You are on page 1of 12

SMK SERI ISKANDAR

GEOGRAFI TINGKATAN 3

Nama : Tarikh : Masa :


Kelas : Markah :
Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan terbaik bagi
tiap-tiap soalan.

Unit 2 : Arah

1.

Berapakah bearing sudutan Kampung Duku dari Kampung Pauh?


A 60° C 225°
B 120° D 350°

2.

Bearing sudutan Kampung Abal dari P ialah


A 40° C 180°
B 50° D 220°

3.

Bearing sukuan Kampung Chuchoh dari X ialah


A U 35° T
B U 55° T
C S 35° B
D S 55° B

4.

Bearing sukuan P dari Q ialah

1
A S 30° B C U 30° B
B S 60° T D U 60° T

5.

Arah yang manakah menunjukkan bearing sukuan U450T


AW
BX
CY
DZ

6.

Berdasarkan rajah di atas, apakah maksud utara benar?


A Arah kutub utara bumi
B Arah yang ditunjukkan kompas
C Arah yang ditunjukkan pada peta
D Arah yang berpandukan matahari

7. Jika bearing sukuan dari sekolah ke klinik ialah S 40° B, berapakah bearing azimutnya?
A 40° C 220°
B 135° D 240°

8.

X mungkin sekali ialah


A sudut selisih magnet
B sudut selisih benar
C sudut selisih grid
D utara magnet

9. Berapakah bearing sukuan Q dari P, jika bearing sudutannya ialah 50°?


A U 50° B
B U 50° T
C U 40° B
D U 70° T

2
10. Bearing jambatan (RG 259396) dari simpang Kampung Lama (RG 276414) ialah
A 50° C 120°
B 95° D 225°

11. Antara berikut, yang manakah benar?

12. Apakah bearing sukuan Kampung Kota Baru dari Bukit Jaya?
A U 65° T C S 75° T
B U 75° T D S 85° T

13. Bearing sukuan masjid dari simpang tiga Kampung Hor mungkin sekali
A U 12° T C S 70° T
B U 12° B D S 70° B

14. Antara berikut, yang manakah merupakan bacaan bearing Bukit Jaya dari masjid?
A 120°
B 150°

3
C 180°
D 193°

15.

Antara berikut, petempatan yang manakah menepati pernyataan di atas?


A Kampung Saga
B Kampung Lama
C Kampung Deli
D Kampung Hor

16. Jika bearing sudutan Kampung Telipot dari Kampung Bunut ialah 210°, berapakah bearing sudutan Kampung
Bunut dari Kampung Telipot?
A 30° C 120°
B 60° D 240°

17. Bearing diukur dalam peta dengan menggunakan


A benang
B pembaris
C jangka tolok
D jangka sudut

18. Antara berikut, yang manakah cara menentukan bearing?


I Bearing bulatan
II Bearing sudutan
III Bearing sukuan
IV Bearing lurus
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

19. Jika bearing sukuan X dari Y ialah S 40° T, bearing sudutan ialah
A 40°
B 50°
C 140°
D 270°

20. Antara berikut, yang manakah merupakan jenis utara?


I Utara Grid
II Utara Peta
III Utara Benar
IV Utara Magnet
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

21. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang bearing sukuan?
I Diukur dari arah utara

4
II Diukur mengikut arah lawan jam
III Nilai bearing dari 0° hingga 90°
IV Diukur dari arah utara atau selatan ke arah
timur atau barat
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

22. Berapakah bearing sukuan balai raya dari masjid?


A S 50° B
B U 50° T
C S 50° T
D U 50° B

23. Bearing sudutan balai raya dari masjid ialah


A 50° C 260°
B 130° D 310°

24. Bearing sukuan Kampung Kelubi dari Kampung Hilir ialah


A S 50° T
B U 45° B
C S 45° B
D U 50° B

25. Bearing sukuan rumah api dari kilang ialah


A U 55° B
B S 55° T
C U 35° B
D S 45° T

5
26. Objek yang terletak 100° dari Bukit Gasing ialah
A tasik
B kuari
C pasar
D kilang

27. Arah kuari dari Bukit Gasing ialah


A timur laut
B barat laut
C selatan
D barat

28. Antara berikut, rajah yang manakah menunjukkan bearing sukuan X dari Y dengan nilai S 50° B?

29. Jika bearing sukuan X dari Y ialah S 40° T, bearing sudutan ialah
A 40°

6
B 50°
C 140°
D 270°

30. Berapakah bearing sukuan Q dari P, jika bearing sudutannya ialah 50°?
A U 50° B
B U 50° T
C U 40° B
D U 70° T

31.

Bearing balai polis dari klinik boleh dinyatakan sebagai


I 40°
II 320°
III U 40° B
IV S 40° B
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

32. Pilih pernyataan yang benar tentang arah.


I Arah menunjukkan kedudukan sesuatu objek di
sesuatu tempat yang dilihat dari satu tempat
yang lain
II Arah sesuatu objek dapat ditentukan dengan
menggunakan bearing azimut sahaja
III Arah sesuatu objek boleh dinyatakan dengan
menggunakan bearing
IV Mata angin kompas digunakan untuk
menentukan arah secara kasar
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

7
33. Berapakah bearing sudutan Taman Permai dari Wakil Pos?
A 110 C 286°
B 235° D 308°

34. Bearing Balai Polis dari rumah kedai ialah


A 95° C 189°
B 115° D 290°

35.

X ialah
A masjid
B Bukit Seri
C Balai Polis
D Kampung Segambut

8
36. Apakah bearing Kampung Batu dari Kampung Pintasan?
A 154° C 174°
B 165° D 180°

37. Bearing tasik dari Pekan Baru ialah


A 100° C 120°
B 110° D 130°

38. Bearing Bukit Tiga dari kuari ialah


A 40° C 72°
B 64° D 85°

39. Antara berikut, yang manakah merupakan bacaan bearing masjid dari Bukit Tiga?
A 210° C 230°
B 220° D 240°

40. Apakah bearing muara Sungai Buloh dari Kampung Pintasan?


A 109°
B 118°
C 125°
D 139°

41. Bearing sukuan Kampung Pintasan dari Pekan Baru ialah


A S 80° B C U 45° T
B U 35° B D S 80° T

42. Apakah bearing sukuan kuari dari Bukit Tiga?


A U 70° B C U 65° B
B S 70° B D S 65° B

9
43. Apakah bearing sukuan tasik dari Kampung Batu?
A S 80° T C S 80° B
B U 80° T D U 80° B

44. Apakah yang dimaksudkan dengan bearing sukuan?


I Ditentukan berdasarkan arah timur
II Ditentukan berdasarkan arah barat
III Ditentukan berdasarkan arah utara
IV Ditentukan berdasarkan arah selatan
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

45.

Bearing balai polis dari klinik boleh dinyatakan sebagai


I 40°
II 320°
III U 40° B
IV S 40° B
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

10
46. Bearing sudutan balai polis dari masjid ialah
A 83°
B 207°
C 310°
D 345°

47. Bearing sukuan klinik dari jambatan baru ialah


A S 26° T
B U 64° B
C S 64° B
D U 26° T

48. Nyatakan bearing sudutan Simpang Putih dari sekolah.


A 28°
B 145°
C 260°
D 310°

49. Apakah bearing sukuan jambatan lama dari Bukit Naga?


A U 24° T
B S 20° B
C U 24° B
D S 20° T

50. Apakah X sekiranya Simpang Putih mempunyai nilai bearing 270° dari X?
A Sekolah
B Pejabat pos
C Simpang Tiga
D Kampung Hulu

51. Berapakah bearing sudutan Tasik Biru dari pejabat pos?


A 52° C 128°
B 95° D 308°

52. Bearing sukuan kilang dari balai polis ialah


A S 30° T
B U 35° T
C S 50° B
D U 35° B

53. Bearing sudutan jambatan lama dari Simpang Putih ialah


A 130°
B 260°
C 310°
D 345°

11
Jawapan Unit 2

Question No: Answer: Question No: Answer: Question No: Answer:


1 B 11 D 21 C
2 D 12 B 22 D
3 B 13 B 23 D
4 C 14 D 24 B
5 B 15 D 25 B
6 A 16 B 26 A
7 C 17 D 27 A
8 B 18 B 28 A
9 B 19 C 29 C
10 D 20 C 30 B

Question No: Answer: Question No: Answer: Question No: Answer:


31 B 41 B 51 C
32 C 42 D 52 A
33 B 43 A 53 C
34 D 44 C
35 A 45 B
36 D 46 B
37 D 47 C
38 B 48 B
39 B 49 A
40 C 50 B

12