You are on page 1of 44

c p

pp

p  
p p 

p  p p 
p  p p p 

p p 
p p p 

 p

p 
p

p p p p .

p p p p p .

p .

p .

p p p .

p .

 .

 .

 .

p p  p .

p p p .

p  p p p .

 p .

p p .

p .

p p pp p  p p p .

p p p p p p .

p p p p .

pp p p .

p p p .

p p p p p p p p p .

p p p p p p p p p p p p p pp .

 p p p p.

 p p p p pp p p p p  p .

p p .

 p p .

p p p p .

p p .

.

p .

p p pp p.

 p  p p p .

p .

p  p p .

p p p.

p p pp.

 p p p pp c  .

 c  .

p p .

ppp p p p p p p p !p p p p p .

p p p !p ".

p p # $p  p .

p p .

 p p p p .

p p  p p p p p .

p.

p p p pp p p  p p p p !p p .

p .

p  p .

p %pp .

$p .&p pp 'Al-Qur¶an diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata mengenai petunjuk dan pemisahkan yang hak dari yang batilë"# p()&*+.

pp p p p pp .

&p pp '°egala sesuatu telah Kami terangkan dengan keterangan yang terperinciëp"# p!&*-$p pp  .

p p p p p p p  p p p .

p p p .

p p p p p p .

p p p p p .

p p p p  p p .

p  p p p pp p  p .

p p p .

p  p .

p p p  p p p p p .

p  p p p .

p p pp . pp pp .

&p pp p'Telah Kami turunkan kepada engkau ÷  ÷  ÷ .

  dan petunjuk dan rahmat dan kabar suka bagi orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allahëp "# p%&p/0$p pp 1.

p.

p.

p pp 1.

p p.

 pp.

 p pTamaddunp.

pppp.

 p.

 p p &pmadanap" p p p p.

p p.

$p p .

p .

 p p p  .

p  p p p .

 .

p p .

p p .

p .

p p .

p p .

p p p p  p .

p p  p .

p 23p .

p4p#p.

p1.

pp5&p*+*6p pp .

  pp p.

p .

p.

phadharahp.

p.

pthaqafahp% p p p.

p p p.

p  p pppp.

p ( p  p p   p p .

p .

p .

p % p .

p  p p p p p.

p.

 p.

 .

p p.

 .

 pp p pp  p7 .

.

p# p  p .

p"$p.

p2 .

6&p pp *$pppppp%p.

p pp 8$pppppp9 p p -$pppppp9 .

p p :$pppppp p  p pp .

 p .

p  p p p .

p p p p  p p p p p .

p p3p.

p 4p p .

p p .

p p p p p.

 p pp # p p  p .

p p &p p .

p p p  p p 3 .

p  p p p p .

p p .p 1.

p p  p p p .

p p .

p 54 p p .

p p p .

p p .

p p .

p   p1.

p p p p p p .

p p .

p  p .

p .

p p p p " p $p p p.

p p .

p p pp 7.

p .

p p p  p p .

p p p .

p p p p p .

p p.

 .

pp p4 pp.

p p  p p .

p p  p p p p  p .

p p p p p .

p .

p  p .

p .

 p .

p p p.

 p .

p .

p pp p p .

p.

 p p p pp p p p .

p p p p .

p  p p p p p p p p.

p p p.

 p  p pp pp .

 ppp p.

 p .

p p pp p .

p p  p p .

p 4 p p p p  p p p .

p p p p p ( p  p p p p p p p p .

p ) .

p # p .

p  p p p p p p %p p p pp p.

 p p p p p pp23p.

p4&p .

6p pp .

 .

 .

 p pp #p.

 p .

p p .

p p p p .

 .

p .

 p p  p .

pp% p .

 .

p p p p.

 p p .

 p p p p p .

p p p  p p p p .

p .

p p pp p .

pp.

 p p .

 pp p p.

p .

p p p pp4 pp pp.

p.

 p .

pp p<p p p p.

 p.

p !pp p" .

$&p pp p'Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhan lakukan terhadap kaum Ad? (Iaitu) penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Yang belum pernah diciptakan bangunan-bangunan seumpama itu di negeri-negeri lain. Dan Fir¶aun yang mempunyai bangunan-bangunan yang kukuh dan tinggi. Dan kaum Thamud yang memahat batu-batu besar di lembah (Wadi Al-Qura tempat tinggalnya). * ÷ ÷÷÷ ÷ . Yang bermaharajalela di negeri (masing-masing).

*:$p pp = p pp. .&p. Tuhan menimpakan mereka (pelbagai) paluan azab (yang tidak putus-putus). °esungguhnya Tuhanmu tetap menguasai (setiap amalan)ëp"# p. Maka (dengan sebab itu).

 .

pp pp p p p .

p p .

 p .

 p .

p .

p p p p .

 p .

 p .

p p p .

p1 pp p p.

 p .

p p p .

p p p  p p .

p .

p p p .

 p  p .

p p.

 .

pp p pp p p pp p p .

p  p"Al-Hadarah Al- Insaniyyah$p p .

p p  p p .

 p p p .

 p p # .

p p  p .p .

p  p  p  p p  p  p .

p p.

p p .

p .

p"Madiyyah$p pp p p p .

p p .

 p p p p  p .

p  p p  p .

p .

p .

p p p p p  p p .

 p p .

p p p p p p .

p .

 p .

p p p.

p  p pp 3p p  p .

p .

p .

p p p .

p p  p p p p p p p p pp p.

p.

p p p p p .

p p .

p  p .

p  p  p p .

.

p p p p p .

p p .

p p p p.

 p .

pp p p.

 p.

p p .

p.

 p pp pp # p p p p pp pp .

dan Kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain. Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka serta mereka tidak diberi tangguhëp"# p3 p8>8/$ pp pp 9 p . Dan kebun- kebun serta tempat-tempat yang indah-indah.&p pp p'Alangkah banyaknya taman-taman dan mata air-mata air yang mereka tinggalkan. Dan nikmat kesenangan yang mereka nikmatinya. Demikianlah.

p .

 .

p .

 p p .

p p p p  .

p  p p.

 pp p p.

p pp .

pp.

 pp p  p .

 p p p p .

p p  p p .

p  pp p.

p p .

p p.

p p .

pp p p.

p.

p  pp p pp c  .

   p pp p p pp .

supaya engkau dapat mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahayaëp"# p &p8$p pp .&p pp 'Inilah suatu kitab yang telah Kami turunkan kepada engkau.

 !p p p.

pp pp p p.

 .

p p .

p.

p p .

pp p.

p p pp .

p .

p p p .

p p p p .

p  p p p p p  p p .

 p p p p .

p  p p p p p .

 p .

p p .

p .

p .

p .

p p p .

 .

p p p.

p.

p p pp p" $p pp 7p p  p .

p .

p p  p p ' p .

 ëp .

p .

 p .

 .

p p.

p p p.

pp p .

pp p p9 p  p  p p p p p .

 p .

p p p p .

p p p p p p  p .

p .

p p p p .

 p p .

p .

pkhilafahp.

p.

 p p.

pp p p  p p p pp ( p .

 p p p .

 p .

p p p p p p p p p p p .

p p  p p p .

 p p .

p p.

 pp p p p p p .

pp< p p p .

 .

pp p .

p.

 p.

p .

p pp p p  p p pp p p .

p1 p p p p .

pp p p p p"Ubudiyyah$ p pp 4p p .

 p .

p p p p p .

 .

p .

p p .

p p  .

pp p.

pp pp  .

p p p p p p p p p p .

 p .

p .

p .

 p p p p p p p  p p p p.

p.

 p p pp p p p .

p .

 p p  p p  p  p p  p .

pp p.

p pp p.

 ppp p.

p !p p .

&ppp pp p.

p.

p# p pp .

akarnya kukuh (pasak ke dalam bumi) dan cabang-cabangnya merendang ke langit.t.w.) seperti pokok yang baik. bagaimana Allah membuat perumpamaan mengenai kalimah tayyibah (kalimah tauhid kepada Allah s. Pohonnya mengeluarkan buah- .&pp pp 'Tidakkah mereka perhatikan.

ëp"# p &p8:$p pp # .buahan pada setiap musim dengan izin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan tersebut agar mereka selalu ingat.

p pp  .

p p p  p p p )p p  p p .

p p # .

p p )p  p  p p p p .

 p.

p p p p .

p p p  p p .

p p p.

p p<p p p p.

 ppp pp .

&p pp 'Dan demi sesungguhnya. Kami telah menulis di dalam kitab-kitab (Zabur dan sebagainya) yang Kami turunkan sesudah tulisannya (pada Luh Mahfuz) bahawasanya bumi itu akan diwarisi oleh hamba-hamba-Ku yang solehëp"# p !&p*0>$p pp  .

p p p p.

p p p p .

pp p p p .

 p ppp.

 pp p .

 p1.

pp p p .

 p p p p p  p p p p p p.

 .

p p.

pppp.

 pp pp.

p p  p p.

 p .

pp p pp % p.

 .

pp p.

 p.

p pp pp .

p p  p bi¶ahp " $p p p p p p p p pp .

&p pp 'Iaitu meraka (umat Islam) yang jika Kami berikan kekuasaan memerintah di bumi.  ÷ ÷  ÷ ÷  ÷ ÷ .

  ÷÷÷ ÷.

÷ ëp"# p<&p:*$p pp #p p  p p p p .

p p  p p p .

 .

p p p p .

p p p p p p .

p p p<p p.

 p p.

p pp .

yang dikeluarkan bagi seluruh umat manusia.&p pp 'Kamulah (wahai umat Islam) sebaik-baik umat. diantara ciri-cirinya sebagai sebaik-baik umat). yang menyuruh kepada kebaikan . (yang mana.

dan melarang daripada keburukan (dan kejahatan) serta beriman kepada Allah«!!p " p p&**0$p pp Î p pp 9p .

p .

p p p .

p .

p p p  p  p .

p p p .

p .

 p . p !p  p # p p p .

p p .

p .

 .

p p p .

p p .

p p .

p p .

pp p .

p.

p pp p"Al-Hadharah Ar-Rabbaniyyah$p pp .

 p .

 .

p p .

 p p  p .

p p p  p p p p  p .

 p .

p p p  p p .

 p p p  p .

p p p .

pp p.

p p p p p pp .

c  .

p pp !p p .

p p p .

p p p .

p p p p p p p p p .

p .

p .

p p .

p  p .

p p  p !p p  p p p p pp p .

p p p p p p  .

&p ??acalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan!!p"# p)p&*$p pp ( .

p p p p .

p p p .

p  p p p p .

p p .

p .

p .

p p  p .

 p .

p p  p .

p .

p p p .

p .

 p p p p .

 p p  p  p  p p p  p .

p p p .

p pp p pp .

p .

 p p p p p p p p p p  p pp p.

p"intergrated knowladge$ppp p p p .

 p .

 p p .

p  .

p .

p p p p p  p p .

 .

p p p p  p p p p .

 p p  p ( p.

p p pp p"departmentalised knowladge$p pp p .

p p p .

.

 p .

p p p p p  &p 'bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan«ëp p  p p p p p  pp.

 p.

 p .

pp p p.

 p"taqarrub$p pp p.

p pp.

p .

 p  p p"  p $p p  p p " p p p p.

p p .

 $p p p p.

 p.

p p p  p .

p  p p .

 .

p p °ekularismep  p p p p p p .

p .

p  p p "Islamization of Knowladge$p.

p p pp ( p p pp p pp.

 p  p.

p pp  p p .

 p p pp pp .

@ &p/$p pp  p !p. "# p.&p pp 'Katakanlah (Hai Muhammad): "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang- orang yang tidak mengetahui?" °esungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.

pp  pp pp % p .

p  p p p p p p .

 p p  p p .

p p  p !p p .

 p .

p p   p #p p p .

p .

 p  p p p p p p .

p .

 p p p p p p p p  p .

p p !p .

p .

 p ppp .

ppp" !p.

p# $pp pp .

 p !p p .

 .

p .

p  p  p !p p .

p .

p p.p p p p p "As-°awad Al-A¶zhom$p p  p p  p "syaz$p p p  p ! .

p p p !p p.

pp !p ahlus-sunnah wal jamaahp p  p p   p .

p p p p p.

 .

pp pp.

p.

p" $pp p .

p p p pp 9 p  p p !p p .

 p .

 p .

p !p p p p pp .

&p pp 'Aertanyalah kepada  ÷ jika kamu tidak mengetahuiëp"# p%&p:-$p pp p p  p .

p p p .

p p p p  p p p"Ahl Zikr$p.

p p p .

 p.

 p p p  p .

p pp p p !p .

p # p p p p .

p p p p p p p   p .

p .

.

p p p p p p p p.

 ppp !pp p p pp% p.

 p .

p ppp p.

 .

p p p.

 p pp p p p p .

 p .

p p p p p .

p p p Bp p p  p p p p .

 p  p .

 p .

p p p p p p .

p p p p p p Cp p  p p p .

 p  p p p .

.

p p p p p p .

 p .

 p . p p p  p p p p p .

p p.

 p pp pp 9 p 4 p p  p  p ( .

p p p p pp .

p p p.

p4 pp ppp p " $pp.

p ppp .

p  p p .p p 7p.

p p p p .

 pp.

pp  pp.

p.

p  p' ppëp .

p ppp p.

 p .

p p  pppp pp <.

p4 pp.

p &p .

6p pp p . maka tersedialah baginya tempat di nerakaëp2 pp 1 .pp '°esiapa yang bercakap mengenai Al-Qur¶an dengan pendapatnya (tanpa ilmu).

 p p p p p .

p p p p p p p .

p p  p .

p  p !p .

p # p .

p p .

 p p .

p  p p p p p .

p p p p p.

p p .

pp pp # p pp9 p1 p.

p p pp p p p pp pp p.

ppp p.

 p.

 .

pp p .

p p  p !p p p .

p .

p p p .

p .

p p p p p p p p p p  p  p p  p !p.

p p p.

p p p p.

 p ptafsir Ilmiyp"1 p#  $p pp p p pp .

&p pp '(Orang-orang bertaqwa adalah) orang-orang yang mengingati Allah ketika berdiri. Engkau tidak menjadikan semua ini (langit dan bumi) dengan sia-siaAëp 2# p p&p*/*6p pp 3p p p p p  p p  p p p p  p p  p p . duduk mahupun ketika berbaring serta memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata ³Wahai Tuhan kami.

p  p p p p p p p .

p p p p .

p p p p .

p p %p p p p p p p p .

p .

p p p  pp p pp.

 p.

 p.

p.

p !p pp .

 p p  p p p .

p p p p p .

p  p !p .

p  p p p  p p  p .

p p p p.

 pp .

p pp p p p pp .

bagaimana ia dihamparkan? (20)ëp"# pC &p*D80$p pp  p bagaimanap .&p pp 'Apakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana ia diciptakan? (17) dan kepada langit bagaimana ianya ditinggikan? (18) dan kepada gunung-ganang bagaimana ia ditegakkan? (19) dan kepada bumi.

p p p p p p .

p p .

p  p p p  p .

p .

 p p p p .

 p .

p p  p p .

p p p # p .

p  p p p .

 p .

p p.

p  .

pp ppp pp p p pp p p p 'diciptakanëp  p .

p  p .

p Fa¶ilp "p  $p .

p pp p pp p pp p p p &p pp 'Maka apakah mereka tidak melihat kepada langit di atas mereka. .

   ÷ .

.

÷.

sedangkan langit itu tidak mempunyai sebarang keretakan (cacat cela) sedikitpun?ëp"# p &p. .$p pp p p p # p .

p p .

p p .

p p p # p p  p p .

 .

p p p .

p p = p p ! !p p .

 p p p .

 p .

p p p p p .

p p !p p p.

p .

p pp pp  p ( p p  p  p p p  p p  p  p p p p p p p .

p p <p p .

 p .

 p .

p p p p  p .p .

.

p p p. p@ p"Abulcasis$p< p"Alhazen$pp4 . p"Algazel$p(  p 9 . pp# p"Avicenna$pHujjatul IslampC. p.

p"Averroes$p .

p <p "´aber$p .

p p p p  p .

 p p .

p" .

 p p.

 .

p .

p$p pp #.

 p  p ( p p p .

p p .

p p .

 p p p.

 p .

p .

p p p p .

 pp.

p  p .

 p ( p p .

p  p p .

 p p p  p p p p p  p p p "( $p p p 2.

p  p ( p.

p 6p pp  .

  .

 p pp p .

 p .

p p  p p .

 p .

p p p .

p p  p p.

p.

 p .

 pp .

p p .

 .

pp p p p .

p p .

pp pp.

p.

 ppp.

p p p.

 p p p p p p .

p p p  p  p .

 p  p.

p .

 p )p pp p .

p p p p  p p  p p p p p p .

 p  pp.

p p.

p p p.

p  p p p  p p  p 4 p p  p  p .

 p p .

 p  p .

p .

 p )p p  p p p  p p p p p p p p.

 p.

 p pp !p p p  p  p  p  p p p p  p .

 p p p p  p  p  p p .

 p .

p p p p p .

 p p .

p p  p  p  p p.

 ppp p p.

p p %p p.

&pp pp 'Tidaklah sama kebaikan (akhlak) dengan keburukan«ëp"# p.  &p-:$p pp 3 p pp p pp p p p p .

p p pp.

 pp .

 .

 .

 .

pp p p .

 p p p  p p 4 p p p .

.

p p p p p p  p  p <p p p p p p .

.

p4 pp.

p &p pp '°esungguhnya kamu (Muhammad) mempunyai akhlak yang agungëp"# p p&:$p pp p p p .

 .

p.

p pp p p p4 pp p p p p p .

 p p .

p p  p .

p  p  p p p  p p  p 4 p p p.

p pp .

&p pp ³°esungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu µuswah hasanah¶ (suri teladan yang baik) bagimu (iaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan orang yang banyak mengingati Allah.ëp"# p.&p8*$p p 3 p p p p p p  p p p p p p  p p p .

p .

p .

p p p p .

 p p p p p p .

 p p p .

p  p hedonismep " p p p p p .

$p.

 p .

p .

p.

p  pp pp  p pp .

p p.

p p.

p p p pp <p p pp p.

 ppp pp .

&p pp ³Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya«?ëp "# p. )&p:-$p pp p p p  p  p p p p p p  p p p p .

p p  p p .

p p .

 p p p .

p p  p  p .

 p .

p p .

p p p p  p .

p p pp .

p p pp .

(10)p"# p#&p/*0$p pp p . (9) dan °esungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.&p pp '°esungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.

p p p p p p .

p heodonismep .

p .

p  p p p p p p p p  p p p .

 p p p p p p  p p p p p.

p p p pp 9p9 p.

p9 p pp ( p p p .

p p p p p .

p  p p .

 .

p.

p p p  p.

p p  p p.

 p p p .

p p p p .

p . p p p  p .

p .

p .

pp.

p  p"  )$p p.

p p p pp E p  p .

 p p . p ( p p  p p p .

p  p p p .

 p  p p .

 p .

p p (p .

p p p p  p p .

p p p p p .

 p  p p . p .

 p .

p .

 pp p .

p  p.

p  p1 .

p p p p p p. p p.

 p.

p p p  p pp 1.

 p  p  p p  p p p .

 p p  p ppp pp p p pp p.

p. p p p p p p p  pp .

p.

 p.

 p.

p .

pp p p p p p p#p p  p.

p p p  p pp p p p p .

pp pp pp p p p !p  p p p  p p .

 p p .

 p .

p p p p  p 9p  p  p p p p .

p p .

 p .

 p p .

p p  p p  p p p p p p  p rahmatan lil alaminp 9p amr bil ma¶ruf wa .

nahy ani munkarp .

 p p .

p  p p p p p p p p p p .

p  p p p  p p p.

p p"  $p.

p .

pp.

 p pp = p p p pp.

 p.

p !pp .

&p pp 'Adakah kamu menyuruh manusia kepada kebaikan sedangkan kamu melupakan diri kamuAëp "# p()&p::$p pp ( p p pp pp .

&p pp 'Wahai orang-orang yang beriman.p"# p#&p8-$p pp p  p p p p . mengapa kamu berkata sesuatu yang kamu sendiri tidak melakukannya? Amat besarlah kebencian di sisi Allah bahawa kamu mengatakan apa yang ttidak kamu sendiri kerjakannya.

p p p  p p p p p .

p p p .

 .

p p p .

p p .

 p .

 p p p p .

 .

p p pp p p.

 p.

 p p p  p p .

p p p p  p p p .

 .

p p p p.

 p.

p  pp p p p p.

p )p pp c .

  p pp p p p .

p .

p p p ) .

p  p   p p p 9p .

p .

p p ) .

p p .

p p p p pp p.

p pp 9p .

p .

p p ) .

p p  p .

p p .

p .p p p pp pp) .

p pp .

p p.

 p .

 p .

p p p p .

p  p  p  p p p p p p .

p "# p<  &p*-$p pp 3p p p p ppp p &p pp &p p.p&p pp 'Wahai manusia. °esungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. °esungguhnya Kami menciptakan kamu dari kalangan laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.p pp. °esungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.pp p.

p p p p  p  p.

p p  p p p .

 p p .

p . p <p p p .

 p.

 pp4 pp.

p p.

p p p  pp p p.

pp p.

.

 pp p pp 9.

&p .

pp p p.

p p.

p.ppp p pp p pp p.

 p pp p p  p  p p pp.

 p pp.

p p pp 9 &p 9 p .

p  p p p p p p  p .

p p  p .

pp  p p .

p )p .

pp p pp .

p  p ) .

p p  p p p .

p .

 p p pp p.

 p pp )p p pp p pp p pp p.

pp p .

 .

p pp p pp 4 p p p p p p p p p  p p .

p p p p p .

p p  p p .

 p p p .

p p .

p .

p .

 p p p  p .

p p .

p p p  p p p  p p p.

p pp p.

p p p.

 .

p p .

pp #p p .

p p .

 p .

p p .

p p p p .

p p " $p p p .

 .

p  p  p  p p p  p p .

 .

p  p .

p .

p p p p p p p p p.

p p p.

p p pp p p pp .

°esungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjukëp"# p%&p*8>$p pp p p p  p p p p p .&p pp '°erulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu secara berhikmah dan dengan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.

 p p p p p .

p p .

p p p  p p p p p ( p p p  p p p  p p  p p .

p .

 .

p p p  p p .

 p p p p  p p p p p p p p p p p p p .

p  p p p p p p p p p p  p p p .

 p  p.

p pp p pp .

 p p  p p p p p ! . p . p mujassimah.

p p p p p p p .

p p p p "as- sawad al-a¶zhom$p .

p p p  p p .

p p "jidal$p .

p p p p" $p pp   !  .

  .

"#p pp .

pp p p p p' ppp p.

p p p .

p p ëp #p p .

 p p . p p .

p p p.

pppp. p p.

pp p pp p  p pp p.

p p ppp p p .

p pp pp &p .

pp Muhammad itu adalah utusan Allah. dan orang-orang yang bersama dengan aginda adalah ÷ ÷  .

   .

 .

 ÷   ÷ .

 &p8/$p pp p .  ÷ «ëp"# p.

p p p  p p p .

 p p 4 p p ( .

p p .

p p p p p p .

p  p  p .

p p  p  p p p p ( p .

 p  p p .

 p 4 p p p .

p p p  )p  p . p p  p.

p pp. p p p. p pp pp p p p pp .

&p pp Wahai orang-orang yang beriman. barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya. maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang   ÷  ÷  .

  ÷ ÷   .

 .

 ÷ .

 ÷ ÷   .

 .

dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya). lagi Maha Mengetahui. diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. yang berjihad dijalan Allah. ÷ .p"# p! . Itulah karunia Allah. dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela.

&p>:$p pp p p   p  p p p p p p  p p .

p p p  pp p p pp p .

ppp p" p p p p .

p p $p .

p p p .

p p p p p  p p .

 p .

p .

p p p p .

p p  p p p p p  p p .

 p p p .

 p p   p p .

p p p  p p  p 1 .

 p p p p p p p .

p p p  p p p.

p  pp  p pp 1.

pp.

 p.

 p p  pp p.

p p .

pp p  p p p .

 p p  p p p .

p p p .

p .

p  p p.

 p p.

p pp p.

pp  p pp .

 p .

p p .

pp p pE  p .

pp p .

 pp pp .

p p p.

 pp   pp p  p  p p (p  p 4 p p p p p.

p.

p( .

ppp .

&p pp 'Orang beriman dengan orang beriman yang lain bagaikan binaan yang saling kuat menguatkan antara satu sama lain«ëp2<.

p pp( 6p pp .

 c  .

p pp 9p .

p .

p .

 p .

p .

p  p .

p p p .

 p .

p !p p p p .

p p .

 p .

p p p p .

 p  ppp p.

 pp pp p p pp .

p"# p%&p/0$p pp p p  p p p p . kemungkaran dan permusuhan. dan Allah melarang dari perbuatan keji.&p pp '°esungguhnya Allah menyuruh (kamu) ÷ dan berbuat ihsan serta memberi kepada kaum kerabat. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

p p .

p p .

p  p .

p  p p  p .

p p p p .

p p  pp p.

p.

p p .

p.

p p p p.

 p pp % p .

p p p .

 p .

p p .

 p .

p .

p p p p .

 p p .

 p p p p 9.

p p p p .

p  p  p .

p p p p  p p ( p p p p .

p .

p  p p p .

p p p p p .

 p p p p p .p .

p p .

 p .

p p  p .

 p .

p p p .

p p p p p . p p p .

 p p p p p.

 p p p.

p.

 p p p .

 p.

pp p .

 p.

 p.

pp.

 p  p p .

pp 9p .

p p .

 p p  p p  p p p .

p p .

p p p p p p .

p p p .

 p .

 p  pp p.

 p pp9 pp .

 pp  p.

pp p p p  p ' .

ëp p p  p .

p p p.

p p' .

ëp p p p.

p' . ëp.

p pp7.

p p ppp p' .

ëp p p .

p.

 pp p.

ppp pp p p p.

p .

pp .

 p p !p.

p# p p p p .

p  p p p p p p p .

p p .

p p .

 p <p .p  p .

p .

p p p .

 p p p p p .

 .

p p p p p .

p )p p .

 p p ppp pp .

dan bertakwalah kepada Allah. °esungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.ëp "# p ! . erlaku adillah. mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.&p pp 'Adan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum. karena adil itu lebih dekat kepada takwa.

&p+$p pp = p p .

p p  p  p p p .

p )p p p .

 p p p .

 p p.

pp .

pp p p pp .

p p p p.

p p p p p p .

 p pp p p .

p  p p  p p p p p . p .

 pppp.

  p pp ( p p p p .

p.

p p  p p p . p p .

 p p p .

p . p .

p  p p p p  p  ppp .

 pp pp p  p p ppp p. p p p pp = p p4 pp p. p  p p ppp p .

&p pp '  (seislam) yang zalim mahupun yang dizalimiëp .

pp p p p p &p 'F p 4 p ( p p p .

 p p ppp. p Bëp pp 4 p p &p 'Kamu tegah dia daripada melakukan kezaliman. . maka itulah bererti kamu telah membantunyaëp pp = p p 4 p p  p p p p p p . p p p p1 p p p ppp.

p .

pp pp. p &p'  yang zalimëp pp pp p  p p .

p p' ëp p pp 9 p .

ppp.

 p p p' ëp p . .

p.

 p p p .

 p p #p p 4 p p p p p p p . p p .ppp. p p' ëp pp p p .

pp.

 .

 p pp % p uslubp p .p .

 p. p p p p  p p 4 p p p p ppp.

 p.

 p p. p p p 'saudaramuëp . p p p p p . pp pp p p 4 p p  p p 'bantulahëp p p p .

p  p p p p . p p pukhuwwah Islamiyyahp p .

 p p p p p.ppp .

p p p p p ppp.

 p $%  $    . .

 $ .

 .

 &  .

$  .

 .

'p 7.

p p p . p p  p.

 p p.

 pp. .

 p .

 p p p p p p p p p.

 p.

p p pp < p p ' ëp p p p  p .

p  p Ukhuwwah Islamiyyahp p p p  p .

p  p  p p p .

p  p ) .

p  p .

p  p p 1 p p p p p p p p  p p p p p p p p p p .

 p p p .

 .

p p p p p p .

p p .

p p p p pp p.

p )p .

pp c .

 ! ( p p p p p .

pp p.

p pwasathp p p p  p p p .

p  p .

p  p .

 p .

p ifrathp "  p.

p $p  p  p.

 p .

ptafrithp" p p $p pp p p p   p  p p p p .

p p p  .

umat yang washathp (pertengahan)ëp"# p()&p*:-$p pp 9.&p pp 'Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam).

p  p p p p .

p p p  p p .

p p .

 p p.

 p .

p p.

p p<p p p.

 ppp pp &p pp 'Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (bakhil) dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya (boros) kerana itu kamu menjadi tercela dan menyesal.p"# p !&p8/$p pp p.

pp pp.

 p p p pp. p.

p p p #p p .

 p p . p p p p p p p p p. p p .

pp p.p p.

pp &p pp 'Hai orang-orang yang beriman.:$p pp .ëp"# p()&p8. janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya (ungkit) dan menyakiti (perasaan si penerima). seperti orang yang menafkahkan hartanya kerana riya (menunjuk-nunjuk) kepada manusia sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian.

 p .

p .

p p .

p  p p p .

p p   p p .

p p p p p p .

p p .

 p p  p .

p .

p p  p .

p .

p # p p  p .

p p  p p p p p .

 p  p p .

 p p p p p .

p p p p .

p p p p .

pp p pp  .

 p pp p p p p p p p .

p p .

p  p p  p  p .

p p .

p p  p  p  p ppp p.

 p p.

p p p.

p p .

p p p .

 p .

p  p p p p .

 p p p .

ppp pp p p pp .

sesiapa yang ingkar kepada Thaghut (syaitan dan kesyirikan) dan beriman kepada Allah. maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus.&p pp 'tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.p"# p()&p8>. Oleh kerana itu. °esungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.$p pp p p p p p p p p % p .

p p p p p p  p p p p p p  p p ppp ppp.

p p p .

p pp p .

p .

 p p p#.

 p pp pp  p.

p pp pp p p p.

p .

&p pp '°esungguhnya agama di sisi Allah (yang diredhai) adalah Islam«ëp"# p p&p*+$p .

pp 1 p p p .

p .

p p p .p .

p p Pluralisme p.

 ppp= p ppp p p p  p p p .

p p p .

p p Pluralismep p .

 p  p p p p p p p  p  p p p p p .

 p p p p "p $p p p p p p pp p p p.

 ppp p .

 p.

p p p.

p .

p p.

p .

p pp p p p p p Pluralisme p p p p .

 p p  p p p p .

 p .

p p p p p p p .

p pp .

p" p.

 pp$p p p p p p.

p p p pp ( p p pp p .

pp.

 p.

p p.

 p p p p Gp p p 9 p 1 p p ) .

p p .

 p .

p  p p p .

p p  p p .

p .

p .

p p  p p.

 pp p p.

p pp p p pp pp .

&p pp ³°hibghah Allah (celupan Allah). dan siapakah yang lebih baik shibghahnya selain dari pada Allah? dan hanya kepada-Nya-lah kami menyembah.ëp"# p()&p*-+$p pp p p pp p p.

p pp p.

p p .

p .

p .

%p p p p .

p p .

p  .

p p  p p p pp ppp  p.

p p) .

p pp.

 .

p p .

p p pp & ! c ! p pp p p .

p p p .

p .

p p  p p p .

p .

p .

p p .

p p  p .

p .

p  p p .

.

p p .

 p p  p # p p p .

 p  p p (maqasid$p .

p p pp p p pp .

"# p ()&p*+>$p pp .&p pp 'AAllah menghendaki kemudahan bagimu. dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

p p p p  p  p p p.

 p pMaqasid °yar¶iyyahp p.

 ppp !p p pp = pp p p p) p p pp pp .

wahai orang- orang yang berakal. supaya kamu bertakwa.&p p ³Dan dalam (hukum) qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu.p" p()&p*D/$p pp 1 p .

 p p .

p .

p p p p p .

p p  p pp.

 ppp &p pp '°esungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu. Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang.ëp "# p! .

&p/*$p pp 3 p p  p .

p .

p p  p p .

p p .

p p p p p  p p  p .

p p p .

 p p.

p.

 p.

p.

p  p p .

  .

) p p # p p p p  p p p syumulp " p p p .

p  $p.

p .

 pMaqasidp"  p $p.

p.

 p p .

 .

p  p  p " p p $p p p  p p .

.

p p p p .

p .

p p p p p .

.

p p p p p .

p.

p pp p # p .

p p .

p p p p p p  p p p .

p p p p .

p .

p .

p .

p  p  p p p p p .

 p p p p  p p .

p .

p pp pp p p p p p .

p .

p p p p "°iasah Islamiyyahp  p °iasah °yar¶iyyah$p  p p  p .

p  p p  p p  p p .

p p p p p .

p  p  p p.

pp p .

p pp p p pp .

kerana (membela) orang- orang yang khianatëp"# p% !&p*0>$p pp 3 p p pppp p pp p . dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah).&p pp '°esungguhnya Kami telah menurunkan Al-Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran. supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu.

p p pp .

p p .

 p p p # p .

p p p p  p .

p p p p p .

p p p p p p p .

p p p .

p p p p .

p p . p p p p .

p p p p .

p .

p p # p p p  p p.

p p p .

p pp .

<p p p.

 p.

 ppp4p3 pp &pp pp 'Kita (arat) mendakwa bahawa kita hidup pada abad ilmu pengetahuan«Namun. kehidupan yang keluar dari hukum alam yang dijalani oleh manusia pada umumnya pada masa sekarang mencekik dan mematikan interaksi penting yang diperlukan bagi keselamatan mental dan perkembangan sumber daya kemampuam manusia«  ÷ ÷   .

 .

  .

 .

!  ÷  . namun tidak memenuhi hajat asasi bagi fungsi fizikal mahupun intelektualnya. ÷    inatang-binatang tersebut diberi makan dan perlindungan yang cukup.

 .

  ÷  ÷  .

      .

 'ëp23pH p .

 &p1.

p&p pp<.

&p**0**86p pp p p p  p p p p .

p p  p  p .

 .

p p  p.

 p p.

 ppp p .

p p p p.

 p.

pppp p.

p.

p  p.

p p p p.

p .

p p.

 p pp p p .

 p  p p p p p p .

p p  p .

.p  ppp p p p p p  pp p p p .p  p .

p  p p p p p p p p p .

p .

 p p p p p p .

 p .

p p .

p  p p p p.

p !p# p!p.

p p pp  )* .

 p pp  p ( p p p  p .

 p  p p .p .

 p p p p p p p .p p  p p .

 p p p 7  p p p p .

p .

p p p '  ëp p p .

p p p p p p( p.

p p p pp .

 p  p #  p .

p .

p .p *.

p *Dp p p p p .

p p .

p .

p  p ( p .

p p p p .

p p p p p# p.

 p pp 9 p p  p p  p p  p p 9 p p  p p p .

p p p  p p .

p  p ( p 9 .

p  p p p .

 p p p p p .

p p p .

 p .

p  p ( p p p p .

 p .

p p p.

p p pp p p p p.

p9 p p.

 p pp .

p  p p  p  p p 9 p .

p p .

p ( p .

p  p p p p .

p p 9  p p .

 p p p p .

p  p p .

 p p  p p p .

 p p p3 p"I p4 p p9 p.

p $p pp % p p p .

pp pp p p p.

p pp  p pp p p p  p  p p p p p p  p p p p p 3 p p p.

pp pp 3 p p p p p  p p .

 .

p p p p p p .

 p p  p .

p <  p  p p .

 p p p p p p p  p .

 .

p p p .

p p p .

p p p.

 p.

 .

p p'pp ppp p .

ëp ' p p  p  .

ëp .

p p  p  p p .

 p.

p9 p. p p%.

p p pp p p  p .

p  p .

 p p  p p p p p .

 p Hedonismep p  p p p p p p p .

p .

p  p  p p .

p p .

p p  p p p .

p.

p p pp p p p.

 .

pp .

pp pp p p p p  p .

p <  p .

p  p p p p .

p  p .

p p p pp p .

pp p p pp .

! ÷ . mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah). dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah).&p pp 'dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia. yang mana mereka mempunyai hati (akal). tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah).

  .

 ÷ ÷ ÷   .

p"# p!&p*D/$p pp p p p<  p . " Mereka itulah orang-orang yang lalai.

p"Animalization of Civilization$p p p p .

p pp p. pp pp .

&p pp Atau apakah kamu mengira bahawa kebanyakan mereka (orang-orang kafir) itu mendengar atau memahami.   . Mereka itu tidak lain.

 ÷÷ ÷    .

 ÷ "p"# p. )&p::$p pp p p .

 p p p p p p .

p p p  p p .

p  p p p p p p p p p  p pp  p p p p .

p.

p p.

 pp p .

p  p p.

p p p .

p pp p p pp 4 p p p .

 p .

 p p p p p .

 p ( p p .

p 1p "p p.

 p( $pp p&pp pp 'Tamadun ini (arat) telah mengaburi mereka. lalu menjual roh mereka untuk digantikan dengan µpanggung wayang¶ dan µradio¶. yang disebabkan oleh transaksi baru ini. ÷÷ . Natijah dari kehancuran tamadun ini.

  .

 ÷  # .

ëp2 . ³Dunia Kebongkakan aru´.  ÷ ÷  dan dilukiskan oleh Aldus Hoksly sebagai.

 &p5**.6p pp .

( p pp p p pp# p .

pp &p pp 'Maka. agaimana seseorang itu mendapat bahagia atau keamanan dalam masyarakat haiwan?ëp 2Fp  p . maka mereka menjadi binatang. jika manusia jadi tidak berminat tentang agama.

p p p ?Religion With No Conception of ´od!6p pp p p .

 p p p p p p p p p  p  p p p pp.

.

 pp p p p .

p p p p .

pp pp .

p.

 p.

 pp !p p  p p p p.

 p p p(p# .

p .

pp pp p p pp .

agar mereka kembali (ke jalan yang benar)ëp"# p4 &p:*$p pp 9 p# . supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka.&p pp 'Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi.

p9 p.

p p pC p pp p .

p pp.

pp p( p p.

pp.

p p p .

p .

p.

pp p p p .

p p = p  .

p  p p .

p .

 p p  p  p p .

p p p p  p p p p .

 p .

 p p .

p p.

 p p .

p p.

p.

 p p pp # .

p p p pp.

p p .

p p p pp.

p p .

 pp p p.

 p.

 p p p?  !p p p p  .

pp.

 p.

p.

p p p p pp p .

 p .

 pp p.

 p p.

 p p p p.

 pp.

 p p p p p p.

p.

 p .

pp p p p .

p ( p p p p  p p p  p .

p p  p p p p .

 .

p p p  p .

p p p p .

 p p p p p p"spiritual$p.

p p p p ppehaviourismpp p p .

p p p .

 p p  p .

p p p p p .

p p.

p p p p.

p.

 p pp = p p p p p p p  p p p  .

p 1 p  p p p .

p p  p p p .

p .

 pp p p pp p p. p p  .

p p pp pp.

p p p ppp p.

p p p  p p p p p pp p.

ppp p p .

 p p p  p p p .

 p .

 p  p p .

p p 7p .

p p =p p .

p .

p p !p !p p .

 p p 4 p p p .

p p 7p p p .

p p .p .

  pp p p.

p p ppp pp p p .

p p p p p p p  p  p .

 p p p p p p .

p .

p p  p p p p p .

 p p p  p p .

 p .

p p p.

p pp p pp .

p pp .

pp p p .

p p .

p  p p p p .

 p p ? !p p# p pp E p .

p p p p p  p  p p p p # p .

 pp p p p p.

p p p p p .

p .

p .

p p .

 .

p   p  p p p .

 .

p p .

 p p p  p  p p p .

p p .

 p  p .

 p p  p p<  p1.

pp.

pp .

pp pp . p( p pp .

&p pp .

sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan (Al Quran) mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. pasti binasalah langit dan bumi ini.'Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka. dan semua yang ada di dalamnya.ëp "# p  ! &pD*$p pp (  !  & p pp  ppp.

p .

p p p.

p p .

p( p .

p p ?<  p 1.

!p p p p p p  p <p p p  pp ppp p p p  p .

p p p pp p.

 p.

pp p .

p p p p pp  p .

p  p p p.

 p.

 pp# p# p p <p p %.

 p .

p p  p ?Maza Khasira Al-µAlam bi Inkhithath Al-Muslimin!p "pp pp.

p9 p  $p.

p p pp % p p p p pp p p p .

 p p p p  p p .

p .

 p p .

 p p p p p p .

 p p 4 p p p .

p .

p p p p .

p p p .

 p .

 p p p p p4 ppp p.

 p( .

p p p p .

p p p p p p p p p .

p( .

pp p pp p.

p.

 p pp pp p p p .

p4 pp.

p p p( .

ppp .

&p pp 'Apabila telah datang pertolongan Allah dan ÷.

Dan engkau melihat manusia akan masuk dalam agama Allah berbondong-bondong.. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhan engkau dan memohon ampunan-Nya. °esungguhnya Dia Maha penerima Taubatëp 2# p %&p*:6p pp p p .

 p p  p p .

p .

p .

 p p p p  p p p p.

p.

 p p pp.

p p pp  p p .

 p p.

 pp pp p .

 p  p p p pp p p.

p p.

 pp .

pp 9p 4 p p .

p  p p p p p .

 .

p  p .

p p p p  p p .

p p p .

p .

p .

 p 9p .

p p4 pp.

 p p.

p pp( p p &p pp '(Nabi) Muhammad adalah seorang Rasul yang paling berjaya berbanding para rasul yang lain dan berbanding tokoh keagamaan yang lainëp 2Encyclopedia ritannica6p pp p p p  p .

 p p p p p p p .

p p p .

p p p p p  p p .

p p .

 p p  p p p p p p .

p p  p .

p !p .

 p p p p .

p p p .

.

 p .

p .

p p p p p p p p pp p.

 p.

p p  p p p p p pp ( p p p p .

 p p p .

 .

p  p p p p .

p p .

p p p  p .

 p p p p p  p p p p p p p p p p  p .

p p p .

p p pp 9 p .

p1)p pp p pp p p  p p.

p )p .

p p pp .p p p.

&p pp ³arangsiapa yang bertaqwa kepada Allah nescaya akan dijadikan untuknya jalan keluar (dari masalah) dan Dia mengurniakan rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka´ "1)&p 8-$p pp .

 p p p p p p p )p p p .

 .

p  p .

p p .

p p p p .

 p p p p p  p p )p .

p p p .

p .

 p p p p p pp.

pp p p p .

ppp pp .

p pp.

 pp !p pp Tashih Al-Aqidahp" p) .

$p pp 3p p) .

pp.

p.

p p p p pp p  pp p p Tauhidp " p $p .

p Tanzihp " p p .

 .

p $p p p p .

p p  p p .

p p .

p p .

p .

p  p p  .

p .

p .

 p % p p p  p p  p pp p pTanzihp p) .

p p .

 p p3 pp .

 p p ) .

p p .

 p p .

p p p .

p ) .

p pp p pp #p p p) .

p pp .

 p p.

p.p4 ppp p p p p p .

p p p .

p ) .

p p p  p % p pp pp.

p.

p pp p p p pp pp pp p p p p p.p.

p p p .

p !p.

p# p p.

 p pp # p  p p p p 9 p ! . p  p # p .

 p7 p.

p p p p p p  p) .

p p.

 ppp !p# p9 p p.

pp p p .

p .

p p p <p ! p .p .

p p p p  .

p p  p  p .

 p .

p p .

p )p "$p p  p pp p p pp p p.

 p p pAhlus-°unnah wal Jamaahp.

 p p p .

p.

p p p pAl-Asya¶irahp.

pAl-Maturidiyyahp ppp.

p p p p  p .p Ahlus-°unnah wal Jamaahp p .

p p .p p .

p  p .

.

p Ahlus- °unnahp p p .p p  p .

p  p . p % . p p F.

 p  p # p p p .

p An-Nizhamiyyahp .

p (.

.

p % p .

p p .

pAl-Asya¶irahp p .p  p.

pp 9 p .

 p p  p p  p  p .

p  p p p p .

p ) .

p p p .

p p p p p p p  pp p.

 p9 p p pp.

p p<pp.

p p .

p p  p ) .

p p "Ahlus-°unnah$p p .

.

p p  p ppp ! . p.

p p p p p p !p p p p pp p p pp 9 pp !pAl-Asya¶irahp.

pAl-Maturidiyyahp p p p p p p p p p  p  p .

 p p p p p.p .

 pp  pp. p p p p p.

p pp p p p p p p " p Mujassimah$p p p .

p .

p p !p Al-Asya¶irahp  p p  p p p .

p p p p p p p p p p .

p .

p p p p p Hanabilahp .

p p .

p ) .

p p  p.

p) .

pp.

p pp = p p p # p # .

.

p  p .

p # p .

 p p  p .p .

p p p p p .

p p p p p  p p) .

pp p.

p pp pp # p# .

.

p .

 p .

p p pp.

pAl-Asya¶irahp.p .

p ) .

ia adalah antara faktor mazhab Al-Asy¶ari tersebut ke serata dunia Islamëp2Al-Mawa¶izp:5*. p p&p pp '°alahuddin pada zaman kanak-kanaknya telah menghafaz aqidah yang disusun oleh Qutubuddin Abu Al-Ma¶ali Mas¶ud bin Muhammad An-Naisaburi. beliau menyuruh umat Islam pada zamannya berpegang dengan mazhab Al-Asya¶irah dalam aqidah« ahkan. Maka.p pp ppAhlus-°unnah wal Jamaahp pAl-Maturidiyyahpp ) .06pp pp p p# p# . dia juga menyuruh anak-anaknya menghafaznya« Malah.

.

p . p  p p p  p p  p p .

p p .

p p p .

p .p As-°unnahp "Al-Asya¶irahp  $p p p p p.p# p p  p pTashih Al- .

Aqa¶idp  p p ) .

p .

 .

p p p p p .

p p p.

 pp p pp p p p .

p .

p p ) .

p p p p .

p  p p p p p  p  p p p p p p p .

p p p .

 p  p p ) .

p p p.

p p p p p p.

 p p p p p .

p p p p .

 p .

p ) .

p p# p p p p.p p p p p  p ! .

p p p p .

p pp pp 9 p p <p (p p p p p p Al-Ikhwan Al- Muslimunp  p p  p p ) .

p .

p ) .

p p p p .

 p .

p Risalah Al-µAqa¶idp  p p p p .

 p .pAl-Asy¶arip.

p) .

p  p p  p.

pp p !pp p p p .

p ) .

p Ahlus-°unnah wal Jama¶ahp p .

p Al- Asy¶arip pAl-Maturidip pp p  p p p.p .

p ) .

pp  p p p p"Al- Asya¶irahp .

p Al-Maturidiyyah$p  p p p p  p .

p p p pp p p.

p p.

p.

 p.

p  pp 7 p ) .

p p p p .

 p ) .

p  p p p p .

p p.

p p p pp p.

 p pp 9 pTarbiah °ufiyyahp.

pTazkiyyah An-Nufusp" p7 $p pp p p p p p p .

p p .

p .

p p p p p  p p .

p .

p .p tarbiah sufiyyahp p p p p  p p p p .

 p p  p p  p .

p p p p p p p # p # .

.

p  p pp 3p p p p # p # .

.

p  p p .

 p p  p .

p p.

 p p p.

pp pp .

pp # p3p.

p .

p% p &p pp '# .

.

p p.

p pp p p.

p p !p  p p  p .

 p p .

p p .

p ëp 2°iyasah °holahuddin Al-Ayubip fi ilad As-°yam wa Al-Jazirahp p 3p.

p  p(.

.

6p pp # p .p .p p  p  p  p .

p p .

p tazkiyyah an-nufusp " p $p p p .

p  p p )p .

p .

 p p p p ) .

p p  p .

p p p p p p .

 p .

p  p p  p .

p  p p p p p  p p .

p.

 p p p.

p p pp 9 p  p p p p  p p p .

p p p p p <p (p p  p .

p p  p .

p p  p p  p p p p p .

p p p  p .

p .

 p p ? p p . p .

p p  p  p  p p .

p p p  p p Al-Ikhwanp p p p Haqiqah °ufiyyahp ( p  p .

 p .

p p .

 .

p .

.

p p  p .

p p .

p p p p.

pp p  pIkhwan Al-Husofiyyahp pp p1.

p ppp#p .

p p pp  p p p .

p .

p  p p p p p p p .

p  p p p .

 p p p .

p p p p .

p p p p p p p p p p .

 p p p .

pp ppp p p p.

 p .

pp pp pp p p .

 p p p p p p p p p  p p p .

p .

p p .

p p .

p .

 p p p p .

 p p .

p p p p p p .

 p p p  p p .

p p p p p .

p p .

 p .

p .

 p p  p pp r&'*''  .

pp pp .( p p .

Dialah yang telah mengutus Rasul- Nya (dengan membawa) petunjuk (al-Quran) dan agama yang benar untuk Dia memenangkan atas segala agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainyap"# p 1 &p-8--$p pp p p p p p pp p p. sementara Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya- Nya walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukainya.&p pp 'Mereka (musuh-musuh Islam) hendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka.

pp p p p p p ( p p .

 .

p  p p .

p p p  p p p pp p .

ppp p !pp ppp p p.

p pp p pp p p p pp .

&p pp p'dan demi sesungguhnya. Kami telah menulis di dalam kitab-kitab yang Kami turunkan sesudah tulisannya pada Luh Mahfuz bahawasanya bumi itu akan diwarisi oleh hamba-hamba-Ku yang solehëp"# p !&p*0>$p pp r .

.

).

   p pp #p p  p p  p p .

p p .

p ( p .

p p .

 p p p .

p .

p p  p p p p p p p p.

.

 p.

p p.

p .

pp p .

.

p .

p ppp p p .

p .

pp .

p.

p.

p.

p p .

p p pp pp.

p .

p p .

pp.

p .

p( p .

 p p p .

 p p p p ( p  p .

 p .

 p p p . p .

p p .

p p p p p % p p p ( p  p p p  p .

p  p p .

p .

 p  p .

p p p p p .

p( p p .

p.

p.

 p pp p.

 p pp 7p p p p .

p .

 p  p <.

p p # p <  p p p  p  p ?The Clash of Civilization!p p  p ( p p p p .

 .

pp.

p p p p p p p .

p p .

p .

p ( p p p  p p # p <  p  pp p p p p p.

p pp9 p p .

 p pp 9 p p p p p.

 pppp( p.

p p ppEp.

 .

p  pC p.

p.

Europe and The Islam!p p  p p p .p p p p?The West.

p p p # p <  p pp pp 9 p.

 p.

 .

pp  ppp( p ppp p p p.

 .

ppp p.

p %pp .

padahal kamu adalah orang-orang yang paling tinggi (kedudukannya) jika kamu orang-orang berimanëp"# p p&p*-/$p pp p !p p p  p p .&pp pp 'Janganlah kamu berasa lemah (kerdil) dan janganlah pula kamu bersedih.

p .

p .

 p p p p .

 p p   p p p p p .

p p p p .

p p p .

 p p pp p p p pp.

p p .

p pp p p p p p p pp .

 p pp .

ppp.

p p.

 p p pp .

 p.

 p p p .

p .

 p p p p p .

 p p p .

p ( p p .

 p.

p pp p p p p p.

p p ppp .

p p.

p p p.

p p p p p p.

 p p pp .

p p.

 p .

p p.

"# p < &p-$p pp ( p p p p p p .p p pp p p p p pp p &p p ³iarkanlah mereka (di dunia ini) makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan- angan (kosong). maka kelak mereka akan mengetahui (akibat perbuatan mereka)´.

pp.

 pp.

 p( p p.

 p .

p .

p .

p p .

 .

p p .

p p p p p p p p .

p .

 .

p .

p p p p  p p.

 p .

p .

p pp pp p  p p  p p # p  p C p .

p p .

 p.

 .

p  ppp.

p pp p ppp  p p.

 p p p p p .

pp  p .

p p p p p  p .

p .

p  p p p p pp p.

p p pp p pE ppp p.

p.

ëp 23p . p( pp &pp pp 'Ayang memberi ilham kepadaku untuk tujuan yang mulia ini adalah buku-buku dari Averroes (Ibnu Rusyd).

p 4p p .

p #p .

p 1.

p&p-0.-0D6p pp c ( ! +  p p .

 p p p p .

 p .

.

p  p  p p p .

p p p .

p p .

p  p p p p p .

p .

 ppp pp < p4.

pE p &p pp 'p ppp p pp.

p Ap( p p p p .

 p p .

 p .

 .

p p p p .

 p p p .

 .

p pp.

p p p ëp2Los Angeles Timesp-*p p*//.6p pp 3p #p13Hp.

 p*/+/p25&p:6p.p*Dp.

p p &p pp 'pp.

p pp p p p.

p.

 ëp pp #p p p3p4 p &p pp 'Orang Islam kini sudah lebih banyak berbanding orang Yahudi di Amerika Utaraëp2E(#p%6p p p  p p p p p p p .

p p p  p .

 p p ppppp p p p pp p   p p p .

p p p p %p p .

 p p p ppp p pp p p .

p p p .

 p .

 p p .

 .

p  p p .

 p p p p.

p .

p p p.

 p p p p pp p.

p .

p p p p p ppp p p .

3 p p p p .

 p .

 p .

 p .

p p p p  p p p pp p.

 p p p p pp p .

  p p 4 p p p ' p  p p p .

p  p ëp p p  p p p p .

 p .

p  p pp p.

 p p.

 p.

 .

p p? p.

 p.

p p !p p .

pp pAl-Wahnpp pp  .

c   .

p p p p pp .

p. ayat-ayat suci yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.&p pp 'Dan Kami turunkan secara beransur-ansur dari Al-Qur¶an. Dan (sebaliknya) Al-Qur¶an tdak menambah (apa-apa) kepada orang yang zalim (disebabkan keingkaran mereka) melainkan kerugian semata-mataëp"# p!&p+8$p pp p4.

p p pp p p.

pppp p  p p p .

p p p .

 p p  p p .

p p.

 .

p p .

 .

pp p.

p.

p pp !p.

p p  p .

p.

p.

p.

pp .

p p p .

p p pp p !p p p pp p  p.

 p  p p .p.

p p.

pp p p .

p.

p pp p pp p.

p p p pp  p p .

p pp p .

p  p p p p p p .

p p .

 p p p p.

p p p p pp !p p  p .

p .

 p  p p p .

p p p  p.

p .

p p p p p .

p  p .

p  p p p  p .

p .

p 9 p p  p .

p .

p  p p .

p p p p .

p p p  p p p Ubudiyyahp "p p .

 $p .

p .

 p  p  p p .

p p p p p p .

pp p p pp .

 pp pp .

p pp p.

p p p p p p p .

p p p p  p p p p pp p pppp p p.

p p p  p p.

p pp p.

p.

 p p.

p p  p p p .

p p p p p p p .

pp p p pp pp p.

p4 ppp .

tidak siapa mengetahui bahagian mana yang terbaik. yang pertama ataupun yang penghabisan!!p 2<.&p pp ??Perumpamaan umatku adalah bagaikan curahan air hujan.

p  p p .

p 1 . pp< p.

p 1 pp<.

p p.

p.

6p pp Wallahu a¶lamp p . pp pp 1 .