You are on page 1of 6

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BPS/03(1)
PENILAIAN MENENGAH RENDAH
TAHUN __________
BORANG PENYELARASAN SKOR
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

Nama Sekolah : _____________________________________ Tingkatan : ____________________

Mata Pelajaran : _____________________________________

ANGKA
BIL NAMA CALON KONSTRUK / ELEMEN / MODUL / KEMAHIRAN
GILIRAN

Ps P BS SM Ps P BS SM Ps P BS SM Ps P BS SM

Nota : Ps – Pentaksir Sekolah
P - Penyelaras
BS - Beza Skor
SM - Skor Muktamad

Masalah dikesan : 2. LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA BPS/03(2) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENILAIAN MENENGAH RENDAH TAHUN __________ FORMAT LAPORAN PENYELARASAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DAPATAN PENYELARASAN Rumusan / Ulasan Penyelarasan 1. Cadangan Tandatangan Pemantau Luar / Dalaman Tandatangan Pengetua __________________________ ___________________________ (Nama Pemantau) (Nama dan cop Pengetua) Tarikh .

Penyelaras BS . Beza Skor SM . LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BPS/03(1) PENILAIAN MENENGAH RENDAH TAHUN __________ BORANG PENYELARASAN SKOR PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Nama Sekolah : _____________________________________ Tingkatan : ____________________ Mata Pelajaran : _____________________________________ ANGKA BIL NAMA CALON KONSTRUK / ELEMEN / MODUL / KEMAHIRAN GILIRAN Ps P BS SM Ps P BS SM Ps P BS SM Ps P BS SM Nota : Ps – Pentaksir Sekolah P . Skor Muktamad .

Masalah dikesan : 2. Cadangan Tandatangan Penyelaras Tandatangan Pengetua __________________________ ___________________________ (Nama Penyelaras) (Nama dan cop Pengetua) Tarikh . LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA BPS/03(2) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENILAIAN MENENGAH RENDAH TAHUN __________ FORMAT LAPORAN PENYELARASAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DAPATAN PENYELARASAN Rumusan / Ulasan Penyelarasan 1.

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA JPPBS/02 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENILAIAN MENENGAH RENDAH TAHUN __________ JADUAL PERLAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH NAMA SEKOLAH : _____________________________________________ KOD MATA PELAJARAN : _________________ _____________________________________________ MATA PELAJARAN : __________________ BULAN BIL TINGKATAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV DIS .

CONTOH LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA JPPBS/02 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENILAIAN MENENGAH RENDAH TAHUN __________ JADUAL PERLAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH BULAN BIL TINGKATAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV DIS Menyediakan Menyediakan Membuat 1 1 CEKAL bahan Modul bahan Modul model 1 1 Modul 1 .