UJIAN 1 SMK BONGKOL TINGKATAN 1 SUBJEK : SAINS

Nama: Kelas: 1. Apakah pengertian “sains”? (2 markah)

Tarikh: 21 Jan 2011

2. Susunkan langkah-langkah dalam kaedah penyiasatan sains ini mengikut urutan yang betul? (1 markah) mengenal pasti masalah, merancang penyiasatan, membuat hipotesis, mengawal pemboleh ubah, mengenal pasti pemboleh ubah, membuat laporan, menjalankan penyiasatan

3. Berikan tiga kepentingan sains kepada manusia. (3 markah)

4. Nyatakan dua perbezaan antara berat dan jisim. (4 markah)

5. Apakah alat yang digunakan untuk mengukur bola dan diameter bikar. (2 markah)

6. Lukiskan kedudukan mata untuk mengambil bacaan silinder penyukat. (2 markah)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful