co. 3 co. 7

1 ad 2. 1 ad 1

74 72

co.

;8 63 58 74 67 74 ;8 ;8 . 58 91 77 62 68 70 74 91 77 74 74 69

7 ad 2. 6 ad 4

6 co.s 7 argo 1 2 co.

1 argo 1 2 co.

7 co.

7 ad 2

2. sed c • 4- ad .~

4 ad I

arv;. 1 co.

1 ad 1 <11 ad S 4ad 'i 4 ad I :& ad

z co,

2 co.

I ad ~ 1 ad 2 :\ co.

argo :I; 3 ad 1 co.

co.

1 co., ad 1 1 co., ad 1 1 co.

2 ad I, ad 8 sed c.

~ argo 1

1 argo 4

2 ad 1

7 ad 1

.1 co.

S sed c. 2. co.

2 argo 3 4 ILd 1

2 sed c. .~ sed c. 7 argo 1 4- co.

2 argo 4

Lib.

Vl1 cap. 24, z8 " ~4·28 VIII cap.

»

»

3

Ia 1& n" IlIa I" IaU" IlIa

»

»

»

10l 102.

4- argo .~ 4 co.

1 sed C.

1 ad 2.; 2 ad 1

1 ad 5

1 argo 2 1 ad 2

3 co.

1 co.

3 argo 3

10 al·g • .1; 12 co. 1 argo 3

1 co.

1 ad 1

» »

» »

3 co.

102. 102 104 113

24 3S 39 57

9

1 argo 1 S ad 1

3 ad 1

.; argo I 12 10 argo 2 2.52 argo .1 H 3 ad 2

61 2. ad 2

8.; 4 ad 1

10

73

10

1 co. 8 co.

I argo 3 2 ad 2

3 sed C. z 2 argo 1

1 argo 1

3 argo 3

4 argo 3, sed c., ad 3

4 ad 3 4 sed C. 6 sed C.

II II » » » » »

» 6, 13 I" n'·

II 7 I-

II 10 I"

II 12 I"

II • 1"'11&0

» »II" II""

» 14 1&11"·

119 2 argo 4

81 4 sed C.

15 1 ad 2

31 6 argo 1, sed c.; 7 arv;. 3 \ 8 argo sed C.

» 32. 4 sed c.

»26 I' 92 3 argo 1

XI cap. :I U" uae 165 2 ad .1 4 n-n- 165 1 ad 2

.~ I'IIac 89 3 argo 2 7 I" 62. 8 sed c. » 1 7 II' U"e 18 3 co. Suppl, 89 6 argo 2

»18 In 94 1 ad 1

II Hl" 1 .1 arg.,

» 2.8,29 Ilan"· 165 2 ad 4 bis

30 Ia 94 4 ad 1

» II'II'· 161 I ad 4\ 2. co. 31 II" n'· 164 2 ad 9

33 Ia 94 1 co.

35 IIalp· 163 4 co.

» 36 II" II" 16~ 2 ad 4

» 39 IIa II&e164 2. ad 7 40 II& Uo• 164 2, ad , 42. 1& n'· 89 3 arg-. z II 11& II"O 163 4 co.

XII cap. 2 1& 94 4 ara. 4

1 Il" IIa• 1 H 6 ad I »sq. nallae I 7 ~ 6 co.

t; II" n'· IH 6 c~.

6 Ia 78 4 argo. 6 » U"U·· 173 2. argo. 2 I"nM 174 1 ad ~

7 I· 77 -' argo 3

" • 78 4 arA" 6

II II 79 13 argo 1

» »93 6 argo 4-

» II"nM 174 I ad j

8 II~ IIa• 176 2. co.

9 n" n'· 173 2. argo 2, co. bis, 4 'argo 1

174 2 argo i

30 '1 ad 1

I I 1 3 argo .1 173 1 co.

86 4 ad z

i tit, XII Confess.) II na na• 172. '1 argo 1, co. bis, ad 84

»

» » » » »

» " ,.

» » » » » » » »

2,0

»

» Suppl. 20, 2,2, 1&

» »

»

II

» II"n"l

z, 1° no,

3 Suppl. 4 I" 7 Suppl.

14 I"

»

»

»

»

IX

" »

» » II

cap.

"

» » » » »

15

»

~ 18 cap. 18

X

»

»

19

»

»

2,0

»

»

»

II

»

»

»

»

»

»

»

II

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

})

»

»

»

»

II

»

»

»

»

»

»

»

"

»

» In"

12. I"

II lI"Il"" 1&

»

.?

»

»

»

»

» » » »

16

» " ,.

It ,.

» » II »

.. »

» "

» Ian" II Uana•

» Ill"'

II II

»

" »

» » » II

II

"

1

8 sed c.

5 sed c., co., ad I 7 argo 1, co •

2, argo

4 argo 1 6 argo 2 1 argo 2 5 sed c. 2 argo 1 7 co.

,~ co.

4 argo I

198

Lib.

XII cap. 16 lIla 62

It »» 8uppl. 64

It It It » 70

19 II- II" 172 24 1& 12

» It

»

» ,. ,. ,.

» »

» It ,.

» » »

» » II- II-· III» Suppl, 2.~ I- II" 26 I• I1aIl"

» ,.

» ,.

» » » ,.

» ,.

» »

» » » »

2.7 I- IZ

Ia II" 98 » n·lI" 174

» » 17~

» 180

28

»

» » » » »

I· I· 11&0

.12 I·

» Suppl.

]1

»

It

,. » »

It

»

,.

»

34

» » »

»

» It

» nan" » Suppl,

»

AUcrORUM ET OPERUM INDEX PRIMUS

» » »

77 78 79 84 93

175 30 70 lIZ 12 17.S

I ar~: 2 3 arg. 1 l,arg. I

J 'eo., 6 ad 1 11 arg. 4

,~ arg. 3

4 argo 6

13 arg. I

1 argo 11 6 co. 6 arg. 4

3 arg. 4

3 argo I

2 arlf. 2

5 argo I

11 ad 2

3 argo 4, ad 4

11 ad 2 3 ad 2 4 co.

4 sed C.

5 co.

I- IZ 9 argo 2 j 11 ad 2.

,. 68 4 co.

» II- II" 174 4 co.

» » 175 3 argo 4, co., ad

41 4 argo 11 6 argo 3 12 11 argo 4

112 5 argo I

77 8 argo 6

69 I argo 1

70 2 argo 3; 1 argo 1, co.

97 5 argo 2, co. 33 1& II" 39 2 argo I

» Suppl. 69 4 argo I; .s sed c. ,2, ad .1

97 5 co.j 7 co.

Ia 12 9 argo 2; 11 ad 2

» 68 4 co.

» IIaII" IH 3 ad 4 » 8upp1. 69 4 co.

» 97 7 co.

B I· II" 4.~ argo 4, .5, 6, co., ad 6, 6 co.

67 4 argo 3

18 2 argo 4

78 1 argo 2

» » 93 1 co.

36 II· II-· 17,S 6 ad 3

»

»

»

Qualltiones in Heptateflchum

I Genes. q. 2611&11·· 70 I argo I

,. »» »» 110 1 ad 3

» » 4Z III" 80 6 ad 2 » »14J 11&11'· 95 7 ad 1 II Exod. q, 2. II" 11-· 60 6 ad 2

,. » » 71 I· II·· 100 4 argo 1, 2, sed c.,

co., ad 1

98 4 ad ,1

68 2 sed C.

154 6 ad 3

70 4 ad 3 108 4 ad 1, 2

40 1 co., 1 sed C.

III Levit. q. I IIall" • It »84 III· V Deut. q. 34 II· II" VI loaue q. 6 IlIa ,. »» 8 II-II"

» »1<\ n-n"

lH com_ Efla1lgelistat'1l11J

I cap. 7 IlIa 42 4 argo 3 bis ,

It »9,'10 III·

I »35 III·

II cap. III·

42 4 co. 42. 4 ad 1 28 1 ad 1

'. (tit. De bono coniug.)

»» »29 2 sed C.

» 4 III" 31 :I ad 3 pluries

»11 IlIa 36 6 ad 3

» 12 lIaII" 110 3 ad 1 »16 IlIa 41 4 ad .S » 17· II- IIa• 1.86 6 ad 1

» ,. IlIa 43 3 ad 3 » U,30,44 IlIa 78 1 ad 1

» 2.7 l1a lIM 147 4 ad ,S; .S argo 1 » 30 Ian·· 108 2 ad 3

» .. II-II" 185 6 ad 2.

III cap. 13 111& 46 9 ad 2

» ,. 16 III· 46 11 ad 3

»Z4 III· P 4 ad 1 I ad 2. (tit. IV. Trin.)

53 2 ad 3

S5 6ad.5

83 2 ad 4

III- 55 3 argo 3, ad 3, 4;

4 ad 2., 3

De SIf'1lMflll Domini in momll

I cap. 1 I- II" 107 108

» »

»

»

» •

»

»

» »

,. 'II- II" 2 I-II" ,. n-II"

»

» •

»

3 argo 2

1 sed c., co. 12. Co.

2. ad 3 ... argo 3

cap. 4 I· 11&0 68 7 sed e.

» » » 69 1 argo 1; 2 sed c.,

co., 3 ad 3; 4 argo 3

» II" II&" 8 7 sed C.

»» 9 4sede•

II » » 19 9 co.j used C.

»» 45 6 sed e.

.» 52 4 sed C.

II» » 1212sede.,co.

1>>> 139 2. sed c., co.

l>>> »161 2 ad 3

.S 1& 68 4 co.

l> » Ia II" 4 7 ad 3

» 9 II" II"" 1.58 5 ad 3

» 14 I" U"· 107 4 argo 3

» 17 Iaua• 107 4 argo 3, ad 1 » Ua Uo• 89 2 ad 2,1 .~ co.

» 19 II" II" 2 5 argo 2

»» 401ad2

» » 43 8 ad 4

»» 72, 3 co.

1>>> 108 1 ad 4

»» 140 2 argo 2

"SQ. I"n·· 108 3 ad 2

» 2.0 II" lIM 2. 5 argo 2,

» 32 3 sed C.

» » » 43 8 co.

l> II 108 1 ad 4

» 21 I'" II"" 107 4 ad 3 » II" II"" 83 8 ad 1

Z2 II- IIa" 14 2 sed c., 3 sed c.

»» 83 8 ad 2

» III" 86 1 argo 2

cap. 2. IIa II·· III 2 co.

~ II" II"" 83 12 ad 3 'i II"II&e 83 9 ad 1

6 II" II-c 8,1 9 ad 1 bis 11 II" II&e 83 9 ad 3

» 12 IIall"· 169 1 co.

» » 187 6 argo 3, co., ad 3 III'" 41 4 ad 2.

13 IanS" 12 1 argo 1,2

14, 16,17 r" II"· 16 II" rI'"· 17 II" II"

Lib. I

»

» » » II »

» » II II

» I> »

I> »

I> » » » » » » »

II

» »

»

18 1& II·· » II" IIo• 19 II· II··

»

12 83 55

186 188 18 60 33 60 72

3 argo I 6 ad I

7 ad 3

1 ad 2

;, ad 2

8 sed C. 2 ad 1

5 co. bis 2 ad 3

2 ad 2

» »

» »

» 24 11"11""

» " )I

»

»

24 11 co. 187 6 ad 1

40 32. 4 'i

1 argo 2 'i ad 2

3 ad 2

1 ad 2

7 ad 1 2 ad

7 ad

1 co.

I co.

I ad 1 4 ad 1 8 co.

Quaestiones Evangeliortml I quo 8 I" n- 68 9 IIa.IIae 152 .'i m- 3] 11 II& II"" 146

» 184

II

»

»

»

III

Quaestiones XVII in Eoang, sec. Matthaeum

Qu;est. 14 IO II'" 79 4 argo 1, co.

1<; III· 42. ,ad 1

»

III" 34 II"' IIo• 39 II" n'·

D »

. 'il II" U"·

» IlIa.

»

» »

In loannis Eflangelium

sine ult.' indo Gent. IV

Tract. IS 6.'i

» 2 lOll'· 72

» III"

»4 III"

"'i m-

»

»

»

8 10 II

» »

»

12. 13

II

»

14 15 19

I>

It

24

4 co.

, argo 1 , ad 1

III' III" III"

1 38 4 CO'I'i argo 2 38 4 co.; 6 sed c., ad

1 bis

64 4 sed C. IS sed C. 66 9 ad 2

46 9 sed C.

8uppl. 1& II" m-

15 9 co. 66 9 co.

67 4 argo 3 80 10 ad 1

6<; <; ad 3

88 4 argo 1

38 I co., 4 argo 1 .19 2 co.

7 11 ad 1 33 2. sed c. 8 4 argo 3 'i9 2 co •

62 .<; argo 1

III" 1& II"" III"

»

Tract. 19

» 21

»

I> » » » » »

» » » » » » » » » » »

»

»

» »

»

" »

» »

» »

» »

»

»

»

» »

» »

»

»

»

»

»

» »

» » »

»

II

8uppl.

III" »

»

» 1&

I" II"· III" III"

II ..

II

»

2,.S

26 II » » » » » » » » »

I" II"·

II. II"·

»

»

»

»

29

30 "

31 32

»

»

I" na• 105 II"' II"· 70 I" II"· 67

40 »

41 4.1 44

II" II"· "

»

1& n= II" TIa• I" IIDAl II" II""

47 »

1& II"· 113 III" 8 III" 8

»

n"Il'" III" »

I>

IS II". Suppl, III" IS II'"

» " »

III" »

» II" II"· II- II"· »

» III"

73 79 »

» 80

» » » » »

72

» 78

Suppl, 18 II" II"· 132 II" II"· 16

82

»

»

» II" II·· »

89 »

»

91 94

._------------

1 argo .S 4 argo 3

2 argo 1, ad 1 3 co.

2 argo 2 3 ad 1

8 argo 1 4 ad 4

I"

90

8 56 57 59 92 32 44 80 1 argo 1

(tit. De remed. poenit.) 23 5 ad 3 111ladl

65 4 argo 2,

98 4 co.

6 argo 3 10 8 argo 1 6 ad 2 4 ad 2.

»

Ilia » » » »

22 65 68

9 argo 2 73 1 ad 1

7.'i 2 argo ,

(tit. De symbolo) 78 1 ad 4

79 1 co. bis ; 2 co., ad'2; 4 argo 1, 3; 6 co.; 8 argo 1

80 2 argo 2, sed c., 3 arll" 1 (tit. De rem. poen.), sed C.

82 2 argo .1

32 1 ad 2

65 4 ad l

7'; 1 ad 1, 4 77 7 ad 3

38 1 ad 1 bis

» »

»

» I" III" »

»

9 argo s 2 sed c. 3 ad 3

1 argo 2

11 argo 2 2 argo 2 1 ad 3

2 ad 8

2 co.

3 co.

1 ad \ I co.

1 co.

1 ad I

1 sed C. 1 ad1 9 ad 1

16 sed c., 2 ad I

1 ad 2

S co.

6 ad 1

6 ad, 1 ad 1

6 ad 2

ad 1

»

70 4 5 <;8 88 1.13

114 81 178 44

»

III"

"

,SO 66

»

42 1 co.

46 2 argo 1 132 1 ad 1 80 4 ad 1

81 2 argo 3 bis, co., ad 3

S 2 sed C • 91 2 sed C. 43 4 ad 2

113 9 sed c., co. bis ,

10 argo 1

43 4 ad 2 64 4 argo 2 69 6 argo 2. 8:; 16 co.

4 1 co.

S 1 co. 137 1 ad 2

60 4 sed c., 6 sed c., co.; 7 ad 1

62 1 sed c., ad 2; 4 sed c., ,S argo 2,

64 1 argo 3

66 1 argo 3

» »

22

1 argo 2 .S CO.

1 argo 3 1 co.

1 co.

1 sed e.

»

2.<; 12 argo 1

5 2 argo 3

10 1 co., 3 sed C. 80 S sed C.

86 3 ad 2

43 4 ad 1

57 1 ad 3

75 1 argo 4

III" III" »

AUCTORITATES CITATAE A S. THOMA

_._--_._-----_._._-------_._-------

199

In Ep. Ioannis ad Partnos (cit. sub tit. Super I Canon. Ioannis)

Tract. 1 Ill" 69 6 ad 2

(tit. De caritate) II" II"· 24 8 sed c.; 9 sed c., co.

I" II&e 42 3 argo 43

Tract. 95

III"

,. It

»

» » ,.

» » » II ,. ,. » » II » II »

96

III" 42 II" II&< 1:\2

» 168

II" II"· 83 II" II"· 132

III" 21 » 48

» 53

» .r;5

III" 16

II" II"· 2

I" 20 Ill" 44 III" 42 III" 47

II" II"C 67 IlIa 46 Ill" 51 III" 28

It 54

II 55

» 80

Suppl. 19 II" II'" 185 I" 20 II" II"" 182 III" 42.

100

,. 102 104

» »

»

10.5 106 110 112 113 114 116 119 12.0 121

»

» »

» II II

»

»

9

It

»

It

»

,.

» » ,.

»

»

»

.57 59

I ad 3 I ad 3 3 co.

1 co.

ad :1

7 argo 2.; 15 ad 2 1 co.

I ad 1

1 sed c. 4 argo 2 1 argo 1 q argo 1 8 argo 2 3 sed c. 3 ad 1

3 co., ad 2. 4 ad 3

4 co.

4 co.

2 ad 2.

2. ad 3

I ad 1

6 ad 3

4 ad 1

6 sed c. 1 2. ad 1

4 argo 1 2. argo 2 4 co.

17 19

1 argo 8 co.

.5 sed c.; 6 argo 8 sed c., ad 1; 10

1; argo 1

24 2 ad 3 27 :1 argo 3 184 3 argo 1 7 6 argo 2

Exposltio Ep. ad Galatas

Ad v 22, 23 Ia II'" 70 3 ad 4; 4 co:

Psalm.

V 7 IIaII"· 110 4 sed C.

VII 10 I" II'" 34 4 sed C.

XI Gent. III 47 (nom. Gloss.)

XXI en. II 1 IlIa 83 2. argo 1

XXX serm. 2. IIa II'" 9.5 8 co.

XXXI en. II 4 1& 113 4 -arg, 3

» »» IlIa 64 9 argo 1

» » 1 2 Suppl. 7 4 arg, 1

XXXII S. I 2 II< II"'. 19 9 sed C.

(tit. Enchirid.) 21 2 co. (eod. tit.)

4 argo 1

100 .5 co.

15

3 co. (tit. super LXVIII.5 II" II'" 163 2. sed C. LXX 1 5 B. I 1 II· II'" 77 4 sed c. LXXIX 17 n.r 3 I" II·" 72 :1 argo 3

» » ",. 77 4 argo :1

LXXXVII 4 n. 3 IaII"· 35 1 ad 1

XC s, II 13 1& 26 2 sed C.

» » » I" II'" 4 1 argo 1

XCII S. II 13 Suppl. 95 2 argo :1

CXVIII IlIa H 1 argo 1

» » 80 6 ad 2

» S. VIII 4 I"II"e 9 1 argo 1

» ,.»» 58 2 co.

» » IIaII·· 8 _5 argo 1

» »Suppl. 90 3 argo 3

S. XXVI ad verso 12.1

I" II"· 55 4 sed c.

u. I" II" 63 2 co.

» I1"II&e 17 1 argo 2.

Ia. II'" _5 2. ad 3

Enarrationes in Psalmos

III" » » App. S. » n 6 II< IIae

XLII fin. Suppl.

»

»

CXXXIV

Matth.)

Sermones ad populum

Numerantur sec. editionem Migne

A alias De verbis Apostolorum

D alias De verbis Domini

T alias De Tempore

Di = alias De diversis

9 3 (T 96) 1I"1I'" 12.2. 4 ad 3

» » »l51 1 sed c.

» » »163 4 argo 2.

» 8 I" 93 1 ad 2.

Serrao 9 9

92.

1 sed c. 2. argo 3 3 ad 2. 4 ad 2

3 sed C. 3 argo 1 5 argo 2. 5 argo 2 4 ad 2 4 argo 2

» »

II »

" 12.2.

» »

153

26 4 (A 11) I" 30 2.,3 (A 1:1,) IaH"" 43 2. (A 27) Ia 62. 8 (D 6) I&U"'c 69 1 (D 10) Hall"" 70 3 (D 9) la Hac

» » II

71 1:1" 13 (D 11)

II" II" 156 »1:1,,13,2.1 Ua II'" 14

» » »» lIla 86

» 1:1, sq. II" IIa.e 14

» 13 IIa IIa• 14

82. 1 (D 16) nil'll'" 33

» 4 II" II'" 33

» » Ill" 80

» 7 II" IIa" 33

100 2 (D 7) IIa II'" 189 103 2 (D 2.6) lI"IIa• 182.

» 4 II IIa" 182.

104 1 (D 2.) IIa II"" 181

» 2. u"nae 182

105 1 (D 29) n-rr- 83 1 12 6 (D 33) Ia na.e 77

» » lIa n'"

113 1 (D 35) n-n=

» 2. n&n""

2.3 74 93

19 161

107

3 sed C. 2 sed c. 1 ad 3 1 co.

3 argo 1 2 ad 4

2. sed c.; 7 sed C. 6 argo 3

7 co., 8 argo 1 10 co.

» »

»

1 co. 1 co. 3 co. 1 co.

15 co.

5 ad 3 4 argo 4 32 9 argo 2

32. 7 sed c., ad sed C.

86 3 co.

3 8 argo 2,

2. (D 38)

I'" 1&

r-n=

12.

117

» 3 » »

7 co.

4 ) argo 1

Vito De vid. Deo) 2 ad 1

2. co., 3 sed C. 2 argo 3

2. sed C.

8 sed C.1 4 argo 6

» 6, 10 10.

12.7 7 (D 64) Ina 142. 2 (D 46) III" 144 2 (D 61) nana.. 2 159 1 (A 17) Suppl. 71 16911 (A 15) 1" n- .55

42 'i9 80

» » »111 2. argo 2.

» » lIla 68 4 sed C.

» » »84 'i co.

172. 2 (A 32.) Suppl. 71 5 sed c. 3; 7 sed c., 9 argo 2, ads

1 3 sed C.

69 6 ad 'I

66 5 ad 2.

98 1 argo 3, ad 3; 2. sed C.

11& U'" 8 9 1 arg, 2., sed c., ad 3

» 9, 10 Uanae 98 4 co.

181 4 (A 29) II"U&C 113 1 sed c. 199 1 (T 34) IUa 36 8 ad 3

200 1 (T 30) Ina 36 2 ad 3; 3 ad 1; 8

ad 1

36 8 ad 3 36 3 ad 2

36 3 co., ad 1 1$ 3 ad 3 365 co.

46 2. ad 8

.54 1 ad 1

2, (A 8) Ill" 2. (A 10) lIla 8 (A 19) n-n= 2 (A 28) naIl"'·

» 6

Ina

» 3 11111.

202 1 (T 32.) lII" Ilia. 2.04 (Vign. 7) lIla. 2.41 4 (T 143) Ia 247 (Pasch. 18) Ilia 311 1 (Di 115)

no. n= 351 1 (Rom. 50, tit. no. n=

» 2

• 2

124 2. argo 3 De poenitentia)

161 2 sed c., ad 2.; 5 ad 3

III" 68 4 co., 6 co., 7 co.

• 84 2. argo 2, ad 3

» 90 4 sed c.

» 3 (tit. De virginitate)

II" II'" 161 2 argo 2. » » (tit. De poenitentia)

Suppl, 2 1 argo 1

352 1-3 (HO.2.7) IU" 90 4 sed c. 354 7 (D $3) UaU'" 83 16 co. 371 2 (Di 2.2.) IlIa. 1 2 co. 373 3 (Di 66) I1aIl'" 124 1 ad 1

» » III" 36 2. ad 3

374 3 (Di 67) III" 36 5 ad 4

» 2.

» »

» »

Liber LXXXIII Quaestionum

Quaest. 3 I" 19 9 sed c.

» I" IIac 79 3 argo 1

5 I" II'" 1 8 sed c.

» 9 IS. 84 6 argo 1

» 11 IlIa. 31 4 co.

12. 1&· II'" 80 :I argo 2.

» 14 IUa. 5 1 sed c.

» » H 4 argo 1

15 Ia. 14 :1 arg., sed c.

» IIa. IIa" 8 2. argo 1

» » III" 10 1 sed c.

". 18 1& 45 7 co.

1; 8

Quaeat. 2.0

»

» » » » » » » » »

» » »

»

»

» » » » » » »

» » »

" • »

» » » » » »

»

» »

» »

» »

»

»

»

» » » »

» »

»

» » »

2.1

» »

23 2.4 »

2..s 28 30

»

» » »

31 32. »

II"U"" App. S.

III. IIac

I'"

ra 8 1 argo 2. It. 49 2. sed C. » 104 3 argo 1

IlIa. H .1 sed c. 1& 10 2. argo 1 Ia. 103 7 ad 2.

» 116 1 ad 2.

III" 46 4 co.

10. 19 5 sed C.

10. IIa• 11 2. sed c., ad 4

16 1 argo ,; 2, sed c., 3 sed C.

'55 1 argo 4 71 6 argo 3 88 1 argo 3

14.5 2. co.j :1 sed c. 6 co.

»

»

»

45 12 17 58 85

1 argo 1 6 argo 2. 3 argo 1 S sed c.

6 sed c.; 7 argo 1,

33

»

»

II" II"'

»

34 35

»

» » » »

I" II'" »

»

»

II" II"" »

1& II&" »

»

co.

30 2 argo 2. 36 2. co.

41 2 arg; 1

42 1 argo 1, co., 4 co. 43 1 sed C.

19 3 co.

22. 2 argo 2. 45 1 argo 2.7 2 argo 2.8 4 co.

2.9 3 argo 1, 3

H 6 argo 1, ad 1 .50 3 ad 2.

99 6 argo 1

19 10 sed C.

24 8 argo 2; 10 argo

2., ad 2.

118 5 argo 2 12.3 11 co. 12.4 3 co. 141 3 argo 2, 184 2 co. 186 3 co.

16 3 argo 1 79 6 ad 3 98 2. ad 4 42. 2, ad 4

1 6 ad 1 14 .5 argo 1

15 1 sed c.; 2. sed c.,

co.; ~ argo 4, sed c. 19 'i argo 1

44 3 sed C.

47 1 argo 1

84 5 argo 3, co. bis 93 1 argo 1

I .~4

93 2 co., 3 argo 2, ad 2; 6 ad 3; 9 sed c., co.

106 1 argo , 58 .5 sed C.

» » » » »,

37 44 46

»

»

1& IIa• Ia IIa"

»

» »

»

m-

» »

» Ia IIa.

Gent. 1&

33 77 88

47 58 74 34 49

1 argo 1 2 co.

3 ad 3

1 sed C.

8 argo 2, ad 2. 3 ad 1

3 sed c.

1 argo 1

6 ad 1

1 co., 2. argo z 1 co., 9 argo 1

1 ad 3; 4 argo 2. 4 ad 3

2. ad 3,4

3 co., ad I; 4 co, 2. ad 3

2 argo 2.

» » »

»

» 1& mSuppl.

naIl'" »

III'" Ia.

IaIl"" lIla Ia

2,

»

35 93

54 .56 58

»

61 »

74

79

I" 110 » 114 11& II'" 178 m- 5 IlIa. 40 I'" II'" 87

De dwers;s quaestionibus ad Simplicianum II quaest. 3 II" IIa.· 9.5 4 ad z

»» III" 83 1 co.

80 81 82

De VIII Dukitii quaestionibus

Quaest. I" II"· 36 1 argo 1

De fide et operibus

Cap. 15 I" IIa• 89

16 IlIa. 68

2.6 la.u&e 74

2. co.

4 ad 3

8 argo 6

Enchiridion sive De fide, spe et caritate

Cap. 3 Ia II'" 101 2. argo 3

» II" II'" 81 'i argo 1

»» » 93 2. argo 2.

» 94 z argo 1

I" II'" 101 2, argo 3

»

4

200

AUqORUM ET OPERUM INDEX PRIMUS

Cap.

»

• •

» » » a

» •

» » »

» »

» • »

» » »

» »

» » » »

»

a

»

»

»

» " »

a » » » »

" »

»

» » » » It

8

» » »

10

»

»

11

»

» » » I} » ..

la

» » a » »

14

I" I" II"· Ia Suppl. la II·· I" IlIa

» m"

m" lIla

»

»

17

17, 19 24

30

H

»

»

39 40

»

»

I· II·· mIA Gent. Ia nac Uan"

»

71 73

»

»

9:1 91

II· n·· Suppl. Suppl.

»

Suppl. ra II"" Supp!.

» »

App. S.

I" I· I"

Suppl, Suppl.

»

9~ 96 101 109 110

»

111 II.f

Supp]. II'I1·· Suppl. IIalIe II· II··

»

116 121

De IIg_ CAriltUmo

Cap. II IlIa

.» »

• »

»» •

»IS m-

a ~I IUa

a u III·

a

65 4 argo 3, ad 1 66 6 argo a

17 3 sed c.

18 ~ ad :I 19 ~5 48

a

9 argo 2 6 argo 1 I argo 5 1 ad I

»

2 14 10 argo I

19 9 argo 2

II :I ad 2

48 I argo H :I ad 3 18 8 argo

79 4 argo

78 4- co.

48 4 argo 2, ted Col

~ sed c.

1'1 4 ad 1

IJ 1 argo I 14 4 sed c. 1

I I ~ :I argo 1 J ~ 8 4 argo :I

.~8 1 sed c., :111 3

S ~ 2 sed c.

»

:12 1 argo 3

~I I argo I

16 :I sed c., co. g 3 :I argo 3

2 argo 1

17 I argo 2 :I 1 argo 1 4- argo I 12 3 co.

2 r z sed c. 7 13 ad 2

12 I CO. I :I ad 3 I 3

sed c.

14 1 ad 2 81 :I co.

69 6 sed c.

»

70, 90

8 argo 6 8 argo I 7 argo 2 :I ad 1

:I sed c.

1 sed c. I, co. 1 co.

, argo I 1 co.

; argo :I 6 arg. :I 7 argo :I

I sed c. 1

1 co.

:I 19 i a co.

19 9 argo I

19 6 ad 1 I 8 argo I 69 :I argo :I

14 ,arg. 1, sed C. I 71 1 sed c. 21 .~ argo

2; 6 sed C. J; 7 argo 2, ad 2

98 6 sed c. 2 83 9 ad I

78 1 argo 3 81 9 ad 4

184 3 co.

4 1 argo I I, I argo .~ .11 4 ad I 42 :I argo I

6 2 sed c. I .r; arg. I

~ 1 sed c.

19 ,sed c., co.

De clltlClliunJi, twdibfu

Cap. 4 n"n"

» »

»

18

»

26 12 arK. I 27 I argo 1 2 co.

6 co.

91

De hono comuKali

Cap. 4 II·II·· 1.;4

»

a I}

» »

» » »

8 sed c.

(nom. Leon. PP.) II" II" I H :z ad I

» 154 12 sed c.

Supp!. 49 3 ad 1 II" n·· I 70 1 ad 1 II· n" I ~2 4. argo 1

» 1'i1 2 co.

» IS4 2 argo 6

Supp!. 66 4 sed C. 1, 2, co. I· na. 49 1 sed C.

» 94 I sed C.

n" n" 1.~2 4 argo I, ad I

8

I~ 16 a » II

II

II" IIH 1.~2 4 ad 2 186 4 ad 2 . II" II" 153 2 sed c.

Suppl. 65 I argo 2

Cap. 22

» »

,. 25

» »

De sanchJ flirginitate

Cap. 3 III"

»4 III·

»6 III"

» 8 II" II'"

l) »

»

30 I co.

28 4 sed c. 28 t co.

St 8 ad 2-

88 6 co.; II sed C. 1 l~ 2 t sed c., ad 2; 3 ad 4

»

1,4 10 co. 1~2 4 ad 3 1~2 :1 ad I

29 1 co.

152 I argo t (tit. De nupt, et conc.), argo 4 Snppl. 96 9 argo I

(nom. Glossae) 4 sed C.

5 ad 7

5sedc.:I

(nom. Glossae)

.~ ad 1

2 arg; 2; 6 argo .r; 8 argo 3

II" II" !S2 4 ad 2

11& 11"0 I 24 1 sed C.

.1 sed C.

.. » » » »

9 II 12 13

II. II·' n"II" III· II"IIH

» l)

19 24 2.~

II" II"· ) ~2 Suppl. 96 Suppl. 96

27 31 »

II"II"· 152 II"II-e 161 162

» II »

" »

» » » ,.

» » »

44 4; »

» 1~2.

Suppl. 96 II" II·· 124

2 arg, 2 3 sed C. ~ sed c. 8 co.

6 sed c. I 6 ad t

,.

IS2 186 96 161

» »

Suppl. n"n··

De bono viduitatis (nom. Hieronymi)

Cap. 9 Suppl, 48 1 argo I

» B 1 arg·3

De comugiis adutter;";s ad Pollentium

I cap. 14 11& II·· 186 6 argo :1

» »18 Suppl. .S9 z argo 4

II cap. 9 III" 84 :I ad 5

» » 19 11"110• 124 3 ad I

De mendacio (cit. saepe tit. « Cont,.a Mendadum »)

Cap. 3

11'11'"

I'Ua• II'II·· n- IIac II" II"·

110

1 argo I, 3 I sed C.

3 ad 3 bis, ad 6 2 a;rg. 2

7. arg. 2

2. ad I; 5 sed C. 4 argo 5

3 co.

2 argo I 3 argo 6

»

110 IJO 1 )0

13 89 110 88 151 110

4 S 14 I ~

» » » » » ,.

» »

17 20

»

21

Contra mendacium

per tatum II" IIR.

Cap. II" IIa•

1 II" n=

» 7 1& II"

40 3 argo 2

110 3 co. 93 1 co.

20 2. sed c. 88 6 ad 3 64 2 argo J

66 7 argo 3

: 10 3 ad 4 110 3 co.

» »

» II" II"·

»

10 II'lIa•

21 II" lIas

De opere monachof'Um

Cap. 1, 2.,:1 II" lIRe 187 3 ad 2-

I 7 II· II·· I 87 :1 argo. :1; 4 co.

» »188 5 co.

18 II" II" 187 3 argo 3, ad 5

21 11'11'· 187 4 co. bis .

,. 2~ II" lIas 187 4 co.

23 II' II" 188 7 ad 2; 8 sed C.

24 IIa II"· 188 7 ad 2

25 lI"II"1874CO.bis

26 II" II" H 6 co.

• 188 7 co. (tit. De

serm. Dam. in monte) II" 11&0 187 4 arg.s; .~ argo I II" II" 187 3 argo 1

»

»

»

"

»

»

»

30

De divinatione daemonum

Cap':1 I" 8Q

» » II" II'· 96

» sq. I" 89

.S I" S7

7 argo 2 I argo 3 7 ad 2

4 co.

»

De cur« pro mortttis gerenda ad Paulinum

Cap. I Suppl, ,I 2 sed C. 2

" :1 II" II"· .12 2 ad 1

" 4 Suppl, 71 11 co., ad 4

» 10 I" 89 8 ad 2

» 11, 12, 17 Suppl, 69 3 ad :l in c.

11 Ia 89 7 arg, I

» 89 8 co. his

4 argo 2

3 argo I, ad I 5 co.

» 72 I argo I

Suppl, 72 1 ad 2

I" 89 8 co., ad 1 I" 89 8 co.

» 108 8 ad 2 his Suppl, 69 :1 co. bis 71 5 ad 5 711lsedc.l

Cap.

I· 108 lIaIla• 83 Supp!. 69

8 ad 2

II

71

13

»

» II »

» » »

»

I sed c., ~ argo I 1 co.

I ad 2

3 argo I 3 co.

6 ad :1

II

13 sq. l~

16

»

De Symbolo lid clltec/ntmenos

I cap. III& 71 3 sed c., co.

» 4 III&S8 1 co., ad 2; 2 co.,

4 argo 2

»

» II

» 18

Supp!.

S8 I co., 2 co.j . sed c.

,4 4 co.

.S2 3'sed c., ad 1 51 2 ad 2

De disciplina (tit. De doctrina) christiana

Cap. 6 II& II"· 1 1 7 2 ad 2

De cioltat« Dei

I cap. 8 Suppl.

De patientia

Cap. 1 11& Ua•

» 2 II& ua•

2,.S II" II'· II. lIB.

II"IIH IlIa

»

»

II cap. 7 (op. dubium) m-

8 Cid.) III· III cap. 7 (Uf.) III" IV cap. 7 (hi.) I1I&

" 9 II" II'·

II II !) »

» » »

» II

» »

1.1 m-

II »

» Suppl,

17 Suppl, 18 n- n= II

II »

20 lIa tr=

»

» » »

» Suppl, 21 IIa IIa.

15 2 ad 2

(nom. Grego,.;;) .H 2 argo 3, ad 3; 1 ad I

41 7 argo .~

108 4 ad 1 2; 6 co. ~\ 2 co.

71 II argo 2, 3, ad 2, 3

96 6 ary,. 6, ad 6

IS I I ad 2; 4 argo I l52 I argo 2, 3

163 I co.

64 I sed c., ad I; sed C.

96 6 argo 6

64 1 ad I; ~ ad 4

»

22, 21

lIB II,e 64 S ad s 24 1& IIae 12.5 2 argo 2 26 II& II&<! 64 ; ad 4

»

Suppl,

cap. 4, 26 I"

» I" 11&· II 21 Ia lIB. " II& n= IV cap. 4 II" n-

II

II

»

II

II

»

II

»

"

II 21 31

V

cap.

»

6

» »

II

8

»

9

Iq » 116 IS 82

II IS II"e 6

11 Ia 103 12 IIa IIa. '32

IJ II" IIa• 1.12 » 14 II&ll&O 132

26 nB II'· 174 VI cap. 10 n- n= 81

94 VII cap. 5 sq. nan"" 94

6 Ia 3

It

10

»

»

»

"

»

»

»

»

»

,. VIII cap. 2 lIB II'"

6 IB

Ia 1], '4 Ia 16 IS 19 II" II"c 23 II" n= » Gent.

IX cap. I, 2. I·

2 IB n=

»

»

11

»

»

»

»

»

»

I argo 2, ad 2

6 argo 6, ad 6 bis 2 argo 1

argo 2

2 co.

Gent. IS lIB.

IB I"

42 2. co.

66 8 ad 3 104 6 argo 3 III 84

;8 2. argo I 90 I co.

116 1 co., 2 argo I; 4

argo 2 III 91

115 3 argo 4, ad 4 III 84

116 2 ad 1 III 84

I argo 1

Gent.

I" Gent. 1&

Gent.

I"

"

1 argo 2, co.

1 argo I, ad I 4 sed C.

; sed C.

I ad 2-

I sed C.

.1 co.

6 ad 3 7 argo 2 co.

1 co.

8 co.

I ad I I co.

2 co.

.~ arg, I

1 ad 2 in C. , co.

II

;1 90

186 ",. 66 63

II; co.

8S 2. ad 3 94 I co.

III 104

22 1 co.

31 I sed C.

Lib. IX

»

»

X

»

»

» » »

»

»

» »

»

» »

,. »

»

Xl

» »

»

» »

»

XII

» » » »

»

»

XIII cap.

10 »

»

» »

XIV cap.

I)

D

» » J) » ,.

» »

cap.

4

»

»

»

» »

» »

III"

» »

III"

» III" »

Ia

IUa Ia II].

» ,.

AUCTORITATES CITATAE A S. THOMA

22 2 sed c. 24 2 argo 1 .~9 2 co. ter

158 1 ad 1 ';9 4 ad 2 22 3 ad1

24 1 argo 2, sed c.; 4 sed c.

~9 1 argo 3, ad 3

30 1 co.; :; sed c.,

co. 26 26 64 41 44- 68 81

1 argo 2, ad 2 2 sed c,

1 co., ad 4 1 ad 1

1 ad 20

4 ad 2

1 argo 20, 3, ad 2, 4 1 argo I, ad 2;

co., 3 argo 2 20 argo 1

3 sed c. 1 co.

1 argo 2.

1 argo 1 5 argo 2 1 ad 1.

7 ad 20

1 argo 3 2 co.

3 argo 2

1 sed c., 2 sed C. I » 4 co.

4 argo 1 :

3 arg, 1

1 co.

4 co.

1 co.

101

20 102

103 81

84 186

189 84 81 85 220

48 60 820 8t 85 48 h 66 96 63

11~ 117 96 85 ad

1 co.

4 arg, 1; 7 co. ~ argo 3, co.

4 ad 2

2 ad 20

1 arg, 3; 2 co., 2

2 co.

1 ad 2 :; co.

2 ad 1 2 co.

2. ad 1 6 sed C.

7 argo I, co., ad 2 1 argo .1

3 co.

1 ad 1 20 co.

~ ad4 5 co.

~ ad 1; 6 sed C. 2 ad :;

5 ad 2

1 argo 5 2 co.

7 argo 1 7 co.

ad 1 argo .; 1 co.

10 argo 3 4 argo 3 .S argo 4 3 sed c. 1 sed C.

4 argo 2; 8 co. 2 ad 8

82

u argo 1, sed c. 1 ad 6

1 co. bis 1 co.

2. ad 2. 1 co.

2. ad 3 6 ad 1 1 co.

4 ad :;

2 ad 1

2 sed c. 4 argo 1 1 argo 1 2 ad 1

1 sed c. 1 sed C. 4 co.

3 sed c. 4 argo 2 2 sed c.

»

»

» IP Ila.

Ia I" n=

94

40 72. 31 41

31 H 39 59

S. THOMAE ED. LEON. TOM. XVI

,. »

»

» »

»

»

» 1 3, I~ I;

21

»

»

cap.

»

»

» »

»

» »

4 IlaII&e 5 II"Il'"

),

» » »

6 IIaII"" »

» »

9 Ia » II" lIa"

11 I"

»

»

» IIa II"· 19 II" II""

»

2.0 »

cap.

31 2. 4-

• ..

»

7 sq. IlIa 9 Ia

» »

» »

,.

11 Ia

11 1&

15 Ia

16 II" II"" Ia

»

19

»

»

2.3 26 2.9 33

,.

»

cap.

»

I" 108 I" 14 » 17 I" 60

» 62.

» 9.S

II 108 I" 46

Gent. IV

18 I" 14

5 n-n= 164 I" 95 » 99

1 a

»

» » »

9

»

»

»

»

13

»

»

» »

»

» I1a 11"8 153

21 110 102.

22. III" 54

» »B

Suppl. 83 I" 91

2 1& n'" 72

.1 1& 63 I" IIa" 2.~

»

»

"

»

»

» »

5 sq. Ia II"·

• »

» » » » »

6

» » »

1&11'" »

»

»

Lib.

XIV cap.

6

III" Suppl, 1& uae

» » »

15 6 argo 4 1 argo 1 2.4 1 sed c. 25 2. sed c.

206 1 argo 2; 3 argo 3, ad :I

27 4 sed C. 29 2 sed C.

3; 1 co., Z argo 1, ad 1

,6 1 argo 3 40 argo 1 46 1 co.

l) II" II'· 162 1 ad 4 175 2 ad 1

»sq. I"II&C 25 4- argo 1 40 1 argo 1

8 I" II'" 3~ 1 sed c., co. 59 3 co.

Ill" I; 6 ad 2

46 6 ad 2

9 Ia n'· 24 20 sed C. 16 1 argo 1 46 1 co.

65 4 co.

» I1a IIa. 1 7 8 arg, 2

19 11 co., ad 136 1 ad 1 16z 3 ad 4

ilIa I'; 4- co. bis, 6 ad 3 46 6 ad 2

85 2. argo 1

1& 94 1 argo I, 20; 4 co. 9 ~ z sed c., co.

» 96 4 arg, 3

» 100 Z sed C.

I· II'" 89 ~ sed c. 11 n&Uaol63 4ad3

(tit. Gen. ad litt.)

)) 1Z Ia II"· 77 6 sed c. 13 IIa u'· 162 1 ad 2 14· II" II·· 162 4 argo 3

15 1a 113 7 argo z,co.

I"nap 39 2 argo 1; 4 argo 2

» 163 3 argo 1

)) ilIa 15 6 argo 4 »Suppl. 1 argo 1 » Iallae 17 9 argo 3

)) 15, 16 lIauoc 1 .53 1 ad 3 )) 17, 20 IaU"· 17 9 ad 3 » 17, 23 Iaua• 89 3 co.

18 II" U"· 15 1 4 co.

200 Ia II,e 83 4 sed c.

21 Suppl. 3 1 sed c. 1

z6 Ia 97 4 co.

II II 98 2 co., ad 3, 4

» II" II'" 164 2 ad 1

28 Ia 60 5 argo 5

Ia II'· 73 1 argo 3

» II 77 4 sed C. ad 1

» II 84 2. arg, 3

D IIa II" 19 6 arg, 3

» II 21 1 argo 2

II » z5 7 argo 1

» 1:1.6 1 argo 3

» » 153 5 argo :I

cap. 16 II"na• 154 9 co., ad 3; 10 sed C.

»

»

7

»

»

»

»

» ))

»

»

»

»

»

»

II

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

))

II

»

»

II

»

»

"

))

))

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

"

»

10

»

II

»

»

» II

II II

II »

»

II

»

» - »

» »

»

II

II

»

»

XV

»

))

»

2) 4 arg, 1

Vito De moribus eccl.) .51 3 ad 6

74 7 sed c. :I

~1 2 sed c.; 3 ad 5 69 2 argo 3

94 1 co.

114 4 arg. 2, ad 2 174 6 ad :I

70 1 co.

11 Z sed C. 77 2 ad 3 77 2 co.

10 11 argo 2

1 .~ argo 1, sed C.

)) 1, 2, 3 IIaII" 179 2 argo 2

» 2, 3 II" IIa• 181 2 argo 3

3 Ia 7.5 4 sed c.

4 II. 11&· 80 3 argo 3

)) IlIa 41 1 ad 3

)) »sq. l"lla. 5 3 co.

» 10, 11 IaIlae 3 4 argo 1

» IIa II·e 29 4 sed c. 12 1& no.· 93 6 sed C. » n" 11&0 29 2. sed c.

» • 123 5 argo 3

» » 16z 1 ad 2

)) 1 3 Ia 64 3 ad .1

II »96 3 sed C.

I" XVI cap. 24 Suppl.

29 1&

XVII cap. 7 Ia IIa• XVIIIcap. 14 lIan&e

»18 1"

27 Ilona.

41 Ia 51 n- II'" 5z Suppl. H Suppl 54 n- II"· lalla.

»

»

23

»

»

»

» II II

»

co.j 6

XIX cap.

» »

»

»

))

» » » »

»

II. 103

»

2 argo 3

Lib.

XIX cap. 13 II· II'"

»

»

» Gent.

14 I·

1.5 1&

II 19 I" lla•

» »» II" II'"

» »

» "

» »

»

- II

» »

» »

»

II II

2.6 1& 110.·

Suppl. 2 lII"' 5 Suppl,

xx cap. »

u

)) ))

» »

7 Suppl. » Gent. 9 Suppl,

14 1&

» Suppl.

»

" »

))

» »

»

II »

l_~ IO

16 Suppl.

» »

»

18 Suppl.

» »

» »

» »

»

II »

XXI cap.

19 I"'

)) II" IIa•

:u Suppl. :l.1 Suppl, Z4 Suppl. 30 Suppl. 2, 4 Suppl.

~ 11& rr- 6 I"' » uallac

II

» »

»

" »

» ))

II

»

II ))

)) »

)) »

II II

m- 7 II" n- 8 U&UM

9 Suppl,

lola » II

» Suppl.

»

» »

11 I" IIao

201

»

Z9 1 ar~. 1; a co. 4.S 6 co.

III 128

96 4 co.

96 4 argo I, co. 61 5 ad 3

179 2 argo 2 181 2 argo 3

182 1 argo I, ad 3; 2 co.

184 6 ad 1; 7 argo 2 185 1 sed c., ad 1, 2, 1; Z co., ad 1

188 8 ad 4

Z 8 sed C. 88 2 argo 1 .S9 4- argo 3 89 Z ad 1 89 'i ad 1

77 1 ad 4 his

IV 83

77 lad4bis 2.4 1 argo Z

87 1 sed c., co. bis,

ad 1; 3 sed c., co. 88 Z sed C. t; co. Z4 3 argo 1

74 3 sed C. 1, co., 5 co. bis, ad 2; 7 argo 2 97 6 argo 1; 7 co. 74 4 ad 1; .~ argo 2; 6 co. I 7 sed C. 2

114 4 co., ad 1 178 1 ad 2

97 Z sed c. 7<; 2 ad 2

74 4 ad 1

74 7 argo I, ad 1 86 1 argo :;

96 Z argo 1

11.; .S ad 3 . 94 4 argo 3 96 2 co.

64 2 argo 2 96 2 argo 1 95 1 ad 20 97 Z argo 2

<;4 5 ad arg, in C.

89 7 ad 2

70 :I co., ad 1 97 5 co.

87 1 ad 1

» »

» »105 2 argo 10

» » IIa I1a• 108 3 co.

Suppl. 99 1 co. bi, 12 Suppl, 99 1 co.

0) 17,18 Suppl. 99 3 co.

» 17, 23 Suppl. 99 :. co.

» )) 19, 20, 21

Suppl, 22 Suppl. 24 Suppl. » 2.; IlIa XXII cap. 6 1& II"· » I.S Suppl.

17 Suppl.

» 19 III&

II Suppl,

»

"

»

»

)) )) Z2 Suppl,

» 24 Ia IIa•

» 26 I"' 11&6

» » Suppl,

» Z9 Ia

"

»

» »» Suppl,

» 30 II" IIa•

l> »IIla

» Suppl,

»

»

»

»

4- co. .S co.

1 ad 2, 3 2 argo 2

1 co. lsedc.l 3sedc•1

Z ad 3; 4 co. 1 ad 5

1 argo 3

10 argo 3 1 co.

2 argo 1 6 co.

))

99 99 99 79 96 81 81 54 82 85 96 H 58

4 75 1 co.

12 :} argo 2, ad 20 h 1 ad 2

2 arg, 3, co., ad 3 4 co., ad 1

3 co.

1 argo 1 5 argo 6

»

»

»

De Haeresibas ad Quotbvultdeum

Haer. 1 II" 1I&e 100 1 ad 1

» 11 I" 34 2 argo 2, ad 2

» 1.6, 207 IlIa 74 1 CO.

» 1.8 III" 74 1 CO.

»40 II" 11&· 66 2 sed c.

» Gent. 111127

» 49 Ill" 5 3 co.

».53 II" II'" 184 6 ad 1

» 55 IlIa. 5 3 co.; 4- co.

»64 III" 74 1 co.

II 69 111" 66 8 co.

(tit. Super loan.)

»70 Gent. III 85

»88 Ia II.... 100 10 argo 3

.» »" 109 4 sed C.

»

»

II" II'" 1 0 5 co.

a6

202

AUcrORUM ETOPERUM INDEX PRIMOS

D, uUliuu C1'1IUtIJi fill H 0_""'"

Cap. ua' II" 1 1 1 arg. a

»1 IO 1 10 1U'Ir. a, ad 2

D6 JfliIhfls tmimtIInIs conll'a M II1IiclNuos

Cap. 10 IO II"

II" II"" Iall" 10, 11 I" U"

• II" II"

7+ 2 arl'. I ~9 I arl'. 3 71 6 arl'. :I

109 8 arl'. 1 10 :I arl'. 1

It »156 :1 co.

Contra Atlimantflm Manicluui tliJciItJum

Cap. I 7 Ia II"" 91 ~ CO.

» »107 1 allr. 2

• II" II" 108 1 arK. 3

Contra ,po Man;cluui quam "ocll1ll FunMmml;

Cap. I.~ Ia :& 8 4 co.

II

»

Contra Fauslflm Manicha6flm

II cap. 5 III· 36 5 ad 31 7 led c.

IV cap. :& Ia IIa. 91 ~ CO.

• »» » 107 1 arg. :&

» » » 114 10 ad 1

» It II" II'" 96 3 ad 3

• II '40 I ad 1

» » IlIa 66 :& ad 2

VI cap. 2 IA II·· 99 4 argo 1

» 7 1& IIo. 10:& 6 ad I

It »» III· 40 4 ad :&

X cap. 2 Ia II" 99 4 arg. 1 XIII cap. 1.~ II· II'· 2 7 ad 3 XIV cap. 4 sq. IlIa 46 4 ad 3 XVI cap. 18 Ill· 7 8 co.

» »31 IlIa 40 a co.

XIX cap. 11 III" 61 1 led c.

» ». »70:& ad 2

» 11 III" 38 6 ad 5

» »» 60 6 arK. 3

» »» 61 .1 sed C'I 4 sed c.

» »11 »65 1 argo 4

» »16 Ia 11'0 103 4 co.

» »It I II" 60 5 ad 31 6 arK. 1,

ad 3

61 3 argo 21 4 co.· 62 1 co.

61 1 argo 2 38 6 ad .~

107 4 argo ], ad ] 107. 3 ad 2

107 2 ad a

44 :& co.

67 7 co. 106 4 ad a 39 1 sed c. 94 3 argo 4 I" 69 1 co.

I" II·· 100 sa co. 104 a ad 2 96 3 ad 3 19 4 sed C. 21 1 sed c.

71 Introd., a argo 41 6 arK. I, sed c., co., ad a, 3

74 8 arK. 1

» 76 2 argo

» » 88 1 arK.

a II" II·· 41 1 argo I

It » » 79 a arK. 2

» 99 a argo 1

11& II" 97 1 sed c., ad 3 II" II" I.SO 4 sed c.

II" II"" 1 .S 0 4 led c., co. II" lIM 100 2 argo 4 Supl'l. 65 1 argo 1, a

» 67 4 arg. 2

11& II" 40 1 ad I II" II" 40 1 co.

U" II" 40 1 co.

m" ]1 2 ad I Ilia 31 2 ad 1, a III" 11 4ada

1"105 6 atg. 1, sed c.,

co., ad 1 1 7 sed c. 10 4 argo 2

44 :&ad1

65 :& argo :&

III 100

2.S 4 CO.

:&1 3 arll'. 2

It

a

»

»

»

»

»

a

»

a

a

»

»17 III"

»18 m» 23, 26 1°11" » a3, 28 I"II·· » 26 I" II·· » » SUPP!.

»

» •

»

»

»

» Iau" IIolI" n"II"

»

It 31 XX cap. 3 It »5 XXII cap. 11 » »:&4

»

» n" II·· 27 1&11&· »

»

»

»

»

»

It » » » » » » » a

It

»

»

» 36

:0 4.1

» 44- » 47

» It

»

»

»

»

» 70 » 74 a »7S XXIII cap. 8

» • 9

»

• 10 XXVI cap. :1

» » a » »

» 1° II'"

III" a Suppl.

» Gent.

.s I"

S III"

»

»

»

D, natvra bOlJi contra M aniclHuos

Cap. 1 III 9:& __ .J

» I" ocuC.

~ .S ssedc.

H 7 co.

• 109 111.11" 63

» »

1 argo 1 :I CO.

»

Cap.

»

» » » » » It

»

3 • »

• »

»

4

It

20 •

22, 2.1

85 27 81

104 109 160

84 8.S H 36

.~

4 arK. 1 6 arg. I 2 co.

2 co.

2 co.

1 argo 1 .1 ad 2 4 arg. :I 1 argo 2

4 sed e., co. bis 5 ad 4

It

»

C011tra adoersarium Legis 6t PropMttwum

i 1 cap. 8, 9 IA 66 1 co.

• »2] Ia.H 1 arg., 1

Contra Maxi"';""'" Haweticum

II (aUn) cap. 7 1& 41 4 sed C.

II cap. 7 1& 41 6 argo s

»» III" 64 4 arll' .1

» 8 1&.15 6 argo 2

» »1lI 1& 41 6 argo 2

»» »So 5 ad 1

13 I" U"· .1 3 argo 2, co.

(nom. AmbrosiO II" 11&0 132 1 argo 3 (ill.) Gent. III .19 (itt.)

Ia :H .1 CO.

» 39 2 sed c.

» »

»

20

:13

De Trinital, Per totum

I cap.

»

» " »

» » » »

» »

,» » »

"

II

» » »

»

III

»

• »

»

" »

» It It

»

» » » »

» » »

»

1, CO.

3 ssedc. 41arg.1 4 :& ad 3 180 4 co.

20 1 ad 3 4 2 ad 3 29sedc. 16 4 co.

3 6 argo 3 10 1 argo 3

16 4 co.j 7 arll'. 2 50 4 al'g. t

43 4 sed c., 8 co. bis 39 6 ad 21 8 argo 1 43 7 ad :&

39 6 ad 21 7 argo 2 39 8 argo 1

43 7 ad 6

116 4 arll'. 2

19 5 ad 2

185 1 argo 3

III 97

63 7 co.

» 65 3 argo 1; 4 co.

l> 66 3 arK. :&

» 70 3 co.

» 91 2 argo 1

» 92 4 argo 2

» 102 .1 ad 1

» 103 6 sed c. » 108 6 co.

» 109 ... sed c. »110 r sed e, » 115 3 sed c.

1& II·' 9 5 argo :I

» 7q 2 sed c.

» II. IIa•

»

»

14

»

» »

18

»

»

» » » »

• »

»

»

3

»

4, .s rn-

6 III"

7 m-

»

»

8

»

» 11& II··

Jl

»

» » »

IlIa 10 II" no.· m" mIlIa

»

11 13

» » »

»

» » » »

10.

III"

6 II.

» lIla

12 lIla

17 II.

1 sq. 10.

a 10. 1 IIo.II&O

3.4 Gent.

4 1&

cap., »

cap. »

» »

» »

»

»

" »

» » » »

»

»

» » » » »

»

» Suppl,

» .. » » » »

»

»

8

» » »

Ia

42 15 42 18 39

,1 co. 2 co.

4 ad 2

I ad 1; .r; sed c. 8 argo 4

Gent. IV 10. 39 1& 6

» I"

24

4 al'lI'. +1 2 sed C. 12 12 al'g. :J 31 32 32 34 17 .10

2 co.'

4 argo 1 argo 1 argo :J argo 1 sed c.;

»

»

»

»

»

90 2 co.

164 .1 ad .f 13 .1 1U'Ir. :& 44 I arll'. 1 ;9 6 ad 3 69 1 co.

76 3 co.

n 1 co.

III 81

4.; 5 sed c. .P 3ad6 6.S 4 sed C.

III"

»

»

Gent.

II. » » » »

91 .1 co.

96 .1 arll'. I » 110 .1 sed c.; » 114 4 ad :I

1 led· c.

5 sed c.

2 sed c.

Lib. III

• »

» » II It » »

'. »

»

IV

»

»

» » » »

» » » » » 1I »

»

V

• »

» .J>

» » »

VI

»

»

» » » »

» .»

» »

»

VII

» »

VIII cap.

» »

»

»

» » »

cap.

8

2 argo 2, sed c.,

»

» »117 3 sed c.

» II. III.· 77 2 ad 1

» » 96 2. argo 3

9 I" ~1 3 ad 6

)) 91 :& eo..

II »110 lsedc•

» 114 4 ad 2

» »115:& argo 2, ad 4

» na II·. 96 2 argo 3

» In" 29 1 ad 3

10, 11 I" 4:3 7 argo .~

1 III& 34 1 argo 3

~ IlIa ~o 6 sed c.

; lIla U 1 argo 1; 2 argo 2

6 m"p 4 sed c.

)) 'iJ 2 co., ad 3

12 Ia II" 80 I argo 1

11 IlIa 41 1 CO.

» 47 I argo 2, 3, co.

14 Ill" 2Z 3 ad 1

» )) 48 3 CO., ad 1

» 83 1 argo 3

16 Ia 84 5 co.

19 III" 32 1 argo 2

20 JO 13 1 sed c.

» »38 2 sed C.

» 39 5 atg. 6

» 43.1 argo 31 4 ad 2;

.S ad 1, 2; 6 ad 1, 21 8 arll'. 1

66 3 argo 3 }} 112 ladl 1& 41 1 argo 2 Gent. r 23

It. 28 2 argo 1 41 I argo 2

Ia H 2 co.

40 3 argo 3 71 6 ad I .13 4adl 71 6 ad 1 36 4 sed C. 13 7 sed C. 34 :& sed C. H 2 sed C.

93 5 argo 4

3 6 ad I 13 :& sed C.

65 1 sed c., co. 66 .1 sed c., co.

I" 37 2. sed C.

1& 3 7 sed C. 8

»

'» » » »

cap.

)) » » »

»

» » » »

»

»

cap. 4

»

» » »

.~

»

6

»

7

I" IIa• IA

Ia n-

I" r" I"

»

» »

14 16

cap.

2

1 4

»

»

» »

.~ 6

4 argo ; 2 argo 1; 1 sed C. 8 sed C. 5 argo 1 4 co.

1 ad 1 1 co.

6 argo 2

» » » »

52 75 76 32 31 42 52

117

3 atg. 3

» »

Supp!. I" I" 1& II·· » II" II··

7 8

» » »

ta3 12 co.

III" 20 1 co.

SIlPPl. 19 4 argo 2

Gent. I 43

r" I"

» »

»

31 1 argo 21 4 ad I 39 8 sexies

42 I argo 3

4, 7 sed C', co. 16 3 ad 3

,Q I ad 2

28 :& argo 2

34 1 ad 1

H 1 sed c.

37 2. argo 1

.19 7 ad 2

14 4 sed C.

34 1 sed c., ad t I :& ad 3

39 sarII'. 1 29 4 arll'. 2

10 2 sed c.; 4 sed C. 31 :& argo 1

36 1 sed c.

1° 29 4 atg'. 1, 2

30 a sed c., 4 sed C. 36 1 sed c.

» 39 1 sed c.; :& ar!!'. 5

II. 41 1 argo 1

Ia 11&0 6 4 arll'. 1

27 1 sed c. Gen~ I 40, 41

4 I 60 1 sed c ~ Suppl. 79 :& d •

7 IIII II" se C. 2

23 2 atll'. 1

24 11 argo 2 25 2 sed c,

9 10

cap.

» to III..

m· 10.

» »

»

»

4

» III

»

» »

»

»

6

»

»

»

»

»

»

»

Lib.

VIII cap. 10 1& II"

"

IX

»

" •

" »

»

»

»

» •

x

» ,.

»

» »

»

XI

XII

»

»

»

»

»

cap.

2 1

"

" " ,.

" " »

» » » » » » » »

" »

»

»

» ,.

» Gent. 4 1&

» "

» sq. 6

»

10

»

11 I"

» 11" II" • Suppl.

12 1&

» II" lIa• I" 11M

cap.

»

"

»

» " »

» »

" »

» »

»

II

»

»

»

» »

» "

» ,.

cap. 2 sq. 1ft

» 4. 8, 9 IaIl"· 6 I" II""

»7 I"

cap. '1. I"

»

» ». Gent.

» I"

I" II"'· » U" II·" 4. I"

» »

" »

»

" " 1& 118"

I" Gent.

I" I"

»

» »

6 7

»

»

»

I:

»

10 n-

AUCTORITATES CITATAE A S. THOMA

203

"

»

,.

»

»

»

»

"

"

1, Z

59 1 sed C~ 93 z5 29 l5 4.8 93 IZ

7 arlt. 1 2 ad 1

1 co.

6 co.

2 ad 1

6 ad 4; 7 sed c. 1 sed C.

4 argo 1 7 argo 3 12 11 argo 1

6 argo 1 bis; u

12

79

79 arg·l

88 3 arlt. 1 III 47

79 6 argo H 5 argo 182 4. co.

79 9 arg, 1, sed c.,

» I" JI'"

co.

88 3 argo 3

91 8 argo :, ad 2 bis H S arg, 1

9.1 6 ad 2

I 100

91 .s ad 4

79 9 arg. 1, 3 bis,

co. bis

88 ~ argo 3

l_~ 4- argo 3

74 7 argo 1.; 9 arlt· I, co.

8 .1 co. 4~ ~ co. 181. 4- co.

~ 4 arlt. 1 46 7 argo 1. 79 6 argo 1 55 4 argo 3 79 u argo 1.

81 1 argo 1, 2, co., 3 argo 1

15 1 argo 1; 4 argo I, sed c.

72 7 argo 1

74 3arg.z;.~sedc.j 6 sed c., ad 3; 7 argo 3, sed c., ad 21 8 argo 6, sed c.

1.6 1. argo 1. 1.8 1 co.

79 1 argo 1, ad 1 84. 2 sed C.

87 1 argo 1

88 1 argo 1

89 1. co.

m 46

77 argo 1,

115 argo ~

32 1 argo Z 87 1 co. 173 1 argo :I. m 47

14 1 argo 1. 43 ~ ad 2

IZ Z argo Z

173 2 ad 2 .SI 1 .arg. 1

93 7 argo 2, ad 1 Hz 3 co.

3 4 ad 4 27 4 argo 3 68 2 argo z

1, 2 I" 60 1 sed C.

Ia II"" 27 Z sed c., ad 1 » II" II"" 27 4 argo 1

4 Ia 93 7 ad :I.

~ I" 84- 2 argo 1

6sq. Gent. III 46

7 1& H :I. sed c.

8 I" 91 7 ad :I.

9 1& 87 1 co.

» Gent. III 4-6

10 1& 93 7 ad 2

» 1& II"" 11 1 sed C.I 1 argo

3, co.

16 2 argo 1 70 1 argo 2 1& 19 8 co.

• S4- 1 ad 2; S ad argo

in C.

" 77 1 argo 1 I 8 ad 4

79 1 argo 2; 6 sed c. 7 argo. 1, 3

" 87 3 sed c. ; 4 sed c.

I" II"" 11 1 sed c., 3 sed c.; 4- argo 1

16 1 sed C.I 3 argo

III"'

»

»

»

I ~

!

Lib.

XII cap. 12 II" II"

"

» " II »

» »

"

»

» »

» »» I" 11"0

,. » 11"·11""

" »» IlIa

14 I"

»

» »

» I" 11&·

» II" II"·

» "

" »

q lI"lIa•

. I"

3 1ft IIa•

» »

l> IIa lIac 4 1&

1& IIa.

» »

.~ Ia I1"-

» »

XIII cap.

»

»

l>

» »

» » »

» lIa II •• » IlIa 6 I" lIa" 8 n-n«

10 11& IIa"

l> IlIa

» »

»

13 lIla

» »

» »13, 14 III"

»

14 17

III" 111&

Ill"

I" 1& II""

»

XIV cap.

18

'I) »» »

» II" IIac

It »»

» »

»

4 1&

» Suppl.

6 I"

»

»

7

»

»

, »

» »107 » 1ft II'" 109

» II" 11M 1.

» » 180

8 I" 93

» I" II"" 113 » II" II"" 18 9 ya II'· 6'] » Il"na• 47 » 58

» » 136

,. 181

11 Suppl, 70 u Ia 93 » II" II'· 18

14- Ia 93

1° II·~ 31 1& 79 I" 14 16

93 37 lZ

»

»

»

»

» ,.

»

"

16

xv

» »

cap.

D

»

6

7

9

."

»

» » »

10 11 13

»

14-

»

,.

»

16 » » »

»

" II" II""

» Gent.

17 I"

II Han""

18 I" II'" » II" II··

D. ,.

» "

»

» III" I"

36 3 argo 1 165 2 sed C. 18z 4 co.

18 2 ar~. 2 79 12 argo 2

8 1 1 co. I 3 argo 1 74- 3 argo 2

19 7 co.

18· z argo 2

6 co. 79 9 co.

66 5 argo 3 4 6 argo

9 3 argo 4.~ 3 co.

4 6 argo 1 87 z argo 1

7 sed c.; 8 sed c •• 5 8 sed C.

77 1 argo 2, ad 2 82 I sed c.

8 sed c. 5 8 argo 1 3 4 argo .5 5 8 argo J

30 18

3

» »

1 co.

5 argo 3 4 argo .S

7 arg, 2 20 4 argo 3

1 2 co. bis 24 4 argo 3 46 2 sed c.; 1 ad 2

3 sed c.

41 48 , 4 argo 1.

1 2 co.

46 3 ad 3

49 :I. co.

1 1 co.j 2 co. ·bis; 3 arg, 1

4 6 co. 12sedc.

68 .~ argo 2, ad 2

III 4 ad 4 4 8 arg. 3 6 1 argo 1

9 1 argo 2, ad 2; 2 argo I, sed C.

4~ 1 argo 2

177 I ad 4

93 7 ad 41 8 ad 3 9:1. 2 sed c •. ~

93 7 ad 4 bis

» 107 If. 77 » 79

93

1 co.

8 ad 4 7 ad 1

7 co., ad 3 bis 1 co.

1 argo 3, ad 3 1 co.

3 ad 1 8 co.

10 co.

1 sed c.

1 co. bit , 4 argo 1 8 argo 1

11 argo 1 1 argo 1 4 argo 1 2 ad 4 8 sed c. 1 sed C. 8 ad 4 5 co.

1 ad 1

2 argo :; 6 argo 1 , ad :;

2 co.

2 sed C. 1 ar~. :; 1 co.

6 argo 3 8 sed c. :; ad 2

7 sed C. 3 ad~

1 ad 2

I" I" I"

I" IIR• TO

" D

»

94 34

6 14 41 14· 14 93

10 co.

11. 10 sed c. 14- 1 ad 2 .s8 2. co.

2 1 co.

III 60

'! 7 1 argo 1 23 2 argo 1 68 8 argo 1 1.4 11 argo I 45 4- argo 3

Lib. XV

» » II

"

cap. 18 11& II"

»

»

»

»

» » » » »

20,23 1& 23 II" II"

26 I"

II III"'

" »

27 1&

» II" 11M

»

172 4- co . 178 :& sed c. 63 3 argo 3 36 1 co.

18 1 argo 1, sed c.;

2 co.

93 5 ad 3 82 't co.

43 8 argo 3 8 1 ar~. 1 39 6 ad 1

43 3 sed c.; 6 sed c. 8 4 argo 2

»

Contra epistolam ParmetHani

II cap. 13 III" 63 1 co.;s sed c., ad 2

" 66 9 co.

I) »67 S co.

» »» 82 7 sed c., co. bis,

8 sed c., co.

» »17, 21 111& 82 6 ad 3

III cap. :I. IIa II"· 10 8 ad 1

»

D

»

,.

»

»

»

43 7 argo 1 64 1. ad 1

»

De Baptismo contra Donati-stas

I cap. 1 II" II"· 39 3 argo 1

» 12 IlIa 69 10 sed c., ad 2

» » I) 88 1 argo 1

IV cap. III" 68 8 ad 2

12 lila. 82 6 argo 1

» »15 IlIa 66 5 co. (tit. De u-

nico bapt.)

»

20 11& II" 22 IlIa cap. 1. 1 Suppl, cap. 5 IIa II"

cap. H 11& 11&0

V VI

VI

10 3 argo 1

66 11 co. (eod. tit.) 19 5 argo 3

39 3 argo Z (/Jod. tit.); 4 argo 1

14 :& sed c. (ead. tit.)

Contra littlll'as Petiliani Donatistall

II cap. 39 44 III" 64 10 argo 3

" II 47 IlIa 64 9 sed c.; 10 arg.3

III cap. 9 III" 82. 9 argo 1

De unica baptismlJ contra Petilianum

Cap. 13 III" 64 9 ad 1.

» » Suppl. 74 8 ad 5

De spiritu et Uttera

Cap. 14 1& II" 99 1. ad 3

»» 100 12 sed C.

»" »106 2 co.

I) I) 110 j argo 1

»17 III U" 1 06 2 co. bit

» 18 .IaU"· 106 2 ad 3

D 21 Ia II"" 106 I co.

l) 24 III II"" 106 1 co.

»27 Iauae 109 4 ad 1

»32 I"II" lie) 3 argo 1

De natura et gratia

Cap. 20 II" IIa"

D U 1"'11&0

I) ".s Ia na-

»2.6 I" U"'"

» 27, 2.8 I"' II"·

» 2.9 1I"n"

»,. »

De peccatorum meritis I cap. 1.S III"

» 16 lI"IIM

» »

» »

III" 1&

I" II"· I" n=

II

32 38 39 cap. 19

» »

Ill" I" II" n"Il&e III" H"'U" 1& U""

» 31

» 34-

II 36

» ,~7

» 67

» ,.

»

69

et remltsione 69 1 ad 1 164 1 ad 8

(tit. Gen. ad litt.) 68 9 ad 1

68S ad 1; 8 argo 3 69 4 co., .~ sed c.

18 2 argo :I.

99 1 argo 1, ad 1 82 1 sed c.

106 ,ad 1 (tit. De perf. iustit.)

16z 110

'1 argo 1 1 sed C. 6 sed c. 9 sed c.

77

»

109

79 162 186 88 III 16·1

27 19 76 85

4. co.

2 argo 1, sed c., co. 9 ad 3

4 co.

1 co.

3 argo 2

3carg. 3;4 sedc, 9 co.

1 sed c. 3 arl!:'. 5 4 co.

De plII'fectione iustitiae /Jominis

Cap. 2 J& II" 71 1 sed c.

»» » 79 2 argo 1

» .5 11" II" 23 4 argo 3

» 8 II" II'· 446 sed c., ad ~

»" »184 3 co., ad 2 br.s

» lola II" 107 4- co.

II 2.1 1& 11" 109 8 sed c.

204

AUcrORUM ET OPERUM INDEX PRIMUS

D. nufl,ijs ., concufl;scnUia

I cap. 10 SUPP!. 62. S CO.

• »11 lIla 2.8 1 ad a I 3 ad a

2.9 a co. bis

1.7 a ad 4

2.8

• » » » » II »

» 12.

III"

»

»

»

I co.

»» 2.9 » 1.3, 2.4 la II"" h » :&4 IIa 11.0 1 H » » III" 2.7 » 2.6 I" II" 113

cap. 11 III" 70

2. co.

4 asg. 1

2. argo 1, ad 1 co.

2 ad 1

4 sed c.

»

II

De an;fIUI .t nus oriKin.

I cap. 9 IU" 7 Q 7 ad a

III cap. I.S la 90 1 sed c.

IV cap. 4 Gent. II 1

Contra duas ftistolas p.lagianorum

I cap.;a III" 68 9 ad a

» »71 lseclc.

II cap. 9 Ia II"· 91. 2. argo 4

Contra lulianum

I cap. 9 I" III cap. 1.6 I" II" IV cap. 1 11& II"

» »

49 1 sed c., ad 1 74 1 sed c.

4 7 co.

8 4 co.

21 1 co.

2..1 7 co., ad 1 H Introd.

H 1 ad 1

lp lad3

» II

II »»

» »»

»

» »

»

» »11

V cap. II

VI cap. 14

17

III" I 4 asg. 1

Ilia 68 II co. III" 68 1 ad a

De gratia et ljbero arbitrio

Cap. 6 I" 11M 110

» 1 7 Ia liRe 1 11

» n" II'· 17

» 18 II" II·' 19

» U IaII&O 79

'" argo 2.

2. sed c., co. 1 argo 2.

9 co.

1 ad I

De correfltione et gratia

Cap. 1 II" II"· 79

a Ia 11&0 109

» 6 lalla. 109

»10 1· 9.S

11 II" II·· I 3 7

12 lana. 109

1 sed C.

a sed Col 4 co. 8 ad 2.

1 argo 3 4 argo 2.

10 ad 3

(I;t. De nat. et gr.) 4 ad 2.

6 argo 1 ; 7 sed C. a ad 1

7 ad 3

13 lS

I1a IIa• 137 Ia 2.1 II"n"· 11

II 83

De flraed6lt;nat;one sanctorum

Cap. a I" 23 a argo a

II naIl" 2. 1 sed C.

II .s II" II"· 1 1 3 10 sed c.

II" 11&0 4 a argo I

» .S 2. arg. 1

» 6 1 argo 3

,. 10 1 argo 1

I" II" 98 4 ad a

1I1& a 10 sed C'I 11 sed C.

» 7 13 argo 1

» 2.3 4 a,rg. a

» 1.4 lad 31 a sed c.,

co., ad 11 3 sed C.

,.

» ,.

» »

»

8

»

,.

» »

,.

»

D, dono perslfJerantiae (al. lAb. II De praedestination. sanetorum)

CaP. I IIall" 13 7 I argo a I 4 sed c.

» 2 Ian'· 109 10 sed c. bis

• "sq. II 114 9 argo 1

» 6 II" Il"· 137 1 argo 2.1 a argo 1

»9 Ina ~ ad 2.

»11 IlIa ~ ad 2.

»14 Ia 23 2. argo 1, sed C.

» I" 11&0 112. 1 co.

IIa II·· 2.4 II co.

lalI'" 110 1 sed c.

II" 11" IS 1 4 sed C. Suppl. 72. 3 ad ~ II"II'" 81 I S ad I

»

»

,.

20 lIZ :13

»

Opera supposititia

QuM,liolUJ Vluris el NoW Tlltamenti

Quaett.19 I" 97 1 CO'1 3 ad II 4

led c., co.

IU" 30 4 ad 2. III" 32 1 ad 3 1II" 15 Sad3

III· 46 9 eo., ad 31 10 co. (iii. De 8] Quaest.)

»

»

»

,.

Quaest.56 » 61 » 66 » 68

» 7]

» 77 » 83 » 85 » 113 » U1

III" 31 3 ad a IlIa 36 5 ad 4 lIla 47 5 co.

nall"" 83 8 ad :&

Ill" 27 4 argo :a, ad 2. III" 13 4 sed c., ad I

IlIa 1 6 co.

I· II"" 31 3 ad 4 I" 63 3 sed c. 1& 9.~ 1 asg. :a

S ermoneS supposiJitii 12. (Nat. 13) Ill"

16 8 argo I

(nom. Leonis PP.)

3:& (Temp.IOl) IlIa 46 4 co. bis

13 (ih. :130) I1aII" 147 I co., ad 1

8:& (De verb. Dom. 19)

I. 11"11" 66 8 add 1 d

84 (ih. as) III" 80 10 se c., co,. a I

,. » 83 2 CO.

(De Sanctis 41) I"Il"

104

» » » »

12.1 12.7 12.8

It

App. S. 1

~Temp'10) III" 28, ib. 36) III" I

ib. 13) III" 1 2 co.

• 16 8 argo 1

(nom. Leonis PP.)

131

(I ex 17 add.) In" (Temp.H) m" (ib. 36) Ill"

132 135 »

136 160

(lb. 29) III" (ib. 137) III"

(;b. 161) III"

~ih. 163) III" ib. 176) mu. 18) III·

168 176 19.~

»

lib. 12.9) la ih. 133) m" ib. 66) Suppl. ;b.2.19) naIl" ;b.a50) II"II"

51 7 1 argo 1

87 1 sed c., 2. ad 1 154 .1 ad 1

(tit. De agone chr.)

(2.6 ex 50 Hom.)

11" 11&0 96 4 arg. 3

]00

»

88 2 sed c.s 89 I asg. 1 73 2 argo 3 76 3 asg. 1

:& sed c.

.~ argo I

»

» » »

2 arg. 3

2 argo I, 2 3 sed c. 1

2. co.

2 co.

»

36 6 ad 3

36 6 ad':H 8 ad I

66 a sed C. ; 3 ad 4

67 7 argo a

39 1 co.

5;& 2 argo 5, ad 2; 4 argo 2. ; .~ sed C.

54 4 ad 2.

(nom. Leonis PP.) 67 8 sed c.

.57 28

2 co.

3 sed c. :10 3 sed c. 3.5 6 sed c. 19 6 sed c. :& ad <4-

,

Liber XXI Sententiarmn (tit. Lib. 83 Quaest.)

Sent. 4 I" 110 4 argo 2, 3

,.» » 114 4sedc.

Dialogus LXV Qf4aestionum (tit. lId Orosium) Quaest. 4 II" II'· 163 I ad 1

» » III' 5 2 ad 1

7 1& 41 a argo 5, sed C.

b 14 III" H 6 ad 4-

»:&6 1& 74 2 co.

De fide ad Petrum cf. sub Fulgentio De sflirjtu eJ anima

Cap. 9 Suppl.

,. 11 I"

q 10.

»15 I"

» Suppl,

»

»

64 Suppl,

90 2. argo 4

79 8 argo 1110 argo 1 82 s argo 3

77 8 argo 1

70 1 argo 1; 2. argo 1 80 1 sed c. I

84 2 argo 2.

De contritione cordis

Cap. 10 Suppl, 2 argo 1

De salutaribus documentis (nom. Augustini lId lulianum Comitem)

Cap. 7 II" 11&0 24 11 argo 2.

De 'Vera et falsa floenitentia

Cap. 4 App. S. I 6 sed c. 1

»s IlIa 84 10 co., ad 3, 6

8 IlIa 85 3 sed C'l 4 argo 2-

Suppl, 1 1 CO.

IlIa S2 8 argo 3 » 70 4 argo 5

» 86 3 sed c., co., 5 argo 1

8 '" argo 3 H 3 argo 3

84 8 sed c.; 9 sed c., ad 2.

»

9

»

»

10 13 b

Suppl, Ia II" IlIa

»

Suppl- 4 1 sed c.r , 2 sed C.I

Ca:.~! III" 68 6 sed c.

» ,. Suppl. 2 1 argo 2.

15 II" II"· 168 4 argo 1

» II Suppl. 9 2 sed c. 1

»19 III" 85 1 sed c.

»20 IlIa 87 4 argo 1

» » Suppl. 20 2. argo I

De assumptione B, Marias Virgo

III" 2.5 .5 argo I » 27 1 co.

1I 30 2 ad 2.

,. H 6adl

Sermones ad Neophytos (tit. De Symb. ad bapt.] 3 De myst. Bapt. In" 66 8 argo I

Contra quinque haereses

Cap. 5 I· II" 86 1 argo I

»» III":; 1 4 ad 3

Sermo contra ludaeos, Paganos et I1rianos

Cap. a' I" Q ~ 3 sed c.

Contra F elicianum 11 rianum de fide Trinilat;s

Cap. 10 III" 26 2. argo 1

»11 III" 1 7 1 ad ;&.

»u lIla :l.5 2. argo 1, ad 1

II II Gent. IV 41

»13 III"S:1 co.

»14 III" 50 1 ad 1

De ecclesiasticis dogmatibus (auctore Gennadio; citatur nom. Augustini in Suppl , sine aucto.;e in Summa Theol. et contra Gent.; Gennadio attribuitur Quodlib. XU art. 10)

;&. III"

4 III&

14 I"

15 I"

» Gent.

16 1&

» Suppl.

» Gent.

17 II'

» Gent.

18 II'

19 I"

» Supp!.

22 (aI.sa) lIla

23 (al.H) III"

»

Cap.

1 co., .l co. 1 argo I

2. sed c., 3 sed c. 3 sed C.

58

3 sed C.

»

20 118 76 II 7.5

»

»

»

70 I argo a II 79, 81.

75 3 sed c.

II 82.

118 3 sed c. 77 8 sed c. 70 1 sed c. I

66 9 ad 3 (tit. in

Regulis Ecclcsiasticis) 79 1 co.

80 10 co.

» » 80 10 ad 5

24 (al. 54) S. 12 3 argo 1, co. :&.9 (al, .59) I" 62 1 argo 1

38 (al. 71)

II" II"" 32 8 ad, 1

II »186 1 ad 6

40 (al, 73) III" 2.'i 6 sed C. 41 (al. 74) III" 66 12 sed c.

(nom. Aug. ad Fortun.) 68' 1 sed c., 2. argo 2 69 2 co.

114 3 sed C. 80 4 sed c. 8 7 argo 2. 8 8 ad 1

» »

» »

»

»

» »

46 (al, 79) S. 49 (al, 82) I" IS IIa" m- 50 (al, 83) IlIa 55 (al. 88) 1&

93 5 argo 2 Hypomnesticon contra Pelagianos et Caeleslinos (cit. sub tit. Hypognost;con)

III cap. 2 I" II·· 109 8 ad 3

» »4 I" II"· 109 .'i co.iad 1

II 9 111& 89 2. argo a

(nom. Ambrosii) » Suppl, 28 I argo 3 (id.)

» 11 Iau" 110 4 argo 1

»

»

Responslones Prosperi 11 quitani ad Capitula calumniantium Gallorum

Ad obiect. II IlIa 88 1 sed C. 2, ad 1

S en~entiae Prosperi 11 quitani ex 11 ugustino delibazae

Sent. 7 Ia II""

» 1.S III"

II

»

2. argo 1 7 argo 1 :; ad 1

» 100 to. II""

» 106 IS II·.

,. 212. II" II"·

» 294 (al, 292)

II"II&O

12 2 argo I 65 2. co.

83 1'i ad 2.

1 argo 2; 3 argo 4

AVEMPACE

sine ult, indo u.

IS. 88 2 co.

Suppl, 92 1 co. Gent. III 41, 43, 44

AUCTORITATES CITATAE A S. THOMA

205

AVERROES (seu COMMENTATOR)

ARISTOTELIS LIBRI CUM AVERROIS COMMENTARIJS (ed. Ven. 1562.)

sine ult. indo

Gent. II 68 - III 48

In libros pn.ysieorum (vol. IV) Lib.Comm.

I 63 37 Suppl, 79 1 ad 3

II 48 66 I" 2.9 3 argo 5

75 75 Gent. I 1 3

IV 71 159 Suppl, 84 3 ad 2.

VIII 46 386 Suppl, 75 3 sed c. 2.

In lsbros De caelo et muntIo (vol, V)

I .~ ~ Suppl. 91 2. ad 10

III 2.0 187 Suppl, 6.~ 1 ad 4

6, 7 2.2.6 1& 76 4 ad 4

In libros De anima (vol, VI a)

11 7 51 Gent. II 61

» 8.52. Suppl. 79 2. argo 4

2. 1 59 Gent. II 61 bis

33 66 IU" 32. 4 argo 2.

67 84 1& 79 3 ad 2

TIl 5 138 Suppl. 92 1 ad 10

» Gent. II 59 ter, 69, 71,

73, 76

» . »139 Gent. 1 61

145 1& 76 1 co., 2. co.

» "117 1 co., ad 2

148 Gent. II 59, 71, 76

" II 60 bis

149 Gent. II 73 bis, 80, 83

152. Gent. II 60

1 .~ 4 Gent. II 60

1 ~ 1~9 1& 87 1 ad 3

Suppl. 92. 1 ad 10 1 8 1 6 1 1& II" 49 3 sed c.

It 50 1 argo 1

» " 50 1 argo 1

» 11& II"" 171 2. sed C.

• Gent. II 59, 60, 73, 78

19 162 I&~4 1 argo 1

» » Gent. II ,8

2.0 163SQ. Gent. II 60, 75

1 64 Gent. U 60

2.5 168 Gent. I 71

3J 1 7 3 Gent. II 60

36 174 Gent. tII43, 44, 45, 48

IH 1& 88 I co. bis; 2 co.

» Suppl. 92. 1 co.

177 Gent. U 60

183 Suppl, 92. 1 co., 3 argo 11

1 8 ~ Gent. II 60

In librum De sensu et sensibilibus (vol, VI b)

Cap. 8 1& 78 4 co.

In libros M etaphysicorum (vel, VIII) Lib. Comm, Fol.

n 28 I" 88 1 argo 4

» » Gent. III 45

" 4 30 Suppl, 76 1 sed c. 1

V 2. 1 1 3 1 I" 4 2 co.

X 7 2.56 1& 3 5 argo 2.

XII 36 318 I" 54 seD.

41 313 Gent. I 2.0, 27

De substantia Orb is (vol. IX)

cap. 1 Suppl. 79 1 ad 3

2 I" 66 2. co.

» Suppl, 7J 2. argo ::

AVICEBRON

»

I" 66 2. co.

(ed, Monast. 1892.) la .~o 2. co., ad 2.

» 1 15 1 co., ad 2.

II 9 Gent. III 69 III 44, 4.~ Gent. III 69

sine ult, indo Fons oua«

AVICENNA (ed, Ven. 1493)

1& 115 1 co.

Gent. II 81

sine ult. indo

u.

Suflicientia

I cap. 6 1& 76 4 ad 4

» »10 1&11"" 17 1 argo 1

II cap. 1 Gent. 1 13

De anima seu VI N aturalium

I cap. 5 I" II"" 17

II cap, 3 I" II" 2. 3

III cap. 2. Suppl. 8.5

1 arg.l;2. arg.: 2. argo 3

1 argo 1

Lib. IV

cap.

I" 78 4 sed c., co. I" 117 3 ad 2.

Gent. III 103

I" 71 1 ad 1 76 4 ad 4

» 91 2. ad 2.

I" II"o 3 1 3 co. 1" n&o 2.5 3 co. 46 1 co.

I" 84 4 co.

I'" na• 63 1 co.

Gent. II 74, 76 - III 87 II> 79 6 co.

» 84 4 co.

Suppl, 92. 1 ad 10 Gent. II 74

I" 71 1 ad I » 91 2 ad 2.

4

»

»

»

6

») »

V

cap·s

6

7

»

De animalibus

XV cap.

»

IlL 71 I ad 1 » 91 2 ad 2.

Gent. II· 76

Philosophia Prima sive Metaphysica

III cap. 2, 3 I" 1 I 1 ad I

8 Suppl, 92. 1 argo 9, co. lOt.. 28 4 argo 2.

» » Suppl, 44 1 argo 3

V cap. Suppl. 79 2. ad 2

»

VI VIII

92 1 co.

I" 7 4 co.

Gent. 1 I] I" 7 I" 16 84

80 I

cap. 2.

cap. 1 » 6 »

4 co. 1 co. 4 co· 4 co.

60

1 ad 3

76 - III 87 5 co.

2 ad 2

1 co.

4 co.

1 ad 3 93 - II IV 6

» »

Suppl.

Gent.

I" Gent.

IS. 45

46 47 84

IX

cap. 3

110

II

4

»

"

»

» 110 Gent. I

»

I" 65 4 co. » 84 4 co.

» 1 10 1 ad 3; 2 co.

Suppl, 75 3 co.

Gent. II 76 - III 69 Suppl, 97 :s ter

Gent. III 86, 87

7

x

cap.

S. BASILIUS

OPERA CITATA

Homiliae in Hexaemeron H omiliae in Psalmos Libri contra Eunomium

De oera virKinitatis inteKritate Homilia« et Sermones Constitutiones Asceticae sive Mo-

Migne P. Gr.

XXIX 2

207 497 XXX 670 XXXI 163

nastlcae 1 32 t

Homiliae quas transtulit Rufinus 1723

Epistolae XXXII 219

Homiliae in Hexaemeron

num..s Ie 67

Gent. II It> 74 Ia 66 69

1" 66 67 I" 74 In 74 I" 74 I" 68 4 co. I" 74 3 ad 1

Ia 68 1 ad 1

(nom. Chrysost.) 1 co.; 2. ad 2 2 ad 3

7

4 co. 19

3 ad 2 1 co.

t co.

3 co., ad 3, 4 4 co., ad :I

3 ad 4

3 ad I

:; ad 6, 7

u

num.

1, 2 » »

»

»

6

7 8

III

cap.

3

4 7 9 »

68 68 68 2 co.

cap.

:; .r;

70 3 co. I" 69 1 ad 2 I'" 69 1 ad 5 I~ 70 1 ad 4 I"

Suppl,

IV V VI

cap.

70 3 co. 74 9 co.

97 I CO.;4 sed C.2 70 1 ad 5

(nom. Chrysost.) ladlbis

cap.

3

»

»

),

»

9

VIII

I"

cap.

1, 3

II omiliae in Psalmos XXVIII num. 6 Suppl,

74 9 co.

97 1 co.r a sed c.s

34 2. argo 5

4 argo 2.

(nom. Hieron.)

Homillae et Sermones

VI in Luc. xu II& n"" 32. 5 ad 2. (col. 262; transl. Ruf. col. 1744)

id. 66 1 argo 2.;

argo 2., ad 2 1171adl

118 4 argo 2

79 13 co.

42 -

»

» II

»

Libri contra Eunomium V C. 11 col. 731 I"

De 'Vera <rJirginitatis integritate

Num. 33 Suppl, 2

»

»

XII In Proo, n, 9 I"

(d. etiam col. 1761)

» »n. 13 Suppl. XV De fide n. 2 I"

70 33

1 d za

3 argo 2, ad 2.

Constitutiones ascetieae sive Monasticae

I num, 4 nan'" 83 13 argo 3, ad 3

» »5 II" IIa• 83 15 ad 2

Homiliae quas transtulit Rujinus (ex iure can.,

vel nom. Ambrosii; sermo 64; cf. P.L. XVII p, 614)

IIall'" 32 7 ad 1

» 66 . 2 argo J; 3 argo

21 7 co.

• 117 1 ad 1

» 185 7 argo 1

187 4 co. (corr. L.)

III" 27 4 ad 2.

Epistolae Ep, 7.60 n. 9

S. BEDA VENERABILIS

OPERA CITATA

Sententiae Pkilosophicae (dub.) Hesaemero»

In Pentateuchum Comm,

De T'abernaculo ac «Jasis nus ac

oestibus sacerdotum Expositio in Mattkaeum Expositio in Marcum Expositio in Lucam

Expositio in Actus Apostolorum Expositio in I Ep. S. Ioannis Homiliae Kenuinae

De remediis peccatomm

sine ult. indo Ia. lIse (ex Mag. Sent.) Suppl,

Sententiae philosophicae

Ex Arist., co1.968 IBUse 110

Hexaemeron

I col. 13, 18

» » 14

»

»

IS. 68 I" 66 Suppl, 69

1& 96

31

4·4

Suppl,

In Pentateuchum Comm, Gen. I c. 1 col. 189 I"

MigneP. L.

XC 965

XCI 9

» 1119

»

393

9 131 301 937

85 9 567

XCII

»

»

XCIII XCIV

»

85 3 sed c. 83sedc•

2. ad :;

(nom. Boetii)

1 ad 1 3 co.

1 sed c. I

1 argo 3

(nom. Hieron.) 74 6 argo 4

68 4 co.

(nom. Rabani)

ac «Jasis eius ac «Jestibus sa..

De T abernaculo

cerdotum Lib.

I cap. 6

III cap. 4

Suppl. 96 6 argo 1 Suppl, 40 7 argo 4

Expositio in Matthaeum

III ad XV II I" 111 2 argo 2.

Expositio in Marcum

I ad I 4 III& 38

» » '1 III" 3,

» » 12. 13 III" 41

ad II 18 Ill" 40

II ad VIII 2. 3 IlIa 44

III ad VIII 39 III· 4S

» IX 2S III" 44

IV ad XIII 24 Suppl, 73

:; ad 1 2. co.

3 ad 2.

2 ad 2, :; :; ad 2

1 co.

1 ad 4 2 argo 1

(nom. Rabani)

adXV 27

» 46

III" 46 11 co. III· 51 2. ad 3

E;-rpositio in Lucam

I ad II 4, 5 III"' 35

» 7 m- 35

2.3 III" z8

» » 33 IllS. 2.8

8 ad 1 7 ad 2. 2 ad 1 1 ad 1

206

Lib.

I ad III :u

»

II ad IV 41

» ad V 34

III ad VIII 15

Suppl.

» 30 IVadXI 24 » XIII 14

11"11" u III" 88 II"II" 122

»

»

Exposmo in Actus Apolt.

Ad I 26 II" II" 9S

» V 3 Ia II" 80

E~osit;o in Ep. I S.lotmnil

Ad II 16 IIaII'" 167

H omiliae KI1Iuinae

I hom. I III" 30

» X Ilia. 38

» »62

»

»

XXIII

AUCTORUM ET OPERUM INDEX PRIMUS

38 66 69 44

147

S argo 3 3 arg.4 7 lied c.

I ad 2, 3

t,,;!. S Hieron.) 96 4 arg. 4> co ..

(,x Hieron.)

4 ad I

I arg. 2 .. arg. 1

(twm. Ambros.) 3 argo 3

172 6 co. 46 9 ad I u 4 ad I

47 S ad I;. 6 ~o. S4 4 co. qUlflqUIIS S4 2 ad 3 his

55 3 co., 6 ad I

8 co.

I argo ,

z argo 3, sed c.

2 co.

3 argo 3 6 argo 3 3 argo 3

10 ad 1

De remed;;, plCeatorum (seu Po",;tl1ltiall)

III" 83 6 ad 7

Comm. in I Corintlliorum

AdX 17 III" 73 3 ad 1

» » » »80 9 ad 3

(nom. Augustini)

S. BENEDICTUS

Regula Cap. 7 ~8

11& IIa• 161 II" 11&0 88 189

»

68

6 argo 1 9 argo 3

2 arg.119 arg.: 13 S argo 3

OPERA CITATA

S. BERNARDUS

De eamid,ratione ad Eugen;um III

II cap. 2 11& 1Ia.. 180 3 ad 1

» ,. 13 I1a lIac 73 ... co.

.» » 993ad3

(nom. Hieron.) 4 sed c.

a argo I

.1 arg.] 14 arg.a

De eonsideratione ad Eug,m_I/I

De praleepto III dispensat;one De gradibus humilitatil lit su-

perbiae

De diligmdo D,o

De gratia lit libero arb;tr;o Sermones de Tempor, Sermonel d, Sanet"

Sermones in Canti&um CantiCONHfl

V

cap. 8 Ia 11 » U Suppl. 98 » 14 I1"U·· 180

»

Migne P.L.

CLXXXII

»

»

CLXXXIII

»

D, pralCepto It dUp,nsat;one

Cap. 2 num. S Suppl. 8 4 argo S

» »» » » 11 1 argo 1 » 11 num. 26 U"II·· 14 a argo 4

DI gradibus humilitatir It superbiae

Cap. 10 IQ. n,alI" 162 4 argo 4

DI JiliKendo D,o

Cap. I IIa II'·

a7 6 sed c.

D, /{J'aUa II lihero arbitrio Cap. I num. a Ia 83

» anum. 3 Ia 8]

,. 9 num. 31 Suppl. 98

SIf'm01lll tU Tempore

Nat. 88. Inn. n. 1 Suppl. 96 6 argo 3, ad 1 a In Coena Dom. n. 2 III" 62 1 co.

SIf'm01III de Sanelis

Pur. B.M.V. 111 IIaII'" 24 6 argo 3

(nom. Gregorii)

2 argo i 2, argo a z argo 1

941 973

1001

3S 359

785

Sermonet in catiticum Canticorum

6 I" 51 1 argo 1

Serm. 5 a, 1& 'liarII'. 1

»6n.l ,>

» 11 n, 2, Suppl. 4 a argo 2.

17 a, 6 II" II'" as 11 argo 3 .. )

» (nom. Aug usnni

BOETIUS

OPERA CITATA De p,,"osophi~~ consolalione De laneta TNmtate

De hebtlomaJibus • De pers01lll et d1lllbus tlatfINS

D, umtat, ,t uno (dub.)

De arithmelica

D, musiea

In C(llIgoM Anstot,lis In topica Cicer~

DI tlif!,rl1l1iis topids • Translatio Arir!. D, amma

Lips.

»

»

MigneP.L. LXIII 1075 1079 1167 LXIV 159

De plsilosophia, consolauane

I pro 4 Suppl. 6 I sed c. 1

Gent. III 71

metro 7 1& II'" 2,5 4 Sed c.

pro 4 Gent. 87 1 ad 4

: J I&!I'" 2,: : :~.C~

» II· II·· 117 6 argo 3 7 I" II'· 2, 3 argo 3

pro z I" 2,6 1 argo 1; 4 co.

» 1° II·· 2, 1 argo 2.

3 2, arg.2, jJ arg.2,

» 4 7 argo 2,

Suppl. 95 2, argo 5

» 96 1 argo 1

Gent. I 100, 102 - III 63 1 n" II·· 118 7 co.

s Ie. II"' 2,,,, sed c.

6 Ian·· 2 3 sed c. 7 Ia II·· 2, 6 sed c.

metro 9 1& 10 5 sed C.

» 93 2, argo 4 » 103 1 sed C. pro 10 I" n'" :; 1 argo 1

» »II" 11" 1 7 argo 3

» 189 1 ad 5

III" 1 5 argo 3

» Suppl, 95 5 argo 7 I" 103 3 co.

Ia 103 7 arg.I;8 sed c.

Gent. III 83

1° 22, 1 co., 4 argo 3 79 8. argo 2.

» 116 1 sed c., 2, sed c., co., 3 argo 1, 2" sed c., co., 4 argo 1, 3, sed

c., co. his III 93

182, 1 ad 2

12 12 argo 1 79 10 argo 2 III 84

79 10 ad 2

II

III

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

11

»

12

IV

6

pro

»

»

»

Gent. '2, II" n'· I"

v

pro

»

4

»

,S 6

10 1 argo 1; 4 co. 46 :1. ad 5

49 6 argo 1

»

» II" lIne

De sancta 7'rinitate Cap.

»

I" 42, 1 co.

Suppl. 83 2, sed C. 1, co.

Ia 3 6 sed C.

»

»

13 12 argo 2, 29, 2, ad 5 50 :1. argo 2 ~4 1 argo 2, 65 4 argo 1 77 1 co.

I 3, 2,2, - - III 2,4 Ia 30 1 argo 3 Ia 10 2, argo 1 28 1 argo 1

»

»

»

»

»

III" Gent.

»

3 4

»

»

41 I" 16 1 argo 2

I" 2,8 1 arg.2,;3 sed c. a9 4 sed C.

30 1 ad 3

39 40

1 argo I

S 6

»

» » »

1 co.

2, sed c.

» "

»

1040 1173

II 99

»

De HebdomaJibus . S. Thomae

Divisio sec. lecti<mes ~omn;,' 1 co.

Prooemium 8 a argo 1

» » 52, 1 argo 1

» IS. 11M 94 2 co.

Suppl. 69 1 argo 1 90 3 co.

3 6 co.

4.0 1 sed c. .SO a ad 3 .S 6

Lect. I

» »)

» 1&

16 1" 2,1 2,6

» III

» III, IV » IV

» »

»

1 argo 1

3 sed C.;4 arg.a 1 argo 4

2. argo I

27 5 ad a

De persona 8t dtlabus natUNS

I' 2,9 1 ad 4

Cap. 1 Ia IIa8 10 1 co.

» III" 2. 1 co.

Ia 2,9' 1 arg.r , 2 argo I, sed C.;3 arg·2,,3 40 j co.

nl" 2, 2, argo 3, co.j 3 argo 2., co. bis 4 2, argo 1

Gent. IV 38

IlIa 2, a argo 3, co.; .

3 co.

16 12 argo 2, 17 1 sed c.

70 3 argo 3 bis 83 1 co.

64 4 argo '3

»

»

»

»

»

»

4

»

»

»

6

Suppl.

»

1& II··

7

De unitat8 8t uno

De arithm,tiea I cap. a

IlIa 1 7 1 sed c.

(tit. De duabus nat.)

Gent. III 97

Ia 31 1ad3

»

»

De munca I cap. 1

In categorias A ristotelis

I c. De subst. I"

» » II" II"·

IV C. De oppos, I" II""

In topica Ciceronis

Lib. VI I"

De difl erentiis topicis

II col. 1189 I" II··

D» » Suppl,

III I"

2 co.

29 2 argo 3, sed c.a 4 4 argo 4

100 6 argo 2,

8 argo 2,

4 sed C. 2, argo 4 8 argo 2

Translatio Arist. De anima Gent. II 61

BONIFACIUS PAPA IV

(ex i ure canonico)

can. Sunt nonnulli nullo

2,5 C. XVI 1 II" II'" 187

I co., 2, argo 1

CAELESTINUS PAPA I

(ex iure canonico) can. S ive Par"lJUli ~ 1 IV de cons.

71

2, sed C.

CAELESTINUS PAPA III

(ex iure canonico)

cap. Rursus, Qui clerici vel voventes

6 IV 6 Suppl, 53 1 sed C.

(IULIUS) CAESAR

De bello GalUeo VI cap. 2,3

94 4 co.

CALLISTUS PAPA I

(ex jure canonico)

can. Euphemium App, Grat. 7 C. II 3 11"11'" 68

4 argo 3

(nom. Gelasii)

CASSIANUS

Deinstitutis eoenobiorum

IV cap. 3 n& n"· 1 8 9

V cap. 1 11& II"" 36

» »..» 162,

P.L. XLIX 53 9 argo 1

4 ad 1

8 argo 1

AUCTORITATES CITATAE A S. THOMA

207

Lib.

VIII cap. 6 11& I1&e q8

X cap. 1 II" II"" 35

v

VII IX

X

XII XIV

XVIII XIX XXII

1 argo. :&

1 argo :& j 3

argo 1; 4 ad 3 1 argo. :3

1 argo 4

6 co.

(nom. Boetii)

ib. 477 3 co. bis

1 sed c.

7 co., 8 co.

6 co., ad 31 7 ad :&

cap. 2 II" II"· 162 8 argo 1

cap. 30 III" 80 9 ad 2

cap. 1 lSq.II"IIa8 8 3 1 7 co. cap. 1 II" IIae 188 5 co. c. 10, 1 1 II" IIae 1 SS 1 co.

cap. 4 II" II'" 188 2 co. j 4 sed c.

»~, 6 11& II"" 189 8 co. cap. 7 II" II'" 186 .~ ad 5 cap. 3,5,6 II"II&e 189 8 co. cap. 6 II" II·· 154 5 co.

III" 80 7 co. 21 II" 11-- 168 2 co.

» 2 II" II"· 35

ult. II" II"" 35

XII cap. 7 II" II"" 162

C ollationes

I cap.

7 11"11'" 184

» 186

» 188

2 II" II"" 188

»

»

II cap.

» •

(M. AUIlELIUS) CASSIODORUS

Exposiuo in Psalterium Praef. cap. 1 II" II'" In Ps. 38 v. 13 II· II""

70 v. 1 ~ II" II""

P.L. LXX 9 171 3 arg.l;6 sed c. 83 1 co.

n 4 argo 1

(DIONYS.) CATO

Breoes Sentent. IIa II"· Distich. de moribus

Sent. praelim, 53 I" II"· Lib. I Praef. Suppl.

81 1 argo. 4

96 5 ad 3 36 :& argo 3

CHROMATIUS

Tract. in Matthaeum

In III 15 m-

P.L. XX ]27 66 10 argo 1

(nom. Chrysost.) 72 3 co. (itt.)

u.

»

CHRYSIPPUS

IIa II"" 137 1 sed c.;] sed c. (nom. Andronici)

(MAllcus TULLIUS) CICERO

OPEIlA CITATA

De arte rhetorica

Rhetorica seu De inventione

rbetorica Topica

Tusculanae disputationes De natura deorum

De divinatione

De officiis

Paradoxa ad M. Brutum

Lips. Teubn. Pars I vol. 1

» » » » » " :I » IV vol, 1 » 2 » » »

3

» » » »

(ex AUl:rustino) u.

»

Ia II'" 59 I" II'" 67

» 105

II· II'" 30

» 108

Suppl. 47

1 argo 3

1 CO.

2 argo 10, co. 3 sed c.

3 CO.

1 argo 4

»

sine ult. indic,

lJe arte rhetorica

III 13 § 23 II" I1-. 38 1 co.

16 § 28,29 II" 11"'- 49 1 ad 2

» 19 § 31 II" II"" 49 1 ad 2

24 II" II'" 49 1 ad 2

IV 15 § 21 11&11&0 38 1 co.

19 § 26 II" II'" 6 co.

Rhetorica seu De inventione rhetorica

I 2 I 2 Suppl. 41 1 argo 2

17 25 n·lI"'" 168 2 ad 1

24 34 1"lIa• 7 1 argo 1

» s,!: I· II"'" 7 3 co. bis

II 52 § 157 1I&I1"· 145 1 ad Ij 3 argo 2

53 I" IIae 61 3 sed c.

» § 159 laIl"· 56 5 co.s 6 argo 1

» » 58 1 arg.3 j4 arg.l

Lib. Cap.

II B § 159

» § 160

»

I" II"· 71 II" IIa" 47

I"

Ia. II". l)

»

»

II" IIa• »

»

Ilia Suppl.

10. n= II II" II"·

Suppl. »

~4 Ia IIa•

» § 162 Suppl,

§ 163-1651"11&. » § 163 n-n=

»

2 ad 1

7 argo 3 4 argo 1

1 argo. 1, sed c., 4 argo I

» § 161

" »

»

11& nII

»

»

»

»

»

II" IIa• Gent.

137 145·

»

22 1 argo 1 56 5 argo 3 57 6 argo 4 91 3 co.

95 2 .sed c. 47 2 ad 2

48 1 argo 1, co. 49 1 sed c., 2

sed c., 6 sed c. 11 1 ad 3

52 1 argo 3 651ad2j3arg.2 60 3 ad 2

99 3 arg.21 5 ad 1 80 1 per totum Pluries

1 sed c. 5 argo 2

I »

»

I »

))

»

81 88 89

»

»

»

»

)) § 164 »

»

)) § 165 _SS § 166

»

3 arg.; j4 arg.z 1- sed c., 2 co., ad 3; 3 sed c. 102 - -I sed c. j 2 sed c. 103 4 co.

106 1 sed c.

108 2. sed c., co. 109 1 arg.3 j3 sed c. 186 1 argo 2

85 3 sed c. 88 4 argo 2.

6 2 co.

65 1 ad 4 61 3 sed c. 6s 1 ad 1 54 4 argo 2

101

))

»

))

»

»

» III&

»

123

»

2 co. ; 3 argo 2, ad 3; 9 arg. 1; 11 argo. 2 128 1 argo 1, 4, co. quater

u9 Introd, j 6 sed

e., ad3

134 2 ad 2; 4 sed c. 136 4 sed c.j 5 co. 137 larg.3j2.sedc. 120 2 argo 3

141 3 argo 1

143 1 argo 1

1 H 2 arg.3 j4 sed c. 157 1 arg.2;3aedc. 160 1 sed c., 2 co. 161 4 co.

138 2 sed c.

III 29

»

Topica

Cap. 3 § 11 sq. I" n·· 1 1 argo 1

Tusculanae disputationes

I 2 § 4 II" n= 131

II III

»

» »

IV

))

))

»

»

14 § 32 15 § 34

De natura deorum II 31 § 95

De divinati01l1 Lib. U

» 7 sq.

De officiis

I s § 1.~ » § 16

argo 3

13:& argo 2

I" II"" 65 1 sed c. I" 11&0 24 2 co.

I" II'" 59 3 argo 3 I"' II"" 24 2 co.

III" 15 4 argo 2 I" II"" :1.8 5 ad argo 1"11"" 38 2 ad 3

Ia I1a• 42 5 co.

I" IIae 42 3 argo 2 1& II'· 42 3 argo 2

46 3 ad 1 46 3 ad 1 46 1 sed c.

44 1 argo 3; 2 argo 2; 3 sed c. 3 argo 1, 2; 8

argo 2.

:I. argo 2 1 ad 3

2 argo 1 :I. argo 2 1 argo 3 3 sed c. 3 sed c.

I)

"

I" II'" I" II"" I" n=

I" II'· 46

I" II"· I"nae 71 11'11"· SS 59

71 77 77

59

»

II' 103 1 co.

I" 22 2. ad 4 Gent. III 94

II" II"" 145 1 sed c.j 2 ad 1 I1a II"" 18 1 2 co.

Lib. Cap.

I 7 § 20

» »»

)) ))

»

" IIaU&e

11& II"" II" 11&· IIaIIae

1° II"· 111'11&0

»

»» »

» » »

))

))

II

III

9~ 3 argo 2

58 2 sed c.; 3 co.j

11 argo 2; 12 sed c. 123 12 sed c. 1

129 5 argo 1

131 2 sed c.

129 7 sed c.j8 arg.a 129 8 argo 3

61 4 ad 1 118 5 argo 1 132 2 sed c. 138 1 co.

61 5 argo 3, ad 3 123 5 argo 2

141 2 arg.3;3 arg.3 144 1 argo 3

142 2 CO.

168 2. co., ad 2, 3 168 2 co. bis, 3 co.

S 6 argo 2

145 3 argo 3 61 1 argo 1 77 3 argo 2 77 1 co.

71 3 ad 3

Paradoxa ad M. Brutum

Par. III cap. - I 1& II"" 73 2. argo 3, co,

2 IaU·· 73 7 co.j 9 argo 2

S. CLEMENS PAPA I

Epist. I ad Iacobum

II" II'· 73 Epit. de gestis S. Petri

Cap. 27 1& 117

Epist. II ad Iacobum (ex C.4 D.XXIII) Suppl, (ex C.23 II de cons.) IlIa

id. »

P. Gr. II :&5 3 ad 2.

ib.469 4 argo 2

36 4 ad 1 80 .. 8 ad 6 83 5 ad 11

sine ult, indic,

CLEMENS PHILOSOPHPS

Gent. I 54

CONCILIA

Agathense a. 506 (Mansi VIII)

can. 2 IlIa 89 3 sed c.

» 34 III" 68 3 argo. 2, .ad 2-

Arausicanum I a. 441 (Mansi VI)

can. 13 IlIa 80 9 sed c.

Aurelianeme I a. 511 (Mansi VIII)

can. add., cap. Ut ieiuni

IlIa 72 7 ad 2; 12 arg.Z ib, cap. Qui non bene IlIa 83 6 ad 7

Braccarense IV (al, III) a. 675 (Mansi XI)

cap. III" 74 5 argo 3

)) 2 lIla 74 6 co. {ex Cypr.)

Cabilonense I circa a. 650 (Mansi X)

can. inedit. 39 11& II"'" 147 7 sed c.

Cabilonense II a. 813 (Mansi XIV)

can. 47 111& 80 10 ad 5

Carthaginense III a. 43; (Mansi III)

cap. 29 III"' 80 8 argo 3

» 35 Ilia 80 6 co.

Carthaginense IVa. 436 (MaD$i III)

cap. 76 Ilia 80 9 CO.

• 99, 100 IlIa 67 4 argo 1

Chakedonense a. 451 (MansiVI-VlI)

Pars. II actio I IlIa 2 1 argo 1

» »II Gent. IV 24

» »v 1& 36 2. ad 2

» )) II" IIae 1 10 argo IA

» 111& 2 1 sed C.;2 sed c.

Gent. IV lAS, 35, 37

Comtantinopolitanum I a. 381 (Mansi III)

can. 3 Suppl. 40 6 se4 c. 1, cf.

Praef.

Symbolum

»

Ia 36 2 argo 2 Gent. IV 25

ConstantinopoUtanum II a. SSo (Mansi IX) Gent. IV 114

Coll, VIII can. 4, 5 IlIa :& 6 co.

» 5 Ill" 2 3 co.

" 8 111& 2 ladl

» 9 111& 25 1 sed c.

Constantinopolit_m III a. 680 (Mansi Xl) Actio IV Ep, Syn. Agath.

IlIa 9 1 CO.

l) » 13 4 ad 1

AUCTORUM ET OPERUM INDEX PRIMUS

208

---------------------------

Actio IV IlIa 18 1 CO.

» X IlIa 19 1 CO.

• XVIlI Symbol. 1.~0 Patrum III" 18 1 co.,

6 sed c.

»

,

19 1 co.

E·ph,sin_ a. 431 (Mansi IV-V) (Mallli IV p. 578 sq.)

Cap.

2 num. 12 8

35 4 ad 2 H 2 ad 8 3 1 ad 1

26 num. 5

»» "20 2 argo 1

» »76 1 ad 1

Anathemata p. 108:a; cf. etiam V p, 1-19

»an. 1 Ill" H 4 sed c.

»» 2, 3, 4 IlIa 2 'co.

»)) 2, 4, 8 Gent. IV 38

»» 4 III" 1 6 4 co.

l>. 6 lIla 20 2 CO.

•• 8 lIla 2.S 1 CO.

• • 10 IlIa 22 3 ad 1; 4 sed C.

» » 11 111& 46 12 co.

• » 1 2 Ill" SO 4 co.

29 an. 12 lIla 16 4 co.

Actio I (M. IV p, 1123) Ep. Felic. p, 1187 III"

» Gent.

» Theoph, ib. m"

Actio VI (M. IV p, 1342)

Decr. de fide II"U" 1 10 argo :1

Symb. deprav. I" 36 2 ad 3

Cap. 1 Anathem, (M. V p, 1-19) d. supra

» q Hom. Th. 1 III" 28 2 co.

» »» 3S 7 ad 3

4 3 sed c. tv 38

.S 2 ad :l

» »

40 3 co. ,1 1 ad 3 42 :t. ad 1 16 4 ad 2

46 1:t. ad 2, 3 47 5 argo 3

; 1 1 ad 3

» ""

10 Hom. Th.:1 1&

» Ill"

» ""

1I ""

1I "

lfileraens, a. B4 (Mansi VIII)

can. .; 111" 89 3 argo 3

Lateranens, Iy a. 121; (Mansi XXII)

cap. 21 Suppl. 6 3 co.

»64 II"' lIM 1 00 6 ad;

M o/{untinum?

(ex iure canon.) III"' 67 8 ad 1

M,laens, a. 84; (Mansi XIV)

can. 6 III" 7'1. 12 argo 2, ad 2

can. 64, 65 II" 11M 154 7 argo 3

Nicaenum I a. ]2; (Mansi II)

Symbolum I" 39 4 sed c. " 45 6 argo 2 , 46 2 sed C.

» Gent. IV 20, 21

can. 1 II" II" 65 1 argo 3

» 19 lIla 66 9 argo 3

N;caenum II a. 787 (Mansi XIIl) Canones 84 Nic.-Arab. 1. c. p, 995

can. 44 Suppl. 40 6 sed C. 1; cf.

Praef.

sine ult. indo 1& 39 2 sed C.

» 11"11&8 18, 1 arg. 2.

» m- 83 3 ad 3

(Pseudo-Syn.) Photiana a. 879 (Mansi XVII)

Actio ; II" II·· 187 1 argo 1

» , "188 4 argo 1

Placent;tmm a. 109; (Mansi. XX)

cap. 10 II"U" 39 :1 argo :1

Remense a. 1148 (Mansi XXI)

line ult. indo I" z8 2 co.

Romanum V a. 1078 (Mansi XX)

can. 5 11" II" 12 :I sed C.

" Supp1. 1 8 4 sed C.

"u 11" IIae 86 I sed c.

Toletanum IVa. 633 (Mansi X)

cap. 6 III· 66 8 co.

• 57 IU" 68 10 sed C.

Toletanum VII a. 684 (Mansi X)

cap. 2 111& 83 6 ad 1

Tol,t_m XII a. 681 (Mansi XI)

cap. .S IU· 80 1 2 ad 1

»" " h 4 sed C.

TNIllanum seu Qujnisextum (nom. Syn. VI") a. 69:1 (Mansi XI)

cap. 23 II· II" 86 1 argo 3

can. :as III· 74 5 argo 3

Turonense III a. 81l (Mansi XIV)

can. SO IlIa 80 load 5;

argo 3

CONSTANTINUS AfRICANUS

Cf. not. hist. P.L. CL 1559

De coitu Suppl, 65 3 co.

S. CYPRIANUS

(ex August.)

1& 11'· 109 10 sed C.

P.L. IV I'll 2 sed c., co.

3 sed C.

6 co.

4 sed C. 2

7 argo 1, sed c. 9 argo '1.

3 co. bis

ib.451

Epistolae

8 ad Mart. et Cf. lIaII"" S:2 ad Antonian. II" II'· 61 ad Euchratium rn- 62 ad Pomp. IIa II"

63 ad Caecilium III"

73 ad Iubaiam IlIa

,6 ad Magnum IlIa 71

124 39 80

De habitu virgitmm IIaIl" naIl" Suppl.

15'1. 5 argo 1 169 :2 argo '1. 96 8 argo 3; argo 2

De oratione Dominica ib. 53;

IIa II"· 83 , ad 1

III" 21 3 argo 3

» 83 4 ad 5

S. CYRILLUS ALEXANDRINUS

Explanatio in Lucae Evang. P. Gr. LXXII 475

Ad IV 40 lIla 44 3 ad 2

» 41 lIla 44 1 ad 3

» VI 19 Ill" 43 4 co.

» IX 59 sq. II&II·· 189 10 ad 2

» XXII 19, 20 III" 75 1 co.

» »79 1 co.

no. II"· 101 4 ad 2.

(nom. Cvrill., d. Tom. IX, Praef.)

Expositio in loannis Eoang, ib. LXXIII 9

Ad XX 17 IlIa .55 1 ad 3

Epistolae ib. LXXVII 9

Ep, 1 De man. Aeg. IlIa 2 6 ad 4

l> 46 (al, 19) ad Decessum

III" 2 1 argo 3

» 8 3 ad Calosyr. IlIa 76 6 ad 2-

Epistolae in Conci/iis relata«

Chalcedonense III" 2 1 arg. 1

Constantinop. II III" 2 1 ad 1

Ephesinum, Illa 2 3 co.

» 3 1 ad I

16 4 co.

20 2 argo 1, co. 25 I co.

35 2 ad 2; 4 sed c •• ad 2

46 l'1. co.

50 4 co.

Gent. IV 24, 38

DAMASUS PAPA

(ex iure canonico)

can. Hanc consuetudinem

15 C. X 1 naII-· 86 2 sed c., ad

DAVID DE D1NANDO

De Tomis. cap. 1

I" :> 8 co.

DEMOCRITUS

sine ult, indic. u.

Ia 22 2 co., ad 3 47 1 co.j 3 co.

,. 84 6 co.

» 1 1 5 1 co., ad 3, 5 Gent. I 43 - II 39 - III 84

DIDYMUS ALEXANDRINUS

De Spiritu Sencto P.L. XXIII (corr. L.),

Num. 24 ilIa 60 8 co.

»» »66 6 sed c.

»37 Gent. IV 24

D1NARCHUS

sine ult, indo

Gent. II 64

105

11

------ -------- ---- .. _ .... ------.----- ---_. ~

D10NYSIUS ALEXANDRINUS

In Lucam XXII 42-48 (P. Gr. X 1590 et 1597; d. ed, Cantabrig. 1904, n, 232)

Cap. 7 IU& 21 4 ad 1

12

OPERA CITATA

D10NYSIUS AREOPAOITA

De caelest; hierarchia

De ecclesiastica hierarch;a De aivinis nominibus

De mystica theolo!(ia Epistolae

De caelesti h,jerarchia

Cap. 1 1,&

MigneP.Gr. 1lt 9 » 369 586

» 997

1065

9 co., ad 2 9 1 ad 2

» 12 13 argo 2

» 88 :2 argo 1 » 108 I co.

» III 1 co.

1 a II·· 99 3 ad 3

1 argo 11 30

1 argo 2., co.,

2. argo I; 4 argo 1 Ia.n·· 112 I argo 3 Suppl, 37 1 co.

72. 1 co.

Gent. III 21

1& 3 8 argo 1

» 12llad1

»

»

» II" II'· Supp!.

Gent.

I"

II

4

57 » 106 » III

• 111

Ia II'· 3

9

»

»

» ,.

» »

» »

» "

»

» »

»

Suppl,

»

»

72. 77 Gent. I I" 108 » 113 m- 64 la 54 56 -e 108

5

»

»

6

»

»

» 112 Suppl. 92 l' 108 1& 12

» sq. 7

101 174 180

60 1 13

2 CO.

2 argo 4 5 ad 2

4 co.

9 ad 3

3 argo 2., ad 2;

12 argo 1 3 argo 1 3 co.

2 ad 1 2 ad 1

54 58 88

122 92 1 108

1 co., 5 argo 3 3 sed C.

1 sed C.

2. argo 2

7 argo 2

6 argo 2

6 argo 2

3 argo 1

3 co.

111 1 co. 112 I argo 3 117 2 sed c.

(tit. Div. nom.) 2 6 co.

31 3 co.

172. 2 sed c., co. 173 1 co.

6 1 ad I 10 4- argo 2

u 4 argo 2., ad 2. 27 5 co.

30 2. co., ad 3 .55 1 co.; 2 co. 34 1 co.

2 co.

2 .sed C. 1

26 - III 83 5 ad 1

3 sed C.

1 argo 1, ad 1 3 argo 1

1 argo 1

1 sed c., 3 co. 3 co.

3 sed C. 1, ad 8

»

» »

2 CO.

8 sed C. 51 5 sed c.;

63 7 argo 1 » 101 1 ad 2

» 106

ad 1

»

"

• 107 » 108

»

.. »

» 112. 1& II'· 28

.so 76

" »

»

»

112

1 co.j 2. argo 2; 4 argo 2

2 sed c.

1 co., 4arg. 2; s co., ad 5 bis, ad 6

3 co., 4 co. 5 argo 3

6 sed c., co . 2 co.

I argo 3, ad 3 (tit. Div. nom.)

Cap. 7

7, 8, 9 " sq.

" 8

»

II

9

10

» 11

»

12 »

»

»

l>

»

»

» »

1 5

»

AUcrORITATES CITATAE A S. THOMA

209

IIa 11M 2 6 co., 7 argo 1

» 181 4 argo 2

IlIa 12 4 sed C.

» 13 2 argo 2

» 30 2 argo 1, 3

" 59 6 co.

» 67 1 CO.

Suppl, 72 1 argo 4

Gent. III 80 1>/uries

Ia 108 .> co.;6 sed c.,eo. 1& 45 5 ad 1

» 106 1 sed C.;2 arg.l II 108 .> ad I, 2, 3

» 112. 4 argo I, sed C.

I"U·· 112 I argo 3

U& 11·· 2 6 co.

181 4 argo :i Suppl, 34 1& 108

II 113 1& lI" 98 lI&UM 2

Ill& 22.

J) 64 1& 10 » 50 • 108

» 113 Suppl. 96 Gent. 11

1& 54

75

» 77

Suppl. 71 la~4 » H

» 84

• 106

n- n= Gent. 1&

» 112 » 111 II' n·· 64 m- (j

• >6

.. 84

SuPPl.

1&

II 112

Gent. II 1& 0 » 106 » 107 » liS

1811" 31

De erclesiastica hierarcMa

Cap. I Ilia 64

» Suppl, 36

»

»

»

II

» »

»

»

»

3

»

»

» »

»

» »

4

»

»

»

»

Suppl, 29 S6 I" 111 Ill" 63

» 65

»

n.

»

» 108 Ja 11ft• 106 IIaIlat' 172.

1 CO.

5 ad 3, 4; 6

arg·4

3 sed c. 5 sed c. 7 argo 3 1 ad 1

7 argo I 6 co.

4 sed C. 3 ad I

2 arg.J; 3 ad 1 9 argo 1

fJ~

1 sed C. Praef.

I sed C. 3 co. ler 3 argo I 1 sed C. 2 argo 3 4 argo 1

2. 6 co. II 98

66 1 ad 2.

; sed c.,co.,ad 2. 2 argo 2.

1 ad 1

1 co. I co.

3 ad 3 3 co.

1 co.

4 ad 2.

92

5 ad 2.

I co., 4 sed c. 5 argo 3

I sed C.

4 ad 2, 1

n 63 66 67 69 71 73 80

6 sed C. 5 ad 4

2 sed C. I

2 argo :I, co. I ad I

7 sed C.

5 sed c.

4 ad 1

5 argo I 9 ad 3

1 argo 3 bis 3 argo 2

1 argo 1

6 co.

2 ad 3;3 sed c.,

2 arg-. :; 4 ad 1

2 co.

S. THOMAE ED. LEON. TOM. XVI

Cap. 5

»

» »

» »

» » )J

» »

11& lIM I 84 5 sed c., co., 6 sed c., ad 1, 2; 7 co.

IU" 6 ladl

» 61 4 ad 1

» 647adl

» 65 I argo 3 bis,

ad 3

» 72 2 co.

Gent. IV 73

1& >8 .> argo 2 " 106 2 ad I 1& I1ae 76 2 co.

II"' lIae; 2 3 co.

D 88 7 co.

184 5 sed c., co. bis , 7 argo :I, co., 8 co. 185 I ad 2

186 I arg.4, sed c.; 5 ad 1

187 3 argo 2

188 2. argo 1

Ill" 27 1 ad 3 67

» » » »

»

»

»

Suppl,

»

»

»

» »

6

»

» »

"

b »

»

» »

7

»

» » » » »

Suppl,

III& »

»

» » »

Suppl,

»

De difJinis no minibus Cap. 1

» II

»

»

»

» » » »

»

»

» » » » »

» » » » »

» ,.

..

»

» » » b

»

» » » » »

» 105 1& II" 79 II" nae 13

• 27

91

» 101

» 106 nr-

co.

67 I ad 1 71 4 argo I 7S 1 co.

80 9 argo 2 81 2 co.

8z 3 argo 3; 4 co. 83 4 co.;s ad I) 7

Suppl. 29 I argo 3 16 1 co.

37 2 co. bis, ad 2

IlIa 16 3 argo 3 63 6 co.

72 2. ad I 8z 3 argo 3

Suppl, 16 3 argo 2 I" I 10 co.

» 90 1 argo 2 » 106 1 sed c.

» »

» » » » » »

,. ,.

Suppl,

Gent.

Ia II » » » » ,.

IaU'"

Il"'U"" »

» III"

»

2 » » » » » ,.

» » » »

» •

Gent.

Ia

3

»

»

»

66 3 argo 1

67 1 argo 2, ad I

bu, ad 212 argo I 71 4 argo 1) 3

82 3ad3bis

29 1 argo 3; 6 ad 1 31 1 co., 2 argo 1;

3 co.

H I co.

37 2. argo I, CO.I 4 argo 6

40 4 sed C. 1; $ argo 1

»

» »

))

»

2 arg, 1 I arg.4 I argo 2

7 co., 8 ad 1 9 sed c., co. 4 ad I

3 ad 9

4 ad 4

4 co. bis

3 argo 2

2 sed C. :I bis , 5 arg. 3, sed c. 1; 6sedc.2

72 ;6 67 68 72 78 80 18 56 71

Ia 52adl

» 12 1 argo 1, ad 1;

2 CO.

»

1:l 1 argo 1; 2 argo

2; 6 argo 2 :19 3 argo 1 32 2 argo 1 36 2 argo I 39 2 argo 2 54 3 argo 1 56 3 argo 1 57 1 co.

58 3 co.

84 7 ad 3

88 2 sed C.

II » II » » ,.

» ,.

,.

2 argo 1 I co.

I co.

4 co.

I ad I 3 ad 2 3 co.

I CO.

2 3 argo 3 20 1 co.

92 1 argo 2. I 30, 34

1 6 ad 3 3 8 sed c. 32 I co.

45 6 sed c. 67 2 argo 3 73 2 co.

93 2 argo 1 22 3 argo 1

5 ad 2 45 2 co.

97 2 ad 2 34sedc.

19 1 argo 1, ad 1 I 26

2 argo 1

» 13 11 argo :I

U"Uae 83 1 argo 2, ad 21 lad 3

4

It

It

Ia

~ 4 argo 3, 2 6 1 co.

9 2. co.

»

,.

Cap.

»

»

» » ,.

»

»

»

))

»

» »

» »

»

II »

» »

»

»

»

»

»

»

»

»

» » »

» ,.

4

»

»

» »

»

D »

» » » »

»

»

» » » » »

»

» ,.

» »

» »

» » » »

» » »

,. ,.

» » » » II » » » » »

II II » » » ,.

» ,.

» ,. ,.

II"'II" »

,.

» » »

I" »

»

» ,.

..

"

» »

» »

» 11

I)

-'9 ». 60

»

» » » » J)

»

,. 103 » 106 109 114

" 115

»

» » »

" »

» » » »

» » » » »

»

II • » ,.

» » ,.

12 19

1 a.rg.3;4 arg.1 4 argo 1; 9 argo 2; u argo 4

1 arg. l; 2 arg,

I, ad 1

4 sed C. 4 argo 1 1 argo 1

1 sed c., ad 4; 2 argo 1, ad 3; 3 argo 1; 6 co.

1 argo 4

2 sed c.; 3 argo 4; 5 sed C.

1 sed c.

2 sed c.; 3 argo I; 5 argo 3

1 argo 3, sed c. 1 arg.l; 4 co.j .$ argo 1

4 argo 1

1 argo 1; 2. argo I; 3 argo 2-

4 sed c., ad 3

1 sed c., co., 2 argo .~

1 argo 2; 4 ad 2 co.

ad 2.

3 argo 2 6 sed c. 2 argo 1 3 argo 1 2. argo 2 2 co.

1 co.

8 co.

I ad I 1 co.

1 argo 1, co. .~ sed C.

2 sed C.

4 arg.l;8 arg.2 3 argo 2

20

49 so

.~ 1 54

55 58

67 68 70 73 75 82 90 93 <)4 9.~

117

2 5 8

10 18

"

1 argo 1 1 sed C. bis

4 co.

1 argo I, l; 4 argo 1, ad 3; 5 co.; 11 argo 1

1 argo 1; 6 ad

11 7 ad 3 2 argo 3 1 argo 2 2 argo 2

1 argo 3, ad 3; 2 argo 1, ad 2; 3 argo 1, sed c. 1 arg.3;2 arg.3

1 sed c.; 3 sed c.; 4 sed c., 5 sed c., 6 sed e., ad I

3 sed c.; 4 co. 1 argo 1

6 sed c.; 8 ad 1

19

:11 24- 2.S 26

27 28

3 argo 2 1 co.

4 argo 2

3 co., ... ad 2 1 argo 3

5 ad 4

1 sed c.; 2 sed C. 4 ad 2

2 eo., 5 ad II

6 argo 5

I co., 9 argo 1 1 argo I

1 arg.1 14 arg.l I argo 1

2 argo 2

4 atg. 1

1 argo I

1 ad 2

1 CO.

3 cc., 6 co. 3 argo 3

5 sed C.

2 argo 1

4 co., '1 argo 3; 11 argo 1

5 argo 2 3 ad 3

1 ad 1

I argo I, 3 6 co.

2 argo 3 2 argo 1

72 74 75 78 79 80 85 87 98

109 112 10 24 25

27 29 31 34 47 53 8z

210

AUCTORUM ET OPERUM __!~DEX~P_R_IM~U_S -.-------

--_._-----

------------_._-

Cap. 4-

» »

»

»

»

»

» »

» »

» »

»

» I"

»

»

» » »

»

» »

»

» »

»

»

» » »

»

» " »

»

"

• »

14:: 14.~ 156 158 161 I co.

165 I co. 167 1 IU'g. I

175 1arg. I,ad 1,:1.. 179 I ad 3

180 6 argo 1,:1., sed c., ad 2; 8 ad :I.

I co. 9 co.

7 argo 3 I argo ::

:I. arg.l,ad :I. bis I IU'g. 4

5 argo :I.

90 :I. ad 4

49 5 IU'g. I

50 I sed C. I

69 7 ad I

89 4 ad :I.

9:1. 3 ad I

98 I IU'g. I, :I.; 5 argo I, 2

App. S. 1 1 ad :I.; 5 co.

Gent. I 91 ter - II So, 55, 91, 98 - III 3, 4, 7, 9, 20, 83 - IV :1.0, 51.

I- 4 - :I. sed e., co. bis, ad I, 3

.5 :I. IU'g. :I., ad 1 » 15 3 IU'g. :I.

» 44 3 argo 4

» 54 :I. co.

• 57 ,. H

» 76

,. 80

n"nM 9:1.

» 95

1'10 114 117 113 1:1.9

135 141

»

» ,.

Suppl.

5

»

» »

» I" lIM » Ill" Gent.

It" II" naIl"

»

I» » » ,. ,.

»

6

7

»

»

»

»

»

In"

»

»

»

,.

»

»

»

»

,. » ,.

» »

:I. ad 1

5 IU'g. 1 3 co.

I IU'g. 1 6 argo ::

1 co.s 13 co.

:I. co.

I argo :I.

1 co.i 1 ad 3;

6 co.

I argo 2

:I. co., ad I :I. argo 3

I IU'g.218 arg·3

I 7 8

:1.6 44 46 86

I co.

.5 IU'g.l, ad 1,4 5 co.

91

:I. 79 13 I 18

5 8

179 14 IS 54 55 56 58

1 co. 1 co.

5 IU'g. :I.

:I. co. 1 co. 28, 30

1 sed c. I argo 1 argo :I. argo 3 10 co.

I argo 1 3 argo 1

1 IU'g.1;:I. Bed c. 3 argo 3

3 sed c.; 4 sed C'I 5 IU'g·3

7 sed C.

5 co.

H 76 78 :I. co. 79 8 co.

84 4 ad I

» 110 3 co.

Ian" :I. 8 argo 1

» 5 IU'g. I

II· 11" I sed C.

» 4

» 8

8

I· I"U" IIaII"

Gent.

I" » ,.

nan"

9 iI

»

10 11

Gent.

Suppl.

I· »

»

Gent.

»

.51 180 188

I co.

I argo 2 2 argo I 3 co.

6 co.

10 4 argo 2 3 argo 3

49, 58, 77 - II 68 - III 97

II

I

:1.1 87

I co.

7 ad 2

175 I

I argo 2 93

3 1 ad I

4 3 ad 1,4 I ad 3

19 11 ad :I. 163 :I. co.

I :a9

90 44 84 5 co.

I argo 4 3 ad 4

Cap. 11

»

» »

» 103 ,. 108

U" II·' 81 I" 11 IS n" 17

» »

13

De mYluca Tlleoloxia 1- cap. 1

»

II »

» Ia II" Suppl.

Gent.

I, ::

Epiltolae

Ep. I ad Caium Un II'·

» » Suppl.

Ep. 4 ad Caium III" »

»

»

» »

Gent.

Ep. 5 ad Hieroth. S. Ep 7 ad Polycarp. I.

~ » II" II""

lIt ..

»

» »

Ep. 8 ad Demophil, nail""

»

» » »

» » Suppl.

Ep, 10 ad Ioann. Ev.

III" 46

»

::9 1 argo 2; 2 argo

1, sed c., ad 1 11 8 co.

4 sed c. 5 ad :I.

8 IU'g. 2

1 sed c., ad 2 4 co.

12 13 argo 1 13 6 argo .~ 84 .~ argo 1

3 8 argo 1 92 I argo :; III 49

100 9:1. 19 28 33 4., IV 9:1. 96

167 13 44 13

5 ad I arg.4 ad 1

:: ad 3 4 sed c. :I. co.

36

1 argo ~ :I. argo 3 1 ad 3

2 IU'g. 3

:I. co., ad :I. 4 co.

45

5 ad :I. 4 argo 1 6 sed c. 5 argo 3

.5 sed C. I

7 argo ]

EMPEDOCLES

EADMERUS - cj, apud S. Anselmum

sine ult. indic. ia ..

»

» »

Supp!.

»

Gent.

»

EUCLIDES

Eleme1lta

I Denn. 2, 3

I"

»

14 11 co.

46 I co., ad 'i :I. ad 2

50 68 1 co. 84 :I. co. 88 I ad 2

77 1 co.

91 1 argo 41 :I. co. I 65 - II 41, 50,

64, 68 - III 84, 85

EUSEBIUS PAPA

8 argo 2

Ep. III ad ep. Tusc. (ex iure can.) can. Manus quoque 4 V de cons.

72 11 sed c.

EUSEBIUS CAESARIENSIS

Eeclesiastiea Historl«

I cap. 7 111& 31

V Suppl, 71

VI 7 Suppl, 88

VII )) 12 Suppl, 96

Oratio de /audibus Constantm;

Cap. 15 IlIa 50

Suppl. Quaest. ad Marinum

Quaest. 10 111& H

De solemnitate Pasehali

m- 81

P. Gr. XX 45 ] ad 2

11 sed C. 3 ] ad 2

6 argo 6

ib. 1315

1 co.

ib. XXII 983 3 ad 4

ib. XXIV 693 1 ad 3

FABJANUS PAPA

(ex iure can. et Conc. Tur, III c. L) can. Ets; non frequentius

16 II de CODS. lIla 80 10 ad ;;t 1 arg.]

(ex Conciliia) id.

FELIX PAPA M.

lIla Gent.

4 ] sed C.

IV 38

FRONTINUS

StrataXemata I cap. I

n"n""

40

co.

FULOENTIUS

fid -~ P trum (citatur nom. Augustini)

De e flaB P. L. XL 753

Cap.

num. 4 5

I ad I

2 sed c. I argo I S argo 1 1 sed C. 3 sed c. 2 sed c. I argo I I sed C. 1 ad 2 2 sed c. 8 ad :I. 4 sed e. 2 sed c.

»

»

))

» ».

»

» I" 1&

Ill"'

2

num. »

7 10 14 »

»

18 Ill"

»" 21 III"

] num, 40,41 lIanae

9 al. Reg. 6 111&

» 11 III"

»)) 14 Ill"

15 III"

14 39 5 4 6 4 argo 1

3 sed c.; ad I argo 1

9 ad 2

2 argo 2

14 17 18

»

))

» »

:1.4 App. S. 2 33 III" 64 39 II" n"" 146

P.L. LXV 153

Ad Montmum libri ,III . I De dupl. praedestin. Del c. 19 I" II"" 79 ~ argo 2

OALENUS

sine ult, indic. Gent. De simplicibus medicinis Suppl.

86

3 ad 3

OELASIUS PAPA I

(ex iure canonico)

can. Praecepta canonun:

12 LV III 8:a 10 argo ]

can. Diaconos pro priam

13 XCIII III" 67 I sed c.; 3 sed C.

can Sacrosancta

92 ·C. I quo I Ill" ~:l.S argo 2, ad 2

can. Si quis monaehu; fuerlt

28 C. XVI quo I n"lI·~ 184 8 argo 4 can. Lex illa

49 C. XXVII :I. 11& 11&· I.S4 7 ad 4 :I. C. XXXVI 1 II" 11&· 154 7 ad 4 can. Comperimlts autem .

1:1. II de cons. III" 80 12 argo I, 2

(AULus) OELLIUS

(ex Augustine) De noctibus atticis

XIX cap. I I" II,e

ed. Lipsiae I 886 59 2 co.

GENNADIUS - De ecclesiasticis dogmatibus d. apud Augustinum

OILBERTUS PORRETANUS

sine ult, indie. I":a8 2 co. bis

Liber sex principiorum P.L. CLXXXVIIl1257

Cap. 1 I" 9 2 argo ]

In Boeti; De Trinitate P.L. LXIV 1301

In lib. II 1& 39 6 ad 1

OLOSSAE IN S. SCRIPTURAM

NOTA. Si nihil additur est glossa ordinaria; Aug., Bedae etc. signijieat glossam ordinariam e.x Augustino, Bed« etc., interl. (live intI.) est glossa interlinearis; Lomb. (sive L.) est glossa Petri Lombardi

Intl--Isid, est glossa interlinearis ex Isidoro; L.-Aug. est xlossa Lombardi ex Augustino; ord. et L. est glossa ordinaria et Lombardi; ex his exemplis similia facile patebunt.

Genesis Cap. Verso

Strabi »

»

61 66 68

4 sed C.

3 sed c., co.

1 ad I; 2 co.

_______ . .. ~_A_U_C_T_O_R_IT_A_T_ES_C_I_TA_T_A_E_A_S_. _:_T~H_=_O~M=_:A~ ___:_2~11

Cap. Verso

30 Bedac 8 Strabi

14 Aug. n" IIo··58

4 non invenitur

10. IIae 81

,,' 10 interl. I1a no.· 67

6

interl, Suppl, 99 interl. III& 10 Greg. I1& I1ae 180 interl. II" Il&c 154

22 32 17

3 12

30 2

Exodus

1 8 20 »

20 Greg. 1& II'"

19 . 1&

5 naIl'"

Origin.nalla• 7 interl. II" II'" ind.-Is. I&Ua• 26 interl. mStrabi 1"110.· 25 Bedae Suppl.

22 25

26

Bedae I" I1a• in t1. et Bed.

Ia II'" 1&

»

20

Leviticus

Praef. bid. 10. IIa"

2 5 Hesych. Ill"

10 16 Hesych.

no. n=

15 22 IIa II"·

31 IIa IIa"

1 9 I 7 II" IIa•

B 17) 18 Hesych. S.

25 2.5 sq. inter1. S.

1 ad 2

1 argo 1

(nom. Bedae) 8 argo I

4 argo 1 3 ad 2

3 argo I 2 ad 1

5 ad 1

12 ad 4

114 10 argo 2 32 1 argo 1 94 2 sed C. 84 2 sed c.

I:U 3 argo 1, 3 100 5 ad 3

83 4 ad 9

105 2 ad 9

96 1 sed C. 1, co., 5 sed C. 11 11 argo 2

102 4 ad 8

102 4 ad 8 12 11 sed C.

102 3 ad 2 81 3 argo 1

14 2 argo 4 10 9 sed C. ,94 '3 sed C.

158 argo 3

~6 sed c. 1

14 3 argo 1

Numeri

6 18 Greg. IIa IIac 186 6 sed C. 18 12 Origen, 1& 113 7 argo 4 42 14 Raban. nall"c 172 6 sed c.

• :: 3 18 Origen, naIl"· 76 1 argo _5

28 9 Rab.-Orig.

II" II&e 1 22 4 ad 3

Deuteronomium

11 10. 23 1 1 interl. lIana" 122

16 I1& IIa• 97

2 sq. II" lIM 97

8 Isid. IIo. n- u5 17 Aug. II"Jlat· 154 Aug. Suppl. 67

5 6

17 20 23 24-

ludices

7 11

3 Orig. 11&11" 125 ~o sq. Aug.II&IIa" 97

Ruth 3

7

III" 81 1 CO.

7 argo 1

3 argo 1, ad 1 I co.

4 sed C. 3 argo 3 2 co.

6 co.

3 argo 2 2 ad 3

Regum 1

14 I no. no.. 18 1 argo 3

17 39 interl. Hv H'" 189 10 ad 3

Esdrae II

12

Suppl. 82 4 co.

lob

8 18 21 27 30 31 11

22 Suppl, 87

18 Gregor. Ilia 8

29 Gregor. III" 8

8 Gregor. n-n= 1 1 1 23 Suppl. 69 33 ord. et indo S. 6 17 IIana• 162

sed C. I 7 sed C.

8 sed C.

3 argo 1 4 sed C.

2 ad 3

2 argo 2

»

Psalm;

In tit. L.-Cass. II"' n"· 171 1 argo 4

Lomb.

» 174

» L.-Cass. na II"" 174

Prothemata II" IIa• 174

Praef. Lomb. no. II'" 174 2 Aug., Cass., L.

III&7 5 Lomb. Suppl, 75

2 4 Lomb. IIa na• 75

4 5 Cassiod. nallae 158

7 I" 93

2 arg.l;5 ara.r 3 argo 1

2 sed c.

3 argo 3

1 co.

4 argo 1

2 sed C. 2 ad 1

1 ad 1

2 arg.3; 3 sed c. ... co.

Ps. Verso

S 7 Lomb. no. II'·

7 1 indo et L.

II" IIa.

II L.-Aug. Ill& 4 Aug. II" IIa•

2 L.-Aug. 1&

» Gent.

1 0 Lomb. UI"

6 Aug. Suppl,

» L.-Aug. Suppl, 14 L.-Aug. I1aIl'" 2 6 interl, n- II'· » L.-Aug. IIaUa• 30 ord. et L. III"

:: inter!' IlIa

» Lomb. Hl"

23 7,9 Aug'. IlIa

6 Lomb. m- 10 intl., Aug.; L.

m- 30 tit. intl. et Cass. IUa » » L.-Aug. II" II'· 1 inter 1. II" II'· 6 Lomb. Ill" 16 Aug. IIa II'" 1 L.-Aug. I" II'" » Aug. II& II"

» Aug. et L.

n"u .. e

22 Lomb. UI"

1 Aug. U"U'" 1 5 L.-Cass.U8'1]'"

13 interl. II" 1I,e 3 ind.-Cass.

U& n=

» L.-Cass. I1a'llae to Lomb. Suppl,

8 1&

18 Cassiod. naIl'" 10 L.-Cass. 110.11'" 14 ind.-Aug.

no. II'· 3 ind.-Aug. Ilia 6 Cassiod. I"'IIa" 19 Lomb. Suppl, _57 5, 6 Aug. II&II"·

64 5 intl. et Aug.

III' » Aug.

67 34 Casso et L. S.

68 29 10.

» Cass., Aug. 10.

69 4 Aug. I1a 110.·

6 indo et Casso IIa I1a"

70 15,16 intl. II& 11&·

» Aug. et Bed. n- II"· 19 Ord. et L.

IIa II&·

H 4, 5 Casso IIa II"" 75 12 Lomb. II" II""

11

15 18

»

21

»

21

29

32

»

33

39

44

49 50

»

» L.-Aug.

IIaIlae

77 18 interl. II" Ilac

25 Lomb. IlIa

87 4 ind.-Aug. Hl" » indo et L.-Aug.

m-

91 1 1 intl, et L. lIP

<} 5 9 L.-Cass.IIaIIB"

98 5 Lomb. Hl"

» L.-Aug. IlIa

102 3 L.-Aug. IIBna" 1 03 15 August. 1& II""

26 I"

106 18 Aug. II" IIac

,08 4 Aug. IIaURe

110 9 indo et L. UI"

115 2 Aug. et L.

IIo. n=

11 85 1 L.-Ambr. n-rr- 82 Aug. II" n= 93 interl. la II'"

» 102 Cassiod. l"ll'c

lZS .5 L.-Aug. Ill"'

12 7 1 Casso II· UM

130 2 na.II'"

»

135

lIP' » Lomb. n" nac 10 Casso et L. ll"'I1'"

1 1 0 2 sed c.; 4 ad 1

103 3 argo 1 25 2 co.

162 5 argo 1 16 6 co. III 47

.57 1 ad 2 95 3 argo 2 95 3 argo 2

162 7 ad 4 88 4 ad 3 88 4 ad 3 80 6 sed C. 69 5 sed C.

69 4 ad 2; 5 sed C. 52 1 co.

S6 2 sed C.

s.~ I co., 2 argo 2 7 4 argo 1

175 2 argo 3 18 2 argo 1 48 5 ad 1

9.S 8 argo 1 19 10 sed C. 1 83 5 argo 2

183 1 argo I 2 11 argo 1 l111ad2 79 1 argo 2

83 7 ad 2j1S sed c.

4 7 argo 2

1 7 7 arg. 1, ad I 61) 2 argo 1, ad I 39 8 argo 5

187 5 sed C. 183 2 sed C.

168 1 argo 1 36 1 ad 1 96 5 ad 3

5 1 sed C. 1 96 4 ad 2

4 3 argo 1 ~4 4 sed C. 76 2 argo 3 24 1 sed C. 24 3 co.

115 larg.1

187 5 sed C. 188 5 argo 1

188 5 ad 1

163 :: ad 1 13 3 argo 3 10 8 ad 3 88 6 sed C.

109 3 sed C. ; 4 co. (nom. Augustini)

88 2 argo 1

189 z sed C.

97 3 argo 3, sed C. 80 2 argo 1

t; 4 sed c.

»

46 7 sed C.

1 6 argo 1 84 1 argo 2 25 2 argo 1 25 :1. sed C. 14 argo 2

110 2 sed C. 63 8 argo 3 35 I co.

73 argo 1

48 argo 2

17.5 :1. sed C. 162 6 sed c. 187 3 co.

99 5 argo 4 99 4 argo 2 84 5 argo 1

125· 2 argo 1 147 4 ad 5 189 1 argo 4

68 ad 2

189 1 argo 4, ad 4

148 3 argo 2

Ps. Verso

136 7 Lomb. II" II"" 162

138 2 intl, et L. III"' 53

140 2 L.-Cass. n"Uae 8 3

» 4 Casso II"' II'" 69

5 indo et ord.

IIaIl"· 115

149 6 Aug. et L. S. 82

Proverbia

4

3

»

9 14 24

8 Gregor. 11"'11'" 13 interl. U"' II'" 10 II"' II'" 21 Raban. I1aIl&e 22 II" II'"

29

III"

7 ad 3 1 co.

J sed C. 1 ad 3

2 argo 2 4 co.

37 70 33

168 20 73 q8

2 ad 3 3 ad :; 6 sed C. 3 sed c. 3 co.

2 argo 2 6 argo 3

Canticum Canticorum

2 2 Gregor. I1aIl'· 108 1 argo 2 517 I"' 8 }setic.

tnom. Gregorii)

84 6 argo 1 185 7 arg.2 75sedc.

113 6 argo 1 15 3 ad 3

(nom. Gloss. Hier.) 9 17 interl, I1o. I1ac 111

14 9 Hier. Suppl, 98

19 interl. Suppl, 99 16 14 Hier. I1'II'" 111 1 8 2 110. II'" 1 3 30 26 interl. Suppl, 91

33 interl. Suppl, 74 33 15 interl. II"' II'" 78 38 1 Gregor. U&II'" 1 73 »

6

8 non invenitur Suppl. Suppl,

8

11

Ecclesiasticus

5 16 interl. II"' II'" 6 2 interl, II" II'"

7 34 I1a 110.·

15 14 interl. ' I"

1 7 9 Raban. I"' II'" 1 8 23 interl. II"' II&e 24 32 interl. 10. 37 3 inter!' n- IIlte

Isaias

3

9 intl.-Hier. IU'

14 Hieron. n"U'·

I Hieron. IlIa

5 interl. 10.

4 intl.-Hier. nr-

4 ~ 8

174 III" Suppl, 10.

53 60

63

9 19 Isidori 16 interl. » ind.-Aug.

Suppl. Suppl.

1 interl. I"'

24 interl. Suppl.

65 66

leremias

8 8 intl.-Hier. I"

15 1 interl. Suppl,

20 14 Hieron. Suppl,

Thrmi 4 6

4 argo 1

7 sed C. 2

74 1 co.

112 2 argo 2

~4 3 argo 2, ad 2 83 1 sed C.

94- 5 argo 1

97 3 argo 2

24 1 argo 1

130 1 sed C.

Sl 97 89

2 argo 3 4- sed C. 1 3 argo 5

1 sed c.;4- arg.: 3 sed C.

3 ad 3

9 argo 3

2 argo 3

1 argo 1

1 argo 1

1 ad 2

7 co.

S co.

94- 7'J. 39 94 99

1 argo I argo

8 argo 5 sed c. ad 4

17 4 argo 3 72 3 ad 2 98 3 co.

I1ana• 111 4 argo 1

Ezechiel

6 Hieron. I' 79 12 argo 1; 13 co.

13 18 interl. 11& n'· 115 1 sed c.

Daniel

7 9,10 interl. Suppl. 79 9 sed C. 2

Osee

16

»

1 Hier. 14 interl.

IIa II"· mn"'11'· Ill"'

:; 13

loel

2 2.S interl.

Ia.

19 11 16

5 52

2 CO.

(nom. Hieron.) 7 argo 1 (id.) 2 argo 2 (id.) 8 co. (iJ.)

2 argo 2

6 sed c.

Amos

In" 89 5 sed C.

2 no. II'" 172 3 argo 1

(nom. Gloss. Hieron.)

» 173 2 argo 1 (iJ.)

5 I, 2 Hieron. Ilia 89 3 argo 1

Lonas

2 4 interl. Suppl. 27 7 sed c. 3

Zacharias

9 11 interl,

III"' 5Z 6 argo 2

212

EfJtmg. MIlIIIuui Cap. Ven.

z interl.

»

»

»

» »

:U

» »

It

» z3 » •

Z 4 •

16 15 ., 23 10

I) 44

18 Aujl'.

» »

AUCTORUM ET OPERUM INDEX PRIMUS

. ------_._------------_ ..

»

I- U" 40 7 sed c.

,. 6; 4 sed c.

• 66 6~· 3

II· II·'

• • ,.

lIla U-I1" Suppl. I-II"

n- II·· Suppl, 1·11"

11& II·· U&II" 1& II" 2.0

2. I- II··

35 Raban. 1& 11·· » interl.

23 Suppl.

» Hieron. 11'11·· 2.9 Aug. II· II··

» Suppl. :u

30 Aft,. .Ia II"" 108 33 III" 74 • Hieron. 1- II" 23 19 Beda Suppl,

q 12

»

17

2.

» Beda

» 30

18

27 Aug. 15

I1& II'· 104 II- 11"· 11

11 16 non in'llenitur

n-rr- 31

19 28 Suppl. 89 2.3 8 intl-Hier. Ia 117

2. S 31 Suppl, 89

2.6 44 11& lIM 125

2. 7 52., 53 Strabi Suppl. 77

E'lNmg. Marc; Prol. Hieron.

»

1"11·· 99 11"11" 18; 24 Bedae Suppl. 89

E'llang. Luell'.

32. Bedae-Ambros.

Ill"

3 Z1

" 6 at

9 27 interl,

» 30 Strabi

10 1 Bedae

» » » 30

1~ 4 Ambr.

» 33

» 36

13 28

16 u

2.2 24 Bedae

Evang. IoanniJ

"

111& 4J 11& II" 184-

" 185

188

III" 67 1& II'· 8.S

lila

Gent.

III" Ill'

29 IalI·· 82

2 17 1"11-· 28

1 17 Aug. et inti.

Suppl. • 23 Scot. Erig.IIl·

» 31 A1cuini

I> "

naIl" 11"11" Suppl. Suppl. Suppl, IIa II··

I argo 2 17 7 sed c. 24 it ad 3 lS

7

171 30 174 174

I argo 3 1 arR· 1 6 co.

(nom. Hieron.)

6 ad I

I argo 1 I argo I I sed c.

(nom. Hieron.) 2 ad 3

6 argo I

I ad 2

6 co.

6 co.

6 argo 4 7 arg. 3 I argo I 5 sed c. 12 CO.

3 sed c. 3 arg.2 9 sed c. it argo I 73 6 co.

6 argo I 8 ad I

8 argo 1

it arg.I;3 sed c. 5 argo 2.

I argo 5

5 sed c.

I argo 5

4 argo 3

1 argo 2.

17 2. argo 1

(nom. Hieron.) 3 argo 1

2. argo .l

2 argo I

(nom. Hieron.) 6 argo 1

4 ad 2.

(nom. Hieron.)

1 argo 1

8 ad 3

(nom. Hieron.) 2SedC.2

1 ~rg. 1

3 ad 1

2 argo 1 1 ad 3

; co.

%. argo 3 8 argo 2.

13 1 argo 1

(nom. Ambrosii) 69 7_.$cd C.

(nom. Bedac) IV 59

85 3 argo 4 45 2 argo it

(nom. Bedae) 3 argo 2

6 ad 1

6 argo 2 4 argo 5

2. argo 1, ad 2 I sed C.

(nom. Bedae) 4 'J argo 1

187 3 argo 4 95 4 argo 2 97 3 argo 1 69 4 ad 3 38 1 ad I

2. sed C. 4 co.

89 6 ad "I 38 5 co.

(nom. Bedae) 14 3 co.

Cap. Verso

3 35 ind.-Aug. Ilia 7 11 ad 1 » »d. aJdit. Burgms. ad Lyr.

III& 7 11 ad 1

S :u Aug. Suppl, 90 2 argo _s

» 45 interl. Suppl. 89 2 argo 3 9 3 1 interl. Suppl. 71 3 ad 1

19 37 inted. Suppl. 90 2 argo 1

A clus .4 'IOstolorwtn

3 Ill" ~7 I ad 4

2. 2 ind.-Ambr.

1"11"" 111 II-lI" 176 11& 11.6 176 lIB I1ae 184

7 sed c. 1 led c.

1 argo 2, ad 2 6 argo 2

3 Greg. 4 Bedae

6 3 Bedae

Ad Romanos

1 2., 3 Lomb. III· 16

4 inti. et L. 111& 32 » Lomb. IlIa 24 7 interl, 1& II'" 110 1 argo 3

17 nr- 7 3 argo 3

» August. 111& 7 :I ad 3

» Lomb. lIla 13 8 sed c.

(nom. Ambr.)

19 inti. et Aug. Ia 20 Lomb. 1& 32. 24 August. 1& II·· 79 29 interl. 11& U"" 7 4 29,30 Ambr. et L.

11"11'" 38

» » Ord., intl.L,

U& Ua• 74-

» 30 inti. et L.

II" II"" 72 » ord. et L.

U" II·· 32 L.-Ambr.

II"lIM 70

» Ambr. II" II"·

2 4- Ambros. l"na.

D »L.-Orig. naIl"'

»14 lalla.

" »

15 L.-Origen. S. 4 i8q. inti. et L. III· 1 lord. et L. Ill" 5 3, + inti. et L. S. 14 ord. et L. Ill" 6 Lomb. nla » L.-Aug. lIla

6

» 6sq. Lomb. 23

7

]) »

7 ind.-Aug. l"n'" 73 » ord. et L.

IIaII'"

» »

» August. 1& n"" 8 August. 1& II'" » ind.-Aug.

1& II·· 77 m- 15 1& II"· 74 I" n"" 17 IS 83

» Lomb.

8

14- 15 interl. 19 August. IS Ls-Prosp.

lIB ua•

» L.-Aug. II"n3" 17 Hl" 19, 22 ord. et L.Ps. Ambr. Suppl, 91

2.2 L.-Ambr.

» »

2 3 intI. et L.

II· II'·

B » Suppl. 77 »Lomb. IB n'· J 06 » 28 L.-Aug. III" 89

» L.-Aug. Suppl, 4

» 29 Aug. IS 23

30 intI-L. IB nac 113

34 Lomb. Ill"' J8

9 3 II" lIB. 27

15 IB 23

10 8 August. Ill" .1 8

I 1 24 Lomb. 111& 44-

)~ August. II'n'· » L.-Aug. IIaIIa•

» 36 August. 111&

I> L.-Aug. III"

12. 6 L.-Ambr.

IIan"

19 indo et L.

IIaII"

13 2 L.-Aug. Ilan"

S.

»

7 ad I 1 co.

I ad 2

111

1 argo :I I argo I 1 argo 1

1 sed c., co.

1 co.

1 sed c., co.

1 CO.

71 2 sed C.

1 co.

11 argo I 4 argo 3 5 sed C. 2. sed C. 6 a:rg. i 1 argo 2 4 co.

70 3 sed c.; 4 co. 15 2 sed C. I

62 5 sed C.

69 :I ad 1

69 3 sed c., co.j 8 co.

J ad2

., sed c., ad 2 3 argo 2

114

6 argo 2

116

1 ad 3

2 argo 3 6 argo 2 4 argo :I

118 7J 77

4 argo :& 2 argo 2 4 sed c. ':' argo 1 1 ad 1

19 4 argo I 19 4 sed C. 23 1 ad :l

3 sed C. sed C. 2 74 4 argo 3 2 ad 6

91

7 argo 4 :& sedc, 2

4 co.

104

2 argo 1, ad I I argo 4

6 sed C.

1 sed C.

3 argo .1

8 ad I

~ argo 1 6 arg.; :& ad I

4 ad 2

4 ad 2

2. argo I :& argo 1

104 32

S argo

64 7 ad 5 69 3 ad 1

3 j 4

Verso

2 L.-Aug.I1" II" 104 5 co.

3 Aug. U" II'" 60 4. sed c. 17 Aug. IIaU"· 146 1 argo 1

23 Proep. Suppl. 59 2. argo .;

»L.-Prosp. S. 59 2 argo 5 » Prosp, I" 11" 61 2 argo 1

(nom. Gloss. August.)

» I" II'" 6 S 2 co. (id.)

» II" II'" 10 4 argo 1

» Lomb. 11" II'" 10 4 ad 1

27 inti.' et L.

II"II'" 187 4 ad 2

30 L.-Ambr.

II" II'" 83

16 27 Aug. II" II" 103

80 79

I> » 80

33, 34 Lomb. 111& 80

12 3 Ambr.-Hil. Diac,

I" II" 109 1 argo 1

» 9 inti. II· II"· 4 5 ad 4

» 7.7 inti. et L. S. 95 3 argo 4 » 2 8 interl. II" 11&· 184 6 ad 2

I'l 1 1& 107 2 argo 1

3 intl. et L.

IIa IIIL. 32 10 co.

14 2 ord, et L.

n- II·· 174 IS 12 interlin. Ill" 56 » 20 interlin. nla 53 » 30, 23 ord, et L.

Ina 56 1 ad 3

» 24 1& 109 2 sed C.

» ord. et L. S. 81

» 89

Cap.

13

»

»

6 9, 10 intI. et L. nan'"

18 1& II"

» Lomb. II" na" t 2 Sedulii Suppl, 3 t interlin. Suppl. » Lomb. Suppl.

7

11 21 ord, et L. Ina 2.5 ord, et L. Ula » 2 7 L.-Ps. Ambr. 11& II" q1

» Lomb. IlIa 80

29 ord. et L. III"

» Lomb. III"

»

»

»

»

»

»

» 29 ord. et L. » 41 ord. et L. » 42 ord. et L. » 43 inti. et L. » 52 inti. et L.

S. 71 S. 96 S. 82 S. 84 S. 86

Ad Corinthios Il

2 10 Lomb. Suppl, 3 18 L.-Aull'.(lIaII .. e S 16 Lomb. III"' 8 12, 13 interlin.

II" 11·· 8 12., 13 indo 11"11"

9 5 intl, et L.

II" II""

» 7 Aug. II. 11"·

11 14 Aug. 11& n8• I"

12

2

» ord, et L.

II" II··

S. » Aull'. II" II-I) ord., Aug. et L. n&n"

I" Suppl, 11& nL. Han'"

»

»

»

» 7

» »Lomb.

» 20 interl.

21 into et

7 ad 3 1 ad 3

(nom. Ambr.)

4 ad 2 3 ad 3 1 ad 1

13 sed c. 7 argo 4 4 sed C. 9 argo 1 7 argo :;

3 argo 3, co. his 2 sed c.1

3 ad 5 6 co.

9 co.

138 1 argo 1 71 2 ad 4

154 3 argo 1 62 2 sed c. 1 74 5 sed C. 1

74 1 sed c. 2; 3 sed C. I

77 6 sed C.

76 1 sed c.

I co.

5 argo 1 1 sed c. :; sed c. 4 sed C. 8 ad 2

2 argo 1 1 sed C. 3 sed C.

3 argo 2 4 argo 1

1 sed C. 3; 3

argo lZ, ad 12 9 ad 4

3 argo I 2 arll'. 1

I sed C. I

I sed C. I; sed C. I

25 180

n

1 sed c. I 3 ad 2

6 co.

186 3 argo 1 32 10 ad 3

118 2.00 10 57

3 co.

9 argo 3

2 argo 3, ad 3 I argo 1

1 sed C. 9 argo 2. 3 co.

3 ad 4 ft/urilS 5 argo 3

S ad 2

I co.j 2 argo 1

I ad 5; 6 ad 1; 11 sed C.

Ad Galatas Cap.

2 » »

Verso

11 inter!' II" nne 14 Aug. II" II"·

» Hier. III. II·· I.~ intI. et L. III ,. 1"

l"n&o Ill" III" III" mIn"

la

»

»

»

20 Lomb. 4

» August.

» L.-Ambr. 8 interlin. 9 L.-Hier.

l1"U8• » ord. et L. lIla 18 interlin. I" II&e 1 L.-Aug. n"n'" 18 Aug. r-n= 19 intI. et L.

II" n=

»

» »

»

19 sq. I"n'" 20,21 intI. II" IIa• 22 interlin. 1& na•

»

u

U"U'" 2 3 inter lin. I" n"o n" II'· » inti. et L. n"II""

Ad Eplusios

18, 19 Suppl. 96

I inter lin. I" n'" 7 2 I ~ interlin. I" II'" 102 » indo et Ambr.

I"n"o 99 8 interlin. III" ~ 7 » indo et L. S. 84 9 inter lin. IlIa ~ 2 » Lomb. III" ~ 7 10 inti. et L. nI" ~ 7

23 intl, er Aug.

1" II"· 72 31 Aug. II"n'" 13 » Lomb. n" II"· I 3 1, 4 intl, et L.

n- U·· 148

II 10

4

6

4 intl, et L.

n"u·· I H 5 Ambr-Hier.

I" II"c 73 27 interlin. I"n"· 89 9 intl, et L.

u-u= 6l

A.l P hilippenm

Ambr. II" n"· 132

2 :\ ".

» L.-Aug. n"11 161

3 12 Aug. n" n"" 24 » Li-Prosp.

1I"n"· 24 21 intl, et L. S. 85

» 40rd.etL. S. 4

Ad Colossenses

1 8 Anselmi In"

AUCTORITATES CITATAE A S. THOMA

---_ .. _---_._--_._---------------------

n 4 argo 1, H 4 ad 2 93 I sed C.

4 6 argo 3 117 3 argo 2 98 6 sed c.

1 co.

26 I ad 1 28 1 ad 3 co.

I sed c. 11 9 co.

94 3 argo 5 62 6 sed c. 28 1 argo 1 20 1 I argo 2 93 6 ad I

In I ad I 1~4 I ad 6 72 2 ad 1 41 I co. II 'I ad 2.

(nom. Ambr.) 8 8 sed C.

70 'I ad 3

41 ad 4.

1 B I argo 3

7 sed c. I 6 argo I

I argo I

1 sed c. 4 co.

2 argo .1 I sed C. 2 sed C. 6 co.

2. argo 1 3 ad 2

I argo 2

6 co.

• argo 1

4 argo I

. ~ ad I

I sed c.

1 co.

2 argo 3 '1 ad 2

8 ad 1

7 sed C.

2 sed c. 1 2 argo 1

2 1 5 ord, et inti.

nI" 52 5 co.

8 7 argo 1

(nom. Eph.)

23 intI. et L.

II"n'" 92

» 92

» »en 8 Ambr. II" II·· 13 23 Aug. II" U'" III

Ad T lussalonicenses I

2 4 Aug. II" U"

s interlin. 110

4 Ii interl. IIIo n8• » ord. et L.

IIIo nar

» 16 intl. et L. S. .5 21 interl, II" 11'"

Ad Thessalonicenses 11

8 L.-Haym. S.

11 II" II'"

4 Haym, III" 6 interl, II" II'" 9 Ambr. n-n= » 20 Aug. Ilion'"

2

» I 0 sq. Ambr. Ilion·· 187

I argo I

2. argo :1. ad 3; 1 co.

2 argo 1 4 argo I

3 argo :\ 2 sed C. 2 argo 2

187 5 argo 2 84 1 argo 1 189 10 ad I

74 4 sed c. 2 3 1 sed c.

8 8 co., ad I :\ ad 1

4. argo 4 bis

3 argo 2, ad 4; 5 argo 2

3 co.

Ad Timotheum I

Cap. Verso

5 interl. IIa II"· 15 Aug. et L. 111"

2 1 II" II'"

5 Aug. et L. 111" 14 August. I" 11&0 » Aug. et L.

II"' 11··

4 8L.-Ambr.

n"II'"

»

5

6

Ad Timotheum 11

6 interl. n" II"·

z 6 II· 11&·

13 interlin. Ia.

» Lomb. Suppl.

3 5 nau"

» ord, et intl. n&Uae

Ad Titum

2 12 inti. et L.

II"n'" 149 5, 6 intI. et L. III" 69

Ad Hebraeos

Arg. ord. et L. II· U"" 3 ord. et intl, I"

» interl, 111"

7 1&

13 Lomb. 111&

8 Lomb. III"

2 ord. et L. Hl" 6 ord. et L. IlIa.

6 19 inti. et L. n"u"" 5 inted. II& l1a• 11 37 Lomb. n"II8• 39, 40 intl. et L.

Suppl • 40 Lomb. Suppl, 4 L.-Aug. naIl&·

»

10

12

11 I· II'· 17 indo et L. 111"

Epist. S. Jacobi 1 '1.7 interl, Z 1 interl. » Aug.

» »

3 Aug. 17 interl. 6

» Bedae

Epist. S. Petri I

3 3 II· II·· 169 » Cypr. n· lIRe 169

Epist. S. Petri 11

3 10 Suppl. 74

» Bedae Suppl. 74

II"' Ua• U"Il'" l1"U'" 11· U·· n- U&· Uanae

I" Suppl.

Epist. S. loannes I

~ 16 interl. App, S.

Epist. S. Iudae

9 2 interl. II· 110.·

A pocalypsis

. ~ 12 111"'

6 8 11&11&0

9 Haym, Suppl.

10 Suppl,

16 ord. et indo Suppl. na.IIa.e

Suppl. I" II'"

16 21

21

1 16

»

"

»

213

8 sed C. J sed C.

1 83 17 co. 26 89

2 arz, 2 3 argo 1

163 1 argo 4

184 5 co.

187 4 ad 2; 5 arg.~ 21 3 arg, 2

25 1 argo 1

83 16 argo 2

101 1 argo 3

I argo 3 4 sed C.

176 34 58 111

. 58 9 66 66

1 argo 1 2 ad 5

3 argo 3, co. 2 argo 1

4 sed C •

4 sed c.

11 sed c. 9 co.

2 sed C. 8 argo 1 6 sed C.

77 69 184 188 99

86

1 sed C. z 2 argo 3

'i argo 3 6 argo 2

2 sed C •

I argo 1

2. co.

sed c. argo 3 3 co.

2 sed C. 4 sed C. 4 ad 3 3 ad 8

70

2 ad 1

2 argo I

6 sed C.

3 argo t;

argo 1

I '6 argo 1

76 4 argo 1

10 187 93 72

2. sed C • 6 argo I

I sed C. 1 3 ad 1

77 2 argo 2 11 4sedc• 74 6 argo 2 66 1 argo I

OPERA CITATA

S. OREOORIUS MAONUS

MigneP.L.

M oralium libri sive Exposilio in librum lob

Homiliae in Ezeckielem Homiliae XL in Evangelia

LXXV LXXVI

»

509 785 1075

Regula pastoralis LXXVII 13

Dialog; » 149

Rexistrum Epistolarum »441

Appendix ad Epi/totas "1327

Liber Sacramentorum LXXVIII 25

In VIIPsalmos pomit. "pomio LXXIX 549

Moralium libri sive Expos. in Ubrum lob Ep, miss. cap. I naIl'" 186 9 sed c.

Praef. cap. 1 Ian·· 98 3 ad 1

1 cap. 16 11& II'" 17 1 sed c.;6 sed c.

» 27 1&11·· 68 6 argo 1, sed c.;

8 co.

» .11& II"" 17 1 sed c.;6 sed c. :; 2 1& 11&· 68 'i argo 3, sed c., ad 3; 6 argo 2, ad 2

8 2 sed c.; 3 argo 11 5 sed c.

9 :1 argo 2, sed C. 101 1 argo 2

121 I argo 3

139 1 argo 2

68 8 argo 3

II

»

»

»

111 IV

»

»

»

»

V

VI

VII

»

V111

1 co.

1 argo 2 6 argo 3

» 11& II·· 45 3 a.rg. 3, ad :1 • 179 2 sed c.

180 1 argo 2; 4 sed t'l 5 argo 2

18:1 1 co., 2 sed c.; :1 sed c., co., 4 argo 3, ad 3 ter

»" 188 5 co.

Gent. III 133

cap. i 7 11& II"" 193 I argo I

» 21 II" n"" 123 3 argo 1, ad 1

cap. 26 l1·n·· 186 1 sed c.

(ex Alb. M.)

» 11& 11"

»

»

cap.

35 1&11·· 2 Ia

3 1&

» 11& II··

» Suppl. 1& 1&

30 4 argo '1. 154 2 argo 5 l}7 4 argo 1

» Suppl, 99 5 argo 4

IZ August. IlIa '1.8 4 argo :1

(nom. Gloss. Hieron.) 17 Aug. II" II·· 100 '1. co.

» ord, L.-Aug.

11& 11M 100 3 ad 2

I IJ& II·· 104 6 ad I

8 indo et L.

n& IIaa 186 3 argo 1 12 interl, no. II'· 184 5 co.

»

»

» »

4 7

30 UA Uae 46 U& 118• 49 1& II""

»

»

» U"U"·

» » » » »

cap. cap.

»

» »

56 I" IIa•

IlIa

9 Gent. 2 U"ll·· 3 Ia » I" 11'" » II" II"

»

m-

» »

27 1& II"·

» 11~ U""

31 I· 33 U& IIae 16 IHI"

» Suppl,

cap. I 1 U& I1ae 33 11& II'· 34 Suppl, 36 I" 43 Suppl. 4'i 1& II""

cap. 37 1& II"·

l> »

»

»

»

»

»

»

Suppl. 76 2 CO.

»

»

»

»

112 3 co.

1 ad 3 4ad2

3 argo 2 lIZ 3ad3

107 I co., ad 11 2 argo 3; 3 co., 4- ad 2

26sedc. 47 14 sed c. 61 2 sed c.

68, 1 sed c.j co.j 2 argo 3; 6 argo 1; 8 argo 2, sed c. 8 4 argo 1. 3i 6

argo I

2 argo 1

9 argo 4, 5

2 sed c.;_s arg.3 I sed c.

4 sed c.

1 argo 1

3 argo 1

~ sed c.

141 7 sed c. 162 3 sed C.

68 3 arg.I,3, ad 1

7 _~ ad 2 11 41

76 2 argo 3 64 2 argo 4 80 4 argo 3

76 85 68

112 181 73

»

»

»

2 co.

1 ad 2 I ad 1

70 4 argo 2

72 7 argo 2 bis 4 argo 2

2 argo 1

10 ad 3 4 co.

2 argo I 4 argo 3 8 argo '1. 2 argo :'i I ad 1

2 sed c. 1

2 co., 3 sed c.; 4 sed c., co. bis

1 argo 2, ad 2. 4; 4 co.

9 argo 3 ad 1

1 argo 1, ad 3; 2 argo 41 4- argo z, ad 2

19

100 189

32 16

33

180

92 4

n 67 68

»

»

214

Lib. VIII IX

»

"

X

XI XII

XIII

XIV

»

AUcrORUM ET OPERUM INDEX PRIMUS _-.----- .... ----- .. -.-

._--------

I U :l sed c. 54 3 a1'Jt. 1 71 5 co.

97 4 sed C. 1 97 4 arll'. 1

46 I a1'Jt. 4, ad 4 3 arll'. a

H 3 argo 3

40 1 co.

177 1 argo 3 89 8 co.

B3 4 ad :l

7:l 1 led c. 1 94 1 ad 1

98 9 argo 1

:& 11 arll'. :& 5a B led c. S3 a ad 5 97 7 ad 1 75 3 argo 2

H 3adl;4adl 57 1 arll'. 4

» Suppl. 79 1 co.

83 1 argo 1, co. m; 6 sed c. 2 cap. :&5 II" II" 118 7 argo 3

" 39 Suppl. 97 6 argo 2

cap. 10 I" 19 7 ad 2

II Gent. III 96

• 37 I· SO 5 argo 3

» II .104 1 co.

• »Suppl. 71 6 ad 1

XVII cap. 12 I" 113 8 co.

» »IIa II"" 52 3 sed c.

» »Suppl. 73 3 ad 3, ad 5 »1] I· lIZ 3 sed c., 4 arg.2 » 29 11"11"" 19 11 co.

XVIII cap. 3 II· 11&8 110 4 argo 4

» 4 1·11" 114 10 argo z

(110m. Gloss. Greg.)

» 20 IlIa 32 1 ad 1

»48 I· 57 4 arll'. 1

» " 107 1 argo 1

» » IlIa 7 11 argo 3

» »Suppl. 85 1 argo z, CO.

• 52 IlIa 33 1 sed C.

" » » 34 1 ad :&

» .~4 Suppl. 92 1 sed C. 5 cap. 23 II· II"" 104 4 ad 1

" IlIa 13 4 ad :&

cap. Ia 1 10 sed c.

» 11·11" 159 2 argo 3

» 1.4 lIa IIa• 7~ 2 co.

cap. 5 1& II" 46 8 argo

»10 I" 92. 1 argo 2

» »96 3 argo 1

» Suppl, 5a 1 argo 2, 3

XXII cap. I Ia II" 58 4 sed C.

» 61 4 argo 1

65 1 sed c., co.

• Ua II'· 12] 2 sed c.; 11 sed c.

136 2 sed C. 115 1 argo 3 36 2. co.

69 1 ad 3 lIZ 1 argo 2.

132 5 argo 1 162. 4 argo 1

16:a 3 argo 1, ad 1 16:1 ] argo 2., ad :& 183 4 led C.

2.2. 3 sed c. III 83

14 I ad 3 :14- 2 ad 1, 3

113 1 ad ] 89 7 ad 4 2.1 4 ad 3 89 7 argo 2 88 2. argo 2

(IX Decretis) 4 1 ad 1

» 42. 2. ad 4

cap. 18 u'na. 148 1 argo 2., sed c., 2 sed c.; 4 argo 1, sed c.

2] II·n°· 188 8 co.

cap. I] II· II·' 43 8 co.

cap. 48 II· II"" cap. ]4 II" II" » 65 Suppl,

» " "

" 66 Suppl,

cap. 29 II" II"

" »

» 30 Suppl, cap. I 5 II" II"" cap. 2l I·

» »11" II""

» »Suppl.

» » "

» » •

cap. 4]

III·

"

»

IlIa n Suppl. .ss Suppl. 56 Ill"

»

cap.

»

»

»

»

»

"

XV

XVI

»

XIX

xx

XXI

»

»

"

»

D

»

»

II· II·· II U· II"" 1.~ IIan" 6 n·u··

»

XXIII

cap.

"

»

»

D

17 II" II·· 8 II· II" 11 II" II" 20 Ia

Gent. cap. 9 Suppl, 11 IIa II'· cap. .s n- II"C

» 7 IIa lIM 13 Ia7 Suppl, 2.9 Suppl,

XXIV

cap.

»

"

»

»

XXV.

»

XXVI

XXIX

cap.

»

xxx

xm

»

• »

111 2 argo a, 3, ad 1; 4 argo 2

7.S 2 arg'. a

la7 1 argo 1

63 2 argo 3

71, 2 led c., ad 4; 3 argo i

" "

15 II"II" 34 n·nM 45 1"

• I"II"

» •

Lib. XXXI

» 105 1 argo 2.

»» 1l14-sedc•

» » 112. 1 arg.2;2. sed c.

ll8 6 sed c.; 7 sed c.; 8 sed c.

4 sed c., co., 5

argo 1, sed c. 2. argo 1

.S sed c.;6 sed c. 4 argo 1, sed c.;

5 sed c.

6 sed c.; 7 argo

3, sed c.

8 sed c., co.

3 argo 2., ad 2 4 co.

2 sed. C. 2 ad 3 1 co.

6 argo 3

5 sed c.; ad 3 4 ad 1

3 sed C.

3 sed C.

3 sed C.

cap. 45 I" II"

» » "

» »

» » »

» » »

» »

» »

»

» » »

»

»

»

» »

»

»

XXXII cap.

»

XXXIII cap.

»

» "

» 162

» » 168

» Ina 41

6 1& 26

» Ilia 45

12 Ia 119 14 Suppl, 32 12 Ia 11&0 73 » IIa II"" 142

» 148

»

» Suppl.

»

20 n- II"" XXXIV cap. 7 Suppl. » 191all&O » Suppl,

)J »

zz IIaIIa• 161 23 Ia II"" 72 » II" II·· 162

XXXV cap. 14 II" IIa.

»

HomiUae in EuchUlem

Lib. Hom. Num. I

»

10 11 »

»

»

4 15 16 2 3 :1 9

I" 46 IIa II" 171 IIa II" 171 I1a I1a. 171 n-n= 171

III" 12 11& II" 182

10 13 5 12 »

II" II"O 182 II" II"" 182 II"II"· 181

» 184

188

»

lIaII"" I" II'· II" II"· III" 11"11" n- IIao IlIa IaU"

6 7

13 12

5

»

181 107 43 42 73 72 86 75 87

109 U"II·· 182

188

9

17 18 23 24

»

30

»

» »

71 ,~arg.:4

84 :1 sed c., co.j 4 sed c., ad 4

10 1 ad 3

15 1 sed e., 2 argo 2, 3, sed c., 3 sed c.

20 4 argo 1, sed C. 2.14 sedc., co.

34 5 sed c.;6 sed C. H 2 sed c., 4 argo

2, sed c., ad 3 36 4 argo 2, 3, sed c., ad 1

17 :& sed c.

38 2 argo 2, sed C.

(CO". L.) :I. argo 4, sed C. I argo :1

:1 arg 1, ad I

6 argo 2, sed c.

41 42 46 H 54 2 argo 1 H 8 sed C. 72 4 sed c. 73 :1 argo 3

150 154

1 1 co.

S 7 argo 1 65 4 argo :1 18 3 ad 1

89 6 argo 3, ad :1 87 3 ad 1

71 5 sed C. z

99 1 co., ad 1; 3 ad :I.

2 argo 1 1 argo 3

2 argo 3, 4; argo 3, sed C.

104 I ad 1; 2 argo ], ad 3; 3 argo 2, 3 sed c., co., ad 1, 3

124 3 argo 2 186 8 sed c.

2 sed C.

3 sed c., co. 4 sed C.

2 sed c., co. 5 sed c., co. 3 ad 3

I ad 2, 2 co.j

4 sed C. 4 ad 1 I ad 2

4 argo 3, ad :1 7 ad 3

6 co.

1 argo 1 3 sed C. 7 sed C. 2 ad 1 4 argo

3 co.

3 argo 1 4 sed c. 2 sed C. 8 co.

2 argo 3 4 co.

L.Hom.N. II 2 7 » 8

10 " »

11

» 12.

» 13

»

»

» »

9 10

Alias Hom.

14 IIa U" 179 1 sed c.

» II" n= 180 I argo 3, sed c., co., ad 2; 2 argo 1, 2, sed C.

1 arg.l;3 sed c. 7ad1;8sed

c., ad 1 4 sed c.

2 ·arg.2;:] arg.l 2 argo :]

2. argo 3

1 arg.2.;2 arg.2 2 argo 1

4 argo 2

7 argo 2

7 sed c., ad 2,

3,4

:1 adl

5 sed c., ad 1 argo 2

4 sed C.

5 ad1

7 sed C.

6 argo 1

3 ad 2

8 co.

1 co.; 2arg.2j s ad 6; 6 co., ad 2; 7 co.; 10 argo 1

1 arg.l;2 arg·3 3 ad 3

argo 2

ad :]

»

"

»

4

»

8

»

» ,. 181 » II" II" 180

q 180 189 183

57 1

174 61 184 186

188 189 183

37

H omiliae XL in Eva1lgelia Lib. Hom. Num.

I 3 4

»

»

»

» » »

»

»

»

II

» »

10 »

11

12 J4

15 16

17 »

19 20 2.1

26

28 »

9

»

» »

» »

»

» II" II"c

»

» »

» U&II" » II"II'" » IIaII'"

14 3 4 12

Suppl. » Ilalle 15 II" II'· » II" II·· 16 I"' » II" IIa•

» »

» III"

20 IIa lIM ».

»

16 »

»

»

II II"II"" I" II··

5 21 24 '22

»

U"II&e Suppl. lUa IlaII&e 1& IIa• lIla I" nIU" UaU"

5 6 7

»

2 6 3 4

8 9

»

7 »

» Gent.

I" IlIa

I" UI" Ia IIa• U"II&e

4 6

»

» 1 2. »

Suppl. IIa_lIae

»

u"uae Uall&e

m-

3 3

2 »

II" IIa• IlIa n- II·· III" lIalIM

5

»

»

3 8

7

»

Ia n= Suppl.

III" Suppl. n&n"" III" Ia lIaII" IlIa »

»

» » »

»

» »

»

Suppl.

»

I" Suppl, II> IIa IIa• Ia II&e Gent. n"II&e IIaIl" m-

IIalIM r 1&

» »

"

2 6 8

»

»

10 »

»

4

..

2 2 » II

»

124 96 4.1

4 argo 1 6 argo 5 3 ad :]

1 argo :] 9 sed C.

1 co., 3 sed C. 3 argo 2

7 co., ad 2 2 sed C.

100 18 38 61

H 32

»

71 1 argo 2 III 93

,S! 1 argo 2

36 2 ad 3; 5 co. 116 1 argo 1; co. 36 8 ad 4

4 7 ad 1

26 2 ad I

27 3 argo 1 36 4 sed' C. 2 40 2 argo I

185 5 argo 1 18'1 5 ad 1 186 3 ad 4

41 1 co., ad 2 his; 4- co.

118 2 co.

40 2 ad 3

147 2 argo 2.; 5 co. 41 3 argo 1

25 4 argo 1

44 3 co.

~ 2 argo 1 15 I sed C. 1 51 4 argo 2 77 3 sed C. I

111 ladl 55 4 co.

1 8 argo 2

2 7 ad 2;10 arg.l 28 2 argo 3

H 1 ad I; 2 argo 2, ad 2; 3 co.

SS 5 argo 2, 6 co., ad 2

n 4 ad 2.

83 2 ad 1; 6 arg ,

l, co. his, ad 1 43 2 argo 1

21 4 sed C.

12 13 argo 3

5 sed c. 3 7 argo 1 I 6 1082 ad 2 172 4 ad 2 H 1 argo 4 63 3 argo 3 54 5 sed C. 79 1 argo 3 84 3 argo 1

»

Lib. Hom. II 29

))

»

»

»

))

30 )

»

33 34

»

2. 4 s 7

Ia II" mIlIa Ilia

I" n"I1'"

AUCTORITATESCITATAE A S. THOMA

»

89 4 argo 1 4 sed C. 3 sed c.; 1 ad 3

1 sed c. 6 argo 2. 8 argo 3 1 ad 2

4 ad 2

»

» »

Suppl. IlL 11"II" n=

2. » II

71 57 58

114 24 2.5 79

11 argo 3 9 argo 3 1 ad 2

»

3 6

8

177 1 co. 39 6 ad 4

(nom. Chrysost.) II"' HI'" 172 3 sed C.

189 I ad 4

a6

»

2

III" II" n= Ia 20 III" 89 I" 63

4

7

» »

mSuppl.

Ia

30

2 CO.

1 ad 1; 2 ad 1 4 ad 4

3 co.

7 sed c., co. 3 sed C.

1 argo 3

3 co.

S co., ad 4

8

»

9 10

» » »

»

Suppl.

Gent.

I" Suppl.

I" I" Suppl, Ia IU"

»

9'1 4 73 108

11

12 13

14 »

»

Suppl. I1alI&e IU" »

" » 112. 2. co.

»

» »

35

»

» »

37 2

40 2 3 » 6

96 28 2 argo 2 84 10 argo 4

85 1 argo 2

II" 1I&e 12.3 9 CO.

II" II" 136 2. argo 3; 4 argo I (nom. Prosperi], co.

4

» 113 2. co., 3 co.

III" 30 2 ad 4 bis Gent. IU 80

IU" 10 2. ad 4

I" 108 5 co., ad 3 bis; 6 argo 4, co. bis, ad 4

» 109 4 sed c.

» 110 1 ad 3;4 arg.l » 112. 4 co.

• 113 2. cc., 3 argo 3,

co.

n 3 co.

III 80 pluries 117 2. argo 3 96 I argo 4 112. 2. sed c. 112. 3 argo 1 84 2. co.

106 4 sed C. 7 10 argo 1

(ex Mag. Sent.)

1 argo 4

» 140 2 argo 2.

II" lIa• 101 4 ad 1

Suppl. 7 1 argo 4

II" 1I&e 169 1 co.

m- 89 6 ad 'l

Regula pastoralis

Pars.

I cap.

» »

» »

»

»

»

» »

»

» »

II

»

» » »

))

III

Dialof{i

I cap. 8

» »

cap.

»

» »

» » »

cap. »

»

» »

» »

» 10

2 5

»

I" II&e n II" 11-- 133

» 184

U" 11&0 185 III" 80 I1"II&e 133

» 184

» 185

6

»

7 »

II

8 10 11

U"II&e Suppl. Suppl. I1all&e

»

» 11"11"" I" II"· I"

" "

4 5 6

»

Suppl. Suppl, na.II"

»

II" II"· I1"II&e II

»

3 4 »

17 19 »

10 co.

1 ad I 7 ad 2. 2. co.

11 ad 1 1 ad 3

7 argo 3 1 co., ad

II

argo I, 2

185 1 co., ad Ibis 19 5 argo 4

71 3 argo 2

182 1 ad 1

184 7 ad 3

185 3 ad 2.

10 7 co.

102. 5 ad 5 92. 1 argo 2. 96 3 argo 1

52. 1 argo 2, 3

9 2. co. 185 5 argo 2. 189 7 argo 1 i61 5 argo 4

14.6 I arg.4;2. arg.r 147 I ad I

148 2. ad 4; 6 co.

II" 11&0 17 4 argo I

» 83 2. co.

Suppl. 64 6 argo 1

5 co.

Lib. II

cap.

II" II"· 187 4 sed C.

» 189 1 ad 2.

III" 89 2. ad arg. sed C.

II" II'" 175 2 argo 2.

» 185 4 co. 189 5 co.

117 3 argo I, ad 1 178 I ad 1

111103

180 .~ argo 3 72 1 sed C. 2. 92. 3 argo 4 39 3 argo 3

188 7 arg.3, ad 4 82. 9 sed C.

94 2 argo 1, co.

110 1 sed C. 69 1 co.

76 3 co. III 83

69 3 sed c. 3

43 2. argo 2, ad 2 69 I sed C. 2; 2 sed

C. 2., co., ad 4 11& IIae 172. 1 argo 1, ad 1 Suppl, 69 I sed C. 2; 2. co. Suppl. 69 I sed C. 2.

» 70 3 argo 5, co.

pluries

97 .~ sed c. 1, co. Suppl. 69 1 sed c. 2; 3 sed C. 3, co.

I" 12 8 argo 1 Suppl. 73 3 argo 2. 92. 3 argo 2. III 59

87 5 sed c.

6 argo 3, sed C.

I, co.

69 1 sed C. 2.; 3 sed C. 3, co.

1 2. arg.3;4 sed C. 97 7 sed C. 2, co. 97 5 argo 3

a sed c.u

99 I co., ad 4 bis , 3 ad 2

71 11 argo 5

69 3 sed c. 3, co., 7 sed C. 5 14sedC.

88 2 sed c.

»

3 »

»

30

I". n&II&e

Gent.

II" II"· Suppl.

»

»

»

»

»

31 » '. 35 » "'.» »

14 31 1

6

Suppl. U80 II"· mI" I" Suppl.

»

III

» »

cap.

»

»

»

Gent. 12, 1 6 Suppl, 18 Suppl, Suppl,

25

2.6 28 29

»

Gent. 1"'11" App. S.

Suppl.

App, S.

Suppl. Suppl.

App. S.

Suppl.

50 55

Suppl, Suppl.

IV

cap.

60

App. S.

III"

» 30

»

33

»

» »

» 39 »

Registrum Epistolarum 111& Gent. 111& II" Us.

» 40

» » » 42 » 43

»

» 44

» »

ep. 43 » 47

II III IV

V

ep. 36 » 37 18 9 26

ep. ep.

ep.

U&II" Suppl, 1I"U"

III· IU" U"II&O lI"I1&e l1&U&O

Ilia 89 U"'l1&e 11&11'" 189

2 11"'11&·

3 U"'lIae

64 ad into 3 lI"U&e » ad into 6 Suppl. » ad into 9 11"'11&0 » ad into 10 U"II&8 )) ad into 10 UI"'

» » ad into 10

Suppl. » ad into 11 III"

~7 IlIa

» »

»

» 1180 II"·

» »53 VIII ep, 5

IX

ep. 52 » »

» 106

» » 4.~ II"' II'" Appendix V n. 1 n" IIae

XI

ep. »

XIII ep, 12.

----_._._ .. -

»

»

74 4 co., cf.Praef. IV 69

66 8 sed c., co. 189 2 argo 21

(ex .iure can.) 161 6 ad 3

66 3 sed C.

100 5 argo 1

72 2. sed C. 72. 187 189 189

11 argo 1 1 argo 3 1 argo 3 6 argo 3

(ex Decretis) 3 sed C.

1 argo 3

(ex Decretis) 73 3 argo 4

10 11 sed C.

93

1 argo 3

54 3 sed c. 1

1 sed c.

113

1 argo 2.

80 7 argo 2, 3, ad 2, ad 3

6 4 argo 1 80 7 co. bis 34 2. sed C.

(nom. August.) 66 9 ad 3

68 8 sed C.

10 11 sed c. (XI 15 in Decret. 1. c.) 70 3 sed C.

91 2 argo 3, ad .3 (ex iure can.)

215

Liber Sacramentorum Dom, V p, Theoph. I1}a

In VII Psalmos Poenit. In Ps. II)!, v. 2.3 Suppl.

3 sed C.

(nom. August.)

40

1 sed c. 1

OREOORIUS PAPA II

Ep. IV ad Bonifacium (ex iure can.) can. De komine

9 V de cons. UIa 72. 5 sed c.

OREOORIUS PAPA III

(ex iure canonico) can. Quos a paf{anis

52 IV' de cons. III&

67 5 co.

(nom. Gregorii II)

OREOORIUS PAPA VII

(ex Concilio Rom. V) II"' II"·

12. 2 sedc. 86 1 sed C. 184sedc;1

»

Suppl.

S. OREOORIUS NAZIANZENUS

Orationes P. Gr. XXXV 395, XXXVI

Orat, 38 num.49 I" 61 3 argo I, co.

)) 39 num, 14 III" 19 3ad 3

)) 15 III& 39 1 co., 2. co.

42. )) 19, 29 111& 39 3 ad 1

» 42. 111& 2. 1 argo 3

Epistolae ih. XXXVII Z1

Ep. 101 111& 2. 3 ad 1

))» II 16 7 argo 3

»» »17 I ad 2.

Poemata ib. 397

Poem. dogm. C. 18 111& 31 2. ad 2.

S. OREOORIUS NYSSENUS

De Hominis Opijicio al, De CreatiQ1J8 Hominis Coloniae 1537; P. Gr. XLIV 12.3

Cap. 8 U" II'" 44 5 co.

16 I" 93 5 argo 2.

17 I" 98 :z co. his

30 Gent. II 88 pluries

De Anima ib. XLV 187

Sermo I Gent. II 79

Orationes ib. XLVI 4-31

Or. I In Resurr. III" 46 4 co.

Or. fun. de Placilla Imp, 11·11"" De occursu Domini

82. 4 argo 3

ih. 1151 37 3 ad 1 bis

OUiLLELMUS ABB. S. TREOD.

De nat. et dign. amoris

Cap. 6 11& II'"

P.L. CXXXIV 379 2.4- 12. argo 2.

(nom. Bernardi)

RADRIANUS PAPA I

(ex iure canonico)

can. Qui non probafJeNt

3 C. II quo 3 U" II"" 68 4 sed c,

RAYMO RAL8ERSTAT.

Enarratio fn D. Pauli Ep. P.~. CXVII 361

Ad Rom. v 10 Suppl. 78 2 sed c. 1

Expos. in' Apocalyps. ib. 937

III ad XIV, 3 Suppl, 96 12. arg •. 3

HERACLITUS

(ex Aristotele)

RERMES TRISMEOISTUS

sine ult. indo Gent. 111104

Poemander, Dial. IV I" 32. 1 argo 1, ad 1 De natura deorum

11· II"" 94 1 co., ad 3

216

AUcrORUM ET OPERUM INDEX PRIMUS

--------------------------------------------------------------

HESYCHIUS

Co_. in LmNcum P. Gr. XCIII ,8, Ad DVI a6 1& II" 100 4- ee., IJt Gloll1lll

S. HIERONYMUS

OPEIlA CITATA

EpitJolM

D. ,.,.,.hIa wg;nUal, B. M. V.

If a_SUI /ofli"itnsu".

Contrll YigUonNU".

D. Wis UlustribUl

Com".. in EeeunlltJm

Comm. ;" /IMam

Comm. ;" /".,,,",,m

Co".".. ;" Euem,um

Co"",.. in DiIrIU"",

Com".. ;"OSII

Com".. in /0'"",

Com"..;" Mic""._

Com".. in SophoniMn

Comm. in If /{/{IIIUm

Comm. in MIIII"" ... m

Comm. in Ep. «a GilJt,tIIl Comm. in Ep. IIIl Eph.nos Comm. in Ep. IIIl Titum PSilltrinn H,brmc_

Opera 8Uppo8ititia

Epistolll.

Ep. 16 seu Symb. ,x;l. IIIl D_. CO""". in Marcum

Pra,la';orl6s i" S. Script.

MigneP.L. XXII 325 XXIII 193

au 353 631 1061 I, ,0$ IS 491 815

94'

"

»

XXIV

»

xxv

»

"

XXVI

XXIX

1 ad :I , argo 3 4 argo 1 3 argo 1I 4 ad 2

(ex iure can.) IIa 11&· 14'

iii. " 18S

" " 18,

" 111& 89

(ex Mag. Sent.) la 33

idol d. Glossa Osee II 16 1& 39 7 argo I

sine ule, indie., cf. Praef. Tom. VIII p. XXXII

id. Il& II" 33 6 arg. 1I

» »40 lad4

It It 43' arlf41B arj!'.2

,. » 109 3 argo l

" It 162 4 arj!'. 3 18, .~ sed c.

Epistolll, Epi8t.

IIaII" 158 IIa II" 101 II· II" 86

It 187

12

14 num. 1I 8

»

»

I,S num. 4

"

10 IIaII" Ia 1· UaII" I1a II ••

a i. num. 13 40 22 num. 5

"

"

»

52 num •. S It

»

" »

" .,.

»

9

51 num. I

»

3 9

" 9, 10

10 58 num. 2 5 60 num. II 64 num. 13 69 num. 6 70 num. 4 71 Dum. 6

»

75 -num. 4 n· 11··

, ,

77 10, 108 109 IU

num. 9 Dum. 4 num.15 Dum. I

l1&n·· IIaII" Suppl.

. III·

tan" nan" I-II"

lIla

Suppl. n·II" naIl" Suppl. naIl"

IPIP'

119 130 123

" " •

num. 2 Dum. a Dum. 2

It 6

" »

9 13

num. ,

10 29 167 19 25

2 argo 4 4 co.

2 argo 2; I arg.2 3 sed c. 3 argo 3 I co.

10 argo I 4 sed c. 3 argo 3 4 argo 1 6 argo 3 3 argo 1 6 argo 2 + sed c. I argo 1 5 co.

5 sed c. 5 sed c.

10 co.

3 ad 3

2 argo 2 7 argo 3 , ad 1I

6 argo 4- S argo 1I

3 sed C'l 5 ad 31 8 ad 3

91 I sed c.

("om. Augustini) 187 5 co.

36 2; argo I 1 3 argo I 25 6 ad 1

103 + ad I, 2 II 1I argo 3 81 3 ad I

8J I sed c. 96 5 argo I

103 I sed c. 152 5 ad 2; 96 3 co. 189 8 ad 2 187 6 co.

1151 1337 1387

15 331 467 589 1Z3

Epiat.

III 5 Dum. 9 IIaII" 188 8 argo 3, co.

• » II II-II" 187 3 co.

» • » " 188 5 co.

• » 15 IIaII" 186 8 co.

» • ,. It 188 8 . arg. 3

" • 17 II"Il" 18+ 8arg. 4

» 20 IIaII" 186 3 ad 3

130 num. 9 lIla 84 6 sed c.

It » » Suppl. 6 3 argo 1

(cf, in Is. III 8) (corr. L.)

146 num. 1 nan" 188 1 arg·3

148 num. 17 IIaIl" 115 2 argo 1

D, "",.."lUa w,.ginitllte B. M. V.

Num. 4 III" 28 3 ad 1

»

»

»

» » »

A aflerSUl /o'Vinianum Lib. . I Dum. 3

» 16

II·II" 152 Suppl. 63

» 18

49 II num. 3 » 7

II" II'" I1"I1"" I" II" II·n"

»

COntril Vigilllnt;um

Num. 4 III" 25

»6 Il"U" 83

» Suppl. 69

»

))

n·II" I1aII" n·II" 11"11"

»

D, .,,;,.u illustribus

Cap. 52 Suppl,

CO""". in Eeelesi«sun

Ad I 6 I'

Comm. in isfliam Lib.

1 ad n a lIla 15

II ad III 8, 9 I" 20

» » »ItA U"

(cf. ep, 130 n, 9)

III ad VI 1 Suppl.

X ad LXI 6 U" II"

XVIII ad LXV, 21 Uan'·

29 2 argo 1 28 1 ad 3 B 6 ad 3 28 3 ad 5

149 154- 80 147

4 co.

1 argo 2

(nom. Ambr.) 3 argo 3

8 argo 2

1 argo 2

1 co.

6 ad 1 11 co. bis

3 sed C. 1, 2

1 sed c. 3; 3 sed

C.2

4- co.

3 ad 6 7 ad 2

1 argo 1

88

3 ad 2

70 3 co.

111·

8 ad 1

4- argo 4- 1 ad 4

92; 162

2 sed C. 2 1 ad 1

4 ad 4

110

Com",. in ltremiam

I ad IV 2. n-ll" 89 3 sed c.

» » » • 98 1 ad 1

26 10 sed c.; u arj!'·3

ad XLIV 31 I"n·· 103 4 ad 3

ad XLV 13, 14

II· uae 86 4- ad 3

Comm. in Euch;elem

V ad XVI 53, 54 Ia 43

XIII ad XLIII 23·sq.

I- II" 72 ad XLIV 25 II"IIae

»

XIV

1 argo 2

7 sed c., ad 2.

CO""". i" Dam,lem

Prolog. II" II"

Ad I 8 IIa II"

» X 13 la

Comm. in Osee

~II ~ ! 310 I·n" 102. 2 co.

IaII" 100 4 co.

Comm. in loelem Ad II 28

6 co.

1 argo 3 8 co.

III· 38 6 argo 4 Comm. in Mic""elfm

1 ad III 9 sq. II" II"" 9' 1 co.

• » »» » .J

100 3 ad 1

Comm. in So1>koniam

Ad III 4- III·

Comm. in d/{/{lleum

Ad I 6 IlIa

CO'ltlm. in Mattkaeum

I ad lIllI- 31

» • 3 IlIa 31

» » 8-11 lIla 31

» »12-15 IlIa 31

» » 16 III" 29

» • •

31

8z 5 argo 1

89 6 argo 3

3 ad 1 3 ad 5 3 ad 4- 3 ad 3

2. argo 2. 3 ad 2

32 2 co. 33 7 co.

11 4- argo 2; 20 1 co.

189 1 ad I 188 7 co. 184 3 ad I 186 8 ad I

188 7 co.

IlIa 44- 3 ad 1

(CO". L., cl. Praej, p. XLI) IlIa 47 5 argo 1

1& 11&8 102 6 ad 7 bis lIall"" 189 9 ad 2 III& 46 9 ad I

IlIa 15 4 co., 6 ad 11 7 ad I

»))» »

» III 11, 12 Ill" »» 13-15 III" » » 16, 17 lila

)) IV 4 In"

» » 24 1&

» V 3 nan"

» »2.2 II· II" » » 29, 30 Suppl.

» » 34 sq. II" II"

» VI 1'1 sq. II"I1" 83

» »25 IIaIl" 55

» »34 II" II" 55

» »» » 188

» VII 3 II" 11118 33

» » 22 IIaIl" 172

» » ' » 178

» VIII 15 111& 44

»» 20 III" 40

» IX 5, 6 lIla 4+

» » 9 lII" 14+

» »,10 nI" 40

» X 5 IlIa 42

» • 9, 10 IIa n·o' 185 )l»» » 188

»

» »

III"

111&

llaIl" IIan" II· II·· IIaIl" m-

I-

» » 27

II ad XI 8

» » 13 » XII 26 » » 32

» » 49,50 » XIII 33

»

» »

»

» XV 12 » » 17 » » 24

III ad XVI 19

»» 23

n·Il" 1- mSuppl. IIaII" III& IlIa m" m-

IIa n=

» XVIf 2

» »

3 6

19 26

» » » »

;) » » »

mIIa II"· n&II" I-

» XVIII 4- »))) 6

}) »

10

» XIX

15 II· I1a-

» »

22 11·11-· 17 UI· 20 IIaIl" 23 II" U" 27 U"U"

» »

» »)

» •

» '. ») »

»

» XXI 15

IV ad XXI 38

» XXIII 6 »» 15 » XXVI 17 .» 37

» »

»

39 III" 21

• XXVII 33 III" 46

». 44 III· 46

•• 45 III· 44-

•• 52, 53 m- 53

». H 111& 40

»)} 59 IlIa

.)} 60, 64 lIla

» »XXVIII 18 lIla

Comm. in E1>. IIIl Galatas

I ad II 11 sq. Ia 11"103

»» » 11·11" 111

II Proem. II· II"· 1 8 7

III ad V 9 II& 11&0 11

• »

• • 19 sq.

II& 11&8 11

Comm, in E.". IIIl Eph,s;os

U ad III 10 11 I·

» ' 117

» IV S, 6 IlIa 66

» .» 171Q. II· II" 167 III ad V 19 11& 11" 91 » )}» 25 sq. Suppl. 49

»

»

»

"

»

28

t ad 1I

29 1 argo 3, 4, co. 31 2 ad 1

66 3 ad 1

38 6 ad 3 395ad2;8co.

4 arg, 6

5 ad 1

41 115 19 ~58 59

12 co.

1 arg.113 arg·l 6 argo 3

(nom. GlO88ae) 2 ad ,; 4 co.j

5 argo 2.; 6 argo 1, ad 1

9 co.

6 ad 2 7 sed c. 7ad 2 5 co.

4 ad 1

2. co.

3 ad 2 3 sed C. 3 ad J 3 ad 1

I co.

1 co.

6 ad 2.

7 argo 5 40 3 co.

3 ad I

2 argo 3 6 ad J

2 argo 3

42. 187 174 37

1 co.

3 ad r;

1+ 28 81 2; argo 3 82 5 argo 1 43 1 sed c, co.

1 ad 1

21 43 45 45 4S 4S 86

188

1 co.

4 argo 2. 2 argo 2

1 ad 1 ; 2 sed C. 3 ad 2

4 ad 4-

3 ad 4-

2 co, 7 co.

40 3 sed c.

142 43 113

2 argo 1

4 arg.2 IS sed C. 2 sed c.; 4- sed

c.; 5 sed c., co., ad 3

~1 51 13

7 argo 3 4 ad I

10 ad H 11 co. 11 ad :J

2 ad 2

3 ad 2bis J ad 2

2; argo 3, ad 3 2 ad 4-

" ad 1

4 ad 1

1 argo 2. 3 co.

1 co.

(ex Decretis) 1 arg.1 ;3 arg.2 (ex Decretis)

2 ad 1

8 ad 1

1 sed c. 2 argo 2 6 argo 1

Comm. in Ep. ad Titum

Ad I 2 I"

» » 5 II" II··

» n »

» » »

» )) 6

» II 15

» III 10, 11

»

"

Suppl. Suppl. 11"11&0

AuqORITATES CITATAE A S. THOMA

61 3 argo 1 184 6 argo 1

185 3 co.

188 5 argo 2

66 4 argo 1 36 1 sed C. 2

39 1 ad 3 bis; l sed C. (nom. ad Gal.)

Psalterium Hebraicum

Ps, LXIV 2 II" II&O 91 1 ad 1 ,

Epistolae Epist,

9 cap.

»

»

»

»

»

u.

cap.

»

III" Suppl.

III"

Ep. 16 seu Symboli Explanatio ad Damasum

Col. U3 III" 32 2 argo 2

U4 I" II·· 109 4 argo 2, ad 2

» » II" II&O 11 2 ad :;

»

» » »

»

Comm. in Marcum Ad I 4 » VIII » IX 2S'

" »

» » » »

» XIV

S

»

»

» »

Suppl.

»

III" II"II&O

In" III" Suppl.

»

Prae/ationes in S. Script. In libr. Regum

se« Prol.GaIeatus U"U&O In Marc. (ex GI.) I"U'"

» »U"U'"

In Ioannem Suppl,

33 2 argo 1 44 6 argo 1 171 5 argo 2 13 1 sed C. 1

3 ad 1 5 co.

1 ad 4

1 argo 3 6 sed c. 1 3 argo 2

1 ad 2

174 99 185 61

2 argo 3 5 co.

2 argo 3 2. sed C.

HILARIUS DIACONUS - ct. apud S. Ambrosium

S. HILARIUS PICTAVIENSIS

Comm. in Matthaeum Cap.

num. 7

2 num. +

6

3 num, 1

» »2

» »6

4 num, 3

5 num. 14

10 num, 17

11 num, 13

12 num. 17

17 21 24

»

num. num, num.

»

30 31

num. num. »

»

»

num, »

»

»

De Trinitat« Inurn. 37 II num,

» »

»

»

»

»

III IV

num. 2.3 num. 10

» 14

»

»

»

»

»

S. THOMAE ED. LEON. TOM. XVI

2 co.

2 6 5 7 2

7

U" II&O 124 III" 66 m- 39 III" 41 III" 41

II" II·· 189 II" II·o 157 II" II&O 60

Ill" 42 I" II'" 107 II" II"· 14 III" 45 III"' 44 II" II'" 189 II" II'" 87 III" 81

III" 2.1 III" 46 "IlIa 46 III" .P lIP H

10

5 8

9

» »

9 10-11 27

29

17 18

P.L. IX 917

I argo I 3 ad I

8 ad 3

1 co.

1 ad 1; 3 co. 6 sed C.

4 argo 2

2 ad 1

5 ad I

4 sed c.

1 co.

3 ad 3

4 ad 2

9 ad 2

1 argo 2 2 co.

4 ad 1

2 argo 2 II co.

2 ad 4

2 co.

ib. X 25

19 16 'iq

2

8 argo 1, co. 3 argo 3

I argo 2

1 sed C.

8

32 I

-----------------_._---

Lib. IV

V

num. 18, 19 33 num. 8

I argo 2 42 4 ad I IlL II"· 19 3 sed c.

IlIa 1.5 III" 46 III" 5 III" III" m-

1&

23

14 37

»

»

I" 13 Ie. IlL IlL

93 5 sed C. 33 4 sed C. 93 5 argo 1 16 1 co.

41 5 co.

42 5 co.

Ia 42 5 co. I" 34 2 ad 2

I" 1 4 sed C.

Gent. I

ma I" 1&

I"

22

20 2 argo 2 7 co.

3

31

2 co.

2 argo 3, co. bis 3 argo 1

I argo z

1 sed c.

argo 1 sed c. 1 argo I 6 ad 1

1 ad 2

53 3 ad 2 77 1 ad 3 27 5 sed C. 30 2 co.

» Suppl. 96 9 argo 1

14 II" II&O u4 4 argo 1

» » » Suppl. 96 6 argo 4

28 (Sermo de esu Agni, ed. Par. 1706) III" 80 7 ad 2 Suppl. 64 1 argo 1 III" 80 5 argo 2

» »

» »

»

III'" I" IlL 1& I" I'" » »

VI VII

»

38 num. 9 num, 11 »

5 arg.l;7 arg.e 5 argo 1

2 ad 1

5 argo I 5 ad 1

1 ad 1 j 3 argo 1 3 sed C.

»

» »

»

VIII num. 14

» 23

» 24

~5 num. 48

» 54

IX

»

»

»

De Synodis seu de fide Orientalium ib. 479

Num.13 I" 35 1 argo ~

» » » 9. 1 argo 3 his:

»

X

num. 1

» 10

» 11

16

HOMERUS

1" Gent.

I" I"

Gent.

I" Ia

I" I" Ia

I"

2 co.

41 3 ad 4 IV 8

39 2 argo 1 41 2 co. bis II 23

41 2 argo 1 33 4 ad 4 39 2 argo 6 39 .2 ad 6 42 4 co. 42 4 ad I

»

»

» 24, 25 71

XII num. 57

17

17, 18 31

58

Odyssea

XVIII verso 136 sq.Gent. 11184

»

59 60 68

71, 85, 86 73

79

HORATIUS

Epist. I 1 V. 45 II'" II"" 23 7 co.

HUOO DE SANCTO VJCTORE

De Scripeuris et Scriptor. Sacris P.L. CLXXV 9

Cap. 3, 4 I" 1 10 ad 2

Alle~oriae in Nov. Test. ib. 571

I cap. 3 I" 11&0 85 3 sed c., ad 4

(nom. Bedae)

ib. CLXXVI 41

Summa Sententiarum (supp.) Tract.

3 cap. 16

6 7

cap. 11 cap. 6

» »

Suppl. Suppl. »

72 4 sed C.

(nom. Isidori) 25 1 argo 2

44 3 argo 4

45 2 ad 3

De Sacramentis cllristianoe fidei Lib. Part.

I 2 cap. 8

6 cap. 14 U" II"·

»24 I"

9 cap. 2 III"

» »\ »

» 5 Suppl.

10 cap. 2 II" U""

cap. 2 lIla

I 2 cap. 2 III"

» 4 III"

mSuppl. III" III" App.S,

»

»

»

11

»

»

Gent. I I" I" II&O III" 1&

Gent.

Ula 23 4 argo 1 I" 36 4 argo 1 I" 14 2 argo 2 1& 40 3 sed C.

IlL n·· 96 6 sed C.

I" 30 3 sed C. I"

II

cap. 11 3 cap. 2 6 cap. 2 7 cap. 3

16 cap. 4

»

»

» Suppl.

»

»

ib. 173

I"

39 7 co.

(nom. Augustini) 5 1 argo 1

100 1 argo 1 62 3 sed C. 64 2 ad 2 66 1 co.

18 1 co.

34 3 argo 1

42 1 arg.2'j3 arg.; 6 5 argo 1

»

»

1 argo 1

1 sed C. 2 70 3 ad 3

65 1 sed C. 2 50 4 co.

40 3 argo 3 66

5 65

72 I

1 argo 2, co. 8 ad 4

2 argo 3

217

Expos. in Regulam B. Augustin; Cap. 3 col. 89~ b II"II'" 83 13 co. (nom. Gregorii)

ib.977

ib.8St

De modo oraniu

Cap. 2 II" II&O

83 13 co.

JAMBLICHUS

De myster;;s

ed, Oxon, 1678 Gent. III 106, 107

S. IONATIUS MARTYR

(ex Hieronymo)

IU" 29 1 argo 3, co.

INNOCENTIUS PAPA I

(ex iure canonico) can. Canones apud

60 L III"

can. Arrianos

73 C. I quo 1 III"

can. Presbyteris

119 IV de cons. IlIa

89 3 argo 2

82 7 argo 2

72 3 sed C.

JNNOCENTIUS PAPA III

Sermones de Tempore P.L. CCXVII 314

(dtatur nom. Hugon de S.Vict.)

Serm. 14 III" 45 2 co.

l)>> »81 3 co.

De sacra Altaris mysterio ib. 763

I cap. 53 Suppl. 40 7 ad 6

IV cap. 6 III" 78 1 ad 1

»12 III" 45 2. co.

(nom. Hugon, de S. Viet.)

» I> 813Sedc.

» 25 IlIa. 8z 2 co.

» »44 III" 79 4 sed c.

(ex Decretalibus) n"lI&e "18, 4 co.

id. IU"' 4 2 argo 3

» » 66 10 ad 2

I, » » 74 7 ad 3 j g co.

l) » 77 8 ad 1, 3

» 80 10 ad 5; 11 ad 3

» 83 2 ad 5

Suppl, 4( 4 sed C. 1

» S5 9 ad 2

» 66 1 argo 3, ad 3

»

l)

INNOCENTIUS PAPA IV

Diplom, LXXIV anni 1244 die 17 Iunii (ex Bullario O. P.)

II" II&O 88 9 argo 3

id. II" 1I&e 189 2 argo 1

JOACHIM ABBAS

sine uit. indic. itl.

I" 39 5 co.

Suppl. 77 ~ ad 3

S. IOANNES CHRYSOSTOMUS

OPERA CITATA

MigneP.Gr.

De compunctione XLVII 393

De sacerdotio XLVIII 623

De incomprehensibili De; natura » 701 Contra Iudaeos et Gentiles quod

Ckristus sit Deus » St 3

Condones VII de Lazaro »963

Sermones Pane~yrici in solemni-

tates D. N. 1. Cnr. et SS. XLIX 351

Hom. XXV in quaedam loea N. T. LI 17

H omiliae in Genesim LIII u

H omiliae in' M atthaeum LVII 21

H omiliae in Ioannem LIX 23

Homiliae in Ep. ad Romanos LX 385

Homiliae in Ep. ad Hebraeos LXIII 9

Bclogae ex diversis homeliis »615

Opera supposititia

Opus imper/ectum in M atthaeum LVI 61 1 De militia spiritaU (ed. Ven. 1583, Tom. V 15'7)

I" 11&0 107 II" II"" 83 Suppl, 40

sine ult, indic. u.

I> »

3 co.

2 ad 3; 15 co. 6 ad 1

8 argo 4

»

71

218

AUcrORUM ET OPERUM INDEX PRIMUS

D. c~1iotN

I Dum. '1 II" II" I h a co.

II Dum. 6 III" 4 &1'&'. 3. ad 3

D. I",,,..odo

VI num. 4, 5 II" II" 18~ 8 &1'&'. I

»6 U" U" 184 8 ad I

It 7 n"Il" 184 8 arg.lh's,ad I

D. 'tlComF,lumihili D,i 1IIIhR'a

Hom. V D. 6 II" II" 161 5 ad 1

Coni,.. llliltuolll GlntillS qf40tl ClwithlS til DIU'

Num. 8 III" 46 11 co.

» 9 III" 5 I 3 co.

Crmc;OtIU VII ill L_o

11 num. a

II" II" 90 a ad l

s __ PatuKyricf in 10lunn. D. N.l. C •• # Ss. De bapt. Christi 3 III" 39 a argo a, co. De Cruc:e et latrone I t

III" 46 4 co., 10 ad a

itl. U I III" 46 4 CO.

In SS. Maccabaeos I 2

III" 7a 8 ad 3

Hom. XXV in qIIIU"m loea N. T.

In Rom. XVI 3. Sermo II a

U"Il" 185 6 ad a

H o",;UtI. ;n G6tunm

II num, 3 I"

» It 4 I"

IVnum.4o I-

V num. 5 I"

Vlnum.4 I"

It It 5 I"

H omit;.. in Matt"""" Hom.

num. :I 2. 5

II" II"· m" UI" III",

m" UI"

11" II"· U" II"· m" III" III" It

m" m"

IIaU"

III" It

4 num.

»

6 num. I

»

a 3 6 8

» It »

It » »

10 num. 1 2. 4 It

»

It

»

12. num. a 3

II

It

13 num. I

»

It

" •

»

»

It

,.

"

14 num. 2 15

IIaIl"" 1"11"" III" I" U" II"II"

It num. I 1-6 3

»

It

It

It

II

It

»

»

»

»

27 num.

»

»

»

It

as num. a

It

»

»

6., 4 co. 66 68

I co.

4 co. 74 3 ad 6 70 I ad I

70 1 ad 3, 4

a ad * a ad :I 3 co.

5 ad 3 '1 co.

5 co.

a argo 2. a ad 2

~ co.

I co.

a co.

2 argo I 6 ad 3 6 ad 4 3 argo 1 a ad 3

»

a argo al 3 eo., ad a

40 2ad3 41 3 co.

189 10 sed C. 69 4 ad I 40 1 ad 3 69 a co.

58 7 acid c.

Jl8 3 ar~. I 139 a ad I 40 4 sed C. 1323 argo 3 20 4 argo I

Hom.

56 num. I

57 Dum. 3

It It 4

59 Dum. 4 60 num. a 6a num, 3 63 num. 2 65 num. 3

» 4

67 num. 1 71 nnm. 3 75 num. a 76 num. 3 77 num.

» It It

81 num.

Ba num.

II It

84 num. B? num.

88 num. 1

1 a

I" 115 II" II"" 150

I" 11] U" II"" as II" II"· 65 II"II"" 186

III" 58 II" II"" 185

III" 44 II" II"" 132 I" II"" 106 Suppl. 90 I" II"" 106

III" 10 III" 46 IU" 81 Ill" 55 III" :H III" 46 III" 44

H omilill, in IOllnnllm

14 num. Ill"

15 num. I"

» It » Suppl.

" It z Suppl.

1 7 num, a 111& 43

21 num. a Ill"

3, 4

5 ad 1

3 argo 1 3 argo 1 8 ad 3

1 ad 3

3 eo., ad 4 4ad4

1 co. 4 ad l

5 argo 3 4 ad 4

a argo a 4 sed c. 2 ad I

9 ad 1

a sed C. 3 ad 4 4 ag 1

II co.

a -ad a, 3

6 3 arg, 3

1 argo 1, ad 1

12.

I arg, I, co. I ad I

3 ad 1

4 argo 3 4 ad 3

3 co.

3 ad2 6 co.

3 ad 3

3 co., 7 argo a 6 ad 3

5 co. te,., ad a I ad 2-

3 ad 3

a co.

8 ad a

1 co.; 6 co. 4 co.

] ad 1

4 argo 1,2. 3 ad a

a ad 1 9adlbis 4 ad 3

II ad 1 I co.

6 ad 3 3 ad 3

»

It

»

a7 36

43 III" 44 » 46 III" 43

- III" 66 IU" 1 m- 38 m- 73 III" 44 III" 59 UI& 39 III" 79 m- 75 Ill" 44

II"II"" 158 lila 44 III" 47 III" 46 III" 47 Ill" 46

» 79 III" H Ill" 89

8 ad 1

1 argo 4 3 arg, 3

3 arg, 6 9 argo I 1 argo 1 a arg. 3

5 arg, 1

Opus imperjectum in Matthaeum Hom. Ad cap. I 8-10 » f8

»

»

2a num. 3 »

»

»

a3 num, as a8

num. :I 1

num.

a9 num. 36 38 39 40 46 47 48

num, num.

num. l 1 3

num.

num.

num. a

num.

»

56 num. a 60 num. a 83 num, 3

'" 3

»

»

»

85 num.

»

»

86 num. a 88 num. 2

»

»

l

Homilille in Ep. ad Romanos 16 num. I naIl"" l7

22. num..3 I" II" 47

» » » II·II"" 7"

Homiliae in Ep. ad Hebraeos 9 num. 4 II" II"· 186 "5 num. 1 II" II"" 10 31 num. 3 II"Hoe 69

» 4 Suppl. 87

Ecloxae ex diversis H omiliis

7 col. 615 II" II"" 161

»

»

» »

» ao » as I 1 III

» »

» 3

» It

» II III 11 III 13 It 15 » 16

3 4

»

»

5

»

IV 1

» 5, 8

" »

»

» » V 19 »

V aa

10

II

»

10

IlIa III" I" naIl""

»

It

Hom. la 13

»

»

,V 32 VI 1 5

It »

Suppl. n" II" II" na"

It

nan"" II" u·· II"U"" n"n"" nan"" nan"" nan"" II"U"" n- IIa" Suppl.

»

67 4 ad 4 13a 3 sed c. 83 u ad 3 187 6 ad 3 83 7 co.

83 16 argo 3 118 4 argo 2. 188 7 ad 2

60 2. _ ad 1 ; 3 sed c.

33 5 co.

83 16 sed c.

17a 4 ad .3 1725ad:;;6co. 63 1 argo 1

67 3 argo 3, sed C. a, co., ad 5

45 I sed c. I

185 1 co.

185 I ad a

77 4 argo 1

62. 4 sed c. I 47 5 ad 1

44 5 co.

8a 1 argo 2. 36 3 argo 1

96 4 sed c., co. 89 10 argo a

98 3 argo a

87 2 ad .3

47 6 sed C.

De militia sPiNt. lIla 7a 8 ad .3

14

15 16 17

»

18 19

32

42 43 »

44

»

45

VI 9 » 12

VI a3 VI 34 VII 1

4 VII 8 VII 15 ); :z.z

XIX 8

9 Suppl.

xx 24 II" II"" » a5-27 Uall"· XXI 1 2 II" II"· XXI 31 Suppl. » 38 III" XXII 3 7 II" II"" XXIII a 111&

Suppl. » 5 n- n"" XXIII 16 n"11""

» »

a3 n- II"" XXlU 3a IlIa

S. IOANNES DAMASCENUS

{sine ult, ind.) II. n"

De fide orthodoxa

I cap. 1, 3

»

3 4

»

» »

»

» »

1 6 num. a III" 19 num. 1 n"'11&8

» » 1& II""

» (al. 20) num. 8

II· II"" 76 4 arK. 2 NOTA. Hom. a3 etc. al;" 24 etc,

23 DUm. 2 IIa II"" 60 a ,ad 3

7, 8 I·II"" 88 4 co.

Uan" 79 4 argo 4

» App. S. a 2 argo I

IlIa 43 4 co.

3 II" II·· 101 4 ad 2 189 6 co.

I· 108 8 argo 3 » 117 4 ad "

»3 III" 44 1 ad 4

» 4 II"n"" 118 6 argo 3 29 Dum. 2 III" 44 .3 ad 3 30 DUm.' 3,4 n"11"" 147 4 ad 5 3:1 num. 1 IlIa 44 3 ad 4 36 num. :I II· U"" a 7 ad a 37 num, 3 IlIa 40 a ad 1

41 num, 3 II"U"" 14 1 CO.I 3 co.

4:J num. 1 IlIa 43 I ad 1

44 num. 1 III" a7 4 arg. 3

46 num. 1, a IIaII"" 10 8 argo I

47 Dum. III· 42 3 ad 3

48 ,I1um. 3 1"11"" 105 4 ad 7

4~ num. a Ill· 43 a ad 2

4-, 5 II&II" 169 "ad 4 hjs

3 ad '"

a ad 3

4 argo 1

a ad "

3 ad 3

8 ad 2 3ad3;5ad4;

6ad3;8adl 36 2 ad 3

ibid. nom. Leon. PP. 36 8 ad 4

66 3 ad 1

39 1 co.his;] ad 4 38 6 ad 3

39 5 co., ad I, 2, 31 6 co.

41 a ad a

41 4 ad 7

114 5 co.

108 1 argo 4, ad 2 136 4 ad 3

188 3 ad 1

1& II"" 107 4 argo 1 II"II'· 34 4 sed C. 2 IIaII"· 158 1 sed c.; 8 sed c., co.

48 4 ad a

»

» »

II cap. a 3

»

» »

" »

» »

)} »

"

6

») )

» »

»

»119 aarg.1

I" 13 a argo 1; 8 argo 11 II co.

I 11

IS a argo 4 14 4 co.

46 4 arg. a

I" 34 1 co., 2 ad I

35a argo 1 » 39 8 co.

II sa a argo 3 » 107 4 argo I

II" II"" 30 1 sed C.

I" 9 a co.

109 "arg·2.17arg·3

II" II"· ! 0 1 argo 1

» 34 3 argo 3

» 65 argo t

» 125 argo 3

» 158.2 argo 4

Suppl, I 6 3 co.

» 98.2 arg, 3

» 99 3 sed C. 2, co.

App. S. I 6 argo 4

Ia 68 I ad 1;4 co.his » 70 3 sed c., co.

I" 115 3 arg.I;4sed C.

I" II'" 9 5 sed C.

Gent. III 84, 86

I" 94 I .arg. I » 98 2, argo ]

» 102 a sed c., co, ad 2

I" 8 1 2. sed c., 3 sed C.

» 8 2 5 sed c.

8

»

Suppl.

I"

» » »

»

» »

9

10 11 »

13

»

»

»

Suppl.

Gent.

I" »

4

» » » » »

» » » »

7

"

11 »

12

3a 8 argo I

P. Gr. XCIV 789

»

1 argo 1 13

I 7 argo 1 2. 2 argo a 7 1 sed C.

9a 33 36 41 67

a

I

1 argo II 4 ad 3_

a argo 3, ad 3 5 co.

3 sed C.

Gent. 1&

III"

»

»

50 52. 61 88

113 16 II 63 64

1 arg.: ;5 arg.1 a sed c.

3 argo 1

a argo 2.

6 argo 3

3 sed C. 2.

21

7 co., 8 argo 1 a co.

1 ad 3

2. argo l

3 argo I, co. a argo a

2 argo 3

3 argo 1

3 ad a

» » II

» 110 » 111 » 114

II. II"" a4

» 75

Sa 94

»

»

Lib.

II cap. u

»

» »

» ,.

»

»

»

» »

» »

»

»

» »

» »

» »

»

»

»

»

»

)) 2.2

»

»

»

»

»

» »

» » »

III cap.

2 »

» »

» » »

»

.)

»

»

»

» ;

AUcrORITATES CITATAE A S. THOMA

219

»

13 14

Suppl. 1& n·· Ia 1& lIB. »

II" lIa•

I')

»

»

I" 11M n- II"" D

»

»

»

16

mSupp!. I" IIa"

» »

na ula

» »

»

mSupp!. I" IIa.

26 2.7

Suppl.

I" 110 Ia 110•

I"

29 »

30

»

»

II" II"·

»

»

»

Gent.

III" »

I" II'"

III"

II II

"

»

»

1

»

»

4

»

»

»

Ia

I&n·· »

»

»

93 5 argo 2; 9 co.

Prolog.

10 1 sed c., 2. arg.3 32 3 argo 1

36 1 sed C.;2 arg.2 40 3 argo 1

41 1 arg.2;2 sed C. 4·2, 1 sed C.

16 .3 argo "

31 3 co.

21 3 argo I

.15 8 argo 1, sed c. 372.sedc.

35 larg.l,CO.

36 Isedc.;2.arg.

2., co. 54 2 ad I

41 2. sed c.;4 arg.r 19 2. argo 1

75 I ad 1

144 1 argo 2, co., 2

sed C.

151 4 argo 2 180 1 argo -; 187 5 argo 4

,~ 8 argo 2 49 4 argo 4

46 I sed c., 3arg.

H 8 argo I, 2, sed C.

47 2. argo I

48 2. sed c., ad 1 158 5 sed c., co.

79 9 argo 4; 10

argo 3

80 I sed C. 83 4 argo 1

14 1 argo I, ad 1,2 15 1 sed c., 2 sed

c., 3 argo 3, sed C. 16 1 arg.2;4 sed C. 17 2. argo 3; 3 sed

c., 6 sed c. 22 3 sed c., co. 24 2 argo 2

26 2 argo 3

31 I argo 1

18 3 argo 1, co. 82 1 co.

6 1 argo 1, sed c., co.j 2 argo 3, sed c.; 5 argo 2, sed c.; 7 sed c., 8 argo 1, 3, sed c.

7 2 sed C. 51 1 sed C. 2 82 4 sed C. 83 1 argo 1

6 2 argo 2 19 6 ad I 22 1 argo 2 23 1 argo 1 75 2 argo 3 82 3 argo I 94 3 ad 2

109 2 arg.217 arg.3 10 1 argo 1

» »

,. » II

,. »

» ,.

» »

,. • II

» » » » » »

34 3 argo 3 65 1 argo 1 125 1 argo 3 158 2 argo 4 174 1 co. 175 I argo 3

68 4 ad 3 69 9 co. m 90

1 sed C. 38sedc• 81 5 argo 3

6 4 sed C. 16 7 sed C •. 27 3 argo 3

31 5 sed e., ad 3

bu; 7 argo 2

32 2 ad 2; 4 arg.l 33 2. sed C.

:IS 3 argo 3

2. 5 argo 2, ad z 3 6 argo 3

5 3 argo 3

10 1 co.

39 6 argo 2

2 3 sed C.;4 sed C. 3 6 argo 3

16 4 sed C. j 5 sed c.; 8 ad 2

IV 38

31 2. ad 2

III"

»

III"

»

" It

I" III"

• »

Gent.

I"

Lib.

III cap. 5

» 6

» » »

»

»

»

» »

»

»

»

»

»

29 IV cap. 2.

1

»

" »

» $

6 7 » 9

»

») 12 13

»

» »

»

»

7

"

II

14

»

»

»

Supp!. 1"l1a.

III"'

Supp!.

16

18 »

nr»

m» IS II""

IlIa »

»

»

»

III"

19

20

21

22 23

III" IS. II ••

111& »

» U"II&e

25 26

27 »

28

11

lIaIIae

»

III" lIal1""

IlIa »

»

»

»

»

Ia 1&

111& »

»

»

32 2 sed C. 40 3 co.

2 1 argo 3

32.co·;4arg.2 4 2 argo 2

5 4 co.

6 2 co.

10 1 argo 2 14 4 argo 1 16 5 argo 2

3 7 argo 3

3S 2 sed c.; 3 ad 2 2 I arg.l; 2 argo 3, ad 3; 5 ad 2; 8 argo 3

4 2 argo 1; 3 co.j

4 sed C. bis, co.j 5 sed c.

3 argo 2, co. 7 argo 2

2 argo 1

5 sed C.

4 sed C.

1 argo 1

3 sed C.

11 3 argo 1

15 2 ad 2.

18 1 arg.4;4 ilrg.1 H ·5 sed C.

75 3 argo 1

1 ad 1

6 argo 4 I argo 3 6 ad 1

2 sed c.

»

16

31

»

» »

112. 2. 7 18

19 76

1 co.

1 ad 5 5 sed C. 2 sed c.

1 arg'3,ad 1 co.

»

90 6

19 2 16 14 18

4 argo 1 6 ad 1, 3 1 ad 1

3 ad I.

1 ad 2; 2. co. 2 argo 2

6 ad 1

6 cc., 8 sed C. 3 argo 1

2 argo 2; 4 co.

111&

»

" »

112 13 14 15 18 46 13 14 15 1 co. 46 4 argo 2

38 1 argo 3

3 argo 1, ad 1 1 argo 2; ,2 argo

15

20

1, Co.

12 2 argo 3

41 larg. 1, co.;

2. argo 3; 3 argo 1 44 1 sed C.

14 2. ad 1

15 7 co.

18 6 ad 3

83 1 co., ad 2; 5

1, 3

:1 1 argo 1 4 1 co.

:15 4 ad 3 84 2. co.

73 4 co. bis 75 2 argo 1 78 4 argo 1

79 1 ad sj s eed c. h 5 argo 2.

Lib.

IV cap. 14

" »16

» »18

" »

» » 2.0

» » »

» »

» 22

»

"

"

»

25 27

» »

"

»

»

»

De S. Trinitate Num. 5

»

I" III" I" 11&8 » 11"11&8 I· Ia 11&8

III" IlIa

III" III"

"

"

»

Gent. I 11

31 3 ad 2

25 3 sed c., ad 1; 5 argo 2

38 1 argo 3

54 4 argo 3

6 4 argo 3 75 2 argo 3 65 1 argo 1 79 13 co.

94 1 argo 2.

(nom. Basilii) 70 4 ad 3

53 1 arg.1;4 arg.l 54 1 co.

56 1 argo 2 76 2 argo 1 77 4sedC.2. 78 1 co.

79 I sed c. 2

1)7 5 argo 1

ib. XCV 9

Or. de his qui in fide dormierunt

Num. 2 Suppl. 71 2 ad 1

"3 Suppl, 71 2 sed C. 2

6 Suppl. 71 8 argo 4

10 Suppl, 71 5 argo 4

14 Suppl, 71 6 ad 1 bis

16 Suppl, 71 5 argo 5 bis

18 Suppl. 71 4 sed c. 2.

19 Suppl, 71 9 argo 61 11

argo 1, ad 1 Suppl, 71 14 ad 2

ib. XCVI 545

» »

Suppl,

»

»

HomiUae

I De Transfig. D.ni m-

ib.247

4S

2. co.

(FLAVIUS) IOSEPHUS

Antiquitates JUIia,orum

III cap. 7, 8 I" II&O 102

"8 1& II"· 102

IV cap. 8 Suppl, 67

De defimtionibus

ISAAC

4 ad 6 5 ad 5 7 co.

S. ISIDORUS

OPERA CITATA

Etymologiarum libri Quaestiotus in Deuteronomium Sententiarum lib";

De ecc lesiasticis officiis Synonymorum libri Epistolae

sine uit. indo ia.

u.

I1aIlae naIl&O Suppl,

Etymologiarum libri Lib. Cap. Num.

11 10 lana.

»" "

argo 1; 17 argo 2 IlIa 14 2 ad 1

» 2.1 1 arg.l, 3, ad 3

III" 15 1 ad 1

III" 26adl

" 5 1 ad 3

» 22 1 ad 2

» 46 4 ad 1

IlIa 6 3 argo 2.

» 50 2 CO.; 3 sed c.,

ad 4

IlIA 50 5 co.

» 51 3 sed C.

III" 52 2 ad 3

III" 58 1 ad 1 2 sed c., co., 3 argo 1

n" lIas _ 99 2 co.

» 103 4 ad 3

IlIa. 25 :I sed c., ad I IlIa 16 8 ad 2

IlIa 6 3 sedc,

IlIa 35 1 sed C.

IlIa 66 1 argo 1; 3 arg,

, »

» »

»

~) »

. »

» "

» 6

» »

» »

» » »

2. 2.

3 1

2 »

V

I "

I "

»» »

I :

I »

I "

I

I »

I »

4

» " »

»

3

"

» ..

"

»

I"U'"

"

II »

»

" I:lall&e

11"11&8 I" 11&0

11"11&0 1& II'"

» »

» » »

» » »

Ia, II"

"

" II"UM

"

Migne P.L.

LXXXII 73

LXXXIII 359

» 537

» 737

» h5

» 893

1 H 3+

6 sed C. 4 argo 3

3 argo 1 (cf.

Praef. XXII b)

90 95 50 90 97 98

100 101 95 96 97

100 101 57 57 95 57 90 91 95 97

100 101 94 95 98 57

4 ad 3

3 argo 3, co. 1 argo 3

2 argo 3

4 argo 3

1 argo 2.

7 argo 2

3 argo 2.

3 co.

1 co., :a co. 4 argo 1

z argo 3

2 argo 1

1 argo 3

1 argo z, sed c. 3 argo 3, co.

I ad :a

z argo 3 6 argo 1 3 argo I 4 argo 3 ':/ arg.2 3 argo 2

4 sed C.;5 arg·l 2 arg.2;4 arg.l 1 argo 3

3 sed c.

220

AUCTORUM ET OPERUM INDEX PRIMUS __ ------

Lib. V

"" I ,,"sq.

6

»

15 19 :1.0

»

»

»

Suppl. I" n"" 1"11"

II" lIa" I" II'· I" II"· I" II"·

11"11'" I" II'" I" II"· I" II"·

:1.6 14-15 II" n'·

19 II" II'·

I> 39 IlIa

» 40 III"

VI

» 65

VII

8

VIII

» 33-37 II

U 3:1. :1.,4 .~

»

4

5 Z » 67

7 3 9

» II » 14 » :1.,1

II 71 8 6 :1.9

3

IX

X

l> 11 num, 9 2.4 46 107 116 117

» »

» 246 :1.47 » :1.48 249 250

XIV c. XVIII c. XX c.

4

» 1I"1I&<l n"I1"" 11"11"" Suppl, Suppl. II" II'" lI"I1ae n- II·' II"lIae

III" II" II"· 11"11" 11" IIa,

n- U"· II"IIae U" II"· Suppl. Suppl, Suppl, Suppl. lI'nae II' n"· II" II·· u"n" n-n= n- II"·

»

»

» »

"

6 9~ 9.5 57 95 95 90 9.S 50 9.S 9:1 95 96 90 95

zsedc.1

"" arll'. I, sed c. "" arll'. I

3 arll'. 2, sed c.

4 arll" 1

4 arlr. 2

3 sed c.

4 co.

I arll'. 3 4 arll'. 4 2 sed c. I sed c. :I. arK. I 2 sed c.

3 arK. I, sed

» »

119,IlOu"u"e U.S n- II"· 161 II" II" 193 II' n- 196 II" ua• 202 II" II'·

II" Il,e nan" II" II'· 11"lIae II'II"· n"n··

c., co.

I co., 2. co. 4 argo I

I argo 2

2 argo 1

:I. argo I

, argo I, sed c. 3 sed c., ad 2, 3 I argo I, co.

(nom. Gregorii) 3 sed c.

(no",. Aug.) I arll'. 1

:I. sed c.

I co. bis

I arll'. 3 bis 6 arll'. 9

3 arll'. 1

I ad 3

» »

II" II'· nallae 11"11"" UaU" JIa II"·

252. U"U" 3 l I' I 2 II" II"· 3 '9 Ill"

90 147 1,1 174

96 19 II 39 II

100 50

1,1 95 95 95 9.5 94 54 43 43 44

118 80

I co.

2. arll'. I I ad I

5 co.

1 CO.

3 sed c. 3 co.

I co.

3 co.

4 arll'. 2. I ad I

I co.

I arll" 1 2. co.

2 argo 2 I ad 4

72 1 co. 66 sed C. 161 I ad 1

80 I ad 2 141 2 ad 3

14.5 I argo 2, co. I 11 2. sed c., co.

58 I co.

1.0 I co. 54 2. co.

8.1 1 sed C. 47 1 co.

49 6 arK. I

1]8 :I co. 81 1 co.

66 4 arll" 1 41 1 arlOt. 1 46 1 co., ad 1 81 8 co.

166 :I arll'. 1

47 II arll'. I, co. 49 4 sed C.

9:1. 1 arll" 2

46 I arll'. 4, co. 129 7 arll'. Z

162 I co.

74 arll'. 1

42 arll'. 1

1S9 2 arll'. 2 99 1 sed C. 102 1 co., ad 1 188 3 argo 4 74 .5 al'lI'. 2.

QU44st.;Otl#l in Deuteronomium

Cap. 16 num, 3 II" II" uS 8 arll'. 3

» »" " 148 6 lUII'. J

» »» 153 5 arll'. 4

,,» » IS8 7 arlt. I

» 3,4 naIl'· H 4 arll'.

» » 4 II"n·· 162 8 arg. I

Sententu.,u", Ubri (seu De summo bono) Lib. Cap. Num.

I 3 I 10 17

» »

. " • »

Suppl. 91

» »

10 54 ~8 89

I arll'. I

5 argo 2 3 arll'. 3 lsedc.1 3 argo I

Lib. n

2

14 2 16

Suppl.

II" n" 20 n-u= 75

III" 84

1& II"· H II" II·· 89 II" 11M 36 II" n= 162 n- IIa• 162 II" n"· 153 II" II" 154 1& II"" 80

II'lIn• 148

1° 114

I" n"· 80 I1"II·· 181 11&11" 33 II'IIac 70

» 7

39

III

» 31 41 10 43 13 5 u » 33 15 3

32

H 3

1 CO. 3 co.

2 argo 2 10 argo 4 10 sed C. 7 ad 4

4 ad I 6 ad 3

2 argo 3 4 arg. 2 3 ad I

1 arg. I 4 co.

1 co.

I argo 1 1 sed C. .5 sed C. 1 sed C.

De eccleliasticis officiis

II cap. 15 Suppl, 19 3 argo 1

25 n, 9 nI' 67 2 sed C.;3 sed C.

Synonymorum libri

II num, 58 11'11" 110

80 1& II" 97

Epistolae

Ep, ~ ad Leud. n. 4 III' 71

» » 8 III" 67

» » 71

» '» 9 III" 82

» » 10 In" 67

Ep.4 ad Misian. n. 3 IlIa 89

3 argo .\ 1 ad 1

4 arg. 2 1 co.

4 co.

I sed C. 2 argo 3 3 co.

IULiANUS EP. TOLET.

Pl'o!{nost;con II cap. 17

P.L. XCVI 453 Suppl, 70 3 co.

JULiANUS POMERIUS

De vita contemplativa

II cap. 9 II" II'· 188

II" II'· 88 n- II" 162

III cap. 2

lULl US PAPA I.

(ex Conciliis)

P.L. LIX 415 7 sed C. (nom.

Prosperi)

6 argo I id. a argo 1 id

III· 74 .5 arg, 3, ad 3; 6 co.

(ex iure canonico) can. Contradicimus

21 C. XXXV quo 2 et 3

Suppl. 55 5 argo I

can. Cum omne crimen

7 II de cons. 111& 74 8 co.

IULIUS AFRICANUS

Ep. ad Al'istidem (ex Eusebio)

P. Gr. X .51 IlIa 31 3 ad 2

JUS CANONICUM

Prima Pars

DECRETUM MAGISTRI GRATJANI

(dividitur in distinctiotl#s, distincttones in canones)

I. Praef. Gratiani

II I Lex-eu

IV 3 In istis ApI'. Gr. V Prado Gratiani

XII 5 Ridiculum est XVII 4 NBc ticuit

5 Multis denuo

I' Uae Ia IIa• Ia II". I· II'·

na IIo• U'llae

XXXII 5 Nullus #tissam m- 37

XXI I Clero« Suppl, 82

XXV I P erlectil III'" 8 2

» 19 Mulier. quae Suppl, 39

XXXV 9 Anteomn. cler. II"IIa. I 50

XL V 3 Qui smcera II· 11&· '10

~ De iuJaeil II" IIa. 1 0

I' II'·

94 4 argo 1,

ad 1

90 3 sed C. 90 4 sed C. 94 5 sed C. 97 2 sed c.

1 lased c.

I 10 sed c., co. 2sedC.2 1 sed C.

9 sed C.

I co. bis

3 argo I

11 sed C.

8 argo 2, ad 2

}) »189 2 arg. 2

» lIla 68 10 sed C.

XLVI 3 Clericus qui 11"11'· 115 2arg.]

II" II"· 3:1. 5 ad 2.

» 66 2 argo 31

3 argo 2; 7 CO.

189 1 argo 3 64 8 argo s 39 4 sed c. 64 7 argo 3 89 3 co.

89 3 sed c. 89 3 co.

89 3 co.

89 ] arg. 2 (nom. Hieron.) 89 3 co.

S 7 argo 3 64 S co.

64 8 co.

89 3 argo 3 B 5 sed c.,

Dist.

XLVII 8 S;cut ;i

» »

XLVIII 2 Sicm neaph. 11"11"·

L plures canones II"' II··

» 4 Miror sq. Suppl.

6 De "" cler, II" II"

8 Si qui! viti. aut ab 111& » 16 Tua lanct. requis. 111&

» 2 8 Domino Ill"

» 1.9 Si quil diaconus IUa

» 30 Quic. dign. Ill·

» 33 De IUf =«. ~ IUa » 41 Si qulS homfcid_ S.

48 Quantum dicit 11& II" » 49 Hi qui arbores II" n··

» 5 2 Hi qui altario IlIa.

LII Sollicitudo Suppl.

LlII Legem LIV 14 Nulla

» Si Ier'VUS

II&II" 189 II· II"· 10 II" II"· 189

LV 12 Praecepta canon. 111& LXXV 4 Quod a patribus lIla LXXXII 5 Presb, si fornie.S. LXXXVIII 1 Decre'Vit n"u'·

»» »

XCII 2 In S.Rom.Eccl. II" II" XCIII 13 Diaconos propr. III"

co.

6 argo 1

10 co.

5 co.j 6 arg.2

Sa 10 argo :I 83 :I. ad 3

8 7 argo 3 187 3 co.

188 :I ad 2

91 . 2 argo :I 67 I sed c., ad 3

Secunda Pars

(dividitur in caulas, causae ;n quaestiotl#s, quaestiones in canotl#s; caus~ XXXIII .q~ .. 3 seu de Poenitentia habet speclalem subdl'VIs,o. nem in distinctiones et canones)

8 Si quis Ep. II" II"· 100 6 sed c., co.

9 Qui per pee. II· II'· 100 2 sed c.

» 21 Eos qui per IIo. II" 100 1 arll'. I, co.

» 68 In ecclesi« Dei III"

» 7 3 A r1anOI IU"

» 84 Multi taecul. III"

» 91 Ips; sacerdotes IlIa » 97 Quod App. Gr. lIla » 100 Nultus Ep. I1& II" » 101 QuiJq. in'V. II" II··

» 111 Constat 110, II"·

2 2 Quam pio II"' II"·

6 Clericol

• II"II"

» » »

3 7 Si. quil obiet. II" II"

» 8 Saw. prllla. II" II'·

n I 7 In primis 11& II··

3 8 Si quem II" II··

» In append. II· 11&·

» »

3 Prlllsul It" Ii··

5 4 Si quis presb. II-II" » 20 Consuluisti II"' II" » 23 SlIIpe contingit 111& » 26 Si epilCopo In" 6 3 Omnis oppr. II" II" » 2 7 Omnino pun. 11& II·· » 32 Catholicus II& II"· » 33 A iudicibus II" II"· » 40 Si quando in IIo. II&· 7 plures canones n" no.· » 21 Sunt nonnulli II&I1a• » u Praesumunt 11& IIa• 8 1 Accusatorum II" n=

s Per scripta IIo. II"

III 7 2 Infames non n" II'· VI 1 17 Infames esse IIo. IIa• » :u Quaero ergo 11& n·· » 4 6 Quod bene Suppl, VII 1 6 N ovatianus n" II"· » 16 Nihil contra Uano.•

» 45 Hoc nequaq. II& IIa• »

» » »

» 47 Scildtaris II" II"·

IX 2 3 Nullus primas Suppl, X 1 15 H anc conSUlt. II" II"

»

8:z 8:z 84 8:z h 86

100 US 100 189 185 187 100

7 arll'. I 7 arg, 2 I arg, I 6 sed c. 8 arll" I I argo 1 :I sed c. 4 sed C. :I ad 4 9 co.

7 argo :I 4 arg, I 1 ad 6; 4 sed c.

1 ad 4 3 sed C. 3 argo 3 2 argo 2

3 argo r, 2, 3, sed c., co., 4 argo I

3 arg, 2 2 arg, 3

10 sed c. 8 ad :I 6 argo 3 6 arll'. 1 3 co.

3 co.

3 ad I

3 argo 2 I sed c. I argo 2. I ad 2 I ad 2. 2 sed C.

2 arg, 2 his

2. sed C. 3 argo 3 31atlt. I 6 argo I 3 sed C. 6 ad 1

4 ad 2.

1 arll'.4; .~ co.

I argo I 4 argo 1 .\ co.

4 sed C. 2 3 sed C.

100 70 68 69 68

71 70 89 95 80 80 69 69 69 69

183 68 68 68 68 68

71 98 10 62 39 83

185 186

187 188 18.\

8 86

AUCTORITATES CITAT AE A S. THOMA

221

Causa XI :;

Causa

XXXIII 3 seu DE POENITENTIA

(subdividitur in distinctiones,

canones)

II 1 Si quis semei II" II'·

v 3 Conerarium est II' Il"

XXXV 2 et 3 3 De prop. S. 55

1 1 Extraord, S. 55 16 Proxen. S. 54

Lib.

I 37 De postulando cap. 2 Ex parte

3 Praecipue sq. Suppl. 41 Nemo episc. Suppl, » 103 Quoniam multos, S.

XII 1 13 Expedit no. n=

» 19 Ep. de rebus naIl"·

» »

2 2 8 De reditibus IIaIIa.

XIII 2 22 Animae defunct. S.

23 3 argo 4 23 :1 ad 4 23 3 co.

188 7 sed C. 184 7 argo 1 185 6 sed C. 18.S 7 co.

71 9arg.2 (nom. Greg.) 66 ~ ad 2 89 9 argo 3

187 1 argo 2 187 1 argo 3 184 8 ad 4 185 8 sed C. 189 8 ad 2. 187 1 argo I

20 1 sed c. I 187 1 sed C. 187 1 co.; z argo 1

8 argo 4 6 ad 2

1 sed c., 2 ad 1

7 argo 3 4 argo 1 4 sed C. 2 4 sed C.

3 argo 1 4 sed c.,

II" Il&e 188 2 argo 2, ad 2; 3

argo :I I 40 De his quae vi metusve caUS:1- fiunt

cap. .s Sacris Suppl, 23 3 argo 1

II 2 De foro competenti

cap. 20 Licet ratione II" IIa. 67 1 argo 1 II 7 De iuramento calumniae

cap. 1 Inhaerentes IIa IIa• 69 2 sed c.

II 24 De iureiurando

cap. 8 Si aero at. quo IIo. IIa• 1 5 Verum in ea II" IIae

djstmctjones ill

.s co.

J argo 3

5 co.

3 argo 1

I co.j 4 arg.5, co, 5 argo 1

S argo 1, co., ad 1 4 argo 4

1 sed c.; 6 argo 1; 7 argo 2; 9 argo 2, sed c., 10 arg-.2

6 Si quid inv. naIl·· 2 Auctoritatem ualla•

1 Placuit IIa II'·

2 Nemo II" n"

3 De mono II" IIa•

» »

6 Alia causa n" II"· » 1 9 A diicimus II" II" " App, Grat. Suppl. » 24 Ex auctorit, na II'· » 2, Sunt nonn, II& II··

XIV, XV 6 XVII

21 Contrad. S. s s 21. Porro S. s;

9 argo 3 '7 arg, :; 3 argo 1

4 c. un. Consartl{uin. S. 54 XXXVI 1 1. Lex illa II" nRC 1 54

» De clericis coniugatis

1 Si Quis clericorum S.

III cap.

53

3 arlt· 5, sed C. 1, ad 4

3 ad 4 3 a.d 4

2 Sane •.. Prooideas S. 53 3 Quod a te Suppl, .S3 III 29 De rerum permutatione cap. 5 Quaesitum est II" n&e 100 III 30 De decimis

cap. 2 Nooum gentls II" IIae 87 3 Ex multiptici II'" n"e 8 7 7 Cum homines II" IIa• 87 10 Ex parte tua II" nae 87

12 Ad audientiam I1ana• 87 18 Cum sint IIa IIae 87 20 AdA postolicae naIl"· 87

III 3' De regularibus et trans. ad cap. 1 Nullus tond, II" IIae 189 15 Sicut tenor II" II'" 189 1 8 Lieet Quihusd. n- II"" 188

» 28 Si Qttis mon.I1anao 184 » 41 Cunctisfid.. II& IIae 184- )) 66 Decimae II& n" 87

Tertia Pars (De Consecratione) (dividitur in distitletiolles, distinctiones m canones)

Dist.

I 12 Missarum solemni« Ill' 83 1; N ullus presbyter III" 83 '7 Solemnitates ded. III" 83

" 18 Ecclesiae vel alt. Ina 8 J

z o Ecclesiis semel III"' 83

21 Ecclesias Arian. In" 83 26 Plaeuit ut altaria III" 83 28 Eccles, in Qua mort. III' 8J

30 Concedimus III" 83

3 1 A ItaNa si non Hl" 83

32 A ltaria placuit IlIa. 83

38 Lixna eeelesiae III' 83

! » 39 A ltans palla III" 84

I " 44 Vasa quibus lIla 83

4; Ut calix D.ni III" 83

46 Consulto III" 83

47 I acobus [rater lIla 83

I " 48 N oete sancta Il l" 83

f 49 Sacramenta altarls Il l" 80 .; 1 N ecesse est autem IlIa 83

4 sed C. 4 ad 2 4 argo 1 4 ad 2 4 ad 2 J ad 2. 3 ad 2

religionem .; argo 1 5 co.

2 argo .:1; 6 argo 1

7 co., 8

" 68 Quon. §

18S 187 8 86

3 ad 2 3 ad 2. " ad _j. " ad ,

3 ad, his 3 ad \

3 ad 2

3 ad 2

3 ad 1, 2 3 ad ,

1 ad 2

3 ad 1

1 ad 1

1 ad 6

.. ad 6

3 ad 7

4 sed C.

2 ad 4

8 argo :;

8 Si qrtis epi.<copor. S.

7 I Decimas Il" II"C

XVII 2. 1 Cosaldus II" nao.

4 20 Si Quis cont, 1I"IIRe

co.

• :I. 1 Quisquis II" n" 99 4 sed c., co.

" 1.9 Si Quis suad, UalI'" 99 1 argo 1;

»

,.

2 argo 1 1 argo :I. 7 sed C.

8 arg.r , 3 8 co.

6 co.

8 argo 1., ad 2

8 ad 1.

9 argo 2. sed C.

; argo 4 9 co.

g sed C. 6 sed C.

6 argo 2, ad 1

" '! 1 Constitrlit II" n&· XVln 1 c. un. Statuto lIon··

co.

III 34 De voto et voti redemptione

cap. 4 Scripturae Ilion·· 88 12 argo 1,

ad 1

» 189 3 ad 3

10 Per tuas ... teinll&lI&8 189 3 ad 1 TIl 35 De statu monarchorum et can. regul. cap.; Quod Dei tim. 11& II"· 188 2 argo 2, ad 2

189 8 argo :1

6 Cum ad mono II" IIae 88 1 1 sed C. :I., co.

D 186 7 sed c.;

8 argo 3

))

XTX 1 C. un. Cleric! n" Il"

2 2 Duae sunt IIa II'" 2 Mandamus IIalIRC

'; S tatuimus XX 2 2 Puella

n- II" 189 n- II&e 88

2 argo 4., ad 3

2 ad~ ; ad 12 :; ad 12 4 ad 4

4 sed c.,

,.

II" II·· 11&11'" 11& IIa•

II" II"·

») ),

53 Sufl;e;t sacerdoti Hl"

.;9 Episcopus Deo Ill"

6, Hoc Quoque III'·

67 Episeopus nullum Ilia

II 1 I Relat, est n, quosd, III'

4 Praesens VirX. sacrae Omnis lact, 9 Clericum

4 1 XXI 4 1 XXII 1

III 36 De religiosis domibus

cap. 9 Ne nimia II"' nae 188 I argo 4,

ad 4

co.

12 Comperimus aut. III'

17 In cena Domini Il l"

2Z Trijorme est III"

1. 3 Trihus xradiblls III"

1.7 Si per negUxentiam III&

» Suppl.

28 S; quis per ebriet, III' 29 Peroenit ad not. Ula 93 Presbyter euchar. lIla

III 41 De celebratione missarum cap. 3 C onsuliusti... R. III"' '83 s Ex parte vestra... nr- 8 3 6 Cum Marthae IlIa 74 77

7 De komine IlIa 80

8 In quadam IlIa 74

13 Perniciosus 111& 74

14 Litteras •.. contin. IlIa 74 III 42 De baptismo et eius effectu

cap. 1 Si quis puerum IIl& 66

2 De quibus IlIa 66

4 Dehitum ... Sane III" 66 III 43 De presbytero non baptizato cap. 1 Si Quis presb. ord, S. 3; 1 Veniens ad ap. S. I. S. H

IV 1 De sponsalibus et matrimoniis cap. :I. Praeterea Suppl. 4:1

80 12 arz.», 2 80 10 ad .~ 83; ad 8 80 8 ad 6 83; ad 11 83 6 ad 7

8 7 argo 4 83 6 ad 7 8z 3 sed C. 80 8 co.

8, .~adl1 8, 6 ad 7 67 8 argo 1

147 I ad 2 (nom. Hier.)

" 1 7 Praedicand. n-n= 14 P~U Qui III& " I; Pueri ante II" I1&" » 1 6 H onestum 11& II""

1 H :: sed C. 1 60 1 argo 1 189 ,; argo 1 89 10 co.

189 5 argo 1 89 10 sed C.

108 I ad 4- 39 4 arg., 40 2 argo 2 +0 :: argo 4 40 1. argo 1 64 3 sed c.

(nom. Auz.) II 2 ad 1

1.1. ~ co.

33 3 sed C. 11 3 co.

11 1 argo 1

11 2 ad 1

11 1 ad .,

;0 s co.

9'i 1 sed C. 96 4 co.

s s 8 sed C. 80 9 sed C. 80 9 co.

19 1 co.

10 12 argo J 10 12 argo I ,9 1. argo 4 ;9 3 argo 2 67 8 argo 2 67 8 argo 2 .;6 1 co. .0 2 co.

67 4 sed C. 72 10 sed C. 60 :I. co.

58 2 sed c. 1 u.

60 2 sed c.,

2 ad .s ; ad 10 8 co.

g ad 1, 1 6 ad 2

7 ad 3

8 sed c. 4 sed c.

~ ad 2

9 ad 4

.; ad 4

3 ad 2

3 ad z

D

" 22 Nullus ex II" II"· XXIII 4 30 Guilisar. II" II'" 'i 44 QuaU nos I1"II·· S 7 I xitur II" II&e 9 Omni tim. IIaIIa~ " 10 H ortatu II· 110• " 33 Quic. perc.II"I1"O

I »

IlIa III" II'" II··

94 Qui bene

IV 101 Nonplures V :1.4 NOli mediocr,

XXIV 1 I 2 Quoties II& II'"

3 1 Si habes Suppl, " 14 Tam sac. II" I1a" " 16 Resecand. II" IIa, ), 27 Haeresis I1a I1ae " 29 Dixit Ap. llanO" u 3 7 Not. est II" II"

» 39 Quidam aut. III" 2 Oui dio, II" II"e 1 Non liceat IIaIIae 7 S ortes IIa IIa•

6 7 Qui recedunt IlIa

8 Is qui poenit.IIIa XXVII 1 23 Diaconissam S. XXVIII 1 4 Uxor 11& 110• s ldolatria lIaIl"· 9 Sic enim Suppl,

" 10 Iudaei Qui S.

XXX 1 1 Perc, ad nos III"

4 Diet. est nob. IlIa Per totum Suppl, 1 Ita tliligere Suppl. 4 Super Quibus IlIa 4 3 Si quis unus 111& XXXI 1 5 Si quis vivente S. XXXIII 1 4 S; per sort. S.

LIBER DECRETALIUM GREGORIJ IX

3 argo ;, ad 'i

3 sed C. I 3 sed c. I 1 argo 1 4sedc.1

(di"idittlr in libros, libri in titalos, tieuli in

capita) Lib.

I 2 'De constitutionibus

cap. 6 Cum omnes Ia II'· 96 .s ad 3

I 3 De rescriptis

cap. 15 Sedes Apostolica S. 45

16 Ex tenore III"' 4;8

» Suppl. H

I 6 De clectione et electi potestate cap. 32 Cum dileetus II" II'· 63 1. arg·3, 4

» » "18S 3 sed C.

I 9 De renuntiatione

cap. 10 Nisi cus« pnd. II" I1ac 185 4 co.,ad I

» »188 2 argo 2

12 Quidam ced, I1o. II·· 185 4 sed C.

I 1 1 De' temp. ordinationum et qual. ord. cap. 17 Quaes. est ~ sac. IlIa 89 3 co.

I 1 5 De sacra unctione

cap. 1 Quum venisset III"· 66 load 2 I :I. 1 De bigamis non ordinandis

cap. 4 Nuper... Tertius S, 66 5 argo I

) Debitum pastoralis S. 66 1 argo 1 I 31 De officio iudicis ordinarii

cap. 3 Cum ab eeclesiar. S. 2Z 1 co. I 36 De transactionibus

cap. 7 Super eo quod 11& II'" 100 l ad .5

» 14 Cum eorum Suppl. 47 22 Sicut ex litteris Suppl. 45 26 Tua nos .. conseq, S. 46

» » 45

IV 2 De desponsatione impuberum cap. 9 De illis qui in min. S. s8

» 1 0 A ttestationes Suppl, I R II Ex litt •.. ace, q. S. 47

» )) » ;8

IV, De clandestina desponsatione cap. 3 C'lm inltibitio Suppl. 4 ~ IV 6 Qui clerici vel voventes

cap. 6 Rursus Suppl. 53

IV 9 De coniugio servorum cap. 2 Proposuit n, M. Suppl.

4 Ad nostram... Suppl,

XXVI

~ co. 'i co.

6 sed c. z s co.

4 argo 1 4 argo 2 4 argo 1

Ii arg." 4

2 argo I

51. 1 sed C. I

52 I sed C. I, co., ad I, 'I

IV 10 De natis ex libcro ventre

cap. unic. lndecens SuPP1.52 4 co.

IV 1 1 De cognati one spirituali

cap. 2 Si vir Suppl. 45 4 argo 1

plura capitula SuPP1.56 I co.

IV 12 De cognatione Iegali

cap. unie. Si Qua per alopt. S. n 2 co. IV 14 De consanzuinitate et affinitate cap. 1 Quotltljlectio Suppl, H 1 co.

" 8 Non debet repreh. S. 4S S argo 4

2 .; Interjectores S.

co.

1 ad 4 3 ad 3

8 Admon. liB liB. 186 » »189

»

»

222

AUcrORUM ET OPERUM INDEX PRIMUS

54 3 CO·I 4 arg ...... ~. co.

55 5 CO. I 7 ad 2.1 9 ad 2.

» »

»

IV 15 De frigidia et maleficiatia cap. 2. (}fIotl slUm ... SiCf# S. 58

I sed C.II 5 sed C. I 1 co. ter

» 5 ~ .. R,q. S. 511

D 7 Luterll6 ""lrtU S.S 8 z. co.

IV I 7 Qui filii sint legithni

cap. I CtmqfI8shU III n. H. S. 68 ~ co. • '6 TtmI4.st vis Supp!. 68 ~ co. » 13 p.,. "mertII1ium Suppl. 68 1 co.

IV 18 Qui matrimonium accusare po88unt cap. 6 Cum in lflii a;o.clI ... S. 55 load ... IV 19 De divortiia cap. 8 Gautlemus in D.no ... S.

3ad3bis z ad 2. denunt.

7 argo 3

59 65 V 1 De accusationibus, inquisit. et cap. I 7 QuaUt.,..t q. nan" 33 V 3 De simonia

cap. 9 Cum WI .ceusill6 nan" 100 Z ad 6 his

» 31 Lic,t Suppl. 62. 3 ad 6

V 6 De I udaeis et Sarrac. et eorum servis cap. 16 Cum sit nimis II'" II" 10 lOCO. 18 Ex t;.ciali U'" II" 10 lOCO. 19 Nulli 1ud4.0 II'" II" 10 lOCO.

V 7 De haeretieis ,

cap. 7 Cum ClwUhls In'" 2. 6 sed c.

» 9 All abolewlam II'"I1" 11 ... sed c,

D • • 12. z sed c.

V 12. De homicidio voluntario vel casuali cap. 8 Co",;",batur Suppl, 39 ... sed c. » 18 Sign;fieasti n. U&II" 6... 7 co.

V 13 De torneamentis

cap. 1 F.Uds mI1tI01'. 11& II" ",0 1 arg ....

z Aa autlientiam II'" n" ",0 1 argo 4 V 1 8 De furtis

cap. 3 S; quh ,#,. n. n&I1" 66 7 argo 1 V 19 De Uluria

cap. 5 Cum hi ""';1. n"I1" 78 3 arg.2. V 2.9 De clerico per saltem promoto cap. unie, TUIU liIterll6 Supp!. 35

5 sed c., co.

39 2. sed c. 1

• • •

V 34 De purgationc canonica cap. 8 Ex #IIIf'fHII mull. Ill" 80 6 ad 3

V 38 De poenitentiis et remissionibus

cap. 12. Omnil ulNusqu. IlIa 80 10 argo 51

• » »

11 CO.

Suppl. 5 2. ad 1

• 6 3sedc.2.,

ad 31 5 sed c. 1,

»

co.

8 4 sed C.II 5 ad 4 11 I sed c. 1 8 ... ad ...

» »

» »

1 6 N IJ #,0 tlilatione S.

LIBU SEXTUS DECRETALIUM BoNIFACII VIII (dhiiJitur m libros. libri in 1Uuk1, titflli in eatita)

III 1", De regularibus et trans. ad religionem cap. 1 Is qui nsotIaIt. U'"I1" 88i 9 co.

• » Suppl. 58 5 arg. 2.

cap. 2. Non solum n&II'" 189 2. arg. I

» » Suppl. 61 3 arg. 3

V 11 De sententia excomm •• susp. et interdicti cap. 5 Row. Beel.... Suppl. 2.2. 5 co.

JUS CIVILE

(,diuo lIerlJotypa BlroUn; apuJ Weitl_os)

INSTITUTIONES IUSTINIANI

I I De iustitia et iure cap. I

I x De nuptiia cap., I sq.

I XI De adoptionibUl cap. 10

II IV De U8U fructu cap. 2.

Suppl. 54 3 co. I ... sed c. 2.

Suppl'57 3 ad 3 U&U'" ,8 I ad 3; .1 co.

DIGESTA (PANDECTA) I I De iustitia et iure

cap. I II'" II" 57 I arg. II

3 arg. I, co.

Suppl. 41 I sed c. 54 3 argo s (Ug, I § 3)

65 I argo 4 (corr.L.),

ad ...

» 4 Suppl. 52. 1 argo 3

» 9 I~a II'" 57 3 co.,ad 3

» 10 I1a II'· 58 I argo 1

III De legibus senat, consultis (et longa cons.) I" II" 92. 2 argo 1 I" II'" 96 1 sed c. 1& n"e 92. Introd.

1& n·· 95 2 argo 4 ra II" 95 3 co.

96 6 co.

IIa n°· 60 5 ad 2.

» 31 r· IIae 96 5 argo 3

IV De constitutionibus principurn

cap. 1 I" II" 90 1 arg. 3

» ~ ra II"' 97 2. co.

I VII De adoptionibus et emancipationibus

cap. 16 Suppl. 57 1 ad ,~

» 2.1 Suppl. .s7 1 ad 3; ~

ad 3

cap. 1 » »

»

»

»

cap. 1

• 3. 4

» 7

20 25

»

» 2.3

I IX De senatoribus

Suppl. .s7 2 co.

cap. 3,7 II"II'· 183

II I De iurisdictione

cap. 15 Suppl, 51

IV II Quod metus causa gestum erit

cap. 1 Suppl, 47

1 co.

1 sed c. 1

1 sed C. 2, co. bis

» 2. Supp!.

» 7 Suppl.

• 9 Suppl.

IV IV De minoribus 25 annis

cap. 3 Suppl. 43 2. co.

• » »58 5 arg.' 1

XU V De condo ob turpem vel iniustam causam

cap. 4 II" II'" 86 3 argo I

XXIII II De ritu nuptiarum

cap. 14 Suppl. .~ 7 2 co.

• 19 Suppl. 95 1 argo 2.

XXIII III De iure dotium

cap. 5 Suppl, 95 1 argo 2.

• 7, 56, 76 Suppl, 95 1 argo I

XXIV III Soluto mat rim. dos quernadm. petatur

cap. I, 2. Suppl, 95 1 ad 1

XXXVIII x De grad. et affin. et nomin, eorum cap. 3 sq. Suppl. 54 2 co. his XLVIII v Ad legem IuIiam de adulteriis coerc, cap. 2.1 (20) sq. Suppl. 60 1 argo 2,

eo., ad 2 XLVIII XIII Ad legem IuIiam peculatus etc. cap. 7 (6), 11 (9) II" II'" 99 4 arg. 1,

47 1 argo 3 47 2. argo 3 47 1 sed c. 2

co.

L XII De pollicitationibus

cap. 1 II" II'" 88 3 argo I,

ad 1

CODEX IUSTINIANUS

I I De Summa Trinitate et de fide catholiea

lex 4 Nemo 11& II" 10 7 argo :I;

I III De Episcopis et clericis

lex 5 Si quil non II"' II" 154 10 ad 2

I XIV De legibus et constitutionibus

lex I Inter aequit. II"' II" 12.0 1 argo 3

5 Non tlubium II"' II"" i ao 1 ad 1

7 LlJges et 1& II'" 90 4 argo 3

II IV De transactionibus

lex 18 Transiger, 11'11" 69 2 argo 1

III XXXII De rei vindicatione

lex 7 Partum Suppl. 52. 4 co.

III XLIII De aleae lusu et aleatoribus

per tatum II" II" 32 7 ad 2

IV X De obligationibus et actionibus

lex 12. Ob aes alienum 11&11'" 189 6 ad 3 IV XLIV De rescindenda venditione

lex 2. Rem n:zaioris II" II" 77

» 8 Si 'Voluntau 11&11'· 77

I ad 1

1 argo I, ad 1

V IV De nuptiis

lex 2.4 Sancimul Ii quil Suppl. 58 5 co. V XI De dotis promissione etc.

lex 7 Si pater dotem Suppl, 95 1 argo 2.

V XII De iure dotium

lex 2.0 Pro onerilJus Suppl, 95 1 arg, 1

IX IX Ad leg. Iuliam de aduiteriis et de Stupro lex 4- Grace"," Suppl, 60 '1 argo 2., co., ad 2

X XV De Thesauris

lex unica NlJmo II'IIa8 66 5 ad :I;

XI XXVI (xxv) De mendicantibus validis

lex unica Cunet;1 II" II"· 1 87 5 argo 3

XI XXXII (XXXVI) De re militari

lex 1 5 Mililes qui II" II" ",0 2. co.

NOVELLAE

Lib. . h

XXII De iis qui secundas nupnas contra unt

cap. 5 Suppl. 61 1 a~. 1

LANFRANCUS

De corpore et sanguine Domini P.L. CL 4~7

Cap. 13 III" 75 5 sed C.

(nom. Aug.)

» 2.0 III" 7 7 1 sed c.r 6 ad 1

(nom. Gregor.)

S. LEO MAGNUS

(ex iure canonico) can. Non plur'l

101 IV de cons. Ilia 67 8 argo 3

P.L. LIV 117

Sermones Sermo

2.1 De Nativit.

:I; co. bis

1 5 1 argo 2

36 7 co.

46 10 ad 1

36 5 co.

(nom. Aug.) 1 ad 3

2. argo 2 zad3;4sed c., 5 ad 4; 8

ad 3

"

»

»

31 In Epiphan, 1, III'

I> »

33

»

3 III"

» l) »

34

»

»

))

39 De Quadrag. 1 Hl" 41 4 co. 55 De Passione 4 IU" 46 11 co.

58 )) 7 m- 73 5 co.

.59 »8 II'II"· 82. 2. argo 3

60 » 9 11"110• 2.4 12 argo 2

72 De Resurr, 2. 111& 17 I ad 3

Epistolae ib. HI

Ep, 9 ad Dioscor. IlIa 83 2. argo 4

» 16 IlIa 68 3 argo 1, CO.,

ad 1

:1;8 ad Flav. C. 4 lila

2. 3 argo 1 19 1 CO.

43 2. co.

6 3 co., ad

arg.2.

33 2. argo 1 8:1; 7 argo 1 84 3 argo 2.

187 1 argo I 16 5 co.

11 2. ad 2 64 9 argo 2.

~; 4

»

»

» »

»

»'

» »

35 ad Iul, C. 3 III"

»

»

» »

go m-

» 108 ad Theodor. UIa » 12.0 ad Th.c.6 H&n·· » 1 24 ad Pal. C. 7 Ilia » 129 ad Pr.c.s II&II" » 156 ad Leon. A. III"

LEO PAPA IV

(ex iure canonico)

can. Non si incompetenter

41 C. II 7 IIaU"·' 67 1 ad 2

can. 19itur cum

7 C. XXIII 8 II" II"· 40 2 argo 2.

LEUCIPPUS

sine ult, indo

Gent. II 19

(TITUS) LlVIUS

Historiae

VIII cap. 9 X cap. 2.8 XXII cap. 39

II" IIa. 82 n" IIa• 82. II" II·· 132

ed, Lipsiae

co. co, 1 co.

LUCIUS PAPA

(Gloss. in Ius C.) Suppl, 66 5 sed c. 1

MACROBIUS

Super somnium Scipionis ed. Lipsiae 1868

I cap. 2., 6 Ia 32. 1 ad I

» »8 I"U&8 57 6 argo 4

» » 61 5 argo 1, 2, 3,

4, sed c., co., ad 2 48 1 argo 1, co. 49 2 sed c.; 3 sed c., 5 sed c., 6 sed c., 7 sed C. 80 1 arg, 2., ad 2, 3, 4

»

»

»

AUcrORITA TES CIT AT AE A S. THOMA

------------------------------

Lib.

I cap.

» »

»

»

» »

» » »

»

» » »

8

»

II" II" 114 u8

u9 134 137

1. sed c. 1 argo 6

.~ sed c.;6 arg.3 4 sed C.

3 argo 3

»

»

» » »

143 1 arg. 4, co. 14.5 4 sed c.

146 1. sed C.

149 1. sed C.

151 1. sed C.

MARTIN US BRACAREMIS

»

» »

(ex iure can., d. ed, Friedberg I XXII; citatflr nom. Martini PP. vel Concilii Martini PP.) Capitula

Cap. 43 Suppl, 66 5 sed C. 2

» • 51 IlIa. 71. 11. ad 3

Interpret. can. Apost.

Can. 17, 11 III· 89 3 co.

MARTINUS DUMIENS. EP. - ci. a-putl Se-

necam

S. MAXIMUS ABBAS

Quaestiones, InterroJrationes et Responsiones

P. Gr. XC 785

Ad interr. H 111& 30 1 ad 3

S. MAXIMUS

SchoUa in opera S. D;onysii De cael. Hier. C. 71& II" 50 De eccl. Hier. C. 7 Suppl, 71

P. Gr. IV 19 6 argo 1, 1, co. 5sedc.l

S. MAXIMUS TAURINENSIS

Homiliae, Sermones Hom. 13

Serm. 11

»

16 88

»

P.L. LVII Z1.1, 519 III· 49 1. ad 3

111& 61 4- ad 3

(nom. August.) 11& II" 11.4 1 argo 1.;4 sed C. 11& II'" U4 1. arg. 1

MELCHIADES PAPA

Ep. ad EPiscopos Hispaniae (ex iure can.)

(bx V de cons.) 111& 71 1 sed c., COl 7

sed c.; 8 argo 3, 41 r z ad 1

MOYSES MAIMONIDES (seu RABBI MOYSES)

Doctor Per-plexoru1t. I cap. 58

II cap. 4 sq.

»

»

»

» »

»

»

» »

III cap. 13 17 1.5 1.8

»

»

»

l>

»

» 30 » 40 » 45 » 46 » 47 » 48 » 49

» »

» » »

» » »

» » »

»

1& 13 1& 50 Gent. II 1& 50 Suppl, 91 1& 66 68 69 74

1. co. 3 co.

91.

3 co.

3 ad 6

1 sed c., ad 1. 1 ad 1

1 ad .5

3 ad 3, 4 3 ad 6

1 co., ad 5

97

1 argo 4

3 ad 3

1. ad u

4 ad 1. 3ad4,1l

5 ad 4

6 ad 1 3ad6;6ad8 4 co.

1. co.

5 co.

De natura nominis (citatur nom. Gregorii Nysseni; cf. etiam ibi De anima) P. Gr. XL 503

Cap. 16 I&n" 17 1 sed C.;7 sed C.

16, 17 1& 81 1. sed c.

»» »Sz5sedc.

18 1&11'" 31 3 co.

l>>> »355cO.

6 19 30 II II »

"

»

Suppl. 91

1& 1.1 Gent. III 1& II'" 101 I&U'" 101 1"11'" 105 1& II'" 101. 1& II'" 101 1&11&· 101. 1&11·· 101 1& II'" 101. Suppl, 54

» 57

II 65

NEMES IUS

223

_._--_._-----------------------

Cap. 19

» »

»

1.0

» »

1.1

»

1.1.

30 31

11.

»

»

.H 34·

36 » 43 » 44 »

H 37 39 I· IIa• 41

II" 11&· 144 1& II·· 46

SUPPl. 10 IIac

TO n-

»

8 arg.l,], sed c. 1. sed c.

1 arg. 1

4 argo 3, sed C. 1. sed c., co.

1. argo 1; 3 argo 3 I 8 sed c., co. s sed c., co.

8 sed c., co.; 9 argo 1, ad 1.

6 6 sed c.,co.,ad 1 1. sed c., 4 sed c., ad 1

I" IIa• I" 11&0

7

Ia Gent.

6 1 arg, 1, co.,

z sed C.

~1 1 sed c. 1

13 1 co.; 1. sed C • ':4 ,sed c.; 2 sed

c., 3 sed c., 4 sed c., co.

116 3 co.

III 73

1.1. 3 co.

» 103 6 argo 1 Gent. III 76, 90

NICOLAUS PAPA I

Ad consulta Bulgar, lIla 66 6 argo

» » »» 67 5 co.

Ex iure canonico

can. De his clericis pro Quibus

6 L n&I1'" 64 7 argo 3

can. S ciscitaris

+ 7 C. VII 1 II" II'· ,85 5 co.

can. Sufficiat

1. C. XXVII 1. Suppl, 46 2 sed C. 1

can. N ostrates

3 C. XXX 5 Suppl. 43 1 argo 1

can. Catechismi

D IV de cons. III" 71 4 sed c.

sine ult, indo

ill.

(ex August.)

Peri archon I cap. 3

»

»

» 6, 8

» »))

»

» » »

II cap. I, 1., 9 » 1, 9

»

» » 6, 8

» » 9 » »

» »

III cap. 1

»

» »

» »

H omiliae in Genesim Inurn. 2

ORIGENES

I" 118 3 co. (in mK. art. 4 leg« 1.) Gent. III 161 - IV 31., 34

Suppl, 99 3 co.

P. Gr. XI 115 3 arg. 2

4 co.

12 arg, 1, ad I 3 sed C.

1. co., ad 3 1 argo 1

6

I" II"· 78 II"II'" 14

» 24

» . 163

1& 47 51 » 64

»

2 co. 90 4 co. 71 5 co. 65 75 II

Suppl. 1&

7

7, 8 8

» »

3

»

1& II'" Suppl, Gent.

III" Gent.

I" II"n'" Gent.

2 co. 7 co.

Gent. 1&

III" 1& ja

I"

91

70 3 ca. 6 3 co. 10 6 co.

2 co., ad 3

47 65 2 co. 75 7 co.

5 4 co.

91 1 argo 4 III 62

6 3 co.

IV 33, 34 23 5 co. 164 1 ad 4

II 44, 83, 9.5 - III 161 - IV 32 III 89

» »

2 »

5

Gent.

I" 1& IIae 1& l>

3 co. 4 co.

2 co. bis 7 co. bis

P. Gr. XII 145 I" 68 2 co.

114 80 65 75

Homiliae in Exodum ib. 281

VIII num. 1 sq. I" II'" 100 4 co.

Homiliae in N#meros (nom. Hier.) ib. 583

VI num. 3 I" IIa• 34 1 argo 1

»» II" 11&0 153 2 argo 1.

» »» l> 172 3 argo 3

» » Suppl. 41 3 argo 2

» ~» » 96 3 co.

XIV num, 2 I" 110 1 ad 3

XVI num. 7 1110 IIae 95 2 sed C.

Homiliae in losue (nom. Hier.) ib. 825

Hom. VII 11"11.... 33 3 argo 1

HomiUae in Psalm .. l6, 37,38 ib. 1319

IV in P,. 36 V. 2n"l1" 186 10 co.

Homiliae in Cant. Canlicorum ib. XIII 35

Prolog. I. c. p. 62 Suppl, 9.5 4 sed C. 1 Hom. II ad II 4 n"II" 26 9 sed c., 10 co.

(nom. Ambros.)

H omiliae in I eremiam ib. 2. 53

Hom. VI I· 41. 2 ad 4

Homiliae in Euchie!em ib. 663

I num. 3 I" 63 6 argo 1.

Comment. in Matthaeum . ib. 835 Tractatus citati apud nos sunt ex ed. Par. 1572

3 ad XVII 15 IlIa 45 1. ad 3

5 ante fin. Ia 113 5 co.

7 ad XIX 14 II" II'" 189 5 sed c.

8 ad XIX 20,1.1 n"11'" 189 1 ad 1

» »21 11&11&0 186 1 ad 3

30 ad XXIV 36 IlIa 10 2 ad 1

35 ad XXVI 35 IlIa 46 11 arg. 2

» »39 III" 21 4 ad 1

» » 63 n"I1ae 83 17 argo 1

» " »

» ad XXVII 45 » in fine

It

90 III" 44 III" 51

1 arg.llZ arg.1 2ad2.bis

2 ad 4

ib. 1801 3 ad 3

H omiliae in Lucam

Hom. IV III" 30

VI m- 30 4 co.

»VIU n· II"· 161 1 sed C'14 sed C.

»XIV ilIa 37 1 ad 1. I 3 ad 3

XVII III" 27 4 ad 2

»XIX IU· U 3 ad 1

» XXX III"' 41 4 ad 7

» XXXI III" 41 1 ad 2

ib. XIV 2Z

Comment. in Ev. Ioannis ad I 1 In princ, erat V.la » Et Deus erat V. 110 ad I 29 III" Hom. XI (ed, Par. 1571.) Ill"

34 32 22

1 argo 1 1 ad 1

3 ad·3

44 3adl

Comment. in Ep. ad Romanol ib. 839

I 5 ad 1 4 I" 1.3 1. argo 2

»»» III" 1.4 1 ad 3

U 9 ad II 15 Ia 79 13 argo 1

VII 8 ad VIII 30 I" 14 8 argo 1

OVIDIUS

De arte amatoria

Ivers. 596 Suppl. 95 1 co.

PASCHALIS PAPA II

(ex iure canonico) can. Si quit obiecerit

7 C. 13 II·Il'" 100 1 ad 6; 4 sed C.

cap. Novum genus, De decimis

III 30 2. 11& IIae 87 4 sed C.

PASCHASIUS DIAC.

De Spiritu Sancto

II cap. 4 III"

P.L. LXII 9 4 2. argo 3 (nom.

Innoe, nI, cf. Praef.~I1)

(RADBERTUS) PASCHASIUS ABB.

De corpore et sanguine Domini (cit. nom. Aug.) P.L. CXX 1267

Cap. 12 111& Hz 5 sed C.

»» »83 4 ad 7

PATERIUS

Exposilio Vet. et Nov. Testammti (cit. nom.

Aug.) P.L. LXXIX 683

Ad Exod. cap. 40 III" 34 3 sed c.

PAULIN US FOROIUL. - cl. aputi Augultmum

PELAGIUS PAPA 11

(ex iure canonico) can. Schisma

34 C; XXIV 1 11"11'" 39 1 arr. 1

224

AUcrORUM ET OPERUM INDEX PRIMUS

can. Si ,.,.,." 30 IV de cons. can. MIIb; sunt 8: IV de cons.

lIla 66 6 sed e.

IlIa 66 8 argo l

S. PETRUS CHRYSOLOOUS

S_01IIS (nom. Severiani)

Sermo 76 lIla 55

~ Sa IlIa 54

P.L. !oIl 6 ad 3

1 ad 3

PETRUS COMESTOR

Histori« Scholastic" (nom. Hieron.)

P.L. CXCVlII 1053

Iudieum cap. 12 II· nae 88 a ad 2

S. PETRUS DAMIANUS

Cap. 4

De nOfl;ssimit It Amic"'.

Suppl.

PETRUS LOMBARDUS

13

P.L. CXLV 831 (nom. Hier.)

1 sed c. 2, co.

»

Libri SInlHltiarum

I dist, 3 1&

"

»

»

»

» » » »

II

dist.

»

J)'

»

»

» »

»

»

30 lJ 41 III dist, 6

»

»

"

34 tv dist.

» »

~

»

» )J

» ,.

,,, »

»

.. ,. ..

.. .. #

5 '1 13

Suppl, 11"'11" I· I· Ia I" 1·

1 ,

Sup"l;

9 11

17 21 24

I" III. II·· I" II.

Suppl.

I· 1· Ia U"·

III·

Suppl. Snppl, I'" II'·

Ill·

Supp1.

App. S. III. 11·.

m" »

Ill· III. II'" 11. II'·

»

z.~ 27 ..

Z2 23 *6

11. II"C 1· m" Supp!.

2 ..

»

,. 1· Suppl, IlIa

I"

»

8 13

1.~ I) ,.

»

Suppl.

16 17

Suppl. Suppl.

,.

»

79 7 ad 1 93 7 argo 1 41 3 ad :& 41 5 co.

II 4 ad 2

(nom. Hier.) 18 1 sed C.l

1· II.

23 30 41 40 4l 45

a co. 3 co.

1 adl 4 arlit. 1 lad4 1 sed c.

(til. GIo ... ) 3 ad :I

1 co.

6 sed e.

75 9:& 62

D,

Z4 3 argo 3 108 4 sed c. 106 4 argo :l 74 6 argo 4 94 4 argo :&

9,~ 1 arlit.414 arg·3 88 5 argo :&

27 t argo 1

(nom. August.) 41 4 argo 5

4'1 1 atll'. 1

110 3 co.

89 1 arll'. Z

(nom. AUKUst.) <4 1 ad 5

a asedc.l

14 I sed c.;a arg.1 a 6eo.hit

4 3 co.

so 4 co.

6 s eed c,

17 1 arg.a;8 arg.3 18 4 argo a, sed c. 19 :I sed C.

Q4 1 argo 3

'70 A. co.

ZQ 7 led c. 1 66 4 argo S 38 6 co.

6< Z ad 3 38 5 argo 1

(nom. Bedae) 6:& 4 sed c.

(nom. Bedae) 66 1 CO.1 3 argo 4 4~ 5 co.

18 1 sed C. 1 6~ :l ad 1

, ..

IlIa

»

31

a co.

(nom. Hier.) 7 argo 1 id.

a arlit.2;3 arg.l 1 argo 3. co.

7 sed C. 5

1 ad 1

1 ad 212 sed C.2 2 sed C.I 3 sed C'I 4 argo 3

1 arg.212 arg.2 2 argo 1

39 1Z 14 69 50

7 '8

» »

10 8,

! Lib.

IV dist. 18

i)J »)

» »

»

» »

» » » » » » »

»

»

»

»

»

»

» » »

»

»

»

» » »

»

»

»

»

»

» » »

» »

"

»

" »

»

» »

»

» »

» » »

» »

Suppl.

» »

19 •

22 2 argo 1 Suppl, 17 3 ad 2

"

19 21

2 argo 1; 3 sed C. 1

1 argo 1, sed C. 1, ad 1; 2 sed C. 2

1 argo 2 2 ad 3

20

Suppl. 38 39 Suppl. 41

»

Suppl. 43

» 44

49

» 66

Suppl, 46 Suppl. 47 50 Suppl, 48

30

31 ,

Suppl, 49

34

»

Supp!. Suppl.

Supp}, Suppl, Suppl,

»

37 »

n" nse SUPpl'i3 Suppl, H

SUPP!'55

$uppl.

43

Suppl.

»

»

44

»

Suppl,

45

Suppl,

47

Suppl,

»

App. S.

Suppl.

50

90 Suppl. 98

» » »

»

» 61

).

2 argo 11 6 co. 3 arg.2;9 arg·3 2 argo 1, 4, co.; 4 argo 1;

5 argo 2 35151sedc•l

36 37

39 40

2 argo 3

z co. ter, ad 2; 4 argo 1

4 argo 1

50

1 argo 2; 4 argo 1, ad 31 5 argo I; 6 argo 2, 3 z argo 5, co.

2 argo 1

2 argo 1; 3 argo 4, co. lad4,5;2 argo 3; 4 argo 2, sed c. 2

:I ad I (adde IV Sent.)

1 argo 6

3 argo 1, co. 3sedc.l

1 ad 3

1 co.

I sed e. 1 1 CO.

2 sed e. 2 1 co.

1 ad 4 bis; 2- argo 1

2 argo 1, 3, ad 7; 3 ad 5; 6 argo 1, 4 (lege XXXI in L.), sed

C. 1

64 1 arg. 1; 3 co. 6s 1 argo 1

67 7 argo 3

So 1 ad 4 581ad4;3adz 60 z ad 1

6a 2 arlf. 2

H 3sedc.a

60 1 sed C. 1, co., 2 ad 1

88

1 co.

2 sed C. 6 argo .5 I sed C.

2; 7 argo a; 10 argo 2 .~6 I argo 21 3 sed c., s sed c.

57 2 sed C. 2; 3

sed c.' 2

63 1 arg.3;2 arg.2 76 2 sed C. 2; 3 argo 2, co.

3 co.

77 78 87 70 79 80

1 co., 2 argo 3 1 argo 2; Z co. 3 co.

3 co. lsedc.l;~ argo 1

I co.

S co.r 6 argo 1; 7 co.

~ sed e. 2; .5 argo 2, sed c. 3 I 6 sed C. 1; 7 argo a, sed c.; 8 sed c. II 9 argo 2; 12 argo 2; 14 co. 7sede.a;8 argo r, 4

2 argo 2.

4 co., 7 argo a .5 argo 1

~ argo 2, co. bis t argo ,5

6 arg.t ,8 arg.l

86 97

74

88 89 1 73

2 his

PIUS PAPA I

(ex iure canonico)

can. O<oes paslorem Append. Grat.

9 C. VI 1 Ill. 11" 73 4 arg. 3

can. Si per negUgemiam

27 11 de cons, IlIa 83 6 ad 7

PLATO, PLATONICI OPERA CITATA (ed, Didot. Par.}

Plsaedo , T luaeJetus ' Pllilebus Meno

A lcibiade.s 1

ao 2 argo t

Suppl. 8 6 sed c. 2.

App. S. 1

Suppl. 29 Suppl, 34

sine ult, indic. u.

»

»

Phaedo Cap. 18 sq. 20

27, 28 27 sq. H~35 48

4q

Theaetetus Cap. 29

30 Philebus Cap. 19

» 28 sq.

» 32,.13

Meno

passim

Cap. 15

» sq. 41

,1lcibiades I Cap. 25

»

»

» »

144- » 109 » 398 » 442 » 466

Parmenides p/saeJrus Civitas Timileus Leges

I 626 » 698 II 1 » 196 » 263

Ia 52adlf3adl

» 6 4 co,

» 9 1 ad 1

• 11 ladl » 22 3 co.

» 32 1 argo 1, ad 1 » 6.$ 4 co., ad :&

» 76 4 co.; 7 co.

D 84 2 co.j 7 co.

» 8 5 2 co. 1 8 co.

• 87 1 co.

• 88 2 co.

l> 112 4ad2

» 115 3 ad 2; 5 co. • 117 1 co.

la. II'· S 4 co.

D 13 6 argo 3

» 5~ 1 co.

D 61 5 sed c.

I1& n·· 23 2 ad 1

» 94 1 co.

,. 1.52 2 arK • .'1

lIla 4 4 argo 2, CO.

Suppl, 70 a ad 2

Gent. 24, 54 - 11 57,

68, 74, 77, 90, 92 - III 41 ter, 62, 69, 76, 84. 109 - IV 6, 24. 65

IS 84 II. 89 1& 84

IIan" Gent.

II.

» 110 » 115 SuPPJ. 7,; Gent. I

»

» Ia IIa.

Gent.

»

Gent. 1&11" la II"

Gent.

II.

Ia. IIBe 1& 11&0

Suppl. Gent.

3 co. 1 co. 2 co.

172 1 co.

II 8z

» »

Gent. 1& II »

»

15 29

1 ad 1; 3 co. z ad 4

1 co. bis

51

.3 co., ad 4 4, ad 3

z ad 4

3 co.

4 co.

teo.; 4 co., s co.

1 co .• ad 1, 21 .3 ad I. 4

t co.

1 ad 3; 2 co. 1 co. bis

co.

»

11~ 1 IS 18 29 ~o 6S 84

8.S 88

»

"

~ I

1& 77 1& H 84- 36 II

, ad 1 .3 co.

6 co.

3 co.

82.

II h

34 .3 co. .P 1 co.

II 73, 83

84 .3 arg, 3; co. 63 1 co.

58 4 ad 3

II. »

75 4 co. 76 1 co., .3 co. 70 2 co. II 57, 83

2 eo.j

AUCTORITATES CITATAE A S. THOMA

--------------------------

» "

» »

)) "

» »

» :t6

Phaedrus Cap. :t4-

»

»

» :t8,:t9 30

»

»

» 4-8, 49

» »

Civitas I11 pag. V pag. VI pag,

»

»

15 1 ad 1 29 2 ad 4 so 3 co.

79 3 co.

84 4 co.j 5

»110 ad 3

» 115 la 44

»

co.

1 co.

I"

18 3 ad 1 19 1 ad 3

I 13 - II 57, h II 83

76 3 co. 84 3 co. 70 2 co. 79 1 co.

84 4 co., 5 co.

»

Gent. Geni I

"

»

Suppl, Ia »

» 115 1 co.

51 88 119 I:tO »

II' 11M 169 :I ad 4 Gent. III 124-

IR nM 34 3 co.

I" 84 1 co.

» 85 1 co., ad 1, :t I" 79 4 co., 5 ad 1 » 84 4 co., 5 argo

3, co. 4 ad 2

121 »

»

» » »86

» » II" 11M 172

pag.l'4,19~ Suppl, 70

1 co. 2 co.

x

Timaeus passim Pag. 197

»

»

» » » »

» » »

»

206 »

»

2.11 » »

" »

» »

:tl] »

»

» » »

»

» » » » » »

:t17 sq. :t18

»

»

»

»

»

»

"

» Iq.

2.19

» »

» » » » »

»

» »

»

2.19

» » »

»

22.0 2]2 »

» »

233

Leges

X )Jag. 449 » »4.P

»

»

»

» 451-452

sine ult. indo u.

» » »

Gent. II 8 3 his Gent. III 124

I" 15 3 co.

• 84 1 co.; 4 co.j

5 co.

»

85 1 co., 3 ad 1,4 88 1 co.

115 1 co.

I 51

4-7 3 ad 1

• Gent.

I" I" lIM I"

105 1 argo 2

66 1 ad 2 in C. » 74 3 ad 4

I" 50 5 argo 2 66 2 co.

68 1 co.

70 3 co.

I 20

75 3 co. 76 3 co. 77 sad] 84 6 co. Suppl, 70 2 co.

Gent. II h

I" 44 I" 15 18 65 79 84

Gent.

I"

»

2 co. 3 co.

4- ad 3 4 co.

3 co.

4 co., .~ co. 2 co.

1 co.

1 co.

3 ad 3, 4 1 ad 1

2 ad 4

3 co.

1 co., 4 co.; 5 co.

1 co.; 3 ad 1, 4; a co.

»

• 110 » 115

Suppl, H I" 15 I" 66

» 76

» 79 » 84

»

85

I" 88 1 co.

• 115 1 co. I" 66 1 ad 1 I" 76 3 co.

Gent. II 58 bis I" 76 3 co.

»

Gent.

I" Suppl, I"

II 82

76 3 co. 70 2 co. 70 3 co.

PLOTINUS

I" lIM 52 1 co.

» 61 5 sed c.,co.,ad 2

II" liM 48 1 argo 1

49 3 sed C.;5 sed c. 7 2 ad 2

»

S. THOMAE ED. LEON. TOM. XVI

III"

co.

---------------------_.

POMERIUS - c/. suh Juliano.

PORPHYRIUS

(ex Augustino)

la »

la n= n-u= Suppl. lana.

» »

»

» »

» »

(ex Simplicio)

66 3 co.

115 5 argo 3, co.

4 6 co. 96 2 ad 2 75 1 co. 50 1 ad 3

Epist. ad Anebonem, in ed, lamblichi de Myst.

Oxon. 1678

(ex Augustine) la 6] 4 argo 1

Gent. III 106, 107

Isagoge seu de Praedicabilibus, in ed. Arist.

Biponti 1791 dividitur in 16 eapp., alibi in 7.

Cap.

2 n. 36 (al.c.j)

»

3 n. 6 (al.c.a) 11 n. 8 (al.c.v)

r-rrGent. mr-n=

81 1 co. IV 52

17

1 argo 7 8 argo ]

PRAEPOSITINUS

72

sine ult. indic, ii.

»

I" »

Suppl.

32 2 co. his 39 4 ad 5 85 2 ad 3

Summa, ex ms. Vat. Lat 1174

De exorcismo IlIa 71 3 ad 1

De igne purgat, Suppl. 71 .~ co. De parv. qui dec. bapt,

Suppl, 71 12 co.

PROSPER AQUlTANUS - ct. apud August.

PTOLOMAEUS

Almagesti III cap. 3

Centilogium, ed. Francof. 1622

Sent. 1, 7, 8 Gent. III 85

».S l"lIM 9 5 ad

]8 Gent. III 84

Qlladripartitum, ed. Francof. 1622

I cap. 2 Gent. III 86 his I alt. vice

tit. Centilog.

PYTHAGORAS, PYTHAOORICI

sine ult, indic, u.

»

» It UaU""

• Suppl,

»

» » » »

»

I"

4 11

48 74 10

186

1 co. 5 co.

2 ad 1

1 sedc. 3

1 co.

1 ad 1 1 ad 1

It

Gent.

I] 77 97 5 co., 7 co. U 41, 7] - III 9

1 co.

RABANUS MAURUS

(ex Heda) II.

u. Suppl,

(ex Mag. Sent.) III"

De clericorum institutione Lib.

I cap. 25 III"

» » 2.7 IlIa

"2.8 III"

» 30 III"

68 4 co.

73 2 argo 1 88 2 argo 2

P.L. CVII 293

71 1 sed C. 71 3 co.

66 10 ad 2

72. 6 sed c.j 9 sed c.j 11 ad 3

Comment. in Matthaeum ib. 727 Lib. VI nom. Hier, lIla 47 S argo 1 (CO".

L., cf. p, XLI)

Ep. (seu Poenitentiale) ad Heribaldum

ib. CX 471

Cap. 10 IU" 89 3 co.

De umcerso (nom. Augustini) ib. CD 9

V cap. 14 II"' II·· 83 1 co.

Enarr. in Ep. B. Pauli ib. 1273

II ad Rom, III 2.1 II. II'" 112 3 argo 1

XI ad I Cor. XII IlIa 43 s argo 4

225

REMIOIUS AUTISIOD.

sine ult. indic. IlIa

id. •

Homiliae

IV ad Matth. I 1 8 III"

I] 2. ad 1

40 1 argo ], cf.

Praef., p. XXXIX

P~. CXXXI 865 29 2. argo 3

RICARDUS DE SANCTO VICTORE

De gratia contemplationU P.L. CXCVI 64 I cap. 3, 4 IIa lIM 180 3 argo 1, ad 1

» »5 n- UM 180 6 argo 3

» »6 II· UM 180 4 argo ]

De Trinitate ib. 887

I cap. 4 I" ]2 1 argo 2

» » 2.2 I" 29 3 ad 4

» »» »30 4 argo 2

De iudiciaria 'Potestate in ftnali et unicersali iu-

dido ib. 11 5 9

Suppl. 87 1 co.

II 89 1 co. his

RUFINUS AQUlLEIENSIS

Comm. in Symb. Apost. (nom. Leonia PP.) P.L. XXI 335 II· n- 1 9 ad 5

Prot. in Orat. S"Greg. Naz. (nom. Hier.)

P. Gr. XXXVI 735 I" 61 3 co.

SALLUSTIUS

Bellum Catilina8

Cap. 11 II" Iyae 1]1

30 II" lIM 2.9

» » »

51 » » » »

»

54

(lOAN.) SCOTUS ERIOENA

Comfit. in loannem Ad III 24

»

SENECA

24 (9 30

157· 181 32.

ed. Lips. 1893 1 ad 3

3 co.

(nom. TQllii) ] argo 1

2. argo 3

] arA'. 1

,2 ad a

a ad 2.

3 ad 2.

P.L. CXXII 297 1 co.

(nom. Bedae)

(ex Augustino) II" II"" 8t 7 arg. s

itl. »94 2. co.

De ira I cap.

» » »

» » »

De clementia II cap. ]

» » 4 » »

» » S

» » 7

De beneficns I cap. 6

» » 7

II cap.

»

»

» » »

D » »

» 22 » » 3S III cap.

» » 7

» » » » » 2.0 » » 21 » » 29 IV cap. 3S

» »40

» " »

V cap. 9

» » »

VI cap. 12., 13 » » 26, 29 VII cap. 19

» 22.

9 sq. 16

10

ed. Lips. 1893, I ]5 II" II"" 129 8 argo 1

» 135:; argo 4

» ISS 2 argo 2

Il" 11&0 158 8 argo 2. III. II'" 12] 10 argo 2

ib. I 216 II" 11M 1,~7 1 argo 1, sed c.; 3 sed c., ad 1 his IIaIIM In lad];3arg.3

» 1,~9 t argo 1, sed e.s

2. sed c.

IIII. II"" 1 n 2 sed c., co. Ilaua" 1(7 2. ad 2.

ib. II 6 106 S ad 1

106 5 sed c.

8] a argo ] 106 4 argo 3 106 .3 ad 2 107 3 sed C. 107 s argo 3 107 ] ad 5

106

»

5 6

9

III. II •• II~ II·· I1aIl"" IIaIIM

II"II"" 11& lIM

II"' II'" 11& IIae Ilion"" III. lIM

II" II"" 106

Hallae nanM HaII"" 11"11&0 naIl""

II"lI"" III. II"e

II" n= IIa n=

»

»

107

4- co.

1 argo 1, 2, ad 2;2'Ug. 3

1 ad 2

107 104 106 106 110 106 107 106 117 106 106 106 107

4- co. 5 co.

] ad 4- 6 ad 1 3 ad 5

4 sed' c., co,

1 aJ:'g. 3

] ad 1

] argo 3 3 ad :\ '3 ad 5 s ad 6 3 ad :;

226

AVcrORUM ET OPERUM INDEX PRIMUS

B,;"ollll Ep. I .. 6

ib. III I

Suppl. I" II'"

13 I argo 4 4 8 argo a

(nom. Boetii) a aBede.a

Dumienais Ep.)

ib. III 468 129 5 argo I, ad 2 168 4 CO.

130 a ad 3

» 8$

App. S.

Inter opera .Senecae {Martini D.- qflllluor ,,",""but

Cap. 3 II" II'"

,. 4 l1"U'"

»7 II" II~

SEROIUS PAPA

(ex iure canonieo) can. TNf_ .tt

u II de cons, III" 81 ~ ad 8

SIMON IDES

.ine ult. indic.

Gent. I .~

SIMPLICIUS

CO""". in libr. Ami. D, Pra,dicamen#t Cap. De quali et qualitate I" II"" 49

ill.

I ad 3; a co., ad 2

.~o I co., ad 31 4

ad 1 1 6 co. bis ~2 I co. bil

66 18

»

»

» •

Cap. De oppoeitis I" II··

1 co.

8 ad I

SOCRATES
sine ult. indic. I"II" 58 :z co.j 4- ad 3
ill. » 77 :z co.
• l1"U'" 80 1 ad 4-
.. '" 83 5 co • SOTER PAPA

(ex iure canonico)

can. Hoc quoqu, statutum ,st

61 I de COIIf. IU" 83 5 ad 1Z

can. In c,na Domini

17 II de CODI. Iua 80 10 ad .~

SPEUSIPPUS

sine ult, indie.

I" 4 1 CO.

STEPHANUS PAPA V

(ex iure canonico)

can. Comuluisti ti, infantibul

ao C. II 5 11"11'" Q~ 8 ad 3

id. UP 80 6 ad 3

SYLVESTER PAPA

URBANUS PAPA I

(ex iure canonico) can. Guilisarius

30 C. XXIU 4 I~" II" can. Consulto ommum ..

460 I de cons. III

108 1 ad 4

83 3 ad 7

(ex iure canonico)

can. Omnes fideles perm:nus

1 V de cons. III 72 11 co.

URBANUS PAPA II

(ex iure canonico) . . can. Salvator praed:clt ..

8 C. I 3 II II 100 5 sed C.

can. Ordinationes

5 C. IX l' . 11".11" 39 3 arg, 3 can. Dua« sunt mqu.t

2 C. XIX 2 II" II" 96 5 argo 2

can. Super quibus

XX III" 67 4 sed c.

4~. X 3

VALERIUS MAXIMUS

Facta et dicta memorabilia ed, Lips. 1888

I cap. 1 I" II"" 99 3 co.

Gent. III 1 ~4

II" II"" 95 3 co. n" II"" 149 4 co.

n 154 9 co.

Gent. III 124

II" II"· 152 2 argo 3 11& II'· 47 10 ad 2 II" II"· 26 8 argo 1 II" II"· 83 5 co •

5

II cap. I

»

»

9 IV cap. 6 » 7

VII cap. 2

VARRO

(ex Augustino) i" 90 1 co.

id" II" II"· 94 1 co.

» »122 2 ad 2

VEOETIUS

De re militari I cap •

I" II"· 40 5 co.

IIa. II'" 123 1 ad 2 II" II"· In 5 ad 2

SYMMACHUS PAPA

(ex iure canonico) can. V ilissimus

45 C. I 1 II" II" 185 3 argo 2

can. Raptores

2 C. XXXVI 2 II" II'· I .~4 7 co.

TERENTIUS

E u"f4chus Act. 1 seen. 1

» »

II"IIa• 53 6 ad 2.

II 153 5 co. b,s

l)

l)

TERTULLIANUS

sine ult, indic. Gent. I 20

THEMISTIUS

. Paraphrasis in Aristotelis De anima

ed, Ven. 1502

III cap. 32 I" 79 4 co.

» 51 Gent. III 45

THEODORETUS EP. eYRI

Epistolae P. Gr. LXXXIII 1171

Ep. r71 ad loan. Ant. Ia 36 2 ad 1

THEOPHILUS

(ex Cone. Ephes.)

Actio I lIla 5 2 ad 2

THEOPHRASTUS

(ex Hier. Contra lovjn.) P.L. XXIII 289

Inurn. 47 Suppl. 41 2 co.

THEOPHYLACTUS

Enarrat. in Lucam (cit. nom. Chrys. et Bedae) P. Gr. CXXIII 684

Ad II 8 m- 36 3 ad 4

» IV IlIa 44 1 ad 3 bis

» V 13 IlIa 48 6 ar~. Z

Enarraz, in loan. (cit. nom. Chrys. et Aug.) ib, 1128

Ad III 14 IlIa 46 4 co.

l) VIII 59 lIla 44 3 ad I

Appendix

»

3

VICTOR ANTIOCHENUS

Comment. in Marcum (citatur nom. Chrysost.)

ad I 24 III" 44 1 ad 2

ad VIII 23 sq. III" 44 3 ad 2 bis

VIOILIUS T APSENSIS

Contra Eelic, de fide Trinitatis, d. apud Aug. De Trlnitate (cit. nom. Athan.) P.L. LXII

Lib. VI Ilia .~o 3 argo 2

VIROILIUS

Ameis

VI verso 733

II> II"" 3 ~ 1 sed c.

AUCfORITATES CITATAE IN PARTIBUS DELETIS AUTOGRAPHI S. THOMAE SUMMAE CONTRA GENTILES REPRODUCfI IN ApPENDICIBUS TOMORUM XIII ET XIV

ALEXANDER Al'HRODISIUS - D. anima Lib. Lib.
cap. de Intell. pract. et spec. XlV 11 * b III 6 8 207 a 7 XIII 14* b III 6 7 430 b 26 XIII 25* a
(ex Averroe) XIV 17* a V I 3 224 a 34 XIU 41*b 8 431 b 20 XIII 29* a
VI 10 I 240 b 8 XIII 7* a 9 3 432 a 31 XIV 27* b
ALGAZEL - M,tapkysica VIII 5 6 256 b 27 XIII 16* a 10 2 433 a 14 XIII 30* b;
P. II tr. 4 cap. $ XIV 14*b 10 9 267 b 17 XIII 1~* a 32* a;33* b;
ANAXAGOllAS sine ult, indo XIII 16* al !D. - De Caelo et Mundo 46* b
60* a I 8 276 a 10 XIII 13* a !D. - De A nimalium Generat;one
II 3 286 a 3 XIII 39* b II 3 736 a 2.4 XIV 27* b
ANSELM US - D. div. eSI. Monologium III 8 7 307 a 13 XIV 33* b !D. - M etaphysica
cap. 11 XIII 22,* a !D. - De Generatione et Corruotione I 9 14 sq. 991 b 14 XIII 2,0* a
ID. - rOllog;on I 5 17 32Z a 16 XIV 8* a Ia s 993 b 24 XIII 12* b,
cap. 10 XIII 47* a II 10 5 336 b 9 XIV 27* b 19* a; 21* b
!D. - De Anima Z 1-6 994 a I XIV 5* a
AIlISTOI'ELES - Pm Hermeneias 2, 2 403 b 2,5 XIV 39* a 9 994 b 9 XIII 11* b
13 2,3 22, a 33 XIV 28* b 3 405 b 31 XIII 7* a » 12 994 b 2.5 XIII 46* a
ID. - Analytica Posurlora 4 12 408 b 11 XIII 60* b III 4 14 1007 b I XIII 54* a
3 4 72, b 18 XIII 2,4* b II 2. IZ 414a 4 XIII~9* a IV 2 7 1013 b 23 XIV 6* a
15 1-8 79 a 33 XIII 30* a III 4 3 429 a 15 XIV 12* b; 5 6 1015 b 11 XIII 7* b
ID. - De Sophilticis ElenclUs 27* b bis 7 3 1017a19 XIV 24* b
1 6 165 a 19 XIII 6* a 5 430 a 10 XIII 60* b, 15 10Z0 b 2,6 XIII 41* b
ID. - Physica XIV 13* a 16 :; 10Z1 b 3 XIII 8* a
I 2. 10 185 a 33 XIII 29* a 1,2 430 a 10 XIV 28* a V 1025 b 3 XIII ZI* b
II 3 ~ 195 a 15 XIV 6*a 6 I 430 a 26 XIII 24*a; 3 10z7 a 29 XIV 30* a
6 3 197 b 6 XIV 45* a 25*a 4 1027 b 17 XIIr 16* a AUCTORITATES CITATAE A S. THOMA

227

Lib. V VI

4 4- 7

»

2 1027b29

6 1029b27

~ 1032a32

61032bll 1 1033 b 3 2-11 1038 b 6

8 1043 b 32

5 1046 b 24

VII VIII

8 13 J

2

»

8

9

1050 a 23

9

»

1051[119 1051a29 1069 b 24 1072 b 14

XI

2 7

4 6

4- 6

8 9

1073 a 36 1074bl5 1074 b zS

10

107.~alo 1075 a 10

ID. - Ethica Nlcomachea

2 8 1094 b 7

III IV VI

1102 a .~ 1111 b 26 1126 a 8 1139 a 27 1139 b 5 1140 a 1 1142 b .~ II53aI7 1154 b 20 1156 b 7 1174 b 31

2

q 7 ~ 6

2 »

VII

4 9 12 14 1

4

4.

8 6-7 8

VlIT X

7

I 1-91177a12 1177 a 18 1178 a 9

7 1178 b 7

TD. - Ethica Rudemic«

VII 8 2-4 1141 a 37 XIV T nter opera Arist. - Liber de Causis

Prop. XIII

20 XIII

AUGUSTINUS - Confessiones X cap 23

ID. - De libero arbitrio II cap. 9, 10

8

XIII 24* b XIV 12* a XIII 30* a XlII 21* b XIV 32* b XIII 16* a XIII 42*b XIII ~(* b XIII 20*a;

21*a; 39*b XIII 12* a XIII 19* a XIII 46* a XIV 13*b;

14* a

XIII 13* a XIII 2.6* b XIII 23* b;

26*b

XIII 26* b XIII 30* a; 32* a; 47* b

XIII 12* b XIII 39* b bis XlII 34* b bis XIV 7* a

XUI 30* a XIV 18*b XIII 21* a XIII 38* b XIV 13* b XIII 40* b XIII 36* b XIII 40* a XIII 40* b XIV 16*a XIV 16* a XIII 40* b XIII 37* b

25*a

XIII 6* a

XIII 6* a

!D. - E pistolae

Ep, 147 ad Paul. seu De vid.

Deo c. 13 XIV 15* a, b

ID. - De Genesi ad litteram II cap. 17

XII cap. 6

DIONYSIUS - De di<vinis Nominibul

cap. 5 XIII 21* b

cap. 7 XIII 19* b;

30* a EMPEDOCLES - (ex Aristotele) XIII 24*a (bis)

GLOSSA

I Cor. 1 v, 20 (Lomb.) XIII 45* a

HUGO A S. VICTORE - Comm. in Hierarchiam

Caelestem

Lib. VI XIV 9* b

IOANNES DAMAscENus - De fide orthodoxa

Lib. II cap. 7 XIV 28* a

XIII 23* b XIII 37* a XIII 11* b;

XIV 7* a, bl 36*b; 41*a bis

MAURI (ex Rabbi Moyses) XIV 4.~* a

MOYSES MAYMONIDES - Doctor Perplexorum

Pars 3 cap. 17 XIV 45* a

NICOLAUS ~ sine ult, indo XIV 46* b

ORIGENES - Peri Archon Lib II cap. 9

ISAAC - sine ult, indo IUDAEI - Talmud

MANICHAEI

PLATO - Parmenides cap. .~

!D. - Phaedrus cap. 24

!D. - Timaeus Didot pall'. 204

» »205, 211, 212.

!D. - Republica

Lib. V pag. 8:z.

!D. (ex Aristotele)

!D. (ex Gregorio Nysseno)

XIII 53* b

XIII 56* b XIII ,*a XIII 21* a XIII uta

XIV 46*b XIII 56* a XIV 26*b

PONTANUS - Comment. in Ptolomaei librol

fol. 7 v, XIV 8* b

PTOLOMAEUS - CentUogium

prop. 2 XIV 8* b

THEMISTIUS (ex Averroe) XIV 13* a

VALERIUS MAXIMUS - Facta et dicta Memo.

rabilia

Lib. II cap. 1 XIV 46* b

Ex A ctis, Le!{endis, Vitis S. Agatha II· II"

XIV 28* a XIII 3S* bi XIV 14*b; lS* a

XIV 15* b

27

!D. - Sermones ad populum

26 C. 4 XIII 3.5* a

!D •• Llber LXXXIII Quaestionum

Quaest. 46 . XIII 35* a

!D. - De civitate Dei IV cap. 31

V cap. 1

VII cap. 6

X cap. 31

XII cap. 18

!D. - De Haeresibus Haer, 1, 2

ID. - De Trinitate I cap. 8

III cap. 8

V cap. 4

VI cap. 10

AVEMPACE - sine ult, indo

XIII 8* a XIV 28* a XIII 8* a XIII 15* a XIII 29* a

XIII .53* a

AUCTORITATUM AUCTORUM ET OPERUM

XIV 15* a

XIV 32* b XIII 32* a XIII 22* a

XIV 11* b bls,

l2*b; 14*b

AVERROES - Commentaria in opera Aristotelis De anima III com. 18, 19 XIV 17*b

Metaphysica V com. 21 XIII 8* a

XII com. 18 XIII 22* a

AVICENNA - De anima (qui VI Naturalium dicitur)

Pars V cap •. ~ XIV 12* a;

14*b

!D. - Pltilosophia prima sive Mctaphysica

Tract. X cap. 1 XIV 30* a

BOETIUS - Philosophiae Consolationis libri V

Lib. III prosa X XIII 40* a

» V prosa IV XIV 28* b

!D. - De Hebdomadibus XIII l2*a ter ,

25* a

!D. - De Arithmetica libri II

Lib. I cap. 2 XIII 22* a

DEMOCRITES - sine ult, indo XIU 19* a

INDEX SECUNDUS

AUCTORITATES CITATAE A CAIETANO ET FERRARIENSI

ANONYMA, HISTORICA, L1TUROICA

Horum auctor aut editio aut fons plerumque

adnotantur in margine ad loca citata

A pocryphi libri

Apost. Hist. c. 18 III" 27 VII

Symbola seu Credo

Symb. Apostol. II· II'" 1 85 5 VII

» » III" 27 .~ IV

» »32 1 I

» ,. 52 2 VI

Nic.-Constant. 1& 33 1 IV

» III" 511

» l> 2. 8 XI

» » »16 1 v, 7 VIII

» Quicumque d. sub Athanasio pag, 234

ConciUa d. infra pag, 240

Ius canonicum d. infra pall'. 243 Ius cimle d. infra pag, 244

Glossae in S. Script. d. infra pag. 242 Glossae in Ius canonicum d. infra pag, 242

Articuli tlamnati Paris a. I277

(ex Aur.-Capr.) Gent. IV z6 I 2. Art. 129 (al, c. IX a. 2)

I· I1ee 77 2 [ U· I1ee 14 I" 41 1& 52

»

»

»

»

»

»

i II 6 IV

1 VIU

Revocatio horum articulorum a. 132 .. ~ Gent. II 93 X

Consistorium die; 27 Iunii I S I3

U" 1108 10 8 I

Annales Forolio, 11& II'" 96 2 V

Gesta Syl<vestri

(ex iure can.) III" 69 8

Acta Capito Genertilissimi Ora. Praed. a. r 237 11& U&6 186 9 IV

COnstitfltion.es Ord, Fratr. Praed, ed. Paris. 1886

Prol. text. 4 II" n&e 104 2 II

» »» » 186 9 VI, VII

D. I C.12t.2 II"n&e 186 9 v

» c.16, 17 II" 1108 186 9 III

»c.16t.5 u"n" 186 9v

"c.17t.3 U"II"1869V

Regulae

S. Augustini d. sub Aug. Epist, 211 S. Benedicti c. 7 II" II" 161 1 III

» » » 162 1 VI

FF. Minorum U" II"· 186 9 IX

Liber De causis - Divis. vide pag. 177

sine ult. indo I" I 2 1 V

Prop. 1" 19 8 xv

»» Gent. II 21 VI 2

2 Gent. III 20 V

» 18 X& 44 1 VIII

»

S. Alexius

S. Ambrosius ,.

S. Antonius Ab.

11& II·· 11"11" III"' H"I1'"

"

»

S. Augustinus S. Barnabas S. Benedictus S. Bernardus S. Caecilia

III" II" II"· Hall" 11"11" 11"11" IIaU"

124· 169 187 185

68 124 189

41 185 169 189 144

8

4 XII 2V! 5 III

1 V

3

1 IV

1 II; .~ X 3

5 XI; 7 Iii 2 III

I II 1 II 4 II 4 XII

13 II 2 III 7111

» .. 12.4

S. Dominicus 11& II88 83

" ,. 187

,. ,. 188

SS. Faust., Simpl., Beatric.

III· 2.7 3 VII S. Leod. Altiss. II" II" 187 2 III

S. Lucia • II" II" 124 4 XII

» ,. 151 1 I

S. Ludov. Rex U·II" 67 3 II

S. Martinus U·II" 18 S 1 V

l> UI· 68 3

S. Paulus Erem. U"'U" 188 7 V

S. Thomas Aq. na 11"0 I H 2 I, II S. Thomas Cant. U·II·· 185 4

S. Tiburtii Mart. III" +6 .s IV

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful