FASE-FASE HARI KIAMAT

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Aulia Wardhani Durrotun Nasikhah Fahmy Lugas Dwi Prayogi Milla Carmellita Nailul Falah Rahman Cahyadi Putra Sirly Eka Nur Intan (04) (06) (13) (16) (19) (20) (26)

.

YAUMUL QIYAMAH  Hari kehancuran alam semesta dan berakhirnya kehidupan makhluk secara serempak.  Setelah penghancuran besar-besaran. Allah SWT menciptakan alam baru yang kekal dan lebih baik.  Ditandai dengan tiupan terompet Malaikat Israfil yang pertama. .

.

Az-Zumar : 68 .YAUMUL BA¶ATS Tiupan Sangkakala kedua QS. Yaasin : 51-54 QS. Ar-Ruum : 55-57 QS.

tiba mereka semua dikumpulkan kepada Kami. . 52. maka tiba.Mereka berkata: "Aduhai celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat-tidur kami (kubur)?." Inilah yang dijanjikan (Tuhan) Yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul. Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja. Dan ditiuplah sangkalalamaka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya (menuju) kepada Tuhan mereka. 54.rasul(Nya).51. kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi. 53.

Dan pada hari terjadinya kiamat." Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan (dari kebenaran) 56. sampai hari berbangkit." 57. "mereka tidak berdiam (dalam kubur) melainkan sesaat (saja).Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan (kepada orang-orang yang kafir): "Sesungguhnya kamu telah berdiam (dalam kubur) menurut ketetapan Allah. dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertaubat lagi. Maka pada hari itu tidak bermanfaat (lagi) bagi orangorang yang zalim permintaan uzur mereka. . bersumpahlah orangorang yang berdosa. maka inilah hari berbangkit itu akan tetapi kamu selalu tidak meyakini(nya).55.

Dan ditiuplah sangkakala. . maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah.68. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu (putusannya masing-masing).

Bumi Dunia Diganti Bumi Akhirat Manusia bangkit dari kubur .

75:3-4) Tidak Ada yang kelewatan (QS.78:17-18) Ada yang buta (QS. 36: 81. QS. QS. QS.80:34-42.54:6-8) y Orang Munafik tak punya barisan (QS.Manusia Bangkit dari Kubur y Ada yang hitam/putih y Jasad utuh kembali.78:38) Pendengaran & penglihatan amat tajam. QS.39:60) y Dibariskan (QS.4:42. (QS.57:13-14) y Orang Kafir ingin jadi tanah saja (QS.18:47.19:38) Berkelompok (QS.75:22-25.20:124-127) (QS. (QS.3:106-107.19:93-95.56:49-50) Yang kuasa adalah Ruh. QS. QS.78:40) . QS. y y y y y (QS.18:48) y Malaikat menjadi komandan (QS.

Yaumul Mahsyar Manusia Dikumpulkan di padang Mahsyar .

Jin Kafir . Orang yang berat dosanya tapi Islam 14. 3. 5. Orang Munafik 16. Orang yang berat amal baiknya. 7. 8.Orang yang Imbang amalannya 13. Taubat Qoblal Maut 11. Orang yang tidak punya apa apa 15. Ulul Azmi Nabi & Rasul Nabi (Hadits Abu Dzar) Ulama Shiddiqin Amirul Mukminin Mujahiddin Ahlul Itsar Orang yang dibukakan pintu kebaikan oleh Allah 9. Ahlun Najat 10. 12.18 Tingkatan Manusia di Padang Mahsyar 1. 6. Pemimpin Kafir 17. 2. 4. Pengikut Kafir 18.

Yaumul Hisab .

Amal-amal tersebut kemudian ditimbang di atas neraca. Timbangan amal inilah yang disebut Mizan. € Hisab. Setelah berada di Mahsyar selanjutnya mereka satu persatu dihisab. € Barang siapa yang berat amal kebaikannya akan dimasukkan ke surga dan yang ringan kebaikannya akan dimasukkan ke neraka. hari perhitungan amal baik dan buruknya manusia. Apabila buku catatan itu berat amal kebaikkannya akan diterima dari sebelah kanan . sebaliknya bila buku itu bereat amal kejahatannya akan diterima dari sebelah kiri. Amal manusia didunia telah dicatat oleh malaekat raqib dan atid. € . perhitungan semua amalan manusia baik amal yang baik maupun amal buruk yang telah dilakukan di dunia. Sebelum dihisab. mereka diberitahu tentang amal perbuatan yang telah mereka kerjakan meskipun mereka telah lupa apa yang mereka kerjakan.Yaumul Hisab . € Mizan atau neraca . tanpa ada kekliruan sedikitpun. Manusia akan merenima buku catatan amal yang telah dilakukan ketika di dunia.

Artinyaµ Ingatlah suatu hari yang saat itu Kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. dan kembali kepada ahlinya riang gembira.µ Firman Allah dalam QS Al. akan diperhitungkan amal perbuatannya dengan mudah. dan mereka tidak dianiaya sedikitpun. dan barang siapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya maka mereka ini akan membaca kitab itu. Adapun orang yang diberikan kitab amalannya dari arah kirinya dia akan mengalami kesengsaraan. .€ € Sesuai dengan Firman Allah Al-Isra ayat 71. dan dimasukakan kedalam neraka syair.Insyiqaq ayat 7 s/d 12 yang artinya:µ Maka adapun orang yang diberi kitabnya dari arah kanannya.

3. Orang alim yang mengamalkan ilmunya. mereka ialah . . maka didatangkan 4 golongan manusia di sisi pintu syurga tanpa dihisab dan disiksa. Seorang haji yang sewaktu menunaikan haji tidak melakukan sebarang perkara yang membatalkan hajinya. musyrik murtad kafir itu tidak diampuni langsung dimasukkan ke neraka. 1. 4. 2. telah bersabda: € "Apabila telah datang hari kiamat.A.jadi semua dosa akan dibersihkan dulu di neraka kecuali musyrik. Orang yang mati syahid di dalam peperangan.W. Jadi tidak ada yg namanya penembusan dosa € Adapun orang2 yang tidak dihisab dan disiksa Diriwayatkan bahawa Rasulullah S. Dermawan yang mengusahakan harta yang halal dan membelanjakannya di jalan Allah tanpa riya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful