P. 1
Kemuncak matlamat kerjaya perguruan sebenarnya diukur dengan pencapaian murid yang gemilang dan penjanaan manusia yang berguna kepada bangsa dan negara

Kemuncak matlamat kerjaya perguruan sebenarnya diukur dengan pencapaian murid yang gemilang dan penjanaan manusia yang berguna kepada bangsa dan negara

|Views: 162|Likes:
Published by antibio

More info:

Published by: antibio on Jan 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/30/2011

pdf

text

original

Kemuncak matlamat kerjaya perguruan sebenarnya diukur dengan pencapaian murid yang gemilang dan penjanaan manusia yang

berguna kepada bangsa dan negara. Dengan menggunakan Model Konseptual Pendidikan Guru, terangkan bagaimanakah anda merealisasikan hasrat ini.

Model Konseptual Guru dibina berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dan Falsafah Pendidikan Guru (FPG) yang menekankan kepentingan tiga aspek asas iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai yang disepadukan merentasi semua disiplin mata pelajaran serta program yang dirancangkan.

Model konseptual pendidikan guru mengutamakan akauntabiliti guru kepada tiga dimensi utama iaitu kendiri, kemasyarakatan dan ketuhanan. Citra ketiga -tiga dimensi ini dijelmakan dalam program yang dirancangkan seperti berikut:

Ketuhanan: menganjurkan peningkatan ilmu, penghayatan dan amalan individu sebagai insan yang percata dan patuh kepada ajaran agama . Kemasyarakatan: menekankan peranan guru sebagai pend idik, pemimpin, dan sebagai ejen perubahan. Kendiri: menjurus kepada pembinaan daya ketahanan, patriosme, pemupukan budaya ilmu, pembentukan sahsiah dan berpekerti mulia . Selaras dengan FPK dan FPG, model ini menggambarkan suatu usaha membina kekuatan dan ketahanan diri guru berasaskan kepatuhan kepada Tuhan dan kesejahteraan bermasyarakat. Hasrat ini dapat dicapai menerusi pelaksanaan kurikulum pendidikan guru yang menyepadukan aspek -aspek pengetahuan, kemahiran ikhtisas dan amalan nilai-nilai keguruan. Jelas digambarkan daripada konsep ini yang menitikberatkan akau ntabiliti seorang guru. Akuntabiliti guru boleh dihuraikan dalam beberapa bidang tugas yang telah dikenal pasti. Sebagai seorang pendidik, guru bertanggungjawab terhadap pekerjaannya iaitu akauntabiliti terhadap kurikulum yang ditugaskan untuk

guru harus memahami dengan sempurna tanpa sebarang kesilapan. barangan dan manusia. emosi. Konsep ini menenkankan peranan guru sebagai pendidik. Gagasan. harmonis dan seimbang. Dalam usaha mencapai negara maju. sektor pendidikan harus dipertingkatakan selaras dengan kehendak antarabangsa. bertanggungjawab. Sebagai pendidik. bermoral tinggi. pembentukan Negara Bangsa menjadi semakin mencabar terutama dalam era globalisasi. budaya. negara ataupun yang bertentangan dengan Rukun Negara. nilai dan jati diri sesebuah Negara Bangsa akan len yap begitu sahaja sekiranya bangsa tersebut lalai dan menerima sewenang -wenangnya segala yang dibawa oleh arus globalisasi. agama serta keturunan. menghormati perbezaan kaum. Oleh itu. Oleh itu. berguna. budaya. nilai dan jati diri secara transnasional. Guru juga perlu berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik. pemimpin dan sebagai ejen perubahan. rohani dan intelek supaya para pelajar menjadi sumber tenaga yang berilmu pengetahuan. tugas guru perlu memupuk dalam diri setiap pelajar sikap dan nilai yang boleh membantu dan mereka menjadi warganegara yang taat setia. Salah saru elemen dalam pembentukan Negara Bangsa dengan memnifestasikan modal insan yang berpengetahuan tinggi dan mempunyai minda kelas pertama bagi mengharungi era globalisasi yang penuh halangan dan rintangan. tugas dan tanggungjawab guru tidak hanya terhad kepada penyampaian ilmu pengetahuan dalam bilik darjah sahaja. Selain itu. Hal ini membuktikan bahawa guru sebagai µarkitek manusia¶ yang membentuk perilaku murid yang gemilang. Sebagaimana yang diketahui. peng hasilan guru yang berprofil . bahkan meliputi pembe ntukan sahsiah pelajar. menghormati orang yang lebih tua. tetapi juga berupaya mengubah gagasan. masyarakat.dilaksanakan oleh guru. Ini meliputi pelbagai aspek perkembangan potensi pelajar dari segi jasmani. Keberkesanan kerjaya perguruan bukan sahaja diukur daripada aspek akademi semata-mata bahkan daripada aspek penjanaan manusia yang berguna kepada agama bangsa dan negara. Globalisasi bukan sahaja berkuasa menggerakkan modal. guru harus mengelakkan diri daripada menyebarkan sesuatu ajaran y ang boleh merosakkan kepentingan pelajar. Bagi melahirkan modal insan ini.

iaitu teras kedua menyatakan peranan pendidikan secara langsung iaitu meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk `minda kelas pertama¶ . rohani dan intelek. Teknologi dan Keusahawanan.tinggi perlu diteruskan supaya sumber tenaga yang dihasilkan tidak hanya cemerlang dari sudut akademiknya sahaja. Salah satu daripada lima teras tersebut. Para guru perlu memvariasikan kaedah pembelajaran dan latihan berlandaskan Teori Kepelbagaian Kecerdasan. para guru mempunyai tanggungjawab bagi memperkukuh perpaduan nasional dan membangunkan masyarakat yang mempunyai perspektif progresif dan sistem nilai yang boleh . Salah satu peranan guru dalam memanifestasikan modal insan minda kelas pertama adalah dengan melaksanakan penambahbaikan secara komp rehensif dalam sistem penyampaian pendidikan dan latihan. Ini selaras dengan Model Konseptual Pendidikan Guru yang menitikberatkan aspek kendiri yang mana dapat melahirkan pelajar bukan sahaja cemerlang daripada aspek akedemi bahkan dapat memperkembangkan potensi pelajar daripada aspek jasmani. Hal ini merujuk kepada salah satu elemen yang ada dalam Model Konseptual Pendidikan Guru yang menekankan kepada pembinaan daya ketahanan. Setiap teori yang disampaikan di dalam kelas perlu disertakan dengan kemahiran atau aplikasi yang bersesuaian. emosi. modal intelektual termasuk ilmu Sains. Peranan pendidikan amat penting dalam menjayakan kelima -lima teras Misi Nasional. untuk menghasilkan modal insan. serta pengamalan nilai. Usaha membangunkan modal insan perlu dibuat secara holistik. patriosme. pemupukan bud aya ilmu. Bagi mencapai prestasi yang tinggi dan impak maksimum daripada pembangunan nasional. Selain itu. melalui penekanan terhadap penguasaan ilmu pengetahuan. Misi Nasion al telah menggariskan lima teras . Misi Nasional memberikan penekanan tinggi ke atas pembangunan modal insan µminda kelas pertama¶ dan bina upaya sebagai pendekatan utama bagi melonjak ke status negara maju. etika dan moral yang tinggi seperti yang ditegaskan di dalam Pelan Integriti Nasional (PIN). pembudayaan sikap pr ogresif. pembentukan sahsiah dan berpekerti mulia. Hal ini demikian kerana setiap pelajar mempunyai tahap-tahap kecerdasan yang berlainan.

berbelas kasih. Pemupukan serta penghayat an nilai-nilai tersebut akan dapat menjamin keharmonian serta ketenteraman bukan sahaja di sekolah bahkan di luar sekolah.diteladani. toleransi. melalui strategi nilai -nilai murni merentas kurikulum. . bekersama. Oleh itu. baik hati dan bertimbang rasa dalam kalangan murid daripada keturunan yang berlainan. Amalan seperti ini akan dapat membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri etika dan moralnya. hormat menhormati. para guru dapat memupuk nilai-nilai seperti tolong -menolong.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->