You are on page 1of 5

KATA-KATA ALUAN PENGETUA

Syukur saya ke hadrat Allah S.W.T kerana JK Pengurusan dan Pentadbiran telah berjaya
merekod, mendokumentasi dan menghasilkan BUKU PROJEK JAGUH 1 yang
mengandungi perancangan bagi pelaksanaan projek dan aktiviti Pembangunan 3 Tahun
Anugerah 5Q untuk tempoh 2003-2006.

Pelaksanaan Perancangan 2 tahun JAGUH 1 ( 2003- 2004) telah berjaya meningkatkan
50% mutu kecemerlangan sekolah dalam pelbagai bidang Akademik , Kokurikulum ,
Kecerian , keselamatan , Pembangunan Insan , dan Kualiti Pengurusan Sekolah.

Golongan pelajar dibimbing dan diberi peluang dan ruang secukupnya untuk
memperkembangkan minat, bakat dan kebolehan mereka sehingga ke tahap yang
membanggakan . Langkah ini juga sesuai dengan pendekatan bestari dan konsep Falsafah
Pendidikan Negara.

Kejayaan PROJEK JAGUH 1 bergantung sepenuhnya kepada komitmen dan kemahuan
yang tinggi dikalangan warga sekolah yakni guru, ibu bapa dan pelajar.Saya cukup
bangga dengan mereka kerana telah berjaya merealisasikan kriteria Jaguh 1 sehingga
mencapai target lebih 50% bagi tempoh 2003-2004 . Penambahbaikan akan diteruskan
dari masa ke semasa agar kecemerlangan sentiasa terserlah.

Saya berdoa agar penghasilan buku JAGUH 1 bagi SMK Taman Perumahan Bedaun
akan mencapai objektif yang ditetapkan. Usaha yang dilakukan tak lain tak bukan selaras
dengan hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia supaya semua pihak berusaha
menyediakan perancangan strategi untuk mencapai kecemerlangan.

Saya yakin semangat jaguh yang ditonjolkan dalam PROJEK JAGUH 1 akan menjadi
pendorong dan pemangkin kepada seluruh warga pendidik di WP Labuan pada masa akan
dating, INSYA ALLAH………………

Sekian . Terima Kasih.

PN HJH ROSNI BINTI WAHAB
PENGETUA
SMK TAMAN PERUMAHAN BEDAUN
WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN

Disamping itu dengan wujudnya Dewan Mini Motivasi ini banyak program dan aktiviti dapat dijalankan dengan selesa. Sebenarnya kejayaan projek Jaguh 1 ini adalah hasil kerjasama daripada semua pihak termasuklah pihak sekolah . Sekian.KATA-KATA ALUAN PENYELARAS DEWAN MINI MOTIVASI Pelaksanaan Projek Jaguh 1 ( 2003-2004) telah berjaya menaik tarafkan bilik guru menjadi sebuah Dewan Mini Motivasi yang sangat kondusif untuk digunakan semua guru dan pelajar. PN JULIANA OCHONG PENYELARAS DEWAN MINI MOTIVASI . Saya yakin Projek Jaguh ini akan menghasilkan dan telah menampakkan impak yang baik serta memberikan faedah kepada semua warga sekolah terutamanya. guru-guru dan semua pelajar.PIBG . Ini kerana semenjak Dewan Mini Motivasi ini diwujudkan pelbagai kemudahan telah disediakan oleh pihak sekolah secara tidak langsung kemudahan yang disediakan ini telah dapat melancarkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan program lain yang dijalankan di sekolah ini. Terima Kasih.

Bengkel Kecemerlangan 7.Mesyuarat 9. AKTIVITI TAHUNAN DEWAN MINI MOTIVASI SMK TAMAN PERUMAHAN BEDAUN BERIKUT ADALAH AKTIVITI YANG TELAH DILAKSANAKAN SEPANJANG TAHUN 2005 1.Pertandingan kuiz Pengguna Peringkat Negeri 3.Ceramah motivasi PMR dan SPM 6.Pertandingan ICT Show Case Peringkat Negeri 5.Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 8.Pertandingan Pantun Peringat Zon 2.Minggu Bahasa .Konfrens keibubapaan 4.

Bidang dan AJK dan berkesan penggunaan dalam ceramah dan yang berkenaan mengikut keadaan bengkel prosedur yang selesa PELAN TAKTIKAL DEWAN MINI MOTIVASI PROGRAM OBJEKTIF AKTIVITI STRATEGI TEMPOH Kumpulan Sasaran Pelaksana PELAKSANAAN 1. Penyelaras Dewan Sepenjang masa Dewan Dewan Ilmiah an pelajar pembelajaran 2010 Mini Motivasi.Motivasi.Memastikan keadaan yang n penggunaan selesa mengikut 2.Memastikan 1.Pengajara 1.Pengajaran dan 2006.Memastik 1.Mewujudkan 1.Motivasi.Menyediakan Jan – Sept Semua Pelajar Semua Guru yang Dewan Ilmiah pelajar dapat n dan tempat dan perlatan berkenaan belajar dalam pembelajara yang diperlukan 2. Ketua yang sistematik 2.Mewujudkan 1. Mini Motivasi dapat Ketua Panitia. prosuder ceramah dan bengkel . PELAN STRATEGIK DEWAN MINI MOTIVASI BIDANG MATLAMAT OBJEKTIF STRATEGI TEMPOH PELAKSANAAN PEMANTAUAN PELAKSANA PROGRAM PELAKSANAAN SEBENAR Pengurusan 1.Memastikan belajar 2.

PELAN OPERASI DEWAN MINI MOTIVASI PROGRAM Mewujudkan Dewan Ilmiah dan memastikan penggunaan menikut prosuder AKTIVITI -Pengajaran dan pembelajaran -Ceramah -Motivasi -Bengkel OBJEKTIF Memastikan pelajar dapat belajar dalam keadaan yang lebih selesa STRATEGI -Menyediakan tempat dan peralatan yang diperlukan PELAKSANAAN -Menyediakan buku penggunaan dewan -menyediakan buku peraturan dewan -mempamerkan maklumat yang berkaitan dengan fungsi dewan ALAT BANTU -LCD -OHP -WHITE BOARD -SKRIN -PA SYSTEM .