Adriana Lera.

An 2, ECEA, Grupa 1

Definirea conceptului de Audit Expectation Gap

Audit expectation gap (AEG) sau diferenta la nivelul aşteptărilor in audit are o lungă istorie. Există o îngrijorare generală cu privire la existenţa unor diferente intre aşteptările profesiei de audit şi publicul. Termenul "expectation gap" a fost prima data aplicat auditului de către Liggio (1974). De atunci, tot mai multe dovezi au indicat prezenţa unei diferente dintre aşteptări (Godsell, 1992). Diferenta dintre aşteptări există atunci când auditorii şi publicul au convingeri diferite despre sarcinile şi responsabilităţile auditorilor si mesajele transmise de rapoartele de audit. Aparent, există un decalaj între ceea ce publicul aşteaptă şi ceea primeste. În ultimii ani, profesia de audit a fost involuntar plasata în centrul atenţiei, în special din cauza unor spectaculoase şi bine-mediatizat prăbuşiri corporative şi implicarea ulterioară a auditorilor. După cum s-a menţionat în Godsell (1992), există o larg răspândită convingere că o persoană care are orice interes într-o societate (acţionari, potenţiali investitori, creditorii etc) ar trebui să poată să se bazeze pe situatiile financiare auditate ca o garanţie a solvabilităţii societatii, a viabilitatii afacerii si proprietatii sale. Prin urmare, în cazul în care se constată, ca o companie este în dificultate financiară serioasă, este pe scară largă simţit că cineva ar trebui să fie responsabil pentru aceste dezastre financiare, şi acest cineva este întotdeauna perceput ca fiind auditorul. Aceste percepţii greşite ale publicului alimenteaza criza cu care se confruntă profesia contabila (Maccarrone, 1993). Cu toate acestea, orice „lapsus al contabilitatii” nu este ceva ce poate fi plasat doar pe umerii auditorilor, pentru ca natura şi obiectivele de audit sunt percepute diferit de către diferitele părţi (Lim, 1993). Cercetarea cu privire la problema aşteptărilor este substanţială. Acest lucru nu este surprinzător deoarece diferenta la nivelul aşteptărilor dintre auditori şi utilizatorii situaţiilor financiare a existat in ultimii 100 de ani, deşi termenul a fost introdus în scena de audit numai în timpul ultimilor 20 de ani (Humphrey, 1992.).

şi • O diferenta a performanţei (adică diferenţa dintre ceea ce societatea aşteapta în mod rezonabil de la auditori pentru a realiza şi ceea ce auditorii pot atinge). Jennings (1993). consideră că diferenta de aşteptări la nivel de audit se refera la ceea ce aşteaptă publicul de la profesia de audit şi ceea ce profesia ofera de fapt. asa cum sunt definite de lege şi standardele profesionale). 1978) a extins această definiţie prin luarea în considerare a faptului ca poate exista o diferenta între ceea ce publicul se aşteaptă sau ceea ce are nevoie şi ceea ce auditorii pot în mod rezonabil realiza. explicaţii diferite pentru prezenţa continuă a problemei aşteptărilor. Porter (1993) a făcut un studiu empiric cu privire la diferenta la nivelul aşteptărilor si performanţei in audit şi a definit AEG ca diferenta între nivelul aşteptărilor societăţii de la auditori şi performanţa auditorilor. Comisia Cohen (Commission on Auditors’ Responsibilities. Tricker (1982) a vazut diferenta la nivelul aşteptărilor ca o intarziere naturala a profesiei de audit. de asemenea. Monroe şi Woodliff (1993) au definit diferenta la nivelul asteptarilor in audit ca fiind diferenţa dintre convingerile auditorilor şi ale publicului cu privire la sarcinile şi responsabilităţile auditorilor şi a mesajelor transmise de rapoartele de audit. şi „performanţă deficienta” (adică diferenţa între standardele de performanta a auditorilor si performanta acestora. . Liggio (1974) a fost primul care să aplice conceptul "expectation gap" auditului. Această definiţie este. care identifica şi răspunde evoluţiei şi maririi continue a aşteptărilor publicului. Diferenţa la nivelul performanţei este în continuare subdivizata în „standarde deficiente” (adică diferenţa dintre indatoririle care pot fi în mod rezonabil aşteptate de la auditori şi indatoririle auditorilor deja existente. in viziunea contabilului independent şi de către utilizatorul situatiilor financiare. aşa cum este perceputa de către societate. sunt oferite. El a definit AEG ca diferenţa dintre nivelurile de performanţă aşteptata. asa cum este perceputa de societate). Diferenta poate fi de doua feluri: • O diferenta a rezonabilitatii (adică diferenţa dintre ceea ce societatea asteapta de la auditori sa realizeze şi ceea ce poate fi asteptat in mod rezonabil de la auditori a realiza). de asemenea. susţinută de Lowe (1994) în lucrarea sa de cercetare cu privire la diferenta dintre aşteptări în sistemul juridic.Definiţia AEG (diferentei la nivelul aşteptărilor) variază printre cercetători. Ca şi în cazul definiţiei diferentei dintre aşteptări.

utilizatorii. Humphrey. Raspunsuri la o potenţiala lărgire a diferentei au venit atât de la cercetători. Persistenţa unei încrederi dăunătoare pare să fie în creştere in detrimentul relatiei profesiei cu publicul (Chandler. 1991. au aşteptări mai mari de la audit şi de la auditori fata de ceea ce majoritatea auditorilor ar considera rezonabil (de exemplu. Humphrey. un nou standard AS-10 a fost emis în 1994 ca un pas spre reducerea diferentei la nivelul asteptarilor. . eficacitatea anumitor soluţii în reducerea acestei diferente. Sikka. deţin asteptari rezonabile cu privire la abilităţile auditorilor. Unii cercetători au examinat. profesia a încercat să îngusteze decalajul prin adoptarea a nouă noi standarde de audit cu privire la AEG in 1988. cat şi de la profesia contabilă. 1993). Acest punct de vedere s-a bazat pe numărul mare de studii care au constatat că utilizatorii situaţiilor financiare. În studiile menţionate mai sus. 1993). 1990. 1993. în general.APB) a răspuns pe tema diferentei dintre aşteptări prin promovarea dezbaterilor cu privire la rolul şi domeniul de aplicare al auditului. (de exemplu Jennings. 1992. Consiliul Practicilor de Audit ( Auditing Practices Board . Monroe şi Woodliff.. 1994). 1993a) şi discutarea diferenţelor între multiplele servicii oferite de catre auditori (APB. având în vedere schimbarii aşteptărilor (APB. 1993b). In Noua Zeelandă. 1993). Epstein şi Geiger. Consiliul pentru Standarde de Audit (AuSB) a îmbunătăţit şi a clarificat statutul conceptului de practica de audit (AUPs) prin reemiterea tuturor AUPS ca standarde. În Australia. În Marea Britanie. Profesia contabila din diferite ţări a încercat să abordeze diferenta la nivelul asteptarilor şi criticile publicului şi sa creasca calitatea auditului prin abordări diferite. În Statele Unite ale Americii. de asemenea. de exemplu. Acest lucru a contribuit la cresterea frecvenţei litigiilor împotriva auditorilor. în general. 1992). extinderea raportului standard audit (APB. 1992). Cercetătorii sunt preocupati cu investigarea factorilor care contribuie la diferenta dintre aşteptări şi propun soluţii de reducere a diferenţei (de exemplu Humphrey. Conceptul de Audit Expectation Gap sugerează că publicul se aşteaptă ca auditorii să acţioneze în moduri care sunt diferite de felul in care auditorii înşişi sar aştepta să acţioneze.Alţi autori au susţinut că aceasta este consecinţa contradicţiilor în sistemul de audit care functioneaza cu intervenţii minime din partea guvernului (a se vedea Hopwood.. Auditorul este perceput de către non-auditori mai mult ca un poliţist decât un raportor a stării unei companii.

Având în vedere situaţia actuală. trebuie să se constate că diferenta dintre aşteptări apare dintr-o combinaţie de aşteptări excesive şi performanţă insuficientă (Knutson. cercetătorii şi profesia contabila au răspuns. precum şi pentru a îmbunătăţi performanţa auditorilor. problemei legate de diferenta la nivelul aşteptărilor. Trebuie luate măsuri pentru a reduce aşteptările publicului. este probabil că diferenta la nivelul aşteptărilor in audit sa continue si să fie o preocupare majoră pentru multi ani de acum inainte .In concluzie. Idei preconcepute şi diferenţe la nivelul aşteptările vor persista daca nu se implementeaza soluţii eficiente şi puse în timp util in aplicare. 1994). într-un fel sau altul. Cu toate acestea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful