You are on page 1of 3

Beget si Trezorerie

Curs 5 11.11.2008

Bugetul asigurarilor sociale de stat

Continutul economic al bugetului asigurarilor sociale de stat:

Este planul financiar anual care reflecta constituirea, repartizarea si utilizarea
fondurilor banesti necesare ocrotirii pensionarilor, salariatilor asigurati si a
membrilor lor de familie.

Este determinat de structura si trasaturile oranduirii economice, de necesitatea
realizarii cerintelor legilor economice care actioneaza in economie, de prerogativele
si functiile statului.

Este o componenta a bugetului public national.

Cuprinde la venituri:

- contributia pt asigurarile sociale de stat platita de catre agentii economici si
institutii.

- contributia salariatilor si ale celorlalti asigurati

- contributiile pt asigurari sociale datorate de unitatile particulare bazate pe libera
initiativa

- contributiile diferentiate ale salariatilor si pensionarilor care merg la tratament
balnear sau la odihna

- alte venituri (din lichidarea debitelor, restituirea subventiilor, etc.)

- dobanzi pt disponibilitatile din conturi, etc.

Bugetul asigurarilor de stat este alimentat si cu excendetul anului precedent care se
reporteaza pe anul urmator.

La cheltuieli, bugetul asigurarilor de stat cuprinde:

- pensiile (pt munca depusa si limita de varsta, invaliditate, pensia anticipata,
pensia anticipata partial, de urmas)

- indemnizatiile si ajutoarele de asigurari sociale (pt prevenirea imbolnaviriilor si
recuperarea capacitatii de munca, indemnizatia in caz de incapacitate temporara de
munca, indemnizatia in caz de maternitate, de nastere, indemnizatia pt cresterea si
ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani, indemnizatia pt ingrijirea copilului
bolnav sau cu handicap, ajutorul de deces)

precum si a executiei preliminare la venituri si cheltuieli Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi Sociale (CNPDS) elaboreaza Bugetul Asigurarilor de Stat.aprobarea Bugetului Asigurarilor de Stat Fondul de rezerva se utilizeaza pt acoperirea unor prestatii de asigurari sociale in stituatii justificate si bine argumentate sau pt acorperirea altor cheltuieli ale Sistemul Public National de Asigurari Sociale. institutii si comune.. etc) .trimiteri la tratament balnear si odihna . in comun acord cu Ministerul de Resort. Pt realizarea echilibrului bugetar in procesul elaborarii proiectului de buget se prevede constituirea unui fond de rezerva in limita unei cote de pana la 3% din veniturile Asigurarilor Sociale de Stat. Casa Nationala de Pensii elaboreaza Proiectul asigurarilor Sociale de Stat pe anul urmator consituit din: .bugetele pt realizarea asigurarilor sociale ale Caselor Judetene si a Municipiului Bucuresti rezultate din centralizarea bugetelor pt realizarea asigurarilor sociale intocmite de catre agentii economici. capitala si a datelor proprii de care dispune. Dupa aprobarea BASDS urmeaza executarea sa in competenta Casei Nationale de Pensii si a organelor sale teritoriale. Proiectul Bugetului Asigurarilor de Stat se depune la Ministerul Economiei si Finantelor pt avizare si apoi la Guvern care dupa ce-l examineaza il depune la Parlament pt dezbatere si aprobare.cheltuieli cu plata taxelor postale ocazionate de transmiterea pensiilor La partea finala bugetul asigurarilor de stat cuprinde diferenta dintre venituri si cheltuieli. Bugetul asigurarilor de stat se fundamenteaza pe prognoze anuale privind nivelul mediu al pensiilor. salariilor si altor factori economici. a organelor financiar contabile din cadrul agentilor economici. (CEC.bugetul asigurarilor sociale de stat elaborat de organele de asigurari sociale din cadrul casei nationale in care sunt cuprinse veniturile si cheltuielile cu caracter centralizat . Se elaboreaza si se administreaza de catre Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale. Fondul disponibil se poate folosi in anul urmator pt acoperirea eventualului deficit la BASDS iar in caz de epuizare se poate completa cu sume din Bugetul de Stat. Pe baza datelor primite din judete. . PTTR. Pe baza datelor proprii si a celor primite de la Casele Judetene si a Municipiului Bucuresti.

iar creditele bugetare neachitate se inchid. . Repartizarea veniturilor si cheltuielilor se face pe trimestre tinandu-se cont de lipsa de uniformitate in incasarea veniturilor si executarea cheltuielilor. Veniturile incasate dupa aceasta data se raporteaza in contul anului urmator. dupa care fiind verificate de Curtea de Conturi si publica in Monitorul Oficial.12 BAS expira. de calcularea corecta si de onorarea drepturilor de asigurari sociale precum si de cheltuirea rationala oportuna in limitele si conform destinatiei creditelor bugetare aprobate. urmand ca de la 01.06 anului urmator pt dezbatere si aprobare.01 a anului urmator toate cheltuielile sa se efectueze din noul buget. In acord cu principiul anualitatii la 31.Toate organele care participa sunt raspunzatoare de realizarea veniturlor. Conntul anual de executie se prezinta Guvernului pana la data de 01.05 a anului urmator care dupa examinare il inainteaza Parlamentului pana la 01.