Kabanata 22 TULUNGAN ANG KROTONA Mabilis na narating nina Florante at Menandro ang Albanya..

pinuntahan ni Florante ang kanyang amang Duke. Labis nilang ipinagluksa ang pagkamatay ng kanyang ina. Magkayakap ang mag-ama nang dumating ang embahamador ng Krotona na may liham mula sa biyenan ng duke na Hari ng Krotona. Nagpapatulong siyang masugpo ang Morong hukbo ni Heneral Osmalik, sa ilalim ng pamumuno ni Aladin ng Persya. Sa pagharap kay Haring Linceo, naatasan si Florante na maging heneral ng hukbo ng Albanya. Hangad ng hari ang tagumpay ni Florante sa digmaan. Kabanata 23 O, LAURANG KARIKTAN Naupo sila upang pag-usapan ang mga balak na pagtulong sa Krotona. Nang isasalaysay na lamang ni Florante ang kanyang pinagdaanan sa Atenas ay siya namang pagdating ng babaeng nagsabog ng kagandahan at liwanag. Siya si Laura, anak ni Haring Linceo. Ayon kay Florantes, si Laura raw ang ikinabaliw ng kanyang isip, at dahilan ng kanyangg kalungkutan at agam-agam. Kabanata 24 ANG PAGTUNGO SA KROTONA Ayon kay Florante, gulung-gulo at nalulunod ang kanyang puso dahil sa muling pag-alab ng pag-ibig na nararamdaman niya nang makita niya si Laura. Ngunit sa tatlong araw na kasiyahan na inihandog ng hari, ni hindi niya nakausap si Laura. Noon na lamang araw bago siya lumakad patungong Krotona, saka noya nakausap ang prinsesa. Ipinahayag ni Florante ang pagmamahal niya kay Laura. Gayong hindi nagbitiw ng “oo” si Laura, lumuha ito sa pag-alis ni Florante. Masakit man sa loob niya, kailangang lisanin niya ang Albanya, iwan si Laura, upang iligtas ang Krotona mula sa hukbo ni Osmalik. Kabanata 25 MADUGONG LABANAN Matapos bayuhin ng mga makinang pandigma, lumusob si Florante kasama ang kanyang hukbo upang paligiran ang mga kaaway na may hawak ng Krotona. Walang tigil ang patayan. Maraming namatay sa tabak ni Heneral Osmalik. Nagtama ang paningin nina Florante at Heneral Osmalik. Hinamon ni Osmalik na sila’y magtuos. Matapos ang limang oras na labanan, nalungkot daw ang langit nang mapatay ni Florante si Osmalik. Sa kabilang dako naman, sa pamumuno ni Menandro, nalupig ang kalaban sa Krotona. Nagdiwang nang tatlong araw ang buong bayan ng Krotona. Tinanghal na bayani si Florante. Ngunit muling nanumbalik ang lungkot sa puso ni Florante sa pagkamatay ng kanyang ina. Nanatili nang limang buwan sa Krotona sina Florante, Menandro at ang hukbo ng Albanya. Sa panahong yaon, laging sumasagi sa isipan ni Florante ang pag-ibig niyang si Laura.

Kabanata 22 TULUNGAN ANG KROTONA Mabilis na narating nina Florante at Menandro ang Albanya.. pinuntahan ni Florante ang kanyang amang Duke. Labis nilang ipinagluksa ang pagkamatay ng kanyang ina. Magkayakap ang mag-ama nang dumating ang embahamador ng Krotona na may liham mula sa biyenan ng duke na Hari ng Krotona. Nagpapatulong siyang masugpo ang Morong hukbo ni Heneral Osmalik, sa ilalim ng pamumuno ni Aladin ng Persya. Sa pagharap kay Haring Linceo, naatasan si Florante na maging heneral ng hukbo ng Albanya. Hangad ng hari ang tagumpay ni Florante sa digmaan. Kabanata 23 O, LAURANG KARIKTAN Naupo sila upang pag-usapan ang mga balak na pagtulong sa Krotona. Nang isasalaysay na lamang ni Florante ang kanyang pinagdaanan sa Atenas ay siya namang pagdating ng babaeng nagsabog ng kagandahan at liwanag. Siya si Laura, anak ni Haring Linceo. Ayon kay Florantes, si Laura raw ang ikinabaliw ng kanyang isip, at dahilan ng kanyangg kalungkutan at agam-agam. Kabanata 24 ANG PAGTUNGO SA KROTONA Ayon kay Florante, gulung-gulo at nalulunod ang kanyang puso dahil sa muling pag-alab ng pag-ibig na nararamdaman niya nang makita niya si Laura. Ngunit sa tatlong araw na kasiyahan na inihandog ng hari, ni hindi niya nakausap si Laura. Noon na lamang araw bago siya lumakad patungong Krotona, saka noya nakausap ang prinsesa. Ipinahayag ni Florante ang pagmamahal niya kay Laura. Gayong hindi nagbitiw ng “oo” si Laura, lumuha ito sa pag-alis ni Florante. Masakit man sa loob niya, kailangang lisanin niya ang Albanya, iwan si Laura, upang iligtas ang Krotona mula sa hukbo ni Osmalik. Kabanata 25 MADUGONG LABANAN Matapos bayuhin ng mga makinang pandigma, lumusob si Florante kasama ang kanyang hukbo upang paligiran ang mga kaaway na may hawak ng Krotona. Walang tigil ang patayan. Maraming namatay sa tabak ni Heneral Osmalik. Nagtama ang paningin nina Florante at Heneral Osmalik. Hinamon ni Osmalik na sila’y magtuos. Matapos ang limang oras na labanan, nalungkot daw ang langit nang mapatay ni Florante si Osmalik. Sa kabilang dako naman, sa pamumuno ni Menandro, nalupig ang kalaban sa Krotona. Nagdiwang nang tatlong araw ang buong bayan ng Krotona. Tinanghal na bayani si Florante. Ngunit muling nanumbalik ang lungkot sa puso ni Florante sa pagkamatay ng kanyang ina. Nanatili nang limang buwan sa Krotona sina Florante, Menandro at ang hukbo ng Albanya. Sa panahong yaon, laging sumasagi sa isipan ni Florante ang pag-ibig niyang si Laura.

Simula noo’y kinatakutan na ng Turkey ang kahariang Albanya. Makalipas ang labingwalong araw na pagkakakulong. Dali-daling nilang nilusob ang mga Moro at pinagpapatay. nagtaksil si Adolfo at ipinahamak niya ang buong Albanya. May tatlumpong libong sandatahang sundalo ang naghihintay upang siya’y hulihin. tinalo ni Florante ang labimpito pang hari na nagnais sumakop sa Albanya. Kagyat na pumasok sa isip ni Florante si Laura. nakatanggap ng liuham mula kay Haring Linceo si Florante. Dahil sa pagnanasa ng kapanyariha’t kayamanan. at nailigtas ang babae-si Laura. Inatasang umuwi si Florante. lumusob naman ang hukbong Turkey. Simula noo’y kinatakutan na ng Turkey ang kahariang Albanya. Kasabay ng alinlangan ng Albanya ay ang pangamba ni Laura na baka samaing palad si Florante. Ni hindi na siya nakabunot ng kanyang sandata at agad siyang iginapos at ikinulong. Kabanata 27 TUNAY NA MANDIRIGMA Makailang buwan pa lamang. Ipinagtapat ng huli na pinapupugutan siya ng ulo sanhi ng kanyang pagtanggi sa mahalay na tangka ng Emir. at mainip sa paghihintay ng kamatayan. Kabanata 27 TUNAY NA MANDIRIGMA . napansin ni Florante ang hukbo ng Moro na may dalang babaeng nakagapos. Kabanata 28 SI ADOLFONG SUKAB Sanhi ng kutob. Ayon kay Florante. may takip sa mukha. nagmadali si Florante na makabalik sa Albanya. Tinalo ni Florante ang sikat na si Miramolin. gabi na nang makarating siya sa Albanya. Pagdating ng Albanya. Makalipas ang labingwalong araw na pagkakakulong. isang gabi’y dinala si Florante sa gubat. at si Konde Adolfo. Sinabi ni Florante na nagising na lamang siya sa kandungan ng Morong Gerero. gabi na nang makarating siya sa Albanya. at mainip sa paghihintay ng kamatayan. Di niya inaasahang isang patibong ang kanyang daratnan. Labis ang poot ni Adolfo kay Florante at naghangad ng paghihiganti. nagtaksil si Adolfo at ipinahamak niya ang buong Albanya. Labis ang poot ni Adolfo kay Florante at naghangad ng paghihiganti. Nalaman niyang pinatay ni Adolfo sina Haring Linceo at Duke Briseo. Kabanata 28 SI ADOLFONG SUKAB Ayon kay Florante. Agad iniwan ni Florante ang hukbo kay Menandro at nagtungo sa Albanya. Pagdating ng Albanya. ang hari. may takip sa mukha. Laking gulat ni Florante nang masilayan si Laura. Dahil sa pagnanasa ng kapanyariha’t kayamanan. Inatasang umuwi si Florante. laking gulat ni Florante na watawat na ng Persya ang wumawagayway sanhi ng paglusob ni Aladin habang si Florante’y nasa Krotona. Sa Etolya. Makailang buwan pa lamang. napansin ni Florante ang hukbo ng Moro na may dalang babaeng nakagapos. Nilusob ng hukbo ni Florante ang Albanya at pinalaya ang duke. Nalaman niyang pinatay ni Adolfo sina Haring Linceo at Duke Briseo. Bukod dito. Agad iniwan ni Florante ang hukbo kay Menandro at nagtungo sa Albanya. Dali-daling nilang nilusob ang mga Moro at pinagpapatay. Nalaman din ni Florante na ikakasal na si Laura kay Adolfo kaya hinangad niyang mamatay. isang gabi’y dinala si Florante sa gubat. Sinabi ni Florante na nagising na lamang siya sa kandungan ng Morong Gerero. Sa Etolya. at si Konde Adolfo. lumusob naman ang hukbong Turkey. Bukod dito. Kasabay ng alinlangan ng Albanya ay ang pangamba ni Laura na baka samaing palad si Florante. Habang nakahimpil sa bundok.Kabanata 26 ANG PAGLILIGTAS NG ALBANYA Kabanata 26 ANG PAGLILIGTAS NG ALBANYA Sanhi ng kutob. at pupugutan ng ulo. Tinalo ni Florante ang sikat na si Miramolin. tinalo ni Florante ang labimpito pang hari na nagnais sumakop sa Albanya. Ni hindi na siya nakabunot ng kanyang sandata at agad siyang iginapos at ikinulong. at pupugutan ng ulo. laking gulat ni Florante na watawat na ng Persya ang wumawagayway sanhi ng paglusob ni Aladin habang si Florante’y nasa Krotona. nakatanggap ng liuham mula kay Haring Linceo si Florante. Habang nakahimpil sa bundok. Nalaman din ni Florante na ikakasal na si Laura kay Adolfo kaya hinangad niyang mamatay. Laking gulat ni Florante nang masilayan si Laura. at nailigtas ang babae-si Laura. May tatlumpong libong sandatahang sundalo ang naghihintay upang siya’y hulihin. Nilusob ng hukbo ni Florante ang Albanya at pinalaya ang duke. Di niya inaasahang isang patibong ang kanyang daratnan. Kagyat na pumasok sa isip ni Florante si Laura. nagmadali si Florante na makabalik sa Albanya. Ipinagtapat ng huli na pinapupugutan siya ng ulo sanhi ng kanyang pagtanggi sa mahalay na tangka ng Emir. ang hari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful