Directeuren krijgen geld voor nummers waarvan ze geen noot hebben geschreven

Radiobonzen betaald voor liedjes
Van onze verslaggever Wouter Keuning
AMSTERDAM De directeuren van

commerciële radiostations als Sky Radio en 538 staan bij Buma/Stemra ingeschreven als componist van honderden liedjes, terwijl ze zelf vrijwel nooit een noot hebben geschreven. Toch ontvangen ze als rechthebbenden jaarlijks duizenden euro’s van Buma/Stemra. Dat blijkt uit de deels openbare database die Buma/Stemra op zijn website heeft staan. Jan Willem Brüggenwirth bijvoorbeeld, de directeur van Radio 538, en Ab Trik, directeur van Skyradio, staan in de database van

Buma/Stemra vermeld als componist of medecomponist van tientallen tot honderden liedjes. Om hoeveel liedjes het exact gaat, is onduidelijk omdat het openbare deel van de database slechts een fractie van alle ingeschreven liedjes en componisten laat zien. Als rechthebbende krijgen zij persoonlijk jaarlijks vele duizenden euro’s betaald. In een reactie laten beiden weten dat intern nu eenmaal is besloten dat zij het geld innen voor de componisten die intern bij hen werken, om die gelden vervolgens weer onder hen distribueren. Een aantal componisten dat sprak met de Volkskrant – op anonieme basis uit angst opdrachten te verliezen – stelt dat het anders zit en vertelt

’Auteursrecht is verworden tot simpel financieel product’
dat het vaak voorkomt dat uitgevers componisten dwingen hen ‘mee te laten tekenen’ als componist. ‘Ze creëren zelf niets, maar delen op die manier toch in de inkomsten.’ Het fenomeen waarbij uitgevers de componist verplichten een deel van zijn rechten af te staan, is inmiddels wijd verbreid in Europa. Loek Dikker, voorzitter van het Muziekinstituut Multimedia, schreef vorige week in een brief aan zijn leden dat het au-

teursrecht ‘inmiddels is verworden tot een simpel financieel product dat inmiddels ook de interesse heeft gewekt van allerlei zakenmensen en de grote zakenbanken.’ Zowel Trik als Brüggenwirth laat in een reactie weten dat zij persoonlijk niets verdienen aan de Bumarechten die op hun naam worden uitbetaald. Trik: ‘Sterker nog, ik zou ook liever willen dat die inkomsten niet via mij liepen, het is voor mij alleen maar extra administratie, terwijl ik alleen een soort doorgeefluik ben.’ Waarom de echte componisten niet gewoon als componist genoemd kunnen worden, blijft onduidelijk. ‘Dit schijnt handiger te zijn’, aldus Trik. Buma/Stemra directeur Hein van

der Ree zegt dat hij weinig tegen de praktijken kan doen. ‘Wij zijn wettelijk verplicht iedereen die ingeschreven is, uit te betalen. We kunnen van de miljoenen liedjes in onze database niet per stuk nagaan of degene die staat ingeschreven ook echt de componist is. ‘Zolang er geen klachten bij ons binnenkomen van componisten die zich tekort voelen gedaan, gaan wij ervan uit dat het in orde is. Voor een verbetering van de situatie kijken veel componisten met spanning uit naar de nieuwe Auteurscontractenrechtwet die vandaag in de Tweede Kamer wordt besproken.
ECONOMIE PAGINA 27

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful