MELISSA

作曲:
作曲:
編曲:
編曲:

µÅ¶µÅ¶Å¶
µÅ¶µÅ¶¶
Å

Å

¿
¿
µ¶

¹


¿


¿

¿

¹
¿
¿
¿
¿
µ
¶¿¶¿
¿¹
¶¿¶
¶¿¶
¶¿¶

¶¿¶ ¿¶¿¶¿ ¿¶¿¿¶¿¶
¶¿¶
¤
¿
¿
¯


¿

¿

¿

¿
¿
¿
¿¹
¿
¿
¿
¿
¶—
¶—
¶—
¶——
¶—
¶——
¶——
¶—
¶—
¤——
¿¶——
¿¶—
‰˜—


——
——

——
——
——
——

——
——
——


——
——
——
——

——
——
——

———˜
˜ —
±—
±——
˜—
˜—
±—
±—
˜
˜
˜
˜
˜
Š˜
˜
˜
˜ ¶µ
˜
¤¤
¿——
¶—
−—
¶¿——
¹
µ
¿
¿


¿
¿

¹
¿
µ
¿


¿


¶¿ —
¶¿ ——
˜—
ˆ

——
——

−¿¿¶——
¶¿——
¬¿¶——
˜
¿
¿
¿
±
±
˜
˜

¿

¿
¿
±
¿
±
¿¶Å—
ÅÅÅ¿¶¿
ÅŶ¿¹ ˜
¶Å¿¿ ÅÅ¿¶¿
¿Å¿ÅŶ ¿Å¿ÅŶ ¿Å¿Å¶
¶Å¿¹ µ¶Åµ µ Åŵ¶ µ ÅÅ¿¶
¿Å¿Å¿Å¶ ¿Å¿Å¿Å¶ ¿Å¿ÅŶ
¿Å¿Å¶
− ¿ÅŶ
1

µÅ¶µµÅŶ
µÅ¶µµÅŶ ““
µ¶µÅÅ
µ¶Åŵ¶
µ¶Åŵ
·
Å

¿
µ
µ
Å
µ
µµ¶Å¶Åµµ¶·

¿

¿
µ
µ
µ¶¶ ““
¿
µ

¶¿¶
¿¹
¿¶¿¶
¿¶¿¶
µ¶
µ¶
µ·µ·
¿¶¿¶¿¶
¿¶¿¶¿¶
µ¶¶
¶¿¶¶ ¿¶¿¶¶¿ ¿¿¶¿¶¶
¶¿¶¶¹
¼¶
¿
¿
¿¶¿¶ —
¿¶¿¶—
±—
±—
‰˜—


——
——
——

——
——
——
——

——
——
˜ ——
——

——

————
˜—

——
——
——
——

——
——
——
˜—
——
——
——
——

——
——
——
—˜
˜
˜
˜
˜
˜
Š˜
˜
˜
˜
¿¶¿ ¿ ¶¿ ¿ ¿ ˜
¿
¿
¿

¿
¿
¿

¿
¿

¿

¿
¹
¿
¶¿—
¶¿—
±—
±—
±—
˜—
ˆ

——

——

——
——

——
˜—
————
˜—


——
——
——
˜—

——
——

—˜
¶¿ ——
−—
¿¶Å¿Å¿Å—
ÅÅÅ¿——
ÅÅÅ¿ ——
ÅÅÅ—
¶Å¿——
Å¿ÅÅ —
ÅÅÅ¿¶——
ÅÅÅ¿—
¿¶Å—
¿¿¶Å—
¿Å¿Å¿Å¶—
ÅÅ¿¹
¿¶Å—
¿¿¶Å——
ÅÅŶ¿¹
¿ÅÅ¿¶ ——
¿ÅÅÅ¿¶——
¿ÅŶ —
¿ÅŶ

¶¿
¿¶
¿Å¶ ¿Å¿Å¿Å¶ ¿Å¿Å¶
Å¿¶
Å¿¶
Å¿¶ − ¿Å¿Å¿Å¶ − ¿Å¿Å¶
5

µÅ¶µÅ¶Å¶
µÅ·µÅ·µ· “““
µµÅ¶µÅ¶µ¶
¶Å¿¶
Å

¿
¿
µ¶

¹


¶¿¶

¿

¿

¹
¿
¿
¿
¿
¿¹

¶¿¶¶
µ· “
− ¿¶¿¶ ¿¶¿¶ ¿¶¿¶
¿¶¿¶
¿¶¿¶¶
¿¶¿¶¶
¿¶¿¶
¿¶¿¶¶ ¿¿¶¿¶¶ ¿¶¿¿¶¿¶¶
¿¹
¿¶—
‰˜—


——
——
——

——
——
——
——
°—
——
——
˜ ——
——

——

——


——
——
˜ ——

——
——
——
——

——
——
——
˜—
——
——
——
——
—˜
±—
±—
±—
±—
˜
˜
˜
˜
˜
Š˜
˜
˜
˜
˜
¶µ
µ

¿
µ

¹
¿
¹
¿
¿
µ
¿


¿


¹
¿
¿
µ

¿

¿

¿
¿
¿
¿


¿
¿
¿
˜—
ˆ

——

——

——

——
˜—
——

——
˜—


——
——
——
——

——
——
˜—
———˜
±—
±—
±—
±—
¿¿Å¿Å—
¿¶¿Å¿Å——
¿¶Å ——
¿—
¿—
¿¿ÅŶ —
¿Å ——
¿¿Å¿Å¶ —
¿¿ÅŶ—
ÅÅŶ¿¿ —
ÅÅ¿¶——
Åŵ¶——
¶Åµ—
µ—
ÅÅÅ¿¶¿ ——
¶Å¿¹—
µ ——
−—
µ¶Åµ µ Åŵ¶ µ ÅÅ¿¶
Ŷ ¿Å¿ÅŶ ¿Å¿Å¶
¿Å¶ ¿¿Å¿Å¶ ¿¿ÅŶ
9

−µ¶ÅÅ µ·ÅÅÅ

µ
Å

¿
Å
µ
Å

Å
13
¿¶¿¶
¿ ¿¶¿ −¿¿¶ ¶µ µ ŵ Å
¶¿¶
¶¿¶
¶¿¶¶
¿

¿
¿
¿
·
¿

¶µ ——
¿
¿
·
¿
·
¿
¶¿—
¶¿ ——
¶—
¶ ——
¶——
¶—
¿· —
¿¶——
−—
¿·¿·¿Å —
‰˜—


——

——

——
——
——
——
˜—
——

——
——


°—
——
——
˜—
——
——

——

——
——
——
˜—
——
——
——
——

——
—˜
˜
˜
˜ Å·
˜
˜
Š˜
˜
˜
˜
¿¿¶ ¿ ¶¿ ¿ ¿ ¿ ¶¿ ¿ ˜ ¿ ¿ ¶¿ ¿
˜—
ˆ

——

¿¿Å¿Å¶ —
˜

¿


¿


¿¿˜


˜

ÅŶ¿
ÅÅÅ
ÅÅÅ¿ ÅÅÅ¿ −¿¶ ÅÅÅ¿ ÅÅÅ¿ ÅÅÅ¿ ¶¿ ÅÅÅ¿
¿ÅÅ¿¶
¿ÅÅÅ ¿ÅÅÅ Å¿¶ ¿ÅÅÅ ÅÅÅ¿ ÅÅÅ¿ Å¿¶ ÅÅÅ¿ ˜
¿ÅŶ ÅŶ¿ ¶ÅÅ¿
¿ÅÅŶ ¿ÅÅŶ
¿ÅÅŶ ÅÅÅ¿¶ ÅÅÅ¿¶
¿¶
¿
¿
¿
¿
¿
¿
ÅŶ¿
−¿Å¶ ¶Å Ŷ ¶Å ¶Å
Ŷ
¿ÅŶ ¿ÅŶ
¿ÅŶ ÅŶ¿ ÅŶ¿
¶Å¿¶
¿¹
¿¶Å¿¶¶ ¿¹
¶¿·µ· ¶¿ ¶¿ ¶¿ ¿¶¿¿¶¶¿¶ ¿¶¿¿¶¶¿¶

¿
µ

¿


¿
¿

¿

¿
¶ “““
“““
µ
¿
¿¶ —
¿¶¿¶¿¶——
¶¿¶¿¶—
¿¶¿¶¿¶ —
·¶¿¶¶—
µ
µ
− ¿¹
−—
¿·¿·· —
““ ——
− ¿¹
‰˜—


——

µ·µ·Å —

——
——
——
——
µ¶µ¶Å—
——
——
˜—
µ· —
——

——
——
——

±——
——
——
˜ ——
——
±——
¶¿¿¶¿—


——

——
˜—
——
————
——
—˜
˜
˜
˜
˜
˜
Š˜
˜
˜
˜
˜
µ¶¶
¶µ ¶µ


µ
µ
µ
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿


µ

µ

¿

¿

¿


¿


¿
¿— ˜
¿—
¿—
¿——
˜—
ˆ

——
——
˜———
˜ ——
————
˜—

——
——
¿¿ÅÅ —
¿——
¿——
¿¿ÅÅ—
¿—
¿—
¿—
¿——
µ ——
µ —
µ——
¶Åµ—
¶Åµ—
¶Åµ ——
¶Åµ ——
¶Åµ—
µ ——
µ—
¶Åµ —
¶Åµ—
¶Åµ——
¶Åµ——
¶Åµ——
¶Åµ—
¿Å¶ ¶Å¿ ¿Å¿ÅŶ ¶Å¿ ¿Å¿ÅŶ ¶Å¿ ¿Å¿ÅŶ ¶Å¿
¿Å¶ ¶Å¿ ¿Å¿ÅŶ ¶Å¿ ¿Å¿ÅŶ ¶Å¿ ¿Å¿ÅŶ ¶Å¿
17

-1-

MELISSA ¶¿¿¶À ¿¶¿¿À ¿¹ “““ ¶¿ ¿¶¿¶ ¶¿¶ ¿·¿· − ¿¹ ¶¿¶ ¿¶¹ ¿¶¿¶ “““ − ¿¶¿¶ ¶¿ ¿¶¿¶ ¶¿ ¿¹ − ¿¶¿¶ ¿¶¿¶ ¶¿¿ ¶¿ — ¶¿ — ¶¿— ¶¿¿ —— ¶— − ¿¶¿¶¶— −— ¿¶— ¿·— ‰˜— ‡ — —— — ¿¶— — ±— — ¶¿¶¿—— ±—— ¶¿—— —— — — — —— ˜— —— — —— — — —— —— —— ˜ —— ¿¶ — —— —— — ¿¶ — — ±— — —— ¿¶ —— —— ˜— — — — — — —˜ ¿¶—— ¿¶—— ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ Š˜ ˜ ˜ − µ¶¶ µ¶¶ ¶µ ˜ ¶µ ¶µ µµ¶¶µ ¶µ ¶µ ¶µ µµ¶¶µ ¶µ ˜ ¿—— ¿¿¶ — ¿¿¶— µ ¿ ¿ ¿ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ µ ¿ ¿ ¿ ˜— ˆ — —— — — — — ¿ — — — — ¿ — — ¿ — — — — — ˜ — — — — — — — — — — — — — — — — — ˜ — — — — — — — — — — — — — — — — — — ˜ — — — — — — — — — — — — — — — — — ˜ ¿ µ µ −µ ¶ µ ¶ µ ¶ µ ¶ µ ¶ µ ¶ ¿Å¿ÅŶ ¶Å¿ ¿Å¿ÅŶ ¶Å¿ ¿Å¿ÅŶ ¶Å¿ ¿Å¿ÅŶ ¶Å¿ ¿Å¿ÅŶ ¶Å¿ ¿Å¿ÅŶ ¶Å¿ ÅÅŵ¶ µ µ¶Åµ µ 21 ¶¿ ¶µ −µ¶ ¿¶ ¶¿ ¿¶¶ −¿¶ ¿¶ ¶µ −µ¶ “ −µµ¶ µ¶ ¶µ ¶µ—— ¶µ —— ¿¿¶¶— ¿¶—— ·¿— ¶¶ — −— − ¿¶¿¶—— ¿¶ —— ¿¶¿¶ — −− — ¿¶¿¿¶Å— ¿¿¹ ¿¶—— ‰˜— ‡ — —— — —— — — — ± — — — — — — — ˜ — — — — — — — — — — — — — — ˜ — — — — — — — — — — — — — — ˜ — — — — — — —— —— —˜ Ŷ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ Š˜ ˜ ˜ ˜ ˜ − µ¶µ¶ µ¶µ¶ µ¶µ¶ µ¶µ¶ µ¶µ¶ µ¶µ¶ ¶µ¶ ¶µ¶ µ µ − ˜— ˆ — —— — — — — — — —— ˜— — — — ˜ —— — — — — — ˜— — — — µ— µ — −µ¶— ¶µ— ¶µ — ¶µ—— ¶µ—— ¶µ— ŵ¶ — ŵ¶ — ŵ¶—— ŵ¶—— ¶Åµ—— ¶Åµ—— ŵ¶ —— ¶Åµ — ¶Åµ— µ— µ —— µ — ¶Åµ — Ŷµ —— ¶Åµ—— µ —— ¶Åµ— ˜ ¶Åµ— ¶Åµ— ¶Åµ—— ¶Åµ—— µ —— ¶Åµ —— µ —— 25 ·¿ −µ¶¼ ¶µ −µ· −µ¶ ¿¶¿¶ ¶¿ ¶¿ ¶¿ ¿¶¿¶ ¶¿ − ¿¶¿¶ ¿¶¿¶ ¶¿¿ ¶¿ — ¶¿ — ¶¿— ¶¿¿ —— ¿¶¿À ¿¶¿¶—— − ¿¿¶¶¿¶— − ¿¹ ¶¿¶Å— ¶¿¶Å—— ‰˜— ‡ — —— —— —— —— —— ±—— —— — —— —— ˜ —— —— — —— ± —— — — ¿ — — ˜ — — — — — — ¶ ¿ — — — — — — — — ¶ ¿ — — — — ˜ — — — — — — —˜ ¿¶—— ¿¶—— ¶— ¶ Å ¿ ¶ Å ¿ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ Š˜ µ¶µ¶ µ¶µ¶ ˜ µ¶µ¶ ˜ ¶ µ ¶ ˜ ˜ µ − µ¶¶ µ¶ µ¶ µ¶¶ ¶µ ¶µ µ ¶ ¶ µ µ µ ¶ ¶ µ µ ¶ µ ¶ µ µ ¶ µ ¶ µ µ ¶ µ ¶ µ ¶ µ µ ¶ µ ¶ µ ¶ µ µ ¶ ˜— ˆ — —— —— —— — —— —— —— —— — —— —— ˜ —— —— — —— —— —— ˜ —— — —— —— —— —— — —— —— —— ˜— — — µ— — — µ —— −µ— ¶— ¶µ — ¶µ— ¶µ —— ¶µ—— ¶µ— ˜ ¶Åµ—— µ— µ —— ¶Åµ —— 29 ¶¿ ¶µ −µ¶ ¿¶ ¶¿ ¿¿¶¶ −¿¿¶ ¶¿ ¶µ −µ¶ “ −µµ¶ µ¶ ¶µ ¿¶—— ¿¶¿¶— ¶µ—— ¶µ —— ·¿— ¶¿¶ — ¿¹ −— −− — ¿¶¿¿¶Å— − ¿¶¿¶—— ¿¶ —— ¿¶—— ¿¶¿¶ — ‰˜— ‡ — —— — —— — —— ±—— — —— —— ˜ —— —— — —— —— — —— —— ˜ —— — —— —— — — — —— —— ˜— —— —— — —— —— —˜ Ŷ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ Š˜ ˜ ˜ ˜ ˜ − µ¶µ¶ µ¶µ¶ µ¶µ¶ µ¶µ¶ µ¶µ¶ µ¶µ¶ µ¶¶—— µ¶¶ —— − µ µ ˜— ˆ — —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — ˜ — — — — — — — — — — — — — — ˜ — — — — — — — — — — — — — — — — — — ˜ — — — — — — — — — — — — — — — — — −µ¶ ¶µ µ ¶µ ¶µ ¶µ µ ¶µ ŵ¶ ŵ¶ µ ŵ¶ ŵ¶ ¶Åµ µ ŵ¶ ¶Åµ ¶Åµ µ ¶Åµ ¶Åµ ¶Åµ µ ¶Åµ ¶Åµ ¶Åµ µ ¶Åµ Ŷµ ¶Åµ µ ¶Åµ ˜ 33 ¶µ¼ ¶µ ¶µ¼ ® − ¿¶¿À ®¿¶ ¿¶À ¿¿¶À ¬ ¿¶¿¶À ¿¶¿¶À ®¿¿¶ ·¿ −µ¶ ¬ ®− ¿·¿·¿· − ¶¿¶¿¶¿ ““““ ¶¿¿¶— µ¶µ¶¼Â—— ¿·¿Á − ¶ ¹ ¿ ¶ ¹ ¿ ¿¿¶ — ¿¿¶ — ¿¿¶— ¿¿¶ — ‰˜— ‡ — —— —— —— — —— — — — — — — — — — ˜ — — — — — — ° — — — — ® — · ¿ — — — — — — — ˜ — — ¶ ¿ — — — — — — — ¶ ¿ — — ¶ ¿ — — ° — — — — — ˜ — — — — —— —— — — — —˜ · ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ − Å ¶ µ Å ¶ µ ®   Š˜ µ¶µ¶ ¶µ ¶µ ˜ ˜ µ− ¶¶µ µ¶¶ ˜ −µ¶ µ µ ¶µ ¶µµ ˜ µ · ¿ −µ ¶ µ ¶ µ ¶ −µ ¶ µ µ µ µ ¶ ¶ µ µ µ ¶ µ ¶ µ ¶ ¿ ¶ ¿ ¶ ¿ µ— µ— ˜— ˆ — —— —— —— — —— —— —— —— — —— —— ˜ —— —— — — — —— —— —— —— ˜ —— — −µ— ¶µ —— — — —— ˜— — — — —— — — — — — µ— µ— ¿¿ÅÅ· — −µ¶— ¶µ — µ ˜ ¶Å¿¿ — ÅÅÅ¿¶¿ — µ —— Åŵ¶ — µ— µ —— µ— −µÅŶ— µ 37 -2- .

MELISSA ® µµÅ¶ÅŶ ““ − µÅ¶µÅ¶Â µÅ¶µÅ¶Â − µÅ¶µÅ µ¶Åµ ® µµ¶¶Åµ¶ µµ¶¶Åµ¶ − µ µµ¶¶ ““ ¿ ®µ¶ “ ® ¶ ¿ ¿ ¶ ¿ ¶ µ µ ® µ¼µ¶ ¿ ¿ −¿ ¶ ¿ ¶ −¿ ¶ ¶ µ ¼ ¶ µ µ µ µ − ® ¿¶¿À ¶— ® ¶— ¶— ¿·¿·Á— ¿¶¿¶¶ —— ¿¶¿¶¶— ¿¶¿¶¶— −− — ‰˜— ‡ — —— —— —— — —— ® −— ¶¹— — —— — —— —— ˜— ® −— — —— — — — —— —— —— ˜— — — —— —— — —— — —— ˜— — —— — —— — —— —— —— —˜ µµÂ¶µ¶Å —— ±— ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ µ ¶ ¶ µ ¶ µ ®µ ¶ Š˜ ˜ ˜ ˜ −µµ¶ µ ¶µ − µ¶ µ¶µ ¶µ ¶µµ ˜ ®µ¶ ¶µµ µµ ® µ¶µ¶ ¶µ— ¶¿— µ ¶ µ ¶ ¿ ¶ ¿ ¶ ® ¿ ˜— ˆ — —— — —— — —— — °— —— — — — — — — ˜ — — — — — — — — µ — — — — — — — — — — ˜ — — — — — — — — — — — — — — — — — — ˜ — — — — — — — — — — — — — — — — — ˜ ¿ µ µ −¿¶ ÅÅ¿¶ µ ¶Åµ µ ¶Åµ µ ®¿¶Å“ ¶Å¿¹ ¶Å¿ ®¿ÅŶ 41 µ¶ÅµµÅ¶ µ¶µÅµÅ¶ − ® µ¶Å ¶Åµ ŶŠŶŵ µ¶Å 45 ® − µÅµ¶µ¶¶ ŠŠŵ ¶µ µÅµ¶¶ ®¿ “““ ¶µ¼ ® ¿¶¿¶¶ ¶¿ ¿¶¶ ¿¶¶ ¿¶¿¶¶ ¿¶¿¶¶ ¿¿¶¶ ¬ ¿·¿·· ® ·¶µµ¶¶— µ¶µ¶¼¶ — ¿¶¿¶¶— ¿¶¿¶¶— ¿ —— − “ ¿ ¿ ¿ ¿¶ — ¿¶ —— ¿¶ —— ¿¶—— ‰˜— ‡ — —— —— —— — —— —— —— —— — —— —— ˜ —— ® — ¶ — — ± — — — — — — — — — — ˜ — ® — — — — — — — — — — ± — — — — ˜ — ® — ¶ — — — — — — — —˜ · ¿ ¶Å¿ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ Å ¶ µ Å ¶ µ ¶µ Š˜ ˜ µ¶µ¶ ˜ ® − µ¶µ¶ µ¶µ¶ ¶µ µ¶ µ¶µ ¶µ ¶µµ ˜ ® − µ¶µ¶ ® µ¶µ¶ µ¶µ¶µ ¶µ ¶µµ ¬µ¶µ µ ˜ µ ¶ µ ¶ µ ¶ µ µ “ µ µ µ µ −¿— ¶ —— ¶¿¹ ¶µ—— ˜— ˆ — —— — — —— —— —— —— — —— ˜ —— —— −µ¶— — — ¶µ— — ¬µ¶— — —— —— —— ˜ —— — — —— — —— ˜— — — —— —— — —— µ —— µ— µ— ¶µ — ¶µ—— µ —˜ Åŵ¶— µ — Åŵ¶—— µ— µ— µ¶µ— µ —— µ · ¿·¿· ¿·¿·· ¿¶¿¶ ¶¿ ¶¿ µ¶ ¶µ ¿¿¶ ¶¿ ¿¶ ¿¶¿¿¶ ¶¿ ¶¿ ® ¿¶¶¿ ¶¿ ® ¿¿··¿— ®µ— ¶— − ¿¿·¿··— ‰˜— ‡ — —— — —— — —— —— ¿·—— —— — —— —— ˜— — —— —— ¿·—— — —— —— —— ˜— ¿¿¶Å— — —— —— ¿¶—— —— — —— ¿¶ —— —— ˜— ±—— ¿¶—— —— —— — —— — — —˜ · —— ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ Š˜ ˜ ˜ ˜ ˜ µ¶ ¶µ ¶µ −µ¶µ ¶µ ¶µ ¶µ ¶µ ¶µ µ¶µ¶¼¶ ¶¼¶ ¶ ¶ µ µ µ ¹ ¿ ¶ µ µ ¶ µ µ µ µ— µ— µ— ˜— ˆ — —— — — — — —— —— ˜— ¶µ— — — —— —— — —— —— ˜— — — °— —— —— °—— — —— —— ˜— ±—— —— ± —— —— ±— — ¶¿¹— —— ±— — —˜ µ — µ— µ —— −µ¶—— ¶µ—— µ —— ÅŶ¿¹ ¶Å¿¹— ÅÅ¿¶ —— µ— ¶Åµ— 49 µ¶µÅŶ µ¶ÅµÅ¶ Å ¶ ¿ Å ¶ ¿ µÅ¶µ¶ ¿ ¿ ¶ ¹ ¿ ¶ ¿ ¶ ¿ ¶ µ ¶¿¶ ¶¿¶ ¿¶¿¶ ¿¶¿¶¶ ¿¶¿¶¶ ¿¶¿¶¶ ¿¹ ¶ ¿ ¶ ¿ ¶ ¿ ¶ µ ¿¶¿¶¶ ¿¶¿¿¶¶ ¿¶¿¶¿¶¶ ¶¿¶¶ ¿¹ ¿¹ ¿¶¿¶ ¿¿¶¿¶ ¿¿¶¿¶ − ¿¶¿¶¿¶ − ¿ ¶ ¿ ¶ ¿ ¶ ¿ ¶ ¶— ¶ ¿ ¶ ¿ ¶ ¿ ‰˜— ‡ — —— — ±— — ¶— — ¶ —— ¶ —— —— —— — —— —— ˜ —— —— — —— — ±— —— — — ±— —— —— ˜ —— — —— —— —— —— — —— —— —— ˜— —— —— —— —— ±— — — — ±— — —˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ Š˜ ˜ ˜ ¶µ ˜ ˜ ¶µ —— ¿ —— −— ¶¿ — ¹ ¿ —— µ¶—— ¶ ¿ ¶ ¶ ¿ ¿ ¹ ¿ µ ¿ ¶ ¶ ¿ ¶ ¶ µ ¶ ˜— ˆ — —— — — — — — — — — — — — — — — — — ˜ — ¿ — — — ¿ — — ¿ — — ± — — — ± — — — — — ˜ — — — — — — — — — — — — ˜ — ¶ ¿ — — — — ¶ ¿ — — ¿ — — ± — — ¿ — — ± — — — — Å¿¶ Ŷ¿ Å¿¶ ÅÅÅ¿¶¿ ÅÅÅ¿ ¿Å¿Å¿Å¶ ¿Å¿Å¿Å¶ ¿Å¿Å¶ ŵ¶ µ Åŵ¶ µ ÅŶ¿ ÅÅÅ¿¶¿ ¿Å¿ÅÅ ¿Å¿ÅÅ ¿Å¿Å¿Å¶ ¿Å¿Å¶ Å¿¹ ¿Å¿Å¶ ÅŶ¿¹ ˜ ¶ − µ ¶ ¿ ¶ ¿ ÅÅ¿¶ 53 µÅ¶Å¶µµÅ¶ µ¶ÅµµÅ µÅ¶Åµ¶µÅ¶ “““ µÅ¶µÅ¶ µÅ¶µÅ µÅ¶µÅ¶ µ·µÅ·µ· Å ¶ ¿¶¿¶¶ ¿ − ¶ ¶ ¶¿¿¶ ¶ µ ¶ µ ¿ ¿ µ µ ¶ µ “ µ¶¼µ¶ ¿ ¶ ¹ ¿ ¶ ¿ ¶ ¶ ¶ µ ¶ ¶ ¶ ¶ ¹ ¶ µ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ · µ ¶—— ¿¶¶ — ¿¶¶— ¿¶¶— ¿¶¶— ¿¶¿¶¶ — ¿¶ — ¿¶ —— ¿¶¿¶¶— ‰˜— ‡ — —— — —— — —— —— —— — —— —— ˜— —— — — ±— — — — ±— — —— ˜— — —— —— —— — —— —— —— ˜— —— —— —— —— — —— —— —— —˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ Š˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ¿¶¿ ¿ ¶¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¶ ¿ ¿ ¿ ¶ ¿ ¿ ¿ ¶ ¶ ¿ ¹ ¿ ˜— ˆ — —— — —— — —— —— — ¶¿— —— ˜— —— — — ±— — — — ±— — — —— ˜— — — —— —— ¶¿— —— ˜— — —— —— ±— — —˜ ¿¶¿ÅÅ— ¿¶— ¿¶— ¿¿ÅÅ— ¶¿ —— −— ¿¶¿Å— ¿¶¿Å—— ÅÅÅ— ¶Å¿—— Å¿ÅÅ — ÅÅÅ¿¶—— ÅÅÅ¿— ÅÅ¿¹ ÅÅÅ¿—— ÅÅÅ¿ —— ÅÅŶ¿¹ ¿ÅÅ¿¶ —— ¿ÅÅÅ¿¶—— ¿ÅŶ — ¿ÅŶ ¶ ¿Å¿Å¶ ¿Å¿ÅſŶ ¿Å¿ÅŶ ¿Å¶ ¿¶ ¿¶ Å¿¶ Å¿¶ Å¿¶ − ¿ÅſŶ − ¿ÅŶ 57 -3- .

MELISSA µÅ¶µÅ¶Å¶ Å·µµÅ· ““ µÅ¶µÅ¶¶ Å ¶ ¶Å¿¶ ¿ ¿ µ¶ ¶ ¹ ¶ ¶ ¶¿¶ µ·µ· ““ ¶ ¿ ¶ ¿ ¶ ¹ ¿ ¿ ¿ ¿ µ ¿¹ ¶ ¶¿¶ ¿¶¿¶¿¶ ¿¶¿¶ − ¿¶¿¶ ¿¶¿¶ ¿¶¿¶ ¿¶¿¶ ¿¶¿¶¿¶ ¿¶¿¶¶ ¿¿¶¿¶¶ ¿¶¿¿¶¿¶¶ ¿¹ ¿¶— ¶— ‰˜— ‡ — —— —— —— — —— —— —— —— °— —— —— ˜ —— —— — —— — —— — — —— —— ˜ —— — —— —— —— —— — —— —— —— ˜— —— —— —— —— — — — —˜ ±— ±— ±— ±— ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ Š˜ ˜ ¶µ ˜ ˜ ¶µ ˜ ¶ ¶ ¿¶ ¿ —— ¶µ—— −— ¶¿ — ¹ ¶¿— ¹ µ¶—— ¿ —— ¶¿—— ¿ ¶ ¿ ¶ ¹ ¿ ¿ ¿Å—— µ ¿ ¶¿— ¿ ¶ ¶ ¿Å — ˜— ˆ — —— — — — — — — — — — — ˜ — — — — — — — — — — — — — — — — ˜ — — — — — — — — — — — — ˜ — — — — — — — — — — — — — — — — ¿ ¿ ¿ ± ± ¶ ¿ ¶ ¿ ¿ ± ¿ ± Åŵ¶ µ ¶Åµ µ ÅÅÅ¿¶¿ ¿Å¿ÅŶ ¿Å¿ÅŶ ¿Å¿Å¶ ¶Å¿¹ µ¶Åµ µ Åŵ¶ µ ÅÅ¿¶ ¿Å¿Å¿Å¶ ¿Å¿Å¿Å¶ ¿Å¿ÅŶ ¿Å¿Å¶ ¿ÅŶ ˜ ÅÅ¿¶ Å¿¶ − ¿ÅŶ 61 −µ¶ÅÅ µ·ÅÅÅ ¶ µ Å ¶ ¿ Å µ Å ¶ Å 65 ¿ ¿¶¿ −¿¿¶ ¶µ µ ŵ Å ¿¶¿¿¶ ¶¿¶ ¶¿¶ · ¿ ¶ ¿ ¿ ¿ · · ¶µ —— ¶ ¿ ¿ ¿ ¶¿— ¶¿ —— ¿¶ — ¿¶ —— ¿¶—— ¿¶— −— ¿¿··¿·¿Å — ¿·· — ¿··—— ‰˜— ‡ — —— — —— — —— —— —— —— ˜— —— — —— —— — —— —— —— ˜— — — — — — — — — — — — — — — ˜ — — — — — — — — — — — — —˜ ˜ ˜ ˜ Å· ˜ ˜ Š˜ ˜ ˜ ˜ ¿¶¿ ¿ ¶¿ ¿ ¿ ¿ ¶¿ ¿ ˜ ¿ ¿ ¶¿ ¿ ¿—— ¿— ¶¿— ˜— ˆ — —— — — — —— —— — — —— ˜— — —— — —— —— — — —— ˜ —— —— — — —— ˜— — −¿¶—— ¶¿— Å¿¶—— ÅÅ¿ —— ÅÅ¿ —— Å¿¶ —— ÅÅÅ¿ — ˜ Å¿ — Å¿—— ÅÅÅ¿ — Å¿— Å¿ — ÅÅÅ¿— ÅÅÅ¿¿— ¿Å¿Å¶ — ÅŶ¿—— ÅŶ¿— ¿ÅÅ¿¶ — ¿ÅÅÅ—— ¿ÅÅ—— ¿ÅÅÅ—— ¿ÅŶ—— ¿ÅÅŶ ¿ÅÅŶ ¿ÅÅŶ ÅÅŶ¿ ÅÅŶ¿ ¶ÅÅ¿ ¶ ÅŶ¿ −¿ÅÅŶ¿ ¶ÅÅÅ¿ Å¿¶ ¶ÅÅÅ¿ ¶ÅÅÅ¿ Å¿¶ ¿ÅŶ ¿ÅÅŶ ¿ÅŶ ÅÅŶ¿ ÅÅŶ¿ ¶Å¿¶ ¸Ä¸ ¿¹ ¶¿··µµ ¶¿ ¶¿ ¶¿ ¿¶¿¿¶¿¶¶ ¿¶¿¿¶¿¶¶ ¶ ¿ µ ¶ ¿ ¶ ¿ ¶ ¿ ¶ ¿ ¶ ¿ ¶ − ¸¸ − ¶ ¿ · “ ¶ ¶ ¿ µ µ ““ —— ¶ —— ‰˜— ‡ — —— — µ·µ·Å — — —— —— —— —— — —— —— —— — — ˜— —— —— — —— —— —— —— — —— —— —— — ˜ —— —— —— — —— —— —— —— — —— —— —— —› ±—— ˜ › ˜ ˜ Š˜ ˜ ˜ › ¶µ¶ ¶µ ¶µ ¶ µ ¶ µ µ ¶ µ ¶ µ ¸ ¶ ¿ ˜— ˆ — —— — —— —— — — — —— — — — ˜— — — — — —— — — —— — ˜ —— —— — —— —— —— —— — —— —— —— —› µ — µ— ¿¿Å¿Å— ¶Åµ—— ¶Åµ — µ —— ¶Åµ— ¶Åµ— ¶Å¿—— ÄÄĸ —— ¶Åµ — ¶Åµ— µ —— ¶Åµ—— ¶Åµ— ¶Åµ— µ —— ¶Åµ — Ŷ 69 -4- .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful