_I .

CodDDM:14G

La VINGT MN\'lER Df.UXMBU ONZ£ A~aGielrcepub.,

NOlJS,latqUelBCiU£VJN~ Co=ikAJacow: d'appdde V~ deWaa4 par ~ ~ Moa:!itl'Jf Ie ~ ~ a6n de sta:IueI' dam Jes ~ de rattlde 5.51-1 ct. suivIIm:s tl» code 4e r~ cl dI;: £i!jour des taup:a Gil ella 4&uit d'lJ5ik) USU:I6 dI:r VIdtOId ~ FAitat Iocc:tio.n da ~ awn& ~ l'ordaonat:lV~ ;

. , .. ~

\

DDL\NDEaESSE ~uon~ ET:

A p 7~ ~ -, bI!: Ie 1" novanln '912 A. Alex.t.a.dric: (EQpte) fk.mIkIDI1it6~

B&.rue do~ Wtknn

91200 SAINT O];NJS

: ~ .....

~: llNl~qIIDlpowavoc;atMelCUCHLY •• pCUJ'lM~ du butu.a. do'VC"Ut'iUeG

B1 (;QblIM f*Iie~l£: minj!rire public ~ Vnr~du~dc~S&mt~CIl_4u2 avriI2011)~ lIIJC:m.ewredc reco&rJUia' t.1ioIJtitrc a '"CDOOIlbe de ).1Btk~

Vu.,"mtr6WprWdn. VJl'Oise-du IlJwwi4T20Ll m.m.nwl~ d!lIt5. ma.locol M dt~paa. de ll>~~ pout 'Dbe dork ~ ~bllil~

VuJa DOtificatioD.dc us ~

1

\

s

Vu )totdonoa.ncc: ~ ID • ~ JamJ'l 2011 pc Ie j. des Iibl;tUs du Juse ~~~Ge J.~CIII:. PONTOJSB~ltanprzZatiocde ht~ crlAa'Uw eu lIkdO de r~ ;

Vlll·~ dla pdfM do Val d~().i;$e ea_. 20 jamiet ~ J t

Bn. l'nhsence d& )'~ ~ Pi~ .. ,. daw de It#J~ par tBtigDmme ~~HJlE0S8r,A"Apas~i.t:eD&I ~ ; _ ~

dGmeur~ .. ~ ~ UI sa plaidoiria; le Bioi""Plblic et Ie ~ dl1m~l avis&; ~.tba:Jn ;

~ Mom_ ~ PrUtt dn VAL 1)"0l'Sti .. ~ ~ ~ l'eacomre d"unc~ ~ le 19 j9aUer 2011~park;'lbh~. de Ia. .thenNn de PONI'QISB MiJi chne dleatJde de PfUlqan de Ia fttaItiM ~&: l~~Clld aea~ t:OiJZfotdlG mJIitIthltJpr«Mun. Q ~ 14 ..... de pr~ • swwIlllIIta U ik ~ II wrJoMI '" reInbt! m llht:tti tht NU~ apds aWIir eaIiJpd ~ 14~ fm&e DIf 1a ~ ~,.1I F~dc1aDW.:cri\'e~du 16l1l1".WOtrRbtfve Ul.n:tow 4tt5 ~ de=; JIII'15 ticnJ c:n stjaar, uotammentm ttm ardcle I b f5 (-;y~~ luiit ~et~dblcJrtqaelaF~l:II'D'I_tJlii'li:ueD$Cdt~dtoitioh:m:aV'lGt Ie W12l1O~ bu:toir ~ dam; htdi.~ Dizcetiq, f:J. qu'eo. l·~ * "$pO$irio& de fMtic:k ~ ~ ao~t ~ ,lc.. R'fI::IM dO\'ai.t:li8' vmr wmmUlliqUfIJ .sy1I6mr1Iqunenl!es i~~lodgl_ ck$)i~tA:~ks dnI.ht M )u &MHrs,. portabt ~ sur kur droit. WfrJih "Rfa:JQllIill drQ# ~ tIJ:~ k&~«iN(QOOIS~4U§r i

Qa"£I:I;6t.Wt§4dol~ctida 16ptdfG.Ia~CIl~~ t-LuiWgpnlsQfiomelftut~~ ~.rnM.~ ~"*" taJiW~.& v1sI:W w«nIrU4I ~OII \IUi,.J QU§l, t1an:.ltl mrsun DN its w4 ~ ~ fa ~ .. n.iSDr~ dB. ptzyJ Jig, C~l:Iupr6mttdwpitn. Ce.rYWtd~fIre.SGlDIl'ima~;

~quele:N&:t~ dau sooad~::dl&ppclmotivi(;lOILCb*lD1: , Im6naan do 1·~1ft ~ impu1rr au N de$; libcr\& « de la dtteDtitm.1UI.O em. 4·~oniD r:Won de,et:qaela~ w~ i:I ~ eta 18 ~ ~ ~ UIiCldiIiOl& ilia ~ c;a: I)OU\I'fC dn;o;.u de Ia UJlllatfRdn t6l1'dlOO8.,..dontk:'! &ox~~eti~~e.~ & ~ avant Jc lAIJ2I10. la I'CC« .. ~..-: dim droit ~ F lc parlicuI:iIir a: radLltiui:mtiob" allr~ J' infmm;1dicm 4n reuca;, aI:' 40n dfOit A ~ ks dift'~1 ~nllO d6fen.dam les. ~ rdIt:QQs). se'U'ta!i 1a b:oisi __ ~ n"t1ait 1Iat.i ~ : l"~ lin ~ ~ et

.. . '.

1

Zl-OHlill

......... ".,. ~ ......... r .....

t. Fe*iU de ..

I

l

\

_ QC' OtT' H ,; EPIU

Ill: 33 DE •••• " ~II ........ w .... _ ........ ·4

_ ................ u .... ...., ....... .,.,.",. ..... r .......

+33 13S 814 135

~prkii"de 1a.1iilioQ, ~ de II ~ ~

QtJe pour It PlMct~ Ie 6b1qao la §4 et S de l).oo1e 16.:bldant l~ordonDzneeqllt:eJlQ=.~ks~MjOXUlCl,.awfmp:nWableavmdcs ~detilisc=OC1IU'R;{'YisiatsIOUi~ ttccofonJli:lt~droitMlioul) ~ Jo cat:aOttt • .,......~tiMDd d: iM~ pr&:i£ des di~ ~ Ii I'~ 16 ~ ti~; qll'iI &itpPef_j~" JibcrW ct. k ditenlicEuf'Bvoir"'sidUeWJlDlle~l~~t~ ... reteQa. 9at'W iJ\lC lWUtIe ill r~ de l'aIlG~ ClMADE,. Uxs qa"aIl sarpltu: 111.~ dl!cclle--c:i n_d"UI1 eRA semjt"SI2nI roppm QVfi' ks WJ«lift Wsh pM I'tII'Mh 10 t/ImJ 6U §;f d S"~aIoIs qt2t b~cr~dqdtoitdrl ~ da~ .ga~.'&DM~"VDb 61t l)jrcetiq Ott ).;"ll~~t!l!io6 des EttQ naIioDa'IUC ;

, ",

Qg'~ r(pJique, Je:UGSeiI d& ~"'1JdICC dn re1atI .deja Rmis eo IiMrt&tmdddltt i 14 COJ!a&mation .1~or&wmance enJtepri$D ~ qQa 1e ~ ~ de'V'lDt ]e_ des Ubc:ttiset de la~ at "~mtlJi ~'Il elf iInnt~ dif(puls IJW I~ 4E4i de t1'~ p1'twL al'1:mtl arl'lr:# 1Q ut UJ1ITe' - ~derobli.¢DD corutJtatiOl:lDe'Ue qlU_pkc s ... dlsQlle eat~ a10a qu~ .. suq;drJs k; .Jq ~ cmAt vdJJ.ct" b ee que ~ des droits ~sob:gar.uati8pnt ln~publiquea; q,w)~~st:o. peut ~. dC&n1aQCC. pQUtA'.wolr pa.s1ftdl8Crlti talIps,.ea~ quelc.§4 ~ l~mk:Ie 16 ~ 2I.~eu p :Ildii:6mnlnbll prki5 et ~ pout'lui z6su"fCldfts~lcs~dc::;;:~JlOQ,~l .. ~ p.aBlo e!oD.l1 u$'.ll~d~ simp. ~.pi CD l~ClP8cen'aJIIIS at uortiOtdlms1e daai par rBtat~ ~ ~~ JIll JlI»-I'OIIpC(lt-~ §4 d:S ~ a~ d~~ 1a~~1'1la4mP Ie puale!jaF q\Ii dcqaaae aIIIfinni CD ~ CJdoGQDtJOe' ;

~6tatalD"l!cIkti"ed~at"laJlbd:hte.20lW1..15.~ qbC DCIIZlI ~ ~ k dfhi ~ MIl!: tn~ la bi~ ~ ~ ~ Que; l'ltlidt: U-l tit la ~cm _pi$- viftDI *'~ le principe ~ cl~ ~ .(..rtiole S .. 2 n TNit6 ~1B Cr«mn.ttwn¥ ~t)'" kqbd la~w ~ s~ ~t8Dl~~(f20kl·~oX-dC$motif!:: Joreppelmd)~~ooJk-cinepcuI aoCdM u qui ~ ~ JlOIR' arttiDD son otljec:rif' (1~ du Nglv~~Q1IfCIQUI"t:tlJl·~.~ct .... Dtp*nzdIle.ea.p6illlm.tbatiOD d.et ~ k ~ foudataJr;

Que: lSi tel ft\"IQt ~ k crJ..dE k J;)iwl;rive ~ ea ~ a:dcintc l .. ~4'_~~lat(couDDe}lOl'bllltmmsf'tstdeC:~piI(~k) ~ it sa tnIeItriptiau. CODlIW! 1' .. 1lIppd~ l plusicm CGpriStS 10 ~ ~en ~ 10 'hMm.cm a=itbisaW PM' ~ 1·8t;ttftlti0D0D DlQ. ~ Ja_ ridldion "drs umdltiou ~ d'ut!Il;~ fie hJ $~e ~;

li"-Ol-2DI1

.&"" .............. -QI r ......

LJl .r"t'!'gu 1.1-= •

I i

1

19; 33 D.E - SE14Jt.IiII_.-".~Jl Iiiiii'''

............. v ............. •• .. ._ .... •• .. •

A-Q59 P a12/~3D O-TS3

" _. ........... ..- .. ..L_...T

t33 238 814 135

~ p.wl il-'f:$t 1'* Ie ea! dt lI. ~2OOIJl15 qai~"Ie 3l ... 1010 a iidt 1'~ d'im pIOjct de.loi dewQ( r~bl. _~ pemm

bolllblaipdon ~ deux .-res ~ o>nIPJlroaUMces ~A tdatMs A l'iuaLdsrcioa Clalrl: droibdes ~~ dc~ ~aimi d'1mc ptUllI. ~~Iek de 'lIaIW:ri.re bdi~ IlirediteavwlJ; Wl2l10. ~ ~ IaUjoUm. en eoW3, Pl4JB3IiSDltl admiJ per 1es ~ ~ 00SQpRt bmU de; b. ~a; da$fJjt;t d. des 'f'bjticitb df!! ~ pa)'S ~ u~~ leur rIgimB~' appdk Ie pr«ocole ~ au TDliK~;

f)&CdUlpm!iquedesiustinJtions~ .. ~cfclaa:wqe de 'l'rOlO.V.IDC-""'~""''''''-~ hissee caowdionadkmont .. dwcan de$ BUlb DIfOD1bres 1onq,~ ~ en r~ ~ ~ ~ .to ~ du Pr6fct dI;I; vAt. DI~U~0lUl~~.b§4ctSdeltilIti&m16i11~~ ~lIIltll1lCfbe~Jdptici'etl!,~pourren'Jill)'Cr akcwap6taara: Wgitl'ativcmUct~ iDbD.c leSQiQ d£ ~!UtiIe en Oet1\PJ'e .. besaln aprtt ~ iWOir ~ dzns Je ~ ~ ~ ~ ~ d tonm"tatiClUlld:l :

CoasI:diftDt d~JIlIm; ~ qoe P6t iodirect de lJ~1W! cia ~ COIQi1 ... -...un d6coIliaut dll(llincive de ~ ~)::CIrUI.ttl~aimde de ~ de ses ~ d1JI.i l?~ M :lQ ~ dUdi~ 4e la ~_dh1ors qnJUDe~~~l3pp(KU%b.pmwe~grief Wtult:aat ditocwnair~la~ODdaDs.k dQD~~ ~ BCvbtdoQ ~ ('Ombler 18 dJoit JIOS&"tif~ ~ r~ lei ~ IW:'5;'-IJ et m-14 tha CSSBDA;

-,

Que: JaIeotum de ~ ~ ~OII$,. hX:D aat6ci~ a!a~ .2OOtVl1S~ ~. que:: fa %i!gIemmtatim ~ ItV8it ~ "bml~ ~et rr-k.DaitdEjlcb~pIasRvor.abla ir_~b. dxo.it comr.·urm·Gft i qQO 1a ~ hMq:a&!:na fmt t:p!~ les ltispooitiDlJ!> fnD;;iI''' u-'dad:1e ~ d'~ du."leteIW ,,..p1ara1ilt d'~oU 4·~DOUgw~~maisle:limilellt~M. ... "la-Jroitsnks ~ du m.eu et a 1£ ~ facuht &= vWter Ie. CRA cnntemi: ; .don que 18 IJ'I'6mom~~JeptiDc.ipc~~carmtdk ~ ... ~ tSaJIonar etl~~GtpM8\Ul:pDru;:ipe d'"aaionpNsll1pqucchi ~ Ala ~ 'i1Jr(~ P9P <tirIq A "'OOVSit_Z ~ Of'gl11f1SJalwn tIP; ~mt~_luj~M:~~{4ItSfonrrarrJimt"'"" ti~ ug/ftDrl btlUimhT ,} la Jntumde ~ rdQW (I!f a I ~ de. 1~fUJD{;talkJTr ;

4

"'VI'" ............. c .....

IA J~ r"u::.

~ o

...

1 Q:lg DE:- _ ..... r .. "'I11- ;.r_.FW;Ii~· .

.. _" ..

om54aZ~l

..... _ ,,_....I' ................... ..Lv ... •

----- .......... oIr&l..

+13 i3S 814 135

QII.&iui. iI~de ~~lt drUpoAitif~ eu la~ m&.m l MfIwt tit tJqsaiptioll 4& Ill~ qui t·ac:rJ. RaIiC6 ~ A SbWOser pMIl' &cs ~ do ~~ Ia DM.ific:mioll .t:fhetiw des ~ ~ folIX te::cl:cS~dJ".CES£DA...o.t&:dm~~Jlftstotiall~Sl.« ef&tc~ .. f4.S&:I~l'~~~.eD~ltnt cit. OHM "co~ tID ;hit ~ dij1 rm ~. ~ ~ pal" Ie is p:kit!;

I .~~.

~ db! bJi I·~din:do. t~e:tmtinditett"la: dimdi~ ~ est I:IL 1'~ SlII:!8 port6cI ;

~ m;j) ...... tg:r4roHl .# dp W"""" ~ pat :b. dtteDsc de a:hD-ci., qQ~i1 Y a tift de I1IRJd« 4U$1c COOlr6le ~ par 1c jugc jndiciairc- en cettIr: . .IW&~ ~ ~ libcti.Qs lIe.satlliili arw:ftlnrld. d ti'~ ~ at :!lfdd!lCi~ iW.t:.oDlr&c.l·~ 4or~dt:s mom ~

QIt~le~.~des.dNiIs~~a~ mis ta ~ CD &a qaU&t J!IOB"Iclk .k mmu~ est d'~ j~ &QUS Ia ~d'Wl ~de.polico~! "'portnllAttmtlJ~Vf kl/lJI'fIM jlogr~ tt»iiRm~nI6U¥ artJdnJJ ~ 1J du&Dde~~pinIsW' ~ Icdit actlI= ~ cu ~ du Dis 10 ~ ; lID' dGI: ~ t~~ ds n:WIiit ~ que! P12f. soil'. doiI: !Ire ~ au. cribJe de I°Utiok g~ dn ood(: de ~ ~ ~ :i!din. de ~ !ii, i 18 ~ poIIIr IN ~ du m..,.aMlII ~ ~juridi~ ~ l~lCfe (m all cafCI)D::6:mdmx l'~ a pll pcnr ~ ~ ar.rt' ~. hJ~ cpi l"lnvvq't.lt!' ;

Qltea l~~ t°txd:ItD Giutif dn ~ de 1& ~ lGqUdk; d&a511e: cMcuoo des. ird'ouu'dOI:I~ ~ lIU aocnan ~ et 101 droi& hfIl'~ qui 10i sm. ~ ~ Ie; rape« des pciJ;zdpc$ ~~ ~dG .. loloude1ad~~~CDlallWi=.u ~i_~~nr-~lieadctd.que'lillenmlctdc:ud • cade d"anKul= bill ~~qai __ pMt~ al·~ r66etif d,... • .= Wti~ ctDOa.5l'hIIidi&ireCOOHUr~.~CI\Lplusk.ua iDJtaercs domlln. missioD ~ 4'- k:Jo q~ Ilgne ou l"BUtlI!: ee pettt quo ~ ~iquMIl~ lll'a::uurer 4e labmme ~ de I'~ simDm. ttqe:ct:~.ct~dc~~dcRtr.:aliw ;

5

,r-DH01'

• _,. s: .........

{JI: 1"'II'i'U o..D •

19 :14 DE - iT.t~'3i11; Ir.nr".!I!C~"~W~" ~ .. _. ~ ~. _ ..

O~j85402~Z

...................... --- ................

I . ~.

+33 238 B~1 133

~ Ie JiUtpour la dmitnalional d~'fI ~passt.e Q'I1U tdlc D1I:lti8cDlI$Odati'on~-.lGii:kCRA~ m l~~ Ia~n·c:t aU""",.. ~ '''IaC 1= ~ ~ « ]a D.i:rtcthe ~d!$m.l1rlestrdlannt~1Ii&bl! ~lItnMau4U"il:Q'8BIt ,. tII~arh4onum.Jo.yaIeetcmll9l1Md&'~dmltsPllru~~ dIIIId sou eRA; ~ II ~ D~aMlli d~ai:IIeuIs pea: gD.'illlit ..eme mllici65le ~ ftC:(: GCd8"""_ Ilon qtlilllR C(IIm9i'SmwQco dD w ~ d8c la J~ qu,. c:omprmair. et 4U'U 8. ~ Ie ~~ de ~ ~ &IIIlS

~mRe:rvei .

• r

Qa'.w.~ il.llpll$~ ~6.r:a~avecUD llveQlt te.pcJ.. 'tuppOHl"poDr lea beams. da raWmn~ quoit r:y mit rmdo ~ 8lar!:qulD..~estPBtfml"lma~~"e:ompris surcepoiDt.n·awapas ~de 1"iDfbnucI 8Qrl~ __ do:$JI;:::J ~ ~ lil~. Jl81e falre au. CCI:SS de l~udIcDte.- de pro~ ;

~ des ~ a De ~ l* .. ~ du.)lreJI.li¢ dq¢ k se bomer i ~quc; laDiredJ¥e~"D:'Il94Iitpas:lt6 ClWCrilCi ~d ~ k.nma lI'8Ur3itptJ:li ~connaina:a.cedc rr:rlstmce:d·aslM!I "'imit.JtICU~m ~ dccmdlfik des Bela d. ~ (.,.r ... I\YIdd·~J~~crClnC~ doatl6.~ thmId1eilf ~~taSallfltifinlliClO~ D~a janais ttl ~ ea. case pur l~~ ~ kvaQt ~ aam ~ ~ I!:D. qaoi l~eoc:es a Ja.5t'Q1c CIMADa ~ pro: elSCliI:I~ i ]a CGn\IIl.s..:ooe • 1~~ cks ~~ ~ues, on all qugI Ie: tltt d'avoil' 1a ~q..)~iI~4' • ...u.:~~ ~M~"QC$ ~ h"bicakmcotMfiuim ~I8JlPdlcsJlhlsavaorP;V~aNC b §4ct S dcltankk 161fiaMtiqu&- pal' k:s 1fIicb; ltS53-13 «S5l-14 6u. Cl!SEDA a pu PMct~ettdme:j,I>~ .. ~dmJtso.l'mformBtioiD.(:tiSl~

QiI'iII d6fa:ut de ~~ ~ ~ C'4 f;:OlIbiMG ~ m. 0QIKId(t lit J~~OU&b.~efftcd.*<kla~.du~du"~ .. ~ IdeBu, l.ej~ &s ~. do la dftmItioJl& l'ONTOISE De po:lMIil ""IaIJW'tWOr"" lapullitf: de ta~ lIDJIIlll"l'llie ... s;ri." b. ~ de: lt~ dpri~dtcfR:tbclCcisiOD&~doDtii n~eapa! ~:gD"dkaaialtftt ~sp.k- __ ~OOltm.~;

i -

; -

SURteFOl@

~ruidI!nau~J~'~Gepmtdr;rCbla~d·idcatitI,.

DC J)iUi po:&sI.da: de danidk~ d ~Gtm; pas vouloir ~cr SOD paJlIl

d~.

QG~i1_~ tWDeautUDe ~cffec:tm: d~~oo i

,

27-01-2011

................ -~ ....... r--

I ~

" .

..

i

I

I

I I I

I ~

I

l

19:#

uc- Sm r 5

•. 'm.

- -_ .. - ---,-- -_. -_.-

ot..._ 'L.P..L. .................... -.,,~

*33 238 B 14 135

QDIil«btten~QtlrlJimrertiliDutat.Jea~la~ eGbqaDe~

StM!UIIlI. edieace puIdiqoc lit per d.:&al:, EuilL~~ 1e'ttttCIIlnPa:l du. VA1D~OISB; SYJU.ER»I.g

IN'I"l:RMONS ITonItmIuco lila W ~ lib::ttm et de ta ~ de PCINTOlSB41 is ~ 2011. cB te.k1teS~;

OIDONNONS 1a ~ dIl ,d&i 611 msfD1iea. -en ~ 6; ~.~ poar~ plriodoqlrlnze jGJQIl;

Et 0_ signf tal ~ ~ Jacqna BOILliVIN, ~ et YlIlCbt MAlI.BE, Pam.t f4&e&n de greffier

7

_-

P 015jij8~ D-1S3

... ~.. ..