You are on page 1of 1

Anna Pitkänen Mediatiedote 1

HAAGA-HELIA University of Applied Sciences
FIN1LF010-1
7.5.2010

Tutkimus ja tuotekehitys on tulevaisuuden toimiala

Ylempiä toimihenkilöitä sekä kaupallisen ja teknillisen alan opiskelijoita
kiinnostavat toisistaan poikkeavat työnantajatoimialat.

Toimihenkilöitä kiinnostavat eniten kaupan ala ja teknologiateollisuus,
opiskelijoita liiketoiminnalliset alat vetävät suppeammin. Heitäkin kiinnostaa
kyllä teknologian ala, mutta ensisijaisesti opiskelijat mielivät töihin tutkimuksen
ja tuotekehityksen pariin. Tämä selviää Elinkeinoelämän keskusliiton tänä
vuonna teettämästä työnantajamielikuvatutkimuksesta.

Opiskelijoiden halutuimmat työnantajat ovat teknologian piirissä ja julkisilla
tahoilla (kunnat, kaupungit, valtio). Toimihenkilöitä vetävät taas enemmän
kansallisesti tunnetut kauppaketjut ja jälleenmyyjät.

Niin toimihenkilöiden kuin opiskelijoidenkin kesken tasaista suosiota nauttiva
teknologiateollisuus on kohottanut hieman päätään molempien keskuudessa
parin viimeisen vuoden sisällä. Työnantajan valinnassa niin toimihenkilöt kuin
opiskelijat korostavat yrityksen eettisiä arvoja. Suurin osa opiskelijoista (70%)
sanovat myös olevansa valmiita lähtemään töiden perässä ulkomaille.

Elinkeinoelämän keskusliiton teettämän tutkimuksen on toteuttanut
tutkimuskeskus Selväx Oy. Tutkimukseen vastasi 985 teknillisesti ja
kaupallisesti koulutettua ylempää toimihenkilöä sekä 899 teknillisen ja
kaupallisen alan korkeakouluopiskelijaa.

Lisätietoja antaa arkisin klo 8-16 tutkimusjohtaja Niilo Manninen, puh. 050 869
90111.