You are on page 1of 1

UNIVERSITATEA "TITU MAIORESCU" DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE
CENTRUL TERITORIAL BUCUREŞTI
FORMA DE ÎNVĂłĂMÂNT: ÎNVĂłĂMÂNT LA DISTANłĂ
ANUL UNIVERSITAR 2010-2011

SESIUNE DE EXAMENE DE IARNĂ
ANUL III

MODALITATEA DE
NR. DATA ORELE OBS. SALA DISCIPLINA CADRUL DIDACTIC
VERIFICARE

1 2/5/2011 12-14 A3 PSIHOLOGIE CLINICĂ Conf. univ. dr. Odette DIMITRIU EXAMEN

13-14;30
2 2/6/2011 14;30-16
A2 PSIHOLOGIA EDUCAłIEI Lect. univ. dr. Elena ANGHEL EXAMEN

3 1/21/2011 16 - 18 A1 PSIHOPATOLOGIE ŞI PSIHIATRIE Prof. univ. dr. Mirela MANEA EXAMEN

4 1/31/2011 REFERAT INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA RESURSELOR UMANE Lect. univ. dr. Petru CRAIOVAN COLOCVIU

5 1/29/2011 13 -15 A2 INTRODUCERE ÎN PSIHOTERAPIE Lect.univ.dr. Valentina NEACŞU EXAMEN

6 1/29/2011 REFERAT SUGESTIOLOGIE Lect.univ.dr. Valentina NEACŞU EXAMEN

7 2/5/2011 14 - 16 A3 PSIHOTERAPII DE SCURTA DURATA Conf. univ. dr. Odette DIMITRIU EXAMEN

DECAN,
Conf. univ. dr. Viorel Iulian TĂNASE SECRETAR ŞEF,
Mihaela RADU