You are on page 1of 1

Lista întrebărilor pentru examenul

la disciplina „Arhitecturi Avansate”
(C-071/074)

1. Elementele sistemelor de calcul moderne.
2. Clase de probleme.
3. Evoluţia arhitecturilor de calcul.
4. Taxonomia (clasificarea) Flynn.
5. Structura supercalculatorului vectorial.
6. Analiza comparată a arhitecturilor de calcul de tip secvenţial, paralel (SIMD) şi pipeline.
7. Unităţi pipeline (conveiere) aritmetice. Conveiere de adunare în virgulă fixă.
8. Sumatoare CSA.
9. Conveiere de înmulţire în virgulă fixă. Căile de creştere a frecvenţei de lucru.
10. Modelul de execuţie a instrucţiunilor în regim bandă de asamblare - conveierul de instrucţiuni.
Analiza modelului. Exemplificare.
11. Tehnici de rezolvare a problemei salturilor condiţionate în conveiere.
12. Organizarea memoriei ierarhice: Noţiuni generale. Structura de bază.
13. Proprietăţile unei ierarhii de memorie: incluziune, consistenţă (coerenţă) şi localizare.
14. Principiul localizării referinţelor: Localizare spaţială. Localizare temporală.
15. Memoria cache: Noţiuni generale. Organizare şi funcţionare. Elemente de proiectare.
16. Tehnici de mapare în sisteme cu memorie cache: Mapare directă. Mapare asociativă.

Titular disciplină
conf. univ., dr. Sergiu Zaporojan