You are on page 1of 1

PENYATA TUNTUTAN ELAUN LEBIHMASA BULAN SEPTEMBER 2010

Nama Pegawai/Pekerja: ABDUL RAZAK BIN SULIEMAN No. Kad Pengenalan : 621027-01-5571
Jawatan: PENGAWAL KESELAMATAN Gaji Sebulan : RM 1229.07
Kumpulan: KP 11 Kadar lebihmasa Sejam : RM 5.90
Pusat Pembayaran (jika ada): 1002 Kadar Elaun 1/3 daripada Gaji Bulan : RM 409.69
No.Gaji: 14575427 Kebenaran dibawa P.A 15 Bab ‘G’ (jika ada) :
No.Akaun (BSN): RHB 1-08203-3004188-5 Ibu Pejabat: Institut Pertanian Titi Gantong,
32600 Bota, Perak Darul Ridzuan.

Tarikh Hari Biasa/ W Waktu Bekerja Jumlah Jam Lebihmasa
dan Hari Hari Rehat/ aktu Kerja Biasa Sebagai Lebihmasa Hari Kerja Biasa Hari Rehat Hari Kelepasan Butir-Butir Tugas
Kelepasan
Am
Am
Dari Hingga Dari Hingga Siang Malam Siang Malam Siang Malam

10.09.10 Kelepasan Hari Raya puasa 8.00 pg 4.00 ptg 6 2 Ganti Cuti pada 24.09.10
1 (Jumaat). Bertugas di pos B IPP
Jumaat Am 4.00 ptg 12.00 mlm
serta kawasan sekitarnya

Hari Raya Puasa
11.09.10 Kelepasan 8.00 pg 4.00 ptg 6 2 Ganti Cuti pada 25.09.10 (Sabtu).
2 Bertugas di pos B IPP serta
Sabtu Am 4.00 ptg 12.00 mlm
kawasan sekitarnya

12.09.10 Hari Kerja 12.00 8.00 pg
4.00 ptg 12.00 mlm Ganti Cuti pada 26.09.10 (Ahad)
Ahad Biasa mlm

16.09.10 Kelepasan 12.00 8.00 pg 2 6
Satu Malaysia Bertugas di pos B IPP seta
mlm kawasan sekitarnya
Selasa Am

12.00 Bertugas di pos B IPP serta
18.09.10 Hari Rehat 8.00 pg 2 6
mlm kawasan sekitarnya
Sabtu
JUMLAH JAM LEBIHMASA 2 6 14 10 32 jam
X GANDAAN X 1.125 X 1.25 X 1.25 X 1.5 X 1.75 X 2.0
JUMLAH JAM LEBIHMASA YANG DITUNTUT 2.5 9 24.5 20.0 56 jam

JUMLAH BAYARAN LENIHMASA YANG DITUNTUT = RM 5.90 SEJAM X 56 JAM = RM 330.4
RINGGIT MALAYSIA : TIGA RATUS TIGA PULUH DAN SEN EMPAT PULUH SAHAJA