You are on page 1of 10
|   u  | u  în sec al XIII- XIII-lea a călătorit în Asia Centrală, China şi India (trecând prin Anatolia, Armenia, Persia, Pod Pamir, deşertul Gobi şi după 3 ani şi jumătate ajunge în China); China); - a stat la curtea hanului Kublai Khan timp de 15 ani, încă 9 luni la curtea hanului Persiei, apoi, prin Constantinopol, s-s-a întors în Veneţia;; Veneţia - călătoria lui a durat în total 24 de ani ani;; lumii, - lucrarea sa, Cartea minunilor lumii, a stimulat dorinţa de a călători şi de a cunoaşte lumi noi. O         - dezvoltarea manufacturilor, se dorea ocolirea zonelor stăpânite băncilor şi comerţului în ţările de otomani în răsăritul Mării din Apusul Europei; Europei; Mediterane prin descoperirea - nevoia de mirodenii, aur, argint argint.. unui drum maritim spre Asia. u  - invenţii invenţii:: cârma, busola, caravela, *  astrolabul; astrolabul; - răspândirea religiei creştine la - s-au realizat îmbunătăţiri în popoarele µpăgâne´. µpăgâne´. întocmireea hărţilor. întocmir hărţilor. s   :    - navigator şi explorator portughez portughez;; - în anul 1488, a descoperit cel mai sudic punct al continentului african, numit Capul Bunei Speranţe;; Speranţe - în 1500, participă la o altă expediţie între Africa şi America de Sud, dar moare prin scufundarea corabiei într- într-o furtună, în apropierea locului descoperit de el. K   : A fost explorator portughez; portughez; : Regele Manuel I al Portugaliei l-a numit comandant suprem al flotei spre India; India; : În 1497- 1497-1498, navigând de de--a lungul coastei vestice şi estice a Africii, a traversat Oc. Indian, ajungând în portul Calcutta, din India;; India : Aceasta a însemnat găsirea unui nou drum spre India şi lărgirea orizontului geografic.  : O O  - considera că Pământul este rotund şi că navigând spre vest se poate ajunge în Orient;; Orient - proiectul său a primit acceptul reginei Spaniei, Isabella de Castilia; Castilia; - în oct. 1492 a ajuns în Arh. Bahamas Bahamas;; - până în 1504, a mai condus încă trei expediţii explorând insule şi ţărmurile Americii Centrale;; Centrale - convins că a descoperit drumul spre India, a murit în 1506, sărac şi uitat de toată lumea; lumea; - a fost un mare navigator şi cartograf, iar descoperirea Americii, unul dintre marile evenimente ale istoriei universale; universale; - noul continent descoperit a fost numit America în onoarea navigatorului florentin, Amerigo Vespucci (1507). m !  : " |  - s-a născut în Portugalia în 14801480;; - a acumulat o vastă experienţă de navigator într--o călătorie spre India, la vârsta de 25 într de ani; ani; - şi şi--a propus să găsească o strâmtoare prin care să depăşească America şi să ajungă în Asia; Asia; - 1519 1519--1522, Expediţia lui Magellan Magellan:: cu 5 corăbii şi 285 de oameni a plecat din portul Sevilla (Spania). A navigat de- de-a lungul Americii de Sud, a pătruns prin strâmtoarea care- care-i poartă numele în Oc. Pacific, pe care l-l-a traversat în 3 luni şi 20 de zile. În I- I-le Filipine a fost ucis în luptele cu băştinaşii (1521). Secundul său, Sebastian Elcano, a continuat expediţia, cu o singură corabie, reîntorcându--se în Spania în 1522. reîntorcându "     : #    : #     era format din baze maritime şi de - cuprindea mai ales teritorii din aprovizionare, forturi militare şi America, întinzându- întinzându-se din Mexic factorii comerciale înfiinţate pe în America Centrală şi de Sud. Aici ţărmurile Africii, coasta vestică a conquistadorii spanioli au distrus Indiei, Pen. Malacca, Indonezia civilizaţiile aztecă şi incaşă şi au şi China; China; nimicitt populaţiile nimici populaţiile băştinaşe băştinaşe;; - în America de Sud portughezii - imperiul era împărţit în viceregate deţineau Brazilia; Brazilia; conduse de viceregi; viceregi; - imperiul era condus de un vicerege vicerege;; - pământurile au devenit proprietatea - era apărat de o puternică flotă flotă;; coroanei;; coroanei - beneficii beneficii:: din comercializarea în - s-a intensificat comerţul cu sclavi Europa a produselor luate din negri;; negri Orient şi a sclavilor negri aduşi din - împărţirea zonelor de influenţă dintre Africa.. Africa cele două puteri s- s-a făcut prin tratatele încheiate în 1494 şi 1529. Õ   :  : ü  - dezvoltarea comerţului mondial, axa - a crescut rolul burgheziei în viaţa acestuia devenind Oc.Atlantic. Cel mai social--economică a Europei. social important centru era Anvers, în Ţările de Jos. În acelaşi timp, decad porturile de la M. Mediterană; Mediterană; - creşterea cantităţii de metale preţioase în : # Europa;; Europa - îmbogăţirea cunoştinţelor geografice geografice;; - scumpirea vieţii şi apariţia inflaţiei inflaţiei;; - aclimatizarea unor plante americane în - s-a demonstrat că Pământul este Europa:: fasolea, porumbul, cartoful, Europa rotund;; rotund tomatele etc.; etc.; - au apărut cunoştinţe noi în multe - în America au început să fie crescute domenii:: botanică, zoologie, domenii animale domestice (boul, calul, oaia) şi medicină, religie etc.; etc.; plante din Europa (grâu, secară, viţă-viţă-de de-- vie;; vie - a fost stimulat interesul pentru cunoaştere. - transformarea coloniilor în pieţe de desfacere pentru mărfurile europene.