You are on page 1of 7

5&-"6*-/"7

!"#$%&'%(#)'*

& # , +
0%" 0 % ,
3 3 " %
- / " 7
"-& - " 6 4 % * 00
%$ 5 5 & % ' & ( >
#
-
;
3
/
%
#"! ! " # $ %
=" # & )
,% , & % " ' / 4 4
% 8 "
& 7% # ,)9
+ -
#%0
/%. % /
. %7)*6): " ;)
) < "
/
) - .
#,+
)7% '
)
8
'87 !"-7
-"!
# , , # '
+%*
)%( &( % )*%+
. " % ,
1 -
&#' &
0)//)0 ' # &
/ " %
& $
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! &4$#$5555555555555555555555555555555555555555555555555555 !"6$5555555555555

89":$ '.5BKLK<@@@'.5DMK<@@@DMK5NKO "4)*(# .*"%(67$


&'() 1.0.1 *+, $-, ./0 #123,

Patrick loopt de trap omhoog, je ziet de Geen Tekst


shot vanaf de achterkant van de trap. je
ziet nog niet wie het is die de trap op
loopt.
!"#$%

2.0.1/2.0.2 *+, $-, ./0 #123,

-Omringt door kaarsen. I pray everyday fear no man but god!


And i, i hope he hears me. Cause i need
-Voor een raam of spiegel zittend met his love!
zijn handen voor zijn gezicht.
So many niggaz hating on me now,
-Shots van verschillende drank en drugs, will i survive?
Patrick speelt met kogels in zijn hand.
!"#$%

2.0.3
!"#$%

2.0.4
!"#$%

3.0.1 *+, $-, ./0 #123,

-Hij zit op zijn knieen, en kijkt naar I’m ready to die, for what i believe in!
beneden. This mindstate that i’m in…
!"#$%

";<=>,9/,1?@A@BCDD !1-=E";<=>,9/,1?@A@B@F&GH/I=J

@P ]
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! &4$#$5555555555555555555555555555555555555555555555555555 !"6$5555555555555

89":$ '.5BKLK<@@@'.5DMK<@@@DMK5NKO "4)*(# .*"%(67$


&'() 3.0.2 *+, $-, ./0 #123,

-Zie je een close up van de zijkant de I’m ready to die, for what i believe in!
kant die niet gesminkt is. This mindstate that i’m in…

-Hij kijkt naar beneden


!"#$%

3.1.2 *+, $-, ./0 #123,

-Doet hij zijn hoofd omhoog en kijkt hij Ya’ll niggaz can’t see me!,
in de camera, in een flits zie je nu ook de
andere kant van z’n gezicht.

-Hij heeft het pistool in zijn hand en


houd deze bij zijn gezicht.
!"#$%

3.2.1 *+, $-, ./0 #123,

-Shot van een stapel papieren op de Half of me you’ll never be, you’ll never
grond(Teksten), met daar tussen een get the best of me!
plaatje van het all seeing eye van de
illuminatie. Gotta get mine, gotta run tha streets!
Can’t slip cause they be watching me!,
!"#$%

4.0.1/4.0.2/4.0.3 *+, $-, ./0 #123,

-Patrick staat op met de pistool, achter It’s not easy to be me, i’m beggin the
z’n riem aan de achterkant van zijn lord to free me.
broek.
I’m seeing satin infiltrating, but
-Hij haalt de pistol uit zijn riem, terwijl hij nobody believes me,
zegt
“i’m seeing satan infiltrating but nobody
believes me.”

-In een flits zie je het Free-mason


!"#$%

symbool
5.0.1 *+, $-, ./0 #123,

5.0.1 -Zie je hem kijken naar een foto van Please mama don’t leave me, i’m loosin my
hem en zijn vriendin. mind. I know you feeling, my pain when
you look in my eyes
5.0.2 -Hij gooit van alles weg en kapot
Till the day that i die, i will try to be worthy
door het scherm, terwijl hij heftig aan But i’m not happy here mama so please
een fles whisky loopt te zuipen. forgive me
I live for today and if i die tommorow don’t
5.0.3 -Wanneer de tekst eindigt valt hij shed no tears
op z’n knieën en huilt. Cause my live here was filled with sorrow.
!"#$%

";<=>,9/,1?@A@BCDD !1-=E";<=>,9/,1?@A@B@F&GH/I=J

@P ]
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! &4$#$5555555555555555555555555555555555555555555555555555 !"6$5555555555555

89":$ '.5BKLK<@@@'.5DMK<@@@DMK5NKO "4)*(# .*"%(67$


&'() 5.0.2 *+, $-, ./0 #123,

5.0.1 -Zie je hem kijken naar een foto van Please mama don’t leave me, i’m
hem en zijn vriendin. loosin my mind. I know you feeling,
my pain when you look in my eyes
5.0.2 -Hij gooit van alles weg en kapot
door het scherm, terwijl hij heftig aan Till the day that i die, i will try to be
een fles whisky loopt te zuipen. worthy

5.0.3 -Wanneer de tekst eindigt valt hij But i’m not happy here mama so
op z’n knieën en huilt. please forgive me
!"#$%

I live for today and if i die


5.0.2 tommorowdon’t shed no tears, Cause
my live here was filled with sorrow.
!"#$%

5.0.2
!"#$%

5.0.3
!"#$%

6.0.1 - 6.0.3 *+, $-, ./0 #123,

6.0.1 -Een shot dat die aan het bidden is. CHORUS
Dear lord can you hear me,
6.0.2 -Shot van de kaarsen. the struggle has got me losing hope,

6.0.3 -Shots van z’n achterkant. I’m sittin’ reminissin’ inhailing tha
weed smoke!
6.0.4 -Shot van Jezus die aan een kruis
hangt Now i know that it’s hopeless, but still i
try, A Soldier till the day that i die!!
!"#$%

";<=>,9/,1?@A@BCDD !1-=E";<=>,9/,1?@A@B@F&GH/I=J

@P ]
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! &4$#$5555555555555555555555555555555555555555555555555555 !"6$5555555555555

89":$ '.5BKLK<@@@'.5DMK<@@@DMK5NKO "4)*(# .*"%(67$


&'() 6.0.4 *+, $-, ./0 #123,

6.0.1 -Een shot dat die aan het bidden is. Dear lord can you hear me,
the struggle has got me losing hope,
6.0.2 -Shot van de kaarsen.
I’m sittin’ reminissin’ inhailing tha
6.0.3 -Shots van z’n achterkant. weed smoke!

6.0.4 -Shot van Jezus die aan een kruis Now i know that it’s hopeless, but still i
hangt try, A Soldier till the day that i die!!
!"#$%

7.0.1/7.0.2 *+, $-, ./0 #123,

7.0.1 -Shot dat Patrick een snee maakt in This is for the haters that thought that
zijn hand met een mes, vervolgens zie je i wouldn’t make it
een close up van een glazen potje waar
het bloed in drupt. Succes is the best revenge, the money
wil ease the pain,
7.0.2 -Shot dat je Patrick met verband
om zijn hand ziet, het bloed komt er
doorheen.

7.0.3 -Shot dat Patrick zijn teksten op


!"#$%

papier schrijft in z’n eigen bloed.


(oud schijfgerei/veer) (op een agressieve
7.0.3
manier)
!"#$%

8.0.1/8.0.2 *+, $-, ./0 #123,

8.0.1 -Je ziet een zwarte silhouet uit de Insane how things change, didn’t
schaduw stappen die hem de mic geeft. planned this

8.0.2 -de Silhouet buigt z’n hoofd en I’m just doing what i do, and now i’m
verdwijnt weer in de schaduw. caught up in the maddness.

They tellin me to keep it real can’t help


but feel the pressure,

It’s all on me, i got to do this for my


!"#$%

generation,
9.0.1 *+, $-, ./0 #123,

9.0.1 -Rapt Patrick richting de hemel, It’s all on me, i got to do this for my
(2 lines) generation,

Gotta let them no that no matter how


hard it gets
!"#$%

";<=>,9/,1?@A@BCDD !1-=E";<=>,9/,1?@A@B@F&GH/I=J

@P ]
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! &4$#$5555555555555555555555555555555555555555555555555555 !"6$5555555555555

89":$ '.5BKLK<@@@'.5DMK<@@@DMK5NKO "4)*(# .*"%(67$


&'() 10.0.1 *+, $-, ./0 #123,

Shot van dat Patrick in de spiegel kijkt, in Gotta let them no that no matter how
de spiegel zie je patrick maar dan zijn hard it gets
gezicht volledig geschminkt. Zijn
reflectie in de spiegel beweegt anders Believe in yourself and never give up.
als hem. Hij zegt/schreeuwt “never give
up”.
!"#$%

10.1.1 *+, $-, ./0 #123,

Shot dat die in de zelfde spiegel kijkt of And yes i know this live is crazy but we
uit een raam, je ziet een weerspiegeling can make it baby,
van zijn gezicht. I thank the lord cause he send you to
save me
!"#$%

10.2.1 *+, $-, ./0 #123,

-Shot dat hij naar boven kijkt en aan het Maybe if try real hard, and pray at the
bidden is of een kruis slaat op z’n borst. same time,
Richting de hemel aan het schreeuwen. We will finally find god.
!"#$%

11.0.1 *+, $-, ./0 #123,

11.0.1 Pan van beneden naar boven van I’m scarred for live but i’m stronger
Patrick. than ever,

11.0.2 Shots dat die boos is/door aan het Motherfucker you fuck with me you
flippen. gotta dance with the devil.
!"#$%

11.0.2
!"#$%

";<=>,9/,1?@A@BCDD !1-=E";<=>,9/,1?@A@B@F&GH/I=J

@P ]
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! &4$#$5555555555555555555555555555555555555555555555555555 !"6$5555555555555

89":$ '.5BKLK<@@@'.5DMK<@@@DMK5NKO "4)*(# .*"%(67$


&'() 11.1.1 *+, $-, ./0 #123,

Shot van zijn hele gezicht. Gotta let them no that no matter how
hard it gets

Believe in yourself and never give up.


!"#$%

12.0.2 *+, $-, ./0 #123,

Chorus Dear lord can you hear me,


the struggle has got me losing hope,
-Zelfde idee als vorige chorus maar dan
is Patrick iets gekker en agressiever. I’m sittin’ reminissin’ inhailing tha
weed smoke!
-Patrick speelt weer met de kogels en
begint met het pistool op zijn hoofd te Now i know that it’s hopeless, but still i
slaan/tikken. try, A Soldier till the day that i die!!
!"#$%

13.0.1 *+, $-, ./0 #123,

-Shots van patrick helemaal in het donker, met op de achtergrond silhoutten, 5 of


6 personen zonder gezicht(of ook geschminkt). Patrick heeft de pistool in zijn
hand en brengt zet deze langszaam op zijn slaap. Terwijl hij dit doet worden de
silhoutten op de achtergrond steeds wilder.

-Wanneer de verse afgelopen is zal Patrick de pistool afvuren!

Scared to go to sleep, nightmares got the best of me,


Pictures of my nigga getin shot, Remie rest in peace.
I’m doing this for my niggaz who aint got shit,
!"#$%

And all of my single mammies, tryin to make ends meat.


I know it’s hard to breath, somethimes you just wish,
That you could just spread you’re wings,
and fly away, From this bitch.
Shit what can i do but try to make you see,
I didn’t choose this life, this life chose me.
Do you feel me don’t judge if you don’t know.
And if you try to run up on me,
know that i will let it blow.
Thats how it goes i gotta protect mine,
But somethimes i hear that voice in the back of my mind.
Saying i won’t survive,
living life, do or die
so i break down and cry and i ask the lord why,
why are we living to die, what is the meaning of life.
!"#$%

Why do the good die young, in my mind it’s not right.


14.0.1 Patrick valt op de grond, je ziet een close I-I Stay up all night, somethimes I-I
up van zijn gezicht, zijn ogen zijn dicht. can’t sleep, can’t close my eyes,
Hij bloed uit zijn neus en mond. Je hoort When will it be my time feels like i’m
een hartslag rustig op komen, op dat loosin my my minddd….
moment gaan zijn ogen open en zegt
die het laatste gedeelte van zijn tekst
met zijn laatste adem. Op dat moment
hoor je ze hartbeat (flateline). Net op het
moment dat het beeld uitfade, gaat zijn
oog aan de geschminkte kant weer
open.
!"#$%

";<=>,9/,1?@A@BCDD !1-=E";<=>,9/,1?@A@B@F&GH/I=J

@P ]