You are on page 1of 8

BAB JENAYAH DALAM ISLAM

Objektif pengajaran.

Mengetahui konsep jenayah dalam Islam.

Memahami pembahagian jenayah dalam Islam.

Pengenalan Setiap manusia bertanggungjawab ke atas segala perbuatannya , samada yang baik atau buruk. ³Maka sesiapa berbuat kebajikan sebesar Zarrah, nescaya akan diperlihatkan, dan Sesiapa yang berbuat kejahatan seberat Zarrah juga akan diperlihatkannya (dalam surat amalannya)´. al-zalzalah : 7-8 Manusia juga akan menanggung setiap perbuatan yang mereka lakukan dan orang lain tidak akan menanggungnya. ³Dan tiadalah kejahatan yang diusahakan oleh tiap-tiap orang melainkan orang itu sahajalah yang menanggung dosanya´. Al-an¶am:164

Apa erti jenayah

Kesalahan atau perbuatan jahat yang diharamkan oleh syarak samada kesalahan berkaitan dengan harta benda, jiwa atau diri manusia. Perbuatan jahat yang bertujuan untuk menceroboh kehormatan manusia, atau anggota dan tubuh badan mereka.

Jika terbukti kesalahannya, maka ia akan dihukum menurut undang-undang syarak.

Apakah hukuman itu?

Hudud, qisas atau jika sabit kesalahan akan dikenakan ta¶zir seperti yang disebutkan dalam al-quran dan hadis

Jenayah keatas harta benda seperti mencuri, merompak dan sebagainya. 

Jenayah keatas keturunan seperti zina.

Pembahagian jenayah Jenayah keatas maruah dan kehormatan seperti menuduh zina keatas orang yang baik budi pekertinya (qazaf).

Jenayah keatas tubuh badan dan nyawa seperti mencederakan manusia atau membunuhnya.

Kepentingan undang-undang jenayah Islam.

Al-Maidah : 48 

Dapat menjaga dan menjamin keadilan dan sangat sesuai untuk untuk semua tempat dan keadaan. Dapat mencegah dari merebaknya perbuatan jenayah. Dapat membentuk akhlak dan sakhsiyah manusia serta menjaga keharmonian masyarakat dan negara. Dapat memberi keadilan dan balasan yang setimpal terhadap orang yang berlaku zalim.

Pembahagian bidang jenayah 

Jenayah qisas. Jenayah hudud. Jenayah ta¶zir. Jenayah hudud merangkumi ‡Zina (jenayah terhadap keturunan). ‡Qazaf (jenayah terhadap kehormatan diri)

Perbuatan-perbuatan dalam jenayah qisas

‡Jenayah pembunuhan ‡Jenayah kecederaan ‡Jenayah keatas janin ‡Jenayah sihir

‡Mencuri (jenayah terhadap harta benda dan nyawa) ‡Murtad (jenayah terhadap agama) ‡Minum arak (jenayah terhadap akal) ‡Penderhakaan atau memberontak (jenayah terhadap pemerintah islam yang adil)

Jenayah qisas. Jenayah hudud. Jenayah ta¶zir. Qisas ± sama atau seimbang dengan kesalahan yang dilakukan.seperti : seseorang yang membunuh akan dijatuhkan hukuman bunuh juga.

Hudud ± kawalan atau tegahan ±iaitu mencegah daripada melakukan dosa dan perkara-perkara keji.

Ta¶zir ±mencegah atau menahan. - hukuman-hukuman yang tidak ditetapkan kadar dan bentuknya secara terperinci.,dilaksanakan bagi menunaikan hak Allah atau hak menusia dalam setiap kesalahan yang tidak dikenakan hukuman hudud atau kifarah.

Kesimpulan

Pelaksanaan undang-undang Islam sebenarnya untuk menegakkan sebuah negara Islam yang kuat, dihormati, aman dan tenteram. Menghayati ajaran islam bukan hanya terbatas dalam ertikata mengamalkan peraturan-peraturan ibadat, pernikahan atau hanya muamalat sahaja tetapi merangkumi konsop-konsep pemerintahan ,pentadbiran dan kehakiman seperti yang telah ditetapkan dalam al-quran dan alhadis.Inilah satu cara hidup yang sesuai diamalkan oleh semua umat manusia