Teste neparametrice

Metodele neparametrice sau de distributie libera in cadrul unei analize statistice,testeaza ipoteza nula sau determina limitele de incredere pentru esantioane sau populatii fara a tine cont de distribututia populatiei.

Tipuri de teste neparametrice (I)
Testul Wilcoxon al sumei rangurilor este un test pentru date neperechi sau imperechiate si este o alternativa a testului t pentru esantioane perechi. Testul Wilcoxon pentru doua esantioane este un test pentru date neimperechiate si este o alternativa a testului t pentru esantioane independente.

Tipuri de teste neparametrice (II)
Testul U Mann- Whitney conduce la Mannrezultate echivalente cu testul Wilcoxon pentru doua esantioane. Testul exact Fisher se aplica pentru tabelele de contingenta de tip 2x2 in aceleasi conditii ca testul chi patrat, dar cand frecventele asteptate sunt mai mici decat 5.

. dar acestea sunt mult mai usoare in comparatie cu conditiile de validitate ale testului chi patrat sau ale testului t.Aplicatii si caracteristici (I) Necesita cateva presupuneriasupra distibutiilor esantioanelor si populatiei supuse studiului. Sunt folosite pentru a analiza esantioane sau populatii ce nu se distribuie normal sau aproximativ normal si pentru care testele parametrice sunt nepotrivite.

Aplicatii si caracteristici (II) Sunt folosite pentru a analiza esantioane sau populatii pentru care parametrii. Pot fi folosite in locul testelor parametrice pentru a analiza populatii ce urmeaza distributia normala sau aproximativ normala. . dar testele neparametrice. operand de cele mai multe ori nu cu valori masurabile ci cu rangurile valorilor. cum ar fi valoarea medie sau deviatia standard sunt nereale sau nu pot fi determinate. au o putere mult mai mica.

Regresia Analiza de regresie are ca scop obtinerea unei expresii matematice cu ajutorul careia valorile unei variabile (x) pot fi folosite pentru a prezice valorile altei variabile (y). Y=variabila dependenta care ia valori in functie de variabila x . X=variabila independenta (sau regresoare)careia ii atribuim valori in concordanta cu realitatea. este deci o variabila nealeatorie.

dreapta este crescatoare. .Cazul cel mai simplu este atunci cand intre variabila x si variabila y exista o legatura liniara. a indica valoarea lui y corespunzatoare lui x=0 b indica cresterea variabilei y la cresterea cu o unitate a variabilei x. iar daca b<0 dreapta este descrescatoare. atunci potrivita pentru descrierea relatiei este ecuatia y=a+bx a=ordonata de origine b=coeficientul de regresie (panta dreptei) sau tangenta unghiului pe care dreapta il face cu axa OX Daca b>0.

1<i<n si cele asteptate y*I.x =yPe baza valorilor lui b* si a* se calculeaza dreapta de regresie y*= a*+ b* . x . 1<i<n. prin formulele: b*= n xi yi.Coeficientii b si a se estimeaza pe baza metodei celor mai mici patrate care minimizeaza suma patratelor abaterilor dintre valorile real observate yi.xi yi/n xi 2-( xi )2 a*=y-b.

Asociatia este deci reciproca si nu intr-un singur sens ca in cazul intrregresiei.(r) . atunci relatia statistica dintre ele apartine domeniului corelatiei si un scop aici este sa se indice gradul de asociere sau de legatura intre cele 2 variabile. Corelatia este indicata prin coeficientul de corelatie.Corelatia Daca ambele variabile (x si y) sunt cantitative si aleatoare.

Cand coeficientul de corelatie este egal cu 0. inseamna ca nu exista asociatie intre modificarile celor 2 variabile. . asocierea fiind reciproca. inclusiv: . Coeficientul de corelatie variaza intre -1 si +1.Aplicatii si caracteristici (I) Coeficientul de corelatie simpla numit coeficientul de corelatie Pearson este folosit pentru a indica gradul asocierii liniare intre 2 variabile. imseamna ca modificarea unei variabile este foarte puternic asociata cu modificarea liniara directa a celeilalte variabile.Cand coeficientul de corelatie se apropie de +1. .Cand se apropie de -1 modificarea unei variabile este puternic asociata cu inversul modificarii liniare a celeilalte variabile .

in sensul ca observatiile a 2 variabile se pot corela foarte bine fara sa avem motive logice si stiintifice ca una dintre variabile poate fi cauza celeilalte. Un coeficient de corelatie poate fi apropiat de ±1. . dar ea poate fi nesemnificativa din cauza volumului mic a esantionului studiat. deci ne va indica o corelatie puternica.Aplicatii si caracteristici (II) Un coeficient de corelatie poate fi calculat corect numai cand datele ambelor variabile se refera la esantioane si fiecare este ales independent. Corelatia nu trebuie identificata cu cauzalitatea.

Se calculeaza cu formula: rs=1-6 di2/n(n2-1) unde n= nr.Calcul r= xiyi-( xi)( yi)/n/(SDx)(SDy) Coeficientul de corelatie al rangurilor (Spearman) testeaza gradul de corelare intre 2 variabile calitative. este alternativa neparametrica a coeficientului de corelatie Pearson . de indivizi =1di2 =patratul diferentelor celor 2 clasamente .

Pentru corealtia rangurilor poate fi calculat si coeficientul lui Kendall. in ordine crescatoare sau descrescatoare. respectiv inferioare fiecarui rang al valorilor lui y. aranjate dupa deria valorilor lui x. O valoare apropiata de 0. O valoare apropiata de +1. . pa baza formulei: rk=2T/n(n-1) unde T=suma algebrica a nr. inseamna necorelarea variabilelor. inseamna ca suma patratelor diferentelor este aproape nula.Acest coeficient variaza intre -1 si +1. deci avem clasamente identice. de =2T/n(nranguri superioare. iar valoarea apropiata de -1 pune in evidenta discordanta maxima a variabilelor.

. dupa cum unele variabile sunt constante sau nu. cand avem in studiu un numar mai mare de variabile.Ca si in cazul regresiei. apare problema calcularii unor coeficienti de variatie multipla. Acestia pot fi de tip partial sau total.

dintrPopulatia de origine=colectivitate generala Totalitatea elementelor individuale extrase din colectivitatea generala la care se studiaza caracterele lor principale si care compun esantionul poarta denumirea de unitati de observatie sau de selectie. Documentatia care permite gasirea unitatilor de selectie se numeste baza de sondaj.Esantionajul Esantionul=colectivitate de selectie=colectivitate partial aleasa aleator dintr-o populatie. .

De intelege prin eroare diferenta dintre valoarea caracteristicii studiate masurate in populatie si valoarea aceleiasi caracteristici. . masurata in esantion. deci se vor selecta esantioane mari atunci cand se doreste o eroare mica.Un esantion este reprezentativ atunci cand el provine prin selectie aleatorie (randomizata) din baza de sondaj. ci de modul de selectie al acestuia. Volumul esantionului determina precizia acestuia. Notiunea de reprezentativitate nu este legata de volumul esantionului.

.Avantajele si dezavantajele cercetarii prin esantionaj Efortul depus in cercetare este mai mic. numite si aleatoare si care pot fi controlate de cercetator. Duce la o acuratete mai mare a rezultatelor deoarece poate fi angajat personal inalt calificat. Datorita alegerii intamplatoare esantionul reproduce populatia cu unele erori. Un esantion are erori cu atat mai mari cu cat el este mai mic. existand un plus de operativitate si un cost mai mic.

Erorile in cercetarea bazata pe esantionaj Pentru o cercetare de succes este importanta asigurarea unei reprezentativitati a esantionului si a unui nivel satisfacator de precizie. . dificil de a fi cunoscute. Nerespectarea alegerii aleatorii face sa apara erorile siatematice (biais). Un esantion este reprezentativ daca nu este insotit de erori sistematice. Reprezentativitatea se asigura prin extragerea sa intamplatoare din baza de sondaj.

. In cercetarea selectiva se inregistreaza erori de esantionaj si erori care nu tin de esantionaj.Cea de-a doua conditie. Atunci cand volumul esantionului va creste. precizia. adica structura si proprietatile populatiei originare vor fi mai fidel relevate. precizia va fi mai mare. este dedeterminata de volumul esantionului. Erorile de esantionaj pot fi cunoscute si astfel cercetatorul poate modifica gradul de precizie al studiului dupa necesitatile practice.

Unitatea de masura a erorilor de esantionaj este eroarea standard.Deoarece eroarea aleatorie apare ca efect al hazardului. ex= x/ n Sx/ n pentru caracteristicile cantitative ep= PQ/ n pq/ n pentru caraxcteristicile calitative ex =eroarea standard a caracteristicii din esantion x= abaterea standard a caracteristicii din populatia de origine Sx = abaterea standard a caracteristicii din esantion ep = eroarea standard a proportiei P=proportia populatiei din populatia generala Q= prportia complementara=1-P complementara=1p=proportia populatiei din esantion q=proportia complementara n=volumul esantionului . masura acestei erori este probabila si niciodata certa.

er2tot= er2sis+er2intamp . Cele mai grave sunt erorile sistematice ele putand compromite cercetarea.Erorile independente de esantionaj Sistematice si intamplatoare Erorile sistematice tin de alegerea aleatoare. Erorile intamplatoare sunt generate de inexactitatea aparaturii si a observatorului in general. Ele dispar prin respectarea regulilor selectiei.

n/nCu ajutorul relatiei x2=s2. prin formula: x=t . iar n este numarul de cazuri din esantionul pilot. Daca n 30. se poate inlocui cu U .Determinarea volumului esantionului Pentru calcul se porneste de la eroarea standard datorata numarului prestabilit de unitati de observare. x. Volumul esantionului este dat de relatia: n=U 2x x2/ x2 . . x/ n se poate calcula eroarea limita acceptata care va insoti determinarea. coeficientul t .n/n-1 in care s este varianta masurata.

Alte consideratii in determinarea volumului esantionului Determinarea volumului esantionului este influentata de 2 presupuneri: 1. Acest indice se aplica daca volumul esantionului depaseste 5-10% din populatie. 5Indicele fpc se calculeaza astfel: fpc=n/1+n/N n= volumul esantionului. Indicele fpc se aplica mai des pentru studiile descriptive si pentru selectia persoanelor de control in studiile cazcazcontrol. Esantionul este selectat aleatoriu. . N=volumul populatiei tinta Aplicarea fpc va reduce volumul esantionului. Populatia din care provine esantionul nu va fi niciodata infinita astfel se va aplica corectia populatiei finite. Populatia din care provine esantionul este infinit de mare 2.

Daca studiul are o putere insuficienta atunci un rezultat care indica lipsa unei diferente semnificative poate fi atribuit deficitului de putere si nu posibilitatii ca ipoteza nula este corecta. Un studiu cu o putere inadecvata nu permite cercetatorului sa testeze ipoteza studiata. .95. atunci nu avem nici un motiv sa punem la indoiala concluziile studiului.80 si 0. atunci cand aceasta diferenta intr-adevar exista. Puterea statistica se alege a priori de catre cercetator si de regula se recomanda sa fie intre0. intrDaca puterea este mare.Interpretarea puterii studiilor publicate Puterea reprezinta probabilitatea ca datele studiului vor indica o diferenta intre tratamente sau expuneri.

nealeator sau empiric. aleator Esantionajul neprobabilistic. .Tipuri de esantionaj Exista in principiu 2 mari modalitati de esantionaj si anume: Esantionajul probabilistic.

.Esantionajele probabilistice Esantionul aleator. simplu sau elementar: procedeul de obtinere consta din extragerea la sorti a unitatilor ce vor compune esantionul si vor fi efectiv investigate dintr-o lista in care au dintrfost inscrise si numerotate toate elementele care compun populatia de referinta. Fiecare unitate de selectie are sanse egale de a intra in esantion . Tehnica de sondaj presupune mai intai determinarea volumului esantionului pentru a sti cate unitati trebuie selectionate din baza care contine un numar mult mai mare de subiecti.n/N se numeste fractiune de esantionaj si arata cat reprezinta esantionul din populatia tinta.

in care numerele sunt dispuse haotic si se extrag primele 100 de numere. Sondaj fara repetitie (repunere) 2. In acest caz nu toate unitatile statistice au aceeasi probabilitate de a fi selectate.Extragerea unitatilor din lista se poate face si cu un anumit pas de numarare dat de raportul k=N/n. In acest caz schema se numeste esantionaj sistematic. Unitatile care vor compune esantionul se extrag una cate una. .Exista 2 posibilitati de extragere probabilistica: 1. Sonadjul cu repetitie inlatura acest inconvenient. Sondaj cu repetitie (cu repunere) Sondajul fara repetitie consta in genul de selectare tip Loto. O alta posibilitate de realizare practica a extragerii unitatilor este folosirea tabelelor cu numere aleatoare. mentinand aceeasi probabilitate de-a lungul deintregii extrageri.

Aceasta trebuie sa fie: adecvata (sa contina toata populatia) Completa (sa contina toate categoriile care intereseaza studiul) Sa nu repete aceleasi unitati de mai multe ori exacta (persoanele inscrise in lista sa si existe in mod efectiv) actualizata Convenabila pentru nevoile sondajului .Pentru toate tehnicile de esantionaj calitatea esantionului depinde de calitatea bazei de sondaj.

Se pot delimita mai multe subpopulatii care nu se suprapun si care se numesc straturi. . ci sunt clasate dupa anumite caracteristici. Caracteristic pentru un strat este omogenitatea interna si neomogenitatea fata de celelalte straturi.Esantionul stratificat Se foloseste atunci cand datele nu sunt dispuse aleator.

Selectia startificata cu volum optim folosita atunci cand conditiile enuntate nu sunt respectate. . Realizarea efectiva a esantionului depinde de existenta unor baze de sondaj oraganizate pe straturi.Se pot folosi 2 tipuri de selectie: 1. 2. Selectia stratificata proportionala folosita atunci cand toate straturile sunt egale si cand caracteristica cercetata se intalneste cu frecvente relativ asemanatoare in fiecare strat sau dispersia este asemanatoare. Esantionajul stratificat permite obtinerea de date precise pentru fiecare strat.

Principiul de la care se porneste este ca populatia de investigat poate fi imaginata ca fiind constituita din unitati de selectie agregate si ierarhizate. atunci cand intocmirea ei este costisitoare sau dispersia populatiei este exagerata. .Esantionajul in cuiburi Se foloseste atunci cand lipseste o baza de sondaj care sa contina unitatile de observatie.

Esantionajul este mult mai precis cu cat heterogenitatea cuiburilor este mai mare.se investigheaza apoi toate unitatile de observare din cuiburile extrase.se extrag aleator cuiburile ce vor compune esantionul . . Esantionajul in cuiburi se realizeaza in 3 etape:etape:se foloseste ca baza de sondaj lista cuiburilor . decat putine cuiburi de dimensiuni mari. Pentru a ne asigura reprezentativitatea este de preferat sa se studieze mai multe cuiburi mici.Cuibul este o unitate de selectie heterogena in care sunt agregate mai multe unitati de observare.

ca in esantionajul in cuiburi. in esantionajul multistadial se fac mai multe extrageri. Diferenta consta in aceea ca in timp ce in cazul cuiburilor se poate utiliza o singura extragere aleatoare urmata de investigarea tuturor unitatilor din cuiburi .Esantionajul multistadial Principiul este ierarhia unitatilor de selectie posibile. .

cand se cerceteaza intr-o prima faza anumite caracteristici si pe intrbaza lor se determina un al doilea esantion care se cerceteaza in a doua faza. Se mai numeste esantionaj multifazic. Pentru acest procedeu sunt necesare mai multe baze de sondaj. prin extragerea de subesantioane dintr-o dintrcantitate mai mare. Avantaje:flexibilitate mai mare Indicatie: acele procese care implica teste chimice. care este ea insasi un esantion. De regula se foloseste esantionajul bi sau tristadial. deoarece fiecare operatiune de extragere antreneaza cate o eroare de esantionaj.Si in acest caz este bine sa se evite folosirea unui numar mare de extrageri. . biologice care pot fi efectuate intr-o cantitate mai mica intrde produs.

Metodele nealeatoare pot fi: .bazate pe conventie . . Sondajul neprobabilistic nu implica selectie aleatoare.Metodele neprobabilistice Se bazeaza pe ideea ca reprezentativitatea poate fi asigurata prin alegere rationala.bazate pe atingerea unui scop.

Esantionajul conventional Unitatea de observatie: omul de pe strada. Nu avem nici o dovada a reprezentativitatii. .

metoda esantioanelor fixe .metoda cotelor .Esantionajul bazat pe atingerea unui scop Selectia se face avand un scop Cel care raspunde trebuie sa indeplineasca anumite criterii Subcategorii:Subcategorii:.esantionul expertilor .esantionul in bulgare de zapada .esantioane tipice .

Esantioanele tipice Se imparte populatia in subansamble omogene si alegem din fiecare o unitate considerata de cercetator ca fiind cea mai reprezentativa. .

Esantionul expertilor Include persoane cu experienta si pregatire cunoscute intr-un anumit intrdomeniu. Motive de alegere: cunoaterea opiniei persoanelor cu experienta si validarea unei alte metode de esantionare aleasa. .

ci doar cunoasterea structurii populatiei.Metoda cotelor Este procedeul cel mai utilizat Se bazeaza pe ideea asigurarii unei reprezentativitati prin realizarea unui esantion care sa aiba o structura asemanatoare cu a populatiei. Nu permite evaluarea preciziei estimatiilor . Nu necesita existenta unei baze de sondaj.

. Aceste persoane sunt rugate sa recomande alte persoane ce indeplinesc aceleasi criterii.Esantionul in bulgare de zapada Se incepe cu identificarea celor care indeplinesc criteriile pentru a fi inclusi in studiu.

Metoda esantioanelor fixe Se colecteaza periodic date din acelasi esantion. .

Neinvestigarea unor unitati selectionate in esantion datorita imposibilitatii de a localiza indivizii sau datorita refuzului de a raspunde 2.Surse de eori in studiile pe esantioane 3 surse de erori: 1. codificare si tabelare a rezultatelor Problema nonraspunsului este principala problema. Erori in masurarea unitatilor datorita aparatului de masura care poate fi imprecis 3. Erori introduse in procesele de editare. .

unde q=1/1f=rata estimata a nonraspunsului .Solutii Reducerea nonraspunsului prin educatia populatiei Revizitarea persoanelor care nu au fost gasite Compararea populatiei refractare cu cea care a raspuns Gasirea unui inlocuitor prin alcatuirea unei liste de rezerva Estimarea nivelului nonraspunsurilor si marirea volumului esantionului corespunzator. Pentru aceasta volumul esantionului se inmulteste cu un factor q=1/1-f.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful