AKAUN PERKILANGAN

PROF MADYA DR KHALID ISMAIL (CMA, IIA, AMP)

AKAUN PERKILANGAN Klasifikasi kos penyata Kos barang dikilang .

KEPENTINGAN MAKLUMAT KOS Penilaian inventori Penentuan untung Perancangan kewangan Kawalan operasi Pembuatan keputusan .

Contoh belanja insurens. sewa.PERBEZAAN ANTARA KOS DAN BELANJA Kita selalu menganggap kos dan belanja adalah sama. Contoh membeli bangunan.. Sebenarnya kos dan belanja berbeza Kos adalah harga yang dibayar untuk mendapatkan barang dan perkhidmatan tetapi boleh digunakan bagi jangka panjang. tanah. inventori Belanja ialah harga yang bayar untuk mendapatkan barang atau perkhidmatan tetapi lupus kerana boleh digunakan untuk jangkamasa semasa. .

Klasifikasi kos Kos Perkilangan Kos Bukan Perkilangan Kos Langung & Kos Tak Langsung Kos Produk & Kos Tempoh .

Buruh Langsung Upah pekerja yang terlibat secara langsung dalam pengeluaran barang siap. Contoh. utiliti kilang. Contoh. buruh tidak langsung. Contoh: bahan mentah tidak langsung. insurans kilang dan susut nilai mesin. Manakala penyelia kilang dan pengawal keselamatan bangunan kilang bukan buruh langsung. kertas adalah bahan langsung kepada buku dan getah pula bahan langsung kepada tayar. . penyenggaraan mesin dan kilang. kain merupakan bahan langsung dalam pengeluaran baju.Kos Perkilangan Bahan Langsung Merujuk kepada bahan mentah utama yang digunakan bagi menghasilkan barang dan ia boleh dikenalpasti atau dikesan secara langsung daripada barang siap atau produk yang dikeluarkan. sewa kilang . Overhed Kilang Semua kos perkilangan selain daripada kos bahan mentah langsung dan kos buruh langsung. operator pengeluaran di kilang merupakan buruh langsung.

perkhidmatan pelanggan dan belanja penghantaran barang kepada pelanggan. komisen jurujual. Belanja jualan adalah berkaitan dengan belanja bagi memasarkan barang siap seperti belanja pengiklanan. Contoh belanja pentadbiran ialah gaji pengarah urusan.Kos bukan perkilangan Belanja yang terlibat dalam aktiviti pentadbiran dan aktiviti jualan. gaji staf jabatan jualan. gaji kakitangan jabatan perakaunan dan sewa bangunan pentadbiran. .

Contoh: Pada objek kos jabatan pemasangan. Manakala gaji pengurus pengeluaran bukan kos langsung kepada jabatan pemasangan kerana pengurus pengeluaran bukan sahaja bertanggungjawab ke atas jabatan pemasangan sahaja bahkan ia juga bertanggunjawab ke atas jabatan-jabatan lain seperti jabatan pemotongan dan jabatan pembungkusan. jabatan atau projek. Objek kos boleh berbentuk produk. Kos Tidak Langsung Kos yang tidak boleh dikesan dan dikenalpasti kepada objek kos. . Objek kos ialah apa-apa aktiviti di mana kos itu diperuntukkan.Kos Langsung & Kos Tidak Langsung Kos Langsung Kos yang boleh dikesan dan dikenalpasti kepada objek kos. Gaji penyelia merupakan kos langsung bagi jabatan tersebut kerana gaji penyelia boleh dikesan kepada jabatan pemasangan.

KOS PRODUK DAN KOS TEMPOH Kos Produk Kos yang terlibat dalam pengeluaran barang siap. gaji staf pentadbiran dan susutnilai bangunan. kos buruh langsung dan kos overhed kilang. Kos Tempoh Kos yang tidak dilibatkan dalam proses pengeluaran tetapi diperlukan untuk belanja pentadbiran dan jualan seperti kos iklan. Kos produk akan dimasukkan dalam penyata perkilangan. Kos tempoh akan dimasukkan dalam penyata pendapatan. KOS Kos produk Kos tempoh PENYATA PENDAPATAN Kos barang dijual (bila dijual) Belanja operasi KUNCI KIRA-KIRA Inventori . Kos bahan langsung.

ALIRAN KOS PERKILANGAN Bahan langsung Buruh langsung Overhed kilang Inventori kerja dalam proses Inventori barang siap Kos barang dijual .

. Objek kos ialah apa-apa aktiviti di mana kos itu diperuntukkan.Kos Langsung & Kos Tidak Langsung Kos Langsung Kos yang boleh dikesan dan dikenalpasti kepada objek kos. jabatan atau projek. Manakala gaji pengurus pengeluaran bukan kos langsung kepada jabatan pemasangan kerana pengurus pengeluaran bukan sahaja bertanggungjawab ke atas jabatan pemasangan sahaja bahkan ia juga bertanggunjawab ke atas jabatan-jabatan lain seperti jabatan pemotongan dan jabatan pembungkusan. Contoh: Kos jabatan pemasangan. Kos Tidak Langsung Kos yang tidak boleh dikesan dan dikenalpasti kepada objek kos. Gaji penyelia merupakan kos langsung bagi jabatan tersebut kerana gaji penyelia boleh dikesan kepada jabatan pemasangan. Objek kos boleh berbentuk produk.

PENYEDIAAN PENYATA KOS BARANG DIKILANG Kos barang dikilang = Bahan langsung + Buruh langsung + Overhed kilang + KDP awal + KDP akhir Bahan Mentah Digunakan = inventori awal + Belian bahan - Inventori akhir .

800 127.000 72.400 16.200 41.600.600 145.582.800 1.Cemerlang Sdn Bhd Penyata Kos barang Dikilang Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2006 Bahan langsung: Inventori awal bahan langsung (+) Belian (-) Inventori akhir Bahan langsung digunakan Buruh langsung Overhed kilang: Buruh tidak langsung Bekalan kilang Utiliti kilang Insurans kilang Sewa kilang Susut nilai mesin kilang Jumlah kos overhed Kos perkilangan semasa (+) Inventori awal kerja dalam proses (-) Inventori akhir kerja dalam proses Kos barang dikilang 125.600 500.000 .600 100.400 863.000 48.400 330.800 104.000 407.200 400.400 1.800 170.

400 605.105.516.800 1.100 1.600 943.Cemerlang Sdn Bhd Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2006 Jualan Tolak: Kos barang dijual: Inventori awal Kos barang di kilang Kos barang sedia dijual (-) Inventori akhir Untung kasar Tolak belanja Operasi: Belanja jualan Belanja pentadbiran Untung bersih 247.500 522.016.582.600 572.100 RM 3.000 325.500.200 .600 2.300 1.

Soalan latIhan SOALAN LATIHAN 9.2 & 9.7 .

sekian .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful