ULTCW

Qnamagalnyri Qna3in Qnamki “oqanagman Timovmnacir

(Tovk nayv garo. yk 2yr timovmnaciru nyrga3axnyl HomeCareExchange.org ga3kovm5 gam` zancaharylow 1-866-544-5742 hy-aqosahamarow)

ANOvN El7 Hasxy7
Hasxy7

Ka.ak

Nahanc

“osd7 Hamar
P]]a3in Hy-aqosahamar7 Dan Hy-aqosahamar7

Soxialagan Abahowov;3an #

Galifornia3i ID / Warortagan Irawovnki #

Sy_u7

____IcAGAN ____ArAGAN

?nnt3an )ru (Gamundragan) ______/______/______

N,yk yrgov hocov anovn yv hy-aqosahamarnyr5 ovm hyd mynk garo. ynk gabwyl anhra=y,dov;3an tybkovm7 <dab )cnov;3an An2 1 <dab )cnov;3an An2 2 I|n[ lyzovnyr yk qosovm A-a]na3in Ovri, Ovri, Hy-aqosahamar7 Hy-aqosahamar7

Qntrovm ynk n,yl a3n a-a]atranknyru5 oronk tovk garo. yk yv xanganovm yk gadaryl hiwantin qnamylov =amanag7 Ov.ygxyl P=,gagan =amatrov;3anu Ampovlador Marzanknyr Locank Ango.na3in Locank A.ika3in yv Miza/orani Qnamk A.ika3in ?racir Makrov;3ovn Gyragri Badrasdovm Zcysdaworovm Absbrank Gyragrovm ?anr Makrov;3ovn Artovg Lwaxk Ty.ora3ki Pa,qovm Mynsdroval Qnamk Brodyzi )cnov;3ovn Ba,dbanagan Wyrahsgo.ov;3ovn Wyratirkaworovm yv Ma,gi Qnamk Gyntaninyri Qnamk A-yvdovr Ha,mantami A;o-i Mi]amdov;3ovn

Art3o|k tovk ovnyk hydyv3al hiwantovn;3ovnnyri qnamki ‘or2a-ov;3ovn gam ovsovxovm1 Qntrovm ynk n,yl polor hnarawor darpyragnyru1 Alzha3myri Hiwantov;3ovn Hotaporp As;ma Ka.xgy. Wawyraxwa/ Pov=kro] )cnagan Arhysdagan <n[a-ov;3ovn Dgaramdov;3ovn <akaraqd Qo.owaga3in Snovxovm A-a]in Pov= )cnov;3ovn Srda3in Hiwantov;3ovn Dna3in A-o.]abahagan )cnagan Sbit Ar3an Jn,ovm Dna3in Qnamagalov;3an Ovsovxovm Insovlini Qnamk Wyrki M,agovm Lixynzaworwa/ Masnacyd Pov=kov3r Mdawor / Hovzagan Ha,mantamov;3ovn Pazmabadig Gar/raqd An,ar=ov;3ovn Barginsoni Hiwantov;3ovn <ar=man Arcylagovm <n]a-ov;3an )cnov;3ovn cranxwa/ Pov=kov3r Ov,a;a’ov;3ovn Hadovg Tiyda O.nas3an Pifita O.nov.y.i Wnaswa/k Ga;wa/ :alamik Ov.y.i Wnaswa/k Dyso.agan :ovlaxovm Gynsagan N,annyr

Art3o|k tovk qovsa’ovm yk a,qadanki wa3rovm hodawyd 0/anylik cor/a/ylovx1 Art3o|k tovk xanganovm yk qnamyl mi hiwanti5 ow ,ovn ovni1 Art3o|k tovk xanganovm yk qnamyl mi hiwanti5 ow gadov ovni1 Art3o|k tovk xanganovm yk a,qadyl mi danu5 ordy. /qovm yn1 A3o A3o A3o O[ O[ O[ A3o =am1

A3o

O[

Art3o|k tovk xanganovm yk yn;argwyl 2yr hiwanti dan [/qylov ganonin1 Kani| =am yk tovk nyrga3ovms a,qadovm1 Amsagan Orka|n hawyl3al DQ?? =amyr yk tovk xanganovm a,qadyl1 Amsagan

O[

=am1 A3o O[ O[

Art3o|k tovk gxanganak a,qadyl o[6DQ?? (masnawor wjaro.) hiwanti mod1 Art3o|k tovk ovnyk mykyna5 oru garo. yk cor/a/yl a,qadankovm1 A3o

A_GA#Ov:#AN +AMyru N,yk a3n 0ryrn ov =amyru5 yrp tovk xangov;3ovn govnynak =amatrylov 2yr /a-a3ov;3ovnnyru` crylow 8A#O9 gam 8O{95 ordy. gira-yli e1 A_AWOD#AN GyS)rIN yryGO#AN cI<yru GyNALOW uSD GAN{yrI

yrgov,7

yryK,7

{oryk7

Hinc,7

Ovrpa;

<apa;

Giragi

Art3o|k tovk xanganovm yk a,qadyl ,dab gan[i tybkovm1

A3o

O[

Gr:AGAN MAGArTAG7 (cryk 3ovrakan[3ovr gadycoria3ovm 2yr lraxra/ amynapar2r magartagu) Darragan Dbrox7 Koly]7 Mi]in Tbrox7 Masnacidov;3ovn7

DNA#IN QNAMAGALOv:#AN A<QADANKI BADMOv:#OvN7 Qntrovm ynk sdoryv n,yl 3ovrakan[3ovr hiwanti dw3alnyru5 ovm tovk qnamyl yk wyr]in yryk darinyri un;axkovm1 Hiwanti anovnu7 )ru7 Sgsylov 0ru7 Awardylov 0ru7

?a-a3ov;3ovnu tataryxnylov badja-u7 Hiwanti hy-aqosahamaru (a-ga3ov;3an tybkovm)7 (Hiwanti a-ga [linylov tybkovm)7 Hiwanti undaniki antami anovnu yv hy-aqosahamaru7

Hiwanti anovnu7 )ru7 Sgsylov 0ru7 Awardylov 0ru7

?a-a3ov;3ovnu tataryxnylov badja-u7 Hiwanti hy-aqosahamaru (a-ga3ov;3an tybkovm)7 (Hiwanti a-ga [linylov tybkovm)7 Hiwanti undaniki antami anovnu yv hy-aqosahamaru7

Hiwanti anovnu7 )ru7 Sgsylov 0ru7 Awardylov 0ru7

?a-a3ov;3ovnu tataryxnylov badja-u7 Hiwanti hy-aqosahamaru (a-ga3ov;3an tybkovm)7 (Hiwanti a-ga [linylov tybkovm)7 Hiwanti undaniki antami anovnu yv hy-aqosahamaru7

Hiwanti anovnu7 )ru7 Sgsylov 0ru7 Awardylov 0ru7

?a-a3ov;3ovnu tataryxnylov badja-u7 Hiwanti hy-aqosahamaru (a-ga3ov;3an tybkovm)7 (Hiwanti a-ga [linylov tybkovm)7 Hiwanti undaniki antami anovnu yv hy-aqosahamaru7

Hiwanti anovnu7 )ru7 Sgsylov 0ru7 Awardylov 0ru7

?a-a3ov;3ovnu tataryxnylov badja-u7 Hiwanti hy-aqosahamaru (a-ga3ov;3an tybkovm)7 (Hiwanti a-ga [linylov tybkovm)7 Hiwanti undaniki antami anovnu yv hy-aqosahamaru7

ys wawyraxnovm ym yrtmnazanxov;3an dovcanki nyrko5 or wyru n,wa/ dy.ygov;3ovnu5 usd im cidyxa/i5 j,marid e1 ys nayv hasganovm ym5 or im go.mix ;ov3l drwa/ oryve qy.a;3ovrovm garo. e badja- hantisanal xangaxa/ =amanag Dna3in Qnamki “oqanagovmix oragazrgwylov gam hy-axwylov hamar1 Hydyvapar5 ys liazorovm ym Dna3in Qnamki “oqanagmanu yv/gam hiwantin gabwyl wyru n,wa/ cor/adyryrin yv /ano;nyrin` im a,qadanki yv pnov;acri wyrapyr3al1 Sdoracrov;3ovn Amsa;iw

MIA#N crASyN#AGI cOr?A?MAN HAMAr
Art3o|k masnagxo.i Irawovnknyri5 Badasqanadwov;3ovnnyri yv Azadman ‘asda;.;yru sdoracrwa/ yv han2nwa/ yn1 M,agman )ru7 A,qadanka3in Badmov;3ovnu sdovco. An27 Amsa;iw7 ?ano;nyrin sdovco. An27 Amsa;iw7 A3o O[ M,ago.7

QNTrOvM yNK GArTAL Ov<ATIr
MASNAGXI IrAWOvNKNyru5 BArDAGANOv:#OvNNyru yv BADASQANADWOv:#OvNIX AZADOvMu N,ovm7 A3s hama2a3naciru barovnagovm e Dna3in Qnamki “oqanagman /a-a3ov;3ovnnyri pnov3;in5 Anqag Qnamagali A,qadagyrbin5 Dna3in Qnamki “oqanagman masnagixnyrin yv Dna3in Qnamki “oqanagmanu5 nra masnagixnyrin yv cor/agalnyrin Badasqanadwov;3ovnix Azadylovn wyrapyrwo. garyvor ba3mannyr1 Dna3in Qnamki “oqanagovm 1. Dna3in Qnamki “oqanagman ?a-a3ov;3ovnnyri Pnov3;u7 SEIU, Miax3al yrgaradyv Qnamki A,qado.nyri Miov;3ovnu5 anwjar dramatrovm e a3s Miov;3an Qnamagalnyri Dna3in Qnamki “oqanagman /raciru Qnamagalnyrin gam Hiwantnyrin5 ori nbadagn e aracun;ax gyrbow nbasdyl yv / gam 0cnyl Qnamagalnyri yv hnarawor Hiwantnyri mi]yv a,qadanka3in harapyrov;3ovnnyri zarcaxmanu1 A3novamyna3niw5 hnarawor Qnamagal timorti a,qadanki untovnman oro,ovmu mian,anagoryn gaqwa/ e yv hsgwovm e Hiwanti go.mix1 Dna3in Qnamki /a-a3ov;3ovnnyru ampo.]owin gamundragan yn yv angaq1 Dna3in Qnamki “oqanagovmu gbahan]i5 or polor Qnamagal timortnyru yn;argwyn polor nahanca3in 0rynknyrin yv ganonatrov;3ovnnyrin5 oronk bahan]wovm yn irynx Qnamagalov;3an /a-a3ov;3ovnnyri hamar (nyra-3al polor bahan]wo. gynsacragan sdovcovmnyru)1 A3novamyna3niw5 Dna3in Qnamki “oqanagovmu badasqanadov [e oryve hydaca gam angaq sdovcman hamar5 ;y art3ok Qnamagalu hamabadasqanyl e polor ba3mannyrin5 paxi ‘asda;.;yri soworagan nyrga3axovmix5 ordy. n,wa/ e5 or hamabadasqan bahan]nyru iraganovm hamabadasqanyl yn1 Paxi a3s naqnagan sdovcman cor/un;axix5 Dna3in Qnamki “oqanagovmu [i anxgaxnovm oryve hawyl3al cnahadovm5 harxazrov3x gam sdovcman gam Dna3in Qnamki “oqanagman timorti oragaworman yra,qaworman a3l mi]ox1 A3t isg badja-ow5 ,ad garyvor e5 or Hiwantu anxgaxni Qnamagali hantyb ir isg cnahadovmu` naqkan a,qadanka3in harapyrov;3an hasdadovmu1 Hydyvapar5 Dna3in Qnamki “oqanagovmu [i yra,qaworovm timorti oragaworovmu gam Hiwanti go.mix bahan]wo. bardaganov;3ovnnyri gadarman untovnagov;3ovnu1 Saga3n5 Dna3in Qnamki “oqanagovmu ganxgaxni Hiwanti hadgacrovm5 n,wa/ gariknyri sahmana’ag hamabadasqanyxovm Qnamagali hyd1 A3t isg badja-ow5 xangaxa/ Hiwant yv timort Qnamagal bydk e 0cdacor/yn irynx isg tado.ov;3ovnu yv ga3axnyn irynx isg oro,ovmu oryve mygi hmdov;3ovnnyri5 pnaworov;3an yv hamady.yliov;3an wyrapyr3al5 yv oro,yn5 ;y orkanow yn nrank hamabadasqanovm mygu m3ovsi gariknyrin1 Hiwantu yv Qnamagalu sdan2novm yv untovnovm yn nman oro,ovmnyri -isgu1 2. ?a-a3ov;3an Angaq Qnamagali A,qadagyrb7 yrp Hiwantu a,qadank e a-a]argovm Qnamagalin5 yv yrp Qnamagalu untovnovm e n,wa/ a,qadanku5 Qnamagalu ta-novm e Hiwanti a,qado.u1 Hama2a3n 0rynki yv cawa-i Hasaragagan Soxialagan ?a-a3ov;3ovnnyri Pa=ni bahan]nyri yv 2y-nargi5 Hiwantu sdan2novm e miag liazorov;3ovn a,qadanki untovnman5 =amyri yv bardaganov;3ovnnyri pa,qman5 a,qadanki wyrapyr3al ov..ov;3ovn dalov5 wyrahsgylov5 cnahadylov yv oro,ylov a-ovmow5 ;y art3ok ,arovnagyl5 ;y unthadyl Qnamagali /a-a3ov;3ovnnyru1 Nmanabys5 Qnamagalu irawovnk ovni hra=arwylov sov3n a,qadankix xangaxa/ =amanag` a-anx zcov,axman gam badja-i1 Dna3in Qnamki “oqanagovmu o[ mi liazorov;3ovn gam badasqanadwov;3ovn [i grovm oryve nman tybkyri gam

oryve wnaswa/ki gam wnasi hamar5 oronk garo. yn a-a]anal han2nararov;3an tybkovm gam a,qadanki un;axkovm5 gam hydaknnman gam qntirnyri lov/man tybkovm5 ;3ovrimaxov;3an gam a3nbisi wnaswa/knyri tybkovm5 oronk garo. yn a-a]anal Hiwanti yv Qnamagali gam yrrort an2i mi]yv1 IrAWOvNKNyr5 BArDAGANOv:#OvNNyr yv BADASQANADWOv:#OvNIX AZADOvM( 3 ) An2nagan Dy.ygov;3an Sdaxovm yv cor/a/ovm1 Dna3in Qnamki “oqanagman cor/o. ov;3ovnnyrin e badganovm nayv Dna3in Qnamki “oqanagman masnagixnyri wyrapyr3al dy.ygov;3ovnnyr ‘ndryl yv cor/a/ylu5 nyra-3al Hiwanti gariknyrin wyrapyro. gam / ano;nyrix sdaxa/ ca.dni gam novrp pnov3;i a,qadanka3in yv an2nagan dy.ygov;3ovnnyri sdaxovmu1 Dna3in Qnamki “oqanagovmu garo. e gisyl nman dy.ygov;3ovnu ovri,nyri hyd` Dna3in Qnamki “oqanagman nbadagow5 gam garo. e hydaknnyl gam hantys cal nman dy.ygov;3an wyrapyr3al /ano;nyrin untovnylov gam myr=ylov5 gam hy-axnylov5 wdarylov gam Qnamagalin gam Hiwantin Dna3in Qnamki “oqanagman masnagxov;3ovnix tovrs hanylov hamar` ca.dni cor/o.ov;3ovnnyri mi]oxow1 Nman cor/a/ov;3an gam haragix oro,ovmnyri wyrapyr3al cidawyjyru bydk e wj-wyn Dna3in Qnamki “oqanagman Han2na=o.owi go.mix1 Dna3in Qnamki “oqanagman Han2na=o.owi oro,ovmnyru wyr]nagan yn yv dara/wovm yn polor ,ahacrci- go.myri wra5 nyra-3al Dna3in Qnamki “oqanagman a,qadagazmi yv oryve untcrgwa/ Hiwant(nyr)i yv / gam Qnamagal(nyr)i5 yv [bydk e hantisanan oryve hydaca cor/o.ov;3ovnnyri gam xangaxa/ pnov3;i tadawyjyri masnig1 6. Masnagxi Badasqanadwov;3ovnnyru7 Dna3in Qnamki “oqanagman masnagixu yv /a-a3ov;3ovnnyru wyraxman yn;aga ardonov;3ovn yn yv o[ ;y irawovnk1 Dna3in Qnamki “oqanagman >ygawarov;3an Han2na=o.owu garo. e unthadyl oryve Qnamagali gam Hiwanti masnagxov;3ovnu xangaxa/ =amanag5 yrp na ta cdnovm e ji,d yv anhra=y,d1 #ovrakan[3ovr masnagix (Qnamagal gam Hiwant) bardawor e5 orbys Dna3in Qnamki “oqanagman ,arovnagagan ba3man (a) yn;argwyl Dna3in Qnamki “oqanagman polor ganonnyrin5 un;axagarcyrin yv hrahancnyrin yv liowin hamacor/agxyl Dna3in Qnamki “oqanagman an2nagazmi hyd5 (p) }anasirapar hydabntyl polor wyrapyrovmnyrin5 =amanagin hydyvyl5 hajaqyl polor hama2a3nyxwa/ harxazrov3xnyrin yv a3l =amatrov;3ovnnyrin yv dy.3ag bahyl Dna3in Qnamki “oqanagmanu polor oro,ovmnyri wyrapyr3al5 yv (c) Dna3in Qnamki a,qadagazmin yv Dna3in Qnamki a3l masnagixnyrin wyrapyrwyl ka.akawarov;3amp yv harcankow1 IrAWOvNKNyr5 BArDAGANOv:#OvNNyr yv BADASQANADWOv:#OvNIX AZADOvM( 4 ) MASNAGXI` BADASQANADWOv:#OvNIX AZADOvM7 Sdoryv sdoracra/ Dna3in Qnamki “oqanagman masnagixu sov3now azadovm e Dna3in Qnamki “oqanagmanu oryve ha3xix5 wnasix5 wnaswa/kix5 badasqanadwov;3ovnix gam oryve pnov3;i hadovxovmix5 oru oryve gyrbow gwyrapyrwi Dna3in Qnamki “oqanagmanu5 tra /a-a3ov;3ovnnyrin gam /a-a3ov;3ovnnyri myr=manu gam tra cor/o.ov;3ovnnyrin gam cor/o.ov;3ovnnyri 2aqo.manu1 Sa untcrgovm e oryve wnaswa/k` a,qadank ‘ndrylov yv wyrapyrov;3ovnnyru ha,wi a-nylov =amanag5 gam dna3in

qnamki /a-a3ov;3ovnnyr xovxapyrylov ham sdanalov =amanag5 gam Qnamagali cor/adyr hantys calov =amanag5 sdoryv sdoracro.u [i nyrga3axni oryve ha3x Dna3in Qnamki “oqanagman tym1 Wyru n,wa/ Azadovmu wyrapyrovm e SEIU ULTCW-i Dna3in Qnamki “oqanagmanu5 Los An]ylys cawa-in5 haragix cor/agalov;3ovnnyrin5 a3nbisin5in[bisin yn Hiwantnyrin ,dab / hancsdaxno. /a-a3ov;3ovnnyr xovxapyro. cor/agalov;3ovnnyru5 anhad cor/agalnyru5 .ygawar marmni antamnyru5 cor/agalnyru5 a,qado.nyru5 nyrga3axovxi[nyru5 qorhrtadovnyru5 abahowacro.nyru yv Dna3in Qnamki “oqanagman gamawornyru yv tranx hyd gab ovnyxo. yv haragix eov;3ovnnyru5 yv tranxix 3ovrakan[3ovru5 yv polor eov;3ovnnyru yv an2ik5 owkyr nyrga3axryl yn dy.ygov;3ovn gam a3l gyrb hamacor/agxyl yn Dna3in Qnamki “oqanagman hyd1 A3s Azadovmu badrasdwa/ e sdoryv sdoracro. masnagxi an2nagan nyrga3axovx[i5 undaniki5 =a-ancnyri5 yn;aganyri5 hasaragagan cov3ki yv liazorwa/ an2anx5 in[bys nayv hynx ir isg masnagxi anovnix1 (c) Wyru n,wa/ Hama2a3nacri o[ mi gyd [i hawagnovm aztyl oryve irawovnkyri gam ha3xyri wra5 oru sdoryv sdoracro.u garo. e ovnynal Qnamagali gam Hiwanti hantyb5 gam oryve an2i gam eov;3an tym` paxa-ov;3amp wyru pnov;acrwa/ Dna3in Qnamki “oqanagman hyd gab ovnyxo.nyrin1 (t) y;y sdoryv sdoracro.u Qnamagal timort e5 aba a3s Hama2a3naciru [i aztovm oryve irawovnki wra5 or na ovni PASC-i yv SEIU-i mi]yv hawakagan panagxa3in hama2a3nov;3an nyrko5 gam unttym [e Galifornia3i Nahanci A,qado.i “oqhadovxman gam cor/azrgov;3an Abahowacrov;3an 0rynknyrin1 IrAWOvNKNyr5 BArDAGANOv:#OvNNyr yv BADASQANADWOv:#OvNIX AZADOvM( 5 ) Sdoryv sdoracro.u ov,atrov;3amp wyrana3yl yv tidargyl e a3s Hama2a3nacri 3ovrakan[3ovr yv polor ba3mannyru5 trank hasganovm e yv gamawor gyrbow oro,yl e hama2a3nwyl tranx hyd1 Hasganali e5 or Dna3in Qnamki “oqanagovmu yv tra masnagixnyru ghynwyn a3s Hama2a3nacrin5 yrp untovnyn Dna3in Qnamki “oqanagman masnagxov;3ovnu yv sdoryv sdoracra/ Dna3in Qnamki “oqanagman masnagxov;3an /a-a3ov;3ovnnyru1

Masnagxi Sdoracrov;3ovnu

Dbacryk Masnagxi Anovnu

Amsa;iw

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful