You are on page 1of 12

INEGALITAŢI

I. Termeni pozitivi
x ≥ 0 ; ∀x ∈ 
2

egalitatea are loc ⇔ x =
0.

N
x12 + x22 + ... + xn2 ≥ 0 ; ∀xk ∈  =
, k 1, n , n ∈  , n ≥ 2
egalitatea are loc ⇔ x1 = x2 =... = xn = 0.
II. Suma de 3 pătrate
x + y + z 2 ≥ xy + xz + yz ; ∀x , y , z ∈ 
2 2

egalitatea are loc ⇔ x = y = z.
III. Termen adunat cu inversul
1

IA
x+ ≥ 2 , ∀x ∈ *+
x
egalitatea are loc ⇔ x =
1
x y
+ ≥ 2 , ∀x, y ∈ *+
y x
egalitatea are loc ⇔ x =y.
IV. Produs de sume cu termeni inverşi
1 1
( x + y) +  ≥ 22 , ∀x, y ∈ *+
x y
egalitatea are loc ⇔ x =y.
1 1 1 2
( x + y + z) + +  ≥ 3 , ∀x, y, z ∈ *+
A
x y z
egalitatea are loc ⇔ x = y = z.
1 1 1
( x1 + x2 + ... + xn ) 
+ + ... +  ≥ n 2 , ∀xk ∈ *+ =
, k 1, n , n ∈ , n ≥ 2
 x1 x2 xn 
egalitatea are loc ⇔ x1 = x2 =... = xn .
V. Inegalitatea mediilor
R

max( x, y ) ≥ m p ≥ ma ≥ mg ≥ mh ≥ min( x, y ) , ∀x, y ∈ *+
egalitatea are loc ⇔ x = y.
x , x ≤ y
min( x, y ) =  , cel mai mic dintre numerele x şi y,
y, x > y
2
mh = , media armonică a numerelor x şi y,
1 1
+
x y
T

mg = xy , media geometrică a numerelor x şi y,
x+ y
ma = , media aritmetică a numerelor x şi y,
2
x2 + y 2
mp = , media pătratică a numerelor x şi y,
2

+ xn2 ) ≥ ( a1 x1 + a2 x2 + .. b ∈ .. x y z T a1 + a2 + .. n ≥ 2 a1 a2 a egalitatea are loc ⇔ = =.. Inegalitatea Cauchy-Buniakovschi-Schwarz (CBS) (a 2 +b 2 )( x 2 + y 2 ) ≥ ( ax + by ) . ∀a.. + an xn ) .. x y z an2 ( a1 + a2 + ..= n .. b. b. x.. x > y VI.. b. y ) =  . x. z ∈  + a b c egalitatea are loc ⇔ = = . x . y ∈  2 a b egalitatea are loc ⇔ =..… VIII. z ∈  2 A a b c egalitatea are loc ⇔ = = . = n x1 x2 xn VII. n ≥ 2 x1 x2 x3 x1 + x2 + . n ≥ 2 a1 a2 a egalitatea are loc ⇔ == .= 2 k 1.. ∀xk ∈ *+ . xk ∈ . x ≤ y max( x. ∀a. n .. x1 x2 xn Observaţie: se obţin inegalităţi folositoare pentru cazurile x=y=1. x y (a 2 + b 2 + c 2 )( x 2 + y 2 + z 2 ) ≥ ( ax + by + cz ) . y. + an xn . x. ∀ak . b.= k 1. ∀ak ∈ . ∀x... ∀a. x y a + b + c ⋅ x + y + z ≥ ax + by + cz . ∀a. ∀ak . Inegalitatea Titu Andreescu ( a + b ) . y. y. cel mai mare dintre numerele x şi y... + an ) IA 2 2 2 2 a12 a22 + + .. = n .. n.. + ≥ . ∀a. xk ∈  + . c. y ∈  + a b egalitatea are loc ⇔ =.= k 1... ∀a. x1 x2 xn .. z ∈ *+ x y z x+ y+z a b c egalitatea are loc ⇔ = = . + xn a1 a2 a egalitatea are loc ⇔ = =. c. + an ⋅ x1 + x2 + . x y z (a2 1 + a22 + . x y a 2 b2 c2 ( a + b + c ) 2 + + ≥ . b. + xn ≥ a1 x1 + a2 x2 + . c ∈ . n .. Inegalitate CBS cu radicali R a + b ⋅ x + y ≥ ax + by . ∀x. y ∈ * 2 2 2 a b + ≥ + x y x+ y N a b egalitatea are loc ⇔ =. + an2 )( x12 + x22 + . x. y.

Arătaţi că : a) 8a 2 + 9b 2 ≥ 228ab . b ∈  3. ∀a. b ∈  + a) 5a + 7b ≥ 2 35ab . ∀a. ∀a. ∀a. Arătaţi că : a) 9a 2 + 25 ≥ 30a . ∀a ∈  + 4. b ∈  + 2 2 2a + 3b 2a + 3b T c) ≥ .1. ∀a ∈  + b) 3a + 5 ≥ 60a . b ∈  + 2 2 8. ∀a ∈  + ≥ 5a . b ∈  + c) 11a + 10b ≥ 440ab . ∀a. b ∈  + 6. ∀a. Arătaţi că : . ∀a. Arătaţi că : a) b) c) a+5 2 a + 2b 2 4a + 9b 2 5. ∀a. ∀a. b ∈  + A b) 2a + 5b ≥ 2 40ab . Arătaţi că : a) a + 7 ≥ 2 7 a . ∀a. b ∈  c) 16a 2 + 625b 2 ≥ 200ab . b ∈  + 2 2 a + 2b a + 2b b) ≥ . b ∈  b) 64a 2 + 49b 2 ≥ 112ab . b ∈  + b) 10a 2 + 11b 2 ≥ 440ab . Arătaţi că : IA c) 10a + 1 ≥ 40a . ∀a. Arătaţi că : a+b a+ b a) ≥ . b ∈  + ≥ 6 ab . ∀a ∈  c) 100a 2 + 121 ≥ 220a . ∀a. b ∈  + c) 12a 2 + 13b 2 ≥ 2 156ab . ∀a. ∀a ∈  + ≥ 2ab . ∀a ∈  2. ∀a. b ∈  + R 7. ∀a ∈  b) 16a 2 + 9 ≥ 24a . Arătaţi că : N a) 16a 2 + 25b 2 ≥ 40ab .

b ∈ *+ 3ab a + 3b IA 1 2 c) ≥ . ∀a. b ∈ *+ 2ab 1 b) 2ab + ≥ 2 . ∀a ∈ *+ 3a 1 b) 4a 2 + 2 ≥ 2 . ∀a. b ∈  + 2 2 4a 2 + 9b 2 2a + 3b N c) ≥ . b ∈ *+ 3b 2a 3a 2010b b) + ≥ 2 . b ∈ *+ 10 ab 25a + 4b 10. b ∈ *+ ab a + b 1 2 b) ≥ .Arătaţi că : 2a 3b a) + ≥ 2 .Arătaţi că : 1 a) 3a + ≥ 2 . Arătaţi că : 1 2 a) ≥ . ∀a ∈ *+ 5 4a 7 a c) + ≥ 2 . b ∈  + 2 2 9. ∀a ∈ *+ a 7 12. b ∈ *+ 2010b 3a . ∀a ∈ *+ 4a 1 c) 7 a + ≥ 2 . ∀a. ∀a. ∀a. ∀a. b ∈ *+ 7 ab T 13. ∀a ∈ *+ 7 a 11.Arătaţi că : A a 3 a) + ≥ 2 . ∀a. ∀a. b ∈ *+ 2ab 1 c) 7 ab 2 + 2 ≥ 2 . ∀a.Arătaţi că : R 1 a) 2ab + ≥ 2 . ∀a. b ∈  + 2 2 6 a 2 + 7b 2 6 a + 7b b) ≥ . ∀a. ∀a ∈ *+ 3 a 4a 5 b) + ≥ 2 . 3a 2 + 5b 2 3a + 5b a) ≥ .

c ∈  2 c) 21. c ∈  c) 25a 2 + 9b 2 + c 2 ≥ 15ab + 5ac + 3bc . d ∈  R 3 19. b ∈ *+ 3b 2 a 14. b ∈ *+ 2011b 2010a 15. b. ∀a ∈  c) 100a 2 − 100a + 27 > 0 .Arătaţi că : a) 9a 2 + 6a + 2 > 0 . b. b. ∀a. c.Arătaţi că : a b a) + ≥ 2 . ∀a. c ∈  2 b) ( a + 2b + 3c ) ≥ 3( 2ab + 3ac + 6bc ) . 2 a 3b c) + ≥ 2 . ∀a. ∀a.Arătaţi că : a) a 2 − a + 1 > 0 . b. b ∈ *+ 3b 5a 2010a 2011b c) + ≥ 2 . ∀a ∈  18. ∀a. b. b. c. b ∈  IA b) a 2 − 5ab + 7b 2 ≥ 0 . ∀a.Arătaţi că : 2 a) a 2 + 49b 2 + 16c 2 + d 2 ≥ ( 7 ab + 4ac + ad + 28bc + 7bd + 4cd ) .Arătaţi că : a) a 2 + b 2 + 4c 2 ≥ ab + 2ac + 2bc . ∀a. ∀a ∈  b) a 2 − 3a + 5 > 0 . ∀a. b.Arătaţi că : a) a 2 − 3ab + 4b 2 ≥ 0 . ∀a ∈  17.Arătaţi că : T a) ( a + b + c ) ≥ 3 ( ab + ac + bc ) . b. ∀a. ∀a.Arătaţi că : . ∀a. c ∈  2 ( a + 2b + c ) ≥ 3( 2ab + ac + 2bc ) . d ∈  3 2 c) a 2 + 9b 2 + c 2 + 25d 2 ≥ ( 3ab + ac + 5ad + 3bc + 15bd + 5cd ) . c ∈  20. b. b ∈ *+ b a N 5a 3b b) + ≥ 2 . ∀a. ∀a. b ∈  c) a 2 − ab + 2b 2 ≥ 0 . ∀a ∈  b) 4a 2 − 4a + 5 > 0 . b ∈  16. d ∈  3 2 b) a 2 + b 2 + 9c 2 + 25d 2 ≥ ( ab + 3ac + 5ad + 3bc + 5bd + 15cd ) . ∀a. ∀a. c. ∀a ∈  A c) a 2 − 5a + 13 > 0 . ∀a. c ∈  b) a 2 + 4b 2 + 9c 2 ≥ 2ab + 3ac + 6bc .

c ∈ *+ a b c ab ac bc N 22. c ∈ *+ c b a 2 2 a b c2 a b c c) 2 + 2+ 2≥ + + . c ∈  + a b c b c a b) + + ≥ + + . b. ∀a. b.Arătaţi că : a) b) c) 1 1 + ≥ a b a+b 1 1 1 + + ≥ 2 a b c 2+ 3 6 24.Arătaţi că : + 4  1 IA . ∀a. b. ∀a. b. a) a + b + c ≥ ab + ac + bc . b ∈  + A 2 2 a+b a+c b+c b) + + ≥ a + b + c . b ∈ *+ + a+b a+c b+c  3+ 4 12 + 1 4+ 5 20 + 1  (  . c ∈ *+ b c a a b c 1 1 1 1 1 1 c) + + ≥ + + . c ∈  + * a b c  a + bc b + ac c + ab  . c ∈  + * ab ac bc a+b a+c b+c 1 1 1 1 c) + + + >2 3 5 7 11 26. b ∈ *+ R ab a + b 1 1 1  1 1 1  b) + + ≥ 2 + +  .Arătaţi că : a 11 1 T a) ≤  +  . b. b. ∀a. ∀a. ∀a. ∀a. ∀a. ∀a. b. b. ∀a. b. c ∈  + 2 2 2 c) 1 + 2 + . ∀a.Arătaţi că : 1 2 a) ≥ .. ∀a. c ∈  + >2 5− 2 ) * a+b a+ b a) ≥ . c ∈ *+ b c a c a b 23. ∀a. b. + 7 < 14 25.Arătaţi că : 1 1 1 1 1 1 a) 2 + 2+ 2≥ + + . ∀a. c ∈ *+ a + bc 4  b c  2 1 1 1  a b c  b) + + ≥ 2 2 + 2 + 2  . c ∈ *+ a b c ab ac bc ab ac bc b) + + ≥ a + b + c . b..

Fie a. b ∈  2 b) 14 ( a 2 + b 2 + c 2 ) ≥ ( a + 2b + 3c ) . ∀a.Arătaţi că : 1 1 4 a) + ≥ . ∀a. b. b. b. c ∈ *+ A c)  a b  a c  b c  30. b. Arătaţi că : T a) a + b ≥ 2c dacă a + 2011 + b + 2011 = 2 c + 2011 b) a + b + c ≥ 3d dacă a + 2011 + b + 2011 + c + 2011 =3 d + 2011 c) a + b + c + d ≥ 4e dacă a + 2011 + b + 2011 + c + 2011 + d + 2011 =4 e + 2011 . ∀a. c ∈ *+ + a) ( a + b ) ( a 2 + b 2 )  +  ≥ 8ab . ∀a. b ∈  2 b) 3 ( a 2 + b 2 + c 2 ) ≥ ( a + b + c ) . b. ∀a. d ∈  2 R c) 31. ∀a. b. b. c ∈ *+ ( a + b )( a + c )( b + c )  1 1  1 1  1 1  +  +  +  ≥ 64 . d ∈ *+ a b c d  28. b ∈ *+ a b N 1 1 1 b) ( a + b + c )  + +  ≥ 32 . b. b. ∀a. b ∈ *+ a b 3 ≥ 16 . c ∈ *+ a + b b + c a + 2b + c b) c) 2 + 2 + + a+b b+c c+a a+b+c 3 3 2 ≥ + IA a+b+c a+b+d a+c+d b+c+d a+b+c+d 29. ∀a. c. b.Arătaţi că : a) 5 ( a 2 + b 2 ) ≥ ( a + 2b ) . d ∈ *+ b) ( a + b )( a + c )( b + c ) ( a 2 + b 2 )( a 2 + c 2 )( b 2 + c 2 ) ≥ 64a 3b3c 3 . c ∈  2 39 ( a 2 + b 2 + c 2 + d 2 ) ≥ ( a + 2b + 3c + 5d ) . c. ∀a. c ∈ *+ a b c 1 1 1 1 c) ( a + b + c + d )  + + +  ≥ 42 . c. c) (2 + 15 )( 3+ 5 )> 30 4 27. c. b. d . ∀a. ∀a. c. e ∈ ( 0. b. ∀a. d ∈  2 c) 32. ∞ ) .Arătaţi că : 1 1 9 3 .Arătaţi că : a) 2 ( a 2 + b 2 ) ≥ ( a + b ) .Arătaţi că : ( a + b )  1 1 2 a) +  ≥ 2 . c ∈  2 4 ( a 2 + b2 + c2 + d 2 ) ≥ ( a + b + c + d ) . ∀a. ∀a. ∀a.

∀a. ∀a. b. ∀a. c ∈ *+ 3b + c a + c a + 3b 2 2a 3b 5c 3 + + ≥ . c ∈ *+ a+b b+c c+a a 2 + b2 b2 + c2 c2 + d 2 d 2 + a 2 b) + + + ≥ a + b + c + d . ∀a. d . c. b ∈ *+ b a 2 a b2 c2 b) + + ≥ a + b + c . ∀a.Arătaţi că : 2a + b 2a + c b + c a) + + ≥ 6 . c. b.Arătaţi că : a 3 + b3 a 2 + b 2 a) ≥ . b. b. ∀a. ∀a. c. b ∈ *+ a +b 2 2 a+b a +b +c 3 3 3 a 2 + b2 + c2 b) ≥ . b. b. b. c. ∀a. ∀a. b.Arătaţi că : a b c 3 a) + + ≤ . e ∈ *+ a+b b+c c+d d +e e+a A 36. b. ∀a. ∀a. c ∈ *+ b c a IA 2 2 a b c2 d 2 c) + + + ≥ a + b + c + d . d ∈ *+ b c d a 35. ∀a. c ∈ *+ a +b +c 2 2 2 a+b+c N a +b +c +d 3 3 3 3 a 2 + b2 + c2 + d 2 c) ≥ . b.Arătaţi că : a 2 + b2 b2 + c2 c2 + a 2 a) + + ≥ a + b + c . c ∈ *+ b + 2c a + 2c a + b 2 a 3b c 3 b) + + ≥ . d ∈ *+ a+b b+c c+d d +a a +b b +c 2 2 2 2 c +d 2 2 d 2 + e2 e2 + a 2 c) + + + + ≥ a + b + c + d + e . d ∈ *+ a +b +c +d 2 2 2 2 a+b+c+d 34. ∀a. b.33.Arătaţi că : a b 2c 3 a) + + ≥ . c ∈ *+ R 2c 3b 5a 37.Arătaţi că : a 2 b2 a) + ≥ a + b . ∀a. b. ∀a. b. c ∈ *+ c b 2a a + 3b a + c 3b + c b) + + ≥ 6 . c ∈ *+ 2a + b + c a + 2b + c a + b + 2c 4 . c ∈ *+ T c) 3b + 5c 2a + 5c 2a + 3b 2 38. ∀a. b. c ∈ *+ c 3b a 5a + 3b 5a + 2c 3b + 2c c) + + ≥ 6 .

c.. ∀a. c ∈  + c) (1 + a )(1 + b )(1 + c )(1 + d ) ≥ 24 abcd . b. c ∈ *+ 3a + b + c a + 3b + c a + b + 3c 5 a b c 1 c) + + ≤ . + ≥ 2 .. c ∈ *+ 4a + b + c a + 4b + c a + b + 4c 2 39. ∀a.Arătaţi că : b) )( c+ b b a+ c IA ( a + b )( ab + 4 ) ≥ 8ab . b. b ∈  + b) c) 41. ∀a.. b. c ∈ *+ b+c−a a −b+c a +b−c a b c 3 b) + + ≥ . c ∈  + c) a 4 + b 4 + c 4 + d 4 < ( abcd ) + 3 . ∀a... ∀a. c ∈  + c) ( a + 2b )( b + 2c )( 2a + c ) ≥ 22abc .Arătaţi că : a b c a) + + ≥ 2 ∀a. ∀a. ∀a. b ∈  + ( a + b )( ab + 1) ( a 2 + b2 ) ≥ 8a 2b2 . c ∈  + 42. c > 0 b+c a+c a+b R x1 x2 x3 x4 b) + + + ≥ 2 .. c ∈ *+ a + 2b + 2c 2a + b + 2c 2a + 2b + c 5 a b c 3 c) + + ≥ ..Arătaţi că : a) (1 + a )(1 + b ) ≥ 22 ab . b ∈  + A b) (1 + a )(1 + b )(1 + c ) ≥ 23 abc . ∀a. ∀a. b. a b c 3 b) + + ≤ . ∀a. + xn−1 44. ∀a. c ∈  + T b) a 4 + b 4 + c 4 ≥ abc ( a + b + c ) . c ∈ *+ a + 2b + c a + b + 2c 2a + b + c 4 40. b. c ∈  + (a )( ) a + c b ≥ 8abc . b. ∀xk > 0 x2 + x3 + .Arătaţi că : a) a + b ≤ 2 ⋅ a + b . b. + xn x1 + x2 + . d > 1 4 45. ∀xk > 0 x2 + x3 + x4 x1 + x3 + x4 x1 + x2 + x4 x1 + x2 + x3 x1 x2 xn c) + + . ∀a. b. b ∈  + a) ( a + b )( b + c )( a + c ) ≥ 8abc . ∀a. ∀a. b. b. + xn x1 + x3 + . d ∈  + 43.Arătaţi că : a) a 3 + b3 + c3 ≥ ab ab + ac ac + bc bc . ∀a. b..Arătaţi că : a) ( a + b )( ab + 1) ≥ 4ab . b. b. b. ∀a. b.Arătaţi că : a b c N a) + + ≥ 3 .∈  + . ∀a. ∀a. c.

c. ∀a ∈  + N c) 8a + 1 + 8b + 1 + 8c + 1 + 8d + 1 ≤ 4 ⋅ 2 ( a + b + c + d ) + 1 ∀a. b. b. b.Arătaţi că : a) 2 ( a 2 + b 2 ) ≥ ( a + b ) . c. b.Arătaţi că : a) b  c)  2011a +  3b +  a  a 2 + b2 + a + b ≥ 2 IA c  2011b  ( b) a 2 + b 2 + c 2 + ab + ac + bc ≥ 2 a 12c +  ≥ 48 dacă a. c ∈ *+ şi abc = 1  a  b  c  48. b. b > 0 b a a b . b ∈ * şi a + b = 6 6 1 ab a 2010 + b 2010 c) a + b + 2010 2010 ≥ 2 dacă a. c ∈  + şi abc = 1 c ) a + b dacă a. b ∈ * şi a + b = 4 4 1 A ab a 4 + b4 b) a + b + 4 4 ≥ 2 dacă a. b.∈  + c) 2008 + 2009 + 2010 + 2011 + 2012 ≤ 5 ⋅ 2010 46. d > 0 şi a + c + b + c= 2 c + d 2 51. b ∈  + şi ab = 1 ( ) * a + b + c dacă a. b) a + b + c ≤ 3 ⋅ a + b + c .Arătaţi că : a) 2a + 1 + 2a + 3 ≤ 2 2 ⋅ a + 1 .Arătaţi că : a 2 + b2 a) a + b + 2 2 ≥ 2 dacă a. c. ∀a. d ∈  + 47.Arătaţi că : a b 1 1 a) + 2≥ + .Arătaţi că :  b  c  a a)  a +  b +  c +  ≥ 8 dacă a. b ∈  2 R a+b b) ≥ c dacă a. b. b. b ∈ *+ T 2 b a a b a b a b b) + ≥ + . ∀a ∈  + b) 3a + 1 + 3a + 3 + 3a + 5 ≤ 3 3 ⋅ a + 1 . b ∈ * şi a + b = 2012 2012 1 a b 50. c ∈  + şi abc = 1 c) a 2 + b 2 + c 2 + d 2 + ab + ac + ad + bc + bd + cd ≥ 10 dacă a. ∀a. ∀a. d ∈  + şi abcd = 1 49. ∀a. c ∈ *+ şi abc = 1  a  b  c  b  c  a b)  2a +  3b +  6c +  ≥ 48 dacă a. b. c > 0 şi a + b = 2 c 2 a+b c) ≥ d dacă a.

∀a. b ∈ *+ b) ∑ 2 ≥ 2∑ . c > 0 bc ac ab a + b 1 1 1 1 a b c c)  + + ≥ 2 + 2 + 2 . y. (2009) Dacă a. c ≥ 0. ∀a.(2006) Arătaţi că : 1 IA c) a + b + c ≥ 0 dacă a 3 + b3 + c3 ≥ 3abc a + b + c − abc ≤ 4 dacă a 2 + b 2 + c 2 = + 2 ≥ + . a+b a+c b+c 1 1 1 c) + + ≥ 2  + +  . z > 0 R x 1 . ∀a. c ∈ *+ 57. ∀a. x.Arătaţi că : a) a 3 + b3 + c3 ≥ 3abc . b.Arătaţi că : 2ab a) ab ≥ . b. c > 0 4  a b c  2a + b + c a + 2b + c a + b 2 + 2c 2 2 2 2 2 53. z ∈ *+ x 3 A 1 1 1 ∑ a 2 + bc ≤ 2 ∑ ab . ∀ a. b. c ∈  + b) a 3 + b3 + c3 ≥ 3abc dacă a + b + c ≥ 0 54. c > 0 c2 b2 c2 a b c 52. b.(2009) Arătaţi că : a 3 b3 ( a + b ) 3 a) + ≥ . y.(2004) Arătaţi că : 55. să se arate că sunt adevărate 58. ∀x. b. ∀a. b ≥ 0 x. y > 0 x 2 y 2 ( x + y )2 a3 b) ∑ 2 ≥ ∑ a dacă a + b + c = x + y + z unde a. c ∈  astfel încât a 2 + b 2 + c 2 = inegalitaţile: a) a + b + c ≤ 3 b) 1 − a 2 + 1 − b 2 + 1 − c 2 ≥ 2 ( a + b + c ) T . b ∈ *+ a+b N a b 2c 8abc b) + + ≥ . b. ∀a. b. ∀ a.(2005) Arătaţi că : a) a b 2 z a x+ y b 1 1 a b 56.

T R A IA N .