Formes musicals renaixement

VOCALS

RELIGIOSES:

Coral: Fruit de la reforma protestant de Martin Lutero en el 1519. Es una composició senzilla, escrita a 4 veus, en alemany i
de tècnica acòrdica. Facilitava la participació dels fidels en el cant

Anthem: fruit de la separació d'Anglaterra de Roma per part d'Enric VIII. És un himne anglicà, a 4 veus, en anglès, amb
polifonia acòrdica i contrapuntística senzilla

Missa: fruit de la Contrarreforma catòlica. Forma musical catòlica, formada per les 5 oracions principals de la Missa : Kyrie
eleison (Senyor, tingueu pietat), Gloria in excelsis Deo (Glòria a Déu a dalt del cel), Credo, Sanctus, Agnus Dei ( Anyell de Déu). En llatí i tècnica polifónica Contrapuntística.


Motet: forma religiosa catòlica més important. En llatí i d'extensió breu, tècnica polifònica acòrdica i contrapuntística senzilla

PROFANES:

Madrigal: Forma vocal italiana a 4 o 5 veus, de tècnica polifònica contrapuntística complexa. La música intenta ser un fidel
reflexe del text utilitzant elements expressius: onomatopeies). Temàtica: sobre la naturalesa o amor. En italià i francès

– –

Chanson: Forma vocal francesa a 4 veus, tècnica polifònica d' instruments. Caràcter descriptiu. Villancico: Canción de Villanos (NO SON NADALES). Cançò típica espanyola, a 3 o 4 veus, polifonia acòrdica, temes
quotidians de les viles, en castellà antic. Es recollien en cançoners.

Romance: Cançó estròfica de 4 frases o versos de caràcter narratiu. A 3 o 4 veus, amb polifonia acòrdica. Temàtica:
continguts històrics i legendaris.

INSTRUMENTALS:

Danses: Música amb aire de ball. S'agrupen en parelles contrastants en ritme i velocitat. Les Danses més habituals són .
– –

Pavana: Ritme binari i temps lent i cerimoniós Gallarda: Ritme ternari i temps animat.

Tocattas: obres breus per a orgue

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful