You are on page 1of 49

Inspectoratul Şcolar Grupul

Şcolar
al judeţului Arad
Industrial Sebiş

Prof. Pogan
Mihai

Caietul
dirigintelui

PROIECT

1

Doar o viaţă trăită
pentru alţii este o viaţă
care merită a fi trăită.
A. Einstein

Argument
Prezentul Caiet al dirigintelui, conceput pentru un ciclu de învăţământ şi în
conformitate cu reforma învăţământului românesc, cu o perspectivă largă asupra devenirii
personalităţii umane, se adresează în primul rând diriginţilor cu mai puţină experienţă
didactică, un adevărat ghid ce include modalităţile fundamentale de activitate educativă pe
care trebuie să o desfăşoare orice diriginte.
El răspunde în primul rând dificultăţilor de redactare a unui caiet al dirigintelui, care
presupune o serie de tabele şi rubrici referitoare la activităţile ce trebuie desfăşurate la
clasă. Aceasta nu înseamnă că el trebuie înţeles ca o expresie a unicităţii, ca formă închisă,
caracterul lui fiind, prin excelenţă, unul sugestiv şi experimental, lăsând dirigintelui
deplina libertate în privinţa dispunerii formelor de activitate educativă, a alegerii
rubricaţiei şi a stabilirii obiectivelor şi modalităţilor de realizare a unor forme diverse de
activitate instructiv-educativă la orele de dirigenţie. De aceea noi am avut în vedere doar
acele forme comune tuturor formelor de învăţământ şi care se pot adapta fiecărei clase,
după profilul sau ciclul de învăţământ, după specificul şcolii, după nivelul educativ al
colectivului de elevi şi în legătură strânsă cu experienţa dirigintelui.

2

Nutrind speranţa că distinşii noştri colegi vor veni cu sugestii pertinente, autorul acestui
proiect vă mulţumesc anticipat.

Autorul

Dirigintele şi dirigenţia
Dirigintele este managerul clasei de elevi, acţiunea sa educativă fiind direcţionată în dublu
sens:
- asupra colectivului de elevi;
- asupra echipei de profesori ai clasei;
dar munca profesorului diriginte este orientată, în special, asupra colectivului de elevi.
În desfăşurarea şi organizarea activităţilor de instruire şi consiliere dirigintele devine un
coordonator şi sfătuitor care oferă sugestii, stimulează şi îndrumă activitatea colectivului de
autoeducare şi autoinstruire.
Ce ar trebui să fie şi ce nu ar trebui să fie dirigintele (cf. Liliana Stan şi Adina Andrei,
Ghidul tânărului profesor, Ed. Spiru Haret, Iaşi, 1997, p. 212-213).

Dirigintele ar trebui să fie pentru grupul clasei:
a) pe plan educativ;
- un prieten la care elevul să apeleze când se află în dificultate;
- un observator capabil să negocieze, în caz de nevoie, conflictele relaţionale cu
profesorii sau conducerea instituţiei;
- o persoană care să-l ajute pe elev să se integreze în viaţa colectivului;
- o persoană dispusă să-i ajute pe membrii grupului în orice împrejurare cu un sfat;
b) pe plan pedagogic:
- o sursă de informaţii utile;
- un educator care-şi propune să contribuie la dezvoltarea potenţialului intelectual
al elevului;
- un consilier care să propună partenerilor săi metodele cele mai eficiente de lucru,
adaptate la personalitatea fiecărui elev şi care să-i ajute pe aceştia să-şi formeze propriul stil de
muncă;
- o persoană capabilă să-i facă pe elevi să înţeleagă legăturile dintre diverse
discipline şi să încurajeze abordarea interdisciplinară a problemelor;
- un ajutor calificat în vederea orientării şcolare şi profesionale.
Dirigintele nu trebuie să fie:
- o persoană atotştiutoare care face morală;
- o persoană responsabilă cu disciplina clasei;
- o persoană care să-i împiedice pe elevi să fie autonomi în deciziile pe care le iau;
- un supraveghetor care să controleze direct progresele sau disfuncţiile
colectivului de elevi.

3

În viziune contemporană un diriginte trebuie să fie un moderator care ştie să asculte, ştie să
întrebe şi să acţioneze adecvat la problemele ce se ivesc în activitatea colectivului de elevi.
„Orele de dirigenţie trebuie să fie ore de educaţie şi cultură, deschise spre viaţa socială şi
profesională a viitorilor cetăţeni. Se cer din partea dirigintelui cultură generală, imaginaţie, spirit
de organizare şi un stil integrat, profesorul fiind un participant al grupului pe care îl îndrumă în
mod discret, stimulând dezbaterea problemelor şi găsirea soluţiilor. În majoritatea lor, orele de
dirigenţie trebuie pregătite şi desfăşurate cu ajutorul elevilor şi, în acest scop, fiecare temă va fi
anunţată cu cel puţin o săptămână înainte” (Marin Stoica).

Prof. Mihăilescu Dumitru, inspector de specialitate al I.S.J.Arad

4

Organizarea colectivului de elevi Şcoala ………………………………. Clasa ………… Diriginte …………………………… 5 .

3. şi judeţ şi ocupaţia lor CNP 1. Anul ……………. Anul …………… 1. 6 . Numele părinţilor crt. COLECTIVUL DE CONDUCERE AL CLASEI Clasa. buletin. 5. Nr. 3. telefon elevului (cu iniţiala) local. 5. Anul ……………. 7. Clasa a …………. Numele şi funcţia crt. numele şi prenumele elevilor Nr. anul şcolar. 8. DATE PRIVIND COLECTIVUL DE ELEVI Adresa. Clasa a …………. Clasa a ………… îndeplinită Anul ……………. 6. 2. 9. Clasa a …………. 2. 4. Numele şi prenumele Data naşterii. 4.

14 Latină . 27 . 9. 33 crt. 13 . 14. 16. 7 . 5. 12 . 3. 17 Istorie . 17. REPARTIZAREA MANUALELOR ŞCOLARE 10 . 31 . 26 Numele elevului . 11. Matematică 1 23 Lb. 16 Filozofie . Matematică 2 22 . 28 . . Biologie 19 .Nr. 34 . 6. 1. 15. 29 . 12. 32 . 2. 4. . 7. 13. 30 . . 18. Chimie 20 . 10. engleză 24 Lb. 11 . 15 Logică . franceză 25 Română . Fizică 21 . 8. Geografie 18 .

REPARTIZAREA MANUALELOR ŞCOLARE 8 .

21. 26. 29. 30. 35. 20. 31. 32. 34.Nr. 36. 19.Latină Logică Filozofie Istorie Geografie Biologie Chimie Fizică Matematică 2 Matematică 1 Lb. 22. franceză Română Numele elevului crt. 24. 23. 9 . 25. 28. 27. 33. engleză Lb.

II Sem.I Sem.II Sem. de învăţământ Sem.I Sem. PLANIFICAREA TEZELOR Anul şcolar ……………… Nr.II Sem. de învăţământ Sem. I Sem.I Sem.II PLANIFICAREA TEZELOR Anul şcolar ……………… Nr. II Sem.I Sem. II Sem.I Sem. Disciplina Clasa a ……… Clasa a ……… Clasa a ……… Clasa a ……… Crt. Disciplina Clasa a ……… Clasa a ……… Clasa a ……… Clasa a ……… Crt.II 10 .II Sem. I Sem.I Sem.

Cunoaşterea colectivului de elevi 11 .

.. IV....…. Temperamentul …………………… Caracterul …………………......………… Participarea la viaţa colectivului …………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….……… Clasificat al ……. de elevi Clasa a …………. b) Gradul de maturitate intelectuală... DATE COMPORTAMENTALE Comportarea în şcoală: a) conduita la lecţii …………………... Rezultate la concursuri şi olimpiade ………………………………………………………………… Performanţe extraşcolare ……………………………………………………………………………..…... REZULTATE ÎN ACTIVITĂŢILE ELEVULUI Clasa a …………. de elevi Obiecte la care a avut: a) rezultatele cele mai bune ………………………………………………… ……………………….-lea din ….. ………………………….. VII. Diagnostic de orientare şcolară şi profesională dat de şcoală ………….. Observaţii generale ………………………………………………… VI. I.……… Clasificat al ……. Media generală ……... ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ Opţiunea elevului ……………………. DATE ASUPRA SĂNĂTĂŢII Antecedente ale sănătăţii …………………………………………………………………………….. Media generală ……. localitatea ………………. Echilibrul emotiv …………………… Interesele …………………. Opţiunea părinţilor …………………… Motivaţie ……….-lea din …. III..b) rezultate mai slabe ……………………………………………………….….. Comportarea în familie ……………………………………………………………………………… Comportarea în societate ……………………………………………………………………………......Climatul educativ …………………… Condişii materiale …………………………………….. condiţii ………………………………. de elevi Clasa a ………….……… Clasificat al ……. afectivă..-lea din …. ……………………………………………………………………………………………………….…. Judeţul ……………. V.. Diriginte: …………………………… Semnătura …………………... APRECIERI DE ANSAMBLU a) Pregătirea elevului raportată la aptitudini.. ………………………………………………………………………………………………………. FIŞA PSIHOPEDAGOGICĂ A ELEVULUI (Se completează pe parcursul anului şcolar) Numele şi prenumele elevului …………………………………….-lea din …. Tipul de familie ……………….. Profesia ……………………… Locul de muncă …………………………….. b) disciplina la lecţii …. Media generală ……. Studii ……………………. Apartenenţă religioasă …………………… II... Memoria …………………….. de elevi Clasa a ………….……… Născut la ………………….. temperamentală …………………………………….. Studii …………………….. În familie sunt …… copii. Inteligenţa ………………… Voinţa ………………………. Profesia ……………………… Locul de muncă ……………………………. ………………………………………………………………………………………………………. sănătate. Starea actuală a sănătăţii ……………………………………………………………………………. Atenţia ……………………… Aptitudini ………………………….. DATE ASUPRA FAMILIEI Foto Tatăl: Numele …………………………………. 12 . Media generală ……. CARACTERISTICILE PERSONALITĂŢII Gândirea …………………...……… Clasificat al ……... Mama: Numele …………………………………..

. 13 .. chestionare .. Forme de activitate: convorbire. informaţii de şcolar desprins luate la părinţi ţi colegi. ELEVULUI ……………………………………………………. Anul Material faptic Interpretare şi măsuri vizită la domiciliu.

.……. 3.. …………………………… 1..……. ……………………………….……. 2. ………………………………... ………………………………. …………………………… 3. 3. 3. ……………………………….……. 2. …………………………… 2. ……………………………. ……………………………. A. B. Editura didactică şi pedagogică. A. ……………………………. 3. …………………………… 4. ………………………………. Clasa …….. 3. …………………………… 3.…….……. etc.. 1.. B. 1. 2. ……………………………. 2.. 3. Indică pe acei colegi din clasă după care ai regreta dacă. 2. ………………………………. Dacă nu ai nici un coleg care să corespundă cerinţelor întrebării. ……………………………. ………………………………. …………………………… 2.. Gândeşte-te la faptul că în clasă eşti pus în situaţia de a munci cu alţi colegi la un subiect dat..……. A. care corespund cel mai bine dorinţelor tale legate de întrebarea respectivă. Instrucţiuni: Citeşte cu atenţie întrebările şi apoi indică unul. 3. ………………………………. Cu cine din clasă ai vreac să călătoreşti în acelaşi compartiment? 1.……. 1978) 14 .. Plecaţi în excursie cu trenul. 1. ……………………………. 1.. A . ………………………………. …………………………….... Bucureşti. …………………………… 5.. 2. A. două sau trei nume de colegi de clasă. TEST SOCIOMETRIC (referitor la procesul de interacţiune ce se manifestă în colectiv) Numele şi prenumele ……………………………………… Data ………. Care sunt colegii cu care nu doreşti să fii prieten? 1. B. ………………………… 4. (După Ioan Nicola. Indică pe cei cu care nu ai vrea să călătoreşti împreună.. 2. 3.. 2. grupuri de interese. ar trebui să te desparţi de ei. ………………………………. Gândeşte-te la activităţile tale preferate din timpul liber şi apoi indică pe colegii de clasă cu care ţi-ar plăcea cel mai mult şă participi la asemenea activităţi. B . Cu cine nu ai vrea să lucrezi? 1. Care sunt cei mai buni prieteni ai tăi din clasă? 1. Indică pe acei colegi după care n-ai regreta dacă ar pleca din clasa ta. …………………………….. 2.……. …………………………… Pe baza acestui test sociometric se poate realiza un centralizator pentru a se observa sintalitatea colectivului de elevi: lider(i). Cu cine din clasă nu ţi-ar plăcea să participi la asemenea activităţi? 1.. Dirigintele şi sintalitatea colectivului de elevi. ……………………………. relaţii între elevi. 3. Cu cine ţi-ar plăcea să lucrezi? 1. B.. 3. în cazul plecării familiei lor în altă localitate. 2. (ne)integrarea în colectiv. …………………………… 5. ……………………………. 1.……. nu completa nimic.

Unele particularităţi de personalitate specifică Liniştit. Învăţătura Elev bun Elev slab Învaţă cu interes Nu se interesează de învăţătură Citeşte mult Citeşte puţin Are interese şcolare pentru …………… Nu are interese şcolare 2. Conduita Docil Încăpăţânat Disciplinat Indisciplinat Absenţa conflictelor cu elevii Conflicte frecvente cu elevii Conduită liniştită Conduită necorespunzătoare Potolit în mişcări (astâmpărat) Activism exagerat. neîncrezător Îşi supralicitează posibilităţile Îşi subestimează posibilităţile Ambiţios Modest. caută prieteni Închis. îl urmează pe altul Autoritate înaltă. neliniştit. Activismul social Activism social ridicat Activism social scăzut Bun organizator Slabe capacităţi de organizare Spirit de iniţiativă înalt Spirit de iniţiativă scăzut Ocupă o poziţie de lider E condus. HARTA PSIHOPEDAGOGICĂ A ELEVULUI 1. popularitate Nepopular E printre prieteni. Comunicarea în familie Atmosferă caldă. Se va realiza la sfârşitul unui ciclu şcolar 15 . conflictuală Relaţii apropiate. Comunicarea în şcoală Are mulţi prieteni. trece neobservat Este simpatizat Nu este simpatizat 6. prietenoasă acasă Atmosferă ostilă. încrezător în sine Alarmant. neastâmpărat Se supune uşor educaţiei Nu se supune uşor educaţiei 3. în cerc restrâns de prieteni Nu se teme de colectivitate Timid. de încredere Relaţii proaste. de suspiciune Control sever asupra copilului Control slab Limitarea independenţei copilului Libertate prost înţeleasă Părinţii colaborează cu profesorii Părinţii nu colaborează cu profesorii Notă. simat de colegi Autoritate scăzută Îndeplineşte cu plăcere sarcini sociale Se sustrage de la sarcini sociale 4. sfios Deschis Ascuns Compătimitor Nesimţitor Influenţează în bine pe colegi Influenţează negativ pe colegi 5.

Planificarea activităţii orei de dirigenţie REPARTIZAREA ORELOR DE DIRIGENŢIE PE TIPURI DE ORE 16 .

. Clasa a …….. Clasa a ……. ……………... Clasa a ……. ……………. ……………. Clasa a ……. intelectualăEducaţie cetăţeneascăEducaţie moral- esteticăEducaţie Lumea problemelor vârstei 17 şi sexualăEducaţie sanitară rutierăEducaţie şi profesionalăOrientare şcolară educarea elevilorOrganizarea şi Analiza rezultatelor . Clasa An şcolar Anul şcolar: Anul şcolar: Anul şcolar: Anul şcolar: …………….

Data Data dirigenţie dirigenţie 1 . 9 .. 2 . 4 . Clasa a ………. 1 1 . 6 . Tipul orei Tema orei de Tema orei de crt. 1 2 . 1 0 . 1 3 . 3 . 8 . 5 .. Anul şcolar ……………… Nr. 18 . 7 . TEMATICA ORELOR DE DIRIGENŢIE SEMESTRUL I. ANUL ŞCOLAR ……………….

5 . ANUL ŞCOLAR ………………. 8 . 3 . Anul şcolar ……………… Nr. 1 5 .. Tipul orei Tema orei de Tema orei de crt. Clasa a ………. 7 . Data Data dirigenţie dirigenţie 1 . 4 . 1 0 . 9 . 1 6 . 2 .. 1 19 . 6 . TEMATICA ORELOR DE DIRIGENŢIE SEMESTRUL II. 1 4 .

.………… Scopul : ……………………………………………….1 2 . Metode : ………………………………………………………………………. PLANUL OREI DE DIRIGENŢIE Data:………………………… Tema:…………………………………….……………………………..………………………………..………………………… Tipul orei : …………………………………….. Material bibliografic : ……………………………….. 1 5 .………………………… DESFĂŞURAREA OREI 20 ....…………………………. 1 4 . 1 6 .. Material didactic : ………………………………. 1 3 .

Concluzii : Tema pentru ora viitoare : Sarcini concrete pentru elevi in vederea pregătirii orei viitoare : Observaţii după desfăşurarea orei: 21 .

22 . Colaborarea cu familia PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR CU PĂRINŢII ELEVILOR CLASEI …………. Anul şcolar / Data şi ora Obiectivul şi scopul şedinţei Observaţii crt. semestru desfăşurării 1 .. Nr.…. 2 .

. 3 . prenumele comitetului NOTĂ : Din comitetul de părinţi de la nivelul şcolii fac parte un număr de………. ……………………………………………… 4.. ……………………………………. crt Tema lectoratului Data şi ora desfăurării Observaţii . ……………………………………………… 3. ……………………………………………… 23 . 5 . PENTRU ANUL ŞCOLAR ………… Nr. 3 . PLANIFICAREA LECTORATELOR CU PĂRINŢII LA NIVELUL ŞCOLII Nr. 6 . 8 ... din care : 1. 7 . 1 . 4 . COMITETUL DE PĂRINŢI AL CLASEI ………….…….. 2.. Numele şi Funcţia în cadrul Adresa de la domiciliu Locul de muncă crt. 2 . 4 .

PROGRAMAREA VIZITELOR LA DOMICILIU 24 .

3 . I 1 . Clasa a ……. 4 . 6 . Nr. ……………. I Sem. ……………. 1 4 . I Sem. Clasa a ……. 7 . 1 1 . 8 . Clasa a ……. II Sem. II Sem. 1 3 . ……………. 2 . II Sem. 5 . elevului Sem. Numele şi prenumele crt. 1 5 . 25 1 . 1 0 . I Sem. 9 . II Sem. 1 2 . Clasa a …… Anul şcolar Anul şcolar Anul şcolar Anul şcolar …………….

. Domiciliul …………………… Data …………. ……………………………………………………………………………………………………. 5. …………………………………………………………………………………. …………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Concluzii: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 26 . Obiectivele vizitei la domiciliu 4. …………………………………………………………………………………………………….. Desfăşurarea discuţiilor cu familia: ……………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. Desfăşurarea discuţiilor cu familia: ……………………………………………………………………………………………………. Obiectivele vizitei la domiciliu 1. 2. 3. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Concluzii: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… VIZITĂ LA DOMICILIUL ELEVULUI Numele elevului …………………………. …………………………………………………………………………………. 6. Domiciliul …………………… Data …………. …………………………. VIZITĂ LA DOMICILIUL ELEVULUI Numele elevului ………………………….

9. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. VIZITĂ LA DOMICILIUL ELEVULUI Numele elevului …………………………. Obiectivele vizitei la domiciliu 10. 12. …………………………. 8. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Concluzii: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 27 . …………………………. …………………………………………………………………………………... Obiectivele vizitei la domiciliu 7. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. Desfăşurarea discuţiilor cu familia: ……………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Concluzii: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… VIZITĂ LA DOMICILIUL ELEVULUI Numele elevului …………………………. Desfăşurarea discuţiilor cu familia: ……………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. Domiciliul …………………… Data …………. …………………………………………………………………………………. Domiciliul …………………… Data …………. 11.

eşecuri 28 . Statistici Succese. distincţii.

29 .SITUAŢIA LA SFÂRŞITUL ANULUI ŞCOLAR ……………….

. . Nr. . . . . . . 1 2 0 2 9 1 8 1 7 1 6 1 5 1 4 1 3 1 2 1 1 1 0 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Numele şi prenumele elevului Promovat 30 Corigent Repetent Neîncheiat Transferat Loc pe clasă Medii între 5-7 Medii între 7-9 Medii între 9-10 Media generală Media la purtare . . . . . . . . crt. . . . . .

SITUAŢIA LA SFÂRŞITUL ANULUI ŞCOLAR ………………. 31 .

. . . . . . 6 1 5 1 4 1 3 1 2 1 1 1 0 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Numele şi prenumele elevului Promovat 32 Corigent Repetent Neîncheiat Transferat Loc pe clasă Medii între 5-7 Medii între 7-9 Medii între 9-10 Media generală Media la purtare . Nr. . . . . . crt. . . . .

SITUAŢIA LA SFÂRŞITUL ANULUI ŞCOLAR ………………. 33 .

. . . . 6 1 5 1 4 1 3 1 2 1 1 1 0 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Numele şi prenumele elevului Promovat 34 Corigent Repetent Neîncheiat Transferat Loc pe clasă Medii între 5-7 Medii între 7-9 Medii între 9-10 Media generală Media la purtare . . . . . . crt. . . . Nr. . . .

35 .SITUAŢIA LA SFÂRŞITUL ANULUI ŞCOLAR ……………….

. . . . . . . . Nr. 6 1 5 1 4 1 3 1 2 1 1 1 0 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Numele şi prenumele elevului Promovat 36 Corigent Repetent Neîncheiat Transferat Loc pe clasă Medii între 5-7 Medii între 7-9 Medii între 9-10 Media generală Media la purtare . . . . . . . . crt.

8. 6. SITUAŢIA SANCŢIUNILOR DATE ELEVILOR Nr. 1. Numele elevului Clasa Sancţiunea Măsuri educative crt. 7. 3. 4. 37 . 9. Numele elevului Clasa Disciplina Premiul Faza crt. 1. 4. 8. 10 . PREMIANŢII CLASEI ………… ANUL ŞCOLAR …………. 6. 5. 2.…. 3. 2. SITUAŢIA ELEVILOR DISTINŞI LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI Nr. 7. 10. 9. 5.

10 . 6. 8. Orientarea şcolară şi profesională 38 . 2. 7. 5. 9. 3.Nr. Numele elevului Clasa Premiul Media Menţiune Media crt. 1. 4.

STATISTICA ORIENTĂRII ŞCOLARE ŞI PROFESIONALE 39 .

1 5 1 4 1 3 1 2 1 1 1 0 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Numele TEST elevului şi prenumele Industria grea Construcţii Energetică 40 Ind. . . uşoară Agricultură Transporturi Administraţie Cercetare Sănătate Învăţământ PENTRU ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ Opţiunea pe domenii profesionale Artă şi cultură Culte / religie Armată Alte domenii . . . Nr. extractivă Ind. . . . . . crt. . . . chimică Ind. . . .

3. poziţie socială. Clasa ……. Numeşte. Nu necesită eforturi fizice şi intelectuale deosebite 8. ………………………………. 2. prioritari 1.. spiritual.. Îţi asigură intrarea în producţie mai uşor 7.. material.………………………… 4. Eşti pus în situaţia de a opta pentru o profesiune sau pentru orientarea şcolară. Cunoşti importanţa pe care o acordă societatea profesiei alese de tine şi în ce măsură ? De unde ? Satisfăcător: ‫ ٱ‬Bine: ‫ ٱ‬Foarte bine: ‫ٱ‬ Alte precizări ………………………………………………………………………………. în ordine prioritară. trei domenii profesionale preferate: 1.. Instrucţiuni: Citeşte cu atenţie întrebările şi apoi indică răspunsul care corespunde cel mai bine dorinţelor tale legate de orientarea şcolară şi profesională... Menţionează-ţi posibilitatea sau imposibilitatea pentru fiecare caz în parte: Da ‫ٱ‬ Nu ‫ ٱ‬Motivaţie …………………………………………. 1.) ? Explică fiecare caz în parte ! Da ‫ٱ‬ Nu ‫ ٱ‬Motivaţie ………………………………………….………………………… Da ‫ ٱ‬Nu ‫ ٱ‬Motivaţie ……………………………………………. 41 .………………………… Da ‫ ٱ‬Nu ‫ ٱ‬Motivaţie ……………………………………………. Este profesiunea cea mai „căutată” la ora actuală 9. Cum te-ai documentat în legătură cu opţiunea şcolară şi profesională: Ziare. Profesiunea este frumoasă. 6. ……………………………. Profesiunea intră în tradiţia familiei 2. intelectuale şi sociale pentru a urma cariera aleasă.. te pasionează. Vei marca alegerea cu X şi vei motiva opţiunea unde este cazul. Crezi că preocupările tale din timpul liber se leagă de profesiunea aleasă şi te-au influenţat în mod deosebit în opţiunea ta şcolară şi profesională? Numeşte aceste preocupări şi explică relaţia cu viitoarea profesiune. …………………………… 3. ……………………………………………………………………………………………………………. Explicaţie ………………………………………………………………………………………………. locuri de muncă ‫ ٱ‬Discuţii cu părinţii ‫ ٱ‬/ prieteni ‫ٱ‬ Vizionarea TV.………………………… 5. 5.... Consideri că obiectele de studiu preferate corespund orientării tale şcolare şi profesionale? Numeşte. Numerotează în ordinea prioritară factorii care te-au determinat să-ţi alegi profesia: Nr. în ordine prioritară. cele trei obiecte de studiu îndrăgite: 1.. ca apoi să se realizeze dezbateri motivate în cadrul orelor de dirigenţie. Consideri că ai posibilităţi psihice..……. 3. îţi place 4. reviste ‫ ٱ‬Vizite la instituţii.……. Factori Factorii care te-au influenţat crt.. Profesiunea îţi asigură un viitor sigur ţie şi familiei Pe baza acestui test se poate realiza un centralizator pentru a se observa care sunt opţiunile şcolare şi profesionale ale elevilor.. etc. …………………………… 2.Numele şi prenumele ……………………………………… Data ………. ………………………………..…………………………… Da ‫ ٱ‬Nu ‫ ٱ‬Motivaţie ……………………………………………. Prin profesia aleasă consideri că te poţi realiza în viaţă ( intelectual. Profesiunea este uşoară şi curată 6. ‫ ٱ‬Excursii organizate de şcoală ‫ ٱ‬Dezbateri la orele de dirigenţie ‫ٱ‬ 1. ……………………………. etc. Este preferată de părinţi pentru avantaje oarecare 3. Este avantajoasă sub aspect material. ……………………………………………………………………………………………………… 4. rang social.…………………………… Da ‫ ٱ‬Nu ‫ ٱ‬Motivaţie ……………………………………………. 2.

Precizări ale Regulamentului şcolar 42 .

în vederea armonizării influenţelor educative şi pentru a asigura coeziunea clasei de elevi. a recompenselor şi a distincţiilor. împreună cu consiliul clasei. la admiterea în licee şi în şcoli de arte şi meserii. sala de clasă în care îşi desfăşoară activitatea elevii cărora le este diriginte şi răspunde de păstrarea şi modernizarea acesteia. g) informează elevii şi pe părinţii acestora cu privire la prevederile legale. pentru elevii care au săvârşit abateri grave . organizează şi desfăşoară activităţi educative. care se pot desfăşura pe grupe. liderul elevilor clasei. nota la purtare a fiecărui elev şi prezintă în scris consiliului profesoral propunerile de notare mai mici decât 7. e) prezintă. situaţia la învăţătură a elevilor. cercetează cauzele absenţelor unor elevi şi informează familia elevului. sancţiunile prevăzute în prezentul regulament. individual sau în plen. t) calculează media generală semestrială şi anuală a fiecărui elev. de amânare a încheierii situaţiei şcolare şi de aplicare a unor sancţiuni disciplinare. participarea organizată a elevilor la activităţi în cluburi şi asociaţii sportive. aprobate de director. k) sprijină organizarea şi desfăşurarea activităţilor elevilor în afara clasei şi a unităţii de învăţământ. Atribuţiile profesorului diriginte Art. i) motivează absenţele elevilor. l) informează. prin consultarea elevilor. v) prezintă consiliului profesoral. despre potenţialele situaţii de corigenţe. în scris. consemnează în carnetele de elev mediile semestriale şi anuale. colectivul de elevi al clasei. raportul scris asupra situaţiei şcolare şi comportamentale a elevilor la sfârşitul semestrului/anului şcolar.42. după caz. cu consilierul şcolar. c) colaborează cu toţi profesorii clasei şi. acţiuni de orientare şcolară şi profesională. de consiliere şi de orientare şcolară şi profesională. cultural-artistice şi ştiinţifice. iniţiază cu consiliul clasei programe de consultaţii cu părinţii. precum şi la certificarea competenţelor profesionale şi la metodologia de continuare a studiilor. o) organizează întâlniri şi discuţii cu părinţii. m) stabileşte. referitoare la testările naţionale. în funcţie de particularităţile colectivului de elevi. s) completează catalogul clasei şi răspunde de exactitatea datelor înscrise şi de starea fizică a acestuia. d) preia. b) numeşte. stabileşte clasificarea elevilor la sfârşitul anului şcolar. neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie. împreună cu acesta. pe baza consultării cu directorul. q) aplică elevilor. familiile elevilor. periodic. n) felicită. săptămânal. prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului intern. pe baza certificatelor avizate de cabinetul medical al şcolii sau. u) proiectează. după finalizarea învăţământului obligatoriu. la bacalaureat. părinţii sau tutorii elevilor. precum şi în baza cererilor personale. pe bază de proces-verbal. ale părinţilor. propune acordarea premiilor. spre aprobare. r) recomandă directorului. în legătură cu situaţiile de corigenţă. potrivit prevederilor prezentului regulament şi ale regulamentului intern. înmânează elevilor diplome şi premii la festivitatea organizată la sfârşitul fiecărui an şcolar. motivate. p) propune consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse elevilor. îi repartizează sarcini şi organizează. 43 . j) analizează. în afara unităţii de învăţământ. h) urmăreşte frecvenţa elevilor. sancţionări disciplinare. elevilor şi părinţilor. Învăţătorul/dirigintele are următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea consiliului clasei. se consulta cu aceştia in legătura cu cauzele şi măsurile care vizează progresul şcolar al copiilor lor şi-i informează pe aceştia despre absenţele şi comportamentul elevilor. monitorizează îndeplinirea îndatoririlor şcolare de către toţi elevii. în scris. în conformitate cu legislaţia în vigoare. f) organizează. împreună cu consilierul şcolar. după caz. spre validare. eliberate de medicul de familie.00. pentru rezultatele excepţionale obţinute de copiii lor la învăţătură sau în cadrul activităţilor extraşcolare.

Secţiunea a 3-a Drepturile elevilor Art. Elevii şi elevele aflaţi în situaţii speciale (căsătorie. Art. persoane existente în îngrijirea elevului. în ziua prezentării actelor justificative. detenţie etc. care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor. (3) Motivarea absenţelor se face de către învăţător sau diriginte.93. (2) Nici o activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea elevilor.94. Art. Contestaţia se adresează cadrului didactic respectiv.95. (5) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maxim 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către învăţător/diriginte pe tot parcursul anului şcolar. care consemnează. naţional şi internaţional. Scutirea se acordă. (2) Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte: a) adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul de familie şi avizată de medicul şcolar (dacă există). Art. declararea absenţelor ca nemotivate. adresată directorului unităţii de învăţământ şi aprobată de acesta. (3) Elevii din învăţământul obligatoriu.) vor fi sprijiniţi să finalizeze ciclul de învăţământ. Drepturi şi îndatoriri ale elevilor Secţiunea a 2-a Exercitarea calităţii de elev Art. dovedite cu acte legale. beneficiind de îndrumarea unităţii de învăţământ. fiecare absenţă. (6) Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă viza cabinetului. (2) Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către învăţător/profesor. cu boli cronice grave. nedeplasabili. În situaţia în care argumentele nu sunt 44 . (8) La cererea scrisă a unităţilor de învăţământ în care este organizat învăţământ sportiv. în urma consultării cu dirigintele/învăţătorul clasei. pot fi scutiţi parţial sau total de frecvenţă. 5 din prezentul articol atrage. are dreptul de a contesta modalităţile şi rezultatele evaluării. sunt considerate motivate. (7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (3) Elevul sau. b) adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară.96. cu condiţia recuperării materiei. în cazul în care elevul a fost internat în spital. a structurilor naţionale sportive. (1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile existente în programul fiecărei unităţi de învăţământ. c) cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului. naşterea unui copil. părintele/tutorele legal are obligaţia de a prezenta. (1) Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor. de regulă. reprezentantul său legal. înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă sau la distanţă. bolilor contagioase din familie sau altor cazuri de forţă majoră. la cerere. personal. (1) Elevii din învăţământul de stat şi particular se bucură de toate drepturile constituţionale. pe baza actelor medicale doveditoare şi a recomandării exprese a compartimentului de igienă şcolară din cadrul direcţiei de sănătate publică a judeţului/municipiului Bucureşti. avizat(ă) de medicul şcolar (dacă există). care are obligaţia de a motiva/justifica modalitatea de evaluare şi rezultatele acesteia. de director.97. în vederea încheierii situaţiei şcolare. directorul poate aproba motivarea absenţelor elevilor care participă la cantonamente şi la competiţii de nivel local. în mod obligatoriu. dirigintelui actele justificative pentru absenţele copilului lor. Elevii din învăţământul obligatoriu cu handicap fizic. (4) În cazul elevilor minori. Elevii din învăţământul de stat şi particular acreditat se bucură de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de elev. sunt obligaţi să se prezinte la fiecare sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ. după caz.

conform legii. în interesul siguranţei naţionale. libertatea de asociere în cercuri şi în asociaţii ştiinţifice. în condiţiile prevăzute de Legea învăţământului nr. Aprobarea pentru desfăşurarea acestor acţiuni va fi condiţionată de acordarea de garanţii scrise. acest drept se exercită de către părinţii/ tutorii legali ai copiilor. pentru soluţionarea contestaţiei.105. conform legii. care. va desemna profesori de specialitate. (3) Copiii personalului didactic de predare şi de instruire practică beneficiază de gratuitate la cazare în cămine şi internate. artistice.104. bazele materiale şi bazele sportive pentru pregătirea organizată a acestora. culturale. la spectacole. a securităţii persoanelor şi a bunurilor. Beneficiază de aceeaşi gratuitate şi elevii din învăţământul secundar superior ai căror părinţi au un venit lunar. Elevii din învăţământul de stat şi particular au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense. la dispoziţia elevilor. (1) Elevilor din învăţământul preuniversitar de stat şi particular le este garantată. Art. în condiţiile stabilite prin regulamente de organizare şi funcţionare a unităţilor respective. în bazele sportive şi de agrement. pe membru de familie. republicată. Elevii din învăţământul obligatoriu primesc gratuit manuale şcolare. avizat de conducerea unităţii de învăţământ şi care este anexă a regulamentului intern. ei au dreptul la bilete cu preţuri reduse. Statul îi sprijină material. Art. nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege şi care sunt necesare într-o societate democratică. pentru a participa la şedinţele Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 45 . în cluburile şi în asociaţiile sportive. sportive sau civice. elevi din clasele a IX-a – a XII-a/ a XIII-a sau din învăţământul postliceal. (2) Exercitarea dreptului la reuniune. conform art. (2) din Convenţia cu privire la drepturile copilului. Art. precum şi la cele care se desfăşoară în palatele şi în cluburile elevilor. în condiţiile legii. Art. muzee. (1) Conducerile unităţilor de învăţământ sunt obligate să pună. numai cu aprobarea directorului. oficiale privind asigurarea. (3) Elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale unităţilor de învăţământ de stat. al ordinii publice. aprobat de directorul unităţii de învăţământ. iar activităţile pot fi susţinute în unitatea de învăţământ.99. În timpul şcolarizării. cu precădere pe elevii care obţin performanţe. (3) Consiliul elevilor îşi desemnează reprezentanţii.101. elevul/reprezentantul său legal se pot adresa directorului unităţii şcolare. (1) În fiecare unitate de învăţământ de stat şi particular. manifestări cultural-sportive şi la transportul în comun. Art. pregătirii şi competenţelor lor.102. egal sau mai mic decât salariul minim brut pe economie. pentru tipul şi forma de învăţământ pe care le vor urma şi să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor.98. (3) Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic. la toate nivelurile şi formele de învăţământ.107. 2) Elevii pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material şi financiar pentru studii. de către organizatori. Elevii au dreptul să opteze. Art. gratuit. care se organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu. elevii beneficiază de asistenţă psihopedagogică şi medicală gratuită. pe baza carnetului de elev. precum şi pe cei cu situaţie materială precară. (1) Elevii din învăţământul de stat beneficiază de învăţământ gratuit. precum şi pentru atitudine civică exemplară. (2) Elevii pot fi cazaţi în internate şi pot servi masa la cantinele şcolare. Elevii aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să studieze şi să se instruiască în limba maternă. vizat la zi. care nu predau la clasa respectivă. cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora.106. (2) Consiliul elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu.15 alin. Art. Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ.103. format din liderii elevilor de la fiecare clasă. rezultate foarte bune la învăţătură sau la activităţi artistice şi sportive. De asemenea. Art.84/1995. pentru rezultate deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare. acordate de bănci. în taberele şi în unităţile conexe inspectoratelor şcolare. cu modificările şi completările ulterioare.100. pentru a proteja sănătatea şi moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile altora. Pentru elevii minori. Art. se constituie consiliul elevilor.considerate satisfăcătoare. Art. la cererea grupului de iniţiativă.

Este interzis elevilor: a) să distrugă documente şcolare.110. Elevii din învăţământul preuniversitar de stat trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună. h) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic. (1) În unităţile de învăţământ de stat şi particular.114. în unitatea de învăţământ. precum muniţie. Art. l) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ. 46 . droguri. b) prezentul regulament şi regulamentul intern. precum cataloage. Art. să-l prezinte profesorilor/învăţătorilor pentru consemnarea notelor. Art. Art. atât în unitatea de învăţământ. pot promova 2 ani într-un an şcolar. prin acţiunea lor. în perimetrul unităţii de învăţământ.. Art. c) regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii.113.111. c) să aducă şi să difuzeze. conform legii. pocnitori etc. comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare. este garantată. materiale care. băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc. care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor. carnete de elev. de prevenire şi de stingere a incendiilor. f) normele de protecţie a mediului. care.109. pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ. cât şi în afara ei. j) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii de învăţământ. foi matricole etc. d) normele de tehnica securităţii muncii. (2) Elevii trebuie să cunoască şi să respecte: a) legile statului. atentează la independenţa.. (1) Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă. prin conţinutul lor. Secţiunea a 4-a Îndatoririle elevilor Art. directorul unităţii de învăţământ poate suspenda sau interzice desfăşurarea acestor activităţi. (2) În cazul în care aceste reviste/ publicaţii conţin elemente care afectează siguranţa naţională. libertatea elevilor de a redacta şi difuza reviste/ publicaţii şcolare proprii. ordinea publică. sănătatea şi moralitatea.108. Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev. precum şi părinţilor. suveranitatea şi integritatea naţională a ţării. al examenelor şi al concursurilor. Elevii din învăţământul de stat şi particular. e) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ. directorul va suspenda editarea şi difuzarea acestora. Art. în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia. petarde. b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ. g) să introducă.112. Elevii din învăţământul de stat şi particular au datoria de a frecventa cursurile. pentru informare în legătură cu situaţia şcolară. d) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest. k) să aibă ţinută. de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare. drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului de ordine interioară al unităţii de învăţământ. f) să deţină şi să consume. i) să utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs. cu aptitudini şi performanţe şcolare excepţionale. e) normele de protecţie civilă. orice tipuri de arme sau alte instrumente. la sfârşitul anului. (4) În cazul în care conţinutul activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ de stat şi particular contravine principiilor susmenţionate. care cultivă violenţa şi intoleranţa. conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Stoica Marin. Mărgineanţu Dorina. Vasile Ciobanu. 5. Iliescu M. Caietul dirigintelui. Patroman Pavel. Nicolae Stan. 1975. Îndrumător metodic. Educaţia noastră cea de toate zilele. Bucureşti. Craiova. Editura didactică şi pedagogică.. Bucureşti. 7. 2. Editura Gheorghe Alexandru. 6. Drăgan I. Activitatea educativă a dirigintelui. Dirigenţia şi sintalitatea colectivului de elevi. 1992. Drăgan Ion. Ghidul tânărului profesor. Dirigenţia în sistemul muncii şcolare. 3. Editura Scrisul Românesc. Timişoara. Editura „Spiru Haret”. Nicolae Andrei. Iaşi.. Domşa I. Imprimeria „Bacovia”. 47 . 1983. 1978. 1997. Craiova. 4. Bibliografie selectivă 1. Pedagogie şi psihologie. 1994. Editura didactică şi pedagogică.. Andrei Adina. Bacău. 2001. Editura Eurobit. Stan Liliana. Dumitrescu Ion.

…….p. Cuprins 1. Argument …………………………. Organizarea colectivului de elevi….33 48 .4 3.10 4. ………p.2 2.15 Colaborarea 5..……p.p.p.30 Precizări ale Regulamentului şcolar 8. eşecuri …….…… p. distincţii.p... cu familia …………………..24 Orientarea şcolară şi profesională 7.19 Statistici. 6. ……. Succese. Planificarea activităţii orei de dirigenţie…..…. Cunoaşterea colectivului de elevi…….p...

38 49 . …p. 9. Bibliografie selectivă ………………….