You are on page 1of 13

SMK DATO SERI WAN MOHAMED

GEOGRAFI

Nama : Tarikh : Masa :
Kelas : Markah :
Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan terbaik bagi
tiap-tiap soalan.

Bab 1 : Kedudukan

1.

Pernyataan di atas berkaitan dengan
A koordinat
B titik rujukan
C garisan melintang
D kedudukan relatif

2.

Pernyataan tersebut merujuk kepada
A kedudukan relatif
B kedudukan mutlak
C titik rujukan
D koordinat

3.

Berdasarkan maklumat di atas yang manakah merupakan titik rujukan?
I Sekolah
II Ladang
III Kilang
IV Tasik
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

4. Koordinat dapat menyatakan
A kedudukan kampung
B keluasan kebun koko
C ketinggian bukit
D jarak dari laut

1

Jenny duduk di baris A 01 C 03 B 02 D 04 8. pernyataan yang manakah menerangkan tentang kedudukan mutlak? A Rumah terletak di kanan Bukit Sepi B Gereja terletak bersebelahan padang C Pejabat pos terletak di koordinat 0156 D Kedai runcit terletak berhampiran surau 2 .5. Pelajar yang manakah duduk paling dekat dengan meja guru? A Eric B Jenny C Simon D Joriah 6. Antara berikut. Koordinat tempat duduk Alia ialah A 0302 C 0301 B 0303 D 0203 7.

baris 4 merujuk kepada kedudukan A Abu C Shanta B Amir D Rashid 11. Kedudukan Siti di dalam kelas ialah A lajur 2 . Jenis-jenis kedudukan ialah A lajur dan baris B titik rujukan dan koordinat C garisan menegak dan garisan mendatar D kedudukan relatif dan kedudukan mutlak 3 . baris 4 C lajur 4 . baris 2 D lajur 4 . baris 4 10.9. Lajur 3. baris 2 B lajur 2 . Pelajar yang dimaksudkan ialah A Siti C Amir B Amin D Noriah 12.

Koordinat Q ialah A 1810 C 1811 B 1910 D 1911 16. Koordinat Q ialah A 1810 C 1811 B 1910 D 1911 15. Antara berikut. yang manakah benar tentang koordinat? A Titik persilangan antara lajur dan baris B Garisan menegak yang dikira dari kira ke kanan C Garisan mendatar yang dikira dari hadapan ke belakang D Perletakan sesuatu tempat atau objek berdasarkan titik rujukan 17. Kedudukan P ialah pada koordinat A 1607 C 1608 B 1707 D 1708 14. Cara yang tepat untuk menunjukkan kedudukan sesuatu tempat di atas peta dan pelan ialah dengan merujuk kepada A lajur B koordinat C titik rujukan D kedudukan relatif 4 .13.

Apakah objek yang terdapat di koordinat 2577? A Kilang B Masjid C Jambatan D Paya nipah 20. Jambatan terletak di koordinat A 2575 B 2576 C 2676 D 2776 19.18. Koordinat 2778 merujuk kepada kedudukan A Pekan Batu B Kampung Sopia C Kampung Labu D Kampung Semua 5 .

Antara berikut. Pilih pasangan yang benar bagi koordinat tempat-tempat berikut. 23. yang manakah sesuai dinyatakan dengan lajur dan baris? A Kedudukan perabot di rumah B Kedudukan pelajar di dalam kelas C Kedudukan pokok di dalam hutan D Kedudukan bandar di negeri Perak 24.21. yang manakah benar tentang kedudukan relatif rumah Rokiah? A Di sebelah kiri pejabat pos B Di belakang Bukit Intan C Di belakang sekolah D Bertentangan tasik 22. Kedudukan relatif sesuatu tempat dinyatakan berdasarkan A titik rujukan B mata angin C koordinat D arah 6 . Rumah Rokiah terletak di koordinat 0305. Antara kedudukan berikut.

koordinat yang manakah menunjukkan tempat duduk Sundram? A 0367 B 0468 C 6703 D 6804 30. pelajar yang manakah mempunyai tempat duduk dalam lajur yang sama dengan Lim? A Alex C Sandra B Haliza D Lokman 28. pelajar yang manakah berada di baris yang sama? A Alex dan Chin B Lim dan Haliza C Mawi dan Sandra D John dan Sundram 29. Antara berikut. pernyataan yang manakah dapat menerangkan tempat duduk Mawi? A Di hadapannya ialah Alex B Haliza berada di kanannya C Di sebelah kirinya ialah Lim D Chin berada di sebelah kanannya 27. Siapakah yang duduk di hadapan Lokman? A Isa C John B Chin D Mawi 26. Antara berikut. Antara berikut. Antara berikut. kombinasi yang manakah benar? 7 . Antara berikut.25.

Koordinat bagi tasik ialah A 1534 C 1634 B 1535 D 1635 32. Nyatakan kedudukan relative bagi rumah pangsa. Koordinat 1433 merujuk kepada kedudukan A Bukit Goh B rumah Jothi C hutan simpan D ladang kelapa sawit 8 . A Di hadapan rumah Jothi B Terletak di koordinat 1333 C Di sebelah kanan Bukit Goh D Berhadapan dengan lading kelapa sawit 33. A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 31.

Bijih timah di lombong di koordinat I 0527 III 0726 II 0627 IV 0826 A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 36. Jalan raya melintasi sungai di koordinat A 0627 C 0626 B 0727 D 0725 37. Getah ditanam di koordinat A 0527 C 0728 B 0628 D 0827 38. Jenis petempatan yang terdapat di koordinat 0527 ialah A berselerak B terancang C berpusat D berjajar 35.34. Ciri muka bumi yang terdapat di koordinat 0826 ialah 9 .

Antara berikut. yang manakah terletak di koordinat 1252? A Kampung Nelayan B Kampung Daun 10 . Antara berikut. Antara berikut. kombinasi yang manakah benar mengenai kedududukan muara Sungai Cendana? 42. pernyataan yang manakah paling tepat menerangkan kedudukan sawah padi? A Sawah padi terletak berhampiran Sungai Cendana B Jambatan Kurnia terletak di kanan sawah padi C Kampung Daun terletak di hadapan sawah padi D Sawah padi berada pada lajur 11 dan baris 54 41. I kolam II rumput III jambatan IV petempatan A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 39. Kampung Betong terletak di antara A Sawah padi dan Bukit Raya B Tasik Melati dan Hutan Asun C Kilang dan Kampung Nelayan D Sungai Cendana dan Bukit Raya 40.

yang manakah merupakan kedudukan mutlak Kampung Daun? A Kampung Daun terletak di kiri kilang B Kampung Daun berada di koordinat 1156 C Hutan Asun berada di hadapan Kampung Daun D Sawah padi terletak bersebelahan Kampung Daun 44. Rumah api terletak di koordinat A 3028 C 3129 11 . Antara berikut. Antara berikut‚ yang manakah dapat dikaitkan dengan kedudukan Jambatan Kurnia? A 1157 B 1252 C 1354 D 1453 45. C Ladang getah D Tasik Melati 43.

Petempatan berpusat terdapat di I ladang II simpang jalan III pinggir pantai IV lembah sungai A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 49. Jalan kereta api melalui kawasan A paya C sawah padi B getah D kelapa sawit 47. Ciri geografi yang terdapat di koordinat 3231 ialah I masjid III balai polis II sekolah IV balai bomba A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 48. B 3128 D 3228 46. Ciri budaya yang terdapat di kawasan segi empat grid di atas ialah I jambatan II balai bomba III petempatan IV jalan kereta api A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 12 .

Question No: Answer: 1 A 2 A 3 A 4 A 5 C 6 B 7 A 8 C 9 A 10 A 11 D 12 D 13 A 14 A 15 C 16 A 17 B 18 C 19 B 20 A 21 B 22 A 23 B 24 A 25 B 26 C 27 B 28 A 29 A 30 C 31 A 32 D 33 C 34 D 35 B 36 C 37 A 38 A 39 D 40 D 41 B 42 A 43 B 44 C 45 B 46 D 47 B 48 A 49 C 13 .