P. 1
Catalog_de_relee

Catalog_de_relee

|Views: 587|Likes:
Published by florinescu61

More info:

Published by: florinescu61 on Jan 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

MINISTiRtJl

INDUSTRIEI

C6NSTRUCYIILOR

D~ MASINI

CATALOG --;-. --,
r
I _--..,--- ... -, ._E.

w,..-

.•

.

,

to

I

'.

4

....

"" ~I

-I' II .'.-

r, .: ~....' ~" ". ._

•• _

.-

,

-::,I ~.,..

-

--. '--.-. -.. ~
-

~~
_,,-.,___..

. •

_I.
k -

-

; ,
I

UZINA

ELEClRO'MAGN'ETICA, CAlEA BUCURE~Tl

RAHOVEI 266

ELABORATORI ing, I Mihailescu ing, D. Zaharia ing, M. Gujba ing. P. Costinescu ing. R. Niculescu REDACTOR Saertau

RESPONSAI13JL

Viorica Anastaseen

EDITAT DE OFICIUL DE DOCUMENTARE ~1 PUBLICA TIl TEHNICE BUCURESTI 1972

l'_.. Releu primal' maximal de curent dependentRPTD 30... 13.:....... 3 . .... Heleu maximal de tensiune nu pentru LD'E..I·8 §i RI-9 pentru automatisaei 25. . Releu primae maximal de curent independent RPTI 29.. ...... Releu pentru Incarcarea bateriei de acumulatoare tip Fe pentru LDE .. Releu intermediar tip RI-4 .. Relee de timp RTp-] .. ... Helen de timp tip RTpa-5 . .. Releu primar maximal de curent pentru LDE . 45 9.<) . Indicator de poziFe tip IPR §i IPP. .. . Releu intermediar tip R~-a pentru .. .... _..." 57 . Releu de pomire tip RP-3.. -.. a........ Releu intermediar temporizat tip HI-a..... . Dispositiv de deconectare -~ comutare tip DO.CUPR NS 1...• 18... T :( ~':. . .. .... :?~~:(i . ... " ..-.. 14.. 21.'_17 4.-( ~ '. . ... ReleuInterrrtediae tip BI-! -~ RI-2 . . .... RT·4 133 141 145 151 157 '~61 [63 28.. . . Blocuri de tncercare BI-i -12.. Belee de protectie tip RC·2.... t....)191 ' . .... .RI-5 .. . ••• 67 11 73 79 8S 87 91 95 99 f03 f09 115 121 SCB 24....... Releu desemnalizare eu 3' pozijii....-:-:.. . Tp-4.. ' ~ R e1e. .- 9 . 21 5. ". . . Helen de protectie tip RTpC-1 . ... Cutia eu relee de semnalizare V CRS-2 11...... .. _pag. •.. . ....... 37 8. ... 22. 16.. 19.. . ... ".......... Relee intermediare R. .. Sunt 100A. 27. . ..'-... 26... 20. Releu miniatura 23. ' ). ... RT-1 §i RT-2.u mternae di ax t' -. ... Relee de proteetie tip RG-1.LIDE sau LDB. .500mV pentru LDE 17. . •....Ip RI -3 [:0: •• -t~7fl .. c..l~:/. .. 15.. .... RT-3. Releu intermediar tip HI -8 ~i RI-9 pentru CFR. Releu intermediar tip RI·7 .. Helen intermediar RI-10 . Releu cod fi§a fi§a tip RMP (soclu tip priza) '< ... 10.. .~. Relee de tip tranzistorizate RIT -1 §i RTf·2 •.ft_l. .. .... Relen de timp tip R.. .. .33 7... 25 6. . tip CRS-1 49 .. .. tip Rds-2 ~i Hds-S.......

LJRE?ll . CAlEA RAHOVEI 266 SUC.RELEU INTERMEDIAR TIP 1 2 UZINA HtECTROMAGNETlCA.

110. Timpul de revenire: maxim 0.umiditatea relative in aer: 80 %.. Nr.l. NI 791-59 pentru RI-l R.1 Un 6 . Releele tip RI-1 i}i RI-2 smt.7 Un Tensiunea max. c.pnin spatele panoului cu ajutorul prezoanelor. 220 V c.GENEBALITITI Releele tip RI-1 I}i RI-2 se Ioloseso in schemele de protectie ~i automatica din instalatiile energetics. Releele se monteasa aparent pc panonri si se pot conecta In instalatii in dona feluri (variante constructive). izoIatiei: 2000 Y c. 2'4. Produsul corespunde.04 sec. de durata: 1. 2. CONDI'flI DE MEDIU ..5. .05 sec. de actionare: 0. Tensiune min. relee electromagnetice eu armatufa basculanta.a.ltiml 0 mica intirziere in actionare.. Numere de cod: Rf-2 RS~7926 medin conform STAS R:l. 36. BOBINAJE: Tensiuni nominale: 12. de infa~urari: f Puterea consumatai maxim 6.2 TH-III-TH 7926 1 TH-III-TH 7917 CARAct~RIS'fICI GENE'RALE 1. ele se utilizeaza in cazul In care numarul sau capacitatea de comutare a.conditii de 6692-93 numere de cod: pentru -pentru RI .prin fata panoului cu ajutorul plaeujelor .S-7917 pentru Pentru executre TH-III. FUNCTIONAREA: Frecven t a ac tionarilor: maxim 2000 actioniiri/ora Timpul de actionare maxim 0. contactelor unor relee din schema de protectie nu e sufieienta sau cind este neeesar sa se o.5 W Tensiunea de tncereare a. timp de 1 rninut. 48. +35 °C .te~p?ratura mediului amhiant : ./50 Hs.

8 000 aqionar._) 12 24 48 110 220 Rezistenlo (n) Nr.5 4 Felul curentuJui A'ctivc.1 Un.. 127 Materialol centectulul : argint Dureto de vioto in sOfcino : max. la 1.i. de spire 2400±25 4100±25 8700±40 Diometru! sirme] Cu Em (mm) Q.40 --- 29± 100 3 10 5 + - 0.R Tensiuneo nominola (V.14 425-t_ 40 240 150 2150 - + .c.3.o. 4.c. SISTEM DE CONTACTE + 2ni Releul tip RI-1 are: 2 nd-+ Sarcini admisibile pe contacte: Releul tip RI -2 are: 4 nd Sorcino Tensiuneo 220 (V).2 0. Curentu( (A) 1 5 0. VARIANTE DE BOBINAJE Bobino re!eului RP-19366 M RP-19_366 N RP-19366 0 RP-19366 P RP-19366.29 0.09 7 .. 110 220 c._-- 19000±"QO 40000±o5 10000± 1000 0. lnductivc 110 220 5 10 c.

pentru releele cu coneetare prin spateJe panoului. .50 lei. 86 X 111 x 207 mm . RS-7917. . Greutatea: maxim 1.3 :~i~C·'~ o.pentru releele cueoneetare prin fa}a panoului..forma constructiva (modul de coneetare in instalatie).:' 5~~6 7L--J8 9 o---I'\IV\r-<:J If) I o--J -~~9 Gabarit r~~ SCHEMA LEGATURILOR ELECTRICE INTERIOARE ALE RELEULUI RI-l SCHEMA LEGATURILOR ELBCTRICE INTERIOARE ALE RELEULUI RI-2 106 X 136 X 142 mm . 220 V c. RS-7917.denumirea ~i tipul releului j .-o.50 lei.o..1 kg. 4. EXEMPLU: Releu intermediar tip RI-i. CostuI releului intermediar RI -2. cu eonectars prin fa ta panoului. 182. .tensiunea nominala : . > 6.-J L. Costul releului interrnediar RI -1.82. RS-7926: 1. INDlCATl PENTRU 8 Pentru comensi se vor indica. COMENZI 5_ GABAR1lF 31 GREUTATJI.numarul de cod.

RS-70660 3 UZINA ELECT'ROMAGNETICA CAlEA RAHOVEI 266 BUCURE$TI .6S9.RELEIUI INTERMEDIIAR TIP RS-70.

abur.2 . cu 0 rmoW r6 mobile. 500 V. TH-70659. 42.j50 Hz (S!lU 60 Hz: 10 cornondc speciolo). 110.. gaze sau alte substante active.medii lip site de prat.c. de duroto : 1. V.GENERALITATI Releele tip RI-3 se utilizeaza In instalatiile de automatizare ~i ac~ionari electrice. de cctionore incercore a izolnV. Variants constructive. Tensiuned min. 30 VA In c.c. deschi~. Releele in executie norrnala corespund NI 1117-62.. timp de 1 de 0. 1 200/oro . . inchisc .a..c. VA in c.umiditatea relativa a aerului: maxim 80%. 10 . no. 220.1 Un. octionorl lor rno x. ..exscutie deschisa RS-70660. Pentru exeeutii TH.c. '24.temperatura mediului inconjurator: ~20o . 'f. 48. . cu armature mobil6 Tensiunea tiei 2500 minut. 125.' Timpul de' cctioncre (10 Un) max. +36°C. . bobinei sou Putereo consumoto : 2F recvento ACT'IONAREA 8 Win c. 40 ms.o.8 Un. Conditii de mediu pentru exeoutii normale . 3 . 220 V. 24. 60. conditii de mediu conform STAS 6692-63 CARACTERISTICI GENERALE 1- BOBINAJE Rezistento maxima pentru 220 pentru 500 Nr. Ele S8 compun dintr-un circuit magnetic en jrifa~urare l1i maxim 8 contacte cu rupere dubla. 50 Hz. . 36.c.executie TH-III. 8200 2200 n n a vc. 48. Tensiunea max.c. 380. Tensiunl nominale: 12. c.o. 1'10. inf6~ureri : 1.exeeujie inchisa RS-79659. Releele in executie TH corespund ST AS 6692-63.

15 0 p 2200 130 370 1200 0. sau c. splre 10 Cu Em (mm) E F 0 G H I K 60 110 5000 6200 1340 2600 4000 0. 4. VARIANTE DE BOBINAJE CorCQSO bobinotc RP-24495 Tensiuneo nominolii 0 Relisten\o releului (V) 12 V c.11 0. eu rup' :trill} .1 Nr. maxim 0.18 0.106 actionari.17 0.40 0.90 0.16 0.40 0.3.!)±lO% 25 93 230 350 54C 2300 8200 1.11 0.23 12000 238 476 830 0.55 0.':.75 8.25 0.5 sec.08 220 12 V c.5-5 Z 60 l 60 T 60 R 60' 12 V c.a.timp oelimitat.25 0. SISTEM DE CONTACTE Releele tip RI-3 pot av~ ~J: sali ~ eontacte normal inchise ~i normal deschise. Puterea maxima de cooectare: 440 W in c. 24 36 48 (f.c. Presiunea de contact: minim 12 gf.35 0. Curentul maxim de conectare: 5 A . Numerotarea contactelor precum ~i codificarea variantelo ae relee din punet de vedere at comblnatiei de contacte sint aratate in schema.o. 20 A.80 0. Tensiunea maxima pe contacte: 400 V c.c.5 0.5 11 0.c.17 0.20 0.a. Durata de viata co sareini pe eontacte: in Iunctie de nurnarul ~i rnarimea sareinilor maxim: 1.25 0.106 actioMiri. 1100' VA in c. Durata de viata mecanica: 1.35 0.13 0.23 0.13 0.o.3.~ la inchidere.69 3. Materialul contactului: argint. o MOO N 60 60 P 60 Nota: 5 60 42 48 110 - 125 220 380 500 57 75 310 1000 1170 950 2170 2500 4350 7500 10000 0. 24 5-() Hz 42 48 110 125 220 500 24 60 Hz 380 12600 23400 285 570 1000 1140 2600 5200 3000 9000 R l T Z M N 5 21 93 4.11 Uzina j~i rezerva dreptul de a face modlflcar] 11 .

I 04 I.11 24 33 51 61) [2 .CODIFKAREA COMB1NATIIlOR DE CONTACTE v J.J 22 .

l z V'l >« J: U Ul w 10 V w x w w i=.: ..: Q.. :J 1-( (c:) ~l I) +4~ ~ Z (V) ('!") I . ....J LU 0. =t :r =:.:: -c LU 0 ~ 0..: W I- Z ::> LU ..: c.-c ~ -J a: 0 Z I- ~ et -I V => 0. I Q....:: ~ W Q.

97r2 89ZI_ RElEU INTERMEDIAR TIP RI'-3 IN EXECUflE lNCHISA PENTRU CUMAT NORMAL SAU TH .

COTE DE FIXARE IP.E fANOU PENTItU RElEElE INEXECUTIE DESCH/SA 15 .

tea: 1. RS-70659- 16 . 89 x 97 X 134 mm. de cod al releului. 79 X 94 X 56 mm. exeeutie tnchisa. .tipnl releului.nr.pentru releele in executie deschisa..Costul 215 lei.c.5 GREUTATEA $1 GABARIT: Gl'euta. Releu tip RI-3 in executie rnchisa.7 kg .c. INDICATII PENTRU COMENZI Pentru comenzr se VOl' indica: . Gaharit : 79 X 76 X 56 mm. EXEMPLU: Releu RI-3. . . .. RS-70660releului intermediar Inchis RI-3. . Ia tensiunea nominal a de 12 V e..pentru releele in exeeutie inehisa .oi 6 contacte. 8 contacte. 6.combinatia de eontaete . executie deschisa... ell 5 eorrtacte normal deschise ~i 2 normal tnchise.c. .tensiunea nominala. RS-70659-52 adica: tensiunea 12 V.. 0.2 kg . executie deeehisa 4 .CostuI 180 lei. releului intermediar deschis RI ~3.

CALEA RAHOVE! BUCUREsn 17 266 .RELEU INTERMED'IAR TEMPORIZA 1 TIP 3 R5-71613 UZINA ELECTROMAGNETICA.

.2 .71613 R + CONDITII DE MEDIU . 60.c.5 0.umiditatea relative a aerului . BOBINAJE: GENERALE ~t Tensiuni nominale: 12. (cu armature. 18 NI'". maxim 16 VA in c.2~111~5 de ternpori(sec) . Releele se construiesc in exeoutie Inchisa §i corespund NI 2223-67. lore Garno limite de reg!C.eu temporizare Ia -revenire RS-71613 R. conditii de mediu conform STAS 6692-63. 42. abur. gaze sau suhstante active.a. 380.8.1---0.c.a. (cu armatura atrasa) maxim 30 VA in c.. CARACTERISTICI 1. eliherata). . Pentru executii TH.~-a~ temporize ri i (sec) • 0. Rezistent·a rr{8.medii lipsite de pral.temperatura mediului arnbiant :-35°C . maxim 80%. 48.1 . 48.ln u-matoarele game limite de reglare:. 24.xima a bohinei 8200 2200 n Q oentrn 220 V e. Puterea consumata: maxim 8 W in c. 36. 24.H 500 V C. Precizia ternporizarii : ± 5 % din Iimita su perioara a scalei. 125.cu temporizare Ill. de lnfasurari. 1 O--O.)./50 Hz (sau 60 Hz' Ia comanda speciala) Varia tii pentru tensi unile nominale: +10% ~i .20 %..0-10 0--20 I - 2~iO t. I. 500 V c. sau pent. Aceste variants se Iabuica ~i pentru climat TH-III: TN . 110.a. 100. 220. T ensinnea de incerc are a izola ti ei 2 SOO Vi 50 Hz) tim p de minut. . 22Q V c. .c.~20 i Eroare de indicare : : '15% din limitasuperioa1'3_ a scalei. +40°C. Variante constructive: .71613 A TH . Temporizarea poate fi reglata continu .presiunea atrnosferica : 760 + ~~mm Hg. . Ele se compun dintr-un releu tip RI-3 cu 4 contacte (2 nd 2 ni) eu rupere dupla ~i un dispozitiv de temporizare eu mecanism de orologerie. actionare RS-71613 A. HO.S 0--11 O~5 ..GENERALITATI Releele tip RI-3 temporizate se utilizeaza in instalatiile de automatizare ~i actionari electrice.

2. ACTIONAREA Frscventa maxima a actionarilor in limita permisa de gama de ternporizare, dar nu mai mult de 1200 conectarij ora, Tensiunea minima de actionare: 0,8 Un la 25°C in stare reee.

3. SISTEM

DE CONTACTE

Releele tip RI·3. T cu 4 contaete cu rupere dubla (2 nd 2 ni). Presiunea de contact: minim 16 gf. Tensiunea maxima pe contacte:400 V c.c, sau c.a, Puterea maxima de conectare: 440 W in c.e. 1100 VA In c.a. Curentul maxim de coneetare: 5 A - timp neIimitat; 20 A - la tnchidere, 'dar nu mai mult de 0,& see.

+

Durata de via.~a en sarcini pe contacte: in functie de uamarul ~i marimea sarcinilor, maxim 1.106 ac~ionari. 4._VARIANTA
Ccrcesc bobinctc RP-24495 D E
F

MaterialuI contactului: argint. Durata de viata mecaniea: 1.106 actionm.

DE

B0131NAJE

Tensiunea nominol6 a leleului (V) 12 V c.c, 24 I

RetistEln\,o (O) ±109/0 25

NI,

spire

0

Cu fm

(mm)

93
230 540 2300 8200

1340
2600 4000 5000 6200 12600
I'

G
H I

K

60 110 220

36 45

350

0,35 0,26 0,20 0,18 0,16

23400

0.11
O.OS 0,60 0,55 0,40 0,35

Z
l T

R

12 V co. 24 50 Hz 110 125

1,1
4,5 15

I

5
M

48

42

o
P

N.

21 93 130 1200 2200

:220 3S0

370

500 '

12000

9000

285 570 1000 1140 2600 3000 5200

02'5 0':23
0,13 0,11

0,17

Z 60
R 60 L 60 T 60 S 6C M 60 60 o 60 P 60 Noto N

12 V C.o.
24 42 48, 110 12.5 220 360 SOO
;,~;

I
I

0,69
3,75 8,5 11 57 75 310 1000 1170!
de

I
I

238'
476 830 95o" 2170 2500 4350_ 7500 10000
odif ico

0,90
0,55 0,40 0,35 0.25 0.23

! :
II

I
I

,~~~--~----------~--~----~~----~~----'
:
Utino roze rvd

I

0, 0,13 !) 1'1

"U'

dreptlJf

0

fote

m

n.

5. GREUTATEA

~I GABARITVL

Greutatea maxima: 1 -kg. Gabaritul ; 89 x 97

x 134 mm.

6. INDlCA'fII

PENTRU

COMENZI

Pentru comeasi se voe indica: - tipul reIeului; - Dr. de cod ~ varianta releului ; - tensiunea EXEMPLU:

- temporizareamaxhnl; adica:

nominalii. Relau tip RI-3 T, RS--71613 R, 5 see., 220 V. c,c .•

-

Releu temporizat tip RI-3 T ell temperisare la revenire in gama 0-5 see., Ia tensiunea ncminala de 220 V e.e. Cost ul releului intermediar :temporizat tip RI -3 T, RS-71613: 475 Jei -

RELEU INTERMEDIAR TIP

3
PENTRU LDE SAU LDH

_I .- RS.70449

UZINA

ELECTROMAGNETlCA,

CAlEA RAHOVEI 266 BUCURESTI

~

tfiifr.rlnt
21

c. Timpul de actionare (Ia Un): maxim 40 IDS..25 A.VARIANTE RP Co.c. 110 V.c. ·A.c. 0. v X Y C B ~ 175 150 24 0. Durata de via~a cu sarcini pe contaete: 50 000 actionari Ia 1.c. E.10 0. +50°C j . F .o. Ele au urmatoarele numere de cod: RS-70449 A. Hezistenta maxima a bobinei 8075 n pentru RS-70449 A. spire 227000 15100 2600 560 2600 1250 12000 12000 0 (rom) .c.altitudinea maxima: 1 200 m.. D. Durata de viata mecanica: 500 000 actionari.OS 0.oCONTACTE Tensiunea de tneereare a izolatiei .' !.la relesle pentru LDE RS-70449 G . C. 50 Hz. Frecven taac~ionarilor: maxim 1 200/ ora. F . Ele se eompun dintr-un circuit magnetic ou 0 Infa~urare ~i 4 contacte.c. Nl'. Reiisten\o (0) 24495 Tensiuneo sou curentul releului Nr. CODIFICAREA COMBINATIILOR DE . V. substante active. sau locomotivei diesel hidrauliee (LDH 1250 CP).la releele. Releele se fabrica in executie lnchisa ~i corespund NID 1510-67. .5 0.e.13 A. V.umiditatea relativa a aerului: maxim 80% i .e050 bobinoto A DE BOBINAJE.pentru LDH TH-70449 A. C.c. 22 31 40 t.medii Iipsite de praf.c. MateriaIul contactului: argint.12 0.c.25 0. 130 8015 3480 93 5. . 0. timp de 1 minut.11 Noto : Uzino i~i rezervil dreptul de 0 face rnodificcr]. gaze.c.35 0.c_~.bobinei 2 500 V. Presiunea de contact: minim 16 gr.75 22 AS TH V.temperatura mediuhri inconj urator: :-35°C . abur. de infa~urari: 1.3 94 23 1900 2200 O. Conditii de mediu : .25 0. V.5 A ~i tensiunea de 175 V C.c.c. E.pentru releele in exeeutie THA-I1I.GENERALITATI Aceste relee facparte din aparatajuI locomotivei diesel electrice (LDE CoCo 2100 CP). D..

....N I'" I I .: 0~ I ....... o U ~ o U o "' 23 ... o o ci N +l >r> ci .<01'"-'0 . VI ?s~?f~ 0. o +1 c5 ... .: 00 ". Nt'\( 00 ('I'"JI C\l' N -d UJ o « N I o N .. o I'"I II') 'N o ci >r> I'"- ...» Z co I- . o N x I z :r: J: :x: 'I C\t..... I'". 0 Ill:: ....-..... +1 c5 N <5 . '" "-' .:IJ")N~a)~ ____ 0..J c o I I a....... o r-. 0 o c-e .f'"":I -e- I r-... +1 ... 0 ...:... N o .

Jmot. .70449A TH-~7(l449C 110.comhirratia d~ eontaete .c. .c.) ! TH~.c. ' _ _ O.ractli!: ri:rt lei .'.rit bmei O.se vor indica: ~ tipuJ releului .85Dkg Pentru comenzi . pentru LDH. elBo rner'l~fr.io i rt I 130 2 2 I " - I 8 2~o 17\ 52 172 263 173 174 175 2 2 4 0 a 53b I 8 j' a I ~cherlia· LOf-.) de regim - Curent de r~1fnefe (Ace) Ienviuneo 0 - _. fNCHISA GREUTATEA MAXIMA: O.+10% TH-70449D TH-10449E de de o qiono.TABEL NR.-sl(Jneo (Y.pozitia in schema LDE san LDH.c.ntc cte NI I 0 I RELEU INTERMEDIAR IN EXECUfIE TIP RI~3 PENTRU LDE.teh ni ee Ter.75±O.C. pozitia 185· H din schema LDH.o. - 02 130 130 2 130 2 8 r'LQmir:.(A.CO('lSL. .c.2 --- Cu rent de octlonc Cure.) maxi·"T Cvr eru norrrlnot cl contoctelor Putereo . . adica: Releu intermediar tip RI·3 pentru LDH eli 2 contacte normal deschise ~~ 2 normal inchise.) Ten<iune<l (V.ce.c.o rno (W) Po~'1.. Costul releulni interrnediar tip RI-3 pentru LDE sauLDH. pozitia 185 din schema LDH.nr.) I de i 130 2 - _ I ) - _.c.c. 24 EXEMPLU: Releu tip RI·3.Ol Oi~5 (A. RS-70449-G-22. RS·70449: 165 lei.e!e revenis e 1 -30% 15 + 10'/0 ' --30~/.) 01 bo- 0. 2 ..THA i TE-55 TE-31 TE-32 I 4 0 4 0 I I I 4 0 4 Coruo cte NO Co.oZ I re (Ac. Ca.) con loctelor .2S±o. - - I I TH-70449F - r ensiuneo (V.'~±O. de cod si varianta .ol6 (V.

RS-71574 R5-71575 Rls UZINA ELECTROMAGNETICA.RELEU INTERMEDIAR TIP . CALEA RAHOVEI 266 BUCURE?TI .

Puterea eonsumata: 3 W tn. 48.35 Un pentru relse de c. se pot executa relee §i pentru alte tensiuni nominale normalizate. 90 110. 220 V c. CARACTERISTICI GENERALE 1. 0. Timpul de actionare (1& tensiunea nominala): maxim 50 ms.c.ms.7 Un. Bezistenta bobinei: maxim2600 QpeIitru220V c.a.. e. 0./50 Hz sau 60 Hz 180 eomanda speciala. Frecven t.al.a a. : c Tensiuni nominale: i2. 110. 220 V. 100. Conditii de merlin: . Tensiunea de incercare a izolajiei : 2 000 V /50 Hz. iar Ia reIeele RI-5. ' +35°C i .c. BOBINAJE 2..85 Un pentru relee de e. abur.mediiJipsite de pral.1 Un Tensiunea minima de revenire a armaturii: 0.prinderea S8 face cu ajutorul suruburilor ~l a placutei de Iixare.a (se admit vihratii) " 26 . Tensiunea de mentinere: 0. Tensiunea minima de aetionare: 0.a. 24. 125.c~i narilor: o maxim 3 600 coneetari lora.15 Un pentru relee de c. c. Heleele tip RI~4 sint prevazute cu fi~e pentru sod~l oct. • . gaze.temperatura rnediului inconjurator: . FUNCTIONAREA 12. Tensiunea maxima de durata: 1.a.umiditatea aerului: maxim 80%. Ele se compun dintr-un circuit magnetic eu inJa§'urare ~i un sistem de eontacte diferit pentru RI-4 ~i RI-S.5° .75 Un pentru relee de c.c. Timpul de revenire (Ia tntreruperea tensiunii nominale): rnaxim 45 . Num~ de Hlfa~urari: 1. 48. Ele au urrnatoarele numere de cod: nS-71574 pentru RI-4" RS~7r575 pentru RI-5. ~i 6 VA in c.c.a.GENERALITATI Releele interrnediare tip RI-4 ~i RI-5 $e utilizeaza In instalatiile de automatizare ~i onmanda a masinilor-unelte ~i a altor instalatii de automatizare.. Amhele tipuri de relee se Iabrica nurnai in exeoutie deschisa ~i corespund Nl 1797-65. substante active. ~i 17' 800 n pentru 220 V o. 60. 24. La cererea heneficiarului. ~i 10 VA cu arIllatura deschisa.

3. Puterea maxima de conectare: --440 VA. SISTEMUL nE CONTACTE .:'~binctii r I 1 '0 Ri..~. cos 00. Cornblrmti] 'de contccte dt! eontccte eJli. •~ ~ . maxim 1.stente £!xistente 10 RI-4 Co...I . 0 0 0 0 t ! ----' ___ _~_ _l___~__ I 0 0 repr ezintc combino tio ". sau o. combino\. 2ni 3ni 4ni 1c 3 ) ..106 acjionarL R de conectare : L=0 VAR.a.__ ~ _j I ~~ 1 I ~ I ~ 4 _ ~__ o 0' I .Jo-o • _"oJ ".r::. 1Presiunea de contact: minim :l5-.4-88W Curentul maxim 10 A Curentul maxim de durata: S A Materialul contactulni: argint Durata de via~a mecanica: '1. 27 .l~I"·~~ ":::'.c. . Durata de viata in sarcina: in functie de .stent6..i lor de eontocte Codificerec Numorul felul centectelor ~i de celocne 1 2 Nr. i i I 4 1 2 0 0 €l - 0 0: 0 0 0 0 0 0 0 3 ..o..A- I 002 003 004 o- L_~: _ .numarul ~i marimea sareinilor.~-. ~-.106 ac~ionari. ~ ~-.. -n-! Codiiiearea eombinatiilor de contacte pentru RI-4 ~i RI-5 este aratata in tahelul nr..gf Tensiuiiea maxima pc contacte: 220 V c..5 I 100 200 300 400 010 020 lnd '2nd 030 040 001 ~ 3nd 4nd 1 n.IANTE DE ECHIPARE CU CONTACTE -. [..2.

{I ·1-'1---2-~--+----1~-·i-~_'__- +-1--~g0 Cu Em {mm) ) I·· I Diometrul sirrnei I o .17 100 50 Hz' 110' 125 750 950 ----i----. . 90 mm. care reprezinta eodifiearea . COMENZI: PENTRU EXEMPLU: Releu tip RI-5./50 Hz.0 1 ! 110 .300 kg.%0~~50 iTensivn~:--~:m-. 48 V.10 H J 220 i I M 12 24 V... RS-71575-040.a t~i rezerva oreptul de a face modificai"l.12 0.4. la tensiunea de 48 V c.E F 6 ! c .9_9 10 2_50 lOBO 1750.s.__ _ Q K L N -.15v. (0) i l i NI. de cod. 4800 I .11 0. gO:. VARIANTE DE BOBINAJ r IT1.08 --'- 0. 220 jl 17800 . .2400 6000 2150 0. adiea: Heleu intermediar tip RI-5 eu 4 eontaete normal lnchise. 60 X 46 X X 70 x46 6.ce_ 48 60 I I 26001_08.tensiunea nominala: combinatiei de eontaete.tipul releului.nr.pentru RI-5 variant a cu 4 grupe de eontaete.2 grope de eontacte. Gab8lit: 42 x 57 X 120 mm pentru RI-4 toate variantele .~45 lei. Pentru comenzi se vor indica: ._-. CostuI releului intermediar RI-5.t.}-~~-z.-. RS·71574: .07 O.}50 Hz.g1--~5.-0 r ~p~i'. 5.OS _ • Aeeste variante de relee se executa ~i pentru 60 Hz. varianta eu 3 grupe de contacte. ! 1680 3600 . Costul releului intermediar RI-4. 0.18 0.48 V c. spire nola i~' 42' (Vi -'.a.nr.a . Nota: Uzin. pentru RI-5. INDICATII 90 rom. GREUTATE §I GABARIT Greutatea:pentru RI-4 sau RI-5. . pentru RI·5 varianta eu 1. 60 x 46 x 76 rom. RS-71575: .l~n~o. 4100" 5600 II 0.83 lei.- 90 .maxim 0.J__ I 13000 l~COO 2900C 6800 8500 0:09_ 10 j'. 3~OO I I -~-. .\1 . 2S .a i 125 550 95 .

~ ..57 29 .. Releu tip R.2 mox.. 1..-4 cu 3 contccte inchise normal max......Ii._- ..

35 .-4 cu 3 contacte normal inchise fJ?Clx.I.Soclu! releului tip R.

RELEU TIP RI-5 CU UN CONTACT COMUTATOR mox.CO t~~------~~~-------~ I _I .

RElEU TIP RI-5 cu 4 CONTACTE NORMAL !NCHISE max. 70 .

71276 7 UZ1NA ELECTROMAGNET.iTI 33 .RElEU INTERMEDIAR TIP RS. CA'LEA RAHOVEI 266 BUCURE!.lCA.

c..380. Releele alimentate in c.pot fi utilizate pina Ia +40"C. 50 Hz timp 1 min. /50 Hz san 60 Ih. 16 VA in 0.tim:p nelimitat 20 A . din punct de vedere al combinatiei de contaote. precum ~i codiiicarea variantelor de relee. Puterea maxima de conectare: 440 W in c.1a inchidere.a. .a. sau c.1 Un.c. 110.. ACTIGNARE Frecventa actionarilor: Timpul de aejionare: Tensiunea minima de Tensiunea maxima de 3.medii lipsite de praf. un sistem de hlocare mecanica a arrnaturii releului RI-3 in pozitia Iinala ~i un electromagnet pentru deblocarea releului. 24.a. . 2. CARACTERISTICI :1.c. 1100 VA in c.106 aotionsri. Curentul maxim de conectare: 5 A . Releele se Iabrica in executie inchisa cu RS-71276 S1 in execujie TH-III. BOBINAJE Tensiuni GENERALE nominaIe: 12.c . 110. 220 V c. . 34 . gaze.umiditatea relativa a aerului: maxim 80%.. maxim 40 ms. comanda ~i sernnalizare. suhstante active. Durata de viata mecanica: maxim 1.a.temperatura mediului amhiant : . Tensiunea maxima pe contacte: 400 V c. 110 V c.5 sec.3.acte. jar bornele IP-20. Materialul contact ului: argint. actionare : 0. sau 2200 n pentru 500 V c.220.GENERALITATI Releele tip RI-7 se utilieeaza in instalatiile de automatizare. eu TH-71276 :/ corespund NID 2544-69: Conditii de mediu : . 48. 60.500 V. abur. maxim 0. minim 12 gI.. Tipul de protectie IP-30. 42. sint aratate in schema codificatiilor de eont.a.c. .8 Un. Durata de viata cu sareini pe contacte: maxim 500 000 actionari la 4 A. Ele se compun dintr-un releu tip RI-3 modifieat. DE CONTACTE Releele tip RI-7 pot avea 7 contacte eu rupere dubla (normal inchise ~i normal deschise). 48. Infii~uriJ. SISTEM maxim 1200 lora. +35°C.125. o. Presiunea de contact . .ri: 2 (una pentru actionare lji alta pentru deblocare).35". Nr. Tensiunea de incercare a izolatiei: 2500 V e. Puterea consumata (d e bobina sau electromagnet): 8 W in CJ·.. Numerotarea ' contaotelor.a. Rezistenta maxima a bobinei: 8200 Q pentru 220 V c. 24. 36. durata: 1.

13 0. 6. adica: Helen tip RI-7 eu 4 contacte normal deschise ~i 3 normal inchise.75 I 8. dreplul a face 5. VARIANTE DE BOBINAJ I. 24 50 H~ 42 125 1.20 0. ___ .11 0. Pentru executie TH.23 0. GREUTATE '. 25 93 230 350 540 00 II ~o 0.35 0.35 0.55 0.17 ! I : lOboo ____ l.5 11 75 310 1000 1170 57 i f .5 I 285 570 1000 1140 2600 3000 5200 9000 12000 238 476 830 950 0. ~":. .o.i 380 500 12 V_co. comanda va contine TH-71276 in Ioe RS-71276...nr. restul datelor fiind aceleasi ca la exseutia normala.25 0.69 I 3. pentru climat normal. spire 0 Cu (mm) 0. sPire! ± e:--~:-E~l (mm) i 1340 2600 4000 5000 6200 12600 I 23400 F G I K H· 48 12 vc.13 0.11 ri.tsnsiunea nominala. Co reo so bcbinoro 0 E RP--24~95 Tenstuneo Rezistenta nom. RS-71276-43. _--_.13 0.-- Tens iurveo f .11 0.40 0.35 0.16 0. INDICATII PENTRU COMENZI Pentru comenzi se vor Indica: . ..60 HI 42 48 110 125 220 JeD rezerva no 21 93 130 370 1200' I 2200 0.____. tensiunea 24 V c.80 Em I I I i 12 vc.5 kg.c. maxim 1.1 GABARIT Greutatea.25 0.U"nai.23 0.c. ______ ~ de 2170 2500 4350 750D modiflcCi 0.tipul releului . lS 4."O'O R I (orr.'0 1(::leulw' (V) (fl) ! Nr.17 0.25 D.c..55 . Ia tensiunea de 24 V c. . 0. 24 36 I I 68 110 220 ~_~ .inale: a 100. de cod al releului .combinatia de contacte. R L T S M N i 60 60 60 60 60 60 I I I I 60 0 6D P 60 NolO 500 .40 0'.oso -' 1ReZlster>to 'nemine 0 0 (0) --'-100 releului (V) I •• /0 . EXEMPLU: Helen tip RI-7.- Nr.90 0. Gabaritul : 145 X 89 X 134 rnm..08 __ .4. 24. .1 I ! S M no 48 i I N 0 p 7.

.CODIFICAREA COMBINATIILOR DE CONTACTE RELEU TIP RI-7 (desencu cote de gabarit ~l .:-"-5.L 36 ----'f... . RS-71276: 325 lei.t2~ _ Costul releului interrnediar tip RI-7.:_:.::..

' . .. '. ~.. CALEA RAHOVEI 2(56 BUCURE$TI .RELEU INTERMEDIAIR" TIP RI· 8 ~iRI ... 71689..@ iii. ..9 PENTRU C. •• ... RS.. . . ••... •••. ..F.•• }? I •• ' . .R. .£. .iiiii •••• . .. 71690 I· UZINA HECTROMAGNETICA..'" .e ••• '' - ..... ..

doua grupe de contaete 'j .presiunea atrnosferica : tacte. . Conditii de mediu: . RS·71690 .. substante Numere de cod: RS·71689 .un capac de protectie. 35°(: • 7-60 + ~~mm Hg. Lirnpu] 'de Tirnpul de Sensibihldtea de fl.pentru RI·9.5 RI-9 xi me consu rna to.atmosfera Iipsita de prai.atea relativa a aerului: maxim 80%. Produsul corespunde NID 2543·69.umidit..un electromagnet eu clapeta cu o isingurii infa~urare. .lnc\ionare RI--8 3 5_. 30 5_..)OOQ 38 . CARACTERISTICI GENERALE TABEL NR. transparent pentru grupele de conHeleele se executa in variance nedebrosabila.. rnc x (W) o ctionore (rns) revenire (ms) (mW) 5_.tncsperi cu temperatura mediului Inconjurator : . .._ 15 70 600 4. gaze.GENERALITATI in instalatiile Releele intermediare tip RI·8 ~i RI·9 pentru CFR sint utilizat. active.pentru RI·8.. Ele se compun din urrnatoarele parti principale : .e de tncalzit ~i iluminat (vagoane de calatori). +50°C. eo mo 10 tens. 30 53". 1 Corocteristici Pu te. . 30 5. abur.

N a::: Z 39 .

c. minim 20 gf ~i maxim 45 gf .o. 250 V.c.pe contactele normal tnchise.c. 100 IN 107 250 VA Nr. SISTEM DE CONTACTE Comhinatiile cont. . 1 A. Presiuni de contact minim 16 gf ~i maxim 35 gf .a. max.pe contactele normal desehise. releul fiind neatras . 250 'I/. IN v. 2.c. 40 125 IN VA maxim.o.o rupere. Materialul contaotului: argint aurit (pentru RI-8) ~i wolfram (pentru RI-9). 110 125 40 N. 110 125 ve.o.5 A.c.c.actelor sint conform tabel nr. A.c. 2. max. 5 A. RI-8 norma! 1 R!-9 intor.C.t normal int(irit max.C.c. 100 IN 250 VA 125 VA ma~im.c. 2. .c.c.3 A.«. releul fiindatras.c. ekRACnm$:TICLLi} EONTACTELOR FE \$aaCINl BiB~lST-l¥E ~ I-NOO'(1~fW~ $$N"T t'rciNFtJRM 'fUEl:.5 A. S A. lucru.c.c.c . V. de ac~ipn6ri tie in func- 5.c.o. V.o.3 A.2.107 de sorcint 110 .a.c.«. 3 Cerccterisrielle pe so rcini Curentul Tensluneo Putereo de de de contcctelor rezistive rupere.c. ~ ~J: 4 TABEt NR.c. 250 250 V.

110 125 20 V.c .c.5 125 A.301524 B - 0. L R"COS'll 0. de cod.o. sirrnei spire (mm) 11000 6400 7200 0. 0.c.c..TABEl NI contocte! Co rccteristicile lor pe sorcini inductive Curent RI--8 normal RI--9 intorit 1.«. 5 Nr.c.11 TABEL NR. 0.c.c.5 i Putereo ropere.c.12 VJ DIN 46435 L 0.5 A.c.c.o.12 Conductor CU Em LO. V.c.o. N. Ac. 6 -.c.13 . Nr. sirmei (mm) Conductor Cu Em LO.e.c.o.c.5 A. Co rode ri5t jc. normol intori! 1. func20 60 250 '250 50 125 V. 1 25 Ac.5 A.11 VJ DIN 46435 RP--301524 RP--301524 RP. Nr. de cod RS--7J690 A Corco so bobincte Rezrstentc (0) RP-··-301535 400±'0% I I Nr. lucru.o.c.5 A.5 A. 110 125 max.09 VJ DIN 46436 l 0. V. 0. 2. de tie de cctionor! scrcini 5. Tensiune max.O. RS-71689 RS-71689 RS-71689 A-D E F Miez bobinat Rezistenio (n) A C l000±10% 3OO±10% 400±10% Diorn.09 0. 2.e. max. V. W VA NT.13 VJ DIN 46435 6900 0.c.o.C.o. V. 250 250 75 150 V. in W VA maxim W VA 60 W VA maxim.c.c.005 = s.10' 107 TABEl NR. circuitului de de de rupere. spire Diam.

.:1 __} ~i!!2!!}LL RS-7!774- ~- 5_I __f cooac ' /8 Relet! CC/ Vedere dh spole C(/ de jJro7'eC/iB r 9d{/c"/ '* J reltwlo/ . 42 ..<:...l..1I i--~~'_-'·----i ---- I __ // r'---'-.D//aoe/'C'_ eece« TIP j)t"COjJC7reo RI-8 NEJ)£8RO-$ABIL I/? jJO/lOO..

~(J __ ~~ I Re/ev co caoac de pro/ec!ie !Jecvporeo .EU rIP RI-.9 N£IJEBROyA8IL 4.3 . 2 "... / _I I 12 1-----_____:~__"g... t.+=~~28= ..=j Grv.0 jJoaov T REt.

RS-i1689..pentru 130 g . RS-71689 B. 1- - -:- ... in Iunctie clorita. B. -~_" --_ .pentru RI-8 RI-9 RI-8 RI-9 Greutate : 5. RI-9 pentru CFR RS-71690 R I-8 pentru CF R R S-71689 1251ei 108Iei Costul releului intermediar Cost ul rel eul ui interrnediar . -..:~ - - I.pentru 60 X 60 X 26 mm .... .. . EXEMPLV: de comhinatia de contacte Releu intermediar tip RI-8..nr.. INDICATII PENTRU COMENZI Pentru comenzi se vor indica: . avtnd contactele: 1 Nd l?i 2 nd... _ - - _- <: '-.varianta releului.. . - DE GREUTATE . . ~ - Gabarit: 51 X 44 X 195 mrn . de cod.ipul releului... care tnssamna: Releu intermediar tip RI-8.!i=·~".4..denumirea ~i t. GABARITUL 1'...pentru 70 g .

CALEA RAHOVEI 266 BUCURE?TI .DE liMP TIP UZINA ELECTROMAGNETICA.

110. MICROMOTOR Tensiuni nominale: 24. un reductor §i un microintrerupator.tern pera t ura mediul ui inconjura tor: .9 Un. 50 Hz. Releul este compus dintr-un micromotor sincron cu autopornire. .5 sec. gaze.5°C. 380 V c. 35 °c .umiditatea relativa aer: maxim 80%. .1 500 V c. Tensiunea minima de aetionare : 0.a.5 % din limita superioara a scalei.emporizare numai la act-ionare. Motarul sincron ramtne sub tensiune pe timpnl alimentarii releului. Tensiunea de inoercare a izolatiei:. 220. Pozitia de lucru : verticala. abur.1 Dn. sub stante active.i.+ GENERALITATI Releele tip RTp-4 se utilizeaza la instalatiile de automatizare ~icornanda a masinilor-unelte ~i a alter instalatii de autornatizars. 2.. 50Hz. Tirnpul de revenire al contactului : maxim 0. + CARACTERISTICI GENERALE SINCRON 1. Prod us ul cores punde NIl 794-65 are cod ul R S. Puterea maxima consumata: 20 VA. 46 Precizia temporizarii: ± 1.a. Tensiunea maxima de actionare : 1.mediu lipsit de praf. Limite de ternpcrizo re (sec) Grado!iile de pe codronui (sec} reteului 71029 A 71029 B 71029 C 2 25 8 100 48 600 o o o 20 2 5 10 40 4 60 6 15 80 8 20 25 100 10 I min. conditii de mediu conform 0 + STAS-6692· 63. conform tabel: NT. RS RS RS de cod. .pentru executii TH. Timpul de revenire al sistemului mobil: maxim 5 sec.I II. ACTIONAREA Releul tip RTp-4 este un releu eu t. I 'se~-'sec. Inclinarea maxima admisa: 1a 60 fatii de orizontala..71029. Conditii de mediu: . . Revenirea contactului si sistemului se face numai la tntreruperea alimentarii releult'. Limite de temporizare.

RELEU DE TIMP TIP RTp-4 Oecuparea in ponou ~--------------------------------~~~~---- .

! 1$&1 §{~ ".A.:'\J 51 ~ 1'..:.temporizarea maxima.a. de cod ~i varianta .. 4.2 A c. 110 V c.a.nr.denumirea ~i tipul releului .c. 25 sec. releului 3. SISTEM DE CONTACTE 380 V Contacte : 1 comutator Tensiuni maximo de conectare: o.c. GABARITUL ~I GREUTATEA Gabarit : 120 X 120 X 150 mm Greutatea: maxim 1.360 lei. 48 . 250 V o.tensiunea nominala. PENTRU COMENZI Pentru comenzi S8 Val' indica: . . Curent maxim de conectare: 4 A c. EXEMPLU: Releu de timp tip RTp-4. 5. . RS-710·2~. 0.a.5 kg. Costul releului de timp tip RTp-4. .106 actionari. 2 t Schema Bornele 3J 4f //4< legoturi1or interioore sint vo zute din spatele Fixorea releului. Durata de viata mecaniea: 1. RS-71029 ./ 50 Hz. INDICATII.

RELEU DE liMP TIP

p",.-

5
RS-71806

i

~.
'.

r
l

UZINA

ELECTROMAGNETICA,
RAHOVEi 266

(ALEA

BUCURE~TI

+

GENERALITA'fl

Releele de timp RTpa-5 stnt destinate sa functioneze in schernele de protectie l}i automatisare pentru obtinorea anor cornenzi t.emporizate. Releele stnt de tipul cu electromagnet. in c.c. ~i mecanism de otologerie. Releele se compun dintr-un circuit magnetic, ell mecanism de orologerie care realizeaza temporizarea, un numar de contacte instantanee temporizate l}i alunecatoare, dispozit.ivul !}i scala pentru fixarea t.emporizarii, indicatorul de Iunctionare cu buton de readucere manama, soelu tip ii§a §i priza respectiva cu capac din material plastic, minerul de man evr are. Variantele constructive: conform tabel nr. 1. Releele sint de tip filla pentru conectare in instalatie prin intermediul prizei ; priza poate Ii de dona fslnri : 1 - cu borne de conectare a conductorilor prin rata panoului ; 2 - Cll bucse pentru conectarea conductorilor prin spatels panoului,

Conditii de mediu :

- temperatura mediului ambiant:30°C ... 40°C; - umiditatea relative a aerului: maxim '80%; - presiunea atmosferica: 760 ~ ~ mm Hgj

+

- medii lipsite de praf, pulberi conducatoare electric, substante active chimic, Produsul corespunde N I 2643-69. Produsul in exeeutie THA-UI corespunde STAS 6692':63.

50

.r

In

-N

..;

~
u

"

2- ~ c !! E
---1

~

i
I

I

51

/SO Hz. timp de 1 minut. Bezistenta bohinei: maxim 1750 .maxim 30 . Temporizarea reglabiHi eontinu in limitele gamelor.. conform ! i I ~'·h... ACTIONAREA Tensiunea maxima de actionare: 1.Q pentru releul de 220 V c.8 2 .__ I~ 0.1 0. ___ 1 I2 r-' -__ ~---" ..5 0. Principalels earacteristici ale releelor sint cuprinse in tabelul 2. . nr.CARACTERISTICI GENERALE 1."\ sec "t.5 7 116 8 18 i 9 20 II ~ec sec sec I_o~__ I2 i.a.5 TABEl NR.1 Un.5 I I ! .r.6 1. 2.. 1. 0.2 3 6 14 ·1.f!.25 0. BOBINAJE Nr. de infa~urari: L Tensiunea de tnceccare a izolatiei: 2 000 V c."_ 3 8 4 6 110 al .4 1 0.i 4 5 12 Timpul de revemre mecanismului . 2 1.( • 52 .\".3 3.2 0.

3 A . Puterea maxima de conectare : 110 W sau 500 VA.la contacte temporizate .20 450 1750 2000 4250 5000 9800 18900 0. Presiunea de contact: .minim 8 gf .alunecatoare.31 0. 1 Contactele finale ~i alunecatoare sint temporizate la inchidere.44 * Slrmo este ~u. sau e. SISTEM DE CONTACTE Nr.a.contacte instantanee iii . Durata de via}a mecanica: maxim 5 000 actionari. .14 __J 0.c.) Rezistenla (1 Nr. Iii felul contactelor sint aratate in tahel nr.minim 2 gf . Ern tereftolic .eontacte finale.2 0. r" VARIANTE DE BOBINAJE Boblno ass.la contacte instantanee.c.c. Tensiuni maxime pe contacte: 220 V c. RP-302132 A B ( Tensiunec nominata (V. Materia-ltd de contact: argint.3. Durata de viata in sarcina: maxim 5 000 actionari. eurent maxim de conectare : 5 A .29 0. spire Diernetrul sirmei (mm)· 0 E 24 48 60 110 '22{) 20 80 1.

I o U ::I (l) 08 Q) )( VI Q) Q) C c·- § I I I I~ I .:._If) tV VI :0: o0 ~c. 01Q) I O)~ -0'- ::l Q)C ~ (II 00:. 5~ C"''. ~ t! 54 . 0.If)- o I I- a. 0<::0' .

@ P/?IZA riPe-Slo RS 71944A 631:0. .L """33 i?ehUGtA' Prize tip CF-16 pentru consctare fato.1 PrizQ tip CS-16 pentru conectare spate.

. EXEMPLU. Priza CF-16 (RS-71943-A) . .5.c. Gabaritul prizei pentru conectare fata: 84x 145 X 33 mm.tensiunea nominala .35 kg. Masa prizei pentru conectare spate: maxim 0. INDICATII PENTRU COMENZI Pentru comenzi se vor specifioa: .pentru conectare spate.numarul de cod.5 sec.5 kg. . Masa prizei pentru conectare fala: -rnaxirn 0.temporizarea maxima . Prizele pentru conectarea releelor in instalatie se eomanda ~i se livreaza separat dupa urrnatoarele coduri: 1. Masa releului: maxim 1. Releul RTpa-5 3. tensiunea nominala 220 Vc.3 kg.tipul releului ~i varianta Iunctionala .c. Gabaritul prizei pontru conectare spate: 84 x 145 x 29 mrn. 2. sec. GABARIT ~l MASA Gabaritul releului: 90 X 114 X 150 mm. . ..5.pentru conectare fala. 6. temporizarea maxima 3. Priza CS~16 (RS~71944-A) . RS-71806. adica Releu de timp tip RTpa-5 cu temporizare la actionare. 220 V c. numarul de cod RS-71806.

. RS~11116 !1.tUliA CU RELEE DE SEMNALIZARE TIP ttlfHllllllllll III 'II' II! III til! III 1111 II IIIIIIII! i III !fill! iii i II !ii 1111111111 IIIIJ11111111 IIIIIIIIUIIIII ""Hf1BIII I II I IllliIi ijllill ~I CRS-2 Ii .~ttlll1f1:J:lltJ:mllllllllllllilllllll IliaI' 1111111111 i i IIIII! 1111111 i 1IIIIIIIIIIIIIUtlllllilli II1I11 !IIIIIIIIIIIIII ill 1"1111111111111 i UZINA fLECTROMAGNEHCA. CAlEA RAHOVEI 266 BUCURE~Tl .

GH): dona contacts auxiliare (EF ~i CD). 6-9) . .cutia metalica propriu-zisa.)4.2t relee RSL-2 pentru 0. 1~6. 7-18. 28) Cutia CRS-2B are: .pentni 110 V. 19. 2i-27.7 relee RSL-l . un stegulet alb de semnalizare optics eu 2 pozitii. Prod-usul este format din: .actele sa revina in stare initial a ~i sa dis-para stegnletul alb) 58 . 21-27) . iar pc partea exterioara un sistem . un sistem de conectare tip ·fi~a Cutia este prevazuta. 10) u- RELEELE SE COMPUN DIN URMATOARELE SUBANSAMBLE: sistemul magneto-electric: un contact principal de semnalizare.1 sonerie cu clopot (poz. 1-20 §i 28) /-' Cutia CRS-i-e are: . solidar en lama rnobils a contactului de semnalizare: .se utiliseaza pentru semnalisari de serviciu pe vagoane speciale.Cutia eu relee de semnalizare tip CRS-l A ~i CRS-t C. pe partea inteI'ioa:. normal tnchis (. (poz. cc (poz.de borne eu ~urub pentru conectare in instalatie. Cutia cu relee de semnalizare CRS-2 B ochipata cu relee RSL-3 . Val' presenta in clmpul visual al ferestrelor steguletul alb.8 relee RSL-3 pentru 24 V. echipata.25 A (poz. cc.14 relee RSL-l pentru 110 V.rii a pereteluidin spate eu un sistem de conectare tip priza pentru relee.14 relee RSL-2 pentru 0. pentru conectarea releelor . eu releele de semnalizare tip RSL-l ~i RSL-2 se ut.. YOI' permite chitarea (aparitia sectorului striat 'galben-negru) La intreruperea tensiunii sau curentului de actionare.ilizeaza pentru semnalizarea funetionarii unor elemente de cornanda din aparatajul locomotivei eleetrice de 5 100 k\V. Echiparea eu relee a produselor: Cutia -CRS-i-A. ce (pos. releele trebuie sa perrnita rearmarea manuala (cont. :1Qi . 20. are: . 1-4.25 A (poz.7-Un sau curentul de mentinere. FUNCTIONAREA CUTIEI ECHIPATA CD RELEE: - Heleele actionate de tensiunea sau curentul nominal.~asiul de asamhlare. la 0. Capacul Trontal este prevazut ell fante pentru observarea pozitiei wteguletelor (indicatoare a releelor) ~i cu un sistem de chitare ~i readucere a steguletelor.

tensiunea maxima de durata: 1.62 Un. Pentru RSL-1: .. .5 W pentru RSL-3 Puterea maxima consumata (la Un): 3W~pentru sonerie Tensiunea de ineereare a izolatiei: 2500 V.1 Un.pentru RSL-2. 50 Hz - RSL 3. Pentru RSL-2: ~ Curentul de actionare: maxim 0.25 A c. tip RSL-1. de infa'turari:1 Iatiei: 750 V. Tensiunea nominala: 24 V.2 In: _ . iC.c.entia ou relee de semnalizare tip CRS.Curentul maxim de durata: 2.5 In 59 .: . __------~------~7 2 .pentru RSL-2. tip RSL-3 RS-71817 C Produsul corespunde NID-2600-69 CONDITII DE MEDItl: _ _ _ temperatura mediului ambiant : -35°C.tensiunea minima de aetionare (en bob ina in stare reee ~i temperatura ambianta de +25°C): . substante active chimic. . RS-71816 C . .c. "I'impul de vactionare (la Un respeetiv In) maxim 75 mlsee.6 Un. . in gama 10-60 Hz. 50 Hz-timp de 1 ' minut . . Puterea maxima consumata (la Un): 1.4 In.pentru RSL-i ~i RSL-2 Tensiunea de incarcare a izode 1 minut . altitudinea maxima 1 200 m .NUMERELE DE COD ALE CUTlEI CD RELEE .c.c.3 W . .8 g.relee de tensiune pentru 110 V.pentru Nr.25 A.relee de curent pentru 0. .c. tip RSL-2 i RS-71817 B .c. +40°C. pulberi eondueatoaee electric.c..25 A.15 W .Curentul de zevenire: maxim 0.relee de tensiune pentru 24 V c. . vibratii cu acceleratia maxima 1.. 0.FUNCTIONARE 1- BOBINAJE Tensiunea nominal a : HOV.tansiunea minima de aetionare (eu bobina in stare calda ~i temperatura amhianta de +4Doq: 0.entia eu relee de semnalizare tip CRS-1A RS-71816A .c. Curentul nominal: 0. timp Freeventa aetionarilor maxim 360 a~tion~riJora.tensiunea de revenire (cu bobina in stare rece san calda): minim 0.c. .c. medii Oil depuneri limitate de praf. RS-7181.pentru RSL-1. umiditatea relativa a aerului: maxim 80% Ia 20°C.pentru RSL-3 ~i sonerie Puterea maxima eonsumata (la Un) : 0. .7 A.pentm RSLi Puterea maxima eonsumata (Ia In): 0.Curentul de menjinere: maxim 0.7 Un.

8.un contact principal de semnalizare. conform tabelului 1.8% 51000 (. Presiunea de contact{pentru contactul principal): minim 20 gf. 106 actionari Durata de via~a eu sarcini pe cont. 'L If -40 m s.~------------------+--------'.acta: 180 (cu sarcim pe contacte conform NID-pct.doua contacte auxiliare (EF ~i CD) Schema electrica a releului ~i numerotarea contactelor sint aratate in schema conexiunilor ~i potitiilor contactelor.7) sau 100.ip RSL . 2.8). sPire 2A 0.pet.12' (DIN-46435) RP-404113 C . 1 Co ructeri sl ici Contact principal Contocte cuxiliore If.71 500 I 0.1 Tensiune in linie .1 A l c.Q) ± 5% 1 I rum 0 F. Distants tntre contactele deschisa (pentru contaetul principal): minim 4. TABEl NR.SISTEME DE CONTACTE Releele t.05 L-O. . Sarcina ccntinund £orcini de .9 RP·404U3 B 60 1f~or:e1-ISI1-C RS RP· 3'02384 c 1030 I~ 15000 L-O. 2. M aterialul c ontactelor ~ argint Durata de viata mecanica : 1.000 cu sarcini pe contacte conform NID . 55 V A nov 220 v nr. normal Inchis (GH).nchider(' Scrcino lc descbidere i I 300 V.~ -------------------.3 .1).6 A 0.5 A Releu (RS-) Bobina (HPJ !Rezlst ±.2 A 0. Presiunea de contact (pentru contactele auxiliare): minim S gf.5 mm Distanja intre contactele Inchise (pentru contactele auxiliare) : minim 0.c. :.e: .«.05WJ RP-404113 (DIN 46435) A Conductor: Gu Em teleftalic (NI-732-60) I RS 71817 B RP- 302384 B 0. A 10 A 0.7 mm Caracteristici electrice maxims ale contactelor pentru 180 actionari.c.1 RSL-2 ~i 'RSL-3 au urmatoarsla contact.c.c. 10 A 20 A 10 250 v.elul sirmel Eticheta hublna (RP) RS 71817 A HP~ 302384 A 110000 0.12 WJ 0.

~~~

~I~\~~
I

-=

~
\
I

I

III

I(

Desen cu cote de gaharit

pentru

RSL-l

RSL-2 ~i RSL-3
61

]
~ qj

'U

~

ti

.~
~ ~

::t:
~~ I.t..

1 ~
~

~".
~
(,l._

:::.::~I ,I

I..!.J

,~
~ ~
.....

'a "
~ ~

II

'~

es ~
t:J

'~

W ...,
<::>

0

1-4J.

~

"". i=: o·
'0

~

<:.J

I.t. I

II..!>

"-. l!..!
I

~

::t
Ql
I

~~ , ,
C!:l\:l

~

'';;''

.~
0

.....

;:l.
In"

~

~

~

(.!)

~ ,.....

'a ;:::!

'x
d ,.~.
Q

'"
\.) 'f(l

lI...
<.J
A

4.. t.J (:Q
<:(

'-'

<:Q

~

~

62

r
~ ~

l

,
r---. -,-. 0'" -.-'-: •

..

_O'~'
.

.I~~I~I
'I~~'
'10-"0

I

~

o .~..
o'~ .

~'.~"
v-

.
"".


~.'

• 0':"

;::::1==='
'o.~
• .~..
0. .. '
.

v-

o·t\i::"1

..
,

•0~ . 0 ..

'k:>J1<)"
0- .~ .•

rl~:=!-;:=t==~._.l_~ h.til
.. ~... o~,oT~.

<>.~..
0-'

~
..

~..

o-.F.'.

..

• 0"

«r: ,.f\.! • _...l

10

. '~'rO
0- .•
1

0

.~
c> ..

10

rl~= ... ~.
_Oo.~ "
••

...._,.. ..,.

•. ~ 9
~
~
~

.~ ..
'''''1 I'v'" ~

~

~

~:~:

'-"

I

oJ'

'~

'I~-i
_,I
."

-

~

C(J~

Z~&

8/e

"'"

63

x c: U o i?[.Z--~~--' .<I).

235 I = 250 Conexiuniie de pe spatele eutiei eu relee eR S-2E. 250 135 20 .

produsului .tensiunea sali curentul no-minal numarul de cod Ex: Releu de semnalizare tip RSL-l) 110 Vee. 6 kg Greutatea unui releu: maxim Gabaritul eutiei CRS·1: 232 X 155 X 460mm. . indictndu-se . =~ Cl 0 c::::I t.50 mm Gabaritul unui releu: 33 X 56 X 115 mm ~ comanda cutiei eli relee se VOl' indica: . Gaharitul cutiei CRS·2: 175 X 155 X 2.nr..denumirsa ~i tipul pro~ dusului . Ex: Cutiacu relee de semnalizare tip CRS·1.+ c:::::::II it-t1 CiCJOCl .. de cod.35 kg: Greutatea cutiei CRS·1 echipata cu relee: maxim 17 kg i Greutatea eutiei CRS~2 echipata cu relee: max.5- GREUTATE $1 GABARIT 6 . RS·71816 Releele S8 pot comanda separat ca piese de schimb.INDICATII CQMENZI Pentru PENTRU 0.denumirea ~i tipul. RS 71817 A DO -+ .

$ UZINA ElECTROMAGNETICA CALEA RAHOVEI 266 BUCURE~TI 6 . RS-79'47 8 R5-7947 C 1 RS-7'947 'D -9 ~.BLOCURI DE iNCEJRCARE TIIP RS-7947 A. .:s.

e (in exec. "a. . TH) Bloc de incercere cu 4 elemente (in exec. TH) Bloc de incercere cu 6 element. Bloeurile de incercare pot avea 2.i: . Bloourile de incereare se compun din 2 parti principale: a) corpul bloeului. eoaform tabel: RS-7947 A TH-7947 A RS·-··7247 B TH-7947 B R. conform STAS 4196-63. .. Pe panouri hlocurile se monteaza in mod aparent. 4. TH) 68 . .S·~7947 C TH ~·7947 C RS·-7947 0 TH--7947 D Bloc de Incercore eu :! elemente (in exec. .GENERALITATI Blocurile de incereare tip BI-1. TH) Bloc de incerccre CLI 8 elemente (in exec. Bloourile de incercare pentru climat normal.lame de contact lungi. . corespund NI 888-60.lame de contact.placute de scurtcireuit j b) fi~a blocului cu urmatoarele par~i: . corespund N [ 788-59. Gondi~ii de mediu pentru elimat normal. pentru climat tropicalizat TH-III. .elemente ell borne. cu urmatoarele pArt. pentru a da posibilitatea de intercalare a unor aparate de verificare. 6' iar Numere de cod. sint Iolosite in circti1tele de protectie ale retelelor ~i instalatiilor energetice.sau 8 elemente.elemente de fi~a.lame de contact scurte.

c. bloeul en 4 elemente blocul ell 6 elemente. Greutate: 0.a. Tensiunea de strapungere 2000 V c.00 kg kg kg kg - pentru pentru pentru pentru hlocul ell 2 elemente.timp de 1 ora.7 1.(\RACTERISTICI GENERALE Hezistenta electrica intre cele 2. Curenji admisibili pe Iamele de . 15 A . j . ~.0.C.05 Q.55 . 1. borne ale unui element (eu placute de scnrtcireuit montate) .timp de 3 sec.5 A c.1. blocul co 8 elemente. blocul cu 4 elemente.contact : 5 A . blocul cu 6 elemente : blocul ell 8 elemente. Dunata de via~a a lamelelor : 20 de tntreruperi a unui eurent de 0.2. GREUTATE $1 GABARIT Gabarit: 68 68 68 68 X X X X 147 x 77 mm 147 x 113 mm 147 x 149 mm 147 X 185 mm ~ pentru pentru pentru pentru hlocul eu 2 elemente . 50 Hz.

de cod.68 L= BLOC DE lNCERCARE CU 4 ELEMENTE PErNTRU COMENZI S·E VOR INDICA: ..140 lei lei lei tip BI-1: \:_ I 70 .pentru RS-7947 . RS-79407 B. ~ nr. Costul bloeului de . EXEMPLU: Bloc de incercare tip BI-1 cu 4 elemente.pentrn RSc7947 .perrtru RS'7947 Ineercare A-55 -B .denumirea ~i tipul produsului. de clemente j .m.90 C .

DIS·POZITIV DE DECONECTAR£ $1 COMUTARE TIP UZINA ELECTROMAGNETICA. CA'LEA RAHOVEI 266 BtJCURESTl1 .

:-VAR.pentru climet TH.. (S?a) . CONDITII DE MfDIU PENTRU CILIMAT NORMAL: .JANTE CONSTRUCTIVE: 2 borne per(tti'u comutcre.pentru climot A- rH.. 72 .entru climet tropi'colizot TH til. cllrnct normal B . - umiditatea relative aaerului mcxlrn : 80% .+35°C. obur. nfedii lipslte de praf. cu pentru deconectare $i una individuo!o . .pentru DD2. substonte active.n din instelctille energetice'. corespund NI'-886-60. b) . Numere de cod: RS-7948 TH-7948 'RS-7948 TH-7948 pentru 001. iar p.Dispozifivele de deconectore ~i schernele de protectie ~i outontetlzore comutore simt fctestte i.tip DD2 pentru deconeetore ~j co rnutare. Dispozitivele pentru dimot normo] ccrespund NI-856=60. Pe pcnoun. climot normol A . dispazHi'lele se mOflteozain mod oparent. !8 .ternperoturo mediului lneonjurotor : -5~C.tip DDI pentru deconectore cu 2 berne .

73 .Dispozitrv de deconectore tip DDl 38 Dispozitiv de deconectcre tip OD'2.

Tensiunea de Inoercare a rigidita ~ii dielectrice: 2 500 V c. Gabal'it:56 Greutate: 93 X 25 X 90 mm - X 25 X 90 mm . RS-7948 - .nr.a.OHl Tensiunea maxima de serviciu: 500 V.080 kg . . §i comutare tip DD2.110 kg . Curentul de soc: 20 A.pentru DDi• pentru DD2• 0. de cod. timp de maxim 5secunde.denumirea ~i tipul produsului.pentru DD2 Pentru comenzi se VOl' indica: . Curentul nominal: 5 A./50 Hz. 12 lei de deooneotare D Di.CARACTERISTICI GENERALE Rezistenta electric a de contact tntre bornele legate: maxim O.pentru DDl 0. EXEMPLU: Dispozitiv de deconectare Costul dispozitivului RS-7948 B.

266 BtJCURE$'tl . CA1EA RA~OVEI .RELEUDE PORNIRE TIP UZINA ELECTROMAGN ETICA.

temperatura mediului Ineonjurator: -15 °C. maxim 240 V /50 Hz 168 V 150 JIz Contacte: 1 nl Curent de lnchidere: 1. . 2. +55°C . Tsnsiunea de incercare a izola}iek 2 500 V c. .umiditatea relativa a aerului: maxim 90%. ell 0 freevent. Puterea conS-urnata: 5./50 Hz . precum ~i 3 borne pentru coneetarea Ia motorul. /50 Hz.' SISTEM DE CONTACTE _ +10% .5 VA Nr..In schema de pornire _ Tensiunea de aetionare .Tensiunea de mentinere 3.8 A la 220 V c. de 1nfa~urari: 1 ./50 Hz.5 A Ia 350 V e. CARACTERISTICI 1. un contact.GENERALITAT I Releul de pornire tip RP-3 este folosit in schema de porn ire a motoarelor asincrone de curent alternativ monofazat cu infa~urare auxiliara de pornire de la compresorul agregatului de condi_~ionat aer tip TACA-'25.a. Durata de via~a 500 000 aeiionari en sarcina pe contacte de 10 A.. BOBINAJE GENERALE Tensiunea nominala: 220 V c.a.Ia 220 V -15%. un suport ~i capac din material electroizolant.a. ACTIONARE . !50 Hz. . Curent de rupere: 7.medii lip site de gaze sau aIte aubstante active. Produsul corespunde NID 2900-71. 220 V cos 4> = 1. Materialulcontaetului: argint. Releul se compune din urmatoarele parti: electromagnet. Condijii de mediu: . eompresorului.a.a de 20 ac~ionari/minut 76 .

V.06 mID 5.~----- -- . RS-71404.. 1-1 ~ I I . Diametrul slrmei de Cu Em: 0.t\. de cod.denumirea . I . GABARIT $1 GREUTA TE Gaharitul: Greutatea: 52 X 49 X 61 "mm maxim 0...4.- c: - t- ~(± .RIANTE D-E BOBINAJE Bobina releului are urmatoarele caracteristici: . 1'1--. de spire: 15.~i tipul produsului ..nr.680. i-I ~ :~ rna ~-I Ef 8 I _ - 4911 77 . 6. EXEMPLU: Beleu de pornire tip RP-3...rezi8ten~a: 5680±8% 0 .nr. INDICATII PENTRU CGMENZI Pentru comenzi se vor indica: ..150 kg..

- I 78 .

IRELEU DE SEMNALIZARE CU 3 POZITII TIP fr- ~ {_O~ ~yh_f1: ( t~ ~y t orI_3 €)~ Vl 23 111111 "I RS-70363 \ UZINA ELECTROMAGNETICA. CALEA RAHOVEI 266 BUCVRE$TI 79 .

___.65 Un Curent minim de acjionare : 0. actionare (Rds-2) .500.a.92-63 CARACTERISTICI L BOBINAJE . SISTEM DE CONTACTE 80 Contacte : 2 nd.temperatura mediului lnconjura.. 2.circuitul pe care n controleaza.010. -5°C . 0. Heleele se monteaza aparent pe panou ~i se pot eonecta in instalatii in doua feluri (variante constructive): . 0.. 0.umiditatea relative a aerului: maxim 80% Produsul corespunde NI 8-13-59. Puterea maxima de conectare: 50 W san 220 VA Curentul maxim. .250. 220 V o.Curenti nominali: GENERALE 0.. 0... schemele de protecjie ~i automatica din instalatiile energetice.150.c. Durata de viat<l in sarcina: 100 aetionari. + VARIANTE FUNCTIONALE . Pozltia clapetei ~i starea electromagnetului pentru diferite situatii posibile. 110.075.relee eu semnaHzare Ill.050. cuajutorul prezoanelor. ell un punct comun Tensiuni . 24.. 0.prin spatele panoului.de tensiune . 0.025./50 Hz. +35°C .Tensiunea de lncercare a izolatiei: 2000 V c.7 In 3. FUNCTIONARE Tensiunea minima de aetionare: 0. 0. Materialul eontaetului: argint Durata de viaFi macanica: 500 aetionari.a.sint aratate In schema. sau 1A e. Pentru execujie TH III conditii de mediu conform STAStr6. pentru eontrolul funct. de eoneetare: 0.prin fatapanouluieu ajutorul placutelor .2 A c. pot fi relee: .Tensiuni nominale: 12. .to~. de tnfa~urari: 1 .e.de curent Conditi! de mediu: .4 W . san e.GENERALITATI Releele de semnalizare tip Rds·2 ~i Rds-B slnt Ioloaite in.a.pentru releele de curent. A c.' 1.Nr.jonarii lor.100. 0. Sint relee electromagnet ice care sernnalizeaza optic printr-o clapeta ~i electric prin inehiderea unui circuit de alarma.Puterea maxima consumata: 2 W .relee cu semnalizare la revenire (Rds-3) Releele Rds-2 §i Hds-S.e.pentru releele de tensiune.c.maxime pe contacte: 220 V c. .. apari~la sau disparitia curentului sau tensfunii din. 48. 0.015.

17 0. 3" de indicele 3 Exemple: Heleu tip Hds-Z. 1 Rezisten\o bobinei(Q) Nr.D25 A 0.4. (c. 70363 Az §i releu tip Rds-3.£ [ldd !/eexc/1QI £)c-sc/lise p. RS-70363 Aa I ~dft'o cVjJr/l1st!1 jC/'es/~/ (peali"tl Rris -2) Jlore.U P 7500± 15) RP-19344 R 28000±2000 18000+ 40 12000+ 40 ]2'00+ 20 3600+ 20 2400.12 0.y SIQ/"eo eledi-OITlQ911t'/v/(// eM/odele 8 Ctizvl roS(/ 2 I QI.010 A 0.) Babino releului Rds-2 Rds-3 ~i -' RS-70363 A RS-70363 8 RS-~-70363 C RS--70363 D RS-70363 E R5-70363 F RS-70363 H RS_:_ 70363 J RS--70363 K RS-70363 l RS-70363 M RS-70363 N RS-70363 0 RS-70363 P RS-70363 R 0. iar pentru" releele tip Rds.+ 10 1800+ 10 1200+ 10 ]20+ 10 360+ 10 180+ 5 3400± 40 7000+ 40 14000+ 60 32000± 100 61000±100 .100 A 0.mcQI /"OS(/ n6"..8 1 0.P---19342B 1000+ 100 RP-12342 C 320+ 32 70+ 7 RP-19342 D 30+3.5 R/iI/c(7i _ ~91Y/ E~cilol 1 /'i->SV Nee~d/c.3 0. I?~I"(. 1x Pentru releele tip Rds. /1Jzlfia c/Qp¢/e/ ifi C(/PI"/OSV/ Iolel"met7'io/" ~O16 ·aeglV [1. VARIANTE Tlpul releu.07 0.500 A 1 A 12V 24 V 48 V 110V 220 V RP-19342 A 2200+ 200 R.25 0.21 ' 0.31 0.11 0. spire.45 0.I 0.se 3 .k~s/.st! 0/.05 RP-19562 l RP--19344 M I 87±8} RP--19344 N 360+ 36 RP--19344 0 1440+ 140 RP·-193. lui Nr.f !Jesch·/se eM /J(!'Scf. A 0. nom.Q eleclrom(79/l~1v Ivi foe/de .15 0.35 0.2+0.250 A 0.015 A 0.(/ lIec-xcilol /o c/r/se I I /k~c/)i.- TABEl NR.97.55 0.7+0.9562 K 0.c.re/ (penll"(/Rds-.6 a_Q/J .\ 0.150 A 0.05 RP-l.075.6(01 f I I .n c!Qpe/e/ iokrmed!(. 2 numeral de cod este urmat de indicelo 2. Diometrul sllmei Cu. Em (mm) Curentul sou' tens. RS.se SchemQ e/ecfricd ~ I I 81 .05 Variantele de relee §i datele lor de bobinaj sint aratate in tabelul nr.r I 2 C(}'-v! ~01/.I [0 b'ci/Qf /nehist" ro.050 A 0.5 RP-19342 E 2 RP-19'343 F 18+ 1 RP-19343 H 8+ RP-19343 J 3+0. de cod' DE BOBINAJE .

.

[INDICA TOR <DIE PO·ZITIE "TIP< _. RS '71765 UZINA ELECT:ROMAGN'ETICA. CAlEA RAHOVEl 266 BUCURE$TI .

sau c.6 W Puterea consumata de larnpa de ilurninare : 7 \V . de infasurari: 2 Puterea consumata de indicator: maxim 1.GENERALITATI . 84 .c. 60.pentru climat normal. EI serveste pentru marearea pe panouri sinoptice a PQzi1iei "inchis'''. Pozitia de repaus a handei indicatoare (aliment area intrerupta) este fixata Ia 45° faFt de pozitiile de Iueru printr-un magnet permanent. 80 Hz ~i a :1_ g. sub stante active ohimic. Indieatorul de pozitie se Ioloseste in schemele de semnalizare ale instalatiilor de proteotie !}i automatizare ale l"eyelelor eaergetice !}i proceselor tebnologjce industrials.. Variants constructive. Nr. Conditii de mediu pentru olimat normal: . In funetie de alimentarea uneia sau a celeilalte hobine. Tensiunea nominala pentru lampe. conform tabel ill. +50"C. "deschi8'~ a unui separator sau tntrerupatorenergetic eau a unor utilaje tehnologice avtnd 2 pozi~ii functionale. . 110. care fo:rmeazii pe cadranul frontal un inel luminos cu diametrul de 20 mm. conform STAS 6692-63. FUNCTIONAREA Freeventa actionarilcr: J pe sec. 2.. NUMERE DE COD: RS-71765 . fara sau cu dispoeitiv de iluminare. 1. banda indicatoare de culoare neagra de pe cadran este deplasata in doua pozitii. c.vihrat. Schernele de actionare pc 1 sau 2 fire ca in desen.. BOB1NAJE GENERATE ~ Tcnsiuni nominale: 24. . de iluminare : 220 V c. 220 V. . avtnd un unglii de 90° intre ele. Variatri maxime admise pentru tensiunea nominata a indicatorului : -15 % .umiditatea relativa: maxim 80 % . Corrditii de mediu pentru climat TH. +10% Variatii maximo admise pentru tensiunea nominala a dispozitivului de iluminare: -1S% . Hg.e..presiunea atmosferica: 760 -60 mm co. de incercare a izolatiei : 2000 V) 50 Hz. Indicatorul de pozitie cu gaha_ritul frontal de 36 mm se executa in douii variance. +30 1 .medii' lipsite de praf conductor) gaze.pentru climat tropioalisat TH-III.ii cu maxim: .c. Toata construetia este Inchisa intr-o carcasa. 48.1 UI). .10 ' W Tensiunea. TH~71765 . < CARACTERISTICI 1..a. Indicatorul de pozitie se compune dintr-un sistem electromagnetic cu 2 hobine identice alimentate in c.temperatura mediului ambiant : -35°C . +10% Durata de viata ln sarcina : 5 000 actionari. la 1. Produsul corespunde NI 2315-68.

RS-71765--Dl IPP-30- -2-~D I I. i 10. RS-71765-~A2 .ie cu cod ron petrot.fir. ell dispczltiv de llurnlnere.zitiv de iiurrrincre.e cu codron pe frantol 36 mrn.Q6 0. de pozitie cu cad ron rotund lrontol 24 mrn. RS-71705--A.. Indicotor gobori! 2 lire Indicator gaborit I . de.~':DLg. conectcre pe 110 220 .. fire cu dispczitiv de iluminore.. IPP-36- [ Indicotor de paz'!.cod TIP Indicotor DENUMIREA I Ten~iunj nN.c. eu codrcn g'oborit frontal pe 36 rnrn.\ 11. conectore pe _.ahelul nr.. mm. mm. de pozijie frontol 36 ell cod rOn rotund. IPR-24_:"2 de pozi'ie frontol 24 cu codron rotund. conectore de pazi\ie frontal 36 cu codron patrol. canectore pe de iluminqre. 24 S. Tens iuni naminole (V.909 RP~01. 2.03 (Q)±3% no 220 60 iX 2X 1520 4100 2X 5700 2Xl3300 2X35000 2X 9500' 2')(19200 2')(29900 2X465OQ 2X200oo . . cu di~pa.. rnrn. 2.at.36-2 rotund.. RS-71765-Bi IPP--24-'2 de pozltie eu cad ran palr.2 mm pentru I 1 IPP--36 '--2 i I'ndlcotor .-' IPP-24-1 3. I<:S-71765-C2 Iindieotor de pozitle ell cadron rotund. pOli. Nr. Indicator 'goborit 2 fire. '- R5..} 24 48 Rezistento . Indicotar goborit 1 fir. 2 Babino ind icctoru lui RP 301.IPR.nole . conectcre pe frontal cu codran rotund. i RS-71765-E) IPR-36-1 i Indicator de pozitie palrol.c. cu dispozitiv IPR-36-2-DLgo 48 6. Datele de bohinaj s'tnt euprinse in t.TABEl NR. spire '±5% Diametrul sirmei Cu Em (mm) 0.. . conectcre pe " · 4. coneetcre 36 pe fir. conectore pe pOlrot.. 1 Nr.mrn. de de circa 3.oborit frontol 36 I un fir. 2 fire.c.06 0. 7.909 ~3Qt909 RP 301. 24.909 A 8 C D E.0so~04 0. RS-71765-C. de pali~.-71765-E2 . conectcre pe . !PR-24~~1 gabari! fir. cu conectere Ipe 2 fire.-36-1. i 9. RS-71705-B. ) Indicator de pOlitie IPR . Indicotar goborlt 1 fir.. mm. VARIANTE DE BOBINAJE Bobina indicatornlui este Iorrnata din 2 infasurari identice.gobor!t 2 fire. Indicator gobarit . bo rit fronlal 36 rnrn. de pozilie cu codron frontal 36 mrn. 1 60 ~ 8.e patrdt. conectere pe I<:S-71765-Fl !PP-36-1 I 12·1 RS---71765-F~ I .9Q9 RP 301. conectore 2. I [ R5-71765----D. bohinate pe aceeasi carcasa. Cll ccdrcn l-DLgd ba rit frontal rnrn.pobine. frontcl 24 rnrn.d' 1. Nr. fixare pe panou. Nota: Intre doua Indica toare vecine este necesar un spatlu Introducerea p ieselor de.

RS-71765 C2• • Cestui indicatorului de pozitie tip IPR ~i IPP. EXEMPLU: . o 36 D sau 36 x 90 mm . prevazut eu dispozitiv de_ iluminare. 150 g . . mm.lv/n//7O'/'e ~/8i?.cu dispozitiv de ilurainare. . o 5.="0(/ '86 Indicator de poz~~ie tip IPR 36·2·110 DL.tensiunca nominala . adioa: Indicator de pozitie ell cadran rotund.gaharitul frontal.fara dispozitiv de iluminare. .prevazut sau nu ou dispozitiv de iluminare.pentru variant a cu gabarit frontal de 36 mm .llF. /ndfn::dorlll de . gabarit frontal 36. 250 g .conectarea pe 1 sau 2 fire. .hore pe . Greutatea maxima pe variant a constructive: 120 g . conectare pe 2 fire.3/./C('ffl7 f'/8ae/or de . .. tensiunea nominala 110 V c.VI// 02 ?. Nolo. INDICATII PENTRU COMENZI Pentru comenzi se Val' indica: .pentru variante ell gabarit frontal de 24 mm .O_0zli.denumirea 9i tipul. RS-7176560 lei'.C. de cod. RS-71765 C2.. GABARIT Gabarit: BI GREUTATE 0 24 0 sau 24 X 90 rnrn .02//.ki' de circe 2 mr» ?£'!1lrt1liJimoi".4. //I#e W(lt7 )I$CC/O(?rt" veviu: (..pentru varianta eu gabarit frontal de 36 mm C1!l dispozitiv de iluminare.c ®~ Paz/Ito bor/lehr /). 36 [] sau 36 X 180 mm .5ie »cccsar {f/l spfI.

.70473 UZINA ELECfROMAGNH1CA.$UNT 100 A~500 mV PENJRU LDE RS. CAlEA RAHOVEI 266 BUCURESTI ...

Produsul corespunde NI 1539-64. +50°C . . . substante active. legate in paralel Iji solidarizate eu ajutorul a doua distantiere izolante. care face parte din aparatajuI LDE.GENERALITATI Suntul tOO A .temperatura mediului inconjuratoe: -35~C . eu ~uruburi asigurate impotriva desurubarii.medii lipsite de praf. abur.umiditatca relativa aer: maxim 80% . SO. este folosit pentru alimentarea circuitului de eurent al releului pentru tncarcarea bateriei de acumuJatoare. Nr.altitudinea: 1054 ill . gaze. 88 . Suntul este e..Co Co 2100 CPo In schema electrica a LDE.onfectionat din 2 placi de constantan ondulate. CONDIT]! DE MEDIU. suntul are pozitia E.. de cod: RS-70473.500 mY.

400!1() 360t/o 89 .

de cod 90 .pozitia in schema LDE.. INDICATIIPENTRU COMENZI Pentru oomenzi se vor indica: . Costul suntului 100 A .denumirea produsului . nr. Sunt 100 A . RS-70473. EXEMPLU. pozitia E 80.500 illV pentru LDE.500 mV pentru LDE. RS-7047'3400 lei .adrnise : parcurs de curentul nominal: G~BARIT $1 GREUTATE Gabarit: 400 X 100 X 80 mm Greutate: maxim 3 kg.

REIEU IP'RIIMAR IDE CURENT PEHTRU' t!DE .

basculanta .grup de contacte . . abur. avind nr. Produsul 5e executa ~i THA-III.054 m .4 ~.35°C .umiditatea relativa a aerului: maxim 80% .buton de readucere a clapetei..circuit magnetic eu armatura.4 Pozitia in schema electrica LDE: E-54. + 92 . Produsul corespunde NI 1511-6.altitudinea maxima: 1..medii lipsite de praf.clapeta pentru semnalizare optica . de cod TH-7047.temperatura medial ui tnconj urator : .circuit de curent montat pe 0 plaea izolanta .dispozitiv de reglare a curentului de actionare .· CONDITII DE MED[U: .GENERALITATI Releul primal' maximal de curent pentru LDE este folosil pentru protectia motoarelor de tractiune ale LDE . sub stante active. . 50°C . pozitia in schema electrica LDE: TE-54.Co Co 2100 CPo Releul se compune din urmatoarele elemente principale r .

...:.. ~ QJ i-I . ~ ~~ -.+ I 1):) .".. ~ VS C ~ qj 93 .~ ~ ...

.. de 1 min.Ef!t.asifflema LDE .54 in schema LDE. ~..~~~\.1Jl"''Th(.:~ftJ!5a'l'~ intre circuitul primer si elementele dispozitivului de contacts ~i semnalizare. curentului: 1000.liri11 : Q ii)_l1~fa\'dill -. . tonectare : i(i$J1}Iu~ihd.P..J:DtaIJU'tica: ID\UU~l. 0.4 mm 220 V c.. ~RtW3Rt<i.r.1~ If : .m.i.:¥l.1 min.~ a izolatiei: ..li:a+ (if¥' U\1:ili~l!J Ache formaM. vii' minim 2 X 1.'intre joasa tensiune ~i masa. ~S~70474.~L. l!\Ljt%<:!tQ.ifcina: . ffli B.. pozitia E.-. . .trJ primal' maximal de curent pentru LDE.ffiJ.t.~.1 .j':.(. dintr-o '::':~i .[~Th'.6)i~~-..d..il~~ l:t}. timp de _~ . • 1 500.Ht'1":i4!l·-~~a%*t]lcoirtactelor (btlrr~e.c. • ?p G~li~~c.!' .i:ifl.rlJ!$j41rG:._.. '-=>"·6$ti1' Iei.. -" 2151J31 't[{.:: Jini.·<l. {~li~l~~i7"-. .~tB'Illl..§iri:~\).f1)~f.:H~~~tedeschise J1mwrrTI&a~. '] :IH~iinm::k._ H~ ~. .-mi~~l~ m contacte .5 mm : minim 40 g 0.If. 2000 A spira din banda :<fe .. "j.~1ia~"Qmectare : ji'tt5-~ . ''.t~. rA 110 W argint 10000 actionari 1 000 actionari. flimHll}X~1f~i:Hllnn:m~lJJre ·~'t.~·. ~3leu primal' maximal de curent pentru LD E .::dii. d ·Iii ... ~.w..i t''-.~H1. .tr.J..

.

5 W pentru RS-70986 A ~i maxim 3 W pentru T II -70S8-3 C. CONDITII DE MEDIU PENTRU EXECUTIE NORMAL~ . pentru 350 V c. 2. .pentru TH·7tJ986 C (executie THA-U 1).altitudinea: 1054 m. Rezistenta hobinei: 2 420±8%.pozitia TE-29 .o. de inni~urari: 1. pentru RS-70986 A ~i 50500+8%. 68 . Releele tip DU sint prevazute cu dispozitive care sa perruita reglarea manuala a tensiunii de actionare pe urmatcarele 9 trepte: 75 V c.conform anexa TH Ia NI 1816-60.D. 0 regleta terrninala ~i cutia releului eu bornele pentru legat. 2 3 4 5 6 7 a '9 10 I 96 24 .umiditatea relativa a-aerului: maxim 80%. abur. pentru Treptcde reglaj Tenslvnl de actk)" nare V. 29 50 . Tensiunea de incercare a izolatiei: 2500 V (l. I CARACTERISTICI L BOBINAJE Tensiunea nominata: GENERALE RS. gazersubstante active.GENERALITATI Releele de proteetie maximala de tensiune tip DU fac parte din aparatajul locomofivei diesel eleetriee Co-Co 2100 CPo Heleels sa compun din urmatoarele par}i: un circuit magnetic ell 0 infa~urare.075 sec..c. 0.temperatura mediului ambiant: -3b"'C .pentru RS-70986 A (executio normalii).. .. Pentru executie TH . n pentru TH-70986 C. . . TE~188 . un grup de eontacte. Produsele corespund NI 1816-60. un sistem de reglaj al limit. ./SO Hz. TH-70986 TH-70986 C.uri ell exterioruL .pentru TH-70986 A (executie THA-IIl).J:!.a.c.Releul tip DU are in schema electrioa a LDE: ..medii lipsite de praf.elor de masurare. A ~l Nr. FUNCTIONARE Timpul de Inchidere .pozitie. +35"G.pozitia E·29 . Puterea consumata: maxim 2.

< Ic~ d I I I : u (p-A.relrogereo ao/ev/VI. iI I I I \ (J n'~ll: "~ tu C6 Sene(/)0 eiecfflco 0 1 k g) i b (7 I'e/et//I/t'./'----d) If '---------'" Legenda nd ni es uv .contact ...contact -bornele normal deschis normal inchis de sun tare de aliment are 97 .jV'.'...1v IJea3SO/' peyJ//'d .. 1---·----. I ! @ CD 54 '~ 9060/'(1 /ea/a/. Forrno minensio/JI!e :rJ jixore o re- cIe tn/a {st} Spo.contact .

c. este 1'00 10 V c.e.3 kg. 01 de cod releului RP-26773 A. (RS. 5. Tens/un.c. TH-70986 A). GABARIT~I GREUTATE schema electrica a releului. SISTEM DE CONTACTE Contacts 1 nd 1 ni Presiunea de contact: minim 8 gf . vezi desen. TH-26773 C 75 200 23000 RS70986 A .denumirea .ipul . EXEMPLU: Releu maximal de tensiune tip DU.c.. DATE DE BOBINAJ + Bobino ass. Greutatea: maxim J.Releul se Iivreaza reglat la tensiunea de actionare de 210 10 V C. nomina Ie (V.) (0) ±8%' 2420 Rezistentc Nr. nr. .05 Diametrul I Nr.. 98 .c. Materialul contactului: argint Durata de viata mecanica: 50000'0 Durata de yja(a in sarcina: 50000 4. de cod. iar pentru releul regat la 21'0 10 V c.c. + + + + + + 3. spire Cu Em(1)lm 0. este 15 2 V c. Releul se livreaza reglat la 0 tensiune de actionare de 30 2 V c.c.c. nn mai mult de 5 see. Gabarit : 54 X 138 X 162 mm Detalii de guurire a panoului.c. Puterea maxima de conectare: 35 W Curentul maxim de conectare: 5 A c. in schema LDE.H-70986 C 50500 5. RS-70986 pozitia E-29.c.12 0. Tensiuni maximo de contact: 175 V c. Costul releului maximal de tensiune t.pozitia in schema LDE. Tensiunea deeliberare pentru releul reglat 1a 30 2 V c.~i t. INDICATII PENTRU COMENZi Pentru comenzi se vor indica: . (TH~7'0986 C).ip DU) RS-70986675 lei.

RELEU 'PENT. RCAREA TOA~RE TIP LDE RS-70412 BUCURE$TI 99 .~. BATERIEI "'.

GENERALITA.montaj ingropat .~urari: 2 (una serie si una derivatie). 81..abelul nr. . Tensiunsa de inccrcare a.TI Heleul pentru incarcarea bateriei de acumulatoare tip Fe pentru LDE Ioloseste pentru comanda indirecta a circuitului de tncarcare a1 bateriei deaoumulatoare cafe face parte din aparatajul LDE Co-Co 2100 CPo Esse un releu de tensiune ~i curent invers ~i se compune din: ~ cirouitul magnetic cu 2' infa~urari (deriva~ie ~i serie) . gaze sau alte substanje active. . Releele se monteaza pe panouri verticale . BOBINAJE GENERALE • Principalele earact. Produsul corespunde l\' I iS1.2·6tl. maxim de 01 serie de- 20 1. +50"C. izolatiei: 2 500 V c. t.H\c~ionore Tensiuneo minima nul rent Curentul siuneo minim 147 de de cctionere 10 10 cuten- 1'5&- 1f_j&~lfp'lf V 1..sistemul de regJaj.5 A .8 A d(! de retin'ere V ! I invers Curentu] Ie lefls·iuneQ Curenlul Tensiuneo .44 A V nominale. TABEL NR.8 A 0. umiditatea relativiia aerului : maxim 80%.ivatie Tensiuneo Curentul nominal eliberore 162 V infCi~urCirii a 0. Pozitia in schema electrica a LDE: E . 50 Hz timp de 1 min. CONDITII • - DE MEDIU temperatura mediului Inconjurator. nominola nominal jnfo~u rori.. medii Iipsite de pral. CARACTERISTICI 1. 1.placa ell horne.a. . ahur. de inHi. -35"C . contactului 175 V 01 contoctului 0. aItitadinea: 1054 m. . 1 Prindpolele co rocteristici de h.grupul de contacte . Nr.eristici de functionare ale releului stnt araLate in.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->