CUPRINS

Prefaţă ................................................................................

15

Capitolul 1 PROIECŢIA, CUNOAŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA
INGINERIEI INSTRUMENTAŢIEI .......................................

17

1.1. Ingineria instrumentaţiei inteligente şi informaţionale .......

17

1.2. Cunoaşterea
instrumentaţiei
inteligente
şi
informaţionale ...................................................................

22

1.3. Parametrii ingineriei instrumentaţiei inteligente şi
informaţionale ...................................................................

24

1.4. Caracterizarea ingineriei instrumentaţiei inteligente şi
informaţionale ...................................................................

25

1.5. Caracterizarea hardware şi software a ingineriei
instrumentaţiei inteligente şi informaţionale .................

26

1.6. Structurarea ingineriei instrumentaţiei inteligente şi
informaţionale ...................................................................

28

1.7. Consideraţii generale cu privire la fenomenul de
difracţie a luminii ..............................................................

30

1.8. Reţele incrementale ..........................................................

32

1.9. Traductoare incrementale ................................................

34

1.9.1. Cuantizarea mărimii de măsurat .........................................

34

1.9.2. Realizarea
semnalelor
electrice
corespunzătoare
cuantelor .............................................................................

35

1.9.3. Poziţionarea optică a rasterelor ..........................................

36

1.9.4. Numărarea şi discriminarea sensului de deplasare a
franjelor ...............................................................................

39

5

1.10. Prelucrarea semnalului la metoda incrementală ...........

42

1.10.1. Prelucrarea semnalelor date de fotoreceptoare .................

42

1.11. Exemple de traductoare fotoelectrice .............................

46

1.11.1.

Traductorul
fotoelectric
incremental
de
tip
J. Heidenhain .....................................................................

46

1.11.2. Traductorul fotoelectric Phocosin .......................................

49

1.11.3. Traductorul pentru măsurarea deplasărilor foarte mici .......

51

1.11.4. Traductorul fotoelectric incremental IAL-10 (C. Zeiss) .......

52

1.12. Principiul scanării
................

fotoelectice

utilizat

la

traductoare
53

1.12.1. Generalităţi .........................................................................

53

1.12.2. Acurateţea măsurării la traductoarele fotoelectrice liniare ...........

57

1.12.3. Siguranţa traductoarelor liniare fotoelectrice ......................

61

1.12.4. Tipuri de design mecanic şi montaj la traductoarele liniare ........

64

1.12.5. Informaţii mecanice generale ..............................................

69

1.12.6.

Prezentarea traductoarelor liniare LIP 471 /LIP 481 ...........

70

1.12.7. Interfeţe pentru traductoare fotoelectrice liniare .................

71

1.12.8. Detecţia poziţiei la traductoarele liniare ..............................

77

1.12.9. Specificaţii electrice generale privind traductoarele
liniare...................................................................................

77

1.12.10. Echipamente de măsurare şi testare pentru traductoare
liniare ..................................................................................

81

1.12.11. Evaluarea electronicii utilizate la traductoarele liniare ........

81

1.13.

Traductoare etalon fotoelectrice de lungime …………..

82

1.13.1.

Principiul de funcţionare .....................................................

82

1.13.2.

Semnul de referinţă ............................................................

84

1.13.3.

Soluţia micromecanică .......................................................

84

6

1.13.4.

Componente expansibile ....................................................

85

1.13.5.

Privind precizia /acurateţea măsurării ................................

86

1.13.6.

Privind eroarea de poziţie pe lungimea de măsurare .........

86

1.13.7.

Privind eroarea de poziţie pe perioada unui semnal ..........

86

1.13.8.

Interfeţele electronice pentru traductoarele etalon .............

89

1.13.9.

Informaţiile electrice generale pentru traductoarele etalon
de lungime ..........................................................................

93

1.14. Tehnica „heidenhain” de funcţionare şi realizare a
riglelor şi discurilor incrementale ...................................

94

1.14.1. Fundamente. Procese. Proceduri .......................................

94

1.14.2. Tehnica Heidenhain pentru precizia gradaţiilor – baza unei
precizii ridicate ....................................................................

95

1.14.2.1.

Tehnica Diadur ...................................................................

96

1.14.2.2.

Tehnica Aurodur .................................................................

96

1.14.2.3.

Reţelele gradate .................................................................

96

1.14.2.4.

Tehnica Supradur ...............................................................

96

1.14.2.5.

Tehnica
Magnodur ..............................................................

97

1.14.3. Tehnica Heidenhain în măsurarea lungimilor .....................

97

1.14.3.1.
1.14.3.1.1.

Traductoare
lungime ......................................................

de

Paşii de măsurare la traductoarele liniare ..........................

98
99

1.14.3.2.

Traductoare liniare cu carcasă întreagă (LS,LF,LC,LB) ..... 100

1.15.

Traductoare în coordonate pentru palpare şi
măsurare ........................................................................... 103

1.15.1.

Traductoare inductive în 3D pentru palpare şi
măsurare(Tip Leitz-Opton) ................................................. 103

7

1.15.2.
1.15.2.1.1.

Soluţii optime pentru traductoare electronice de poziţie .... 107
Descriere
constructivă
(A) .........................

pentru

varianta
107

1.15.2.1.2.

Descriere tehnico – funcţională pentru varianta (A) ........... 108

1.15.2.1.3.

Descrierea
tehnologică
(A) ........................

pentru

varianta
109

1.15.2.1.4.

Caracteristici tehnico – funcţionale şi metrologice ale
traductorului electronic de poziţie – varianta (A) ................ 109

1.15.2.1.5.

Aplicabilitatea traductorului electronic de poziţie
varianta
(A) .........................................................................


109

1.15.2.2.1.

Prezentarea schemei cinemato - funcţionale la varianta (B) ....... 109

1.15.2.3.1.

Descriere
constructivă
(C) .........................

pentru

varianta
110

1.15.2.3.2.

Descriere tehnico – funcţională a variantei (C) .................. 111

1.15.2.3.3.

Descriere
tehnologică
(C) .................................

a

variantei
111

1.15.2.3.4.

Caracteristici tehnico – funcţionale şi metrologice ale
traductorului ....................................................................... 112

1.15.2.3.5.

Aplicabilitatea
traductorului
C ...........................

1.15.3.
1.15.3.1.
1.15.3.1.1.

în

varianta
112

Calculul traductorului electronic de poziţie ......................... 112
Calculul
rezistenţă .........................................................
Calculul
membrană .................................................

de
112
arcului
112

1.15.3.2.

Calculul asamblării prin strângere a arcului membrană ..... 123

1.15.3.3.

Calculul erorilor la traductoarele cu contacte electrice în 3
D .......
125

1.15.3.3.1.

Caracteristicile şi performanţele traductoarelor ................. 125

8

1.15.3.3.1.1
.

Caracteristici
statice ............................................................

125

1.15.3.3.1.2
.

Caracteristici
dinamice ........................................................

127

1.15.3.3.1.3
.

Caracteristici constructive şi de exploatare ........................

1.15.3.3.1.4
.

Calculul
erorilor
temperatură .........................................

1.15.3.3.1.5
.

Calculul
cinematice ....................................................

1.15.3.3.1.6
.

Calculul schemei cinemato-funcţionale la traductoarele cu
contacte
electrice,
în
3
D ....................................................
131

1.15.3.3.1.6.1.

Calculul sistemului electronic ............................................. 131

1.16.

Traductoare în coordonate multiple cu forţă reglată .... 135

1.16.1.

129
de
129
erorii
130

Descrierea constructivă a traductorului .............................. 135

1.16.2.

Descrierea tehnico – funcţională a traductorului ................ 139

1.16.3.

Descrierea tehnologică a traductorului ............................... 142

1.16.4.

Caracteristici tehnico-funcţionale si metrologice ale
traductorului ....................................................................... 142

1.16.5.

Aplicabilitatea traductorului ................................................ 143

1.17.

Traductoare liniare expuse cu gradul de acurateţe mai
bun
de
± 1µ m
(LIP) ............................................................
143

1.17.1.

Prezentarea traductoarelor liniare ...................................... 143

1.17.2.

Caracteristicile tehnice ale traductoarelor LIP 382, LIP
372, LIP 481, LPI 471 ........................................................ 145

1.17.3. Caracteristicile tehnice ale traductoarelor PP 281, PP 271,
LIP 581, LIP 571 ................................................................. 146
1.18. Traductoare liniare expuse cu grad de precizie ±3μm 147

9

(LIDA, LIF) ..........................................................................
1.19.

Traductoare de lungime tip Heidenhain-Certo, cu
precizie
± 0.1µ m .................................................................
149

1.19.1. Precizia traductoarelor ........................................................ 149
1.19.2. Acţionarea tijei de palpare .................................................. 150
1.20. Traductoare de lungime Heidenhain-Metro cu precizie
de
± 0.2µ m ..........................................................................

151

1.20.1. Acţionarea tijei de palpare .................................................. 151
1.20.2. Montajul traductoarelor ....................................................... 152
1.21. Traductoare de lungime tip Heidenhain –Metro cu
precizie
± 0.2µ m ...............................................................
152
1.21.1. Acţionarea tijei de palpare .................................................. 153
1.21.2. Caracteristicile tehnice ale traductoarelor MT 60 M, MT 60
K, MT 101 M şi MT 101 K ................................................... 153
1.22. Traductoare de lungime tip Heidenhain-Specto cu
precizie
± 1µ m ....................................................................
154
1.22.1. Acţionarea tijei de palpare .................................................. 154
1.22.2. Montajul traductoarelor ....................................................... 154
1.22.3. Caracteristicile tehnice ale traductoarelor ST 1208, ST
1278, ST 1288, ST3008, ST 3078 şi ST 3088 ................... 154
1.23. Măsurarea unghiurilor ...................................................... 155
1.23.1. Traductoare unghiulare ....................................................... 155
1.23.2. Traductoare de rotaţie ........................................................ 156
1.23.3. Variante de montare a traductoarelor ................................. 157
1.24. Traductoare unghiulare cu rulmenţi şi cuplaj stator 159

10

(RCN, RON, RPN) ..............................................................
1.24.1. Caracteristicile principale .................................................... 159
1.25. Traductoare unghiulare cu rulmenţi, pentru cuplarea
separată a arborelui .......................................................... 161
1.25.1. Caracteristicile principale .................................................... 161
1.26. Traductor de măsurat lungimi ......................................... 163
1.26.1. Prezentare .......................................................................... 163
1.26.2. Soluţii originale la traductorul de măsurat lungimi .............. 175
Capitolul 2 INGINERIA TEHNICII SENZORICE / MICROSENZORICE
PENTRU INGINERIA INTELIGENTĂ ŞI INFORMAŢIONALĂ ... 177
2.1. Ingineria tehnicii senzorice / microsenzorice ................ 177
2.2. Interfeţe electronice pentru traductoare fotoelectrice
absolute ............................................................................. 199
2.2.1. Valori absolute ale poziţiei prin interfaţa „EnDat 2.1” .......... 199
2.2.2. Funcţionarea interfeţei EnDat ............................................. 200
2.2.3. Selectarea tipului de transmisie .......................................... 201
2.2.4. Parametrii ........................................................................... 201
2.2.5. Ariile memoriei .................................................................... 202
2.2.6. Parametrii OEM-ului ........................................................... 202
2.2.7. Parametrii funcţionării ......................................................... 202
2.2.8. Nivelul funcţionării ............................................................... 203
2.2.9. Funcţiile de monitorizare şi diagnosticare ........................... 203
2.2.10. Transferul datelor ................................................................ 203
2.2.11. Cicluri de control pentru transferul valorilor poziţiei ............ 203
2.2.12. Cicluri control pentru transmiterea parametrilor .................. 205
2.2.13. Sincronizarea valorii cod transmisă serial cu semnalul 205
11

incremental .........................................................................
2.2.14. Citirea parametrilor de la traductor ..................................... 206
2.2.15. Scrierea parametrilor în traductor ....................................... 206
2.3. Tehnica măsurării în ingineria instrumentaţiei
inteligente
şi
informaţionale
cu
traductoare
electronice de poziţie în 3D ............................................. 207
2.3.1. Tehnica măsurării cu traductorul electronic de poziţie 3D,
tip Renishaw ....................................................................... 207
2.3.2. Tehnica de măsurare cu traductorul electronic de poziţie
în 3D, tip PH ....................................................................... 208
2.3.3. Tehnica măsurării cu traductorul electronic de poziţie, tip
FTB, Germania ................................................................... 211
2.3.4. Tehnica măsurării cu traductorul electronic de poziţie în
3D cu contacte electrice, tip CEFIN, România ................... 214
2.4. Logica de măsurare 3D .................................................... 222
Capitolul 3 ECHIPAMENTE ŞI SISTEME INTELIGENTE ŞI
INFORMAŢIONALE DE MĂSURARE, VERIFICARE,
REGLARE ŞI CONTROL INTEGRONIC ........................... 225
3.1. Sisteme robotice inteligente pentru tehnica măsurării
în 3D în ingineria sistemelor şi informaţiei .................... 225
3.2. Echipamente şi sisteme integronice de măsurare
spaţială pentru diferite medii industriale ........................ 248
3.2.1. Sistemul integronic multiarticulat pentru măsurarea
spaţială ............................................................................... 248
3.2.2. Sisteme mecatronice / integronice de măsurare in trei
coordonate .......................................................................... 251
3.2.3. Sisteme integronice cu traductor interferometric cu laser
pentru măsurarea microgeometriei suprafeţelor în diferite
medii industriale .................................................................. 261
3.2.4. Sisteme integronice modulare şi flexibile cu traductor 264
fotoelectric incremental pentru măsurarea abaterilor de

12

formă şi de poziţie la reperele industriale de revoluţie ........
3.2.5. Sisteme interferometrice integronice automate pentru certificarea mărimilor terminale în laboratoare metrologice .... 270
3.2.6. Macrosisteme integronice de inspecţie a abaterilor
geometrice de formă şi poziţie în 3 D în diferite medii
industriale ........................................................................... 271
Capitolul 4 RECEPTORII INFORMAŢIEI ÎN INGINERIA INSTRUMENTAŢIEI INTELIGENTE ŞI INFORMAŢIONALE .......... 275
4.1. Senzori în ingineria instrumentaţiei inteligente şi
informaţionale ................................................................... 275
4.1.1. Rolul senzorilor în ingineria instrumentaţiei inteligente şi
informaţionale ..................................................................... 275
4.1.2. Efectul de măsurare şi efectul de influenţă în ingineria
instrumentaţiei inteligente şi informaţionale ........................ 275
4.1.3. Condiţii impuse senzorului în ingineria instrumentaţiei
inteligente şi informaţionale ................................................ 276
4.1.4. Tipul de semnal al senzorului în ingineria instrumentaţiei
inteligente şi informaţionale ................................................ 276
4.2. Tipuri de senzori în ingineria instrumentaţiei
inteligente şi informaţionale ............................................ 277
4.2.1. Senzori pentru mărimi geometrice şi mărimi cinematice .... 277
4.2.1.1.
4.2.1.2.

Senzorii
rezistivi ................................................
Senzori (receptori)
unghi) .........

inductivi

(de

(receptorii)
277
distanţă

şi

de
277

4.2.1.3.

Senzori (receptori) capacitivi (de distanţă şi de nivel) ........ 278

4.2.1.4.

Senzori
magnetici ..............................................

4.2.1.5.

(receptori)
279

Senzori (receptori) codificaţi (pentru distanţă şi pentru 279
unghi) .................................................................................

13

.
4.2.1.6.
4.2.1.7.

Senzori
incrementali ..........................................

(receptori)
280

Senzori (receptori) cu interferometru – laser ...................... 281

4.3. Comunicaţia şi performanţele senzorilor în ingineria
instrumentaţiei inteligente şi informaţionale ................. 282

Capitolul 5 TEHNICA MĂSURĂRII CONTROLULUI ACTIV ŞI
AUTOMAT
ÎN
INGINERIA
INSTRUMENTAŢIEI
INTELIGENTE ŞI INFORMAŢIONALE .............................. 289
5.1. Ingineria instrumentaţiei inteligente şi informaţionale
a controlului activ şi automat ......................................... 289
5.2. Ingineria instrumentaţiei inteligente şi informaţionale
pentru detecţia zgomotului produs la impactul piatră
abrazivă – piesă ................................................................ 293

Capitolul 6 SISTEME INTELIGENTE ŞI INFORMAŢIONALE CU CNC
......
295
6.1. Sisteme inteligente şi informaţionale cu cnc destinate
proceselor de măsurare în 3D cu precizii
submicronice şi nanometrice .......................................... 295
Capitolul 7 SOFTWARE-UL ÎN INGINERIA INSTRUMENTAŢIEI
INTELIGENTE ŞI INFORMAŢIONALE .............................. 301
7.1. Software specific măsurărilor metrologice în ingineria
instrumentaţiei inteligente şi informaţionale ................. 301
7.1.1. Software elaborat de "Metrologic Instruments" ................... 302

Capitolul 8 SISTEME LOGICE INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE
PENTRU INSTRUMENTE / APARATE / ECHIPAMENTE
ŞI INSTALAŢII INTELIGENTE / MECATRONICE ŞI
INTEGRONICE CU SENZORI / MICROSENZORI ŞI
TRADUCTOARE / MICROTRADUCTOARE ..................... 309

14

8.1. Sisteme logice informaţionale pentru instrumente
digitale inteligente ............................................................ 309
8.1.1. Sistem logic de achiziţie date dedicat instrumentelor /
aparatelor şi echipamentelor digitale .................................. 310
8.2. Sisteme universale logice de achiziţie date prin SPC /
CAQ .................................................................................... 311
8.2.1. Sistem logic complet şi dezvoltat pentru aplicaţii speciale
de măsurare ........................................................................ 312
8.3. Sisteme logice SPC generalizate pentru întreaga gamă
de instrumente / aparate / echipamente şi
instalaţii inteligente mecatronice de măsurare ...... 314

BIBLIOGRAFIE .......................................................................................... 317

15

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful