P. 1
Catalog_de_relee

Catalog_de_relee

|Views: 587|Likes:
Published by florinescu61

More info:

Published by: florinescu61 on Jan 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

MINISTiRtJl

INDUSTRIEI

C6NSTRUCYIILOR

D~ MASINI

CATALOG --;-. --,
r
I _--..,--- ... -, ._E.

w,..-

.•

.

,

to

I

'.

4

....

"" ~I

-I' II .'.-

r, .: ~....' ~" ". ._

•• _

.-

,

-::,I ~.,..

-

--. '--.-. -.. ~
-

~~
_,,-.,___..

. •

_I.
k -

-

; ,
I

UZINA

ELEClRO'MAGN'ETICA, CAlEA BUCURE~Tl

RAHOVEI 266

ELABORATORI ing, I Mihailescu ing, D. Zaharia ing, M. Gujba ing. P. Costinescu ing. R. Niculescu REDACTOR Saertau

RESPONSAI13JL

Viorica Anastaseen

EDITAT DE OFICIUL DE DOCUMENTARE ~1 PUBLICA TIl TEHNICE BUCURESTI 1972

15. . Releu primar maximal de curent pentru LDE .. 45 9.........ft_l.. 16. Tp-4..~. . .. .. Blocuri de tncercare BI-i -12..'-.. ...:.....l~:/... Releu intermediar tip RI·7 .. Relee de tip tranzistorizate RIT -1 §i RTf·2 •. . ..... Releu primae maximal de curent independent RPTI 29. .... •. RT·4 133 141 145 151 157 '~61 [63 28. .. Releu intermediar tip R~-a pentru . tip Rds-2 ~i Hds-S... -. . . Releu intermediar tip RI-4 . a.-... . .. .. c.. .. ..... .- 9 .... . 27... . . :?~~:(i . ...CUPR NS 1.... "...RI-5 ....... 20.LIDE sau LDB.. 25 6...-( ~ '.<) . . 26. •.500mV pentru LDE 17.. ' ~ R e1e..-:-:. .. . Cutia eu relee de semnalizare V CRS-2 11.. Helen de protectie tip RTpC-1 . . . 14. ...33 7. 3 .. 13.... t.... .. ... . Releu desemnalizare eu 3' pozijii........ ... RT-1 §i RT-2.. ••• 67 11 73 79 8S 87 91 95 99 f03 f09 115 121 SCB 24.. .• 18.. Helen de timp tip RTpa-5 .. 21 5. Releu miniatura 23. Relen de timp tip R.. Relee de proteetie tip RG-1.'_17 4.... Releu pentru Incarcarea bateriei de acumulatoare tip Fe pentru LDE .. _... 22..Ip RI -3 [:0: •• -t~7fl .u mternae di ax t' -. " ... . ....)191 ' . RT-3... tip CRS-1 49 .I·8 §i RI-9 pentru automatisaei 25. . Heleu maximal de tensiune nu pentru LD'E. Relee de timp RTp-] . . 21... Releu primal' maximal de curent dependentRPTD 30. . .. ' ). . Belee de protectie tip RC·2..... Releu cod fi§a fi§a tip RMP (soclu tip priza) '< .. Releu intermediar temporizat tip HI-a..... .. T :( ~':... . 37 8... .... _pag..... Releu de pomire tip RP-3. Relee intermediare R. .. ". 19." 57 . Helen intermediar RI-10 . .l'_. . 10................ Releu intermediar tip HI -8 ~i RI-9 pentru CFR. Dispositiv de deconectare -~ comutare tip DO... Indicator de poziFe tip IPR §i IPP. .. .... . Sunt 100A.. . ReleuInterrrtediae tip BI-! -~ RI-2 .

RELEU INTERMEDIAR TIP 1 2 UZINA HtECTROMAGNETlCA.LJRE?ll . CAlEA RAHOVEI 266 SUC.

umiditatea relative in aer: 80 %. 2. BOBINAJE: Tensiuni nominale: 12. Releele tip RI-1 i}i RI-2 smt. Releele se monteasa aparent pc panonri si se pot conecta In instalatii in dona feluri (variante constructive). c. ele se utilizeaza in cazul In care numarul sau capacitatea de comutare a.7 Un Tensiunea max. izoIatiei: 2000 Y c.. . de infa~urari: f Puterea consumatai maxim 6. relee electromagnetice eu armatufa basculanta. 110.ltiml 0 mica intirziere in actionare. Timpul de revenire: maxim 0. de actionare: 0.a. CONDI'flI DE MEDIU ./50 Hs.5 W Tensiunea de tncereare a. Produsul corespunde.05 sec.1 Un 6 .5. +35 °C .S-7917 pentru Pentru executre TH-III. Nr. timp de 1 rninut. 220 V c. 36.04 sec.2 TH-III-TH 7926 1 TH-III-TH 7917 CARAct~RIS'fICI GENE'RALE 1. 48. 2'4. contactelor unor relee din schema de protectie nu e sufieienta sau cind este neeesar sa se o.conditii de 6692-93 numere de cod: pentru -pentru RI .pnin spatele panoului cu ajutorul prezoanelor. Numere de cod: Rf-2 RS~7926 medin conform STAS R:l..prin fata panoului cu ajutorul plaeujelor .te~p?ratura mediului amhiant : . de durata: 1.. Tensiune min. FUNCTIONAREA: Frecven t a ac tionarilor: maxim 2000 actioniiri/ora Timpul de actionare maxim 0.l.GENEBALITITI Releele tip RI-1 I}i RI-2 se Ioloseso in schemele de protectie ~i automatica din instalatiile energetics. NI 791-59 pentru RI-l R.

29 0.1 Un. VARIANTE DE BOBINAJE Bobino re!eului RP-19366 M RP-19_366 N RP-19366 0 RP-19366 P RP-19366. 4.o. lnductivc 110 220 5 10 c._) 12 24 48 110 220 Rezistenlo (n) Nr.5 4 Felul curentuJui A'ctivc. Curentu( (A) 1 5 0. 127 Materialol centectulul : argint Dureto de vioto in sOfcino : max.14 425-t_ 40 240 150 2150 - + . SISTEM DE CONTACTE + 2ni Releul tip RI-1 are: 2 nd-+ Sarcini admisibile pe contacte: Releul tip RI -2 are: 4 nd Sorcino Tensiuneo 220 (V).2 0.c.09 7 .40 --- 29± 100 3 10 5 + - 0. de spire 2400±25 4100±25 8700±40 Diometru! sirme] Cu Em (mm) Q.i. la 1.3...c._-- 19000±"QO 40000±o5 10000± 1000 0. 110 220 c.R Tensiuneo nominola (V. 8 000 aqionar.

50 lei. > 6. RS-7917. 4. RS-7917. CostuI releului intermediar RI -2. 86 X 111 x 207 mm .1 kg.82. RS-7926: 1.-o. .:' 5~~6 7L--J8 9 o---I'\IV\r-<:J If) I o--J -~~9 Gabarit r~~ SCHEMA LEGATURILOR ELECTRICE INTERIOARE ALE RELEULUI RI-l SCHEMA LEGATURILOR ELBCTRICE INTERIOARE ALE RELEULUI RI-2 106 X 136 X 142 mm . INDlCATl PENTRU 8 Pentru comensi se vor indica.. 182. . cu eonectars prin fa ta panoului. Costul releului interrnediar RI -1. 220 V c..pentru releele cueoneetare prin fa}a panoului. .-J L.forma constructiva (modul de coneetare in instalatie).o.denumirea ~i tipul releului j .50 lei.tensiunea nominala : . COMENZI 5_ GABAR1lF 31 GREUTATJI. EXEMPLU: Releu intermediar tip RI-i.pentru releele cu coneetare prin spateJe panoului.numarul de cod.3 :~i~C·'~ o. Greutatea: maxim 1.

RELEIUI INTERMEDIIAR TIP RS-70. RS-70660 3 UZINA ELECT'ROMAGNETICA CAlEA RAHOVEI 266 BUCURE$TI .6S9.

380. c. 30 VA In c. Conditii de mediu pentru exeoutii normale . 10 . VA in c. 125. deschi~. '24. cu 0 rmoW r6 mobile. bobinei sou Putereo consumoto : 2F recvento ACT'IONAREA 8 Win c. 60. abur. 220 V. octionorl lor rno x.c. TH-70659. .c. 500 V.a.medii lip site de prat. inf6~ureri : 1. inchisc . Tensiuned min. timp de 1 de 0. 1 200/oro . gaze sau alte substante active.j50 Hz (S!lU 60 Hz: 10 cornondc speciolo). Releele in executie norrnala corespund NI 1117-62. . 48. Releele in executie TH corespund ST AS 6692-63.' Timpul de' cctioncre (10 Un) max. 3 . V. +36°C. 1'10. 110. .c.exscutie deschisa RS-70660.temperatura mediului inconjurator: ~20o . Tensiunl nominale: 12. Tensiunea max.. no.c. cu armature mobil6 Tensiunea tiei 2500 minut.exeeujie inchisa RS-79659. Ele S8 compun dintr-un circuit magnetic en jrifa~urare l1i maxim 8 contacte cu rupere dubla.c. Pentru exeeutii TH. 36.2 . . conditii de mediu conform STAS 6692-63 CARACTERISTICI GENERALE 1- BOBINAJE Rezistento maxima pentru 220 pentru 500 Nr.executie TH-III.. 8200 2200 n n a vc.GENERALITATI Releele tip RI-3 se utilizeaza In instalatiile de automatizare ~i ac~ionari electrice. de cctionore incercore a izolnV. Variants constructive. 42.8 Un.. 48. 24.o. 220. de duroto : 1. 50 Hz. 'f.umiditatea relativa a aerului: maxim 80%.1 Un. .. 40 ms.c.o.

16 0. Durata de viata co sareini pe eontacte: in Iunctie de nurnarul ~i rnarimea sareinilor maxim: 1.40 0.17 0.~ la inchidere. maxim 0.11 0.18 0.11 0. 20 A.90 0.80 0.3. o MOO N 60 60 P 60 Nota: 5 60 42 48 110 - 125 220 380 500 57 75 310 1000 1170 950 2170 2500 4350 7500 10000 0.o.35 0.c. Materialul contactului: argint.5 0. sau c.20 0.!)±lO% 25 93 230 350 54C 2300 8200 1.':.23 12000 238 476 830 0.o. 4. Durata de viata mecanica: 1.a.08 220 12 V c.13 0. Tensiunea maxima pe contacte: 400 V c.5 sec. Curentul maxim de conectare: 5 A . 15 0 p 2200 130 370 1200 0.25 0.106 actioMiri.a.40 0.35 0. splre 10 Cu Em (mm) E F 0 G H I K 60 110 5000 6200 1340 2600 4000 0. 24 36 48 (f.timp oelimitat.5-5 Z 60 l 60 T 60 R 60' 12 V c.3.17 0.75 8.25 0.55 0. 1100' VA in c.1 Nr.23 0.13 0.c. SISTEM DE CONTACTE Releele tip RI-3 pot av~ ~J: sali ~ eontacte normal inchise ~i normal deschise. 24 5-() Hz 42 48 110 125 220 500 24 60 Hz 380 12600 23400 285 570 1000 1140 2600 5200 3000 9000 R l T Z M N 5 21 93 4.c. Numerotarea contactelor precum ~i codificarea variantelo ae relee din punet de vedere at comblnatiei de contacte sint aratate in schema.5 11 0. Presiunea de contact: minim 12 gf.25 0. eu rup' :trill} .69 3. Puterea maxima de cooectare: 440 W in c.106 actionari. VARIANTE DE BOBINAJE CorCQSO bobinotc RP-24495 Tensiuneo nominolii 0 Relisten\o releului (V) 12 V c.11 Uzina j~i rezerva dreptul de a face modlflcar] 11 .

11 24 33 51 61) [2 .I 04 I.CODIFKAREA COMB1NATIIlOR DE CONTACTE v J.J 22 .

:: -c LU 0 ~ 0.-c ~ -J a: 0 Z I- ~ et -I V => 0....: c..: Q....l z V'l >« J: U Ul w 10 V w x w w i=..:: ~ W Q. I Q.J LU 0. =t :r =:.: W I- Z ::> LU ... :J 1-( (c:) ~l I) +4~ ~ Z (V) ('!") I .: . .

97r2 89ZI_ RElEU INTERMEDIAR TIP RI'-3 IN EXECUflE lNCHISA PENTRU CUMAT NORMAL SAU TH .

E fANOU PENTItU RElEElE INEXECUTIE DESCH/SA 15 .COTE DE FIXARE IP.

.pentru releele in executie deschisa. executie deschisa.. EXEMPLU: Releu RI-3. .Costul 215 lei. exeeutie tnchisa.c. RS-70660releului intermediar Inchis RI-3. RS-70659- 16 .5 GREUTATEA $1 GABARIT: Gl'euta.pentru releele in exeeutie inehisa .. 8 contacte. Ia tensiunea nominal a de 12 V e.tipnl releului..nr. 0. .2 kg . RS-70659-52 adica: tensiunea 12 V.tensiunea nominala. .c. .combinatia de eontaete .CostuI 180 lei. . 6. executie deeehisa 4 . de cod al releului.tea: 1. Gaharit : 79 X 76 X 56 mm..oi 6 contacte. 89 x 97 X 134 mm. ell 5 eorrtacte normal deschise ~i 2 normal tnchise. 79 X 94 X 56 mm.. INDICATII PENTRU COMENZI Pentru comenzr se VOl' indica: . Releu tip RI-3 in executie rnchisa.7 kg . releului intermediar deschis RI ~3. .c.

CALEA RAHOVE! BUCUREsn 17 266 .RELEU INTERMED'IAR TEMPORIZA 1 TIP 3 R5-71613 UZINA ELECTROMAGNETICA.

22Q V c.1---0. I. 42. HO. (cu armature.~20 i Eroare de indicare : : '15% din limitasuperioa1'3_ a scalei.c.medii lipsite de pral. (cu armatura atrasa) maxim 30 VA in c. 1 O--O. 125.xima a bohinei 8200 2200 n Q oentrn 220 V e. 100..presiunea atrnosferica : 760 + ~~mm Hg. +40°C. maxim 16 VA in c.eu temporizare Ia -revenire RS-71613 R.ln u-matoarele game limite de reglare:. BOBINAJE: GENERALE ~t Tensiuni nominale: 12. 48.temperatura mediului arnbiant :-35°C . conditii de mediu conform STAS 6692-63. Variante constructive: .1 .a.).c. CARACTERISTICI 1. eliherata). 24. lore Garno limite de reg!C. Precizia ternporizarii : ± 5 % din Iimita su perioara a scalei.2~111~5 de ternpori(sec) .~-a~ temporize ri i (sec) • 0. 48. abur.0-10 0--20 I - 2~iO t.H 500 V C. actionare RS-71613 A.GENERALITATI Releele tip RI-3 temporizate se utilizeaza in instalatiile de automatizare ~i actionari electrice. . . 110. Rezistent·a rr{8.umiditatea relative a aerului . 380.. 60. T ensinnea de incerc are a izola ti ei 2 SOO Vi 50 Hz) tim p de minut.20 %.5 0.2 . 220. 24.71613 A TH ./50 Hz (sau 60 Hz' Ia comanda speciala) Varia tii pentru tensi unile nominale: +10% ~i .cu temporizare Ill. . gaze sau suhstante active.S 0--11 O~5 . 18 NI'". .a. Aceste variants se Iabuica ~i pentru climat TH-III: TN . de lnfasurari. Ele se compun dintr-un releu tip RI-3 cu 4 contacte (2 nd 2 ni) eu rupere dupla ~i un dispozitiv de temporizare eu mecanism de orologerie. Puterea consumata: maxim 8 W in c.a. Releele se construiesc in exeoutie Inchisa §i corespund NI 2223-67. 36.71613 R + CONDITII DE MEDIU .. maxim 80%. Temporizarea poate fi reglata continu . . Pentru executii TH.8. 500 V c.c. sau pent.

2. ACTIONAREA Frscventa maxima a actionarilor in limita permisa de gama de ternporizare, dar nu mai mult de 1200 conectarij ora, Tensiunea minima de actionare: 0,8 Un la 25°C in stare reee.

3. SISTEM

DE CONTACTE

Releele tip RI·3. T cu 4 contaete cu rupere dubla (2 nd 2 ni). Presiunea de contact: minim 16 gf. Tensiunea maxima pe contacte:400 V c.c, sau c.a, Puterea maxima de conectare: 440 W in c.e. 1100 VA In c.a. Curentul maxim de coneetare: 5 A - timp neIimitat; 20 A - la tnchidere, 'dar nu mai mult de 0,& see.

+

Durata de via.~a en sarcini pe contacte: in functie de uamarul ~i marimea sarcinilor, maxim 1.106 ac~ionari. 4._VARIANTA
Ccrcesc bobinctc RP-24495 D E
F

MaterialuI contactului: argint. Durata de viata mecaniea: 1.106 actionm.

DE

B0131NAJE

Tensiunea nominol6 a leleului (V) 12 V c.c, 24 I

RetistEln\,o (O) ±109/0 25

NI,

spire

0

Cu fm

(mm)

93
230 540 2300 8200

1340
2600 4000 5000 6200 12600
I'

G
H I

K

60 110 220

36 45

350

0,35 0,26 0,20 0,18 0,16

23400

0.11
O.OS 0,60 0,55 0,40 0,35

Z
l T

R

12 V co. 24 50 Hz 110 125

1,1
4,5 15

I

5
M

48

42

o
P

N.

21 93 130 1200 2200

:220 3S0

370

500 '

12000

9000

285 570 1000 1140 2600 3000 5200

02'5 0':23
0,13 0,11

0,17

Z 60
R 60 L 60 T 60 S 6C M 60 60 o 60 P 60 Noto N

12 V C.o.
24 42 48, 110 12.5 220 360 SOO
;,~;

I
I

0,69
3,75 8,5 11 57 75 310 1000 1170!
de

I
I

238'
476 830 95o" 2170 2500 4350_ 7500 10000
odif ico

0,90
0,55 0,40 0,35 0.25 0.23

! :
II

I
I

,~~~--~----------~--~----~~----~~----'
:
Utino roze rvd

I

0, 0,13 !) 1'1

"U'

dreptlJf

0

fote

m

n.

5. GREUTATEA

~I GABARITVL

Greutatea maxima: 1 -kg. Gabaritul ; 89 x 97

x 134 mm.

6. INDlCA'fII

PENTRU

COMENZI

Pentru comeasi se voe indica: - tipul reIeului; - Dr. de cod ~ varianta releului ; - tensiunea EXEMPLU:

- temporizareamaxhnl; adica:

nominalii. Relau tip RI-3 T, RS--71613 R, 5 see., 220 V. c,c .•

-

Releu temporizat tip RI-3 T ell temperisare la revenire in gama 0-5 see., Ia tensiunea ncminala de 220 V e.e. Cost ul releului intermediar :temporizat tip RI -3 T, RS-71613: 475 Jei -

RELEU INTERMEDIAR TIP

3
PENTRU LDE SAU LDH

_I .- RS.70449

UZINA

ELECTROMAGNETlCA,

CAlEA RAHOVEI 266 BUCURESTI

~

tfiifr.rlnt
21

c. V. V. .c. . 0. 50 Hz.e050 bobinoto A DE BOBINAJE.25 0. C.bobinei 2 500 V. D. 110 V. de infa~urari: 1. Frecven taac~ionarilor: maxim 1 200/ ora. gaze.25 A.c. v X Y C B ~ 175 150 24 0.c.10 0. Presiunea de contact: minim 16 gr.c. Ele au urmatoarele numere de cod: RS-70449 A. Reiisten\o (0) 24495 Tensiuneo sou curentul releului Nr.' !. timp de 1 minut. ·A.c. abur. Conditii de mediu : .oCONTACTE Tensiunea de tneereare a izolatiei .medii Iipsite de praf.la relesle pentru LDE RS-70449 G .25 0. spire 227000 15100 2600 560 2600 1250 12000 12000 0 (rom) .pentru LDH TH-70449 A. Hezistenta maxima a bobinei 8075 n pentru RS-70449 A.35 0.altitudinea maxima: 1 200 m.11 Noto : Uzino i~i rezervil dreptul de 0 face rnodificcr]. E. Releele se fabrica in executie lnchisa ~i corespund NID 1510-67. V. +50°C j . E.c.la releele. 130 8015 3480 93 5.c. F .o.GENERALITATI Aceste relee facparte din aparatajuI locomotivei diesel electrice (LDE CoCo 2100 CP).c.12 0. C.75 22 AS TH V.3 94 23 1900 2200 O.c.temperatura mediuhri inconj urator: :-35°C .VARIANTE RP Co. Timpul de actionare (Ia Un): maxim 40 IDS.. Durata de viata mecanica: 500 000 actionari.c. Ele se eompun dintr-un circuit magnetic ou 0 Infa~urare ~i 4 contacte.umiditatea relativa a aerului: maxim 80% i . D. MateriaIul contactului: argint. Durata de via~a cu sarcini pe contaete: 50 000 actionari Ia 1.. substante active.c_~.5 A ~i tensiunea de 175 V C.13 A. CODIFICAREA COMBINATIILOR DE .pentru releele in exeeutie THA-I1I.. sau locomotivei diesel hidrauliee (LDH 1250 CP).c.OS 0. 0.e. F . Nl'. 22 31 40 t.5 0.c.

.. o N x I z :r: J: :x: 'I C\t....... I'". o r-. o I'"I II') 'N o ci >r> I'"- .... VI ?s~?f~ 0... 0 Ill:: ..:..:IJ")N~a)~ ____ 0.... N o . o o ci N +l >r> ci ..-...J c o I I a.. 0 ........ ....... +1 c5 N <5 ..: 0~ I .f'"":I -e- I r-. ..N I'" I I .» Z co I- . Nt'\( 00 ('I'"JI C\l' N -d UJ o « N I o N ... o U ~ o U o "' 23 .<01'"-'0 . o +1 c5 . 0 o c-e ... '" "-' . +1 ..: 00 ".

CO('lSL.) I de i 130 2 - _ I ) - _. .ractli!: ri:rt lei .Jmot.c.se vor indica: ~ tipuJ releului . RS-70449-G-22.) maxi·"T Cvr eru norrrlnot cl contoctelor Putereo . 24 EXEMPLU: Releu tip RI·3.o rno (W) Po~'1.c. pozitia 185 din schema LDH.nr.-sl(Jneo (Y. - - I I TH-70449F - r ensiuneo (V.) con loctelor . pentru LDH.C. RS·70449: 165 lei. - 02 130 130 2 130 2 8 r'LQmir:. pozitia 185· H din schema LDH.teh ni ee Ter.c.'~±O.ntc cte NI I 0 I RELEU INTERMEDIAR IN EXECUfIE TIP RI~3 PENTRU LDE.ce.) ! TH~.Ol Oi~5 (A. fNCHISA GREUTATEA MAXIMA: O. Costul releulni interrnediar tip RI-3 pentru LDE sauLDH.85Dkg Pentru comenzi .c..(A.2 --- Cu rent de octlonc Cure.c.70449A TH-~7(l449C 110. .e!e revenis e 1 -30% 15 + 10'/0 ' --30~/.) de regim - Curent de r~1fnefe (Ace) Ienviuneo 0 - _.c.) Ten<iune<l (V. . 2 .c.) 01 bo- 0.TABEL NR..rit bmei O. de cod si varianta . . elBo rner'l~fr.2S±o. adica: Releu intermediar tip RI·3 pentru LDH eli 2 contacte normal deschise ~~ 2 normal inchise.c.pozitia in schema LDE san LDH.comhirratia d~ eontaete .io i rt I 130 2 2 I " - I 8 2~o 17\ 52 172 263 173 174 175 2 2 4 0 a 53b I 8 j' a I ~cherlia· LOf-.o.+10% TH-70449D TH-10449E de de o qiono.75±O.THA i TE-55 TE-31 TE-32 I 4 0 4 0 I I I 4 0 4 Coruo cte NO Co.oZ I re (Ac.'. Ca. ' _ _ O.ol6 (V.

CALEA RAHOVEI 266 BUCURE?TI . RS-71574 R5-71575 Rls UZINA ELECTROMAGNETICA.RELEU INTERMEDIAR TIP .

Puterea eonsumata: 3 W tn. ~i 17' 800 n pentru 220 V o. 125.. Tensiunea minima de aetionare: 0. Bezistenta bobinei: maxim2600 QpeIitru220V c. 0.temperatura rnediului inconjurator: .c~i narilor: o maxim 3 600 coneetari lora.c. BOBINAJE 2. 220 V. Heleele tip RI~4 sint prevazute cu fi~e pentru sod~l oct. substante active. Num~ de Hlfa~urari: 1. 24.GENERALITATI Releele interrnediare tip RI-4 ~i RI-5 $e utilizeaza In instalatiile de automatizare ~i onmanda a masinilor-unelte ~i a altor instalatii de automatizare. Frecven t. abur. Amhele tipuri de relee se Iabrica nurnai in exeoutie deschisa ~i corespund Nl 1797-65.75 Un pentru relee de c. 100.1 Un Tensiunea minima de revenire a armaturii: 0. ~i 10 VA cu arIllatura deschisa. 220 V c.umiditatea aerului: maxim 80%.prinderea S8 face cu ajutorul suruburilor ~l a placutei de Iixare.al.ms.c. e.a.15 Un pentru relee de c. Ele se compun dintr-un circuit magnetic eu inJa§'urare ~i un sistem de eontacte diferit pentru RI-4 ~i RI-S.c. Tensiunea maxima de durata: 1. 48. gaze.5° .7 Un./50 Hz sau 60 Hz 180 eomanda speciala. c..c. • . ' +35°C i . 0. La cererea heneficiarului.a. Tensiunea de mentinere: 0. 60. se pot executa relee §i pentru alte tensiuni nominale normalizate.. : c Tensiuni nominale: i2. FUNCTIONAREA 12. 48.a a. Timpul de revenire (Ia tntreruperea tensiunii nominale): rnaxim 45 .mediiJipsite de pral.a.a (se admit vihratii) " 26 . 90 110.a. ~i 6 VA in c. iar Ia reIeele RI-5. CARACTERISTICI GENERALE 1.35 Un pentru relse de c. Tensiunea de incercare a izolajiei : 2 000 V /50 Hz. Timpul de actionare (1& tensiunea nominala): maxim 50 ms. Ele au urrnatoarele numere de cod: nS-71574 pentru RI-4" RS~7r575 pentru RI-5.85 Un pentru relee de e. Conditii de merlin: . 24. 110.

Puterea maxima de conectare: --440 VA.r::.o.a..2.I . 2ni 3ni 4ni 1c 3 ) .~. sau o.5 I 100 200 300 400 010 020 lnd '2nd 030 040 001 ~ 3nd 4nd 1 n. ~-. maxim 1. ..4-88W Curentul maxim 10 A Curentul maxim de durata: S A Materialul contactulni: argint Durata de via~a mecanica: '1.c.stent6. [.Jo-o • _"oJ ". -n-! Codiiiearea eombinatiilor de contacte pentru RI-4 ~i RI-5 este aratata in tahelul nr.A- I 002 003 004 o- L_~: _ ..3. ~ ~-.IANTE DE ECHIPARE CU CONTACTE -..__ ~ _j I ~~ 1 I ~ I ~ 4 _ ~__ o 0' I . cos 00. i i I 4 1 2 0 0 €l - 0 0: 0 0 0 0 0 0 0 3 .stente £!xistente 10 RI-4 Co. 1Presiunea de contact: minim :l5-. Durata de viata in sarcina: in functie de ..numarul ~i marimea sareinilor.106 acjionarL R de conectare : L=0 VAR. Cornblrmti] 'de contccte dt! eontccte eJli.~-..i lor de eontocte Codificerec Numorul felul centectelor ~i de celocne 1 2 Nr... 27 . SISTEMUL nE CONTACTE .. •~ ~ . 0 0 0 0 t ! ----' ___ _~_ _l___~__ I 0 0 repr ezintc combino tio ".106 ac~ionari. combino\...gf Tensiuiiea maxima pc contacte: 220 V c.l~I"·~~ ":::'.:'~binctii r I 1 '0 Ri.

E F 6 ! c .ce_ 48 60 I I 26001_08.10 H J 220 i I M 12 24 V.~45 lei.08 --'- 0. adiea: Heleu intermediar tip RI-5 eu 4 eontaete normal lnchise. 4800 I . 60 x 46 x 76 rom.4.-.__ _ Q K L N -. RS-71575-040.J__ I 13000 l~COO 2900C 6800 8500 0:09_ 10 j'. GREUTATE §I GABARIT Greutatea:pentru RI-4 sau RI-5.g1--~5.\1 . Nota: Uzin. CostuI releului intermediar RI-5. RS·71574: .nr.15v.s. varianta eu 3 grupe de contacte.2 grope de eontacte..t. 90 mm.- 90 .300 kg.l~n~o.a i 125 550 95 .tipul releului._-.}50 Hz. 0.OS _ • Aeeste variante de relee se executa ~i pentru 60 Hz.nr. 5.17 100 50 Hz' 110' 125 750 950 ----i----.07 O. pentru RI·5 varianta eu 1.48 V c.. VARIANTE DE BOBINAJ r IT1. spire nola i~' 42' (Vi -'.maxim 0. (0) i l i NI.2400 6000 2150 0.a .a. care reprezinta eodifiearea . INDICATII 90 rom. . 220 jl 17800 . de cod.0 1 ! 110 . 48 V. 60 X 46 X X 70 x46 6. Costul releului intermediar RI-4. Gab8lit: 42 x 57 X 120 mm pentru RI-4 toate variantele .-0 r ~p~i'. .}-~~-z. pentru RI-5.18 0. COMENZI: PENTRU EXEMPLU: Releu tip RI-5.11 0. la tensiunea de 48 V c.a t~i rezerva oreptul de a face modificai"l. 4100" 5600 II 0.pentru RI-5 variant a cu 4 grupe de eontaete.%0~~50 iTensivn~:--~:m-. 2S .{I ·1-'1---2-~--+----1~-·i-~_'__- +-1--~g0 Cu Em {mm) ) I·· I Diometrul sirrnei I o . ! 1680 3600 . . .83 lei. gO:.tensiunea nominala: combinatiei de eontaete.12 0. 3~OO I I -~-. Pentru comenzi se vor indica: ./50 Hz.9_9 10 2_50 lOBO 1750. RS-71575: .

..-4 cu 3 contccte inchise normal max....57 29 . 1.. ~ ...2 mox.. Releu tip R..Ii._- .

-4 cu 3 contacte normal inchise fJ?Clx.Soclu! releului tip R.35 .I.

RELEU TIP RI-5 CU UN CONTACT COMUTATOR mox.CO t~~------~~~-------~ I _I .

RElEU TIP RI-5 cu 4 CONTACTE NORMAL !NCHISE max. 70 .

RElEU INTERMEDIAR TIP RS.iTI 33 . 71276 7 UZ1NA ELECTROMAGNET. CA'LEA RAHOVEI 266 BUCURE!.lCA.

a. +35°C.8 Un. 220 V c.c. ACTIGNARE Frecventa actionarilor: Timpul de aejionare: Tensiunea minima de Tensiunea maxima de 3. abur.5 sec. eu TH-71276 :/ corespund NID 2544-69: Conditii de mediu : . sau c.1 Un. Durata de viata cu sareini pe contacte: maxim 500 000 actionari la 4 A. 110 V c.c.3. CARACTERISTICI :1. Materialul contact ului: argint. Durata de viata mecanica: maxim 1. Tipul de protectie IP-30. 110. 24. . minim 12 gI. .a.. /50 Hz san 60 Ih. Nr. maxim 40 ms.380.. Rezistenta maxima a bobinei: 8200 Q pentru 220 V c. SISTEM maxim 1200 lora. 110. durata: 1.umiditatea relativa a aerului: maxim 80%.. sau 2200 n pentru 500 V c. 50 Hz timp 1 min. Releele se Iabrica in executie inchisa cu RS-71276 S1 in execujie TH-III. 48..1a inchidere.a. Ele se compun dintr-un releu tip RI-3 modifieat.a. BOBINAJE Tensiuni GENERALE nominaIe: 12.c . 1100 VA in c.pot fi utilizate pina Ia +40"C. Presiunea de contact . 24. 16 VA in 0.125. 60.tim:p nelimitat 20 A . gaze. jar bornele IP-20. Tensiunea maxima pe contacte: 400 V c. DE CONTACTE Releele tip RI-7 pot avea 7 contacte eu rupere dubla (normal inchise ~i normal deschise).. Releele alimentate in c.a.acte. Puterea consumata (d e bobina sau electromagnet): 8 W in CJ·.a. 36. . Numerotarea ' contaotelor. precum ~i codiiicarea variantelor de relee. 34 . comanda ~i sernnalizare.ri: 2 (una pentru actionare lji alta pentru deblocare). din punct de vedere al combinatiei de contaote. 2. sint aratate in schema codificatiilor de eont. Curentul maxim de conectare: 5 A . 42.temperatura mediului amhiant : . un sistem de hlocare mecanica a arrnaturii releului RI-3 in pozitia Iinala ~i un electromagnet pentru deblocarea releului.medii lipsite de praf.106 aotionsri. suhstante active.35". actionare : 0. maxim 0. .c. o.GENERALITATI Releele tip RI-7 se utilieeaza in instalatiile de automatizare. Puterea maxima de conectare: 440 W in c. .c. 48.220.500 V. Tensiunea de incercare a izolatiei: 2500 V e. Infii~uriJ.

pentru climat normal. _--_.11 0.5 11 75 310 1000 1170 57 i f .c.75 I 8.40 0. EXEMPLU: Helen tip RI-7. Gabaritul : 145 X 89 X 134 rnm. maxim 1."O'O R I (orr.combinatia de contacte. lS 4.20 0.-- Tens iurveo f .13 0.U"nai. INDICATII PENTRU COMENZI Pentru comenzi se vor Indica: . Ia tensiunea de 24 V c. ..55 0..25 D.23 0.tipul releului .16 0. restul datelor fiind aceleasi ca la exseutia normala.25 0. ~":.13 0.c.08 __ . de cod al releului .17 ! I : lOboo ____ l. GREUTATE '.. . adica: Helen tip RI-7 eu 4 contacte normal deschise ~i 3 normal inchise.nr.i 380 500 12 V_co. R L T S M N i 60 60 60 60 60 60 I I I I 60 0 6D P 60 NolO 500 .c.80 Em I I I i 12 vc.35 0. 0. .11 ri.oso -' 1ReZlster>to 'nemine 0 0 (0) --'-100 releului (V) I •• /0 .25 0. RS-71276-43.tsnsiunea nominala.____.17 0.o. 6.5 kg.. 24 36 I I 68 110 220 ~_~ . . comanda va contine TH-71276 in Ioe RS-71276. Pentru executie TH. ___ .1 GABARIT Greutatea.'0 1(::leulw' (V) (fl) ! Nr.13 0. sPire! ± e:--~:-E~l (mm) i 1340 2600 4000 5000 6200 12600 I 23400 F G I K H· 48 12 vc. spire 0 Cu (mm) 0.35 0. tensiunea 24 V c. VARIANTE DE BOBINAJ I.1 I ! S M no 48 i I N 0 p 7.90 0. Co reo so bcbinoro 0 E RP--24~95 Tenstuneo Rezistenta nom..23 0. 24 50 H~ 42 125 1. 24.11 0. dreplul a face 5. 25 93 230 350 540 00 II ~o 0.5 I 285 570 1000 1140 2600 3000 5200 9000 12000 238 476 830 950 0.4.inale: a 100.60 HI 42 48 110 125 220 JeD rezerva no 21 93 130 370 1200' I 2200 0.55 .- Nr.35 0. ______ ~ de 2170 2500 4350 750D modiflcCi 0.69 I 3.40 0'.

RS-71276: 325 lei..CODIFICAREA COMBINATIILOR DE CONTACTE RELEU TIP RI-7 (desencu cote de gabarit ~l ..:_:..:-"-5..::. .L 36 ----'f.t2~ _ Costul releului interrnediar tip RI-7.

...R. .iiiii •••• .•• }? I •• ' .... .@ iii. .9 PENTRU C. 71690 I· UZINA HECTROMAGNETICA.F.. 71689... . . RS.e ••• '' - . ' .. . •••.. CALEA RAHOVEI 2(56 BUCURE$TI . •• .£. .........RELEU INTERMEDIAIR" TIP RI· 8 ~iRI . ••.'" . . '. .. ~.

30 53". 30 5_.. eo mo 10 tens. 35°(: • 7-60 + ~~mm Hg.. rnc x (W) o ctionore (rns) revenire (ms) (mW) 5_.. RS·71690 .doua grupe de contaete 'j ..un electromagnet eu clapeta cu o isingurii infa~urare.lnc\ionare RI--8 3 5_.atmosfera Iipsita de prai. Produsul corespunde NID 2543·69. gaze. 30 5.pentru RI·9.GENERALITATI in instalatiile Releele intermediare tip RI·8 ~i RI·9 pentru CFR sint utilizat.un capac de protectie. 1 Corocteristici Pu te. . +50°C.atea relativa a aerului: maxim 80%. transparent pentru grupele de conHeleele se executa in variance nedebrosabila.tncsperi cu temperatura mediului Inconjurator : .presiunea atrnosferica : tacte.)OOQ 38 . abur.5 RI-9 xi me consu rna to. Conditii de mediu: . substante Numere de cod: RS·71689 . CARACTERISTICI GENERALE TABEL NR. . Lirnpu] 'de Tirnpul de Sensibihldtea de fl._ 15 70 600 4. .umidit. Ele se compun din urrnatoarele parti principale : ..pentru RI·8.. active.e de tncalzit ~i iluminat (vagoane de calatori). .

N a::: Z 39 .

5 A.pe contactele normal tnchise.c.2.107 de sorcint 110 . releul fiindatras. SISTEM DE CONTACTE Comhinatiile cont.c.o. IN v.a.actelor sint conform tabel nr. releul fiind neatras .c.o.c. 40 125 IN VA maxim.c. 5 A. Presiuni de contact minim 16 gf ~i maxim 35 gf . lucru.C. Materialul contaotului: argint aurit (pentru RI-8) ~i wolfram (pentru RI-9). V. 2. 250 'I/. A. 110 125 40 N. max.o. RI-8 norma! 1 R!-9 intor. . de ac~ipn6ri tie in func- 5.c. minim 20 gf ~i maxim 45 gf .«. 250 V. V. 100 IN 107 250 VA Nr.c. 100 IN 250 VA 125 VA ma~im.o. ~ ~J: 4 TABEt NR.C.o rupere.c.c. 2.c.c . 110 125 ve.c.c.c. S A.5 A.t normal int(irit max.3 A.c.c.pe contactele normal desehise.c. ekRACnm$:TICLLi} EONTACTELOR FE \$aaCINl BiB~lST-l¥E ~ I-NOO'(1~fW~ $$N"T t'rciNFtJRM 'fUEl:. 2.3 A.o. 250 250 V.a. . 1 A.c. max. 3 Cerccterisrielle pe so rcini Curentul Tensluneo Putereo de de de contcctelor rezistive rupere.«.c.

12 VJ DIN 46435 L 0.o. 2. de cod.o.c..12 Conductor CU Em LO. 6 -.c. de cod RS--7J690 A Corco so bobincte Rezrstentc (0) RP-··-301535 400±'0% I I Nr.c.11 VJ DIN 46435 RP--301524 RP--301524 RP.c. 0. Co rode ri5t jc. in W VA maxim W VA 60 W VA maxim.c. Nr.c.TABEl NI contocte! Co rccteristicile lor pe sorcini inductive Curent RI--8 normal RI--9 intorit 1.c.o.005 = s.301524 B - 0.c.11 TABEL NR.c . V. V. de tie de cctionor! scrcini 5.c. 250 250 75 150 V.o. W VA NT. 2. lucru.«. Tensiune max. circuitului de de de rupere.o.c.13 .5 A.c.13 VJ DIN 46435 6900 0.c. normol intori! 1. func20 60 250 '250 50 125 V. 5 Nr.10' 107 TABEl NR.c.5 i Putereo ropere.e. Ac. N. 0. 110 125 20 V.5 A.5 125 A. 1 25 Ac.5 A. RS-71689 RS-71689 RS-71689 A-D E F Miez bobinat Rezistenio (n) A C l000±10% 3OO±10% 400±10% Diorn. sirmei (mm) Conductor Cu Em LO.C.c.O. 0.c. V.c.c. spire Diam. V. L R"COS'll 0. max.5 A.o. sirrnei spire (mm) 11000 6400 7200 0.o.09 VJ DIN 46436 l 0.e.5 A. Nr. 110 125 max.09 0.

D//aoe/'C'_ eece« TIP j)t"COjJC7reo RI-8 NEJ)£8RO-$ABIL I/? jJO/lOO...1I i--~~'_-'·----i ---- I __ // r'---'-.l. 42 ...<:...:1 __} ~i!!2!!}LL RS-7!774- ~- 5_I __f cooac ' /8 Relet! CC/ Vedere dh spole C(/ de jJro7'eC/iB r 9d{/c"/ '* J reltwlo/ .

.~(J __ ~~ I Re/ev co caoac de pro/ec!ie !Jecvporeo .9 N£IJEBROyA8IL 4. t.+=~~28= . 2 "..3 .=j Grv.0 jJoaov T REt... / _I I 12 1-----_____:~__"g..EU rIP RI-.

. . 1- - -:- . RS-i1689.pentru RI-8 RI-9 RI-8 RI-9 Greutate : 5.. -~_" --_ .pentru 60 X 60 X 26 mm .. ..varianta releului. RI-9 pentru CFR RS-71690 R I-8 pentru CF R R S-71689 1251ei 108Iei Costul releului intermediar Cost ul rel eul ui interrnediar .!i=·~". ~ - Gabarit: 51 X 44 X 195 mrn .. B. . avtnd contactele: 1 Nd l?i 2 nd.denumirea ~i t. RS-71689 B...pentru 130 g .. in Iunctie clorita.. EXEMPLV: de comhinatia de contacte Releu intermediar tip RI-8. de cod. INDICATII PENTRU COMENZI Pentru comenzi se vor indica: .. ....ipul releului.4..:~ - - I. _ - - _- <: '-.pentru 70 g .. -.. - DE GREUTATE .. care tnssamna: Releu intermediar tip RI-8.nr. GABARITUL 1'..

CALEA RAHOVEI 266 BUCURE?TI .DE liMP TIP UZINA ELECTROMAGNETICA.

abur. 50Hz.tern pera t ura mediul ui inconjura tor: .mediu lipsit de praf. RS RS RS de cod. Tirnpul de revenire al contactului : maxim 0. Tensiunea maxima de actionare : 1. Tensiunea minima de aetionare : 0. Timpul de revenire al sistemului mobil: maxim 5 sec. + CARACTERISTICI GENERALE SINCRON 1. 46 Precizia temporizarii: ± 1. Pozitia de lucru : verticala. . Conditii de mediu: . Prod us ul cores punde NIl 794-65 are cod ul R S.. I 'se~-'sec. 35 °c . un reductor §i un microintrerupator. Puterea maxima consumata: 20 VA. Limite de temporizare.a. Revenirea contactului si sistemului se face numai la tntreruperea alimentarii releult'. 110. Limite de ternpcrizo re (sec) Grado!iile de pe codronui (sec} reteului 71029 A 71029 B 71029 C 2 25 8 100 48 600 o o o 20 2 5 10 40 4 60 6 15 80 8 20 25 100 10 I min. MICROMOTOR Tensiuni nominale: 24.i.a. sub stante active. Motarul sincron ramtne sub tensiune pe timpnl alimentarii releului.pentru executii TH. conform tabel: NT. .umiditatea relativa aer: maxim 80%.I II.5 sec.71029..+ GENERALITATI Releele tip RTp-4 se utilizeaza la instalatiile de automatizare ~icornanda a masinilor-unelte ~i a alter instalatii de autornatizars.emporizare numai la act-ionare.1 500 V c. gaze. 50 Hz. Releul este compus dintr-un micromotor sincron cu autopornire.5 % din limita superioara a scalei. Tensiunea de inoercare a izolatiei:. 220. .5°C. Inclinarea maxima admisa: 1a 60 fatii de orizontala. ACTIONAREA Releul tip RTp-4 este un releu eu t. 380 V c. . 2.1 Dn.9 Un. conditii de mediu conform 0 + STAS-6692· 63.

RELEU DE TIMP TIP RTp-4 Oecuparea in ponou ~--------------------------------~~~~---- .

PENTRU COMENZI Pentru comenzi S8 Val' indica: .c.360 lei. RS-71029 . 0. Durata de viata mecaniea: 1.:'\J 51 ~ 1'. 110 V c.temporizarea maxima.2 A c. 250 V o.a.. GABARITUL ~I GREUTATEA Gabarit : 120 X 120 X 150 mm Greutatea: maxim 1. 5. . .nr.tensiunea nominala. INDICATII. SISTEM DE CONTACTE 380 V Contacte : 1 comutator Tensiuni maximo de conectare: o.denumirea ~i tipul releului . RS-710·2~. 48 .:. Costul releului de timp tip RTp-4.c. 25 sec.. de cod ~i varianta .a.5 kg. 2 t Schema Bornele 3J 4f //4< legoturi1or interioore sint vo zute din spatele Fixorea releului. Curent maxim de conectare: 4 A c./ 50 Hz. releului 3.106 actionari.! 1$&1 §{~ ". EXEMPLU: Releu de timp tip RTp-4. . 4.a.A.

RELEU DE liMP TIP

p",.-

5
RS-71806

i

~.
'.

r
l

UZINA

ELECTROMAGNETICA,
RAHOVEi 266

(ALEA

BUCURE~TI

+

GENERALITA'fl

Releele de timp RTpa-5 stnt destinate sa functioneze in schernele de protectie l}i automatisare pentru obtinorea anor cornenzi t.emporizate. Releele stnt de tipul cu electromagnet. in c.c. ~i mecanism de otologerie. Releele se compun dintr-un circuit magnetic, ell mecanism de orologerie care realizeaza temporizarea, un numar de contacte instantanee temporizate l}i alunecatoare, dispozit.ivul !}i scala pentru fixarea t.emporizarii, indicatorul de Iunctionare cu buton de readucere manama, soelu tip ii§a §i priza respectiva cu capac din material plastic, minerul de man evr are. Variantele constructive: conform tabel nr. 1. Releele sint de tip filla pentru conectare in instalatie prin intermediul prizei ; priza poate Ii de dona fslnri : 1 - cu borne de conectare a conductorilor prin rata panoului ; 2 - Cll bucse pentru conectarea conductorilor prin spatels panoului,

Conditii de mediu :

- temperatura mediului ambiant:30°C ... 40°C; - umiditatea relative a aerului: maxim '80%; - presiunea atmosferica: 760 ~ ~ mm Hgj

+

- medii lipsite de praf, pulberi conducatoare electric, substante active chimic, Produsul corespunde N I 2643-69. Produsul in exeeutie THA-UI corespunde STAS 6692':63.

50

.r

In

-N

..;

~
u

"

2- ~ c !! E
---1

~

i
I

I

51

5 I I ! . nr.1 Un.5 0.( • 52 . 1..."_ 3 8 4 6 110 al .r. 2.i 4 5 12 Timpul de revemre mecanismului .. Bezistenta bohinei: maxim 1750 .5 7 116 8 18 i 9 20 II ~ec sec sec I_o~__ I2 i.1 0.__ I~ 0. ___ 1 I2 r-' -__ ~---" .4 1 0.8 2 . Temporizarea reglabiHi eontinu in limitele gamelor.6 1."\ sec "t. BOBINAJE Nr. 2 1. de infa~urari: L Tensiunea de tnceccare a izolatiei: 2 000 V c...a.2 0.f!. timp de 1 minut.25 0. ACTIONAREA Tensiunea maxima de actionare: 1. 0.CARACTERISTICI GENERALE 1. conform ! i I ~'·h.3 3. Principalels earacteristici ale releelor sint cuprinse in tabelul 2.maxim 30 .\"./SO Hz. .5 TABEl NR.Q pentru releul de 220 V c.2 3 6 14 ·1.

44 * Slrmo este ~u.) Rezistenla (1 Nr. Durata de via}a mecanica: maxim 5 000 actionari. Materia-ltd de contact: argint.c. 3 A . Presiunea de contact: .a.eontacte finale. r" VARIANTE DE BOBINAJE Boblno ass.20 450 1750 2000 4250 5000 9800 18900 0. spire Diernetrul sirmei (mm)· 0 E 24 48 60 110 '22{) 20 80 1. Iii felul contactelor sint aratate in tahel nr.29 0.contacte instantanee iii .14 __J 0.2 0.c. . sau e.alunecatoare.c.minim 2 gf . Tensiuni maxime pe contacte: 220 V c. Durata de viata in sarcina: maxim 5 000 actionari. eurent maxim de conectare : 5 A . Ern tereftolic . 1 Contactele finale ~i alunecatoare sint temporizate la inchidere.la contacte temporizate .31 0.minim 8 gf .la contacte instantanee.3. Puterea maxima de conectare : 110 W sau 500 VA. SISTEM DE CONTACTE Nr. RP-302132 A B ( Tensiunec nominata (V.

I o U ::I (l) 08 Q) )( VI Q) Q) C c·- § I I I I~ I . ~ t! 54 . 0.:.If)- o I I- a. 01Q) I O)~ -0'- ::l Q)C ~ (II 00:._If) tV VI :0: o0 ~c. 5~ C"''. 0<::0' .

L """33 i?ehUGtA' Prize tip CF-16 pentru consctare fato. @ P/?IZA riPe-Slo RS 71944A 631:0. .1 PrizQ tip CS-16 pentru conectare spate.

c. EXEMPLU.pentru conectare spate. . Masa prizei pentru conectare fala: -rnaxirn 0.pentru conectare fala. INDICATII PENTRU COMENZI Pentru comenzi se vor specifioa: .temporizarea maxima . GABARIT ~l MASA Gabaritul releului: 90 X 114 X 150 mm.numarul de cod. Gabaritul prizei pontru conectare spate: 84 x 145 x 29 mrn. Masa releului: maxim 1. adica Releu de timp tip RTpa-5 cu temporizare la actionare. 2.5 sec.5 kg. Priza CS~16 (RS~71944-A) .tensiunea nominala . Masa prizei pentru conectare spate: maxim 0. RS-71806. Priza CF-16 (RS-71943-A) . temporizarea maxima 3. 220 V c. Prizele pentru conectarea releelor in instalatie se eomanda ~i se livreaza separat dupa urrnatoarele coduri: 1. 6. .35 kg.tipul releului ~i varianta Iunctionala .5.3 kg. .. tensiunea nominala 220 Vc. sec.c. Gabaritul prizei pentru conectare fata: 84x 145 X 33 mm. Releul RTpa-5 3. .5. numarul de cod RS-71806..

~ttlll1f1:J:lltJ:mllllllllllllilllllll IliaI' 1111111111 i i IIIII! 1111111 i 1IIIIIIIIIIIIIUtlllllilli II1I11 !IIIIIIIIIIIIII ill 1"1111111111111 i UZINA fLECTROMAGNEHCA..tUliA CU RELEE DE SEMNALIZARE TIP ttlfHllllllllll III 'II' II! III til! III 1111 II IIIIIIII! i III !fill! iii i II !ii 1111111111 IIIIJ11111111 IIIIIIIIUIIIII ""Hf1BIII I II I IllliIi ijllill ~I CRS-2 Ii . CAlEA RAHOVEI 266 BUCURE~Tl . RS~11116 !1.

cc (poz. echipata.. un stegulet alb de semnalizare optics eu 2 pozitii. 21-27) .GH): dona contacts auxiliare (EF ~i CD). FUNCTIONAREA CUTIEI ECHIPATA CD RELEE: - Heleele actionate de tensiunea sau curentul nominal. 1-4. 28) Cutia CRS-2B are: . 2i-27.de borne eu ~urub pentru conectare in instalatie. normal tnchis (.ilizeaza pentru semnalizarea funetionarii unor elemente de cornanda din aparatajul locomotivei eleetrice de 5 100 k\V. . 7-18. eu releele de semnalizare tip RSL-l ~i RSL-2 se ut. 1~6. un sistem de conectare tip ·fi~a Cutia este prevazuta. YOI' permite chitarea (aparitia sectorului striat 'galben-negru) La intreruperea tensiunii sau curentului de actionare.pentni 110 V.2t relee RSL-2 pentru 0.Cutia eu relee de semnalizare tip CRS-l A ~i CRS-t C.7 relee RSL-l . 1-20 §i 28) /-' Cutia CRS-i-e are: . Val' presenta in clmpul visual al ferestrelor steguletul alb. 20.se utiliseaza pentru semnalisari de serviciu pe vagoane speciale. 6-9) . Cutia cu relee de semnalizare CRS-2 B ochipata cu relee RSL-3 . Echiparea eu relee a produselor: Cutia -CRS-i-A.7-Un sau curentul de mentinere.actele sa revina in stare initial a ~i sa dis-para stegnletul alb) 58 . Capacul Trontal este prevazut ell fante pentru observarea pozitiei wteguletelor (indicatoare a releelor) ~i cu un sistem de chitare ~i readucere a steguletelor.25 A (poz. pe partea inteI'ioa:. are: .14 relee RSL-l pentru 110 V. iar pc partea exterioara un sistem . solidar en lama rnobils a contactului de semnalizare: .1 sonerie cu clopot (poz. la 0.)4.8 relee RSL-3 pentru 24 V. 19. (poz. pentru conectarea releelor .14 relee RSL-2 pentru 0. ce (pos. releele trebuie sa perrnita rearmarea manuala (cont.cutia metalica propriu-zisa.~asiul de asamhlare. Prod-usul este format din: .rii a pereteluidin spate eu un sistem de conectare tip priza pentru relee. :1Qi . 10) u- RELEELE SE COMPUN DIN URMATOARELE SUBANSAMBLE: sistemul magneto-electric: un contact principal de semnalizare.25 A (poz. cc.

umiditatea relativa a aerului: maxim 80% Ia 20°C. tip RSL-1.c.Curentul maxim de durata: 2. pulberi eondueatoaee electric.pentru RSL-2.: . altitudinea maxima 1 200 m . vibratii cu acceleratia maxima 1.c.2 In: _ . . . 50 Hz - RSL 3. .6 Un.25 A c. "I'impul de vactionare (la Un respeetiv In) maxim 75 mlsee.entia ou relee de semnalizare tip CRS. Tensiunea nominala: 24 V.1 Un. substante active chimic.c.pentru RSL-3 ~i sonerie Puterea maxima eonsumata (la Un) : 0.pentru RSL-1.tensiunea maxima de durata: 1.5 In 59 . Pentru RSL-2: ~ Curentul de actionare: maxim 0.tensiunea minima de aetionare (en bob ina in stare reee ~i temperatura ambianta de +25°C): . . de infa'turari:1 Iatiei: 750 V.pentru Nr..FUNCTIONARE 1- BOBINAJE Tensiunea nominal a : HOV.. Pentru RSL-1: .relee de curent pentru 0.4 In.c. .NUMERELE DE COD ALE CUTlEI CD RELEE .Curentul de menjinere: maxim 0. medii Oil depuneri limitate de praf.25 A.5 W pentru RSL-3 Puterea maxima consumata (la Un): 3W~pentru sonerie Tensiunea de ineereare a izolatiei: 2500 V.pentru RSL-2.c.15 W ..tensiunea de revenire (cu bobina in stare rece san calda): minim 0. 50 Hz-timp de 1 ' minut . . . 0.c.c.8 g. .c. RS-7181. tip RSL-3 RS-71817 C Produsul corespunde NID-2600-69 CONDITII DE MEDItl: _ _ _ temperatura mediului ambiant : -35°C. . .pentm RSLi Puterea maxima eonsumata (Ia In): 0.Curentul de zevenire: maxim 0. +40°C. __------~------~7 2 . RS-71816 C . Puterea maxima consumata (la Un): 1. Curentul nominal: 0. timp Freeventa aetionarilor maxim 360 a~tion~riJora.relee de tensiune pentru 110 V.pentru RSL-i ~i RSL-2 Tensiunea de incarcare a izode 1 minut .entia eu relee de semnalizare tip CRS-1A RS-71816A .3 W .25 A.7 Un.tansiunea minima de aetionare (eu bobina in stare calda ~i temperatura amhianta de +4Doq: 0.7 A. iC.relee de tensiune pentru 24 V c. in gama 10-60 Hz. tip RSL-2 i RS-71817 B .c.c.62 Un.

1 A l c. A 10 A 0. Presiunea de contact{pentru contactul principal): minim 20 gf.1 Tensiune in linie .~ -------------------. 10 A 20 A 10 250 v.c.8% 51000 (.SISTEME DE CONTACTE Releele t. conform tabelului 1.ip RSL . Distants tntre contactele deschisa (pentru contaetul principal): minim 4. 55 V A nov 220 v nr.5 A Releu (RS-) Bobina (HPJ !Rezlst ±.8). sPire 2A 0. 'L If -40 m s. 1 Co ructeri sl ici Contact principal Contocte cuxiliore If.05 L-O. M aterialul c ontactelor ~ argint Durata de viata mecanica : 1.9 RP·404U3 B 60 1f~or:e1-ISI1-C RS RP· 3'02384 c 1030 I~ 15000 L-O.«.12 WJ 0.12' (DIN-46435) RP-404113 C .elul sirmel Eticheta hublna (RP) RS 71817 A HP~ 302384 A 110000 0.c.5 mm Distanja intre contactele Inchise (pentru contactele auxiliare) : minim 0.1 RSL-2 ~i 'RSL-3 au urmatoarsla contact.2 A 0. 2.pet.6 A 0.c.7) sau 100.8. . 2.~------------------+--------'.un contact principal de semnalizare.nchider(' Scrcino lc descbidere i I 300 V.1). 106 actionari Durata de via~a eu sarcini pe cont.doua contacte auxiliare (EF ~i CD) Schema electrica a releului ~i numerotarea contactelor sint aratate in schema conexiunilor ~i potitiilor contactelor.71 500 I 0. Sarcina ccntinund £orcini de .05WJ RP-404113 (DIN 46435) A Conductor: Gu Em teleftalic (NI-732-60) I RS 71817 B RP- 302384 B 0.e: . Presiunea de contact (pentru contactele auxiliare): minim S gf.acta: 180 (cu sarcim pe contacte conform NID-pct.c. TABEl NR.3 . :. normal Inchis (GH).000 cu sarcini pe contacte conform NID .7 mm Caracteristici electrice maxims ale contactelor pentru 180 actionari.Q) ± 5% 1 I rum 0 F.

~~~

~I~\~~
I

-=

~
\
I

I

III

I(

Desen cu cote de gaharit

pentru

RSL-l

RSL-2 ~i RSL-3
61

]
~ qj

'U

~

ti

.~
~ ~

::t:
~~ I.t..

1 ~
~

~".
~
(,l._

:::.::~I ,I

I..!.J

,~
~ ~
.....

'a "
~ ~

II

'~

es ~
t:J

'~

W ...,
<::>

0

1-4J.

~

"". i=: o·
'0

~

<:.J

I.t. I

II..!>

"-. l!..!
I

~

::t
Ql
I

~~ , ,
C!:l\:l

~

'';;''

.~
0

.....

;:l.
In"

~

~

~

(.!)

~ ,.....

'a ;:::!

'x
d ,.~.
Q

'"
\.) 'f(l

lI...
<.J
A

4.. t.J (:Q
<:(

'-'

<:Q

~

~

62

r
~ ~

l

,
r---. -,-. 0'" -.-'-: •

..

_O'~'
.

.I~~I~I
'I~~'
'10-"0

I

~

o .~..
o'~ .

~'.~"
v-

.
"".


~.'

• 0':"

;::::1==='
'o.~
• .~..
0. .. '
.

v-

o·t\i::"1

..
,

•0~ . 0 ..

'k:>J1<)"
0- .~ .•

rl~:=!-;:=t==~._.l_~ h.til
.. ~... o~,oT~.

<>.~..
0-'

~
..

~..

o-.F.'.

..

• 0"

«r: ,.f\.! • _...l

10

. '~'rO
0- .•
1

0

.~
c> ..

10

rl~= ... ~.
_Oo.~ "
••

...._,.. ..,.

•. ~ 9
~
~
~

.~ ..
'''''1 I'v'" ~

~

~

~:~:

'-"

I

oJ'

'~

'I~-i
_,I
."

-

~

C(J~

Z~&

8/e

"'"

63

Z--~~--' .<I). x c: U o i?[.

250 135 20 .235 I = 250 Conexiuniie de pe spatele eutiei eu relee eR S-2E.

denumirsa ~i tipul pro~ dusului . Gaharitul cutiei CRS·2: 175 X 155 X 2.nr.50 mm Gabaritul unui releu: 33 X 56 X 115 mm ~ comanda cutiei eli relee se VOl' indica: .+ c:::::::II it-t1 CiCJOCl ..denumirea ~i tipul. produsului .tensiunea sali curentul no-minal numarul de cod Ex: Releu de semnalizare tip RSL-l) 110 Vee. 6 kg Greutatea unui releu: maxim Gabaritul eutiei CRS·1: 232 X 155 X 460mm. indictndu-se .35 kg: Greutatea cutiei CRS·1 echipata cu relee: maxim 17 kg i Greutatea eutiei CRS~2 echipata cu relee: max. .. =~ Cl 0 c::::I t. RS 71817 A DO -+ .5- GREUTATE $1 GABARIT 6 . de cod. RS·71816 Releele S8 pot comanda separat ca piese de schimb. Ex: Cutiacu relee de semnalizare tip CRS·1.INDICATII CQMENZI Pentru PENTRU 0.

.$ UZINA ElECTROMAGNETICA CALEA RAHOVEI 266 BUCURE~TI 6 .:s.BLOCURI DE iNCEJRCARE TIIP RS-7947 A. RS-79'47 8 R5-7947 C 1 RS-7'947 'D -9 ~.

TH) 68 . corespund NI 888-60. 4. .e (in exec. Gondi~ii de mediu pentru elimat normal.GENERALITATI Blocurile de incereare tip BI-1.. . sint Iolosite in circti1tele de protectie ale retelelor ~i instalatiilor energetice.lame de contact lungi. corespund N [ 788-59. .S·~7947 C TH ~·7947 C RS·-7947 0 TH--7947 D Bloc de Incercore eu :! elemente (in exec. "a. . pentru climat tropicalizat TH-III. .lame de contact scurte. TH) Bloc de incercere cu 6 element. Pe panouri hlocurile se monteaza in mod aparent. Bloourile de incereare se compun din 2 parti principale: a) corpul bloeului. Bloourile de incercare pentru climat normal. pentru a da posibilitatea de intercalare a unor aparate de verificare.lame de contact.i: . 6' iar Numere de cod. .elemente ell borne. TH) Bloc de incercere cu 4 elemente (in exec.sau 8 elemente. cu urmatoarele pArt.elemente de fi~a. TH) Bloc de incerccre CLI 8 elemente (in exec. Bloeurile de incercare pot avea 2.placute de scurtcireuit j b) fi~a blocului cu urmatoarele par~i: . eoaform tabel: RS-7947 A TH-7947 A RS·-··7247 B TH-7947 B R. conform STAS 4196-63.

1.1.2.05 Q.c. bloeul en 4 elemente blocul ell 6 elemente.00 kg kg kg kg - pentru pentru pentru pentru hlocul ell 2 elemente.7 1. Curenji admisibili pe Iamele de . 50 Hz.(\RACTERISTICI GENERALE Hezistenta electrica intre cele 2. GREUTATE $1 GABARIT Gabarit: 68 68 68 68 X X X X 147 x 77 mm 147 x 113 mm 147 x 149 mm 147 X 185 mm ~ pentru pentru pentru pentru hlocul eu 2 elemente . j . blocul co 8 elemente.timp de 1 ora.C. blocul cu 4 elemente.0.contact : 5 A . borne ale unui element (eu placute de scnrtcireuit montate) . Tensiunea de strapungere 2000 V c.a.5 A c.timp de 3 sec. blocul cu 6 elemente : blocul ell 8 elemente. 15 A . ~. Dunata de via~a a lamelelor : 20 de tntreruperi a unui eurent de 0.55 . Greutate: 0.

pentru RS-7947 . ~ nr. Costul bloeului de . EXEMPLU: Bloc de incercare tip BI-1 cu 4 elemente.140 lei lei lei tip BI-1: \:_ I 70 ..denumirea ~i tipul produsului.de cod.pentrn RSc7947 . RS-79407 B.perrtru RS'7947 Ineercare A-55 -B .90 C .m.68 L= BLOC DE lNCERCARE CU 4 ELEMENTE PErNTRU COMENZI S·E VOR INDICA: . de clemente j .

CA'LEA RAHOVEI 266 BtJCURESTl1 .DIS·POZITIV DE DECONECTAR£ $1 COMUTARE TIP UZINA ELECTROMAGNETICA.

!8 . cu pentru deconectare $i una individuo!o .pentru climot A- rH. (S?a) . cllrnct normal B . obur.ternperoturo mediului lneonjurotor : -5~C..pentru climet TH.tip DDI pentru deconectore cu 2 berne . climot normol A .pentru DD2. b) . corespund NI'-886-60.n din instelctille energetice'. - umiditatea relative aaerului mcxlrn : 80% . iar p. dispazHi'lele se mOflteozain mod oparent. Numere de cod: RS-7948 TH-7948 'RS-7948 TH-7948 pentru 001.Dispozifivele de deconectore ~i schernele de protectie ~i outontetlzore comutore simt fctestte i. Dispozitivele pentru dimot normo] ccrespund NI-856=60.tip DD2 pentru deconeetore ~j co rnutare. Pe pcnoun. nfedii lipslte de praf. CONDITII DE MfDIU PENTRU CILIMAT NORMAL: . 72 . substonte active.. .JANTE CONSTRUCTIVE: 2 borne per(tti'u comutcre.+35°C.entru climet tropi'colizot TH til.:-VAR.

73 .Dispozitrv de deconectore tip DDl 38 Dispozitiv de deconectcre tip OD'2.

Curentul nominal: 5 A. RS-7948 - . de cod. Curentul de soc: 20 A./50 Hz.OHl Tensiunea maxima de serviciu: 500 V. Gabal'it:56 Greutate: 93 X 25 X 90 mm - X 25 X 90 mm .pentru DDi• pentru DD2• 0.pentru DDl 0. timp de maxim 5secunde. Tensiunea de Inoercare a rigidita ~ii dielectrice: 2 500 V c. 12 lei de deooneotare D Di. §i comutare tip DD2.110 kg .a.denumirea ~i tipul produsului. . EXEMPLU: Dispozitiv de deconectare Costul dispozitivului RS-7948 B.nr.CARACTERISTICI GENERALE Rezistenta electric a de contact tntre bornele legate: maxim O.080 kg .pentru DD2 Pentru comenzi se VOl' indica: .

266 BtJCURE$'tl . CA1EA RA~OVEI .RELEUDE PORNIRE TIP UZINA ELECTROMAGN ETICA.

BOBINAJE GENERALE Tensiunea nominala: 220 V c.Tensiunea de mentinere 3. Tsnsiunea de incercare a izola}iek 2 500 V c.GENERALITAT I Releul de pornire tip RP-3 este folosit in schema de porn ire a motoarelor asincrone de curent alternativ monofazat cu infa~urare auxiliara de pornire de la compresorul agregatului de condi_~ionat aer tip TACA-'25. eompresorului./50 Hz.temperatura mediului Ineonjurator: -15 °C.5 A Ia 350 V e. Releul se compune din urmatoarele parti: electromagnet.medii lip site de gaze sau aIte aubstante active. !50 Hz.Ia 220 V -15%.a. 2.a. maxim 240 V /50 Hz 168 V 150 JIz Contacte: 1 nl Curent de lnchidere: 1. /50 Hz.umiditatea relativa a aerului: maxim 90%. ell 0 freevent. Curent de rupere: 7. . .In schema de pornire _ Tensiunea de aetionare . un contact. Durata de via~a 500 000 aeiionari en sarcina pe contacte de 10 A.' SISTEM DE CONTACTE _ +10% . . de 1nfa~urari: 1 . Puterea conS-urnata: 5. 220 V cos 4> = 1. ACTIONARE ..8 A la 220 V c.5 VA Nr./50 Hz . CARACTERISTICI 1.. +55°C . Condijii de mediu: .a. un suport ~i capac din material electroizolant. Produsul corespunde NID 2900-71.a. Materialulcontaetului: argint. precum ~i 3 borne pentru coneetarea Ia motorul.a de 20 ac~ionari/minut 76 .

~i tipul produsului .4.~----- -- .680... 1-1 ~ I I .denumirea .nr.06 mID 5.. 1'1--. 6.nr. I .RIANTE D-E BOBINAJE Bobina releului are urmatoarele caracteristici: . INDICATII PENTRU CGMENZI Pentru comenzi se vor indica: . V.- c: - t- ~(± .t\.. de spire: 15. Diametrul slrmei de Cu Em: 0. i-I ~ :~ rna ~-I Ef 8 I _ - 4911 77 .rezi8ten~a: 5680±8% 0 . GABARIT $1 GREUTA TE Gaharitul: Greutatea: 52 X 49 X 61 "mm maxim 0.....150 kg. de cod. EXEMPLU: Beleu de pornire tip RP-3. RS-71404.

- I 78 .

CALEA RAHOVEI 266 BUCVRE$TI 79 .IRELEU DE SEMNALIZARE CU 3 POZITII TIP fr- ~ {_O~ ~yh_f1: ( t~ ~y t orI_3 €)~ Vl 23 111111 "I RS-70363 \ UZINA ELECTROMAGNETICA.

maxime pe contacte: 220 V c. san e. 0. 0.2 A c. Materialul eontaetului: argint Durata de viaFi macanica: 500 aetionari. +35°C . Pentru execujie TH III conditii de mediu conform STAStr6. pentru eontrolul funct. 2. 0.a. Pozltia clapetei ~i starea electromagnetului pentru diferite situatii posibile.umiditatea relative a aerului: maxim 80% Produsul corespunde NI 8-13-59.4 W .92-63 CARACTERISTICI L BOBINAJE ..015.150. sau 1A e.e.prin fatapanouluieu ajutorul placutelor .e. Durata de viat<l in sarcina: 100 aetionari. apari~la sau disparitia curentului sau tensfunii din. 220 V o.. actionare (Rds-2) .de tensiune .025. A c. Puterea maxima de conectare: 50 W san 220 VA Curentul maxim. SISTEM DE CONTACTE 80 Contacte : 2 nd..' 1. 110.de curent Conditi! de mediu: . de eoneetare: 0.Tensiunea de lncercare a izolatiei: 2000 V c. FUNCTIONARE Tensiunea minima de aetionare: 0..circuitul pe care n controleaza. 0.7 In 3. de tnfa~urari: 1 .GENERALITATI Releele de semnalizare tip Rds·2 ~i Rds-B slnt Ioloaite in. 24. ell un punct comun Tensiuni .temperatura mediului lnconjura. .250.Nr. schemele de protecjie ~i automatica din instalatiile energetice.050.sint aratate In schema. Heleele se monteaza aparent pe panou ~i se pot eonecta in instalatii in doua feluri (variante constructive): . -5°C ./50 Hz. 0. 0. cuajutorul prezoanelor.c.to~.c. + VARIANTE FUNCTIONALE . ___.500. 0.65 Un Curent minim de acjionare : 0.100. 0.075.pentru releele de tensiune. .relee cu semnalizare la revenire (Rds-3) Releele Rds-2 §i Hds-S.010. .prin spatele panoului. 48..a.pentru releele de curent.jonarii lor. pot fi relee: ..relee eu semnaHzare Ill.Curenti nominali: GENERALE 0.Tensiuni nominale: 12.Puterea maxima consumata: 2 W . Sint relee electromagnet ice care sernnalizeaza optic printr-o clapeta ~i electric prin inehiderea unui circuit de alarma..a. 0.

VARIANTE Tlpul releu. (c. nom.) Babino releului Rds-2 Rds-3 ~i -' RS-70363 A RS-70363 8 RS-~-70363 C RS--70363 D RS-70363 E R5-70363 F RS-70363 H RS_:_ 70363 J RS--70363 K RS-70363 l RS-70363 M RS-70363 N RS-70363 0 RS-70363 P RS-70363 R 0.05 RP-l.250 A 0.k~s/.8 1 0.P---19342B 1000+ 100 RP-12342 C 320+ 32 70+ 7 RP-19342 D 30+3.45 0.re/ (penll"(/Rds-.6 a_Q/J .35 0.£ [ldd !/eexc/1QI £)c-sc/lise p.17 0.c. spire. Diometrul sllmei Cu. RS.6(01 f I I .07 0.05 Variantele de relee §i datele lor de bobinaj sint aratate in tabelul nr.11 0.100 A 0.mcQI /"OS(/ n6".5 R/iI/c(7i _ ~91Y/ E~cilol 1 /'i->SV Nee~d/c.2+0.150 A 0.r I 2 C(}'-v! ~01/.500 A 1 A 12V 24 V 48 V 110V 220 V RP-19342 A 2200+ 200 R.97.4.5 RP-19342 E 2 RP-19'343 F 18+ 1 RP-19343 H 8+ RP-19343 J 3+0.21 ' 0. 1 Rezisten\o bobinei(Q) Nr. iar pentru" releele tip Rds.010 A 0.7+0. 2 numeral de cod este urmat de indicelo 2.se 3 .3 0. I?~I"(.U P 7500± 15) RP-19344 R 28000±2000 18000+ 40 12000+ 40 ]2'00+ 20 3600+ 20 2400. de cod' DE BOBINAJE .05 RP-19562 l RP--19344 M I 87±8} RP--19344 N 360+ 36 RP--19344 0 1440+ 140 RP·-193.f !Jesch·/se eM /J(!'Scf.9562 K 0.I [0 b'ci/Qf /nehist" ro.Q eleclrom(79/l~1v Ivi foe/de . 1x Pentru releele tip Rds.31 0.n c!Qpe/e/ iokrmed!(. 3" de indicele 3 Exemple: Heleu tip Hds-Z.55 0.15 0.050 A 0. lui Nr.+ 10 1800+ 10 1200+ 10 ]20+ 10 360+ 10 180+ 5 3400± 40 7000+ 40 14000+ 60 32000± 100 61000±100 .12 0.y SIQ/"eo eledi-OITlQ911t'/v/(// eM/odele 8 Ctizvl roS(/ 2 I QI.se SchemQ e/ecfricd ~ I I 81 . A 0.\ 0. Em (mm) Curentul sou' tens.25 0.075.. RS-70363 Aa I ~dft'o cVjJr/l1st!1 jC/'es/~/ (peali"tl Rris -2) Jlore. /1Jzlfia c/Qp¢/e/ ifi C(/PI"/OSV/ Iolel"met7'io/" ~O16 ·aeglV [1.st! 0/.- TABEl NR.015 A 0.D25 A 0.(/ lIec-xcilol /o c/r/se I I /k~c/)i.I 0. 70363 Az §i releu tip Rds-3.

.

RS '71765 UZINA ELECT:ROMAGN'ETICA.[INDICA TOR <DIE PO·ZITIE "TIP< _. CAlEA RAHOVEl 266 BUCURE$TI .

Variants constructive.. BOB1NAJE GENERATE ~ Tcnsiuni nominale: 24. . Produsul corespunde NI 2315-68. Conditii de mediu pentru olimat normal: . EI serveste pentru marearea pe panouri sinoptice a PQzi1iei "inchis'''. TH~71765 . Nr. "deschi8'~ a unui separator sau tntrerupatorenergetic eau a unor utilaje tehnologice avtnd 2 pozi~ii functionale.a.umiditatea relativa: maxim 80 % . NUMERE DE COD: RS-71765 .GENERALITATI . 110. Indicatorul de pozitie cu gaha_ritul frontal de 36 mm se executa in douii variance. c. +10% Variatii maximo admise pentru tensiunea nominala a dispozitivului de iluminare: -1S% . 60. 84 ... 2. banda indicatoare de culoare neagra de pe cadran este deplasata in doua pozitii. Indicatorul de pozitie se compune dintr-un sistem electromagnetic cu 2 hobine identice alimentate in c. +10% Durata de viata ln sarcina : 5 000 actionari.temperatura mediului ambiant : -35°C .c. Hg. +50"C.1 UI).. 48.pentru climat tropioalisat TH-III. sau c. .6 W Puterea consumata de larnpa de ilurninare : 7 \V .medii' lipsite de praf conductor) gaze. Indieatorul de pozitie se Ioloseste in schemele de semnalizare ale instalatiilor de proteotie !}i automatizare ale l"eyelelor eaergetice !}i proceselor tebnologjce industrials. 1.. Toata construetia este Inchisa intr-o carcasa. fara sau cu dispoeitiv de iluminare. Schernele de actionare pc 1 sau 2 fire ca in desen. . +30 1 . Pozitia de repaus a handei indicatoare (aliment area intrerupta) este fixata Ia 45° faFt de pozitiile de Iueru printr-un magnet permanent. FUNCTIONAREA Freeventa actionarilcr: J pe sec. de incercare a izolatiei : 2000 V) 50 Hz. Tensiunea nominala pentru lampe. avtnd un unglii de 90° intre ele.vihrat.c. 80 Hz ~i a :1_ g. conform STAS 6692-63. . conform tabel ill. 220 V.presiunea atmosferica: 760 -60 mm co.e. la 1.pentru climat normal.ii cu maxim: .10 ' W Tensiunea. de infasurari: 2 Puterea consumata de indicator: maxim 1. Corrditii de mediu pentru climat TH. care fo:rmeazii pe cadranul frontal un inel luminos cu diametrul de 20 mm. In funetie de alimentarea uneia sau a celeilalte hobine. sub stante active ohimic. de iluminare : 220 V c. < CARACTERISTICI 1. Variatri maxime admise pentru tensiunea nominata a indicatorului : -15 % .

RS-71765-~A2 . mm..mrn.at..Q6 0. de. Indicotor gobori! 2 lire Indicator gaborit I .e cu codron pe frantol 36 mrn. .. IPR-24_:"2 de pozi'ie frontol 24 cu codron rotund. Nr. I<:S-71765-C2 Iindieotor de pozitle ell cadron rotund. conectcre pe " · 4.c. de pali~. bohinate pe aceeasi carcasa.ahelul nr. i 10.c. Indicator 'goborit 2 fire. 2 fire.ie cu cod ron petrot. mm. eu codrcn g'oborit frontal pe 36 rnrn.. conectore de pazi\ie frontal 36 cu codron patrol.. RS-71705-B.zitiv de iiurrrincre. conectere pe I<:S-71765-Fl !PP-36-1 I 12·1 RS---71765-F~ I . Nota: Intre doua Indica toare vecine este necesar un spatlu Introducerea p ieselor de.36-2 rotund. Cll ccdrcn l-DLgd ba rit frontal rnrn. RS-71765-C. 24 S. cu conectere Ipe 2 fire.909 A 8 C D E. 1 60 ~ 8. 2. 24.gobor!t 2 fire.909 RP~01.d' 1. conectore pe pOlrot.IPR.oborit frontol 36 I un fir.} 24 48 Rezistento .TABEl NR.cod TIP Indicotor DENUMIREA I Ten~iunj nN. fire cu dispczitiv de iluminore. 2. conectcre pe frontal cu codran rotund. VARIANTE DE BOBINAJE Bobina indicatornlui este Iorrnata din 2 infasurari identice. frontcl 24 rnrn. ell dispczltiv de llurnlnere.c.03 (Q)±3% no 220 60 iX 2X 1520 4100 2X 5700 2Xl3300 2X35000 2X 9500' 2')(19200 2')(29900 2X465OQ 2X200oo . de pozilie cu codron frontal 36 mrn. de pozitie cu cad ron rotund lrontol 24 mrn.fir. spire '±5% Diametrul sirmei Cu Em (mm) 0.06 0. cu di~pa. conectcre pe 110 220 . ) Indicator de pOlitie IPR . RS-71765-Bi IPP--24-'2 de pozltie eu cad ran palr.pobine. bo rit fronlal 36 rnrn. 2 Babino ind icctoru lui RP 301. Nr. de pozijie frontol 36 ell cod rOn rotund.\ 11. i RS-71765-E) IPR-36-1 i Indicator de pozitie palrol. RS-71705--A. Datele de bohinaj s'tnt euprinse in t. . cu dispozitiv IPR-36-2-DLgo 48 6.0so~04 0. Tens iuni naminole (V.. RS-71765--Dl IPP-30- -2-~D I I. '- R5. Indicator gobarit . fixare pe panou. i 9. coneetcre 36 pe fir.e patrdt. canectore pe de iluminqre. !PR-24~~1 gabari! fir. Indicotar goborit 1 fir. I [ R5-71765----D.909 ~3Qt909 RP 301. mm. conectcre pe .2 mm pentru I 1 IPP--36 '--2 i I'ndlcotor .. pOli. 1 Nr. rnrn.. conectore 2. Indicotar goborlt 1 fir. IPP-36- [ Indicotor de paz'!.-71765-E2 ..nole .9Q9 RP 301. conectore pe _.-' IPP-24-1 3.. 7.-36-1. de de circa 3.~':DLg.

o 36 D sau 36 x 90 mm .hore pe . ..C. o 5.lv/n//7O'/'e ~/8i?. de cod. RS-71765 C2. 36 [] sau 36 X 180 mm . tensiunea nominala 110 V c.conectarea pe 1 sau 2 fire./C('ffl7 f'/8ae/or de . 250 g .3/.llF. //I#e W(lt7 )I$CC/O(?rt" veviu: (.VI// 02 ?.pentru variant a cu gabarit frontal de 36 mm . GABARIT Gabarit: BI GREUTATE 0 24 0 sau 24 X 90 rnrn .. adioa: Indicator de pozitie ell cadran rotund.pentru variante ell gabarit frontal de 24 mm .O_0zli.c ®~ Paz/Ito bor/lehr /). conectare pe 2 fire. .tensiunca nominala .fara dispozitiv de iluminare. /ndfn::dorlll de . Greutatea maxima pe variant a constructive: 120 g . 150 g .prevazut sau nu ou dispozitiv de iluminare. mm. prevazut eu dispozitiv de_ iluminare. .="0(/ '86 Indicator de poz~~ie tip IPR 36·2·110 DL. .. Nolo. gabarit frontal 36.gaharitul frontal.denumirea 9i tipul.02//.4. RS-71765 C2• • Cestui indicatorului de pozitie tip IPR ~i IPP. EXEMPLU: . INDICATII PENTRU COMENZI Pentru comenzi se Val' indica: . . RS-7176560 lei'.pentru varianta eu gabarit frontal de 36 mm C1!l dispozitiv de iluminare.ki' de circe 2 mr» ?£'!1lrt1liJimoi".cu dispozitiv de ilurainare.5ie »cccsar {f/l spfI.

70473 UZINA ELECfROMAGNH1CA... CAlEA RAHOVEI 266 BUCURESTI ..$UNT 100 A~500 mV PENJRU LDE RS.

temperatura mediului inconjuratoe: -35~C .onfectionat din 2 placi de constantan ondulate. +50°C . Suntul este e. .GENERALITATI Suntul tOO A . abur. .medii lipsite de praf. Produsul corespunde NI 1539-64. Nr.. gaze. CONDIT]! DE MEDIU. de cod: RS-70473. care face parte din aparatajuI LDE.500 mY. substante active. SO. suntul are pozitia E..umiditatca relativa aer: maxim 80% . este folosit pentru alimentarea circuitului de eurent al releului pentru tncarcarea bateriei de acumuJatoare.Co Co 2100 CPo In schema electrica a LDE. legate in paralel Iji solidarizate eu ajutorul a doua distantiere izolante.altitudinea: 1054 ill . eu ~uruburi asigurate impotriva desurubarii. 88 .

400!1() 360t/o 89 .

Sunt 100 A .denumirea produsului . nr. Costul suntului 100 A .pozitia in schema LDE. pozitia E 80. RS-7047'3400 lei .. RS-70473.500 illV pentru LDE. de cod 90 . INDICATIIPENTRU COMENZI Pentru oomenzi se vor indica: .500 mV pentru LDE.adrnise : parcurs de curentul nominal: G~BARIT $1 GREUTATE Gabarit: 400 X 100 X 80 mm Greutate: maxim 3 kg. EXEMPLU.

REIEU IP'RIIMAR IDE CURENT PEHTRU' t!DE .

temperatura medial ui tnconj urator : . . avind nr. + 92 . de cod TH-7047. Produsul corespunde NI 1511-6.4 ~.GENERALITATI Releul primal' maximal de curent pentru LDE este folosil pentru protectia motoarelor de tractiune ale LDE . basculanta .054 m . 50°C .umiditatea relativa a aerului: maxim 80% . ..· CONDITII DE MED[U: .circuit de curent montat pe 0 plaea izolanta .Co Co 2100 CPo Releul se compune din urmatoarele elemente principale r ..circuit magnetic eu armatura.grup de contacte .buton de readucere a clapetei.clapeta pentru semnalizare optica . pozitia in schema electrica LDE: TE-54.35°C .altitudinea maxima: 1.medii lipsite de praf. sub stante active. Produsul 5e executa ~i THA-III. abur.dispozitiv de reglare a curentului de actionare .4 Pozitia in schema electrica LDE: E-54.

". ~ ~~ -.~ ~ .. ~ QJ i-I ... ~ VS C ~ qj 93 .:.....+ I 1):) .

~~~\. "j. '] :IH~iinm::k.~tB'Illl. de 1 min..r.d.f1)~f. ~. . 0. curentului: 1000..(.:~ftJ!5a'l'~ intre circuitul primer si elementele dispozitivului de contacts ~i semnalizare.J:DtaIJU'tica: ID\UU~l.1~ If : .:¥l.P.. ~S~70474. dintr-o '::':~i .::dii.'intre joasa tensiune ~i masa.~L.. pozitia E.:: Jini.-. ffli B.·<l..§iri:~\). ~3leu primal' maximal de curent pentru LD E .-mi~~l~ m contacte ..~ a izolatiei: . timp de _~ .. '-=>"·6$ti1' Iei. vii' minim 2 X 1.c.i:ifl. -" 2151J31 't[{.1 min.~H1.6)i~~-. flimHll}X~1f~i:Hllnn:m~lJJre ·~'t.... • 1 500.asifflema LDE ...Ht'1":i4!l·-~~a%*t]lcoirtactelor (btlrr~e._.4 mm 220 V c. .i. ~. 2000 A spira din banda :<fe .J.il~~ l:t}.j':. .54 in schema LDE.1 .ffiJ.~·. d ·Iii . • ?p G~li~~c...[~Th'. tonectare : i(i$J1}Iu~ihd.liri11 : Q ii)_l1~fa\'dill -.rlJ!$j41rG:.~1ia~"Qmectare : ji'tt5-~ . {~li~l~~i7"-.w.!' .ifcina: .li:a+ (if¥' U\1:ili~l!J Ache formaM.Ef!t.. ~RtW3Rt<i. rA 110 W argint 10000 actionari 1 000 actionari. l!\Ljt%<:!tQ. .t~.m.trJ primal' maximal de curent pentru LDE... ._ H~ ~.1Jl"''Th(.~. ''.tr. .5 mm : minim 40 g 0.If.:H~~~tedeschise J1mwrrTI&a~.t.i t''-.

.

pentru RS-70986 A (executio normalii).Releul tip DU are in schema electrioa a LDE: . ./SO Hz. . un sistem de reglaj al limit. gazersubstante active. Puterea consumata: maxim 2.elor de masurare. FUNCTIONARE Timpul de Inchidere . 2 3 4 5 6 7 a '9 10 I 96 24 . Tensiunea de incercare a izolatiei: 2500 V (l. .pozitia TE-29 . TH-70986 TH-70986 C.temperatura mediului ambiant: -3b"'C .. Pentru executie TH . I CARACTERISTICI L BOBINAJE Tensiunea nominata: GENERALE RS.5 W pentru RS-70986 A ~i maxim 3 W pentru T II -70S8-3 C.umiditatea relativa a-aerului: maxim 80%. pentru Treptcde reglaj Tenslvnl de actk)" nare V.uri ell exterioruL .pentru TH·7tJ986 C (executie THA-U 1). 0. 0 regleta terrninala ~i cutia releului eu bornele pentru legat. CONDITII DE MEDIU PENTRU EXECUTIE NORMAL~ .pentru TH-70986 A (executie THA-IIl).o. abur. 68 . pentru RS-70986 A ~i 50500+8%.pozitie.c.medii lipsite de praf. un grup de eontacte.altitudinea: 1054 m. 2. de inni~urari: 1...conform anexa TH Ia NI 1816-60. Releele tip DU sint prevazute cu dispozitive care sa perruita reglarea manuala a tensiunii de actionare pe urmatcarele 9 trepte: 75 V c. n pentru TH-70986 C. 29 50 . TE~188 .075 sec. A ~l Nr.J:!.c.pozitia E·29 .D. . Rezistenta hobinei: 2 420±8%.GENERALITATI Releele de proteetie maximala de tensiune tip DU fac parte din aparatajul locomofivei diesel eleetriee Co-Co 2100 CPo Heleels sa compun din urmatoarele par}i: un circuit magnetic ell 0 infa~urare. ..a. +35"G. pentru 350 V c. Produsele corespund NI 1816-60.

'.contact .relrogereo ao/ev/VI..contact -bornele normal deschis normal inchis de sun tare de aliment are 97 . I ! @ CD 54 '~ 9060/'(1 /ea/a/.1v IJea3SO/' peyJ//'d ..< Ic~ d I I I : u (p-A..jV'. Forrno minensio/JI!e :rJ jixore o re- cIe tn/a {st} Spo. 1---·----../'----d) If '---------'" Legenda nd ni es uv .contact . iI I I I \ (J n'~ll: "~ tu C6 Sene(/)0 eiecfflco 0 1 k g) i b (7 I'e/et//I/t'..

e. Tens/un. SISTEM DE CONTACTE Contacts 1 nd 1 ni Presiunea de contact: minim 8 gf . EXEMPLU: Releu maximal de tensiune tip DU. Materialul contactului: argint Durata de viata mecanica: 50000'0 Durata de yja(a in sarcina: 50000 4. TH-70986 A).c. DATE DE BOBINAJ + Bobino ass.pozitia in schema LDE. Gabarit : 54 X 138 X 162 mm Detalii de guurire a panoului.c. Tensiuni maximo de contact: 175 V c.c.Releul se Iivreaza reglat la tensiunea de actionare de 210 10 V C. nn mai mult de 5 see.. Costul releului maximal de tensiune t.~i t. de cod. iar pentru releul regat la 21'0 10 V c.c. + + + + + + 3. este 15 2 V c. nomina Ie (V.c. nr. RS-70986 pozitia E-29.denumirea ..c. spire Cu Em(1)lm 0.3 kg.05 Diametrul I Nr.c. este 1'00 10 V c. INDICATII PENTRU COMENZi Pentru comenzi se vor indica: . 01 de cod releului RP-26773 A. Greutatea: maxim J. in schema LDE.c. TH-26773 C 75 200 23000 RS70986 A .H-70986 C 50500 5.ipul . vezi desen. 98 . 5.c. (RS. (TH~7'0986 C).12 0.ip DU) RS-70986675 lei. GABARIT~I GREUTATE schema electrica a releului. Tensiunea deeliberare pentru releul reglat 1a 30 2 V c. .) (0) ±8%' 2420 Rezistentc Nr. Puterea maxima de conectare: 35 W Curentul maxim de conectare: 5 A c. Releul se livreaza reglat la 0 tensiune de actionare de 30 2 V c.

~. RCAREA TOA~RE TIP LDE RS-70412 BUCURE$TI 99 . BATERIEI "'.RELEU 'PENT.

2·6tl. Produsul corespunde l\' I iS1. Releele se monteaza pe panouri verticale . nominola nominal jnfo~u rori.ivatie Tensiuneo Curentul nominal eliberore 162 V infCi~urCirii a 0. 1 Prindpolele co rocteristici de h. t. maxim de 01 serie de- 20 1. izolatiei: 2 500 V c. .abelul nr..H\c~ionore Tensiuneo minima nul rent Curentul siuneo minim 147 de de cctionere 10 10 cuten- 1'5&- 1f_j&~lfp'lf V 1. TABEL NR.5 A . CONDITII • - DE MEDIU temperatura mediului Inconjurator. . 1. medii Iipsite de pral.~urari: 2 (una serie si una derivatie). ahur. contactului 175 V 01 contoctului 0. . CARACTERISTICI 1.GENERALITA.8 A d(! de retin'ere V ! I invers Curentu] Ie lefls·iuneQ Curenlul Tensiuneo ..placa ell horne.44 A V nominale. aItitadinea: 1054 m.TI Heleul pentru incarcarea bateriei de acumulatoare tip Fe pentru LDE Ioloseste pentru comanda indirecta a circuitului de tncarcare a1 bateriei deaoumulatoare cafe face parte din aparatajul LDE Co-Co 2100 CPo Esse un releu de tensiune ~i curent invers ~i se compune din: ~ cirouitul magnetic cu 2' infa~urari (deriva~ie ~i serie) .8 A 0. -35"C ..sistemul de regJaj. umiditatea relativiia aerului : maxim 80%. +50"C. gaze sau alte substanje active.eristici de functionare ale releului stnt araLate in. Nr.grupul de contacte . . BOBINAJE GENERALE • Principalele earact. de inHi.montaj ingropat . Tensiunsa de inccrcare a. Pozitia in schema electrica a LDE: E .a. 50 Hz timp de 1 min. 81.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->