SLOVNA SLAGALICA ZA ČEPOVE Ispišite ovaj list, izrežite sve krugove sa slovima i nalijepite na vrh čepova (28 mm – od sokova).

Koristite za učenje i prepoznavanje slova. Trake sa 3-slovnim i 4-slovnim riječima možete pronaći na This and that about kids (na hrvatskom jeziku). Uživajte!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful