You are on page 1of 1

Chuâa Hoa N*hiïm

Chương Trình Tết Tân Mão 2011

Kính mời quí Phật tử quan lâm tham dự chương trình Tết Tân Mão tại Chùa Hoa Nghiêm.

Chủ nhật 30-1-2011 (tức 27 Tết):


Lễ Tất Niên, rước Ông Bà Tổ Tiên và chư hương linh thờ tại chùa lúc 12 giờ trưa.

Ba mươi Tết (Thứ Tư 2-2-2011) :


8:00 PM: Văn nghệ đón lễ Giao Thừa.
9:00 PM: Lễ Giao Thừa (Dâng hương lễ Phật, Cầu nguyện cho quốc thái dân an chúng sanh an lạc, phát lộc).
10:00PM: Chấm dứt chương trình.

Mồng Một Tết (Thứ Năm 3-2-2011)


12: 00 PM: Lễ Vía Ðức Di Lạc ( cúng ngọ cầu an đầu năm).
12: 30 PM: Thuyết pháp đầu Xuân (Sư Sán Nhiên), Sớ Táo Quân, Múa Lân đón Xuân, phát lộc.
01: 30 PM: Thọ trai đầu năm.
7:30 PM -9:00 PM: Thuyết pháp (Sư Sán Nhiên)

Mồng Bốn Tết (Chủ nhật 6-2-2011)


12:00 PM: Khai kinh Dược Sư.
1: 00 PM: Cúng đưa Ông Bà Tổ Tiên.
1:30 PM :Thọ Trai.
2:30 PM :Văn Nghệ Ðầu Xuân ( GÐPT & Ca sĩ Vùng HTÐ).

Từ mồng Năm đến mồng Mười:


(tức 7-2 đến 12-2-2011) mỗi tối lúc 7 giờ có dâng sớ cầu an và cầu siêu đầu năm và tụng kinh Phổ Môn.
Chủ nhật (13-2-2011 )
12 giờ trưa: Hoàn kinh Dược Sư.
01:00 PM: Cúng linh.
2:30 PM :Mông Sơn Thí Thực

Lễ Thượng Nguyên:
Rằm Tháng Giêng (thứ Năm 17-2-2011) Lúc 7:00 PM-9:00 PM có lễ cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa
bình và chúng sanh an lạc và nghe Sư Sán Nhiên thuyết pháp.

Chủ nhật 20-2-2011:


Ðại Lễ Rằm tháng Giêng cúng Ông Bà Cha Mẹ và chư hương linh thờ tại chùa.