BOILER ELECTIC

CUPRINS :

I. Notiuni introductive.............................................................................4 II. Parti componente.................................................................................5 III. Principiul de functionare.....................................................................6. IV.Tipuri de boilere electrice...................................................................10 V.Remedieri, reparatii si intretinere.........................................................18. VI.Norme de securitate si sanatate in munca............................................21 VII. Bibliografie........................................................................................23 VIII.Anexe.................................................................................................24

Din punct de vedere constructiv. de 4.Prin pereţii dubli ai boilerului circulă agentul de încălzire care transferă căldura catre apa rece din interiorul boilerului. cunoscute sub denumirea de boilere. pentru protecţie împotriva coroziunii.Boilerul are din construcţie la interiorul său şi o rezistenţă electrică ( de 1. Aceste aparate au o largă răspîndire în anumite zone ale oraşelor şi în mediul rural.5 – 4 kw ) care se poate folosi atunci când sursa de energie solară este foarte mică sau inexistentă precum şi un anod de magneziu. Prepararea apei calde în scopuri menajere se realizează pe plan local cu ajutorul încălzitoarelor electrice pentru apă. vopsit electrostatic la exterior sau de inox . cu ajutorul unui element de încălzire şi a unui termostat.5 cm grosime. Boilerul este căptuşit spre exterior cu o manta izolantă din spumă poliuretanică de înaltă densitate. printrun consum minim de energie electrică . pentru a proteja instalaţia în sezonul rece.cu pereţi dubli -pentru stocarea apei încălzite în urma transferului de căldură dintre peretele interior al boilerului care este incalzit de agentul termic şi apa rece adusă pentru încălzire din instalaţia de apă rece a imobilului. peretele interior al boilerului are un strat emailat de 2-3 mm grosime.I –NOTIUNI INTRODUCTIVE Boileruleste un rezervor. unde încă nu au fost extinse reţelele de distribuţie a apei calde menajere Principiul de funcţionare a acestor boilere constă în încălzirea şi menţinerea apei la o anumită temperatură.

Anodul de Mg asigură protecţia corpului boilerului împotriva coroziunii. Corpul boilerului este izolat cu un strat de poliuretan. iar racordul de ieşire a apei calde menajere este cu culoare roşie. care garantează pierderi minime de căldură. în interiorul corpului este sudată o flanşă. .II. Instalaţia electrică este amplasată în partea inferioară a încălzitorului. PARTI COMPONENTE Corpul boilerului este fabricat din tablă oţel şi este testat la o presiune de 0. În capac se află teaca elementului încălzitor şi teaca pentru senzorul termostatului de reglaj şi a celui de siguranţă). Boilerele de tip combinat au sudate în rezervorul sub presiune. Toate componentele din oţel sunt protejate împotriva coroziunii cu un strat de vopsea specială. conform gradajului de pe butonul termostatului. Temperatura apei poate fi reglată cu ajutorul termostatului. În partea superioară este amplasat termometrul. conform normei DIN 4753/6. pe care este fixat prin şuruburi capacul boilerului. Serpentina este testată la o presiune de 1. Domeniul de reglaj este: 0°C + + 77°C. In partea inferioară. sub o carcasă de protecţie. Racordul de intrare a apei reci este însemnat cu culoare albastră.5 MPa.9 MPa. o serpentină de diametrul pentru cuplarea acestuia la sistemul de încălzire. care indică temperatura apei din boiler. Suprafaţa interioară este smălţuită. De asemenea tot aici este montat anodul de magneziu. Între flanşă şi capac se află o garnitură care asigură o etanşeitate perfectă. iar componentele de legătură sunt nichelate. prin care se prelungeşte durata de viaţă a corpului boilerului.

+ 60°C. Această temperatură garantează o funcţionare optimă a boilerului. apa curge din boiler datorită presiunii apei din instalaţia de alimentare cu apă rece. astfel micşorându-se pierderile de căldură. de la 0°C până la +77°C. Prin deschiderea robinetului de apă caldă. În cazul. PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE Boilerul funcţionează pe principiul de presiune. ceea ce înseamnă că în recipient este o presiune permanentă de apă. Apa caldă se scurge prin partea superioară şi apa rece rămâne în partea inferioară a încălzitorului. ducând la minimalizarea pierderilor de căldură şi a consumului de energie electrică. Presiunea din boiler face posibil consumul de apă caldă şi în orice altă încăpere. . Se recomandă construirea unei rute cât mai scurte între boiler şi punctele de consum. de la instalaţia de apă rece. MODUL DE LUCRU a) încălzirea apei menajere cu ajutorul energiei electrice După cuplarea boilerului la reţeaua electrică apa este încălzită de către rezistenţa electrică. Termostatul se poate regla în funcţie de necesar. Recomandăm reglarea temperaturii apei menajere la max. Decuplarea şi cuplarea rezistenţei electrice este comandată de către termostat. diferită faţă de cea unde este amplasat boilerul .III. în care boilerul nu este utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp termostatul trebuie reglat pe poziţia „fulg de zăpadă" (aproximativ 10°C) pentru a asigura protecţia împotriva îngheţului sau se recomandă golirea şi decuplarea acestuia de la reţeaua de alimentare cu energie electrică.

La boilerele de tip combinat. cu ajutorul căreia în funcţie de necesitate.. Recomandăm a se monta împreună cu acest robinet şi un aerisitor la serpentină. Perioda de încălzire cu ajutorul serpentinei depinde de temperatura AT din circuitul de încălzire. MONTAJUL PE PERETE. în cazul încălzirii cu ajutorul energiei electrice trebuie închis robinetul de alimentare cu AT de pe racordul de intrare a serpentinei. la începutul sezonului de iarnă se face aerisirea serpentinei boilerului de tip combinat .După atingerea temperaturii reglate termostatul decuplează alimentarea cu curent electric şi întrerupe încălzirea apei. păstrând o distanţă minimă de 600 mm între podea şi partea inferioară a boilerului. b) încălzirea apei menajere Robinetul de alimentare cu AT a serpentinei trebuie să fie în poziţia deschis. înainte ca acestea să fie montate pe perete trebuie să se efectueze racordul la conductele de 3/4" (destinate . Boilerul poate fi montat numai în poziţie verticală. În cazul boilerelor de tip combinat. Racordul de intrare a serpentinei poate fi situată în partea dreaptă sau stângă în funcţie de model . eventual se va face consolidarea peretelui. Înainte de montare trebuie verificată rezistenţa şi materialul din care este construit peretele pe care urmează să fie amplasat boilerul şi în funcţie de aceste criterii se aleg modul şi materialul de fixare. Funcţionarea boilerului este semnalizată de către becul de control (luminează).

Supapa de siguranţă se montează pe ţeava de intrare a apei reci (însemnat cu un cerculeţ albastru). În cazul în care este în sistemul de alimentare cu apă rece este (chiar şi temporar) o presiune mai mare de 0. 3. Încălzitoarele trebuie să fie dotate cu un robinet de închidere pe racordul de apă rece. În cazul în care coloana de distribuţie ACM dintre boiler şi punctele de consum este mai lungă. Se recomandă montarea robineţilor de separare pe racordurile de intrare apă rece şi ieşire ACM (Js 3/4"). Supapa de siguranţă se montează conform instrucţiunilor anexate. 2). Instalaţia trebuie să corespundă normelor în vigoare CSN. 4. Racordul de evacuare a supapei de siguranţă trebuie condusă la canalizare. cotul Js 3/4" şi întoarcerea acestuia face posibilă montarea pe partea stângă sau pe partea dreaptă (imaginea nr. se recomandă montarea unui reductor de presiune înaintea supapei de siguranţă. Toate punctele de consum ACM trebuie dotate cu baterii pentru combinarea apei.pentru intrarea şi ieşirea AT). se recomandă izolarea termică a conductelor pentru a se minimaliza pierderile de căldură. pentru ca boilerul să poată fi demontat cu uşurinţă în cazul eventualelor reparaţii.63 MPa. 1. astfel încât să fie posibilă reglarea unei temperaturi optime a acesteia. Racordarea boilerelor de tip combinat la sursa de apă este prezentată în imaginea nr. RACORDAREA LA SURSA DE APĂ. 2 şi a boilerelor electrice în imaginea nr. . Racordul de ieşire ACM este marcată cu un cerculeţ roşu.

TIPUTI CONSTRUCTIVE . tabelul de mai jos.8 Principiul de funcţionare a acestor boilere constă în încălzirea şi menţinerea apei la o anumită temperatură.6 0. Presiunea de Presiunea de Presiunea max.48 0.6 0.6 până la 0.6 până la 0.48 0.RECOMANDĂRI. printr-un consum minim de energie electrică IV.6 0.7 până la 0. admisibilă a supapei de admisibilă în instalaţiei de siguranţă (Mpa) boiler alimentare cu apă ' (Mpa) rece (Mpa) 0. într-un loc adecvat a unui robinet de golire. deschidere a lucru max.56 1 1 până la 0. cu ajutorul unui element de încălzire şi a unui termostat. Pentru dimensionarea corectă a reductorului de presiune de pe ţeava de alimentare cu apă rece vezi.48 0.6 până la 0. Având în vedere faptul că supapa de siguranţă nu este destinată golirii apei din boiler se recomandă montarea pe sistem.7 0. Se recomandă ca presiunea din boiler să fie cu 20% mai mică decât presiunea de deschidere a supapei de siguranţă.

Boilerul cu încălzire instantanee. apa îndeplinind în această situaţie rolul unei rezistenţe electrice. cunoscute sub deiumirea de boilere cu încălzire instantanee . apa caldă va deversa prin partea superioară a cuvei . a. 3) Capacul boilerului. Odată cu racordarea la reţea se deschide robinetul de. care acoperă aparatul pentru a feri atingerea plăcilor încălzitoare şi a altor elemente din interiorul boilerului. . 2) Cuva exterioară.Cele mai uzuale tipuri de boilere folosite la prepararea apei menajere sint : -aparatele fără acumularea apei calde. prin intermediul plăcilor încălzitoare amplasate în interiorul cuvei şi care sînt alimentate cu curent electric de la reţea. Construcţia acestui aparat cu încălzirea instantanee a apei cuprinde următoarele elemente componente principale: 1) Cuva interioară în care se produce încălzirea instantanee a apei.aparatele cu acumularea apei calde şi cu curgere liberă şi aparatele cu acumularea apei calde şi cu curgere sub presiune. pe care o va încălzi instantaneu. Funcţionarea boilerului cu încălzire instantanee se face prin racordarea lui la un robinet de apă rece şi prin conectarea fişei cordonului de racordare la priza de curent.apă rece. avînd formă cilindrică. După încălzire. prin care trece apa încălzită.

în interiorul corpului este sudată o flanşă. După folosire. prin care se prelungeşte durata de viaţă a corpului boilerului. Între flanşă şi capac se află o garnitură care asigură o etanşeitate perfectă. mărind sau micşorînd debitul de apă. . Suprafaţa interioară este smălţuită. la un debit mai mare 'rezist de apă se obţine o P temperatură mai mică a apei încălzite. În capac se află teaca elementului încălzitor şi teaca pentru senzorul termostatului de reglaj şi a celui de siguranţă).interioare. Reglarea temperaturii apei se face cu ajutorul robinetului. aparatul se va deconecta de la priza de curent şi se va lăsa apa să curgă un timp prin seCordc-n alimentare Robinet el (circa 15—20 Corpul boilerului Corpul boilerului este fabricat din tablă oţel şi este testat la o presiune de 0.9 MPa. pe care este fixat prin şuruburi capacul boilerului. In partea inferioară. după care se va scurge în exterior pentru folosinţă. Anodul de Mg asigură protecţia corpului boilerului împotriva coroziunii. De asemenea tot aici este montat anodul de magneziu. în cuva exterioară. La un debit mai mic de apă se obţine o temperatură mai ridicată a apei ^ încălzită şi invers . conform normei DIN 4753/6.

Rezistenta electrica 9. care indică temperatura apei din boiler. Corpul boilerului este izolat cu un strat de poliuretan. 1. Instalaţia electrică este amplasată în partea inferioară a încălzitorului. Cablu de alimentare 5. Temperatura apei poate fi reglată cu ajutorul termostatului. Anod de magneziu 10. iar componentele de legătură sunt nichelate.Indicator de temperatur 2. Domeniul de reglaj este: 0°C + + 77°C. sub o carcasă de protecţie.În partea superioară este amplasat termometrul.Strat izolator 6.Carcasa exterioara 8. Racordul de intrare a apei reci este însemnat cu culoare albastră. conform gradajului de pe butonul termostatului.Buton de reglare a temperaturii3. iar racordul de ieşire a apei calde menajere este cu culoare roşie. Iesire apa calda . Serpentina este testată la o presiune de 1. Indicator luminos ON/OFF4. Toate componentele din oţel sunt protejate împotriva coroziunii cu un strat de vopsea specială. Intrare apa rece 12. Boilerele de tip combinat au sudate în rezervorul sub presiune.Termostat 11.5 MPa. Rezervor interior 7. o serpentină de diametrul pentru cuplarea acestuia la sistemul de încălzire. care garantează pierderi minime de căldură.

.

boilerul se poate pune în funcţiune.După racordarea boilerului la instalaţia de alimentare cu apă rece. Se verifică amplasarea corectă a senzorilor termostatelor de reglaj şi siguranţă.astfelînchizându-se accesul către partea electrică a boilerului. se cuplează alimentarea cu energie electrică (în cazul boilerelor combinate robinetul de AT de pe racordul serpentinei trebuie să fie în poziţia închis). i) înaintea punerii în funcţiune a boilerului trebuie fixată carcasa panoului electric. h) în timpul procesului de încălzire al apei cu AT se decuplează alimentarea cu curent electric şi se deschid robineţii de separare AT de pe racordurile serpentinei. iar în caz de nevoie se aeriseşte serpentina. g) la încălzirea apei cu energie electrică. În timpul procesului de încălzire al apei se poate întâmpla să picure apă din . Senzorii trebuie să fie în teaca corespunzătoare şi apăsaţi la maxim. Procedura de punere în funcţiune: a) se verifică instalaţia de alimentare cu apă rece. iar la boilerele de tip combinat şi racordarea la circuitul de încălzire. la sistemul de încălzire centrală (cazan). se recomandă verificarea şi strângerea şuruburilor de fixare a flanşei. f) se fixează carcasa panoului electric. la reţeaua de alimentare cu energie electrică şi după testarea supapei de siguranţă (conform instrucţiunilor anexate). mai întâi cel de reglaj şi apoi cel de siguranţă. însemnând că boilerul este plin cu apă. b) se deschide robinetul de apă caldă de la unul dintre punctele de consum. e) dacă apar probleme de neetanşeitate la flanşă. d) în momentul în care începe să curgă apă din robinetul de apă caldă acesta se închide. c) se deschide robinetul de alimentare cu apă rece. instalaţia de alimentare cu energie electrică.

sonda termostatului.supapa de siguranţă.statul cu sondă pentru reglarea temperaturii.încălzirea apei se recomandă să se facă în timpul nopţii. pentru a nu permite scurgerea apei din boiler. Rezervorul interior de apă caldă. precum şi cu o conductă de preaplin. cuprinzînd în interiorul lui : • elementul încălzitor în formă de tub metalic . între aceasta şi carcasa exterioară fiind un strat de izolaţie termică din vată de sticlă. 14 . j) dacă la prima încălzire a boilerului apa care curge la robinetul de apă caldă prezintă impurităţi trebuie lăsată să curgă până când devine curată. O conducta de alimentare cu apă rece prevăzută cu ventil de reţinere. Punerea în funcţiune a încălzitorului de apă caldă se face prin conectarea fişei cordonului de racordare la priza de curent. după ce în prealabil rezervorul a fost umplut cu apă rece pînă la nivelul superior al conductei de apă caldă. care nu permite creşterea nivelului în interiorul rezervorului de apă caldă. • termo. In interiorul rezervorului sînt montate: elementul de încălzire în tub metalic . Părţile principale ale încălzitorului electric de apă eu curgere sub presiune sînt următoarele : Părţile principale ale încălzitorului electric de apă eu curgere sub presiune sî rezistenta electrica: 1) Rezervorul de apă caldă executat din tablă din oţel zincată. aparatul mai este prevăzut cu un capac superior şi un capac inferior de închidere a corpului exterior. conducta de alimentare cu apă rece şi conducta de scurgere a apei calde. pentru a se evită consumul de energie electrică în orele de vîrf.în plus. executat dintr-un material rezistent la coroziune. aceasta fiind un fenomen normal datorită măririi volumului de apă din boiler. e conducta de scurgere liberă a apei calde .

1 daN/cm2 şi rolul de supapă de siguranţă reglată la presiunea de 6 + 0.W . 30 — 80°G .2 + 0.2 daN/cm2 (fig. 10. Caracteristicile tehnice : — puterea absorbită de elementul încălzitor — reglarea temperaturii apei prin termostat 1 900 . VII. La acest tip de încălzitor apa din interiorul rezervorului este supusă în permanenţă presiunii apei din reţeaua de alimentare ceea ce face ca şi scurgerea apei calde să se facă sub presiune. pe conducta de alimentare cu apă rece este montată . VII.supapa combinată". care îndeplineşte rolul de supapă de reţinere reglată la o presiune de 0. Capac superior Fig.La partea inferioară a rezervorului este montată flanşa pe care sînt fixate elementele menţionate mai sus. Pentru acest-motiv. 15 .ll). încălzitor electric de apă sub presiune. Punerea in funcţiune a încălzitorului electric de apă sub presiune se face în aceleaşi condiţii arătate la timpul anterior de încălzitor.

16 . 2) Carcasa exterioară cu capacul superior executate din tablă emai- lată.— presiunea de lucru maximă C daN cm2.

Punerea in funcţiune a încălzitorului electric de apă sub presiune se face în aceleaşi condiţii arătate la timpul anterior de încălzitor. C daN cm2.2 + 0. între aceasta şi carcasa exterioară fiind un strat de izolaţie termică din vată de sticlă.1 daN/cm2 şi rolul de supapă de siguranţă reglată la presiunea de 6 + 0. La partea inferioară a rezervorului este montată flanşa pe care sînt fixate elementele menţionate mai sus. care îndeplineşte rolul de supapă de reţinere reglată la o presiune de 0.pe conducta de alimentare cu apă rece este montată .3) Rezervorul de apă caldă executat din tablă din oţel zincată.supapa combinată".2 daN/cm2. sonda termostatului. In interiorul rezervorului sînt montate: elementul de încălzire în tub metalic . 17 . 30 —80°G . La acest tip de încălzitor apa din interiorul rezervorului este supusă în permanenţă presiunii apei din reţeaua de alimentare ceea ce face ca şi scurgerea apei calde să se facă sub presiune. conducta de alimentare cu apă rece şi conducta de scurgere a apei calde. Caracteristicile tehnice : — puterea absorbită de elementul încălzitor — reglarea temperaturii apei prin termostat — presiunea de lucru maximă 1 900 .W . Pentru acest-motiv.

18 — Apa din boiler nu se încălzeşte suficient de — Elementul încălzitor este acoperit cu depunere .V. se va îndepărta piatra depusă fie prin lovituri uşoare cu vîrful unui ciocan. se verifică închiderea şi deschiderea contactului de Ia termostat. Defectul bine Cauza de piatră Remedierea — După demontarea elementului Încălzitor se verifică starea tubului metalic. REMEDIERI.REPARATIE SI INTRETINERE 1. Defectul Cauzele arsă. piatră pe tubul metalic. fie prin introducerea tubului metalic intr-o soluţie de apă acidulată (50% acid clorhidric). observîn-du-se aprinderea şi stingerea becului de semnalizare şi in cazul în care se constată că termostatul este defect se înlocuieşte cu unul original 2. după care se spală şi se clăteşte cu multă apă curată . in care se s flă rezistenţa electrică şi in cazul in care se constată depuneri de. — Apa în boiler nu se încălzeşte — Rezistenţa electrică a elementului încălzitor este Termostratul nu funcţionează Remedierea — Se verifică cu ajutorul unui ohmetru continuitatea circuitului electric al elementului încălzitor şi în cazul în ca re se constată că rezistenţa electrică este arsă se înlocuieşte elementul încălzitor Dacă se constată că rezistenţa electrică este bună.

Depunere de piatra Flansa capac Curăcuratirea elementului de rezistenţă. deşi apa se încălzeşte Cauzele Remedierea — Becul este ars sau nu este bine înşurubat — Se inşurubează bine becul in dulie şi dacă totuşi nu se aprinde Înseamnă că este ars şi trebuie înlocuit 4. Defectul — Becul de semnalizare nu se aprinde.în cazul cînd se constată acelaşi defect in zona de fixare pe flanşă a elementului încălzitor se string bine şuruburile dc 19 .la asamblarea flanşei cu rezervorul şi Ia fixarea pe flanşă a elementului încălzitor. a sondei termostatului şi la racordurile conductelor de apă caldă şi rece Remedierea — în cazul în care se constată picături sau prelingeri de apă pe la garnitura de etanşare a flanşei cu rezervorul se string în cruce. Defectul — Picături de apă se preling pe la îmbinarea flanşei cu partea inferioară a rezervorului de apă caldă Cauzele — Garniturile nu realizează etanşarea . iar dacă prelingerea continuă se inlocuieşte garnitura . 3. şuruburile de fixarea flanşei.

în cazul neetanşeităţii la îmbinarea conductelor de apă rece şi apă caldă se procedează mai intîi la strîngerea piuliţelor olandeze şi apoi se procedează mai intîi la strîngerea piuliţelor olandeze şi apoi se procedeaza prelingerea apei.fixare. iar dacă prelingerea apei continuă se înlocuieşte garnitura în cazul clnd se constată picături de apă la fixarea sondei termostatului se înlocuieşte garnitura. Defectul Cauzele — Picături sau scurgeri de apă se preling pe la „supapa combinată"de la boilerul cu scurgere sub presiune — Depuneri de piatră sau impurităţi pe suprafaţa de — — etanfare la supapa de siguranţă şi de reţinere Depăşirea presiunii maxime admisă la supape Garniturile de etanşare deteriorate sau Arcul supapei corodat sau fără elasticitate îmbătrînite — 20 . la înlocuirea garniturilor. dacă continuă 5. dacă după ce se strîng şuruburile apa continuă să picure.

precum şi a unor echipamente electrice. amenajările şi mijloacele de protecţie trebuie să fie cunoscute de către tot personalul muncitor din toate domeniile de activitate. chiar izolate. iar acolo unde se manipulează 21 . la traversarea parţilor carosabile de 6m. este necesară eliminarea posibilităţii de trecere a unui curent periculos prin corpul omului.N.T. Măsurile. Principalele măsuri de prevenire a electrocutării la locurile de muncă sunt: • Asigurarea inaccesibilităţii elementelor care fac parte din circuitele electrice si care se realizează prin: o amplasarea conductoarelor electrice. la o inălţime inaccesibila pentru om.VI.S. Astfel. normele prevăd ca înălţimea minimă la care se pozează orice fel de conductor electric să fie de 4m.M SPECIFICE LUCRĂRII Pentru evitarea accidentelor prin electrocutare.

să fie mai mari decat cele ale fişelor obişnuite de 120. o Ingradirea cu plase metalice sau cu tăblii perforate. pentru menţinerea bunei stări a izolaţiei. o evitarea răsucirii sau a încolăcirii cablului de alimentare în timpul lucrului şi a deplasării muncitorului. a fixării sculei înainte de începerea lucrului. o menajarea cablului de legătură în timpul mutării uneltei dintr-un loc de muncă în altul. acoperire cu scânduri sau suspendare. Deoarece există pericolul inversării bornelor este bine ca atât distanţa picioruşelor fişelor de 12. 22 . La utilizarea uneltelor şi lămpilor portative alimentate electric. 24 si 36V.25m gabaritele respective. această înălţime să depăşească cu 2. sunt obligatorii: o verificarea atentă a uneltei. pentru a nu fi solicitat prin intindere sau răsucire. 36V) pentru lămpile şi sculele electrice portative. 220 si 380 V. o evitarea trecerii cablului de alimentare peste drumurile de acces şi în locurile de depozitare a materialelor. o Folosirea carcaselor de protecţie legate la pământ. cât şi grosimea acestor picioruşe. • Folosirea tensiunilor reduse (de 12. unealta nu va fi purtată ţinându-se de acest cablu. o Izolarea electrică a conductoarelor. dacă acest lucru nu poate fi evitat. Sculele şi lămpile portative care funcţionează la tensiune redusă se alimentează la un transformator coborâtor. respectânduse distanţa impusă până la elementele sub tensiune. 24. pentru a evita posibilitatea inversării lor.materiale sau piese cu un gabarit mai mare. cablul va fi protejat prin îngropare.

galoşi electroizolanţi). 1 – autori Braşovan Mihai şi Şora Ioan . Mijloacele auxiliare de protecţie constau din: echipament de protecţie (mânuşi.o interzicerea reparării sau remedierii defectelor în timpul funcţionării motorului sau lăsarea fără supraveghere a uneltei conectate la reţeaua electrică. Nicolae Mira şi Constantin Neguşi. covoraşe de cauciuc. Litografia IPT 1971 . Mijloacele principale de protecţie constau din: tije electroizolante.. • Folosirea mijloacelor individuale de protecţie şi mijloacelor de avertizare. Mijloacele de protecţie individuală se întrebuinţează de către electricieni pentru prevenirea electrocutării prin atingere directă şi pot fi împărţite în două categorii: principale şi auxiliare.. VII-BIBLIOGRAFIE . Izolaţia acestor mijloace suportă tensiunea de regim a instalaţiei în condiţii sigure. cu ajutorul lor este permisă atingerea părţilor conductoare de curent aflate sub tensiune. platforme si grătare cu picioruşe electroizolante din porţelan etc. Utilizări ale energiei electrice ” vol. cizme. Instalaţii si echipamente electrice ” – manual cls XI–XII . editura EDP Bucureşti 23 . cleşti izolanţi şi scule cu mânere izolante.

24 .. Norme de protecţia muncii pentru instalaţii electrice ” – Ediţia a IV a ICEMENERG 1976 VIII. Ing. N..P Bucureşti – 1989 . 80 si 100 litri..ANEXE Boiler BLUE OCEAN Generator de apa calda menajera extrem de eficient gratie unui sistem avansat de reglare a temperaturii..D.. Gama BLUE OCEAN cuprinde 3 modele: 50. . Maşini electrice şi acţionări ” – Dr. Bojan – E.

.CLASSICAL este numele noii game de boilere electrice cu acumulare. cuprinsa intre 20°C si 70°C. cu acumulare de caldura sub presiune servesc la obtinerea apei calde si mentinerea ei la o temperatura dorita de utilizator.. 15 si 30 litri. Boilere electriceIncalzitoarele electrice de apa.. . care imbina tehnologia avansata cu un design simplu. 25 .. Gama CUBO cuprinde 3 modele: 10..nu corodeaza datorita invelisului de nichel in care sunt imbracate rezistentele. Boiler electric Boilere electrice rotunde 8 ani garantie . Generator de apa calda menajera extrem de eficient gratie unui sistem avansat de reglare a temperaturii..

0 [ kWh] Timp de incalzire pana la 40oC (dt=25oC): 1.6 [Mpa] Plaja de temperatura: 10-65 [oC] Consum mediu pentru a mentiune temperatura de 65�C: 0.5 kW Categorii: Boilere electrice GALMET Boiler electric capacitate: 80 [litri] Alimentare: 220 [V] Caracteristici boiler 80 electric : Putere electrica: 1.3 [h] Inaltime: 990 [mm] Diametru voiler electric : 430 [mm] 26 .EL.BOILER ELECTRIC 80 Litri Boiler electric capacitate: 80 [litri] Alimentare: 220 [V] Cod Produs: GAL80EL Producator: GALMET Model: SG80E .1.6 [h] Timp de incalzire pana la 65oC: 3.82 [ kWh/24h] Putere consumata pentru a produce apa la 65�C: 5.5 [kW] Presiune maxima de lucru: 0.

Distanta intre racorduri R: 100 [mm] Greutate boiler electric : 35 [kg] 27 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful