P. 1
Catalog_de_relee

Catalog_de_relee

|Views: 587|Likes:
Published by florinescu61

More info:

Published by: florinescu61 on Jan 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

MINISTiRtJl

INDUSTRIEI

C6NSTRUCYIILOR

D~ MASINI

CATALOG --;-. --,
r
I _--..,--- ... -, ._E.

w,..-

.•

.

,

to

I

'.

4

....

"" ~I

-I' II .'.-

r, .: ~....' ~" ". ._

•• _

.-

,

-::,I ~.,..

-

--. '--.-. -.. ~
-

~~
_,,-.,___..

. •

_I.
k -

-

; ,
I

UZINA

ELEClRO'MAGN'ETICA, CAlEA BUCURE~Tl

RAHOVEI 266

ELABORATORI ing, I Mihailescu ing, D. Zaharia ing, M. Gujba ing. P. Costinescu ing. R. Niculescu REDACTOR Saertau

RESPONSAI13JL

Viorica Anastaseen

EDITAT DE OFICIUL DE DOCUMENTARE ~1 PUBLICA TIl TEHNICE BUCURESTI 1972

. .... ".. ".. Dispositiv de deconectare -~ comutare tip DO.. .. ...... .... t...500mV pentru LDE 17... :?~~:(i ... ..... Helen intermediar RI-10 . Sunt 100A... T :( ~':.. .. . . Releu miniatura 23.... . ... ' )..-:-:.LIDE sau LDB. Helen de timp tip RTpa-5 ... .'-... Belee de protectie tip RC·2..l~:/.I·8 §i RI-9 pentru automatisaei 25.... Releu primal' maximal de curent dependentRPTD 30.CUPR NS 1....l'_.... Releu intermediar tip HI -8 ~i RI-9 pentru CFR.. ..• 18. ..... c.. -..... Relen de timp tip R..- 9 .. Indicator de poziFe tip IPR §i IPP.... ... ..-.... Releu pentru Incarcarea bateriei de acumulatoare tip Fe pentru LDE . . .'_17 4.. tip Rds-2 ~i Hds-S..... 14... 26.. . . •. 13..u mternae di ax t' -.... 22. ." 57 . 45 9.. 21. .)191 ' ... .:.. ••• 67 11 73 79 8S 87 91 95 99 f03 f09 115 121 SCB 24. ... . •. 10... Releu cod fi§a fi§a tip RMP (soclu tip priza) '< . . Relee de tip tranzistorizate RIT -1 §i RTf·2 •.. 20....Ip RI -3 [:0: •• -t~7fl ..RI-5 . Releu de pomire tip RP-3. .-( ~ '. .~.... RT-3.. ..... ' ~ R e1e. 3 .......... RT-1 §i RT-2.. 21 5.. 25 6. Releu primar maximal de curent pentru LDE . ReleuInterrrtediae tip BI-! -~ RI-2 ... ... Releu desemnalizare eu 3' pozijii. .. . ..33 7.. Relee intermediare R.. . ... . " . Blocuri de tncercare BI-i -12...... Relee de timp RTp-] . ... Cutia eu relee de semnalizare V CRS-2 11..ft_l. . . .<) ... . Heleu maximal de tensiune nu pentru LD'E. RT·4 133 141 145 151 157 '~61 [63 28. . _pag.. 37 8. Releu intermediar tip R~-a pentru ... Releu intermediar tip RI·7 . Releu intermediar temporizat tip HI-a. 16.. Helen de protectie tip RTpC-1 . .. tip CRS-1 49 .... Tp-4.. ... _... 15. Releu primae maximal de curent independent RPTI 29. ... . 27. . . Releu intermediar tip RI-4 . a.. Relee de proteetie tip RG-1.. 19..... .

RELEU INTERMEDIAR TIP 1 2 UZINA HtECTROMAGNETlCA.LJRE?ll . CAlEA RAHOVEI 266 SUC.

2'4.7 Un Tensiunea max.S-7917 pentru Pentru executre TH-III. Produsul corespunde. .te~p?ratura mediului amhiant : ..05 sec. BOBINAJE: Tensiuni nominale: 12.5 W Tensiunea de tncereare a. de durata: 1. +35 °C . Tensiune min. ele se utilizeaza in cazul In care numarul sau capacitatea de comutare a.conditii de 6692-93 numere de cod: pentru -pentru RI ./50 Hs.. Nr.umiditatea relative in aer: 80 %. de actionare: 0. 110.. izoIatiei: 2000 Y c. relee electromagnetice eu armatufa basculanta.a. FUNCTIONAREA: Frecven t a ac tionarilor: maxim 2000 actioniiri/ora Timpul de actionare maxim 0. 220 V c. CONDI'flI DE MEDIU .1 Un 6 . Timpul de revenire: maxim 0.pnin spatele panoului cu ajutorul prezoanelor. Releele se monteasa aparent pc panonri si se pot conecta In instalatii in dona feluri (variante constructive). NI 791-59 pentru RI-l R.2 TH-III-TH 7926 1 TH-III-TH 7917 CARAct~RIS'fICI GENE'RALE 1. 48. c.l.prin fata panoului cu ajutorul plaeujelor . Releele tip RI-1 i}i RI-2 smt. contactelor unor relee din schema de protectie nu e sufieienta sau cind este neeesar sa se o.GENEBALITITI Releele tip RI-1 I}i RI-2 se Ioloseso in schemele de protectie ~i automatica din instalatiile energetics. 2. Numere de cod: Rf-2 RS~7926 medin conform STAS R:l. de infa~urari: f Puterea consumatai maxim 6.04 sec.ltiml 0 mica intirziere in actionare. timp de 1 rninut. 36.5.

R Tensiuneo nominola (V. 110 220 c. 4. la 1..c. SISTEM DE CONTACTE + 2ni Releul tip RI-1 are: 2 nd-+ Sarcini admisibile pe contacte: Releul tip RI -2 are: 4 nd Sorcino Tensiuneo 220 (V). Curentu( (A) 1 5 0.29 0.40 --- 29± 100 3 10 5 + - 0. de spire 2400±25 4100±25 8700±40 Diometru! sirme] Cu Em (mm) Q.14 425-t_ 40 240 150 2150 - + .2 0.._-- 19000±"QO 40000±o5 10000± 1000 0. lnductivc 110 220 5 10 c. VARIANTE DE BOBINAJE Bobino re!eului RP-19366 M RP-19_366 N RP-19366 0 RP-19366 P RP-19366.3.i.o._) 12 24 48 110 220 Rezistenlo (n) Nr.5 4 Felul curentuJui A'ctivc.c.1 Un.09 7 . 127 Materialol centectulul : argint Dureto de vioto in sOfcino : max. 8 000 aqionar.

COMENZI 5_ GABAR1lF 31 GREUTATJI. EXEMPLU: Releu intermediar tip RI-i. .pentru releele cu coneetare prin spateJe panoului.82.:' 5~~6 7L--J8 9 o---I'\IV\r-<:J If) I o--J -~~9 Gabarit r~~ SCHEMA LEGATURILOR ELECTRICE INTERIOARE ALE RELEULUI RI-l SCHEMA LEGATURILOR ELBCTRICE INTERIOARE ALE RELEULUI RI-2 106 X 136 X 142 mm . Greutatea: maxim 1. RS-7917. 86 X 111 x 207 mm . RS-7917.numarul de cod. cu eonectars prin fa ta panoului..pentru releele cueoneetare prin fa}a panoului..50 lei. CostuI releului intermediar RI -2. 220 V c. . 4. RS-7926: 1. Costul releului interrnediar RI -1.1 kg. 182.tensiunea nominala : .o.-J L. > 6.denumirea ~i tipul releului j . .forma constructiva (modul de coneetare in instalatie).50 lei. INDlCATl PENTRU 8 Pentru comensi se vor indica.-o.3 :~i~C·'~ o.

RELEIUI INTERMEDIIAR TIP RS-70. RS-70660 3 UZINA ELECT'ROMAGNETICA CAlEA RAHOVEI 266 BUCURE$TI .6S9.

48. 125. cu 0 rmoW r6 mobile. 'f.c. 380.. 30 VA In c. . timp de 1 de 0. . VA in c.2 .. . Variants constructive. 500 V. octionorl lor rno x.exeeujie inchisa RS-79659.. 220. de duroto : 1. Releele in executie TH corespund ST AS 6692-63.c.c.temperatura mediului inconjurator: ~20o . 36. Pentru exeeutii TH. 3 ..o. . 1'10.1 Un. inf6~ureri : 1. 40 ms. 10 .o. Tensiuned min. TH-70659. .executie TH-III.a. 8200 2200 n n a vc.exscutie deschisa RS-70660.c. Conditii de mediu pentru exeoutii normale . V.c. 50 Hz.8 Un. '24. abur. bobinei sou Putereo consumoto : 2F recvento ACT'IONAREA 8 Win c. Ele S8 compun dintr-un circuit magnetic en jrifa~urare l1i maxim 8 contacte cu rupere dubla. 220 V. 48. Releele in executie norrnala corespund NI 1117-62. Tensiunea max. cu armature mobil6 Tensiunea tiei 2500 minut.umiditatea relativa a aerului: maxim 80%. 110. Tensiunl nominale: 12.c. de cctionore incercore a izolnV. deschi~. gaze sau alte substante active. conditii de mediu conform STAS 6692-63 CARACTERISTICI GENERALE 1- BOBINAJE Rezistento maxima pentru 220 pentru 500 Nr. c.medii lip site de prat. 24.GENERALITATI Releele tip RI-3 se utilizeaza In instalatiile de automatizare ~i ac~ionari electrice. +36°C.' Timpul de' cctioncre (10 Un) max. 60. inchisc .j50 Hz (S!lU 60 Hz: 10 cornondc speciolo). 1 200/oro . 42. no.

13 0.5-5 Z 60 l 60 T 60 R 60' 12 V c.20 0. 24 5-() Hz 42 48 110 125 220 500 24 60 Hz 380 12600 23400 285 570 1000 1140 2600 5200 3000 9000 R l T Z M N 5 21 93 4.17 0. splre 10 Cu Em (mm) E F 0 G H I K 60 110 5000 6200 1340 2600 4000 0. 4.c.!)±lO% 25 93 230 350 54C 2300 8200 1.':. Tensiunea maxima pe contacte: 400 V c. 20 A. sau c.11 0.3.23 0. o MOO N 60 60 P 60 Nota: 5 60 42 48 110 - 125 220 380 500 57 75 310 1000 1170 950 2170 2500 4350 7500 10000 0. SISTEM DE CONTACTE Releele tip RI-3 pot av~ ~J: sali ~ eontacte normal inchise ~i normal deschise.40 0.c.23 12000 238 476 830 0.80 0. eu rup' :trill} .a.1 Nr.timp oelimitat. Durata de viata mecanica: 1.25 0. Curentul maxim de conectare: 5 A .40 0.18 0.08 220 12 V c.o. Durata de viata co sareini pe eontacte: in Iunctie de nurnarul ~i rnarimea sareinilor maxim: 1.106 actionari.35 0.69 3.25 0. maxim 0.a.75 8.3. Numerotarea contactelor precum ~i codificarea variantelo ae relee din punet de vedere at comblnatiei de contacte sint aratate in schema.5 0.5 11 0.5 sec. 24 36 48 (f. VARIANTE DE BOBINAJE CorCQSO bobinotc RP-24495 Tensiuneo nominolii 0 Relisten\o releului (V) 12 V c. Puterea maxima de cooectare: 440 W in c.13 0.16 0.11 Uzina j~i rezerva dreptul de a face modlflcar] 11 .17 0.35 0. 15 0 p 2200 130 370 1200 0. Presiunea de contact: minim 12 gf.90 0.55 0.25 0.~ la inchidere. Materialul contactului: argint. 1100' VA in c.106 actioMiri.c.o.11 0.

I 04 I.11 24 33 51 61) [2 .CODIFKAREA COMB1NATIIlOR DE CONTACTE v J.J 22 .

:: -c LU 0 ~ 0.: .l z V'l >« J: U Ul w 10 V w x w w i=..: W I- Z ::> LU ...: c. I Q.: Q.J LU 0.. ...-c ~ -J a: 0 Z I- ~ et -I V => 0..... :J 1-( (c:) ~l I) +4~ ~ Z (V) ('!") I . =t :r =:.:: ~ W Q.

97r2 89ZI_ RElEU INTERMEDIAR TIP RI'-3 IN EXECUflE lNCHISA PENTRU CUMAT NORMAL SAU TH .

E fANOU PENTItU RElEElE INEXECUTIE DESCH/SA 15 .COTE DE FIXARE IP.

79 X 94 X 56 mm.tensiunea nominala. Ia tensiunea nominal a de 12 V e. EXEMPLU: Releu RI-3.combinatia de eontaete .5 GREUTATEA $1 GABARIT: Gl'euta. releului intermediar deschis RI ~3. 89 x 97 X 134 mm. 6.tea: 1. RS-70659-52 adica: tensiunea 12 V.. ..c. INDICATII PENTRU COMENZI Pentru comenzr se VOl' indica: . 0.pentru releele in exeeutie inehisa .CostuI 180 lei. RS-70660releului intermediar Inchis RI-3. de cod al releului.nr.tipnl releului.Costul 215 lei. . exeeutie tnchisa. RS-70659- 16 .. . 8 contacte... . Releu tip RI-3 in executie rnchisa. Gaharit : 79 X 76 X 56 mm. .7 kg . executie deschisa.oi 6 contacte.pentru releele in executie deschisa.c. .c. ell 5 eorrtacte normal deschise ~i 2 normal tnchise.2 kg . executie deeehisa 4 ..

RELEU INTERMED'IAR TEMPORIZA 1 TIP 3 R5-71613 UZINA ELECTROMAGNETICA. CALEA RAHOVE! BUCUREsn 17 266 .

100. lore Garno limite de reg!C. de lnfasurari. Aceste variants se Iabuica ~i pentru climat TH-III: TN .71613 A TH . Temporizarea poate fi reglata continu . 1 O--O. 48.a.. 500 V c. +40°C. 110. HO. Rezistent·a rr{8. .medii lipsite de pral.presiunea atrnosferica : 760 + ~~mm Hg. abur.1---0.a.GENERALITATI Releele tip RI-3 temporizate se utilizeaza in instalatiile de automatizare ~i actionari electrice. .2~111~5 de ternpori(sec) .umiditatea relative a aerului .temperatura mediului arnbiant :-35°C . actionare RS-71613 A. eliherata). 220.20 %. Ele se compun dintr-un releu tip RI-3 cu 4 contacte (2 nd 2 ni) eu rupere dupla ~i un dispozitiv de temporizare eu mecanism de orologerie. . 18 NI'".xima a bohinei 8200 2200 n Q oentrn 220 V e. gaze sau suhstante active.c.S 0--11 O~5 . Precizia ternporizarii : ± 5 % din Iimita su perioara a scalei. 24.a.1 . CARACTERISTICI 1. sau pent. Variante constructive: ./50 Hz (sau 60 Hz' Ia comanda speciala) Varia tii pentru tensi unile nominale: +10% ~i . I.cu temporizare Ill.ln u-matoarele game limite de reglare:.~-a~ temporize ri i (sec) • 0.c. 36. 48. maxim 80%. T ensinnea de incerc are a izola ti ei 2 SOO Vi 50 Hz) tim p de minut. Puterea consumata: maxim 8 W in c. .2 .c. 24.. Pentru executii TH.H 500 V C. 125.. (cu armatura atrasa) maxim 30 VA in c. 42.5 0. (cu armature. 60.8. 380.0-10 0--20 I - 2~iO t. 22Q V c. BOBINAJE: GENERALE ~t Tensiuni nominale: 12. Releele se construiesc in exeoutie Inchisa §i corespund NI 2223-67.71613 R + CONDITII DE MEDIU .eu temporizare Ia -revenire RS-71613 R. .~20 i Eroare de indicare : : '15% din limitasuperioa1'3_ a scalei.). maxim 16 VA in c. conditii de mediu conform STAS 6692-63.

2. ACTIONAREA Frscventa maxima a actionarilor in limita permisa de gama de ternporizare, dar nu mai mult de 1200 conectarij ora, Tensiunea minima de actionare: 0,8 Un la 25°C in stare reee.

3. SISTEM

DE CONTACTE

Releele tip RI·3. T cu 4 contaete cu rupere dubla (2 nd 2 ni). Presiunea de contact: minim 16 gf. Tensiunea maxima pe contacte:400 V c.c, sau c.a, Puterea maxima de conectare: 440 W in c.e. 1100 VA In c.a. Curentul maxim de coneetare: 5 A - timp neIimitat; 20 A - la tnchidere, 'dar nu mai mult de 0,& see.

+

Durata de via.~a en sarcini pe contacte: in functie de uamarul ~i marimea sarcinilor, maxim 1.106 ac~ionari. 4._VARIANTA
Ccrcesc bobinctc RP-24495 D E
F

MaterialuI contactului: argint. Durata de viata mecaniea: 1.106 actionm.

DE

B0131NAJE

Tensiunea nominol6 a leleului (V) 12 V c.c, 24 I

RetistEln\,o (O) ±109/0 25

NI,

spire

0

Cu fm

(mm)

93
230 540 2300 8200

1340
2600 4000 5000 6200 12600
I'

G
H I

K

60 110 220

36 45

350

0,35 0,26 0,20 0,18 0,16

23400

0.11
O.OS 0,60 0,55 0,40 0,35

Z
l T

R

12 V co. 24 50 Hz 110 125

1,1
4,5 15

I

5
M

48

42

o
P

N.

21 93 130 1200 2200

:220 3S0

370

500 '

12000

9000

285 570 1000 1140 2600 3000 5200

02'5 0':23
0,13 0,11

0,17

Z 60
R 60 L 60 T 60 S 6C M 60 60 o 60 P 60 Noto N

12 V C.o.
24 42 48, 110 12.5 220 360 SOO
;,~;

I
I

0,69
3,75 8,5 11 57 75 310 1000 1170!
de

I
I

238'
476 830 95o" 2170 2500 4350_ 7500 10000
odif ico

0,90
0,55 0,40 0,35 0.25 0.23

! :
II

I
I

,~~~--~----------~--~----~~----~~----'
:
Utino roze rvd

I

0, 0,13 !) 1'1

"U'

dreptlJf

0

fote

m

n.

5. GREUTATEA

~I GABARITVL

Greutatea maxima: 1 -kg. Gabaritul ; 89 x 97

x 134 mm.

6. INDlCA'fII

PENTRU

COMENZI

Pentru comeasi se voe indica: - tipul reIeului; - Dr. de cod ~ varianta releului ; - tensiunea EXEMPLU:

- temporizareamaxhnl; adica:

nominalii. Relau tip RI-3 T, RS--71613 R, 5 see., 220 V. c,c .•

-

Releu temporizat tip RI-3 T ell temperisare la revenire in gama 0-5 see., Ia tensiunea ncminala de 220 V e.e. Cost ul releului intermediar :temporizat tip RI -3 T, RS-71613: 475 Jei -

RELEU INTERMEDIAR TIP

3
PENTRU LDE SAU LDH

_I .- RS.70449

UZINA

ELECTROMAGNETlCA,

CAlEA RAHOVEI 266 BUCURESTI

~

tfiifr.rlnt
21

25 0..e050 bobinoto A DE BOBINAJE. . D.c.35 0.bobinei 2 500 V. Hezistenta maxima a bobinei 8075 n pentru RS-70449 A.3 94 23 1900 2200 O. timp de 1 minut. Frecven taac~ionarilor: maxim 1 200/ ora.10 0. 110 V. CODIFICAREA COMBINATIILOR DE .altitudinea maxima: 1 200 m.o.c.temperatura mediuhri inconj urator: :-35°C .25 0.25 A.c. Ele au urmatoarele numere de cod: RS-70449 A. C. MateriaIul contactului: argint.e. Timpul de actionare (Ia Un): maxim 40 IDS. sau locomotivei diesel hidrauliee (LDH 1250 CP). Durata de viata mecanica: 500 000 actionari. Ele se eompun dintr-un circuit magnetic ou 0 Infa~urare ~i 4 contacte.c. spire 227000 15100 2600 560 2600 1250 12000 12000 0 (rom) . Nl'. F .5 0.pentru LDH TH-70449 A. Durata de via~a cu sarcini pe contaete: 50 000 actionari Ia 1.c. abur.c_~.c. V. v X Y C B ~ 175 150 24 0. F . 50 Hz.' !.la relesle pentru LDE RS-70449 G . .oCONTACTE Tensiunea de tneereare a izolatiei . 0.pentru releele in exeeutie THA-I1I.c. substante active. C.OS 0. ·A.c.la releele. Releele se fabrica in executie lnchisa ~i corespund NID 1510-67.5 A ~i tensiunea de 175 V C. E.c. 0..13 A.c.c. V. +50°C j .GENERALITATI Aceste relee facparte din aparatajuI locomotivei diesel electrice (LDE CoCo 2100 CP). gaze.12 0.medii Iipsite de praf.11 Noto : Uzino i~i rezervil dreptul de 0 face rnodificcr]. Presiunea de contact: minim 16 gr.VARIANTE RP Co.c.75 22 AS TH V.. de infa~urari: 1. 130 8015 3480 93 5. 22 31 40 t. D.c.umiditatea relativa a aerului: maxim 80% i . Reiisten\o (0) 24495 Tensiuneo sou curentul releului Nr. E. Conditii de mediu : . V.

I'".. +1 ... o r-.... 0 Ill:: .f'"":I -e- I r-.:..J c o I I a.... 0 o c-e ........ o I'"I II') 'N o ci >r> I'"- .......... o o ci N +l >r> ci .... Nt'\( 00 ('I'"JI C\l' N -d UJ o « N I o N . .... o +1 c5 .. 0 .: 00 ".. VI ?s~?f~ 0.» Z co I- ... . +1 c5 N <5 . N o .<01'"-'0 .. '" "-' ..-.:IJ")N~a)~ ____ 0.N I'" I I .: 0~ I .. o N x I z :r: J: :x: 'I C\t. o U ~ o U o "' 23 ....

.-sl(Jneo (Y.c. 24 EXEMPLU: Releu tip RI·3.o.e!e revenis e 1 -30% 15 + 10'/0 ' --30~/.'. .io i rt I 130 2 2 I " - I 8 2~o 17\ 52 172 263 173 174 175 2 2 4 0 a 53b I 8 j' a I ~cherlia· LOf-. fNCHISA GREUTATEA MAXIMA: O.oZ I re (Ac.c.c.85Dkg Pentru comenzi .ol6 (V.pozitia in schema LDE san LDH. RS·70449: 165 lei.C. pentru LDH. .70449A TH-~7(l449C 110.teh ni ee Ter.+10% TH-70449D TH-10449E de de o qiono. de cod si varianta .) con loctelor . Ca. ' _ _ O.ntc cte NI I 0 I RELEU INTERMEDIAR IN EXECUfIE TIP RI~3 PENTRU LDE.ractli!: ri:rt lei . .ce.nr. pozitia 185 din schema LDH.) Ten<iune<l (V.c.) maxi·"T Cvr eru norrrlnot cl contoctelor Putereo . RS-70449-G-22.(A. 2 .) I de i 130 2 - _ I ) - _.) 01 bo- 0. - - I I TH-70449F - r ensiuneo (V. pozitia 185· H din schema LDH.75±O.Ol Oi~5 (A.TABEL NR.2S±o.c.c.rit bmei O.) ! TH~.c.2 --- Cu rent de octlonc Cure.o rno (W) Po~'1. Costul releulni interrnediar tip RI-3 pentru LDE sauLDH.comhirratia d~ eontaete .THA i TE-55 TE-31 TE-32 I 4 0 4 0 I I I 4 0 4 Coruo cte NO Co.c. adica: Releu intermediar tip RI·3 pentru LDH eli 2 contacte normal deschise ~~ 2 normal inchise. elBo rner'l~fr. - 02 130 130 2 130 2 8 r'LQmir:.Jmot.) de regim - Curent de r~1fnefe (Ace) Ienviuneo 0 - _.'~±O. .se vor indica: ~ tipuJ releului .CO('lSL..

CALEA RAHOVEI 266 BUCURE?TI . RS-71574 R5-71575 Rls UZINA ELECTROMAGNETICA.RELEU INTERMEDIAR TIP .

se pot executa relee §i pentru alte tensiuni nominale normalizate. e. 0.GENERALITATI Releele interrnediare tip RI-4 ~i RI-5 $e utilizeaza In instalatiile de automatizare ~i onmanda a masinilor-unelte ~i a altor instalatii de automatizare. 48. ~i 17' 800 n pentru 220 V o. 110. 24.prinderea S8 face cu ajutorul suruburilor ~l a placutei de Iixare.c~i narilor: o maxim 3 600 coneetari lora. 24. 60.c.. Num~ de Hlfa~urari: 1. Frecven t. Timpul de revenire (Ia tntreruperea tensiunii nominale): rnaxim 45 ..1 Un Tensiunea minima de revenire a armaturii: 0.ms. Puterea eonsumata: 3 W tn. Timpul de actionare (1& tensiunea nominala): maxim 50 ms.a. 48. gaze. c.a. substante active. Heleele tip RI~4 sint prevazute cu fi~e pentru sod~l oct. 220 V.75 Un pentru relee de c. Ele au urrnatoarele numere de cod: nS-71574 pentru RI-4" RS~7r575 pentru RI-5. FUNCTIONAREA 12. Conditii de merlin: . 125. Bezistenta bobinei: maxim2600 QpeIitru220V c.umiditatea aerului: maxim 80%. Amhele tipuri de relee se Iabrica nurnai in exeoutie deschisa ~i corespund Nl 1797-65. ~i 10 VA cu arIllatura deschisa.a a. 100. CARACTERISTICI GENERALE 1.. iar Ia reIeele RI-5.c. abur.a. BOBINAJE 2.a./50 Hz sau 60 Hz 180 eomanda speciala. • . Tensiunea maxima de durata: 1.15 Un pentru relee de c.al.temperatura rnediului inconjurator: . Ele se compun dintr-un circuit magnetic eu inJa§'urare ~i un sistem de eontacte diferit pentru RI-4 ~i RI-S. ' +35°C i . Tensiunea de mentinere: 0. La cererea heneficiarului. 220 V c.85 Un pentru relee de e.mediiJipsite de pral. Tensiunea minima de aetionare: 0. 90 110. ~i 6 VA in c.5° . : c Tensiuni nominale: i2.a (se admit vihratii) " 26 . 0.35 Un pentru relse de c. Tensiunea de incercare a izolajiei : 2 000 V /50 Hz.7 Un.c.c.

106 ac~ionari.o.I .~. combino\. SISTEMUL nE CONTACTE . maxim 1. 27 .Jo-o • _"oJ "..IANTE DE ECHIPARE CU CONTACTE -.stente £!xistente 10 RI-4 Co... cos 00.~-. ~ ~-.. -n-! Codiiiearea eombinatiilor de contacte pentru RI-4 ~i RI-5 este aratata in tahelul nr. sau o.:'~binctii r I 1 '0 Ri.4-88W Curentul maxim 10 A Curentul maxim de durata: S A Materialul contactulni: argint Durata de via~a mecanica: '1. ...A- I 002 003 004 o- L_~: _ . 1Presiunea de contact: minim :l5-. 2ni 3ni 4ni 1c 3 ) .106 acjionarL R de conectare : L=0 VAR.2. i i I 4 1 2 0 0 €l - 0 0: 0 0 0 0 0 0 0 3 .gf Tensiuiiea maxima pc contacte: 220 V c.l~I"·~~ ":::'. •~ ~ . [.. Puterea maxima de conectare: --440 VA. ~-.3.numarul ~i marimea sareinilor.. Durata de viata in sarcina: in functie de .__ ~ _j I ~~ 1 I ~ I ~ 4 _ ~__ o 0' I .stent6.r::..5 I 100 200 300 400 010 020 lnd '2nd 030 040 001 ~ 3nd 4nd 1 n.. Cornblrmti] 'de contccte dt! eontccte eJli.i lor de eontocte Codificerec Numorul felul centectelor ~i de celocne 1 2 Nr.c. 0 0 0 0 t ! ----' ___ _~_ _l___~__ I 0 0 repr ezintc combino tio ".a..

pentru RI-5. la tensiunea de 48 V c. 5.J__ I 13000 l~COO 2900C 6800 8500 0:09_ 10 j'._-. .g1--~5. Gab8lit: 42 x 57 X 120 mm pentru RI-4 toate variantele . Nota: Uzin. 3~OO I I -~-. 48 V.nr.%0~~50 iTensivn~:--~:m-. RS-71575: . 90 mm. CostuI releului intermediar RI-5.\1 .08 --'- 0. COMENZI: PENTRU EXEMPLU: Releu tip RI-5.2 grope de eontacte.ce_ 48 60 I I 26001_08.a t~i rezerva oreptul de a face modificai"l. Costul releului intermediar RI-4.48 V c. spire nola i~' 42' (Vi -'. (0) i l i NI.2400 6000 2150 0.11 0./50 Hz.s.15v.0 1 ! 110 .-0 r ~p~i'. RS-71575-040. 0.pentru RI-5 variant a cu 4 grupe de eontaete.~45 lei.a i 125 550 95 .OS _ • Aeeste variante de relee se executa ~i pentru 60 Hz.. .83 lei. 4100" 5600 II 0.4. de cod. 60 X 46 X X 70 x46 6.{I ·1-'1---2-~--+----1~-·i-~_'__- +-1--~g0 Cu Em {mm) ) I·· I Diometrul sirrnei I o . ! 1680 3600 .}50 Hz.l~n~o. pentru RI·5 varianta eu 1. care reprezinta eodifiearea . . VARIANTE DE BOBINAJ r IT1.E F 6 ! c .tipul releului.17 100 50 Hz' 110' 125 750 950 ----i----. RS·71574: . gO:. GREUTATE §I GABARIT Greutatea:pentru RI-4 sau RI-5.18 0.tensiunea nominala: combinatiei de eontaete.- 90 .300 kg..a. 60 x 46 x 76 rom.10 H J 220 i I M 12 24 V.t. 220 jl 17800 . Pentru comenzi se vor indica: .nr.maxim 0. 4800 I .-.a . . 2S .9_9 10 2_50 lOBO 1750.__ _ Q K L N -.07 O. varianta eu 3 grupe de contacte.12 0. INDICATII 90 rom. adiea: Heleu intermediar tip RI-5 eu 4 eontaete normal lnchise.}-~~-z.

..._- . Releu tip R..-4 cu 3 contccte inchise normal max. 1.57 29 . ~ ....2 mox.Ii....

I.Soclu! releului tip R.-4 cu 3 contacte normal inchise fJ?Clx.35 .

CO t~~------~~~-------~ I _I .RELEU TIP RI-5 CU UN CONTACT COMUTATOR mox.

70 .RElEU TIP RI-5 cu 4 CONTACTE NORMAL !NCHISE max.

CA'LEA RAHOVEI 266 BUCURE!. 71276 7 UZ1NA ELECTROMAGNET.RElEU INTERMEDIAR TIP RS.iTI 33 .lCA.

1 Un. Presiunea de contact . Puterea consumata (d e bobina sau electromagnet): 8 W in CJ·.a. durata: 1.acte. minim 12 gI.GENERALITATI Releele tip RI-7 se utilieeaza in instalatiile de automatizare. . o.medii lipsite de praf.380. Releele se Iabrica in executie inchisa cu RS-71276 S1 in execujie TH-III.. actionare : 0.c. Materialul contact ului: argint. 48.a. 50 Hz timp 1 min. un sistem de hlocare mecanica a arrnaturii releului RI-3 in pozitia Iinala ~i un electromagnet pentru deblocarea releului.ri: 2 (una pentru actionare lji alta pentru deblocare). Puterea maxima de conectare: 440 W in c. 110. 24. 36.temperatura mediului amhiant : . Durata de viata mecanica: maxim 1.3. CARACTERISTICI :1. Infii~uriJ. precum ~i codiiicarea variantelor de relee. comanda ~i sernnalizare..c . abur. jar bornele IP-20. 16 VA in 0.1a inchidere.c.c. Durata de viata cu sareini pe contacte: maxim 500 000 actionari la 4 A. sau 2200 n pentru 500 V c. suhstante active. din punct de vedere al combinatiei de contaote. 34 . . 110. Tipul de protectie IP-30. DE CONTACTE Releele tip RI-7 pot avea 7 contacte eu rupere dubla (normal inchise ~i normal deschise).220. SISTEM maxim 1200 lora. BOBINAJE Tensiuni GENERALE nominaIe: 12.a. Numerotarea ' contaotelor.8 Un. maxim 40 ms.umiditatea relativa a aerului: maxim 80%. Releele alimentate in c. 48. maxim 0. Curentul maxim de conectare: 5 A .a.125. 1100 VA in c.35". 2. 110 V c. ..a. Tensiunea maxima pe contacte: 400 V c. Nr. Rezistenta maxima a bobinei: 8200 Q pentru 220 V c. eu TH-71276 :/ corespund NID 2544-69: Conditii de mediu : .tim:p nelimitat 20 A . +35°C. 24.. ACTIGNARE Frecventa actionarilor: Timpul de aejionare: Tensiunea minima de Tensiunea maxima de 3. . . Tensiunea de incercare a izolatiei: 2500 V e.5 sec. sau c. sint aratate in schema codificatiilor de eont. 42. 60.106 aotionsri. /50 Hz san 60 Ih.c.500 V. Ele se compun dintr-un releu tip RI-3 modifieat.pot fi utilizate pina Ia +40"C. 220 V c.. gaze.a.

maxim 1. de cod al releului .tipul releului .o.c."O'O R I (orr.23 0.oso -' 1ReZlster>to 'nemine 0 0 (0) --'-100 releului (V) I •• /0 .c.nr. dreplul a face 5.55 . 24 50 H~ 42 125 1. RS-71276-43.'0 1(::leulw' (V) (fl) ! Nr. .4. ~":. 24.i 380 500 12 V_co. 24 36 I I 68 110 220 ~_~ . restul datelor fiind aceleasi ca la exseutia normala.75 I 8.35 0. spire 0 Cu (mm) 0. Pentru executie TH.inale: a 100. ..5 11 75 310 1000 1170 57 i f .. Co reo so bcbinoro 0 E RP--24~95 Tenstuneo Rezistenta nom. 6.60 HI 42 48 110 125 220 JeD rezerva no 21 93 130 370 1200' I 2200 0. Gabaritul : 145 X 89 X 134 rnm.c.69 I 3.55 0.17 ! I : lOboo ____ l. ______ ~ de 2170 2500 4350 750D modiflcCi 0.5 I 285 570 1000 1140 2600 3000 5200 9000 12000 238 476 830 950 0.35 0.11 0. Ia tensiunea de 24 V c.- Nr. tensiunea 24 V c. adica: Helen tip RI-7 eu 4 contacte normal deschise ~i 3 normal inchise.35 0.23 0.17 0. VARIANTE DE BOBINAJ I. INDICATII PENTRU COMENZI Pentru comenzi se vor Indica: . lS 4. GREUTATE '.5 kg.11 0. 0.tsnsiunea nominala. sPire! ± e:--~:-E~l (mm) i 1340 2600 4000 5000 6200 12600 I 23400 F G I K H· 48 12 vc.1 I ! S M no 48 i I N 0 p 7. 25 93 230 350 540 00 II ~o 0.16 0. EXEMPLU: Helen tip RI-7. ___ .13 0.-- Tens iurveo f . pentru climat normal. .20 0.08 __ .25 D..combinatia de contacte. R L T S M N i 60 60 60 60 60 60 I I I I 60 0 6D P 60 NolO 500 .11 ri.40 0'. _--_..____.25 0.90 0..25 0. .40 0.U"nai.80 Em I I I i 12 vc.1 GABARIT Greutatea. comanda va contine TH-71276 in Ioe RS-71276.13 0.13 0.

.::.CODIFICAREA COMBINATIILOR DE CONTACTE RELEU TIP RI-7 (desencu cote de gabarit ~l .:_:..:-"-5.. RS-71276: 325 lei. .t2~ _ Costul releului interrnediar tip RI-7..L 36 ----'f.

...@ iii. .. ••.. RS. '. •••.. . CALEA RAHOVEI 2(56 BUCURE$TI . •• ..e ••• '' - . 71690 I· UZINA HECTROMAGNETICA..F.R..•• }? I •• ' ... .iiiii •••• .£... .'" .. . ~. . ' . .. 71689..RELEU INTERMEDIAIR" TIP RI· 8 ~iRI . .9 PENTRU C... . ..

presiunea atrnosferica : tacte. 35°(: • 7-60 + ~~mm Hg. gaze.atea relativa a aerului: maxim 80%.GENERALITATI in instalatiile Releele intermediare tip RI·8 ~i RI·9 pentru CFR sint utilizat.pentru RI·9. Produsul corespunde NID 2543·69. 1 Corocteristici Pu te. 30 5_.e de tncalzit ~i iluminat (vagoane de calatori).un capac de protectie. Ele se compun din urrnatoarele parti principale : . 30 5.doua grupe de contaete 'j . substante Numere de cod: RS·71689 . Conditii de mediu: ._ 15 70 600 4. . RS·71690 .un electromagnet eu clapeta cu o isingurii infa~urare.. transparent pentru grupele de conHeleele se executa in variance nedebrosabila.pentru RI·8.umidit. . . eo mo 10 tens.. active.tncsperi cu temperatura mediului Inconjurator : .. 30 53". Lirnpu] 'de Tirnpul de Sensibihldtea de fl. . CARACTERISTICI GENERALE TABEL NR. +50°C...)OOQ 38 .atmosfera Iipsita de prai. abur. rnc x (W) o ctionore (rns) revenire (ms) (mW) 5_..lnc\ionare RI--8 3 5_.5 RI-9 xi me consu rna to.

N a::: Z 39 .

max. 110 125 ve. 1 A.a. 2.pe contactele normal tnchise. de ac~ipn6ri tie in func- 5.c . releul fiind neatras . 5 A.c.t normal int(irit max. 3 Cerccterisrielle pe so rcini Curentul Tensluneo Putereo de de de contcctelor rezistive rupere. 100 IN 107 250 VA Nr.o. 250 250 V.c.c.3 A.c.c. 110 125 40 N. IN v. . 40 125 IN VA maxim.c.5 A.c. 250 'I/. 250 V. minim 20 gf ~i maxim 45 gf .o. 2.«.o.107 de sorcint 110 .C.2. RI-8 norma! 1 R!-9 intor.c. V. A. Materialul contaotului: argint aurit (pentru RI-8) ~i wolfram (pentru RI-9). lucru. max.5 A. 100 IN 250 VA 125 VA ma~im.c. ekRACnm$:TICLLi} EONTACTELOR FE \$aaCINl BiB~lST-l¥E ~ I-NOO'(1~fW~ $$N"T t'rciNFtJRM 'fUEl:.C. 2.actelor sint conform tabel nr.c. Presiuni de contact minim 16 gf ~i maxim 35 gf .c.c.c.pe contactele normal desehise.o rupere. S A.«. .a.c.c.o.3 A.o. V.c. ~ ~J: 4 TABEt NR. releul fiindatras.c. SISTEM DE CONTACTE Comhinatiile cont.c.

09 VJ DIN 46436 l 0.O. 2. Nr.e.e. Nr.12 Conductor CU Em LO.c. 110 125 max.«.o. de cod. circuitului de de de rupere. lucru.c. RS-71689 RS-71689 RS-71689 A-D E F Miez bobinat Rezistenio (n) A C l000±10% 3OO±10% 400±10% Diorn.c.5 A. func20 60 250 '250 50 125 V.11 VJ DIN 46435 RP--301524 RP--301524 RP. N.c.13 VJ DIN 46435 6900 0.5 A.c.TABEl NI contocte! Co rccteristicile lor pe sorcini inductive Curent RI--8 normal RI--9 intorit 1. V.o. Ac.12 VJ DIN 46435 L 0.5 125 A.5 A.C.o. 0.c. Co rode ri5t jc.5 A.c. 0. 1 25 Ac. sirmei (mm) Conductor Cu Em LO.c. 110 125 20 V.13 . de tie de cctionor! scrcini 5. max.5 i Putereo ropere.c. L R"COS'll 0.c. V.c.5 A. 0. sirrnei spire (mm) 11000 6400 7200 0.o.c.c .o.c.c. 2.c.o. 250 250 75 150 V.301524 B - 0. 6 -.005 = s. spire Diam.c. W VA NT.. 5 Nr. V.10' 107 TABEl NR.09 0.c. normol intori! 1.o. de cod RS--7J690 A Corco so bobincte Rezrstentc (0) RP-··-301535 400±'0% I I Nr. V. in W VA maxim W VA 60 W VA maxim.11 TABEL NR. Tensiune max.

l.D//aoe/'C'_ eece« TIP j)t"COjJC7reo RI-8 NEJ)£8RO-$ABIL I/? jJO/lOO. 42 ..1I i--~~'_-'·----i ---- I __ // r'---'-....<:.:1 __} ~i!!2!!}LL RS-7!774- ~- 5_I __f cooac ' /8 Relet! CC/ Vedere dh spole C(/ de jJro7'eC/iB r 9d{/c"/ '* J reltwlo/ ...

~(J __ ~~ I Re/ev co caoac de pro/ec!ie !Jecvporeo .. 2 ".3 .=j Grv..+=~~28= .0 jJoaov T REt.9 N£IJEBROyA8IL 4... / _I I 12 1-----_____:~__"g. t.EU rIP RI-..

. care tnssamna: Releu intermediar tip RI-8. RS-i1689..denumirea ~i t.. in Iunctie clorita.pentru 130 g .. . avtnd contactele: 1 Nd l?i 2 nd.nr. .4. -... B.pentru 70 g . - DE GREUTATE .varianta releului. INDICATII PENTRU COMENZI Pentru comenzi se vor indica: .. GABARITUL 1'.pentru 60 X 60 X 26 mm . ~ - Gabarit: 51 X 44 X 195 mrn .!i=·~". -~_" --_ . . EXEMPLV: de comhinatia de contacte Releu intermediar tip RI-8. RI-9 pentru CFR RS-71690 R I-8 pentru CF R R S-71689 1251ei 108Iei Costul releului intermediar Cost ul rel eul ui interrnediar .....pentru RI-8 RI-9 RI-8 RI-9 Greutate : 5.. _ - - _- <: '-.:~ - - I.ipul releului. .... 1- - -:- .. de cod.. RS-71689 B..

DE liMP TIP UZINA ELECTROMAGNETICA. CALEA RAHOVEI 266 BUCURE?TI .

sub stante active. conditii de mediu conform 0 + STAS-6692· 63. gaze. Prod us ul cores punde NIl 794-65 are cod ul R S. ACTIONAREA Releul tip RTp-4 este un releu eu t.5°C. 50Hz. 35 °c . .9 Un.pentru executii TH. . .+ GENERALITATI Releele tip RTp-4 se utilizeaza la instalatiile de automatizare ~icornanda a masinilor-unelte ~i a alter instalatii de autornatizars. un reductor §i un microintrerupator.emporizare numai la act-ionare.a.5 sec. Tensiunea maxima de actionare : 1. Timpul de revenire al sistemului mobil: maxim 5 sec. Limite de temporizare. Limite de ternpcrizo re (sec) Grado!iile de pe codronui (sec} reteului 71029 A 71029 B 71029 C 2 25 8 100 48 600 o o o 20 2 5 10 40 4 60 6 15 80 8 20 25 100 10 I min. Revenirea contactului si sistemului se face numai la tntreruperea alimentarii releult'. MICROMOTOR Tensiuni nominale: 24. conform tabel: NT. 46 Precizia temporizarii: ± 1.1 500 V c. 2.5 % din limita superioara a scalei. 220.1 Dn. RS RS RS de cod. 380 V c. 110. Tirnpul de revenire al contactului : maxim 0. Pozitia de lucru : verticala. Motarul sincron ramtne sub tensiune pe timpnl alimentarii releului. + CARACTERISTICI GENERALE SINCRON 1.mediu lipsit de praf.i. I 'se~-'sec. abur.tern pera t ura mediul ui inconjura tor: . Puterea maxima consumata: 20 VA. 50 Hz. Tensiunea minima de aetionare : 0. Releul este compus dintr-un micromotor sincron cu autopornire.a.umiditatea relativa aer: maxim 80%..71029. Tensiunea de inoercare a izolatiei:. .. Conditii de mediu: . Inclinarea maxima admisa: 1a 60 fatii de orizontala.I II.

RELEU DE TIMP TIP RTp-4 Oecuparea in ponou ~--------------------------------~~~~---- .

! 1$&1 §{~ ". 250 V o.360 lei. 0. GABARITUL ~I GREUTATEA Gabarit : 120 X 120 X 150 mm Greutatea: maxim 1.2 A c. . RS-71029 .:. 48 . 25 sec.A. releului 3.a. RS-710·2~. 110 V c. Curent maxim de conectare: 4 A c. Costul releului de timp tip RTp-4.tensiunea nominala.c. INDICATII.temporizarea maxima.. de cod ~i varianta .:'\J 51 ~ 1'. . SISTEM DE CONTACTE 380 V Contacte : 1 comutator Tensiuni maximo de conectare: o.nr. 5. EXEMPLU: Releu de timp tip RTp-4. .106 actionari. PENTRU COMENZI Pentru comenzi S8 Val' indica: .5 kg.denumirea ~i tipul releului . 4.c.a. Durata de viata mecaniea: 1.a. 2 t Schema Bornele 3J 4f //4< legoturi1or interioore sint vo zute din spatele Fixorea releului./ 50 Hz..

RELEU DE liMP TIP

p",.-

5
RS-71806

i

~.
'.

r
l

UZINA

ELECTROMAGNETICA,
RAHOVEi 266

(ALEA

BUCURE~TI

+

GENERALITA'fl

Releele de timp RTpa-5 stnt destinate sa functioneze in schernele de protectie l}i automatisare pentru obtinorea anor cornenzi t.emporizate. Releele stnt de tipul cu electromagnet. in c.c. ~i mecanism de otologerie. Releele se compun dintr-un circuit magnetic, ell mecanism de orologerie care realizeaza temporizarea, un numar de contacte instantanee temporizate l}i alunecatoare, dispozit.ivul !}i scala pentru fixarea t.emporizarii, indicatorul de Iunctionare cu buton de readucere manama, soelu tip ii§a §i priza respectiva cu capac din material plastic, minerul de man evr are. Variantele constructive: conform tabel nr. 1. Releele sint de tip filla pentru conectare in instalatie prin intermediul prizei ; priza poate Ii de dona fslnri : 1 - cu borne de conectare a conductorilor prin rata panoului ; 2 - Cll bucse pentru conectarea conductorilor prin spatels panoului,

Conditii de mediu :

- temperatura mediului ambiant:30°C ... 40°C; - umiditatea relative a aerului: maxim '80%; - presiunea atmosferica: 760 ~ ~ mm Hgj

+

- medii lipsite de praf, pulberi conducatoare electric, substante active chimic, Produsul corespunde N I 2643-69. Produsul in exeeutie THA-UI corespunde STAS 6692':63.

50

.r

In

-N

..;

~
u

"

2- ~ c !! E
---1

~

i
I

I

51

"_ 3 8 4 6 110 al .3 3.2 3 6 14 ·1.r..Q pentru releul de 220 V c.5 0. ./SO Hz. Bezistenta bohinei: maxim 1750 . BOBINAJE Nr.. 2.5 7 116 8 18 i 9 20 II ~ec sec sec I_o~__ I2 i.. 2 1. 1. 0.CARACTERISTICI GENERALE 1.maxim 30 .5 TABEl NR.( • 52 .25 0.a. nr.2 0.5 I I ! .i 4 5 12 Timpul de revemre mecanismului . Temporizarea reglabiHi eontinu in limitele gamelor. Principalels earacteristici ale releelor sint cuprinse in tabelul 2. ACTIONAREA Tensiunea maxima de actionare: 1.\". de infa~urari: L Tensiunea de tnceccare a izolatiei: 2 000 V c.__ I~ 0.1 Un. conform ! i I ~'·h.8 2 .4 1 0.1 0.6 1. timp de 1 minut..f!. ___ 1 I2 r-' -__ ~---" ."\ sec "t..

la contacte temporizate .20 450 1750 2000 4250 5000 9800 18900 0. Materia-ltd de contact: argint.44 * Slrmo este ~u. Iii felul contactelor sint aratate in tahel nr. eurent maxim de conectare : 5 A . 3 A . r" VARIANTE DE BOBINAJE Boblno ass.eontacte finale.minim 2 gf . 1 Contactele finale ~i alunecatoare sint temporizate la inchidere. Puterea maxima de conectare : 110 W sau 500 VA.2 0. . Ern tereftolic .31 0.c.c. Durata de viata in sarcina: maxim 5 000 actionari.29 0. sau e.c. Tensiuni maxime pe contacte: 220 V c. spire Diernetrul sirmei (mm)· 0 E 24 48 60 110 '22{) 20 80 1.14 __J 0.la contacte instantanee. RP-302132 A B ( Tensiunec nominata (V. SISTEM DE CONTACTE Nr.minim 8 gf .contacte instantanee iii .alunecatoare. Durata de via}a mecanica: maxim 5 000 actionari.) Rezistenla (1 Nr.3. Presiunea de contact: .a.

:. 5~ C"''. 0<::0' ._If) tV VI :0: o0 ~c. 0. 01Q) I O)~ -0'- ::l Q)C ~ (II 00:. I o U ::I (l) 08 Q) )( VI Q) Q) C c·- § I I I I~ I .If)- o I I- a. ~ t! 54 .

@ P/?IZA riPe-Slo RS 71944A 631:0.1 PrizQ tip CS-16 pentru conectare spate. .L """33 i?ehUGtA' Prize tip CF-16 pentru consctare fato.

RS-71806. Masa prizei pentru conectare spate: maxim 0.tensiunea nominala . numarul de cod RS-71806.c.temporizarea maxima . 220 V c. EXEMPLU.5. temporizarea maxima 3. 6. Prizele pentru conectarea releelor in instalatie se eomanda ~i se livreaza separat dupa urrnatoarele coduri: 1.35 kg. Releul RTpa-5 3.c. . Priza CS~16 (RS~71944-A) .3 kg.pentru conectare spate. GABARIT ~l MASA Gabaritul releului: 90 X 114 X 150 mm.pentru conectare fala. Gabaritul prizei pentru conectare fata: 84x 145 X 33 mm.. Gabaritul prizei pontru conectare spate: 84 x 145 x 29 mrn. tensiunea nominala 220 Vc.numarul de cod.5. adica Releu de timp tip RTpa-5 cu temporizare la actionare. Masa prizei pentru conectare fala: -rnaxirn 0. .5 sec. Priza CF-16 (RS-71943-A) ..tipul releului ~i varianta Iunctionala . . Masa releului: maxim 1. sec. 2. INDICATII PENTRU COMENZI Pentru comenzi se vor specifioa: . .5 kg.

~ttlll1f1:J:lltJ:mllllllllllllilllllll IliaI' 1111111111 i i IIIII! 1111111 i 1IIIIIIIIIIIIIUtlllllilli II1I11 !IIIIIIIIIIIIII ill 1"1111111111111 i UZINA fLECTROMAGNEHCA.tUliA CU RELEE DE SEMNALIZARE TIP ttlfHllllllllll III 'II' II! III til! III 1111 II IIIIIIII! i III !fill! iii i II !ii 1111111111 IIIIJ11111111 IIIIIIIIUIIIII ""Hf1BIII I II I IllliIi ijllill ~I CRS-2 Ii . RS~11116 !1. CAlEA RAHOVEI 266 BUCURE~Tl ..

pentru conectarea releelor . Capacul Trontal este prevazut ell fante pentru observarea pozitiei wteguletelor (indicatoare a releelor) ~i cu un sistem de chitare ~i readucere a steguletelor.2t relee RSL-2 pentru 0. solidar en lama rnobils a contactului de semnalizare: . releele trebuie sa perrnita rearmarea manuala (cont.7-Un sau curentul de mentinere. la 0.cutia metalica propriu-zisa. cc. 2i-27.pentni 110 V. iar pc partea exterioara un sistem .14 relee RSL-2 pentru 0.7 relee RSL-l . :1Qi . pe partea inteI'ioa:. YOI' permite chitarea (aparitia sectorului striat 'galben-negru) La intreruperea tensiunii sau curentului de actionare. echipata. 21-27) .14 relee RSL-l pentru 110 V. ce (pos. FUNCTIONAREA CUTIEI ECHIPATA CD RELEE: - Heleele actionate de tensiunea sau curentul nominal. eu releele de semnalizare tip RSL-l ~i RSL-2 se ut.8 relee RSL-3 pentru 24 V. 6-9) .1 sonerie cu clopot (poz. 7-18.)4. .25 A (poz. 28) Cutia CRS-2B are: . normal tnchis (.. 20.de borne eu ~urub pentru conectare in instalatie. un stegulet alb de semnalizare optics eu 2 pozitii. 1-20 §i 28) /-' Cutia CRS-i-e are: .Cutia eu relee de semnalizare tip CRS-l A ~i CRS-t C. Cutia cu relee de semnalizare CRS-2 B ochipata cu relee RSL-3 . un sistem de conectare tip ·fi~a Cutia este prevazuta. are: .se utiliseaza pentru semnalisari de serviciu pe vagoane speciale. 19. 10) u- RELEELE SE COMPUN DIN URMATOARELE SUBANSAMBLE: sistemul magneto-electric: un contact principal de semnalizare. 1~6. cc (poz.25 A (poz. 1-4.rii a pereteluidin spate eu un sistem de conectare tip priza pentru relee.ilizeaza pentru semnalizarea funetionarii unor elemente de cornanda din aparatajul locomotivei eleetrice de 5 100 k\V.~asiul de asamhlare.actele sa revina in stare initial a ~i sa dis-para stegnletul alb) 58 . (poz. Echiparea eu relee a produselor: Cutia -CRS-i-A. Val' presenta in clmpul visual al ferestrelor steguletul alb.GH): dona contacts auxiliare (EF ~i CD). Prod-usul este format din: .

Curentul maxim de durata: 2. in gama 10-60 Hz. .: .tensiunea de revenire (cu bobina in stare rece san calda): minim 0. timp Freeventa aetionarilor maxim 360 a~tion~riJora.pentru RSL-3 ~i sonerie Puterea maxima eonsumata (la Un) : 0. . .pentru RSL-2. "I'impul de vactionare (la Un respeetiv In) maxim 75 mlsee.pentru Nr. .relee de curent pentru 0. RS-7181.25 A c. . 0.8 g.NUMERELE DE COD ALE CUTlEI CD RELEE . tip RSL-1. .entia eu relee de semnalizare tip CRS-1A RS-71816A .pentru RSL-i ~i RSL-2 Tensiunea de incarcare a izode 1 minut .Curentul de zevenire: maxim 0. vibratii cu acceleratia maxima 1.2 In: _ . Pentru RSL-2: ~ Curentul de actionare: maxim 0.1 Un.c.relee de tensiune pentru 24 V c.pentru RSL-1. +40°C.relee de tensiune pentru 110 V.pentm RSLi Puterea maxima eonsumata (Ia In): 0. .c.FUNCTIONARE 1- BOBINAJE Tensiunea nominal a : HOV.15 W .c.c. tip RSL-2 i RS-71817 B .4 In.62 Un. tip RSL-3 RS-71817 C Produsul corespunde NID-2600-69 CONDITII DE MEDItl: _ _ _ temperatura mediului ambiant : -35°C. Puterea maxima consumata (la Un): 1.25 A. umiditatea relativa a aerului: maxim 80% Ia 20°C.c. __------~------~7 2 ..c. substante active chimic. RS-71816 C .c.3 W .pentru RSL-2.5 W pentru RSL-3 Puterea maxima consumata (la Un): 3W~pentru sonerie Tensiunea de ineereare a izolatiei: 2500 V. altitudinea maxima 1 200 m .5 In 59 .c.7 Un. medii Oil depuneri limitate de praf. .tensiunea minima de aetionare (en bob ina in stare reee ~i temperatura ambianta de +25°C): .Curentul de menjinere: maxim 0.7 A. . Curentul nominal: 0.entia ou relee de semnalizare tip CRS.c. .. de infa'turari:1 Iatiei: 750 V. Tensiunea nominala: 24 V. iC.tansiunea minima de aetionare (eu bobina in stare calda ~i temperatura amhianta de +4Doq: 0.c. 50 Hz-timp de 1 ' minut .tensiunea maxima de durata: 1.25 A. Pentru RSL-1: .6 Un. 50 Hz - RSL 3.. pulberi eondueatoaee electric.

71 500 I 0.«.3 .c.000 cu sarcini pe contacte conform NID . TABEl NR.05WJ RP-404113 (DIN 46435) A Conductor: Gu Em teleftalic (NI-732-60) I RS 71817 B RP- 302384 B 0. Presiunea de contact{pentru contactul principal): minim 20 gf.acta: 180 (cu sarcim pe contacte conform NID-pct.2 A 0.SISTEME DE CONTACTE Releele t. M aterialul c ontactelor ~ argint Durata de viata mecanica : 1.c. Distants tntre contactele deschisa (pentru contaetul principal): minim 4.1 A l c. 'L If -40 m s.c.8% 51000 (.~------------------+--------'.e: . 106 actionari Durata de via~a eu sarcini pe cont. 2.12' (DIN-46435) RP-404113 C .6 A 0.8.8). Presiunea de contact (pentru contactele auxiliare): minim S gf.~ -------------------. 55 V A nov 220 v nr.un contact principal de semnalizare.c. 10 A 20 A 10 250 v.Q) ± 5% 1 I rum 0 F. 2.1 RSL-2 ~i 'RSL-3 au urmatoarsla contact.1 Tensiune in linie . 1 Co ructeri sl ici Contact principal Contocte cuxiliore If. conform tabelului 1.pet.7 mm Caracteristici electrice maxims ale contactelor pentru 180 actionari.1).elul sirmel Eticheta hublna (RP) RS 71817 A HP~ 302384 A 110000 0.doua contacte auxiliare (EF ~i CD) Schema electrica a releului ~i numerotarea contactelor sint aratate in schema conexiunilor ~i potitiilor contactelor. Sarcina ccntinund £orcini de .nchider(' Scrcino lc descbidere i I 300 V.5 A Releu (RS-) Bobina (HPJ !Rezlst ±.9 RP·404U3 B 60 1f~or:e1-ISI1-C RS RP· 3'02384 c 1030 I~ 15000 L-O. .5 mm Distanja intre contactele Inchise (pentru contactele auxiliare) : minim 0. normal Inchis (GH). :.12 WJ 0. sPire 2A 0. A 10 A 0.05 L-O.7) sau 100.ip RSL .

~~~

~I~\~~
I

-=

~
\
I

I

III

I(

Desen cu cote de gaharit

pentru

RSL-l

RSL-2 ~i RSL-3
61

]
~ qj

'U

~

ti

.~
~ ~

::t:
~~ I.t..

1 ~
~

~".
~
(,l._

:::.::~I ,I

I..!.J

,~
~ ~
.....

'a "
~ ~

II

'~

es ~
t:J

'~

W ...,
<::>

0

1-4J.

~

"". i=: o·
'0

~

<:.J

I.t. I

II..!>

"-. l!..!
I

~

::t
Ql
I

~~ , ,
C!:l\:l

~

'';;''

.~
0

.....

;:l.
In"

~

~

~

(.!)

~ ,.....

'a ;:::!

'x
d ,.~.
Q

'"
\.) 'f(l

lI...
<.J
A

4.. t.J (:Q
<:(

'-'

<:Q

~

~

62

r
~ ~

l

,
r---. -,-. 0'" -.-'-: •

..

_O'~'
.

.I~~I~I
'I~~'
'10-"0

I

~

o .~..
o'~ .

~'.~"
v-

.
"".


~.'

• 0':"

;::::1==='
'o.~
• .~..
0. .. '
.

v-

o·t\i::"1

..
,

•0~ . 0 ..

'k:>J1<)"
0- .~ .•

rl~:=!-;:=t==~._.l_~ h.til
.. ~... o~,oT~.

<>.~..
0-'

~
..

~..

o-.F.'.

..

• 0"

«r: ,.f\.! • _...l

10

. '~'rO
0- .•
1

0

.~
c> ..

10

rl~= ... ~.
_Oo.~ "
••

...._,.. ..,.

•. ~ 9
~
~
~

.~ ..
'''''1 I'v'" ~

~

~

~:~:

'-"

I

oJ'

'~

'I~-i
_,I
."

-

~

C(J~

Z~&

8/e

"'"

63

Z--~~--' . x c: U o i?[.<I).

250 135 20 .235 I = 250 Conexiuniie de pe spatele eutiei eu relee eR S-2E.

indictndu-se .nr.denumirea ~i tipul..+ c:::::::II it-t1 CiCJOCl . produsului . 6 kg Greutatea unui releu: maxim Gabaritul eutiei CRS·1: 232 X 155 X 460mm. RS·71816 Releele S8 pot comanda separat ca piese de schimb.50 mm Gabaritul unui releu: 33 X 56 X 115 mm ~ comanda cutiei eli relee se VOl' indica: . RS 71817 A DO -+ .35 kg: Greutatea cutiei CRS·1 echipata cu relee: maxim 17 kg i Greutatea eutiei CRS~2 echipata cu relee: max. =~ Cl 0 c::::I t.INDICATII CQMENZI Pentru PENTRU 0. de cod. Ex: Cutiacu relee de semnalizare tip CRS·1.tensiunea sali curentul no-minal numarul de cod Ex: Releu de semnalizare tip RSL-l) 110 Vee. Gaharitul cutiei CRS·2: 175 X 155 X 2. .5- GREUTATE $1 GABARIT 6 .denumirsa ~i tipul pro~ dusului ..

RS-79'47 8 R5-7947 C 1 RS-7'947 'D -9 ~.$ UZINA ElECTROMAGNETICA CALEA RAHOVEI 266 BUCURE~TI 6 .:s. .BLOCURI DE iNCEJRCARE TIIP RS-7947 A.

Pe panouri hlocurile se monteaza in mod aparent. Bloourile de incercare pentru climat normal. .sau 8 elemente.lame de contact scurte. Gondi~ii de mediu pentru elimat normal. sint Iolosite in circti1tele de protectie ale retelelor ~i instalatiilor energetice. 4. . TH) Bloc de incercere cu 4 elemente (in exec.lame de contact lungi. cu urmatoarele pArt. TH) Bloc de incerccre CLI 8 elemente (in exec. corespund NI 888-60. 6' iar Numere de cod. TH) Bloc de incercere cu 6 element. . conform STAS 4196-63.i: .GENERALITATI Blocurile de incereare tip BI-1..elemente ell borne. corespund N [ 788-59. Bloeurile de incercare pot avea 2. .placute de scurtcireuit j b) fi~a blocului cu urmatoarele par~i: .lame de contact.S·~7947 C TH ~·7947 C RS·-7947 0 TH--7947 D Bloc de Incercore eu :! elemente (in exec. eoaform tabel: RS-7947 A TH-7947 A RS·-··7247 B TH-7947 B R.elemente de fi~a. "a. . TH) 68 .e (in exec. pentru climat tropicalizat TH-III. pentru a da posibilitatea de intercalare a unor aparate de verificare. . Bloourile de incereare se compun din 2 parti principale: a) corpul bloeului.

55 .00 kg kg kg kg - pentru pentru pentru pentru hlocul ell 2 elemente. blocul cu 6 elemente : blocul ell 8 elemente. GREUTATE $1 GABARIT Gabarit: 68 68 68 68 X X X X 147 x 77 mm 147 x 113 mm 147 x 149 mm 147 X 185 mm ~ pentru pentru pentru pentru hlocul eu 2 elemente .timp de 1 ora.0. borne ale unui element (eu placute de scnrtcireuit montate) .a.contact : 5 A .7 1.5 A c. Dunata de via~a a lamelelor : 20 de tntreruperi a unui eurent de 0.05 Q.(\RACTERISTICI GENERALE Hezistenta electrica intre cele 2.2. 50 Hz. Greutate: 0. blocul cu 4 elemente. Curenji admisibili pe Iamele de .timp de 3 sec. ~. 1. Tensiunea de strapungere 2000 V c.C. 15 A .c. j .1. bloeul en 4 elemente blocul ell 6 elemente. blocul co 8 elemente.

m. RS-79407 B.perrtru RS'7947 Ineercare A-55 -B .140 lei lei lei tip BI-1: \:_ I 70 .90 C .de cod.pentru RS-7947 .pentrn RSc7947 .denumirea ~i tipul produsului.. ~ nr. de clemente j .68 L= BLOC DE lNCERCARE CU 4 ELEMENTE PErNTRU COMENZI S·E VOR INDICA: . Costul bloeului de . EXEMPLU: Bloc de incercare tip BI-1 cu 4 elemente.

CA'LEA RAHOVEI 266 BtJCURESTl1 .DIS·POZITIV DE DECONECTAR£ $1 COMUTARE TIP UZINA ELECTROMAGNETICA.

substonte active.pentru climot A- rH. .JANTE CONSTRUCTIVE: 2 borne per(tti'u comutcre. CONDITII DE MfDIU PENTRU CILIMAT NORMAL: . b) . Dispozitivele pentru dimot normo] ccrespund NI-856=60. !8 . dispazHi'lele se mOflteozain mod oparent. obur.Dispozifivele de deconectore ~i schernele de protectie ~i outontetlzore comutore simt fctestte i.tip DDI pentru deconectore cu 2 berne .tip DD2 pentru deconeetore ~j co rnutare.:-VAR. 72 . cllrnct normal B .pentru climet TH. (S?a) . Pe pcnoun. nfedii lipslte de praf.. climot normol A .+35°C. - umiditatea relative aaerului mcxlrn : 80% ..ternperoturo mediului lneonjurotor : -5~C. corespund NI'-886-60. Numere de cod: RS-7948 TH-7948 'RS-7948 TH-7948 pentru 001. iar p.pentru DD2.n din instelctille energetice'.entru climet tropi'colizot TH til. cu pentru deconectare $i una individuo!o .

73 .Dispozitrv de deconectore tip DDl 38 Dispozitiv de deconectcre tip OD'2.

de cod.pentru DD2 Pentru comenzi se VOl' indica: .110 kg . Gabal'it:56 Greutate: 93 X 25 X 90 mm - X 25 X 90 mm . 12 lei de deooneotare D Di./50 Hz.nr. Curentul nominal: 5 A. .denumirea ~i tipul produsului.CARACTERISTICI GENERALE Rezistenta electric a de contact tntre bornele legate: maxim O. timp de maxim 5secunde. Curentul de soc: 20 A. EXEMPLU: Dispozitiv de deconectare Costul dispozitivului RS-7948 B.OHl Tensiunea maxima de serviciu: 500 V.pentru DDl 0. Tensiunea de Inoercare a rigidita ~ii dielectrice: 2 500 V c. §i comutare tip DD2.pentru DDi• pentru DD2• 0.a. RS-7948 - .080 kg .

CA1EA RA~OVEI .266 BtJCURE$'tl .RELEUDE PORNIRE TIP UZINA ELECTROMAGN ETICA.

a de 20 ac~ionari/minut 76 . /50 Hz.a. 2.a. Releul se compune din urmatoarele parti: electromagnet. Puterea conS-urnata: 5. 220 V cos 4> = 1.temperatura mediului Ineonjurator: -15 °C. Produsul corespunde NID 2900-71.. maxim 240 V /50 Hz 168 V 150 JIz Contacte: 1 nl Curent de lnchidere: 1.umiditatea relativa a aerului: maxim 90%. . BOBINAJE GENERALE Tensiunea nominala: 220 V c. +55°C .medii lip site de gaze sau aIte aubstante active./50 Hz.' SISTEM DE CONTACTE _ +10% .8 A la 220 V c. CARACTERISTICI 1.5 A Ia 350 V e. Durata de via~a 500 000 aeiionari en sarcina pe contacte de 10 A.5 VA Nr. Tsnsiunea de incercare a izola}iek 2 500 V c.Ia 220 V -15%. un contact. Condijii de mediu: . Materialulcontaetului: argint.Tensiunea de mentinere 3. un suport ~i capac din material electroizolant. !50 Hz.In schema de pornire _ Tensiunea de aetionare . de 1nfa~urari: 1 . .a. Curent de rupere: 7. precum ~i 3 borne pentru coneetarea Ia motorul. ./50 Hz ..GENERALITAT I Releul de pornire tip RP-3 este folosit in schema de porn ire a motoarelor asincrone de curent alternativ monofazat cu infa~urare auxiliara de pornire de la compresorul agregatului de condi_~ionat aer tip TACA-'25. ACTIONARE . eompresorului.a. ell 0 freevent.

nr.... INDICATII PENTRU CGMENZI Pentru comenzi se vor indica: .- c: - t- ~(± . GABARIT $1 GREUTA TE Gaharitul: Greutatea: 52 X 49 X 61 "mm maxim 0.~i tipul produsului . de spire: 15. V.nr.t\. i-I ~ :~ rna ~-I Ef 8 I _ - 4911 77 . 6. EXEMPLU: Beleu de pornire tip RP-3.680. 1-1 ~ I I .4.rezi8ten~a: 5680±8% 0 . I .RIANTE D-E BOBINAJE Bobina releului are urmatoarele caracteristici: .. RS-71404.. 1'1--..~----- -- . de cod.06 mID 5.150 kg...denumirea . Diametrul slrmei de Cu Em: 0.

- I 78 .

CALEA RAHOVEI 266 BUCVRE$TI 79 .IRELEU DE SEMNALIZARE CU 3 POZITII TIP fr- ~ {_O~ ~yh_f1: ( t~ ~y t orI_3 €)~ Vl 23 111111 "I RS-70363 \ UZINA ELECTROMAGNETICA.

/50 Hz. +35°C .Nr. san e.a. 0. pentru eontrolul funct. schemele de protecjie ~i automatica din instalatiile energetice.' 1.Puterea maxima consumata: 2 W .Curenti nominali: GENERALE 0. . sau 1A e. 0.relee cu semnalizare la revenire (Rds-3) Releele Rds-2 §i Hds-S.circuitul pe care n controleaza.e. pot fi relee: .150.GENERALITATI Releele de semnalizare tip Rds·2 ~i Rds-B slnt Ioloaite in.. SISTEM DE CONTACTE 80 Contacte : 2 nd. 0. 220 V o. ___.relee eu semnaHzare Ill.025. 110. -5°C .250.Tensiunea de lncercare a izolatiei: 2000 V c. 0.075.e. Pozltia clapetei ~i starea electromagnetului pentru diferite situatii posibile.c.050. 0. 0. 0.de curent Conditi! de mediu: ..sint aratate In schema. Pentru execujie TH III conditii de mediu conform STAStr6.c.temperatura mediului lnconjura.7 In 3. actionare (Rds-2) . FUNCTIONARE Tensiunea minima de aetionare: 0. 0.jonarii lor.015.. 2. 0. .Tensiuni nominale: 12. 48..maxime pe contacte: 220 V c. 24. A c. apari~la sau disparitia curentului sau tensfunii din.pentru releele de curent. de tnfa~urari: 1 .92-63 CARACTERISTICI L BOBINAJE .de tensiune .a.a.umiditatea relative a aerului: maxim 80% Produsul corespunde NI 8-13-59.pentru releele de tensiune... Durata de viat<l in sarcina: 100 aetionari.100. Materialul eontaetului: argint Durata de viaFi macanica: 500 aetionari. Puterea maxima de conectare: 50 W san 220 VA Curentul maxim. + VARIANTE FUNCTIONALE . de eoneetare: 0.to~..2 A c. cuajutorul prezoanelor.010.65 Un Curent minim de acjionare : 0.prin spatele panoului. Sint relee electromagnet ice care sernnalizeaza optic printr-o clapeta ~i electric prin inehiderea unui circuit de alarma. .prin fatapanouluieu ajutorul placutelor . Heleele se monteaza aparent pe panou ~i se pot eonecta in instalatii in doua feluri (variante constructive): . ell un punct comun Tensiuni .4 W .500.

) Babino releului Rds-2 Rds-3 ~i -' RS-70363 A RS-70363 8 RS-~-70363 C RS--70363 D RS-70363 E R5-70363 F RS-70363 H RS_:_ 70363 J RS--70363 K RS-70363 l RS-70363 M RS-70363 N RS-70363 0 RS-70363 P RS-70363 R 0.r I 2 C(}'-v! ~01/.05 RP-l.25 0. RS. iar pentru" releele tip Rds.(/ lIec-xcilol /o c/r/se I I /k~c/)i.45 0. Em (mm) Curentul sou' tens.se 3 .15 0.5 R/iI/c(7i _ ~91Y/ E~cilol 1 /'i->SV Nee~d/c.I 0. /1Jzlfia c/Qp¢/e/ ifi C(/PI"/OSV/ Iolel"met7'io/" ~O16 ·aeglV [1.17 0.100 A 0. A 0.n c!Qpe/e/ iokrmed!(.150 A 0.07 0.05 Variantele de relee §i datele lor de bobinaj sint aratate in tabelul nr.+ 10 1800+ 10 1200+ 10 ]20+ 10 360+ 10 180+ 5 3400± 40 7000+ 40 14000+ 60 32000± 100 61000±100 .k~s/.re/ (penll"(/Rds-.3 0.D25 A 0.97.12 0. (c.6(01 f I I .075. nom.£ [ldd !/eexc/1QI £)c-sc/lise p.P---19342B 1000+ 100 RP-12342 C 320+ 32 70+ 7 RP-19342 D 30+3.U P 7500± 15) RP-19344 R 28000±2000 18000+ 40 12000+ 40 ]2'00+ 20 3600+ 20 2400.- TABEl NR.9562 K 0. 3" de indicele 3 Exemple: Heleu tip Hds-Z.250 A 0. 1x Pentru releele tip Rds.050 A 0. 70363 Az §i releu tip Rds-3.mcQI /"OS(/ n6". 1 Rezisten\o bobinei(Q) Nr. de cod' DE BOBINAJE .5 RP-19342 E 2 RP-19'343 F 18+ 1 RP-19343 H 8+ RP-19343 J 3+0.31 0.4.21 ' 0. I?~I"(.8 1 0. spire.se SchemQ e/ecfricd ~ I I 81 .I [0 b'ci/Qf /nehist" ro.11 0. 2 numeral de cod este urmat de indicelo 2.f !Jesch·/se eM /J(!'Scf. lui Nr.55 0.Q eleclrom(79/l~1v Ivi foe/de .c.st! 0/.05 RP-19562 l RP--19344 M I 87±8} RP--19344 N 360+ 36 RP--19344 0 1440+ 140 RP·-193.010 A 0. RS-70363 Aa I ~dft'o cVjJr/l1st!1 jC/'es/~/ (peali"tl Rris -2) Jlore.7+0.35 0..\ 0.6 a_Q/J .y SIQ/"eo eledi-OITlQ911t'/v/(// eM/odele 8 Ctizvl roS(/ 2 I QI. Diometrul sllmei Cu.500 A 1 A 12V 24 V 48 V 110V 220 V RP-19342 A 2200+ 200 R. VARIANTE Tlpul releu.2+0.015 A 0.

.

RS '71765 UZINA ELECT:ROMAGN'ETICA.[INDICA TOR <DIE PO·ZITIE "TIP< _. CAlEA RAHOVEl 266 BUCURE$TI .

Indicatorul de pozitie se compune dintr-un sistem electromagnetic cu 2 hobine identice alimentate in c. avtnd un unglii de 90° intre ele. Pozitia de repaus a handei indicatoare (aliment area intrerupta) este fixata Ia 45° faFt de pozitiile de Iueru printr-un magnet permanent. . 84 .10 ' W Tensiunea.medii' lipsite de praf conductor) gaze. la 1. fara sau cu dispoeitiv de iluminare. de incercare a izolatiei : 2000 V) 50 Hz. Variants constructive.6 W Puterea consumata de larnpa de ilurninare : 7 \V .temperatura mediului ambiant : -35°C . sub stante active ohimic. banda indicatoare de culoare neagra de pe cadran este deplasata in doua pozitii. .1 UI).ii cu maxim: . 220 V. 60. 80 Hz ~i a :1_ g.GENERALITATI .pentru climat tropioalisat TH-III. +10% Durata de viata ln sarcina : 5 000 actionari. Toata construetia este Inchisa intr-o carcasa. de infasurari: 2 Puterea consumata de indicator: maxim 1.umiditatea relativa: maxim 80 % . 110.e. FUNCTIONAREA Freeventa actionarilcr: J pe sec.pentru climat normal.. Schernele de actionare pc 1 sau 2 fire ca in desen. 48. . Hg.. +10% Variatii maximo admise pentru tensiunea nominala a dispozitivului de iluminare: -1S% . Corrditii de mediu pentru climat TH.. Produsul corespunde NI 2315-68. . care fo:rmeazii pe cadranul frontal un inel luminos cu diametrul de 20 mm. Indieatorul de pozitie se Ioloseste in schemele de semnalizare ale instalatiilor de proteotie !}i automatizare ale l"eyelelor eaergetice !}i proceselor tebnologjce industrials. sau c. conform tabel ill. Conditii de mediu pentru olimat normal: . +30 1 .c. Tensiunea nominala pentru lampe.a. In funetie de alimentarea uneia sau a celeilalte hobine.presiunea atmosferica: 760 -60 mm co. 2. "deschi8'~ a unui separator sau tntrerupatorenergetic eau a unor utilaje tehnologice avtnd 2 pozi~ii functionale. < CARACTERISTICI 1. Indicatorul de pozitie cu gaha_ritul frontal de 36 mm se executa in douii variance. EI serveste pentru marearea pe panouri sinoptice a PQzi1iei "inchis'''. NUMERE DE COD: RS-71765 .. +50"C.vihrat. BOB1NAJE GENERATE ~ Tcnsiuni nominale: 24. Variatri maxime admise pentru tensiunea nominata a indicatorului : -15 % .c. de iluminare : 220 V c. TH~71765 .. conform STAS 6692-63. c. Nr. 1.

fire cu dispczitiv de iluminore. 2 Babino ind icctoru lui RP 301. 1 Nr. i RS-71765-E) IPR-36-1 i Indicator de pozitie palrol.\ 11.cod TIP Indicotor DENUMIREA I Ten~iunj nN. RS-71705--A. !PR-24~~1 gabari! fir.. de. Indicator 'goborit 2 fire.ie cu cod ron petrot. 2 fire.at..} 24 48 Rezistento . conectore pe pOlrot. conectcre pe frontal cu codran rotund.909 ~3Qt909 RP 301. de pozijie frontol 36 ell cod rOn rotund. 2. conectore de pazi\ie frontal 36 cu codron patrol.pobine. cu dispozitiv IPR-36-2-DLgo 48 6. rnrn. conectcre pe 110 220 . de pozilie cu codron frontal 36 mrn. 24... de pali~. VARIANTE DE BOBINAJE Bobina indicatornlui este Iorrnata din 2 infasurari identice. ) Indicator de pOlitie IPR .oborit frontol 36 I un fir. frontcl 24 rnrn. ell dispczltiv de llurnlnere.mrn. Cll ccdrcn l-DLgd ba rit frontal rnrn. i 10.c.. bo rit fronlal 36 rnrn. pOli.TABEl NR. RS-71765-Bi IPP--24-'2 de pozltie eu cad ran palr. RS-71705-B.03 (Q)±3% no 220 60 iX 2X 1520 4100 2X 5700 2Xl3300 2X35000 2X 9500' 2')(19200 2')(29900 2X465OQ 2X200oo . Indicotar goborit 1 fir.d' 1. conectcre pe .nole . fixare pe panou. . IPR-24_:"2 de pozi'ie frontol 24 cu codron rotund. de pozitie cu cad ron rotund lrontol 24 mrn.0so~04 0.c. de de circa 3. 2.c.Q6 0. cu conectere Ipe 2 fire.-' IPP-24-1 3. conectore 2. conectcre pe " · 4. . Indicotor gobori! 2 lire Indicator gaborit I . eu codrcn g'oborit frontal pe 36 rnrn.06 0. RS-71765-C.zitiv de iiurrrincre. conectere pe I<:S-71765-Fl !PP-36-1 I 12·1 RS---71765-F~ I .. Nr. Indicotar goborlt 1 fir.ahelul nr.909 RP~01.-36-1. 24 S. '- R5..e cu codron pe frantol 36 mrn. Nr. coneetcre 36 pe fir.36-2 rotund. IPP-36- [ Indicotor de paz'!. conectore pe _. Indicator gobarit .-71765-E2 .2 mm pentru I 1 IPP--36 '--2 i I'ndlcotor . I [ R5-71765----D. canectore pe de iluminqre. 7. RS-71765-~A2 ..~':DLg. spire '±5% Diametrul sirmei Cu Em (mm) 0.909 A 8 C D E.e patrdt. bohinate pe aceeasi carcasa. I<:S-71765-C2 Iindieotor de pozitle ell cadron rotund.gobor!t 2 fire.fir. 1 60 ~ 8. Tens iuni naminole (V. mm. mm. mm. RS-71765--Dl IPP-30- -2-~D I I.9Q9 RP 301. i 9. Nota: Intre doua Indica toare vecine este necesar un spatlu Introducerea p ieselor de. cu di~pa.. Datele de bohinaj s'tnt euprinse in t.IPR..

GABARIT Gabarit: BI GREUTATE 0 24 0 sau 24 X 90 rnrn ./C('ffl7 f'/8ae/or de . . //I#e W(lt7 )I$CC/O(?rt" veviu: (.fara dispozitiv de iluminare.prevazut sau nu ou dispozitiv de iluminare. . . Nolo..pentru varianta eu gabarit frontal de 36 mm C1!l dispozitiv de iluminare. RS-7176560 lei'. gabarit frontal 36.pentru variante ell gabarit frontal de 24 mm .5ie »cccsar {f/l spfI.3/. 150 g . o 36 D sau 36 x 90 mm .conectarea pe 1 sau 2 fire. adioa: Indicator de pozitie ell cadran rotund. o 5.C. 250 g .lv/n//7O'/'e ~/8i?.="0(/ '86 Indicator de poz~~ie tip IPR 36·2·110 DL..hore pe . /ndfn::dorlll de .O_0zli.tensiunca nominala .02//.denumirea 9i tipul. RS-71765 C2• • Cestui indicatorului de pozitie tip IPR ~i IPP. conectare pe 2 fire.gaharitul frontal.cu dispozitiv de ilurainare.c ®~ Paz/Ito bor/lehr /).pentru variant a cu gabarit frontal de 36 mm .llF. prevazut eu dispozitiv de_ iluminare.VI// 02 ?. 36 [] sau 36 X 180 mm . . tensiunea nominala 110 V c.4. RS-71765 C2. de cod.ki' de circe 2 mr» ?£'!1lrt1liJimoi". Greutatea maxima pe variant a constructive: 120 g .. . EXEMPLU: . INDICATII PENTRU COMENZI Pentru comenzi se Val' indica: . mm.

70473 UZINA ELECfROMAGNH1CA..$UNT 100 A~500 mV PENJRU LDE RS.. CAlEA RAHOVEI 266 BUCURESTI ..

care face parte din aparatajuI LDE.500 mY.altitudinea: 1054 ill ..Co Co 2100 CPo In schema electrica a LDE. legate in paralel Iji solidarizate eu ajutorul a doua distantiere izolante. +50°C . eu ~uruburi asigurate impotriva desurubarii.temperatura mediului inconjuratoe: -35~C . Produsul corespunde NI 1539-64. gaze. . suntul are pozitia E. 88 .umiditatca relativa aer: maxim 80% . SO.medii lipsite de praf. . CONDIT]! DE MEDIU.. este folosit pentru alimentarea circuitului de eurent al releului pentru tncarcarea bateriei de acumuJatoare. Nr. Suntul este e.GENERALITATI Suntul tOO A . de cod: RS-70473. substante active.onfectionat din 2 placi de constantan ondulate. abur.

400!1() 360t/o 89 .

500 illV pentru LDE.adrnise : parcurs de curentul nominal: G~BARIT $1 GREUTATE Gabarit: 400 X 100 X 80 mm Greutate: maxim 3 kg. RS-7047'3400 lei . Costul suntului 100 A . pozitia E 80. de cod 90 . EXEMPLU. RS-70473. Sunt 100 A . nr.pozitia in schema LDE.500 mV pentru LDE..denumirea produsului . INDICATIIPENTRU COMENZI Pentru oomenzi se vor indica: .

REIEU IP'RIIMAR IDE CURENT PEHTRU' t!DE .

50°C .4 ~.circuit de curent montat pe 0 plaea izolanta .grup de contacte .clapeta pentru semnalizare optica . Produsul corespunde NI 1511-6.dispozitiv de reglare a curentului de actionare . .· CONDITII DE MED[U: . avind nr.Co Co 2100 CPo Releul se compune din urmatoarele elemente principale r .. abur.umiditatea relativa a aerului: maxim 80% .circuit magnetic eu armatura.35°C .054 m . .buton de readucere a clapetei. Produsul 5e executa ~i THA-III. + 92 . pozitia in schema electrica LDE: TE-54..GENERALITATI Releul primal' maximal de curent pentru LDE este folosil pentru protectia motoarelor de tractiune ale LDE . sub stante active. basculanta .temperatura medial ui tnconj urator : . de cod TH-7047.medii lipsite de praf.4 Pozitia in schema electrica LDE: E-54.altitudinea maxima: 1.

...".~ ~ ...:. ~ ~~ -.. ~ VS C ~ qj 93 . ~ QJ i-I .+ I 1):) ..

:¥l. l!\Ljt%<:!tQ... 0.liri11 : Q ii)_l1~fa\'dill -. timp de _~ .'intre joasa tensiune ~i masa.i t''-.m.§iri:~\)... ~.!' . {~li~l~~i7"-..f1)~f. .-mi~~l~ m contacte .c. • ?p G~li~~c. dintr-o '::':~i .w. -" 2151J31 't[{..J:DtaIJU'tica: ID\UU~l.4 mm 220 V c.6)i~~-..1 min.J.i:ifl. d ·Iii .rlJ!$j41rG:.[~Th'.54 in schema LDE. ''.i.~ a izolatiei: .~L.t~..~tB'Illl.~1ia~"Qmectare : ji'tt5-~ .::dii. . • 1 500. ~RtW3Rt<i..il~~ l:t}.:~ftJ!5a'l'~ intre circuitul primer si elementele dispozitivului de contacts ~i semnalizare. de 1 min. ~S~70474.5 mm : minim 40 g 0. rA 110 W argint 10000 actionari 1 000 actionari.·<l.j':... . vii' minim 2 X 1.t..Ef!t..-.~~~\.If.~H1. curentului: 1000.asifflema LDE . .(.. "j. flimHll}X~1f~i:Hllnn:m~lJJre ·~'t.1~ If : ...1 .P.d.trJ primal' maximal de curent pentru LDE.1Jl"''Th(.:: Jini. ~.. '-=>"·6$ti1' Iei._.ifcina: .li:a+ (if¥' U\1:ili~l!J Ache formaM.ffiJ. 2000 A spira din banda :<fe . '] :IH~iinm::k.Ht'1":i4!l·-~~a%*t]lcoirtactelor (btlrr~e._ H~ ~. .tr.:H~~~tedeschise J1mwrrTI&a~. ffli B. pozitia E.~.~·. .r. ~3leu primal' maximal de curent pentru LD E . tonectare : i(i$J1}Iu~ihd.

.

gazersubstante active.pentru TH-70986 A (executie THA-IIl). CONDITII DE MEDIU PENTRU EXECUTIE NORMAL~ . n pentru TH-70986 C.5 W pentru RS-70986 A ~i maxim 3 W pentru T II -70S8-3 C. Pentru executie TH .. abur.c. Releele tip DU sint prevazute cu dispozitive care sa perruita reglarea manuala a tensiunii de actionare pe urmatcarele 9 trepte: 75 V c. Tensiunea de incercare a izolatiei: 2500 V (l. Puterea consumata: maxim 2.pentru TH·7tJ986 C (executie THA-U 1). TH-70986 TH-70986 C. pentru Treptcde reglaj Tenslvnl de actk)" nare V. .pozitia E·29 .pentru RS-70986 A (executio normalii). pentru 350 V c. .medii lipsite de praf.pozitie. +35"G. 0 regleta terrninala ~i cutia releului eu bornele pentru legat. .D. Produsele corespund NI 1816-60. TE~188 . un sistem de reglaj al limit.conform anexa TH Ia NI 1816-60. A ~l Nr. .075 sec.elor de masurare. 2 3 4 5 6 7 a '9 10 I 96 24 .. 2.. pentru RS-70986 A ~i 50500+8%. 68 .c. I CARACTERISTICI L BOBINAJE Tensiunea nominata: GENERALE RS.GENERALITATI Releele de proteetie maximala de tensiune tip DU fac parte din aparatajul locomofivei diesel eleetriee Co-Co 2100 CPo Heleels sa compun din urmatoarele par}i: un circuit magnetic ell 0 infa~urare.umiditatea relativa a-aerului: maxim 80%.Releul tip DU are in schema electrioa a LDE: . 0.altitudinea: 1054 m.temperatura mediului ambiant: -3b"'C ./SO Hz. 29 50 ..o. un grup de eontacte. de inni~urari: 1.a. . FUNCTIONARE Timpul de Inchidere . Rezistenta hobinei: 2 420±8%.uri ell exterioruL .pozitia TE-29 .J:!.

..relrogereo ao/ev/VI.1v IJea3SO/' peyJ//'d .jV'.contact . Forrno minensio/JI!e :rJ jixore o re- cIe tn/a {st} Spo../'----d) If '---------'" Legenda nd ni es uv ..< Ic~ d I I I : u (p-A.contact -bornele normal deschis normal inchis de sun tare de aliment are 97 .. iI I I I \ (J n'~ll: "~ tu C6 Sene(/)0 eiecfflco 0 1 k g) i b (7 I'e/et//I/t'. I ! @ CD 54 '~ 9060/'(1 /ea/a/.contact .'. 1---·----.

GABARIT~I GREUTATE schema electrica a releului.ip DU) RS-70986675 lei. Tens/un.) (0) ±8%' 2420 Rezistentc Nr. Gabarit : 54 X 138 X 162 mm Detalii de guurire a panoului. EXEMPLU: Releu maximal de tensiune tip DU. DATE DE BOBINAJ + Bobino ass.c. de cod. Costul releului maximal de tensiune t. Puterea maxima de conectare: 35 W Curentul maxim de conectare: 5 A c. Tensiunea deeliberare pentru releul reglat 1a 30 2 V c. este 1'00 10 V c. SISTEM DE CONTACTE Contacts 1 nd 1 ni Presiunea de contact: minim 8 gf . 01 de cod releului RP-26773 A. Tensiuni maximo de contact: 175 V c.c. in schema LDE.c.H-70986 C 50500 5. nn mai mult de 5 see.c. Greutatea: maxim J. TH-26773 C 75 200 23000 RS70986 A .pozitia in schema LDE. 5. vezi desen. INDICATII PENTRU COMENZi Pentru comenzi se vor indica: .c. TH-70986 A).3 kg. Releul se livreaza reglat la 0 tensiune de actionare de 30 2 V c.ipul . RS-70986 pozitia E-29.05 Diametrul I Nr. nomina Ie (V. (TH~7'0986 C).~i t.c.. iar pentru releul regat la 21'0 10 V c. este 15 2 V c.Releul se Iivreaza reglat la tensiunea de actionare de 210 10 V C. nr. spire Cu Em(1)lm 0. + + + + + + 3.12 0.denumirea . (RS. .. Materialul contactului: argint Durata de viata mecanica: 50000'0 Durata de yja(a in sarcina: 50000 4.c.c.e. 98 .c.

RCAREA TOA~RE TIP LDE RS-70412 BUCURE$TI 99 . BATERIEI "'.~.RELEU 'PENT.

1. aItitadinea: 1054 m.44 A V nominale. umiditatea relativiia aerului : maxim 80%. CONDITII • - DE MEDIU temperatura mediului Inconjurator.sistemul de regJaj. 50 Hz timp de 1 min. CARACTERISTICI 1.~urari: 2 (una serie si una derivatie). 1 Prindpolele co rocteristici de h. t. +50"C. Pozitia in schema electrica a LDE: E .a. . .. Tensiunsa de inccrcare a. BOBINAJE GENERALE • Principalele earact.ivatie Tensiuneo Curentul nominal eliberore 162 V infCi~urCirii a 0. .montaj ingropat .GENERALITA.2·6tl. 81.8 A d(! de retin'ere V ! I invers Curentu] Ie lefls·iuneQ Curenlul Tensiuneo . contactului 175 V 01 contoctului 0.. medii Iipsite de pral. TABEL NR. gaze sau alte substanje active. de inHi. . -35"C .5 A .placa ell horne.abelul nr. izolatiei: 2 500 V c. Produsul corespunde l\' I iS1.grupul de contacte . maxim de 01 serie de- 20 1.H\c~ionore Tensiuneo minima nul rent Curentul siuneo minim 147 de de cctionere 10 10 cuten- 1'5&- 1f_j&~lfp'lf V 1. Nr. nominola nominal jnfo~u rori.TI Heleul pentru incarcarea bateriei de acumulatoare tip Fe pentru LDE Ioloseste pentru comanda indirecta a circuitului de tncarcare a1 bateriei deaoumulatoare cafe face parte din aparatajul LDE Co-Co 2100 CPo Esse un releu de tensiune ~i curent invers ~i se compune din: ~ cirouitul magnetic cu 2' infa~urari (deriva~ie ~i serie) . ahur.eristici de functionare ale releului stnt araLate in.. Releele se monteaza pe panouri verticale .8 A 0.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->