Managementul sistemului de învăţământ şi al instituţiilor şcolare. Managementul schimbărilor în învăţământ 1.

Conceptul de management educaţional Managementul educaţional (pedagogic) = activitate psihosocială de conducere superioară a unui sistem de învăţământ. Această activitate trebuie să abordeze eficient:

- problemele globale - funcţionalitatea socială de ansamblu a sistemului de învăţământ; - problemele de pilotaj - valorificarea optimă a resusrselor sistemului de învăţământ; - problemele strategice - inovarea continuă a sostemului de învăţământ.
Elaborarea conceptului de managemenet pedagogic presupune respectarea a 2 condiţii meteodologice:

- prelucrarea

informaţiei de la alte ştiinţe socio-umane care analizează activitatea de management; şcolar este un cadru de lucru didactic care pune în funcţiune programul managerial, conduce personalul didactitc şi administrativ în scopul susţinerii eficienţei procesului instructiv-educativ.

- managementul

2. Principiile, funcţiile şi conţinutul managementului educaţional Activitatea managerială este orientată de mai multe principii: a. principiul eficienţei activităţii manageriale, realizat pe baza aplicării metodelor de informare şi elaborare a deciziilor, de activizare a personalului în stabilirea deciziilor, de stimulare a iniţiativei şi a muncii operative de conducere, prin obiecţiile precise de îndrumare şi control, administrativ bugetare; b. principiul conducerii participative şi al unităţii de acţiune a tuturor factorilor care cooperează la realizarea obiectivelor manageriale, pe baza cunoaşterii temeinice a unităţii şcolare; c. principiul organizării şi programării raţionale a tuturor activităţilor manageriale, în funcţie de obiective; d. principiul conducerii dinamice, pe baza unui stil eficient şi al respectării unor norme de conduită: responsabilitate, prestigiu, autoritate, ordine, disciplină, motivaţie, stimulente morale şi financiare, satisfacţii profesionale etc. e. principiul inovării permanente a metodelor şi tehnicilor manageriale, a metodelor de predare-învăţare-evaluare, de cercetare ştiinţifico-metodică şi de inovare a învăţământului. Funcţiile managementului şcolar sunt: prevederea, (comunicarea deciziei), coordonarea şi controlul. Metode manageriale decizia, organizarea, comanda

- metode

de informare şi elaborare a deciziilor. În acest scop, managerul şcolar utilizează metoda observaţiei, studiul documentelor şcolare, asistenţe la lecţii, referate, analize, dezbateri, dări de seamă, consfătuiri etc. de activizare în scopul participării personalului didactic la procesul managerial: explicaţia, convorbirea, convingerea, observaţia critică şi autocritică, exemplul, sugestia, îndemnul, lauda, aprobarea, dezaprobarea etc. de stimulare a iniţiativei şi a creativităţii: brainstorming-ul, dezbaterea liberă, analogia, fuzionarea mai multor idei etc.

- metode - metode

- metode

operative – se referă la conducerea prin obiective precise, la procesele administrative şi bugetare.

1 | academic.cnpetrurares.ro [Arhivă :: Download]

Practica managementului pedagogic solicită valorificarea experienţei de conducere. • culegerea informaţiei. 2 | academic. bazat pe informare. profesor-diriginte. profesor-director . argumente.trebuie să transmită un mesaj inteligibil. d. profesor-demnitar în MECT.nivel local→ unităţi de învăţământ de diferite tipuri (grădiniţe. profesor-cercetător. şcoli primare. demonstraţii. .conducere activităţi didactice la nivelul unui colectiv. licee.conducere activitate metodică la nivel judeţean (CCD) şi la nivel interşcolar. profesor-cercetător. să folosească feed-back-ul pentru a se convinge dacă este înţeles. implicat . din punct de vedere epistemic şi etic: . • evaluarea eficienţei acesteia. f. . profesor-logoped . c. învăţător. adoptă o anumită atitudine. şcoli speciale. • analiza informaţiei. şcoli profesionale. evaluare şi comunicare a rezolvării. exercitată de cadrele didactice la diferite nivele ale sistemului şi ale programelor de învăţământ: educatoar. emiţătorul (managerul şcolar) .ro [Arhivă :: Download] . profesor-inspector etc.epistemic (ce ţine de cunoaştere) . . care conţine 3 elemente: a. • aplicarea deciziei. comisii de specialitate .conducere activităţi de inspecţie şcolara de diferite tipuri. a. Conducerea ştiinţifică. profesor-diriginte . scrisă. g. b. c.conducere procese de dezvoltare a limbajului copiilor. selectează. interpretează.prezenţa cadrului didactic în funcţie de conducere este determinată de experienţa acumulată de acesta în cadrul programului de învăţământ. Niveluri ale conducerii învăţământului . Tehnica elaborării deciziei are următoarele etape: • stabilirea problemei de rezolvat. să acorde libertate de gândire şi de acţiune receptorului.).etic în proiectarea şi realizarea unui ciclu managerial complet. superioară a sistemului de învăţământ se organizează pe 3 nivele: . profesor-metodist . Conducerea managerială a sistemului învăţământului solicită prezenţa cadrului didactic. nonverbală sau combinată). 3. Comunicarea în cadrul managementului şcolar este o formă de comunicare interumană.Valorificarea experienţei de conducere exercitată la diferenţa nivelului ale sistemului şi ale procedurii de învăţare.conducere activităţi educative la nivelul clasei. b. proiectate şi realizate la nivel naţional (MECT) şi judeţean (ISJ). • elaborarea deciziei. grupuri şcolare etc. să prefere explicaţii.nivel global→ MECT.cadrul didactic are calitatea de factor de decizie. profesor-consilier. şcoli generale.nivel teritorial→ ISJ. receptorul . profesormetodist.cnpetrurares. Cadrele didactice reprezintă o resursă managerială inepuizabilă valorificată la scara socială a sistemului şi programului de învăţământ.percepe.conducere globală a sistemului de învăţământ conform liniei de politică educaţională elaborată şi susţinută la nivel macrostructural.sistem şi insituţie. e. în calitate de profesor de specialist. profesor . care este susţinută social. canalul de transmisie (comunicarea verbală. • comunicarea deciziei. profesor-director.

aplicarea şi evaluarea deciziilor. competenţe profesionale • performanţe psiho-pedagogice şi metodice. a. în luarea deciziilor. competenţe în elaborarea deciziilor: • aplicarea tehnicii elaborării deciziilor.ro [Arhivă :: Download] . • cooperarea cu factorii implicaţi în conducere. eficienţă Stilul managerial este ecuaţia personală pe care managerul o pune în joc în aplicarea principiilor. • stilul autoritar-excesiv. • prevenirea şi evitarea deciziilor incorecte. 3 | academic. în prevenirea şi rezolvarea conflictelor. • utilizarea eficientă a resurselor umane şi materiale. • stilul liberal-permisiv. • adoptarea principiilor şi metodelor de management la specificul şcolii. • programarea operaţiunilor.cnpetrurares. Tipuri de stiluri: • stilul democrat. Directorul de şcoală ca manager şcolar: personalitate. d. • comunicarea. • realizarea competentă a îndrumării. în prezentarea obiectivelor.4. stiluri. • cooperarea cu şefii de catedre şi de comisii metodice. b. competenţe necesare în proiectarea activităţii de conducere: • cunoaşterea problemelor unitîţii şcolare. a asistenţelor la lecţii. competenţe necesare controlului şi îndrumării: • stabilirea priorităţilor. c.

partenerul părinţilor în sarcina educativă. Profesorul. are obligaţia de a observa şi evalua. trăsături de personalitate şi calităţi morale • temperament echilibrat. membru al colectivului şcolii. • comportament civilizat. amabilitate. factor de decizie Profesorul reprezintă autoritatea publică. • responsabilitate socială. disponibilitatea de a primi sugestii. fermitate. spirit de dreptate. e. încredere în oameni etc. 5. tact în relaţiile cu personalul din subordine. Elemente de reformă în domeniul managementului educaţional din România 4 | academic. generozitate. 6. el trbuie să aibp cunoştinţa misiunii sale.cnpetrurares. coleg. Pentru a putea răspunde atâtor cerinţe. transmiţător de cunoştinţe şi educator. evaluator al elevilor.• performanţe manageriale (aptitudini).fără îndoială – încărcată de tensiune. aptitudinea de a organiza şi regiza procesul de instuire. hotărâre. ca reprezentant al statului. Profesia de educator este . • capactiatea de inovare şi a daptare la sisteme noi.ro [Arhivă :: Download] .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful