TESTUL LUI RORSCHACH

TESTUL RORSCHACH

CUPRINS
Cuprins.............................................................................................................................................2 Posibile consideraţii cantitative.......................................................................................................5 Numărul total de răspunsuri (R)......................................................................................................5 Timpul pentru răspuns T/R..............................................................................................................6 Determinanţii...................................................................................................................................6 Răspunsurile formă (F)....................................................................................................................7 Răspunsurile culoare (C).................................................................................................................7 Localizarea răspunsurilor.................................................................................................................8 Formele bune (F+) sau rele (F-) de tip (G)......................................................................................8 Formele bune (F+) sau rele (F-) de tip (D)......................................................................................9 Alte moduri secundare de interpretare.............................................................................................9 Răspunsurile mişcare (K)..............................................................................................................10 Raportul mişcare-culoare...............................................................................................................10 Determinanţi secundari..................................................................................................................11 Conţinuturile..................................................................................................................................12 Răspunsurile Uman (H).................................................................................................................13 .....................................................................................................................................................13 Răspunsurile animal (A) ............................................................................................................13 Răspunsurile anatomie (Anat).......................................................................................................14 Conţinuturile secundare.................................................................................................................14 Răspunsuri pe care nu trebuie să le daţi niciodată.........................................................................15 Aprecierile complementare............................................................................................................15 Răspunsurile banale (Ban.) şi răspunsurile originale (Orig.)........................................................15 Efectele de şoc...............................................................................................................................16 Refuzul...........................................................................................................................................17 Planşele..........................................................................................................................................17 Câteva principii ale interpretării....................................................................................................17 2

..............TESTUL RORSCHACH Planşa I...........................................................................................................................................................................................................................................................................................24 Sondajul..............................................25 Testele derivate....................................................................................................................................................21 Planşa a VIII-a ....................................................................................................................................19 Planşa a IV-a ....................23 Simbolistica planşelor...18 Planşa a III-a.................20 Planşa a V-a...............................21 Planşa a VII-a .................................................18 Planşa a II-a.................................................................................................................................................................23 Planşa a X-a ......................................20 Planşa a VI-a .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................25 3 ..................................22 Planşa a IX-a....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Are drept scop realizarea unui diagnostic complet al personalităţii în toate dimensiunile sale:  Intelectuale – randamentul efectiv.  Afective – controlul A: normal. Sunt 10 planşe alb-negru sau de diferite culori – pentru a fi interpretate. agresivitatea.  Relaţii între elemente ale răspunsurilor.  Adaptarea la realitate. Planşele au fost selecţionare după studii şi experienţe. cu mama.TESTUL RORSCHACH Testul creat în 1921 de către psihiatrul elveţian Hermann Rorschach este unul de personalitate.  Raporturile calculate între răspunsuri. cunoscut sub denumirea de Pete de cerneală. exclamaţii. 4 . Fiecare planşă are un conţinut simbolic care suscită reacţii şi răspunsuri semnificative:  Propria identitate vis-a-vis de autoritate. insuficient.  Eventualele conflicte în copilărie. inteligenţa etc. contact uman şi social. În timpul probelor psihologul notează:  Ceea ce zice candidatul.  Timpul scurs între prezentare şi răspuns.  Relaţiile cu părinţii. adaptarea afectivă. restrictiv. cu tatăl.  Eventualele deplasări de poziţie ale planşei. adaptare. Interpretarea ţine cont de:  Răspunsurile date. sexualitatea.  Reacţiile acestuia – tăcere. mimică. maturitatea afectivă.  Comportamentale – realism.

 Interpretarea antromorfă [H] (Humain). pot atinge uşor 40 – 50 de răspunsuri. – Timpul per răspuns (T/R). – Cei cu un nivel superior de instruire.  Interpretarea anatomică [Anat]. – Timpul total de răspuns (T). – Răspunsuri în detalii – câte o parte a planşei este interpretată (D). sunt interpretate drept: • Lipsă de colaborare. Rezultatele sunt cotate din punctele de vedere: (A) Cantitativ şi (B) Calitativ.  Aprecierea mişcării (K). cele sub 15.TESTUL RORSCHACH  Anumite reacţii particulare ale candidatului. Aprecierea culorilor (C). – Răspunsurile net inferioare.  Interpretarea zoomorfă (animală) [A].Globalitatea – distingerea esenţialului (G). (A) – Numărul total de răspunsuri (R). Posibile consideraţii cantitative Numărul total de răspunsuri (R) – Pentru jumătatea indivizilor testaţi. (B) .  Aprecierea formei (F). 5 . Banalitate  ban  originalitate – orig. R se situează între 20 şi 30 de răspunsuri.

Incoerenţa ideilor. răspunsul se notează (FC) sau (CF). (K) . indică: • • • Lipsă de control.când interpretarea este determinată de impresia de mişcare provocată. (F+) = forme corecte pe care toată lumea le vede. Când (F) şi (C) sunt integrate. (F -) = forme pe care puţini le percep.TESTUL RORSCHACH • • • • • • Blocaj emoţional. – Răspunsurile net superioare. Complexe ale inteligenţei. Stare depresivă. Timpul pentru răspuns T/R Timpul mediu de răspuns este de 45 de secunde. inferior a 20 de secunde. peste 50. Retard intelectual. dacă una sau alta este predonimantă. sunt interpretate drept extreme: Dorinţa de a fi bine văzut. O întârziere a timpului pentru răspuns mai mare de 60 de secunde arată o dezordine psihopatologică. (C) – când interpretarea este determinată de culoare. Slăbirea gândirii. Determinanţii Determinanţii permit să se distingă 3 feluri de răspunsuri: • • • (F) – când interpretarea este determinată parţial sau total de forma petei. 6 . O rapiditate excesivă a timpului pentru răspuns. Tulburare patologică.

Răspunsul culoare.formă (CF): . Răspunsul formă-culoare (FC): • • • • • • • Afectivitatea capabilă de adaptare şi socialmente adaptată.  Un procentaj mult peste. Afectivitate egocentrică. sunt admise în răspunsurile „Formă” 10-20% răspunsuri de tip (F-). Este însăşi maturitatea emoţională. Ä Gândire excesiv de rigidă. Răspunsurile culoare (C)  Permit aprecierea afectivităţii. mare artist.TESTUL RORSCHACH Răspunsurile formă (F)  Permit să se aprecieze capacitatea de adaptare la realitate. procentajul mediu se situează între 60 – 65. 7 2. Ä Absenţa spontaneităţii în relaţii cu lumea şi cu sine însuşi. vecin cu 100% presupune: Ä O personalitate stereotipă în comportament.  Per total. pentru răspunsurile formă. Ä Afectivitate rece. Dreptul la eroare fiind recunoscut. spirit slab. culoare-formă (CF) şi culoare pură (C).  Răspunsurile (C) sunt de trei tipuri: formă-culoare (FC).  Un procentaj mai scăzut decât media presupune o personalitate inadaptată în comportament. Caracter capricios. 1. Subliniază o instabilitate emoţională. Narcisism. caracter adolescentin. Socialmente inadaptată.

 Media răspunsurilor de tip (D) se situează între 15 şi 21.TESTUL RORSCHACH 3. Ä Idei optimiste. Calitatea raporturilor cu lumea. Ä Inteligenţă asociativă.  Media răspunsurilor de tip (G) se situează între 7-10. fie aproape dublul răspunsurilor de tip (G).  Se disting 2 principale moduri de înţelegere: O interpretare de ansamblui a sarcinii (G). Localizarea răspunsurilor  Reflectă: • • • • Modul de înţelegere a realităţii. Ä Capacitate puternică de integrare. O interpretare de detaliu a unui scop (D). Formele bune (F+) sau rele (F-) de tip (G)  Un număr bun de răspunsuri de tip (GF+): Ä Capacitate puternică de sinteză.  Acelaşi număr de răspunsuri de tip (GF-): Ä O inteligenţă superficială Ä Absenţa spiritului critic. de exemplu): • • • Impulsivitate. Răspunsurile de tip culoare pură (C) (să zicem roşu sau ăsta-i sânge. Ä Capacitate puternică de organizare. 8 . Eventuale reacţii violente sau depresive. Absenţa controlului emoţional.

Alte moduri secundare de interpretare (Dd) = interpretarea detaliilor foarte mici Pozitiv – răspunsurile de tip (Dd) Ä Spirit subtil. Ä Slăbire a spiritului. Ä Lipsă de ambiţii intelectuale. Ä O mentalitate meschină. Ä Intelignţă analitică. Cum cerinţa a fost de a interpreta petele. (Do) = Răspunsuri de tip parţial. albul. Ä Spirit minuţios.TESTUL RORSCHACH Formele bune (F+) sau rele (F-) de tip (D)  Un număr mediu de răspunsuri de tip (DF+): Ä O puternică putere de observaţie. se cere un răspuns complet (la planşa a VI-lea se răspunde mustaţă de pisică.răspunsurile de tip (Dd) Ä O inteligenţă săracă. interpretarea albului indică: Ä Atitudine de opoziţie. Ä O inteligenţă practică. Ä Mania contrazicerii. Ä Spirit revendicativ. Negativ .  Un număr mediu de răspunsuri de tip (DF-): Ä Lipsă de imaginaţie. (Dbl) = corespunde interpretărilor dintre pete de cerneală. 9 . corect fiind cap de pisică). Ä O viziune restrânsă. când. de fapt.

conflicte interioare. întreprinzătoare. o agresivitate refulată. Mişcarea de îndoire – de exemplu. creative (o anume agresivitate subiacentă).  Răspunsurile în termeni de extensie presupun:  Dinamism al personalităţii – ceea ce este propriu persoanelor active. fatalistă. mai mult sau mai puţin resemnată.când K/C = 0/0 şi 1/1 desemnează caractere retractate Tendinţele anterioare  Retroacţiune a 10  Inteligenţă  Inteligenţă  . Caracterul este aici mai puţin un ansamblu de conduite – cât o manieră de a resimţi lucrurile. 2. o rezonanţă intimă. evaluarea creativităţii şi capacitatea de realizare. Ä Tulburări psihopatologice. planşa a III-a – 2 omuleţi care se ridică. când K >C Tipul ambiegal când K = C şi mai mari de 3 Tipurile coarte (articulat) şi coartif (coarticulatif) . planşa a III-a – 2 omuleţi care se aşază pe vine.  Răspunsurile în termeni de flexiune presupun:  O persoană pasivă. introvertită – o anume răbdare ce poate fi apreciată. Raportul mişcare-culoare Se disting 5 tipuri caracteriale. Mişcări ale extensiei – de exemplu. când C >K Tipul introversif.  Răspunsurile mişcare – când este vorba despre obiecte şi animale – presupun frecvent o imaturitate afectivă.  Răspunsurile sunt clasate în două categorii principale: 1. Tipul extratensif.TESTUL RORSCHACH Ä Inhibiţie afectivă. Răspunsurile mişcare (K)  Permit aprecierea vieţii interioare a personalităţii.  Numărul mare de răspunsuri mişcare presupune impulsivitate. o instabilitate caracterială.

alteori performante. când impulsive. a  Comportamentele sunt indecise. când restrictive. a  Predominantă vieţii exterioare.  Facilitate reproducere. 11 . stângaci. Trebuie să vă abţineţi de la acest tip de răspuns. Răspunsurile de tip estomparea fermă sau estomparea domină culoarea. Răspunsurile estompate corespund unor interpretări a culorilor atenuate.  Afectivitate stabilizată. ambigue. se schimbă. val.  Simpatii mai mult  Simpatii mai mult largi decât profunde. uneori veleitare.  a  Predominantă vieţii interioare.TESTUL RORSCHACH stereotipă.  Conduită impulsivă. Determinanţi secundari Pe lângă cei trei determinanţi principali de tipul F. doi alţi determinanţi sunt reţinuţi pentru cotarea răspunsurilor: • • Estomparea. Clar-obscurul.  Refulare a afectelor. provocate de percepţia griurilor şi a nuanţelor sale. fazele de iniţiativă şi de realizare alternează cu faze de repliere şi de neproductivitate. personalităţii.  Randament al activităţii impersonale. profunde decît largi.  Reducere intereselor vitale. de  Productivitate personală. vor indica o sugestibilitate excesivă. • • O predominantă a răspunsurilor estompate pur va presupune depresia.  Conduită controlată. după cum C va presupune impulsivitate.  Adaptare puternică  Slabă adaptare la la val.  Abilitate  Comportament comportamentală. Trebuie să vă abţineţi de la a furniza acest tip de răspuns.  Conduitele şi afectivitatea sunt ambivalente. diferenţială.  Slabă productivitate personală. C ŞI K. de exemplu: o radiografie. Afectivitate instabilă.

O. dacă se introduce o noţiune de textură (de exemplu: blană. Agresivitate. exemplu: o furtună ameninţătoare. zăpadă).  Răspunsuri geografice. când interpretarea este provocată de percepţia unei forme umane.  Răspunsurile animal A. un turbion de funingine. vor indica un complex de inferioritate dacă se introduce o noţiune de relief sau de perspectivă (de exemplu: reflecţii pe lac). frustrări afective. Sex. Depresie. Nat. Trei mari categorii de răspunsuri revin în mod frecvent:  Răspunsurile uman H.  Răspunsurile anatomie Anat. apar şi alte categorii:  Răspunsuri sexuale. Ele corespund interpretărilor provocate de către percepţia maselor negre cu o tonalitate disgraţioase de: • • • Angoasă. exemplu: zăpadă murdară.  Răspunsuri botanice. exemplu: ruine dezolante. Trebuie să măsuraţi acest tip de răspuns.  Răspunsuri alimentaţie. cap de mort. când interpretarea este provocată de percepţia unei forme anatomice.  Răspunsuri natură. când interpretarea este provocată de percepţia unei forme animale. 12 . o pădure pietrificată. Alim. Geog.  Răspunsuri obiect. Conţinuturile Ultima revizuire a răspunsurilor date constă în analizarea conţinutului lor după reguli definite statistic. Trebuie să evitaţi total acest tip de răspuns.  Răspunsuri sânge. Sg. Bot. Răspunsurile clar-obscur constituie un caz particular al estompării.TESTUL RORSCHACH • Răspunsurile de tip formă-estompare sau forma este predominantă. Cu o frecvenţă mai redusă.

înger. Trebuie să evitaţi să furnizaţi acest tip de răspuns. Trebuie pe cât posibil respectată această medie. când o fiinţă umană este percepută în întregime. O proporţie inversă. mai mare decât media (15%). Mai puţin de 30% de răspunsuri animal. Sunt de trei tipuri: • • • H. presupun frecvent preocupări nevrotice. de asocieri de toate felurile. când este percepută o formă paraanimală. 13 . Un număr de răspunsuri uman. Ele reprezintă de la 10 până la 20” din răspunsurile bărbaţilor şi de la 15 până la 30% din ale femeilor. Ele reprezintă de la 25 până la 50% din răspunsuri şi sunt repartizate în trei categorii: • • • A. la toate categoriile. când animalul este perceput parţial. conduite infantile. portret etc. vrăjitor. D. Răspunsurile de tip (H) şi (Hd) presupun o imaturitate afcetivă. desen animat. Ad. Proporţia normală de H în raport cu Hd este de 2 la 1. un caracter anxios. când animalul este perceput în întregime. (A) şi (Ad). când este percepută o formă paraumană parţial sau în întregime: fantomă.TESTUL RORSCHACH Răspunsurile Uman (H) Răspunsurile uman sunt destul de frcevnte în interpretarea petelor. anticonformism sau o gândire incoerentă. lipsă de cultură sau un conformism rigid. Hd de două ori mi mare decât H. conflicte familiale în copilărie. Peste 60% de răspunsuri animal ar presupune o gândire infantilă. demon. va prespune o imaginaţie excesivă. parţial sau în întregime: monstru. (H) şi (Hd). Răspunsurile animal (A) Răspunsurile animal sunt mult mai frecvente decât răspunsurile uman în interpretarea petelor. pot indica lipsa de inteligenţă. animal mitologic. când nu este percepută decât o parte.

).). alimentaţie (Alim. foarte des considerate ca interpretări sexulae deghizate. pentru că ele sunt statistic rare. obiect (O). ţări. ele presupun. Răspunsurile anatomie (Anat) Acestea sunt răspunsuri de genul: schelet. Răspunsurile obiect (mai ales obiecte ascuţit. munte etc). Mai mult. botanică (Bot. IV. • • Răspunsurile de tip sânge (sânge. un sentiment de inferioritate sau de angoase atingând sănătatea. să evitaţi acest tip de răspunsuro din următoarele motive: • Răspunsurile sexuale. făt. trebuie să oferiţi doar un singur răspuns sexual şi să-l asociaţi cu planşa VI. coloană vertebrală. în ansamblu. craniu. inimă. dar întotdeauna va fi mai bine mai multe. Pentru a vă încadra în norme. nevroze la adulţi. În cazul în care nu aparţineţi unei profesii medicale sau paramedicale.). cleşti şi obiecte tubulare.). arme. se presupune a fi din motive de decenţă. arbore etc) şi răspunsurile natură (stâncă. sânge (Sg). pentru că ele presupun fie un complex de inteligenţă «şcolară». pentru că ele presupun semne de infantilitate. ele presupun un complex de inteligenţă. golf etc. fie o dorinţă de fugă. lac. lavă etc. de asemenea. Conţinuturile secundare Conţinuturile secundare se referă.TESTUL RORSCHACH Trebuie să vă abţineţi în mod natural de a da prea multe sau prea puţine răspunsuri de acest tip. natură (Nat. urne etc). la răspunsuri de tipul: sexual (Sex). în acest caz. de exemplu). • • Răspunsurile botanică (plantă. trebuie să evitaţi să furnizaţi acest tip de răspunsuri. 14 . sentimente de culpabilitate şi ruşine.) Trebuie. sau angoase de tip sexual. geografie (Geog. în mod esenţial. decât prea puţine. pentru că ele presupun o lipsă de control emoţional. vase. Unul sau două răspunsuri anatomie sunt considerate a fi normale.). Răspunsurile geografie (insule. pentru că ele presupun tendinţe infantile. o potenţială agresivitate. deşi unele planşe sunt foarte sugestive (planşele II. Răspunsurile anatomie sunt. VI şi VII. plămân. foc. exceptând cazurile în care este exercitată o profesie tehnică în raport cu obiectul indicat.

• Simetrie. Gură. murdărie: nevroză obsesională. Efectele de şoc. Banalitatea (Ban. microbi. caricaturi: lipsă de vitalitate.) şi răspunsurile originale (Orig. Răspunsurile banale (Ban. veşminte: semne de disimulare. lemn ars. pentru că ele presupun angoasă. Elemente (apă. desene. arbore putred. farfurii). număr. Lupte. perversiuni. fum negru: tendinţă de sinucidere. arme: agresivitate refulată sau recunoscută. 3. Refuzurile. aer. Băuturi: tendinţe alcoolice. 2. pământ): infantilitate sau nevroză.TESTUL RORSCHACH • Răspunsurile alimentaţie (băutură. poziţia petelor: pierderea simţului realităţii. Statui. Aprecierile complementare Criteriilor de apreciere anterioare. Fragmente: noroi. patologice: • • • • • • • Măşti.) sau originalitatea (Orig.). carne stricată: tulburări mentale. de perversitate. Răspunsuri pe care nu trebuie să le daţi niciodată Trebuie să evitaţi în mod absolut anumite răspunsuri pentru că ele ar putea presupune stări sai tendinţe morbide. bot deschis: fixaţie orală. excremente. li se vor adăuga trei alţi factori ce vor fi luaţi în considerare la interpretarea răspunsurilor: 1.) 15 .

Operatorul va reţine un efect de şoc în momentul în care va observa 5 dintre indicatorii următori: • • • Exclamaţie de dezaprobare sau de aprobare. tăceri prelungite. astfel. Efectele de şoc Şocul este o reacţie excesivă în faţa unei planşe sau a alteia prezentate. «ce muncă silnică». • • • • • • • Timpul de meditaţie prea mare în faţa primelor răspunsuri. reacţii de refuz de genul: «asta nu e pentru mine». «hm». 16 . după succesorii săi. Epuizarea. de genul «ei». Să vezi ceea ce vede toată lumea semnifică o participare la gândirea colectivă. mai puţine. în primul rând). încruntări ale sprâncenelor. de exemplu. Creşterea numărului de răspunsuri. crispări ale mâinilor. Răspunsuri exprimând probleme personale. Totuşi. «brr». Remarci critice sau autocritice. Fuga în albul petei (răspunsuri Dbl) sau la margini/borduri (răspunsuri Dd. clătinări ale capului. ezitări. Mai multe răspunsuri banale. Absenţa răspunsurilor culoare în faţa planşelor colorate. «ce drăguţ». conformismul ar deveni excesiv. «ce mizerie». planşă după planşă. diminuarea calităţii răspunsurilor. rău văzuţi.TESTUL RORSCHACH • Răspunsurile banale sunt cele care sunt date de una din trei persoane dup Rorschach sau de o persoană din 6. Absenţa răspunsurilor obişnuite la anumite planşe: răspuns original în loc de răspuns banal. aţi fi considerat total inadaptat. o adaptare socială elementară. Vom vedea puţin mai încolo. aţi fi. • Răspunsurile originale sunt cele date de o persoană din 100. nu trebuie să oferiţi mai mult de 3 răspunsuri originale pentru a vă remarca. Un şoc se va traduce printr-un anumit numpr de indicatori. Manipulare febrilă a planşei. elementele care pot provoca un şoc în scopul preverii oricărei reacţii excesive. de genul «ce oroare». Trebuie să daţi de la 5 la 7 răspunsuri banale pentru a vă încadra în norme. ele presupun o inteligenţă creativă.

Un refuz nu este niciodată privit cu ochi buni. să se regăsească de la o planşă la alta. Intenţia mea este. Câteva principii ale interpretării Interpretarea unei pete trebuie să respecte o anumită ordine. Interpretarea planşelor trebuie să păstreze o anumită spontaneitate. Apoi. interpretaţi câteva detalii mari (răspunsurile D). atunci când voi nu puteţi oferi nicio interpretare unei planşe prezentate. vă puteţi pregăti răspunsurile. a IX-a.TESTUL RORSCHACH Refuzul Un refuz va fi reţinut împotriva voastră. în cele din urmă. de a vă ajuta să evitaţi greşelile de „neiertat”. o anumită coerenţă. Într-o oarecare măsură. Cele mai refuzate planşe sunt. În aceste condiţii. Rorschach a scris despre acest subiect: „refuzul unei sau alteia dintre imagini nu va apărea practic niciodată în condiţii normale”. Dar nu încercaţi să le învăţaţi pe de rost. să încercaţi să interpretaţi global (răspunsul G) pata care vă este prezentată. dacă nici acum nu răspundeţi. Această coerenţă trebuie. a VII-a. Trebuie. mai întâi. după care micile detalii 17 . Planşele Vă propun acum să reluăm planşele una câte una pentru a preveni dificultăţile. În caz de refuz. în mod esenţial. operatorul vă va încuraja să răspundeţi. este dramatic. nu trebuie niciodată să refuzaţi să interpretaţi o planşă. a VI-a şi. în ordine. Nu luaţi psihologii drept idioţi. de asemenea. au o anumită obişnuinţă a disimulărilor: un parcurs ideal ar fi suficient pentru a vă discredita complet. a IVa.

introduce un anumit dinamism. • Răspunsuri banale: • Răspuns global: pasăre. Trebuie. şoc negru. Planşa I Deschide relaţia cu operatorul. Este indispensabil aici să evitaţi şocul culoare. Planşele vă sunt prezentate în ordine. cu informaţiile esenţiale referitoare la ele. • Lista detaliilor D: • Parte centrală. fluture. femeie sau copil (D central). apoi. Se presupune că trebuie să retrăiţi aici unul dintre principalele conflicte din copilărie. liliac. şi doar pentru o interpretare suplimentară. cu lista de detalii (D) recunoscute şi terminând cu răspunsurile banale. jumătatea superioară. Ca regulă generală. două treimi inferior (clopot).TESTUL RORSCHACH (răspunsurile Dd). Ea pune problema propriei identităţi şi a celei de autoritate vis-a-vis. • Răspuns detaliu: personaj uman. trebuie să evitaţi să oferiţi acelaşi răspuns pentru mai multe planşe. Planşa a II-a Prima planşă culoare cu efect de surpriză în raport cu cea precedentă. 18 . începând cu elementele susceptibile de a provoca un şoc. normale. • Partea laterală. să întreprindeţi descrieri. să evitaţi orice referire la viaţa personală. • Fiecare dintre cele două părţi laterale (aripi). • Elemente de şoc: şoc iniţial. puteţi eventual interpreta un detaliu în albul planşei (răspuns Dbl). În sfârşit. cu sau fără griul clar din josul planşei. de asemenea. să faceţi comentarii critice sau autocritice. • Partea centrală.

o incertitudine asupra sexului celor două personaje. în mod voit. • Picior de personaje. • Roşu central (fluture). Planşa a III-a Ar trebui să vedeţi aici două personaje masculine. Cele două personaje ar trebui să reprezinte cuplul parental. fluture (D roşu jos). Absenţa răspunsului mişcare. Răspunsurile voastre vor semnifica relaţia cu părinţii. • Corpurile personajelor. 19 fără din . • Lista detaliilor D: • Negru central cu sau fără gri-ul mijoc. • Vârful negru central. • Lista detaliilor D: • Roşu în partea superioară stânga şi dreapta. vă vor trăda. fără picioare. cu sau cap. şoc mişcare. • Răspunsuri banale: • Răspuns global: doi oameni cumsecade. • Elemente de şoc: şoc culoare. • Roşu superior.TESTUL RORSCHACH Centrul planşei sugerează. Nu trebuie să daţi aici un răspuns original. un efect de şoc. • Fiecare dintre cele două părţi negre. • Răspuns detaliu: două animale (D negru). reprezentări sexuale. • Elemente de şoc: şoc mişcare. • Răspunsuri banale: • Răspuns global: doi oameni. • Roşu inferior.

• Răspuns detaliu: cizme (D lateral). 20 . • Lista detaliilor D: • Parte centrală superioară. • Răspunsuri banale: • Răspuns global: piele de animal. drept cea a reprezentării de sine. . Se va aprecia aici controlul de sine în relaţie cu impulsurilor. Planşa a V-a Această planşă trece drept cea de adaptare la realitate. de asemenea. în măsura în care sentimentele de revoltă împotriva autorităţii se pot transforma în conduite depresive. considerată. şocul simetriei. • Doi părţi laterale. papion. • Elemente de şoc: şocul negrului. • Elemente de şoc: şocul albului. Ea este. Planşa relevă tendinţe de suicid. complete sau două treimi inferioare (cizme). • Parte centrală inferioară. Planşa a IV-a Această planşă are drept conţinut simbolul paternal. eventualele voastre sentimente de culpabilitate. Se vor judeca din răspunsuri raporturile cu autoritatea parentală.TESTUL RORSCHACH • Răspuns detaliu (D roşu central): fluture. • Parte clară a cizmelor. • Proeminenţele laterale superioare. • Lista detaliilor D: • Parte centrală inferioară (cap). • Axa mediană. • Aripi de fluture. • Parte centrală superioară.

• Parte principală inferioară (cu excepţia păsării din partea de sus). pasăre. Nonpercepţia unei dinamici feminine normale lasă de presupus conflicte cu mama. Planşa a VII-a Această planşă are un conţinut simbolic maternal. • Prelungiri laterale de aripă. • Răspuns detaliu: pasăre (D superior). axă mediană în întregime. mare proeminenţă laterală. un simbol vaginal. • Răspuns detaliu: picior uman sau animal (D lateral). extremitate superioară de la linia mediană. jumătatea stângă sau dreaptă a acestei părţi. 21 . Ea este considerată a fi cea mai plăcută. • Răspunsuri banale: • Răspuns global: liliac. Detaliul superior evocă un simbol falic. fluture. piele de animal (D inferior). interpretarea trebuie să fie sinceră. • Răspunsuri banale: • Răspuns global: piele de animal. micul detaliu din centru inferior. • Elemente de şoc: şocul sexului. Planşa a VI-a Planşă sexuală prin excelenţă.TESTUL RORSCHACH • Margine superioară de aripă. • Lista detaliilor D: • Parte superioară: numai mijlocul negru (şarpe). şocul negrului.

• Lista detaliilor D: • Nivel superior. • Elemente de şoc: şocul culoare. şocul negrului.TESTUL RORSCHACH • Elemente de şoc: şocul vidului. cap de animal (D roz inferior). Planşa a VIII-a Această planşă este cea care corespunde capacităţii de adaptare afectivă. urşi sau câini (D roz lateral). • Răspunsuri banale: • Răspuns detaliu: două animale. • Fiecare dintre cele două pătrate bleu. • Gri superior. • Nivel median. Trebuie să evitaţi animalele prea încărcate de agresivitate. • Axa centrală a nivelului inferior. • Răspunsuri banale: • Răspuns global: personaj feminin sub o stâncă. • Răspuns detaliu: cap de copil sau de femeie (D parte superioară). Absenţa răspunsului animal sincer ar ridica probleme. Absenţa răspunsului banal la această planşă va ridica probleme. culorile prea pastelate. 22 . • Jumătatea dreaptă şi stângă a părţii inferioare. • Lista detaliilor D: • Parte roz laterală (animale). la fel ca absenţa răspunsului culoare. cap de elefant (D parte mediană). • Parte portocalie centrală. • Parte roz centrală. • Nivel inferior.

• Lista detaliilor D: • Parte portocalie. cel mai mare număr de răspunsuri. • Elemente de şoc: şoc culoare. Răspunsurile global sunt foarte rare: nu trebuie să încercaţi să căutaţi unul cu orice preţ. clovni sau personaje (D portocaliu). şoc mişcare. • Lista detaliilor D: • Verde central în întregime. Extrema fragmentare este aptă pentru interpretare. • Răspunsuri banale: • Răspuns detaliu: cap de om (D roz). O absenţă a banalităţii va ridica aici probleme.TESTUL RORSCHACH Planşa a IX-a Această planşă este considerată a fi cea mai dificil de interpretat. • Parte roz. • Jumătate laterală a rozului. deoarece este ultima. a unei mari maturităţi afective. • Parte verde. Răspunsurile culoare pozitive presupun excelente relaţii afective cu anturajul social. A reuşi să dai un răspuns global coerent este semnul unei inteligenţe superioare. Planşa a X-a Această planşă are efect de eliberare. ridică în general. • Linie mediană verticală. • Elemente de şoc: şoc culoare. 23 . şocul vidului. De la Hiroshima. răspunsul „explozie” a devenit unul uzual.

– efect de eliberare. VIII. . – relaţiile cu părinţii. 24 . X. • Răspunsuri banale: • Răspuns detaliu: crab. VII. Simbolistica planşelor I. • Galben central. păianjen. • Gri superior. • Maro-gri lateral cu sau fără galben. – propria identitate şi autoritatea vis-a-vis. crustaceu (D bleu lateral). două animale (D gri sus). V. • Carămiziu lateral inferior. – retrăirea unor conflicte din copilărie. – adaptarea la realitate.TESTUL RORSCHACH • Verde central parte clară (cap de iepure). – simbolul parental.sexualitate. caracatiţă. – inteligenţă şi maturitate afectivă. IX. • Bleu central. cap de iepure (D verde clar jos). • Portocaliu central (cireşe). uşurare – vizează mai multe aspecte corelate. VI. .capacitatea de adaptare afectivă. III. • Roz. • Bleu lateral. II. – simbolul maternal. • Verde central parte întunecată (omizi). IV.

dintre care principalele sunt mai mult sau mai puţin asemănătoare. trebuie să evitaţi să negaţi că aţi dat un anumit răspuns. alegerea va fi asimilată cu un refuz conştient sau inconştient.. 4. A suferi un şoc. un lac pentru bleu etc. două care nu v-au plăcut. Nu refuzaţi niciodată interpretarea unei planşe. acest lucru se întâmplă de la 65 la 85% din cazuri. Alegerile îi vor permite să verifice primele sale aprecieri. de asemenea. inclusiv cele referitoare la efectele şocului. El vă va cere să precizaţi motivele pentru care le-aţi făcut. în mod deliberat. Oferiţi pe cât se poate răspunsuri global înainte de a intra în detalii. este un aspect considerat absolut normal. 25 . Vă poate cere. 5. să alegeţi două planşe pe care le preferaţi. acest lucru va fi considerat un refuz. Cu toate acestea. Aceste prime întrebări îi sunt indispensabile pentru a cota răspunsurile după criteriile cerute: localizare. mi se pare utile să recapitulăm pe scurt câteva directive potrivite pentru a răspunde la aceste teste cu toată lejeritatea: 1.TESTUL RORSCHACH Sondajul O dată ce testul este terminat. roz sau asimilate: sânge sau foc pentru roşu. În schimb. bleu. 3. În timpul anchetei. Abţineţi-vă de la orice reacţie sau meditaţie semnificativă în momentul prezentării materialului. ca o planşă agreabilă. în consecinţă. operatorul va reveni asupra fiecărui răspuns al vostru. conţinut. cu toată sinceritatea faţă de voi înşivă. Testele derivate Există numeroase teste derivate direct din Rorschach. 2. dacă forma sau culoarea v-a inspirat. în special şocul culoare. Este puţin probabil să vă confruntaţi într-o zi cu aceste teste. dacă alegeţi planşa care v-a produs un şoc. determinanţo. Evitaţi răspunsurile culoare pură: roşu. Trebuie să alegeţi. Interpretaţi părţile colorate oferind mai degrabă forme-culoare (un fluture roşu) decât culorifomă (roşu ca un fluture).

fum).TESTUL RORSCHACH 6. Abţineţi-vă de la a interpreta toate micile detalii sau albul. geografice sau pufoase (de genul: nori. 7. anatomice. 8. Evitaţi răspunsurile sexuale. 26 . Oferiţi răspunsuri uman şi animal în mişcare (extensie) în defavoarea celor „îngheţate/ ţepene/ rigide”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful