You are on page 1of 1

FITXA D'ANÁLISI D'UNA PARTITURA

Títol de l'obra

Compositor*
MELODIA* RITME*
Nombre de veus Compàs*
Nota més greu
Figures rítmiques
Nota més aguda
Nombre de
Altres (idioma...)
compassos*